Hotărârea nr. 445/2018

HOTARARE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-50,aflate în administrarea Municipiului Iaşi.Municipiul Iasi

Consiliul Local

HOTARARE

privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iași, aprobat prin H.C.L. nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-50, aflate în administrarea Municipiului Iași.

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2018;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 95592 / 21.09.2018, întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Avand in vedere Legea Cadastrului General și a Publlicității Imobiliare 7/1996 - privind Cadastru General;

Avand in vedere Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art. 1 Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași, a terenurilor din Anexele 1-50, după cum urmează:

 • -  Teren în suprafață de 200 mp. situat în Iași, zona Nicolina 2, str. Libertații intersecție cu str. Plantelor, Tarla 53, CAT 2798/1 , Anexa 1.

 • -  Teren în suprafață de 22 mp. situat în Iași, str. Pojarniciei nr. 1B, Tarla 70, A 2780/2, Anexa 2.

 • -  Teren în suprafață de 70,93 mp. situat în Iași, str. Vasile Lupu , Tarla 8, CAT467/51. Anexa 3.

 • - Teren în suprafață de 417,36 mp. situat în Iași, str. Trantomir nr.14, Tarla 40, CR 1407/21, Anexa 4.

 • -  Teren în suprafață de 86,82 mp. situat in Iasi, str. Pacurari nr. 52, Tarla 29, CC1194/2 , Anexa 5.

 • - Teren în suprafață de 59 mp. situat in Iasi, str. Perju nr. 10, Tarla 90, CC 2912/2, Anexa 6.

 • - Teren în suprafață de 106 mp. situat in Iasi, str. Tatarasi. nr. 15, Tarla 30, CC 1598 Anexa 7.

 • -  Teren în suprafață de 30 mp. situat în Iași, str-la Mizil nr. 4, Tarla 32, A 1675/1 Anexa 8.

 • - Teren în suprafață de 156,75 mp. situat în Iași, str. Nicorita FN, Tarla 34, Vh 1746, Anexa 9.

 • -  Teren în suprafață de 85,28 mp. situat în Iași, str. Mihail Sturza nr. 36, Tarla 12, CAT 7541/4 , Anexa 10.

 • - Teren în suprafață de 63mp. situat în Iași, str. Rîndunica in vecinătatea nr. 10, Tarla 25, CC934/5, Anexa 11.

 • - Teren în suprafață de 75 mp. situat în Iași, sos. Galata nr. 33, Tarla 13, A 508/11 Anexa 12.

 • -  Teren în suprafață de 125 mp. situat în Iași, str. Deliu nr. 3 , Tarla 16, CC 1045/3, Anexa 13.

 • -  Teren în suprafață de 401 mp. situat în Iași, str. Fântănilor nr. 2bis, Tarla 4, CC 292, Anexa 14.

 • -  Teren în suprafață de 24 mp. situat în Iași, str. Stroici nr. 15A, Tarla 0, DS 876/3, Anexa 15.

 • -  Teren în suprafață de 278,75 mp. situat în Iași, str. Brateș nr. 12A, Tarla 53, CR 3377/51 , Anexa 16.

 • - Teren în suprafață de 265,80 mp. situat în Iași, str. Manta Roșie nr. 12, Tarla 24, CC 7083/2, Anexa 17.

 • -  Teren în suprafață de 52 mp. situat în Iași, str. Miroslava nr. 18,Tarla 20/1, A 977/2, Anexa 18.

 • - Teren în suprafață de 435 mp. situat în Iași, str. Lipovana nr. 27, Tarla 15, CAT 292/2, CR291/2, Anexa 19.

 • -  Teren în suprafață de 62 mp. situat în Iași, str. Pacurari nr. 154D, Tarla 21, CC 784/3, Anexa 20.

 • - Teren în suprafață de 72 mp. situat în Iași, B.dul T. Vladimirescu nr. 83A , Tarla 31, CR1615, CAT 1625, Anexa 21.

 • - Teren în suprafață de 245 mp. situat în Iași, Al. Sadoveanu nr. 3A, Tarla 12, CR 400, Anexa 22.

 • - Teren în suprafață de 337 mp. situat în Iași, str. Rufeni , Tarla 31, CAT 1711/3, Anexa 23.

 • - Teren în suprafață de 62 mp. situat în Iași, str. Gavriil Musicescu (fosta Banu) nr.7, Tarla 1, CAT18/1/1, Anexa 24.

 • -  Teren în suprafață de 55 mp. situat în Iași, str. Rachiți nr. 13, Tarla 40, CC 1960, A1959/2, Anexa 25.

 • - Teren în suprafață de 35 mp. situat în Iași, str. Lascăr Catargi nr. 56A, Tarla 6, CC 169/2, Anexa 26.

 • - Teren în suprafață de 150 mp. situat în Iași, str. Moldovei nr. 60, Tarla 30, A 1050/2, Anexa 27.

 • - Teren în suprafață de 139 mp. situat în Iași, str. Stejar nr. 20b, Tarla 18, CR 1165, Anexa 28.

 • - Teren în suprafață de 151,36 mp. situat în Iași, std. Al. T. Neculai nr. 84A, Tarla 0, DS 935, Anexa 29.

 • -  Teren în suprafață de 165 mp. situat în Iași, str. Ciric nr. 68, Tarla 4, Ag 279, Anexa 30.

 • - Teren în suprafață de 497 mp. situat în Iași, zona Voinesti, Tarla 43, A 1801/1, Anexa 31.

 • - Teren în suprafață de 100 mp. situat în Iași, str. Marta nr. 26, Tarla 43, CAT 2138, Anexa 32.

 • - Teren în suprafață de 286 mp. situat în Iași, str. Marta nr. 22, Tarla 43, Lv 2122, CC2120, A2121, Anexa 33

 • - Teren în suprafață de 157 mp. situat în Iași, str. Tatarași nr. 15, T 30, CC 1598, A1597, Anexa 34.

 • - Teren în suprafață de 282 mp. situat în Iași, sos. Bucium nr. 8, Tarla 44, A 2357, A2356, T177, Ps7679/20, Ps7678/20, Anexa 35.

 • -  Teren în suprafață de 1722 mp. situat în Iași, intersecție str. Sf. Lazăr cu str. Smîrdan, Tarla 22, CAT 721/11, Anexa 36.

 • - Teren în suprafață de 29257 mp. situat în Iași, zona Ciric -Tabără, Tarla 192, 1845/1 și parțial 1844,1846, Anexa 37.

 • -  Teren în suprafață de 255 mp. situat în Iași, str. Sălciilor nr. 31, Tarla 2, CAT 87, Anexa* 38.

 • - Teren în suprafață de 169 mp. situat în Iași, str. Gheorghe Doja nr. 3-5.,Tarla 8 , CAT 341, Anexa* 39.

 • -  Teren în suprafață de 159 mp. situat în Iași, str. Izvor nr. 4-8,Tarla 29, CAT 1671, Anexa *40.

 • - Teren în suprafață de 460 mp. situat în Iași, str. Frumoasa nr. 5-7,Tarla 29, CR 1674, Anexa *41.

 • - Teren în suprafață de 324 mp . situat în Iași, str. Frumoasa nr.7-9, Tarla 29, CR 1672, Anexa *41.

 • -  Teren în suprafață de 396 mp. situat în Iași, str. Salciilor nr.3, Tarla 14, CAT 708, Anexa *42.

 • - Teren în suprafață de 87 mp. situat în Iași, Cartier Alexandru cel Bun, Tarla 30, CR 3374, Anexa* 43.

 • - Teren în suprafață de 22 mp. situat în Iași, str. Cartier Alexandru cel Bun ,Tarla 30, CR 3369, Anexa* 43.

 • - Teren în suprafață de 55 mp. situat în Iași, Cartier Alexandru cel Bun, Tarla 31, CR 3465, Anexa* 44.

 • - Teren in suprafața de 17 mp, situat in Iași, Cartier Alexandru cel Bun, Tarla 31, CR3477, Anexa*44.

 • - Teren in suprafață de 19 mp, situat in Iași, Str. Anton Crihan, Tarla 44, CAT1542, Anexa* 45.

 • - Teren in suprafață de 137 mp, situat in Iași, str. Milcov, T5, CAT 297, Anexa* 46.

 • - Teren in suprafață de 20 mp, situat in Iași, str. Milcov, T5, CAT 230, Anexa* 46.

 • - Teren in suprafață de 20 mp, situat in Iași, str. Milcov, T5, CAT 230, Anexa* 46.

 • - Teren in suprafață de 125 mp, situat in Iași, str. Milcov, T5, CAT 230, Anexa* 46.

 • - Teren in suprafață de 23 mp, situat in Iași. Cartier Alexandru cel Bun, T13, C1101, Anexa*47.

 • - Teren in suprafață de 772 mp, situat in Iași, B-dul Nicolae Iorga, T12, CC215/3, DR218/1, Anexa 48.

 • - Teren in suprafață de 319 mp, situat in Iași, B-dul Chimiei, T9, CAT2016/3, CR2016/1, CR 2016/4, Anexa 49.

 • - Teren in suprafață de 1010 mp, situat in Iași, B-dul Chimiei, T9, CAT 1985, Anexa 50.

Art.2. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului lasi, Directiei Arhitectura si Urbanism - Serviciului G.I.S. - Cadastru, Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directiei Exploatare Patrimoniu si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.3. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S. - Cadastru, Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Exploatare Patrimoniu

2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier local, Paul Corneliu Boisteanu


Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR Denisa Liliana Ionascu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

21

Pentru

21

împotriva

0

Abțineri

0

Nr. 445 din 28 septembrie 2018

6 / 6 la H.C.L. nr. 445 din 28 septembrie 2018