Hotărârea nr. 363/2018

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-51,aflate în administrarea Municipiului IașiMunicipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iași, aprobat prin H.C.L. nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-51, aflate în administrarea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.08.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Amendamentul formulat, aprobat si consemnat in procesul - verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi, in sensul ca se completeaza Proiectul de Hotarare privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iasi, aprobat prin Hotararea de Consiliu Local nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1 - 51, aflate in administrarea Municipiului Iasi cu anexele, după cum urmeaza:

Teren în suprafață de 44 m.p. situat în Iași, Șos. Nicolina nr 104, Cvartal

 • 81, parcela CAT 4484. Anexa 52.

Teren în suprafață de 90 m.p. situat în Iași, Șos. Nicolina nr. 116, Cvartal

 • 82, Parcela CR 4515. Anexa 52.

Teren în suprafață de 24 m.p. situat în Iași, al. Tudor Neculai nr. 137, Cvartal 82, Parcela CR 4515. Anexa 52.

Teren în suprafață de 16 m.p. situat în Iași, al. Tudor Neculai nr.143, Cvartal 82, Parcela CR 4515. Anexa 52.

Teren în suprafață de 190 m.p. situat în Iași, Șos. Nicolina nr. 74, Cvartal

 • 79, Parcelele CR 4325, CAT 4326. Anexa 53.

Teren în suprafață de 63 m.p. situat în Iași, Șos. Nicolina nr 76, Cvartal

 • 80, parcela CAT 4336. Anexa 53.

Teren în suprafață de 93 m.p. situat în Iași, Șos. Nicolina nr. 42, Cvartal 66, Parcela CR 3472. Anexa 54.

Teren în suprafață de 78 m.p. situat în Iași, str. Sălciilor nr. 1, Cvartal 14, Parcela CR 708. Anexa 55.

Teren în suprafață de 87 m.p. situat în Iași, str. Sălciilor nr. 5, Cvartal 14, Parcelele CAT 702 și CAT 708. Anexa 55.

Teren în suprafață de 22 m.p. situat în Iași, str. Petre Țuțea nr 37, Cvartal 22, parcela CAT 1051. Anexa 55.

Teren în suprafață de 16 m.p. situat în Iași, str. Petre Țuțea nr. 37, Cvartal 22, Parcela DS 185. Anexa 55.

Teren în suprafață de 53 m.p. situat în Iași, str. Petre Țuțea nr. 16, Cvartal 23, Parcela CR 1131. Anexa 56.

Teren în suprafață de 49 m.p. situat în Iași, Șos. Nicolina nr. 2, Cvartal 64, Parcela CR 3274. Anexa 57.

Teren în suprafață de 22 m.p. situat în Iași, Șos. Nicolina nr 13, Cvartal 64, parcela CAT 3266. Anexa 57.

Teren în suprafață de 78 m.p. situat în Iași, Șos. Nicolina nr. 15, Cvartal 64, Parcela CR 3261. Anexa 57.

Având în vedere nota de fundamentare nr. 84543 / 22. 08.2018, întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Având în vedere prevederile Legii Cadastrului General și a Publlicității Imobiliare 7/1996 - privind Cadastru General;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași, a terenurilor din Anexele 1 - 51, după cum urmează:

 • -  Teren în suprafață de 180 mp. situat în Iași, Str. Trei Fantani, Tarla 134, P 4751/5/2. Anexa 1.

 • - Teren în suprafață de 143 mp. situat în Iași, str.Plopii fără Soț, nr. 15, Tarla 22, CC 835/2, CC835/3 Anexa 2.

 • - Teren în suprafață de 31.76 mp. situat în Iași, str. Dăncinescu nr. 1, Tarla 15, CC 1097/1. Anexa 3.

 • - Teren în suprafață de 87,04 mp. situat în Iași, str. Dăncinescu nr. 1, Tarla 15, CC 1097/2. Anexa 3.

 • - Teren în suprafață de 31 mp. situat în Iași, str. Mărăcineanu, nr. 20, Tarla 2, CC 230, Anexa 4.

 • - Teren în suprafață de 117 mp. situat în Iași, str. Tătărași, nr. 44, Tarla 34; CC 1750/4 Anexa 5.

 • - Teren în suprafață de 58 mp. situat în Iași, str. Aeroportului, nr. 14, Tarla 7, CC 235, AG 236. Anexa 6.

 • - Teren în suprafață de 72,26 mp. situat în Iași, str. Pojărniciei, Tarla 69, CC 2769/2 Anexa 7.

 • - Teren în suprafață de 34,36 mp. situat în Iași, str. Valea Adâncă Tarla 0, DS 1841, Tarla 48, A 1841/4/1, Anexa 8.

 • - Teren în suprafață de 31 mp. situat în Iași, Al. Bașotă, nr. 4, Tarla 30, DS 975. Anexa 9.

- Teren în suprafață de 152 mp. situat în Iași, str. Milcov, nr.1,Tarla1, CAT 230 Anexa 10.

- Teren în suprafață de 89 mp. situat in Iasi, str. Marginei, nr. 27, Tarla 0, DS 234, Anexa 11.

- Teren în suprafață de 120,80 mp. situat in Iasi, Zona Păcurari, Cartier colina Însorită, Tarla 18, CAT 743/13, Anexa 12.

- Teren în suprafață de 331,77 mp. situat in Iasi, str. Marta, nr. 22, Tarla 43, CC 2127/2 Anexa 13

- Teren în suprafață de 202 mp. situat în Iași, str. Ciurchi, 48, Tarla 16, A 552/10 Anexa 14.

- Teren în suprafață de 38 mp. situat în Iași, str. Stroici, nr. 17, Tarla 0, Ds 876/1, Anexa 15.

- Teren în suprafață de 184 mp. situat în Iași, Oțelăriei, nr. 29, Tarla 2, A 19/4/1/1, Anexa 16.

- Teren în suprafață de 50 mp. situat în Iași, str. Malu, nr. 7, Tarla 32, A 1103/1/2 Anexa 17.

- Teren în suprafață de 30 mp. situat în Iași, str. Malu, nr. 7, Tarla 32, A 1104/5 Anexa 17.

- Teren în suprafață de 130 mp. situat în Iași, str. Albineț, nr. 13 A, Tarla 34, A 1163 Anexa 18.

- Teren în suprafață de 105 mp. situat în Iași, str. Teodor Burada, nr. 12, Tarla 5, CC 282/11, Anexa 19.

- Teren în suprafață de 123 mp. situat în Iași, Fdc. Tânjală nr. 1,Tarla 2, A 167/3, Anexa 20.

- Teren în suprafață de 72,62 mp. situat în Iași, str. Mioriței, nr. 3 A, Tarla 69, CC 4078, A 4079 Anexa 21

- Teren în suprafață de 70 mp. situat în Iași, str. Stroici, nr. 8 A, Tarla 0, DS 876/2 , Anexa 22

- Teren în suprafață de 110 mp. situat în Iași, șos. Păcurari, nr. 18, Tarla 18, CAT 743/14 Anexa 23

- Teren în suprafață de 413 mp. situat în Iași, str. Podgoriilor, nr. 2, Tarla 137, A 4394/2 Anexa 24.

- Teren în suprafață de 38 mp. situat în Iași, str. Ignat, nr. 8 A, Tarla 8, CC 485, Anexa 27

- Teren în suprafață de 120 mp. situat în Iași, str. Câmpului, nr. 9, Tarla 29, CAT 1025/4/1, Anexa 28.

- Teren în suprafață de 252 mp. situat în Iași, str. Dr. Vicol, nr. 3 B, Tarla 84, A 3231/8, Anexa 29

- Teren în suprafață de 34,20 mp. situat în Iași, Bld. Tudor Vladimirescu, nr. 24, Tarla 75, CAT 2636, Anexa 30.

- Teren în suprafață de 230,4 mp. situat în Iași, str. Arh. Berinderi, nr. 2, Tarla 7, A 356, Anexa 31

- Teren în suprafață de 421,63 mp. situat în Iași, str. Frunzei, f.n., Tarla 1, PDT 8, Anexa 32.

- Teren în suprafață de 900 mp. situat în Iași, str. Păcurari, nr. 12 - 18, Tarla 63, CAT 2286. Anexa 33.

- Teren în suprafață de 73 mp. situat în Iași, str. Stejar, nr. 24,Tarla 17, CC 1144/2, Anexa 34

- Teren în suprafață de 247 mp. situat în Iași, str. Dr. Păulescu, nr. 20, Tarla 26, A 864, Anexa 35

- Teren în suprafață de 54 mp. situat în Iași, str. Hotin, nr. 51, Tarla 68, CC 2290, Anexa 36.

- Teren în suprafață de 242 mp. situat în Iași, std. Venerei, nr. 5, Tarla 27, CC 1005, Anexa 37.

- Teren în suprafață de 235 mp. situat în Iași, str. Cărămidari, nr. 2, Tarla 36, F 1232/1, Anexa 38.

- Teren în suprafață de 293 mp. situat în Iași, str. George Coșbuc, nr. 53, Tarla 98, V 3516/1, Anexa 39.

- Teren în suprafață de 274 mp. situat în Iași, str. Moldovei, nr. 20, Tarla 34, A 1141, Anexa 40.

- Teren în suprafață de 37 mp. situat în Iași, str. Ciurchi, nr. 25, Tarla 70, CC 4129/3. Anexa 43.

- Teren în suprafață de 260 mp. situat în Iași, str. Brădetului, nr. 15,Tarla 4, A 294, Anexa 44.

- Teren în suprafață de 36 mp. situat în Iași, Bld. C. A Rosetti, în spatele prop. de la nr. 6, Tarla 30, AG 1700, CC 1699, Anexa 45

- Teren în suprafață de 115 mp. situat în Iași, str. Roșcani, nr. 20 A, Tarla 72, CC 2486, Anexa 46.

- Teren în suprafață de 471 mp. situat în Iași, șos. Păcurari, f.n.,Tarla 07, CAT 160/50, Anexa 47.

- Teren în suprafață de 253 mp. situat în Iași, șos. Păcurari, f.n.,Tarla 07, CAT 160/51, Anexa 47.

- Teren în suprafață de 469 mp. situat în Iași, șos. Păcurari, f.n.,Tarla 07, CAT 160/52, Anexa 47.

- Teren în suprafață de 280 mp . situat în Iași, str. Cuza Voda, nr.8, Tarla 47, C 1695, C 1696 si C 1634, Anexa 48.

- Teren în suprafață de 211 mp. situat în Iași, str. Cuza Voda, nr.4-6, Tarla 47, C 1705, C 1706 si C 1712, Anexa 48.

- Teren în suprafață de 53 mp. situat în Iași, str. Decebal, nr.4,Tarla 38, C 886, Anexa 49.

- Teren în suprafață de 299 mp. situat în Iași, str. Decebal, nr.4,Tarla 38, CR 1027, CR 1011, C 1010 si CR 1008, Anexa 50.

- Teren în suprafață de 125 mp. situat în Iași, str. Nicolae Iorga, nr.1,Tarla 27, CR 635, Anexa 51.

- Teren în suprafață de 44 m.p. situat în Iași, Șos. Nicolina nr 104, Cvartal 81, parcela CAT 4484. Anexa 52.

- Teren în suprafață de 16 m.p. situat în Iași, al. Tudor Neculai nr.143, Cvartal 82, Parcela CR 4515. Anexa 52.

- Teren în suprafață de 190 m.p. situat în Iași, Șos. Nicolina nr. 74, Cvartal 79, Parcelele CR 4325, CAT 4326. Anexa 53.

- Teren în suprafață de 63 m.p. situat în Iași, Șos. Nicolina nr 76, Cvartal 80, parcela CAT 4336. Anexa 53.

- Teren în suprafață de 93 m.p. situat în Iași, Șos. Nicolina nr. 42, Cvartal 66, Parcela CR 3472. Anexa 54.

- Teren în suprafață de 78 m.p. situat în Iași, str. Sălciilor nr. 1, Cvartal 14, Parcela CR 708. Anexa 55.

- Teren în suprafață de 87 m.p. situat în Iași, str. Sălciilor nr. 5, Cvartal 14, Parcelele CAT 702 și CAT 708. Anexa 55.

- Teren în suprafață de 22 m.p. situat în Iași, str. Petre Țuțea nr 37, Cvartal 22, parcela CAT 1051. Anexa 55.

- Teren în suprafață de 16 m.p. situat în Iași, str. Petre Țuțea nr. 37, Cvartal 22, Parcela DS 185. Anexa 55.

- Teren în suprafață de 53 m.p. situat în Iași, str. Petre Țuțea nr. 16, Cvartal 23, Parcela CR 1131. Anexa 56.

- Teren în suprafață de 49 m.p. situat în Iași, Șos. Nicolina nr. 2, Cvartal 64, Parcela CR 3274. Anexa 57.

- Teren în suprafață de 22 m.p. situat în Iași, Șos. Nicolina nr 13, Cvartal 64, parcela CAT 3266. Anexa 57.

- Teren în suprafață de 78 m.p. situat în Iași, Șos. Nicolina nr. 15, Cvartal 64, Parcela CR 3261. Anexa 57.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Exploatare Patrimoniu; Directia de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Consilier local,

Nr. 363 din 31 august 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

8 / 8 la H.C.L. nr. 363 din 31 august 2018