Hotărârea nr. 419/2018

HOTARARE privind atribuirea unor locuinte disponibile,construite prin ANL,destinate tinerilor spre închiriereMunicipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind atribuirea unor locuinte disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand în vedere Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 73/25.02.2011, privind aprobarea listei de prioritate care stabileste ordinea în solutionarea cererilor de locuinte construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, destinate tinerilor spre închiriere;

Avand în vedere Prevederile Legii 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand în vedere Hotararea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand în vedere nota de fundamentare nr. 94248/19.09.2018 întocmita de catre Directia Fond Locativ;

Avand în vedere Procesul verbal nr. 93077/17.09.2018 încheiat în sedinta Comisiei sociale constituite în conditiile Legii 152/1998;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTARASTE

Art.1. Se revoca atribuirea locuinței construite prin Agenția Naționala pentru Locuinte, situata în B-dul Chimiei nr. 63, bl. 2, sc. A, et. 1, ap. 7, aprobata prin Hotararea de Consiliu Local nr. 215 din 30 mai 2018 - beneficiar Ciupitu Constantin Paul;

Art.2. Se atribuie domnului Sticlariu Claudiu-Constantin si familiei sale locuinta cu doua camere, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Chimiei nr. 63, bl. 2, sc. A, et. 1, ap. 7;

Art.3. Se revoca atribuirea locuintei construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în Sos. Rediu Tatar nr. 6A, bl. 482E, sc. C, et. 4, ap. 18, aprobata prin Hotararea de Consiliu Local nr. 253 din 27 iunie 2018- beneficiar Ciobeica Adrian-Constantin;

Art.4. Se atribuie doamnei Alexandru Diana- Maria si familiei sale locuinta cu doua camere, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în Sos. Rediu Tatar nr. 6A, bl. 482E, sc. C, et. 4, ap. 18;

Art.5. Se revoca atribuirea locuintei construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Dacia nr. 42, bl. 2, sc. A, parter, ap.3, aprobata prin Hotararea de Consiliu Local nr. 215 din 30 mai 2018 - beneficiar Scarlet Vasile;

Art.6. Se atribuie domnului Dutcovici Ovidiu-Costel si familiei sale locuinta cu doua camere, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Dacia nr. 42, bl. 2, sc. A, parter, ap.3;

Art.7. Se revoca atribuirea locuintei construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. E, et. 8, ap. 33, aprobata prin Hotararea de Consiliu Local nr. 253 din 27 iunie 2018- beneficiar Juganaru Stefan Valerica;

Art.8. Se atribuie doamnei Mînastireanu Oana-Elena si familiei sale locuinta cu o camera, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. E, et. 8, ap. 33;

Art.9. Se revoca atribuirea locuinței construite prin Agenția Naționala pentru Locuinte, situata în Sos. Rediu Tatar nr. 6A, bl. 482E, sc. C, et. 7, ap. 32, aprobata prin Hotararea de Consiliu Local nr. 253 din 27 iunie 2018- beneficiar Pantiru Florin;

Art.10. Se atribuie doamnei Popescu Monica- Andreea locuinta cu o camera, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în Sos. Rediu Tatar nr. 6A, bl. 482E, sc. C, et. 7, ap. 32;

Art.11. Se revoca atribuirea locuintei construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Chimiei 67, bl. 3, sc. A, parter, ap. 02, aprobata prin Hotararea de Consiliu Local nr. 253 din 27 iunie 2018- beneficiar Alexandru Diana Maria;

Art.12. Se atribuie doamnei Ciuc Livia si familiei sale locuinta cu o camera, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Chimiei 67, bl. 3, sc. A, parter, ap. 02;

Art.13. Se revoca atribuirea locuintei construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în Sos. Nicolina nr. 115, bl. 1004, tr. 6, et. 4, ap. 24, aprobata prin Hotararea de Consiliu Local nr. 215 din 30 mai 2018 - beneficiar Ofileanu Ioan Iulian;

Art.14. Se atribuie domnului Solomon Gheorghita-Lucian locuinta cu o camera, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în Sos. Nicolina nr. 115, bl. 1004, tr. 6, et. 4, ap. 24;

Art.15. Se revoca atribuirea locuintei construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Chimiei nr. 71, bloc 4, scara A, etaj 3, apartament 16, aprobata prin Hotararea de Consiliu Local nr. 215 din 30 mai 2018 - beneficiar Pipirig Mihaela;

Art.16. Se atribuie domnului Lungu George- Mihail locuinta cu o camera, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Chimiei nr. 71, bloc 4, scara A, etaj 3, apartament 16;

Art.17. Se revoca atribuirea locuintei construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Chimiei nr. 71, bloc 4, scara A, parter, apartament 2, aprobata prin Hotararea de Consiliu Local nr. 215 din 30 mai 2018 - beneficiar Vieriu Lucian;

Art.18. Se atribuie domnului Resiga Constantin- Cristian locuința cu o camera, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Chimiei nr. 71, bloc 4, scara A, parter, apartament 2;

Art.19. Se revoca atribuirea locuinței construite prin Agenția Naționala pentru Locuinte, situata în Bd-ul Alexandru cel Bun nr. 70, bloc 250, scara C, etaj 9, apartament 37, aprobata prin Hotararea de Consiliu Local nr. 215 din 30 mai 2018 -beneficiar Prepelita Laura Andreea;

Art.20. Se atribuie domnului Busuioc Constantin locuinta cu o camera, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în Bd-ul Alexandru cel Bun nr. 70, bloc 250, scara C, etaj 9, apartament 37;

Art.21. Se revoca atribuirea locuintei construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. B, et. 5, ap. 23, aprobata prin Hotararea de Consiliu Local nr. 215 din 30 mai 2018 - beneficiar Romaniuc Andreea Diana;

Art.22. Se atribuie domnului Murariu Daniel si familiei sale locuinta cu o camera, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. B, et. 5, ap. 23;

Art.23. Se atribuie domnului Pasnicu Petru- Daniel locuinta cu o camera, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Alexandru Cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. D, et. 5, ap. 22;

Art.24. Se aproba reluarea relatiilor contractuale de închiriere cu Bargan Adina-Liana pentru locuinta, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. D, et. 2, ap. 9;

Art.25. Se aproba prelungirea relatiilor contractuale de închiriere cu familia Geaboc Gheorghita si Ancuta si schimbarea titularului de contract pe numele sotiei, pentru locuinta, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în Sos Nicolina 113, bl. 1004, tr. 5, et. 7, ap. 35;

Art.26. Se aproba reluarea relatiilor contractuale de închiriere cu Dumitrascu Bogdan pentru locuinta, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. C, et. 7, ap. 31;

Art.27. Se aproba reluarea relatiilor contractuale de închiriere cu Andone Irina pentru locuinta, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în Sos. Rediu nr. 6A, b. 482E, sc. A, et. 5, ap. 23;

Art.28. Se aproba reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Popovici Raluca-Cristina pentru locuinta, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Chimiei nr. 65, bl. 2, sc. B, parter, ap. 3;

Art.29. Se aproba prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Arama Ciprian si Corina si schimbarea titularului de contract pe numele sotiei, pentru locuinta, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. C, et. 3, ap. 16;

Art.30. Se aproba prelungirea relatiilor contractuale de închiriere cu familia Rusu Constantin si Carmen Elena si schimbarea titularului de contract pe numele sotiei, pentru locuinta, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în Sos Nicolina nr. 113, bl. 1004, tr.5, parter, ap. 4;

Art.31. Se aproba reluarea relatiilor contractuale de închiriere cu Costea Liliana Lenuta pentru locuinta, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în Sos. Rediu nr. 6A, bl. 482E, sc. C, parter, ap. 1;

Art.32. Se aproba reluarea relatiilor contractuale de închiriere cu Apopei Ionut-Alexandru pentru locuinta, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata în B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. D, et. 3, ap. 15;

Art.33. Beneficiarii atribuirilor vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuintele pentru tineri, destinate închirierii, prevazute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de munca al titularului de contract, care trebuie sa fie în Municipiul Iasi, si la nedetinerea unei locuinte în proprietate si/sau a unei locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privata a Municipiului Iasi sau a unei locuinte cu chirie, situata în municipiul Iasi, proprietate a unitatii la care este angajat, (ultimul criteriu, privind nedetinerea unei locuinte), are în vedere si sotul/sotia titularului de contract de închiriere precum si membrii de familie majori, (acolo unde este cazul).

Art.34. Beneficiarii atribuirilor se vor prezenta la sediul Directiei Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari de consiliu local. În caz contrar locuinta repartizata va redeveni vacanta si va fi înaintata Comisiei constituite în conditiile Legii 152/1998 pentru a fi propusa spre reatribuire urmatorului solicitant, în ordinea listei de prioritate. Procedura repartizarii unei alte locuinte va fi reluata la cererea expresa formulata în scris de catre cei ale caror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 30 de zile anterior mentionat.

Art.35. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata Primarului Municipiului Iasi, Directiei Fond Locativ si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.36. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Fond Locativ;

(2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local, Paul Corneliu Boisteanu


Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR Denisa Liliana Ionascu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

23

Pentru

23

împotriva

0

Abțineri

0

Nr. 419 din 28 septembrie 2018

6 / 6 la H.C.L. nr. 419 din 28 septembrie 2018