Proces verbal din 28.02.2018

PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI DIN DATA DE 28.02.2018MUNICIPIUL IAȘI DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE SI TRANSPARENTA DECIZIONALA

Centul de Informați pentru Cetățeni

Nr. 24600 / 12.03.2018

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.02.2018

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 28 februarie 2018 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    ALDEA CATALINA

2.    AUR MARIUS CATALIN

3.    BOCA ADRIAN FLORIN

4.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

5.    BOSTAN CIPRIAN MANUEL

6.    BOTEZ RADU

7.    BOZ PETRU EDUARD

8.    CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA

9. COTOFAN ALEXANDRU CRISTINEL

10.    CRUCIANU TEODOR BOGDAN

11.    DORNEAN TUDOR

12.    GABURICI VIOLETA ADRIANA

13.    GHIZDOVAT VLAD

14.    HARABAGIU GABRIEL VASILE

15.    IGNAT ETIENNE

16.    ISTRATE DUMITRU MARCEL

17.    JUGRIN LUCIAN

18.    NEDELCU VLAD NICOLAE

19.    PIFTOR DANIEL

20.    PINTILEI MIHAIL

21.    POSTOLACHE ANDREI

22.    SANDU VASILE

23.    SCRIPCARU CALIN

24.    SURDU GABRIEL MIHAI

25.    TAUTU IULIANA DANIELA

26.    TIMOFCIUC RAZVAN

27.    VINTILA IORDAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu Gabriel -viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Ciobotaru Florentin Traian si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 835 din data de 23 februarie 2018, completata prin Dispozitia nr. 835 din data de 26 februarie 2018 avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotarare privind aprobarea infratirii intre Municipiul Iași din Romania si Orasul Houston, din TEXAS, Statele Unite ale Americi;

2.    Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna martie 2018;

3.    Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Ecopiata S.A. si estimarile pentru anii 2019 - 2020;

4.    Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Compania de Transport Public lasi S.A. si a estimarilor pentru anii 2019-2020;

5.    Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Anexei 2 - Program de Transport din Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul lasi nr. 93289 din 16.09.2016, incheiat intre Municipiul Iasi si Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;

6.    Proiect de hotarare privind aprobarea Normativelor de Cheltuieli proprii potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, actualizata;

7.    Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul lasi, revizuit;

8.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea contractului de concesiune privind activitati de operare a statiilor de transfer si a instalatiilor de tratare a deseurilor municipale in judetul Iasi;

9.    Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la Contractul de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului lasi nr. 90979/05.12.2007, cu indicatorii de performanta necesari atingerii tintelor proiectului „ Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Iasi” ;

10.    Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fara plata catre Comuna Tutora - Judetul Iasi a unui numar de 30 bucati dale beton scoase din uz;

11.    Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii “ Reabilitare acces Primaria Municipiului lasi” si principalilor indicatori tehnico - economici;

12. Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare intre Municipiul Iasi si Unitatea

Militara 01175, Brigada 15 Mecanizate Podu Inalt Iași;

13.    Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 305 din 28.07.2017( privind aprobarea Acordului de asociere intre Municipiul Iași si Comuna Miroslava pentru implementare obiectiv Modernizare sos. Voinesti, tleison aflat pe raza UAT Iasi si UAT Miroșlava);

14.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului, in șuprafata de 216 mp, situat in Iași, Strada Barnova, sector cadastral 12, parcela CC 563/1, proprietate privata a Municipiului Iași ;

15.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe catre Societatea Comerciala Mestesugareasca de Grad I Prestatiunea (Iași), a terenului in cota indiviza de 10,88 mp, situat in Iași, Șoseaua Nicolina, nr. 31, avand nr. cadastral 122892 si inscris in cartea funciara 122892 Iasi ;

16.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 46 mp din Iași, Espalanada Oancea, fara numar, avand nr. cadastral 157302 inscris in cartea funciara 157302 Iași ;

17.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in cota de 39,10 mp aferent porticului din Iași, Aleea Nicolina, nr. 8, avand nr. cadastral 2151 inscris in cartea funciara 123822 Iași ;

18.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 4,62 mp din Iasi, Strada Costache Negri, nr. 43, bl. T1, parter apartinand domeniului privat al Municipiului Iași, avand nr. cadastral 19609, inscris in cartea funciara 78092 speciala Iasi ;

19.    Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 154/24.04.2017 si anexa nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune in Municipiul Iasi nr. 93289/16.09.2016, incheiat intre Municipiul Iasi si Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;

20.    Proiect de hotarare privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iasi, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 153 / 2017 cu terenurile din Anexele A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, aflate in administrarea Municipiului Iasi;

21.    Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuinte disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre inchiriere;

22.    Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 18409/21.02.2018;

23.    Proiect de hotarare privind darea in administrare catre Editura Junimea Iasi a unui spatiu situat in Parcul Copou, alaturat Muzeului ''Mihai Eminescu'' si Casei de Cultura ''Mihai Ursachi'' ;

24.    ' Proiect de hotarare privind transmiterea, fara plata, in proprietatea Episcopiei Romano-Catolica Iași, a imobilului (constructie si teren aferent) situat in Iași, Bdul. Ștefan cel Mare si Sfant nr. 22-24, in prezent aflat in proprietatea privata a Statului Roman si administrat de Municipiul Iasi;

25.    Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei 9 (Unitati de invatamant) a Hotararii Consiliului Local nr. 154/2017, privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

26.    Proiect de hotarare privind completarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice Iași SA;

2Z. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din administrarea Liceului cu Program Sportiv Iasi in administrarea Directiei Exploatare Patrimoniu, a imobilului (constructie + teren aferent) avand destinatie de “camin internat”, proprietatea Municipiului Iasi, situat in str. Petre Andrei nr. 2;

28.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic, IASI, FUNDAC URSULEA NR. 9, numar cadastral 151717 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate si imprejmuire, personae fizice;

29.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA Dealul Zorilor, fn, numar cadastral 155550, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire proprietate, persoane fizice;

30.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OANCEA NR. 22, NUMERE CADASTRALE 135514, 121314, 150987, construire locuinte colective si imprejmuire teren proprietate, persoana juridica;

31.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Calea Chisinaului, nr. 132, nr. cadastral 153351 intocmit in vederea dezmembrarii partiale cladiri existente, amenajare cladire existenta, in limita POT existent, persoana juridica;

32.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA DECEBAL NR. 10, NUMAR CADASTRAL 149387, intocmit in vederea construirii unei Sali de sport si anexe Scoala Gimnaziala “ Titu Maiorescu” Iasi, persoana juridica;

33.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T145 NUMAR CADASTRAL 148054, intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuinta pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

34.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR. 103A, NUMAR CADASTRAL 131496 intocmit in vederea extinderii si supraetajarii imobil existent pe teren concesionat, persoana juridica;

35.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DR. ALEXANDRINA MILEI TANASESCU NR. 58 (FOSTA STRADA AEROPORTULUI), NUMAR CADASTRAL 140833, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana fizica;

36.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA ZUGRAVI nr. 64, NUMAR CADASTRAL 146088 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica;

3Z. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI NR. 114 - 116A, NUMERE CADASTRALE 140050, 155243, 155387, 122710, intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiuni mixte (spatii comerciale, birouri, locuinte colective) pe teren proprietate privata persoana juridica;

38. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA THEODOR RASCANU nr. 19, NUMERE CADASTRALE 151753 si 151746, intocmit in vederea

construirii unui imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata, persoana juridica;

39.    Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr.

410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor si acțiunilor incluse in Programul Centenar al Primariei Municipiului lasi pentru perioada 2017 - 2020;

40.    Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta.

Dispoziția nr. 835 din 26 februarie 2018

C.1. Proiect de hotarare privind propunerea de numire a administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public lasi S.A.;

C.2. Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului lasi cu terenul in suprafata de 336.25 mp, situat in str. Universitatii (langa nr. 16) si atribuirea acestuia in administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi;

C.3. Proiect de hotarare privind aprobarea continuarii finantarii proiectelor Centrul de Servicii pentru Mama si Copil” si „Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate”.

C.4. Proiect de hotarare privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului de Administratie la Palatul Copiilor lasi.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Domnul primar Chirica Mihai

Buna ziua si bine ati venit la sedinta lunii februarie. Multumim foarte pentru prezenta. Multumim domnul presedinte ca mi-ati acordat cuvantul. As spune ca inainte de a intra in discutiile sedintei de astazi, sa depasim un moment festiv. Dupa cum bine stiti si cu ajutorul domniilor voastre, am avut doi candidati de la Iasi, Alexia si Matei care -sau prezentat in finala din Romania pentru Eurovision. Ne-au reprezentat cu cinste, au reusit sa obtina un lucru onorabil pentru 2 copii, 16, respectiv 18 ani, elevi in Colegiile din Iasi Colegiul National, respectiv Colegiul Negruzzi si in cele din urma s-au clasat pe locul al doilea, la o distanta foarte mica de castigatori. Le multumim pentru felul in care ne-au reprezentat. Va multumesc si eu domniilor voastre pentru faptul ca ati fost de acord sa ii sustinem. E un inceput frumos, e prima data cand Iasiul a intrat intr-o finala Eurovision si chiar a fost rezultat frumos. Ii felicitam pe acesti tineri, ii aplaudam si ii invitam alaturi de noi. Felicitari! Felicitari, Matei! Sa o tineti tot asa! Si sa nu uitati de scoala. Si le multumim si parintilor pentru sustinerea pe care le-ati acordat-o, scolii care a avut ingaduinta sa ii lase sa se pregateasca, Consiliului Local pentru ca v-a sustinut in campania de promovare, tuturor celor care v-au votat, sigur ca da, au fost mii si mii care s-au alaturat voua si de ce nu orizontul este deschis in continuare si suntem convinsi ca veti reusi sa cresteti si mai mult. Felicitari! Daca vreti sa spuneti ceva?

Domnul Iancu Matei

Vreau sa precizez faptul ca jumatate din aceasta victorie bineinteles ca a fost din partea noastra si cealalta jumatate a fost din partea Primariei si a Consiliului Locali carora vrem sa le multumim mult pentru ca promovare a fost extraordinara. Chiar foarte multi dintre concurentii si din echipa TVR ne-au intrebat: bai, cine e in spatele vostru? Cine e? uitati ce promovare. Faptul ca nicio alta Primarie nu a mai facut asa o promovare este ceva extraordinar si vrem sa va multumim din suflet.

Domnisoara Urtoi Alexia

La fel vreau si sa va multumesc din tot sufletul pentru toata sustinerea si sa nu uitam si de sustinerea iesenilor, a fost, in primele minute ne-am mirat si noi, au explodat voturile. Si multumim din suflet.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Va spun si eu buna dimineata. Bine ati veniti la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 835 din data de 23 februarie 2018, completata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 844 din data de 26 februarie 2018. Sedinta se desfasoara legal. Nu absenteaza niciun consilier local. Va supun votului Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 30 ianuarie 2017, Procesul verbal al sedintei extraordinare din 02 februarie 2018, precum si Procesul verbal al sedintei extraordinare din 19 februarie 2018. Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumesc frumos, doamna secretar. Buna dimineata domnule primar. Sarut mana doamnelor. Buna dimineti domnilor. Asadar iata-ne la o noua sedinta ordinara de data aceasta motiv pentru care va rog sa va inscrieti la interpelari. O sa fiu consecvent in continuare, incepem din partea stanga, Asadar va rog cine doreste sa se inscrie. Domnul consilier Andrei Postolache, va rog.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Buna dimineata stimati colegi. Au fost declarati in ultimele saptamani de la doamna comisar Corina Cretu si de la doamna prim-ministru legat de spitalele de urgenta cum ca ar fi riscuri, probleme, fara a intra in foarte multe detalii. Intrebarea mea catre Primarie este - din ce stim noi nu primaria este responsabilul de acest proiect, ci Ministerul Sanatatii, dar suntem implicati, din tot ce stim noi, din discutiile pe care le-am avut noi, ce putem aduce nou in situatia asta, care e situatia, daca sunt problemele, ce stim despre acele programe, unde ne aflam.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumesc Domnule primar aveti cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, multumesc. Noi am si facut de altfel saptamana trecuta un comunicat de presa prin care am prezenta stadiul proiectului tocmai pentru a putea lamuri acestei discutii oarecum in opozitie dintre comisarul european si premier. Intr-adevar doamna Cretu a avut doua teme acolo, riscul de dezangajare cu 872 de milioane de euro in care se afla Romania datorita de neatragere de fonduri europene pe 2017 decat un procent prea mic si desigur acest risc de dezangajare care vizeaza intreg pachetul de proiecte pe care Romania si l-a propus in finantarea anilor care urmeaza, inclusiv a spitalelor regionale de urgenta. Din analiza pe care noi am facut-o cu Ministerul Sanatatii, Iasul sta cel mai bine ca si pozitionare tehnica, sa spunem. Am reusit sa depasim momentul cu terenul alocat spitalului, am reusit sa demaram procedurile de finalizare a Planului urbanistic zonal pentru spitalul regional si intr-o faza destul de avansat fiind de obtinut vreo cinci din cele aproape 30 de avize necesare pentru validarea PUZ-ului. De dimineata a si venit un mail pe care l-am si lecturat din partea consultantilor. Noi ne vom intalnii vineri la ora 14, 14 da asa a ramas, la Ministerul Sanatatii pentru a putea sa tragem o concluzie ce mai facem noi, ce mai facei pentru ca de data aceasta noi mai avem de obtinut doar avizul de mediu, dar studiul de impact trebuie sa il faca proiectantul spitalului, avizul de la Autoritatea Aeronautica Romana, dar ne trebuie detaliile constructive ale spitalului, regim de inaltime, volum si alte elemente tehnice pe care noi le-am solicitat in scris de la minister, avizul de la Serviciu Roman de Informatii care va ajunge in cursul saptamanii viitoare, de la Ministerul Apararii Nationale care a si fost eliberat saptamana aceasta si de la Apele Romane, restul avizelor sunt obtinute. Practic noi am si transmis o adresa Ministerului Sanatatii in cursul zilei de ieri prin care le-am solicitat ori completeaza dumnealor documentatia cu detaliile tehnice pentru ca au contractat proiectarea, ori ne pun dispozitie noua acele detalii de proiect si le transmitem noi catre avizatori. Urmeaza sa lamurim aceste lucru in cursul zilei de vineri. Va multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Va mulțumim, domnule primar. Are cuvântul domnul consilier Daniel Piftor. Va rog.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Buna dimineata domnule primar. Buna dimineata domnilor viceprimari, stimati colegi consilieri locali. Cu totii suntem de acord ca transportul public in Iasi este un domeniu foarte, foarte important, de altfel noi prin votul nostru am achizitionat si acelea autobuze noi care la momentul la care discutam circula prin Iasi. Este o problema in ceea ce priveste resursa umana de la Compania de Transport public in sensul ca in bugetul pe 2018 am vazut ca la castiguri, la castigul mediu lunar pe salariat suma bruta ar fi de 4124,67 lei, iar cea neta de 3.179,85. Din datele pe care le am eu, soferii care sunt angajati la Compania de Transport Public, fara, deci salariul lor net este in jur de 1600 - 1700 lei, cu cele patru sambete lucrate se ridica undeva la 2.300. Cred ca ar fi bine ca daca vrem sa avem un transport public civilizat, un transport public la standarde europene sa spunem, cred ca si resursa umana ar trebui sa fie platita corespunzator. Eu as vrea ca pentru anul 2018 sa fie alocate sume mai mari de bani. Stiti de ce? Domnule primar si domnule director, am inteles ca un sofer care se angajeaza acum la Compania de Transport Public care sa zicem ca are o vechime de 3, 4 ani, nu stiu exact, 5 ani, ia salariul de 2.000 lei brut. Deci daca este asa, sa spuna domnul domnul director, daca daca nu, atunci trebuie sa aiba in vedere salarizarea. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Multumim, domnule consilier. Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Voi raspunde cat mai conchis este posibil. De altfel o parte dintre domniile voastre ati si fost la discutiile de acum doua saptamani de zile de la Regia de Transport, intr-o zi de sambata si ii regasim si in sala pe domnul Sandu, pe domnul Etienne, domnul Boz. Discutiile au fost sustinute prin argumente de ambele parti si concluziile au fost urmatoarele: pentru bugetul anului in curs Regia de Transport, Compania de Transport are o crestere salariala medie de 8,62%. Practic, salariul mediu a crescut pentru personalul navigant de la 1982 la 2.135 sau 85, imi scapa poate cateva detalii, cu un spor de crestere 1,06 in ceea ce priveste nivelul, vechime, gradatii si 1,60, deci inca 60 de procente in plus in ceea ce priveste alte sporuri legate de: lucru in afara orelor de program, ma refer sambata, duminica sau ore suplimentare. Acest efort de 8 62% inseamna pe luna un efort de aproximativ 600.000 LEI la fondul de salarii, pe an inmultim cu 12 luni, ceea ce a ridicat fondul de salarii la o suma aproximativa de 69 - 70 de milioane de lei dintr-o cifra de afaceri pe care o gasiti acolo de 115 milioane de lei. Ganditi-va ca restul, deci de aproximativ 40 de milioane - 45 de milioane, reprezinta toate celelalte consumuri - carburanti etc. Motiv pentru care acest 8,62 acopera inflatia anului precedent de 3,6 procente aproximativ plus 5 la suta cresteri salariale efective in fondul de salarii. Deci un efort considerabil. Sigur necesitatile pot fi si mai mari de atat, dar le vom aseza gradual de la etapa la etapa incat ele sa fie si sustenabile si cu posibilitatea de a fi sustinute de Consiliul Local si Compania de Transport. Sa nu uitam faptul ca in momentul de fata Compania lucreaza in continuare pe regim de compensatie, tot ce nu acopera ca diferenta dintre venituri si cheltuieli se acopera prin compensari de la Consiliul Local, deci din bugetul local direct. Noi avem o limita prevazuta de Consiliu Concurentei printr-un aviz eliberat acum trei ani de zile, care este nivelul maxim de compensatii, nu putem depasi pentru ca intram in formula de ajutor de stat. Deja am publicat pe JUE o procedura noua pentru validarea noului contract pe 15 ani cu Compania de Transport Public Iasi, acolo va reiesi un alt regim de compensatii si o sa vedem ce ne permite Comisia Europeana. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumim, domnule primar. Continuam. Va rog domnul consilier Etienne Ignat, dupa care domnul Vlad Ghizdovat. Multumesc.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Buna dimineata domnule primar, stimati colegi. Doua intrebari. Saptamana asta am asistat, bine, aproape sa asist la un accident si pentru asta va rog domnule primar sa inventariati toate statiile de autobuz din municipiul Iasi, sa nu mai avem in nicio situatie statia de autobuz pusa inaintea trecerii de pietoni pentru ca majoritatea, desi autobuzul este parcat in statie majoritatea tind sa creada, nu vad semnul sau trecerea de pietoni si va rog sa aveti grija sa le mutati. Am sa va dau un exemplu, chiar sub pasajul Nicolina este acest caz si am mai identificat cateva. Si a doua intrebare este care este planul de modernizare al pietelor din municipiul Iasi propus de dumneavoastra, de executiv. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumesc. Domnule primar, aveti cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

.. ele au o dubla abordare, nu putem generaliza pentru ca o parte din ele sunt in regim semaforizat si chiar daca sunt inaintea peronului au avizul Politiei Rutiere datorita faptului ca functioneaza prin semaforizare. Celelalte, si interesul nostru este sa avem cat mai putine incidente pe trecerile de pietoni. Rog colegii mei de la Tehnic sa le verifice si acolo unde este cazul si posibilitatea de mutarea a lor sa se si intample cu avizul Politiei Rutiere. Stiti ca noi nu avem drept de veto aici, dreptul de veto apartine Politiei Rutiere conform legilor din Romania. La Piete, exista o dubla abordare. In primul rand trebuie sa acceptam faptul ca pietele fac parte din programul, din sau sunt in administrarea Societatii Ecopiata, nu mai au o administrare publica, ci sunt in administrarea unei societati comerciale, sunt bunuri de retur pe care Consiliul Local le-adat acestei companii. Sigur asta nu inseamna ca ramanem indiferenti, motiv pentru care avem si pe ordinea de zi proiectul de buget pentru Ecopiata. Nu sunt nici eu extraordinar de incantat. Anul acesta am cerut si stie si domnul Starica, sa ne gandim la o strategie de modernizare pe termen lung care sa vizeze pe de o parte eficientizarea unor piete care in momentul de fata nu functioneaza si ma refer la Piata Doi Baieti pe care am si scos-o din administrarea lor, Piata Dacia care a preluat o alta activitate, Piata Pacurari care se misca temporar si cele trei piete sau chiar 4 cu tot cu Piata CUG, care au activitate permanenta. Scopul nostru este sa definim o alta piata de gros care in momentul de fata nu functioneaza foarte eficient la Piata CUG si probabil ca o sa avem in analiza si una dintre platformele de la CUG si alte programe de modernizare care sa le uniformizeze oarecum si ca arhitectura, dar si ca eficienta. Nici Piata Independentei nu a ramas, sa spunem, cea mai eficienta piata, de altfel au fost de la inceput o piata foarte eficienta incercam sa o tinem sub control. Cred ca cea mai buna solutie ar fi ca in sedinta din luna martie, domnul Starica impreuna cu Consiliul de Administratie, prin validarea in Consiliu de Administratie a Pietei, sa prezinte un program de modernizare care sa vizeze cel putin doua, trei surse: sursele companiei, surse atrase si surse ale Consiliului Local, dupa care putem sa abordam o strategie pe piete. Pentru anul in curs in proiectul de buget am cerut, eu stiu, modernizarea unor utilitati imediate, ma refer la grupurile sanitare, hotelul Municipal care trebuie sa fie modernizat si desigur alte modernizari prin pietele existente, inclusiv cele unde se vand produse lactate. Le gasiti in proiectul de bugetul la tema respectiva. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Si noi va mulțumim. Domnule consilier Vlad Ghizdovat, aveti cuvântul.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Buna ziua stimați colegi, domnule primar. Avand in vedere ca au trecut aproape sase luni de cand s-a realizat inventarierea mansardelor de bloc de pe raza municipiului Iasi, intrebarea mea este stadiul expertizarii acestor mansarde si aici ma refer la cele aproape o mie care nu au autorizatie de constructie, la nivel de procente in total, sa spunem asa, care sunt pasi concreti pe care Primaria ii face anul asta pentru intrarea in legalitate acestor mansarde si daca sunt propuneri de sanctiuni sau, de ce nu, demolari ale unor mansarde care reprezinta, asa cum am vazut si anul trecut, un real pericol public pentru cetatenii Iasului. De asemenea, doresc sa anunt ca la punctul C 2 de pe ordinea de zi nu voi participa la vot intrucat sunt angajat a UMF Iasi. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Va multumim. Domnule primar. aveti cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

Referitor la stadiul acestui proiect, o sa va trimitem o informare scrisa, eu am niste informari periodice, dar as vrea sa le vedeti cumulate. Nu intentionam in prima faza demolarea asa cum am spus si cum avem numeroase discutii cu presedintii si administratorii asociatiilor de proprietari. Intentia noastra este de a le aduce intr-un regim de siguranta corespunzator normativelor in vigoare si continuam. Noi am spus ca aceasta posibilitate de a intra in legalitate chiar si prin efectuarea unor lucrari suplimentare va dura cel putin 24 de luni. S-a adus in spatiul public o informatie de tipul primaria intentioneaza demolarea mansardelor si am demontat-o prin comunicat de presa ca nu este adevarat. Primaria intentioneaza aducerea mansardelor intr-un regim de siguranta in comparatie cu cele construite noi prin normativele in vigoare tocmai pentru a reduce factorul de risc pe care l-ati sesizat si dumneavoastra. O sa primiti aceasta informare, rog Ionica, saptamana viitoare cel tarziu sa fie adusa in atentia domnului Ghizdovat si ne continuam programul. Ei vin la noi, au cerut certificate de urbanism cu sutele, considera ca este necesar, la unele dintre ele s a cerut deja expertiza. A fost o discutie intreaga pe evaluarea expertizei. Bineinteles ca unii au vrut sa profite imediat de aceasta oportunitate. Am avut si conferinta de presa televizata pe tema asta prin care le-am spus ca lista expertilor autorizati, de unde se ridica, ca nu este numai un singur expert, ca sunt cel putin 50 de experti in domeniu care pot sa efectueze aceste lucruri si o sa ii monitorizam in continuare prin asociatiile de proprietari prin serviciul nostru.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumim, domnule primar. Continuam interpelarile. Domnul consilier Petru Eduard Boz, va rog, aveti

cuvantul.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Buna dimineata tuturor. Doua sunt problemele pe care as dori sa le discutam astazi. In primul rand fiind si avocat problema mea este cu Tribunalul, noua Curtea de Apel din Iasi care nu are o parcare. Noi am mai discutat. Stiu ca acolo primaria avea in vedere un schimb de terenuri pentru ca sunt mai multi proprietari. Ideea este ca in momentul de fata justitiabilii se mai descurca cum pot pentru ca e pamantul inghetat si reusesc sa intre pe aceea platforma, pe acel teren viran, dar ...

Domnul primar Chirica Mihai

Justitiabilii?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Justitiabilii, da, acesta este termenul, cei care participa la procesul.. nu justitiarii, domnule primar, justitiabilii, cei care sunt beneficiarii actului de justitie. Scoateti, scoateti!. Deci cei care merg si au litigii in aceasta instanta sunt nevoiti sa se urce o rampa destul de abrupta care acusi nu va mai fi accesibila in momentul in care zapada se va topi. Dar, in orice caz este o rusine pentru Municipiul nostru avand in vedere ca este vorba de o Curtea de Apel mare care raspunde si de, are in custodie si Tribunalul Vaslui, sa nu avem o parcare amenajata pentru cetatenii care au nevoie de acces la Curtea de Apel Iasi. Ideea este daca s-au mai facut demersuri in acest sens pentru ca noi la inceputul anului am discutat de trei parcari in zonele centrale si daca pentru doua, sa zicem, ca am identificat locatiile, respectiv zona Independentei sau fosta Scoala Pavelcu, cred ca o posibila locatie pentru o parcare etajata, ca o fi subterana, supraterana este si aceasta zona a Curtii de Apel Iasi. Daca s-au facut demersuri in acest sens, aceasta este prima interpelare. Si a doua chestiune, in zona Nicolina unde a aparut acest incident cu surparea terenului, avem Politie Locala in permanenta care pe de o parte dirijeaza circulatia, a ingradit pentru protectia cetatenilor zona respectiva, perfect de acord, insa toate acestea reprezinta cheltuieli pentru Municipiul nostru si pentru Primaria Municipiului Iasi. Daca aveti in vedere ca aceste cheltuieli efectuate cu masurile de siguranta care au fost luate in zona respectiva, sa fie suportate de cei care au generat situatia de pericol.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Da, multumim frumos. Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc tare mult. Pe prima interpelare, noi deja am inceput anul trecut un proces de reasezare a parcelelor acolo, am si trecut si prin Consiliul Local. Mai avem inca trei schimburi identificate prin care vrem sa generam o strada paralela cu strada Elena Doamna ca sa amplifice fluxul rutier de o parte si de cealalta a Curtii de Apel. Din tema care i s-a propus proprietarului din zona a reiesit foarte clar ca el va trebui sa construiasca cu parcari subterane si supraterane pentru ca si declivitatea terenului este foarte favorabila si a facut masuratorile si asteptam sa vedem deja proiectul propus. Mai exista un teren in apropiere, probabil ca il localizati, strada Cinci Drumuri cum ii spunem noi, Drumul Padurii intersectie cu Elena Doamna unde si acolo a propus actualul proprietarul o parcare pe doua nivele subterane cu acces din strada Cinci Drumuri care ar putea deservi iar Piateta din fata Sinagogii sa ramana o piateta publica pentru ca s-ar lega foarte bine cu parcul de vizavi care din pacate pe capatul, sa spunem, sudic are proprietar si am dat de proprietar, este in Israel, o sa incercam sa ni-l aducem in proprietate publica ca sa putem amenaja ca parc in continuarea celui pe care l-am inceput anul trecut, inclusiv Parcul Prieteniei Romano-Americane. Referitor la Politia Locala doar in instanta poate institui, sa spunem, obtinerea unor sume ca si fonduri pecuniare pentru prezenta Politiei acolo. Noi prin lege trebuie sa asiguram orice conditie, sa spunem, de viata in oras astfel incat sa nu punem populatia in pericol. S-a intamplat surparea, noi am facut expertiza pe cheltuiala, noi, sa spunem cel care a produs a facut expertiza pe cheltuiala dumnealui, si-a adus expertii, i-au platit, ce a facut dumnealui nu ne intereseaza, pe noi ne-a interesat rezultatul. In cele din urma a reiesit ca nu exista, sa spunem un pericol iminent pentru banda de langa refugiu, dar nu stii niciodata ce este sub pamant cu exactitate, motiv pentru care s-a si produs acea surpare. Politia are dublu rol acolo la orele de varf, stiti foarte bine, dirijeaza pentru ca s-a ingustat cu o banda si ajuta foarte bine la fluidizare, pe de alta parte sa nu apara cineva care pe parcursul noptii sa rupa gardurile. Este monitorizata, nu permanent, este monitorizata si printr-o camera care este pusa vis-a-vis. Noi consideram ca in momentul de fata, tehnic vorbind pericolul este indepartat. Exista acea gatuitura care este nevoie sa fie supravegheata de Politia Locala mai ales la orele de varf. Speram ca imediat dupa ce vremea se va imbunatati putem sa punem si circulatia pietonala acolo. Nu stiu daca am cadrul de legalitate si vreau sa se consulte si colegii mei juristi pentru a putea a penaliza o asemenea chestiune. Conditii de risc pot aparea din diverse motive si cand se fac spectacole si cand au loc mitinguri si cand au loc accidente rutiere si cand au loc accidente de acest tip si Politia si Politia Locala si Jandarmeria disloca efective, care desigur costa, pentru a putea indeparta starea de pericol. Asta este rolul administratiei publice. Despre cealalta parte privind recuperarea unor costuri trebuie sa vedem cum se hotaraste din punct de vedere juridic. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Mulțumim, domnule primar. Domnule consilier Ciprian Manuel Bostan, aveti cuvântul.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Buna ziua stimati colegi, buna ziua domnule primar. In primul rand as dori sa spun la multi ani doamnelor si domnisoarelor din sala pentru ziua de 1 martie de maine. Noi nu o sa ne putem intalni cu ele maine, asa ca profit de ocazia asta sa le spun La multi ani si o primavara frumoasa...

Domnul primar Chirica Mihai

Va duceti la schi...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu. Si acum am cateva intrebari. Prima si cea mai importanta lumea mea este referitor la incubatorul de afaceri pe care l-am aprobat in ultima sedinta de Consiliu Local, in bugetul pe anul 2018 si m-ar interesa sa stiu daca cladirea respectiva este in momentul asta in patrimoniu DP-ului (Directiei de Patrimoniu). Deci daca se pot face deja lucrari de evaluare si de topo-cadastrare, de actualizare pentru respectiva clatire pentru ca as dori sa initiez o hotarare de consiliul local pentru concesionarea prin licitatie publica a acestei cladiri exact cu acest scopul de incubator de afaceri, cum am mai discutat poate cu unii dintre dumneavoastra, pentru ca am convingerea ca o firma privata are si capacitatea si dorinta de a implementa mai repede un astfel de proiect si ulterior capacitatea de a-l administra. Atat timp cat el se incadreaza in ceea ce noi am aprobat, destinatia de centru de afaceri, deci de incubator de afaceri pe niste domenii distincte cred ca putem face acest lucru. As dori sa stiu o estimare realista cand am putea, deci evaluarea, deci raportul de evaluare, operatiunile topo-cadastrale astfel incat sa stim cu aproximatie de 30 de zile cand ar putea fi supus procedurii de licitatie publica. Multumesc. Apoi, am mai multe, referitor la asociatiile de proprietari am primit doua sesizari, ultima este de la Rond Agronomie, Sadoveanu 4, bloc A1 referitor la disfunctionalitatile care apar la nivelul asociatiilor de proprietari. Va spun exemplu concret, se reclama faptul ca la sedintele care le fac asociatiile de proprietari nu exista cvorum si practic cvorum este, spunem asa, suplimentat din pix de presedinte sau de administrator. Vreau sa intreb daca regulamentul de organizare si functionare a asociatiilor de proprietari exista posibilitatea ca membrii Asociatiei sa solicite prezenta unui tert de la acest serviciu sau chiar din Consiliul Local care sa ateste faptul ca intr-adevar exista cvorum si ca hotararile care se iau acolo sunt legale. Multumesc. Apoi as vrea sa va intreb referitor la semaforizarea de la Scoala Veronica Micle de pe strada Bucium. Acolo a fost montat cu ceva vreme in urma un avertizor de trecere de pietoni, dar parintii reclama ca el nu este, ma rog, nu ofera o siguranta fiind pozitionat ulterior scolii, deci in sensul de iesire din oras pe partea pe care este scoala, trecerea de pietoni este inaintea, pardon, iesirea de la scoala este inaintea trecerii de pietoni. Si ar dori fie daca se poate avansarea acestei treceri de pietoni in fata scolii montarea, fie montarea unui semafor chiar la intrarea in scoala. A patra interpelare este legata de posibilitatea pentru fluidizarea circulatiei pe strada Bucium, de amenajare de alveole pentru autobuze pe tot traseul de la Trei Sarmale pana la intrarea pe pasarela. Ultimele trei statii nu mai beneficiaza de alveole si tot timpul traficul se blocheaza, in momentul in care autobuzul se opreste in statie, se opreste coloana de masini in spatele lui. Spatiul permite amenajare lor. As vrea sa luam in discutie lucrul asta. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumim, domnule consilier. Va rugam, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Foarte pe scurt. Cladirea pe care noi am propus-o pentru incubator de afaceri face parte din patrimoniul public al Municipiului Iasi. Eu stiu ca termenele pentru aplicare sunt destul de scurte, motiv pentru care cred ca printr-o sedinta intermediare extraordinara sa dam posibilitatea scoaterii la licitatie prin concesiune acestei cladiri. De asta il rog pe domnul Grigoras sa ii facem repede o estimare, sa trecem prin Comisia de concesiune si sa propunem un proiect de hotarare pe care sa il facem intr-o sedinta extraordinara pentru a comprima timpul pentru eventual viitorul aplicant. Rond Agronomie, da, de fiecare data cand suntem solicitati de locatari din aceasta motivatie sau chiar ne cheama si administratorul, participam prin lege. Ne da voie legea care reglementeaza 240 activitatea asociatiilor de proprietari sa participam. Participam la incheierea procesului verbal pe care ni-l insusim si il facem opozabil oricarei instante sau chiar celorlalti membri ai societatii care nu au participat. Numaram, verificam cvorumul, verificam continutul in momentul dezbaterilor din Adunarea Generala si il validam ca document conform Legii asociatiilor de proprietari. Mi se intampla de fapt mult lucru asta, de foarte multe ori si chiar va multumim pentru sesizare. Veronica Micle o sa analizam in prima comisia de circulatie, rog colegii mei sa vedem exact pozitionarea acelei trecere de pietoni sau mutarea semnalizarii luminoase. Pentru alveolele pentru autobuze, pentru anul in curs avem proiectarea intregului bulevard, de la Pasajul Socola pana la Vultur, cum ii spune noi, pana intra in drumul national si vom lua in calcul si posibilitatea executarii de alveole. Acolo unde le permite si nu ne certam cu Agentia de Protectia Mediului le putem executa si in regim de urgenta si o sa luam in calcul imediat ce vremea va fi favorabila. Multumim foarte mult.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Mulțumim si noi, domnule primar. Continuam interpelările. înțelegem ca s-au epuizat, insa daca tot suntem in spiritul Legii 215, domnule consilier Surdu eu cand am inceput sedinta am spus ca in mod civilizat sunt consecvent si incepem de la stanga la dreapta. Dar nu vreau sa fiu justitiabil asa ca ii dau cuvantul domnului Timofciuc sa ia cuvantul. Va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Nu ma observati pe mine. Eu i-am observat mana.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Multumesc pentru posibilitatea de a lua cuvantul. Prima mea interpelare tine de aplicatia City Report. In decembrie anul trecut domnul Postolea, daca nu ma insel, a spus ca la finalul lunii ianuarie aplicatia va fi implementata si astfel iesenii o vor putea folosi. As vrea sa intreb care este stadiul implementarii acestei aplicatii. Si a doua interpretare tine de un raport de cheltuieli pentru FIE, Sarbatorile de iarna si Sarbatorile Iasului pentru ca de fiecare data cand in Consiliul Local s-a votat bugetul pentru aceste proiecte, am discutat si faptul ca dumneavoastra ar trebui sa veniti dupa sa prezentati un raport al cheltuielilor pentru aceste proiect.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Va multumim si noi. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Prima intrebare sau prima interpelare este cu raspunsul este. A doua, dimineata am si discutat cu Dorina Ticu si am spus pentru sedinta lunii martie vreau sa am o analiza pe fiecare eveniment, nu numai FIE, pe fiecare eveniment aprobat de Consiliul Local pe anul 2017 cu raportul evenimentelor lunii respective. A fost FIE in luna mai, raportul aferent lunii mai, ce a fost pe iunie, iulie, septembrie pana la nivelul lunii decembrie inclusiv, pe fiecare eveniment, pe fiecare sursa de finantare si desigur pe ce s-a intamplat acum. Are obligatia, am spus in martie cu asta incepem. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Mai intrebam pentru ultima data, mai sunt colegi consilieri care doresc sa mai doresc adreseze interpelari? Vad ca nu mai sunt. Asadar supun atentiei dumneavoastra spre aprobare ordinea de zi careia i se adauga cele 5, 4 scuzati-ma, completari de la final, le aveti la mapa.

Asadar cine este pentru? Va multumesc.

Abtineri nu sunt.

Voturi impotriva nu sunt,

Ordinea de zi a trecut cu votul tuturor consilierilor prezenti in sala. Ne apucam de treaba sau continuam treaba ca sa fiu mai corect.

Proiect nr. 1

Proiect de hotarare privind aprobarea infratirii intre Municipiul Iași din Romania si Orasul Houston, din TEXAS, Statele Unite ale Amercii;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii, va rog. Poftiti, domnule Bostan. Stiu ca aveati asa o dilema de cand eram in comisiile reunite. Vad ca sunteti consecvent. Va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Aveti dreptate ca sunt consecvent, dar nu aveam o dilema, aveam o intrebare pentru ca domnul primar nu a fost de la inceputul intalnirii de comisiile reunite si evident ca toti am vrea sa stim care sunt planurile dansului si ale executivului pentru aceasta deplasare, care sunt intalnirile pe care le va avea acolo si mai ales care sunt, ca spun asa, asteptarile, adica rezultatul in urma acestei deplasari. Am inteles, Houstonul il stim toti, e un oras foarte frumos, bineinteles cu mult mai mare, mult mai puternic. E clar ca noi suntem asa un fel de frate mai mic care ne infratim cu ei pentru ca avem niste asteptari de la ei, din punctul meu de vedere in primul rand sunt cele economice dincolo de schimbul de diplome pe care il vom face si de steagurile astea agatate pe perete. Chiar ar fi interesant de stiut care este programul vizitei si ce anume asteptam de la companiile americane sau de la oameni de afaceri de acolo. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult. In ideea in care aterizeaza inapoi si la intoarcere cand voi veni efectiv cu rezultatele de acolo, pot sa va spun ca asteptarile sunt foarte mari. Sunt foarte mari din toate punctele de vedere in sensul cresterii vizibilitatii orasului Iasi in una din cele 15 economii ale lumii. Stiti foarte bine ca statul Houston, ca statul Texas cu capitala in Houston sta pe locul 15, 16 in economiile mondiale. Este un onoare pentru noi sa primesti acceptul unei primarii de asemenea talii in conditiile in care au un sistemul educational foarte performant mai ales la nivel academic, de altfel stiti bine ca din delegatie vor face parte si reprezentanti din partea universitarilor ieseni. Eu nu voi sta foarte mult acolo. Plec pe 13, ma intorc pe 16, deci 17 ore dus, 17 reintors. Deci practic voi sta foarte mult in avion, dar vom lasa un coleg de al nostru care va participa la toate discutiile programate in centrele universitare intalniri cu oameni de afaceri, intalniri cu comunitatea romaneasca din statul Texas si de ce nu intalnirile cu partea culturala acestui stat si posibilitatea incheierii unor acorduri. Am si lasat la acordul de parteneriat domeniile pe care dorim sa le incepem in colaborare cu orasul Houston. E un inceput frumos. Probabil ca de aici, cum discutam si cu domnul viceprimar Botez, se vor declansa si alte proceduri de colaborare una dintre ele este deja Chicago. Nu vrem sa ramana doar o simpla formalitate sau eu stiu un document care s-a semnat. Se pare ca avem foarte multe de invatat de acolo si nu mi se par, e zona in care facem trimitere de fiecare data cand vorbim despre dezvoltare mai ales in domeniul stiintelor tehnologiilor avansate si in domeniul sanatatii. Credinta noastra este ca e un inceput bun. In agenda externa a Municipiului Iasi pe langa Statele Unite va fi o prima infratire cu un oras in din Israel, este vorba despre Haifa, unul dintre cele mai importante orase din punct de vedere economic al statului Israel, in care de asemenea directiile de aplicare vor fi tot spre sanatate, IT si desigur relatii culturale. Speram sa aiba rezultate acest lucru. Credinta noastra este ca rezultatul va veni in timp, nu se va intampla imediat, dar faptul ca intre Iasi si un oras american important exista deja o relatie de twinning, de infratire evidenta, poate fi si o rampa de legatura intre noi si viitoare afaceri pe care americanii le vor aduce in Iasi si in Romania in general. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Si noi va mulțumim, domnule primar. Alte intervenții pe baza acestui proiect de hotarare? Nu mai sunt. Supunem votului.

Cine est pentru? Va multumesc.

Voturi impotriva? nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Asadar un prim pas pentru infratire s-a facut. Proiectul a trecut cu unanimitatea voturilor celor prezenti

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna martie 2018;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Discutii, va rog. Domnule consilier Marcel Dumitru Istrate aveti cuvantul

Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel

Va multumesc foarte mult, domnule presedinte. Sarut mainile, buna ziua. In primul rand as vrea sa urez si eu tuturor, dar absolut tuturor o primavara frumoasa incepand cu ziua de maine si doamnelor in plus pentru 8 martie cele mai bune urari de sanatate si bucurii depline. La acest proiect va rog sa imi permiteti sa imi rezerv dreptul de a nu participa la vot pentru ca la numarul curent 1 este olimpiada de matematica internationala organizata de Universitatea noastra la care Domnul Primar a raspuns cu promptitudine si cu maxima solicitudine sa ne sprijine. Asa ca sper cu acceptul dumneavoastra sa obtinem aceasta finantare foarte importanta pentru evenimentul care se desfasoara. Multumesc mult.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Cu mult drag. Alte interventii? Va rog, domnule consilier Etienne Ignat.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Ar trebui sa spun si eu la multi ani tuturor doamnelor ca altfel o raman singurul care nu a spus. La multi ani si o primavara frumoasa!. Legat de proiectul de hotarare observ asa un pas inainte, domnule primar, de la o lista de evenimente cu un buget total avem practic bugetat acum fiecare eveniment si probabil ca pana la sfarsitul mandatului ne-am astepta ca sa gasim si o mica descriere pentru fiecare eveniment, ca sa fie asa un progres pentru dumneavoastra. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Da, domnule consilier, sa stiti ca este in spiritul primaverii. Primavara se pot intampla multe si chiar se vor intampla si mai multe. Domnul primar doreste sa aiba o interventie. Va rugam.

Domnul primar Chirica Mihai

Spuneam ca detaliile le veti primi in mandatul urmator, al meu.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Am crezut ca nu va mai asteptati sa mai fiti primar.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumim tare mult. Apreciem simtul umorului, dar si promptitudinea interventiilor. Supunem votului domniilor voastre proiectul numarul 2.

Cine este pentru? Multumesc.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Si proiectul numarul 2 a trecut cu votul tuturor consilierilor prezenti in sala. Mai putin, evident, domnul profesor Istrate care desi s-a abtinut eu stiu ca sustine performanta academica, dar modestia il caracterizeaza permanent.

Trecem la proiectul numarul 3.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Ecopiata S.A. si estimarile pentru anii 2019 - 2020;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii, va rog. Va rog domnule consilier Ignat.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Va multumesc, domnule presedinte. Am sa fac cateva remarci legat de bugetul Ecopiata si am sa plec de la premisa ca in 2017 s-au marit taxele pentru serviciile din piete, insa din ce vedem acum in buget veniturile totale ale companiei au fost mai mici. Au fost 6,3 milioane, avem un buget de incasat 6,242 milioane. Legat de investitii, din bugetul actual avem doar 8% investitii din care as vrea sa enumar: parcari -190.000 lei, renovarea veceului din Piata Alexandru cel Bun- 150.000 lei, 4 sisteme de taxare - 44.000 lei. Intreb foarte clar, unde sunt investitiile din pietele din municipiul Iasi? Unde avem, nu avem, ce facem cu, ne gandim sa acoperim sau nu pietele de municipiul Iasi? Hotelul Municipal, Hotelul Municipiul este pe pierdere nu de anul asta, de mai multi ani. Vedem ca singurul plan acum al investitiei este o recompartimentare. Ar trebui sa ne gandim clar ce facem cu Hotelul Municipal, il concesionam catre un privat si il dam administrare? care sunt lucrurile care ne dorim noi de la compania Ecopiata sa le faca in legatura cu acest hotel? Legat de parcari - 190.000 LEI, am sa va dau exemplu cum functioneaza la Bacau. La Bacau pentru parcari avem plata prin SMS si sigur nu costa 190.000 lei ca sa implementam acest sistem de parcare, sau modelul de la Botosani. La Botosani avem o piata moderna care are si o parcare subterana de 100 de locuri de parcare. Consideram ca tot bugetul de la Ecopiata sa nu reflecta practic investitii pentru conditii mai bune in pietele din municipiu Iasi, motiv pentru care ne vom abtine de la acest vot. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Mulțumim, domnule consilier. Daca nu ma insala memoria, cred ca ceea ce spuneți dumneavoastră a fost oarecum atins tangential la sesiunea interpelari. Si doi, nu stiu daca e bine sa comparam Iasul cu Botosaniul sau cu Bacaul, dar asta e alta discutie. Va rog, domnule viceprimar Radu Botez.

Domnul viceprimar Botez Radu

In primul rand doua cateva elemente. Bugetul de la Ecopiata este un buget de funcționarea a Ecopietei. Toate eventualele investitii le vom face din bugetul primariei. Ecopiata nu are posibilitatea de a avea asemenea castiguri incat sa faca si investitii si sa functioneze. Sigur ne punem cu totii problema locurilor de parcare atat in Nicolina, si am avut discutii foarte serioase cu firma care doreste sa construiasca o serie de cladire in incinta fostei fabrici Nicolina, dar iarasi oricat ne dorim noi sa reusim sa pornim acel sistem de parcare prin SMS, si reusim, dar reusim in zona centrala, cred iarasi va fi foarte dificil pentru persoanele care vin la piata sa plateasca prin SMS. Probabil nu prea ati fost in ultima perioada prin piata si veti vedea ca nu sunt persoane care sa aiba asa o abilitate de a realiza acest lucru. Sigur cu totii si dumneavoastra si noi am dori ca pietele respective sa fie si acoperite si incalzite si cu aer conditionat, dar cum am mai spus si cu alte ocazii, asta este posibilitatea bugetului actual al orasului Iasi. Deci trebuie sa alegem intre a schimba geamuri la gradinite sau a pune aer conditionat in mijloacele de transport, intre a acoperi pietele si a repara anumite acoperisuri. Trebuie sa faci o aceasta alegere permanenta care nu este usoara. Din cate stiu eu, dorintele directiilor privind bugetul atunci cand a fost creionat, aceste dorinte au fost de vreo 5 ori mai mari decat putinta bugetului. Deci trebuie sa vedem cum reusim sa luam si tramvaie noi, dar sa si putem sa functionam.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Domnule primar, aveti cuvantul. A, domnul Boz, a ridicat si domnul Timofciuc. Va rog, domnul Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Multumesc. As insista pe ceea ce a intrebat colegul meu Etienne. Exista vreun plan pentru concesionarea hotelului Municipal in conditiile in care stiu ca merge pe pierdere in fiecare si stiu ca sunt pierderi semnificative acolo.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Va rog domnul Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu stiu, domnul Botez parca era o persoana care avea o tendinte reformatoare, mai ample in momentul in care ne-am cunoscut noi, probabil ca daca ati stat prea mult aproape de PSD s au mai estompat acestei viziuni. Vreau sa va spun un lucru, cred, unu, pe de o parte ca ii subestimati pe ieseni, cred ca orice iesean in momentul de fata poate sa transmita un SMS si sa efectueze o plata prin SMS, unul la mana. Doi, aici in raspunsul domnului viceprimar am vazut o diferenta intre ceea ce, intre modul in care noi liberalii ne imaginam functionarea acestor piete si modalitatea in care dumnealui vede functionarea acestor piete. In speta, ca sa fiu concret, nu trebuie sa privim pietele din municipiul Iasi ca un talcioc asa unde cei care sunt cu posibilitati materiale mai reduse sa isi faca cumparaturile, ci trebuie sa privim aceste piete ca un loc in care producatorii locali pe de o parte vin si desfac marfurile, iar ieseni care manifesta in momentul de fata un interes tot mai crescut - 1 pentru produse locale, 2 pentru produse crescute in conditii bio, da, care sa fie cat mai naturale ar putea sa gaseasca aceste produse. Si atunci vedem care este diferenta de viziune intre ceea ce propunem noi si modalitatea si cum prioritizeaza executivul municipalitatii aceste piete. Noi ne dorim si de spatii moderne in care producatorii locali sa comercializeze produsele, iar ieseni sa gaseasca oferta locala de produse, ori executivul municipalitatii de aceste piete ca un loc unde cei care nu isi permit sa mearga la hipermarket se duc in piata si nu sunt in stare sa faca o plata prin SMS. Trebuie sa va schimbati un pic modalitatea de acordare asupra acestora aspecte.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumim. Domnule primar, aveti cuvantul. Domnul Pintilei tot despre talcioc? Talciocul e o piata de vechituri, piata e piata, daca... Va rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Eu atat va rog, sa fiti mai atent cand ridica ceilalti consilieri mana. Sunt perfect de acord cu domnul Boz, pentru prima. Trebuie modernizate pietele si in pietele alea sa fie si spatii de punerea a sacoselor. Adica se duce omul la piata, are amandoua mainile ocupate, daca pune sacosele jos, infecteaza produsele din sacosa, daca e sparta cumva si atunci trebuie sa isi elibereze mainile pentru a putea da SMS-ul respectiv. Deci sunt pentru prima oara de acord cu dumneavoastra.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumesc frumos. Are cuvantul domnul consilier Corneliu Paul Boisteanu. Va rog.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

As vrea numai sa intervin cu cateva aspecte. Partea de dezvoltare, de investitii nu tine numai de a amenaja o parcare de nu stiu, 3, 4, 5 locuri care sa deserveasca cumparaturi, ci trebuie sa ne gandim la mai multe, sa ducem catre zonele care nu dispun de o piata. Sa nu uitam ca tot Copoul are singura piata mai apropiata in Independentei, ori Independentei nu poti sa traversez pietonal una din stradutele Vasile Conta sau ce e zona, Lascar Catargiu. Sa avem o statie taxiuri care sa deserveasca, doua, trei masini care sa deserveasca in proximitatea unei piete. Acum ... ne gandim, sigur, dar nu toti odata ca ne incurcam dupa aia. Deci e un program, stiu foarte bine ca la nivelul Ecopiata exista astfel de viziuni pentru dezvoltare si cred ca nu suntem pe linia cea buna. Grupurile sanitare sa nu le luam in deradere ...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Nu vorbește la microfon.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

... dar sunt mai mult decat un semn de civilizatie, o necesitate obiectiva la un nivel si un standard care sa defineasca ca un oras care avem pretentii deosebite si nu exagerate. Ieri in piata la Independentei vreau sa va spun ca era o atmosfera corespunzatoare, adica nu intrai de la minus 10 grade afara si sa resimti, se vindeau flori, era o temperatura confortabila. Adica la astea sa ne gandim in momentul in care gandim in ansamblu ceea ce ar trebui sa reprezinte un serviciu catre populatie. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Va mulțumim, domnule consilier. Daca nu mai sunt intervenții, domnule primar aveti cuvântul. Domnule Bostan, va rog, haideti, dar domnul primar tot asteapta de vreo jumatate de ora. Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

... sa am ultima interventie. Domnul viceprimar Botez nu a spus nimic altceva decat ati spus si domnia voastra, numai ca amestecam un pic lucrurile. Aici vorbim despre o societate comerciala si noi vorbeam despre ce trebuie sa fac o autoritate publica. In momentul de fata tot ce se intampla acolo este sub auspiciile unei societati comerciale care are un consiliul de administratie si o adunare generala si care decide asupra modului in care isi deruleaza activitatea aceasta societate comerciala. Este la indemana noastra sa decidem, dar nu asa, este la mana noastra sa decidem ori felul in care realizam activitatea functie de ce viziune avem noi, Consiliul Local fata de piete, ori prin consiliul de administratie sa dam niste prioritati dar care sa tina compania pe linia de plutire. Dupa cum ati vazut din bilantul prezentat comparativ cu anul trecut, Compania nu are un volum de investitii mare pentru ca ati vazut profitul este foarte mic, orice crestere de profit si va reflecta pe de o parte in crestere a veniturilor din taxare suplimentare etc. etc. in conditiile in care a venit si peste tavalugul cresterilor salariale. Ganditi-va ca la Piete nu lucrau pe venituri medii nationale, ci pe venituri minime nationale si pentru ei a fost o presiune foarte mare in momentul de fata sa mai poata tine pe linia de plutire aceasta activitate. Presiunea supermarketurilor, aparitia din ce in ce mai mult a pietelor de duminica si toate celelalte s-au reflectat si o sa vedeti in bilantul anului 2017 asupra activitatii pietelor. Asta nu inseamna ca trebuie sa ne abandonam. Sincer nici eu nu sunt foarte multumit de viziunea acestui buget de investitii si am mai discutat asta o data si cu domnul director. Am punctat elementele care sa le tina intr-un nivel de civilizatie care sa nu atraga inchiderea lor si unul dintre punctele de referinta era cel legat de modernizarea grupurilor sanitare. Avem probleme cu rampele automate de la Piata Hala Centrala. Chiar ne gandeam in saptamanile trecute, la sfarsitul anului trecut de fapt, daca nu ar fi bine ca Hala Centrala sa vedem mai este sau nu mai este eficienta in interiorul acestui tip de comert acolo sau ar trebui sa dam o dedicatie, sa fie piata doar de vinuri pentru toata Moldova. O gestionam tot prin SC Ecopiata, dar sa fie un punct de atractie pentru toti producatorii din toata regiunea de nord-est, cu targuri cu tot ce inseamna piata permanenta. Am dat un exemplu pentru un produs regional, dar si local in acelasi timp. Sunt multe lucruri de abordat. Eu as propune ca odata cu prezentarea bilantului pe anul 2017 care ne vor arata exact pe fiecare piata unde au fost profit si unde a fost pierdere. Pe noi nu ne ajuta legislatia in vigoare pentru ca nu putem investi in domeniul hotelier. Este lege, legea bugetului de stat, legea bugetelor locale care spune - o autoritate publica nu poate investi in hoteluri, toate investitiile hotelurile face doar din profit. Noi nu putem avea profit ca nu avem hotel si nu putem lua din banii publici, impozite si taxe sau TVA si altele sa investim in hoteluri. Acolo a lasat un segment total privat prin lege, ceea ce mi se pare o abordare foarte corect din punct de vedere al legii. Deci excludem chestiunea aceasta ca sa ii raspund si colegului consilier. O sa vedem pe bilant daca Compania Ecopiata isi mai permite sau nu isi mai permite sa acopere din alte surse golurile de casa pe care le creeaza activitatea hoteliera, motiv pentru care as propune recompartimentarea sa fi lasata in bugetul doar daca reusim prin activitate economica sa ajungem pe 0. Daca nu, vorba colegilor nostri o sa luam o decizie radicala asupra modalitatii in care gestionam hotelul Municipal, asta cand veti intra in Consiliul cu bilantul activitatii pe 2017 a lui Ecopiata. De asta v-am lasat sa va prezentati punctul de vedere pentru concorda si cu viziunea mea si cu misiunea domnului viceprimar Botez si vad ca si a dumneavoastra si a colegilor de la PSD. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Domnule consilierul Bostan, aveti cuvantul.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu voiam sa propun, am o viziune diferita va spun sincer, la chestia asta care este evidenta. Daca tot lucrurile nu functioneaza din punct de vedere economic asa cum ar trebui, adica veniturile sunt, ma rog, acolo pe linia de plutire, bani de investitii nu sunt, haideti sa facem, poate e o abordare, cum sa spun, pentru unii e prea curajoasa sa privatizam toata Ecopiata asta, dar haideti sa facem un proiect pilot cu una din piete. Sa o dam la fel prin licitatie publica, sa o concesionam, sa vedem un privat pe termen de 3 ani de zile ce rezultate va avea, scapam de platit salarii, scapam de facut investitii, el isi asuma ca face tot. Evident ca concurenta de pe piata cu hipermarketurile si supermarketurile va trebui sa fie performant si atunci atata timp cat riscul de piata si-l asuma nu vad de ce nu am face-o. si daca tot ati spus de Hotelul Municipal, haideti sa facem chestia asta acuma ca pilot, gasim o varianta. Stiu ca spuneti ca sunt niste oprelisti in lege, dar sa gasim o modalitate prin care putem face lucrul asta.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Am inteles. Domnule primar, aveti cuvantul, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu trebuie lasata de chiar in felul acesta de izbeliste. Va dau exemplu Pietei Chirila unde noi nu avem posibilitatea sa intervenim si uitati- va ce este acolo. ..Nu il criticam ... riscam sa ajungi mai exact acolo. Nu, pietele agroalimentare trebuie sa aiba mai multe, sa spunem, viziuni. Unu, este un punct care acopera si o piata sociala pentru ca acolo se duce micul producator. Daca producatorul rural, individual nu este primit in piata pentru ca nu vrea seful pietei, poate sa puna si aceasta restrictie, e piata lui, el o administreaza, nu o sa poata niciodata nimeni sa ii interzica sa nu ii spuna lui doamna x in comuna y ca nu intra. Face cum vrea el. el o administreaza, el isi sauna si cheltuielile si veniturile, Pe cand la noi nu poate sa faca lucrul asta ca noi o abordam si din punct de vedere social, sa lasam posibilitatea unei economii sociale care poate functiona chiar la nivelul micului producator. Cu siguranta aparitia sectorului privat nu ar mai putea limita nici intr-un fel extinderea foarte mult si foarte mare si aproape generalizata celor care sunt numiti samsarii pietelor. Eu zic ca acordarea pe care este mai rationala, ne poate lasa pe noi sa intervenim in piete. De ce nu, o sa vedem care este situatia si sa tragem o concluzie. Piata x, y intra in modernizare sub auspiciile Consiliului Local, o scoatem din administrare, o bagam in reorganizare si daca nu ne mai convine ulterior cine si cum o administreaza, nu mai vrem sa administram noi, o sa gasim o solutie prin care, dar trebui sa punem niste conditii foarte, foarte limitate in ceea ce priveste posibilitatea de a decide. Eu zic ca o administrare publica chiar daca nu este cea mai eficienta pentru unele activitati, este mai normala.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Mulțumim, domnule primar. Sa trecem la vot.

Asadar cine este pentru proiecte de hotarare numarul 3? Sa numaram cu atentie. Multumesc.

Cine se abtine? Opt abtineri. Va multumesc.

Cine este impotriva? Nu sunt voturi impotriva.

Proiectului a trecut, cu un numar de? 19 voturi pentru si diferenta abtineri. Multumesc tare mult. Mergem la proiectul numarul 4.

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A. si a estimarilor pentru anii 2019-2020;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Discuții domnilor. Va rog, domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

O serie de aspecte au fost atinsa la comisiile reunite. Obiectiunile noastre cu privire la acest proiect de buget vizeaza urmatoarele aspecte: unu, asa cum am discutat in momentul in care se vota bugetul Municipiului Iasi, a existat un angajament din partea domnului primar ca vom prevedea sume pentru dotarea cu aer conditionat, pentru inceput a unui numar de 10 tramvaie. Din discutiile la comisii am inteles ca avea daca vom reusi anul acesta cu un singur tramvai. Ori, nu este ceea ce am avut in vedere in momentul in care noi liberali am decis sa votam bugetul Municipiului Iasi. Unu la mana. Doi, observam asa faptul ca se introduc 10 noi trasee de transport, da, deci Compania de Transport intra in zona metropolitana, sumele prevazute ca si cheltuieli aferente contractului de mandat pentru director, directorat cresc cu mai bine de 40 la suta, de la 526.000 lei la 729, deci o crestere de 200 mii lei pentru anul acesta, in timp ce salariile pentru personalul navigabil, asa cum bine a sesizat si colegul meu domnul Piftor, abia am reusit sa gasim resurse pentru o crestere de 8,62%. Cu toate acestea, cu toate aceste cresteri pentru conducerea CTP, isi asuma ca persoanele care sa fie interesate si sa utilizeze transportul public sa creasca, numarul acestor persoane sa creasca doar cu 3% in acest an, asta in conditiile in care avem autobuze noi. De exemplu, peste trei, patru ani cand acestea autobuze vor incepe sa se invecheasca si sa se deterioreze, cu siguranta tintele pe care ni le vom asuma nu vor putea sa fie ambitioase. Ambitiile noastre trebuie sa fie in anul acesta cand avem toate elementele prin care sa atragem noi calatori. In aceste conditii constat ca pentru ambitii nu modeste, chiar infime, directoratul urmeaza sa fie recompensat cu un buget considerabil marit cu 40%, este vorba de pagina 3 din 5 la anexa in cazul in care doriti sa va uitati, in timp ce personalul navigabil a primit o crestere salariala doar de 8%, iar ca principalul target, principala tinta pe care noi municipalitatea ne-am fi dorit-o, respectiv cresterea interesului iesenilor pentru transportul in comun, obiectivul propus este total nesatisfacator.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Dam cuvantul domnului consilier Andrei Postolache. Va rog.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Multumesc. Daca in anii trecuti ne-am concentrat, Compania si noi in Consiliu, ne-am concertat pe probleme de baza ale transportului in comun, aveam probleme cu autobuze care luau foc, am avut o societate falimentara, am trecut pe o societate noua, s-au rezolvat in mare acele probleme asteptarea mea pentru anul asta si de acum incolo de la Companie este sa se concentreze pe masuri pro active si agresive de crestere a atractivitatii transportului in comun, sa isi aduca cat mai multi clienti, ca sa zic as. Si aici sigur ca au inceput sa faca pasi, insa eu cred ca acesta trebuie sa fie accentul si importanta pe care trebuie sa o punctam de acum incolo. Daca e sa fim putin si mai strategii si ne gandim la strategia orasului in mare, de a face Iasi un oras magnet, de a atrage studenti aici, de a oferi o calitatea vietii buna, eu cred ca Companie de Transport in comun trebuie sa isi ia foarte serios rolul de a fi o componenta importanta a acestei strategii si sa nu ofere doar servicii de necesitate, ca sa zic asa, ci servicii atractive si utile si intotdeauna se gandeasca la ce pot imbunatati si cum pot schimba o ruta, cum pot adauga ceva nou. Sunt convins ca se gandeasca insa vreau sa fac foarte clara si asteptarea mea ca as vrea sa vad mai multe rezultate de genul asta. Din acest punct de vedere bugetul pe anul asta nu e cel mai incurajator pentru ca lipseste, de exemplu de pe lista de investitii lipseste sistemul de e-ticketing cu care sa putem plati cu o cartela si lipseste aplicatia pe telefon ca sa putem vedea unde sunt autobuze si tramvaiele. Motivele pentru care lipsesc, am discutat si la comisie ca vor face obiectul unui proiect pe fonduri europene, ceea ce are logica ca daca putem obtine bani europeni e mai bine, insa aduce o incertitudine cand le vom vede, s-ar putea sa fie anul, s-ar putea sa fie anul viitor, vom vedea. Din punctul meu de vedere sistemele acelea sunt foarte, foarte importante. Exista o intreaga categorie de oameni care nu folosesc acum transportul in comun nu din motive ca nu le place scaunul sau ca nu e cald sau ca e frig in autobuz, ci pentru ca nu gasesc usurinta asta a folosirii, in special, hai sa spunem alte persoane mai tinere. Si pe mine, tinta aia de 3% de crestere mi se pare mica. In discutie la comisie domnul director a argumentat, cum sa zic, un fel de precautie asa ca suntem mai optimisti decat trebuie ca din experienta dumnealui e greu de introdus o ruta noua. Inteleg precautia respectiva si stiu ca obiceiurile se schimba greu, obiceiurile oamenilor de a lasa masina, de a lua autobuzul sau tramvaiul. As fi vrut sa vad si eu sa vad o tinta, o tinta mai mare acolo si mai mult accent pe lucrurile astea. Astea sunt observatiile mele pe seama proiectului. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumesc si eu. Cu permisiunea domnului consilier Pintilei, o sa aiba in primul rand cuvantul domnul viceprimar Radu Botez, dupa care domnia voastra. Multumesc.

Domnul viceprimar Botez Radu

Si eu cred si sper ca noi vom reusi o crestere mai mare de 3% odata cu alte masuri pe care sigur impreuna vom lua si anume: prioritatea mijloacelor de transport si gandirea este pe liniile de tramvai sa circule numai tramvaie, autobuze, si taxiuri si masini electrice si sigur vor fi si alte masuri prin care tipurile de abonament, prin care vom incerca sa imbunatatim activitatea. Dar, cred ca intr-adevar mai bine sa spunem ca va fi o crestere de 3 - 4% si sa realizam 8, decat sa fim cumva permanent promovati cand spunem ca luam la alegeri 30% in cazul PNL-ului si am luat numai 20 si am vazut ca a existat o promovare in acest sens. Deci putin mai mult decenta si mai e mai putin populism in modul de a aborda problemele orasului.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Va multumesc. Domnul consilier Pintilei sau doriti, domnule primar, sa interveniti? Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea sa opresc aici... Inteleg si punctul de vedere al colegilor liberali, am inteles si punctul de vedere al domnului Postolache. Foarte pe scurt voi incerca sa aduc in discutii urmatoarele lucruri. Unu, fondurile de salarii indiferent ca vorbim despre personalul angajat, muncitori direct productivi, despre Tesa si despre orice alt angajat al Companiei de Transport, inclusiv organul de conducere nu va creste cu mai mult de 8,62%, sa fie clar, indiferent ce cifre scrie aici si stiu ce spun cand spun lucrul asta si toata lumea m-a auzit si m-a inregistrat. A doua chestiune, nu putem sa punem in sarcina CTP un volum de investitii foarte mare dintr-un motiv foarte logic si matematic chiar, am putea sa calculam toti. Orice investitie care se face la CTP este din rezultatul brut al activitatii, deci din dividende si/sau din profit. Daca facem investitii din profit, este ca si cum as face investitii cu 16% mai mult pentru ca trebuie sa asigur acest profit, sa ii platesc impozitul pe profit si din ce ramane sa fac investitii si la dividende este aceeasi situatie in conditiile in care ele raman in sarcina CTP-ului prin decizia AGA si validarea Consiliul Local. De asta am spus ca cea mai mare parte a investitiilor pe care le prognozam acolo vor fi investitii facute de catre autoritatea locala prin atragere de fonduri europene sau chiar din surse proprii, ceea ce s-a intamplat si in momentul de fata. Aducand o precizare pentru colegul meu Boz, ceea ce am spus, am cerut si se vede, deci la dotari sunt 862 de mii lei. Eu nu pot sa spun ca ajung pentru un tramvai aceste sume de bani s-au pentru zece tramvaie. Eu as vrea sa incepem pe undeva pentru masura logica incat sa nu investim pentru un sistem de climatizare mai mult decat facem insusi tramvaiul pentru ca nu mai are nici macar logica. Doi, sa nu transformam carpind mijloc de transport crezand ca am facut o mare chestiune, iar la urma se dovedeste a fi ineficienta. Din suma legata de alte dotari, eu le cer colegilor mei de la CTP macar 10 tramvaie sa isi imbunatateasca sistemul de climatizare pe timp de vara. Si sa nu veniti cu nave cosmice pentru ca inca nu avem nevoie de nave cosmice, nave cosmice se pune pe sateliti care sunt construiti pentru asta. Nu putem pe un, dadeam exemplu si la comisiile reunit, pe un sasiu Dacia lui prin motor de Mercedes pentru ca nu are cum sa reziste acel sasiu. Deci suma prevazuta de 862.000 lei, cred, trebuie sa fie utilizata pentru a imbunatati sistemul de climatizare in 10 tramvaie si punct si vreau sa vad cum prin splinturi, prin sistemele agregate, dezagregate, dar ele trebuie sa fie cat mai eficienta decat au fost pe perioada de vara a anului precedent. Si colegii mei si la sedinta care am avut-o acolo si in sedintele ulterioare, au inteles foarte mult. Recapituland, fondul de salarii pentru toate compartimentele si activitatile de acolo cresc conform legii pe de o parte ca nu am ce sa fac unde legea obliga, iar pentru celelalte sporuri prevazute peste lege 8.62% punct. Suma necesara pentru climatizarea tramvaielor trebuie sa acopere minim 10 mijloace de transport care sa imbunatateasca nivelul de climatizare la cele 10 tramvaie abordate. Celelalte, sa spunem, costuri necesare implementarii e-ticketingului si a sistemului de soft prin care sa putem sa localizam mijlocul de transport in statie sau in mijloc de transport, modernizarea retelei de linii de tramvai, cumpararea de tramvaie noi si cumpararea de autobuze noi electrice raman prioritati pe fondurile europene asa cum am aprobat in bugetul local din sedinta trecuta. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Si eu va multumesc si in opinia noastra concluzia a fost destul de corecta si pertinenta. Sa trecem la vot. Domnul Pintilei, insistati sa aveti cuvantul? Bine. Va rog,

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Este vorba de doua marimi am inteles de 40% si 80% si 8%. Am o intrebare pentru domnul director cat la suta reprezinta personalul navigant si cat la suta reprezinta, sa spunem, personalul Tesa, administrativ din totalul personalului care il aveti.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Va multumesc. Domnule director. Va rog, un microfon pentru domnul director.

Domnul Stoica Cristian Stoica- director Compania de Transport Public

Personalul Tesa in momentul actual este de 80 de persoane din 1.400 de angajati, iar personalul navigant este de 600 de vatmani, soferi si auxiliari, soferi auxiliari.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Va multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Va multumesc si eu. Supunem votului proiectul de hotarare numarul 4.

Asadar cine este pentru? Va multumesc.

Cine se abtine? Avem noua abtineri de data aceasta, vad ca est si domnul consilier Piftor. Am numarat bine, doamna secretar? 10. Ei 10 e mai mult decat 9, e bine, e o cifra rotunda. Totusi proiectul trece dar cu majoritatea voturilor, nu?

Impotriva sunt voturi? Nu sunt. Facusem un calcul si daca am vazut ca sunt pentru si abtineri. Trece, trece acest proiect, e adevarat cu 17. Va multumesc domnilor colegi. Mergem mai departe.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării Anexei 2 - Program de Transport din Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi nr. 93289 din 16.09.2016, incheiat intre Municipiul Iasi si Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii va rog? Nu sunt discutii. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Abtineri? nu sunt.

Impotriva? nu sunt.

Proiectul trece cu votul consilierilor prezenti.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind aprobarea Normativelor de Cheltuieli proprii potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, actualizata;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt discutii. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Si acest proiect trece cu unanimitate.

Proiect nr. 7

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Iasi, revizuit;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Si acest proiect trece cu unanimitatea consilierilor prezenti

(domnul consilier local Boz Petru Eduard a iesit din sala de sedinta.)

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea contractului de concesiune privind activitati de operare a statiilor de transfer si a instalatiilor de tratare a deseurilor municipale in judetul Iasi;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Si acest proiect trecere cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la Contractul de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007, cu indicatorii de performanta necesari atingerii tintelor proiectului „ Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Iasi” ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Si proiectul numarul 9 trece cu votul tuturor consilierilor prezenti.

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fara plata catre Comuna Tutora - Judetul Iași a unui numar de 30 bucati dale beton scoase din uz;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Si proiectul numarul 10 trecere cu unanimitate.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii “ Reabilitare acces Primaria Municipiului Iasi” si principalilor indicatori tehnico - economici;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare intre Municipiul lasi si Unitatea Militara 01175, Brigada 15 Mecanizate Podu Inalt Iasi;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 305 din 28.07.2017( privind aprobarea Acordului de asociere intre Municipiul Iasi si Comuna Miroslava pentru implementare obiectiv Modernizare sos. Voinesti, tronson aflat pe raza UAT Iasi si UAT Miroslava);

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii domnilor? Va rog, domnule consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu am doar o intrebare de clarificarea am avut o interpelare acum doua luni pe tema asta. Deci inteleg ca prin acest protocol de asociere se va reabilita integral drumul intre Iasi, deci la limita UAT-ului si Miroslava, inclusiv trotuarele stanga, dreapta, ceea ce inseamna spatiile verzi? da sau nu? Adica as vrea sa imi spuneti detaliat, este soseaua, trotuarele, spatiile verzi daca da sunt toate sau daca nu care din ele vor fi. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Da. Credeam ca v-ati uitat un pic. Deci in principiu da, cu participarea de, o treime din valoarea investitiei participa comuna Miroslava si doua treimi participa municipiul Iasi. In principiu se va mai crea o banda de circulatie, vor fi 3 benzi de circulatie fata de ce vedeti acum pe tronsonul de la limita borna Iasi si limita borna Miroslava, stiti bine ca exista un decalaj pe lungimea pe care o aveti aici, cu trotuare pe fiecare parte fata de cele doua localitati si desigur rigole si celelalte sisteme sa spunem de utilitati necesare. Prin aceasta chestiune pusa la punct prin colaborare cu doua autoritati locale reusim sa finalizam spunem noi una dintre aproape un vis a celor care patrund Miroslava. Nu ni se datoreaza nici noua, nici comunei Miroslava intarzierea acelor lucrari pentru ca acel tronson de drum a ramas dezagregat de orice autoritate publica, nici in inventarul municipiul Iasi, nici in inventarul comunei Miroslava. In felul acesta am si reglementat, practic acest protocol reglementeaza si unde se finalizeaza autoritatea Iasi si unde incepe autoritatea Miroslava pe fiecare parte a acestui drum. Drumul va ramane in continuare in comun in proportiile de o treime cu doua treimi asigurand-si intretinerea pe toata perioada existentei lui. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Mulțumim domnule primar. Va rog, domnule viceprimar Radu Botez, aveti cuvântul.

Domnul viceprimar Botez Radu

Sa stiti ca votarea intr-adevar dupa parerea mea este un lucru cat se poate de normal si pozitiv si probabil vom reusi astfel de hotarari in relatia si cu celelalte localitati perimetrale. In schimb aici cu Miroslava exista si o mica hiba in sensul ca noi votam astazi aceasta hotarare, dar dansii au spus ca vor vota in consiliul hotararea numai daca la Iasi voteaza si consilierii PNL.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Multumim frumos. Domnule consilier, Ignat, va rog.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Am sa zic o singura data si clar si raspicat. Domnule viceprimar Radu Botez, probabil, nu ati facut nimic, absolut nimic in calitate de viceprimar. Anul trecut ne spuneati ca o sa faceti PUG-ul, nu l-ati facut nici pana acum. Veniti si faceti numai remarci total aiuriste.

(domnul viceprimar Botez Radu a iesit din sala de sedinta)

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Am o rugaminte, cand o persoana nu este prezentata hai sa nu ii mai adresam interpelari ca ni sa pare ca a iesit domnul viceprimar. Multumesc tare mult.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu zic, daca imi dati voie domnule presedinte? Si cu asta inchei.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Suntem suficient de maturi si cu nivel de inteligenta rezonabil incat sa putem face o separare foarte clara dintre o gluma si o chestie rautacioasa. Nu a fost o chestiune rautacioasa, ci a fost doar o trimitere spre alte chestiuni ca dumneavoastra uitati mereu sa aduceti in discutie faptul ca v-ati facut poze pentru Spitalul Regional de Urgenta la Miroslava. Deci ar fi imposibil acum sa intelegem ca nu sunteti de acord cu Miroslava. Daca erati putin mai subtil, intelegeati cam pana unde putea sa ajunga pe gluma dumnealui si va abtineati. Ma iertati ca am intervenit intr-o gluma.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Va multumim, domnule primar. Uneori e bine sa intervenim si pentru glume daca intervenim sa lamurim lucrurile, nu? Supunem votului proiectul de hotarare. Dorim o pauza? Sigur noi am avut succes cu o pauza de la sedintele precedente. Daca va fi cazul, facem si pauza, domnule decan. Nu e o problema.

Asadar supunem votului proiectul numarul 13.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Lipsesc insa din sala la domnul viceprimar Radu Botez, domnul consilier Boz Petru Eduard. Sa numaram

bine.

Proiectul trece cu votul consilierilor prezenti.

(domnul viceprimar Botez Radu a intrat in sala de sedinta)

(domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian a iesit din sala de sedinta)

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitație publica a terenului, in suprafața de 216 mp, situat in Iasi, Strada Barnova, sector cadastral 12, parcela CC 563/1, proprietate privata a Municipiului Iasi ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii domnilor? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Unanimitate pentru proiectul numarul 14.

(domnul consilier local Ignat Etienne a iesit din sala de sedinta)

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe catre Societatea Comerciala Mestesugareasca de Grad I Prestatiunea (Iasi), a terenului in cota indiviza de 10,88 mp, situat in Iasi, Soseaua Nicolina, nr. 31, avand nr. cadastral 122892 si inscris in cartea funciara 122892 Iasi ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 46 mp din Iasi, Espalanada Oancea, fara numar, avand nr. cadastral 157302 inscris in cartea funciara 157302 Iasi ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Citim si amendamentul? Este la mapa. Cu amendamentele asupra carora am convenit in sedinta comisiilor reunite supunem votului.

Asadar cine este pentru? Va multumesc.

Abtineri? nu sunt.

Voturi impotriva? nu sunt.

Unanimitate si la proiectul numarul 16.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in cota de 39,10 mp aferent porticului din Iasi, Aleea Nicolina, nr. 8, avand nr. cadastral 2151 inscris in cartea funciara 123822 Iasi ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt.

Cine este pentru? Va multumesc.

Voturi impotriva? nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Si proiectul numarul 17 trece cu votul consilierilor prezenti.

(domnul consilier local Boz Petru Eduard a intrat in sala de sedinta)

Proiect nr. 18

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 4,62 mp din Iasi, Strada Costache Negri, nr. 43, bl. T1, parter apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi, avand nr. cadastral 19609, inscris in cartea funciara 78092 speciala Iasi ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Unanimitate si la proiectul 18.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 154/24.04.2017 si anexa nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune in Municipiul Iasi nr. 93289/16.09.2016, incheiat intre Municipiul Iasi si Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii va rog

Cine este pentru? Multumesc.

Abtineri? Nu sunt.

Voturi impotriva? nu sunt.

Sa numaram bine doamna secretar. Lipsesc domnul Bostan si domnul consilier Ignat Etienne.

(domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian a intrat in sala de sedinta)

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iasi, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 153 / 2017 cu terenurile din Anexele A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, aflate in administrarea Municipiului Iasi;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii va rog? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Unanimitate asadar.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuinte disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre

inchiriere;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii va rog.? Nu sunt. A revenit si domnul consilier Bostan. Ii multumim. Supunem votului.

Impotriva? Nu sunt

Abtineri? Nu sunt.

... M-am grabit. Uite ca mai gresesc si eu. Reluam votul cu scuzele adresate tuturor celor prezenti.

Voturi pentru acest proiect de hotarari.

Impotriva? Nu sunt

Abtineri? Nu sunt.

Multumesc stimati colegi. Dati dovada de clementa totala.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 18409/21.02.2018;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii va rog? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Si proiectul 22 intruneste unanimitatea voturilor consilierilor prezenti.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare privind darea in administrare catre Editura Junimea Iasi a unui spatiu situat in Parcul Copou, alaturat Muzeului ''Mihai Eminescu'' si Casei de Cultura ''Mihai Ursachi'' ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Unanimitate si la proiectul 23.

(domnul consilier local Boz Petru Eduard a iesit din sala de sedinta)

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind transmiterea, fara plata, in proprietatea Episcopiei Romano-Catolica Iași, a imobilului (constructie si teren aferent) situat in Iasi, Bdul. Stefan cel Mare si Sfant nr. 22-24, in prezent aflat in proprietatea privata a Statului Roman si administrat de Municipiul Iasi;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt. Mulțumesc. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Unanimitate si la proiectul numarul 24.

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei 9 (Unitati de invatamant) a Hotararii Consiliului Local nr. 154/2017, privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii domnilor? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 26

Proiect de hotarare privind completarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice Iasi SA;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii va rog? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Asadar unanimitate.

Mergem mai departe

Proiect nr. 27

Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din administrarea Liceului cu Program Sportiv lasi in administrarea Directiei Exploatare Patrimoniu, a imobilului (constructie + teren aferent) avand destinatie de “camin internat”, proprietatea Municipiului Iasi, situat in str. Petre Andrei nr. 2;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Unanimitate si la proiectul 27.

Proiect nr. 28

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic, IASI, FUNDAC URSULEA NR. 9, numar cadastral 151717 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate si imprejmuire, persone fizice;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Domnul profesor Boisteanu, domnul consilier, va rog.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Cu precizarea domnului presedinte al Comisiei de urbanism supunem votului acest proiect de hotarare.

Cine este pentru? Va multumesc.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Voturi de abtinere nu sunt. Si proiectul 28 trece. ... abtineri? ma iertati. M-am grabit. Uite ca mai gresesc

din nou.

Cate abtineri avem: numaram. 6 abtineri pentru ca lipsesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

... cei cu dezvoltarea.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Cei cu dezvoltarea, am retinut, domnule consilier. Mergem mai departe. Trece oricum proiectul de

hotarare.

(domnul consilier local Jugrin Lucian a iesit din sala de sedinta)

Proiect nr. 29

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA Dealul Zorilor, fn, numar cadastral 155550, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire proprietate, persoane fizice;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Discuții va rog? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Cine se abtine? Avem 5 abtineri. Mai numaram o data. Domnul Dornean se uita la telefon, domnule viceprimar. Cum sa il numar daca nu e atent. Ma iertati.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Domnule, o data gresesti matale, o data gresesc eu, asa ca reluam votul.

Cine este pentru? Va multumesc.

Abtineri? 5 abtineri

Trece proiectul de hotarare a fost votat.

(domnul consilier local Ignat Etienne a intrat in sala de sedinta)

Proiect nr. 30

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OANCEA NR. 22, NUMERE CADASTRALE 135514, 121314, 150987, construire locuinte colective si imprejmuire teren proprietate, persoana juridica;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii va rog? Va rog domnule consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Chiar daca evident stiti ca am sa abtin la vot, vreau doar sa va atrag atentia, probabil toti colegii consilieri ati primit pe mail un material de la asociatia proprietari care se invecineaza cu proiectul asta in care ei reclama mai multe aspecte. Propunerea mea ar fi sa amanam votarea acestui proiect pentru o luna de zile astfel incat sa stim pentru ca am vazut ca au depus sesizarea ieri, deci e clar ca primaria nu a apucat sa formulezi un punct de vedere si cu atat mai putin sa il transmita. Nu stim daca este intemeiata sau nu. Ca sa le dam dreptul sa primeasca acest raspuns, eu as propune sa amanam discutare acestui punct.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Am luat act de propunerea dumneavoastra. Dam cuvantul domnului presedinte al Comisiei de urbanism, domnul consilier Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

La punctul 30 de pe ordinea de zi e vorba de PUZ-ul de pe strada Oancea. Intr-adevar ieri a sosit un mail cu cateva obiectie ale unei asociatii proprietari. Nu iau in discutie tardivitatea depunerii acestui email la dispozitie a consilierilor. Noi am discutat in sedinta, am revazut dosarul. Noi am discutat in sedinta de urbanism si amenajarea teritoriului despre respectivul PUZ. Sunt intrunite prevederile legale privind indicatorii urbanistici. In email se facea referire sau se face referire si la un studiu geo care sub nicio forma nu intra in atributiile membrilor comisiei de urbanism. Mai mult decat atat, spre informare a dumneavoastra ati vazut probabil si din documentatia pusa la dispozitie, e vorba de un bloc cu doua nivele subterane in care sunt amenajate parcarile. Adica degrevam suprafata terana de parcari lasand spatiul verde intr-o zona care e corect sa fie definita de o suprafata de spatiu verde mai mare. Deci din punctul meu de vedere, asa cum am facut-o si la comisiile reunite cand am semnat documentele prin care s-au revizuit, imi mentin sustinerea pentru proiectul propus. Va multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Va multumim si noi. Domnule viceprimar Harabagiu Gabriel aveti cuvantul.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Da, vreau sa va zic domnule consilier, daca in propunerea dumneavoastra, ce a aparut nou de la ultima discutie din comisia de urbanism unde dumneavoastra sunteti membru. Adica chiar nu vrem la fiecare email pe care il primim sau populismul din spatele declaratiilor dumneavoastra, sa oprim o investitie sau sa ne erijam, stiti la comisie suntem de acord, vorbim, ok nu ne da voie Partidul si primim un email si facem aici spectacol in fata presei. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumesc. Domnule consilier Boca, va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Si eu am o nedumerire. Va rog, domnule consilier, nu inteleg ce propuneti? amanarea votului impotriva pentru data viitoare sau abtinerii? Ca nu am inteles.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Domnule primar, vad ca astazi e nevoie sa trageti concluziile. Va rugam.

Domnul primar Chirica Mihai

... concluzii, as vrea sa vorbesc doar usor principial daca se poate si pe urma le putem aplica si asupra acestui proiect. Exista totusi o procedura prevazuta de lege care vizeaza inclusiv posibilitatea oricarei terte parti sa intervina cu puncte de vedere care se analizeaza daca sunt obiective sau nu. Sigur ca nu vrem sa suprimam dreptul la exprimare, dreptul la a avea puncte de vedere si desigur de a interveni acolo unde este necesar ca sa imbunatatesti o decizie publica si chiar si a Consiliului Local. Dar nu trebuie sa transformam aceasta chestiune intr-un blocaj. Din punctul meu de vedere atata timp cat el a trecut prin toate filtrele prevazute de lege pana a ajunge pe masa Consiliului Local, a raspuns tuturor provocarilor unui proiect de asemenea talie, a incercat sa defineasca, sa spunem, o dezvoltare urbana de care Iasiul are nevoie. Noi nu putem sa ducem un tren spre blocarea sau chiar subdezvoltarea dezvoltarea acestui oras. Si o va fac cu informare pentru sedinta urmatoare care am dat-o la urbanism sa vedeti care a fost contributia la PIB-ul orasului a tuturor proiectelor de dezvoltare indiferent ca vorbim despre locuinta, birouri, hale de productie, dar toate puse pe fiecare casuta inclusiv pe locuinte individuale asa intr-o medie generala pe oras si sa intelegeti faptul ca aici nu discutam despre rechini, mafie sau alte lucruri ci discutam despre niste decizii pe care doar Consiliul Local le poate lua in vederea asigurarii dezvoltarii acestui oras. Stiu ca nu place. Stiu ca se incearca transformarea acestui subiect intr-un subiect politic sau poate chiar de viitoare campanii electorale. Nu este adevarat. Ca tot raspundem la provocarea PUG-ului, nu ne putem da avize singuri, nu putem sa mergem sa fortam, ”sa rupem mana” intre ghilimele Comisiei de cultura sau comisiei de nu stiu care sa avizeze diverse documentatii pentru ca vrem noi. Nu. Noi trebuie sa respectam acestea rigori pana cand fiecare Comisie a Statului Roman va intelege ca PUG-urile nu sunt decizii personale sau de grup sau de unitatea administrativ, sunt prevazute de lege si va incerca sa accelerezi aceasta procedura de avizare, noi nu avem decat o singura varianta - sa folosim Consiliul Local ca motor de decizie in vederea dezvoltarii unei localitati. Asta este rolul nostru. Putem avea controverse, putem avea subiecte diferite fata de unele proiecte, dar nu putem sa transformam intr-o regula a subdezvoltarii atata timp cat prin competenta data de lege Consiliul trebuie sa decida. Asta a fost. Acesta a fost cadru general. Referitor la acest proiect, sub suspiciunea acelui domn care a spus sau acelui grup care a spus ca s-ar putea sa se prabuseasca ceva, e povestea drobului de sare. Sunt studii si oameni responsabili, trebuie sa faca studii si oameni responsabili sa le urmareasca. Asta nu inseamna ca trebuie sa se duca fiecare consilier sa stea sa vada cat de adanc sapa nu stiu ce foreze, ce structura geotehnica are terenul din zona respectiva, daca betonul e de clasa A. Asta nu mai e povestea noastra. Acolo sunt institutii ale Statului care daca nu se intampla cum trebuie sa fie in normativ cei vinovati raspund. De asta am tinut sa nu mai transformam aceasta problema a dezvoltarii orasului intr-una politica. Sa incercam decent sa gasim solutii care sa raspunda provocarilor orasului pentru ca lovim si in persoane fizice. Aici sunt beneficiari persoane fizice, dar sunt si proiecte care au vizat PUZ-uri si PUD-uri care sunt persoane fizice, care au nevoie de sprijinul nostru si care sunt votantii nostri indiferent din ce culoare politica ne aflam fiecare dintre noi. Deci trebuie sa ii abordam pe toti cu responsabilitatea lucrurilor care trebuie sa se intample. Daca dumneavoastra domnul consilier de la PNL si nu va dau numele pentru ca pot generaliza sau un alt coleg de-al dumneavoastra care nu este aici prezent poate face ceva sa accelereze obtinerea tuturor avizelor necesare finalizarii PUG-ului, aveti usa deschisa si intotdeauna v-am invitat sa conlucram. Asta este rolul nostru sa conlucram. Daca considerati ca doar e un subiect de presa care trebuie alimentat din cand in cand ca sa nu fie adus o anumita persoana uitarii, atunci e o alta abordare. Eu sunt convins ca in subconstient ganditi complet altfel. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Noi va mulțumim. Doriti ca sa dati replica. Domnule, dam si dreptul la replica, desi nu s-a spus un nume ... Domnule viceprimar, pe noi ne caracterizeaza eleganta. Daca vrea sa gafeze in continuare, ii dam cuvantul. Va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Deci, unu, nu vreau neaparat dreptul la replica, dar pentru ca domnul viceprimar m-a nominalizat, de asta as vrea sa spun. Nu am nici un alt scop, Niciunul populism. Nu cunosc nici beneficiarul investitiei, nu ii cunosc nici pe cei care au facut sesizare si imi aduc aminte foarte clar, la comisie la proiectul acela, aceleasi lucru am spus. E drept ca legea nu ne obliga si nu e treaba noastra sa cerem un studiu geotehnic aprofundat, dar daca exista suspiciunea unor alunecari de teren acolo in subteran, nu ar fi de preferat sa il solicitam ca sa evitam o situatie

similara cum este cea de la CUG.... Mi-ati taiat microfonul, domnule presedinte? Nu. Eu doar am propus amanarea

lui cu o luna de zile astfel incat sa ne putem clarifica, nu noi, primaria si oamenii aia sa primeasca un raspuns. Cum putem elimina o suspiciune altfel decat sa spunem: - da, domnule, nu stim raspunsul, studiem, va dam un raspuns si dupa aia daca raspunsul e, daca va convine sau nu, dar l-am dat si votam in cunostinta de cauza. Despre asta este vorba. Eu nu am spus sa votam...

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumesc. Domnul presedinte Boisteanu. Haideti, domnule Bostan, vad ca ca sunteti extrem de insistent ceea ce nu e rau, insa nu stiu mi se pare putin ciudat ca nu votati niciun proiect insa repede va serviti de o situatie creata artificial ca sa va faceti imagine. Domnule presedinte, aveti cuvantul, va rog.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Nu as vrea sa aduc foarte multe in discutie. Unu, nu avem competenta profesionala de a decide asupra studiilor de specialitate si nu intra in sfera responsabilitatii membrilor comisiei sa decida asupra acestor studii. Nici nu putem recomanda. Sunt prevederile legale. Orice exces de zel care ar fi justificat din punctul meu de vedere, este un exces de zel care intarzie investitia si atunci de abia ne putem regasi intr-o situatie de culpabilitate. Deci noi discutam la comisie de oportunitatea investitiei, de indicatorii urbanistici, de a lasa orasul sa respire, sa ducem asa cum am stabilit cu totii inclusiv si cu dumneavoastra, toate parcarile subteran, de a creste nivelul de spatiu verde al orasul. Aici, numai in aceasta zona intervenim, in rest, sa imi fie iertat, excede responsabilitatile si nivelului nostru de pregatire.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boca, va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

.... investitorul sa realizeze o constructie pe cadre sau eu stiu zidarie portanta, nu e atributul nostru, noi nu putem interveni la notiunile tehnice. Asa cum spunea si domnul presedinte tot ceea ce putem noi facem, sa aprobam cumva sau giram oportunitatea acestui proiect. Daca proiectul respectiv este insotit de tot ceea ce inseamna avize si studii de specialitate tehnice, noi nu putem sa judecam asupra temeiniciei sau veridicitatii acestor studii. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Va multumesc. Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

E ultima interventie pe acest subiect la acest proiect, promit. Este ca si cum ar trebui sa recunoastem competenta Comisiei de Cultura cand ne solicita actualizarea circulatiei rutiere pe langa monumentul Hotel Traian, asa cum s-a si intamplat sau obtineti intai avizul de la Ape sau vedeti care este viteza de rotatie a planetei Marte in jurul propriei axe ca sa putem vedea daca dam avizul Comisiei de Cultura. Asta este competenta comisiei de urbanism prin lege, asta trebuie sa isi duca pana la capat fara sa isi depaseasca competenta din punctul meu de vedere. Sunt observatii suspiciuni tehnice alea se rezolva prin competente tehnice cei care vor trebui sa intervina atunci ca va fi cazul. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Va multumesc si eu. Supunem votului proiectul numarul 30.

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul a trecut cu 7 abtineri.

(domnul consilier local Jugrin Lucian a intrat in sala de sedinta)

Proiect nr. 31

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Calea Chisinaului, nr. 132, nr. cadastral 153351 intocmit in vederea dezmembrarii partiale cladiri existente, amenajare cladire existenta, in limita POT existent, persoana juridica;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Discuții va rog. Domnule președinte al Comisiei de urbanism aveti cuvântul.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Nu vreau decat sa fac o precizare, PUD-urile care sunt luate in discuție in Comisia de urbanism se refera la modificari de aliniamente, ceea ce contravine la acele luari de pozitii pe care le-au colegii liberali, Se opun la PUZ ca nu exista PUG sau cel putina asa declara, nu din alte motive, se opun la PUD de ce? As fi eu curios sa stiu care este semnificatia unei astfel de pozitii.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

VA rog sa le ingaduiti pana la sedinta urmatoare. A, acum doriti sa explicati? Va rog, domnule Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Lucrurile sunt foarte simple si anume votul nostru de abtinere in privinta a tot ce inseamna problema urbanistica in Iasi reprezinta un semnal si singura metoda politica pe care o avem la dispozitie, de a pune presiune pe executiv sa finalizeze PUG-ul si sa urmareasca obtinerea tuturor avizelor. Pentru ca asa cum dumneavoastra, colegii din PSD, de multe ori ati dorit sa subliniati atitudinea noastra, a Partidului National Liberal in sensul ca ne abtinem de la vot, si noi le comunicam pe aceasta cale iesenilor faptul ca daca am fi avut Plan urbanistic general multi dintre ei nu ar mai fi trebuit sa cheltuie bani si sa piarda timp pretios facand tot felul de Puz-uri, tot felul de proiecte care stau in asteptare la Primaria Municipiului Iasi.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumim frumos. Mai doreste sa intre cineva? Domnul consilierul

Surdu. Nu mai putin domnul Surdu. Vedeti ce frumoasa e democratia si dezbaterea de idei, genereaza doar progres. Va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Da, dar prin lipsa votului genereaza regrese pentru ca noi avem un PUG care este in exercitiu, care este total valabil in momentul cand facem aceste proiecte, iar ceea ce dumneavoastra nu votati sunt de fapt proiectil iesenilor, nu faptul ca anuntati ieseni ca acest PUG treneaza si nu intra in aprobarea Consiliul Local. Vi s-a explicat si mai inainte ca pozitia dumneavoastra poate fi constructiva, in sensul ca sa participati efectiv la realizarea acestui PUG, dandu-va bineinteles pareri care sunt autorizate, consultandu-va cu arhitecti, cu proiectanti, cu cei care sunt la nivelul comisiei de circulatie si avand si dumneavoastra o contributie alaturi de noi toti ceilalti consilieri in momentul cand este vorba de rezolvarea problemelor orasului. Nu votand nu, rezolvati problema unui cetatean care asteapta de un an de zile avand de umblat prin hatisurile avizelor, prin hatisul aprobarilor, prin conditionarea pe care o are vechiul PUG. Daca dumneavoastra ati dori sa participati efectiv la redactarea si la operativitatea acestor documente care sunt in lucru, ati primit o usa deschisa si cred ca pe aceea trebuie sa o folositi, nu votul negativ permanent. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Si eu va multumesc. Domnul Boca, ultima interventie. Va multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

In primul rand este falsa ideea ca in cazul in care am avea un PUG aprobat nu ar mai fi necesare PUZ-uri, depinde de la caz la caz de constructii, depinde foarte mult de zona unde se construieste. Asta este o tema falsa ca daca ar fi PUG-ul, gata, s-ar construi in secunda doi ...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

PUG avem si acum.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

PUG avem, asa cum spune si domnul presedinte, si acum. Doi, ma surprinde pentru ca stiu chiar unii dintre colegii care se abtin au beneficiat de pe urma votului celorlalti colegi in proiecte de ale lor si ma surprinde ca atunci cand a fost vorba de ei nu avut nimic de obiectat. In schimb acum pare-se ca sustin aceasta idee falsa ca ei trag un semnal de alarma. Cui? Un semnal de alarma iesenilor ca se opun dezvoltari. Asta este parerea mea, semnalul de alarma pe care il trag ei.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Mi se pare o lipsa de bun simt ca tocmai dumneavoastra sa vorbiti despre asta.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc, domnul Timofciuc, dar nu suntem aici la club in Podu Ros. Va rog tare mult. Cereti-va dreptul la cuvant. Multumesc. Supunem votului proiectul de hotarare numarul 31.

Cine este pentru? Multumesc.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? domnul Timofciuc, va abtineti? 7. Multumesc.

Trece acest proiect de hotarare. Proiectul numarul 32 privind aprobarea planului urbanistic zonal Iasi... 31 l-am supus la vot acum, a fost, domnule primar, dar Va multumesc foarte mult ca sunteti atent la ceea ce fac in dreapta dumneavoastra.

Proiect nr. 32

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA DECEBAL NR. 10, NUMAR CADASTRAL 149387, intocmit in vederea construirii unei Sali de sport si anexe Scoala Gimnaziala “ Titu Maiorescu” Iasi, persoana juridica;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Ia sa vedem cine se abtine aici ca e vorba de o scoala aici. Aveti cuvântul, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Ma abtin cu greu sa comentez acest proiect si am sa o fac. Voiam sa aduc si argumentul pe care l-a spus si colegul Boca pentru ca indiferent de care PUG vorbim despre cel existent sau viitor, sunt si astfel de proiecte care necesita atentia Consiliului Local in ceea ce priveste validarea unei documentatii de urbanism. Si aveti in fata dumneavoastra la mapa un astfel de proiect privind constructia unei sali de sport, nu pentru faptul ca PUG-ul nou, vechi, mijlociul, Oricum ar fi el nu ar putea sa reglementeze un asemenea lucru, dar efectiv Legea 350 obliga aparitia unei astfel de decizii ... in ceea ce priveste sistemul de educatie iesean. Lucru care il intelege si colegul nostru Ignat Etienne. Are dreptul la replica daca doreste ca i-am nominalizat numele.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Nu vorbește la microfon.

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur... Multumim.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Multumim frumos. Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Aceeasi placa care arata modalitatea in care putem aborda sa spunem lucrurile care conteaza pentru orasul nostru. Nimeni nu a ascuns vreodata faptul ca este nevoie de actualizarea PUG-ului, dar nu putem, cum spuneam, sa ne facem noi sau sa preluam atributii unor comisii care nu tin de municipiul Iasi, tin de statul roman sau de alte institutii. Nimeni nu a ascuns faptul ca este nevoie sa tinem cont de toate cerintele comunitatii iesene, ceea ce facem in momentul de fata. De asta ii raspund domnul Etienne pe care il salut si il invitam la ”Titu Maiorescu”, din motive legate de educatie, la inaugurarea salii de sport care va fi speram intr-o perioada cat mai scurta. Multumim.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Va multumesc, domnule primar. Supunem ... A, va rog domnul consilierul Boz, va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

avand in vedere ca sunt in consiliul de administratie la Scoala ”Titu Maiorescu” si cunosc acest proiect, le voi solicita colegilor mei din Partidul National Liberal sa sustinem acest proiect. Ca sa vedeti domnule primar ca mesajul politic este una si noi intelegem faptul ca intr-adevar pe o decizie politica unele lucruri poate sunt greu de explicat iesenilor, desi ei inteleg mai mult decat va imaginati dumneavoastra cei din executiv, insa faptul ca nu am avem un PUG actualizat in momentul de fata, a profitat multora, iar iesenii de rand au trebuit sa faca cheltuieli nejustificate si sa piarda foarte mult timp. Aici este durerea. Si noi evident raportat si la ce a spus colegul meu liderul consilierilor PSD, nu ne opunem dezvoltarii orasului, insa dorim ca aceasta dezvoltare sa fie una corecta si in parametrii legali stabiliti de catre noi cu avizul tuturor institutiilor abilitate.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Ma bucur ca sunteti in consiliul de administratie, inseamna dupa amiaza la ora 4 stiti ca este consiliul si o sa le duceti aceasta veste de ca in sfarsit ati votat un proiect pentru ieseni. Domnul presedinte Boisteanu, va rog, dupa acea domnul viceprimar Harabagiu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

As vrea numai sa fac o remarca sa il rog pe domnul Boz sa nuanteze atunci cand spune ieseanul de rand, si ceilalti, aia sar peste rand cu blocul sau care, nu am inteles ideea. Adica...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Sincer, cred ca sunt multi care sar peste rand, domnule Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Sincer, nu, e parerea dumneavoastra, dar e bine sa o nuantati ca toata lumea sa stie la ce va referiti.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumim frumos. Domnule viceprimar Harabagiu.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Da, voiam sa il rog pe domnul profesor Istrate avand in vedere ca este si proiectul Universitatii Tehnice, sa putem sa luam un reprezentant de la PNL in Consiliul de Administratie de la Universitatea Tehnica si poate in felul acesta dumnealor vor vota si camine de studenti lor din Iasi si alte proiecte ale Universitatii Tehnice si celorlalte universitati de la noi din municipiu.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumim frumos, domnule viceprimar. Aveti cuvantul domnule prorector.

Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel

Multumesc mult. Ma puneti in imposibilitate de a face ceea ce imi cereti, domnule viceprimar. Eu voiam chiar sa il felicit sincer pe domnul consilier Boz pentru decizia pe care a luat-o acum. Chiar imi pare rau ca nu a facut la fel atunci cand vorbeam despre caminul Universitatii Tehnice, despre caminul Universitatii de Medicina. De asemenea, eu pe subiectul asta cred ca ati vazut, al urbanismului nu prea intervin cu toate ca de mai multe ori mi s-a atras atentia ca nu trebuia sa votez nu stiu ce, ca trebuia sa votez altceva. Ce imi este foarte clar si inteleg foarte bine, nu trebuie sa fim de acord sa construim locuinte colective de P+10 intr-o zona de locuinte familiale care ar strica aspectul care ar aduce foarte multe dezavantaje intregi zone, inclusiv celor din locuintele colective. Dar la fel de bine nu inteleg de ce nu ati fost de acord sa facem locuinta colective intr-o zona de locuinte colective, deci cum sa facem dezvoltarea. Intr-o abordare cat se poate de sistemica, deci locuinte colective intr-o zona de locuinte colective cred ca trebuie sa zicem da, nu putem fi de acord cu locuinta mitica intre blocuri sau o locuinta foarte mare intre casute. Bun, multumesc. Cred ca am vorbit prea mult.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Si eu va multumesc. Haideti ca sa aratam totusi suntem corecti, dam acuma cuvantul liberalilor, dupa aceea venim la PSD si continuam asa pana o sa voteze toate proiectele colegii liberali. va rog domnul.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vreau sa fie foarte clar, eu nu spun si nu antagonizez pozitia unui dezvoltator de locuinte colective fata de un iesean care doreste o locuinta individuala, in acelasi timp nu vreau sa fac o diferentiere intre obiectivele publice si cele private. Importanti sunt toti si mi-as dori sa construiasca toti, dar Iasul sa se dezvolte armonios pe un Plan urbanistic general care sa tina cont de realitatile actuale si sa nu lucram pe un plan care a fost elaborat cu zeci de ani in urma. Asta este ceea ce ne dorim....

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Deci cred ca poziția mea si a colegilor liberali este foarte clara, nu ne opunem absolut nici unui dezvoltator si nu facem nicio diferentiere intre ei.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Multumim tare mult. Domnule primar, aveti cuvantul... Domnul consilier Mihai Gabriel Surdu, domnul consilier Mihai Pintilei si daca o sa vrea si domnul primar. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

... liberali ati reparat intr-un fel la sfarsitul discursului ca spuneti eu. Eu cred ca vorbiti in numele consilierilor liberali nu numai in numele dumneavoastra personal. Deci pe viitorul daca sunteti lider, bagatii si pe ceilalti consilieri liberali in seama.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Imi cer scuze fata de ceilalti colegi ai mei din grupul...

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Domnule viceprimar, in spiritul bunei traditiei a mai luat o pauza, sa se consulte. Domnul consilier Surdu,

va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Consider ca acest prim pas in votul pe care astazi il primesc cei care au institutii de invatamant pe care vor sa o doteze cu o sala de sport si este laudabil, acest prim pas va fi un pas si spre ceilalti colegi liberali care fac parte din Consiliile de Administratie pentru ca banuiesc nu se opreste acest vot de da numai la o scoala in care face parte liderul consilierilor liberali. Si atunci, rugamintea mea fata de doamna secretar a Consiliul Local este ca de fiecare data sa anunte unde fac parte consilierii liberali cand au votat un proiect ca acest lucru sa se intample la fiecare proiect in care dumnealor sunt in consiliile de administratie si sa nu fie un privilegiu a liderului consilierilor liberali. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Supunem votului domniilor voastre in proiectul de hotarare numarul 32.

Asadar cine este pentru? Va multumesc.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Insa lipsesc din sala sau lipseste domnul Lucian Jugrin, da, lipsesc am zis bine, si domnul Bostan Manuele Ciprian si domnul Ignat Etienne. Iata ca dorinta domnului lider nu prea se implineste.

Proiect nr. 33

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T145 NUMAR CADASTRAL 148054, intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi pentru construire locuinta pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii domnilor? Supunem votului.

Cine este pentru? Multumesc.

Cine se abtine? Avem cinci abtineri.

Cine este impotriva? Nu avem voturi impotriva.

Trece si proiectul numarul 33.

(domnul consilier local Ignat Etienne a intrat in sala de sedinta)

Proiect nr. 34

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR. 103A, NUMAR CADASTRAL 131496 intocmit in vederea extinderii si supraetajarii imobil existent pe teren concesionat, persoana juridica;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii va rog? Nu sunt. Supunem votului. S-a mai intors domnul Jugrin si domnul Ignat Etienne. Domnul Bostan inca lipseste. Nu conteaza, supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? 7 abtineri. E bine, e bine.

Proiectul de hotarare a fost votat.

(domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian a intrat in sala de sedinta)

Proiect nr. 35

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DR. ALEXANDRINA MIRON TANASESCU NR. 58 (FOSTA STRADA AEROPORTULUI), NUMAR CADASTRAL 140833, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana fizica;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Inainte de a supune votului va aducem la cunostinta care are venit domnul consilier Bostan Manuel. Asadar discutii. Domnul consilier Mihail Pintilei, va rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Legat de acest proiect atat pot sa va spun ca doamna doctor Alexandrina Miron Tanasescu a fost liberala.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumim frumos. Dumneavoastra faceti un recurs la memorie si la istorie. Probabil cine are urechi de auzit o sa auda. Uitati cat de sensibil e domnul consilier Boz. Va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Pai, uitati, noi avem strazi care poarta nume de liberali, nu avem strazi care poarta numele unor membri ai Partidului Social Democrat. Puteti sa luati un exemplu. Proiectul nu este al doamnei doctor, e proiect pe strada care poarta numele doamnei doctor.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Este in regula corect sa aveti strazi pentru ca pana la urma Romania moderna a fost creata de liberali si trebuie sa dam cezarului ce a cezarului. Dar noi vorbim nu de istorie, dar daca vreti sa fiti istorie nu e nicio problema, noi vorbim de dumneavoastra... Avem, avem. Cine doreste? Domnul consilier Surdu, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Promit ca data viitoare sa aduc numele celor care au facut social democratia in Romania si au inceput la Iasi si au primit strazile numele. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Nici o problema, dar va rog sa luati de la 1890 de la Partidul Social Democrat al Muncitorilor din Romania. Da? ok. Haideti sa revenim totusi cu seriozitate asa cum am facut-o dintotdeauna. Daca nu mai sunt alte discutii, supunem votului proiectul numarul 35.

Cine este pentru? Va multumesc.

Abtineri? Va rog domnul Boz. 8 abtineri.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Trece si acest proiect de hotarare.

Proiect nr. 36

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA ZUGRAVI nr. 64, NUMAR CADASTRAL 146088 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii domnilor. Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Cine este impotriva? Nu avem voturi impotriva.

Abtineri? Acelasi numar de voturi pentru abtineri.

Trece si proiectul 36.

Proiect nr. 37

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI NR. 114 -116A, NUMERE CADASTRALE 140050, 155243, 155387, 122710, intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiuni mixte (spatii comerciale, birouri, locuinte colective) pe teren proprietate privata persoana juridica;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii va rog. Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Multumesc.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Avem iarasi acelasi numar de abtineri.

Trece si acest proiect. Abtinerile colegilor de la Partidul National Liberal prezenti in sala.

Proiect nr. 38

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA THEODOR RASCANU nr. 19, NUMERE CADASTRALE 151753 si 151746, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata, persoana juridica;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii va rog. nu sunt . Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Abtineri? Avem ... cate abtineri, doamna secretar. Ati reusit sa numarati ca eu nu am reusit. 8. Trebuie sa fim corecti, domnule, ca sa numaram corect ... Am inteles, am inteles. Noi avem simtul umorului, domnule viceprimar. Nu parasim sala cand trebuie sa dam o replica.

Trece si acest proiect de hotarare.

Proiect nr. 39

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestarilor si actiunilor incluse in Programul Centenar al Primariei Municipiului Iasi pentru perioada 2017 - 2020;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii? As avea eu o intrebare domnule primar. Am inteles ca ati facut diligente omologilor de la Chisinau, ati primit un raspuns in perspectiva zilei 27 martie?

Domnul primar Chirica Mihai

Nu avem inca raspunsul. Urmeaza saptamana aceasta sa avem o discuti. Ar trebui maine sa fim acolo la Chisinau. Starea vremii nu este cea mai favorabila pentru ziua martisorului, dar o sa vedem ce se intampla pana pe 27. Oricum noi ne-am organizat sa avem libera sala Teatrului National, am si vorbit deja acolo si o sa incercam sa aducem pe toti cei din Chisinau la Iasi.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumesc. Supunem votului proiectul numarul 39.

Cine este pentru? Va multumesc.

Abtineri? Nu sunt.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Unanimitate pentru proiectul 39.

Sa sarim peste proiectul 40. Trecem la anexe.

Dispozitia nr. 835 din 26 februarie 2018

Proiect nr. C.1.

Proiect de hotarare privind propunerea de numire a administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Reținem cu totii discuțiile de la comisiile reunite. Mai e nevoie sa mai numim sau mergem cu aceeași echipa? ... Cu aceeasi echipa. Domnilor colegi, sunteti de acord, da? Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. C.2.

Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași cu terenul in suprafata de 336.25 mp, situat in str. Universitatii (langa nr. 16) si atribuirea acestuia in administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Cu precizarea si cu rugamintea domnului consilier Vlad Ghizdovat care se obține intrucat este parte a institutiei, nu participa la vot. Daca avem discutii inainte de toate? Nu avem. Supunem votului.

Cine este pentru domnilor? Va multumesc.

Abtineri? Nu sunt.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Trecea si proiectul C2.

Proiect nr. C.3.

Proiect de hotarare privind aprobarea continuarii finantarii proiectelor Centrul de Servicii pentru Mama si Copil” si „Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate”.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Discutii va rog. Nu avem. Supunem votului.

Cine este pentru proiectul C3? Multumesc.

Abtineri? Nu sunt.

Voturi impotriva?

Proiect nr. C.4.

Proiect de hotarare privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iasi in Consiliul de Administratie la Palatul Copiilor Iasi.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Propuneri? Va rog domnul consilier Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Propunerea noastra, a grupului de consilieri PSD ar fi doamna Tautu Daniela luliana.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Este in regula? Mai exista si alte propuneri. Ce se intampla? Au ARACIP-ul, se realizeaza acolo o inspectie speciala, au vacanta in loc si pentru asta este nevoie ca sa completam echipa. Supunem votului.

Cine este pentru ca doamna consilier Daniela Iuliana Tautu sa fie membru in Consiliu de Administratie al Palatului copiilor din Iasi? Va multumesc.

Cine este impotriva? Nu aveam voturi impotriva.

Cine se abtine? Nu avem.

Unanimitate

Si ajungem la proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.

Proiect nr. 40

Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Va rog sa faceti propuneri. Domnul Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Propunerea grupului de consiliere a Partidului Social Democrat este domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Va multumesc. Domnule consiliere Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Deja m-au trecut fiorii. Propunerea grupului de consilieri ai Partidului National Liberal este domnul Alexandru Cotofan.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - presedinte de sedinta

Multumim frumos. O sa supunem votului pe rand cele doua propuneri in ordinea fireasca si logica. Va rog, cine este pentru ca sa fie presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni domnul consilier Pintilei Mihail? Va multumesc.

Cine este impotriva? Nu avem voturi impotriva.

Cine se abtine atunci? Avem sapte. Am numarat bine ca domnul Cotofan nu s-a abtinut. Vreti sa numar din nou? Nu, e acelasi lucru. Sigur pentru a respecta democratia, supunem votului si propunerea domnului consilier Boz, desi nu mai are sens, daca sunteti de acord. Va felicit.

Nu vreau sa inchei inainte de a va face o marturisire. A fost onoranta aceasta postura si va multumesc pentru ca m-ati mandatat. Am inregistrat si o premiera istorica, pentru prima data in ultimii 30 de ani s-a votat bugetul Iasului in unanimitate. Ma alatur si eu tuturor barbatilor de aici pentru a va transmite un gand frumos cu prilejul venirii primaverii. si sa dea Dumnezeu sa fie bine pentru orasul nostru. Va multumesc.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier Local

CIOBOTARU TRAIAN FLORENTIN

SECRETAR MUNCIPIUL IASI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3