Proces verbal din 18.05.2018

PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI DIN DATA DE 18.05.2018
Nr. 52268/22.05.2018

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 18.05.2018

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 18 mai 2018 in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    AUR MARIUS - CATALIN

2.    BOCA ADRIAN FLORIN

3.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

4.    BOTEZ RADU

5.    BOZ PETRU EDUARD

6.    CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN

7.    COTOFAN ALEXANDRU IOAN

8.    CRUCIANU TEODOR BOGDAN

9.    DORNEAN TUDOR

10.    GABURICI VIOLETA ADRIANA

11.    GHIZDOVAT VLAD

12.    HARABAGIU GABRIEL VASILE

13.    IGNAT ETIENNE

14.    JUGRIN LUCIAN

15.    NEDELCU VLAD NICOLAE

16.    PIFTOR DANIEL

17.    PINTILEI MIHAIL

18.    POSTOLACHE ANDREI

19.    SANDU VASILE

20.    TAUTU IULIANA DANIELA

21.    VINTILA IORDAN

Participa la sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Chirica Mihai - primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu -viceprimarul Municipiului Iasi doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Lucrarile sedintei incep la orele 13,00, sunt conduse de domnul Pintilei Mihail si sunt inregistrate audio si

video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1360 din data de 15 mai 2018, completata prin Dispozitia nr. 1368 din data de 170 mai 2018, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 27/30.01.2018 referitoare la acceptarea donatiei Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania-Cultul Mozaic, constand in imobilul situat in Municipiul Iasi, str. Pacurari nr. 17 si includerea acestuia in proprietatea publica a Municipiului Iasi;

2.    Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „ROBOMOVE - ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency” (infiintarea Centrului de Robotica si Neuroreabilitare a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi), a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de asociere intre Municipiul Iasi, Spitalul Clinic de Recuperare Iasi si I.M.S.P. Institutul de Neurologie si Neurochirurgie din Chisinau;

3.    Proiect de hotarare privind aprobarea “Identity and memory - a multiethnic cross border approach (Identitate si memorie o abordare multietnica transfrontaliera (IDMO)”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de asociere intre UAT - Municipiul Iasi, Consiliul Raional Telenesti si Primaria Municipiului Soroca din Republica Moldova;

4.    Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 3/25.01.2018 privind aprobarea asocierii Municipiului Iasi cu Asociatia ”Euroregiunea Siret Prut - Nistru” si Consiliul Raional Ungheni, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila in parteneriat pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii de transport in regiunea transfrontaliera Ungheni-Iasi, in vederea fluidizarii traficului catre punctul de trecere a frontierei Sculeni”, in cadrul Programului Operational Comun Romania - Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 7: Imbunatatirea accesibilitatii in regiuni, dezvoltarea transportului si a retelelor si sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere si a infrastructurii TIC;

5    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor - tehnico economici pentru obiectivul de investiții Modernizare instalatii electrice la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi Str. Pantelimon Halipa nr. 14;

6    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Lucrari de supratraversare rau Bahlui in zona Cicoarei - Dacia - pod cu 4 benzi carosabile Str. Sarmisegetuza - Stradela Sofia Nadejde;

7.    Proiect de hotarare privind stabilirea componentei „ Comisiei de analiza, evaluare si selectie a proiectelor de guvernare transparenta si participativa ”, infiintate in baza Regulamentului referitor la finantarea proiectelor societatii civile din Iasi in baza Legii 350/2005;

8.    Proiect de hotarare privind convocarea A.G.A. in vederea prelungirii cu doua luni a mandatelor administratorilor provizorii la S.C. Ecopiata S.A. Iasi;

9.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL METALURGIEI SI STRADA GRADINARI NR. 59-73, NUMAR CADASTRAL 142363, 142365, 142362, 142364, intocmit in vederea construirii de locuinte colective zona Gradinari, persoana juridica ;

Dispoziția nr. 1368 din 17 mai 2018

C.1. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantilor Municipiului Iasi in AGA, la intreprinderile publice aflate in subordine, in coordonare, sub autoritate sau in portofoliu;

C.2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Vasile Lupu nr. 62, n.c.154882 intocmit in vederea executarii lucrarilor de extindere si dotare unitate functionala regionala de urgenta in cadrul Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii Sf. Maria;

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Buna ziua Va multumim ca ati dat curs invitatiei primarului Municipiului Iasi si participati la sedinta extraordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1360 din 15 mai 2018, modificata si completata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1368 din 17 mai 2018. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: doamna Aldea Catalina, domnul Boston Manual Ciprian, domnul Scripcaru Calin, domnul Surdu Gabriel Mihai, domnul Timofciuc Razvan. Si sigur, avem si un demisionar, domnul Istrate Dumitru Marcel. Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Buna ziua tuturor. Astazi la ordinea de zi avem 9 proiecte. Stiti foarte bine ca nu se fac interpelari la sedinta extraordinara. Totusi, avem un anunt din partea domnului consilier Ghizdovat.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Buna ziua. Doresc sa anunt ca la punctul C2 de pe ordinea de zi nu voi participa la vot. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da. multumesc. Avem un amendament care este depus la proiectul numarul 4, parca, da? La proiectul numarul 4. Trecem la ordinea de zi ... Supun votului ordinea de zi.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Se abtine cineva? Multumesc.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate.

Dau cuvantul domnului primar pentru a relata un rezumat asupra ...

Domnul primar Chirica Mihai

Buna ziua si bine ati venit. Multumesc foarte mult. Vreau doar foarte pe scurt si rezumativ in acelasi timp pentru ordinea de zi, sa imi exprim punctul de vedere de ce aceste proiecte. In principiu sunt proiecte care vizeaza atragerea de fonduri europene pe diverse axe de finantare, in special pe proiectele transfrontaliere care au limita de depunere pentru data de luni, 21 mai. Pe de alta parte, sunt proiecte care vizeaza tot abordari europene si mai refer si la validarea Consiliului de Administratie a unitatii noastre CTP, pentru ca suntem in faza de depunere a unui obiectiv important, respectiv cumpararea de tramvaie si autobuze electrice. Echipamente care trebuie sa demonstreze ca operatorul nostru este societate comerciala care este infiintata conform statutului si conform legislatiei in vigoare, ca are tot aparatul de conducere functional si va fi primul element de eligibilitate care va fi luat in considerare de catre finantatorul european. Si pe de alta parte, ati vazut cateva proiecte de hotarare care vizeaza finantari necesare elaborarii unor proiecte de infrastructura absolut necesare municipiul nostru, unde Spitalul Regional de Urgenta pentru Copii este deosebit de important, beneficiind de o finantare europeana si are nevoie de elaborarea in regim de urgenta a acestei documentatii si un PUZ pentru construirea de locuinte sociale in zona ansamblului de locuinte sociale si ANL din Gradinari, asa cum a fost si intr-o sedinta anterioara. Multumesc foarte mult. Domnule presedinte, va cedez microfonul.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Trecem la primul proiect.

Proiect nr. 1

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 27/30.01.2018 referitoare la acceptarea donatiei Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania-Cultul Mozaic, constand in imobilul situat in Municipiul Iasi, str. Pacurari nr. 17 si includerea acestuia in proprietatea publica a Municipiului Iasi;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Va multumesc.

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „ROBOMOVE - ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency” (infiintarea Centrului de Robotica si Neuroreabilitare a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi), a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de asociere intre Municipiul Iasi, Spitalul Clinic de Recuperare Iasi si I.M.S.P. Institutul de Neurologie si Neurochirurgie din Chisinau;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discuții? Domnul consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Da. In nume propriu si in numele colegilor liberali, vreau sa salut aceasta inițiativa pentru ca recuperarea medicala nu mai presupune de foarte mult timp doar curenti si bai, ci tehnologia trebuie introdusa in aceasta specialitate medicala. Salut, de asemenea, parteneriatul cu Institutul de Neurologie si Neurochirurgie din Chisinau. Cred ca in cadrul acestei colaborari este loc si pentru Universitatea Tehnica de la noi. Avem tineri care sunt pasionati de robotica si cred ca pot, de tehnologia informatiei, si cred ca pot sa dea o mana de ajutor in dezvoltarea de noi echipamente prin care sa sprijinim reabilitarea fizica a persoanelor care au suferit diferite necazuri. Deci, noi vom vota acest proiect. Este o initiativa care cred ca va avea, daca va fi dusa la un bun sfarsit, cred ca va avea efecte pozitive in intreaga tara, nu discutam doar de un efect local sau regional.

(Domnul consilier local Vintila Iordan a iesit din sala de sedinta.)

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Multumesc. Mai e cineva? Daca nu, trecem la vot.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind aprobarea “Identity and memory - a multiethnic cross border approach (Identitate si memorie o abordare multietnica transfrontaliera (IDMO)”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de asociere intre UAT - Municipiul Iasi, Consiliul Raional Telenesti si Primaria Municipiului Soroca din Republica Moldova;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Domnule primar, aveti cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea sa aduc eu in discutiei acest proiect de hotarare. El practic dezvolta si primul proiect de hotarare, unde am reusit sa reglementam in totalitate titulatura bunului cedat de catre Comunitatea Evreilor din Romania catre municipiul Iasi. Acea cladire va deveni printre altele si un centru de studii multietnice la nivelul regiunii de Nord-Est, in care alaturi de comunitatea evreilor vor fi regasite, ca si domeniu de studii si a alte comunitati etnice care au migrat de o parte si de cealalta a Prutului de-a lungul istoriei. El vine sa arate ca Iasul este, sa spunem, o regiune multietnica absolut rezonabila in ceea ce priveste convietuirea. Va aminti, cu siguranta, pe parcursul acestor studii, despre perioadele de timp care nu ne sunt neaparat cele mai favorabile din istoria orasului nostru si aici ma refer la anii 1941 si va dezvolta, in cele din urma, o lucrare stiintifica care va deveni si document de studiu atat pentru partea, sa spunem, preuniversitara si probabil si pentru o parte a specialistilor in istorie din cadrul Facultatii de Istorie a Universitatii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, desigur, care va deveni alaturi de noi partener. Multumim foarte mult celor care s-au ocupat de acest lucru. Vrem, oarecum, sa ”profitam” (intre ghilimele) si de posibilitatea finantarii pe partea de acorduri transfrontaliere initiata de catre Comisia Europeana si speram, chiar daca proiectul nu va fi 100 % sustinut de catre Comisia Europeana, noi vrem sa il ducem la bun sfarsit printr-o relationare directa cu institute de specialitate din Israel. Multumim foarte mult.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Mulțumesc trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Va multumesc.

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Trecem la proiectul numarul 4, care are si amendament depus.

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 3/25.01.2018 privind aprobarea asocierii Municipiului Iasi cu Asociatia ”Euroregiunea Siret Prut - Nistru” si Consiliul Raional Ungheni, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila in parteneriat pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii de transport in regiunea transfrontaliera Ungheni-Iasi, in vederea fluidizarii traficului catre punctul de trecere a frontierei Sculeni”, in cadrul Programului Operational Comun Romania - Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 7: Imbunatatirea accesibilitatii in regiuni, dezvoltarea transportului si a retelelor si sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere si a infrastructurii TIC;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții? Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul primar Chirica Mihai

O intrebarea absolut fireasca ar fi cea legata, ce treaba avem noi cu Sculeni si cu punctul de trecere a frontierei care este in subordinea directa a Ministerului de Interne. E absolut rezonabil de remarcat faptul ca principalul beneficiar al tranzitului, a traficului de marfuri pe Sculeni si a tranzitului de persoane este municipiu Iasi. Si sigur ca da, ne intereseaza foarte mult in perspectiva unui proiect care pentru mine este un proiect de suflet pe care tot domniile voastre l-ati abordat si prin care am recunoscut cu totii, indiferent de unde vin banii obiectivul este acelasi, Basarabia e Romania si trebuie sa ne apropiem pe toate caile de acest obiectiv. Multumesc!

(Domnul consilier local Vintila Iordan a intrat in sala de sedinta.)

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Multumesc! Supunem la vot proiectul numarul patru impreuna cu amendamentul

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Va multumesc.

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor - tehnico economici pentru obiectivul de investitii Modernizare instalatii electrice la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi Str. Pantelimon Halipa nr. 14;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Doamna consilier Gaburici.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Buna ziua doamnelor si domnilor, stimati colegi, domnule primar. Este laudabil faptul ca lucrurile se misca la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi si mai ales ca se acceseaza fonduri europene. Intrebarea mea este din acelasi domeniu, insa nu referitoare la Spitalul Clinic de Recuperare, ci la Spitalul Parhon. Am citit in presa ca s-au alocat 10 milioane de euro pentru acest spital. Voiam sa va intreb, domnule primar, daca puteti sa ne precizati, cati din acesti bani sunt destinati Spitalului Parhon si cati Institutului de Boli Cardiovasculare si daca s-a facut o evaluare corecta a daunelor in urma incendiului care s-a produs. Multumesc!

Domnul primar Chirica Mihai

Da, mulțumesc foarte mult. Chiar daca asa cum ati precizat si dumneavoastră, am atacat doar subiectul larg, sanatatea. A fost, am vazut un schimb de comunicate de presa intre noi, pe care de altfel eu l-am facut si cu colegii de la Consiliul Judetean. Adevarul este cel pe care il putem citi cu totii in Hotararea de Guvern. Suma despre care vorbeste aceasta hotarare de guvern este, sa spunem, data de la inceput cu destinatia de refacere a cladirii in care functioneaza ambele institutii, discutie directa si cu doamna ministru Pintea si desigur cu cei care au elaborat hotararea de guvern asa cum a aparut pe masa Guvernului in sedinta de miercuri. Noi pe langa aceasta suma mai beneficiem si de asigurarea pusa la dispozitie de catre asiguratorul Uniqa, care ne-a si trimis suma care ne si intra in conturi, este vorba despre 800 si aproape 40.000 de lei, de circa 200 de mii de euro necesare reactivarii activitatii Spitalului Parhon. Dar, desigur, noi vizam inclusiv punerea in functiune a echipamentelor, a instalatiilor medicale care deservesc ambele institutii medicale. Deci ce a vrut sa faca hotararea de guvern este urmatorul lucru, sa nu amestece activitatea medicala cu imobilul. Aceasta Hotarare de Guvern nu se refera nici la achizitia de echipamente, nici la nimic altceva decat repunerea in functiune a imobilului afectat de incendiu. Discutia personala avuta cu doamna ministru, a fost ca vom incerca prin studiile pe care noi deja le-am elaborat si sunt deja contractate si contractul a fost semnat de mine personal cu expertul tehnic care va scoate in evidenta toate, sa spunem, distrugerile care s-au adus acestei cladiri din punct de vedere structural, a instalatiilor si a echipamentelor functionale ale constructiei, nu vorbim de echipamente medicale. Dorinta noastra este de a pune la un loc bugetul Ministerului si cu bugetul pe care noi l-am obtinut de la asiguratorul Uniqa, sa refacem cladirea si cu economia pe care o scoatem din cele 10 milioane de euro plus 200.000 de la noi, sa putem din aceasta economie sa incepem sa cumparam si echipamentele medicale si pentru noi. Noi avem cinci echipamente medicale distruse de aproximativ 125 - 130.000 de euro, iar diferenta majora se afla pe Spitalul de Boli Cardiovasculare. Asta este adevarul. Asa spune hotararea de guvern si exact asa vom face. Echipa va fi o echipa de lucru mixta intre Ministerul Sanatatii si proprietarul cladirii care este municipiu Iasi. Expertiza tehnica o asiguram noi, evaluarea tehnica pe parcursul elaborarii lucrarilor de refacere a constructiei, o vom face noi pentru ca noi suntem proprietarii. Autorizatia de construire a fost deja eliberata in regim de urgenta fiind vorba despre, in fine, o distrugere motivata de urgenta. Iar pe parcursul executiei lucrarilor se vor face si partea de post design, de post proiectare asa cum spune legea si autorizatia va veni in final cu toate lucrarile executate. Lucrul asta se va face printr-o echipa mixta, asa cum am spus. Motivatia principala pentru noi este sa redam orasului si regiunii Spitalul de Boli Cardiovasculare si Boli Renale cat mai repede si sa repunem in functiune cele doua sectii spitalicesti. Ce trebuie in continuare spus, ca noi avem si bugetul propriu prin care dorim modernizarea celor doua sectii, este vorba despre A.T.I. si blocul operator din cadrul Spitalului Parhon. O vom face printr-o alta procedura publica, nu apelam la regim de urgenta pentru ca nu mai este cazul, intram in contradictie cu legea, si vom da drumul si la aceasta modernizare pe bugetul municipiului Iasi. Multumesc foarte mult pentru intrebare.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Trecem la vot.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Lucrări de supratraversare rau Bahlui in zona Cicoarei - Dacia - pod cu 4 benzi carosabile Str. Sarmisegetuza - Stradela Sofia Nadejde;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discutii? Domnul consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Da. Aici am mai multe intrebari. Unu, noi am mai aprobat o data indicatori tehnico-economici pentru acest proiect, a avut loc si o licitatie anul trecut pentru acest proiect. Licitatie care a fost anulata de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. Unu, de ce am ajuns in punctul acesta de a reaproba indicatori tehnico-economici, ce s-a schimbat? Doi, daca in urma solutionarii contestatiei s-a luat vreo masura in cadrul Directiei de Achizitii Publice, daca cineva a fost sanctionat, care au fost consecintele acestei decizii a Consiliului National? Si nu in ultimul rand, ma intereseaza de ce daca decizia Consiliului a venit in luna octombrie 2017, iar noi anul trecut am inregistrat excedent bugetar si nu am reusit sa cheltuim toti banii care au fost prevazuti pentru investitii, venim cu acesti indicatori tehnico-economici si incercam sa reluam procedura dupa 7 luni de zile. De ce nu s-a reluat aceasta procedura mult mai repede pentru ca aceasta cale de acces este o urgenta pentru ieseni?

Domnul primar Chirica Mihai

Va spun imediat si de ce. O intrebare legitima, sigur ca da. CNSC-ul a dat castig de cauza uneia dintre posibilii ofertanti inainte de depunerea ofertelor pentru ca noi am prins partea de devieri de retele ca o suma forfetara. Deci din valoarea intregului proiect estimat la circa 11 milioane de lei, suma forfetara privind devierile de retele era o suma prinsa de la inceput in devizul acestui proiect. De ce a dat castig de cauza acelui contestatar?

CIC PO 03/F3

pentru ca noi nu reuseam la data respectiva sa defalcam pe cantitati toate lucrarile care urmeaza a fi facute pentru ca nu aveam, ceea ce nu exista nici momentul de fata de altfel, toate elementele de detaliu pe care sa le puna la dispozitia noastra detinatorii de utilitati in ceea ce priveste devierea retelelor electrice, dar in special devierea unor retele de canalizare. Ulterior, am reusit sa o lamurim datorita unei modificari la lege, este vorba despre hotararea de guvern 907 care restructureaza modul de asezare a devizului general a unei investitii si pe care o invocam de fapt aici ca si element principal de aducere in dezbaterea acestui proiect de hotarare. Alta motivatie nu a fost. Lucru care s-a mai petrecut in alte proceduri publice si care se petrece si in momentul de fata, sa spunem, in investitii in derulare, unde devierea unor retele de utilitati reprezinta un pachet de lucrari pe baza avizului dat de diferiti detinatori sau utilizatori sau administratori de retele de utilitati. Intre timp s-a schimbat un pic si formula de lucru cu proprietarul albiei, Ministerul Apelor sau Mediului si Apelor, nu mai conteaza, cu care va trebui sa facem un memorandum de lucru. Pana acum avizul il dadea Directia Regionala de Ape si spunea - suntem de acord cu implementarea podului X, pod Avram Iancu, pod Ghibanescu si toate celelalte privind asezarea zonei de sprijin, culeei in albia cursului de apa. Intre timp s-a modificat legislatia si urmeaza sa facem si acest memorandum. Noi cu indicatorii, cu solutia proiectata, am reusit sa rezolvam si o problema legata de Apele Romane cu un drum de acces spre zona indiguita pentru a putea face o exploatare mai facila a lucrarii hidrotehnice, si desigur, vom mai intra odata in consiliu si cu memorandumul impreuna cu Apele Romane. Intre timp noi am declansat procedura de achizitie publica pentru a micsora timpii necesari implementarii acestei investitii, am trimis adresele catre Ministerul Mediului, in fine a Padurilor si a Apelor, asteptam si raspunsul Ministerului si cand toate sunt legate pachet, eliberam si autorizatia de construire in paralel cu demararea procedurii de achizitie astfel incat la semnarea contractului sa avem si autorizatie de construire pentru acest pod.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Daca imi permiteți? Deci indicatorii tehnico-economici pe care noi ii aprobam acum vizeaza doar aceste clarificari privind utilitatile?

Domnul primar Chirica Mihai

Si nu modifica valoarea. Tot 11 milioane sase sute si (11.592.096,340 lei), pentru ca am reusit sa ramanem in aceeasi valoare. L-am reasezat pe HG 907 si urmeaza sa facem si memorandumul de finantare cu Apele Romane, (de finantare), de lucru cu Apele Romane pentru ca ei sunt proprietarii albiei si au devenit titulari unici. A mai existat acest precedent si pe proiecte de finantare europeana prin fonduri sustinute in special de catre Consiliile Judetene sau Agentii ale Statului, ma refer la partea de drumuri nationale, drumuri si autostrazi, respectiv drumuri judetene, unde s-a dat o Hotarare de Guvern, dar acolo a lasat-o doar pe finantare cu fonduri europene. Aici fiind o finantare din fonduri proprii, urmeaza sa facem un acord, sa spunem, individual intre noi si Ministerul Mediului, Padurilor si Apelor. In orice caz noi procedura publica o putem demara datorita faptului ca avem indicatorii si sunt aceeasi indicatori ca si cei aprobati in anul 2016, la sfarsitul anului. Asa este.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Sunteti multumit de raspuns, domnule consilier?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu este complet. Era si intrebarea referitoare la sanctiuni, daca cineva a dat socoteala pentru intarzierea acestui proiect.

Domnul primar Chirica Mihai

Pe aceasta chestiune nu am putut sa iau decizii de sanctionare pentru ca proiectul a inceput pe HG 28, noi l-am finalizat in perioada in care functiona acea hotarare de guvern. Deci el e facut pe lege. Intre timp a mai aparut un HG, 906. Era o modalitate de lucru in ceea ce priveste unele pachete de lucrari. Acum s-a schimbat oarecum aceasta modalitate. Am clarificat-o si noi prin detalii de executie suplimentare incat reusim sa ... Nu e cazul deocamdata la aceste, deocamdata, repet, la aplicarea de sanctiuni. Monitorizez foarte exact ce se intampla in aceasta intarziere si in primul rand eu sunt cel mai interesat ca lucrurile sa mearga cat mai repede ... Ca sa completez ceea ce ati spus dumneavoastra, in zona mai avem un proiect privind constructia unui canal deversor pentru apele de suprafata, o alta suferinta a zonei Cicoarei. Iar prin modificarea legii, pana acum exista un acord foarte usor de facut cu ANIF-ul, sa spunem, titularul de activitate pe canale deversoare. Ce am gasit pe municipiul Iasi, am dat drumul la procedura publica de achizitie, dar nu tot proiectul include municipiul Iasi, restul de canal este pe ANIF. Urmeaza sa facem memorandumul si Agentia Nationala pentru Imbunatatiri Funciare, nu cu filiala Iasi, ci cu agentia de la Bucuresti, va intra in paralel cu celalalt memorandum.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Eu v-am intrebat daca sunteti multumit ca in general cand se lamureste o problema, cand capeti ceva, se spune multumesc. In sensul asta, la raspuns.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Multumesc pentru clarificarile obtinute.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate

Proiect nr. 7

Proiect de hotarare privind stabilirea componentei „Comisiei de analiza, evaluare si selecție a proiectelor de guvernare transparenta si participativa ”, infiintate in baza Regulamentului referitor la finantarea proiectelor societatii civile din Iasi in baza Legii 350/2005;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții? Domnul consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Acest proiect a fost si pe ordinea de zi a ultimei sedinte de consiliul local care nu a mai avut loc. In cadrul comisiilor reunite, pozitia noastra, a Partidului National Liberal a fost ca dorim sa existe cate un reprezentant in aceasta comisie si din partea fiecarui partid. Avand in vedere ca oricum deciziile de finantare ajung in cadrul Consiliului Local, nu am dori sa fim pusi in situatia doar de a lua act de ceea ce face o anumita comisie, ci consideram ca si noi, reprezentantii trimisi de cetateni in cadrul Consiliului Local ar trebui sa avem un cuvant de spus. Astfel incat, noi va propunem un amendament la acest proiect si anume - in cadrul comisiei sa existe un reprezentant din partea fiecarui partid politic si inclusiv domnul consilier independent Andrei Postolache daca doreste sa faca parte din aceasta comisie.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da, domnule primar, aveti cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, este adevarat, asa discutasem si la comisiile reunite. Intre timp, stiti foarte bine si am discutat si cu domnul profesor Boisteanu, noi aveam nominalizat acolo pe colega noastra Tautu, dar gandindu-ma mai atent mi-am dat seama ca totusi pentru aceasta categorie de proiecte nu ar fi potrivit sa fie reprezentant politic. Practic, aceasta comisie de analiza si evaluare a proiectelor de guvernare transparenta si participativa am lasat-o ca o comisie 100% tehnica. Personal, exista doar un singur reprezentant al primariei, este vorba despre Adriana Spataru si daca ar exista vreun dubiu de orice alta natura sunt dispus sa o schimbam si pe Adriana cu un reprezentant extern. Restul, sunt persoane care fac parte din corpul academic in cea mai mare parte a domniilor lor, asa cum vedeti 4 din 5, si care vor veni sa puncteze, sa spunem, sper si sunt convins de altfel intr-un mod de echilibrat, acele proiecte care vor sa implice participarea ONG-urilor, a societatii civile in viata si decizia publica. Paralel cu aceasta chestiune putem sa infiintam o alta comisie, dar sa nu le influentam gandirea din punct de vedere politic. Este, sa spunem, o structura de proiecte, sigur ca da, 100% cu vizibilitate civica. Din punctul meu de vedere ar trebui sa o lasam cu vizibilitate civica. Doriti sa infiintam, si stiu ca aveti aceasta initiativa privind dezvoltarea unor proiecte de comunitate intr-un fond de finantare. De altfel, discutie pe care am facut-o si pe parcursul anului trecut si o putem initia si pe parcursul anului viitor. Nu, nu o sa exclud, dar nu as lasa totusi aceasta interventie politica intr-o structura de finantare care vizeaza 100% proiecte civice de participare a societatii civile la decizia publica. Noi putem interveni politic, sigur ca da, pe multe, multe alte decizii care sunt si vizeaza viata orasului. Cred ca un independent, respectiv domnul Postolache ar putea sa puncteze sau nu acest punct de vedere, pozitiv sau negativ.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Din punctul meu de vedere, buna ziua, daca nu avem reprezentanti a niciunui partid, atunci e o varianta. Alta varianta ar fi sa avem reprezentanti ai tuturor fortelor politice din Consiliul Local. Nu am o parere foarte clara. Nu sunt contra ideii unei comisii tehnice cu reprezentanti in principal din lumea academica. As fi vrut, daca mergem pe ideea asta poate, bine aici e dificil cumva, ca as fi vrut sa vad niste reprezentanti ai ONG-urilor, pe de alta parte ONG-urile sunt cele care vor veni cu proiecte. Pare OK structura asa cum o vad acum, din punctul meu de vedere, e o varianta buna.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Da, multumesc Buna ziua tuturor. Ma raliez la opinia domnului primar. E o zona foarte importanta pentru colegi si cei care sunt implicati in viata comunitatii noastre. Cred ca ar trebui sa lasam ca decizie politica prin reprezentarea pe care o au partidele in Consiliul Local pentru ca acolo se va da votul final si sa nu participam in

CIC PO 03/F3

zona in care se realizeaza dezbaterea proiectului pe care societatea civila le pune in fata noastra. Gandesc ca e echitabil. Putem sa lasam un spatiu de manevra al celor care sunt implicati, sunt oameni cu un CV, cu background extrem de solid si sa ii lasam pe ei si sa vina dumnealor in fata noastra cu propunerile, cu filtrarea lor, cu crearea de reguli si de ierarhizari pe care noi sa o abordam in sedintele de Consiliul Local. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Domnule primar, daca tot s-a mers pe logica asta, a unei comisiei tehnice apolitice, de ce nu avem macar cate un reprezentant din partea fiecarei universitati din Iasi? Avem 3 de la ”Cuza” si unul de la ”Asachi”, nu avem UMF, nu avem Universitatea de Arte, nu avem USAMV. Macar aceasta comisie sa fie formata din cate un reprezentant minim al fiecarei universitati pentru ca asa se creeaza o discriminare.

(Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin a iesit din sala de sedinta.)

Domnul primar Chirica Mihai

Singura, sa spunem, persoana, personalitate care v-a adus in discutie acest rationament este domnul Daniel Condurache. Acuma nu ascund faptul ca dumnealui mai mult s-a regasit in aceasta abordare de partea Universitatii ”Cuza” decat de partea Universitatii Tehnice unde este angajat. De fapt, pe dumnealui l-am abordat din perspectiva comunicarii si a relatiilor pe care le are in partea de comunicare, de media, de specialist in domeniu, mai putin pe partea tehnica. Nu am tinut neaparat sa fie o comisie care sa echilibreze reprezentarea la nivelul universitar, avem alte zone in care ne regasim, ci pur si simplu de oameni implicati in mod direct in actiunile pe care le promoveaza societatea civila, nu ca nu ar fi potrivite persoane din tehnic, din partea ”Enescu” sau altele, dar la propunerea celor care comunica si colaboreaza permanent de ani de zile cu Universitatea ”Cuza”, au venit aceste persoane. Eu nu am nici un fel de, sa spunem, rationament de alta natura in aceasta decizie. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnule consilier Boz, avand in vedere explicatiile care vi s-au dat, va mentineti amendamentul?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Da, ne mentinem amendamentul. Va rugam sa il supuneti la vot. Noi consideram, eu sunt de acord si cu argumentele care au fost aduse aici ca trebuie sa existe persoane care, cu un CV intr-adevar impresionant, care pot sa analizeze aceste proiecte. Dar, persoane care sunt votate de ieseni sa le reprezinte interesele in cadrul Consiliului Local si sa decida pentru ei, suntem noi, consilierii locali si cred ca ar trebui sa participam si la o astfel de decizie care priveste proiectele supuse analizei comisiei.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

In acest caz supun la vot amendamentul domnului consilier Boz.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine?

Amendamentul dumneavoastra este respins. Trecem la votul proiectului.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine? Multumesc.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind convocarea A.G.A. in vederea prelungirii cu doua luni a mandatelor administratorilor provizorii la S.C. Ecopiata S.A. Iasi;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Domnul consilier Aur.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Buna ziua doamnelor si domnilor. O intrebare pentru doamna secretar. Care este caracterul de urgenta al acestui proiect de hotarare? daca se poate.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

S-a finalizat procedura de selectie a membrilor consiliilor de administratie. Acestia trebuie numiti. Se numesc de catre AGA care trebuie convocata de Consiliu de Administratie in functie. Din acest motiv se prelungesc actualele mandate pentru a putea fi convocata AGA in vederea numirii membrilor Consiliului.

CIC PO 03/F3

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Si cand le expira mandatul?

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Au expirat.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Sunt expirate?

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Da.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule consilier Boisteanu, parca voiati? Nu. domnul consilier.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Multumesc. Doamna secretar mi-a raspuns indirect si la intrebarea mea. Doream sa aflu cand vom avea noii numiti in functie.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

La prima sedinta AGA, bineinteles.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Mai este cineva? Daca nu, supunem la vot proiectul numarul opt.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL METALURGIEI SI STRADA GRADINARI NR. 59-73, NUMAR CADASTRAL 142363, 142365, 142362, 142364, intocmit in vederea construirii de locuinte colective zona Gradinari, persoana juridica ;

(Domnul consilier local Boz Petru Eduard a iesit din sala de sedinta.)

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Domnul consilier Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Nu vreau decat sa fac o precizare. PUZ-ul la care se face referire, trecut astazi in ordinea de zi, a fost discutat in cadrul comisiei, este aprobat, e vorba de blocurile ANL, asta este caracterul, si locuinte sociale. Deci e un PUZ indirect al nostru, al comunitatii. Multumesc!

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Mai ia cineva cuvantul? Daca nu, supunem la vot.

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fost votat. In unanimitate, da.

Eu chiar voiam sa spun ca m-am bucurat nespus de mult de prezenta in cadrul proiectelor a unui proiect care se refera la neurologie pentru ca ma gandeam ca toti neuronii consilierilor astazi vor lucra in folosul comunitatii.

Domnul consilier local Ignat Etienne

In special cei de la PSD, cred ca, nu?

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Doua completari, C1 si C2.

Proiect C.1.

Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantilor Municipiului Iasi in AGA, la întreprinderile publice aflate in subordine, in coordonare, sub autoritate sau in portofoliu;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Avand in vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive ... nu il mai citesc? Nu il mai citim. Imi pregateam, ca era frumos de auzit.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat.

(Domnul consilier local Boz Petru Eduard a intrat in sala de sedinta.)

Proiect C2

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Vasile Lupu nr. 62, n.c.154882 intocmit in vederea executarii lucrarilor de extindere si dotare unitate functionala regionala de urgenta in cadrul Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii Sf. Maria;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Str. Vasile Lupu nr. 62, numar cadastral154882 intocmit in vederea executarii lucrarilor de extindere si dotare unitate functionala regionala de urgenta in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria.

Supunem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate

Mai dam cuvantul domnului primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Ma iertati ca insist. As vrea sa participati la programul de manifestari dedicate Festivalul International al Educatiei. Este un proiect frumos al Iasului in care va puteti regasi, cu siguranta, la pachetul de evenimente. Maine seara incepand cu orele 19,00, Primaria Municipiului, Ateneul Tatarasi, Muzeul Municipal si Casa Casatoriilor, cum o numim noi, sunt deschise pe perioada noptii pana la orele 24 o parte dintre ele si 2 noaptea alta parte, (... nu oficiaza), pentru Noaptea Muzeelor. Un eveniment foarte frumos. Si prima expozitie din Romania dedicata Romaniei Centenar, organizata de catre Romania Autentica, cu costume traditionale romanesti autentice de peste 100 de ani pe care o puteti viziona in Palatul Roznovanu incepand cu noaptea de maine. Va asteptam pe toti. O sa fie un eveniment foarte frumos. Este primul din Romania si nu merita ratat. Multumesc foarte mult!

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier Local

PINTILEI MIHAIL

SECRETAR MUNCIPIUL IASI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3