Proces verbal din 27.07.2018

PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI DIN DATA DE 27.07.2018ANUNȚ

Aducem la cunoștința cetatenilor

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.07.2018

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 27 iulie 2018 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1. ALDEA CATALINA

2. AUR MARIUS CATALIN

3. BOCA ADRIAN FLORIN

4. BOISTEANU PAUL CORNELIU

5. BOTEZ RADU

6. BOZ PETRU EDUARD

7. CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN

8. COTOFAN ALEXANDRU IOAN

9. CRUCIANU TEODOR BOGDAN

10.DORNEAN TUDOR

11.GAVRIL MIHAI LIVIU

12.GHIZDOVAT VLAD

13.HARABAGIU GABRIEL VASILE

14.IGNAT ETIENNE

15.JUGRIN LUCIAN

16.NEDELCU VLAD NICOLAE

17.PIFTOR DANIEL

18.PINTILEI MIHAIL

19.POSTOLACHE ANDREI

20.SANDU VASILE

21.SCRIPCARU CALIN

22.SURDU GABBRIEL MIHAI

23.TAUTU IULIANA DANIELA

24.TIMOFCIUC RAZVAN

25.VINTILA IORDAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iași: domnul Chirica Mihai - primarul Municipiului Iași, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Lucrarile sedintei incep la orele 10:00, sunt conduse de domnul Boca Adrian Florin si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1777 din data de 23 iulie 2018, modificata si completata prin Dispozitia nr. 1782 din data de 25 iulie 2018, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotarare privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași inregistrat la 31 decembrie 2017 ;

2.    Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.06.2018 ;

3.    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2018;

4.    Proiect de hotarare privind aprobarea participarii in cadrul proiectului - „achizitie de mijloace de transport public -24 autobuze electrice”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale ;

5.    Proiect de hotarare privind aprobarea participarii in cadrul proiectului- „achizitie de mijloace de transport public -20 autobuze electrice”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale;

6.    Proiect de hotarare privind aprobarea participarii in cadrul proiectului- „achizitie de mijloace de transport public -tramvaie”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale;

7.    Proiect de hotarare privind aprobarea planului de calitate a aerului in Municipiul lasi pentru indicatorul PM10, perioada 2018 - 2022;

8.    Proiect de hotarare privind completarea art.1 alin. (2.1) din Hotararea Consiliului Local nr. 129 din 31 martie 2017 (privind stabilirea modalitatilor de acordare a gratuitatilor si facilitatilor pentru transportul in comun pe raza municipiului Iasi);

9.    Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale pentru oficierea casatoriei in afara Serviciului Stare Civila al Municipiului lasi, adoptat prin Hotararea Consiliului Local nr. 7 din 2018;

10.    Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 241 din 27 iunie 2018 (Calendarul evenimentelor din lunile iulie - august 2018);

11.    Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna august 2018;

IZ    Proiect de hotarare privind aprobarea amplasarii in Municipiul Iasi a unui monument de for public avand ca

tematica "lasi - Capitala celor trei Uniri” ;

13.    Proiect de hotarare privind aprobarea amplasarii in Municipiul Iasi a unui bust in memoria poetului national georgian Besarion Gabashvili (Besiki);

14.    Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului lasi;

15.    Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de selectie a candidatilor la functia de administrator in

Consiliul de Administrație la S.C. Servicii Publice Iași S.A.;

16.    Proiect de hotarare privind nominalizarea domnului Vlad Nicolae Nedelcu ca reprezentant al Consiliului Local in Consiliul Administrativ al Casei de Cultura a Municipiului Iași “ Mihai Ursachi”;

17.    Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare pentru institutia de spectacole si concerte Ateneul Tatarasi, incepand cu 1 August 2018;

18.    Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Poienari, judetul Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal lasi - ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr.23 si nr.24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS;

19.    Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr. 28;

20.    Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01175 Iasi necesar implementarii proiectului Muzeul Militar National „ Regele Ferdinand I - Filiala Stefan cel Mare”;

21.    Proiect de hotarare privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iasi, aprobat prin H.C.L nr. 211 /30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1- 28, aflate in administrarea Municipiului Iasi;

22.. Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, cu instalatiile de iluminat public ce fac obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 1808/20.06.2018;

23.    Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a unor bunuri aflate in administrarea Directiei Exploatare Patrimoniu, in vederea casarii;

24.    Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata 83 mp, situat in Iasi, Soseaua Nicolina de langa nr. 4, precum si aprobarea vanzarii acestuia prin licitatie publica ;

25.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 316 mp situat in Iasi, strada Zimbrului nr . 5A, identificat cadastral in tarlaua 1, parcela CC 2, si parcela AG 4, avand nr. cadastral 159253 inscris in cartea funciara 159253, proprietate privata a municipiului Iasi;

26.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 103 mp situat in Iasi, strada Vasile Conta - bulevardul Independentei f.n., avand nr. cadastral 159770 inscris in cartea funciara 159770 UAT Iasi , apartinand domeniului privat al municipiului Iasi ;

27.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 183 mp situat in Iasi, strada Vasile Conta - bulevardul Independentei f.n., avand nr. cadastral 159769 inscris in cartea funciara 159769 UAT Iasi , apartinand domeniului privat al municipiului Iasi;

28.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 39 mp din Iasi, Strada Strapungere Silvestru, nr.7, bl. I -5, sc.B, parter, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi, avand nr. cadastral 127217, inscris in cartea funciara 127217 UAT Iasi;

29.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 35 mp din Iasi, strada Bucium, nr.23;

30.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 59 mp, situat in Iasi, Strada Barbu Lautaru, nr. 50, proprietatea privata a Municipiului Iasi;

31.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1.312 mp, situat in intravilan Iasi, zona industriala, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 33A, avand nr. cadastral 157712, inscris in cartea Funciara nr. 157712-UAT Iasi;

32.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 5.014 mp, situat in intravilan Iasi, zona industriala, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 33A, avand nr. cadastral 157696, inscris in cartea Funciara nr. 157696-UAT Iasi;

33.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 7.658 mp, situat in intravilan Iasi, zona industriala, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 33A, avand nr. cadastral 157839, inscris in cartea Funciara nr. 157839-UAT Iasi;

34.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 41 mp din Iasi, Strada Dr. Cehac, nr.17, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi, avand nr. cadastral 160739, inscris in cartea funciara 160739 UAT Iasi ;

35.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 7,75 mp din Iasi, str. Arcu, nr. 21, parter, sector cadstral 80, parcela 1(2764/1);

36.    Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 253,15 mp situat in Iasi- Bulevardul Metalurgiei nr.3 identificat in tarlaua T 9, parcela CAT 2616 si CR 2316/1 si concesionarea prin licitatie publica a acestuia, in scopul amenajarii unei parcari si a unei servituti de trecere ;

37.    Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata 25 mp, situat in Iasi,Strada Fundac Eternitate, nr.14 precum si aprobarea vanzarii acestuia prin licitatie publica ;

38.    Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 123 mp situat in Iasi - Bulevardul Tutora nr.4 A identificat in tarlaua T 50, parcela CR 2112 (partial) si DS 2113 (partial) CR 2100, CAT 2147 si concesionarea prin licitatie publica a acestuia ;

39.    Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata 94 mp, situat in Iasi, Strada Vasile Lupu, de langa nr.95 precum si aprobarea vanzarii acestuia prin licitatie publica;

40.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, STRADA BANAT nr. 16, n.c. 153454 si 140610 intocmit in vederea construirii a doua locuinte cuplate pe teren proprietate privata persoane fizice;

41.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR.12BIS (SC 29), n.c. 139233 intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice;

42.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CICOAREI nr. 10, n.c. 158069, intocmit in vederea construiirii unei locuinte individuala pe teren proprietate privata, persoane fizice;

43.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SC 64, n.c. 140110, 140111 Intocmit in vederea construirii de locuinte individuale, anexe gospodaresti si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice;

44.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DUDESCU NR. 2-4-6, n.c. 125538 Intocmit in vederea construirii unui imobil: spatiu comercial, birouri, locuinte pe teren proprietate, persoana juridica;

45.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM, n.c. 6260 Intocmit

in vederea construirii unui centru cu funcțiuni mixte: locuințe, birouri, servicii, comert, alimentație publica, persoana fizica;

46.    . Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, STRADA IASI - TOMESTI, n.c. 153582 intocmit in vederea construirii unei hale de prezentare si depozitare pe teren proprietate, persoana fizica;

47.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE A. URECHIA NR. 11, n.c. (2366-19673)/3, (2366-19673)/2 Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate si alipire teren, persoana fizica;

48.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ROMANA NR. 18, n.c. 153927, intocmit in vederea extinderii si schimbarii de destinatie din spatiu de locuit in spatiu comercial (cabinet medical), persoane fizice;

49.    . . Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Iasi;

Diverse: Raport privind acitivitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2018;

Dispoziția nr. 1782/25.07.2018 - completare

C.1. Proiect de hotarare privind modificarea articolului 3 si Anexei nr. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 282/10.07.2018 prin care s-au aprobat principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investitii “Consolidare si refunctionalizare Palat Braunstein Iasi, Str. Cuza Voda nr. 2”, devizul general reactualizat, proiectul si bugetul aferent acestuia;

C.2. Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.212/2018;

C.3. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 139/30.03.2018 referitoare la trecerea, din proprietatea pblica a Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Iasi si administrarea Consiliului Judetean Iasi in proprietatea publica a bunurilor mobile - echipamente de colectare separata si transport achizionate prin proiectul ”Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Iasi”.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Buna ziua si bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia primarului Municipiului Iasi numarul 1777 din 23 iulie 2018, completata prin Dispozitia 1782 din 25 iulie 2018. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat, sau ne bucuram ca ati ajuns, doamna Aldea, absenteaza motivat domnul Bostan Manual Ciprian si doamna Gaburici Violeta Adriana. Va supun aprobarii si procesul verbal al sedintei extraordinara a Consiliului Local din 10 iulie 2018, precum si procesul verbal al sedintei ordinare din 27 iunie 2018. Domnule presedinte. aveti cuvantul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Buna dimineata doamnelor si domnilor. Incepem cu votul.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Multumesc. Unanimitate.

Ar trebui sa propun mai intai, avand in vedere ca este vorba despre o sedinta ordinara, incepem cu sectiunea de interpelari. V-as ruga sa fim cat mai concisi, o singura interventie pe fiecare consilier. Va rog de la stanga la dreapta sa va inscrieti la cuvant. Multumesc. Domnul consilier Timofciuc, aveti cuvantul.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Buna ziua tuturor. Dragi colegi, s-au implinit doi ani, doi ani si mai bine de cand s-a constituit acest Consiliul Local si cred ca fiecare dintre noi in acesti doi ani am incercat sa servim cum am putut mai bine comunitatea, ne-am implicat prin toate parghiile pe care le-am avut. Vreau sa subliniez faptul ca atat timp cat initiativele noastre nu se regasesc in dezbaterea Consiliul Local, mandatul nostru este gol de continut. Pana acum, dupa doi ani de mandat niciun proiect de hotarare initiat de unul dintre noi, de unul dintre membrii Consiliului Local, nu a fost dezbatut la acest forum. In acest sens, fac un apel, pentru ca domnul primar Chirica este o cauza pierduta, fac un apel la discernamantul fiecaruia dintre noi sa incurajam, sa sustinem ca initiativele fiecaruia sa se regaseasca in dezbaterea plenului Consiliului Local. Nu spun ca ele trebuie, dar trebuie discutate in acest for. Noi, grupul de consilieri am initiat 28 de proiecte de hotarari de consiliu local si pana la acest moment nici macar unu nu a fost adus in sedinta de consiliu. Si colegii la PMP au avut proiecte si colegul Andrei Postolache a avut initiativa si este absurd ca nici unul dintre aceste proiecte sa nu fie pe ordinea de zi. Vreau sa inchei prin a va spune ca in niciun oras mare in aceasta tara, fie ca primarul este de la PSD, PNL sau oricare alt partid, nu exista aceasta situatie revoltatoare in care initiativele consilierilor sa fie blocate prin abuzul primarului. De aceea, va rog sa dam sens, sa dam continut acestui consiliu si sa dezbatem si initiativele noastre in acest for. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. Domnule primar, aveti cuvantul, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Buna ziua si multumesc invitatiei pe care, la care ati raspuns. Foarte multe initiative ati avut, in special dumneavoastra si cu un coleg de al dumneavoastra care va pozati pe dealurile Miroslavei incercand sa mutati Spitalul Regional de Urgenta in alta localitate. Multumesc foarte mult. Asta arata atasamentul dumneavoastra fata de comunitatea care va votat si care va plateste si indemnizatia de consilier. Celelalte lucruri sunt total neadevaruri si stiti foarte bine lucrul asta. Politicianismul va caracterizeaza, la nivelul bineinteles de pioner. Probabil ca va veti incheia mandatul in aceeasi maniera, motiv pentru care nu meritati aproape nici raspuns.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog domnule consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

As vrea sa va spun buna ziua. Cred ca noi, consilierii avem discernamant. Apeland la faptul ca nu avem discernamant, pe mine cel putin si cred ca pe toti colegii mei ne jigneste acest lucru. Asa ca as vrea sa va alegeti cuvintele in momentul in care discutam despre discernamant. Asta e primul lucru. Al doilea lucru, as vrea sa il rog pe domnul primar sa faca toate demersurile necesare pentru ca acea paragina care exista pe strada Sarariei, unde a fost Unitatea Militara de Constructii si unde este total neadministrata, unde se adapostesc atat omenii strazii, cat si, nu caracterizeaza orasul nostru care incet, incet am vazut ca isi regleaza aceasta frumusete de parcuri, si-o amenajeaza. Incet, incet lumea care vine in orasul nostru este placut impresionata si ar fi urat ca urcand Sararia, un acces de un secol si mai bine in orasul nostru, sa dea peste acel cataclism care este acolo, o mizerie totala. Cred ca ar trebui somata proprietara, care banuiesc ca este Ministerul Apararii Nationale, ori sa isi faca curatenie, ori daca nu, poate sa o cedeze Primariei aceea proprietate unde se pot face foarte multe lucruri care sa fie folositoare urbei noastre natale. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Mulțumesc foarte mult. Am sa rog colegii mei de la Serviciul, Biroul de Cadastru sa identifice toate proprietățile care sunt abandonate pe Sararie, inclusiv cea despre care vorbeste domnul consilier Surdu, si sa notificam proprietarii in vederea igienizarii si/sau cedarii acestora catre municipiul Iasi, la propunerea Consiliului Local Iasi. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru, va rog.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Multumesc. As avea o interpelare compusa din doua puncte. In primul rand in completarea celor spuse de colegul meu, domnul consilier Surdu, referitor la discernamant. Intamplator fac parte saptamanal dintr-o comisie care evalueaza discernamantul multor ieseni, discernamant mai mult sau mai putin atenuat la unii. Problema este ca, haideti sa lasam comisiile de specialitate sa se ocupa de acest aspect si nu sa intram pe un teritoriu care eu stiu, in care suntem mai mult mai putin priceputi. Trecand la lucruri mai practice, as vrea sa ridic o problema legata de un contract incheiat acum multi ani, mai multi ani, nu foarte multi, intre Institutul de Medicina Legala Iasi si Primaria Iasi legat de transportul corpurilor persoanelor decedate care nu sunt identificate sau nu au apartinatori. Fluxul acestui transport a fost corespunzator o lunga perioada de timp, dar din pacate in ultimele luni apar disfunctionalitati in aceasta problema ceea ce ne creeaza si noua din punct de vedere profesional probleme legate de depozitarea acestor corpuri. As vrea sa rog pe cei din primarie care se ocupa de aceasta problema sa faca din nou functional acest flux si sa reamintesc faptul ca respectul fata de om ar trebui sa se manifeste si in timpul vietii, dar poate la fel de mult si dupa trecerea in nefiinta. Va multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

As ruga colegii mei care se ocupa de administrare cimitire sa preia aceasta problema si impreuna cu Institutul de Medicina Legala sa gasim posibilitatea transportarii la timp. Desigur, noi avem si o raportare permanenta privind posibilitatea inhumarii celor care nu au familie, in acele gropi special amenajate. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. Domnul consilier Postolache, va rog.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Buna dimineata. Dupa cum o fac periodic si azi cu atat mai mult cat avem si pe ordinea de zi ceva de subiectul asta, as vrea sa va intreb care este ultimul status al Planului urbanistic general, noul plan urbanistic general, ce s-a mai intamplat de ultima data de cand am vorbit si daca putem inainta o estimare despre cand va fi aprobat si in functiune. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Avem un proiect pe ordinea de zi care se refera la acest aspect si cred ca ar fi bine ca la momentul discutarii acelui proiect sa avem raspunsurile din partea a executivului. Doamna consilier Tautu, va rog.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Buna dimineata. De la ieseni am primit mai multe doleante printre care: punctul 1 - Șoseaua Nationala, numarul 194 ar trebui reabilitata, iar iluminatul public aici este inexistent, imi scrie un cetatean. Mai multe masini au fost sparte in zona de catre persoanele de etnie roma, de aceea nu ar fi rau sa fie intensificate controalele in zona mai ales pe timp de noapte pentru a preveni astfel de evenimente. Punctul 2, strada Aleea Strugurilor, se solicita sa fie asfaltata sau reabilitata, peticita. Imi scrie un iesean ca si-a distrus masina noua in zona. Punctul 3, strada Trecatoare Visan are santuri adanci sapate de paraie de apa si se solicita macar peticirea. Soseaua Barnova nu a fost reasfaltata in urma lucrarilor pentru racordarea la gaz. In urma plangerilor li s-a spus ca ar trebui sa anunte Primaria Municipiului Iasi. Tot in zona se solicita si stropirea pentru tantari si capuse. Punctul patru, se solicita montarea camerelor de supraveghere si intensificarea controalelor in zona stradela Pacuret deoarece tot aici si persoanele de etnie roma si am inteles ca sunt foarte multe plangeri in acest sens, ataca copii, femei, deschid portierele masinilor in mers. Cam atat. Multumesc! Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule primar, aveti cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

Foarte punctul si rapid in acelasi timp. Vom intensifica controalele pe soseaua Nationala si o sa luam legatura colegi nostri si la Politia Locala. Aleea Strugurilor, strada Strugurilor si aleea Tudor Neculai sunt in procedura de licitatie publica pentru modernizare in aceasta luna, pentru ca 26 sau 28, 28, 31, 31 august, iulie ca sa nu gresesc foarte mult. Ba da. Trecatoarea Visan, Trecatoarea Visan face parte, sa spunem, din ansamblul de strazi din soseaua Barnova care este in reabilitare in momentul de fata, este contract semnat, dar pana la sfarsitul lunii noiembrie inca mai are de lucrat Regia de Distributie a Gazelor Naturale care are de executat o conducta de joasa presiune si 157 de bransamente. Dupa finalizarea lucrarilor executate in reteaua de gaze, constructorul nostru care are contract cu noi, va intra in executarea efectiva a modernizarii acestei strazi. De asemenea, solicit Politiei Locale intensificarea masurilor de ordine publica pe zona Pacuret. Rugamintea mea este sa nu o transformam intr-un curent. Am vazut si pe petitiile de saptamana aceasta, am ascultat si diverse declaratii. Sigur trebuie sa intensificam masurile de ordine publica, dar fara sa transformam intr-un trend care vizeaza populatia roma. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei, va rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Buna ziua tuturor. Domnule primar, in unanimitate toti consilieri locali v-am imputernicit sa reprezentanti interesele unor institutii de utilitate publica fie ele private, fie apartinand noua, in relatia cu Apa Vital. As vrea sa stiu daca pana la ora aceasta ati intreprins unele masuri. As vrea sa aduc la cunostinta tuturor celor prezenti ca pana la preluarea gestiunii apei de catre Apa Vital existau in fata institutiilor hidranti, ne impiedicam de ei asa cum ne impiedicam in strainatate. Ei au disparut. Si a doua problema este legata de situatia unor institutii de invatamant. Datorita ploilor sunt napadite de buruieni, de iarba. Ei solicita, fac parte din consiliile lor de administratie si ei solicita sprijinul primariei pentru curatarea curtilor, pentru ca daca pui un salariat oarecare sa foloseasca o moto coasa si se intampla ceva, stiti cine va raspunde. Atat am avut.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Aveti cuvantul, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Referitor la relatia cu Apa Vital, relatie care am stabilit-o impreuna in ceea ce priveste posibilitatea gasirii unor solutii de alimentare a retelelor de hidranti care deservesc in special unitatile scolare, suntem in plin demers impreuna cu dumnealor. Noi am inceput si inventarierea retelei de hidranti la nivelul municipal. Sa stiti ca nu sunt putini. Sunt cateva sute de hidranti functionali din care alimenteaza Serviciul pentru Situatii de Urgenta fata de care si platim facturile de apa functie de nivelul de incarcare a acestora. Si continuam acest demers. Am inceput si o activitate de decolmatare a retelelor de canalizare in zonele care ne-au creat probleme datorita ultimelor ploi torentiale si pastram aceasta, sa spunem, relatie institutionala pana cand reusim sa rezolvam toate probleme aduse in discutii din sedintele anterioare. Scolile au bani prevazuti pentru cheltuieli materiale care vizeaza printre altele si intretinerea curtilor. Cu toata acestea si noi intervenim cu Servicii Publice Iasi, cu o societatea Consiliului Local in vederea intretinerii acestor curti. Sigur ca da, nu o facem haotic, o facem si functie de programul scolar. Acuma sunt in perioada de vacanta, ar fi culmea sa le facem peluzele in permanenta cand nimeni nu intra acolo, dimpotriva sunt chiar inchise. Dar de fiecare data fac trimitere, este usor sa pui mana pe telefon, dar aceeasi mana pe telefon punem si noi pentru toate celelalte sute de hectare pe care trebuie sa le intretinem in municipiul Iasi cu aceeasi oameni. De asta le-am facut tuturor adresa si am rugat inclusiv la directii ale primariei care profitau, ca sa spun asa, de prezenta Servicii Publice Iasi, considerand ca un telefon este mult mai ieftin decat sa te duci sa iti cauti pe cineva care este acreditat sa iti coseasca si sa intretina un spatiu verde, sfatuindu-i ca este mai util sa isi creeze si niste contracte externe prin care sa isi faca aceste categorii de lucrari, functie de la caz la caz. Oricum inainte de inceperea scolii noi luam la mana fiecare scoala, gradinita, cresa, orice, sa spunem, institutie care este in subordinea Consiliului Local, vizand curtile, trecerile de pietoni si celelalte aspecte. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Va rog, domnule consilier Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Buna dimineața, domnule primar, stimati colegi, doamnelor si domnilor. Am doua interpelări astazi si in speta se refera la doua lucruri pe care dumneavoastra, domnule primar, le-ati promis, dar ele sunt in momentul de fata neonorate. Am sa incep cu prima. Acum 3 luni promiteati iesenilor ca intr-o luna vom avea banda unica de transport. Care e stadiu si daca puteti estima un termen real pentru ca au trecut 3 luni deja si ati spus, ati promis ca faceti intr-o luna. Si a doua

interpelare, acum 4 luni ne spuneati intr-o sedinta de Consiliul Local ca dupa depunerea situatiei financiara la .... , a

companiei EcoPiata vom primi un plan de modernizare a pietelor. Termenul a fost, de depunere a declaratiei a fost pe 25 mai, va anunt ca astazi suntem 27 aprilie si pe masa Consiliului Local inca nu avem un astfel de plan de

modernizare a pietelor ... Aprilie .... Iulie, scuze.... suntem pe 27 iulie .... Ideea e ca tot nu avem un plan pentru

modernizarea pietelor si voiam sa va intreb daca mai asteptam? aveti un plan? vreti sa faceti un plan? sau daca nu, putem sa ne implicam cu totii. Chiar era foarte constructiv, daca nu aveti un plan, dar vreti sa faceti un plan, va stau la dispozitie sa putem sa concepem un plan impreuna. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult pentru incercarea de a sprijini. De regula, orice ajutor este binevenit. Referitor la benzile de circulatie rezervate transportului public de calatori, asa cum spuneam planul nostru se implementeaza functie de masuri anterioare care prevad cresterea calitatii serviciului public. Asa cum spuneam. Implementarea noului plan tarifar care intra in vigoare la intai septembrie. Stiti foarte bine ca ati cerut amanarea implementarii planului tarifar pana la 1 septembrie. O parte a intrat dupa sedinta lunii mai, o parte va intra dupa 1 septembrie anul curent dupa care putem sa vedem care este traiectoria clara in ceea ce priveste utilizarea transportului public. Mai mult decat atat, cum spuneam si in comisiile de circulatie din saptamanile trecute si in conferinta de presa de saptamana aceasta, pentru instituirea benzilor unice mai avem nevoie de cateva elemente de infrastructura. Unele dintre ele sunt executarea acelor peroane, pentru ca nu putem lasa in banda unica calatorul in mijlocul strazii. Si avem aprobate peroanele din fata de la Sala Sporturilor, peroanele pe care le vom construi la intersectia Splaiurilor cu podul Metalurgie si alte masuri de infrastructura care vin sa favorizeze utilizarea unor benzi unice pentru transportul public de calatori. Asta si prin instituirea acelor sensuri unice pe care le-am anuntat, aproape 16 sensuri unice, in saptamanile precedente si aducerea unor masuri suplimentare de organizare a circulatiei pe zona centrala. Toate fac parte din introducerea benzi unice pentru transportul public de calatori. Va rog.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Doar o mica completare legata de peroane. Pentru ca, stiti ca am mai avut o interpelare in Consiliul Local in care v-am rugat sa nu mai avem statiile de autobuz inaintea trecerilor de pietoni. Am primit o adresa de la Compania de Transport Public in care au identificat vreo 40, parca, de statii de autobuz care sunt inaintea trecerilor de pietoni, dar sincer chiar am trecut si zilele astea si tot la fel sunt. Adica daca tot spuneti ca vreti sa faceti si va ganditi cum sa amenajati aceste peroane, va ganditi si de a nu mai avea aceasta situatie pentru ca stiti ca este un pericol public cand avem autobuzul in statie care nu are alveola, poate, si cineva trece prin fata masinii si e posibil de accident.

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur ca da, dar toate acestea se fac doar prin reglementari impreuna cu Politia Rutiera lasi. Nu putem sa intervenim si nici nu vrem sa intervenim in nicio masura de reglementare rutiera fara avizul Politiei Rutiere si acolo unde se primeste avizul, se intampla si modificarea semnalizari rutiere. Pentru piete, probabil nu ati remarcat si in sedintele anterioare, deja am rectificat bugetul, daca va amintiti, pentru instalarea celor doua scari rulante care trebuie sa le schimbam la piata Hala Centrala. Are in planul de investitii pe anul in curs o serie de modernizari in special pe partea de utilitati, grupuri sanitare si alte elemente care tin de buna functionare a unora dintre pietele din Iasi. Si sigur ca da, reorganizarea functionala in special prin incercarea de valorificare a potentialului pe care pietele actuale il au. Piata Dacia, care nu si-a gasit pana in momentul de fata o utilizare permanenta, a devenit, sa spunem, si-a substituit piata din zona Tatarasi, din Tatarasi Sud. Piata de la Podul de Piatra, care nu mai avea nici un fel de cerere, a devenit in momentul de fata un bun public administrat direct de catre municipiul Iasi si multe alte lucruri care se vor modifica pe parcurs in functie de cerere si oferta privind utilizarea acestor structurii de comert. In momentul de fata se simte un declin al activitatii in pietele agroalimentare si datorita ”invaziei” (intre ghilimele) a supermarketurilor si care desigur nu mai favorizeaza dezvoltarea acestui tip de comert. O crestere substantiala a volumului de marfa vanduta s-a vazut in pietele angro, in special pe platformele de vanzare din zona CUG unde, desigur, probabil si cei care fac distributie de diverse produse agroalimentare utilizeaza aceasta platforma. Va vom tine la curent functie de cum, este inutil sa incepem sa modernizam cu zeci de miliarde de lei in conditiile in care utilizarea lor este in descrestere. Multumim! Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, multumesc. Salut si eu grija colegului pentru imbunatatirea transportului, insa il asigur ca iesenii nu au uitat ca atunci cand a fost vorba de achizitia de autobuze si implicit imbunatatirea mijloacelor de transport in comun si a transportului, ei au votat intr-un anume fel. Va rog, domnule consilier Ghizdovat.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Buna ziua stimati colegi, domnule primar. Referitor la ce a spus domnul presedinte de sedinta, sunt sigur ca iesenii nu au uitat nici faptul ca noi am militat tot timpul pentru autobuze electrice si acum cu o intarziere de un an jumate, apar in sfarsit pe ordinea de zi a Consiliului Local. Interpelarea mea face referire la lucrarile de modernizare a soselei Nationale, in special tronsonul dinspre Podul Cantemir inspre Podul de Piatra. Doresc sa va intreb doua lucruri, domnule primar. Mai intai, care este termen real de finalizare a lucrarilor? pentru ca ele sunt incepute din toamna anului trecut. Care a fost termenul initial de finalizare si daca acest termen a fost depasit? Ce masuri a luat executivul in acest sens? Si doi, de cate ori un reprezentant al executivului a fost pe santier sa verifice conditiile de executie si in special conditiile de siguranta de pe santier si in general de pe santierele de lucrari publice? pentru ca acolo, pe Soseaua Nationala nu se respecta aceste conditii in privinta poluarii. In momentul in care sunt mormane de nisip de moloz care nu sunt acoperite, aerul devine irespirabil, daca bate putin vantul. Iar in momentul in care avem ploi usoare, toata zona devine o mlastina. Sunt sute de ieseni care lucreaza in zona, care locuiesc in zona. Personal am vazut copii care mergeau la scoala si se strecurau prin spatele utilajelor grele in momentul in care acestea erau operate, pentru ca traficul nu este si nu a fost niciodata restrictionat acolo in momentul in care se lucreaza. Acest santier, cum de altfel sunt si majoritatea celor de lucrari publice, sunt un pericol real pentru o siguranta cetatenilor Iasului. Ce masuri au fost luate? De cate ori au fost verificate conditiile de siguranta? si cand se va termina aceasta lucrare? Multumesc. Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Ma surprinde ipocrizia. Vorbiți despre autobuze electrice care nu se puteau cumpara. Adica nu ati avut niciodată, sa spunem, o initiativa care sa fie si conforma cu legea si cu realitatea zilei. Avem pe ordinea de zi autobuze electrice care se pot cumpara pentru ca de abia acum este deschisa linia de finantare pentru autobuze electrice. Restul sunt povesti de Podu Ros si probabil ca va face placere mereu sa traiti intr-o poveste care nu are un final exceptional. Soseaua Nationala este in lucru, soseaua Nationala este in grafic si soseaua Nationala va fi finalizata. Restul de raspuns il primiti in scris. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Va rog, domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Buna ziua. O apreciere si o interpelare. Am primit raspunsul la interpelarea din sedinta ordinara de data trecuta cu privire la activitatea operatorului economic, betoniera respectiva din Penta Rezidential. Raspuns pe care eu il consider foarte bine articulat, fapt pentru care multumesc executivului si astept cu nerabdare termenul de 11 august 2018, termen inaintat operatorului pentru intrarea in legalitate, pentru a putea aprecia daca operatorul a intrat sau nu in legalitate cu privire la necazul oamenilor din zona respectiva. Interpelare, am consultat, de obicei consult destul de des portalul instantelor si am consultat si am vazut ca la data de 17 mai 2018 la Sectia 2 Civila de contencios administrativ si fiscal a fost inregistrata o actiune avand ca obiect obligare emitere act administrativ in care reclamant este Clubul Sportiv Politehnica Iasi si printre parati apare si Consiliul Local al Municipiului Iasi, fapt pentru care consider ca fiind de data recenta, istoria finantarii sau nu a Clubului Sportiv Politehnica Iasi redevine de actualitate. Am facut anumite investigatii si am sa va expun o situatie de fapt la care am sa atasez mai multe intrebari pentru a putea fi lamurit. Ce s-a intamplat pana la urma cu Clubul Politehnica Iasi, cu finantarea echipelor, in special a echipelor de baschet masculin si handbal masculin, in situatia in care, am vazut, exista nenumarate procese verbale ale Fundatiei Sportului Iesean, procese verbale cu mentiuni derogatorii de la o sedinta la alta in care s-au schimbat sumele, deci s-au modificat sumele care trebuiau sa fie date Clubului Politehnica, de la 950.000 la 633.000, la 395.000, in sedinte succesive diferite si pana la urma nu au mai primit nimic. In schimb, la echipa de fotbal s-au dat de fiecare data sume, exact cum arata si documentele de la Fundatia Sportului Iesean, fundatie care a intors catre Primaria Municipiului Iasi cel putin un numar de sase rapoarte prin care a explicat si cum s-au cheltuit respectivele sume. Desi la fiecare din procesele verbale a Fundatiei Sportului lesean se precizeaza, citesc textual - ”cu privire la sedinta anterioara” si acuma dau un exemplu - ”din data de 31 august 2017 se aproba o derogare de 2.100.000 catre echipa de fotbal pe iarba” si acum vine explicatia - ”chiar daca aceasta structura sportiva are datorii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul local”. Deci s-au luat bani din bugetul local, inteleg eu, poate nu inteleg bine, pentru a se acoperi datoriile catre bugetul local. Ceea ce nu inteleg exact pana la urma cum se face. La fiecare din aceste procese verbale, 13.10.2017, 25.10.2017, 27.11.2017 s-au facut procese verbale derogatorii in care membrii FSI au mentionat faptul ca aproba sumele respective desi echipa de fotbal are datorii la bugetul, la cele trei structuri de buget pe care le-am precizat. Asta ar fi o intrebare, daca dumneavoastra apreciati aceasta practica a fi una legala? In alta ordine de idei, vreau sa va spun ca din punctul meu de vedere banul public odata ce paraseste, spun, bugetul local, el este bun public pana cand intra in patrimoniul destinatarului final, indiferent cate verigi exista pe parcurs...

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Ma scuzati, care este intrebarea? Ca sa parcurgem totusi, etapa ...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Va rog, domnul presedinte, ca sa termin, sa repet la finalul intrebarile daca nu au fost intelese, daca se poate?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule consilier, spuneti.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

In aceasta situatie, am vazut fotocopii dupa documente in care documente semnate de dumneavoastra, domnule primar, in care fixati destinatia exclusiva a sumelor care au fost trimise catre Fundatia Sportului Iesean, Iar Fundatia Sportului iesean, ca urmare a operarii acestor sume, au trimis rapoarte catre Primaria Municipiului Iasi cu privire la faptul ca ceea ce s-a prevazut in adresa de inaintare, s-a si respectat. O alta intrebare ar fi daca dumneavoastra odata cu eliberarea sumelor, obisnuiti si impuneti Fundatiei Sportului Iesean respectarea destinatiei pe care dumneavoastra o considerati s-au ati considerat-o de fiecare data de cuviinta. In special, va sunt ca singura destinatie pentru care au ajuns banii respectivi a fost fotbal si nicio alta structura sportiva. Banii respectivi, revenind la rationamentul anterior, odata ajunsi in administrarea Fundatiei Sportului Iesean ei sunt tot bani publici, nu devin bani privati, pana in momentul in care ajung la destinatarul final. Domnule viceprimar, un pic de rabdare ca s-ar putea sa aveti surprize mai incolo. De asemenea, vreau sa va aduc la cunostinta un fapt cu semn de intrebare. In data de 21 septembrie 2017 se inregistreaza la Primaria Municipiului Iasi adresa numarul 93226 si de asemenea in aceeasi data 21.09.2017 se inregistreaza la Primaria Municipiului Iasi si adresa 93.043 prin care aceasta din urma adresa se specifica in felul urmator - ca urmare a solicitarii dumneavoastra, va comunicam ca s-a aprobat suma de doua milioane lei pentru sustinerea sportului iesean. Deci, ceva in genul, aprobam astazi ceea ce o sa ne solicitati dumneavoastra maine. Adica nu inteleg, numerele acestea de inregistrare nu releva altceva decat faptul ca Primaria Municipiului Iasi se adresa Fundatia Sportului Iesean si nu invers, Fundatia Sportului Iesean se adresa Primariei Municipiului Iasi, asa cum ar fi fost normal, cu urmatoarea rugăminte - domnilor, va rog frumos sa faceti urmatoarea solicitare catre Primaria Municipiului Iasi ca eu Primaria Municipiului Iasi sa pot sa intorc sumele acestea inapoi cu destinatie exclusiva catre dumneavoastra. Si intrebarea mea este in felul urmator - daca recunoasteti sau daca intr-adevar a existat o asemenea practica? pentru ca din numerele acesta de inregistrare, asta se poate trage concluzia. Repet inca o data, Fundatia Sportului Iesean inregistreaza document la Primaria Municipiului Iasi cu numarul 93.226, iar Primaria Municipiului Iasi comunica Fundatiei Sportului Iesean ca s-a aprobat solicitarea la numarul 93043, deci cu 200 de numere anterior, ceea ce ridica mari semne de intrebare. Aceasta a fost interpelarea mea de astazi.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Surpriza.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Inca o data pentru domnul viceprimar Gabriel Harabagiu, ca sa inteleaga dumnealui exact care sunt intrebarile, de fapt revin la prima intrebare. Daca dumnealui considera legala finantarea fotbalului ieseam din bani publici atata timp cat toate procesele verbale ale Fundatiei Sportului Iesean se face mentiunea ca suntem de acord cu derogarea de sume, dar sa se tina cont de faptul ca echipa de fotbal pe iarba are datorii la bugetul asigurarii sociale de stat, bugetul de stat si bugetul local, si daca rationamentul meu, luam bani de la bugetul local ca sa achitam datoriile unui club tot la bugetul local, este corect, presupunand ca aceasta operatiune s-a efectuat doar pentru obtinerea licentei de catre clubul de fotbal? Aceasta ar fi prima intrebare, celelalte intrebari cred ca au fost foarte clare. Va multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Va rog, domnule primar

Domnul primar Chirica Mihai

A fost totul foarte clar. Multumim foarte mult domnul presedinte. Sa rezum ce am inteles eu din ce intrebati dumneavoastra. In primul rand, ceea ce trebuie sa stiti este ca programarea bugetului se face prin, sa spunem, impartirea acestuia pe trimestre, semestre si pe an. Adica, fiecare institutie primeste o programare bugetara, cum este impartirea si pe trimestre, semestre si anual. Si asta vizeaza toate activitatile din toate capitole bugetare pentru fiecare unitate pe care noi o finantam, scoli, servicii publice, investitii si toate celelalte. Comunicarile se fac in permanenta pentru toate institutiile pe care le subventionam sau pe care le intretinem in totalitate astfel incat ei sa isi faca programarea financiara pe perioada respectiva dupa cum este programata si executia bugetara. A doua chestiune, Fundatia Sportului Iesean nu este o fundatie care tine de Primaria Municipiului Iasi. Acesta este si motivul pentru care am si incercat sa provoc aplicarea legii exact in maniera in care am primit comunicarile de la Consiliul Concurentei si imediat dupa modificarea intregului cadru legal in ceea ce priveste finantarea sportului. A treia chestiune care este un total neadevar, si cluburile sportive care tin de CSM Politehnica Iasi, altele decat fotbalul, au fost finantate cu sume considerabile cat timp aceste cluburi sportive au putut fi finantate in conformitate cu prevederile legilor din Romania si cele europene. Ceea ce am transmis de fiecare data, nu noua ni se datoreaza blocarea acestor finantari, ci legilor din Romania care nu au reusit sa faca acele scheme de ajutor de stat prin care cluburile care gestioneaza transferuri internationale sa poate sa isi plateasca activitatea sportiva. Toate cheltuielile salariale, inclusiv cele care inseamna datorii fata de bugetele statului Roman, sunt asociate sportivilor. Nu exista ca ii pot plati doar indemnizatia de jucator, dar cheltuielile la stat nu se platesc. Dimpotriva, cheltuielile la stat totdeauna raman cheltuieli prioritare care trebuie sa fie asigurate in vederea capacitatii de a putea plati si indemnizatiile efective ale fiecarui jucator. Si stii si dumneavoastra foarte bine acest lucru. Eu inteleg nemultumirea domnului Manole. Inteleg faptul ca s-au incheiat contracte cu sportivi de catre cluburi, nu de catre Primaria Municipiului Iasi. Fundatia Sportului Iesean, dupa cum stiti nici nu mai are sediul momentul de fata pentru ca nu o mai consideram o entitate care poate sustine sportul iesean in temeiul, sa spunem, utilizarii fondurilor asa cum spune Comisia Europeana astazi. De aici este si toata nemultumirea si valva care se creat si fata de care am facut atatea declaratii publice. Nu ne puteti dumneavoastra povesti noua faptul ca banul public nu se dezbraca de invelisul public nici macar in momentul cheltuiri sale, si asta stim mai bine decat credeti dumneavoastra, si asta am si urmarit de fiecare data mai mult decat credeti dumneavoastra. Asta este si motivul pentru care in momentul de fata clubul CSM Politehnica a actionat in instanta Primaria Municipiului Iasi cerand plata acelor datorii salariale fata de jucatori de handbal, jucatori de baschet, jucatori de rugby, dar am spus foarte clar, instanta trebuie sa decida. Pentru ca in temeiul legilor din Romania si in temeiul legislatiei europene, eu nu pot sa accept transferul de sume nici direct catre cluburi, nici de catre alta entitate cum era Fundatia Sportului Iesean pentru ca contravine legislatiei privind concurenta. Motiv pentru care lasam instanta sa isi deruleze, sa spunem, analiza pana la capat si functie de decizia acesteia vom actioneaza si noi in consecinta. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. va rog, domnule consilier Dornean.

Domnul consilier local Dornean Tudor

Multumesc, domnule presedinte. Buna dimineata. Doua interpelari am si eu. Chiar duminica ca am avut treaba in zona Bazar, targul de masini si chiar am incercat sa gasesc un loc de parcare in zona, chiar langa Bazar si in incinta bazarului, nu am gasit. A trebuit sa ma intorc, sa urc din nou pe pod si am gasit loc de parcare la vreo 500 de metri de pod, alaturi de cateva sute de masini, fiind foarte aglomerata zona. In schimb, sub pod chiar am vazut un teren liber oprit circulatiei si ma gandeam ca, nu stiu, poate exista vreo solutie de a amenaja o parcare acolo. A doua interpelare se refera la strada Podisului din zona Galata, cred ca o stiti foarte bine, domnule primar, in speta capatul strazii Podisului. M-au contactat persoanele din zona respectiva, mi-au zis ca s-a depus la registratura si o cerere cu semnaturi a 50 de familii, in care ei solicita daca nu asfaltarea, macar sa se puna niste piatra in zona fiindca cand vin ploile, realmente oamenii inotata prin noroi, deci realmente. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Foarte pe scurt. La Bazar, nu de mult am pus din nou popicii metalici acolo pentru ca devenise, sa spunem, o piata de vanzari auto si colegii de la Piete ne-au semnalat faptul ca le-au disparut toti clientii si nu mai platesc taxa pentru vanzari auto pentru ca era ocupata de samsarii de masini care isi asezau acolo vehicule cu saptamanile intregi, motiv pentru care am si desfiintat-o, plus cantitatile de noroi care le scoteau rotile de autocamioane, faceau vanzari de materiale de constructii in mod ilegal. Era o zona total insalubra din punctul acesta de vedere. Sigur ca da, Bazarul poate fi accesat si cu autobuzul. Avem statia de transport public special gandita pe ambele sensuri chiar in apropierea podului Poitiers care permite accesul pietonal pe scarile care le- am reparat tocmai pentru a evita numarul foarte mare de masini din zona. Strada Podisului, strada podisului noi am reusit sa o asfaltam pana intr-un punct in care s-a putut racorda si reteaua de canalizare, datorita pantei acestei strazi. In orice caz ploile de pe tot parcursul acestei luni au creat si ne creeaza in continuare probleme pe zonele de versant, in special. Avem echipe permanente pe zona Ticau si nu vor pleca de acolo pana cand nu reusim sa stabilizam reteaua stradala functie de deprecierea acesteia datorata ploilor. O sa trimitem si pe strada Podisului. I-am trimis saptamana trecuta din nou pe Dealul Galata, pe versantul dinspre vest. Si incercam sa o tinem activa aceasta activitate...

Domnul consilier local Dornean Tudor

Ma scuzați, din cate am inteles, mai nou, s-a tras si canalizare acolo, deci...

Domnul primar Chirica Mihai

... inseamna ca este pe versantul stang, cel dinspre vest care intr-adevar urca, dar trebuie sa vedem in ce maniera strada dinspre stanga este intr-adevar si domeniul public al Municipiului Iasi. Domeniul public tine pana in capatul cu vederea spre Fortus. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Va rog, domnule consilier Ciobotaru.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Multumesc frumos, domnule presedinte. Sarut mana doamnelor. Buna dimineata domnilor. Buna dimineata domnule primar. O sa formulez o interpelare in numele grupului de consilieri ai Partidului Social Democrat. Asadar stimate domnule primar, este de notorietate faptul ca in ultima vreme Aeroportul din Iasi inregistreaza un numar din ce in ce mai mare de calatori. In acest context noi, consilierii Partidului Social Democrat apreciem faptul ca se impune de urgenta edificarea unei noi cai de acces, respectiv a celei de a doua cai de acces spre Aeroportul Iasi, pe de o parte, tinand cont de faptul ca numarul celor care tranziteaza sau care utilizeaza Aeroportul Iasi este in crestere, pe de alta parte, asa credem noi ca o impun normele europene. In acest context, va cerem cu subiect si predicat si cu discernamant, sa ne comunicati care este stadiul proiectului si executarii acestuia avand in vedere faptul ca Primaria Municipiului Iasi are in proprietate terenul si pe cale de consecinta trebuie sa execute lucrarea. Va multumesc si asteptam cu un deosebit interes raspunsul domniei voastre.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Il astept cu deosebit interes pe domnul Boz, sa vedem ce interpelare va face imediat. E o problema foarte serioasa in ceea ce priveste accesibilitate la Aeroport, bineinteles intr-un context mult mai larg decat pare la prima vedere. Aeroportul Iasi a simtit o crestere exploziva a numarului de calatori mult mai mult decat a prognozat si initiatorul primului proiect, astfel incat daca pana la sfarsitul anului 2018 se prognoza pana intr-un milion de calatori, deja pana la sfarsitul anului prognozam aproape 1600000 de calatori. Ce inseamna asta? Inseamna ca toate capacitatile aeroportului au fost deja depasite. Depasite si in ceea ce priveste procesarea calatoriilor in terminalele care au fost construite intr-o etapa anterioara si din punct de vedere al celorlalte capacitati necesare bunei functionari, zone de parcaj, accesibilitate, zone de protectie si altele. Pe parcursul saptamanii acesteia am avut o intalnire foarte bine detaliata cu conducerea aeroportului Iasi, discutand despre posibilitatile initierii unor alte zone de acces pentru viitoarele capacitati de procesare ale Aeroportului Iasi, incluzand printre altele a doua cale de acces, accesul pentru cargo si posibilitatea organizarii unei parcaj subteran si suprateran care sa poate deservi si pe cei care vor veni din alte localitati si va fi nevoie sa parcheze in apropiere. Concluzia, in momentul de fata pe ritmul de crestere a numarului de calatori pe care Aeroportul Iasi va trebui sa il proceseze terminalele T1, T2 si T3 nu mai sunt o solutie. Va trebui reluat proiectul pe varianta lui initiala, prin constructia terminalului, pe latura estica si nu vestica cum este momentul de fata, acolo unde deja noi am prevazut din studiile initiale o cale de circulatie care leaga orasul prin zona Holboca, inclusiv introducerea acelui tren, tramvai rapid, cum vreti sa il denumiti, care sa poata prelua la nivel de mare capacitate viitorii calatori. In ceea ce priveste gasirea unei solutii interimare care sa poate deservi actuala structura de utilizare a Aeroportului Iasi, noi deja am inaintat o solutie catre Aeroport, am si trimis-o personal sa o verifice, sa vada in ce maniera poate deservi actualele capacitati de procesare si functie de aceasta si functie de proprietate, ca ar trebui sa stiti ca, de exemplu, drumul pe care il gandeam initial pe langa Aviatia Utilitara, pe o buna portiune din acest drum, este al Consiliului Judetean, nu este al Primariei municipiului Iasi. Am reusit sa ii gasim o racordare in reteaua stradala care descarca pe strada Aeroportului, Holboca, Aurel Vlaicu, dar asteptam si punctul de vedere de la Aeroport. Un lucru este cert, Aeroportul Iasi trebuie sa demareze elaborarea unui nou studiu de fezabilitate care sa poata procesa pana la 5 milioane de calatori pe ram. Asta inseamna un alt terminal, intr-o alta asezare si cu o alta cale de acces intens racordata si la viitoarea centura, inclusiv inspre partea de nord, spre Sculeni. Asteptam sa vedem si aceasta noua propunere. Noi suntem deschisi pentru ca acolo va trebui sa facem o structura asociativa intre noi, comuna Holboca si comuna Aroneanu. Discutiile s-au facut si pe Holboca, s-au facut si cu primarul comunei Aroneanu, s-au facut si cu mine personal. Vedem care este de fapt strategia de viitor a acestui aeroport si functie de ceea ce se va propune din studiile efectuate vom raspunde prezent la orice solicitare.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Multumesc tare mult. Ati invocat o asa zisa cale interimara. Estimati un orizont de timp cand va fi data spre exploatare? Este imperios necesar sa avem aceasta cale, fie ea si interimara. Multumesc!

Domnul primar Chirica Mihai

O sa vedem exact si in ce maniera va raspunde Aeroportul. Cat de necesara este si cat de mult poate suplini, sa spunem, accesibilitatea pe solutia actuala a celor trei terminale. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. Inainte sa dau cuvantul domnului Boz, care este lider de grup al Partidului National Liberal, as anunta astazi ca lider de grup al grupului de consilier PSD este domnul Gabriel Surdu, domnul consilier Gabriel Surdu. Va rog, domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Multumesc! Buna dimineata tuturor. Buna dimineata, domnule primar. Vad ca domnul consilier Ciobotaru se intereseaza de unul dintre amendamentele facute de PNL la bugetul local. Nu este nicio problema. Interpelarea mea avea cinci puncte. Unul dintre puncte a fost abordat de domnul coleg de banca. In privinta acestei cai secundare sau inca o cale de acces catre aeroport, cred ca totusi acel proiect, eu am vazut proiectul initial in momentul in care eram consilier judetean, si el se prezinta intr-adevar foarte bine, foarte interesant, cu terminalul facut pe latura estica, cu un nod inter modal de transport, dar cred ca va dura foarte mult. Noi trebuie, avand in vedere ca Aeroportul Iasi sprijina in special mediul de afaceri iesean, iesenii din municipiu, cred ca trebuie sa asiguram toate conditiile ca nu cumva prin lipsa infrastructurii sa incetinim dezvoltarea aeroportului. In privinta celorlalte puncte, tot un amendament si o discutie atunci cand am votat bugetul local pe anul acesta, a fost o noua sala de sport in municipiul nostru si vreau sa stiu care este stadiul, daca ati inaintat cu acest proiect. In acelasi timp o chestiune de care eu ma lovesc zilnic, am mai facut interpelari aceasta tema, parcarea de la Curtea de Apel, de la Palatul de Justitie din Targu Cucului. Stiu ca in interpelarile anterioare mi-ati raspuns ca sunt mai multi proprietari, ca vizati un schimb de terenuri astfel incat Primaria Municipiului Iasi sa aiba o parcela compacta si sa o putem amenaja. Daca ati inaintat in acest sens? In acelasi timp vreau sa stiu care este stadiul achizitiei de parcometre cu posibilitatea de plata prin SMS, acesta este un alt punct pe care l-am discutat si l-am negociat atunci cand am votat bugetul local. Si o chestiune cat se poate de tehnica si punctuala, va rog sa introduceti in discutie in comisia de circulatie, ca ultimul refugiu de tramvai sau mai bine spus primul refugiu de tramvai la intrarea in Iasi dinspre Horpaz, dinspre Hotel Capitol catre Iasi, sa poata sa fie ocolit si prin stanga, in momentul de fata se ocoleste doar prin dreapta. Deci pe sensul de mers de intrare in oras, primul refugiu de tramvai se poate ocoli doar prin dreapta, nu si prin stanga, ceea ce creeaza o strangulare a traficului in conditiile in care numarul de masini dinspre Lunca Cetatuii, Horpaz si asa mai departe este in continua crestere ... urmatoarele toate sunt si pe stanga si pe dreapta, toate de pe soseaua Nicolina. Acestea sunt punctele din interpelarea mea, dar permiteti-mi sa fac si un comentariu legat de ceea ce s-a discutat in legatura cu achizitia de autobuze. Domnule primar, nu este vorba de ipocrizie, ci este vorba de viziune pe care noi am avut-o si v-am spus de la bun inceput ca nu trebuie indatorat Iasul si iesenii pentru achizitia de autobuze pentru ca exista fonduri europene. Singurul care nu a vazut acest lucru ati fost dumneavoastra, in rest noi toti am vazut acest lucru. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu ma intorc inapoi. Sunt si eu ca in povestea cu pătrunjelul. Da, este vorba despre ipocrizie pentru ca noi discutam despre fonduri europene care sau pe care le vom atrage speram incepand cu sfarsitul anului 2018 cu, sa spunem, furnizarea produsului spre jumatatea anului 2020. Ganditi-va ca din 2016 de cand noi am inceput acest demers si pana in 2020, in patru ani de zile, iesenii, datorita acestei viziuni a dumneavoastra, ar fi fost condamnati ... acele mijloace de transport absolut nerezonabile cu imaginea Iasului de astazi. Si revenim la lucrurile care conteaza. Voi initia intr-adevar o discutie in comisia de circulatie. Eu stiu ca am discutat odata cu ocolirea refugiilor pe ambele parti pe soseaua Nicolina, desigur asta pana la instituirea benzi unice pentru transport public. Parcometrele sunt in procedura de achizitie de catre Primaria Municipiului Iasi si prevad si posibilitatea platii prin SMS. Pentru sala de sport noi avem in derulare si probabil ca ati si vazut publicat un plan urbanistic zonal care prevede constructia si posibilitatea initierii unui complex sportiv, dar nu neaparat doar sala de sport. Am lasat capacitatea de a putea construi acolo inclusiv o sala de conferinta de mare capacitate si alte utilitati de natura publica care sa poata suplini diverse deficiente la nivel municipiul Iasi in special in partea expozitionala si de conferinte. Nu exista niciun blocaj in ceea ce priveste accesul la Aeroport in momentul de fata. Este o marota pe care incercam sa o sa traversam in spectrul politic pentru a demonstra diverse insuficiente care din pacate persista in momentul de fata la aeroport si care si fata de care nu le face cinste. Este vorba despre circulatia de la terminal catre avion care se petrece sub ploaie si ar trebui sa va intrebati colegul din Podul Ros cam ce a avut in minte atunci cand coordona acele lucrari, despre faptul ca banda de procesare bagaje se defecteaza mult prea des pentru cei aproximativ 1.900 de calatori cat am avut un maxim, un varf de dimineata acum doua saptamani de zile pe plecarile internationale din terminalul T3 si era coada la bagaje, iesise afara, care este intr-adevar o problema datorita faptului ca nu s-a facut mentenanta benzi de procesare pentru bagaje si care nu are nici pe jumatate capacitatea de a procesa per ora ceea ce s-a intamplat in terminalul T3. Faptul ca de fapt T1, T2, T3, cele trei terminale sunt un sorogat fata de proiectul care a fost avizat de catre Consiliul Judetean la momentul respectiv si tot aeroportul trebuia construit pe flancul estic, nu pe flancul vestic pentru a putea sa devina functional pana la procesarea celor 5 milioane de calatori per an. Si multe, multe alte lucruri care trebuie sa le rezolvam impreuna. Singurul lucru care conteaza aici este faptul ca Primaria Municipiului Iasi si eu ca primar sunt perfect constient despre rolul acestui aeroport si perfect convins ca trebuie sa facem tot ce ne sta in putinta ca el sa sa se dezvolte si se poate deveni cel mai atractiv punct de imbarcare/debarcare pentru toata regiunea de nord-est in ceea ce priveste calatoriile aeriene. Este una dintre devizele cu care de altfel am si incercat sa protejez si de razboiul politic, dar si de imaginea publica negativa acest aeroport si fata de care voi incerca sa fac in continuare tot ceea ce imi este cu putinta pentru ca lucrurile sa mearga din ce in ce mai bine. Multumesc! Si o scurta observatie, pare, e o parere personala, ca unele discutiile le poarta diversi lideri intr-un singur punct, de intalnire. Multumesc!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

In legatura cu parcarea de la Curtea de Apel nu am primit un raspuns, iar parcometre erau in procedura de achizitie si anul trecut. Stiu ca nu s-a prezentat nicio companie, niciun furnizor. Daca s-a inaintat, daca a fost derulata vreo procedura? Doua aspecte care nu au fost, in privinta parcarii de la Curtea de Apel din Targu Cucului nu ati oferit niciun raspuns, iar in privinta achizitiei de parcometre ati spus ca e in curs de derulare. In curs de derulare era si in toamna anului trecut si nu s-a prezentat nimeni, nu am primit nicio oferta. Vreau sa stiu daca intre timp s-a schimbat ceva. Domnul primar Chirica Mihai

De la Biroul Licitatii, va rog tare mult, care este situatia?

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul primar Chirica Mihai

... Procedura a fost reluata si pe 31 iulie asteptam din nou depunere de oferte. Nu putem strange ... e datoria noastra sa urmarim toata aceste proceduri publice si tinem cu dintii de ele. Referitor la parcarea de la Curtea de Apel, ea exista in momentul de fata, cea care s-a construit pe domeniu public odata cu punerea in functiune a Curtii de Apel. Are si parcare subterana care poate fi folosita la fel de bine ca si cea supraterana. Sunt proprietati private si trebuie sa tinem cont si de dreptul constitutional de utilizare a proprietarilor functie de viziunea lor, desigur impreuna cu noi. Incercarea nu a fost abandonata, incercarea de deschidere a unei cai de comunicatii directa intre Bulevardul Independentei si zona Tudor Vladimirescu pe strada Maior Eremia Popescu ramane in atentia noastra. S-au identificat proprietarii acelor locuinte de pe parcursul viitoarei strazi si desigur incercam sa gasim si o solutie privind, nu neaparat exproprierea, poate cumpararea si redeschiderea unei noi cai de circulatie care sa poata deservi zona Tudor Vladimirescu. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Boisteanu, va rog.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Da, multumesc domnule presedinte. Buna ziua. ... (defecțiune tehnica) ...

As vrea sa discut despre o intalnire pe care am avut-o, o parte dintre consilieri aici prezenti, cu colegii care fac o treaba foarte buna, in paranteza, facand aceasta apreciere, de la ONG-urile ce se ocupa de activitatile orasului. Stiti ca atunci s-au creat o serie de discutii privitoare la apartenenta unor proiecte, cum era termenul? de adoptare, nu? Sau de adoptie a unor astfel de proiecte? si cu aceasta ocazie as vrea sa solicit, pentru ca tot s-a pus problema unei discutii cu aceasta comisie de circulatie ce ia decizii in acest sens, ca acel proiect la care nu mi-as, ar fi mult spus ca il adopt, dar particip cu toata inima, proiectul care prevede locuri de joaca pe strada pentru copii, sa il sustinem, sa avem aceasta intalnire si poate si celelalte care aduc sau au atingeri cu comisia de circulatie, ca sa putem sa promovam un program viabil care sa satisfaca cerintele iesenilor. Asta ca si concluzie la intalnirea pe care repet, pentru care repet, multumesc colegilor de la ONG. Fata de cel de al doilea subiect, este o informatie, o tratam exact ca o informatie, in spatiu public, despre un gest pe care il analizez si care prevede iesirea mea din Consiliul Local. Fara sa realizez o exacerbare, nici pe departe nu imi sta in caracter sa fac din mine vreun erou sau o Doamne fereste un punct de reper. Au venit foarte multe semne care mi-au spus ca nu e o decizie chiar unilaterala asa cum se, cum este o demisie si ca ar trebui intai sa am o intalnire cu cei care si-au pus anumite, un anumit capital de incredere si pe care sa ii reprezint. Am acceptat. Am spus ca nu fac acest pas de a anunta astazi asa cum eram hotarat demisia pentru ca se pare ca e mai mult decat o decizie personala si tin sa imi respect verticalitatea, personalitatea si cuvantul dat celor care au crezut ca as putea sa ajut la bunul mers al activitatilor. Cu asta consider subiectul inchis, niciun alt comentariu nu se va mai face. Va multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule primar, aveti cuvântul.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, sigur ca da. o sa incerc sa punctez exact in același ton cu domnul profesor Boisteanu. Asa cum aminteau unii dintre colegii nostri, au trecut peste doi ani de zile de cand impreuna, consilieri locali, primar, am votat credinta acestui oras si cetatenilor care ne-au ales si care ne-au acordat increderea de a-i sluji pe perioada de patru ani de zile. S-au intamplat multe lucruri de atunci, au fost foarte multe valuri peste noi care ne-au modificat gandurile, ne-au, eu stiu, definit alte teluri in viata, ne-au aratat alte parti ale adevarului pe care nu il vazusem la momentul potrivit si ne-au adus in diverse situatii care unele dintre ele au devenit critice. Nu am reusit sa comunic, poate, aceasta problema a demisiilor intr-o maniera foarte apropiata, pentru ca asa cum am spus-o si acum cativa ani de zile si cred si in momentul de fata, inscrierea intr-un partid politic, abandonarea unui partid politic, impartasirea unei functii de demnitate publica este in primul rand un act de demnitate personala pe care ti-l asumi cu bunele si relele pe care ti le ofera aceasta demnitate pe tot parcursul evolutiei tale. Rigorile politice, regulamentele interne ale partidelor politice si toate celelalte lucruri care decurg din bunul mers al democratiei intr-un partid politic, sunt elemente care trebuie respectate atata timp cat ele fac parte din conduita tuturor celor care conduc un partid politic. In ceea ce priveste pe domnul profesor Boisteanu, eu nu pot decat, sa il felicit este prea putin spus, sa ii arat intreaga mea gratitudine nu pentru faptul ca nu si-a dus, poate, un gand pana la capat, ci pentru faptul ca inteles ca misiunea si a mea si a dumneavoastra aici nu este o misiune de partid. In primul rand este o misiune de demnitate, apoi este o misiune de juramant pe care l-am depus si poate fi si o misiune de partid atata timp cat rigorile partidului impartasesc aceeasi traiectorie cu cea a cetatenilor care ne-au ales. Este nevoie sa facem tot ce ne este cu putinta fara sa abandonam batalia politica pentru ca bunul mers al acestei localitati sa fie unul vizibil de fiecare data si pe drumul pe care impreuna l-am ales. Acum doi ani si jumatate cand am constituit lista alesilor locali ai Municipiului Iasi din partea Partidului Social Democrat, nu am avut decat un singur gand, sa fie oameni competenti, oameni devotati, oameni cu conduita personala si profesionala si care pot deveni reprezentanti cu adevarat pentru comunitatea ieseana, pentru Iasul nu este orice oras. De aceea, eu cred ca am reusit sa fac cea mai buna si mai valoroasa lista de consilieri locali pe care municipiul Iasi i-a avut vreodata. Oameni cu o profesie bine definita, cu o cariera profesionala bine lustruita, cu o evolutie economica pentru unii dintre ei foarte bine fundamentata, cu moralitate, definind diverse categorii sociale si reusind in cele din urma sa se imbrace intreg esichierul social a acestei localitati. Razboiul politic va continua, sunt convins si trebuie sa continue pentru ca nu exista democratie fara partide politice. Este iluzoriu si utopic sa credem ca daca vom distruge anumite partide, vom crea un stat mai democratic. Nu. Partidele trebuie incurajate, trebuie dezvoltate, trebuie aruncate in lupta politica si trebuie sa convinga in primul rand electoratul. Deocamdata aceasta este structura care a convins electoratul in anul 2016, prin programul nostru, prin platforma noastra, prin, eu stiu sentimentele pe care am reusit sa le empatizam impreuna cu cetatenii Municipiului Iasi. Si cred ca aceasta este structura care va trebui sa incheie acest mandat, dupa care sa lasam din nou cetatenii sa ne judece. De asta cred ca aceste presiuni care uneori par ilare, din partea unor conducatori vremelnici, asa cum am fost si eu, a structurii de partid a PSD, nu sunt o motivatie in a deforma personalitatea unor oameni care nu s-au nascut in partid si nu vor muri din partid, isi vor defini, cu siguranta, prin propria lor vointa viitoarea cariera. Vreau sa va felicit, nici nu am crezut vreodata ca un om care si-a cladit o cariera profesionala prin propria sa munca pe parcursul zecilor de ani, va raspunde intr-o maniera atat de simplista unor provocari, vremelnice, a unor persoane. Totodata, vreau sa imi arat compasiunea in continuare pentru colegul nostru, Marcel Istrate care era pentru mine un reper de moralitate si de profesionalism si care din pacate, probabil si din cauza unui profil mai putin adaptat la mediul politic, nu a reusit sa faca fata acestei presiuni. In rest, pentru mine municipiul Iasi este principalul obiectiv. Nu conteaza cum se numeste partidul politic care vrea sa munceasca alaturi de mine, dar trebuie sa o faca fara ipocrizie, trebuie sa o faca bazand-se pe proiectele care chiar conteaza pentru municipiul Iasi. Unde Spitalul Regional de Urgenta trebuie sa fie pentru municipiul Iasi. Unde transportul public trebuie sa fie o prioritate pentru municipiul Iasi. Nu stiu cati dintre noi mergem cu autobuzul, si sa dea Dumnezeu sa nu folosim niciunul dintre noi Spitalul Regional de Urgenta, dar trebuie sa ne gandim la cei care intr-adevar vor avea nevoie dansul. De aceea cred ca batalia politica este utila atata timp cat isi pastreaza nivelul de suportabilitate a bunului simt pe care fiecare dintre noi il poate acorda acestei batalii. Multumesc, domnule profesor si multumesc tuturor colegilor nostri care de fiecare data au reusit sa strabata diverse presiuni si sa ramana fideli cetatenilor municipiul Iasi. Multumesc! Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Odata epuizata sectiunea de interpelari, v-as ruga sa trecem la votul asupra ordinii de zi. O ordine de zi care cuprinde 48 de proiecte. Va anunt ca proiectul numarul 8 este retras datorita, la initiativa celui care a initiat proiectul, iar in afara de asta avem trei completari. V-as ruga sa supunem la vot ordinea de zi cu proiectul numarul 8 retras. Va rog domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

In privinta ordinii de zi eu, va rog ca in ceea ce priveste inventarierea de terenuri, proiectele sa vizeze strict inventarierea si nu si partea a doua a fiecarui proiect, respectiv scoaterea la licitatie. Asta ar insemna de la 21, cu exceptia 31, 32, 33. Deci suntem ... As dori ca pe ordinea de zi sa discutam doar de inventariere, nu si de instrainare, cu exceptia proiectelor de la 31, 32, 33.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Am inteles. Deci un amendament pe care il aduceti dumneavoastra vis-a-vis de ordinea de zi.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

... da.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Care ar trebui sa il supunem la vot. Cine este pentru amendamentul propus de colegul liberal, domnul consilier Boz? Voturi impotriva?

Abtineri?

Voturi pentru?

Pentru amendament si impotriva amendamentului.

Deci se respinge amendamentul. Inseamna ca vom discuta ordinea de zi cu punctul 8 retras.

Votam aceasta ordine de zi cu punctul 8 retras.

Cine este pentru?

Domnul consilier local Crucianu Tudor Bogdan

Domnule presedinte, va rog. As avea o propunere si anume, punctul 26 si 27 sa fie amanate si sa nu fi dezbatute in cadrul acestei sedinte.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Deci este vorba despre un alt amendament. Cine este pentru acest amendament?

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Care este motivația?

Domnul consilier local Crucianu Tudor Bogdan

Motivația consta in faptul ca grupul consilierilor PSD dorește sa discute aplicat pe ceea ce inseamna parte de vanzare deoarece am vazut ca cele doua terenuri sunt invecinate si am dori sa ne uitam, sa dezbatem mai mult acest proiect.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Cele doua proiecte de pe ordinea de zi au fost supuse dezbaterii dumneavoastra si la sedinta anterioara, ceea ce inseamna ca ati avut la dispozitie cel putin 30 de zile sa va lamuriti. Asa cum am spus si la comisiile reunite si la ultima comisie, vorbim de doua curti interioare, pe strada Vasile Conta, doi proprietari diferiti. Nu stiu ce mai trebuie discutat si ce mai trebuie dezbatut. Daca aveti alta motivatie?

Domnul consilier local Crucianu Tudor Bogdan

Cred ca eu am fost suficient de clar astfel incat am punctat faptul ca ne dorim, daca votul va fi pentru, va fi pentru, daca nu, nu.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. Cine este pentru acest amendament?

Impotriva?

Deci, ca atare in afara de proiectul 8 care a fost retras de pe ordinea de zi, proiectul de numarul 26 si 27 sunt si ele retrase, amanate pentru o discutie ulterioara. Motivatia retragerii proiectului numarul 8, necesita o perioada de dezbatere publica de 30 de zile. Asta este motivul pentru care a fost retras. Va rog, domnule consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

As avea un amendament pentru proiectele care se refera la 32, 33 si 31. Suntem de acord cu concesiunea si pentru vanzare cerem amanarea proiectului pentru a putea fi studiate de intreg grupul de consilieri PSD.

Domnul primar Chirica Mihai

O sa le discutam, pentru ca am reusit sa, ma iertati, am reusit sa gasim si am si adus niste acte de vanzare cumparare chiar din vecinatatile unde ei isi intregesc proprietatile acolo.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Am inteles. Dar daca mergem pe concesiune, ramanem in vot, iar daca mergem pe vanzare, dati-ne voie sa amanam proiectul, proiectele pentru...

Domnul primar Chirica Mihai

Ei insista pentru vanzare pentru ca deja parcele intercalate sunt proprietate ...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Am inteles. Amanam pentru a aprofunda proiectele de catre consilierii PSD. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Deci, supunem la vot si acest amendament facut de domnul consilier Surdu. Un amendament care priveste amanarea proiectelor ... (defectiune tehnica) ... Nu cred ca pot fi votate astazi schimband din vanzare in concesiune, nu?

Da, cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Sunt 15 voturi pentru. Asadar se aproba si acest amendament...

Va rog, sa reluam numaratoarea la voturile impotriva.

Cine este impotriva acestui amendament?

Domnul Pintilei va rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Cred ca ar fi util sa se dea niste explicatii asupra acestor doua proiecte, trei proiecte, pardon.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Explicatiile le-m putea discuta la momentul in care ajungem la proiecte, nu? Cred ca asa ar fi...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Cand ajungem la proiectele respective, consilieri PSD vor cere o pauza de consultare. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Deci sa inteleg ca retrageti amendamentul?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Retragem amendamentul intrucat au aparut documente noi pe care consilierii nu au avut timp sa le ia cunostinta. Au aparut acuma. Le-a trimis beneficiarul acestei cereri, care cere aceasta vanzare pentru a-si extinde investitia pe care a facut-o pe teritoriul Municipiului Iasi si din acest motiv vom cere o pauza de consultare. Ne vom uita pe documentele respective, vom aprecia daca pretul respectiv din zona respectiva este motivat si atunci vom vedea daca mergem mai departe sau amanam Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

In concluzie, supunem la vot ordinea de zi cu proiectul numarul 8 retras si proiectele 26 si 27 amanate.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Ordinea de zi a fost aprobata.

(domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 1

Proiect de hotarare privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași inregistrat la 31 decembrie 2017;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.06.2018;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule consilier Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Buna ziua din nou. As vrea sa facem cu totii un exercitiu de imaginatie. Suntem la sfarsitul lunii iulie si sa ne gandim cum ar fi daca am avea o executie a bugetului la acest moment de 16%. As vrea sa va ganditi totodata de ce ne tot intreaba iesenii de ce toate strazile din municipiul Iasi sunt pline de gauri si de ce nu se pot repara? si probabil ca toti iesenii primesc raspuns ca nu sunt bani. Pai nu sunt bani pentru ca asa ne spune cineva de la primarie. In realitate, pana in momentul de fata s-au cheltui doar 16% din bugetul anual si probabil ca cea mai mare bucurie va fi tot a domnului primar cand anul viitor la aprobarea noului buget va prezenta din nou o suma extraordinara a bugetului de dezvoltare care va fi constituita din banii pe care, iarasi si in acest an nu a reusit sa ii cheltuie. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Domnule Timofciuc, domnule consilier, va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Dragi colegi, 16,6 % grad de realizare a execuției bugetului pe secțiunea dezvoltare. Eu cred ca ar trebui sa propunem ca domnul primar, pentru ca el este cel care conduce executivul, sa incaseze un salariu de 16,6 la suta din cat are in momentul de fata, din cei 3.000 de euro. Cred ca ar fi cea mai inteleapta decizie. Multumesc!

(domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu a iesit din sala de sedinta).

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Era sa spun ca si dumneavoastra aveți o interpretarea cognitiva tot de 16,6 %. Si cred ca ati citit iarasi, vorba colegului nostru, transversal. Este foarte adevarat ca naste discutii aceasta modalitate de interpretare. Eu nu neg faptul ca nu puteam fi nici 50%. Sigur ca da, bugetul aprobat in martie, procedurile publice care trebuie sa le derulam. Asa cum spuneam si la comisiile reunite, maximul de, sa spunem, finantare se atinge undeva in luna octombrie atunci cand de fapt acumuleaza toate facturile necesare. Cum dadeam exemplu si in cursul zilei de ieri, numai pentru Casa Braunstein unde se lucreaza de aproximativ 3 luni de zile, factura transmisa pana acuma este de 300.000 lei, nu pentru faptul ca nu am muncit, ci pentru faptul ca inca nu si-au incheiat situatiile de lucrari, nu sunt verificate. Exista niste, sa spunem proceduri destul de laborioase instituite de legile finantelor publice locale in Romania si probabil peste tot in lume, care nu iti permit avansarea unor plati decat intr-o maniera procedurala destul de inceata. Ele vor veni pentru ca daca v-ati uitat si pe programul achizitiilor publice, in momentul de fata avem vreo 32 de proceduri de achizitii si care desigur vor trebui duse la bun sfarsit, unele sunt de furnizare care vor in seama plati imediate, altele sunt de lucrari care vor continua sa fi supravegheate exact in temeiul legii. Nu putem sa fortam lucrurile. Nu vom plati nici un cent in plus decat in conditiile in care sunt realizate si productii. Se lucreaza peste tot in oras. Cine are ochi sa vada, vede si probabil ca multi vad lucrul asta, mai putin cei care vor doar sa critice. E loc de mai bine. Se poate lucra si mai mult in oras, dar asta nu depinde numai de noi, depinde si de cei care vor sa ofere contracte. Dumneavoastra nu stiti ca avem proceduri reluate si de cate doua, trei ori pana in momentul de fata pentru ca nu se depun oferte, pentru ca Romania in momentul de fata este in criza de forta de munca, pentru Romania incearca cu disperare sa aduca forta de munca de peste hotare, pentru ca Romania se va bloca in implementarea fondurilor europene din planurile operationale regionale, tocmai din aceasta deficienta de forta de munca. Noi stim lucrul asta, motiv pentru care am si demarat parte din proceduri chiar inainte de semnarea contractelor de finantare utilizand prevederea legala privind clauzele suspensive. Incercarea este permanenta, de a favoriza implementarea programelor de investitii, dar o facem doar in temeiul legii, domnule consilier.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Scurt, va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Domnule primar, mie in general sa stiti ca imi plac oamenii aroganti, dar dumneavoastra aveti o aroganta cu care ...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule, va rog frumos, la subiect. Domnul consilier. domnul consilier va rog frumos, la subiect daca aveti ceva de discutat.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Am dreptul sa vorbesc cu ceea ce vreau de la acest microfon.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Nu, ati avut dreptul, ati avut o interventie la acest proiect. V-am acordat un ...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Lasati-ma sa imi termin interventia!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, la subiect.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

La subiect, adica la ceea ce a spus domnul Chirica.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule, domnul Chirica nu face obiectul proiectului numarului 2. Va rog frumos, la subiect.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Domnule primar Chirica, dincolo de aroganta asta si de forma asta de lipsa de bun simt pe care o manifestati ... Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier, va rog frumos, la subiectul. Domnul consilier...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Ar fi terminat pana atunci. Lasati-l ...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Dincolo de aroganta, domnule primar ...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier, va rog frumos ... la subiect ...

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Nu sunt avocatul nimanui. Sunt presedinte de sedinta. daca dumneavoastra vreti sa procedati ...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Sunteti acolo sa mediati aceasta intalnire, nu sa fiti avocatul domnului Chirica...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Tocmai, tocmai. Nu sunt avocatul nimanui. V-am rugat sa va exprimati la subiect

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Am dreptul sa vorbesc de la acest microfon ceea ce doresc eu, nu ceea ce imi spuneti dumneavoastra

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Unde? Pe maidan, da. Aici sunteti in plenul Consiliului Local si va rog frumos, avem niste reguli care trebuie sa le respectam. V-am rugat frumos sa le respectati, atat, nimic mai mult. Daca aveti ceva la subiect, v-am dat cuvantul o data deja pe acest proiect. Va rog frumos la subiect...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Domnule Boca, cred ca v-ati rezolvat problemele imobiliare ...

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule Timofticiuc, va rog frumos, problemele dumneavoastra sunt nu imobiliare, sunt de intelegere. Va rog frumos.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Dar nu va intereseaza ceea ce spun eu de la acest microfon, sa fie clar...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Ba da, ma intereseaza pentru ca sunt presedinte de sedinta, ceea ce dumneavoastra nu sunteti. Cand o sa fiti dumneavoastra, o sa procedati conform regulamentului...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Dar nu ma puteti cenzura. Sunteti absurd. Cum sa spun ceea ce doriti dumneavoastra. Vreau sa spun foarte clar ...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Nu, ati epuizat, pentru acest proiect ati epuizat ...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule Boca, nu va permit sa imi inchideti microfonul, ca nu aveti niciun drept sa faceti asta. incalcati regulamentul! Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cititi, va rog frumos, regulamentul. Domnule consilier, cititi regulamentul!

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Mi s-a pomenit numele si am dreptul la replica

Domnul consilier local Ignat Etienne

Domnul Boca, va rog sa cititi un pic regulamentul, vedeti ca nu exista un timp. Haideti sa nu, sa nu exageram cu regulamentul ... Va rog sa imi spuneti dumneavoastra articolul din regulament unde spune poate sa vorbeasca trei secunde.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da... dumneavoastra articolul din regulament unde spune ca poate sa vorbeasca ce vrea el ...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Dumneavoastra ati motivat chestia asta ca nu mai are timp. stati putin. Ori lasam sa vorbeasca, ori incheiem toata ... Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

i-am dat cuvantul sa vorbeasca si l-am rugat sa vorbeasca la subiect.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Domnule, eu vorbesc aici pe raspunderea mea. Nu imi spuneti dumneavoastra ce sa vorbesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Ba da, sa vorbiti la subiect. Daca vreti altceva, mergeti afara pe hol si vorbiti ce vreti dumneavoastra, cu imobiliare si cu de astea. Intelegeti? Eu inteleg ca dumneavoastra sunteti, cititi doar tranversal si nu stiti nici sa va exprimati... Domnul consilier local Timofciuc Razvan

E transversal, nu tranversal

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Nu reusiti ...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Domnul Boca, domnul Boca, eu zic sa va abtineti

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Trecem mai departe...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Domnule, domnule Boca, permiteti-mi sa imi termin interventia

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Spuneti, La subiect, va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

La subiect. Ceea ce vreau sa spun este ca dincolo de aceasta aroganta, aceasta forma de nesimtire a primarului vedem ca cifrele arata o totala necompetenta in a managerial acest oras. 16,6 % bani cheltuiti pentru sectiunea de dezvoltare la jumatate a anului ...

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Ai mai spus o data, domnule consilier, lucrul asta...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule viceprimar. Domnule primar...

Domnul primar Chirica Mihai

Am o ...

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Azi am fost fara discernamant, iar acum aud un cuvant care cred ca nu face parte din bunul simt al exprimarii ... Domnul consilier local Timofciuc Razvan

... dar jignirea domnului primar face parte?

(Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin a intrat in sala de sedinta).

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

... al exprimarii pe care trebuie sa o avem noi, consilieri ...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier, ati avut cuvantul. Va rog, domnule, nu perturbati toata sedinta. Mergeti pe hol, vorbiti la telefon, dati date ca ati, v-ati facut numarul. Gata. Sunteti mare astazi. Va rog, domnule consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Deci, ma gandesc ca inainte de a intra in Consiliul Local, cu o seara inainte este bine sa ne reamintim de clasicii nostri, sa citim undeva, sa vedem care sunt termenii cu care putem sa ne adresam unui primar, unui consilier. Nu putem sa il facem fara discernamant si nesimtit. Asta cred ca este de domeniul bunei educatii si bunei cresteri. Indiferent ce mi-ar fi spus omul ala mie, am atatea cuvinte in acest bogat repertoriu de cuvinte romanesti, incat sa i pot raspunde fara sa folosesc trivialitati. Daca folosesc trivialitati, inseamna ca sunt din aceasta domeniu si fac parte din aceasta zona si inseamna ca nu am ce cauta printr-un Consiliul Local, dati-mi voie. Multumesc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Domnule Surdu, fiti corect ...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu. Va rog, domnule consilier Timofticiuc, chiar nu va puteti stapani. Eu inteleg. Ati luat vreun energizant inainte de sedinta asta? Va rog frumos. Domnul consilier Nedelcu, va rog.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Buna ziua. as avea o propunere, sa nu se mai serveasca cafea inaintea sedintelor de Consiliu Local. Agita!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul Etienne, va rog.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Eu am sa fiu foarte scurt, pe scurt si am sa zic, legat de ce a zis domnul Surdu. Imi aduc aminte foarte bine ca dumneavoastra, tot grupul PSD, nu a luat apararea colegului de la PSD in persoana domnului Mihai Gavril cand domnul primar a spus ca, contrar ce a spus astazi in sedinta, ca urmatorul pe lista, va veni un tip imbracat in trening, incult si nu mai stiu cum. Nu v-am auzit. Acuma veniti ...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Etienne, va rog frumos, daca aveti ceva la subiect ...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Acuma veniti si luati apararea domnului primar cand ... de la PSD. Va rog. Va rog frumos. Domnule consilier Boz, va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stimati colegi, e pacat ca s-a ajuns aici. Nu au fost folosite trivialitati, domnul consilier Surdu, ci sunt termeni care exista in dictionarul explicativ al limbii romane. Chiar daca, sunt termeni care definesc o situatie in care cineva a gresit. Dar nu termenul poarta vreo vina, ci atitudinea celui care a declansat sa fie calificat in acest fel. Domnule presedinte de sedinta, as dori sa inchid acest subiect atragand-va atentia dumneavoastra pentru ca este rolul dumneavoastra sa atrageti atentia fiecarui consilier si chiar si domnului primar atunci cand se depaseste o anumita limita, cum au spus colegii mei, o limita bunului simt. Unii au limita mai sensibila, altii mai insensibila. Dumneavoastra trebuie sa mentineti calmul acestor discutii si nu ati facut-o. In momentul in care Domnul Primar i-a spus unui coleg de al meu ca inteles doar 16% dintru-un proiect, adica o jignire pe fata, ati ras, v-a placut poate aceasta remarca si v-ati complacut. Nu v-am auzit absolut niciodata sa ii atrageti atentia Domnule primar, dumneavoastra sunteti aici in Consiliul Local ca sa oferiti explicatii, nu conduceti sedinta, noi suntem cei care avem atributii legale in sedinta de Consiliul Local.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier, va rog. Corect. Va rog, va rog sa revenim la ordinea de zi. Va rog frumos, domnule consilier.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Cu asta am inchis. Nu este bine, nu este bine ca s-a ajuns si aici le atrag atentia si colegilor mei in calitatea mea de lider de grup, dar este datoria dumneavoastra ca presedinte de sedinta si mai ales ca domnul primar este acolo langa dumneavoastra, sa ii atrageti si dumnealui atentia.

(domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu a intrat in sala de sedinta).

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumesc pentru sfaturi. Eu cand voi considera ca e necesar, voi face acest lucru. Multumesc Daca dumneavoastra credeti ca a spune ca 16,6 % ati inteles dintr-un proiect e o jignire, fata de nesimtire sau aroganta sau v-ati rezolvat probleme imobiliare, eu nu stiu, eu ma indoiesc ca e asa.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Dumneavoastra vi se pare ca e dovada de bun simt sa ii spui unuia ca nu intelegi nimic si sa fii ...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Revenim la ordinea de zi, va rog. Cine este pentru?

Domnul viceprimar Botez.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pornind, sigur, de la acest punct de pe ordinea de zi, cred ar fi fost mult mai simplu daca acesti colegi actuali din PNL ar fi studiat bugetul si executia bugetara pe anul trecut si ar fi vazut modul in care au fost acesti bani cheltuiti in fiecare luna. Daca ar fi ajuns pana la luna octombrie, noiembrie, decembrie si ar fi vazut salturile in cheltuirea banilor. O comparatie pe ultimii 3 ani ar fost, sigur, mult mai edificatoare. faptul ca domnul primar si ieri a explicat acest lucru, ar fi fost sigur, mult mai simplu pentru toti daca aceste lucruri ar fi fost cumva tehnic tratate si nu ar fi fost aduse in discutie din nou doar intr-un mod politic.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Tocmai in ce este problema, ca se repeta. Anul trecut nu am fost cheltuite toate sumele de la sectiunea de dezvoltare si noi vedem ca se repeta acest lucru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu, va rog.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Multumesc domnule presedinte de sedinta. Tot pe langa subiect am sa vorbesc si eu, tot pe langa subiectul de pe ordinea de zi, numarul 2. L-as ruga pe domnul consilier, din bun simt si din respect pentru noi sa isi aduca aminte ca la ultimele 4, chiar 5 sedinte, ori a plecat din timpul sedintelor si ne-a lasat sa stam cateva ore aici, ori nu a venit deloc. Motiv pentru care va rog frumos sa va pastrati din energii si sa nu le consumati toate chiar acuma.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, eu am sa incerc, Sigur ca da, nu stiu daca schimbul asta si dialogul pe care il purtati domniile voastre, domnul Etienne si cu colegul Timofticiuc, face parte din fisa postului unui primar nevoit sa asculte aceste lucruri, dar un lucru este foarte clar. Demonstreaza exact ceea ce mi-am, sa spunem, trasat ca si o concluzie finala mult inainte de a incepe aceasta sedinta, limitele de intelegere sunt niste, sa spunem, indicatori absolut rezonabili pentru oricare fiinta umana. Din nefericire pentru dumneavoastra faceti parte din cei care au limita mult mai redusa si care nu inteleg sa faca o despartire cat se poate de ...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Eu nu v-am jignit cu nimic astazi ...

Domnul primar Chirica Mihai

... rezonabila intre o gluma buna, o observatie, o aroganta, un anumit stadiu de nesimtire, asa cum ati pronuntat dumneavoastra. Deci este foarte interesant de vazut cat puteti sa discerneti intre aceste lucruri. Solicitarea dumneavoastra de, eu stiu, diminuarea salariului la 16,6%, nu a venit decat ca raspuns in acelasi ton asupra nivelului in care ati inteles ceea ce v-am explicat si in cursul zilei de ieri la sedintele reunite. Nu trebuie sa fie un moment de disputa politica pentru a putea satisface orgoliile celui, singurului dumneavoastra sef care il aveti. Nu trebuie. Nu merita. Si o sa observati ca viata nu va va oferi satisfactia pe care o doriti crezand ca din lesa veti putea reusi ceva in viata. Nu. In afara lesei se obtin satisfactii in viata, in lesa nu obtii niciodata decat slujirea celui care tine capatul lesei. Iar dumneavoastra, in momentul de fata, ati demonstrat ca ramaneti in continuare slujitorul capatului lesei si nu va mai pronunt numele ca l-ati subinteles cat se poate de cert. In rest, nu vreau sa fiu un element de disputa intre consilieri, intre definitii asupra arogantei, nesimtirii sau altor adjective care pot fi pronuntate aici. Singurul lucru pe care vreau sa il cer este sa ne uitam un pic, poate si pe acesti pereti despre care de fiecare data vorbim cu respect, astfel incat sa putem sa ne diminuam nivelul de prestatie intr-o maniera foarte apropiata cu cei care ne-au fost inaintasi si fac trimitere la cei care fac excese pe aceasta tema. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Supunem la vot proiectul numărul 2.

Cine este pentru?

Domnul consilier local Ignat Etienne

As vrea sa mai zic si eu... nici nu ma interesează ce a zis domnul primar, dar legat de ce a spus domnul Botez...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Nu, nu. domnul consilier Etienne, va rog frumos. Domnul consilier, am epuizat. Daca vreti pana diseara vom face aceasta polemica si nu rezolvam nimic. Deja avem ora si jumatate de cand am inceput sedinta. Va rog frumos. Domnul consilier local Ignat Etienne

Doar o propozitie pentru dumneavoastra.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Nu epuizati totul acuma. Mai aveti 40 de proiecte, o sa aveti timp. Domnul Etienne, va rog frumos.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Vreau sa revenim putin la acest proiect de hotarare pentru ca s-au adus tot felul de ...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog. daca vorbiti la subiect.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Foarte la subiect. Nu ma intereseaza ce a spus domnul primar. Eu nu l-am jignit si cu asta am terminat tot ce s-a discutat. Legat de acest proiect, domnule Botez, spuneti ca 16,6 % executie bugetara pe sectiunea dezvoltare, cum putem sa o intelegem altfel decat 16,6. Asta e clar pentru toata lumea. Anul trecut care a fost, cati bani din sectiunea dezvoltare a bugetului local nu s-au cheltuit? Am avut un procent de cheltuirea sectiunii de dezvoltare undeva la 55%, daca imi duc aminte foarte bine.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Pe tot anul am avut 55.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pe tot anul, da.

Domnul viceprimar Botez Radu

Nu vreau sa intru intr-o in polemica.

Domnul consilier local Ignat Etienne

... Fara nicio problema...

Domnul viceprimar Botez Radu

Am vrut sa va spus ca exact si anul trecut, la 6 luni exista un anumit procent, procent net imbunatatit la 12 luni datorita faptului ca banii se cheltuie toamna, proiectele sunt primavara. Daca dumneavoastra luati pe ultimii 3 ani si vedeati un astfel de comportament, al bugetului, va dadeati seama ca acesti 16 care poate in anii trecut a fost 23, poate au fost 25%, se transforma la sfarsitul anului in peste 90%. Pentru ca banii se cheltuie toamna.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Foarte bine. Putem invata din trecut, dar nu inteleg de ce faceti presupuneri ca nu am sti.

Domnul viceprimar Botez Radu

Ok. Anul trecut...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Eu nu am facut nicio presupunere ca dumneavoastra nu stiti. Asta e singura chestie.

Domnul viceprimar Botez Radu

Stiti la sfarsitul la anului trecut cat a fost aceasta valoare?

Domnul consilier local Ignat Etienne

Nu vorbește la microfon.

Domnul viceprimar Botez Radu

Ok. Deci aceasta valoare la sfarsitul anului trecut a fost de 80%, deci 16% acuma, la sfarsitul anului a fost 80%. Deci vedeti ca exista o diferenta intre primele luni si ultimele luni. Lucru care vi s-a explicat si ieri. Am crezut ca de ieri pana astazi, explicand-va lucrul acesta, il argumentati daca voiati sa mai deschideti discutia, tehnic. Dar a fost aceeasi discutie sterila, fara un argument tehnic.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. Cine este pentru proiectul numarul 2?

Voturi impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Si cate voturi impotriva? 5? Va rog sa ridicati. Cu 7 voturi impotriva si o abtinere proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2018;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Daca sunt discutii? Va rog domnul consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Votul nostru, al grupului consilierilor liberali este impotriva acestei rectificari deoarece la inceputul anului noi am votat bugetul cu o serie de amendamente formulate de catre Partidul National Liberal si pana in acest moment, la jumatatea anului, observam ca pe partea de crestere a burselor pentru elevi nu s-a facut nimic, pe achizitie de video proiectoare nu s-a facut nimic, dotarea tramvaielor, celor zece tramvaie cu aer conditionat nu s-a intamplat. In fine, sunt mai multe dintre amendamentele pe care noi le-am formulat atunci, dar niciunul nu a fost pus in practica pana in momentul de fata. Astfel incat dorim sa transmitem un semnal, fie ne tinem de cuvant, fie nu, atunci nici noi nu vom mai avea aceeasi intelegere fata de ceea ce ni se propune.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. Va rog domnule viceprimar. Domnul consilier Surdu, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

As vrea sa ne explice doamna directoare ce se intampla in momentul in care nu se voteaza acest proiect de hotarare.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna director. Va rog sa ii aduceti un microfon.

Doamna director Apetroaie Maria

Bugetul este un instrument de funcționare a UAT-ului, asa cum bugetul este un instrument al managementului in orice entitate. Rectificarile de buget sunt pe lege. Rectificarile se efectueaza taman pentru a asigura functionarea entitatii. Daca vreti izvorul de drept al rectificarilor, punctual, il regasiti la articolul 48 din Legea 273 care prevede ca acolo unde obiectivele, proiectele de investitii nu se pot realiza la nivelul proiectiei bugetare, la propunerea ordonatorului de credite si cu aprobarea autoritatii deliberative se redistribuie sumele.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Doamna directoare, intrebarea mea consta in faptul ca daca astazi nu votam acest proiect, care sunt consecintele?

Doamna director Apetroaie Maria

Consecintele imediate sunt ca unele dintre directiile subordonate care asigura serviciile publice importante ale Iasului cum ar fi: servicii ... (defectiune tehnica) ... citadin, iluminat public, salubritate, bineinteles toate celelalte, dupa cum bine stiti exista 80 de unitati pe care le finantam din bugetul local. 71 unitati de invatamant, plus directii, crese, Editura Junimea etc, nu le mai nominalizez pe toate, le cunoasteti, vor inregistra dificultati majore in functionare. Suntem siliti sa venim cu aceasta rectificare si din disparitia unei sume importante din bugetul Municipiului Iasi prin reducerea sumelor alocate ca si cote din impozitul pe venit. Impozit, cote din impozit pe venit care sunt venituri proprii numai ca le administreaza statul, asa cum si noi organul fiscal local administram unele taxe si impozite si le viram statului. Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumim doamna director. Domnul consilier Surdu, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

As vrea sa mentionez faptul ca grupul de consilieri PSD va vota acest proiect pentru ca nu intentioneaza niciodata sa blocheze functionara primariei si a institutiilor care ii sunt subordonate. De asemenea, nu intentioneaza sa blocheze activitate de invatamant, nu intentioneaza sa blocheze activitatea tuturor celor care depind de votarea acestui buget. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru, va rog.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Da. Multumesc frumos, domnule presedinte. O sa vorbesc acolo unde am si dreptul legal si dreptul moral, respectiv ma refer la sectorul de invatamant. Este pentru a n-a oara cand consilierii locali liberali se opun unei dezvoltari armonioasa a orasului, plecand de la Spitalul Regional de Urgenta si continuand cu toate celelalte motive superficiale invocate de domniile lor. Stimati colegi atat liberali, cat si ai Partidului Social Democrat, ai Partidului Miscarea Populara, vorbesc ca un reprezentant al invatamantului preuniversitar, am aceasta calitate legala. In momentul discutiei noastre, in foarte multe unitati din invatamantul preuniversitar iesean se deruleaza o serie de lucrari. As da doua, trei exemple - finalizarea lucrarilor la Scoala Mihail Kogalniceanu, structura a Colegiului National Mihai Eminescu. In urma unor discutii cu executivul primariei din Iasi se pare ca s-au alocat o suma de 150 de milioane pentru finalizarea terenului de la Colegiul Octav Bancila. Am, daca vreti sa va spun punctual toate investitiile care se fac in invatamantul preuniversitar. Peste aproximativ 30 de zile sta sa inceapa noul an scolar. Distinsul meu coleg de banca, asa ca sa il citez pe domnul avocat Boz, a empatizat cu mine pana acum, a pus o intrebare, in opinia mea nefireasca. Respectiv, s-a dorit sau au dorit cei de la PNL sa se realizeze anumite investitii si enunta mai devreme anumite aspecte tehnice in scoli, vezi acele videoproiectoare si asa mai departe. Ori, nu va inteleg, ca aceste, sa spunem, investitii sa se poate realiza, hai sa terminam cu infrastructura scolara. Repet, discut doar despre acestea, despre celelalte lucruri a vorbit colegul meu, domnul Surdu Gabriel. Punem in joc existenta si o citesc doamna director, dar poate e bine sa traduceti ce inseamna UAT. Ma gandesc ca din aceasta cauza nu stiu distinsii colegi sa voteze. Vorbim de orasul Iasi, unitatea administrativ teritoriala Iasi, stimate coleg. Hai sa dam drumul acestei rectificari pentru ca este vorba de viitorul nostru, al iesenilor. Va multumesc tare mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei si dupa aia domnul consilier Boz.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Mie imi pare rau ca unii dintre colegii consilieri liberali se transforma in cutii de rezonanta ale nepriceperii manageriale ale conducatorilor vremelnici care ii aveti in fruntea partidului. Incep sa am un mare regret fata de doamna deputat Camelia Gavrila, nu ca, in legatura, nu ca a venit la noi la PSD, ci ca nu a ramas la voi la liberali ca sa aveti un lider ca lumea.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Boz, va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Sa stiti sa stiti ca eu nu am un regret ca doamna deputat si-a dat arama pe fata.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

O sa il ai.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

In privinta a ceea ce s-a spus, domnule profesor, ca sunteti cadru didactic, primul lucru pe care trebuie sa il invete elevii si noi am sustinut de la bun inceput investitiile in educatie si chiar avem amendamente in acest sens, dar primul lucru pe care trebuie sa il invete elevii este sa isi respecte cuvantul dat. Noi asta am cerut. In momentul in care am discutat de buget in ianuarie, in februarie, nu ni s-a spus niciodata ca a dota niste sali de clasa cu videoproiectoare trebuie mai intai sa asteptam sa facem nu stiu ce sali de sport. Lucrurile nu au legatura. S-a discutat pragmatic, concret intre toate fortele politice si noi am acceptat sa votam bugetul cu o serie de amendamente si toata lumea a fost de acord. La jumatatea anului vedem ca nimic nu se intampla... In privinta cuvantului dat ati avut aceasta apreciere, aceasta formula, chestiuni minore. Pentru noi nu exista o chestiune minora cand e vorba de ati respecta cuvantul. Invatati si dumneavoastra acest lucru si atunci am putea sa progresam cu totii.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Imi pare rau ca sunteti urmasii Bratienilor. Ei aveau o viziune globala, domnule, erau profunzi. Dumneavoastra veniti cu lucruri marunte aici. Despre ce discutam. Ei au facut Romania, dumneavoastra o distrugeti, distinse coleg.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da. ma iertati. Era o chestiune tot de rectificare bugetara la nivel national si a trebuit sa raspund unei serii de intrebari, in afara salii. Deci lucrurile stau cam in felul urmator si o spun intr-o maniera colegiala de data aceasta. Nu a discutat niciodata nici domnul Surdu, nici domnul profesor Ciobotaru, nici domnul Pintilei, nimeni, despre faptul ca nu este nevoie sa facem si acele dotari. Toate lucrurile sunt necesare intr-o ordine de prioritate. Ceea ce nu vreti sa vedeti dumneavoastra si spuneti ca noi incercam sa voalam cuvantul dat, este urmatorul fapt. Scolile au nevoie de computere si avem in licitatie publica in afara Inspectoratului Scolar, pe lista de investitii pe care o aveti si dumneavoastra in fata, achizitionarea inca 100 de computere pe care le vom repartiza in scoli pentru ca am descoperit scoli care nu aveau nici macar o singura unitate informatica. Va dati seama ce era acolo. Va dau exemplu chiar Scoala ”Gheorghe Asachi” aici de vizavi de noi caruia i-am luat 20 de completare si am reusit sa o dotam impreuna cu ”V. Alecsandri” . Scolile au nevoie de terenuri de sport pentru ca starea de sanatate a elevilor nostri in invatamantul preuniversitar si domnul profesor ne poate confirma, este nu precara, este dezastruoasa si stiti foarte bine la ce ma refer. In afara sumelor alocate, cele peste 12 miliarde, 12 milioane de lei facem terenuri de sport in scoli pentru a putea sa imbunatatim starea de sanatate si este prioritar. Scolile au nevoie de venerarea, daca putem spune, a simbolurilor nationale. Motiv pentru care in aceasta rectificare de buget am prevazut doua miliarde de lei pentru a putea executa catarge pe care sa ridicam steagul Romaniei. Scolile au nevoie si de multe alte lucruri pe care dumneavoastra le invocati si pe care nu vrem sa le criticam ca nefiind firosi si nimeni nu a spus lucrul asta, dar sa le punem in ordinea de prioritate pe care trebuie sa o satisfacem si functie de posibilitatile financiare de a le sustine. Nu spune nimeni ca scolile nu au nevoie de videoproiectoare. In momentul de fata din inventarul pe care v-am promis ca il facem, sunt 507 videoproiectoare care doteaza diverse sali din orasul nostru. O sa mai facem o etapa prin care o sa mai aducem inca 500 si tot asa pana o sa reusim sa le completam pe toate. Dar trebuie sa finalizam Gradinita Numarul 1 pe care vrem sa o punem in functiune in acest an, Scoala ”Kogalniceanu” care are nevoie de dotari de aproape 10 miliarde de lei. Acei copii vor avea catedra noua, banca noua, tabla noua, videoproiector in fiecare sala. Deci trebuie sa le facem totusi intr-o gandire programatica care sa creeze rezultat. Altfel devine totul un haos. Peste trei ani de zile o sa vedem ca aceste videoproiectoare sunt arse, dar nu am rezolvat inca problema existentei unui computer in fiecare clasa ca acei copii sa aiba deja abilitatile necesare pentru a raspunde noii provocari a omenirii din momentul de fata. De asta vreau sa lasam ... (defectiune tehnica) ... ca este absolut necesar, dar pragmatismul utilizarii acestor fonduri in vederea eficientizarii calitatii actului de invatamant este si cred ca a si ramas pentru dumneavoastra, prioritate Multumesc foarte mult! Si ma iertati ca sa si inchei. In alta ordine de idei, in momentul de fata facem inventarierea tuturor lucrarilor pe care le-am demarat pe parcursul anului 2018 in toate unitatile scolare, iar in cursul lunii august vom intra cu o rectificare ... (defectiune tehnica) ... activitatea scolara si care va viza pe langa programe de investitii pentru ca unele scoli nici nu au reusit sa le demareze si va dau exemplul Scoala 42 ”Nicolae Iorga” din Nicolina, altele au reusit sa isi depaseasca chiar indicatorii propusi ... (defectiune tehnica) ... suplimentare in luna august. Multumesc foarte mult! (domnul consilier local Postolache Andrei a iesit din sala de sedinta).

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, supunem la vot acest proiect, proiectul numărul 3.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? 7 voturi impotriva.

Abtineri?

Da. Proiectul a fost adoptat.

Da, asa cum spunea si colegul meu domnul consilier Surdu, noi, consilieri PSD, clar, nu vom participa la blocarea orasului.

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind aprobarea participării in cadrul proiectului - „achiziție de mijloace de transport public - 24 autobuze electrice”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale ;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog daca sunt discutii...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Aici vom vota pentru ca, iata in sfarsit se confirma ceea ce noi am clamat, ca se pot_achizitiona aceste mijloace de transport si prin fonduri europene.    "

Domnul primar Chirica Mihai

Da ati spus-o acum un an de zile, cand nici nu exista linia de finantare, domnul ... spuneti adevarul pana la capat ...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Cand era ghidul publicat in dezbatere, domnule primar, si din continutul ghidului puteati sa observati ca se poate. (domnul consilier local Postolache Andrei a intrat din sala de sedinta).

Domnul primar Chirica Mihai

Pai asta v-am raspuns si noi atunci, sunt etape diferite in viata ... ne-am cumparat pantofi ca se fabricau pantofi, acuma se fac haine cumparam haine, cand se vor face si palarii ne vom lua fiecare palaria pe care o meritam.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. va rog domnul consilier Pintilei

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Acest efort pe care l-ati facut trebuie recompensat si as propune ca macar unul din aceste autobuze electrice sa fie pus la dispozitia liberalilor sa plece din fata sediului lor, acolo.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate de voturi.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind aprobarea participarii in cadrul proiectului- „achizitie de mijloace de transport public - 20 autobuze electrice”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate de voturi.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind aprobarea participarii in cadrul proiectului- „achizitie de mijloace de transport public -tramvaie”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Cine este pentru? A, va rog domnule consilier Boisteanu

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Zece secunde va retin. O apreciere, sigur daca cele 2 proiecte anterioare si acesta care este acum in discuție, ar necesita o rectificare de buget, ce am face? Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotarare privind aprobarea planului de calitate a aerului in Municipiul Iași pentru indicatorul PM10, perioada

2018 - 2022;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Acesta este proiectul pentru care s-a intarziat si sedinta, am inteles ca a fost o sedinta a Comisiei de Mediu, anterior inceperii acestei sedinte a carui vot a fost... va rog domnule consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

întrunind un numar de voturi pentru, daca s-ar fi pus problema ca nu erau numarul de voturi suficiente ale comisiei pentru a aproba acest proiect, noi ne-am fi abtinut, dar atata timp cat Comisia a considerat in majoritate ca acest proiect poate sa fie aprobat, suntem de acord cu acest proiect.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Alte discutii vizand acest proiect. Domnule Postolache, domnule consilier va rog.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Multumesc. Analizand planul de aer am ajuns la tabelul 9.12, care este tabelul cu masurile pe care noi, care nu exista acum, pe care planul le presupune pentru a imbunatati calitatea aerului si a scadea poluarea. Sunt vreo 10-15 masuri acolo, dar sunt doar trei sau patru dintre ele care au un impact semnificativ printre care, de departe cel mai mare impact il are o masura care se cheama ”salubrizarea eficienta a strazilor”, care are 78 aproape 79% din reducerea dorita a poluarii. Adica daca am citit eu bine planul, 80% din efectul acestui Plan se va realiza prin spalarea mai buna a strazilor, ceea ce nu e rau, nu e bine, dar as vrea sa inteleg de la cineva care care-i expert in domeniul daca asta reprezinta concluzia planului. Al doilea lucru care nu-l inteleg din tabelul respectiv, este ca masurile, toate aceste masuri, inclusiv aceasta au preconizat o anumita reducere pe an in numar de tone de emisii de pulbere. Da eu nu inteleg cum putem obtine in fiecare an reducerea asta. Luand ca exemplu asta, salubrizarea strazilor, sa presupunem ca acum nu le salubrizam bine si la anul incepem sa le spalam bine si reducem poluarea cu 31 de tone, cum zice aici. Dar nu putem obtine in fiecare an aceeasi reducere, sau ceva nu inteleg eu acolo. As vrea, daca poate cineva, daca este cineva prezent, sa-mi explice putin cum efectiv se va intampla acest lucru si care-i mecanismul din spate, ca mie mi se pare putin cam ciudatel. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule primar aveti cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, multumesc foarte mult. Este si nu este, sa spunem, ciudat sau greu de inteles in acelasi timp. Expertul care a intocmit acest plan de calitate si care a si propus impreuna cu Agentia Nationala si Agentia Locala, care de altfel sunt entitatile care au si validat acest plan, au incercat sa cuantifice tocmai dintr-o masura absolut pragmatica. Pana acuma discutam doar despre... este nevoie sa nu facem praf, bun nu facem praf. Dar ce obtinem prin faptul ca nu facem praf. Cate tone de praf reusim sa recuperam sau sa blocam la sursa. A incercat sa faca o exprimare pragmatica a ceea ce se va intampla. Aceasta salubrizare eficienta, ineficienta nu putem spune ca este, in sensul de a recupera cat mai mult din cantitatile de materiale pulverulente care ajung in rigola stradala sau in gaigherele care preiau apa de pe rigla stradala, astfel incat ele sa nu mai poata fi reantrenate in aer. Ce se intampla? concret se face, sa spunem, salubrizarea strazii care vreti noastra, Galata, rasul la rigola, se cuantifica, se transforma intr-o cantitate si se raporteaza asa cum se intampla in fiecare primavara. Noi am trecut aici 3 virgula. 31,7 tone, dar va spun cu sinceritate reusim sa ridicam aproximativ zece mii de tone din rasul la rigola, din raportarile pe care le avem in fiecare perioada de inceput de an intre lunile martie odata cu sfarsitul iernii si pana pe luna iunie. Ceea ce vedeti dumneavoastra, gramezile alea pe care le transportam cu rotoarele, si nu o facem de anul acesta, o facem si din anul precedent si tot asa, si-o s-o facem si de acum in continuare. Deci am incercat sa aratam ca tocmai aceste cantitati nu sunt decat o expresie foarte clara a faptului ca facem ceva concret. N-o sa poata nimeni sa spuna: modernizare parc auto destinat transportului public, 1,88 tone/an, ce a insemnat asta? A fost calculul facut de catre proiectant in ceea ce priveste reducerea emisiilor de pulberi in atmosfera datorita faptului ca Euro 6 plus care il folosim noi acuma fata de media Euro 3, care-o avem la parcul anterior, insemna de la 128 pana la 200 de grame pe kilogram motorina arsa ajunge la 0,../ kg motorina arsa la Euro 6 plus, deci la asta se refera si s-a cuantificat in acest tabel.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, domnul consilier Ignat...sau va rog...

Domnul consilier local Postolache Andrei

Da, o intrebare tot pe subiect. Daca inteleg bine raspunsul dumneavoastra, aceasta salubrizare a strazilor, ii ceva care nu necesita noi investitii, sau noi mecanisme sau noi utilaje, e ceva care se poate face cu ce avem acum sau...

Domnul primar Chirica Mihai

Nu neaparat. In programul de investitii a Salubris si este domnul director aici, va interveni si achizitia unor echipamente noi. Anul trecut tocmai pentru a imbunatatii acest indice de recuperare a prafului de pe spatiul public, am luat 10 aspiratoare. Am fost primul oras din Romania care si-a permis (intre ghilimele) sa achizitioneze 10 aspiratoare. Pot sa va spun cam cat costa un aspirator din acesta electric si care pentru noi a insemnat o eficienta extraordinara in ceea ce priveste recuperarea prafului de pe zonele pietonale, care sigur ca da poate crea si el probleme odata ce este antrenat in suspensie. Mai au in achizitie doua auto-maturatori, inteleg ca una dintre ele va ajunge in acest an si desigur alte masuri, perii si toate celelalte care le vedeti. S-au mai achizitionat inca patru multi-care, toate cu perii, cu instalatie de umidificare si cu recuperarea prafului prin absorbtie cu aspirator. Toate vor contribui, sigur ca da la evitarea intr-o maniera cat se poate de rezona... da asta paralel cu alte masuri pe care tot domniile voastre le-ati aprobat. Regulamentul privind masurile in santierele publice si private din Iasi si va poate raporta si cred ca am si facut public saptamana trecuta cam cate sute de amenzi sau aplicat si masuri efective privind reducerea prezentei namolului a pamantului pe strazile din Iasi mai ales in aceasta perioada a lunii iulie si alte lucruri care vor veni alaturi de acest plan de masuri.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da domnul Ignat, va rog

Domnul consilier local Ignat Etienne

Am sa fac si eu cateva, sa zic, remarci, legat de acest plan, pentru ca in cei doi ani de cand a intrat practic la avizare si pana in momentul de fata, chiar am participat activ la toate dezbaterile care au avut loc pe planul de calitate, ba chiar am trimis si cateva propuneri. Si aici as vrea sa, nu stiu sa ne gandim, au trecut 2 ani practic de cand acest proiect, Plan de calitatea aerului este in avizare, in acest timp a fost respins de sase ori. Sa stiti ca nu va fac critica, vad ca va uitati, domnule primar, dar nu e neaparat cred ca e situatia care este de fapt fara sa ... Eu nu v-am adus in sedinta asta nici o jignire si de asta mi s-ar parea corect, dar corect si atat sa nu aduceti, sa nu-mi aduceti mie jigniri. Bun, revenind la cele sase, de sase ori cat a fost respins acest plan de calitate, va aduc aminte, ca iar la prima, la prima dezbatere v-am transmis dumneavoastra o lista cu aproape 40 de propuneri si obiectii legat de planul de calitate a aerului si va aduc aminte, ca am primit un raspuns in care mi-ati spus ca nu, de fapt eu gresesc si totul este in regula, iar prima obiectie care a venit de la Agentia pentru Protectia Mediului, a venit exact pe speta, care v-am spus ca nu este intocmit conform ordonantei acest plan de calitate. Nu pot sa nu remarc ca toate datele pentru care s-au analizat PM10, sunt din 2014, adica cel mai tarziu din 2014, in conditiile in care in 2014 am avut 60 de depasiri la PM10. In 2017, un moment critic pentru municipiul Iasi, cand am avut 183 de depasiri. De ce nu, de ce nu s-au luat in calcul, de ce nu s-au luat in calcul chiar nici la dezbaterea de mediu pentru Planul Urbanistic General? Urmand, chiar si la dezbaterea de mediu au fost tot aceleasi date tot din 2014, la dezbaterea de mediu pentru Planul Urbanistic General. In fine, revenind la planul nostru de calitate, am urmarit toate masurile si am constatat ca sunt generale si chiar foarte generale. Nu pot sa nu constat ca... Ok am inteles, obligatia legala era sa facem un plan de calitate doar pentru poluantul PM10, dar municipiul Iasi se confrunta cu mai multi poluanti, inclusiv cel, nu mai zic de poluantul PM 2,5 care este si cel mai nociv si mi s-ar fi parut, chiar foarte bine sa puteti sa analizati si acest lucru. Eu incerc sa tratez sanatatea iesenilor cu o responsabilitate maxima, de asta va si zic ca nu poti monitoriza traficul cat nu stii si PM 2,5, ca sa deosebim poluarea indusa de combustie, noxe, de cea a prafului de pe strazi, pentru ca a pus si Andrei Postolache aceasta problema. Maturam, dar noi maturam de praf strazile, dar noi nu stim cat este PM 2,5 in anumite zone ale orasului incat sa ne dam seama cat de poluat sunt si cum ar trebui sa deviem traficul, poate in unele... in unele locuri. Adica nu se stie diferenta intre componenta organica si componenta minerala, praf si ceea ce avem prin noxe. In concluzie, la fel cum am spus si la dezbateri, va spun ca acest plan de calitate a aerului este caracterizat din punctul meu de vedere, de lipsa de date si date insuficiente si date vechi din 2014, iar votul meu... va spun sincer ca este unul total impotriva pentru acest plan de calitate. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

E greu sa venim intr-o scurta, gandeam sedinta de consiliu local si sa acoperim lacune care sunt mult mai consistente de cat le vedem la prima vedere. Tot ceea ce se regaseste in suspensie la 350 l de apa care au fost deversati de Doamne, Doamne pe orasul Iasi, totul se duce la nivelul solului, se spala, se strange si intra intr-o procesare. Da, haideti sa n-o luam de la Adam si Eva, ca sa ajungem la concluzia ca sincer... Nu sunteti de acord cu proiectul asta. Deci a fi impotriva unui proiect, care vizeaza imbunatatirea conditiilor de mediu, cat ajunge, este totul perfectibil. Da la momentul initierii unui astfel de proiect este contra naturii, adica sa n-avem niciodata un punct de plecare. Va felicit, in ghilimele, pentru decizia luata.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Daca...o singura chestie, daca ati fi fost atent, cand am inceput sa vorbesc despre planul de calitate, v-am spus de la inceput ca am trimis catre primaria Iasi o serie de aproape 40 de masuri si obiectii, la fel cum stiti si domnul primar, chiar si pentru proiectul de hotarare cu respectarea autorizatiilor de constructie, sa fim... am trimis si acolo mai multe propuneri pe care le regasim in autorizatiile de constructie. Adica, am incercat si stiti foarte bine daca nu stiti, va mai aduc aminte, cred ca am fost unul dintre cei mai constructivi consilieri locali, care am trimis catre primarii mai multe masuri. Nu puteti sa spuneti ca nu am venit, ci pur si simplu sunt impotriva, oarecum planului de masuri, care este unul foarte general, adica daca eu trec prin ele si spun, daca plantez ceapa, reducem PM10 in municipiul Iasi, vad ca din masurile alea sigur gasesc vreo 5, care spune ca intr-adevar da este exceptional.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, domnul consilier Timofciuc, va rog...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Da inainte sa spun si eu ceva de planul de calitate, vreau sa fac o scurta degresiune. Deci nu am adus o jignire domnului primar, nu l-am facut nesimtit sau arogant, am spus ca atitudinea dumnealui ... este o forma de aroganta si de nesimtire, ceea ce este diferit si daca a fost nepotrivita remarca mea si a jignit, a lezat pe dumnealui, sunt dispus sa-mi cer scuze si astept aceleasi scuze din partea dumnealui...pentru jignirile pe care mi le-a adus...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Sunteti pe drumul cel bun.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Legat de....acest de planul de...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Dar totusi ati avut ceva remarci si vis-a-vis de mine... cu mine?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

V-ati mai revizuit comportamentul, ceea ce este un pas inainte. Legat de acest plan, nu am regasit o serie de parghii de monitorizare a factorilor poluanti in timp si spatiu, de exemplu cum vor fi... cum va fi monitorizata poluarea in cartierele din oras, in CUG, in Pacurari, in Frumoasa, cartierele, de exemplu, care sunt cele mai poluate. Care sunt parghiile prin care poluarea in aceste zone va fi monitorizata, pentru ca in acest document nu gasim concret nici o astfel de parghie. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez, Va rog

Domnul viceprimar Botez Radu

Vreau sa le spun colegilor ca acest plan a fost facut... deci in primul rand vreau sa le spun colegilor ca acest plan a fost facut de o firma autorizata in acest domeniu. Chiar daca ne pricepem cu totii la politica, fotbal, urbanism, buget si asa mai departe, nu putem interveni in astfel de documentatii facute de catre firme abilitate pentru a le face. In asa fel incat, orice propunere de acest sens, buna, rea cum ar fi fost, ar fi trebuit sa fie luata in seama de firma care a produs aceasta documentatie. Am avut discutii intr-adevar mari cu cei din minister, am fost si eu alaturi de domnul Manciu la Minister la astfel de discutii, pentru ca in permanenta si noi, cum doresc si consilierii aicea prezenti, am dorit o apropiere intre realitatea din teren si elementele dintr-o astfel de documentatie, o documentatie mai mult sau mai putin birocratica. Dorinta cea mare a Ministerului era in primul rand, de a avea o documentatie si in al doilea rand de a rezolva problemele intr-adevar de poluare din oras. De altfel, lucrul acesta se vede si din modalitatile prin care guvernul, ministerul ar putea sa ajute orasul pentru a scapa de poluare, incepand cu, sigur o sosea de centura pana la alte elemente care sa diminueze aceasta poluare, pe care o avem la ora actuala. Nu exista o poluare, cel putin la ora actuala, considerata a fi grava in ceea ce priveste partea aceasta de emisie auto, aicea intra in discutie in principal Brasovul si nu este vorba de PM 2,5, ci de oxidul de azot, dar repet, noi am incercat sa avem aceasta relatie intre dorinta noastra de a imbunatati aerul si o documentatie birocratica, dorita de Bruxelles si de ministere. Iasul nu mai este pe lista oraselor poluate, pentru ca sigur conform regulamentelor europene ar fi trebuit sa avem, daca nu ma insel, 35 de depasiri consecutive. Singurul oras care a ramas pe o astfel de lista fiind Bucurestiul

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, va rog domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stimati colegi, critica noastra a Partidul National Liberal a fost rezumata destul de bine de domnul consilier Boisteanu si anume...da, acest plan de calitate a aerului de fapt invoca divinitatea sa ne rezolve problema poluarii din oras, deoarece masurile propuse sunt generale, sunt chestiuni care se intampla in momentul de fata dar nu cu rezultatele scontate. Strazile se matura, dar nu putem sa avem niste extra asteptari, sa speram ca vom reduce poluarea doar prin faptul ca dam cu matura. Trebuie sa avem o aprofundare a masurilor pe care ni le propunem. In regula, a fost facut acest plan de o companie specializata asa si trebuia sa fie, dar noi apreciem ca trebuiau sa apara mult mai multe masuri concrete asa cum a facut cum a facut referire colegul meu Etienne Ignat. In rest, intr-adevar ne rugam sa ploua, ca sa putem sa mai reducem gradul de poluare din oras.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Imi cer scuze, voi fi foarte, foarte scurt. Sunt domenii de activitate cum spunea si colegul nostru domnul Botez, in care desigur ne putem da cu parerea, sau chiar putem sa facem observatii pertinente, dar e foarte important s-o facem si in cunostinta de cauza. I-as pune o intrebare colegului meu ”Care-i diferenta dintre componenta organica si cea minerala, atunci cand discutam despre PM 10?” ... foarte mult pana o sa vina acest raspuns. Cum scrie si pe coperta si ar fi bine sa plecam de la coperta, de regula titlul unei lucrari deja te arunca in tema intr-o maniera cat se poate de clara. Vorbim despre un plan de masuri, privind reducerea poluarii cu componenta PM10. Asa, mai are rost sa vorbim despre componenta organica? ... Ca sa ramanem exact in tema zilei si sa ramanem exact in ceea ce trebuie sa facem conform obligatiilor prevazute de lege. Acest plan fiind al doilea plan de masuri la nivel national, aprobat de catre Ministerul Mediului si multumim pe aceasta cale, alaturi de Bucuresti, vine sa demonstreze Uniunii Europene in special, cea care monitorizeaza masurile privind cresterea calitatii vietii in Romania prin fonduri structurale, ca Autoritatea Locala Iasi, Consiliul Local Iasi si primaria Iasi vor sa faca lucruri concrete in ceea ce priveste reducerea acestui poluant, a acestui poluant, a PM10. Cand o sa fie vorba despre PM 4, de PM 2,5, despre poluarea cu meteoriti si multe, multe alte lucruri, care pot aparea in atentia comisiei europene, atunci cu siguranta vom avea alte titluri de lucrare si desigur ne vom arata curiozitatea fata de acestea. Aici, am introdus in planul de masuri tot ceea ce ar trebui sa devina pentru Guvernul Romaniei prioritati pentru ieseni si fac trimitere la cei care ne reprezinta in parlament si in guvern, printre care executarea zonei de centura, a centurii ocolitoare, varianta de ocolire pe partea de sud a Municipiului Iasi, executarea variantei de nord de ocolire a Municipiului Iasi si multe, multe alte lucruri. Sunt absolut necesare ca, pentru ca pe baza acestor planuri programatice pe care noi le elaboram prin: strategii, plan de mobilitate, plan de masuri privind reducerea poluarii si toate celelalte documente, vom reusi sa convingem pe cei care ne guverneaza si Comisia Europeana, ca aceste investitii sunt absolut necesare. Nu este o formalitate, pentru ca acei oameni, care si-au pus semnatura si s-au prezentat in fata Agentiei Nationale de Protectia Mediului, nu s-au dus sa raspunda la niste intrebari generale, ci chiar s-au dus sa propuna un plan de masuri, care poate deveni si eficient in aplicarea sa. De aceea, cred ca trebuie sa il abordam cu seriozitate. Aceasta chestiune nu ne apartine noua, este o masura suplimentara, care poate pe de o parte, convinge autoritatile europene ca Iasul doreste sa efectueze un plan de masuri si sa-l implementeze, pentru a putea creste calitatea aerului in municipiu si pe de alta parte, pentru a putea convinge si finantatorii guvernamentali sau europeni ca parte dintre masurile de aici, sunt absolut necesare pentru bunul mers a vietii noastre. De asta, apar si rute ocolitoare pe langa salubrizarea strazilor... de asta apar cladiri verzi pe langa stimularea cresterii suprafetelor de spatii verzi si multe, multe alte lucruri. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez, va rog.

Domnul viceprimar Botez Radu

Eu, chiar as vrea sa aduc multumiri si sper ca va dati seama ca-i o gluma de data asta, dar trebuie sa precizez de fiecare data, avand in vedere capacitatea domniilor voastre. Aduc multumiri PNL-ului pentru acest plan de calitate a mediului, avand in vedere ca vicepresedintele comisiei de mediu din Camera Deputatilor este domnul Alexe, deputat de Iasi. Sigur, contributia PNL-ului la toate suferintele noastre privind calitatea mediului a fost deosebita si in acest domeniu.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, domnul Ignat

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Puteti concretiza, va rog, puteti concretiza...ce a facut domnul deputat Alexe si ce nu? Daca tot ati adus in discutie...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

O sa trecem la vot la acest proiect...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Am si eu...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Ati mai discutat domnul Etienne....

Domnul consilier local Ignat Etienne

Da, eu n-am comentarii... eu chiar aveam comentarii legate de proiect

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, este a treia interventie pe acest subiect... avem deja 40 de minute. Chiar credeti ca aveti ceva sa ne spuneti in asa fel incat ne va face sa retragem proiectul de pe ordinea de zi? .. nu stiu...va intreb... daca e scurt, va rog. Poftim.

Domnul consilier local Ignat Etienne

E foarte pe scurt. In general planul pentru PM 10 propune cateva masuri, bine, mai multe masuri, da chiar ma gandeam si sper sa le implementati de fapt, dar ma gandeam la strategia integrata de dezvoltare. Zilele astea am tras si eu un ochi pe aceasta strategie si mi-am dat seama ca din ce v-ati propus acolo, ca tot aduceti in discutie toate chestiile astea, n-ati reusit sa faceti nici macar 1%, din toate masurile. Asa ca, legat de sanatatea iesenilor, eu sper sa ajungeti la 2%, la 3%...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim...da. Cine este pentru?

Domnul primar Chirica Mihai

Cu ce la suta masurati dumneavoastră?

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Voturi impotriva? 7 voturi impotriva.

Abtineri?.. o abtinere.

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale pentru oficierea căsătoriei in afara Serviciului Stare Civila al Municipiului Iasi, adoptat prin Hotararea Consiliului Local nr. 7 din 2018;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier Pintilei.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

N-am apucat sa citesc tot regulamentul, de aceea va intreb daca are un capitol cu exceptii? Intreb serios. Are un capitol, e vreo exceptie? de la aplicarea acestei taxe? daca nu este, va propun eu una: in afara casatoriilor intre liberali si pesedisti.

(domnul consilier local Ghizdovat Vlad a iesit din sala de sedinta).

(domnul consilier local Jugrin Lucian a iesit din sala de sedinta).

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 241 din 27 iunie 2018 (Calendarul evenimentelor din lunile iulie - august 2018);

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Daca sunt discutii, va rog .... domnul Piftor, va rog

Domnul consilier local Piftor Daniel

Asa cum am spus si ieri in cadrul comisiilor reunite, am atras atentia ca exista o problema de legalitate, din punctul meu de vedere, in ceea ce priveste parteneriatul cu aceasta asociatie Apsides. Asociatia are o forma de organizare printr-o adunare generala a actionarilor, s-a infiintat in 2011, iar in statutul acestora undeva la punctul 25, spune ca presedintele, respectiv domnul Laurentiu Stratan este ales pe perioada de 2 ani. De atunci nu s-au mai reunit, nu s-a mai facut nici o alegere, deci la momentul la care noi acum trebuie sa semnam acest parteneriat, mie mi se pare ca este o ilegalitate. Eu nu am sa votez asa ceva, asta vreau sa va spun. Dupa sedinta de ieri, am vorbit cu doamna Ticu, daca nu ma insel, si i-am spus si dumneaei ca din punctul meu de vedere lipseste un document de la acest proiect de hotarare. Asta am vrut sa va spun, v-am spus si ieri, va spun si astazi, sub aspectul legalitatii. Nu am nimic impotriva in ceea ce priveste desfasurarea activitatilor, cum a spus si ieri domnul primar, sub nici o forma, care se desfasoara acolo. Dar, din punct de vedere al legalitatii este o problema.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Gavril, domnul consilier va rog.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc domnul presedinte. Am citit cu deosebita atentie referatul de specialitate care sta la baza acestui proiect de hotarare si am aflat de aici ca prin municipiul Iasi organizeaza evenimente cu impact major, la nivel local, national si international si ca unul din aceste evenimente propuse, este tocmai Festivalul Urban de Street Food si Craft Beer de la Iasi. Ni se explica noua, consilierilor locali foarte clar, intre paranteze, ca aceasta presupune Street Food, muzica si entertainment. Daca vom corobora si alte mentiuni ale acestui referat de specialitate cu conceptul pe care l-a propus solicitantul, vom afla nici mai mult, nici mai putin ca oferirea de bere artizanala iesenilor va conduce la dezvoltarea valorii vietii cotidiene a acestora. Eu nu ma simt foarte convins de aceasta explicatie si asta probabil este dovada inculturii mele pe care a adus-o aminte de atatea ori domnul primar, dar ma tem ca nici colegii de la PSD nu sunt foarte convinsi de aceasta explicatie. In cazul domniilor lor, nu cred ca se mai poate aplica aceeasi eticheta.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Depinde ce tip de bere...stiti cum e...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Da, in alta ordine de idei, nu putem trata acest proiect, de fapt de rectificare a hotararii luate la sedinta anterioara, ca o simpla, cum se spune aici, eroare materiala, deoarece in partea de jos a paginii, spune foarte clar ”imi asum raspunderea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris”. Ori aceeasi mentiune s-a regasit si pe referatul de specialitate de sedinta trecuta si nu am vazut pana acum nicio asumare. Si nu in ultimul rand, nu in ultimul rand din discutiile pe care le-am avut cu distinsii colegi, consilieri ai Partidului Social Democrat, noi sustinem acest calendar de activitati pe care l-am si votat data trecuta, cu exceptia acestei activitati, acestui Festival Urban de Street Food si Craft Beer din Iasi, pentru motivele pe care le-am expus, dar imi insusesc si motivele colegului consilier si ca atare, nu cred ca vom sustine acest proiect de hotarare in forma si in argumentarea in care aceasta exista la mapele noastre. Si inca o referire as mai vrea sa fac, din punctul meu de vedere cred ca aici nu se incearca altceva decat mascarea unor activitati comerciale, pentru care se solicita punerea la dispozitie gratuita a Parcului Expozitiei. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Timofciuc, va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Subscriu aproape in totalitate la ceea ce au spus antevorbitorii mei, cam asta era si esenta interventiei mele. Ridica mari semne de intrebare faptul ca noi punem la dispozitia unei entitati private, Parcul Expozitiei pentru desfasurarea acolo a unor activitati comerciale si punem la dispozitie cu titlu gratuit. Intrebarea este: s-a aplicat aceeasi practica in toate cazurile in care a fost solicitat parcul Expozitiei? sau altor operatori privati li s-a solicitat o taxa de exemplu, pentru ca mie mi-au spus persoane care au organizat evenimente acolo, ca au platit o taxa, de exemplu de 6000 de lei pe zi, in weekenduri.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Postolache...

Domnul consilier local Postolace Andrei

Da, eu as vrea sa-i contrazic pe colegii mei si sa le spun ca unele dintre cele mai interesante, educative si culturale conversatii pe care le-am avut eu vreodata, le-am avut la bere. Dar dincolo de asta, da sunt si eu interesat dincolo de glume de, cand oferim spatiu public unor operatori privati, ceea ce eu cred ca de principiu ar trebui sa facem, ca sa incurajam business-ul din Iasi, ar trebui sa ne asiguram ca oferim aceleasi conditii si aceeasi transparenta si aceeasi procedura de selectie tuturor si sunt interesat de aspectul care l-a ridicat si colegul meu Razvan.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul primar, va rog aveti cuvântul

Domnul Primar Chirica Mihai

Da, sincer sa fiu, n-am sa intru cu foarte multa pasiune in aceasta dezbatere, ea nu, sa spunem, ridica din punctul meu de vedere, nici un fel de, sa spunem, ideal in momentul de fata. Cu asociatia Apsides nu suntem la prima colaborare si cred ca ultimul eveniment pe care ei l-au facut in parcul Expozitiei, au platit pentru dansul. Acest eveniment de fapt se dorea sa fie o formula de promovare pentru o parte dintre produsele locale. De asta stiti foarte bine, intre timp in Iasi, s-au mai lansat cateva marci de bere si am spus ca este o oportunitate ca iesenii in principal, acolo unde se fabrica acest produs local sa inceapa sa-l cunoasca, sa intre in contact cu el. Fac asa o scurta observatie, sa stiti ca berea ”Capra noastra”, asa se numeste., cred ca la noi ar merge mai degraba ”capra vecinului”, este mult mai cunoscuta in Bucuresti in momentul de fata, decat este cunoscuta in Iasi. Am discutat cu patronii acestei companii si am spus - e usor aiurea sa stii ca produsul tau local este mai putin cunoscut pe piata ta locala, decat il cunosc bucurestenii in momentul de fata. Am spus faceti niste actiuni in care sa incepem sa va promovati produsul, asociindu-l si cu alte lucruri, care sa atraga. Sa aveti si elementul de spectacol, sa aveti si elementul de Street Food, sa aveti si celelalte lucruri ca sa incepem sa va cunoastem, sa intrati si voi sa penetrati piata Iasului. Nu a fost decat o chestiune de neglijenta, din punctul meu de vedere, a colegei mele Dorina Ticu, in ceea ce priveste promovarea acestui proiect, care de altfel a fost aprobat, care de altfel noi i-am sesizat, sa spunem, nivelul de slaba fundamentare legala intre Vizorial si Apsides, ca odata semneaza pe Apsides, odata semneaza pe Vizorial, dar nu a schimbat absolut deloc, sa spunem, profunzimea proiectului de la sedinta trecuta si pana in momentul de fata. Este la latitudinea domniilor voastre sa-l apreciati cum doriti. Nu facem o pasiune sau cel putin eu nu fac o pasiune din aceasta chestiune. Vom incerca si voi lua din nou legatura cu producatorul berii locale si o sa gasim o alta formula sa-l promovam, prin Stefan cel Mare sau printr-un alt festival, pe care o sa incercam sa-l facem impreuna cu dumnealor, astfel incat sa putem sa ducem si mai departe acest brand pentru ieseni si desigur si pentru cei care vor vrea sa intre in contact cu produsul local iesean in afara orasului nostru. Multumesc foarte mult.

(domnul consilier local Ghizdovat Vlad a intrat din sala de sedinta).

(domnul consilier local Jugrin Lucian a intrat din sala de sedinta).

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei, aveti vreo apreciere de facut la sortimentul acesta de bere?

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Da, atata vreau sa spun ca daca se venea aici cu esantioane din capra, poate abordarea era alta.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Fiind epuizate discutiile, supunem la vot acest proiect.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Deci proiectul nu a fost adoptat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna august 2018;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind aprobarea amplasarii in Municipiul Iași a unui monument de for public avand ca tematica "Iasi - Capitala celor trei Uniri” ;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Unanimitate de voturi.

(domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind aprobarea amplasarii in Municipiul Iasi a unui bust in memoria poetului national georgian Besarion Gabashvili (Besiki);

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Discutii?

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Unanimitate de voturi.

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Unanimitate de voturi.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de selectie a candidatilor la functia de administrator in Consiliul de Administratie la S.C. Servicii Publice Iasi S.A.;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Discutii?

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind nominalizarea domnului Vlad Nicolae Nedelcu ca reprezentant al Consiliului Local in Consiliul Administrativ al Casei de Cultura a Municipiului Iasi “ Mihai Ursachi”;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Nominalizarea directa sau indirecta? Domnul consilier Boz, va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu inteleg de ce proiectul de hotarare vine din start cu nominalizarea unei persoane. Cred ca se puteau permite tuturor fortelor politice sa propuna un reprezentant al Consiliului Local. Noi va propunem un amendament la acest proiect si anume il propunem pe colegul nostru Alexandru Cotofan, membru in Comisia de Cultura, sa fie reprezentantul Consiliului Local in Consiliul Administrativ al Casei de Cultura ”Mihai Ursachi”.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru va rog.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

O sa-l lamuresc eu pe domnul Boz, de ce nu intelege, pentru ca noi consilierii Partidului Social Democrat am preluat ordinea de zi acum 5 zile, am facut o analiza serioasa la nivelul partidului si cu discernamant l-am desemnat pe domnul Nedelcu Vlad. Multumesc!

Domnul consilier local Ignat Etienne

Ordinea de zi, acum 5 zile a venit scrisa exact cu numele lui, asta inseamna ca nici pana acum n-ati citit.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Ignat, poate a primit-o inaintea ... (defectiune tehnica) ...

Da, haideti sa revenim la amendamentul colegului consilier domnul Boz.

Cine este pentru acest amendament?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Deci amendamentul a fost respins. Asadar, votam proiectul fara amendament.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost adoptat.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Domnule presedinte, va rog sa faceti mentiunea ca nu am participat la vot. Multumesc. in procesul verbal, nu am participat la vot.

(domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu a intrat din sala de sedinta).

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Nici domnul profesor Boisteanu n-a participat. N-ati participat la votul in ceea ce priveste nominalizarea colegului nostru, domnul Vlad Nedelcu la Casa de Cultura.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare pentru institutia de spectacole si concerte Ateneul Tatarasi, incepand cu 1 August 2018;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog domnule consilier Boz,

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stimati colegi, asa cum am discutat si ieri in comisiile reunite, cred ca deja ajungem la o structura prea stufoasa in cadrul Ateneului Iasi. Noi nu vedem oportunitatea pentru care s-ar infiinta un post de sef serviciu relatii inter-institutionale. Noi consideram ca acest atribut este al managerului general, sa tina legatura cu celelalte institutii de cultura. In acelasi timp am, deoarece domnul director nu a fost ieri la comisii, sau cel putin nu l-am observat, as dori sa-l intreb acum, Ateneul Tatarasi are actori angajati si este o institutie de spectacole, deci ar trebui sa aiba stagiatura. Noi in momentul de fata, vedem ca este o focusare pe film, pe mai multe activitati, este foarte bine ca sunt si acestea, dar as dori sa stiu daca anul acesta, de exemplu, s-a produs vreun spectacol in cadrul Ateneului Iasi sau daca urmeaza sa fie puse in opera astfel de spectacole, pentru ca nu trebuie sa deviem de la obiectivul pe care aceasta institutie de cultura il are.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul director Apreotesei, va rog, aveti cuvantul.

Domnul director Apreotesei Andrei

Ca sa fiu un pic mai clar, am sa va citesc inainte domnule consilier ceea ce dumneavoastra nu cititi cand va luati mapa. Stiati ca se intituleaza, ceea ce vreau sa va citesc, in stagiunea 2017- 2018, Ateneul din Iasi a avut: noua lansari de carte, 13 premiere de teatru, 15 evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri, 18 turnee artistice, 27 de expozitii de arta, 34 de invitati extraordinari, 278 de proiectii de film si peste sase sute douazeci de evenimente cultural-educationale. Ca sa va raspund la intrebare: De ce am avut si spectacole de teatru, fiindca avem actori angajati, 13 premiere de teatru. De altfel, spectacolele de teatru fiind si principala sursa de venit a Ateneului, dupa care urmeaza inchirierile, filmele, eu stiu lansarile de carte si alte lucruri. Motivul pentru care vrem noi sa facem aceasta organigrama e foarte simplu. Ateneul este intr-o continua dezvoltare si ori de cate ori situatia o cere sau legea mi-o permite, vreau sa fac aceasta schimbare de organigrama astfel incat sa reusim cat mai bine sa depasim, eu stiu proiectiile viitoare pe care noi le avem, obiectivele pe care noi le avem si pe care slava Domnului le depasim mult mai repede chiar si decat o preconizam noi. Asadar, acest lucru il veti intalni la orice institutie de cultura de nivel international, . Nu, rolul managerului nu este acela de a tine o legatura cu celelalte institutii sau cu alte institutii, rolul managerului este de a identifica proiecte viitoare, de a aduce invitati, de a tine legatura poate cu alte evenimente, nicidecum de a face pe-a, iertati-ma, pe-a ministru de externe, sa-i spunem in felul acesta. Spuneam ca acest tip de serviciu il gasiti la orice mare institutie internationala, de curand va pot da un exemplu fiindca am fost acum doua saptamani la Genova, cele doua atenee de acolo au un astfel de reprezentant si cam tot ceea ce se intampla, se intampla prin acesti reprezentanti. Daca vreti, puteti sa le spuneti un fel de agenti economici sau un fel de impresari artistici, daca vreti. Asadar, nu cerem nici un post in plus, doar am transformat un post care nu ne mai trebuia, respectiv cel de portar, fiindca avem paza 24 din 24, l-am transformat intr-un post realmente de care am nevoie si care imi este de folos, fiindca nu ma pot imparti. Daca o sa vedeti exact cum v-am spus, sunt 900, sunt sase sute si ceva de evenimente, cu siguranta nu ma pot eu ocupa eu singur de toate, de interactionarea cu toti ceilalti, de stabilirea tuturor datelor tuturor contactelor si ce e cel mai important de o continua crestere a nivelului Ateneului. Asadar, nu cerem nici un post in plus, iar aceasta modificare nu aduce dupa sine eu stiu alte cerinte financiare, fiindca ne incadram cu plata acestui nou post infiintat cu bugetul pe care l-ati aprobat si domniile voastre la inceput de an.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Mulțumim domnule director. Daca vreti sa mai asteptati, poate si colegii mei domnul consilier Surdu si domnul Postolache au intrebari. Domnul Surdu va rog,

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnul director, cred ca denumirea a socat, pentru ca daca dumneavoastra spuneati ca aveti nevoie de un post de director adjunct pentru impresariat, toata lumea si-ar fi explicat care este rolul. In momentul cand spuneti ca-i o relatie institutionala, asta inseamna ca poate fi un baiat, care asteapta cand bate vantul. Deci denumirea pe care ati ales-o acestui post, cred ca a indus in eroare pe domnii consilieri. Ori o activitate concreta daca i-ati fi denumit-o in organigrama pe care dumneavoastra ne-ati supus-o dezbaterii, ar fi dus bineinteles la.. sa nu mai dati asemenea explicatii la un post care-l transformati, il puneti dintr-un post existent, intr-un post existent, ii dati omului niste responsabilitati, iar in atributiunile pe care dumneavoastra i le faceti si in fisa de serviciu, bineinteles ca se vor regasi activitati nu numai de relatii institutionale... ...(defectiune tehnica) ... Daca toata lumea apasa, nu mai vorbim nimeni... sa duca la sporirea incasarilor pe care cu succes le faceti. Eu am urmarit de fiecare data care-i bilantul activitatilor pe

care le faceti.....(defectiune tehnica) ... ne bucuram ca toate cele pe care le-ati enumerat, sunt activitati desfasurate

si nu trecute pe-o hartie. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Postolache, va rog.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Buna ziua. Multumesc. Ii posibil sa-mi fi raspuns deja la intrebarea pe care o aveam pregatita. Intrebarea mea era daca finantarea necesara acestui post va veni din surse proprii sau veti avea nevoie de subventii aditionale de la bugetul local, dar daca inteleg nu este nevoie de o finantare in plus, deci nu vorbim de costuri in plus. Daca am inteles corect atunci intrebarea mea e raspunsa deja. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

...va rog.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Da, si eu domnule director vreau sa va felicit pentru tot ceea ce faceti acolo si vreau sa ma pliez putin pe argumentele domnului Surdu. Nu stiu daca titulatura postului a socat, eu cred ca mai degraba a socat intelegerea cuvantului Ateneu, spre auzul celor care n-au studiat textul. In antichitate Ateneul era o cladire publica in care poetii si retorii isi citeau lucrarile. Trecand, arzand timpul istoric aceasta devine o cladire publica, in care au loc manifestatii cultural - artistice, nume dat unor institutii cultural - stiintific. Asadar dumneavoastra acolo sunteti o institutiei care genereaza si stiinta si cultura si daca va fi nevoie sa mai angajati si bugetul local o sa v-o permita ,o sa aveti sprijinul neconditionat al consilierilor locali ai Partidului Social Democrat. Dumneavoastra sunteti o emblema a Iasului, cand spun dumneavoastra spun Ateneul Tatarasi si nu vad motivul unei polemici ieftine, invocand nu stiu ce denumire pe care dumneavoastra ati asociat-o timpului pe care noi il traim. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz, va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stimati colegi de la PSD, este bine sa invatati cuvinte noi in fiecare zi, apreciez acest lucru, dar este bine sa cititi si proiectele.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier, revenim la aceeasi situatie...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Daca ati fi citit proiectul de hotarare, ati fi vazut ca avem o sectie artistica, programe culturale, filme, marketing si PR, care se transforma in sectia Media, coordonata de un sef de sectie. Raspunsul oferit acum de domnul director, care a spus ca nu se poate ocupa personal de fiecare artist, de fiecare program implementat, de fiecare film si de fiecare spectacol si ca are nevoie de un om specializat in acest sens, il are. Se modifica doar denumirea sectiei, dar are un sef de sectie. Ceea ce ne solicita domnul director este sa aiba un ministru de externe, in ceea ce priveste relatia Ateneului cu o serie de institutii culturale, probabil si cu Ministerul Culturii si cu Primaria Municipiului Iasi, noi nu suntem institutie de cultura, dar suntem o institutie publica, necesitate pe care eu nu am vazut-o si nu am vazut-o nici in argumentarea domnului director. Deci eu nu am criticat faptul ca nu ar avea nevoie de un manager de programe sau in privinta oricarei alte activitati pe care o deruleaza la Ateneu, dar un sef serviciu. Deci nu este un oficiu, nu este un birou, nu este o persoana, ci este un sef serviciu care acel serviciu va deveni o structura si seful ala la randul lui va veni si va spune ca nu se poate ocupa singur si ca mai are nevoie de doi trei si in felul asta, cream structuri si para structuri in institutiile din subordinea primariei si cu acest lucru nu sunt de acord, cu o structura foarte stufoasa in conditiile in care eu apreciez ca un om poate sa se ocupe de relatia cu Ministerul Culturii si cu alte eu stiu, cu Teatrul National sau alte institutii cu care au colaborari.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, domnule consilier Crucianu, Va rog

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Eu am vazut ca colegii nostri liberali au o slabiciune pentru proiectele de la Ateneu, In schimb, sigur, dar de fiecare data ati avut cate o obiectiune. In egala masura, v-as invita sa treceti pe la Ateneu, pentru ca domnul manager, din ce am vazut eu in marea majoritate a sedintelor ne pune la dispozitie calendarul de activitati de la Ateneu, iar eu cred ca ar fi oportun intai sa mergem pe acolo si dupa aceea sa emitem pareri.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, domnul consilier Pintilei, Va rog

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Am de facut o corectura in exprimarea colegului nostru Traian Florentin Ciobotaru, in numele consilierilor PSD se exprima liderul de grup, deci domnul Surdu, care a fost anuntat astazi. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Imi cer scuze.. imi cer scuze...mi-a pomenit numele... domnul Pintilei, parca dimineata v-am vazut la partid sau erati absent? Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Nu, nu, da inca n-ati fost pus in fruntea Comisiei de Cultura.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule presedinte, la obiect...la obiect...hai sa discutam...

Domnul consilier local Postolache Andrei

Lasa-l, lasa-l, ca-i amuzant...

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Etienne, va rog.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Ati inceput sa dormiti acolo domnul ..președinte...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

O alta remarca...intr-adevar de mare greutate beletristica...spuneti va rog,

Domnul consilier local Ignat Etienne

Eu am sa incep ... domnul Crucianu zicea ca nu mergem, dar eu aproape in fiecare duminica merg cu cea mica la Ateneu si vad diferit piese si chiar eu oarecum sunt multumit de ceea ce se intampla la Ateneu. Totusi, nu pot sa nu remarc un singur lucru. Dumneavoastra sunteti acolo manager si ma gandeam in timp ce dumneavoastra spuneati ca, pot sa fac eu aia, nu pot sa fac, pot sa fac eu aia, nu pot sa fac, pot sa fac, nu pot sa fac. Daca as fi pus pe cineva din teatru independent poate, sau cei care intr-adevar se lupta si le este mult mai greu decat va este dumneavoastra acolo, stiti cum era raspunsul? Nu stiu daca trebuie sa fac eu, dar altcineva nu mai este si atunci trebuie sa mergem mai departe. In ideea in care eram... daca sunteti manager si OK, vreti sa va mariti aparatul...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Haideti domnul consilier, ca dupa aia iar o sa faceti remarca ca o sa adorm... concluzionati va rog. sa inteleg ca vreti sa il intrebati ce nu l-ati intrebat pe colegul de dinaintea dumnealui.

Domnul consilier local Ignat Etienne

OK... ma lasati sa vorbesc...ca pana acuma terminam ... Ideea era, domnule manager sa incercati ca tot acest aparat care-l aveti in subordine sa-l faceti mai suplu si mai eficient, asa cum si altii din sectorul privat cred ca se chinuie foarte mult si incearca si fac de fapt eforturi colosale. Sa nu mai veniti niciodata in Consiliul Local sa spuneti ca eu nu pot sa fac aia, nu pot sa fac aia, ganditi-va cum pot sa faca toti ceilalti, care sunt in mediul privat si nu se plang in Consiliul Local. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim, Sa inteleg ca asta i-ati transmit si celui dinaintea domnului manager... Colegul dumneavoastra de partid, nu?.... va rog frumos domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Cred ca e bine sa rezumam de acum, De regula cam aceasta concluzie, se bate in calul care trage la caruta, niciodata nu se loveste in martoaga care merge pe langa, aia vine de la sine. Asa incat n-as mai vrea sa mai fac o comparatie intre etapa anterioara a Ateneului Tatarasi si etapa actuala, ca sa nu ajung sa fac o comparatie foarte plastica. Orice manager si stiti foarte bine, cauta sa-si imbunatateasca activitatea prin diverse instrumente, iar organigrama este unul dintre ele. E o dezbatere lunga si lipsita de continut atata timp cat nu solicita bani, are nevoie de flexibilitate, trebuie sa acopere si alte domenii de activitate. Activitatea s-a inzecit, s-a inzecit fata de perioada anterioara, nivelul veniturilor s-a inzecit, a fost cea mai titrata unitate de cultura din Iasi, depasind in incasari si Opera si Teatrul si multe alte institutii de cultura, motiv pentru care eu personal, va felicit si consider ca putem trece la vot. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, domnule director daca mai aveti ceva de spus? Eu vreau sa, eu o sa va felicit pentru ca intr-adevar fata de perioada anterioara, mie personal mi se pare o schimbare mult in bine. Succes si multumim pentru explicatiile oferite. Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Cine se abtine? Doua abtineri.

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special in vederea exprimării votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Poienari, judetul Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi -ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr.23 si nr.24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Discutii?

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Unanimitate de voturi.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr. 28;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Unanimitate de voturi.

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Ministerul Apararii Nationale -Unitatea Militara 01175 Iasi necesar implementarii proiectului Muzeul Militar National „ Regele Ferdinand I - Filiala Stefan cel Mare”;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iasi, aprobat prin H.C.L nr. 211 /30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1- 28, aflate in administrarea Municipiului Iasi;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Unanimitate de voturi.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, cu instalatiile de iluminat public ce fac obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 1808/20.06.2018;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule consilier Boz.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iași a unor bunuri aflate in administrarea Directiei Exploatare Patrimoniu, in vederea casarii;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Unanimitate de voturi.

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata 83 mp, situat in Iasi, Soseaua Nicolina de langa nr. 4, precum si aprobarea vanzarii acestuia prin licitatie publica ;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Aici am sa formulez un amendament pentru toate proiectele de la.. de fapt. Suntem de acord cu inventarierea in patrimoniul municipiului, dar nu suntem de acord cu...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier, v-as ruga punctual, pentru ca sunt o parte retrase, o parte care au amendamente si alti colegi, va rog punctual.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

La proiectul 24, amendament sa votam doar inventarierea in domeniul public si sa amanam vanzarea dupa ce, deci noi Partidul National Liberal am solicitat o situatie a cererilor de concesionare, de cumparare a unor imobile din patrimoniul privat al Municipiului Iasi. De trei sedinte solicitam acest lucru si nu am primit nici un raspuns. Pana cand nu venim cu o situatie sa vedem care sunt cererile, macar cele din ultimii doi ani de zile de cand am inceput noi mandatul, sa stim cati cetateni au solicitat, daca s-a solutionat cererea lor? daca nu s-a solutionat, de ce nu? Astfel incat, va solicitam, amendamentul este sa votam astazi inventarierea si sa amanam discutarea vanzarii chiar si prin licitatie publica pentru o sedinta ulterioara.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul... Da va rog domnule viceprimar.

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Situatia pe care ati solicitat-o ieri si pe care o sa v-o punem si la dispozitie, avem 227 de solicitari primite, din care 131 sunt pentru cumparare si 96 sunt pentru concesiune, inchiriere sau superficie, din care in acest an am reusit ca un teren sa fie vandut, 11 in curs de finalizare a procedurii, 41 de cereri au fost respinse, 174 de cereri sunt in asteptare. In asteptare, motivat de faptul ca se asteapta raspuns de la serviciile de specialitate si ma refer aici: GIS - Cadastru, Contencios, Directia de Patrimoniu. Plus, la unele dintre aceste terenuri vrem sa facem si vizita in teren.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

In primul rand, am solicitat si ieri la comisie si ar fi fost acest raspuns scris sa il avem. 2, care este perioada analizata? Nu ne-ati spus daca sunt doar de anul acesta sau si de anul trecut?

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Perioada analizata este la zi, doar anul acesta.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Doar anul acesta.. si din urma nu avem?

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Din urma s-a raspuns daca....

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Haideti sa facem o situatie clara, transparenta si pe urma .. sigur ca da, inventariem patrimoniul si decidem ce facem cu el.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da stimate coleg, dar ce vina are cel care solicita acum probabil cumpararea asta, fata de cel de acum un an, cand ati aprobat dumneavoastra, consilier PNL fara sa aveti aceasta situatie, adica nu stiu.. va intreb... nu e o dubla masura?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Sincer, cetateanul din pacate nu are nici o vina, vina este a domnului primar si a executivului pe care-l coordoneaza, pentru faptul ca nu avem o inventariere a intregului patrimoniu, nu stim ce parcele avem, pe unde avem? De acest lucru trebuia sa se ocupe executivul. Cetatenii, din pacate, nu am nici o problema, nu au nici o vina, cum nu au nici o vina nici cei care cer PUZ-uri, dar noi incercam sa punem presiune pe administratie, pe executiv sa se miste si sa rezolve aceste probleme, ca sa avem o situatie clara, transparenta la nivelul municipiului.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, va rog domnule primar.

Domnul Primar Chirica Mihai

Eu cred ca tot dumneavoastra facusera-ti trimitere la unii colegi de-ai nostri sa citim. Referindu-ne punctual la acest proiect de hotarare. Aceasta doamna Curca Lenuta, care a stat cu terenul si-l are in curte, probabil de multi ani de zile in folosinta agricola pentru care platea 3 Ron pe metru patrat per an, solicita sa-si intregeasca curtea personala cu suprafata de 83 de metri patrati, prin cumpararea acestei suprafete. Daca vreti sa gasim motiv putem si peste 100 de ani sa gasim acelasi lucru, inventarierea domeniului public si privat al Municipiului Iasi, pana la finalizarea legilor proprietatii nu va putea fi niciodata o certitudine. In fiecare zi, ca sa spun asa si vedeti ca la fiecare sedinta de consiliu local, intregim patrimoniul public si privat al Municipiului Iasi cu noi bunuri pe care le descoperim, dam de ele pe adrese postale. Dumneavoastra nu stiti ca avem peste o suta douazeci si opt de mii de adrese postale pe care trebuie sa le verificam ce se intampla in fiecare curte. Asta v-a dura ani si ani de zile, nu putem bloca acele 200 de solicitari, pe masura ce noi le putem deslusi pana rezolvam cele o suta douazeci si opt de mii de inregistrari cadastrale, pe care va trebui sa le facem in cele din urma, in municipiul Iasi. Motiv pentru care, punctual pe masura ce deslusim cate o problema, la solicitarea... Da este adevarat si pe o problema de dimineata am facut sapaturi si am gasit o adresa din 2017, care avea o revenire dupa un 2015, referitor la o solicitare, care s-a plimbat sa spunem, dintr-un administrarea unui fond de locuinte in administrarea exploatarii, intre compartimente, incercand sa gaseasca solutia in ceea ce priveste concesionarea sau cumpararea unei suprafete de teren. Pe fiecare dintre ele, din cele inventariate 217, punct cu punct, vom gasi o rezolvare. O sa vedeti pe parcursul proiectelor de hotarare, 7,75 mp suprafata ocupata de un balcon la un parter de bloc. Un domn care doreste sa-si intabuleze apartamentul si are nevoie de o situatie foarte certa asupra suprafetei ocupate de balconul in extensia locuintei sale. Deci zone punctuale, pe care vrem sa le rezolvam, asa putem sa gasim un cadru general si sa nu mai dam niciodata nici o rezolvare la nici una dintre solicitari, alungand...aruncand vina, pardon, unii pe ceilalti degeaba. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei, va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- președinte de sedinta:

Domnule consilier Pintilei, la va rog!

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Mai e un argument in favoarea doamnei! E una dintre cele mai vechi liberale din Municipiul Iași. Va rog sa verificați! Poate asta va indeamna sa votati

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Asta inseamna ca suntem corecti in punctul nostru de vedere si nu facem ...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Haideti sa supunem la vot amendamentul propus de colegul liberal. Cine este pentru amendamentul propus de dumnealui, in sensul modificarii articolului 1 si adoptarii doar articolului 1 fara vanzare?

Cine este pentru amendament?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Da, amendamentul a fost respins.

Va rog domnule consilier!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Eu am o problema pentru faptul ca din speech-ul domnului consilier, rezulta faptul ca dumnealor nu vor vota aceste proiecte, consider ca cea mai buna solutie este sa propunem amanarea, pentru ca momentul in care le respingem intra in alta sfera de activitate a primariei, vor fi repuse, refacute cereri, refacute, deci documentatii. Cred ca munca pe care a desfasurat-o executivul ca sa faca aceste lucrari privind aceste terenuri, trebuie respectata si noi trebuie sa le mentinem pana in momentul in care si colegii liberali se vor convinge de aceasta lista, de aceasta esalonare, de aceasta punere in ordine pe care si-o doresc cu privire la vanzarea acestor terenuri. De aceea, consider ca este oportun sa amanam aceasta lista de terenuri pentru instrainare, mai putin cele trei pe care am spus ca le discutam. Mai putin pe cele trei pe care am spus ca le discutam, si a lua o hotarare

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Domnule consilier, fara liberali, din ce imi comunica colegii ar fi 18 voturi .Oricum s-ar vota si fara ei...

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Nu stiu daca domnul consilier Postolache ar fi de acord...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Daca domnul Postolache ar vota, de exemplu...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnul Piftor daca este de acord. Adica sa privim lucrurile cu responsabilitate de la inceput... solicitarea.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu. Va rog, domnule viceprimar!

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Voiam sa mai fac inca o remarca, domnul consilier Boz si domnul Surdu. Aceasta situatie noi o avem. Avem o situatie, contractele care sunt in folosinta agricola, 392 de contracte. Aceste cereri pe care dumneavoastra le aveti la mapa si la care executivul Municipiul Iasi a muncit, practic cererile fac parte din acest tabel, pentru ca iesenii astazi au contract de folosinta agricola si asa cum spunea domnul primar, unii doresc sa cumpere, sa isi intregeasca curtea, altii doresc concesiune, altii doresc poate superficie. Deci mare parte din aceste contracte, din aceste terenuri identificate sunt intra-un tabel, sunt gestionate de ani de zile de catre patrimoniu. Noi nu discutam altceva acum decat forma de proprietate.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache dupa care domnul consilier Timofticiuc si cred ca am epuizat.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Am fost adus in discutie. Atitudinea mea va fi de la proiect la proiect si in cazuri de genul asta, in care o persoana isi intregeste o curte sau un balcon sau ceva, eu in general voi vota pentru, daca nu descopar acolo ceva care sa imi atraga atentia, pentru ca nu vad de ce de ce, nu as face asta. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Domnul Timofciuc, domnule consilier!

Domnul consilier local Timofciuc Razvan:

Da, ma rog, mare parte din ce am vrut sa spun, s-a spus. Vreau sa subliniez totusi. Am facut niste solicitari, domnule primar, domnilor colegi in executiv: 1 - sa ni se puna la dispozitie solicitarile pentru instrainarea terenurilor din proprietatea Municipiul Iasi, sub diferite forme din ultimii ani, nu s-a intamplat acest lucru, de abia astazi ati venit cu aceasta situatie; 2 - am solicitat sa se initieze un proces un demers de cartografiere de inventariere a terenurilor din Municipiul Iasi astfel incat sa avem o situatie globala asupra lor si unde este cazul sa le folosim pentru investitii de utilitate publica, de exemplu: parcuri, spatii de joaca, spatii verzi si asa mai departe, nu s-a intamplat acest lucru; a treia chestiune - am solicitat sa realizam unele proceduri sau o procedura transparenta prin care aceste solicitari sunt aprobate de catre de catre executiv si nu s-a intamplat acest lucru, pentru ca noi nu stim care sunt criteriile prin care sunt prioritizate rezolvarile pentru aceste solicitari si acest lucru nu s-a intamplat; si o alta chestie pe care am solicitat-o, sa fie puse pe site-ul primariei solicitarile de instrainare a terenurilor din proprietatea Municipiul Iasi si nici acest lucru nu s-a intamplat. Asadar, daca macar am fi avut intentii macar pentru a face ceea ce am solicitat, poate ne-am fi revizuit atitudinea, dar nu vedem acest lucru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Daca v-ati fi uitat spre exemplu la proiectul asta, este vorba despre o parcela cu forma neregulata, ingusta, pe alocuri 2 metri jumatate, daca credeti ca acolo ar fi oportun un parc de joaca sau un loc de joaca pentru copii. Bun. Avand in vedere ca nu cred ca vom intruni numarul de 18 voturi la propunerea colegului domnul consilier Surdu, haideti sa votam un amendament sa amanam acest proiect.

Cine este pentru amanare?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Da, proiectul a fost amanat.

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitație publica a terenului in suprafața de 316 mp situat in Iași, strada Zimbrului nr . 5A, identificat cadastral in tarlaua 1, parcela CC 2, si parcela AG 4, avand nr. cadastral 159253 inscris in cartea funciara 159253, proprietate privata a municipiului Iasi;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Aceeași soluție.

Cine este pentru amanarea acestui proiect?

Voturi impotriva?

Abtineri? Proiectul a fost amanat.

Proiectele numarul 26 si 27 au fost amanate la propunerea colegului consilier Cruceanu.

Proiect nr. 28

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 39 mp din Iași, Strada Strapungere Silvestru, nr.7, bl. I -5, sc.B, parter, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi, avand nr. cadastral 127217, inscris in cartea funciara 127217 UAT Iasi;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Cine este pentru amanarea acestui proiect?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost amanat.

Proiect nr. 29

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 35 mp din Iași, strada Bucium, nr.23;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru amanarea acestui proiect?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost amanat.

Proiect nr. 30

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 59 mp, situat in lasi, Strada Barbu Lautarul, nr. 50, proprietatea privata a Municipiului Iasi;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru amanarea acestui proiect?

Impotriva?

Abtineri? Proiectul a fost amanat.

Avand in vedere, propunerea liderului de grup, al consilierilor PSD intrerupem sedinta pentru o scurta pauza de 10 minute, pentru consultari.

Pauza pentru consultari.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Va rog, consilierii PSD, daca puteti sa mai mergeti in sala 23, va rog.

Pauza pentru consultari.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Reincepem sedinta....domnule consilier Surdu! Domnul Postolache, va rog! spuneti.

Domnul consilier local Postolache Andrei:

Da...vreau sa...intuim cu totii ca a fost un proiect cu dezbatere daca a fost deja si vreau sa-mi explic si eu parerea si intentia si votul pe care il voi da. Din punctul meu de vedere vorbim de un investitor dintr-o industrie de inalta tehnologie pe care ne-o dorim in Iasi, care speram noi sa fie inceputul unei... mai multe firme din domeniul asta care sa activeze la noi in oras, e ceva care ar vrea orice oras sa il aiba, care vrea niste bucati de teren de la dracul in praznic, ca sa ma exprim putin mai incorect. Adica nu vrea sa fie in centrul orasului, vrea undeva la margine niste bucati de teren. Atat timp cat ne asiguram de legalitatea procesului si de un pret la valoarea pietei, eu personal nu vad nici un motiv ca sa refuzam aceasta cerere pentru a incuraja aceasta investitie. Multumesc!

Domnul consilier local Piftor Daniel

Domnule presedinte, si eu as vrea.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Va rog domnule consilier Piftor!

Domnul consilier local Piftor Daniel:

Vizavi de aceste proiecte 31,32 si 33 vreau sa va spun ca Partidul Miscarea Populara sustine aceste proiecte, sustine orice proiect care contribuie la dezvoltarea economica a Iasului si la crearea de locuri de munca pentru cetatenii municipiul Iasi sau cetatenii judetului nu are importanta. Deci vom sustine aceste 3 proiecte: 31, 32, 33 . Multumesc frumos!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Da, va rog domnule Pintilei!

Domnul consilier Pintilei Mihail:

Avand in vedere importanta pe care o reprezinta aceasta firma... (nu, eu nu sunt de acord)

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Nu vorbeste la microfon (ei, faci ce vrei).

Domnul consilier local Pintilei Mihail

... Deci avand in vedere importanta care o reprezinta pentru municipiul Iasi aceasta firma, eu am sa votez indiferent de consecinte, pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Da, va rog domnule consilier Surdu!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai:

In functie de optiunea pe care o are domnul consilier Pintilei, rog ca... colegii din Partidul Social Democrat sa se abtina la vot intrucat trebuie sa ne mai edificam asupra suprafetelor, asupra pretului, asupra lucruri pe care nu le-am avut la dispozitie. Si suntem de acord pentru ca interesul investitorului este iminent, sa facem saptamana viitoare o sedinta chiar si extraordinara, intrucat acesta are importanta pentru municipiul Iasi, dar vrem sa ne edificam ca aceasta investitie pe care dumnealui vrea sa o faca, va fi coordonata legislativ intr-un mod corect si discutiile care au aparut sa dispara intrucat seriozitatea lui o cunoastem, are, intr-adevar cum spunea colegul, un numar important de oameni care i-a angajat, un numar de, adica o suprafata de hale pe care le-a construit, ceea ce a si aparut in spatiul public ca si lucruri pe care trebuie sa le eliminam ca si din discutie, va rog sa tineti seama de acest lucru si cer amanarea proiectului.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- președinte de sedinta:

Domnul Ignat, va rog!

Domnul consilier local Ignat Etienne:

Noi avem o parere destul de tranșanta legata de acest proiect, vom vota pentru, pentru ca sincer nu pot sa vorbesc nici de pret, nici de calitate, nici de nimic, atata timp cat cineva vine si creeaza mii de locuri de locuri de munca in municipiul Iasi, am putea sa le dam terenul chiar si gratis, numai sa vina si sa avem locuri de munca. Si ma amuza oarecum, cum colegii PSD vin acum si spun si i-as spune chiar si domnului Surdu: domnule Surdu sunteti evaluator sa vedeti daca pretul este bun sau nu? Ca de cate ori nu am auzit aceasta remarca de la PSD?! Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Da, va rog domnule consilier Surdu, ca ati fost mentionat!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai:

Mi-ati pronuntat numele si tin foarte mult sa va raspund. In mod amiabil si corect. N- as vrea sa amintesc care au fost abtinerile dumneavoastra si la 5 metri. Deci abtinerile pe care astazi PSD, grupul de consilieri PSD, sunt la niste suprafete destul de considerabile. Dumneavoastra va abtineti la 5 metri, noi ne abtinem la 5000 de metri, ceea ce iesenii nu stiu daca vor aprecia sau nu vor aprecia, dar ceea ce sunt sigur este ca iesenii vor aprecia ca vom vota in cunostinta de cauza si argumentele care ni s-au adus astazi vizavi de preturi din zona respectiva si astea trebuie sa le comunicam la toti colegii consilieri si sa luam o hotarare corecta care nu se poate lua in pripa. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Domnul consilier Ciobotaru, va rog!

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian:

Da, multumesc tare mult! Independent de discutiile purtate anterior, vreau sa lamuresc opinia publica in primul rand, ca grupul consilierilor PSD agreeaza orice initiativa privata, inclusiv speta supusa discutiei. Insa, domnul consilier Surdu Gabriel a facut o invitatie catre o analiza corecta in acord cu legislatia in vigoare si nu a spus ca nu suntem de acord cu aceasta vanzare. Repet, stimati colegi liberali, noi n-am iesit nici in conferinte de presa cand domniile voastre au dorit sa duca spitalul la Miroslava, nu o sa o facem nici acum, dorim insa sa avem convingerea ferma, ca aceasta tranzactie este pe pretul pietei, desigur invocand motivele dumneavoastra ca doriti sa creati locuri de munca, nu asa cum spuneati ca veti da gratis, ca nu sunteti proprietarul averii Municipiului Iasi. Noi avem obligatia legala, legala si morala sa respectam legea! Va multumesc tare mult! Suntem pentru, dar nu oricum. Daca se face sedinta extraordinara este excelent si rog colegii sa facem sedinta extraordinara pentru ca nu suntem impotriva dezvoltarii orasului. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Da, va rog domnule viceprimar Botez, va rog!

Domnul viceprimar Botez Radu

Grupul consilierilor ALDE sigur sustine in totalitate acest proiect, in orice conditii, fiind un proiect care nu poate sa aduca decat dezvoltarea in zona, chiar mai mult. Dupa cum stiti la nivelul administratiei locale, ne-am pus problema prelungirii liniei de tramvai, pana in zona respectiva avand in vedere amploarea unui astfel de proiect.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Va rog, domnule consilier Boz!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard:

As dori sa clarific pozitia Partidului National Liberal, pentru ca intr-adevar in acest caz noi am luat decizia sa sustinem proiectul si probabil ca apare semnul de intrebare de ce la anumite instrainari de teren solicitam amanarea in privinta lor si noi, dar de data aceasta am fi de acord cu un astfel de proiect. In primul rand noi am cerut o clarificare si o transparentizare si o cartografiere a tuturor suprafetelor pe care le detine municipiul Iasi. Semnele de intrebare pe care noi le avem sunt in privinta terenurilor care sunt inserate in zone de locuinte, in zone in care am putea sa le oferim o alta utilitate publica, gen parcare, spatiu de joaca, spatiu verde si asa mai departe. Aici lucrurile sunt foarte clare. Iasul nu are absolut nici un parc industrial. Reusesc sa infiinteze comunele din jur, insa noi nu mai avem teren. Insa, ne-a mai ramas o mica zona industriala, iar solicitarea care a, si atentie discutam despre faptul ca solicitarea a venit din partea unui anumit producator si care creeaza locuri de munca, dar proiectul prevede o licitatie publica, ceea ce ofera posibilitatea pietei de a stabili pretul corect. Insa, avand in vedere ca discutam de o destinatie foarte clara a terenului care nu poate fi alta decat una de utilizare pentru un proiect industrial, intr-un proiect de productie deoarece discutam de fasii de teren inserate in cadrul unei proprietati mai mari a acestui agent economic. Lucrurile sunt foarte clare aici: nu discutam de 50 de metri, 100 de metri, 300 de metri, in privinta carora noi Partidul National Liberal am solicitat tot timpul: haideti sa analizam daca putem sa facem, sa oferim si o alta destinatie publica a acelei suprafete. Discutam de o suprafata care nu are cum sa aiba o alta utilizare decat una economica, de productie industriala si atunci avand in vedere ca este vorba si de licitatie lucrurile sunt foarte clare, nu vad ce ar mai trebui lamurit. Din nou, nu pot sa nu observ o anumita pozitie duplicitara a colegilor de la PSD, care de multe ori cand, mai ales cand am avut si schimburi de terenuri, ne aratau si ne spuneau ca, domnule, evaluarile sunt facute de societati, asta este pretul, noi trebuie sa mergem pe ceea ce au spus specialistii, iar in momentul de fata desi ati avut o pauza de aproape o ora tot nu v-ati edificat si va puneti semne de intrebare. In fine, decizia este luata, nu cred ca mai putem schimba ceva, dar voiam sa punem fiecare pozitie in matca sa si sa ne clarificam.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Domnul profesor, domnule consilier Boisteanu, va rog!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu:

Voiam decat sa precizez, ca saptamana viitoare, sau in fine, incepand cu data de 1 august, sunt indisponibil pentru orice tip de sedinta extraordinara sau cand va veni ea. Apreciez ca suntem de acord cu astfel de investitii, nu aman, eu ma voi exprima astazi. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Va rog, domnule viceprimar!

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile:

Multumesc domnule presedinte! Stimate coleg, eu nu pot sa privesc cu amuzament asa cum dumneavoastra ati spus. Eu pot doar sa privesc cu tristete. Timp de doi ani de zile, mandatul actual al Consiliului Local, am primit lectii de business in permanenta. Sunt cel mai vechi consilier local, la al treilea mandat. Daca argumentele noastre catre

consilierii PNL in ceea ce priveste votarea PUZ-urilor, efectiv nu mai avem niciun argument pentru a-i convinge pe colegii de la PNL sa voteze PUZ-ul, asa nici eu in pauza de discutii nu am mai avut nici un argument sa imi conving patru dintre consilierii PSD sa voteze acest proiect. Adica: locuri de munca pentru ieseni. Sa le aduc aminte ca fix acum un an fara o zi, acelasi proiect in aceeasi forma tot noi l-am votat aici, cu aceeasi destinatie, stimati colegi. da, Sunt argumente. La fel a spus domnul consilier Boz. E un punct de plecare, punctul de plecare care il stabileste un evaluator. Licitatie publica, sa se inscrie toata lumea, sa avem pret cat mai mare si bani cati mai multi la Consiliul Local. Daca noi v-am aratat prin cele doua contracte, stimati colegi, incheiate in proximitatea terenurilor pe care noi dorim sa le scoatem la vanzare, puncte de plecare de 5 respectiv 11 euro metru patrat, tranzactii facute nu demult, avem evaluare cu 7, respectiv 12 euro pe metru patrat. Sunt trist ca nu mai am niciun argument sa-mi conving colegii, dupa 16 ani de PSD. Multumesc frumos!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- președinte de sedinta:

Domnule primar, va rog!

Domnul primar Chirica Mihai:

... nici de tristete, nici de bucurie. Eu inteleg fiecare punct de vedere de aici. Din punctul meu de vedere nu este nici un pericol pentru nici unul dintre colegii nostri consilieri, indiferent de partidul din care fac fiecare dintre ei parte. Eu inteleg ca poate deveni o lupta a unor vanitati personale. Cea mai importanta sau una dintre calitatile la care tin foarte mult pentru mine personal, este ca eu nu am vanitati personale. Eu nu am avut niciodata vanitati personale sa-l desemnez pe domnul Marcel Popa si sa-l sustin la functia de presedinte, in Consiliul Judetean Iasi, nu am avut vanitati personale sa-mi nominalizez colegi pe listele de consilieri locali bazandu-ma pe calitatile lor in primul rand, umane si profesionale si trecand peste aspecte de natura subiectiva si/sau materiala cum s-au intamplat in alte partide sau in alte etape ale aceluiasi partid, pur si simplu manat din considerente de buna credinta. Nu schimba cu nimic, sa spunem, statutul si imaginea pe care eu mi-am format-o fata de colegii mei consilieri din PSD, dar nu vrem sa-i dam o lectie domnului Popa sau nu vrem sa dam o lectie domnului Ostaficiuc, nu vreau sa dau o lectie nimanui. In primul rand vreau sa imi dau lectii mie personal, ca pot sa fac lucruri care conteaza pentru acest oras. Nu am nici o justificare in fata iesenilor sa ma duc sa sustin ca amanarea proiectului ar fi o solutie de compromis, ca politica trebuie sa insemne in mod neaparat compromisuri. Nu voi putea niciodata sa sustin mai departe ca si colegii nostri liberali n-au fost de fiecare data foarte in regula prin deciziile luate, pentru ca au fost foarte stransi, inghesuiti, de eu stiu anumite considerente de natura politica si vizibilitate. Dar, fac apel la o chestiune care tine foarte mult, tin foarte mult la fiecare dintre dumneavoastra si la tine Florin si la domnul Surdu si la toata lumea. Nu are nimic, nu e o palma domnului Popa. Domnul Popa nu v-a lua palme niciodata de la nimeni, domnul Popa isi serveste singur acest lucru in fata propriei sale constiinte. Nu este o victorie nici a mea, nici a PNL-ului, nici a celorlalti colegi care vor incerca sa sustina un proiect de dezvoltare pentru Iasi. Sunt in masura sa inteleg de fiecare data orice argument. Si atunci cand vad o fisura eu insumi sunt cel care incerc sa gasesc o solutie rezonabila care sa imbrace si forma de legalitate cea mai corecta, dar si forma de moralitate cea mai corecta . De aceea, am spus, proiectul acesta de hotarare, nu desparte apele, nu imparte apele, nu creeaza, sa spunem emotii de continuitate domnului Popa, nu urmaresc sa iau postul domnului Popa, nu negociez cu nimeni postul domnului Popa, daca ar trebui sa-l amintim de atatea ori, nu ma intereseaza acest lucru, face parte din orice alt plan al meu, dar mai putin acest lucru. De asta fac apel la colegii nostri consilieri. E un proiect pentru Iasi, e un proiect pentru ieseni si este un proiect care vizeaza o zona de dezvoltare. Nu, asta nu inseamna ca nu vom avea alte proiecte pe care le vom putea negocia chiar si cu domnul Popa intr-o maniera rezonabila, daca ele sunt sau nu sunt vizibile pentru municipiul nostru. Dar de data aceasta, eu consider ca nu este, sa spunem stirbita, niciuna dintre personalitati. Nu suntem sub presiunea unei amenintari eminente, nu vine taifunul peste noi si nu e tavalita sa spunem imaginea niciunuia dintre noi, ci pur si simplu este un vot dat cu buna credinta pentru un domeniu de activitate de care are nevoie Iasul in momentul de fata. Nu cred ca amanarea este o solutie si vorba domnului profesor Boisteanu, nu o sa mai fie cum sa adunam Consiliul Local in luna august. Nu stiu cat de credibili mai putem ramane in fata investitorilor straini daca gasim argumente politice care sa justifice de fapt imposibilitatea sustinerii in domeniul de afaceri. De asta am apreciat punctele de vedere pozitive, am inteles si substratul emotional si politic al celorlalte puncte de vedere. PSD fara oameni nu se face si nici un partid fara oameni nu se face. Daca cineva crede ca va creste un partid folosind doar oameni marunti, niciodata nu va fi un partid puternic. Partidele puternice se cladesc cu oameni puternici si pe termen lung. De aceea, vreau sa fac apel la domniile voastre, in intelegerea de a sustine acest proiect de hotarare intr-o maniera responsabila asa cum ati facut-o de fiecare data. Nu inseamna absolut nici un afront fata de nimeni, prezent sau absent in aceasta in aceasta sala. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Surdu, va rog.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Domnule presedinte, imi cer scuze. Avand in vedere cele discuta, a treia pauza si ultima pentru consilierii PSD. Va rog tare mult. Sunteti de acord domnul lider. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, o pauza scurta de 5 minute.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Nu vorbește la microfon. (lasati telefoanele in sala)

Pauza pentru consultari.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, suntem in formatie completa, domnule consilier Surdu, aveti cuvantul, va rog

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai:

Nu o data PSD a demonstrat ca este un partid cu inalte calitati democratice si in urma tuturor acestor si in urma studierii documentatie din nou, colegii care si-au spus parerea in prima parte, ca ar avea cateva suspiciuni s-au uitat din nou pe acte, am stat din nou de vorba, ne-am gandit care este acest motiv intemeiat pentru care primaria doreste aceasta vanzare si care este motivul intemeiat pentru care aceasta societate doreste aceasta cumparare. Ne-am mai gandit si la aspectul ca, ar fi prima oara cand colegii nostri liberali, care de obicei pun stop acestor proiecte si chiar obiceiul l-au avut si astazi, pentru ca nu au aprobat nici un fel de vanzare si au stat intr-o expectativa, am decis impreuna cu colegii nostri, inca o data repet, gandindu-ne la faptul ca aceasta licitatie va porni de la un pret, un pret care comparativ cu pretul din vecinatati este un pret mai mare, ma refer la pretul stabilit de evaluator, asta inseamna ca nu exista aproape nici un fel de suspiciune, ca ar fi vreo intelegere in aceasta atribuire, care nu este directa, ci este prin licitatie. La acest teren se poate prezenta oricine pentru a-l cumpara, atata timp cat primaria il va scoate la licitatie. De aceea, impreuna cu colegii nostri am hotarat ca la acest proiect sa votam da.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Da, mai sunt si alte interventii? Eu spun ca asa ar trebui sa procedeze si colegii liberali, la fiecare proiect sa-si ia o pauza, de asta, de vanzari ,poate revin cu sentimente mai bune fata de cetatenii municipiului Iasi.

Cine este pentru?

Voturi impotriva la proiectul numarul 31?

Abtineri? Cu 1 abtinere proiectul a fost adoptat.

Un singur lucru minor mi-a scapat, nu am citit proiectul de hotarare, dar reluam.

Proiect nr. 31

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitație publica a terenului in suprafața de 1.312 mp, situat in intravilan Iasi, zona industriala, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 33A, avand nr. cadastral 157712, inscris in cartea Funciara nr. 157712-UAT Iasi;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Cu 1 abtinere, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 32

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 5.014 mp, situat in intravilan Iasi, zona industriala, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 33A, avand nr. cadastral 157696, inscris in cartea Funciara

nr. 157696-UAT Iasi;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu o abtinere, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 33

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 7.658 mp, situat in intravilan Iasi, zona industriala, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 33A, avand nr. cadastral 157839, inscris in cartea Funciara nr. 157839-UAT Iasi;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu o abtinere, proiectul a fost aprobat.

(domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 34

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 41 mp din Iasi, Strada Dr. Cehac, nr.17, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi, avand nr. cadastral 160739, inscris in cartea funciara 160739 UAT Iasi ;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cer o pauza de consultări?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu, colegii liberali solicita amanarea acestui proiect.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Colegii liberali solicita amanarea acestui proiect si supunem la vot.

Cine este pentru amanarea acestui proiect?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu o abtinere, impotriva, 2 voturi impotriva, 3 voturi impotriva, 4. S-a strigat Bingo.

Proiect nr. 35

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 7,75 mp din Iasi, str. Arcu, nr. 21, parter, sector cadastral 80, parcela 1(2764/1);

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Colegii liberali solicita amanarea. Cine este pentru amanare?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost amanat.

Imi cer scuze, proiectul numarul 35

(domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin a intrat in sala de sedinta).

Proiect nr. 36

Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 253,15 mp situat in Iasi- Bulevardul Metalurgiei nr.3 identificat in tarlaua T 9, parcela CAT 2616 si CR 2316/1 si concesionarea prin licitatie publica a acestuia, in scopul amenajarii unei parcari si a unei servituti de trecere ;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Solicitam amanare. Colegii liberali solicita amanare.

Cine este pentru amanare?

Impotriva?

Abtineri?

Va rog inca o data, cine este pentru amanare?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai:

Stati oleaca cu votul asta, poate nu inteleg colegii liberali despre ce este vorba. As mai propune ceva. Domnul primar, v-as ruga cand mai avem sedinta de Consiliu, in avioane cand se trece de ora 12 si circuli mai mult de 3 ore, se da un pranz o masa, v-as ruga in momentul in care trecem de 3, 4 ore la sedinta de Consiliu, sa beneficiem de aceleasi drepturi, sa avem....

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard:

Domnul consilier Surdu, eu am descarcat 2 laptopuri deja de cand stau aici, deci sunt foarte atent si stiu ce votez nu va faceti griji...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai:

Asa, deci as vrea sa va mai uitati odata...deci omul asta, ca tocmai inainte am vorbit de investitori si de oameni care vor sa faca ceva. Deci, daca vorbim despre ala care a vrut sa faca ceva si noi am luat o hotarare constructiva prin care ne dorim ca respectiva societate sa poata sa edifice pe teritoriul Iasului un obiectiv in care sa incadreze oameni, sa platesti taxe la stat etc. Eu citesc, imi permiteti domnul presedinte sa citesc acest proiect: proiect de hotarare privind completarea, deci completarea hotararii, cuprinzand inventarul domeniului privat cu 253 de metri, in bulevardul Metalurgiei. Deci este tot undeva...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

... si concesionarea, nu vanzarea, pentru ce?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

si concesionarea, nu vanzarea, pentru ce? Pentru o servitute de trecere si o parcare. La 231 de metri, ce manareala poate fi? Intreb si eu, pentru ca totusi... dar are si servitute de trecere si este si parcare. Nu stiu daca poate sa fie...haideti sa ne gandim totusi in mod constructiv la oamenii care solicita. De aceea am o propunere ca nu mi-am terminat ideea, am o propunere pe care cred ca cu totii suntem de acord. La analiza pe care o facem in sedintele pe comisii, aducem fiecare proiect in parte, il prezentam si in cazul in care si colegii liberali iau cunostinta despre, si noi si liberalii iau la cunostinta, nu vreau sa neglijez independentul, nu vreau sa neglijez PMP-ul. Deci as avea rugamintea, sa avem aceste proiecte puse la dispozitie de executiv in cadrul comisiilor in asa fel incat sa ne edificam si sa votam daca e cazul un proiect, daca nu, sa-l respingem si sa-l dam la reanalizare. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Da, reluam votul, pentru amanare! Cine este pentru amanare?

Cine este impotriva amanarii? Deci, amanarea s-a respins. Ca urmare trebuie sa votam la proiectul asta. Cine este pentru concesionare?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Un amendament... un amendament. Solicit defalcarea si anume inventarierea, completarea inventarului domeniului privat al municipiului Iasi si solicit practic eliminarea prevederilor privind concesionarea.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Da! Haideti prima data sa aprobam amendamentul sau sa aprobam, sa respingem sa votam. Sa supunem la vot la abonamentul solicitat de domnul consilier Boz.

Cine este pentru acest amendament?

Impotriva?

Abtineri? Deci amendamentul a fost respins. Ca urmare acest proiect il supunem la vot.

Cine este pentru inventarierea si concesionarea acestei suprafete de teren? Da...din pacate cu un singur vot a picat...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Putem sa-i scriem in adresa celui care a solicitat, nominal, consilierii care au votat si de la ce partid sunt? Pentru ca este o chestie legala. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Trecem la Proiectul numarul 37 , Proiectul numarul 36 a fost respins.

Proiect nr. 37

Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata 25 mp, situat in Iasi, Strada Fundac Eternitate, nr.14 precum si aprobarea vanzarii acestuia prin licitatie publica ;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Colegii liberali solicita amanare?

Cine este pentru aceasta amanare?

Impotriva? Deci sunt 9 voturi pentru amanare! Pai inseamna ca nu se amana si trebuie discutat. Asta inseamna ca finalitatea va fi respingerea acestui proiect.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul viceprimar Botez Radu

Haideti sa lamurim, haideti nu mai putin, ca ne jucam asa. Este foarte clar ca fara voturile PNL-ului aceste proiecte nu trec, singura solutie...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Nu doar voturile PNL-ului... si PMP

Domnul viceprimar Botez Radu

Ma scuzi...ok...singura solutie este sa amanam aceste proiecte. Daca le respingem documentatia va fi intra-o alta forma intr-un viitor si mult mai dificil.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai:

Domnul viceprimar sunt de acord cu dumneavoastra. Noi daca participam la aceasta amanare , inseamna ca suntem

de acord ca acest om sa nu beneficieze de acest drept la timp.... Consilierii PSD suntem de acord si votam. Deci ceea

ce nu votam, nu votam...

... (defectiune tehnica) ...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Da! Cine este pentru completarea hotararii de Consiliu Local si vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 25 de metri patrati a acestui proiect?

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost respins, nu a intrunit decat 17 voturi si e necesar o majoritate absoluta.

Proiect nr. 38

Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 123 mp situat in Iasi - Bulevardul Tutora nr.4 A identificat in tarlaua T 50, parcela CR 2112 (partial) si DS 2113 (partial) CR 2100, CAT 2147 si concesionarea prin licitatie publica a acestuia ;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Colegii liberali solicita amanarea !

Cine este pentru amanare?

Impotriva?

Abtineri?

Amendamentul pentru amanare a fost respins!

Cine este pentru completarea hotararii de Consiliu Local, inventarului si concesionarea acestui teren? Acelasi numar de 17 voturi

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile:

Vreau doar sa spun atat, concesiunea aduce uzufruct, aduce bani Consiliului Local si atat.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- președinte de sedinta:

Nu, nu, trebuie majoritate absoluta, nu din numarul celor prezenti, din cei in functie. Deci sunt 27 de consilieri cei in functie, 18 ar trebui sa fie... care ne poate lamuri cu siguranta.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Absolut! E vorba de majoritatea in functie, deci la 27 ne raportam cand calculam doua treimi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Da, continuam votul!

Abtineri? Doua, trei abtineri...

Voturi impotriva?

Proiectul a fost respins.

(domnul consilier local Aur Marius Catalin a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 39

Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata 94 mp, situat in Iasi, Strada Vasile Lupu, de langa nr.95 precum si aprobarea vanzarii acestuia prin licitatie publica;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog domnule Etienne!

Domnul consilier local Ignat Etienne:

Ca sa nu ramana oarecum asa...avand in vedere ca si domnul viceprimar a spus, am cerut simplu patru lucruri, le-am cerut si ieri la... si eu nu vreau sa intru intr-o polemica dar...ca sa fim corecti, important e sa fim corecti. Am cerut si ieri la comisie patru lucruri sa faca executivul. Am cerut o situatie, pe care domnule viceprimar, ati adus-o exact cand am inceput, de fapt ati aratat-o exact cand am inceput sa discutam proiectele care tin de patrimoniu. Adica daca vreti sa fiti corect, puteati sa trimiteti macar adresa inainte, sa luam act de ea, pentru ca v-am cerut-o si va cerem acest lucru de trei sedinte incoace. Acum ati luat o decizie, dar vedeti ca nu sunteti corect si nu sunteti corect fata de ieseni in general, pentru ca daca va cerem ceva, nu vreti sa faceti ceva si veniti si cu lista pe care v-o cerem ieri in sedinta, la proiectul cu numarul 25, imi pare rau dar nu este corectitudine.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Domnul viceprimar, va rog!

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile:

Asa cum v-am spus si la inceputul sedintei, aceste terenuri sunt in inventarul nostru, le avem, exista. Le-ati cerut ieri, vi le-am adus astazi. Si daca le trimiteam prin posta, tot nu le primeati. Da sunt situatii, sunt diferite situatii, sunt nume de persoane, nu putem chiar asa, stiu eu, sa le transmitem cum doriti.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Domnul consilier Pintilei, va rog!

Domnul consilier local Pintilei Mihail:

Stimati colegi, mie mi se pare ca ne batem joc de cetatenii Iasului. Este inadmisibil sa citesti un proiect in care sa vezi ca un cetatean al Iasului solicita 25 de metri si sa ne abtinem de la vot si sa nu aprobam aceasta chestiune. Nu se poate. Nu e uman in primul rand.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Dar poate facem parc de joaca pentru copii acolo. Sau skate...

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai:

Uitati-va la proiectul cu 7,7 metri, nu la 25, ca asta s-ar putea sa fie o manareala. Deci uitati-va la 7,7 m, care i-am respins aceasta vanzare. Deci 7,7 metri. Acolo cred ca cel mai inalt turn din Iasi se poate ridica pe 7,7 metri.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Da! Cine este pentru?

Abtineri? Aceleasi abtineri.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Proiectul a fost respins datorita insuficientei voturilor.

(domnul consilier local Jugrin Lucian a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 40

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, STRADA BANAT nr. 16, n.c. 153454 si 140610 intocmit in vederea construirii a doua locuinte cuplate pe teren proprietate privata persoane fizice;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog frumos domnule profesor Boisteanu!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu:

Da, pentru ca intram in zona in care sunt trecute numai PUZ-urile in ordinea de zi, informez plenul... Domnule Etienne Ignat...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnilor, stimati colegi, va rog frumos. Spuneati adineaori ca am adormit. Nu stiu care...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Deci reiau ideea. Pentru ca este vorba de Planuri de Urbanism Zonal, care au fost discutate in sedintele de comisie de urbanism, toate sunt insotite de avize, toate sunt insotite de voturile membrilor comisiei, au trecut si au fost aprobate in comisie, ca sa nu repet la fiecare din... va rog... Da sigur, adica intrunesc din punctul acesta de vedere, toate colegii liberali care fac parte din Comisia de Urbanism, stiu exact cum s-au desfasurat si ca aceste optiuni favorabile ale Comisiei se inscriu in documentele expuse. Va multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Da, mai sunt alte discutii? Daca nu, supun la vot acest proiect.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 41

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR. 12BIS (SC 29), n.c. 139233 intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Este vorba , atentie, subscriu la ce zicea colegul meu domnul consilier Surdu, e vorba de o persoana fizica, pentru a-si construi o locuinta unifamiliala si a-si imprejmui terenul.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Da, intr-adevar, PNL-ul da dovada de angajament fata de cetateni. Multumesc! Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 42

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CICOAREI nr. 10, n.c. 158069, întocmit in vederea construiirii unei locuinte individuala pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu 6 abtineri, Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 43

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SC 64, n.c. 140110, 140111 întocmit in vederea construirii de locuinte individuale, anexe gospodaresti si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu 6 abtineri, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 44

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DUDESCU NR. 2-4-6, n.c. 125538 Intocmit in vederea construirii unui imobil: spatiu comercial, birouri, locuinte pe teren proprietate, persoana juridica;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu aceleasi 6 abtineri ale colegilor liberali, Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 45

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM, n.c. 6260 Intocmit in vederea construirii unui centru cu functiuni mixte: locuinte, birouri, servicii, comert, alimentatie publica, persoana fizica;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu 6 abtineri ale colegilor liberali, Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 46

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, STRADA IASI - TOMESTI, n.c. 153582 intocmit in vederea construirii unei hale de prezentare si depozitare pe teren proprietate, persoana fizica;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu 6 abtineri, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 47

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE A. URECHIA NR. 11, n.c. (2366-19673)/3, (2366-19673)/2 Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate si alipire teren, persoana fizica;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu aceleasi abtineri ale colegilor liberali, Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 48

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ROMANA NR. 18, n.c. 153927, intocmit in vederea extinderii si schimbarii de destinatie din spatiu de locuit in spatiu comercial (cabinet medical), persoane fizice;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog domnule consilier Surdu!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai:

Ma intreb, ce s-ar fi intamplat daca aveam acelasi regim la PUZ-uri ca si la votul anterior referitor la concesiuni, la...2 ani de zile aproape de cand colegii nostri liberali refuza sa voteze PUZ-urile Deci Iasul ar fi avut inchise statiile de betoane, oamenii care lucreaza in constructii ar fi trebuit sa isi gaseasca undeva prin Germania loc de munca, pentru ca, noi nu suntem de acord, ca Iasul sa-si faca macar o casa, pentru ca sunt foarte multe din aceste PUZ-uri in care sunt prevazute constructii de casa, pentru a isi reglementa omul. Mai sunt si PUD-uri care le-ati respins, in care se reglementeaza un metru sau mai putin de un metru inainte. Imi scapa numele domnului care va coordoneaza, cum il cheama pe asta? Imi scapa numele...dar ma gandesc intr-o buna zi...imi scapa numele... am si eu probleme na...si scapandu-mi numele, poate intr-o buna zi sa dea Dumnezeu, sa ajunga sa astepte un PUZ. Multumesc!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard:

V-ati fi intrebat ce s-ar fi intamplat? Cred ca daca Partidul National Liberal, ar fi avut aceasta atitudine ferma, cu mai mult timp in urma, am fi avut PUG in momentul de fata si am fi avut o dezvoltare coerenta in oras.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai:

Daca Partidul National Liberal, ar fi avut o atitudine ferma mai inainte, ar fi facut un terminal decent, in concordanta cu secolul 21, pentru ca terminalul care l-a construit si cu care se lauda, este in imposibilitatea de a fi folosit, pentru urmatoarele motive: 1- are o banda pe care nu incap valizele de la un avion; 2 este in asa fel facut incat este imposibil de reglementat locul pe scaun a unui calator care trebuie sa stea o ora jumate dupa ce face check-in; 3 - nu are wc in momentul in care vine cu bagajele din strainatate si trece punctul de control frontiera, trebuie sa se roage sa nu il apuce in momentul ala vreo problema; si vopseaua epoxidica, care este data pe jos este o infectie totala, este jupita. Mergeti in aeroport la Bacau si vedeti, Inaltimea este total subdimensionata pentru ca inaltimea unui aeroport, unui terminal are posibilitatea de a da un numar de metri cubi de aer, celui care vine acolo ca sa astepte avionul. Ori inaltimea este subdimensionata. Nu mai vorbesc de...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier, mancare nu ne aduce, sa stiti.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pai tocmai....vreau sa vorbesc de realizarile...imi scapa numele...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Haideți sa trecem la vot!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

O secunda, va rog sa imi permiteti. O secunda... va rog sa imi permiteti. A vorbit cateva minute.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Haideti sa trecem la vot.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule Boca, va rog o singura remarca, fiti corect! Proiectul Aeroportului a fost aprobat si de consilierii judeteni ai Partidului Social Democrat. Ce am reusit noi liberalii sa facem, sa aducem o dezvoltare si o crestere a traficului peste asteptari, si in momentul de fata avem nevoie de o noua infrastructura. Puneti-va intrebarea ce a facut Consiliul Judetean si PSD de doi ani de zile de cand conduce aeroportul, nu ce am facut noi. Ce am facut noi, am facut bine. Ca acum e nevoie de mai mult, faceti! pentru ca este in subordinea dumneavoastra!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Eu nu vorbesc de avioane , vorbesc de PUZ-uri. Ar trebui sa luati, sa analizati fiecare document in parte si acolo unde sunt intr-adevar situatii de construire a unor imobile, locuinte unifamiliale, cred ca nu ati avea nici o problema sa acordati votul. Multumesc!

Cine este pentru Proiectul numarul 48?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu abtinerea colegilor liberali, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 49

Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Iași;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Daca sunt ceva discutii? Domnule viceprimar Botez, va rog!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

As dori sa ascult opinia domnului viceprimar, ca a ridicat primul.

Domnul viceprimar Botez Radu:

Da, eu ce pot sa va fac o scurta informare privind acest PUG. Documentatia in intregime a fost terminata la sfarsitul anului 2016, de atunci si termenul nu este deplasat, ne luptam cu o serie de avize, mai bine spus, ne-am luptat pentru ca in timp am reusit sa le luam pe aproape toate. Mai avem un aviz de la Comisia de Monumente de la Bucuresti, dar deocamdata ne-am impiedicat la Comisia de Monumente de la Iasi, care nu trebuie sa dea un aviz, ci trebuie numai sa scrie un asa numit punct de vedere. Comisia s-ar parea ca este destul de ocupata cu avize pentru locuinte individuale si PUG-ul asteapta de vreo doua luni la aceasta Comisie pentru a putea primi acest punct de vedere. Vom vedea cum vom actiona mai departe vizavi de aceasta de aceasta Comisie, pentru ca noi nu am putut sa depunem mai devreme acest, aceasta documentatie deoarece cei de la Bucuresti au dorit o marire a zonei protejate. Iasul avea prin PUG-ul vechi o anumita zona protejata, si ni s-a impus as putea spune, o marire a acelei zone protejate, astfel incat a trebuit sa realizam o documentatie suplimentara. Deci, deocamdata avem absolut toate avizele, cu exceptia avizului de la Monumente. Noi am spus ca vom depune in luna august proiectul PUG-ului la Ministerul Dezvoltarii pentru un aviz final, chiar daca pana atunci nu vom obtine acest aviz de la Comisia de monumente de la Bucuresti. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta :

Cu alte cuvinte ce spune domnul viceprimar, cred eu, din punctul meu de vedere ca se traduce, daca s-ar mari zona construita protejata, e clar ca noul PUG aprobat nu ne-ar ajuta cu nimic pe zona respectiva, pentru ca pe zona construita protejata, doar cu noul PUG nu poti sa construiesti nimic. El trebui este insotit de PUZ, de documentatie de urbanism, de asta fac apel si la colegii liberali inca o data si le spun, ca nu este normal sa nu voteze chiar nici un PUZ, din punctul meu de vedere.

Discutii, domnule Postolache?

Domnul consilier local Postolache Andrei

Mulnumesc! Care este explicatia pentru intarzierea asta aparent absurda de la Comisia de Monumente din lasi? Exista o explicatie? Are vreo logica? Ei sunt datori? Au un termen prin care legal poate sa raspunda? Putem sa ....

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta :

Domnule primar, aveti cuvantul !

Domnul primar Chirica Mihai:

Nu as vrea sa mai lungesc, domnul viceprimar Botez a rezumat foarte succint si pe inteles. Mai sunt doua avize de obtinut: avizul de Cultura si avizul Ministerului Dezvoltarii, sunt ultimele doua, sa spunem, documente necesare inainte de intrarea in plenul Consiliului Local, fata de cele aproximativ 28 de avize pe care le-am obtinut pe parcursul a doi ani de zile. Sigur, e o lucrare nu usor de digerat si nu usor de parcurs de orice comisie care s-a ocupat. Am trecut si de dezbaterea publica in ceea ce priveste obtinerea avizului de mediu, iarasi sa spunem un aviz foarte important pentru viitorul PUG. La cultura s-au strans pana in momentul de fata 110 documentatii necesare fi avizate de aceasta directie Judeteana de Cultura, un volum foarte mare de munca si sigur s-a petrecut si intr-un context nefavorabil pentru ca, s-au schimbat in ultimele trei luni de zile comisiile la nivel national si regional. Noi functionam intr-o Comisie regionala. De vreo saptamana incoace, doua, au inceput din nou activitatea in Comisia regionala, in care avem si reprezentanti ai municipiul Iasi si alte persoane. Speram si speranta a fost confirmata si din discutia de ieri cu directorul Directiei de Cultura, ca si-a si programat data de 12 august, este zi programata pentru analiza PUG-ului Iasi. Intr-o sedinta detaliata la care va participa domnul Visan, a fost si dumnealui in cursul zilei de ieri si ceilalti membri ai Comisiei de Cultura, functie de cum si-au orientat concediile in luna august, deci 12 august si-au propus sa fie intalnirea pentru PUG Iasi. Functie de... sa spunem rezultatul acestei intalniri, ei vor putea sa isi exprime un punct de vedere printr-o nota de constatare, asa cum spune legea, urmand ca PUG-ul impreuna cu aceasta nota, sa se duca spre Ministerul Culturii in vederea obtinerii avizului final. Cu acest aviz, toate documentele intocmite, sa spunem la zi prin toate cerintele avizatorului, se depun la Ministerul Dezvoltarii care desigur si acest minister va trebui sa rezolve problema din punct de vedere al competentelor pe care le are. Un lucru este cert asa cum spunea si domnul viceprimar

Botez, speranta mea, speranta mea este ca in anul 2019 sa avem PUG, pentru ca ma gandesc ca in Consiliul Local lucrurile vor fi mai usor de analizat si putem sa-l supunem pe urma dezbaterii si aprobarii. Nu va rezolva din radacini, din rarunchi, din profunzime, chestiuni care se amintesc mereu aici legate de PUZ-uri, PUD-uri si alte documentatii de catre colegii liberali, pentru ca legea prevede total altceva. In zonele protejate in continuare vom sta sub atentia Directiei de Cultura si a necesitatii intocmirii unor documentatii de reglementare, in zonele de extravilan in continuare vom sta in aceeasi prevedere a legii in ceea ce priveste abordarea unor viitoare investitii, deci in linii generale, lucrurile vor intra, pe un parcurs aproape similar cu cel in care ne aflam si in momentul de fata. De asta nu facem o pasiune din a transforma intr-o batalie politica, ci pur si simplu va informam curent care sunt demersurile facute si ce mai avem de obtinut in cele din urma. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- președinte de sedinta :

Domnule consilier Dornean, va rog!

Domnul consilier local Dornean Tudor:

Ma scuzați! Domnul viceprimar a spus ca trebuie avizul de la Monumente, iar dumneavoastră spuneți ca mai trebuie inca doua avize de la Ministerul Dezvoltarii?

Domnul primar Chirica Mihai:

Unul si unul, unul si unul, asa a spus si dumnealui: un aviz de cultura si un aviz de dezvoltare.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Domnul consilier Boz, va rog!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard:

Stimati colegi, eu ma bucur ca in sfarsit se pare ca s-au mai facut pasi, am avut si dezbaterea publica pe mediu, chiar si noul PUG pe care incercam sa-l avizam, deja contine reglementari invechite, pentru ca ne-am chinuit foarte mult timp cu aprobarea acestuia. Dar in privinta vechiului PUG, a carui prelungire se doreste astazi, pozitia noastra este aceeasi la fel ca si la PUZ-uri. Nu mai dorim sa lucram pe reglementari care au fost stabilite cu 20 de ani in urma, in conditiile in care in Iasi se construieste mult, se construieste intens, si se construieste haotic. Si pentru ca semnalul nostru sa fie cat mai puternic, in continuare ne mentinem pozitia si nu vom fi de acord nici cu prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General actual.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Da, va rog. Domnule viceprimar!

Domnul viceprimar Botez Radu:

Sigur... probabil toti de aici, nu ne asteptam la o alta solutie din partea dumneavoastra, dar as putea zice...nu stiu...cu autobuzele nu circulati ca aveti masini si atunci nu ati votat autobuzele. Spitalul de Urgenta nu l-ati votat pentru ca sperati sa nu fiti bolnavi. caminele studentesti nu le-ati votat pentru ca ati terminat...sper eu toti facultatea , dar la acest... calitatea aerului probabil oricum nu va intereseaza decat intr-un mod asa de politica, dar aici la PUG chiar este un element cat se poate de clar, un element care defineste orasul si probabil si dumneavoastra locuiti in acest oras, si ar trebui sa existe un interes cat se poate de clar asupra documentatiilor care definesc modul in care noi traim in acest oras.

(Domnul consilier local Aur Marius Catalin a intrat in sala de sedinta).

Domnul consilier local Boz Petru Eduard:

Acesta este si motivul pentru care dorim o dezvoltare coerenta in baza unui Plan Urbanistic General care sa fie de actualitate.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Domnul primar, va rog!

Domnul primar Chirica Mihai:

Vreau sa fac doar o scurta, ma uitam un pic si pe reactiile presei, o scurta precizare asa ca o premonitie. Vreti sa punem pariu acum ca nu veti vota PUG-ul? Dam in scris, scriem pe peretele din spate. Nu veti vota!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta :

Cine este pentru? A. nu epuizam? Domnul Vintila.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Totusi, daca, sa admitem ca nu am vota acest proiect......(defecțiune tehnica) ...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Putem sa punem o eticheta, atentie! Dezvoltare haotica.

Domnul consilier local Vintila Iordan

... inteleg pozitia la PUZ-uri, dar la PUG imi este

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai:

Voi fi foarte scurt intrucat colegul meu m-a rugat, Gabi te rog, Am terminat, multumesc! Avem cea mai lunga sedinta de Consiliu din istorie, la care am participat eu. Asa ca nu stiu daca dumneavoastra ati participat la una mai lunga, oricum multumim!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Doar nu o sa fie cea mai lunga din actualul mandat, banuiesc?! Domnul consilier Timofticiuc, va rog!

Domnul consilier local Timofciuc Razvan:

In atentia domnilor consilieri de la PSD si ceilalti consilieri! Cred ca noi ar trebui totusi sa dojenim executivul, care deja de trei ani ne spune ca termenul de aprobare va fi de un an. In 2016 ni s-a spus acelasi lucru, sunt declaratii publice ale domnului primar, in 2017 la fel, in 2018 iata ni se spune ca in 2019 va fi gata. Adica in loc sa ne concentram atentia asupra, cum sa spun, atitudinii cam lenese a celor din executivul primariei, ne-am gasit tapul ispasitor pe liberali. Cred ca e o abordare cam incorecta!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu, va rog frumos, scurt.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai:

Nu se poate! Deci imi aduc aminte de o asociere in vederea judetului si a primariei in care liberalii erau in mare parte activi si au stapanit diferite dregatorii, in cazul directiilor descentralizate, in cadrul judetului, chiar au fost presedinti de Consilii Judetene si nu imi aduc aminte sa fi facut atata zarva cu PUG-ul cu care lucrau...pentru ca lucrau cu acelasi PUG de astazi. Si PUG-ul va repet, sunt reglementari urbanistice, care se completeaza prin PUZ-uri. Indiferent daca acest PUG va fi aprobat maine, tot maine, cei care solicita, vor primi un certificat de urbanism, in care li se va scrie: conform legii, PUG-ul reglementeaza PUZ-ul, in schimb iti da aprobarea sa poti scoate autorizatie de constructie. Domnul consilier local Boz Petru Eduard:

Asta am zis si noi domnule Surdu, ca atitudinea ferma a Partidul National Liberal, trebuia sa intervina mult mai devreme si acum am fi avut Plan Urbanistic General. V-am cam lasat sa va faceti de cap...sau...Ne-am oprit, gata!

Haideți sa trecem la vot!

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul viceprimar Botez Radu

Nu dam noi avizele alea. Dau alte instituții avize. Tot atata bateti apa in piua.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu vorbește la microfon. (trebuia sa inceapa mai devreme)

Domnul viceprimar Botez Radu

A, bun. Acum 20 de ani

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

De cand erau la gradinita. Haideti, va rog frumos, sa dam drumul la vot, ca altfel ...

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Nu, nu eu voiam doar sa le doresc sa fie PUG-ul in 2020, ca sa aiba de ce se lega.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru Proiectul numarul 49?

Impotriva?

Abtineri?

Cu abtinerile colegilor liberali, proiectul a fost adoptat.

Va rog inca o data, abtineri? Doar doua abtineri, da.

Voturi impotriva?

Sase voturi impotriva si doua abtineri, Proiectul a fost adoptat.

La sectiunea Diverse, avem la mapa un raport privind activitatea asistentilor personali in semestrul 1, al anului 2018. Raport pe care nu trebuie sa-l aprobam prin vot, ci doar sa luam act de el.

Dispoziția nr. 1782/25.07.2018 - completare

Proiect C.1.

Proiect de hotarare privind modificarea articolului 3 si Anexei nr. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 282/10.07.2018 prin care s-au aprobat principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investitii “Consolidare si refunctionalizare Palat Braunstein Iasi, Str. Cuza Voda nr. 2”, devizul general reactualizat, proiectul si bugetul aferent acestuia;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost aprobat in unanimitate.

Proiect C.2.

Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.212/2018;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Proiectul a fost adoptat.

Proiect C.3.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 139/30.03.2018 referitoare la trecerea, din proprietatea publica a Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Iasi si administrarea Consiliului Judetean Iasi in proprietatea publica a bunurilor mobile - echipamente de colectare separata si transport achizionate prin proiectul ”Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Iasi”.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Eu as avea o propunere ca dupa votul acestui proiect, solicit o pauza de cateva zeci de zile ca sa....pentru consultari! Va rog, domnule consilier Postolache!

Domnul consilier local Postolache Andrei:

Imi cer scuze colegilor infometati si insetati. Am o intrebare, am vazut ca preluam 1130 de pubele de colectare hartie, 1130 pubele de plastic si 1170 pubele de sticla. Acum intrebarea mea e unde sunt pubelele astea de sticla pentru ca prin oras le vedem destul de des pe alea de plastic si de hartie, dar alea de sticla sunt cateva...

Domnul primar Chirica Mihai:

Le preluam din implementarea, ma iertati domnule presedinte, le preluam din implementarea proiectului la nivel judetean. Ele vor intra prin aceasta decizie in inventarul bunurilor publice ale municipiului Iasi si vor fi impartite in punctele gospodaresti de pe raza Municipiului.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Aha, aha, nu e vorba de cele deja existente.

Domnul primar Chirica Mihai

Ele sunt noi, sunt achizitii noi si urmeaza a fi instalate in oras.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Domnule consilier Ciobotaru, va rog!

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Multumesc frumos. Cineva acuza atitudinea lenesa a functionarilor din primarie. Eu, dimpotriva, cred ca au o atitudine harnica! Motiv pentru care domnule primar, va rog sa le dati dispozitii, sa-i rugati, ca cel putin incepand cu sedinta ordinara, daca nu o mai fi vreo extraordinara din luna august, toate aceste documentatii care ne sunt puse la dispozitie sa fie tehnoredactate cu diacritice. L-am urmarit pe presedintele de sedinta, uneori se poticnea, pentru ca diacriticele nu-i confereau libertatea sa citeasca literar tot textul, unu. Doi, ii rog pe colegii din Comisiile de tineret si sport si pe cei din Comisia de invatamant, daca mai au puterea fizica sa ramana, sa reglam doua chestiuni punctuale, si urbanismul spune domnul profesor Boisteanu.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cu alte cuvinte, ramanem toti.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

O secunda. Problema este in felul urmator: prin plecarea consilierului Istrati s-a vacantat locul de presedinte si avem ceva de reglat la (comisia) Tineret si sport. Si nu in ultimul rand , fara sa fiu aratat cu degetul, celor care pleaca in concediu le dorim un binemeritat concediu!

Da, mai sunt alte discuții vizavi de acest proiect?

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiect votat in unanimitate!

Domnule consilier Boisteanu, va rog!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu:

Vreau sa reamintesc colegilor din Comisia de Urbanism sa coboram jos la Serviciul Urbanism. E un singur proiect, cel al Aerorostar, care trebuie sa treaca pentru aprobarea avizului unic la CJ. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta:

Da, multumindu-va pentru rabdare! Va doresc o zi frumoasa!

PRESEDINTE DE SEDINTA,


Consilier Local ADRIAN FLORIN BOCA


SECRETAR MUNCIPIUL IASI,

DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3