Hotărârea nr. 299/2006

HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului COZMANCIUC CORNELIU MUGUREL

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

         

HOTĂRÂRE

 privind încetarea mandatului de consilier municipal

al domnului  COZMANCIUC  CORNELIU MUGUREL 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere demisia domnului COZMANCIUC CORNELIU MUGUREL înregistrată cu nr.64940/05.09.2006 la Consiliul Local Municipal Iaşi;

          În temeiul art.120 alin.1 lit.b din Lege anr.286/2006 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

          ARTICOL UNIC :  Incetarea mandatului de consilier municipal al domnului COZMANCIUC CORNELIU MUGUREL.

 

                                                                                                                                                                                               CONTRASEMNEAZA       

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

 cons.Angheluţă Cristian - Marian               cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.299

din 12 septembrie 2006