Proces verbal din 04.05.2018

PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI DIN DATA DE 04.05.2018ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA 04.05.2018

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 04 mai 2018 in cadrul sedintei Consiliului Local al Municipiului Iași convocata prin

Dispoziția nr. 1304 din data de 27 aprilie 2018, completata si modificata prin Dispoziția nr. 1309 din data

de 02 mai 2018

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    BOSTAN CIPRIAN MANUEL

2.    BOTEZ RADU

3.    BOZ PETRU EDUARD

4.    COTOFAN ALEXANDRU CRISTINEL

5.    DORNEAN TUDOR

6.    GABURICI VIOLETA ADRIANA

7.    GHIZDOVAT VLAD

8.    HARABAGIU GABRIEL VASILE

9.    GHIZDOVAT VLAD

10.    IGNAT ETIENNE

11.    JUGRIN LUCIAN

12.    PIFTOR DANIEL

13.    TIMOFCIUC RAZVAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Gabriel Vasile - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Oteleanu Cristina Daniela, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00 si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1304 din data de 27 aprilie 2018, completata si modificata prin Dispozitia nr. 1309 din data de 02 mai 2018, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotarare privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iași doamnei Mioara Cortez;

2.    Proiect de hotarare privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iași domnului academician Mihai Cimpoi;

3.    Proiect de hotarare privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iași domnului Mandache Leocov;

4.    Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.03.2018;

5.    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2018;

6.    Proiect de hotarare privind ștabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor șume care șe fac venit al    bugetului

local pentru anul 2019;

7.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor - tehnico economici pentru obiectivul de inveștitii Modernizare inștalatii electrice la Spitalul Clinic de Recuperare Iași Str. Pantelimon Halipa nr. 14;

8.    Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol cu Univerșitatea Nationala de Arte „ George Eneșcu ” Iași in vederea așigurarii unui cadru unitar de cooperare și conlucrare, in perioada mai - decembrie 2018;

9.    Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol cu Așociatia „Familia Traditionala” in vederea așigurarii unui cadru unitar de cooperare și conlucrare, in perioada mai - decembrie 2018;

10.    Proiect de hotarare privind realizarea de catre Municipiul Iași a Campaniei Revișta „Stiinta și tehnica” in școlile/liceele ieșene in perioada mai-decembrie 2018;

11.    Proiect de hotarare privind ștabilirea componentei „Comișiei de analiza, evaluare și șelectie a proiectelor de guvernare tranșparenta și participativa”, infiintate in baza Regulamentului referitor la finantarea proiectelor șocietatii civile din Iași in baza Legii 350/2005;

12.    Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii manifeștarilor cultural artiștice in șezonul eștival: lunile Mai - Iunie 2018;

13.    Proiect de hotarare privind aprobarea șprijinului financiar pentru unitatile de cult din Municipiului Iași in anul 2018;

14.    Proiect de hotarare privind acordarea de gratuitate la șerviciul de tranșport public local pentru 30 de elevi, șuștinuta de catre Municipiul Iași;

15.    Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și deșfașurare a licitatiei publice cu ștrigare in vederea inchirierii bunurilor imobile - șpatii cu alta deștinatie decat aceea de locuinta și/șau terenurile aferente aceștora aflate in proprietatea șau adminiștrarea Municipiului Iași;

16. Proiect de hotarare de aprobare a Regulamentului privind instituirea masurilor ce trebuiesc respectate de

catre detinatorii/proprietarii câinilor periculoși, pe raza Municipiului Iași;

17.    Proiect de hotarare privind convocarea A.G.A. in vederea prelungirii cu doua luni a mandatelor administratorilor provizorii la S.C. ECOPIATA S.A. Iași;

18.    Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Conșiliului Local nr. 153 din 24.04.2017, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iași cu terenul in suprafata de 253,15 mp situat in Iași- Bulevardul Metalurgiei nr.3 identificat in tarlaua T 9, parcela CAT 2616 și CR 2316/1 și conceșionarea prin licitatie publica a aceștuia, in școpul amenajarii unei parcari și a unei șervituti de trecere ;

19.    Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Conșiliului Local nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul in șuprafata 25 mp, șituat in Iași, Strada Fundac Eternitate, nr.14 precum și aprobarea vanzarii aceștuia prin licitatie publica ;

20.    Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Conșiliului Local nr. 153 din 24.04.2017, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iași cu terenul in șuprafata de 123 mp șituat in Iași - Bulevardul Tutora nr.4 A identificat in tarlaua T 50, parcela CR 2112(partial) și DS 2113(partial) și conceșionarea prin licitatie publica a aceștuia ;

21.    Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului Public al Municipiului Iași, aprobat prin Hotararea Conșiliului Local nr. 154 / 2017 cu terenul aflat in adminiștrarea Municipiului Iași in șuprafata de 2475 mp. șituat in Iași, ștr. Mușatini, langa Centrul Medical de Familie, Anexa A;

22.    Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Conșiliului Local nr. 27/30.01.2018 referitoare la acceptarea donatiei Federatiei Comunitatilor Evreiești din Romania-Cultul Mozaic, conștand in imobilul șituat in Municipiul Iași, ștr. Pacurari nr. 17 și includerea aceștuia in proprietatea publica a Municipiului Iași;

23.    Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iași a unor mijloace fixe aflate in foloșinta / exploatarea S.C. VEOLIA ENERGIE S.A. IASI, in vederea cașarii;

24.    Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Conșiliului Local nr. 24 din 30 ianuarie 2018 și a Hotararii Conșiliului Local nr. 25 din 30 ianuarie 2018;

25.    Proiect de hotarare privind aprobarea șolicitarilor locative propușe de catre Comișia șociala conștituita in conditiile Legii 114/1996, conșemnate in proceșul verbal nr. 40695/2018;

26.    Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuinte dișponibile, conștruite prin ANL, deștinate tinerilor șpre inchiriere;

2Z. Proiect de hotarare privind aprobarea șchimbului de imobile prezentate in tabelul 1, proprietate privata a S.C. M CHIM S.R.L. și cele prezentate in tabelul 2, proprietate privata a Municipiului Iași, cu o șuprafata avand echivalenta valorica egala;

28.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbaniștic pentru Zona Conștruita Protejata IASI, STRADA VASILE CONTA NR. 2, NUMAR CADASTRAL 146939 intocmit pentru inveștitia “ Conștruire și dotare Centru de Radioterapie” pe teren conceșionat, perșoana juridica;

29.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbaniștic de Detaliu IASI, STRADA STEJAR NR. 95, NUMAR CADASTRAL 154991, intocmit in vederea conștruirii unei locuinte prin demolare conștructie exiștenta de pe teren proprietate, perșoana fizica ;

30.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbaniștic de Detaliu IASI, STRADA HOLBOCA NR.8B, NUMAR CADASTRAL 18336 intocmit in vederea extinderii locuintei autorizata cu AC nr.299/25.03.2016 pe teren proprietate privata perșoana fizica ;

31.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbaniștic de Detaliu IASI, STRADA MISTRETULUI NR. 24, NUMAR CADASTRAL 148187 intocmit in vederea conștruirii unei anexe goșpodarești, pe teren proprietate privata, perșoane fizice ;

32.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbaniștic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR.48, NUMAR CADASTRAL 124290, intocmit in vederea conștruirii unei locuinte individuale și imprejmuire, pe teren proprietate privata, perșoana fizica ;

33.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbaniștic Zonal IASI, BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN NR.16, NUMERE CADASTRALE 126233 și 126224 intocmit in vederea extinderii unui șpatiu comercial exiștent pe teren proprietate privata, perșoana juridica;

34.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbaniștic Zonal IASI, STRADELA PACURET NR. 10, intocmit in vederea conștruirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata perșoane fizice;

35.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbaniștic Zonal IASI, BULEVARDUL METALURGIEI SI STRADA GRADINARI NR. 59-73, NUMAR CADASTRAL 142363, 142365, 142362, 142364, intocmit in vederea conștruirii de locuinte colective zona Gradinari, perșoana juridica ;

36.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbaniștic Zonal IASI, INTRAVILAN IASI - ZONA SOROGARI, NUMAR CADASTRAL 135525, Intocmit in vederea conștruirii unui centru de loișir și șport in șpatii acoperite și deșcoperite, reștaurant, șpatii adminiștrative, comert și cazare, perșoana juridica ;

Dispoziția nr. 1309 din data de 02 mai 2018 - completări

C 1. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii inștalatiilor de iluminat public din Municipiul Iași de la S.C. DELGAZ GRID S.A. și a incheierii Contractului privind foloșirea infraștructurii șiștemului de diștributie a energiei electrice pentru realizarea șerviciului de iluminat public C. 2. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectelor șportive in baza Procedurii privind acordarea de finantari din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte șportive organizate in baza Legii 69/2000 a educatiei fizice și șportului, modificata și completata prin Legea 90/2018;

C. 3. Proiect de hotarare privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 333 din 31 octombrie 2016 (referitoare la insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata de 55 mp, situat in Iasi, bld. Independentei nr. 21, bl. B1 - 5, parter, cvartal 28, parcela DP 908/1 precum si aprobarea vanzarii directe a acestei suprafete de teren) ;

C. 4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Lucrari de supratraversare rau Bahlui in zona Cicoarei - Dacia - pod cu 4 benzi carosabile Str. Sarmisegetuza - Stradela Sofia Nadejde;

Domnul primar Chirica Mihai

Multumim ca ati venit. Multumim tuturor celor prezenti si colegilor mei. As solicita inainte de a intra efectiv in ordinea de zi a acestei sedinte, sa tinem un moment de reculegere pentru excelenta sa, doamna Doina Cornea care a decedat, din pacate. Un luptator impotriva comunismului. Si am sa fac o declaratie - am sa preiau sarcina doamnei Doina Cornea si voi continua lupta impotriva comunismului cu aceeasi forta, cu aceeasi putere si cu aceeasi abnegatie pe care a facut-o si dumneaei, uitandu-va in sala de consiliu, multumesc.

Va multumesc. Doamna secretar in exercitiu, va rog sa luati cuvantul.

Doamna Oteleanu Cristina Daniela - director executiv Direcția Juridica

Buna dimineata. Dati-mi voie sa informez plenul consiliului cu privire la prezenta domnilor consilieri de astazi. Lipesc urmatorii consilieri: Aldea Catalina, Aur Marius Catalin, Boca Adrian Florin, Boisteanu Paul Corneliu, Ciobotaru Florin Traian, Crucianu Bogdan Teodor, Istrate Dumitru Marcel, Nedelcu Vlad Nicolae, Pintilei Mihail, Sandu Vasile, Scripcaru Calin, Surdu Gabriel Mihai, Tautu Iuliana Daniela, Vintila Iordan si atat. In conditiile date, sedinta de astazi nu are cadrul legal pentru desfasurare, nu exista majoritatea consilierilor in functie, drept pentru care nu se pot tine lucrarile sedintei.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

... lipsesc motivat?

Doamna Oteleanu Cristina Daniela - director executiv Directia Juridica

Doar unul singur, domnul Vintila Iordan, atata tot. De asemenea, vreau sa va aduc la cunostinta ca sedinta de astazi se considera sedinta pentru luna aprilie.

Domnul primar Chirica Mihai

Si eu as vrea, daca se poate, sa spun cateva lucruri. Vom face o conferinta de presa peste cateva momente pe care o vom anunta public. Este ultima zvacnire, este ultima zvacnire a celei mai teribile structuri politice care a dizolvat statul roman de 28 de ani. Este primul moment in care putem arata ... ca suntem un stat european, un stat valoros, un stat cu o istorie care nu trebuie aruncata la cosul de gunoi de ultimele ramasite ale Partidului Comunist care au furat, au distrus si aruncat in haos Romania in care suntem astazi. Avand in vedere ca sedinta ordinara de astazi nu s-a tinut si daca nici sedinta ordinara de data viitoare cand va convoc nu se tine, vom intra in alegeri anticipate pentru alegerea unui nou Consiliu Local Iasi, care, sigur, va trebui sa imbrace de data aceasta vointa cu adevarat a populatiei municipiul Iasi privind configuratia Consiliul Local, a celor care cu adevarat cred in destinele acestui oras, nu se lasa santajati de o clica de interese personale si de grup din cadrul Partidului Social Democrat - Filiala Iasi si care vor continua lupta pentru democratie, pentru stabilitatea acestui oras, pentru stabilitatea acestei tari de unde putem renaste cu totii. Mingea este in curtea PNL. De voi depinde daca sedinta viitoare intram in alegeri anticipate si aratam lumii intregi ce inseamna cu adevarat un stat democratic, ce inseamna cu adevarat sa slujesti interesele unei comunitati si cum poti duce la indeplinire ceea ce am jurat pe Biblie. Eu va multumesc ca ati venit, cei care ati venit, va raman partener pana la capat si aveti puterea de a decide. Multumesc.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Imi cer scuze. Neavand presedinte de sedinta, va cer tuturor sa imi permiteti sa iau cuvantul. Domnule primar, cred ca se impune o corectie. Ati afirmat ca mingea se afla in curtea PNL Cred ca voiati sa spuneti ca se afla in curtea PSD pentru ca ei trebuie sa decida cum doresc sa functioneze Consiliul Local pe mai departe. Eu cu un astfel de comportament al Partidului Social Democrat am mai avut de-a face, il cunosc si din Consiliul Judetean in mandatul anterior din care am facut parte. Cunosc ce inseamna cand un partid spune ca eu sunt legea, eu fac ordinea de zi, eu stabilesc prioritatile si in rest nu ma intereseaza nici celelalte partide, nici ceea ce spune comunitatea. Noi, Partidul National Liberal tot timpul am respectat institutiile democratice ale acestei tari, tot timpul am avut o atitudine constructiva, am criticat atunci cand a fost de criticat, am propus proiecte de imbunatatire a functionarii administratiei acolo unde a fost cazul si cred ca ne-am facut datoria cu cinste si cu demnitate. Nu cunosc explicatia, ce sper ca va veni din partea Partidului Social Democrat. Este o rusine ca procedeaza de asemenea maniera. Nu inteleg ce semnal doresc sa transmita. Insa, domnule primar, sa stiti ca o parte din vina o purtati si dumneavoastra pentru ca le-ati permis, le-ati permis sa ajunga in acest punct. Poate ca trebuia sa fiti mult mai atent in momentul in care v-ati ales colaboratorii si trebuia sa stiti de la bun inceput partidul din care faceti parte si cu cine aveti de-a face, dar si in al 12-lea ceas e bine ca ne lamurim.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu vreau sa intram intr-o polemica. Da, am crezut in oameni. Eu sunt cel care am intocmit listele de parlamentari pentru Iasi. Eu sunt cel care am pus, unii dintre ei nu ar fi ajuns nici daca ar fi trait zece vieti senatori si deputati in Parlamentul Romaniei. Eu sunt cel care am facut listele pentru Consiliul Local. Eu sunt cel care am vrut sa schimb fata social democratiei in Romania. Eu sunt cel care am iesit primul impotriva lui Dragnea. Eu sunt cel care am renuntat la toate functiile politice pentru a arata ca nu asta conteaza in Romania daca iti iubesti tara si comunitatea. Eu sunt cel care voi lupta pana la capat pentru asta. Este momentul. De voi depinde. Mingea este in terenul Partidului National Liberal. Sunteti a doua formatiune politica din acest Consiliul Local care puteti decide daca facem alegeri anticipate, daca reconfiguram structura Consiliului Local, daca invingem aceasta hidra care a transformat prin santaj, pentru unii consilieri locali, lipsa de la acest consiliu si nu au vrut sa ii lase sa duca si sa slujeasca juramantul pe care l-au facut fata de comunitate. De voi depinde drumul pentru urmatorii 28 de ani, de aici de la Iasi. De voi depinde daca se starneste acest curent sau daca il ingropam sau daca acceptam inca 28 de ani sa distrugem ce a mai ramas din tara asta si sa fim rusinea urmatoarelor generatii. De voi depinde. Da, eu recunosc, CIC PO 03/F3

am fost in fruntea acestei osti pe care am considerat ca nu ma mai reprezinta si care desigur nu a reusit sa ma tin aproape de ei, dar de voi depinde daca reusim sa schimbam cu adevarat fata acestei tari. Eu cred ca Iasul in aceste zile, ca si al doilea oras al Romaniei, ca si bastion al ultimei cetati care nu a fost cucerita niciodata de nimeni si nu va fi cucerita niciodata de nimeni nici macar de mafia politica, este momentul sa isi spuna cuvantul si trebuie sa o faceti voi. Da, blamandu-ma pentru faptul ca am fost adversari politici. Am fost. Am fost si cu PMP, am fost si cu ALDE si am reprezentat un partid social democrat pe care il credeam european. Nu mai este. Este o clica de oameni marunti care nu au decat interese personale, care numesc pe functii, prin santaj, in institutii care sa le coordoneze planurile diabolice, care santajeaza consilieri locali sa nu se prezinte la sedinta si ii tine sechestrati intr-o camera care nici nu le apartine, pe care au distrus-o. Da, asa este. Avem datoria fata de ei, nu fata de noi, sa aratam ca putem face ceva. Cine are curaj si PNL si ALDE si PMP sa schimbe fata acestei Romanii trebuie sa isi asume. Multumesc.

Doamna Oteleanu Cristina Daniela - director executiv Direcția Juridica

Va rog, domnule consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Deci, e clar ca in randul colegilor nostri consilieri PSD obedienta este deplina, Adica, sunt curios daca va fi unul dintre ei care va avea intr-adevar curaj sa iasa din ordinul de la partid si sa vina sa isi faca datoria de ales local. Pe de alta parte, totusi sa nu uitam ca mai avem o sansa. Colegul nostru care nu este in PSD, domnul Vintila Iordan, astazi a avut o problema, e firesc ca data viitoare sa fie prezent. Adica nu cred ca el asculta de vreun ordin de partid de la PSD sau nu ar fi normal, si atunci se pot tine sedintele in continuare ca avem majoritate. Eu am incredere in buna lui credinta, ramane sa vedem lucrul asta. In continuare dupa aia, ceea ce ati spus dumneavoastra e o varianta de luat in calcul, adica pana la urma nimic nu trebuie sa ne sperie. Nu am venit aici sa fim alesi pe viata. Cei dintre noi care nu avem nici interese ... si nu depindem nici de vreun job al primarie sau al vreunei regii, suntem deschisi si dispusi, in principiu, oricand sa reluam aceasta lupta politica. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumim ...

Domnul consilier local Piftor Daniel

As vrea si eu sa spun ceva, daca imi permiteti, domnule primar, doamna secretar. Am vazut ca, ma rog, toata lumea, ma rog, colegii au vrut sa aiba un punct de vedere. Eu vreau sa va spunem, vreau sa va spun eu, din punct de vedere al faptului ca sunt consilier al Partidului Miscarea Populara, cred ca sunt si in asentimentul colegei mele, si cred ca am demonstrat ca suntem niste consilieri responsabili, am venit la sedinte, nu vrem sa ne batem joc de increderea iesenilor si sa vada ca pot conta pe noi in Consiliul Local. Multumesc frumos.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Vreau si eu, daca imi permiteti, o interventie. Domnule primar, dragi colegi, nu pot sa nu remarc, domnule primar, o anumita doza de ipocrizie la dumneavoastra. Dumneavoastra care sunteti produsul Partidului Social Democrat, sunteti cel care ati obtinut toate functiile pe care le-ati obtinut cu sprijinul acestui partid si dintr-o data ati devenit mare dizident. V-as fi crezut daca as fi vazut din partea voastra un alt comportament diferit de cel al pesedistilor clasici, daca ati fi avut o relatie onesta cu opozitia, daca ati fi luat in calcul punctele de vedere ale societatii civile, daca nu ati fi fost in fel si fel de increngaturi dubioase, daca ati fi avut un comportament ca primar european asa cum spuneti. Insa nimic din toate acestea nu le-ati facut si veniti acum cand ati pierdut majoritatea in consiliu local sa aratati ca sunteti de fapt un, ma rog, primar deschis la dialog si comunicare. Nu este cazul. Sunteti un pesedist sadea deghizat in acest moment in dizident.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, aproape ca nici nu imi vine sa va dau o replica. Deci ati inteles exact invers. E problema dumneavoastra. Deci nu exista perfectiune nicaieri, domnule Timofciuc, in nici intr-un partid si trebuie sa fie mereu cineva care intelege mai greu. Asa sunt lucrurile in toata viata aceasta si asa vor ramane probabil toata viata. Poate dumneavoastra nu stiti faptul ca eu sunt independent sau poate nu ati aflat. Mai lecturati un pic.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Nu vreti sa mai fiti pesedist, dar ati contestat, totusi, excluderea din PSD.

Domnul primar Chirica Mihai

Haideti, nu are sens. Bine. Multumesc foarte mult.

Doamna Oteleanu Cristina Daniela - director executiv Directia Juridica

Domnul viceprimar.

Domnul viceprimar Botez Radu

As vrea sa spun si eu doua, trei cuvinte si chiar putine. Eu cred ca datoria noastra a tuturor celor de aici, indiferent ca ne aflam la aceasta masa sau pe scaune, este in primul rand de a fi ieseni, in al doilea rand de a fi romani si de abia daca se poate in al treilea sau in al n-lea rand de a fi membrii de partid. Deci trebuie sa ne gandim, sigur, la interesele Iasului, a Moldovei, a Romaniei si toate aceste lucruri sa le punem inaintea calitatii de membru de partid.

Domnul primar Chirica Mihai

Si as mai vrea, daca imi permiteti, poate o ultima informatie. Exact la ora 10:00, domnul consilier Marcel Istrate si-a dat demisia din Partidul Social Democrat. Chiar daca dumnealui este in lipsa, vreau sa ii multumesc pentru, sa spunem, seriozitatea cu care a tratat acest consiliu. Era un coleg de-al nostru care a dat dovada de probitate profesionala si morala de foarte inalta calitate, ca sa ma pronunt asa, si care a reusit de fiecare data sa echilibreze. Dumnealui era si presedintele comisiei de mediu si ii multumesc pentru prestatia pe care a avut-o aici alaturi de noi. Prorector al Universitatii Tehnice ”Gheorghe Asachi”, deci am pierdut una din eminentele academice ale Iasului. S-a petrecut exact pe fondul presiunilor pe care le-a pus actuala conducere a PSD pe dumnealui si desigur cu probitatea morala de care a dat dovada a parasit acest post. Stiti foarte bine ca pe ordinea, pe clasamentul listei PSD va veni un cetatean imbracat in trening. E pacat ca trebuie sa spun lucrul asta, dar asa va veni Probabil ca la momentul acesta isi da o comanda de costum. Bine, nu schimba cu nimic ce este sub costum, dar asta va fi situatia.

Mesajul meu a fost foarte, foarte clar. Nu stiu cat a priceput toata lumea si de noi depinde ce facem mai departe cu comunitate ieseana. Multumesc foarte mult si multumesc pentru...

Domnul consilier local Ignat Etienne

As dori sa spun si eu ceva, domnule primar, daca se poate, foarte pe scurt.

Domnul primar Chirica Mihai

Cred ca e in asentimentul...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Nu e in asentimentul...

Doamna Oteleanu Cristina Daniela - director executiv Direcția Juridica

Nu vorbește la microfon.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Multumesc mult. Eu sa fiu o sa fiu rapid. Mai concret, asa, inainte de a salva noi Romania din Consiliul Local Iasi, erau niste chestiuni pe ordinea de zi care erau destul de importante. Incercam o sedinta extraordinara saptamana viitoare? ne putem astepta la asa ceva? sau ce facem cu treburile pe care le avem de rezolvat dincolo de ... Domnul primar Chirica Mihai

Nu vorbește la microfon.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Ok.

Doamna Oteleanu Cristina Daniela - director executiv Directia Juridica

Domnule consilier, va rog.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Multumesc. Domnule primar, stimati colegi. In primul rand as vrea sa il felicit pe domnul Istrate ca a facut, ca a luat aceasta decizie mai ales ca a fost coleg cu mine timp de doi ani. Si-a dat seama de fapt ca PSD nu este o optiune pentru oras. Iar dumneavoastra, domnule primar, m-am uitat pe ordinea de zi si daca intr-adevar doriti sa fiti un primar mai bun, aceasta ordine de zi ar putea fi completata cu cele 24 de proiecte depuse de Partidul National Liberal prin consilierii sai, pe care timp de doi ani de zile dumneavoastra nu ati reusit sa puneti nici macar un proiect desi stiti foarte bine ca avem si avizele pozitive din partea directiilor pe care le aveti in subordine. Asa ca daca vreti sa fiti un primar mai bun, trebuie sa faceti lucrurile in consecinta. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Stiti, fiecare obiect, fiinta isi are limitele ei de bunatate. Nu spun ca le-am atins eu la nivelul maximal. Dar, probabil ca pe parcursul timpului, si nu mai divagam pe subiect, cel putin jumatate din propunerile dumneavoastra le-ati si votat, in formele care puteau fi conforme cu legea si care puteau fi folositoare in comunitate ieseana. Noi am preluat ideea. am ajustat-o si i-am dat conturul care sa fie cu adevarat folositor. Asta si pe alte propuneri pe care trebuia sa le discutam astazi. Mersi.

Doamna Oteleanu Cristina Daniela - director executiv Directia Juridica

Mai doreste cineva sa ia cuvantul?

Nu șe vorbește la microfon.

Domnul Bucur Dumitru

... inca de la inceputul atitudinii PSD-ului, noi am facut o adresa in numele societatii civile, pentru ca suntem un ONG, un concept, mai bine zis, format din 22 de ONG-uri care incercam sa facem transparenta in administratie publica. Am luat atitudine atunci, am trimis o adresa, adica am dus-o personal adresa la PSD cu numar de inregistrare in care am spus sa isi reconsidere pozitia, ca nu este corect. Acum, avand in vedere pentru ca am vazut ca nu sunt consilierii PSD, am zis clar ceva se intampla si au inceput de acum razboiul pe fata. Deci aveti sustinerea cel putin a celor ONG-uri semnatare adresei catre PSD, aveti sustinerea noastra. Va garantez eu, vad ca am doua mii cinci sute de oameni anual, in cinci ani cred ca am vazut 25 de mii de persoane. Da. Deci eu va spun si cunosc trendul si stiu cum gandesc iesenii. Problema este ca daca scoatem tineretul la vot in momentul ala si cu ce avem noi in spate, da, va garantam ca vom inocula in opinia publica sentimentul ca pot sa se miste si sa faca ceva pentru Iasi. Va multumesc. Imi cer scuze ca am intervenit.

Doamna Oteleanu Cristina Daniela - director executiv Directia Juridica

Va multumim mult pentru prezenta dumneavoastra. Va doresc o zi buna!

SECRETAR MUNCIPIUL IASI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3