Proces verbal din 27.06.2018

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI DIN DATA DE 27.06.2018ANUNȚ

Aducem la cunoștința cetatenilor

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.06.2018

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 27 iunie 2018 in cadrul ședinței ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenți următorii consilieri:

1.    BOCA ADRIAN FLORIN

2.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

3.    BOSTAN MANUEL CIPRIAN

4.    BOZ PETRU EDUARD

5.    CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN

6.    COTOFAN ALEXANDRU IOAN

7.    CRUCIANU TEODOR BOGDAN

8.    DORNEAN TUDOR

9.    GAVRIL MIHAI LIVIU

10.    GABURICI VIOLETA ADRIANA

11.    GHIZDOVAT VLAD

12.    HARABAGIU GABRIEL VASILE

13.    IGNAT ETIENNE

14.    JUGRIN LUCIAN

15.    NEDELCU VLAD NICOLAE

16.    PIFTOR DANIEL

17.    PINTILEI MIHAIL

18.    POSTOLACHE ANDREI

19.    SANDU VASILE

20.    SCRIPCARU CALIN

21.    SURDU GABBRIEL MIHAI

22.    TAUTU IULIANA DANIELA

23.    TIMOFCIUC RAZVAN

24.    VINTILA IORDAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iași: domnul Chirica Mihai - primarul Municipiului Iași, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iași, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iași, directorii si șefii de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Iași, presa locala si alți invitați.

Lucrările ședinței încep la orele 10:00, sunt conduse de domnul Boca Adrian Florin și sunt înregistrate audio si video.

Sedința a fost convocata de Primarul Municipiului Iași, prin Dispoziția nr. 1583 din data de 22 iunie 2018, modificata și completata prin Dispoziția nr. 1600 din data de 25 iunie 2018, prin Dispoziția nr. 1621 din data de 26 iunie 2018, având următoarele proiecte înscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotarare privind redistribuirea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2017 ;

2.    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2018;

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea taxelor speciale din Anexa 13.3 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 175/2017;

4.    Proiect de hotarare privind reintregirea capitalului social al S.C. TERMO SERVICE S.A. cu suma de 64.448,22 lei, reprezentând aport in numerar al Municipiului Iași;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată prin Legea 90/218;

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/30 mai 2018 (privind aprobarea tarifelor tichetelor de calatorie valabile pe mijloacele de transport ale Societatii Compania de T ransport Public S.A. Iași) ;

7.    Proiect de hotărâre privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr.341/2004 - Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile iulie - august 2018;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Iași și Uniunea Scriitorilor din România - filiala Iași, în vederea editării Revistei "Convorbiri literare” sub egida celor 2 instituții, ca publicație literară a Municipiului Iași;

10. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii parteneriatului cu firma “Atelierele Pegas” pentru

implementarea unui proiect pilot de Smart Bike Sharing;

11.    Proiect de hotarare privind aprobarea acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Iași;

12.    Proiect de hotarare pentru mod ificarea Hotărârii Consiliului Local nr.263/2017, privind incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia Ambulanta Life - Serviciul Voluntar de Ambulanta Iasi;

13.    Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al    Primarului

Municipiului Iași;

14.    Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de functii al Poliției Locale Iași ;

15.    Proiect de hotărâre privind propunerea de numire a unui administrator provizoriu la Societatea    Compania

de Transport Public Iași S.A.;

16.    Proiect de hotărâre privind propunerea de numire a administratorilor provizorii la S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.;

17.    Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de la SC. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. la care municipiul este unic acționar;

18.    Proiect de hotărâre privind inlocuirea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Iasi, membri in Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, respectiv, la Spitalul Clinic de Recuperare si la Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon”, Iasi ;

19.    Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr. 26:

20.    Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a comunei Bozieni, judetul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr.21 și nr.22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS;

21.    Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 62638/19.06.2018;

23.    Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri inventariate in domeniul public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2018;

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri administrative cu privire la unele spații aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași ;

25.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 9 (Unități de Învățământ ) a Hotărârii Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea domeniului public al Municipiului Iași;

26.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 4.1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 211/2018, de însușire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

2Z. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iași, aprobat prin H.C.L. nr. 211 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele1-20, aflate în administrarea Municipiului Iași;

28.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului Domeniului Public al Municipiului Iași, aprobat prin H.C.L. nr. 212 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1 si 2, aflate în administrarea Municipiului Iași;

29.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 83 mp, situat în Iași, șoseaua Nicolina de lângă nr. 4, precum și aprobarea vânzării acestuia prin licitație publică;

30.    Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași cu terenul in suprafața de 253,15 mp situat in Iași- Bulevardul Metalurgiei lângă nr. 3 identificat in tarlaua T 9, parcela CAT 2616 si CR 2316/1 si concesionarea prin licitație publica a acestuia, in scopul amenajării unei parcări si a unei servituți de trecere ;

31.    Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 25 mp, situat în Iași, Strada Fundac Eternitate, nr.14 precum si aprobarea vânzării acestuia prin licitație publica ;

32.    Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași cu terenul in suprafață de 123 mp situat in Iași - Bulevardul Tutora nr.4 A identificat in tarlaua T 50, parcela CR 2112 (parțial) si DS 2113 (parțial) CR 2100, CAT 2147 și concesionarea prin licitație publica a acestuia ;

33.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publica a terenului, in suprafața de 316 mp, situat in Iași, Strada Zimbrului, nr. 5A, identificat cadastral in Tarlaua 1, parcela CC2 si parcela AG4, având nr. Cadastral 159253, înscris in cartea funciara nr. 159253 proprietate privata a Municipiului Iași;

34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publica a terenului, in suprafața de 103 mp, situat in Iași, Strada Vasile Conta - Bulevardul Independentei, fan având număr cadastral 159770, înscris in cartea funciara 159770 UAT Iași, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași;

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publica a terenului, in suprafața de 183 mp, situat in Iași, Strada Vasile Conta - Bulevardul Independentei, fn având număr cadastral 159769, înscris in cartea funciara 159769 UAT Iași, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași;

36.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de testare servicii cu „Vodafone Romania S.A.

„ pentru implementarea unui proiect pilot de WI-FI CONNECTIVITY- MANAGED HOTSPOT;

37.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 54, NUMAR CADASTRAL 158858 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential cu functiuni complementare privind servicii si activitati comerciale pe teren proprietate, persoana juridica;

38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 1, NUMAR CADASTRAL 127716 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential si functiuni complementare (birouri, comert, spatii pentru servicii etc), parcaj subteran, amenajari exterioare , persoana juridică;

39.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MANTA ROSIE NR.8, NUMAR CADASTRAL 136060, întocmit în vederea construirii unei locuinte, pe teren proprietate privata, persoana juridică;

40.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RANDUNICA NR. 6, NUMAR CADASTRAL 140092, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice ;

41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOARA DE VANT NR. 143E, NUMAR CADASTRAL 146271 întocmit in vederea modificarii PUZ-ului initial aprobat cu H.C.L. nr. 246/26.05.2008 (partea de utilizari admise) - pentru construire locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire cu respectarea POT, CUT si H maxim din PUZ initial, pe teren proprietate privata, persoana fizica;

42.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA BUZNEA NR. 5-7, NUMAR CADASTRAL 153408 întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica;

43.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 139324 întocmit în vederea construirii unui ansamblu de locuinte colective si functiuni complementare, pe teren proprietate privată, persoana juridica;

44.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA GRIGORE URECHE NR. 27, NUMAR CADASTRAL 16688, 16689, 132452, 132452-C1 Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 400 din 29.09.2009 (modificare regim de inaltime), persoana juridica;

45.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA STEJAR NR. 111, NUMAR CADASTRAL 157329 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice;

46.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOARA DE VANT FN, NUMAR CADASTRAL 156454, 140836, 140837 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice ;

47.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA VOINESTI NR. 29, NUMAR CADASTRAL 154005 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica ;

48.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, PIAȚA VOIEVOZILOR nr.25, Bl. A12, Parter, N.C. 152821 întocmit în vederea construirii unui spatiu comercial pe teren concesionat aparținând domeniului public prin demolare chioșc existent, persoană juridică;

49.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , Str. Aurel Vlaicu nr. 54 N.C. 157491, întocmit în vederea modificării Puz ului aprobat prin H.C.L. 468 din 2008 , persoană juridică;

Dispoziția nr. 1600 din data de 25 iunie 2018

C.1. Proiect de hotarare privind trecerea din administrarea Grădiniței cu program Prelungit nr. 25, în administrarea Direcției Creșe, a unor spații în suprafață totală de 208,29 mp, situate în imobilul din strada Argeș nr. 5, proprietatea Municipiului Iași ;

C.2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional, pentru suprafața de 39.736 ha, la Contractul nr. 32446/30.03.2018 privind administrarea fondului forestier, proprietate a Municipiului Iași, între Municipiul Iași și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva prin Direcția Silvică Iași - Ocolul Silvic Iași ;

C.3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 64/19.02.2018 privind indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitie „Amplasare Drapel National - Scuar Intersecția Strada Palat - Mal Stang Bahlui” ;

C.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 39 mp din Iași Strada Strapungere Silvestru, nr.7, bl. I -5, sc.B, parter aparținând domeniului privat al Municipiului Iași, având nr. cadastral 127217, înscris în cartea funciară 127217 UAT Iași;

C.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafață de 35 mp din Iași, strada Bucium, nr.23;

C.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in Iași, Aleea Nicolina, nr.13;

C.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL POITIERS NR. 10, NUMAR CADASTRAL 125977, întocmit in vederea construirii de locuinte colective cu spatii comerciale la parter pe teren proprietate, persoane fizice ;

C.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA VISAN NR. 46A, NUMAR CADASTRAL 156408, întocmit în vederea construirii unei locuinte colectiva mica pe teren privat;

Dispoziția nr. 1621 din data de 26 iunie 2018

C.9. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al proiectului „Construire spații educaționale, laboratoare și clase pregătitoare prin demolări parțiale”- Școala Gimnazială “B.P.Hașdeu” Iași”;

Se intonează imnul de stat al Romaniei.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Bună dimineața!

Doamna Ionașcu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Mulțumesc, domnule președinte!

Bună dimineața vă spun și eu. Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local la care ați fost convocați prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași numărul 1583 din 23 iunie 2018, modificată și completată prin dispozițiile 1600 din 25 iunie 2018 și 1621 din 26 iunie 2018. Ședința se desfășoară legal. Absentează motivat următorii consilieri locali: Aldea Cătălina, Aur Marius Cătălin, domnul Viceprimar Radu Botez, domnul Dornean întârzie. Doamna Tăutu ne bucurăm că ați ajuns la timp. Vă supun aprobării procesul verbal al ședinței ordinare din 30 mai 2018. Domnule președinte, aveți cuvântul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da! Buna dimineața, doamnelor și domnilor.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi pentru.

Având în vedere că astăzi avem de a face cu o ședință ordinară, începem cu secțiunea de interpelări. V-aș ruga ca și data trecută, să încercăm să avem o intervenție în care să exprimăm toate punctele de vedere. Având în vedere că avem o ordine pe zi destul de stufoasă, sunt 50 de proiecte, aproape 50 de proiecte. De la stânga la dreapta, vă rog să vă înscrieți la interpelări. Da, vă rog, domnule Timofciuc. Vă rog!

Domnul consilier local Timofciuc Răzvan

Buna dimineața! Înainte de a intra în conținutul interpelărilor mele, aș vrea să vă rog domnule Primar și să rog și colegii din executiv, să binevoiască să-mi răspundă la interpelările scrise pe care le adresez, în termenul legal, pentru că nu-i prea plăcut să mă adresez instanței de fiecare dată atunci când nu primesc răspuns. Prima interpelare: ați spus pe 2 mai, dacă nu mă înșel, că ați somat dezvoltatorul de la rond CUG, de la Rond Vechi, în zona CUG, să aducă domeniul public la starea inițială, în urma faptului că a fost distrus, și mă refer la trotuar și la, și la stradă. Dacă mergeți acum acolo, veți vedea că trotuarul și strada sunt în aceeași stare, și să vă întreb punctual: ce acțiune ați întreprins pentru al determina să aducă domeniul public la starea inițială? Si a doua interpelare, în legătură cu discuția iscată în jurul PUZ-urilor de pe esplanada Oancea. Ați spus că veți încerca să creați un consens între locuitorii de acolo și cei care vor să construiască între blocuri. Ce ați făcut concret în acest sens, dacă a fost eliberată autorizația de construcție? dacă nu, ce pași ați făcut, pentru a crea o armonie între locuitorii nemulțumiți de acele proiecte imobiliare și dezvoltatorii imobiliari? Mulțumesc frumos!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da! Domnule primar, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, mulțumesc! Salut și eu, mulțumesc pentru că ați răspuns invitației de a participa la ședința ordinară de astăzi. N-am să fac niciun fel de polemici asupra importanței, să spunem susținerii într-o manieră corectă, legală, a proiectelor de dezvoltare imobiliară în Iași, având în vedere că Iașul este printre puținele orașe din România care a beneficiat de o creștere reală de populație, o rată a natalității pozitivă și un ritm de întinerire, cel mai mare din România în momentul de față, lucru cu care ne putem mândri cu toții. Revenind la cele două probleme, important este de văzut faptul că n-am rămas indiferenți, și n-am lăsat ca lucrurile să decurgă, să spunem, sub stricta coordonare a investitorului. Pe lângă notificările permanente pe care i le-am făcut, pentru a-i aduce aminte faptul că suntem în temă și știm că trebuie întreprinse niște măsuri acolo, am obligat prin adresele trimise să efectueze o expertiză tehnică. De ce? Pentru că era foarte simplu să-i dăm voie să facă o lucrare superficial, aducea imediat două camioane de asfalt, le aducea la cotă și ne anunța: Am rezolvat! Nu. S-au făcut expertize tehnice prin foraje succesive, atât în zona amplasamentului construcției, dar și în zonele de stradă, le puteți viziona la fața locului, prin amprentele pe care le-au lăsat pe suprafețele de asfalt. S-a întocmit proiect tehnic prin introducerea de consolidări în substratul, în fundamentul de pământ, mult mai jos decât s-a petrecut surparea, și pe baza acestui proiect o să autorizăm lucrarea, pentru că vreau să o fac pe baza unei recepții tehnice de calitate, nu pur și simplu printr-o simplă astupare a unei gropi. Lucrurile sunt în derulare. Expertiza tehnica a fost făcută de profesori de la Catedra de Drumuri și Poduri a Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași. Proiectul tehnic este întocmit de către R.J.R. Internațional, sub coordonarea tot a unui profesor de la Catedra de Drumuri și Poduri, și vom executa lucrările în mod autorizat, pentru a putea să le recepționăm exact după conduita legală în ceea ce privește autorizarea oricărei construcții. Lucrările sunt puțin mai de amploare decât credeam la prima intervenție, în sensul că aceste consolidări de profunzime necesită și echipamente deosebite, dar și, să spunem, lucrări derulate pe o perioadă mai lungă de timp, dar credem că este mai bine să ne luăm toate măsurile necesare pe termen lung, ca să nu punem în pericol viitoarele, să spunem, construcții din zonă sau actualele existente. În ceea ce privește zona Oancea, nu s-a eliberat autorizație de construire. Mesaj pe care l-am transmis public investitorilor într-o conferință de presă a fost cam următorul: existența unui PUZ sau ceea ce coordonează un plan urbanistic zonal sunt elemente de urbanism maximale, toate sunt prevăzute cu prefixul maxim: maxim CUT, maxim POT, maxim regim de înălțime. Deci, să aibă foarte mare grijă ceea ce ne propune, pentru că noi vom fi foarte atenți asupra acestor propuneri, încât să nu deranjăm cu nimic consensul dintre cei care sunt acolo, și locuiesc la blocuri, și cei care vor să construiască blocuri. Nu pot deranja dreptul constituțional de proprietate privind utilizarea unei proprietăți private, care are deja o destinație stabilită prin lege, dar pot coordona ca lucrurile să petreacă într-un mod cât se poate de bine așezat între cei pe care i-am găsit și cei care vor să vină. Mulțumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Bună dimineața! Vreau să vă aduc în atenție, să ridic o chestiune în legătură cu care am fost contactat de unii reprezentanți ale unor asociații și ONG-uri care se ocupă cu transportul pe biciclete, cu transportul, cu mersul pietonilor și cu transportul public în comun, care m-au întrebat, mi-au dat o idee, care eu cred că se încadrează foarte bine în strategia noastră și, de mobilitate, pe care am și votat-o partea de mobilitate urbană durabilă și este următoarea, și o dedic în atenția executivului: crearea a două noi locuri în comisia de circulație, unul să fie rezervat unei persoane care să fie alese dintre reprezentanții asociațiilor și ONG-urilor care se ocupă cu mersul cu bicicleta în oraș și care să reprezinte punctul de vedere direct al bicicliștilor, și unul să fie ales dintre cei care sunt aproape de ce înseamnă transportul public în comun de la nivelul firul ierbii, ca să zic așa, al călătorului, și să fie aleși doi reprezentanți dintre asociațiile cu experiență și expertiză în acest domeniu care să facă parte din Comisia de Circulație și să reprezinte la fiecare discuție, decizie, interesele directe ale acestor categorii de cetățeni. Nu știu care ar fi pasul următor la ideea asta, mie mi s-a părut o idee care merită, merită ridicată. Dacă există deschidere și interese eu pot pune executivul în legătură cu persoanele care au luat legătura cu mine. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da! Vă rog, domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, mulțumesc! Da, e o propunere pe care am primit-o și noi, mai puțin de la Asociația călătorilor din transportul public Iași. Noi acolo avem o relație directă cu doua asociații, destul de bine pronunțate în spațiul public ieșean, este vorba despre Prietenii tramvaielor. Știți foarte bine, cea mai mare parte dintre inițiativele privind pictarea tramvaielor și transformarea lor în niște locuri tematice în transportul public le aparține, și am răspuns de fiecare dată prezent. Referitor la iubitorii mersului pe bicicletă, am avut o discuție cu unul dintre președinții asociației, persoana care a plecat ieri în marșul către Alba Iulia, de ziua Drapelului Național, și probabil că după cinci, șase zile vom putea relua aceste discuții, pe măsură ce revine în oraș. E o decizie la îndemâna primarului, ca să spun așa, dați-ne vă rog frumos nominalizările și prin dispoziție introducem în Comisia de Circulație. Mi se pare absolut rezonabil să avem și puncte de vedere altele decât cele ale instituțiilor publice față de organizarea transportului public și a celorlalte tipuri de mobilitate. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul consilier Pintilei, vă rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Ziua bună tuturor! Vreau să vă reamintesc că pe 24 iunie s-au împlinit doi ani de când am avut prima ședință de consiliu și cred că ar fi fost necesar astăzi, pentru că am lipsit când a depus jurământul domnul Gavril, să se reînnoiască jurământul, să vă aduceți aminte că toți am jurat credință cetățenilor Iașului, asta-i prima problemă. A doua problemă, domnule primar și stimați colegi, atât pe raza municipiului Iași, cât și în județ există o mulțime de edificii de utilitate publică cărora, adică conducerii acestora li se cere să își facă rezervele de apă. Sigur, este o respectare a legii de către ISU, dar gândiți-vă că aceste clădiri sunt vechi, ele trebuie expertizate, ele nu au terenul necesar de a construi bazinele în față sau de a suporta o greutate de la 40 de tone de apă în sus, depinde de mărimea clădirii. În străinătate există obligativitatea montării hidranților, nu a construirii de bazine. Ce face acum, ne apucăm și găurim tot Iașul, să construim bazine sau să punem pe clădiri rezerve de apă? Ce se poate întâmpla în cazul unui cutremur sau altor calamități? Chestiunea trebuie luată foarte în serios și de către noi și de către consilierii județeni, legea asta trebuie schimbată pentru că există obligativitatea Apa Vital. Deci eu dacă îmi fac rezervă de apă tot le plătesc apa lor, da? Să instaleze hidranții, să își asume continuitatea aprovizionării cu apă, mai puțin cazurile de avarii sau alte defecțiuni tehnice. Acest document dacă ar fi emanat de către Apa Vital, sau cum îi mai spune în alte orașe, ar face ca acelea amenzi cu care sunt împovărate toate bugetele acestor instituții să dispară. Eu fac apel la dumneavoastră, să facem un memoriu la guvern, și să apelăm la parlamentarii noștri pentru a schimba această lege șchioapă. Bine, ei nu sunt prezenți, dar putem să apelăm la ei. Mulțumesc! Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnule primar, vă rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, așa este. Este din punctul meu de vedere o anomalie, în sensul că foarte multe dintre clădirile, instituțiile publice private care au fost puse în funcțiune pe parcursul timpului au avut avizul de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din punct de vedere al siguranță la incendii, utilizând rețeaua de hidranți construită special pentru a putea interveni în caz de incendiu. O parte dintre ele au putut folosi mai departe această prevedere legală, o altă parte dintre instituții nu, pentru că Apa Vital le-a dat refuz în sensul de negație față de asumarea responsabilității alimentării instalației de hidranți cu apă la presiunea cerută pentru intervenția la incendiu, ceea ce nu este corect. Asta este o lipsă de responsabilitate în sensul că, dacă rețeaua de hidranți este construit, dacă rețeaua de hidranți este avizată din punct de vedere al capacității de funcționare, tu nu poți refuza existența acestor capacități de intervenție la incendiu doar pentru faptul că vrei să fugi de responsabilitate. Problema aceasta am avut-o și la Colegiul Național, problema aceasta am avut-o și la Școala Alexandru cel Bun din cartierul Alexandru cel Bun etc. Propuneri: este să mă împuterniciți prin Decizia Consiliului de astăzi, să intervin pe lângă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Apă, ARSACIS, să se determin Apa Vital să-și asume utilizarea rețelelor de hidranți existente, pentru a-i asigura și presiunea și debitul necesar intervenției la incendiu, sau să investească pentru alte obiective publice, în sectorul public prin activarea unor rețele de hidranți astfel încât să putem ieși din această chestiune, pentru că aceeași problemă o să o avem în multe alte cazuri. Trebuie să găurim curțile de școală, să introducem rezervoare subterane, trebuie să le asigurăm mentenanța acestor rezervoare subterane, trebuie să intervenim cu investiții foarte mari. Costul mediu a unui rezervor pentru o școală de peste 1500 de copii se duce în aproape 4 -500.000 lei/școală. Gândiți-vă, reiterând această sumă, pentru toată rețeaua de învățământ preuniversitar, ca să nu mai amintesc și creșele și etc, care și ele au nevoia de protecție la incendiu, se pot acumula sume foarte, foarte mari. Împuterniciți-mă și voi susține acest punct de vedere în ARSACIS cu toată forța. Mulțumesc!

Da, vă rog, domnule Pintilei.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

V-aș ruga, să îl împuternicim pe domnul primar, sa supunem la vot.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

La ordinea de zi vom discuta și acest aspect. Vă rog, domnul consilier Piftor.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Bună ziua! Stimate domnule primar, stimate domnule viceprimar, stimați colegi consilieri locali. Având în vedere că una dintre primele mele interpelări s-a referit la amplasarea de bănci și copertine în stațiile de tramvai și autobuz, vreau să vă ... , lucrul care s-a și petrecut și chiar sunt încântat de lucrul ăsta, aș vrea să vă semnalez o stație de tramvai care este în centrul municipiului nostru. Este vorba despre stația de tramvai de lângă Casa Dosoftei, pe sensul de mers către Podu Roș, în care consider că ar trebui făcut ceva, mă rog, amplasat o bancă, o copertină acolo și de revizuit dacă mai sunt locuri în Iași în care se impune, foarte repede, luarea unei unor măsuri în acest sens. Al doilea punct se referă la o interpelare pe care am făcut-o în ședința de data trecută, era vorba despre dezafectarea unui chioșc din zona Dacia, undeva lângă magazinul Profi, revin pentru că nu am primit un răspuns scris la acea interpelare. Este vorba de o familie care se întreținea din acea activitate de comerț, și vreau să vă rog pe această cale, să vă semnalez, ca pe viitor să fie, mă rog, aparatul propriu al executivului mai prompt în ceea ce cerem noi. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da, vă rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Mulțumesc foarte mult! Disciplina! Referitor la copertină, am și verificat în urma discuției cu dvs. de dimineață, așa este, era necesar instalarea unei copertine. Lucrul bun face că eram deja într-o procedură de achiziție pentru 10 module pentru stații transport în comun. Unul dintre aceste module va fi instalat în zona Dosoftei, bineînțeles o să vedem cum poziționăm să nu diminuăm din vizibilitatea monumentului istoric. Referitor la chioșc, eu voi face o prezentare generală dându-i posibilitatea domnului viceprimar Harabagiu să detalieze interpelarea dvs. Am făcut o verificare foarte amănunțită a situației chioșcurilor din Iași, toate. Un lucru pe care vreau să vi-l comunic este că în doi ani de zile am diminuat numărul de chioșcuri de la circa 600 de module, la aproape 450 de module. Multe dintre ele nu mai funcționau, aveau un aspect total insalubru, nu reprezentau o oportunitate de comerț pentru zona respectivă, și sigur că da, ajunseseră să fie doar elemente de tranzacții, îl țineau dau două, trei luni, îl retranzacționau, cereau din nou schimbarea proprietarului și ne-am dat seama că de fapt nu mai reprezintă o formă de subzistență, devine mai mult o afacere tranzacționabilă. Chioșcurile, aici am vorbit despre module, și mai avem în demolare în momentul de față aproximativ 67 de module, de tip carte de presă sau pentru alte activități de comerț, la fel din motive legate, chiar și de neplata impozitelor către autoritatea locală. Chioșcurile au fost și ele verificate chioșc cu chioșc, și s-au găsit următoarele situații: oameni corecți care au utilizat chioșcul într-un mod corect, utilizând suprafața pe care o aveau în contract, față de care își plătea toate datoriile către Autoritatea Locală, inclusiv impozitele la stat. Ne interesează foarte mult, pentru că parte din impozitele la stat devin, să spunem venituri ale autorității locale. Si o altă parte care, or funcționau total ilegal ne mai actualizându-și contractele prin act adițional, ori au ocupat suprafețe mari. De exemplu chioșcul din fața Stadionului - contract pe 6 mp, ocupat 20 și nu știu câți de mp - demolat. Avem la demolare chioșcurile din Agronomie - contract 15 m, ocupa 50 m, altul are contract pe vreo 25 de metri și ocupați 100 și de metri pătrați - dispoziție de demolare. Chioșcul, probabil, despre care vorbiți dumneavoastră, s-ar putea să fie într-o situație similară. Dintr-un motiv, eu înțeleg că ai nevoie de subzistență, dar fii și corect față de Autoritatea Publică, față de care ai niște datorii. Trecem peste forma insalubră, sau nu, pentru că chioșcurile de pe Păcurari, cele care intrau între modulele de blocurile, le-am propus la fel, să le dea jos, erau construite în 1990 și arătau cum arătau și le-am propus foarte clar desființarea lor, să lăsăm vizibil spațiul dintre Bulevardul Păcurari și Canta, unde se adunau tot felul de alte lucruri. Prin urmare, dacă este unul dintre motivele invocate de mine dispoziția de demolare rămâne valabilă, dacă a fost un alt motiv care poate fi corijat, probabil ,că voi reveni acestei dispoziții. Mulțumesc foarte mult! Domnul viceprimar.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul viceprimar aveți cuvântul.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Așa cum a zis și domnul primar, principalele două motive acestea au fost, în primul și-n primul rând măsurarea suprafeței chioșcurilor și al doilea motiv a fost de-a lungul timpului acești comercianți au primit din partea executivului Primăriei Municipiului Iași diferite adrese/înștiințări, prin care li se cerea ca aceste module -chioșcuri să fi modernizate. Vă promit că până la sfârșitul ședinței veți primi și în scris ceea ce domnul primar a afirmat, și eu. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da, mulțumesc! Domnul consilier Ignat Etienne, va rog.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Bună dimineața! Domnule primar, stimați colegi, am să încep prin a face o scurtă informare legat de implementarea procesului de bugetare participativă și aș vrea să mă duc la cunoștință că s-a format și un comitet, format din doamna Munteanu Steliana din partea “FONSS”, doamna Alexandrina Dinga din partea “CIVICA”, domnul Ovidiu Mihaiuc reprezentant mass-media, domnul Bogdan Crucianu reprezentant PSD și Etienne Ignat din partea PNL. Și aici, am ..., împreună cu comitetul s-a hotărât prelungirea depunerii termenelor de proiecte până pe 31 iulie, invit astfel toți ieșenii să depună proiecte. Până în momentul de față s-au depus 25 de proiecte și sunt câteva idei chiar foarte bune și constructive. În acest sens, domnule primar, vă rog ca începând de pe 1 iulie să ne puneți la dispoziție montarea a cinci corturi în cartiere ieșean, și am să vă trimit astăzi o adresă cu locațiile unde am dori să fie montate aceste corturi. Și fiind o inițiativă pentru ieșeni ne-am dori să fie publicat un articol și-n “Curierul de Iași”, pentru că acest lucru ... și o informare mai bună va aduce la rezultate mai bune. Vă mulțumesc!

Domnule primar, vă rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, monitorizăm și noi acest proces de bugetare participativă, de altfel știți foarte bine că am avut o corespondență mai amplă cu Asociația Civică asupra modalității de constituire a acesteia inițiative publice de bugetare participativă. Ne interesează foarte mult rezultatul. Sigur că da, vom răspunde pozitiv la intenția de instalare a acestor corturi, cu rugămintea să fie și utilizate ca atare. În “Curierul de Iași”, aș vrea întâi să începem cu regulamentul, să publicăm un articol. Am văzut materialul transmis de Alexandrina Dinga, asupra regulamentului privind participarea, bugetarea participativă. În numărul următor de săptămâna viitoare o să publicăm acest regulament, o să upgradăm lista proiectelor care au fost deja transmise și o să încercăm să atragem atenția și asupra altor proiecte, cu singura mențiune că parte din ele vor face obiectul analizei în 2018, parte pentru bugetul anului 2019 și probabil că unele dintre ele sunt bugete, au nevoie de bugete multianuale. Ținem cont de toate punctele de vedere, să știți că și în momentul de față ieșenii mai trimit propuneri de bugetare, chiar dacă procesul elaborării bugetului s-a încheiat de aproximativ câteva luni de zile, dar asta nu ne împiedică ... Așa cum vedeți și pe rectificarea bugetară de astăzi, unele școli care și-au definitivat diverse faze de proiectare, chiar și inițiative publice în afara instituțiilor, toate fac analiza executivului și vom veni permanent cu propuneri asupra lor. Mulțumim foarte mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da! Domnul Ghizdovăț. S-a anunțat doamna consilier Găburici, dar vă rog, dacă sunteți în ordine, vă rog.

Domnul consilier local Ghizdovăț Vlad

Bună ziua! Stimați colegi, domnule primar. În data de 3 mai, la ședința comisiilor reunite, am rugat să mi se prezinte o informare cu privire la stadiul actual al fondului de adăpostire special construit de protecție civilă. Mi s-a răspuns atunci că mare parte, majoritatea adăposturilor de protecție civilă special construite sunt în stare bună de funcționare. Eu am cerut această lămurire pentru că în ultimii ani în presă au apărut câteva articole cu privire la aceste adăposturi, în care se prezenta o situație mai defavorabilă, în sensul că cei din presă spuneau că marea lor majoritate erau degradate și destul de multe ocupate abuziv de către cetățeni sau de către asociațiile de proprietari pentru a le folosi ca boxe, spații de stocare. Informarea a fost că stadiul actual este unul foarte bun, majoritatea sunt funcționale. Ba mai mult, în data de 4 mai 2018 am primit și o informare în scris din partea domnului Dragoș Huțanu, șef Birou Protecție Civilă, Securitate si Sănătate în Muncă. În această informare, printre alte articole, mi se precizează că în urma inventarierii adăposturilor în anul 2017 s-au constatat că toate sunt în stare bună, cu excepția a 11 adăposturi care necesită reparații curente. Acum, domnule primar, am în fața mea un plan de măsuri înregistrat cu numărul 39873 din 23 aprilie 2018, plan de măsuri care este aprobat de dumneavoastră, elaborat de către Biroul de Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă, în care se prezintă la stadiul actual, deci în 23.04.2018 următoarele: 8 adăposturi în stare perfectă de operativitate, 11 adăposturi în stare bună, 53 de adăposturi inundate ca urmare infiltrațiilor datorate ridicări nivelul pânzei freatice, 88 adăposturi prezintă instalații electrice nefuncționale, 27 de adăposturi vandalizate și în 36 de adăposturi sunt construite boxe. Acest plan de măsuri, încă o dată, aprobat de dumneavoastră cu numărul de înregistrare pe care vi l-am menționat, este semnat de șeful Centrului Operativ al Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Nu știu dacă vorbim de aceeași persoană, tot de domnul Huțanu, pentru că nu are numele în clar. Acum, domnule primar mă întreb unde este adevărul pentru că avem două situații aici, informațiile sunt în total opoziție, ori acest plan de măsuri conține informații false și numărul de adăposturi care necesită reparații, sunt vandalizate și sunt ocupate abuziv este mult mai mic, ori domnul Huțanu în informarea trimisă către mine în data de 4 mai 2018 a furnizat atunci informații false, spunându-mi că majoritatea adăposturilor sunt în stare perfectă de funcționare. Aș dori să aflăm adevărul, pentru că, eu cred că furnizarea de informații false poate avea chiar conotații legale. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul primar, vă rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Deci, informația corectă este cea pe care am semnat-o și mi-am asumat-o, că dacă eu aș fi văzut că 99 % din adăposturi sunt în stare foarte bună, cu siguranță nu aș fi putut să confirm asemenea chestiune. Doi: domnul Huțanu este la Comisia de Disciplină și este convocat perioada următoare și voi lua decizia. Prima decizie a fost suspendarea din funcție de birou, șef birou Apărare Civilă și probabil dacă nu se va mai regăsi acolo îi vom găsi alt loc de muncă, deja tatonez la Poliția Locală să detașez câteva persoane acolo. Si trei: mergeți pe semnătura mea, pe aprobat planul de măsuri, pentru că eu vizitez orașul spre deosebire de ce fac alții, știu exact care este situația. Singur lucru pe care pot să vi-l confirm sunt adăposturile publice pe care le verificăm și prin alte persoane decât președinții de asociații de proprietari sau administratorii, și care din fericire se găsesc într-o situație relativ bună spre foarte buna unele dintre ele, ceea ce mă liniștește oarecum din perspectiva utilizării lor. Sunt ventilate acolo unde trebuie să fie ventilație, ventilate și să știți că nu s-a investit puțin în ele, dimpotrivă, există stații de radiolocație pe ele funcționale, mai ales la acele care au și utilizare militare etc, etc. Prin urmare, acolo lucrurile stau bine, pe toate instituțiile publice unde avem prevăzute adăposturi există responsabil direct în instituție care le urmărește. Pe celelalte bineînțeles că intervine ceea ce s-a creat după 1989, haosul, te primește sau nu te primește în subsol, își întrețin sau nu și întrețin subsolurile. Autoritatea Publică Locală nu poate iniția costuri pentru întreținerea acelor construcții dedicate adăpostirii în sectorul privat, adică nu se poate lua bani de la bugetul local să le tragem apa

când ei își înfundă canalizarea, sau să le reparăm adăpostul când ei transformă depozit de murături sau celălalt....

Îi notificăm și putem să-i amendam, ceea ce s-a și întâmplat. A uitat să specifice faptul că avem și somații și amenzi pentru foarte mulți dintre deținătorii adăposturilor private din Municipiul Iași. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da! Vă rog, domnul Ghizdovăț.

Domnul consilier local Ghizdovăț Vlad

Un anunț am de făcut. La punctul 18 de pe ordinea de zi - nu voi participa la vot.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da, doamna consilier Gaburici, vă rog.

Domnul consilier local Gaburici Violeta Adriana

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, domnule primar, stimați colegi!

Prima întrebare se referă la propunerea pe care am făcut-o cu privire la înființarea unui “Centru Medico-Social”. Mulțumesc Direcției de Asistență Socială pentru răspunsul pe care mi l-au dat la adresa care am făcut-o, adresa de informare. În acest răspuns am văzut adresa de la minister, de la Misterul Sănătății, prin care spun că acest “centru medico-social” se poate face doar prin reorganizarea unei unități sanitare. De asemenea, am văzut că s-au purtat discuții în data de 8.05 cu Spitalul Providența. Aș vrea să știu ce s-a discutat cu ei și dacă se continuă demersurile pentru înființarea acestui “Centru Medico-Social”?, și de asemenea vreau să vă întreb, a doua întrebare este referitoare la Substația de Ambulanță din Păcurari, pentru că sunt și eu întrebată la rândul meu: când va fi inaugurată această stație? Știu că ea este bugetată anul acesta. Mulțumesc!

Domnul primar Chirica Mihai

Așa este.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Vă rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Așa este, la Centrul Medico-Social s-a specificat în adresa de la Ministerul Sănătății, prin reorganizarea unor unități sanitare de stat publice ... De asta discuțiile cu Providența am fost nevoiți să le oprim și va trebui să ne gândim în ce manieră putem organiza pe lângă o unitate sanitară publică. După cum bine știți noi avem două unități în administrare: Recuperare, respectiv Spitalul Parhon, care în momentul de față nu dețin în forma de acreditare posibilitatea înființării unor Centre Medico-Sociale. O să luăm în calcul în momentul în care propunem spre reorganizare și reacreditare activității spitalelor publice din organizarea Municipiului Iași. Referitor la stația de Ambulanță pe care o vom înființa, deci indiferent, cu opoziție domnului care nu mai deține contract. Avem executor, avem decizia executorului de eliberare, vom merge inclusiv prin aplicarea de sancțiuni și solicitarea de despăgubiri pentru eliberarea spațiului. Mai nou, ne-a trimis o rugăminte să vedem dacă identificăm noi un spațiu pentru înființarea unui punct de autogară, nu e problema noastră. Din punctul meu de vedere autogările ar fi trebuit să fie toate în exteriorul orașului, cât mai în exteriorul orașului, în cel mai îndepărtat punct în care intervine transportul public de călători, iar de acolo să se facă transferul acestora către destinația Iași, către Municipiul Iași. Am propus demolarea prin Dispoziție a Primarului, rezilierea contractului este activă, să spunem solicitarea sprijinului ... executorului judecătoresc am văzut-o, am văzut și răspunsul ... executorului judecătoresc și sperăm că în perioada imediat următoare lucrurile acestea să se întâmple cu sprijinul Poliției Locale, căreia îi amintesc și despre Rond Agronomie, unde există Dispoziția Primarului de demolare și trebuie aplicată. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da, vă rog, domnule consider Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihail Liviu

Bună ziua! Domnule primar, domnule viceprimar, stimați colegi, aș avea pentru ziua de astăzi două interpelări. Prima are în vedere strada Aeroportului nr 1D- complex Penta Rezidențial, unde o serie de locatari mi-au trimis (din zonă), mi-au trimis un memoriu, pe care mi-au promis că o vor depune și la Primăria Municipiului Iași, și în care se plâng de funcționarea unei stații de betoane din zonă. Și ca să fie cât mai fidel raportat -punct de vedere al acestora am să spicuiesc din acest memoriu - Precizez că cea mai apropiată casă de locuit față de stația de betoane este la numai 20 m. Există o poluare fonică, stația produce un zgomot continuu prin agregate și utilaje care fac operațional această stație. Stația lucrează non stop, indiferent de oră, zgomotul produs de buldoexcavatoarele care deranjează foarte mult vecinii din zonă - . De asemenea se plâng de poluarea apei, spun locatarii din zonă: “stație de betoane este alimentată din aceeași sursă de apă și folosește aceeași stație de epurare ca și întreg cartierul, iar deversările de rezidiuri se fac probabil în partea din vale a amplasamentului, spre cartierul Green Park. Vorbesc de asemenea despre poluarea solului, prin folosirea cimentului într-un mod total neprofesionist se pierd în atmosferă foarte mulți nori de praf și ciment, atunci când se utilizează cimentul ca materie primă în producerea betonului. Praful este ridicat de vânt în atmosferă, se depune peste tot: în case, grădini, mașini particulare, ajungând ca pământul din cartier să fie pudrat cu praf sau ciment, ceea ce afectează solul, plantele și nu în ultimul rând sănătatea oamenilor și a copiilor. Și încă o problemă mai identifică locatarii din zona: venirea, cum spun ei exact în memoriu, astfel că “la venirea din cursă mastodonții încărcați cu pietriș își croiesc drum greu prin cartier, strada fiind aproximativ de o lățime de 7 metri, pe care sunt parcate pe o parte și alta mai multe autoturisme particulare, rămânând astfel circulației o singură bandă dinspre care se urcă sau se coboară spre Unitatea Militară 01175. Aceasta ar fi prima problemă sesizată de locatarii din zonă. Si a doua problemă, legată oarecum legată de locuri de recreere pentru părinți și copii mici în zona centrală a orașului. După cum știți foarte bine parcul de la intersecția străzilor Anastasiei Panu cu Elena Doamna nu mai arată corespunzător, sau nu mai arată cum arată cele care au fost reabilitate, astfel încât marea majoritate a părinților și a copiilor din zona ales alte două locații, una la, de fapt trei, una la Palatul Culturii, doi, a 2-a la parcul din Târgu Cucului, care arată într-adevăr impecabil și o altă categorie au ales esplanada din fața Halei Centrale, între ANAF și Garanti Bank. Acolo la esplanada din fața Halei Centrale sunt anumite probleme. Din punctul meu de vedere, pentru ca trec zilnic pe acolo, ea nu este salubrizată în mod corespunzător, într-adevăr sunt anumite lucrări de curățenie care se efectuează dimineața, dar după ora 16, adică atunci când părinți și copiii ies într-adevăr la plimbare pe aceea esplanadă, ea arată în mod necorespunzător, foarte multă mizerie, mai ales sub băncile care sunt pentru ... amplasate acolo pentru odihna. De asemenea dalele care acoperă esplanada încep să fie mobile, iar plăcile care sunt acoperite scările care duc spre Hala Centrală, de asemenea au început să se macină, să se rupă, ceea ce reprezintă un pericol, mai ales pentru persoanele în vârstă care încearcă să urce spre Hala Centrală. De aia, nu am văzut în ultima perioadă în zona respectivă lucrări de spălare a dalelor de pe esplanada Hălii Centrale și vreau să vă atrag atenția: acolo în zonă sunt foarte mulți porumbei care folosesc fântânile arteziene de la Piața Hala Centrală și care produc foarte multă mizerie în zonă. De vreo șase luni de zile nu am mai văzut să mai fie spălată respectivă esplanadă și poate ar trebui să se insiste cu această măsură de salubrizare. Atât am avut pentru astăzi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Mulțumesc! Am să-mi permit și eu un mic comentariu. Am văzut că într-adevăr cine a elaborat memoriul căruia i-ați dat citire a folosit un limbaj beletristic deosebit, toate ... figurile de stil posibile. într-adevăr nu știu ... nu vorbesc de conținut, vorbesc de formă. Vă rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, am să rog Poliția Locală, domnul Zamfirescu, domnul Grumeza de astăzi este în concediu, să faceți o verificare la existența acestei stații de betoane de pe strada Aeroportului și încă o rugăminte să faceți o verificare la toate stațiile de betoane de pe raza Municipiului Iași. Dar începeți cu cele de aici, vă duceți spre cele din zonele de cartier Dacia - Alexandru, că mai sunt și pe acolo, și pe urmă ne retragem spre exteriorul orașului. Mulțumim pentru sesizare! Rugăminte, pentru a fi foarte ușor de înțeles trebuie să fim foarte conciși ca să nu diluăm conținutul. Conținutul este bun, dar s-a diluat foarte mult prin prezentare.

Referitor la locurile de recreere, nu-mi mai amintesc despre Zona Anastasie Panu, Elena Doamna pentru că intervine sectorul proprietăților private. Domnul director Laurențiu Ivan să faceți o verificare. Aș fi așteptat să spuneți legat de esplanadă că vă plac foarte mult aranjamentele florale pe care le-am finalizat în cursul săptămânii trecute, o parte dintre ele le-am mai lucrat și luni și marți, pe toate elementele cu jardiniere și spații verzi de pe esplanada Hala Centrală. V-am citit gândurile și ne continuăm treaba acolo, așa cum facem și pe esplanada Oancea în momentul de față și alte zone din oraș. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da! Vă rog, domnule consilier Crucianu.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Bună ziua! Aș vrea să punctez faptul că ader și eu la cele spuse de către colegul nostru, consilier Pintilei Mihail, în ideea în care această problemă legată de rezervoarele de apă ce necesită a fi puse atât la școli, cât și la instituțiile publice, motivate de faptul că Apa Vital nu asigură acel debit, reprezintă o problemă pentru că da, în eventualitatea unor cutremure trebuie să luăm în calcul că acea apa ajunge practic la fundația clădirilor respective și de acolo pot apărea, cu siguranță, multe alte probleme. Totodată aș vrea să fac și un anunț, că... și anume, că la punctul 26 nu voi participa la vot. Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da, am reținut! Între timp îi urăm bun venit și colegului nostru, Dornean Tudor. Vă rog, domnul consilier Ciobotaru.

Domnul consilier local Ciobotaru

Mulțumesc, domnule președinte! Sărut mâna doamnelor! Buna dimineața doamnelor! buna dimineața domnule primar! Este arhicunoscut faptul că Iașul generează cultură și o să mă refer la cultura pe care o generează învățământul preuniversitar. În fiecare vară, respectiv în luna iulie are loc Festivalul Internațional de Folclor Cătălina, în spatele căruia se află o muncă imensă a celor de la Palatul Copiilor din Iași. În acest context, discutând ieri cu conducerea Palatului Copiilor din Iași, cu domnul director Dobranici, se pare că a fost formulată o cerere în vederea sprijinirii derulării festivalului în perioada 24-28 iulie, anul curent, cerere care deocamdată nu a fost soluționată sub niciun chip. Dânsul își manifesta grija că nu ar putea să acopere cheltuielile. Este cererea, discutăm de o sumă de 65.000 lei, din discuțiile punctuale pe care le-am avut a primit de la Consiliul Județean 30.000 lei. Dacă se poate să-i sprijinim și anul acesta cum am făcut-o de nenumărate ori și în anii anteriori. Tot legat de Palatul Copiilor, salut Direcția de Spații Publice Municipale pentru lucrarea frumoasă pe care o realizează în parcul dintre Palatul Copiilor și Casa de Cultură a Studenților, însă vin cu următoarea rugăminte, evident dacă se poate realiza: în fața statuilor era amplasată o scenă de lemn, acum a fost înlocuită, demontată și înlocuită cu un paviment. Își exprimau îngrijorarea cei din Palatul Copiilor că nu vor putea să evolueze pe acel ... nu pe scenă, scena nu mai există ... dacă putem identifica o soluție tehnică să revenim cu o scenă destinată desfășurării în bune condiții a spectacolelor și a diverselor manifestații culturale care, de ce nu, fac cinste orașului nostru. Asta este o prima problema, de la cultură o să trecem la sport. Finalmente, la începutul lunii iulie s-a semnat o asociere între Clubul de Fotbal CSMS Politehnica Iași și un cunoscut om de afaceri din România, un lucru bun în opinia mea. Întrebarea este următoarea, punctuală: va mai susține Consiliul Local municipal Iași, în speță Primăria Municipiului Iași, activitatea fotbalistică în sezonul care urmează? Acum suntem la Cheile Grădiștii, iubesc fotbalul, domnul primar îl adoră. Vreau să știu cumva dacă voi mai susține sau nu și în ce termen? Mulțumesc tare mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnule primar, vă rog!

Domnul primar Chirica Mihai

Referitor la prima interpelare, avem pe ordinea de zi, vă rog să, să vedeți în anexă. Festivalul Cătălina este un festival de tradiție pe care l-am susținut și în anii precedenți și nu avem nici o motivație să nu o facem și de acum încolo. Suma pe care am propus-o este de 30.000 RON și-l găsiți pe ordinea de zi, la evenimente aferentă lunii iulie și august, punctul 8 pe ordinea de zi.

Am demontat structura de lemn, impropriu spus o structura, era o podină de lemn, pentru a putea face reabilitarea pavimentului pe toată suprafața propusa pentru esplanada din fața Palatului Copiilor. Ne interesează foarte mult imaginea acestei instituții. Vom demontat și cele trei panouri publicitare. E adevărat unele dintre ele ne-au fost de folos cândva, dar ne schimbăm strategia, mergem spre zone mult mai moderne și mai active care să ne permită și publicitatea comercială. Colega mea, Nana Ciobanu a făcut notificările pentru cele trei panouri, le-am propus transformarea lor în alte mijloace publicitare, mult mai adecvate zonei Copou. Așteptăm răspunsul lor, dar nu vreau să inaugurez ... doamna Ciobanu, esplanada din fața Palatului Copiilor până când nu dăm jos și cele trei panouri, așa cum am discutat in perioada anterioară. Iar referitor la fotbal, răspunsul este foarte clar: da în temeiul legii! Puteți găsi pe site-ul Primăriei Municipiului Iași un răspuns al Consiliului Concurenței din data de 18.06, revenire. La o a n interpelare pe care am trimis-o către toate instituțiile statului, având în vedere că una scriu ministerele și alte Instituții ale Statului și alte chestiuni ies de pe gura unor parlamentari care par atașați de sport doar teoretic. Deci, Consiliul Concurenței, de data aceasta, trimite un răspuns mult mai succint, dar mai clar. Nici o instituție publică din România nu poate finanța, și aș face o paranteză și din Europa, nu poate finanța “sport profesionist”, nici dacă activează în prima ligă, în a doua ligă, în a mia liga. Nu se pot finanța activități sportive care au contracte de televiziune la nivel național sau internațional, nu se pot finanța tranzacții de jucători de pe piața liberă europeană sau mondiala, nu se pot finanța niciun fel de prime sportive, dacă aceste prime sportive sunt direct legate cu activitatea sportivului profesionist. Și ne spune pe pagina următoare ce putem finanța. Putem finanța sportul de masa sub toate formele ei: juniori, copii, tineret, fotbal, handbal, orice alt sport care promovează sportul de masă și alte sporturi care nu sunt neapărat sporturi de masă, și care vin în sprijinul comunității, și care nu au relație cu sporturile profesioniste, și care nu aduc drepturi de televiziune sau venituri mai mult de 20% din bugetele anuale ale cluburilor care sunt organizate pentru acel sport. În felul acesta am răspuns tuturor definițiilor prevăzute de lege, și față de Comisia Europeană și față de Legislația Românească, și față de intervențiile total eronate a unor persoane care spun că se poate. Deci există răspunsul, vă rog frumos să-l citiți și de pe site-ul Primăriei municipiului Iași. Dimineață am dat colegilor mei să facă copii, să trimită la toți parlamentare de Iași, ca să lămurim odată pentru totdeauna. Se pot întâmpla și finanțări pentru “sporturile profesioniste” doar dacă Statul Român inițiază schema de ajutor de stat acceptată de către Comisia, Comisia Europeană pentru anul bugetar în curs. Adică pentru anul bugetar 2019, Statul Român poate iniția o schemă de ajutor de stat, de exemplu în finanțarea Sportului Profesionist de către Autoritățile Publice de “n” milioane de euro. Acest “n milioane de euro” se împarte pe solicitările Autorităților Publice, pe schema de finanțare aprobată de Comisia Europeană și Consiliul Concurenței și se transferă către Autoritățile Publice care pot finanța, care vor să finanțeze sport profesionist. Dar asta se face doar sub, să spunem, Legislația Europeană pe care nu trebuie să o interpretăm pur și simplu când dorim ca să fim bineplăcuți unui sport sau altui, ci pur și simplu se aplică. Mulțumesc foarte mult, domnul consilier pentru toate observațiile făcute! Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

rog, domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Bună dimineața tuturor! Aveam trei interpelări, dar în urma intervenției colegului nostru, domnul Gavril a apărut și a patra. În privința esplanadei Hala Centrală, sincer cred că în momentul de față e mult prea mult beton acolo, e urât, e ...deci, ar trebui... din punctul meu de vedere, măcar niște ghivece cu ceva arbuști, nu... deci ca și impresie generală acea esplanadă mie mi se pare o mare de beton, care nu pune în evidență vreun “mare monument” din zonă. În privința intervențiilor mele (nu știu de unde e microfonia, este vreun microfon deschis?), în privința interpelărilor mele de astăzi, ele sunt trei și toate țin de problemele legate de urbanism. În urmă cu 4, 5 ședințe am depus un material scris, care l-am prezentat tuturor colegilor consilieri, privind măsuri pentru transparentizarea activității CTATU. Nu am primit răspuns la acea solicitarea a mea care viza, din punctul meu de vedere, chestiuni de bun simț și anume: respectarea regulamentului acestei comisii pe care tot noi l-am aprobat. Ceea ce am reproșat: că nu se publică ordinea de zi cu trei zile înainte, nu există minute de ședință, propunerile de acordare sau neacordare a avizului comisiei trebuie să fie aduse la cunoștința publicului în trei zile de la adoptare, nu se întâmplă. Problema cea mai gravă pe care o văd eu legată de transparentizarea activității urbanistice în cadrul Primăriei Iași este aceea că: beneficiarii nu primesc un răspuns scris, clar în privința refuzului, astfel încât ei să poată contesta acel răspuns, să poată să își reia documentația, proiectele în baza acelui răspuns. Primesc doar așa informații pe surse, pe holuri, pe aici, că ar fi bun, că nu ar fi bun, că se amână și pe lângă întârzierile care se înregistrează, evident această lipsă de transparență lansează o suspiciune asupra întregii activități a Primăriei.

A doua problemă legată de urbanism este aceea că, deși am reclamat faptul că există grave probleme în asigurarea transparenței activității urbanistice în Primărie, pe lângă faptul că nu am primit un răspuns și o remediere a problemelor pe care eu le-am semnalat în scris, vedem că, de fapt, în ultimul timp asistăm la o concentrare a procesului decizional, în sensul că au fost retrase atribuțiile inspectorilor Poliției Locale care aveau pe lângă controlul urbanistic, aveau ca și atribuție să realizeze recepțiile și edificările, și din informațiile pe care le am, în momentul de față, sunt doar două persoane care se ocupă de aceste procese. Aspect care îngreunează procesul de recepție și de întocmire a actelor privind edificarea clădirilor, și în același timp toate aceste măsuri care au fost luate, administrative, în cadrul Primăriei și a departamentelor acesteia, fac ca procesul decizional să fie concentrată în mâna a 2, 3 oameni, adică dumneavoastră domnule primar și cu doi inspectori care merg pe teren și lucrează în zona. Din punctul meu de vedere se produce o îngreunarea a întocmirii documentațiilor necesare, beneficiarii au de așteptat tot mai mult și în același timp este o lipsă de transparență.

A treia problemă, vă rog frumos și vă solicit copii după documentația care a stat la baza elaborării PUZ pentru zona construită protejată din Iași, strada Octav Botez, numărul 1A. Este vorba de un imobil care este oarecum vizavi de Spitalul de Boli Infecțioase, în apropierea Corpului Didactic al Inspectoratului Școlar Județean. Am primit o reclamație de la un cetățean, în sensul că imobilul care a existat acolo s-a aflat, de fapt, pe strada Nicolae Bălcescu, numărul 17A, unde a existat un monument istoric (și am și codul și poziția în evidență a monumentelor istorice din Iași). Cel care a achiziționat, a cumpărat și ceva teren de la Primărie și-a schimbat adresa, a modificată adresa din Nicolae Bălcescu 17 A în Octav Botez numărul. 1 A, fapt care i-a permis să demoleze monumentul respectiv și în momentul de față există PUZ adoptat pentru construirea de locuințe colective în acea zonă. Și pentru a verifica legalitatea demersurilor făcute, eu nu doresc să acuz pe nimeni, dar trebuie să văd și să ofer o răspuns acestui cetățean care a transmis sesizarea. Aș dori să mi se pună la dispoziție documentația care a stat la baza elaborării PUZ. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da! Domnule primar, vă rog.

Domnul primar Chirica Mihai

O să încep cu ultimul punct și cel mai simplu de răspuns, celelalte o să le mai detaliem un pic. De pe computerul dumneavoastră puteți să-i transferați toată informația petentului, pentru că orice PUZ este o informație publică, cu toate avizele care au stat la baza eliberării sale: planșe, reglementări, propuneri, indicatori urbanistici. Luați și faceți-i un transfer, este o informație publică, același lucru îl facem și noi. Dați-ne noua adresa petentului și o transferăm noi pe pagina dumnealui de e-mail, nu este niciun fel de problemă. Dacă are timp poate căuta chiar și pe site-ul Primăriei toată informația pe care o dorește. Referitor la ....

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Îmi cer scuze că vă întrerup! Mă interesează dacă există depusă la primărie o solicitare, o documentație care privește modificarea străzii, modificarea adresei acestui imobil.

Domnul primar Chirica Mihai

Deci orice solicitare plecând de la actul de proprietate, cartea funciară a bunului imobil, orice modificare în timp a oricărei, să spunem, informații de natură publicitară. Și când vorbesc de natură publicitară, mă refer la orice, adresă poștală, vecinătăți, absolut orice trebuie și face parte din documentația de reglementare a unui PUZ.

Rog colegii mei de la Secretariatul Tehnic, căutați PUZ-ul după adresă, după nume, după prenume, luați informația, transferați-i domnului consilier și transferați mai departe și petentului într-o manieră cât mai complexă, pentru a se edifica. Nu am niciun fel de problemă, iar dacă ferească Dumnezeu a avut ghinionul să intervină peste un Monument Istoric demolându-l sau transformându-l într-o manieră neautorizată, acest pix/stilou va semna plângerea penală către Procuratura Iași. Bun!

Revenind la 350 - recepție, este, și n-aș vrea să intrăm în polemici, dar rugămintea mea este să citiți cu maximă atenție care este procedura de recepție și de eliberare a certificatelor de edificare, după care împreună ne întâlnim și vedem cine a avut dreptate. Nu vreau să mă pun între o situație dificilă, dar credeți-mă că eu am dreptate pentru că am citit acest conținut al legii de cel puțin “n” ori cu colegii mei de la juridic. Singura instituție publică din România care poate semna certificatele de edificare este autoritatea care eliberează autorizația de construire, care nu o face Poliția Locală. Departamentul din cadrul Poliției Locale, departamentul de urbanism, are rolul de a urmări modalitatea în care se respectă prevederea unei autorizații de construire, de a participa la procesul de recepție dacă este cazul, dar persoana împuternicită este persoană care face parte din aparatul propriu al Autorității Publice Locale, respectiv Primăria Municipiului Iași și punct. Celelalte reglementări, ca și orice măsură de separație a puterilor în stat, nu pot să-i las să urmărească și să și confirme recepția, și știți bine și de ce! Iar referitor la avizul de oportunitate, la fiecare persoană i se răspunde asupra manierei în care i s-a aprobat ceea ce a cerut, i s-a modificat ceea ce a cerut, sau i s-a respins această cerere pe motivele care stau la baza respingerii, din motive ...Vă dau un singur exemplu de săptămâna trecută: am respins emiterea unui asemenea aviz pentru înființarea unei clinici de investigații medicale - Poarta de intrare în CUG, pentru că tot noi am aprobat înființarea Parcului Industrial CUG și am vrut să îmi prezinte întâi un studiu de impact asupra acestei activități față de coexistența cu un parc industrial. Dacă studiu de impact spune că cele două activități pot coexista fără să fie deranjate în timp, automat avizul de oportunitate va reieși DA, suntem de acord cu..., dacă va spune că NU, atunci va trebui să ii dăm un refuz argumentat. Astea sunt motivele pentru care avizul de oportunitate, ca și avizul Arhitectului Șef, sunt în stricta responsabilitate a emitentului, respectiv Primarul Municipiului Iași și Arhitectul Șef al Instituției. Comisia tehnică este o comisie consultativă, care îți poate da un sfat bun sau un sfat rău. De exemplu, gândiți-vă că am eliberat avize de oportunitate în condițiile în care Comisia Tehnică a spus “da refuzăm avizul motivat de faptul că planșa nu este prezentată la scară 1:50” Și am spus domnule nu e motiv de respingere pentru că nu ai dumneata timp să privești un detaliu, te apleci asupra planșei, îți cauți detaliu, mai cere o planșă alăturată, dar nu putem să plimbăm un petent 6, 7 luni de zile, mai fă planșa, mai pune un cartuș mai vizibil, mai vezi că semnătura nu este lizibilă, Nu asta este rolul unei comisii de oportunitate. După care se intră în conținut, după care se fac studiile tehnice de persoane acreditate etc, etc. De asta spun că nu de fiecare dată, ceea ce spune Comisia Tehnică, țin cont de punctul lor de vedere, și nu de fiecare dată mă pronunț fără să țin cont și de avizul dumnealor atunci când cred că trebuie să se pronunțe într-un mod cât mai oportun și obiectiv. Mulțumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da, domnul consilier Boișteanu avea o remarcă vizavi de faptul că face parte din Comisia de Urbanism și este președintele acestei Comisii.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu, e altă comisie.

Domnul consilier local Boișteanu Paul Corneliu

Nu! Nu! Voiam numai să nuanțez pentru că în interpelarea domului consilier s-a făcut o referire la activitatea de urbanism. Ori sigur, știu foarte bine ce obiect de activitate au cele două comisii. Discutăm de transparență, transparența e totală așa cum cred că v-au transmis și colegii dumneavoastră pe care îi aveți în Comisia de Urbanism. Mai mult, presa e prezentă și sigur nu avem niciun fel de rețineri în a face aceste ședințe publice. Sunt două lucruri care, noi nu trebuie să ne întâlnim numai dacă avem o agendă, un opis care prevede discuția sau analiza unor PUD-uri, PUZ-uri și alte documente urbanistice, ci putem de fiecare dată ca în plenul comisiei, sau în comisie să discutăm și aspecte legate de toate elementele care țin de urbanism, în general. Adică nu suntem legați numai de această activitate de analiză a documentațiilor care, în paranteză fiind spuse - e destul de stresantă, destul de complexă și care cel puțin o dată pe săptămână ne solicită atenția. Vizavi de PUZ-ul pe care l-ați menționat, dacă îmi aduc eu bine aminte (și fac apel la colegii) cred că are cel puțin trei ani, dacă e cel care îl știu eu, din Bălcescu, Octav Botez, cel puțin trei ani. Adică, haideți să vedem, nu poate să treacă o perioadă exagerat de lungă să vedem, să venim și să analizăm ...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu vorbește la microfon (clădirea a fost demolata recent si de asta...)

Domnul consilier local Boișteanu Paul Corneliu

... nu, deci urmează, e vorba de amintiri versus documente care stau la baza ... și nu aș vrea să intervin. Deci, nu vreau decât să nuanțez că activitatea este, ea poate fi, este ... da o putem îmbunătăți la Comisia CTATU - Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, noi ne interferăm, participăm ca să știm, să vedem puncte de vedere, sunt specialiști, sunt oameni care au o competență profesională de nezdruncinat și sigur conlucrăm, adică să nuanțăm atunci când spunem că trebuie neapărat ca această activitate a Serviciului de Urbanism să se schimbe din temelii. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul consilier Boz, va rog, scurt.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Foarte scurt! Eu am făcut o serie de propuneri în scris și nu am primit răspuns la ele. Răspunsul care, adică, reacția ca răspuns a domnului primar și a conducerii a fost că în continuare nu se publică ordinea de zi, nu se publică deciziile. Eu înțeleg că într-o comisie se pot discuta și alte lucruri care nu erau pe ordinea de zi, dar noi trebuie să avem totuși un standard. Cererile trebuie să ajungă în analiza comisiei în ordinea lor, nu poate să ajungă pe ordinea de zi numai ceea ce propune un executiv, ceea ce reușește altul, eu știu, să aducă pe masa comisiei. Ori în momentul... ăsta este efectul, de asta solicităm publicarea pe site-ul primăriei, tocmai pentru a vedea un parcurs al acestei comisii. Eu am întrebat un lucru, mi s-a răspuns altceva. Deci, referitor la edificări și recepții practic întrebarea mea este, cât... din nou, eu am solicitat o serie de măsuri pentru transparentizare, iar măsura domnului primar a fost să retragă atribuțiile

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Vă rog, mai pe scurt domnul consilier, vă rog,

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Îi ultima propoziție...iar răspunsul domnului primar a fost să retragă atribuțiile inspectorilor, inspectorilor Poliției Locale care se ocupau de recepții. Păi și atunci, în momentul în care faci o concentrare a procesului decizional, care este transparența? Care este eficiența? De ce s-a ajuns la o astfel de măsură? Eu asta nu-mi explic!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da, vă rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, cred că suntem într-o oarece confuzie. Dacă vorbiți despre Comisia de Urbanism a Consiliului Local sau despre Comisia Tehnică de Oportunitate, cea care este în subordinea primarului, deci subordinea în colaborare cu primarul. V-am răspuns la această interpelare.

Referitor la recepție și certificate edificare este atributul unic al primarului să-și organizeze toate, să spunem, atribuțiile pe care le are conferite prin lege într-o asemenea manieră încât să-l facă funcțional, să prevadă derapajele și să lase mecanismul să-și creeze efectul, așa cum îl conferă legea. Că vă convine sau nu vă convine este problema domniilor voastre. Când veți ocupa această poziție vă rog foarte mult să vă luați deciziile personale, până atunci eu semnez, eu răspund, eu mă organizez.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da! Domnul consilier, dacă se... tot pe subiectul ăsta? Vă rog, domnule Gavril v-am spus de data trecută că vă dau cuvântul. Dar scurt, vă rog!

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Da, am să încerc să fiu succint la rugămintea domnului primar, deși ar fi foarte multe de discutat cu privire la una din interpelările domnului Traian Florentin Ciobotariu, de aia am vrut să intervin la momentul respectiv, în ceea ce privește finanțarea sportului. Deci, domnul primar apreciez faptul că nu vreți să vă depărtați foarte mult de principiul legalității, ceea ce este un lucru foarte bun, însă în România respectarea principiului legalității înseamnă respectarea voinței legiuitorului, iar respectarea voinței legiuitorului sau voința legiuitorului poate fi cel mai ușor verificată din stenogramele care sunt la comisiile de specialitate în Parlament. Vă spun și imediat am să formulez și concluzia, Consiliul Concurenței nu are calitate de legiuitor în România și mă tem că răspunsul pe care dumneavoastră l-ați adus la cunoștința publicului, răspunsul Consiliul Concurenței are în vedere, nu ultima formă a actului normativ trecut de Parlamentul României. În speță noi suntem în situația unei Legi de modificare a Legii de aprobare a Ordonanței 38 care modifică legea Tineretului și a Sportului, aceasta fiind firul firesc legislativ care a fost urmat. Din răspunsul Consiliul Concurenței pe care dumneavoastră l-ați precizat în Consiliu Local am înțeles, și asta este foarte ușor de văzut, că acest răspuns este raportat la varianta care a fost, variantă legislativă care a fost trimisă către Președinția României și la care Președinția României a formulat cerere de reexaminare, și nu ultima variantă care, de fapt, constituie lege de modificare a Legii trimise la Președinția României. În această ultimă variantă fiind eliminate anumite restricții care făceau din Consiliul Concurenței arbitrul în cauză. Așa că, din punctul meu de vedere, ar trebui poate să solicitați aparatului dumneavoastră de specialitate pe care îl aveți la Primăria Municipiului Iași, să verifice ultima variantă normativă trimisă spre promulgare, deoarece 100% vă spun, răspunsul Consiliului Concurenței are în vedere variantă trimisă inițial la promulgare, dar modificată de Parlament, astfel încât, cele două restricții de care ați vorbit dumneavoastră, și aici mă refer la activitatea, condiția ca activitatea unui club să nu depășească 20% activitate comercială, și la cealaltă condiție care de fapt, pe care de fapt ar interveni Consiliul Concurenței, în sensul că în cluburile respective finanțate din bani de la buget să nu efectueze transferuri de jucători din țări aparținând Uniunii Europene, sau să nu evolueze într-o Cupă Europeană, că asta era a doua variantă pe care dumneavoastră ați omis-o, nu mai sunt de actualitate. Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da, vă rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu cred că ne băgăm într-o dezbatere pe care nu o stăpânim toți în aceeași manieră. Adresa noastră este din 10.05.2018, deci din luna trecută, la jumătatea ei aproximativ și răspunsul este din 18.06.2018, pardon, și se referă la conținutul Legii Sportului cu modificările aduse la zi. A doua chestiune, în afară de legile fiscalității, de legile electorale și de politica de apărare a unui stat, toate celelalte legi ale unui stat membru se supun regulamentelor europene, este o lemă, asta nu mai trebuie demonstrată sub nicio formă, se acceptă așa cum a fost Convenția de Aderare la Comisia Europeană. Ceea ce răspunde Consiliul Concurenței o face doar în conformitate cu legislația Românească și legislația Europeană în ceea ce privește politica de concurență. Deci, cu toate modificările pe care le-ar face Parlamentul României azi, mâine, poimâine sau oricând ar dori să o facă, o poate face doar în concordanță cu regulamentele europene. V-am explicat și care este soluția tot pe răspunsul dat de către Consiliul Concurenței, care probabil știți este un Organism în subordonarea directă a Comisiei Europene, nu are subordonare de către aparatul de stat din România și el răspunde în totalitate politicilor Europene din punct de vedere al concurenței și a celorlalte Regulamente Europene opozabile și Statului Român. Așa încât n-aș îndrăzni să fac interpretări sau divagații pe marginea legilor europene pe care ni le-am asumat, în condițiile în care răspunsul autorităților competente este foarte clar și o să vă pun la dispoziție o copie până la sfârșitul acestei zile. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul Pintilei.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Un sfat pentru noul nostru coleg. Ați folosit termenul “vă atrag atenția domnule primar”. Noi suntem considerați un “mini parlament” care face parte din capitala culturală a României. Ne adresăm cu “vă aducem la cunoștință”, este mai elegant.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Vă rog, domnule consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Mulțumesc, domnule președinte! Pentru că sunt ultimul și am avut răbdare să ascult pe toată lumea, sper că o să-mi acordați suficient timp, v-aș ruga să nu mă întrerupeți. După ce adresez interpelări domnului primar, aștept răspunsul dânsului. Dacă sunt colegi care vor după aceea să ceară clarificări, dar v-aș ruga să nu mă mai întrerupeți în... da, în cursul scurtei mele interlocuțiuni. Deci am mai multe întrebări într-adevăr ca de obicei. Prima este una edilitara legată de strada Basarabi, la intersecția cu Mușatini, până la bulevardul Alexandru, dacă este prinsă într-un plan de investiții? Ea inițial a fost prinsă în planul de reabilitare al Pasajului Octav Băncilă, în momentul acesta ea nu este reabilitată. Am primit o sesizare, dacă există prinsă într-un plan sau nu? Dacă nu este, cel puțin dacă va fi în viitorul apropiat? Apoi este vorba de sistematizarea și optimizarea intersecției bulevardul Bucium cu str. Trei Fântâni pe care am discutat-o acum trei luni de zile, în luna ianuarie cred sau februarie... Nu, Bucium cu Trei Fântâni, deci unde se face dreapta Bucium - Trei Fântâni, acolo este o problemă de trafic, de ce? Pe Trei Fântâni fiind permis traficul greu, în momentul în care un tir de 20 de tone face stânga sau dreapta efectiv blochează intersecția și banda care merge înainte și cea care merge la stânga. Dacă s-a făcut vreun plan pentru sistematizarea și optimizarea intersecției acelea? Da! Apoi o solicitare venită de la Centrul Județean de Transfuzii pe care am preluat-o. La un moment dat dânșii au făcut o solicitare de reglementare a transportului gratuit pentru donatorii de sânge în ziua donării, care solicitare în momentul acesta nu este pusă în practică. Știți despre ea? Știți care îi ...dacă are vreo soluție? sau pur și simplu, sau poate s-a pierdut așa în noianul de solicitări, e de înțeles. Apoi, mar interesa care este stadiul externalizării serviciilor sociale pe care noi le-am aprobat anul trecut? Da, cu FONSS, deci aveam un plan, cu un calendar de măsuri, urmând a se implementa, m-ar interesa și pe mine, dacă se poate, acuma dacă nu să-mi trimiteți în scris pe e-mail. Apoi, un subiect în care sunt, să spunem așa, implicat colateral nefiind de specialitate. Cred că sunteți la curent cu faptul că există un program derulat între Universitatea de Medicină și Farmacie și o Universitate din Statele Unite pentru un centru de chirurgie cranio-facială pentru copii, în cadrul unui proiect pilot. Pentru acest proiect există solicitarea fermă din partea și a Universității și a americanilor și a altor, să spunem așa, grupuri de interese, ca acest centru de chirurgie cranio-facială care este unic în România și în Sud-Estul Europei să se facă în cadrul Spitalului Regional de Urgență. Știu că nu este atributul primăriei și, sau poate nu al dvs. de a influența acest lucru, dar în solicitarea pe care am citit-o și eu de la Banca Mondială spune clar că aceste noi secții pot fi adăugate în proiect la solicitarea comunității. Solicitarea comunității o puteți face dumneavoastră ca reprezentant, noi Consiliul Local ca for deliberativ. Deci, v-aș ruga să-mi spuneți dacă sunteți informat despre acest proiect, dacă sunteți implicat în el și dacă nu cum anume puteți ajuta ca el să devină partea Spitalului Regional de Urgență. Apoi, referitor la proiectele de sistematizare care se depun la PUZ-uri, am primit două sesizări de la, de la vecini, în Bucium, în spate la Hotel Pleiada este vorba mai precis, unul din ele, al doilea este tot pe strada Bucium, undeva în spate la Plopii fără Soț. Acum după ploile astea torențiale, care evident, sunt sa spunem așa, destul de rare, au fost niște aluviuni efectiv de pe dealuri care s-au oprit în curțile și-n casele oamenilor. Oamenii reclamă faptul (și sunt niște sesizări depuse la primărie pentru asta) faptul că constructorul nu a făcut niciun plan de sistematizare, în plus nu există canalizare pe străzile respective, ca atare toate apele alea pluviale nu se preiau nicăieri, se opresc acolo unde găsesc loc, adică în niște curți, în niște terase și... În sensul ăsta aș dori să facem o obligativitate din prezentarea odată cu PUZ-ul sau anterior PUZ-ului a unui plan de sistematizare pe verticală. Dacă el nu există deci sau dacă primăria nu are în plan să facă acest lucru, atunci fie să transfere beneficiarului PUZ-ului această obligație, fie dacă nu PUZ-ul să fie condiționat de o aprobare ulterioară până la efectuarea acestor lucrări. Da? Și ultima întrebare este legată de zona metropolitană. La zona metropolitană asta care, mă rog, a fost aprobată acum mulți ani și pe care ne, ne place cu toții să vorbim despre ea că există. Aș dori și eu să știu, în momentul ăsta, care este organigrama? adică, câți oameni mai lucrează acolo? care sunt responsabilitățile lor? și mai ales, specific: care este stadiul acelui proiect de integrare pe urbanism între municipiul Iași și comunele care fac parte din Zona Metropolitană? pentru că am citit în strategia aceea, ar trebui să fie o abordare unitară, în practică ea n-a operat niciodată. Poate că a avut un termen de implementare amânat, nu știu, dar m-ar interesa specific pe subiectul ăsta: deci pe strategia integrată de urbanism la nivelul Zonei Metropolitane. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul consilier Surdu. Dacă aveți, am înțeles ca pe subiect?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pe subiecte! În primul rând vreau să propun să renunțăm la ședința Consiliului Comisiilor Reunite pentru că ieri, îmi pare rău că nu a fost presa în sală și cu ocazia asta vă invităm și la comisii, s-au ridicat 1,0 probleme, am terminat foarte repede. Lucrurile pe care astăzi le aud, le auzim pentru a face o popularitate și o campanie electorală în timpul ședinței de consiliu. La interpelări se aduc lucruri care interesează opinia publică, eu nu v-am întrerupt, și noi suntem aici consilieri pentru rezolvarea unor probleme, nu pentru înțelegerea dumneavoastră a unor probleme. Că dumneavoastră nu aveți această, știu eu să nu-i spun decență, dar cred că decență este, să vă informați și să vă edificați înainte, iar când veniți în Ședința de Consiliu să nu țineți un executiv două ore să înțelegeți dumneavoastră problemele, pentru că este jenant, se uită lumea și ne întreabă: de ce țineți oamenii ăștia atâta timp în ședință? atâta timp cât și ieri au fost acești oameni în ședință și nu v-ați edificat ieri în timpul comisiilor, ca astăzi, dacă aveați ceva pe care dumnealor executivul nu vi le-a precizat, să interveniți cu întrebări pertinente care erau la obiect. Batem câmpii cu PUZ-uri, batem câmpii, suntem în Comisia de Urbanism, participăm la ședință și venim în ședința de Consiliu Local și întrebăm despre PUZ-uri. Păi acolo ce am făcut? că semnăm o hârtiuță prin care luăm niște bani, nu suntem atenți ce PUZ se discută? în Comisia Economică nu suntem de acord ce subiecte, nu suntem atenți ce subiecte se discută? Venim și stăm două ore aici ca să înțelegem noi problemele care sunt de actualitate în ceea ce privește activitatea primăriei și a executivului primăriei. Ăsta-i un lucru. Al doilea, aș avea rugămintea ca în momentul în care se mai dau autorizații de construcție pentru Apa Vital, atâta timp cât pompierii, respectiv ISU primesc un proiect pentru avizare să ceară și acești hidranți, în funcție de obiectivele care sunt pe strada respectivă unde înlocuiesc conductele, unde fac aceste lucrări de reabilitare și atuncea nu vor mai fi obligați nici investitorii și nici cei care sunt în zonă să investească în niște rezervoare de apă ineficiente, care niciodată aproape nu pot fi folosite pentru că la un moment dat pot fi goale și în momentul în care nu sunt controlate periodic pot fi goale. În toată lumea civilizată, și dumneavoastră intrați des în lumea civilizată prin faptul că circulați și-n Europa, și-n afara ei, acești hidranți sunt pe stradă, la vedere, te împiedici de el pe trotuar. Păi noi cum am făcut toată reabilitarea sistemului de apă în acest municipiu fără să le pretindem noi pompierilor, că Apa Vital când îmi aduci mie planșa cu ceea ce are de edificat în zona respectivă, ce conducte montează, să-mi aducă și hidranții în funcție de ce obiective sunt pe acea stradă, în așa fel încât, să nu existe această cerință ulterioară - la școală trebuie să mai pui încă un rezervor. Unde să pună școala rezervor, pe casă? Școala are o mică curte în care eventual și-a făcut un teren de sport că și atâta nu încape sau a fost revendicat și terenul ăla de sport și a rămas fără, și atunci unde să pună rezervorul? sau alte obiective care sunt, nu numai școlile, nu numai, și inclusiv investitorii particulari trebuie să aibă această facilitate ca pe fiecare stradă din acest oraș, având în vedere că s-au reabilitat conductele de apă în marea lor majoritate, toate străzile au fost sparte, și s-a schimbat canalizarea și conducta de apă, să apară și aceeași hidranți obligativitatea fiind a furnizorului de apă și a ISU, care nu eliberează niciun fel de aviz de schimbare decât în momentul în care are asigurați hidranții pe strada respectivă. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnule primar, va rog!

Domnul primar Chirica Mihai

... rapid prin cele două interpelări, sperăm finale. Referitor la interpelările domnului Bostan. Pentru donatorii de sânge este liber în ziua donării pe baza certificatului de donare pe care, buletinului de donare pe care-l primește fiecare donator și 50% din valoarea unui abonament pe o lună, pe oricare dintre liniile pe care donatorul și le alege, și această chestiune vine din timp și este valabilă și în ziua de astăzi. Probabil este o ineficientă, nu, nu este adevărat, n-am timp acuma să mă ridic de la masă dar până la sfârșitul ședinței vă aduc propriul meu buletin de donare, a Primarului Municipiului Iași, care a donat sânge spre deosebire de alți demnitari și care arată foarte clar ce beneficii are, scrie chiar în conținutul acestui buletin.

Strada Basarabi, CITADIN, domnul Bârzu v-am văzut aici. Să interveniți în cursul săptămânii acestuia dacă aveți echipă disponibilă din celelalte lucrări, să intervenim, să o viabilizăm, nu are în momentul de față un program de modernizare, dar o putem ține sub control.

Intersecția Bucium cu strada Trei Fântâni - există deja un studiu finalizat, întocmit de către Ministerul Transporturilor, care cuprinde întreaga rețea de șosea de centură, incluzând bulevardul Poitiers, strada Trei Fântâni, racordările la Albița și la centura parțial construit în momentul de față, care cuprinde un pasaj denivelat ce preia circulația de pe pasajul Bucium, Socola cum îi mai spunem noi, pe două benzi racordarea lui la șoseaua Bucium. Dar până când o să vedem șoseaua de centură, împreună cu colegii noștri, cu domnul Radu Botez am început analiză proprietăților de pe partea dinspre Trei Fântâni pentru că intenționăm un schimb, cred că ar fi mai onorabil decât să începem o procedură de expropriere care este foarte lungă, pentru a îndrepta un pic intersecția și a evita bucla care obligă autocamioanele și mai ales cele de tonaj să facă, să spunem, manevra pe care dumneavoastră ați amintit-o. Acolo este un proprietar ce deține în închiriere un producător de profile metalice de la Pașcani, nu-i mai amintesc numele aici și nici nu mi-l mai amintesc de altfel, și am luat deja legătura cu dumnealui. Un eventual schimb care i-ar putea fi favorabil încât nouă să ne lase o accesibilitate mai facilă în intersecție prin îndreptarea acestea.

Să se răspundă doamna Țicu la partea de proiecte sociale, cele care le consiliază Federația. Eu știu că finanțăm în continuare revista și alte proiecte pe care dumnealor le-au prezentat către comisie, din care eu nu fac parte. Există un proiect care a început acum aproximativ 2 ani de zile sub coordonarea pe partea română a medicului chirurg Iliescu, îl știți foarte bine, medic la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Colaborarea se încearcă a fi realizată împreună cu Universitatea Rice Institutul Anderson din Statele Unite, în statul Texas unde ne-am și prezentat de altfel in cursul acestui an, în luna martie. Sigur că da și prezența acestei structuri ar fi potrivită la Spitalul Regional de Urgență, dar de fapt ea are un alt conținut, că de fapt nu se dorește transformarea într-o clinică, sau într-o secție specială de intervenție în cauza traumatismelor cerebrale, ci la constituirea unei structuri de intervenție de tip UPU care să coordoneze prin adunarea tuturor specialiștilor, care ar putea să facă această intervenție atunci când ea este necesară. De exemplu: o malformație craniană congenitală, un traumatism cranian sever care presupune adunarea în același loc, în același timp a specialiștilor diverși plecând de la medicul anestezist și terminând cu cea mai performantă specializare în domeniul chirurgiei cerebrale. Asta de fapt a vrut să spună medicul Iliescu și găsirea posibilității ca această structură spitalicească să funcționeze ca o structură de urgență, de asta ei s-ar fi orientat către Spitalul Regional de Urgență, dar el nu are de exemplu o specializare unică, nu poate fi nici la clinica de neurochirurgie, poate fi la o clinică de Pediatrie, că de fapt vizează intervențiile pentru cei cu nașteri cu malformații și funcționarea se face doar la momentul apariției. La nivel național se înregistrează aproximativ 12 - 15 malformații congenitale craniene care necesită intervenția unei echipe mixte. Noi știm acest lucru, s-a discutat cu domnul profesor Scripcaru, s-a discutat și cu specialiști de la catedrala de neuro, de la ei, urmează să vedem exact cum văd ei funcționarea. Noi putem trimite o adresă către Ministerul Sănătății pentru înființarea unui asemenea structuri, dar acesta a fost de fapt conținutul colaborării cu Rice University și nu înființarea unei clinici permanente.

Pleiada, o să vedem ce se întâmplă acolo. Toată zona din spatele hotelului este privată. Ea face parte din punerile în posesie de pe tot ce înseamnă fosta Fermă Pomicolă Bucium și care momentul de față 100% este în sector privat. Din păcate și rețeaua de străzi este sută la sută în sectorul privat. Avem mari probleme și, fac așa, un anunț public pe care încercăm să-l deslușim. Am terminat o corespondență săptămâna trecută și cu ANR și cu distribuitorul de energie din Iași, EON-ul și cu o parte dintre petenții care ne solicită intervenția pentru extinderea rețelelor electrice în zonele rezidențiale din cartierele nou construite. Procedura de lucru prevăzută de lege în România, de legea energiei, este următoarea: se pot iniția proiecte de extindere a rețelelor de distribuție pentru energia electrică în sectoarele rezidențiale nou construite doar pe domeniul public, în sensul că distribuitorul de energie poate apela la Fondul de Dezvoltare, poate apela la colaborarea cu viitorii investitori în vederea extinderii rețelelor de energie, doar dacă rețelele construite acolo sunt în domeniul public. Motiv pentru care i-am atenționat și pe cei de pe Galata, și de pe Moara de Vânt, și de pe zona Bucium, și din alte zone din oraș și discuția a fost mai lungă pe Galata, că trebuie să ne cedeze în proprietate publică toată zona de stradă pe care intenționează să-și extindă rețelele de iluminat. În caz contrar nu putem duce nici rețea de iluminat public, iar EON-ul nu poate să dezvolte nici rețea de distribuție a energiei electrice în regim casnic. Am răspuns petenților care ne-au solicitat acest lucru, lucrurile nu sunt foarte simple pentru că sunt foarte multe cărți funciare de modificat, dar am văzut că au început să se miște si și-au făcut niște asociații locale pe diverse cartiere care să își găsească actualii proprietari, să intervină în actualele cărți funciare, să ne cedeze terenurile în proprietate publică, iar noi să inițiem programul de extindere a rețelelor de alimentare cu energie electrică în regim casnic și iluminat public. Atenție, că face parte și din strategia noastră de iluminat public în perioada următoare.

Zona metropolitană funcționează, organigrama este publică, o să v-o transmitem și colegul meu Ioniță sper ca a auzit acest lucru.

Proiectele de urbanism, probabil că aveți în vedere proiecte de dezvoltare urbană, în celelalte sunt în interiorul UAT-urilor și nu se pot interfera. În Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană am ținut în mod obligatoriu să fie inclusă și Zona Metropolitană, iar dacă studiați cu atenție o sa găsiți chiar o parte dintre proiecte. Unul dintre proiectele pe care eu mi l-am propus până când va deveni funcțională toată această unitate de colaborare sau structură de colaborare pe diverse servicii publice cu UAT-urile din vecinătatea noastră, noi deja am inițiat colaborare cu Primăria Miroslava, Primăria Ciurea, Primăria Tomești pentru transportul public. Pentru iluminatul public și fac o scurtă paranteză, vreau să mulțumesc și colegilor consilieri care s-au implicat în procesul de transfer a rețelei de iluminat public în proprietatea definitivă a Municipiului Iași și cred că este una dintre marile reparații legale și morale în același timp în ceea ce privește privatizarea României. Am inițiat aceste proiecte și vrem să îl facem în dezvoltarea iluminatului public împreună cu localitățile învecinate. Pentru alte servicii publice sunt deja structuri asociative care funcționează, ARSACIS despre care am vorbit astăzi foarte mult și salut inițiativa domnului consilier Surdu. Apa Vital din păcate, cu sprijinul nostru de-a lungul timpului, a devenit un “stat în stat”, în sensul că i-am scăpat frâiele la vale, el în mod normal trebuia să fie atașat Unității Administrativ Teritoriale care este cel mai mare consumator, și cel mai mare consumator este Iașul. Trebuiau două rețele magistrale să rămână într-o analiză a Consiliului Județean, dar lucrurile au luat-o în altă direcție atunci când s-a făcut transferul din autoritatea statului către autoritățile publice și în momentul de față avem foarte multe greutăți. Este și o lipsă de responsabilitate din punct de vedere al instituțiilor statului care veghează asupra securității la incendiu. Este mult prea simplu și prea banal să te duci ca instituție publică și să ceri: nu mă interesează, faceți rezervor! Apa Vital s-a folosit de acest lucru și a început să dea negație asupra asigurării presiune și debitului, nu a faptului că nu există rețea de hidranți. Rețelele de hidranți pentru dvs. (trebuie să știți) sunt întreținute de către Apa Vital, dar consumurile sunt plătite de către primăriile de unde se alimentează autospeciale care intervin la incendii și nu avem nici un fel de problemă de a restricționa accesul, să spunem, total, pe toată perioada anului pentru mașinile de intervenție la incendii. Problema este dacă Apa Vital își asumă sau nu își asumă asigurarea presiunii și a debitului atunci când ISU îl cer. Sigur că da, există și o altă conotație, probabil că s-a încercat să nu se scape de sub control explozia de sectoare construite din Municipiul Iași, dar așa cum am cerut la punctul de vedere sau la punctele de vedere pe care le vom exprimă pe lângă Hotărârile de Consiliu ce visează Apa Vital, rog să mă împuterniciți! Voi cere în mod expres sub auspiciile și puterea conferită Consiliului Local Iași și prin faptul că deținem cel mai mare, să spunem, cea mai mare contribuție în cifra de afaceri a Apa Vital, să cerem sa-și dezvolte o rețea de hidranți, paralel cu cea de alimentare în sector industrial și casnic, care să poată fi utilizată oricând, oriunde de ISU în vederea intervenției la incendii. Mulțumesc! Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da! Cred că această propunere o putem discuta la proiectul 19 sau 20, unde vorbim deja despre împuternicirea către domnul Primar, în ceea ce privește Apa Vita-ul.

Având în vedere cele trei Dispoziții emise, avem 49 de proiecte pe ordinea de zi, cu 8 completări, chiar 9 pe ultima depoziție, iar la propunerea inițiatorului proiectul 10 și completarea C1 au fost retrase de pe ordinea de zi. Cu aceste amendamente referitor...Vă rog! Vă rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Mă iertați! Ași vrea să și susțin punctul de vedere. De ce? E și normal, tot eu le-am propus, dar ulterior am făcut o analiză detaliată. La punctul 10 privind inițierea parteneriatului cu atelierele PEGAS și aici mă adresez direct domnului consilier Postolache. Noi suntem pe punctul de a validat și proiectul european cu Bike Sharing-ul. Una dintre condițiile pe care trebuie să le respectăm și am găsit-o în conținutul cererii de finanțare, motiv pentru care am revenit imediat, aș fi revenit și chiar dacă îl votam astăzi, era legat de faptul că ... am declarat acolo că nu deținem o infrastructură funcțională de același tip în Iași în momentul de față, ceea ce este adevărat astăzi. Probabil că sectorul privat s-ar fi mișcat mult mai repede decât reușim noi prin cererile de finanțare, procedurile publice etc. încât să ne trezim în situația în care ei să fie înaintea noastră și aduceam un criteriu care ne-ar fi adus o posibilă penalitate. După ce vedem funcțional, discutând și cu colegii mei de la proiecte mi-ar fi plăcut să am o experiență anterioară ca sa știu cum să-mi dirijez proiectul european astfel încât el să fie cât mai eficient. Dar dacă această declarație a susținut faptul că nu există o structură funcțională la nivelul întregului municipiul care să acopere un proiect de tip similar cu cel de tip Bike Sharing, atunci am spus: rămâne mai departe pe proiect european, îi dăm drumul la implementare, după care vedem și sectorul privat cum se așază în dezvoltarea mai departe a acestei teme.

Iar la proiectul 25 ...

Domnul consilier local Postolache Andrei

Doar o întrebare. Foarte pe scurt. Vă rog!

Ne puteți spune care este calendarul proiectului european? Când, cum se va desfășura?

Domnul primar Chirica Mihai

O rog și pe colega mea dacă are de adus o precizare în plus față de ce voi spune eu acum. Proiectul este finalizat, am făcut inventarierea tuturor stațiilor în care vor fi instalate modulele de coordonare a bicicletelor, și știți despre ce vorbesc, sunt 30 de locații, și urmează să scoatem toate documentele de la Cadastru privind atestarea dreptului de proprietate pe suprafețele pe care noi instalăm aceste stații și depunem proiectul. Partea de consultanță, de studii tehnico-economice, toate celelalte au fost finalizate.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Vă rog, doamna director!

Doamna director Fotache Beatrice

Nu prea mai am ce să spun. Vom avea o Hotărâre de Consiliul Local privind inventarierea. Au fost efectuate toate ridicările topo pentru că a fost necesară, au fost necesare 62 de ridicări topo și deocamdată în conformitate cu ghidul este necesară o Hotărâre de Guvern, de intabulare în domeniul public a tuturor celor 62 de stații. Cererea de finanțare este ...

Domnul primar Chirica Mihai

S-a modificat între timp. O să mergem pe hotărârea de consiliul de inventariere. Hotărârea de Guvern fiind pasul următor ca și pe celelalte proiecte europene. A fost făcut un memorandum general la nivelul autorităților de management în România, în urma discuțiilor, penultime, cu Guvernul României. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da! Acestea fiind spuse...

Domnul primar Chirica Mihai

La proiectul C1, ieri împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, cu doamna inspector general Farcaș, ne-am prezentat la unitatea, să spunem, de educație, Grădinița cu Program Prelungit 25, unde funcționează și o creșă. Sigur, există riscul să-i ajutăm pe unii și să le stricăm activitatea la ceilalți. Nu e, să spunem, una dintre soluțiile care ar putea să rezolve problema și am spus că lăsăm lucrurile să se petreacă în continuare așa, căutând o soluție pentru creșă în perioada imediat următoare, chiar și prin inițierea unui proiect de extindere a creșei pe amplasamentul existent. Am înțeles, acolo funcționează circa 260 de copii preuniversitar la nivel de învățământ preșcolar și circa 50 de copii pentru partea de creșă. Unii ocupă două săli, câte 25, ceilalți tot cam câte 25 de copii pe fiecare sală, sunt 8 săli. Sperăm să poată conviețui în continuare, de fapt sunt obligați să conviețuiască, spălătorie comună, bucătărie comună, accese relative comune, instalații funcționale ale clădirii relativ comune, un personal destul de mare și la o unitate și la cealaltă: 12 persoane la Creșa, circa 28 de persoane la Grădiniță. Nu vreau să le deranjez activitatea nici la unii, nici la ceilalți, dar și creșa va rămâne ca prioritate pentru perioada următoare și o să încercăm printre altele să găsim alte spații unde să mai înființăm creșe care să compenseze solicitările pe municipiu Iași. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul consilier Boz. Dacă e legat de ordinea de zi, vă rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Da. Vă solicit să scoatem de pe ordinea de zi proiectele 33, 34, 35, care privesc înstrăinări de patrimoniu. De asemenea completările C4, C5, iar în privința proiectelor 30, 31, 32 și 29, vă anunțăm că vom fi de acord cu inventarierea suprafețelor de teren în domeniul privat al Municipiului Iași, însă decizia Partidului Național Liberal este aceea de a se opune oricărei înstrăinări a patrimoniului până când nu vom avea o cartografiere a tuturor parcelelor, și să vedem dacă le putem oferi o utilitate publică, în speță, spații de joacă, parcări, spații verzi și abia ulterior să putem să discutăm o înstrăinare, o concesiune, o vânzare asupra acestor terenuri. Mai mult decât atât, din câte cunoaștem, există solicitări făcute Primăriei Municipiului Iași, persoane care erau îndreptățite la reconstituirea dreptului de proprietate, au obținut hotărâri judecătorești favorabile însă suprafețele de teren pe care le-au deținut inițial sunt ocupate de obiective de interes public și nu le mai poate fi reconstituit dreptul de proprietate pe suprafețele inițiale. Acești oameni trebuie despăgubiți și noi Partidul Național Liberal avem în doctrina noastră susținerea dreptului de proprietate și considerăm că trebuie să analizăm și dacă aceste parcele pe care noi le inventariem în domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Iași, pot fi utilizate ca măsuri de compensație pentru cei care si-au câștigat dreptul în instanță. Având în vedere că sunt proiecte de patrimoniu cred că este mai bine să le amânăm pentru analiză ulterioară.

Domnul consilier local Boișteanu Paul Corneliu

Da. Aș vrea să subliniez că înțeleg, adică nu înțeleg, dar știu care este poziția Partidului Național Liberal vizavi de, la modul declarativ, apărării proprietăților. Precizez că noi vom vota proiectele care sunt astăzi pe ordinea de zi. O analiză atentă a propunerilor, a solicitărilor și a propunerilor privind înstrăinarea terenurilor arată foarte clar că nu au nicio legătură cu spații verzi, cu florile pe care le așteaptă să crească Partidul Național Liberal în curtea unor proprietăți. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Așadar se desprind două amendamente. Vă rog, domnule consilier Surdu!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Aș vrea să mulțumim pe această cale, în numele investitorilor și a celor care sunt preocupați de a realiza și a edifica construcții, asupra celor care vor să își facă o afacere, și care dintr-o eroare sau dintr-un motiv bine întemeiat ... Eroare mă refer la când a fost pus în posesie un cetățean cu un teren, în mijlocul terenului se află sau în curtea lui se află 100 de metri care nu sunt ai lui, ci sunt în domeniul public. În momentul în care acest investitor dorește să-și scoată autorizație de construcție sau să înainteze un PUZ este obligat să prezinte un Extras de Carte Funciară, cu ceea ce are în posesie și ceea ce nu are în posesie în zona respectivă. Datorită importanței pe care o dăm noi investițiilor, ar trebui să apreciem fiecare proiect în parte - Cât de eficientă este înstrăinarea? Câte de oportună este? Și dacă nu prin această abținere sau, știu eu, un vot ca să amânăm proiectele, aducem prejudicii acestor societăți comerciale sau cetățenilor, care vor, în afară de faptul că au în posesie în curte o bucată de teren pe care plătesc 50 de bani pe an primăriei, și prin care primăria ar primi o sumă de bani considerabilă pentru că este făcută această vânzare în baza unei evaluări. Ce este mai bun, să-l ținem pe om în loc până în momentul în care ne hotărâm noi eficiența sau neeficiența? Păi o grădiniță nu se poate face pe 100 de metri care e în curtea omului, o grădiniță sau o școală nu se poate face pe 50 m, 3 m sau 8 m, pe care omul îi are nevoie să-și îndrepte trotuarul sau eventual să cumpere terenul chiar din curtea lui. Unde printr-o suprapunere nefericită există acest teren pe care el nu poate să-și edifice nici construcție, nici să-și înainteze documentele pentru obținerea unor indicatori urbanistici pentru terenul pe care îl deține. Așa că părerea mea este că fiecare proiect, dacă bine voință colegilor noștri merge spre a încuraja investițiile și a ajuta oamenii care vor să-și edifice o locuință sau să si-o mărească, să o dezvolte și posedă acest teren în folosință, să studiem fiecare caz în parte și să mergem pe rezolvarea problemelor, atât a societăților comerciale, cât și a persoanelor private. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Mulțumim, domnule consilier. Și eu cred că așa ar trebui procedat. Fiecare proiect ar fi, ar atribui dezbătut. Aș vrea, vreau să cred că stimabilii noștri colegi liberali nu vor proceda ca și în cazul PUZ-urilor și vor vota împotrivă tot ceea ce ține, nedisecând și nealizând fiecare proiect în parte. Vă rog, domnule consilier Ciubotaru.

Domnul consilier local Ciubotaru Florentin Traian

Da. Tot colegilor liberali mă adresez. Din ce știu eu doctrina liberală era “prin noi înșine”. Vă rog să nu gândiți așa pentru că s-a demonstrat cel puțin pentru începuturile liberalismului extrem de dăunătoare dezvoltării României. Însă vreau să spun și eu că doctrina Socială Democrației are în vedere promovarea principiului egalității și dreptății sociale, și de ce nu în ultimul rând să oferim șanse tuturor celor care au nevoie de ele. Așa că, să nu mai invocăm niște lucruri și să inducem în eroare opinia publică. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul consilier Boz. Vă rog scurt!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Scurt, doar pentru a clarifica. Să știți că legat de ceea ce a spus domnul coleg Surdu, am putea să evităm astfel de situații dacă ar exista un reprezentant din partea fiecărui partid în analiza oportunității scoaterii terenului la vânzare, la concesiune, la ... Noi primim propunerile făcute deja și avem reprezentanți în comisiile de vânzare, de concesiune, unde acolo nu faci decât să duci la finalizare mandatul pe care îl primești din partea Consiliului Local. Am putea să facem analiza acestor terenuri printr-o implicare în Comisia care analizează, deci care ia decizia cu privire la proprietatea respectiva.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul primar, vă rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu cred că lucrurile pot fi mediate într-o manieră rezonabilă și fără să mai intrăm în doctrina oricărui partid prezent aici la masă, că trebuie să-l ascultăm pe urmă și pe domnul consilier Postolache, și nu ne deranja, dar sunt convins că inițiativa privată, să spunem dezvoltarea dreptului de proprietate sunt principii care de regulă ajută la dezvoltarea unei comunități, incertitudinile nu ajută la dezvoltare. Începând de doi ani de zile am început să stopăm tot mai mult semnarea acelor acte adiționale care vizau ocuparea unor parcele mici sau mari din sectorul public, cuprinse în curțile unor diverși proprietari, alții, acele proprietăți dobândite în efectul legilor proprietății sau pe baza unor alte decizie ale autorității publice de-a lungul timpului, prin care au apărut proprietăți acolo. Tocmai pentru a valorifica între o manieră corespunzătoare domeniul public și a-i da omului o certitudine. Știți foarte bine certitudinile sunt cele care creează dezvoltare. Niciodată nu începi să îți gândești un plan pe termen lung dacă ești mereu agățat o incertitudine. Suprafețe de 30 de metri, colțuri de curte, suprafețe rămase izolate, parțial sub casa lui, parțial în afara casei lui, toate într-un ansamblul care nu pot decât să le creeze aceste incertitudine și nu-i dau voie să se dezvolte. A doua chestiune, solicitări din partea unor investitori care doresc să dezvolt o...și o să aveți pe ordinea de zi a ședinței următoarea o hală industrială și au nevoie să cumpere de la primărie o suprafață de teren pentru a putea dezvolta un Complex Industrial în Zona Industrială Iași sau alte propuneri venite pentru cumpărarea unor suprafețe de teren în vederea aplicării unor proiecte europene, absolut necesare și aplicabile, și de către sectorul privat ca și de cel public. Eu nu cred că ar trebui să tranșăm într-o manieră generală acest lucru, ci să analizăm punctual și cu rațiune fiecare lucru, astfel încât să fie folositoare decizia noastră celor care fac parte din, să spunem ansamblu societății și comunității ieșene, că or fi ei societăți comerciale sau persoane fizice. Punctul de vedere al domnului Surdu a fost cât se poate de rațional și la asta a invitat. Nu tranșăm! Nu dăm cu toporul și tăiem copacul de la rădăcină pentru că putem găsi o creangă uscată spre vârful lui, ci ne urcăm liniștiți în interiorul acestui arbore și îl curățăm de tot ceea ce considerăm că este nepotrivit! Doriți să aveți o intervenție mai apropiată de actul decizional și considerați că nu este suficientă prezența în comisiile de specialitate care pot invalida de acolo, înainte de a ajunge pe masa Consiliul Local anumite decizii? De acord! Veniți mai aproape și voi face tot ce îmi este cu putință ca acest lucru să se întâmple din faza de inițiere sau de pre inițiere. De acord și cu lucrul ăsta, dar trebuie să le dăm o șansă ieșenilor să își poată dezvolta într-un mod rațional și pe termen lung gândurile astfel încât noi să le demonstrăm tuturor că suntem apropiați de ele. În momentul în care ajung pe masa dumneavoastră gândiți-vă că în primul rând noi suntem interesați să le găsim utilitatea publică cea mai potrivită și pentru zona de unde vine solicitarea și pentru utilizarea în mod legal a Domeniului Public, dar mai ales pentru dezvoltarea în ansamblu a comunității ieșene. Așa încât, haideți să găsim o formă rațională. Eu am stat și cu ceilalți colegi ai mei, nu este neapărat un afront să ai un punct de vedere. Da, se poate întâmpla să aveți o altă viziune! Da poate fi și o viziune buna! De ce trebuie să credem că doar unii pot avea viziune? Dar trebuie să o facem rațional, proiect cu proiect și într-un cadru generalizat. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Având în vedere că sunt două ore de când am început ședința și abia acum încercăm să intrăm în ordinea de zi, ca și concluzie:

Avem două amendamente: un amendament ce presupune retragere de pe ordinea de zi a celor două proiecte, e vorba de proiectul numărul 10 și completarea C1 la propunerea inițiatorului acestui proiect, în speță executivul.

Vă rog să vă exprimați votul. Cine este pentru acest amendament?...

Și ulterior, al doilea amendament, cel propus de colegul liberal - retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre, a unor proiecte ce țin de vânzarea unor imobile, proprietatea Municipiului Iași.

Cine este pentru această retragere de pe ordinea de zi?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Practic a fost invalidat acest amendament, iar ordinea de zi a fost aprobată așa cum o avem la mapa, cu retragerea celor două proiecte: proiectul numărul 10 și completarea C1. Așadar trecem la primul proiect de pe ordinea de zi.

Proiectul numărul 1

Proiect de hotărâre privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2017

Dacă sunt discuții?

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost votat in unanimitate.

Proiectul numărul 2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2018;

Dacă avem discuții?

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost votat in unanimitate.

Proiectul numărul 3

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea taxelor speciale din Anexa 13.3 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 175/2017;

Discuții? Vă rog, domnule consilier Ignat.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Bună ziua din nou! Am văzut că se dorește diminuarea tarifelor pentru producători. În schimb, domnule primar, aș vrea să vin cu o propunere către executiv, dacă într-adevăr vă doriți să sprijiniți producătorii locali. Vă propun să înființăm și să ne asigurăm că va avea și succes o “Piața volantă” în municipiul Iași, așa cum are și Cluj, Timișoara, Oradea și funcționează foarte bine. O piața volantă și o putem organiza într-o zi stabilită, o puteți stabili dumneavoastră executivul, chiar în centrul orașului. A funcționat o perioadă de timp cea de la Prefectură. Știu că este și o hotărâre în acest sens la Consiliul Local de a, pentru înființarea unei piețe volante. Eu zic, putem să luăm o decizie, asta în ideea în care ne dorim să sprijinim producătorii locali, și aici am să vă dau exemplu. La Cluj funcționează foarte bine o piață volantă, prețul pe masă este de 3 lei, comparație cu prețul practicat de noi care e de 5 ori mai mare, și, nu știu, zic să dăm o șansă acestui proiect și producătorilor locali. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Doamna consilier Găburici, vă rog.

Domnul consilier local Găburici Violeta Adriana

Aș vrea să susțin și eu punctul de vedere al colegului meu. Într-adevăr aceste piețe volante funcționează foarte bine în toate orașele mari din Europa și avem suficienți producători în Iași și în județ încât putem susține un astfel de proiect și putem iniția un astfel de proiect care să funcționeze foarte bine și să fie în avantajul ieșenilor și în avantajul producătorilor fie ei de produse alimentare, fie de nealimentare. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Domnul consilier Surdu, vă rog!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Și eu susțin înființarea acestor piețe volante, în schimb am o singura remarcă. În organizarea lor și-n obținerea autorizațiilor respectivul producător trebuie să vină cu prezentarea a mijlocului pe care îl va folosi pentru a-și desface produsele, pentru că dacă ne trezim cu o înșiruire de mese și ulcele pe jos și pe sus înseamnă că civilizația lasă de dorit. În ceea ce am văzut noi și dumneavoastră, despre ce exemple ne dați din Europa, aceste piețe volante se organizează în niște mașini care sunt de destinație specială livrări și distribuție de marfă, care au vitrine frigorifice, care au loc de expunere a mărfii, care au loc de menționare a prețului și în interiorul lor este o curățenie, și după ce pleacă au obligația ca în spațiu pe care l-au folosit pe timpul pieței să lase perfect curat, iar acest mod civilizat de a face o piața volantă cred că trebuie să stea la baza organizării acestui piețe volante. Sunt foarte de acord că trebuie făcute aceste piețe volante, numai că mijloacele folosite de producători trebuie să fie de desfacere, trebuie să fie niște mijloace civilizate, care încep la o anumită oră, programul pieței începe la o anumită oră și termină la o anumită oră. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Vă rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da. Vream să fac invitația să urmăriți pozele, sunt făcute acuma, aproximativ o oră, pe esplanada de la Hala Centrală, c-am discutat foarte mult pe marginea ei, pentru curiozitate. Referitor la propunerea noastră, nu este singura dată, știți foarte bine că a fost și propunerea domnului consilier Ciubotaru Florin de-a lungul timpului. Am avut inițiativa pieței volante din zona Tătărași n-a funcționat, apoi am făcut un program de același tip pentru Piața Păcurari care momentan funcționează pe perioada de weekend, după care am inițiat un program pentru a putea exploata Ștefan cel Mare și Sfânt, pe diferite categorii de produse, special pe produsele de sezon. Și am început anul trecut cu florile, și am spus hai să începem cu florile de toamnă, pe urmă să dăm drumul la flori de primăvară, n-am avut decât două solicitări din toți florarii-producători, atenție, pe care i-am identificat pe raza județului Iași. Am avut discuțiile cu producătorii de produse din carne, care au niște reglementări foarte severe în ceea ce privește distribuția acestui produs din punct de vedere medico-sanitar, și în cele din urmă am găsit înțelegere, hai să spun, la trei categorii: câteva asociații neguvernamentale care au niște ateliere de producție autorizate și care îi vedeți pe Ștefan cel Mare și astăzi, de dulcețuri, alții de produse apicole, care au stat pe toată perioada timpului, începând din iarna trecută și sunt și astăzi pe Ștefan cel Mare, și am mai fost câțiva producători de produse de tip plăcintărie. Atenție! Pe produse acreditate ca produse tradiționale, că de fapt aici a fost chemarea noastră, să aducă produsul tradițional autentic românesc, motiv pentru care le-am interzis să mai vină cu baclavale și altele, să vină cu produsul autentic românesc. Nu există încă o structură bine creata în ceea ce privește utilizarea piețelor volante, încă nu au, așa cum spunea și domnul consilier Surdu, infrastructura creată. Nu putem aduna cred că nici 10 producători, dar marea lor majoritate vor să vândă înghețată, și dacă ieșiți acuma pe Ștefan cel Mare și în Piața Unirii, găsiți toți

producătorii autohtoni de înghețată: Mugelato, Fantasia și mai este un producător în.... îmi scapă în momentul de

față, de producție autentică, și și-au găsit locații în Iași încât să-și poată vinde produsul permanent și foarte puține

cereri de la producătorul țărănesc. Dacă citiți cu atenție în programul de guvernare ... (defecțiune tehnica) ....

producția de subzistență oricărei familii. Am mai avut proiectul european care a avut și o contribuție de la o fundație americană privind, se numește FOOD SHARING, cei care i-am primit în Tehnopolis unde au inițiat un depozit. Culeg produsele agroalimentare de la tot felul de case din jurul Iașului, le verifică sanitar - veterinar, le elimina pe cele care nu sunt și nu au un regim de calitate cât de cât apreciabil, și distribuie produsul finit ambalat către o rețea care au instituit-o ei, și în fiecare zi le duce la unu ouă, la unu găini, la un roșii, la unu alte produse. Deci există lucrul ăsta, nu a rămas lipsit de atenție, dar încă n-am găsit chemarea pieței care să ne facă să, stăm atenți. Dacă apare o asociație a producătorilor, și știți bine că sunt cel puțin două sau trei care le știu eu, carne de pui etc. etc., care spun că doresc în anumite zile din săptămână/lună să-și inițieze piețe dedicate pentru produsul pe care îl fac, asociat și cu producătorii de pâine cum spuneam, și sunt colegii mei aici, și cu alte produse alimentare, dar nu o să pun șuruburi cu biscuiți. Fiecare să vină pe un anumit tip de produs, stăm deschiși la acest lucru și sperăm să putem să rezolvăm și această doleanță. Mulțumesc foarte mult!

Nu se vorbește la microfon.

1

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Mulțumim!

Cine este pentru?

Vă rog, domnule consilier.

Avem două ore jumătate de când discutăm. Eu cred că au fost lămuritoare ceea ce s-a spus ....

Nu se vorbește la microfon.

Domnul consilier local Ignat Etienne

E dreptul meu sa pun o întrebare.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Va rog frumos, domnule consilier. domnule consilier, unde suntem aici: va rog frumos. Ați avut doua ore sa puneți întrebarea.

Nu se vorbește la microfon.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Vă rog frumos!

Cine este pentru la acest proiect? Proiectul numărul 3!

Voturi împotrivă?

Abțineri? o abținere.

Proiectul a trecut, a fost adoptat.

V-aș ruga la proiectul numărul 2 să revenim asupra votului, deoarece sunt două amendamente care ar fi trebuit prezentate. Este vorba despre suplimentarea la, cu 46.000 lei, e vorba de scuaruri și drapel pentru soclu, și un alt amendament, cu înlocuirea scărilor rulante din Pasajul Sf. Vineri, suma de 315 000 lei. Având în vedere aceste două amendamente ...

Domnul primar Chirica Mihai

Si mai este unul, dar nu știu de ce nu-l vedem. Dacă îmi dați voie îl fac eu.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Vă rog!

Domnul primar Chirica Mihai

Este vorba despre o solicitate a Colegiului Racoviță-Referitor la demararea unei investiții ce vizează împrejmuirea colegiului. Știți foarte bine, gardul dinspre blocuri în special suferă foarte mult, am găsit persoane străine în curte, vrem să-l securizăm, vrem să-l înălțăm la cel puțin 8 m pe unele sectoare, să punem sistem supraveghere video și pe acea porțiune de gard și în felul acesta securizăm activitatea școlară de intenția unora de a pătrunde. Suma estimată de proiectant, că nu pot atrage aici răspunderea doamnei Gociu este de circa 150 000 lei.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Cine este pentru, la proiectul numărul. 2, cu amendamentele prezentate?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Da. Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 4

Proiect de hotarare privind reintregirea capitalului social al S.C. TERMO SERVICE S.A. cu suma de 64.448,22 lei, reprezentând aport in numerar al Municipiului Iași;

Dacă sunt discuții?

Cine este pentru?

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Proiectul de hotărâre a fost votat in unanimitate de voturi.

Proiectul numărul 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată prin Legea 90/218;

Vă rog, domnule consilier Ciobotaru!

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință! M-am uitat un pic pe sumele alocate în vederea derulării activităților din următoarele două luni, și vă rog, aș dori să fac următorul amendament: la turneul de șah, care de fapt, în opinia mea, și după ce m-am consultat cu președintele Federației Române de Șah și cu secretarul acestei federații, cu Vladimir Danilov și cu domnul Iacoban, este în fapt un turneu dedicat Centenarului Marii Uniri. Mulțumesc primăriei pe această cale că a alocat o sumă, suma pe care de altfel o avem cu toți în față, dar aș propune suplimentarea acesteia cu aproximativ 20 000 lei pentru a se putea desfășura în bune condiții, având în vedere faptul că vor fi foarte mulți participanți, mai cu seamă din diaspora. Si nu în ultimul rând este recunoscut faptul că Iașul este o veritabilă capitală a șahului juvenil, la Iași derulându-se inclusiv campionatul mondial de șah pentru copii. Dacă sunteți de acord cu acest amendament, ca să venim în întâmpinarea sportului rege în municipiul nostru?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Deci, la punctul 3 din anexa 1 sunt două capitole. E vorba de echipele de juniori ...

Domnul consilier local Ciobotariu Florentin Traian

Vă spun eu. Avem Festivalul International de Șah „Mihail. Sadoveanu” de fapt este Centenarul “Mihail Sadoveanu”. Mihail Sadoveanu cunoscutul prozator care a avut în două rânduri și calitatea de președintele a Federației Române de Șah, vă vorbesc și de romancierul, sau despre ce doriți, numai să ne dați banii; Si doi, dacă tot am pomenit de bani, domnule primar, vă rog frumos să vorbiți cu doamna director. Ați observat domnule Pintilei? Am spus vă rog frumos! Da? Este în regulă? Să aveți în vedere în, știu eu, în următoarea lună sau cel mult în două luni, că Iașul se situează pe locul doi la nivel național în privința rezultatelor la evaluarea națională, unul, dacă excludem Bucureștiul evident... atunci excludem Bucureștiul și se situează pe locul I și astăzi copii au trecut de proba de foc matematică și istorie, și așteptăm surprize. Deci, doamna director, vă rog tare mult să aveți în vedere să-i premiem pe campionii noștri, pentru că până la urmă ei duc faima orașului, nu noi cei care suntem efemeri în niște funcții politice. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Domnul consilier Pintilei, vă rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Da. O secundă! Pentru domnul Ciobotariu. Sportul rege nu este șahul. Sportul rege este football-ul, așa este considerat, curtea regală ...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Și eu cred că e de bun augur, având în vedere că sunt peste 400 de participanți care vin cu familii, cu ... adică ar fi de bun augur. E o etichetă frumoasă a municipiului Iași, dacă reușește să sprijine organizarea unor astfel de evenimente. Având în vedere acest amendament...Vă rog, domnule Boz!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu am înțeles pentru ce eveniment concret. Pentru Festivalul Internațional de Șah sau pentru Finala Campionatului Național.

Domnul consilier local Ciobotariu Florentin Traian

Nu, pentru Festivalul Internațional de Șah. În România, ca să vă dau răspunsul complet că așa îi stă bine unui profesor care se respectă. Sunt patru turnee în țară: Iași, Arad, Alba Iulia și București-sectorul 1. Celelalte trei orașe pe care le-am menționat au alocat deja sumele. Dumneavoastră știu că iubiți sportul, v-am văzut pe stadion acum câteva luni, e adevărat că nu la șah, la fotbal, dar e tot sport. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stimați colegi. Văd un entuziasm așa...domnul Ciobotarul încearcă să mi-l transmită. Dar trebuie să rămânem cu discuția totuși într-un cadrul legal. Acest festival are un buget inițial de 40.000 lei. Se solicită prin amendament suplimentarea cu 50% fără a ni se spune pentru ce, pentru a se organiza în bune condiții. Bun, dar când s-a acordat finanțarea inițială s-a venit cu un proiect, cu o solicitare de finanțare și cu o justificare a cheltuielilor, acum se suplimentează, se solicită o suplimentare cu 50% fără a ni se prezenta o justificare. Adică, cu mare drag votez, dar să știu și pentru ce.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Domnule primar, vă rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Vă spun imediat. Sunt două manifestări așa cum le vedeți acolo. Una se referă la finala Campionatul Național de Juniori și cealaltă la organizarea unui Festival International. Solicitarea prin adresa transmisă către noi (și colega noastră o să v-o aducă până la sfârșitul ședinței) este de 92.000 lei. Am cerut și implicarea Federației Naționale. Federația Națională a spus că se va implica mai mult la Finala Campionatului Național de Juniori, unde noi am venit doar cu 20 000 pentru o parte din premii pe care prognozăm să le acordăm ieșenilor care vor participa acolo, iar noi să intervenim mai mult la Festivalul Internațional de Șah “Mihail Sadoveanu”. El, în principiu, ceruse 92.000 de lei, depus la noi la primărie. Federația nemaiavând alte posibilități s-a organizat cu fondurile pe care le deține spre campionatele naționale, iar noi am zis că decât să venim noi, că inițial erau 40.000 la Campionatul de Juniori și 92.000 la acest Festival Internațional, am lăsat 20.000 la Campionatul de Juniori, restul sumei o pune Federația Națională, iar noi să mai intervenim suplimentar la festivalul internațional. Discuției pe care am avut-o în cursul zilei de ieri, am înțeles argumentele și vă mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Având în vedere acest amendament, supun la vot acest proiect.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 6

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/30 mai 2018 (privind aprobarea tarifelor tichetelor de calatorie valabile pe mijloacele de transport ale Societatii Compania de Transport Public S.A. Iași) ; Aici aș solicita și eu lămuriri suplimentare, deși eu m-am documentat și am văzut că ceea ce am insistat data trecută, și anume ca amendamentul nostru al grupului PSD de aplicare a tarifului de 2 lei jumătate, de 2,50 bani să fie 1 septembrie. Vă rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da. A fost o neînțelegere care a plecat ori din, eu știu, formularea expresă care s-a întâmplat în ședința trecută privind amendamentele, ori dintr-o trunchiere de stenogramă să spunem care poate avea un motiv tehnic. În principiu toată amendamentele au trecut: amendamentul cu acele pachete de 20 de bilete la 40 de lei, amendamentul cu abonamentul anual și abonamentul cu introducerea biletului de 2,5 lei începând cu 1 septembrie. Dar nu se înțelegea ce se întâmplă cu celelalte facilități, pentru că ajunsesem într-o fază foarte anormală, în sensul că un bilet în continuare 2 lei, dar conform anexei - 2 bilete 5 lei. Și nu mai avea nici logică, și din punctul meu de vedere nici legalitate, și atunci am spus dacă tot a fost o intervenție a Consiliului Local să o lămurim până la capăt pentru a nu lăsa nici un fel de confuzie în eliberarea acestor tichete sau și mai grav de a returna banii celor care apelează la serviciile noastre. Mulțumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Știți că a mai fost un amendamente care nu a trecut, și anume cu menținerea tarifului de 2 LEI, motiv pentru care vom avea aceeași poziție și astăzi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Alte discuții?

Dacă nu, supun la vot acest proiect.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă. Domnul Timofciuc lipsește.

Da. Proiectul a fost adoptat.

Domnul consilier local Gaburici Violeta Adriana

Abțineri, domnule președinte, vă rog!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Abțineri? A, 2 abțineri! De asta mă făceați atent! Mulțumesc!

Deci, cu 2 abțineri și 5 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 7

Proiect de hotărâre privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr.341/2004 - Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie

1989;

Dacă sunt ceva discuții? Vă rog, domnule Pintilei!

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Nu este prima dată când ridic în Consiliu problema legată de Asociația 14 decembrie și 22 decembrie. Aceste două asociații au depus o documentație prin care solicită construirea unui monument dedicat Eroilor Martiri. Haideți să ne aplicăm și asupra acestei probleme, măcar din respect față de noi, cei 19 eroi martiri de pe suprafața județului Iași.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da, mai sunt alte discuții? Dacă nu, supunem la vot acest proiect.

Cine este pentru?

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Oricum, doresc un răspuns înainte de vot.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

După vot. Răspunsul vă va schimba modalitatea de vot?

Domnul primar Chirica Mihai

Dacă vreți să repetați!

Domnul consilier local Pintilei Mihail

O repet! Există o documentație depusă de Asociațiile 14 decembrie și 22 decembrie privind construirea unui monument. Este. Trebuie să știți că pe suprafața județul Iași sunt 19 eroi martiri, și din respect măcar pentru aceștia, să ne aplicăm asupra acestei probleme. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Vă rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da. În principiu am văzut această solicitare, dar dorința dumnealor e să-l edifice, chiar dumnealor să se ocupă și de edificarea monumentului. Urmează să vedem când îl termină de edificat, ca noi să-i găsim împreună cu asociațiile locul în care se instalează, și probabil că pe disputa 14, 22, primează 14, că e mai devreme decât 22. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da!

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de hotărâre a fost votat in unanimitate de voturi.

Am fost informat că la proiectul anterior, și anume proiectul numărul 6, ar trebui reluat votul, deoarece colega noastră, doamna consilier Tăutu lipsea la momentul respectiv. V-aș ruga să refacem votul la proiectul numărul 6.

Cine ...nu! nu! Deci, dacă e să calculăm chiar votul este decisiv.

Cine este pentru? sunt, sunt 14 voturi pentru,

Vot împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

6 voturi împotrivă.

Și abțineri? 2

Da. Proiectul a fost adoptat. Vă mulțumesc!

Proiectul numărul 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile iulie - august 2018;

Dacă sunt discuții?

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Iași și Uniunea Scriitorilor din România - filiala Iași, în vederea editării Revistei "Convorbiri literare” sub egida celor 2 instituții, ca publicație literară a Municipiului Iași;

Discuții?

Vă rog, domnule Bostan!

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Da. Deci, evident considerăm că este o revistă importantă și de tradiție pentru Iași. Eu personal sunt de acord cu finanțarea ei, dar suma pentru finanțare mi se pare mare raportat la cheltuieli lunare care sunt. Nu vreau să intru într-o polemică cu cei care poate sunt din branșă, scriitori sau oameni de cultură reputați. Am văzut că mare parte din bani sunt fie pe drepturile de autor ale celor care scriu la revistă și pe tehnoredactare. La fel, mă rog, invers, pe astea două capitole se duc banii. Dar dacă tot decidem să finanțăm cu 200.000 lei revista asta, măcar ne-ar interesa să știm și noi, să avem un raport de distribuție exact. Câte din numerele astea merg în țară? câte în străinătate? Am văzut că sunt abonamente în HCL , De cine sunt făcute abonamentele astea? și evident: care este modalitatea prin care se poate populariza revista asta? Ea are un număr destul de mic de exemplare care se oferă gratuit. Dacă există o posibilitate prin care primăria municipiul Iași, cel puțin, să le distribuie și la alte categorii: la cercuri de lectură, la Palatul Copiilor etc? Să știm practic dacă tot se alocă o sumă atât de mare de bani ea să fie răspândită mai larg. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Vă rog, domnule primar. Domnule consilier Boz, vă rog!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Ieri în ședința de comisii reunite au fost discuții privind distribuția, și ce am înțeles este că, practic prin membrii ai Uniunii Scriitorilor se distribuie aceste reviste, urmând ca fiecare membru al nostru, în tara în care se află, în localitatea în care se află să distribuie la rândul său. Având în vedere că este un proiect la care noi contribuim cu 50%, 200.000 lei, aceeași sumă vine din partea Uniunii Scriitorilor, ne-am dori ca acest brand care este al Iașului și al României, să ne asigurăm că ajunge cu adevărat la beneficiari. Eu, de exemplu, îmi doresc ca această revistă să se regăsească în toate bibliotecile din Republica Moldova și din Cernăuți, pe lângă partea de diaspora din Occident. De asta, de asta solicitarea noastră a grupului PNL este să avem un raport de distribuție. În același timp vreau ca Uniunea Scriitorilor, ca directorul acestei publicații, să fie conștienți că tot bugetul pentru finanțarea proiectelor sociale pe municipiul Iași este de 400 000 lei, noi dăm 200000 strict pentru această publicație, pentru că este vorba de istorie, este vorba de un element de continuitatea la care ținem. Domnule primar, ne-am dori ca și acest proiect să fie finanțat prin Legea 350, și să aibă parametri care să fie cuantificabili, și să fie urmărit, nu spunem să nu primească finanțare, evident că ne dorim să continuăm un finanțarea acestui proiect, dar ne dorim să îl putem urmării și să vedem cum sunt cheltuiți, cum sunt cheltuite fondurile alocate.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Vă rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Mulțumesc foarte mult. O să-l invit și pe domnul președinte a Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Iași să ne mai dea câteva detalii. Sigur că da, sunt îndreptățite și astfel de opinii, sigur și eu vreau să știu, din fericire sunt informat asupra modalității in care lucrează revista „Convorbiri literare” de peste 150 și de ani. Sigur, provocările sunt numeroase pentru toată comunitatea ieșeană, pe toate capitolele și social, și cultural, și economic chiar. Revista trebuie să meargă mai departe, la cel mai înalt nivel. Este cea mai importantă platformă culturală pe care a creat-o cultura românească în ultimii 200 de ani, ca să mă pronunț așa, unde s-au adus în atenția publică naționala și internaționala toate proiectele de țară ale României, și nu mai trecem în revistă și cine au fost cei care au făcut acest lucru. Se întâmplă o monitorizare, noi avem în permanență controlul asupra acestui lucru, fiecare tranșă de finanțare vine cu un raport anterior. Există o colaborare permanentă, probabil ca domnul președinte nu știe, dar eu sunt informat asupra numărului de exemplare care trec granița spre Cernăuți și Chișinău și spre Universitățile de acolo, dar mai ales spre Institutele Culturale pe care le alimentăm în permanență cu publicații și de la editura Junimea, care are o agendă destul de amplă în colaborările cu cele două provincii românești, dar și de la editura Revistei „Convorbiri literare”, și alte edituri pe care le finanțam. E și un an deosebit în acest an pentru că vrem să edităm o serie completă “PRINCEPS” i-am spus noi, cu tot ce a creat Convorbiri Literare, un moment de bilanț, să spunem, în anul centenar asupra calității culturii pe care a promovat-o revista „Convorbiri literare”. Față de celelalte lucruri, îl rog pe domnul președinte să ne spună câteva vorbe.

Domnul Cassian Maria Spiridon - președinte al Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Iași

Da. Vă mulțumesc că ați pus pe ordine de zi revista „Convorbiri literare”. Noi avem 151 de ani de când existăm ca revistă. „Convorbiri literare” a fost creatoarea, au fost creatoare de cunoștință naționale, ele au fost cele care au impus și au realizat unitatea culturală a tuturor românilor. Vă aduc aminte că revista, în 1867 când a început să apară, apărea în 300 de exemplare și dat direcția în cultura națională, o știm cu toții, am învățat și la școală cu toții treaba asta, a dat direcția culturală națională. A realizat unitatea culturală prin faptul că a trimis în Transilvania, Basarabia. Basarabia, de exemplu, pleca prin braconaj, practic nu avea voie ... nu se dădea voie să treacă revista. A impus, în Transilvania mai ales, respectarea limbii române pentru că exista o influență puternică a culturii germane și în limba folosită în spațiu ardelean era una defectuoasă, încât au pregătit exemplar, „Convorbiri literare”, au pregătit exemplar Unirea cea Mare din 1918. Prin „Convorbiri literare” totodată s-a impus și faptul că națiunea română este o națiune de cultură. Vă aduc aminte că la 1932, 1933, prietenii noștri din Ungaria spuneau că România nu este o țară de cultură este o țară înapoiată, și atunci Titulescu, care era pe vremea aia și președintele Ligii Națiunilor a cerut din țară să i se trimită colecția revistei „Convorbiri literare”. Cu această colecție care avea, atunci trecuse de 70 de ani de când apărea, pusă pe masa Ligii Națiunilor a fost argumentul suprem că România este totuși o țară de cultură.

Vrem să rămânem în continuare o țară de cultură și vă atenționez că eu trimit revista gratuit și-n Basarabia și-n dincolo la Cernăuți. Ea ajunge, avem colaboratori în toată Europa, avem colaboratori inclusiv din America. Vă dau câteva nume: Virgil Nemoianu este din America, profesorul care a plecat în 1975 și a fost profesor la Universități din New York și Washington și este și acuma, avem colaboratori pe Basarab Nicolescu de la Paris, care este unul din autorii, creatorii transdisciplinalității, avem, de asemenea, din Germania, de exemplu Christian Schenk, unul dintre cei mai buni traducători a lui Eminescu în limba germana, iar din România se înțelege că avem colaboratori de pe tot arealul românesc, inclusiv din Basarabia și Bucovina. Revista „Convorbiri literare” a cerut de la dumneavoastră doar tiparul și dreptul de autor, restul îl rezolvăm noi, și sper să avem înțelege din partea dumneavoastră. să ne ajutați “a perpetuite”, adică nu numai această jumătate de an, și în continuare. Vă mulțumesc anticipat pentru votul dumneavoastra!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Mulțumim, domnule președinte.

Supunem la vot acest proiect.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Îmi permiteți, vă rog! O singură...Voiam să intervin, deci nu.... Votul a fost dat, sunt pentru.

Tocmai domnul președinte a precizat că există colaboratori, că ajung revistele la acești colaboratori și ei se ocupă mai departe. Eu mă refer la o distribuție instituționalizata, la o distribuție clară. Nu neg eforturile domnului președinte și al colegilor dumnealui în distribuirea acestui material, dar ar trebui să fie o chestiune clară, eventual parteneriate între municipiul Iași și diferite localități, și noi să le dăm, să ne asigurăm că ele ajung. Nu că ajung la un colaborator și domnul respectiv, fie are timp, fie nu are timp, fie are alte proiecte și ne ajută și cu distribuția revistei.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

N-aș mai insista foarte mult. Spre deosebire de editura Junimea care este o instituție afiliată Consiliul Local Iași, după cum bine știți, “Convorbiri Literare” a avut de-a lungul istoriei un regim așa de semi-independentă, a fost platforma culturala a Statului Român care ne-a creat toate elementele de identitate națională, așa cum spunea și domnul președinte Cassian Maria Spiridon. Deci toate lucrurile s-au petrecut și se petrec în continuare controlat, în sensul că nu există, să spunem, nici o formă obscură prin care părți din editură se duc în altă parte sau ceea ce produce editura. Dacă doriți, și ii dau această sarcină domnului Mihai Pricop care colaborează de multă vreme cu aceste edituri, in fiecare ședință de Consiliul Local vă rog să fie o informare asupra numărului de exemplare care au fost distribuite din proiect și unde. Simplu, sub semnătura domniei voastre. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Proiectul numărul 10 a fost retras de pe ordinea de zi, așadar dăm citire proiectului numărul 11.

Proiectul numărul 11

Proiect de hotarare privind aprobarea acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Iași;

Discuții?

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 12

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.263/2017, privind încheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia Ambulanta Life - Serviciul Voluntar de Ambulanta Iasi;

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 13

Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;

Discuții?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Voturi pentru?

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 14

Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de functii al Poliției Locale Iași;

Discuții?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Voturi pentru?

Proiectul a fost adoptat. Unanimitate.

Proiectul numărul 15

Proiect de hotărâre privind propunerea de numire a unui administrator provizoriu la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;

Vă rog! Dacă sunt propuneri? Domnul Vintilă, vă rog.

Domnul consilier local Vintilă Iordan

Propun pe doamna Răuț Cristina, avocat de profesie. Și din câte știu eu este necesar, este impus prin organigramă să fie un jurist.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Alte propuneri? Dacă nu, supunem acest proiect cu propunerea d-lui Vintilă, la vot.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă

Abțineri? 3 abțineri

Domnul Bostan abținere sau vot împotrivă? Vot împotrivă.

3voturi împotrivă și 2 abțineri. Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 16

Proiect de hotărâre privind propunerea de numire a administratorilor provizorii la S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.;


Dacă sunt propuneri? Vă rog, domnule viceprimar.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Propunerile practic sunt reconfirmări până cănd va fi finalizat concursul. Suntem in procedura. Propunerile sunt: Mihai Huțanu Ion, Ivanciu Nicolae, Postolache Cristian și Chelariu Gabriel.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Mai sunt alte propuneri? Va rog, domnule Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Nu ca o propunere, ci ca o chestiune de procedura. Foarte rapid. As dori ca acest propuneri pe viitor sa fie discutate si in comisiile de specialitate, adică in sedinta reunita a comisiilor pentru ca ieri am dezbătut, din păcate, doar oportunitatea punctelor de suspensie de pe proiectul de hotărâre. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul a fost votat.

Proiectul numărul 17

Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de la SC. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. la care municipiul este unic acționar; Propuneri? Domnule viceprimar, va rog.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Propunerile sunt: domnul Ciobanu Ioan si domnul Jihac Mihai.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Alte propuneri? Daca nu sunt, supun votului.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cine este pentru?

Proiectul de hotărâre a fost votat.

Proiectul numărul 18

Proiect de hotărâre privind inlocuirea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Iasi, membri in Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, respectiv, la Spitalul Clinic de Recuperare si la Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon”, Iasi ;

Propuneri? Domnule viceprimar, va rog.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Pentru Spitalul Clinic de Recuperare, propunerea, Boca Florin. Pentru Spitalul Clinic Parhon, Teodorescu Gabriel.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Ignat.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Din partea Partidului National Liberal pentru Spitalul Clinic de Recuperare, Nica Stefan.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Deci sunt doua propuneri. Supunem la vot propunerile in ordinea in care au fost înaintate. Propunerea domnului viceprimar. Eu mă voi abține la acest vot, fiind vorba de mine.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă? 5.

Abțineri? O abținere.

Nu cred ca mai e necesar sa supunem si cealaltă propunere la vot.

Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Ignat Etienne

V-as aduce in vedere ca domnul Dobrea care si-a dat demisia era membru PNL. Practic, PNL-ul avea dreptul la o propunere in Consiliul de Administrație.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

... demisia domnului Cătălin Bulgariu. Noi am votat acuma propunerea către Spitalul de Recuperare.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Dar nu știu unde era stipulatat acest drept? Păi nu, că suntem între noi consilierii.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Domnul președinte, în Podul Roș.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Mulțumesc! Deci, proiectul a fost adoptat cu propunerile domnului viceprimar Gabriel Harabagiu.

Proiectul numărul 19

Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr. 26:

Aici v-aș ruga, dacă putem să introducem ca amendament acea propunere, ca domnul primar să fi împuternicit de noi la discuțiile cu ApaVital în ceea ce privește găsirea unei posibilități pentru remedierea situațiilor cu rezervoarele de apă.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu aș propune nu la discuții, ci să introduc un amendament în prima ordine de zi a ARSACIS (când vom fi invitați desigur) reanalizarea modalității de gestionare a rețelelor de hidranți în Municipiul Iași, prin obligarea (deci aceasta este tema) obligarea Regiei Apa Vital, respectiv să dezvolte, să întrețină și să participe în mod efectiv la contribuțiile față de toată comunitate ieșeană privind întreținerea rețele de hidranți în Municipiul Iași, prin asigurarea tuturor detaliilor tehnice (și nu le mai amintesc aici: presiune, debite etc. accesibilitate). Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Vă rog! Vreți să interveniți? Domnul consilier Coțofan, vă rog.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Având în vedere interpelarea pe care am avut-o în ședința trecută, domnule primar ați propus atuncea ca orice consilier care dorește să se implice în rezolvarea acestei probleme, o poate face. Deci, dacă doriți să faceți un amendament atunci vă rog frumos să includeți și din partea grupurilor și consilierii care doresc să participe la rezolvarea acestei probleme. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Eu nu văd ce legătură ar avea consilierii locali cu ARSACIS-ul? Da! Vă rog, domnule Bostan!

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu am vrut să cer o clarificare. În contractul de finanțare pe care l-a avut Apa Vital-ul cu BERD-ul în 2007 sau 2008, una din condiții nu era asigurarea unei presiuni și a unui debit constant pe întreg municipiului Iași? fără a se face vreo discriminare în ceea ce privește alimentarea hidranților sau altor surse pentru, conformarea la cerințele PSI, ceea ce înseamnă, practic, ei au deja obligația asta prin contractul de finanțare pe care n-au sau au realizat-o parțial. Adică există deja un punct de plecare la ... Poate nu știu eu corect, de asta am întrebat. Mulțumesc! Domnul primar Chirica Mihai

Nu. În contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de gestiune a rețelei de canalizare, inclusiv tratare și epurare pentru Apa Vital-ul nostru, există obligativitatea asigurării parametrilor tehnici pe perioada exploatării rețelei pe care o au în gestiune în momentul de față. Utilizarea hidranților nu face parte din rețeaua de alimentare, să spunem, pentru asigurarea apei potabile, e o măsură suplimentară care vizează o cauză excepțională. Problema rețelei de hidranți este una de natură 100% tehnică, în sensul că, în mod real toată rețeaua care alimentează hidranții trebuie să fie supusă în parametrii tehnici care să poată asigura utilizarea ei pentru incendii, pentru că apa funcționează și la 3 bari, și la 4 bari, o mai poți pompa dintr-un hidrofor din scara blocului, îți mai poți face o îmbunătățire de parametrii într-o stație de pompare -vezi stația Păcurari, vezi stația Ciurchi etc. Dar utilizarea rețelei de hidranți trebuie să permită ca la orice oră din zi și din noapte să ai minim 6 bari în conductă. Conductă care desigur, ca orice bun se mai deteriorează, se mai depreciază, mai poate avea o pierdere de presiune. Asta a încercat să evite Apa Vital, să nu își asume întreținerea în permanență a acelei presiuni minimale pentru utilizare în rețeaua de hidranți, pentru că dacă în situația unui incendiu, vine pompierul, cuplează și nu are 6 bari nu-i ajunge apa la măcar 20 m sus pe acoperișul casei, să poată să ceară cont Regiei de apă. Noi ce vrem să facem, să dea o altă abordare rețele hidranți astfel încât ea să fie în permanent întreținuta astfel încât să asiguri parametri tehnici, chiar dacă înseamnă costuri mai mari. Dar e mai bine să avem în structura de cost a Apa Vital o chestie care este sigură și permanentă, decât de fiecare dată să ne punem în situația în care nu avem rezerva de apă sau rezerva de apă este insuficientă sau presiunea necesară pentru stingerea unui incendiu. Eu vă dau exemplu de la Casa Studenților care este o chestiune vitală pentru ei. Au obligativitatea prin rezervele de avizare a funcționării introduse de ISU să asigure o rezervă de apă sau un rezervor de apă, mai bine spus, în proximitatea instituției. În proximitatea instituției nu au niciun metru pătrat, pentru că zona în care au avut proiect de introducerea unui rezervor subteran a fost pusă în posesie prin efectul legii, printr-o hotărâre judecătorească și s-au trezit cu rezervorul în teritoriu cuiva. Rezervor care este și acuma într-o săpătură, dar este de 6, 7 ani de zile (cel puțin decât discutăm noi cu proprietarul) în aceeași situație. Proprietarul vrea să răstoarne munții crezând că acolo stă pe un munte de aur, e un fel de Roșia Montană pentru acel proprietar și vrea niște despăgubiri de nu face Casa Studenților atâția bani, noi nu putem să intervenim într-o dispută de natură privată pe instanțele judecătorești, pentru că nu suntem niciun fel de parte acolo, dar instituția este într-o stare de pericol, care ar putea fi foarte simplu rezolvată. Da! Rezolvă-ți dumneata problemă cu rezervoarele noastre, pentru că noi avem 4 hidranți funcționali, 6 bari, 24 ore din 24 și iau avizul ISU! V-am dat o speță absolut la îndemână de înțeles de toată lumea. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Mulțumesc, domnul primar! Supunem la vot acest proiect, cu amendamentul. Domnule consilier Surdu! Am înțeles! Suntem doar 19, așa că să vedem dacă reușim să votăm acest proiect sau dacă așteptăm ceilalți colegi. Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 20

Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a comunei Bozieni, judetul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași -ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr.21 și nr.22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS;

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate.

Proiectul numărul 21

Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere; Dacă sunt discuții? dacă nu Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate.

Proiectul numărul 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 62638/19.06.2018;

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiect a fost adoptat în unanimitate.

Proiectul numărul 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri administrative cu privire la unele spații aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași;

Discuții?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Voturi pentru?

Unanimitate de voturi

Proiectul numărul 23

Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri inventariate in domeniul public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2018;

Dacă sunt discuții?

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat unanimitate.

Proiectul numărul 25

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 9 (Unități de Învățământ) a Hotărârii Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea domeniului public al Municipiului Iași;

Discuții?

Cine este pentru?

Votul împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate.

Proiectul numărul 26

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 4.1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 211/2018, de însușire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Domnul consilier Crucianu nu participă la acest proiect.

Discuții?

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptată în unanimitate.

Proiectul numărul 27

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iași, aprobat prin H.C.L. nr.

211    / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele1-20, aflate în administrarea Municipiului Iași;

Discuției?

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptată în unanimitate.

Proiectul numărul 28

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului Domeniului Public al Municipiului Iași, aprobat prin H.C.L. nr.

212    / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1 si 2, aflate în administrarea Municipiului Iași;

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptată în unanimitate.

Proiectul numărul 29

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 83 mp, situat în Iași, șoseaua Nicolina de lângă nr. 4, precum și aprobarea vânzării acestuia prin licitație publică;

Cine este împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri

În acest caz eu aș solicită amânarea acestui proiect, dacă sunteți de acord cu mine. Să nu-i dăm respingere până la ...eu știu.

Dacă sunteți de acord cu amânarea acestui proiect?

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost amânat.

Proiectul numărul 30

Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași cu terenul in suprafața de 253,15 mp situat in Iași- Bulevardul Metalurgiei lângă nr. 3 identificat in tarlaua T 9, parcela CAT 2616 si CR 2316/1 si concesionarea prin licitație publica a acestuia, in scopul amenajării unei parcări si a unei servituți de trecere ;

Cine este împotriva? 4 voturi

Abțineri? încă 2 voturi, 6

Da! Dacă sunteți de acord, amânăm și acest proiect, ca să nu-i dăm respingere.

Cine este pentru amânare?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost amânat.

Proiectul numărul 31

Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 25 mp, situat în Iași, Strada Fundac Eternitate, nr.14 precum si aprobarea vânzării acestuia prin licitație publica ;

Care îl propunem, la fel, spre amânare.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost amânat.

Proiectul numărul 32

Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași cu terenul in suprafață de 123 mp situat in Iași - Bulevardul Tutora nr.4 A identificat in tarlaua T 50, parcela CR 2112 (parțial) si DS 2113 (parțial) CR 2100, CAT 2147 și concesionarea prin licitație publica a acestuia ;

Este diferit! Credeți că are rost să-l spun la vot? Nu este vânzare.

Cine este împotriva?

Abțineri? Deci sunt 6 voturi împotrivă și 2 abțineri. Solicităm amânarea și acestui proiect.

Cine este pentru amânarea lui?

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Proiectul a fost amânat. Proiectul numărul 32

Proiectul numărul 33

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publica a terenului, in suprafața de 316 mp, situat in Iași, Strada Zimbrului, nr. 5A, identificat cadastral in Tarlaua 1, parcela CC2 si parcela AG4, având nr. Cadastral 159253, înscris in cartea funciara nr. 159253 proprietate privata a Municipiului Iași;

Cine este pentru amânarea acestui proiect?

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Proiectul a fost amânat.

Proiectul numărul 34

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publica a terenului, in suprafața de 103 mp, situat in Iași, Strada Vasile Conta - Bulevardul Independentei, fan având număr cadastral 159770, înscris in cartea funciara 159770 UAT Iași, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași;

Cine se pentru amânare?

Împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost amânat.

Proiectul numărul 35

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publica a terenului, in suprafața de 183 mp, situat in Iași, Strada Vasile Conta - Bulevardul Independentei, fn având număr cadastral 159769, înscris in cartea funciara 159769 UAT Iași, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași;

Cine este pentru amânare?

Împotriva?

Abțineri?

Proiectul 35 a fost amânat.

Proiectul numărul 36

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de testare servicii cu „ Vodafone Romania S.A. „ pentru implementarea unui proiect pilot de WI-FI CONNECTIVITY- MANAGED HOTSPOT;

Cine este pentru?

Dacă sunt discuții?

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 37

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 54, NUMAR CADASTRAL 158858 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential cu functiuni complementare privind servicii si activitati comerciale pe teren proprietate, persoana juridica;

Consilierul liberal a plecat pentru a proteja dreptul de proprietate. Nu? Era o glumă!

Cine este pentru?

Voturi împotrivă? Vă rog încă o dată voturile împotrivă!

Abțineri? și o abținere. Domnul Bostan sunteți împotrivă sau contra?

Deci, cu 2 abțineri și 3 voturi împotrivă. Vă rog! Voturile împotrivă încă o dată!

Cine este împotrivă la acest proiect?

Abțineri?

Deci cu 5 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 38

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 1, NUMAR CADASTRAL 127716 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential si functiuni complementare (birouri, comert, spatii pentru servicii etc), parcaj subteran, amenajari exterioare , persoana juridică;

Cine este împotriva?

Abțineri? Aceleași 5 obțineri! Da?

Voturi pentru?

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 39

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MANTA ROSIE NR.8, NUMAR CADASTRAL 136060, întocmit în vederea construirii unei locuinte, pe teren proprietate privata, persoana juridică;

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Voturi pentru?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiectul numărul 40

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RANDUNICA NR. 6, NUMAR CADASTRAL 140092, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice ;

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Vă rog, domnul consilier. Oricum, intenția bănuiesc că nu v-o schimbați, indiferent de răspuns.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu sper că am dreptul să vorbesc, chiar dacă mă abțin la vot? Nu-i condiționata una de alta. Eu doar am vrut să cer niște lămuriri, chiar dacă mă abțin la vot. Decizi asta este. Am primit sesizări de la vecini, am văzut în documentații că au fost transmise răspunsuri către cetățeni. Nu știu dacă ei au fost mulțumiți, pentru că au revenit cu sesizări prin e-mail la unii dintre consilierii, în care reclamă, în principal, faptul că lățimea străzii este de 4 m și niciun caz de 5 m și ceva cum este desenat în planșă. Deci, acolo nu încap două mașini. Deci nu e, nu poate fi circulație în ambele sensuri. V-aș ruga să aveți în vedere lucrul ăsta înainte, înainte de a votat proiectul. Poate e mai bine să-l amânați, să facă o verificare la fața locului, să nu ne trezim cu aceeași problemă, că... după aia vin oamenii și spun: de ce ați votat, că ați văzut că strada are 4 m? Atât. Doar am vrut să atrag atenția la aspectul ăsta. Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Eu nu știu de vreo prevedere legală care să indice existența unei lățimi la acces mai mic de 35 m, cu o lungime mai mică de 35 m. Adică poate fi accesul și pe 3 m.

Vă rog, domnul consilier Boișteanu.

Domnul consilier local Boișteanu Paul Corneliu

Haideți să facem o precizare utilă în a interpreta modul de analiză a membrilor Comisiei de Urbanism asupra documentațiilor depuse. În momentul în care se prezintă o documentație, Serviciul de Urbanism are obligația, deci repet, are obligația de a verifica toate documentele depuse, și din punct de vedere al legalității obținerii sau a întocmirii lor, și din punct de vedere tehnic dacă ele corespund. Nu plimbați comisia dintr-o parte a orașului, dintr-un capăt al orașul în celălalt pentru fiecare. Deci, așa cum vedeți pe documentele care sunt transmise pentru opisul, pentru ordinea de zi de astăzi, există acolo toate avizele. Deci nu avem... Ceea ce solicitați dvs. este un fel: haideți să amânăm proiectul, să mergem până la adresa respectivă, să vedem dacă strada are 4 metri sau nu! Cei care au întocmit documentația și-au asumat legalitatea și conformitatea. Dacă au ceva de spus, să spun acum, ne informează și atunci noi putem lua o decizie în consecință. Nu comisia face lucrul ăsta.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Vă rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Ași încerca eu să răspund acestei provocări. În principiu, domnul profesor Boișteanu are dreptate. Sigur că da, răspunderea trebuie să vină spre executiv. Corpul de control este aici, și voi face o verificare, și voi prezenta și un raport, fără să prejudiciez dreptul omului, mergând, să spună, de la bună credință. Dacă găsim orice neregulă față de ceea scrie in e această documentație, raportul corpului de control și cu proiectul adus în atenția Consiliul Local, va fi în prima ședință ordinară, pus pe ordinea de zi. Și lucrurile asta sunt înregistrate, adică nu vorbim vorbe. Mulțumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Având în vedere lămuririle date de domnul primar.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 5 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 41

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOARA DE VANT NR. 143E, NUMAR CADASTRAL 146271 întocmit in vederea modificarii PUZ-ului initial aprobat cu H.C.L. nr. 246/26.05.2008 (partea de utilizari admise) - pentru construire locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire cu respectarea POT, CUT si H maxim din PUZ initial, pe teren proprietate privata, persoana fizica;

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri? 5 obțineri.

Proiectul a fost adoptat. 6

A revenit vreun coleg? Am inteles. 6 abțineri. Vă rog frumos! Abținerile! Da, 6. Mulțumesc pentru atenție stimate coleg.

Proiectul numărul 42

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA BUZNEA NR. 5-7, NUMAR CADASTRAL 153408 întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica;

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri? Tot 6 abțineri.

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 44

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA GRIGORE URECHE NR. 27, NUMAR CADASTRAL 16688, 16689, 132452, 132452-C1 Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 400 din 29.09.2009 (modificare regim de inaltime), persoana juridica;

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri? cu 6 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 46

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOARA DE VANT FN, NUMAR CADASTRAL 156454, 140836, 140837 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice ;

Discuții?

Vă rog, domnule consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu am ridicat mâna la 43, dar am văzut că erați așa pe viteza a 5-a, dacă e am zis că o să-mi dați voie să vorbesc după aia. Deci, la 43 este proiectul la care ieri am sesizat că avea o, să spunem așa, o inconsecvență față de ce am studiat noi la comisia de urbanism, referitor la parcările multipart. Am primit o planșă corectoare pe e-mail și la mapă, aș vrea doar dacă e să mă asigur că acea corectare, faptul că parcările sunt în demisol și în subteran, este cuprinsă și în proiect, nu doar în planșa modificatoare. Atâta tot, deci asta ar fi singura. Indiferent că m-am abținut și noi ne-am abținut, cred că trebuie făcută precizarea asta, că parcările sunt conform ultimei planșe modificatoare depuse. Da. Mulțumesc!

Doamna lonașcu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

43 nu a fost supus votului. Urma să reluam votul pe 43 și discuția implicit, după ce finaliza lecturarea titlului. Da.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

La proiectul nr. 45, și ar trebui să ne exprimăm votul aici și ulterior ne întoarcem la numărul 43. Sunteți de acord? La proiectul numărul 45.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri? 6 abțineri.

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 43

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 139324 întocmit în vederea construirii unui ansamblu de locuinte colective si functiuni complementare, pe teren proprietate privată, persoana juridica;

Am reținut. Deci, documentația prezentată are tot ce-i trebuie. Adică este planșa așa cum o știați dumneavoastră din Comisia de Urbanism. Bănuiesc!

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

De asta spun. Dacă e cea din comisia de urbanism înseamnă nu-i corectă, am primit o planșă modificatoare ieri, și asta am vrut să precizez, să facă precizare în cuprinsul HCL-ului.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Vă lămurește domnul consilier Boișteanu.

Domnul consilier local Boișteanu Paul Corneliu

Greu, dar sper să reușesc. Noi am aprobat niște indicatori și o documentație, care nu s-a regăsit, conform aprobării comisiei, în documentele depuse. S-a corectat, s-a depus și e conform cu ceea ce am discutat noi în Comisia de Urbanism. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 6 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 46

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOARA DE VANT FN, NUMAR CADASTRAL 156454, 140836, 140837 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice ;

Discuții?

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 6 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 47

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA VOINESTI NR. 29, NUMAR CADASTRAL 154005 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica ;

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 6 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 48

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, PIAȚA VOIEVOZILOR nr.25, Bl. A12, Parter, N.C. 152821 întocmit în vederea construirii unui spatiu comercial pe teren concesionat aparținând domeniului public prin demolare chioșc existent, persoană juridică;

Discuții?

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Da! Proiectul a fost adoptat cu aceleași 6 abțineri.

Proiectul numărul 49

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Str. Aurel Vlaicu nr. 54 N.C. 157491, întocmit în vederea modificării Puz ului aprobat prin H.C.L. 468 din 2008 , persoană juridică;

Vă rog, domnule consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Vreau să le mulțumesc în numele ieșenilor celor care au avut astăzi PUZ-uri supuse aprobării Consiliului Locali, colegilor consilieri care au ridicat mâna și au aprobat acest PUZ-uri ca oamenii să-și poată ridica, atât locuințe, obiective industriale, cât și locuințe colective pentru că un oraș nu votează construcție, nu votează dezvoltare! Încă o dată mulțumesc colegilor consilieri care au înțeles că un oraș se dezvoltă numai prin votul pe care îl dăm noi astăzi, de a încuraja oamenii să investească în orașul nostru. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul consilier Pintilei, vă rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Am văzut ieri în piața Victoriei, un personaj, efectiv, asaltat de admiratori, care afirmă pe toate ecranele că Social Democrația, folosind un citat marxism, că social democrația a ajuns la marginea prăpastiei, iar liberalismul este întotdeauna cu un pas înainte. Dacă doriți să fiți în prăpastie este treaba dumneavoastra, față de cetățeni.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul Ignat, vă rog.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Din curiozitate vă întreb. Vorbește Partidul Social Democrat care a scos toată lumea în stradă pe legile justiției?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul Ignat! Cum v-a explicat și domnul Surdu. Sunt multe curiozități pe care, se pare, că nu reușiți ca în timpul comisiilor reunite să vi le satisfaceți și de acea avem ședințe de 4 ore!

Cine este pentru? Vă rog!

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 6 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Vă rog, domnule consilier Boișteanu!

Domnul consilier local Boișteanu Paul Corneliu

Voiam doar să precizez că toată lumea aia în stradă într-adevăr o ieșit pentru ... Dar ăia sunt toți votanți care îi aveți.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Mi-e și milă să mă gândesc dacă toți votanții dvs. sunt cei care au fost duși cu forța la București sau nici măcar nu știa de ce sunt acolo.

Nu se vorbește la microfon.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Haideți să revenim la ordinea de zi. Vă rog!

Proiectul C1 a fost retras de pe ordinea de zi.

Dispoziția nr. 1600 din data de 25 iunie 2018

Completarea C.2.

Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional, pentru suprafața de 39.736 ha, la Contractul nr. 32446/30.03.2018 privind administrarea fondului forestier, proprietate a Municipiului Iași, între Municipiul Iași și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva prin Direcția Silvică Iași - Ocolul Silvic Iași ;

Dacă sunt discuții? Înseamnă ca e o greșeală de redactare, sunt 39, 73 ha.

Dacă nu...Vă rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Voiam să amintesc că această suprafața de aproximativ 40 ha face parte dintr-un proiect pe care l-am inițiat împreună, acum 3 ani de zile, privind extinderea plămânului verde a orașului, și nu ascund faptul că este un proiect pe care îl progresăm an de an pentru că vremurile nu sunt atât de favorabile pentru dezvoltarea de păduri, și avem o intervenție permanenta. An de an reușim să recuperăm câte 30 % din suprafața cu puieți care s-au prins, astfel încât am ajuns în momentul de față să introducem în, în partea de administrare a Ocolului Silvic toată suprafața de 39,7 ha. Credem că este un pas înainte, exact pe promisiunile pe care noi le-am făcut acum 3 ani de zile, și vă mulțumesc pentru înțelegere. Voiam să vă spun expres lucrul ăsta.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da! Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Completarea C3

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 64/19.02.2018 privind indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitie „Amplasare Drapel National - Scuar Intersecția Strada Palat - Mal Stang Bahlui”;

Discuții? Vă rog, domnul consilier Ciobotaru!

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Da. Mulțumesc frumos! Salut finalizarea acestei investiții, mă rog în forma în care se regăsește ea, și vă rog respectos, cum îndemna domnul consilier Pintilei, să vă gândiți și la frații mai mici, în contextul discuției, de a amplasa și la nivelul unităților de învățământ, mai ales că ați solicitat să, mă rog, ați dorit ca unele instituții să se adreseze direct instituției Primarului. Din ceea ce știu la Registratura Primăriei Iași sunt vreo 4 solicitării, cereri în acest consens. Și tot respectul vă rog, domnule primar, să mai încheiați un capitol al istoriei noastre naționale. În luna martie am încheiat o rezoluție de „unire” a Municipiului Iași cu Basarabia, și mi-ați promis solemn, așa cred eu, că o să ne înmânați câți un document fiecăruia dintre cei care l-am semnat. Poate În ședința ulterioară... Eu ca profesor de istorie mă raportez la documente “verba volant, scripta manent” Mulțumesc tare mult!

Vă rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Mulțumesc! Trebuie să pregătim o manifestare cât se poate de oficială și cu aer de sărbătoare pentru acest lucru. Colega noastră, Secretar Ionașcu deja a întocmit textul, l-am și văzut la, la mine pe birou, mi l-a și înainte de altfel, dedicat tuturor celor care au semnat actul de Unificare a Basarabiei cu România. Sunt două momente pe care le putem aborda: avem Ziua Limbii Române în august și Declarația de Unire a Bucovinei de pe 28 noiembrie cu România, care poate fi și un moment prielnic pentru a reitera acest demers și în vederea Unirii Nordului țării cu România, care este tot un ținut 100% românesc, și putem să facem acest lucru atunci. Referitor la drapele, avem o notă de comandă, domnul Laurențiu Ivan, de o 100, pentru a pune la fiecare centru bugetar câte două catarge, unul pentru steagul României, și celălalt pentru steagul Uniunii Europene; și am spus într-o înălțime rezonabilă, până în 7 m. Mulțumim foarte mult; Și vara aceasta lucrăm pentru ele.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da cine...Vă rog, domnule consilier Bostan!

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Da. Eu aș vrea în completarea la ce a spus domnul primar. Dacă tot e Centenarul, am venit cu o propunere acum două luni de zile. Dacă tot într-adevăr simțim românește și vrem să ne simțim aproape de frații noștri români, că sunt în Basarabia sau în Bucovina, am propus atunci o chestie simplă: să avem prezent în sala mare a primăriei și stema si emblema orașului Chișinău și a orașului Cernăuți. Pe lângă propunerea ... ați uitat de ea, deci îi clar că nu m-ați ascultat atunci cu atenție, dacă pare la primă audiție.. O repet acuma, nu e nicio problemă.

Domnul primar Chirica Mihai

Promit ca citesc toate stenogramele de la 1800 încoace, sa vad daca a apărut.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Deci, asta e un gest, într-adevăr simbolic, care cred că are o semnificație aparte. Deci, gândiți-vă la el în contextul acestor manifestări de Centenar. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard:

Strict legat de acest proiect, s-a făcut studiul geotehnic înainte, când am aprobat indicatorii tehnico economici inițiali, de ce nu s-a descoperit atunci la primul studiu, faptul că acolo există o umplutură de pământ, că pânza freatică este sus și în momentul de față ne-am trezit cu această notă de comandă suplimentară?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnul Consilier Surdu, vă rog!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai:

Am făcut cu cei care se ocupă de studii, foarte multe investigații pentru studii geo și la un moment dat primeam

răspunsul că: pe terenul respectiv există vestigii. Când săpam era o piatră. El are un foraj cât știu eu ....spuneți

domnul Tomorug!

Domnul director Tomorug Dumitru

Doi țoli.

Domnul Consilier local Surdu Gabriel Mihai:

Forajul ăla se face de obicei într-un loc sau două, în funcție de cum proiectantul... trei. Dacă pe direcțiile unde a fost făcut forajul nu se identifică ceea ce ulterior prin săpătură se descoperă, atunci forajul are un rol dar devine mai minim în funcție de investiția care trebuie realizată ulterior. Acest foraj nu este un indicator tehnic pentru construcția realizată ulterior. Mulțumesc! Eu vă spun din punct de vedere al construcțiilor, riscurile sunt la orice pas. Sapi undeva și dai de un vestigiu și nu mai pui drapelul acolo. Trebuie să faci acolo o protecție care să puni în valoare monumentul. Dar vreau să vă spun și un alt lucru: că solicitarea domnului consilier Bostan este foarte elegantă să punem, dar nu știu ce ne facem dacă trebuie autorizație de construcție și trebuie eliberat un PUZ. Îl votați pentru ...? Mulțumesc!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Eu cred totuși ca sunt niște proceduri pentru a elimina orice risc ...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

In ceea ce privește... eu vreau sa va spun din punct de vedere al construcțiilor. Riscurile sunt la orice pas. Sapi undeva si dai de un vestigiu si nu mai pui drapelul acolo. Trebuie sa faci o protecție prin care sa pui in valoare monumentul. Dar vreau sa va spun si un alt lucru, ca solicitarea domnului este foarte eleganta, dar nu știu ce ne facem ca daca trebuie autorizație de construcție si trebuie eliberat un PUZ, îl votați? Pentru steme? Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Domnule primar, vă rog!

Domnul Primar Mihai Chirica:

Da! În principiu dumneavoastră ați sesizat un studiu tehnic, în situația noastră un studiu geotehnic, trebuie să fie acoperitor pentru a-ti oferi informația de care ai nevoie în faza de proiectare, dar după cum a spus și domnul consilier Surdu, surprizele se pot ține lanț în momentul în care începe efectiv săpătura, mai ales când lucrăm într-o săpătură complet deschisă. Dăm câte exemple vreți dumneavoastră și din partea publică și din partea privată. Din investițiile publice, săpătură la Hala Centrală, descoperit vestigiile pe care le vedeți conservate care a determinat transformarea proiectului dintr-o suprafață de 5.000 de 500 de mp aproximativ în peste 1900 mp ca să putem conserva, sau, avem un proiect aici sub dealul Mitropoliei unde, în studiile geotehnice era perfect construibil, când a început săpătura generală a dat de un nivel de galerii subterane construite din piatra pe care le-am cerut conservate prin decizia Comisie de cultura, cu suprafețe în metri pătrați și care arată incredibil. La noi a fost o situație similară în sensul că săpătura generală a descoperit rețele de canalizare abandonate. Când s-a declanșat, să spunem, săpătura, s-a găsit și rețea de canalizare care a inundat pentru că era plină cu apă, a inundat toată incinta. Multe din investițiile care s-au făcut de-a lungul timpului recent vorbim prin eliminarea, toată zona pe care noi am construit a fost cu case, de asta au și fost foarte multe exproprieri acolo, zona construită nouă cu blocuri a presupus inițierea altor trasee de canalizare și multe dintre ele au fost construite pe lungul străzii Splai Bahlui precum bine știți, celelalte au fost abandonate, au fost inundate, lucru care ne creează în continuare surprize la câte surpături avem pe Ștefan cel Mare aproape în fiecare an câte două trei, se datorează să spunem inundării

rețelelor de canalizare abandonate și care în cele din urmă se surpă. Și aici a fost la fel, s-au descoperit, s-au inițiat alte studii tehnice, s-au prevăzut alte soluții de fundare mult mai profunde și la adâncimi mult mai mari. Gândiți-vă că lumea crede că este vorba despre un catarg. este vorba despre o construcție metalică de 41 de metri. Noi discutăm de regimul de înălțime de 9 m, 12 m, 30m. Aici sunt 41 de metri pe care nu-ti permiți să îl ancorezi oriunde și oricât și cu posibilitatea apariției unui risc. Acesta este motivul pentru care, și aveți toate detaliile tehnice la proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da, domnul consilier Ignat!

Domnul consilier local Ignat Etienne:

Eu sunt de acord cu ce a zis domnul primar, dar domnul Surdu dă impresia că avem o fundație care are 100 pătrați la catarg, la steag, și dăm impresia că dacă trebuia să facă trei foraje pe 100 pătrați, care nu e chiar mare, domnul Surdu dă impresia că noi avem în Podul Roș o investiție si studiul geo o fost făcut undeva la Gara, și n-o putut să-și dea nimeni seama de ce este acolo.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

E, de asta e....Vedeți? Când discutăm despere lucruri la care nu ne pricepem, normal.

Domnul Surdu ați fost menționat. Dacă vreți să dați o replică domnului consilier?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Nu știu cum să facem studiul geo la blocul ăla care e un pic mai încolo de catarg, pentru că am înțeles că e propus spre dărâmare.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință

Da. Cine este pentru acest proiect?

Voturi împotrivă?

Abțineri? o abținere

Proiectul a fost adoptat.

Completarea nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 39 mp din Iași Strada Străpungere Silvestru, nr.7, bl. I -5, sc.B, parter aparținând domeniului privat al Municipiului Iași, având nr. cadastral 127217, înscris în cartea funciară 127217 UAT Iași;

Supunem amânarea acestui proiect.

Cine este pentru ?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

Completarea nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafață de 35 mp din Iași, strada Bucium, nr.23;

Intr-adevăr 35 mp. Cred că s-ar putea face un stadion. Nu-i așa, domnul Surdu?

Propunem și asta pentru amânare? Da!

Cine este pentru ?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

Completare numărul 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului lasi, situat in Iași, Aleea Nicolina, nr.13;

Cine este pentru ?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

Completarea numărul 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL POITIERS NR. 10, NUMAR CADASTRAL 125977, întocmit in vederea construirii de locuinte colective cu spatii comerciale la parter pe teren proprietate, persoane fizice ;

Domnul Surdu, după completările astea ar trebui să mulțumiți și ... consilierilor și din partea acestor cetățeni, că mai sunt două PUZ-urui și nu-i discriminam pe ceilalți dinainte.

Abțineri? 6 abțineri

Voturi împotrivă?

Voturi pentru?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Completarea numărul 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA VISAN NR. 46A, NUMAR CADASTRAL 156408, întocmit în vederea construirii unei locuinte colectiva mica pe teren privat;

Înștiințez colegii de la... nu le atrag atenția, ci ... îi înștiințez, că aici este vorba despre un plan urbanistic de detaliu, nu un plan urbanistic zonal. Ca urmare:

Cine se abține?

N-am reușit! 6 abțineri

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Da! Proiectul a fost adoptat. și

Dispoziția nr. 1621 din data de 26 iunie 2018

Completarea numărul 9

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al proiectului „Construire spații educaționale, laboratoare și clase pregătitoare prin demolări parțiale”- Școala Gimnazială “B.P.Hașdeu” Iași”;

Discuții?

Cine este pentru?

Votul împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptată.

În încheiere, vă urez o zi frumoasă. Mulțumim pentru răbdare și vă anunț că toți consilierii au primit răspunsul înaintat de către Consiliul Concurenței România, Primăriei Municipiului Iași. O zi buna! Mulțumesc!

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier Local

BOCA ADRIAN FLORIN

SECRETAR MUNCIPIUL IASI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3