Proces verbal din 28.09.2018

PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI DIN DATA DE 28.09.2018
Nr. 101188 / 04.10.2018

ANUNȚ

Aducem la cunoștința cetatenilor

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.09.2018

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 28 septembrie 2018 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iasi

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

 • 1. AUR MARIUS CATALIN

 • 2. BOCA ADRIAN FLORIN

 • 3. BOISTEANU PAUL CORNELIU

 • 4. BOSTAN MANUEL CIPRIAN

 • 5. BOTEZ RADU

 • 6. BOZ PETRU EDUARD

 • 7. CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN

 • 8. COTOFAN ALEXANDRU IOAN

 • 9. CRUCIANU TEODOR BOGDAN

 • 10. DORNEAN TUDOR

 • 11. GAVRIL MIHAI LIVIU

 • 12. GABURICI VIOLETA ADRIANA

 • 13. GHIZDOVAT VLAD

 • 14. HARABAGIU GABRIEL VASILE

 • 15. IGNAT ETIENNE

 • 16. JUGRIN LUCIAN

 • 17. NEDELCU VLAD NICOLAE

 • 18. PIFTOR DANIEL

 • 19. PINTILEI MIHAIL

 • 20. SANDU VASILE

 • 21. SCRIPCARU CALIN

 • 22. SURDU GABBRIEL MIHAI

 • 23. TAUTU IULIANA DANIELA

 • 24. TIMOFCIUC RAZVAN

 • 25. VINTILA IORDAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Chirica Mihai -primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Lucrarile sedintei incep la orele 10:00, sunt conduse de domnul Boisteanu Paul Corneliu si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 2050 din data de 24 septembrie 2018, completata prin Dispozitia nr. 2077 din 26 septembrie 2018, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

 • 1.    Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinte;

 • 2.    Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi Majestatii Sale, Margareta, Custodele Coroanei;

 • 3.    Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi, Altetei Sale Regale, Principele Radu al Romaniei;

 • 4.    Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Dorel Visan;

 • 5.    Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Florin Morariu;

 • 6.    Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Iasi pe anul 2018 ;

 • 7.    Proiect de hotarare privind redistribuirea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2017 ;

 • 8.    Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local nr. 190/2016 si a Hotararii Consiliului Local nr. 192/2016 privind scutirea de la plata impozitului / taxei pe cladiri si impozitului / taxei pe teren, conform art. 456, alin. (2), lit. a), b) si art. 464, alin. (2), lit. q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 9.    Proiect de hotarare privind completarea art. 1 alin. (2.1) din Hotararea Consiliului Local nr. 129 din 31 martie 2017 (privind stabilirea modalitatilor de acordare a gratuitatilor si facilitatilor pentru transportul in comun pe raza Municipiului Iasi);

 • 10.  Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor din luna octombrie 2018;

 • 11.  Proiect de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat cu Universitatea Al. I. Cuza din Iasi pentru organizarea la Iasi a proiectului eveniment Industrii Creative in Postumanism, ce cuprinde Conferinta internationala CODFREURCOR, in perioada octombrie - noiembrie 2018;

 • 12.  Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Festivalului Industriilor Creative, in perioada 02 - 04 noiembrie 2018;

 • 13.  Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii candidaturii Iasului pentru obtinerea titlului de Capitala Tineretului din Romania in perioada mai 2019 - mai 2010;

 • 14.  Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectelor sportive in baza Procedurii privind acordarea de finantari din bugetul Municipiului Iasi pentru proiecte sportive organizate in baza Legii 69/2000 a educatiei fizice si sportului, modificata si completata prin Legea 90/2018;

 • 15.  Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare cu Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi'' din Iasi, pentru perioada 2018 - 2020;

 • 16.  Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de Asociere in vederea realizarii obiectivului de investitii “Spital Regional de Urgenta Iasi”;

 • 17.  Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi si Comunitatea de Farmacii Independente Alphega Iasi, in vederea implementarii unor programe de preventie, educare si informare a populatiei, avand ca rezultat imbunatatirea starii de sanatate generala a locuitorilor Municipiului Iasi;

 • 18.  Proiect de hotarare privind aprobarea cazarii echipajului care deserveste elicopterul medicalizat al SMURD Iasi;

 • 19.  Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi;

 • 20.  Proiect de hotarare privind convocarea A.G.A. in vederea prelungirii cu doua luni a mandatului administratorului provizoriu la Societatea Compania de Transport Public Iasi;

 • 21.  Proiect de hotarare privind prelungirea duratei Contractului de Delegare A Gestiunii Serviciului de Transport Public prin Concesiune in Municipiul Iasi, nr. 93289/16.09.2016, incheiat intre Municipiul Iasi si Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A;

 • 22.  Proiect de hotarare privind delegarea serviciului de transport public catre Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. si atribuirea Contractului de delegare a gestiunii de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi;

 • 23.  Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului local nr. 85 din 31.03.2008, privind imputernicirea Primarului Municipiului Iasi sa semneze actele de alipiri respectiv dezlipiri pentru bunurile imobile aflate in patrimoniul Municipiului Iasi;

 • 24.  Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuinte disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre inchiriere;

 • 25.  Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 119723/25.11.2016 incheiat intre Municipiul Iasi si Agentia Nationala pentru Locuinte pentru spatiul din Str. Piata Unirii nr. 12, parter;

 • 26.  Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 93079/17.09.2018;

 • 27.  Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 211 /2018 ;

 • 28.  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 204 din 30.05.2018 (referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica nr. 78117 / 01.09.2010 incheiat cu SC Ecopiata SA);

 • 29.  Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 192 mp, situat in Iasi, strada Sf. Andrei nr. 34, proprietatea privata a Municipiului Iasi, identificat in sectorul cadastral 55, parcela CC 1444, inscris in Cartea Funciara a Municipiului Iasi cu numarul cadastral 152234 ;

 • 30.  Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 99 mp, situat in Iasi, strada Pacurari nr. 10, proprietate privata a Municipiului Iasi, inscris in Cartea Funciara nr. 160877 a Municipiului Iasi, nr. cadastral 160877;

 • 31.  Proiect de hotarare privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 220 din 30 mai 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA MISTRETULUI NR. 23, NUMAR CADASTRAL 148187 intocmit in vederea construirii unei anexe gospodaresti, pe teren proprietate privata, persoane fizice;

 • 32.  Proiect de hotarare privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 389 din 31 august 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IANCU BACALU NR. 31A, NUMAR CADASTRAL 136291, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective, pe teren proprietate privata, persoana fizica;

 • 33.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ARAPULUI NR 132A, NUMAR CADASTRAL 18053, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica;

 • 34.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA IARMAROC NR. 2, NUMAR CADASTRAL 154780, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate, persoana fizica;

 • 35.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 6, NUMAR CADASTRAL 134929, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;

 • 36.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA IASI -VOINESTI FN, NUMAR CADASTRAL 157373, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica;

 • 37.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 60, NUMAR CADASTRAL 155505 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri, persoane fizice ;

 • 38.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA DECEBAL NR. 22A, NUMAR CADASTRAL 130253, intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate, persoana fizica;

 • 39.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DEALUL BUCIUM NR. 1A, NUMAR CADASTRAL 155108, intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri, spatii de prezentare si depozitare pe teren proprietate, persoana juridica;

 • 40.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA TOMA COZMA NR. 102A, NUMAR CADASTRAL 158220, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective mici pe teren proprietate, persoana fizica;

 • 41.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA MOARA DE FOC NR. 43A- STRADA PACURARI NR. 95, NUMAR CADASTRAL 160863, 160862, 145958 Intocmit in vederea construirii unor ansambluri de birouri, spatii comerciale, spatii prestari servicii pe teren proprietate, persoana juridica;

 • 42.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR.18, NUMAR CADASTRAL 154961, intocmit in vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare, pe teren proprietate privata, persoana juridica;

 • 43.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TREI FANTANI NR. 3, CF 152997, NUMAR CADASTRAL 152997 intocmit in vederea construirii unui sediu de firma, depozit si spatiu prestari servicii, pe teren proprietate privata, persoana juridica ;

 • 44.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 36, NUMAR CADASTRAL 143116,intocmit pentru investitia "Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova", persoana juridica ;

 • 45.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL C. A. ROSETTI FN, NUMAR CADASTRAL 131088, Intocmit pentru investitia "Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova", persoana juridica ;

 • 46.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA VISANI, NUMAR CADASTRAL 156409, intocmit in vederea construirii de locuinte colective mici, persoane fizice ;

 • 47.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA VISANI, NUMAR CADASTRAL 156410, intocmit in vederea construirii de locuinte colective mici, persoane fizice ;

C.1. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre dl deputat Nicolae Banicioiu, in vederea organizarii biroului parlamentar;

C.2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, a unitatilor de invatamant particular si confesional/autorizate din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2018-2019;

C.3. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament in Municipiul Iasi si a includerii obiectivului in lista de investitii a Municipiului Iasi;

C.4. Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 211/2018 cu terenurile din Anexele 1 - 50, aflate in administrarea Municipiului Iasi.

C.5. Proiect de hotarare privind denumirea unei artere din Municipiul Iasi Aleea Prof. Victor Bulacovschi;

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Buna dimineata si bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi numarul 2050 din data de 24 septembrie 2018, completata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 2077 din 26 septembrie 2018.Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri: domnul Andrei Postolache si doamna Aldea Catalina. Intarzie domnul Surdu Gabriel si doamna Tautu Iuliana. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare al Consiliului Local din 31 august 2018. Si inainte de a trece la sectiunea de interpelari, sigur ca trebuie sa alegem presedintele de sedinta. Inainte totusi sa incepem sedinta ... Da, va rog!

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.

(doamna consilier local Tautu Daniela Iuliana a intrat in sala de sedinta).

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Fara a mai relua discutiile purtate anterior. Ii uram bun venit si doamnei Tautu Iuliana. Trecem la alegerea presedintelui de sedinta. Va rog propuneri!

Domnul Aur, va rog!

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Buna dimineata va spun si eu, doamnelor si domnilor! Il propun pentru functia de presedinte de sedinta pe domnul profesor Paul Boisteanu.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Daca mai sunt si alte propuneri? Va rog, domnule Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Grupul consilierilor liberali il propune in calitate de presedinte de sedinta pe colegul nostru Etienne Ignat.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Supunem votului propunerea ca domnul Boisteanul sa fie ales presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni.

Cine este pentru? Multumesc!

Impotriva?

Abtineri?

Cu 8 abtineri, domnul Boisteanu sunteti presedintele ales de sedinta pentru urmatorul mandat. Aveti cuvantul, domnule presedinte.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc! Buna dimineata, doamnelor si domnilor, stimati colegi, stimati invitati. Va rog sa-mi permiteti sa intram in lucrarile sedintei noastre de Consiliul Local de astazi 28 septembrie. Prima etapa a sedintei noastre de azi- sectiunea de interpelari. Sa o luam dintr-un capat al salii, sa incepem cu dreapta. Domnul Bostan, ati ridicat mana. Domnul consilier. Da, multumesc!

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Buna dimineata! Am si eu cateva propuneri concrete pentru executivul primariei primite de la cetateni si unele care imi apartin. Prima e de la cetateni, pe strada Aviatiei, unde a avut loc un accident, poate stiti, chiar saptamana trecuta. Si mai multi locuitori din zona au facut si o petitie. Vor sa stranga niste semnaturi pentru montare unor limitatoare de viteza, Si ar vrea doua: unul in dreptul Stadionului si una in... chiar inaintea de statia de autobuz, unde este un Mini Supermarket, de aia acolo, eu am spus ca nu este nevoie de petitii, ca asta-i o propunere mai mult decat decenta si cu siguranta Primaria o va lua in calcul. Ar fi si extrem de usor de pus in aplicare. Da! Deci una in dreptul stadionului si una inainte de statia de autobuz, unde-i curba aia la Supermarket. Apoi o propunere pe care as dori sa o fac, desi sunt convins ca va ridica unele semne de intrebare, este urmatoarea: Dat fiindca in continuare in orele de deplasare de la scoala si catre scoala, aglomeratia este infernala si traficului este o sursa permanenta de stres pentru soferi, vreau sa va propun sa interzicem transportul greu in municipiul Iasi intre orele 7 si 9 si orele 17 si 19, cand sunt orele cele mai aglomerate catre scoli si catre serviciu ... si catre .... Ultima sedinta? Am lipsit eu inseamna. De ce va spun, pentru ca eu saptamana trecuta am vazut tiruri mergand prin oras la ora 8:00 si stateam o coloana de 200 de masini pentru ca ala voia sa faca stanga. Asta e, deci daca am votat e foarte bine, ramane sa o punem in aplicare. Asa multe chestii le-am votat, problema o avem cu implementarea lor. Apoi vreau sa va intreb pe soseaua Trei Fantani unde drumul a fost reparat cred ca acum doi ani dar acum a ajuns intr-o stare ... sau anul trecut, a ajuns intr-o stare aproape ca cea de anul trecut. Nu stiti! Pai eu va spun ca merg pe acolo. Nu puteti sa ma contraziceti, daca vreti mergem impreuna, ca merg zilnic pe drumul ala si este plin de gauri. Da?

Si a patra interventie este legata de lucrari de reparatii la Colegiul National Octav Bancila, unde ati fost si dvs. la deschidere, chiar daca cu intarziere. Eu am fost in calitate de parinte acolo. Si ei solicita de ceva vreme un buget, au nevoie de 150.000 lei pentru terminarea caminului, la etajul doi si inca 50.000 o chestie, exact pentru terasa de la muzica, unde datorita... unde gurile de aerisire sunt infundate si acuma s-a infiltrat apa. Deci aia trebuie refacuta, deci ar trebui 200.000 lei pentru Colegiul National Octav Bancila. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Domnule primar, va rog!

Domnul primar Chirica Mihai

Buna ziua in primul rand. Si eu vreau sa mulțumesc pentru ca ati răspuns invitației de a participa la aceasta sedinta ordinara. Vreau sa multumesc si domnului consilier Boca pentru felul in care ati coordonat sedintele in mandatul pe care l-ati avut ca si presedinte al sedintelor de Consiliu Local. Sigur, in primul rand as vrea sa va aduc in atentie faptul ca intram cu data de 1 octombrie, practic, in sarbatorile orasului nostru, incepem cu deschiderea anului universitar, un pasaj prin referendum si pe urma in sirul de manifestari pana la sfarsitul acestora. Am preluat cu strada Aviatiei. Din nefericire aceste bampuri, cum le numim noi, pe parcursul iernii suntem nevoiti sa le scoatem datorita necesitatii de a asigura si intretinerea drumurilor pe timp de iarna.

Referitor la transportul cu vehicule lente, nu numai transportul greu, este aprobat de consiliu, a fost editata Hotararea de Consiliu Local, a fost transmisa catre Prefectura, va deveni imediat si aplicabila, cu avizul Politiei Rutiere este singura chestie care trebuie sa o depasim. Trei Fantani are doua etape, de asta spun. Dumneavoastra vorbiti despre etapa de anul trecut, cu legatura spre Albita, acuma va trebui sa intram in octombrie - legatura cu Buciumul si o avem in atentia noastra pe planificarea lunii octombrie. Pentru Colegiul Octav Bancila este o promisiune facuta de noi pentru scoala, si 200.000 lei le sunt necesari pentru a putea finanta finalizarea grupurilor sanitare de pe camin si hidroizolatia de pe corp -scoala unde sunt si laboratoarele de muzica, si cand vom discuta despre buget urmarim sa apara si aceste sume. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc! Domnule consilier Boz, va rog!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Buna dimineata, domnule primar! Buna dimineata, doamnelor si domnilor! Am mai multe probleme de adus in atentia Consiliului si a domnului primar.

Unu, chiar daca ieri tangential ati facut vorbire, as dori sa faceti o informare clara in privinta stadiului licitatie si a lucrarilor privind podul peste Bahlui, din zona Cicoarei.

Doi: mi-au semnalat cetatenii ca, probabil in campania electorala, ati promis inca o legatura intre soseaua Arcu si strada Pacurari, catre biblioteca Mihai Eminescu. Va rugam daca ne puteti spune care este stadiul acestei initiative.

Trei, am vazut in presa ca este aceasta discutie interesanta, in privinta terenurilor din Zona Industriala. Un investitor care a cumparat acum multi ani la noi in Iasi anumite proprietati, cu obligatia de a face investitii, de a crea locuri de munca, lucrul asta nu s-a intamplat in momentul de fata. Eu inteleg ca acolo este un interes comercial, dar totusi cred ca si Primaria are un interes in a fi atenta in privinta acestui litigiu, deoarece acele terenuri ar putea, intr-o anumita conjunctura juridica, sa ajunga in proprietatea Primariei. Si vreau sa stiu daca ati supus atentiei juristilor primariei sa ... Este vorba de Societatea Teba Industry care in momentul de fata are un litigiu cu o alta companie din Iasi, cu Ispal. Si acolo se invoca faptul ca nu a fost respectat contractul initial, care a fost realizat in anii 90. Cand a fost achizitionata fabrica s-au promis investitii, crearea de noi locuri de munca, lucru care nu s-a facut, si cred ca primaria ar trebui sa monitorizeze si sa solicite informatii cu privire la situatia juridica privind ceea ce au promis unii investitor idin zona noastra industriala.

Al patrulea lucru - domnule primar, noi la inceputul anului cand..., cum bine va amintiti, consilierii liberali au votat bugetul municipalitatii sub anumite conditii, una dintre conditiile era sa demaram modernizare a 10 tramvaie, sa le dotam cu aer conditionat, eventual sa verificam daca si sistemul de franare poate fi imbunatatit. Suntem deja la a "n" rectificare bugetara si nu vedem absolut niciun pas in acest sens. Este una dintre promisiunile pe care deocamdata nu le-ati respectat si acusi va veni un nou vot pe un nou buget si vreau sa va .... si vreau sa va transmit ca in cazul in care ceea ce am discutat si am negociat in mod transparent nu se respect, nu veti avea sprijinul consilierilor liberali pentru un nou buget.

A cincea problema priveste o alta interpelare care am mai facut-o in sedintele anterioare. Si anume: la intrarea in oras este acel ... este primul refugiu de tramvai care poate fi ocolit numai prin dreapta nu si prin stanga. Eu am discutat cu o serie de colegi din executiv care mi-au adus la cunostinta ca exista obiectiuni din partea Companiei de Transport ...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Domnule consilier, specificatii intrarea din.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Dinspre Miroslava ... dinspre Ciurea catre Iasi, pe sensul acesta de mers. Am inteles punctul de vedere al CTP-ului ca daca s-ar permite ocolirea si prin partea stanga ar intra, ar ajunge foarte greu mijloacele de transport in dreptul refugiului. Dar, va rog sa luati in calcul in comisiile de circulatie, in toate discutiile pe care le purtati si posibilitatea de a se interzice virajul la stanga, pentru ca acolo se creeaza de fapt blocajul. Circuland des prin acea zona am observat ca de multe ori chiar daca autoturismele ocolesc prin dreapta, in momentul in care se face verde la semafor soferii reusesc imediat sa se bage in fata tramvaiului si atunci oricum blocheaza mijloacele de transport. Deci problema acolo nu consta in faptul ca stand la semafor ajung mijloacele de transport in comun greu in statie, ci faptul ca virajul la stanga blocheaza. Acestea sunt problemele pe care voiam sa vi le aduc la cunostinta.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

O sa incep exact in ordine pe care ati propus-o. Licitatiile pentru podul peste Bahlui, in zona Cicoarei s-au finalizat, s-au trimis comunicarile si asteptam. Pe data de 1 octombrie, deci luni, expira perioada legala de depunere a eventualelor contestatii din partea celor interesati. Daca avem sansa sa scapam fara o astfel de procedura cu contestatie atunci imediat semnam contractul si emitem ordinul de inceperea a lucrarilor. Podul va fi un pod cu 4 benzi, doua benzi pe sens, plus trotuare, va racorda str. Sarmisegetuza de str. Cicoarei. Am identificat proprietarii, am si initiat procedura de schimb cu proprietarul fostului stadion Constructorul, astfel incat sa putem construi o strada pe 4 benzi pana ne racordam in viitoarea centura ocolitoare de trafic usor, care este deja proiectata de catre Ministerul Transporturilor de pe vremea lui Stefan ... de pe vremea altor Guverne, si care isi asteapta Finantarea pana la sfarsitul lumii, se pare.

Referitor la investitorul din zona Fostei Platforme Iasi Conf, am fost acolo. Rugamintea mea este si poate si consilierii ceilalti sunt de acord, sa va imputernicim pe dumneavoastra sa vedeti care este procedura legala prin care noi putem sa influentam un act de privatizare facut de Ministerul Industriilor prin celelalte structuri ale Statului Roman acum n ani. Si daca gasim o solutie, va rog frumos sa ne o transmiteti, si vom depune toate eforturile necesare ca aceste lucruri sa se intample. Noi am demarat mai multe programe de investitii pe transportul public, dar de fiecare data incercam sa pastram un echilibru intre ceea ce se poate si ceea ce merita. In sensul ca o investitie de aproximativ 500 de mii de euro intr-o eventuala climatizare a unor tramvaie uzate la nivelul celor pe care le folosim noi, e total ineficienta si nu va rezolva niciodata problema climatizarii. O investitie de aproximativ 150.000 pana in 200.000 de euro per unitate de transport ar putea sa ajute oarecum climatizarea lor, dar nu face decat sa...desigur sa carpim ceea ce nu va fi niciodata un lucru de calitate si risipim aproximativ doua milioane de euro, cand putem cu acei doua milioane de euro sa facem multe alte lucruri. Dar in paralel, nu am stat, am accesat un fond de 72 de milioane de euro prin Ministerul Dezvoltarii pentru cumpararea de tramvaie si autobuze electrice de data aceasta si suntem deja in procedurile de achizitie pentru inca 16 unitati noi si cu 32 vor fi 48 de tramvaie de ultima generatie si climatizate si modernizate, nu se mai pune problema, cu toate sistemele, sa spunem, de ghidaj si de control, asa cum le prevad normele europene astazi.

E o interventie pertinenta cea legata de virajele de stanga. Sigur, nu putem sa renuntam la ele pentru ca sunt puncte de interes care vizeaza diferite categorii de cetateni, dar o sa incercam sa le finisam un pic, mai ales intersectia de la Rondul Vechi CUG, si rog colegii mei sa aiba in vedere, pentru ca intr-adevar asa se intampla, se pune curmezis plecand de pe banda mijloc, spre stanga. Si posibilitatea de a accesa banda. Noi n-am mai favorizat acel viraj prin stanga refugiului din doua motive, am avut accidente. Se vine foarte tare despre Ciurea, pentru ca se sta la o coada la intrare, stiti bine ca deodata drumul se largeste. Am avut chiar accidente cu victime, imediat ce am deschis circulatia rutiera in zona respectiva, cu tramvai, cu coliziune directa in tramvai si multe alte lucruri, motiv pentru care n-am mai permis primul refugiu sa mai dam voie sa circule prin stanga lui. Daca va amintiti initial asa a fost discutia tocmai pentru a nu ...nu au inteles ca acolo se circula cu restrictie de 30 de km, cum le vedeti anterior. Si am avut si acolo probleme cu siguranta calatorilor in regie de transport. Celelalte intra si cu viraj de stanga , imediat dupa ce s-a.... cu ocolire de stanga imediat dupa ce s-a depasit intersectie CUG Vechi, Rond Vechi. De asta am si motivat cu Politia Rutiera printr-o analiza foarte pertinenta acolo. Pe viitor acea banda va fi banda 100 % rezervata mijloacelor de transport in comun, dupa ce iesim si cu sos. Nationala, unde se lucreaza din nou. Profit de prilej pentru a face aceasta informare si speranta noastra este pana la sfarsitul anului chiar sa o vedem finalizata. Multumesc!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Imi permiteți! O întrebare la care nu ati răspuns. Cea legata de calea de legatura intre Arcu si Păcurari.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Domnule consilier, orice discutie trece prin mine. Va rog!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Am ridicat mana, domnule presedinte.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, da, ma iertati! Era intr-adevar si are perfecta dreptate. La punctul doi, cu racordul dintre Arcu si Pacurari s-a proiectat, s-a finalizat proiectarea, am avut o prima procedura de achizitie - nu s-a prezentat nimeni Am lasat-o in continuare in bugetul local si mai demaram acum din nou aceasta procedura de achizitii pentru a putea finaliza lucrarea si acolo. E o incurcatura cu o magistrala de apa cu 0 600 pe care o gestioneaza ApaVital desigur, dar cred ca vom gasi o solutie tehnica prin constructia unui canivou de protectie astfel incat sa putem sa ne facem si noi racordul spre Pacurari. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc si eu. Va rog, domnule viceprimar!

Domnul viceprimar Botez Radu

Inca doua vorbe, chiar daca dupa domnul primar, cum a zis si dansul, mai multe strazi din oras, strazi pe care exista si linii de tramvai avand in vedere fluidizarea traficului in sensul in care pe aceste linii de tramvai, si prima probabil strada va fi Nicolina, sa nu circule decat tramvaiele, autobuzele si taxiurile. Deci, varianta de a veni dinspre Lunca Cetatuii sau nu mai stiu Scanteia unde stati dumneavoastra, va fi mai buna de a folosi un mijloc de transport in comun. In alta ordine de idei, in ceea ce priveste tramvaiele, sa stiti ca permanent avem discutii si cu cei de la CTP. Dansii s-au deplasat saptamana trecuta la doua expozitii de tramvaie la Berlin si la Hamburg, initial am discutat ca poate sa mearga si un consilier, poate din partea opozitiei, dar utandu-ne n-am vazut sa existe cumva o pregatire tehnica a vreunui pentru a merg, in asa fel incat au studiat toate tipurile de tramvaie si probabil vom fi pregatiti la urmatoarele licitatii de a achizitiona tramvaie. Paleta este foarte variata de la Sud Coreea, Turcia, pana la Polonia si sigur tarile vestice, cu diferente mari de pret, si sigur si de caracteristici.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule presedinte de sedinta!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Va rog, va rog, domnule consilier Boz!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Unu - legat de sos. Nicolina si faptul ca se doreste a se implementa o banda unica pentru mijloacele de transport. Mai intai haideti, sa gasim o solutie pentru vehiculele care sunt parcate, pentru ca prin crearea unei astfel de benzi vom restrange circulatia la o singura banda. Din trei: una este utilizata pentru parcare, una este utilizata de mijloacele de transport si ramane o singura banda pe care sa se circule, unu la mana. Doi la mana - nu stiu, sa stiti ca daca exista bunavointa sa se invita si un coleg din Consiliul Local pentru aceasta expozitie, nici inginerii in constructii nu se pricep foarte bine la tramvaie, gaseam o persoana dedicata care sa fie pasionata de acest subiect si sa identifice cea mai buna solutie. Dar nu trebuie sa mergeti neaparat pana la Berlin pentru acest lucru. Vedeti ca la noi in Iasi, la Pascani exista o companie care, de exemplu, reabiliteaza tramvaie pentru Timisoara. Da, deci sunt foarte buni concetatenii nostri pentru Timisoara, dar noi nu ne uitam la ofertele lor.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Da! Va rog, va rog, domnule viceprimar!

Domnul viceprimar Botez Radu

Fiti convins ca stim exact ce produce Pascaniul, si Aradul si toate caracteristicile tehnice, si nu in conditii de chibitare din Consiliul Local sau interpelari de acestea populiste. Stim exact si preturi si tehnica, ce produce si cel de la Bursa din Turcia, ce produce si Polonia si mai nou ce produce si Rusia. Si fiti convins ca daca va fi o licitatie cei care se ocupa de lucrurile acestea, si nu ne ocupam noi, nici eu, nici domnul viceprimar, sunt persoane tehnice in domeniul. Repet, au cunostintele necesare pentru a decide.

In ceea ce priveste circulatia pe Nicolina. Noi avem discutii si in comisia de circulatie destul de ample, si in ceea ce priveste virajul la stanga, in sensul in care se doreste ca acest viraj sa poata fi facuta doar in locurile semaforizate sau cu exista in mai multe alte localitati (nu de la noi din tara), fortand intai un viraj dreapta, dreapta si iarasi dreapta in asa fel incat sa vii perpendicular pe intersectie. Vom avea in viitor o propunere in acest sens. Pe oricate benzi s-ar venit pe Nicolina, punctul mort este Podu Ros. Deci, indiferent daca vom veni dinspre Socola, dinspre Nicolina pe 10 benzi, tot in Podu Ros va exista un punct mort si orice depasire pe linia de tramvai sau pe trotuar ca sa ajungi mai in fata cu inca o masina nu face nimic altceva decat sa blocheze traficul. Deci Podul Podu Ros este punctul nevralgic care sigur trebuie rezolvat.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Da! Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc, domnule presedinte! Si asi vrea... cu ocazia asta cred ca am epuizat tramvaiele pentru doua sedinte. Noi avem un experiment pe care l-am facut cu cei de la Uzina din Pascani, privind modernizarea unui tramvai vechi -a rezistat opt luni de zile, asa ca sa fiu generos, dupa care s-a busit complet. Este ca si cum punem potcoave de diamant la o martoaga, nu merge. L-au demontat, l-au facut, i-au pus, i-au reparat boghiurile, au facut alt sistem de franare, l-au colat, i-au modificat un pic...o facut un facelift ca la Dacia 1310 si l-a scos pe piata. Nu merge! Deci ne-am dat seama, intarziem decesul. Dar decesul vi neiminent si am zis ca cea mai buna solutie, profitand de cele patru proiecte pe care le gestionam: unu prin Ministerul Dezvoltarii, al doilea prin POR AXA 4, unde sunt trei, plus noua linie de finantare pe care am gasit-o de parca scormonim intr-o mina in care cautam diamante, cand ele ar trebuie sa fie scrise pe toate fatetele ministerelor. O linie de finantare pentru achizitie de mijloacele de transport prin Fondul pentru Mediu, cu finantare pana la 100 de milioane de euro, pentru care vrem si noi sa aplicam in regim de urgenta. Are trei luni de aplicare, au lansat-o, dar se si inchide. Dar noi totusi o sa profitam in care o sa putem sa aducem in atentie si autovehicule hibrid de data aceasta, ca acolo spune: poti lua orice altceva ce n-ai mai incercat printr-o alta linie de finantare. Si noi am mai ramas pe partea de autovehicul hibrid. Deja domnul Petrica Spatareanu de la noi de la Tehnic a fost, sa spunem, nominalizat de mine sa se ocupa de acest proiect si incercam sa aplicam si acolo. Multumim foarte mult!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc! Aveti 10 secunde, domnul consilier!

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Doar o precizare pentru domnul viceprimar. Sa stiti ca sunt in grupul nostru de consilieri ... invatamant tehnic. Eu sunt unul dintre ei, adica chiar daca citesc poezii in timpul liber, sa stiti ca inteleg foarte bine si o plansa tehnica, testati-ma. Imi exprim disponibilitatea sa particip la aceste intalniri. Ma si vedeti daca pot sa fiu util sau nu. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Sunt convins ca puteti fi util, nu stiu daca in subiectul asta, dar utilitatea dvs. este incontestabila.

Domnul primar Chirica Mihai

Voiam ca sa destindem putin atmosfera. Si eu stiu sa merg pe bicicleta, dar nu ma bag la rachete spatiale.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Va reamintesc, avem un timp scurt alocat interventiilor, asa ca va rog sa fiti foarte rigurosi in ideile pe care le expuneti. Va rog, domnule prof. Ciubotaru!

Domnul consilier local Ciubotaru Florentin Traian

Mulțumesc frumos! Buna dimineața, domnule primar! Sarut mana, doamnelor! Buna dimineața domnilor! Si eu va felicit pentru faptul ca ati fost ales președinte de sedinta. Am cronometrat insa timpul acordat colegului de banca 17minute si 16 secunde. Eu o sa fiu doar ...doar cinci minute o sa vorbesc, pentru ca o sa fiu mai concis si mai eficient decat colegii liberali. Asadar, domnule primar o prima problema venita din partea cetatenilor. Se pare ca in zona Plopii fara Sot ar exista o suprafata de teren de circa 1.000 de metri patrati, Rugamintea celor de acolo este daca se poate amenaja fie un parc de joaca, fie..., Ati inteles ideea.

Punctul doi, ca sa fiu asa pragmatic, asa am promis. Ne mutam din Bucium in Alexandru, pe Soseaua Nationala, intre blocurile 1211 - 1212, scarile A, B, C, are exista o suprafata de aproximativ 400, 500 mp, destinata parcarii autoturismelor celor care locuiesc acolo. Intr-o paranteza scurta, va felicit pentru ceea ce ati facut sub acest aspect inclusiv al aducerii de parcometre si al instalarii acestora in viitorul imediat, daca se poate si acolo sa se intervina sa se asfalteaza, chiar m-am deplasat mergand la Piata Alexandru sa vad daca este reala informatia, sunt foarte multe gropi, dar ar fi o zona care ar putea fi relativ usor exploatata in vederea edificarii unei parcari. Ma intorc din nou catre Bucium, pe stradela Plopii fara Sot, intre numerele 6 si 18 ar fi o suprafata relativ mica de strada neasfaltata. Acolo din discutiile pe care le-am purtat se pare ca s-a invocat faptul ca nu ar fi in UAT-ul Iasi, daca se poate sa se verifice si daca este a noastra, poate reusim sa finalizam si acest capat de strada. Mergem mai departe, m-am uitat cu atentie, punctul 4 ca sa-l citez pe domnul Boz si o sa urmaresc sa fie la toate punctele raspunsuri. Am vazut ca aveti o grija deosebita pentru invatamant in general si in mod special pentru invatamantul preuniversitar. Va felicit pentru acest lucru! Vin cu o rugaminte: in sistemul de invatamant preuniversitar in fiecare an derulam doua tipuri de examene nationale, respective Evaluarea Nationala si examenul de Bacalaureat. Ministerul Educatiei Nationale ne solicita permanent sa avem in dotarea unitatilor de invatamant, generatoare electrice in situatia putin probabila de altfel a intreruperii curentului electric. M-am uitat putin, eu nu sunt inginer, insa am timp sa citesc. Un generator se spune in medie ar fi 500- 600 lei. Ne sunt necesare aceste generatoare... nu, de lei, de lei pentru ca el trebuie sa duca un computer, eventual un multiplicator, dar, asa...nu toate scolile au, sa stiti, de pilda peste o saptamana va fi Referendumul National pentru Modificarea Constitutiei si in acest context deci iata avem mai multe motive ca sa rugam departamentul financiar poate identifica acele unitati de invatamant in care nu sunt generatoare de curent electric, astfel incat sa dirijeze, specialistii o sa decida si eu va fac promisiunea ca pot sa pun pe canalul FTP al Inspectoratului note, sa vedem ce scoli in mod real nu au generatoare. Daca tot ati gasit, ati identificat surse pentru dotarea cu laptopuri, cu videoproiectoare, cred ca efortul financiar nu ar fi foarte mare si ar fi pentru o perioada destul de indelungata de aici incolo. Mergem mai departe, asta a fost patru. Cinci: a inceput anul scolar si intr-adevar comandantul Politiei Locale, domnul Zanfirescu a dat dovada ca este un mare profesionist. Pe de o parte, a reusit sa faciliteze accesul in si dinspre scoala, atat al parintilor, cat si al elevilor. Pe de alta parte, a fost foarte atent la rugamintea pe care am adresat-o in sedinta precedenta, sa vegheze la ordinea si linistea publica. Lucrurile s-au imbunatatit considerabil si nu-mi ramane decat sa-l felicit si sa-l rog sa o tina tot asa. Si daca ar mai fi ceva imediat ca mi-am notat si eu, ca asa face un profesor care se respect, umbla cu notite.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Atentie la alea 17 secunde!

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Nu, dar mai am domnul presedinte! Cam atat, am vrut sa vad daca sunteti atent!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Numai ne-ati incercat da! Multumesc!

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Va multumesc tare mult si sunt convins ca o sa dati curs tuturor solicitarilor cetatenilor Municipiului Iasi.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog sa-mi permiteti domnule profesor sa va reamintesc ca ieri ati facut o promisiune cu.. .Consiliul de Administrație! Nu trebuie intarziat! Nu cer, nu, nu, nu aveti drept la replica, ci numai... multumesc!

Va rog domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Voiam sa aduc in atentia domniilor voastre ca avem si un grup de tineri sub coordonarea EuroDEMOS care sunt prezenti ca observatorii externi ai acestei sedinte de Consiliu si le multumesc ca au venit!

Pentru.am preluat problema cu Plopii fara Sot, de altfel stiti ca am avut discutia asta si acum cred ca o luna de zile, Proiectul este gata, l-am lansat, am identificat toate suprafetele de teren, le-am granituit sa ne separam de Episcopia Romano-Catolica, se reamenajeaza Plopii fara Sot, alei, bustul statuii lui Eminescu, locuri de joaca pentru copii. Rog colegii mei sa preia Soseaua Nationala pe adresa enuntata de domnul consilier pentru a verifica din punct de vedere juridic terenul si desigur daca permite amenajarea pentru locuri de parcare sa demaram de urgenta, noteaza Viorica Bostan.

Referitor la stradela Plopii fara Sot, de la Serviciul Strazi, sa verificam daca pe numerele postale pe care le-a enuntat exista sau nu exista posibilitatea de a interveni. Acum imi e foarte greu sa ma pronunt despre care minister discutam sau cu care ministru. Exista cateva norme legale in ceea ce priveste asigurarea continuitatii furnizarii energiei electrice in institutiile de invatamant. Scolile nu fac parte din structura institutiilor care au nevoie de continuitate, vorbim despre spitale, sali de operatii, unitati militare etc etc. Probabil dumneavoastra vorbiti despre niste surse care alimenteaza computerele astfel incat sa poata prelua fluctuatiile de tensiune si probabil ca doar unul dintre computere, care sa spunem este central sau poate serverul ar avea nevoie de astfel de sursa, sa ia legatura cu noi daca au probleme si noi am avut probleme si la cabinet primar intr-un weekend din cauza diferentelor de tensiune s-a ars unitatea centrala si practic pe tot centrul stiu ca au suferit foarte multi defectiuni pe servere si pe computere din cauza fluctuatiilor de tensiune. Accesul la scoala pentru parinti, multumesc si eu domnului Zanfirescu, suntem la inceput, noi de regula toamna numaram bobocii, dar in invatamant numaram vara bobocii, si asa vom face si in acest an. Implicarea se simte, de altfel am mai si identificat cateva puncte cu violenta juvenila chiar in cursul zilei de ieri, ne- am deplasat, plan de masuri, supraveghere, si sa speram sa devenim tot mai eficienti. E foarte bine cu accesul catre scoala pentru parinti ca si doamna premier este parinte, poate ii va folosi acest lucru sa o trimitem un pic. Scuze pentru protestanti ati fost amestecati cu protestatarii dintr-o greseala sa spunem, de pronuntia limbii si literaturii romane pentru doamna, dar o sa facem tot ce este posibil sa tinem, bine... O sa facem posibil sa tinem cat mai aproape prezenta politistilor locali pe retele de invatamant. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc! Va rog, domnule consilier Crucianu!

Domnul consilier local Crucianu Bogdan Teodor

Buna dimineata va spun si eu! Am fost contactati de un grup de cetateni care au urmarit sedinta de Consiliu Local de luna de luna trecuta si au vazut interventia colegei noastre, doamna Violeta Gaburici, legata de locurile de parcare. Aceasta problema, practic este o problema cu care se confrunta din ce in ce mai multi cetateni si acestia mi-au solicitat, daca putem ca pe acele placute sa...ca in momentul in care se reinnoiesc contractele de inchiriere, sa fie trecut intervalul orar in care este libera parcarea, in speta 8-16, pentru ca sunt foarte multe placute impanzite prin oras in care scrie: “Nu parcati”! Dar nu parcati ,de ce nu stim, doar pentru ca scrie ‘'Nu parcati''! Si atunci rugamintea acestora ar fi daca in momentul in care se reinnoiesc contractele, sa trecem acel interval 8-16 si totodata in perspectiva daca se poate, chiar ca pe site-ul primariei sa putem face o aplicatie in care, sa... pe baza numarului de contract care este trecut pe placuta, sa poata fi introdusa pe site si sa verificam daca este valabil acel contract de inchiriere sau nu. Va multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc domnule consilier, va rog domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

N-am sa mai lungesc, pentru ca acest proces l-am inceput, dar mi-a venit acum o idee, plecand de la propunerea domnului consilier Crucianu. Va rog ca pana la sfarsitul anului, deci am avea nevoie de trei luni de zile impreuna cu Serviciul Informatizare care ma aude, sa facem pe site-ul primariei, o casuta in care sa putem vedea oricand toate locurile de parcare inchiriate, ce program au. Cvartalul blocurilor 10011005, programul de inchiriere este intre si intre, in sensul ca scandalul poate fi pe loc rezolvat, in conditiile in care, deschide cineva un computer si verifica care este cu adevarat programul, si in felul asta, il facem foarte transparent, si nu mai poate abuza nimeni de acea placuta, si toata lumea o sa-l foloseasca in temeiul contractului pe care l-a incheiat cu Primaria Municipiului Iasi, iar toate documentatiile de inchiriere, viitoare, trebuie sa ramana permanent publice. Se arhiveaza, si acolo o sa scrie contract, fara nume si prenume ca intram pe la alte decizii ale Comisiei Europene, dar putem spune inchiriat contract 1600 din data de, da, si in felul acesta muncim trei luni de zile, de o sa aveti si dumneavoastra o posibilitate foarte usor de gestionat, toate locurile de parcare inchiriate. Multumim foarte mult!

(domnul consilier local Jugrin Lucian a iesit din sala de sedinta).

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc, va rog, domnule consilier Gavril!

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Buna dimineata! Doua interpelari pentru astazi! Intr-una din dezbaterile privind bugetul Unitatii Administrativ Teritoriale pentru anul acesta, dezbatere publica care a avut loc chiar in aceasta sala, ati lansat doua, sa spun asa, proiecte de viitor, si cu privire la acestea as vrea sa stiu care mai este stadiul lor sau daca s-a conturat ceva, in primul rand ati spus ca se va largi notiunea de centrul orasului, atat in fapt cat si in drept, si ca in centrul orasului nu vor mai, in viitor, nu vor mai putea circula autoturismele cu factor poluant ridicat si in al doilea rand ca tot in aceeasi notiune de centrul orasului nu se va mai putea desfasura comert cu produse de tip second hand tinand cont de specificul orasului Iasi, asta ar fi prima interpelare, deci daca se mai contura ceva sau daca va mentineti aceste puncte de vedere. Si a doua interpelare, una punctuala. Strada Elena Doamna, numarul 33, exact langa trecerea de pietoni de pe strada Elena Doamna si parcul de pe Anastasie Panu, se gaseste un arbore uscat complet care suta la suta va fi jos la primul fenomen meteo sever specific iernii Am luat legatura ca de la cetatean la cetatean cu echipele care mai toaletau arborii din zona, au raspuns ca atunci cand ii va veni randul va fi data jos, dar cred ca ia venit randul de mult timp. Daca se poate face o verificare, pentru ca este uscat complet si la fiecare ploaie mai abundenta lasa crengi jos si respectiv, zona respectiva este foarte populata, este si in vecinatatea statiei de autobuz de pe Elena Doamna, ori cetatenii care coboara in statia de autobuz si doresc sa mearga spre centrul orasului, trec exact pe langa acel arbore. Va multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier, va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Domnul director Ivan, va rog frumos sa-l preluati. E o procedura destul de anevoioasa, dar necesara din punctul meu de vedere, care implica si prezenta Ocolului Silvic Iasi, a inginerilor acestei institutii, de fiecare data si asa este si bine, pana nu este poansonat de catre Oficiul Silvic Iasi, nu taiem nici un arbore in picioare ca e uscat sau nu. Centrul orasului este in atentie, stiti foarte bine ca am mai discutat si sedinta trecuta, va fi facut acest demers privind interzicerea prezentei vehiculelor poluante. Nu este inca aliniata legislatia romaneasca, nu este ca in Germania, ca in Spania, sau in alte parti in care sa spuna Autoritatea Locala poate decide filtrarea autoturismelor pe norme de poluare. Poate interzice, dar nu poate filtra. Barcelona, Milano, Paris etc etc au reusit prin deciziile locale sa interzica prezenta unor vehicule cu anumita norma de poluare in interiorul oraselor, in centrul oraselor si tot asa. Am facut propunerile catre Guvernul Romaniei, prin modificarea Codului Fiscal cerut in mod expres, cu posibilitatea autoritatilor locale de a introduce o fiscalitate mai severa detinatorilor de vehicule poluante sau celor care cumpara a doua, a treia, a n masina de familie, posibilitatea de a lua masuri la nivelul Ministerului Administratiei prin ... administrativ teritoriale in vederea filtrarii accesibilitatii in interiorul oraselor mai ales cele care detin centrul istoric, functie de tipul de vehicul. Putem doar, o singura sa ii zicem si sau selectam doua categorii de autoturisme, nepoluante electrice sau nu, depinde cum vom regasi. In momentul de fata sunt doar 200 si vreo 60 de autoturisme electrice inregistrate pe Municipiul Iasi, motiv pentru care si discutii avute cu EON energie saptamana trecuta, si cu marele producator Renault si cu Comisia Europeana pentru a gasi o forma de finantare pentru dezvoltarea unei retele de alimentare cu prize electrice. EON-ul va investi in Romania o asemenea mare investitie, incercand sa lege localitati, primele localitati vor fi: Iasi spre Roman-Bacau, prin prize electrice cu o desime care sa permita utilizarea vehiculul electric, pe noi ne intereseaza sa dezvoltam o retea de alimentare si incarcare in interiorul municipiului. Avem deja cateva estimari facute, ne ar trebuie aproximativ 8 milioane de euro sa putem face o retea rezonabila de alimentare, daca reusim sa gasim si posibilitatea de finantare chiar si pe fonduri europene sau fondul pentru mediu, vom aplica de urgenta, tocmai pentru a putea stimula, favoriza, vehiculul electric si atunci o sa putem sa separam cele doua categorii. Cred ca am reusit sa acopar propunerea dumneavoastra. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va rog domnule consilier!

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Cu... mai aveati comertul... cu...

Domnul primar Chirica Mihai

Comertul cu produse second hand, deja noi am trimis notificarile, am primit si un prim raspuns. Outletul de aici, de pe colt, a fost desfiintat, proprietarul din Bucuresti ne-a anuntat ca a luat decizia, l-a inchiriat pentru alta activitate, care nu va mai permite, era cel mai mare de altfel care il aveam pe inelul central si practic am reusit sa acoperim si aceasta deficienta cu utilizarea produselor second hand si neam dus cu gandul la cele de imbracaminte, pentru ca mai sunt produse de anticariat pe care le-am gasit, etc etc, nu le-am considerat second hand, sunt produse de anticariat chiar daca prezinta uzura in ele. Multumim!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, multumesc! Va rog doamna consilier Gaburici!

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Buna ziua doamnelor si domnilor! As vrea doar sa fac o completare si sa va intreb daca asociati magazinele second hand cu outlet-uri? Adica daca va referiti la outlet-urile care au umplut centru Iasului si intr-adevar dau un aspect foarte urat si noi vrem sa facem un centru istoric frumos, dar avem magazine doar de tip outlet. In schimb, magazine de tip outlet nu sunt second hand.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu toate!

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Sunt doar colectii vechi, care se vand la preturi mici! Insa nu au ce cauta in centrul Iasului, din punctul meu de vedere.

Domnul primar Chirica Mihai

Singurul dintre cele pe care le enuntati dumneavoastra si sunt patru.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Eu cred ca sunt vreo sapte, opt!

Domnul primar Chirica Mihai

Ei or fi mai multe, cele care in fine, mi-au atras mie atentia si unde au fost colegii mei, dintre toate, singurul care il banuiam ca aduce si produse...erau si uniforme militare, deci am intrat inauntru si am zis: inteleg, mai sunt capete de loturi Zara, etc etc etc, dar uniforme militare nu cred ca s-au dat prin aceste magazine de distributie din Europa de Vest si am spus clar astea le-ati scos dintr-un depozit, ori fi fost nu ori fi fost folosite, in primul, in al doilea, in al noualea razboi pe unde le-ati...iace parte din dorința iesenilor de a se imbraca!

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Sunt produse cu defecte. Intr-adevar ar trebui rezolvata problema asta pentru ca...

Domnul primar Chirica Mihai

Da, multumim tare mult!

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Nu arata bine!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc, continuam periplul, domnul consilier Ignat Etienne!

Domnul consilier local Ignat Etienne

Buna ziua domnule primar, stimati colegi, doamnelor si domnilor! Trei lucruri pe care vreau sa le aduc in vedere: unul este legat de bugetarea participativa si aici avand in vedere ca procesul de votare a inceput de pe 15 septembrie pana pe 15 octombrie. Am sa va fac un mic sumar, au fost depuse 40 de proiecte, din care 25 au fost declarate eligibile si 15 neeligibile. As vrea sa multumesc pe aceasta cale si doamnei Viorica Boston din partea executivului Municipiului Iasi care a ajutat in cadrul acestui proces de a stabili eligibilitatea acestor proiecte. Si as vrea sa multumesc si celor de la Radio Iasi care au inceput o campanie de a promova toate proiectele depuse in cadrul procesului de bugetare participativa si aici vine si cu rugamintea catre executivul municipiului Iasi, de a distribui aceste proiecte depuse de ieseni pe toate canalele media pe care le are in subordine. Al doilea punct pe ordinea de zi este legat de... mai mult de trei luni de zile incerc sa ma intalnesc cu domnul Catalin Boghiu, pentru a discuta despre aplicatia City Report si daca telefonic nu doreste sa se intalneasca cu mine sau tot amana, fac un apel public in cadrul sedintei de Consiliu Local poate isi face timp. Trei luni, cred ca este... am asteptat destul. Si a treia intrebare daca la Sarbatorile Iasului, in cadrul acelui super concert, sunt prevazute si focuri de artificii la Palat? Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, multumesc, va rog domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc! Colega mea o sa imi prezinte lista celor 25 de proiecte si o sa iau o decizie asupra acestui lucru. Sa stiti ca si Catalin Boghiu este coleg de banca cu colega Viorica Bostan, si daca ea nu primea dispozitie de la mine, nu se intalnea cu dumneavoastra nici in momentul acesta. Catalin Boghiu are alte misiuni. City Report il gestionam prin cabinet primar. Trebuie sa acceptati faptul ca aceasta institutie are un sef si subordonatii sefului fac, dupa program se pot intalni cu dumneavoastra oriunde, unde putem merge si chiar noi doi. O sa port o discutie, dar am sa va dau o persoana de legatura mult mai competenta pe acest proiect. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc, va rog domnule consilier Piftor!

Domnul consilier local Piftor Daniel

Buna ziua! O sa incerc sa fiu foarte scurt. Interpelarea mea are doua puncte. Primul punct este legat de o interpelare mai veche. V-am intrebat si ieri in cadrul comisiilor reunite, vizavi de acel pod peste raul Vamasoaia, pentru elevii care merg la Scoala Otilia Cazimir. Nu am inteles raspunsul, nu am inteles raspunsul dumneavoastra. Stiu ca a fost prins in proiect o suma de 30.000 sau 50.000 nu mai stiu exact. Ieri in sedinta, nu stiu, domnul Tomorug a zis ca este undeva la Mihaela Popa, nu am inteles, la fosta senatoare Mihaela Popa, la peste un arhitect Mihaela Popa, nu am inteles si nu stiu ce raspuns sa le dau. Asta este primul prima interpelare. Si a doua interpelare, este legata de Colegiul Garabet Ibraileanu. Am inteles ca in Codrescu 6 nu se poate face nimic de catre Consiliul Judetean, domnul presedinte este inabordabil, am inteles, domnul director Chirila a incercat la dumnealui, sa intre si nu a reusit de luni de zile, probabil ca o sa trebuiasca sa merg cu presa si sa ma leg cu lanturi de usa lui, pentru Codrescu 6, dar domnul director Chirila va roaga pe dumneavoastra, domnule primar, prin intermediul meu, daca am putea sa prindem in buget o suma pentru un teren de sintetic, un teren sintetic, in curte acolo, daca se poate, Atata tot, multumesc frumos.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Da, tinem si noi relatia destul de apropiata cu domnul Chirila, mai ales ca practic l-am simtit atasat, foarte atasat de aceasta scoala. Din pacate starea de sanatate nu-i mai permite in ultima perioada sa fie la fel de activ, dorinta noastra este sa-l vedem sanatos. La Podul Vamasoaia am sa va fac o informare scrisa, este cel mai corect. Veronica Micle nu Otilia Cazimir, si la Garabet Ibraileanu e intr- adevar o dorinta, nu merita sa va legati de acea usa, pentru ca nu o sa dureze foarte mult pana cand o sa trebuiasca sa va dezlegati si nu aveti timp sa amortizati lantul. Dar dumnealui, cred ca este foarte preocupat acum de crearea unui centru de excelenta, acuma pentru elevii nostri, dar banuiala mea ramane inca incertitudine. Am tinut legatura, vrem sa finalizam anul viitor Gradinita 16, extinderea Gradinitei 16 pentru a mai putea acoperi din Gradinita 10, si totodata voi cere ... Viorica daca tot s-a vorbit despre tine, na, esti nume nefericit, prenume da, te rog sa treci si teren de sport Ibraileanu ... de la Viorica s-a oprit, aceasta posibilitate in programul nostru cu 17 terenuri de sport. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc domnule primar! As vrea sa adaug si eu la subiectul asta, ca la liceul Garabet Ibraileanu, e necesar ca pe strada Oastei sa aiba cateva locuri de parcare in fata, da in fata liceului, colegiului, pentru ca e o problema acolo si sigur ca-l sustin, fostul meu coleg de liceu Costica Chirila, si trebuie sa fiu si purtatorul. Vizavi de Centrele de Excelenta, grupul consilierilor PSD sustine orice infiintare de Centrul de Excelenta in educatie, sub orice forma, la orice ora, cum vreti dumneavoastra, numai sa dea Dumnezeu sa se realizeze!

Continuam cu periplul nostru, va rog domnule consilier Pintilei!

Domnul consilier local Pintilei Mihail

...cu inima buna si cu gandul la lucrarile de astazi! Ora de... prevazuta de regulamentul nostru, nu prevede numai interpelari, ci si declaratii politice si exprimari de pareri. De aceea eu nu am sa fac o interpelare, si am sa ma expun un punct de vedere. Un ilustru lider fara lustru al Partidului National Liberal a hotarat ca toti consilierii locali ai PNL sa se abtina de la votarea hotararilor privind aprobarea planurilor urbanistice, asa ca in sedinta din 31 octombrie 2017, liderul de grup colegul nostru domnul Boz Petru Eduard a anuntat faptul ca toti consilierii incepand cu acea sedinta se vor obtine de la votarea Proiectelor de Hotarare privind Aprobarea Planurilor Urbanistice. Daca ceilalti lideri, si ma refer aici la liderii Partidului, la PMP, la ALDE si la PSD luau aceeasi hotarare, desi in paranteza va aduc la cunostinta ca au existat tentative, cele 160 de proiecte, de la 31 octombrie pana astazi, ar fi facut ca, crese, gradinite, scoli, licee, spitale, alte institutii, cetateni ai municipiului Iasi sa nu miste un pai, dar lucrul acesta nu s-a intamplat. Motivul? Foarte simplu...toata lumea...sunt proiectele primarului Chirica. Eu vreau sa va spun urmatorul lucru: in aceasta sala, timp de 25 de zile, au fost dezbatute aceste Proiecte. Fara suparare, foarte putin consilieri locali au luat parte la aceste sedinte, 25 de zile sa retineti termenul. La aceste sedinte au participat directori de scoli, de gradinite, decani de facultati, ma rog toti cei interesati de dezvoltarea Iasului. La final a fost o sedinta de sinteza cu aceste proiecte, care au fost votate. Sigur, teama este foarte clara, sa nu creasca primarul Chirica in sondaje. Dar exista un vechi proverb romanesc care spune ca, de ce iti e frica nu scapi. Asa ca as ruga colegii liberali sa mediteze foarte profund asupra acestui aspect si sa-si reconsidere pe viitor pozitia. Nu este vorba decat de interesul cetatenilor Iasului si de interesul dezvoltarii tuturor institutiilor, fie private, fie de stat. Va multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc domnule consilier! Sigur, inainte de a ii da cuvantul cum este si normal domnului consilier Boz, as vrea sa intervin. Intrebarea de ieri din sedinta Comisiilor Reunite privind aprobarea inchirierii unui spatiu de Cabinet Parlamentar, a lasat cel putin pentru mine un gust amar, in modul de abordare a unei probleme legale, de catre un grup de consilieri ai Consiliului Local. Adica, e de patrimoniu, adica stati ca noi nu votam si va aratam noi ca intr-adevar o astfel de solicitare este impusa sau este in imposibilitatea de a fi pusa in practica. Va rog sa concluzionati si sa analizati, si sa va raliati la un bun simt al logicii ce guverneaza activitatea Consiliului Local si Administratiei Locale. Va rog domnule consilier, aveti dreptul la replica!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Multumesc! Stimati colegi, noi am explicat in atatea randuri punctul nostru de vedere, singurul lucru pe care ni-l dorim este o dezvoltare armonioasa, logica, coerenta, scuzati-mi cacofonia, a orasului nostru. Faptul ca noi am luat aceasta masura extrema, de a nu mai vota PUZ-uri desi PUZ-urile care au privit obiective de interes public le-am votat, stiti foarte bine, A fost un semnal de alarma pentru ca nu exista absolut nici o scuza, atata timp cat primarul face parte din acelasi partid de guvernare, viceprimarii fac parte din coalitia de guvernare, in ministere, la Ministerul Mediului, la Ministerul Culturii sunt colegi de ai dumneavoastra, nu aveti absolut nici o scuza pentru faptul ca nu s-a reusit nici in ziua de astazi sa avem un Plan Urbanistic General. Ceea ce am dorit noi, a fost intr-adevar sa punem presiune pentru a misca lucrurile, pentru ca in rest daca votam toti intr- o veselie absolut toate proiectele care ne vin pe masa, nu se misca nimic cu ceea ce trebuie sa fie strategia noastra de dezvoltare la nivel municipal. Vedeti, de la inceputul sedintei am discutat de transport, de faptul ca nu exista locuri de parcare...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Domnule consilier ,va rog sa aveti respect fata de colegul nostru care vorbeste!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Ca se construieste haotic, ca se construiesc cladiri fara a avea parcajele necesare, ori, noi asta dorim sa evitam. Evident ca suntem de acord si ne dorim dezvoltarea orasului nostru, dar haideti sa o facem fara a face rau celorlalti cetateni care locuiesc in proximitatea investitiilor care se dezvolta in oras!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc domnule consilier, domnule consilier Boca!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Buna ziua, stimati colegi! Mi-ar place sa cred ceea ce spune colegul nostru, ca este foarte îngrijorat de problemele concetatenilor, dar din pacate observam in modul dvs. stimati colegi ai PNL de expunere, acelasi populism, fara a avea o parte constructiva in ceea ce spuneti aici. Nu imi vine sa cred ca a devenit, cum sa spun, un subiect atat de important acordarea, inchirierea, pana la urma o chestiune legala, a unui spatiu catre un parlament, indiferent de ce coloratura politica este, chiar daca este membru a unui partid politic sau independent. Sper ca nu veti ramane in continuare....inteleg disciplina de partid si cred ca e normal ca intr-un partid serios sa respecti oarecare rigori, dar asta nu inseamna sa te transformi intr-o flasneta sau trompeta a cuiva care are o intentie de a se rafui pe cale politica cu cineva. Multumesc si sper ca veti da dovada de rationament si veti vota in consecinta!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule presedinte de sedinta si stimati colegi, haideti sa discutam acest subiect al cabinetului parlamentar in momentul in care va fi pe ordinea de zi. Eram la sectiunile de interpelari si am dorit doar sa raspund interpelarii colegului meu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta Sunt absolut de acord cu dumneavoastra. Domnule consilier, aveti ceva ...?

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

O scurta completare. Stiam ca am ...ascultat pe colegul nostru Eduard Boz. Spuneam putin mai devreme, legat de ce ei se abtin la PUZ. Pana la un punct, sa zicem, ca are partea lui de dreptate, dar in egala masura, atunci cand ne-am abtinut, cand au fost in discutie PUZ-uri ale Universitatilor pentru caminele studentesti - Care a fost motivul pentru care v-ati abtinut?

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Da! Multumesc! E un... de fapt un remember asupra ceea ce s-a intamplat si ... Domnul consilier daca nu sunteti foarte scurt.....

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Imi cer scuze! Scurt. Am uitat sa spun ca tot domnul consilier, stimabilul nostru coleg a spus ca totdeauna a votat proiecte de interes public, initiative. Imi aduca aminte ca intr-adevar una dintre ele a fost ca Spitalul de Urgenta sa fie la Miroslava. Nu stiu daca la asta se referea, ca in rest ...Multumesc!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard.

Da! Este in interesul iesenilor ca Spitalul Regional sa fi fost in zona Miroslava.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta Următorul va promit ca am sa sustin si eu sa-l faceti la Miroslava. Domnule consilier, v-ati epuizat subiectul. Intrati intr-o polemica cu mine vizavi de...subiect ? Nu. Scurt, va rog! La replica nu v-a pomenit nimeni.

Domnul consilier local Pintilei Mihai

Ne nastem cu numele dat de parintii nostri. Eu am crezut ca prietenul meu Eduard Petru Boz e boz, dar el acum e bozbodea.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Haideti sa va propun sa revenim la subiectele care intereseaza comunitatea. Poeziile dumneavoastra, a tuturor, despre subiecte terte in alta ocazie, la alta ora.

Domnul consilier Timofciuc, v-ati exprimat dorinta sa aveti o interpelare.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Chiar doua. Buna dimineata, tuturor!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Maxim!

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

In aprilie 2017 au inceput lucrarile la sos. Nationala, lucrari de reabilitare. Suntem in octombrie 2018 si strada arata ca dupa bombardament. Stiti foarte bine ca acea strada este o sursa de praf, mizerie, poluare, noroi atunci cand ploua si intrebarea este: Cand estimati un termen realist, rezonabil ca aceasta lucrare va fi finalizata. Si a doua interpelare.

In luna septembrie urma ca lucrarile la pasarela de la Gara sa fie finalizate. Un alt obiectiv de investitii care suporta amanari la nesfarsit. Cand estimati ca si aceste lucru vor fi terminata pentru ca deja graficul pe care dumneavoastra l-ati anuntat initial a fost depasit. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier! Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc si eu foarte mult. Nu vreau sa fac pe literatul, dar nu era o cacofonie, nu trebuie sa ne scuzam. Felul in care ati asezat cuvintele era absolut firesti si corecte. La prima interpelare sau la primul punct al acestei interpelari v-am raspuns, n-ati fost atent. Colegii mei voiau sa va faca cadou de ziua dvs., m-au intrebat cand este, am spus ca nu stiu, dar voi verifica, niste cutii mari cu lecitina. Iar la cea de a doua, am avut chiar si o iesire publica referitor la pasarela pietonala peste calea ferata din zona Garii si am spus foarte clar ... Au reusit intr-un sfarsit cu mari eforturi, si pana la urma este de apreciat ca totusi distribuitorul de gaz nu a ramas indiferent la solicitarile noastre sa finalizeze conduca de gaz de pe zona Silvestru-Gara-Canta, astfel incat sa poata abandona inelul de legatura peste calea ferata dintre Alexandru si zona Garii. Conducta care este deconectata si cred ca pana la sfarsitul weekendului o vedem si pusa jos, astfel incat sa putem finaliza cele ...Nu s-a putut continua foarte clar, nu s-a putut continua pentru ca reteaua de gaze era sub presiune si n-am putut finaliza acoperisul pasarelei, n-am putut efectua nici lucrari pentru invelisul pasarele cu panouri de poli carbonat pentru ca ar fi fost compromise datorita celorlalte lucrari, n-am putut sa punem nici podeaua metalica a pasarelei pentru ca trebuia sa intervenim cu sudura peste ea si am fi compromis-o de asemenea. Toate materialele au stat stocate langa santier pana la finalizarea lucrarilor de gaze, ceea ce este in momentul de fata cauza principala, reprezinta cauza principala si pentru intarzierile de pe Barnova, dar cred ca este si mai bine asa. Rezolvam totul de la un capat la altul ca cum spuneam si sedintele reunite, 20 de ani de zile sa nu mai avem ce cauta pe acolo pentru asemenea categorii de lucrari, speranta noastra a tuturor. Si ca sa raspund concret, 30 de zile lucratoare incepand cu saptamana aceasta de luni. Si a inceput sa curga acest termen, au reusit sa aduca toate cele necesare pentru finalizare. Asteptam. Deci undeva spre inceputul lunii noiembrie. Multumim foarte mult!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Voiam sa-l intreb pe domnul consilier: Si daca la strada aia trebuie PUZ ce o sa faceti? O lasam in amintiri. Va rog sa-mi permiteti si mie sa multumesc consilierilor care si-au exprimat opiniile in aceasta sesiune de interpelări, sa-mi permiteți si mie sa aduc din nou in discuție doua din componentele vietii noastre a comunitatii iesene. Cea care tine de Servicii Publice si cea care tine de Politia Locala. Sigur au fost mai vizibili in perioada asta si fara sa minimalizezi rolul celorlalte directii si servicii ce lucreaza in interesul comunitatii, sa-i felicit pentru activitatea pe care au desfasurat-o, o desfasoara si pentru proiectele de viitor, care schimba fata orasului. Si fac aceasta apreciere in urma unor intalniri pe care le-am avut cu colegi din tara la universitate si care au zis: ''E un punct bun, castigat, care da imagine si da siguranta''. In continuare stimati colegi, va rog sa imi permiteti, chiar daca cu alegerea punctului, cu alegerea presedintelui de sedinta am intrat in ordinea de zi, sa supun votului dumneavoastra, proiectele de hotarari cuprinse in Dispozitia 2050 si completate prin Dispozitia 2077, in felul urmator: va propun ca inainte de a supune votului ordinea de zi sa fiti de acord sa inlocuim, sa inversam intai proiectul 7 si apoi proiectul 6 in discutia noastra si in votul nostru. Adica, intai sa discutam de redistribuire si apoi de rectificare buget. Sa nu uitati stimati colegi ca la punctul 10 sunt doua amendamente, la punctul 6 care prin propunerea mea va deveni 7 sunt 3 amendamente pe care le aveti in fata dumneavoastra si la punctul 14 un amendament. Deci cu aceste precizari privind ordinea de zi supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Va multumesc! Sa intram in ordinea de zi.

(domnul consilier local Gavril Mihai Liviu a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi Majestatii Sale, Margareta, Custodele Coroanei;

Discutii? Precizez ca lipseste din sala colegul nostru domnul consilier Gavril Mihai. Nu sunt discutii. Supunem votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat. Va multumesc!

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi, Altetei Sale Regale, Principele Radu al Romaniei;

Supun votului:

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat. Multumesc!

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Dorel Visan;

Discutii? Supun votului:

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat. Multumesc!

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Florin Morariu;

Discuții? Supun votului:

Cine este pentru?

Va rog, domnule consilier! Va mulțumesc ca ma faceți atent.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu as fi dorit sa fac doar asa o constatare. Apreciez evident ca toti ceilalti, curajul si eroismul de care a dat dovada domnul Morariu acolo la Londra, dar am, va spun sincer, o usoara rezerva pe care vreau sa fac publica. Cred ca titlul de „Cetatean de Onoare” totusi, ar trebui acordat pentru altfel de merite in slujba comunitatii si nu pentru acte de bravura. El a fost recompensat, si pe buna dreptate pe merit, si in Marea Britanie si Romania, cu multiple distinctii si onoruri. Cred ca titlul de „Cetatean de Onoare” ar trebui acordat, cum am spus, pentru oameni de cultura, pentru inventatori, pentru cei care au avut un cuvant de spus la dezvoltarea comunitatii, fie la dezvoltarea ei din punct de vedere urbanistic, social, economic, fie la promovarea imaginii ei in lume. Atata tot. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Da. Va multumesc, domnule consilier! Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Sincer, in primul rand vreau sa va multumesc pentru unanimitatea votului pentru Casa Regala, Majestatii Sale Margareta si Principelui Radu. N-as vrea sa intind foarte mult aceasta sedinta, dar trebuie sa amintesc tuturor celor care ne urmaresc si inclusiv domniilor voastre, atasamentul pe care Casa Regala l-a manifestat fata de Municipiul Iasi de la declansarea Programului Centenar. Primul proiect s-a facut la Iasi, de atunci lucrurile s-au derulat pas cu pas de fiecare data cand am chemat Casa Regala sa fie alaturi de noi. Nu s-a rezumat doar la o relatie apropiata cu Primaria Municipiului Iasi, ci s-a completat aducand in discutie de fiecare data premierea unor scoli, a olimpicilor, a unor profesori performanti din Iasi, lucruri care s-au intamplat si mediatizat pe parcursul evolutii lor. Avem o relatie istorica deosebit de strans cu Casa Regala, si de fiecare data mi-a placut sa amintesc faptul ca principalele proiecte ale Romaniei s-au petrecut sub auspiciile acestei „Case”. Incepand de la Independenta Romaniei cu Carol I si terminand cu Marele Proiect de la 1918.Toate s-au facut sub auspiciile Casei Regale care s-a sacrificat la propriu. Regele Ferdinand renuntand si la drepturile de mostenitor pentru a putea ramane in continuare Rege al Romaniei, ceea ce reprezinta o mare, sa spunem, un mare punct de referinta pentru un “Om de Stat” asa cum Domnia Sa a fost la timpul potrivit, continand cu Regele Mihai. Vreau sa va multumesc si pentru actorul Dorel Visan, care se afla intr-o situatie similara si cu domnul Florin Murariu. Cetatenii de onoare nu se impart dupa functii, pregatire intelectuala sau eu stiu apartenenta intr-un mediul academic sau nu. Cetatenii de onoare sunt cei care reusesc sa ridice valentele orasului nostru in afara lui, acolo unde de regula am avut de foarte multe ori de suferit. Romania Mare nu s-a facut cu academicieni sau nu numai cu ei, s-a facut cu soldatul roman- taranul roman in opinci, care cu arma in mana ne-a adus tara pe care o avem astazi si de care ne bucuram si noi, si speranta noastra, si copiii, copiilor nostri. De aceea vreau sa aduc in atentia dumneavoastra. acest lucru intr-o maniera cat se poate de corecta si cinstita fata de dumneavoastra. Si eu am avut clipe de indoiala daca este nevoie sau nu, daca fortam lucrurile sau nu. Si am spus: nu trebuie sa avem aceasta indoiala niciodata, pentru ca nu este la indemana oricaruia sa isi puna viata in pericol in slujba unor valori europene. El acolo a luptat pentru niste valori europene. El a luptat impotriva terorismului mondial, impotriva celor care nu inteleg ca Europa este un continent al democratiei si intelegere si intelegere intre etnii si a reusit sa o faca aducand cinste orasului nostru. Daca vreti sa va scot miile de titluri in care spunea: “Florin Murariu din Iasi, romanul Florin Murariu din Iasi, cetateanul Murariu din Iasi- Romania” pe toate paginile la cele mai exceptionale trusturi de presa la nivel mondial, acolo unde nu ajung decat un numar foarte restrans de academicieni, de oameni de cultura, de alte personalitati pe care noi le respectam si de fiecare data reusim sa ne aratam atasamentul fata de domniile lor. De aceea cred ca e bine sa ramana lucrurile intr-un filtru pe care l-am facut in timp, vorbim despre peste un an de zile, chiar aproape 2, si sa acceptati si aceasta desemnare pe care am propus-o in sedinta de astazi. Multumesc!

(domnul consilier local Gavril Mihai Liviu a intrat in sala de sedinta).

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc pentru precizari! Va rog, domnule profesor, domnule consilier!

(domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai a intrat in sala de sedinta).

Domnul consilier local Ciubotaru Florentin Traian

Mulțumesc, domnule președinte! Nu as fi vrut sa intervin. Il respect foarte mult pe colegul Bostan Manuel Ciprian, insa cred ca a venit timpul sa-i recunoastem si pe contemporanii nostri. Pret de 30 de ani presa occidentala a adus la cunostinta opiniei publice mai degraba aspectele negative. Tot timpul lucrurile care nu faceau cinste tarii noastre, nu orasului nostru, au tinut prima pagina. Haideti sa fim corecti, nu m-am pus de acord cu domnul primar, si sa „Dam Cezarului ce-i al Cezarului”. Ma uitam aici, daca stii, o Casa Regala din Marea Britanie a apreciat ca trebuie sa-i ofere o distinctie in numele poporului englez, despre ce discutam stimati colegi. Oare locul in care s-a nascut acest cetatean care a facut cinste tarii noastre, noi, consilierii locali nu merita sa-i acordam atentia cuvenita. Doar atat am vrut sa spun. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Multumesc! Va rog, domnule consilier Pintilei!

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Referitor la remarca colegului nostru. Eu cred ca domnia sa nu a vrut sa spuna in esenta lucrul asta, nu s-a gandit la un aspect. Acest om putea sa fie mort la ora asta pentru ca si-a pus viata in pericol. Noi acordam titlu acesta de onoare pentru ca si-a pus viata in pericol. Putea sa fie ucis de teroristi si atunci devenea un erou de talie internationala. Sigur nu trebuie sa acordam, stiu eu, la toti care fac niste fapte de genul asta, dar trebuie sa analizam foarte bine urmarea, urmarea ... adica a faptului care l-a facut el. El putea foarte bine sa fie impuscat si atunci era un erou recunoscut de toata lumea. De aceea, ii acordam si noi pentru ceea ce s-ar fi putut intampla, pentru ca a avut curajul sa isi expuna viata lui ca sa salveze alte vieti.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc pentru precizari! Va rog, domnule consilier Boca!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Da. Si eu cred ca e normal sa avem poate opinii diferite, dar parerea mea ca in fata unui astfel de exemplu merita din plin Florin Murariu titlul de „Cetatean de onoare al municipiului Iasi”, pentru aspectele mentionate de colegi anterior. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc si eu! Va rog, domnule consilier Surdu! Ocazie cu care rog sa consemneze ca domnul consilier participa la sedinta noastra.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Noi pe plan mondial suntem de fiecare data mentionati la excesul in cersetorie, in lucruri care de obicei cei din afara le speculeaza in detrimentul acestui neam care este cultivat, este bine educat si foarte muncitor, pentru ca 3 milioane de romani muncesc afara si lor le prieste. Unde s-au pregatita? In Romania! Ce au facut ? Au mers si lucreaza acolo! Si le produc profit, ca altfel nu i-ar tine. Profitul nu este mic, pentru ca acesti oameni isi permit sa trimita 3 miliarde anual, la ei acasa. Lucrul asta cred ca ne indeamna sa facem din nou o gandire corecta, pentru ca atunci cand un roman face un lucru bun sa-l elogiem si noi la noi in tara si sa-l cinstim, pentru ca si cei de afara l-au cinstit la randul lor, iar noi venim un pic mai tarziu, asa parca mi se pare, puteam sa o facem si mai devreme. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc! Cred ca au fost exprimate opinii. Sunt convins ca s-a exagerat putin fata de interventia colegul nostru, care nu era impotriva. Cred ca deja daca aveam o indoiala s-a lamurit, o sa vedem in urma votului. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva ?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Vedeti unanimitate, care arata un consens in luarea unei decizii in acest... din acest punct de vedere.

Proiect nr. 7

Proiect de hotarare privind redistribuirea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2017 ;

Discutii?

Stimati colegi, v-am propus sa permiteti sa va propun 7 inaintea lui 6. Daca vreti sa o luam pe puncte, promit sa spun ce punct urmeaza. Va multumesc! Astept recompense. Va rog, domnule consilier!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stimati colegi, ieri in sedinta de comisii reunite am avut o discutie privind faptul ca se redistribuie sumele de bani care au fost alocate pentru strazile care trebuiau modernizate si din varii motive s-au intarziat lucrarile, licitatii contestate si asa mai departe. O situatie speciala este in privinta soselei Barnova, unde traficul este intens, cetatenii sunt extrem de nemultumiti de intarzierile de acolo. Noi am inteles ca mare parte din vina o poarta compania de gaz care nu a reusit sa faca bransamentele in timp util, insa in momentul de fata drumul este spart. Ieri in comisie am discutat ca este obligatia companiei Delgaz sa aduca drumul la starea initiala, sa-l peticeasca. Nu m-as lasa doar in baza acestei companii, pentru ca noi nu putem decat sa actionam ulterior post factum. Ce se intampla daca in aceasta toamna, in aceasta iarna, Delgaz Grid nu isi va respecta obligatia de a asfalta, de a duce drumul la o stare cat de cat practicabila. Noi nu vom putea decat sa actionam ulterior pentru plata unor eventuale daune si atunci propunerea noastra este sa extragem soseaua Barnova din randul strazilor care... carora le retragem, sa zicem, finantarea, sa pastram un fond prin care Primaria sa poata interveni in cazul in care Delgaz nu isi respecta obligatiile si sa imputam ulterior sumele pe care le vom utiliza acestei companii. Deci, acesta este amendamentul nostru al grupului de consilieri liberali.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Am retinut foarte bine. Singura precizare pe care vreau sa o aveti in vedere este faptul ca nu putem din pozitia de cheltuieli de investitii sa facem viabilizarea unui drum vechi. Deci, in situatia in care Delgaz Grid-ul nu viabilizeaza drumul la solicitarea noastra, viabilizarea se va face de catre Compania CITADIN pe baza cheltuielilor de natura cheltuielilor materiale, asa spune legea, urmand ca noi sa ne reglam aceste conturi in instanta cu Delgaz Grid. Restul cheltuielilor pe Barnova au fost lasate pentru ca in urma excedentului ...Aici vorbim doar de redistribuirea unor putine excedent, dar Barnova are si alte zone de finantare, pentru ca se intentioneaza, constructorul sa inceapa din urma celor de la compania de gaz, dar vom incepe, asa cum am spus si in sedintele reunite cu elementele marginale strazii, ca sa nu intram in sapatura pe perioada de timp friguros. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Da. Va multumesc pentru precizari! Va mentineti amendamentul? Da, multumesc! Daca sunt alte interventii? Va rog!

Domnul primar Chirica Mihai

Nu se poate finanta viabilizarea unor drumuri prin repararea lor din pozitii de investitii. Adica chiar daca ar trece si cu 110% voturi nici nu se poate pune problema, sa spunem, mobilizarii acelei sume, pentru ca este o incalcare evidenta a legii.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Pentru ca o perioada foarte lunga am avut si eu in activitate zona economica a functionarii unei Universitati din Iasi, sustin, deci este ilegal. De asta am si intrebat ceea ce am spus mai devreme: daca va mentineti amendamentul. Da, sigur, nu pot intervenii. Supun votului ... Supun votului amendamentul pe care l-a propus domnul consilier Boz.

Cine este pentru?

împotriva?

Abțineri? sunt doua abțineri.

Amendamentul a fost respins. Va rog sa-mi permiteti sa supun votului proiectul asa cum este trecute in ordinea de zi.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? nu sunt abtineri, sunt numai cele ...voturi impotriva ale grupului liberal. Proiectul de hotarare a fost adoptat, asa cum este trecut el in ordinea de zi. Va multumesc! Mergem mai departe.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Iasi pe anul 2018 ;

Va reamintesc de cele 3 amendamente pe care le regasiti in mapa dumneavoastra. Discutii? Va rog, domnule consilier Boz!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Din nou, am spus atentie si ieri in sedinta de comisii. Deci sunt ...da.. e greu pentru ca stiti ce se intampla, iarasi banuiesc ca voi fi acuzat pe nedrept ca as avea ceva impotriva unei institutii de cultura din urbea noastra, ceea ce nu este adevarat. Dar, va rog sa va uitati la toate adresele care au fost trimise din partea scolilor, a gradinitelor, care au solicitat cheltuieli foarte precise: unele extinderi de corpuri, sali de sport, rampa de acces pentru persoane cu handicap, sistem de supraveghere video, si avem in schimb nota de fundamentare trimisa de Ateneul Iasi, total sectiunea de functionare 300.000 lei, in care practic se solicita sume considerabile in plus fata de bugetul deja aprobat pentru sustinerea activitatii. Deci asta este singura fundamentare. Pentru sustinerea activitatii 100.000 lei, pentru cheltuieli materiale, pentru desfasurarea si sustinerea activitatii 130.000 lei, pentru plata colaboratorilor, regizori, scenografi si asa mai departe. Ori eu vin si intreb: aceste sume....Evident se va motiva ca este an centenar, dar noi am avut in vedere ca este an centenar de cand am votat bugetul acestei institutii. De ce, dupa ce am votat un buget considerabil, se vine cu aceasta solicitare si in proiectul pe care il avem este vorba de 300.000 lei in plus pentru care nu avem o minima justificare. Nu... deci...Din punctul meu de vedere aceasta adresa echivaleaza cu o lipsa a unei motivari - “Pentru desfasurarea si sustinerea activitatii se solicita o suplimentare de 130.000 lei pentru plata colaboratorilor, regizori”. S-a venit cu un proiect in plus? Este un proiect ceva marcant care necesita...? S-a descoperit acum in vara asta ca trebuie sa fie implementat si necesita deodata fonduri suplimentare? Nu au fost avute in vedere aceste fonduri la votarea bugetului? Unu la mana. Doi - Noi am mai avut o discutie acum doua sedinte cand s-a solicitat modificarea unui post din paznic in ceva emisar pe relatii externe - sef serviciu. O sa ajungem de fapt si la acea discutie ca este sef serviciu si nu este doar o singura persoana, deci va trebui sa ii facem si un birou pe care sa-l conduca. In momentul de fata daca va uitati la tabelul de cheltuieli solicitate de catre aceasta institutie, veti vedea servicii de paza. Deci, noi am desfiintat un post, la momentul respectiv ni s-a spus ca nu este implicat absolut niciun cost suplimentar, iar in momentul de fata ni se solicita sa decontam servicii de paza externalizate cu o alta firma. Chiar consider ca am fost mintiti in acest Consiliu Local si nu sunt dispus, desi rectificarea contine foarte, foarte multe proiecte foarte bune si utile, dar nu vreau sa trecem cu usurinta peste aceste aspecte, pentru ca apreciez ca suntem indusi in eroare prin, prin aceste solicitari.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da, va multumesc domnule consilier, da, va rog domnule consilier!

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Da, departe de a polemiza cu domnul Boz, insa si nu o sa ma refer la aspectele tehnice pe ce inseamna aceasta fundamentare pentru suplimentarea bugetului pentru Ateneul Tatarasi, insa in opinia mea Ateneul Tatarasi, este sinonim, cel putin pentru perioada asta, cu explozia culturala. Domnule consilier, daca ati fi avut ragazul necesar sa vedeti, ce activitati deosebite au facut cei de la Ateneul Tatarasi si toate aceste deplasari prin cartiere si toate eforturile pentru a demonstra a n ori ca Iasul este efectiv un oras cultural costa, stimate domn. Haideti sa nu mai invocam motive in opinia mea infantile si sa ne opunem de dragul de a face politica pe seama culturii. Ceea ce face domnul director acolo este fantastic, si sigur apreciez ca ati spus ca rectificarea este facuta cu bun simt, ca s-au avut in vedere toate celelalte institutii care genereaza cultura, dar haideti sa lasam acest om in pace, in opinia mea cu bani foarte putini, tine locul intai al manifestarilor culturale din Iasi. Stiti dumneavoastra cat se cheltuie la Teatrul National Vasile Alecsandri pentru un singur spectacol? Stiti dumneavoastra ce presupune un spectacol la Opera Nationala Romana? Ori omul asta cu resurse limitate...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Nu vorbim de oameni, vorbim de institutii!

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

De institutii... Dar de ce sa nu vorbesc si de conducatorul institutiei? Ateneul Tatarasi a oferit oamenilor de rand din Municipiul nostru seri de o autentica valoare si totul costa, stimate domn, cultura costa. Daca vrei sa ai un viitor bun asigurat concetatenilor tai trebuie sa investesti in educatie si in cultura. Multumesc frumos!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc domnule consilier, va rog domnule consilier Boz!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu neg importanta acestei institutii! Nu neg faptul ca, e important si este foarte bine ca avem actiuni culturale in tot orasul, in cartiere si au iesit din cladirea institutiei si deruleaza spectacole si in oras. Dar aceste aspecte, au fost avute in vedere in momentul in care am votat bugetul Nu inteleg pentru ce in momentul de fata se solicita sume suplimentare? Deci undeva, ma iertati, s-a contractat in plus, s-a externalizat, au fost generate costuri suplimentare pe langa buget. Care este justificarea? Uitati -va ca numai la acest apel, titlul 2, bunuri si servicii si avem materiale si prestari servicii cu caracter functional, cu 100.000 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii, deci cam in aceeasi sfera alti 130.000 lei. Deci din 300, 230.000 lei, sunt numai aceste suplimentari care nu le regasesc nicaieri justificate. Se poate veni si sa se spuna, in momentul in care am creionat bugetul, am spus ca facem o suta de spectacole. Acum uitati, vrem sa facem 150 sau avem un spectacol extraordinar cu care generam nu stiu ce actiune in oras. Asta este justificarea! Nu o vad! Deci practic, sunt niste cheltuieli curente, s-au facut niste externalizari fara ca noi sa stim, si in momentul de fata suntem pusi in fata faptului implinit sa le suplimentam. Iarasi o chestiune tehnica, suntem de acum in luna octombrie, sunt deja angajate aceste cheltuieli si nu ar fi fost legal ca ele sa fie deja angajate si noua sa ni se ceara acum sa venim din urma si sa acoperim niste cheltuieli angajate, sau se incearca acum demararea unor licitatii. Cand? La finalul anului? Cand se implementeaza, ce se implementeaza? Nici nu stim ce...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc domnule consilier, e o opinie pe care o exprimati. Eu nu ma raliez si am sa va povestesc de ce, va rog domnule consilier, ca sa putem sa concluzionam, apoi...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu nu vreau sa mai dezvolt subiectul, cea a spus colegul meu este suficient de clar, am doar nevoie de o precizare si in functie de raspunsul dumneavoastra, o completare. La amendamentul la buget, este trecut din capitolul expertizei imobile publice in expertize imobile publice si blocuri de locuinte cu risc seismic. Vreau sa intreb daca, se refera strict la blocuri sau orice fel de locuinte, pentru ca nu cred ca ar trebui sa facem diferente intre cei care locuiesc la bloc si cei care locuiesc la case. Daca, opinia mea acest capitolul bugetar ar trebui completat daca nu exista, si locuinte cu risc seismic nu doar cu referire punctuala la blocuri.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Pai dar nu asta scrie?!

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu, scrie expertize cu ...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Ati vrea sa scrie locuinte cu risc seismic si blocuri cu risc seismic. La asta va referiti?

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu! Expertize imobile publice, care este o categorie de imobile, si blocuri de locuinte care este altceva. Blocuri de locuinta este o categorie aparte din locuinte, daca asa scrie blocuri de locuinte inseamna ca putem exprima doar blocuri de locuinte, doar am intrebat, daca se refera la toate locuintele sau doar la blocuri de locuinte?

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da, va rog domnule consilier Pintilei!

Domnul consilier local Pintilei Mihai

Domnule consilier Boz, dumneavoastra va referiti la suma in sine? Sau la faptul ca aceasta suma nu este acoperita de documente care sa ateste necesitatea? Ca sunt niste denumiri generale, luate in general. Nu aveti nimic impotriva sumei, nu? Ci impotriva detalierii actiunilor. Eu asa am inteles, nu? Deci nu ar fi o problema pentru domnul director sa nominalizeze toate actiunile si cu conditia asta probabil si consilierii liberali vor aproba aceasta suma. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Sunt mai multe modele de interpretare, am sa intervin si eu. Va rog domnule consilier Surdu!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Multumesc! In primul rand as vrea sa va spun ca, din luna ianuarie si pana acuma, conform statisticilor, inflatia a ajuns la 3,5 pe ultimul trimestru, si in total aproape de patru. Cheltuieli salariale au crescut. Pretul motorinei din primavara pana acuma de la 4,60 este 6,60. Toate cheltuielile... da da da ...uitati-va la pompa. In momentul in care alimentati, simtiti o diferenta de aproape un milion si ceva la un plin. Lucrurile astea duc la o diferenta neprevazut aproape, in cheltuielile pe care le fac institutiile, cum este Ateneul. Mai mult decat atat, aceasta institutie si -a sporit activitatea, lucru benefic pentru ieseni. Avem putine institutii care au acest profil, iar Ateneul pentru faptul ca se mentine in topul preocuparilor de a oferi spectacole de valoare, pentru mine este un lucru benefic si aceste cheltuieli pe care dumnealui le solicita, suplimentari de fonduri, sunt sigur ca in momentul verificarii si momentul in care trebuie sa dea o justificare pentru fiecare leut pe care l-a cheltuit, are responsabilitatea sa o faca, altfel i se vor imputa banii, altfel va intra in alta sfera si alte responsabilitati din primarie, cu controlul financiar, cu altele se vor ocupa de cheltuirea acestor bani. Eu sunt de acord sa i se suplimenteze suma pentru ca face intr-adevar o activitate care este recunoscuta la nivel de municipiu, la nivel de judet, si chiar aproape la nivelul de Moldova. Din cand in cand, mai stau de vorba cu cate unii si aceste spectacole, unii dintre ele chiar sunt preluate si de televiziuni. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Inainte de a ii da acuma cuvantul domnului primar, as vrea sa spunem, faceam afirmatia ca sunt mai multe modele de interpretare, sigur daca translam o activitate culturala ca cea pe care o desfasoara Ateneul Iasi intr-o alta zona, nu pot sa iti prevezi de la inceput la succesul pe care il ai, un numar total si sa il bugetez la momentul la care s-a creionat si s-a votat bugetul initial. Deci ajunge, in finala trebuie sa iti mai pui niste etape. Asta se intampla cu Ateneul. Imi pare rau ca in zona liberala nu se intelege, ca suntem un oras cu o anumita emblema, si emblema asta devine cu atat mai vizibila, cu cat activitatea tuturor si din sfera educatiei si din sfera culturala, face un pas inainte. Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Da, sigur ca da, ,multumesc foarte mult! Eu sunt complet dezamagit si o spun cu voce tare fata de interventia pe care a facut-o colegul nostru de la Partidul National Liberal, si o spun pentru faptul ca, a manifestat si o reala ipocrizie care nu aminteste cu nimic de ceea ce doreste de fapt, nu are nimic de-a face cu subiectul despre care vorbim si nu are nimic de-a face cu activitatea foarte buna a Ateneului Tatarasi. Eu inteleg ca exista o suferinta, de care am suferit cu totii cu vechea conducere a Ateneului care a fost PNL. Are o mare legatura, cum nu ati stiut sa va coordonati omul atunci care a facut, care facuse, ca vorbim la un trecut care speram sa nu se mai repete absolut nimic cu Ateneul Tatarasi, si care consuma bani cu nemiluita, fara un pic de rezultat, acum, veniti si de fiecare data aduceti in discutie aceasta institutie, care a devenit pentru domnia ta, dumneavoastra, ca nu as vrea sa aduc tot PNL-ul aici, o paria. De ce Ateneul Tatarasi este o tinta pe care nu o intelegeti deloc? Dar de ce nu cititi toate amendamentele privind rectificarea bugetului? Ca se rectifica si bugetul la Casa de Cultura Mihai Ursachi, ca se rectifica bugetul si la alte Institutii de Cultura, ca se rectifica bugetul si la scoli, la bunuri si servicii si scrie la fel: alte titluri privind sustinerea capitolului de invatamant si scrie exact la fel. De ce sunteti subiectiv si amintiti doar de Ateneul Tatarasi si spuneti ca nu sunteti subiectiv? Pai sunteti foarte subiectiv, pentru ca maniera de fundamentare a bugetului s-a facut identic pentru toate institutiile la bunuri si servicii, si toti au amintit despre acelasi lucru, datorita necesitatii acoperirii costurile cu utilitati. Avem rectificare si pe capitolele bugetare ale primariei pentru diverse categorii de cheltuieli care vizeaza bunuri si servicii, si scrie la fel pentru ca asa scrie in lege. Asa trebuie sa fie punctat. Ieri, doamna director Apetroaiei si poate repeta aici, v-a explicat in mod explicit, ceea ce se solicita de la Ateneu, celelalte Institutii de Cultura, celelalte institutii care au nevoie de rectificare bugetara, si lovim intr-o institutie care scoate mii de oameni in strada, care ofera cultura, ceea ce nu reusesc sa faca altii cu bugete de 10, 20, 30 de ori mai mari. Luati-va mainile de pe Ateneu! Nu votati niciodata, nu va prezentati niciodata in acea Institutie de Cultura, dar lasati-o sa functioneze, pentru ca in fiecare seara sala este plina, pentru ca acolo ajung mii de oameni pe saptamana, care se mai refuleaza cultural din nenorocirile la care sunt supusi mediatic in fiecare zi. Nu avem voie, nu conteaza Andrei Apreotesei. El nu o sa fie azi, dar poate maine isi da demisia si pleaca, sau poate devine director la Viena, e dreptul dumnealui sa aleaga! Dar, Ateneul Tatarasi trebuie sa pulseze cultura in acest oras, pentru ca nu mai avem alta sursa, pentru ca nu iese nici Teatru, nici Opera pe strada, pentru ca miile de scaune ocupate pe care le vedeti in fata primariei, ofera cultura pentru noi toti, pentru oamenii care trebuie sa fie extrasi din mlastina asta de mizerie culturala in care ne zbatem de 28 de ani. Si exact acolo venim sa lovim. Sa spunem ca el face altfel fata de celelalte institutii. Nu face nimic, nu si-ar permite nimeni din cei prezenti in stanga mea, inclusiv eu, sa facem rabat de la rigorile prezentarii rectificarii unui buget. Nu si-ar permite nimeni, pentru ca noi raspundem! Eu sunt ordonatorul de credite si eu va trebui sa raspund. Ati facut o propunere de rectificare bugetara ilegala, propunand sa transferam sume in cheltuieli de capital pentru intretinerea unui drum, si v-ati mentinut acest amendament. Si vorbim despre lege! Oare? Vorbim despre lege? Nu, de fiecare data, patinam pe langa marginea legii si sunteti de profesie, si imi pare foarte rau sa amintesc acest lucru. De acord, doriti orice discutie pe care vreti sa o aveti fata de orice initiativa. Nu exista nimeni care sa nu va stea alaturi, si colegul dumneavoastra a amintit, Viorica care isi pierde zeci de ore, am plecat la ora 21:00 alaltaseara impreuna de aici. Sunt foarte multe lucruri de pus la punct. De acord, foarte multe solicitari. Acoperim intr-o maniera cat putem si noi de decenta tot ceea ce dumneavoastra doriti sa aflati si este legal. Absolut corect. Dar nu putem sa initiem asemenea discutii, in conditiile in care, va rog frumos sa imi spuneti data, ora si locul la care ati vrut sa aveti o intrevedere cu domnul director Apreotesei si nu vi s-a oferit nici un fel de lamurire pe marginea oricarui subiect legat de Ateneul Tatarasi din Iasi. De aceea, am renuntat sa mai port aceasta discutie intr-o maniera amiabila, pentru ca nu vizeaza un element obiectiv, ci dimpotriva, este acoperit de un subiectivism ieftin, si care bate intru-un domeniu care este consacrat pentru Iasi, respectiv cultura. Octav Bancila, domnul consilier, l-ati mentionat la inceputul sedintei, si nu as vrea sa treaca neobservat, cu finantarea lucrarilor la caminul scoala, si reparatii la laboratoarele de muzica de pe corpul vechi. Doamna Zaharia, 50.000 lei in ideea in care, nu apare in aceasta lista detaliata unde am facut transferurile si doamna director, va rog tare mult, din fondul de rezerva, sa putem finaliza. Le-au prins? Eu am mai avut discutia asta, dar am vrut sa fiu convins. Multumim foarte mult! Eu nu am sa-mi permit sa-l ascult!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va rog...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Eu nu am vorbit cu atata ranchiuna si...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Nu e vorba de ranchiuna, e vorba de ratiune, dupa parerea mea.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Cred ca am pastrat o nota de bun simt si de obiectivitate in ceea ce am spus. Eu ce am vorbit aici sunt chestiuni strict tehnice, si anume faptul ca nu vad o justificare, atat dumneavoastra, domnule presedinte de sedinta, cat si colegul nostru lider de grup, ati cautat sa oferiti dumneavoastra niste justificari, care de fapt noi trebuia sa le avem pe hartie. Nu dumneavoastra sa cautati, sa va imaginati, cam ce ar fi putut sa genereze aceste costuri suplimentare. Si aici, nu discutam de absolut nicio frustrare. In primul rand, nu sunt un om care sa am asemenea patimi, poate doar colegul meu care a fost director acolo, si nu a avut bugetele pe care le are acum Ateneul, ar putea sa fie nemultumit. Dar eu personal, nu am avut nimic nici de castigat, nici de pierdut din... in privinta Ateneului. Da, este foarte bine, in vechile mandate, cand domnul Nichita era primar, aceasta Institutie de Cultura era asa o Cenusareasa. In momentul de fata, da, este o relansare, este o expansiune, este foarte bine si salut acest lucru. Dar asta nu inseamna, ca trebuie sa alocam fonduri asa fara numar, fara o minima justificare. Aici vreau sa ajungem. Ca este o noua viziune in privinta Ateneului, foarte bine, sunt de acord cu ea si sa o avem! Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da, multumesc! E greu sa edifici ceva unde nu exista fundament. Adica orice argument am pune pe masa in fata dumneavoastra, nu se regaseste. E opinia dumneavoastra si sigur, tine pe undeva si de un nivel de perceptie a necesitatii culturale, a foamei de cultura pe care o are orasul Iasi, pentru care ma inclin cu respect. Va rog, domnule consilier Boca!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Si eu ma uit cu surprindere, stimate coleg, nu cred ca e deloc corecta abordarea, eu stiu, activitatii unei institutii de cultura, cu activitatea unui SRL. Discutam despre o cu totul alta problema, si nu inteleg cum Dumnezeu, discutam a zecea oara despre o institutie care chiar functioneaza. Eu cred ca la aproape fiecare sedinta de Consiliul Local, avem o brosura de la Ateneu, avem informari cu ceea ce se intampla si vedem ca intr-adevar, Ateneul devine o parte importanta a domeniului cultural din urbea noastra. Multumesc frumos!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog domnule consilier Cotofan!

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Multumesc frumos, domnule presedinte! Vreau sa fie clar un anumit punct de vedere. Dorinta mea este, nu sa cheltuiti 300.000, sa cheltuiti 4 milioane de euro in Ateneul din Iasi. Nu este problema mea personala de unde face bani primaria? Obligatia primariei este sa isi faca colectarea, sa stranga un buget cat mai mare si sa aiba bani pentru toate cheltuielile posibile care trec prin cap domnului primar si care fac bine acestui oras. Problema de principiu care este, este una singura, care la nivelul national, justificarea unor cheltuieli, nimic altceva. In rest, mult succes la colectare si sa aveti de unde sa cheltuim de 10 ori mai mult. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc! O sa vada toata comunitatea la vot, cum se finalizeaza un anumit subiect de interes, si cum este el perceput de fiecare. Daca nu mai sunt interventii, supun votului! Cine este pentru? Va rog domnule consilier, ati primit raspunsul, cum nu ati primit? Pai da, cu Scoala Octav Bancila...nu, nu, e separat , un alt amendament, nu, e bugetul in totalitatea lui.

Domnul primar Chirica Mihai

O sa fac o precizare!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, va rog domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

O sa doresc sa fac aceasta precizare! Multumesc foarte mult, domnule presedinte. Pe capitolul propus pentru expertiza sa fie / locuinte/ blocuri / locuinte. Prin blocuri se intelege de regula o locuinta colectiva, prin locuinte se poate intelege si o locuinta individuala. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Consider ca e foarte buna precizarea! Si eu unul, personal lucrand si in zona asta de urbanism cu documentele, consider ca se satisface. Nu mai sunt interventii. Supun votului!

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Impotriva? Pai, ati ridicat mai devreme mana, m-am uitat la dumneavoastra. Da bine, ok am gresit eu.

Impotriva, 7 voturi impotriva! Nu sunt abtineri,

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Multumesc, mergem mai departe!

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local nr. 190/2016 si a Hotararii Consiliului Local nr. 192/2016 privind scutirea de la plata impozitului / taxei pe cladiri si impozitului / taxei pe teren, conform art. 456, alin. (2), lit. a), b) si art. 464, alin. (2), lit. q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Nu sunt. Unanimitate, multumesc!

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind completarea art. 1 alin. (2.1) din Hotararea Consiliului Local nr. 129 din 31 martie 2017 (privind stabilirea modalitatilor de acordare a gratuitatilor si facilitatilor pentru transportul in comun pe raza Municipiului Iasi);

Discutii? Va rog, doamna consilier Gaburici!

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Multumesc domnule presedinte! La acest punct am o intrebare si un amendament, daca se poate sa fie supus la vot. Intrebarea este, daca am putea acorda aceste subventii, sa fie acordate la calatorie efectuata si nu la...pe baza de legitimatie. Aceasta este o propunere pe care eu am facut-o si anul trecut cand am votat bugetul CTP. Sunt foarte multi pensionari, care nu mai sunt deplasabili si nu efectueaza acele calatorii pe care noi le platim de altfel la CTP. Eu cred ca primaria ar putea sa faca o economie substantiala, daca s-ar gasi o modalitate sa acordam aceste subventii la calatorie efectuata si nu la...pe legitimatii. Avem si un amendament, pentru ca, Partidul Miscarea Populara sustine sportul iesean, propunerea noastra de amendament este acordarea de gratuitati tuturor sportivilor si antrenorilor, care se legitimeaza la cluburile sportive de pe raza municipiului Iasi. As vrea daca se poate sa fie supus la vot acest amendament. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc, va rog domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult! Da, am sa raspund intai la prima provocare,. Noi de aceea, probabil ati remarcat faptul ca, un abonament pentru persoanele in varsta nu are aceeasi valoare, ca un abonament pe care l-ai cumparat de la o toneta sau din oricare alta parte. In momentul de fata noi am reglementat ca un liber de circulatie este 80 lei, pentru pensionari este mai mic. Asta si datorita faptului ca am aplicat un indice de corectie, exact in directia care spuneti dumneavoastra. Farmacia va deveni cu adevarat stiinta si in domeniul ticketingului, dupa ce terminam de implementat Proiectul E-Ticketing. Licitatia s-a sustinut, au fost prezente trei sau chiar mai multe oferte, s-a desemnat castigator, s-a depus o contestatie, s-a raspuns la Comisia de Solutionare a Contestatiilor ca noi avem dreptate. Avem o chemare la, in Curtea de Apel in contestarea deciziei Comisiei de Contestatii, care se va judeca pe data de 26 octombrie, deci luna viitoare. Deja am primit o clarificare din punct de vedere juridic, noi o sa incheiem totusi contractul, pentru ca nu a desfiintat procedura dimpotriva, Consiliul pentru Solutionarea Contestatiilor, ne obliga sa continuam procedura de contractare, ne contractam si ne vedem de treaba mai departe in implementarea acestui proiect. E destul de dificil, cea de a doua, pentru cea de a doua, sa spunem propunere, de ce? O sa vedeti, ca avem afiliati pe urma si pensionari in diverse Cluburi Sportive, sunt si de sah, si table si toata lumea o sa devina sportiva pentru a putea beneficia de aceasta gratuitate, si nu facem decat sa ne transformam intr-o sustinere totala a gratuitatilor. Cred ca ar trebui sa filtram, pe anumite criterii care sportivi ar putea beneficia de o ancheta sociala, poate este o chestiune de natura sociala pe nivel de performanta, pe deschiderea pentru anumite ramuri sportive pe care vrem sa le promovam cu prioritate. Ganditi-va ca numai in Federatiile de Karate din Iasi, cred ca sunt peste 15.000 inscrisi astazi. Daca adunam si celelalte federatii sportive, depasim numarul de gratuitati pe care il dam pentru elevi si studenti, deci ne-ar aduce intr-un impas bugetar, pe care cu siguranta nu l-am putea finanta. Dar criterii putem gasi, ca de exemplu, solicitarea Veteranilor de Razboi actuali cei care au venit de pe teatrele de operatii militare pe care Romania le-a sustinut in Afganistan, si alte zone Kosovo, etc si care multi dintre ei, au titulatura de Veterani de Razboi si conform legii trebuie sa beneficieze de aceste gratuitati. Am inceput sa identificam sunt aproape 250, si o sa intervenim in Consiliul Local in perioada urmatoare pentru a discuta si despre acest fapt. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Si eu multumesc! Va rog sa... va rog domnule consilieri Gavril!

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Scurt, apreciez punctul de vedere al colegei mele cu privire la gratuitatea pentru sportivi, dar punctul de vedere a domnului primar este corect, insa eu va pot spune din start un criteriu pentru diferentele despre care ati vorbit. Sa nu uitam ca, cu ceva timp in urma echipa fanion a Iasului de rugby a castigat Cupa Romaniei si a terminat campionatul pe locul trei si stiu foarte bine ca in sezonul imediat urmator, atat staful tehnic cat si sportivii au avut liber pe toate mijloacele de transport in comun din municipiul Iasi. Deci, pentru a asemenea performante, intr-adevar cred ca se poate face o diferentiere si se poate da un liber pentru sportivii care intr-adevar au realizat performanta la nivel national, nu local.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, multumesc domnule consilier, va rog doamna consilier!

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Propun spre analiza aceasta propunere pe care am facut-o si sa o reluam intr-o sedinta urmatoare si sa venim cu niste propuneri mai concrete!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Exact asta discutam cu doamna secretar, voiam sa va propun sa avem intr-o comisie, in comisiile de sport, economic...sau facem o comisie reunita, sa creionam acest regulament, sa punem ce nivel de performanta, ce ar implica, sa reusim si o bugetare, ca sa propunem...sa vedem care ar fi influenta din punct de vedere economic. Deci daca sunteti toti de acord, atunci va propun sa supunem votului proiectul asa cum este el prezentat in mapele si in ordinea de zi, si sa avem un punct de vedere comun, in sedinte pe care sa le exprimam ulterior, cand e pregatit si celalalt material cu veteranii. Deci, supun votului Proiectul de Hotarare asa cum este el trecut in ordine zi.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Unanimitate, va multumesc.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor din luna octombrie 2018;

Va reamintesc, sunt doua amendamente la mapa dumneavoastra. Va rog, domnule consilier Gavril!

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Da, mulțumesc inca o data! Domnule primar, domnilor viceprimari ma bucur nespus de mult, ca, intre amendamentele la acest Proiect de Hotarare, se regaseste si Proiectul „Iasul in Sarbatoare Campionat de Table” asa cum l-ati intitulat dumneavoastra. Stim probabil cu totii, sau ma rog cei interesati, ca acest proiect a functionat foarte bine in fiecare an si a adunat la Iasi persoane din marea majoritate a judetelor Moldovei si chiar si din afara judetelor Moldovei. In general, acest campionat presupune prezenta unor persoane de varsta a treia. Deci pana la urma ar fi chiar si o masura sociala, daca as putea spune.

Rugamintea mea care as dori sa o priviti ca fiind un amendament la acest proiect, suplimentarea sumei de la 2.000 la 3.000 atata timp cat se va incadra in bugetul total propus pentru acest proiect, atat timp cat din ce am vorbit eu cu cel care organizeaza, peste 100 de persoane vin din afara Iasiului, cred ca o suplimentare cu 10 milioane de lei vechi pentru niste premii mai adecvate nu ar constitui o problema pentru executiv.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Stiu la ce va referiti stimate coleg, stiti foarte bine ca solicitarea a fost initiala de 5000 lei. Sa nu se gandeasca ca premiile, colegii sau cei care nu sunt pusi la curent, sunt premii in bani, nu sunt cupe si medalii si lucruri de astea .

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Sunt premii simbolice, nu in bani.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Da, da, premiile nu, e vorba de o vorba de o suplimentare in bani. Solicit o parere a consiliului privind modificarea sumei, daca se poate inscrie. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Va multumesc foarte mult. Din punctul meu de vedere, avand in vedere faptul ca am mai reusit sa mai economisim niste sume din estimarile noastre din Sarbatorile Iasiului fara sa mai intervenim in fondul de rezerva, o sa incercam sa incadram cu 3000 de lei in programul din anexa 2, fara sa mai intervenim in fondul de rezerva. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc si eu. Va rog, domnule Profesor.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Multumesc, domnule presedinte. O apreciere as vrea sa fac de data aceasta. M-am uitat foarte atent pe calendarul evenimentelor, cred ca este foarte echilibrat prezentat si de asemenea sumele indicate sunt calculate, in opinia mea cel putin, cu justete. Interventia nu am dorit sa o am insa pe acest palier, ci pe altul. Vreau sa multumesc public domnului director Sandru, domnului primar pentru un eveniment, zic eu, de suflet pe care o sa-l traverseze invatamantul preuniversitar iesean. Vinerea viitoare aproximativ la aceasta ora, ca sa fiu exact, la ora 13:00 va fi un mare eveniment pentru noi iesenii, respectiv Colegii centenare la ceas aniversare. Au fost invitate 50 de Colegii Centenare din Romania sa marcam acest eveniment deosebit pe care-l traverseaza istoria nationala. Prin grija exclusiva a primarului Municipiului Iasi, manifestatia va fi gazduita de Sala Pogor a Primariei municipiului Iasi. Este o carte de vizita pentru orasul nostru, va fi un eveniment inedit si pe aceasta cale in numele organizatorilor adresez o invitatie catre domniile voastre, in masura in care veti avea timp sa fiti prezenti la aceasta manifestare de suflet a invatamantului preuniversitar romanesc. Multumesc tare mult.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc. Reamintesc si eu, imediat domnule consilier. Reamintesc si eu acea invitatie facuta de catre domnul Primar, de catre executivul primariei, ca orice delegatie care ofera o recunoastere pe diversele domenii a fost intotdeauna bine primita aici si ceea ce a facut ca sa fim mai vizibili, sa fim mai bine intampinati de catre oaspetii nostri. Va rog domnule consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Noi vom sustine acest proiect de hotarare cu un amendament Dorim scoaterea sumelor pentru super concertul de la din fata Palatului Culturii de 700.000 lei si concertele care urmeaza a fi organizate in cartiere. Considerand ca prioritatile orasului sunt altele, in conditiile in care avem nevoie de investitii in infrastructura de drumuri, strazile laturalnice sunt sparte, in conditiile in care scolile, multe dintre ele au laboratoare de informatica vechi de 10, 15 ani si in conditiile in care altele sunt prioritatile Iasiului, sa aruncam asa lautareste bani, domnule Primar, pentru tot felul de paranghelii nu este cel mai potrivit lucru. Daca adunam toate sumele de bani cheltuite de Primaria Municipiului in fiecare an pentru concerte, festivitati si alte lucruri

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Am inteles ....

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Ma lasati sa termin, va rog?

Va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

... de care orasul nu are nevoie, ajungem la niste sume exorbitante si de aceea solicitarea noastra este sa scoatem aceste sume de bani, de 700.000 RON pentru concertul din fata Palatului Culturii si 100.000 de lei pentru concertele din cartierele orasului si sa redirectionam acesti bani spre investitii de care orasul are cu adevarat nevoie. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc Ati terminat? Nu ca ati spus de trei ori. De asta am spus: am inteles despre ce este vorba.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Am o rugaminte, sa va faceti treaba de presedinte de sedinta nu sa judecati dumneavoastra interventiile fiecaruia.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Ma iertati .Deja sunt timorat. Va rog domnule consider Domnule Consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Ce vreau sa va spun este ca ar trebui pe iesenii nostri care platesc taxe, care-s corecti, care au o activitate de serviciu, ii trimitem dimineata la munca la ora 6:00, la ora 4:00 ii intoarcem inapoi, au grija de familie si-i bagam in casa, sa nu iasa de acolo sa nu cumva sa aiba parte de vreo clipa de stiu eu, de destindere, de relaxare, de iesit la plimbare sau sa asculte un concert pentru ca cheltuim banii municipalitatii. Eu cred ca, si noi cu familia am fost la aceste concerte, am stat un pic mai departe pentru ca tinerii care sunt in apropiere sunt un pic mai extaziati sau au o comportare mai tinereasca, si am stat si am privit de la distanta, dar ne-au placut. si chiar daca traim intr-o monotonie, Ateneul nu-l vrem, concertele nu le vrem, sa iesim din casa numai cand ne da voie Partidul National Liberal, nu putem, pentru ca e urat. Na, facem ca-n socialism.. Cica cum lucrezi? Pai, lucrez de dimineatapana seara, Si ce-ai sa mananci? Cand iesi afara iei de la piata o geanta de cartofi Pai, poate mie nu-mi plac cartofii O sa-ti placa! Pai ne-intoarcem acolo? sa ne placa cartofii!? Ori construim o societate democrata, o societate care se uita cu placere la cei care suntem in sala asta, o societate care o sa vina la alegeri si o sa ne cuantifice activitatea si o sa ne spuna: Domnilor ne-atipus si la munca, dar ne-ati oferit si clipe de destindere. Iasiul nostru, vreau sa va spun ca arata destul de bine. Nu neaparat sa-l laud pe primar, ci sa ne laudam pe toti, pentru ca Iasiul nostru arata destul de bine. Toti cei care au venit in vizita la mine personal, la familia mea, au spus ca este un oras foarte frumos si din ce in ce mai bine ingrijit. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Domnule presedinte, imi cer scuze. Nu vreau sa ies din sala cum a facut domnul primar, insa vreau sa-i atrag atentia colegului meu si am consultat si dictionarul explicativ al limbii romane. Domnule, paranghelie inseamna orgie. Eu cred ca nu discutam despre orgii sau petreceri zgomotoase in plenul sedintei Consiliului Local Municipal.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Nu, nu, stati.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Domnul consilier ati facut afirmatia ca votam paranghelii. Hai putin sa ne mai uitam in dictionar si dupa aia sa facem afirmatii. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Stati, domnul consilier, ca vine randul. Fiecare hartie, fiecare carte se citeste la o varsta. Daca ai sarit-o, e mai greu. Va rog domnule consilier Pintilei

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Eu am sa fac o propunere scurta: decat formații de muzica usoara pe care sa aruncam asa de multi bani, mai bine angajam un cor de bocitoare, poate asa satisfacem dorința.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Totusi trebuie imi fac, sa imi indeplinesc datoria. Va rog, domnule consilier Ignat.

Domnul consilier local Ignat Etienne

... catre domnul Primar pentru ca am spus si la interpelare V-am intrebat daca in cadrul acestor sarbatori vor avea loc focuri de artificii in fata Palatului si nu mi-ati raspuns. Acuma daca tot avem pe ordinea de zi, va rog. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Deci daca la paranghelii merg si focurile de artificii, o sa va lamureasca domnul Primar.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Eu v-am intrebat altceva.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

N-ati primit raspuns atunci pentru ca ati anticipat si discutiile trebuiau sa aiba, asa cum o faceti acum, la documentele care insotesc ca proiectul de hotarare. Va rog, domnule Primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult. Am asteptat sa se termine sesiunea de dezbatere pe marginea proiectului de hotarare. ... Atunci va mai astept.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Sigur, domnul consilier lasati chiar daca aveti o opinie, e personala. Deocamdata ... Va rog daca aveti ceva de discutat pe marginea documentelor care insotesc...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Eu ce pot sa constat este ca atat domnul lider de grup, cat si alti colegi manifesta un interes deosebit pentru circ. Noi ne dorim proiecte utile iesenilor. Unii se intreaba: domnule, dar cum isi petrec timpul liber? Nu va faceti griji ca fiecare iesean isi gaseste solutia petrecerii timpului liber individual si atractii sunt in orasul nostru, nu atractii generate de noi, de municipalitate, generate de privati, proiecte serioase. Asta unu la mana. Doi, cred ca daca am discuta cu iesenii si am pune sa aleaga intre asfaltarea unei strazi, crearea unei piste pentru biciclete, extinderea unei gradinite si alocarea sumei de sapte sute de mii lei pentru un concert, ati fi surprins sa vedeti ce vor spune. Nu cred ca vor alege aceasta actiune. Propunerea noastra este una intransigenta. Proiectul contine o suma considerabila, foarte mare pentru acest concert. Putem sa discutam daca intr-adevar trebuie marcata ziua municipiului nostru, se pot face alte tipuri de actiuni. Sa nu uitam ca suntem intr-un an centenar unde poate ar trebui sa ne concentram pe o rememorare a trecutului nostru, pe o autoanaliza a modului in care merg lucrurile in aceasta tara. Asa doi lautari care sa vina pe sume foarte mari si sa sustina un concert in urma caruia nu ramanem cu absolut nimic, doar cu iesirea in oras, nu rezolvam nimic, niciuna dintre problemele urbei noastre.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc. Zambesc pentru ca daca imi aduc bine aminte erati la zilele comunei Letcani, da, unde cantau chiar lautari... N-ati fost? Dar era un staff liberal acolo, nu stiu, poate nu erati in primul rand si acolo era o petrecere, cu lautari intr-adevar, care marca zilele comunei.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu de sapte sute de mii de lei.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Nu. Era de vreo trei sute cincizeci. Dar, sigur e alta problema. Va rog, Domnule Primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult.

Va mai opresc o data ca s-a razgandit domnul consilier Bostan. Nu a ridicat mana, da ... o vad cand se ridica ultima data, domnule consilier.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Dincolo de parerile pro sau contra, daca ne trebuie sau nu ne trebuie, daca-i paine si circ cum spunea domnul, colegul nostru, ca ne intoarcem la socialism. Noi nu consideram ca trebuie nici paine sa le-o dam noi, ci ocazia sa si-o castige ei, nici circ cum spunea colegul meu Edi. Oamenii stiu in functie de nivelul lor de educatie, cam care sunt distractiile pe care si le doresc si care si le pot permite. Vreau sa ma intorc doar la un aspect, sa spunem, iarasi tehnic pentru ca eu sunt un tip asa mai concret. Nu mi-a placut, de exemplu, si n-as vrea sa ne trezim la Iasi cu un, poate nu un scandal, dar cu un.., cum sa spun, o situatie similara celei de la Bucuresti in care artisti care sunt si pe lista celor prezentati de domnul primar ca vor concerta la Iasi, au primit niste onorarii disproportionate fata de prestatiile lor la privati. Adica faptul ca doamna, si nu comentez acuma ca i-au aprobat ca nu i-au aprobat, treaba lor pana la urma, faptul ca unul dintre cei care au cantat, in speta trupa Holograf, a primit un onorariu mai mult decat dublul decat incaseaza in mod normal la un eveniment privat, e un mare semn de intrebare. Adica, daca se intampla la fel, e clar ca exista daca nu o suspiciune, cel putin un semn de intrebare de ce trebuie sa plateasca municipalitatea mai mult decat ar plati o firma privata pentru acelasi concert. Daca putem sa ne asiguram ca acest lucru va fi transparent si putem avea comunicare si sumele astea, este o alta discutie. Ca sa eliminam orice fel de derapaj ulterior verbal sau. Deci, daca putem avea acces la astfel de date. Domnule, ne costa organizarea atat. Atatia bani am dat la Holograf, atatia am dat Deliei, de acord. Pentru ca in piata asta muzicala, sa stiti, suntem si noi conectati, nu suntem niste profesionisti, dar stim cam care sunt onorariile, se pot afla. E clar ca domnul Primar ar trebui sa aiba o negociere de bun edil astfel incat sa obtina cel mai bun pret care se poate obtine pentru astfel de concert.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Eu as spune sa ne plateasca ei ca vin si canta si ceea ce, ma gandesc daca o propun ca si amendament. Ideea este ca intai voi supune la vot amendamentul, daca acesta este acceptat de catre plenul consiliului, atunci putem intra si intr-o discutie de genul asta. Sau daca nu mai este nevoie, pardon, nu mai este nevoie de o astfel de discutie. Da. Va rog domnule consilier Boca

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Constat din nou asa, o oarecare anomalie. Vad ca vorbesc colegii nostri liberali din postura ca si cum ei ar fi primari, ei ar trebui sa decida cum, ce, cine trebuie sa vina sa cante si inca o data vad ca sunt multilateral dezvoltati, se pricep de la rachete pana la onorarii. Adica toate domeniile le stapanesc cu desavarsire... si dosare, albume si de toate. Da. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Va rog sa va inscrieti la cuvant in mod ordonat ... respectand regulamentul. Va multumesc domnule Consilier. Domnule Primar, s-o ajuns la capatul mesei . Da. Am vazut si eu o scurta imagine cu paranghelia, dar nu vreau sa intru in amanunte, o s-o punem pe site cand trebuie. Va rog, domnule Primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Ma asteptam sa fie discutii pe marginea proiectului de hotarare, sunt absolut firesti si normale, cu siguranta atrag atentia de fiecare data aceste lucruri. Vreau sa imi cer public scuze pentru Holograf, Iris, Compact, Andra, Nicoleta Nuca ca ati fost facut lautari. Nu sunteti lautari, sunteti niste artisti care ati bucurat si continuati sa bucurati milioane de romani, generatii intregi care au crescut alaturi de voi, care au simtit libertatea. Fluxul, democratia a plecat prin Holograf, prin Iris, prin Compact si prin ceilalti artisti care au reusit sa tina treaza toata constiinta romana de-a lungul timpurilor, atunci cand le era mai greu. Primiti scuzele mele personal pentru excesul pe care l-a avut consilierul liberal Boz. Nu este normal acest lucru, nu se intampla decat in situatii in care nivelul intelectual coboara mult, mult, mult prea jos. Dragi tineri liberali, aflati astazi ca sunteti provocati la o mare incercare in care sarbatoarea este transformata in parastas si ni se propune sa facem patru mari parastase in centrul orasului si in cartiere. Sarbatoarea este sarbatoare si trebuie tratata ca atare de oameni responsabili care tin cu adevarat la voi. Referitor la toate

celelalte observații, sunt imbracate intr-o haina atat nepotrivita incat nici nu merita comentarii. Si voiam sa raspund si colegului Etienne: Vor fi intr-adevar focuri de artificii care se vor trage in mod supravegheat din fata Palatului Culturii. Pentru ca v-ati implicat intr-o capcana, dragii mei colegi care ati facut din aceasta chestiune o chestiune mediatica referitor la vitralii, inca nu stiti adevarul si o sa-l aflati pe parcursul timpului. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Multumesc. Daca nu sunt alte interventii. Va multumesc. Nu sunt. Va propun urmatoarea conduita in vot. Supun la vot amendamentul propus de domnul consilier Gavril. Cine este pentru? adica pentru modificarea sumei de la 2.000 la 3.000.

Cine este pentru? Multumesc. Amendamentul este adoptat.

Supun la vot amendamentul domnului consilier Timofciuc cu retragerea ... Nu, scuze ... retragerea celor sapte sute de mii din opt sute ... a, era sapte sute cu o suta. Mai gresesc, nu prea le am cu matematica. Deci, va rog, domnule consilier, sa ne raportam. Supun la vot amendamentul domnului consilier Timofciuc.

Cine este pentru? Sunt 7 voturi pentru.

Cine este impotriva?

Abtineri nu sunt.

Amendamentul este respins.

Va propun sa supunem la vot proiectul de hotarare asa cum este trecut in ordinea de zi cu cele doua amendamente pe care le-ati avut la mapa anterior.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Impotriva sunteti, da?

Deci 7 voturi impotriva. Nu sunt abtineri. Proiectul de hotarare este adoptat.

Mergem mai departe.

(domnul consilier local Boz Petru Eduard a iesit din sala de sedinta).

(domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin a iesit din sala de sedinta)

(domnul consilier local Ignat Etienne a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat cu Universitatea Al. I. Cuza din Iasi pentru organizarea la Iasi a proiectului eveniment Industrii Creative in Postumanism, ce cuprinde Conferinta internationala CODFREURCOR, in perioada octombrie - noiembrie 2018;

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Va rog sa se consemneze, a iesit din sala domnul consilier Boz, Ciobotaru si Etienne Ignat. Mergem mai departe.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Festivalului Industriilor Creative, in perioada 02 - 04 noiembrie 2018;

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

... va rog, domnule consilier. imi cer scuze.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

... am doar o întrebare. Am votat oricum pentru el.

(domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae a iesit din sala de sedinta).

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

A ridicat domnul consilier Vintila mana un pic mai tarziu si am crezut ca vrea sa ia cuvantul si nu m-am mai uitat in zona asta.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Ok. Am vazut in cuprinsul proiectului, la sumarizarea locurilor disponibile in municipiul Iasi pentru astfel de spectacole, erau trecute Cinema Victoria si Republica. Ele sunt intr-adevar in momentul asta adecvate pentru sustinerea unor astfel de spectacole? in starea in care sunt? Presupunand ca vor veni intr-adevar 10 mii de oameni si avem nevoie de 10 mii de locuri in sali de spectacole, putem intr-avar baga 1000 de oameni la un spectacol de o asemenea tinuta in Victoria si in Republica? Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Acum lucrurile sunt destul de interpretabile. Niciunul dintre cele doua cinematograf nu este in stare de pericol. Daca lucrurile se petrec fara a avea nevoie, sa spunem, de un nivel de asistare ca si utilitati deosebite, pot folosite. Cinematograful Victoria mai este folosit pentru diverse evenimente. Republica nu l-am mai folosit pentru ca am dat drumul la sala de spectacol de la Ateneul Tatarasi, dar intr-o situatie in care se impune cu adevarat, putem sa reactivam. Nu se poate la Dacia care a intrat in programul de reabilitare si este acuma in curs de proiectare, inclusiv cu extinderea scenei, dar la celelalte doua daca vor fi solicitari, daca trebuie sa o facem, putem sa o facem. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii candidaturii Iasului pentru obtinerea titlului de Capitala Tineretului din Romania in perioada mai 2019 - mai 2010;

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii: Va rog, domnule consilier Crucianu.

Domnul consilier local Crucianu Tudor Bogdan

As vrea sa multumesc domnului primar pentru ca a dat curs invitatiei Asociatiei Studentesti care si-a manifestat dorinta de a se implica in cadrul acestui proiect tinand cont ca exista deja un grup de lucru, asa cum ati punctat data trecuta, in speta in sedinta anterioara. De data aceasta au venit si celelalte asociatii care si-au manifestat interesul, cel putin m-au contactat in mod direct si m-au rugat sa reusim sa le punem la aceeasi masa pentru a veni si a se implica si ei in cadrul acestui proiect si a veni cu idei de proiecte. As vrea sa subliniez faptul ca acest proiect trebuie sa fie al intregului mediu de tineret studentesc din Iasi, de aceea vin si cu rugamintea in egala masura si catre colegii nostri din Consiliul Local de a veni si a se implicat si dumnealor in masura posibilitatilor fiecaruia dintre ei. Si totodata, as vrea sa subliniez faptul ca in cadrul delegatie pentru Baia Mare, in cadrul evenimentului in care se va decerna acest titlu ar fi bine ca sa ne asiguram ca alaturi de reprezentantul primarului sa fie implicati toti liderii asociatiilor studentesti de tineret din Iasi.

(domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae a intrat in sala de sedinta).

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Mulțumesc, domnule consilier. va rog domnule consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Deci, eu doar la fel vreau sa exprim un punct de vedere. Sigur ca e o inițiativa laudabila. Orice eveniment putem face in orasul nostru sa aduca pana la urma niste turisti din tara, din strainatate, foarte bun, doar ca mi se pare ca incet, incet asa, iarasi parca ne multumim cu statul asta de oras de provincie. Adica, nu am reusit sa fim Capitala Culturala, bun, nu am reusit sa fim Capitala Tineretului European, bun, acuma vrem sa fim Capitala Tineretului din Romania, in regula si asta, adica premiu de consolare asa, dar cred ca ar trebui sa ne propunem niste obiective mai ambitioase. Adica, daca vrem intr-adevar. Acuma noi cu cine concuram? Cu orasul Roman. Tot respectul pentru romascani, e un oras in plina accesiune si asta, dar pana la urma eu cred ca noi ca Iasi ar trebui sa jucam in alta liga. Noi ne comparam, vrem, cu Clujul, cu Timisoara, de ce nu cu Bucurestiul. Clujenii au ambitia asta intr-adevar de a se „bate de la egal la egal” cu capitala. Ei vor sa fie capitala Ardealului si reusesc in multe privinte lucrul asta. Ar trebui si noi sa fim un pic si mai ambitiosi si mai razbatatori in proiectele astea. Sa punem un proiect din asta major intr-adevar si sa spunem - da, ma, Iasul, stie nu toata Romania de el, stie toata Europa de el, am adus aici 100 de mii sau 500 de mii de turisti din Europa. Asta spun, adica sa nu ne mai multumim cu statutul asta - da, stiti, noi cand am fost mici am fost scapati in cap si de aia nici nu prea alergam asa de repede. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Unii, da. va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Am vazut si o reprezentata a unei ligi de tineret aici, care ar fi vrut sa spuna ceva. De la Francofoni, cred. Dati-i un microfon, va rog frumos domnul Tudor.

Reprezentat al grupului de lucru Iasi capitala Tineretului din Romania

Buna ziua. sunt membra a Grupului de lucru Iasi Capitala Tineretului din Romania si dorim sa salutam initiativa executivului si a Consiliului Local care sustine aceasta initiativa. Totodata, legat de interventie, voiam sa spunem ca suntem deschisi catre absolut toate organizatiile care au intentia de a se implica si de a fi alaturi de noi astfel incat Iasul sa demonstreze ca este un oras cu si pentru tineri si sa demonstreze ca isi sustine tinerii si va garantam faptul ca luptam pentru comunitatea din care facem parte astfel incat sa aducem titlu de Iasi Capitala Tineretului din Romania si sa producem schimbari de impact pentru orasul nostru. Multumim.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Va multumesc domnisoara si va doresc succes si va felicit pentru activitate.

(domnul consilier local Ignat Etienne a intrat in sala de sedinta).

Domnul primar Chirica Mihai

Si eu vreau sa va multumesc pentru ca am vazut implicat. Eu sunt doar membru invitat la discutiile pe care organizatiile de tineret le poarta pe parcursul ultimilor saptamani de zile pentru acest titlu. As vrea sa continui ideea domnului consilier Bostan, ati spus ca noi jucam intr-o alta liga. Nu. Dumneavoastra jucati intr-o alta liga si dumneavoastra sunteti masura acestor lucruri pentru ca nu cred ca in consiliul local Cluj colegul, un coleg similar cu colegul dumneavoastra de partid si-ar permite sa il faca pe Dan Bittman lautar. Deci este o mare provocare pe care ati adus-o astazi pentru orasul Iasi, pentru tinerii din Iasi si din Romania si pentru modalitatea absolut indecenta ca sa nu spun altfel fata de personalitati artistice si culturale ale Romaniei. Traditia liberala, cea seculara vorbeste despre coagularea unor energiei, a unor oameni care au facut istorie in aceasta tara. O istorie de care ne bucuram cu totii asa cum a participat si celelalte partide istorice, unele dintre ele nu mai sunt. Astazi asistam, din pacate, la un declin atat de grav si care a adunat in jurul acestui partid persoane care isi permit prea multe lucruri jignind persoane pe care multi dintre dumneavoastra nu le-ati vazut in viata sau nu ii cunoasteti absolut deloc si e pacat acest lucru si exprima exact rezultatul discutiilor anterioare. Este cred ca un blestem al nostru, poate a moldovenilor, ca niciodată nu am reusit sa privim lucrurile cu claritate. Eu nici nu stiam ca aceasta domnișoara va veni astazi cum nu stiam ca vor fi 100 de reprezentanti ai ligilor studentesti pe parcursul zilei de alaltaieri, cum nu stiam nici macar ca au impartit anumite de idei si de clarificat anumite relatii. Au facut-o ei, noi nu am fost decat partener mediatori, ca sa le spunem asa, in incercarea de a aduna impreuna la aceste energii. Reusiti sa va deconectati, va iese de minune si este, sa spunem, ceea ce meritati. Multumesc.

(domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin a intrat in sala de sedinta).

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Va multumesc, domnule primar. Nu vreau decat sa adaug pentru ca sunt unul dintre cei care lucreaza in mod normal, firesc, cotidian cu cei tineri, sa nu uitam ca in Iasi sunt zeci de mii de tineri care asteapta si festival pe cartiere, si Festivalul de strada si de camin si de lega si de ce vreti dumneavoastra. Nu inseamna ca trebuie sa renuntam la tot si intr-adevar sa punem drapelul in berna pentru ca cineva vrea numai sa iasa in contrapartida cu propunerile si solicitarile iesenilor. Va rog sa permiteti sa supun la vot proiectul asa cum a fost el.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Domnule presedinte, daca imi permiteti, mai avem si acel amendament la mapa. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Nu v-am observat. Da, nu vorbesc la punctul 13. Supun votului proiectul de hotarare numarul 13. Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiect de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Multumesc si urez succes celor care sunt implicati.

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectelor sportive in baza Procedurii privind acordarea de finantari din bugetul Municipiului Iasi pentru proiecte sportive organizate in baza Legii 69/2000 a educatiei fizice si sportului, modificata si completata prin Legea 90/2018;

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Cu amendamentul care este trecut. Va rog, domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc, domnule presedinte de sedinta. Trebuie sa declar din nou ca sunt foarte bucuros care regasesc acest amendamente la proiectul de hotarare numarul 14 pe care am sa il votez si cu doua maini daca trebuie. Totusi as dori doua lamurit scurte: vad aici si pe anexa perioada de desfasurare 10 octombrie - 15 decembrie, deci inteleg ca sunt doua luni de zile, coroborat cu un buget destul de generos de 450.000 lei. Deci, doresc sa stiu daca acesti bani, acest buget urmeaza sa fie epuizat in cele doua luni de zile, si daca da, sa se faca o minima defalcare a acestui buget, ca sa stim si noi pe ce se cheltuie cele 4 miliarde jumate in doua luni de zile.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Da. Multumesc, domnule consilier! Va rog, doamna director sau sef birou! Cum sa-i spun? Hai, bine! Da. Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Impreuna cu colegul meu... Dar cred ca am sa-l las pe colegul viceprimar. Multumesc!

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Asa cum se vede si din continutul proiectului, intr-adevar este pentru acest exercitiu bugetar. Vorbim de acest an. Tinand cont ca avem si inceputul de campionatului, inceputul sezonului sunt prevazute anumite cheltuieli in ceea ce privesc echipamentele si tot ce au nevoie la sala de sport de acolo, amenajata in baza sportiva, anumite dotari care trebuiesc facute la sala de forta, plus inscrierea in competiții, baremurile, la arbitri care unele din ele se plătesc anticipat, urmand ca in bugetul anului următor sa putem sa completam si in exercitiul bugetar viitor.

(domnul consilier local Dornean Tudor a iesit din sala de sedinta).

Domnul primar Chirica Mihai

Am sa punctez exact pe marginea acestei intrebari. Din propunerile pe care Asociatia Sportiva le-a adus catre noi, valoarea propusa era la cca 900 mii de RON pe care noi am incercat sa o defalcam, pentru ca practic restartam scoala de juniori in fotbal in momentul de fata. Va fi destul de timid si le-am si spus si celor de la Club: Nu o sa reusiti de la inceputul acestui nou inceput pentru sportul juvenil, in domeniul fotbalului masculin, sa puteti sa executati tot bugetul. Haideti sa-l fragmentam, sa-l propunem pentru anul in curs sa incepem sa ne echipam, pentru ca nu avem echipamente pentru juniori, si bineinteles am luat si toata agenda competitiilor sportive. Pe scurt, din materialul pe care ni l-au propus, dupa propunerea noastra de rectificare in cursul zilei de alaltaieri, ieri l-au adus refacut. Pentru resursele umane necesare, platii acestora 39700, transportul pentru jucatori si staff 44000. Cea mai mare suma imbraca cazare si masa pentru aproximativ cateva mii de cazarii pe care le vor face pana la sfarsitul anului -103.000. Partea de tiparituri-promovare echipa - 1300 lei, echipamentele 24.767, serviciile conexe activitatilor sportive 6000 lei si costurile care vor fi acoperite de: arbitrii, comisii, toate cele ..., validarea clubului in competitiile nationale si medicatia acestora, care sunt aproximativ 200.000 lei pentru toate toata echipa, tot stuff-ul si toate echipele de juniori care vor intra acolo. Multumim foarte mult!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Multumesc! Va rog, domnule consilier!

Domnul consilier local Gavril Mihail Liviu

Multumesc foarte mult pentru explicatii! Intr-adevar, inca o data, chiar as putea sa si garantez colegilor din Consiliul Local, mai ales pentru ca chiar daca suma aceasta este destul de generoasa este vorba pentru sectiunea de copii si juniori, sectiune in care suportul, nu sport iesean, sportul romanesc sufera foarte mult si rezultatele sportive din ultima perioada chiar s-au vazut. Salut inca o data prezenta acestui amendament, am cerut doar niste lamuriri, lipsea defalcarea pe buget. Sunt niste lamuriri bine venite si asa cum am spus si la inceputul interventii mele voi vota fara absolut nicio problema acest amendament.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Da. Multumesc! Daca nu sunt ca alte interventii supun votului.

Cine este pentru? împotriva?

Abtineri? In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare cu Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi'' din Iasi, pentru perioada 2018 - 2020;

Sunt discutii? Nu sunt, supun votului.

Cine este pentru?

împotriva?

Abtineri? în unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de Asociere in vederea realizarii obiectivului de investitii “Spital Regional de Urgenta Iasi”;

Discutii? Va rog, doamne consilier Bostan!

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu as dori... Banuiesc ca este important pentru toata lumea. Daca putem avea un scurt update la ce s-a mai intamplat cu proiectul asta, fiind practic un proiect major pentru orasul nostru. Daca s-au facut ceva pasi in direcția asta sau a ramas intepenit la nivelul discuție, imi aduc aminte de acum 3 luni de zile, inainte de vacanta?

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Da, sigur. Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Foarte pe scurt. Vreau sa multumesc tuturor celor care s-au implicat in mod real asupra promovarii si sustinerii acestui proiect, in primul rand, in al doilea rand proiectul continua. Discutam saptamanal cu Ministerul Sanatatii, domnul ministru Grasu a ramas acolo, doamna ministru Pop nu mai este acolo, si ne informeaza periodic pasii pe care trebuie sa-i intreprindem astfel incat proiectul sa devina o realitate. Se lucreaza la proiect, la design In momentul de fata avem legaturile directe cu cei care elaboreaza acest proiect, care sunt coordonati de catre consultantii Bancii Europene de Investitii. Se solicita si acest protocol, din punctul meu de vedere, ca un punct de respiro pentru a putea sa mai consolideze calitatea acestui proiect. Gandurile lor sunt aceleasi in momentul de fata. Se lucreaza pe amplasamentul din Zona Moara de Vant si speranta lor este ca pana la sfarsitul lunii noiembrie sa poata prezenta public proiectul Spitalul Regional de Urgente Iasi. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Da, Multumesc pentru precizarile pe care si le dorea toata lumea sa le auda. Mai aveti o alta interventie? Nu! Atunci supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi si Comunitatea de Farmacii Independente Alphega Iasi, in vederea implementarii unor programe de preventie, educare si informare a populatiei, avand ca rezultat imbunatatirea starii de sanatate generala a locuitorilor Municipiului Iasi;

Discutii? Va rog, domnule consilier. Sunteti in verba astazi?

(domnul consilier local Dornean Tudor a intrat in sala de sedinta).

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu, pur si simplu sunt mai mari ... care ne intereseaza. Exista vreun criteriu nou pentru care a fost preferat aceasta retea de farmacii Alphega sau pur si simplu Primaria este deschisa oricarei astfel de propuneri venite si de la alte “lanturi de farmacii” poate sau de la alte Asociatii de Farmacii. Initiativa ar fi una buna, doar vreau sa ma asigur ca intr-adevar este deschis acest tip de colaborare oricarei alte asocieri de farmacii.

Domnul primar Chirica Mihai

Voi raspunde intr-o propozitie scurta. Alphega este de fapt o asociatie profesionala a farmacistilor. Multumesc!

(domnul consilier local Boz Petru Eduard a intrat in sala de sedinta).

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Da. Iar proiectul detaliaza ce tip de colaborare. Ca de fapt ii sa aiba permisiunea sa realizeze aceste activitati: de informare, educare si cresterea nivelului de sanatate. Daca nu sunt alte interventii, supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotarare privind aprobarea cazarii echipajului care deserveste elicopterul medicalizat al SMURD Iasi;

Discuții? Va rog, domnule consilier Gavril!

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Buna ziua inca o data! Asi dori ca o sugestie pentru executiv. Poate anul viitor chiar sa se mareasca bugetul alocat pentru cazare si masa personalului de la SMURD Iasi. Sa nu uitam ca in ceea ce priveste elicopterul medicalizat, putem spune ca pentru municipiul Iasi s-au savarsit fapte de eroism. Sunt foarte multi medici care au decedat ca urmare a unor accidente de elicopter. Medici care si-au jertfit viata pentru salvarea altor vieti. M-am uitat aici pe defalcare eu simt ca ...salut aceasta initiativa, dar atat timp pana la urma Consiliul Municipal Iasi asigura jumatate din contravaloarea cheltuieli, macar daca aveti in vedere pentru anul viitor sau pentru o perioada ulterioara marirea pragurilor. 30 de lei pe zi pentru niste eroi pentru masa mi se pare chiar foarte putin. In sensul acesta, o masa pe zi in valoare de 30 de lei mi se pare chiar foarte putin pentru sacrificiul acestor oameni. Va multumesc!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Supralicitez. Chiar rog executivul prin vocea domnului primar sa ne garanteze ....

Domnul primar Chirica Mihai

Si dumneavoastra daca o sa vreti sa plecati intr-o delegatie ca si angajat al unei institutii veti primi diurna intr-o valoare reglementata de lege. Daca, pentru a patrunde mai departe in interiorul proiectului de hotarare suntem intr-un parteneriat cu Consiliul Judetean din Iasi si ei dau tot 30 lei pe zi pentru fiecare personal angajat in cadrul SMURD. Multumesc!

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Deja vi se pare mult, nu? Da. Bun. Si le dam si bilete gratuite la spectacolul care urmeaza. Va multumesc! Daca nu sunt alte interventii, supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Cu unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi;

Discutii? Nu sunt! Va rog, domnule consilier Ghizdovat!

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Buna ziua! Va solicitasem domnule primar in sedinta trecuta ca pana la sedinta de luna aceasta sa initiati unele demersuri cu privire la un audit extern, o analiza externa, asupra organigramei si resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al Primariei si din cadrul directiilor subordonate ale Primariei. Am inteles inca de la sedinta trecuta ca ati spus ca se fac analize interne in permanenta insa acestea analize sunt inerent subiective. Prin urmare, va solicitasem si atunci, va solicitam si acum demararea unor demersuri pentru a avea un audit extern. Asa cum am spus si n-am sa mai reiau toata motivatia de luna trecuta, am fost de acord cu organigramele, am fost de acord cu cresterea salariilor pentru personalul de specialitate, insa nici noi, nici iesenii nu avem si respectiv nu au o analiza cost-beneficiu al acestor resurse umane. Va solicitam inca o data acest lucru si pentru ca cel putin eu analizand reactia dumneavoastra nu am vazut niciun demers in acest sens, in aceasta sedinta nu vom fi de acord cu votarea organigramei sau a modificarii de structura a aparatului de specialitate, asa cum nu vom fi de acord nici de acum in colo daca nu vedem unele demersuri transparente si o analiza pertinenta prezentata chiar in cadrul Consiliul Local, realizata catre un organism acreditat extern. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Da. Mulțumesc, domnule consilier! Va rog, domnule consilier Pintilei!

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Cred ca sumele de bani care ar fi date pentru audit extern ar putea fi folosite la constructia de crese, gradinite si alte chestiuni pe care le sustineti.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad Dumneavoastra le-ati folosi la concerte!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

N-am fost atent. Mai aveti ceva de adaugat, domnul consilier?

Domnul consilier local Pintilei Mihail

La sedinta urmatoare.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Da, multumesc! Ma bazez pe asta. Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult. Nu voi insista foarte mult. Dar am urmarit cu atentie cam cum au decurs ostilitatile pe voturile negative. Subiectul, unul dintre ele -“Ateneul” a fost la colegul nostru Boz, subiectul „spectacol” a fost la domnul coleg Timofciuc, subiectul “artificii” a fost la domnul Etienne. Le lipseste din sala subiectul principal, si stiti la cine ma refer, ca tot a fost asa o pledoarie pe litera B la un moment dat facuta de domnul Mihai Pintilie. Este auditata Primaria in permanenta, auditata din toate punctele de vedere, ceruta de lege. Sunt auditurile externe pe care le elaboreaza anual Curtea de Conturi a Romaniei, sunt auditurile externe pe care le elaboram noi in momentul de fata si care s-au si intamplat saptamana trecuta privind managementul calitatii acestei institutii. A fost auditat fiecare departament, fiecare om. Sunt auditurile profesionale si de Sanatate Publica pe cale le facem tot extern, cu medici atrasi din sistemul... si psihologi acreditati, deci de fiecare data ne auditam. Daca mai doriti si alte categorii de audit, e bine sa ne pronuntam, dar credeti-ma ca asupra eficientei se auditeaza in permanenta pentru ca legea obliga la aceste lucruri si se intampla de fiecare data in Primaria Municipiului Iasi, se vor intampla si de acum inainte. Toate masurile pe care fiecare auditor extern al Primariei, alaturi de auditul intern pe care il desfasuram in permanenta, se transforma intr-un plan de masuri, se iau decizii si se controleaza pana la aducerea lor la indeplinire, si asupra relatiilor functionale dintre compartimentele Primariei si alte institutii, si asupra capacitatii de stimulare din punct de vedere al productivitati. Noi nu suntem o institutie care s-a infiintat pe legea societatilor comerciale, noi nu discutam si nu vom discuta niciodata cat exista aceste institutii despre cost-beneficiu, decat daca dezvoltam conceptul la beneficiul cetatenilor din punct de vedere al asistentei administratei publice locale fata de nevoile sale. De aceea este bine sa ne implicam prin cunoastere, prin intelegere, de unde sa puteti dezvoltata si un pachet de intrebari pe care sa ni-l adresati. Eu va multumesc pentru grija pe care o purtati executivului Primariei, este normal sa fie asa. Totdeauna voi tine cont de toate recomandarile pe care le faceti. Nu le tratez la superfluu, pentru ca nu este stilul meu, si la fiecare interventie pe care o primesc din fata fiecarui grup de consilieri, raspund cu aceeasi, in aceeasi masura. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar! De fapt, in atentul pe care il avem cu totii: IQNET ... ISO si care sunt garantii ale aplicarii sistemelor de management a calitatii. Daca ... Va rod, domnule consilier!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

O scurta interventie. In primul rand sa nu va faceti griji, mai sus subiecte pe care nu suntem de acord si vom lua cuvantul. Nu este vorba de o strategie, eu stiu, intre noi consilieri liberali. Intr-adevar unii ne simtim mai in largul nostru pe anumite subiecte si asa este normal, cum de altfel se intampla in toate grupurile. Pur si simplu nu ne place risipa. Domnul primar a invocat faptul ca exista astfel de evaluari facute. Daca se poate sa ne puneti si noua la dispozitie ultimul, sa zicem, audit care priveste resursa umana din cadrul Primariei Iasi: Cati angajati sunt? care sunt vulnerabilitatile identificate? unde sunt necesare completări de posturi si unde sunt prea multi? Pentru ca daca ne-ati pune la dispoziție o astfel de analiza cu siguranta nici noi nu am fi fortati sa avem astfel de pozitii transante, Cu maxima intelegere, va spun.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Da. Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Cand o sa ma vedeti pe mine ca intru intr-o organizatie care nu-mi apartine sa incep sa-mi dau cu parerea pe acolo, atunci o sa va dau dreptate. Eu v-am explicat un singur lucru, sunt rigori ale legii, nu le-am inventat eu si nu ma voi opune eu lor, dimpotriva. Este interesul meu, in primul rand, sa stiu ca am un mecanism functional. Daca ati rezolvat toate problemele care tin de calitatea de consilier a celor care v-au votat in 2016 si asta a ramas ultima, atunci ma voi apleca cu atentie si asupra acestei solicitari, dar mai aveti multe de acoperit, mult prea mult.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Daca nu sunt alte interventii, supun votului. Va rog, va rog, domnule viceprimar! N-am fost suficient de atent...

Domnul viceprimar Botez Radu

Nu, eu am ridicat tarziu... Am participat zilele trecute la discutii privind partea aceasta de audit extern. Toate directiile Primariei au fost auditate si au primit, sigur, sfaturi, as putea spune, in acest sens. Asteptam intr-adevar niste... cumva o ...niste rezultate finale, dar s-a spus ca ar trebui sa faca si un audit asupra eficientei consilierilor locali si a modului in care dansii reprezinta comunitatea si dupa aceea vom avea un rezultat final.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Primim, domnule Botez. Sa stiti ca acceptam provocarea dumneavoastra, dar sa ne puneti si noua la dispozitie materialul...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Domnule consilier, solicitati mai intai cursurile alea de care tot vorbim, ca am zis ca pana la urma o sa ajute. Da, e nevoie sa le ducem la capat se pare. Va rog, domnule consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Imi cer scuze. Sunt foarte sintetic. Noi avem, cu o zi inainte, analiza proiectelor pe care le expunem spre aprobare Consiliul Local prin vocea presedintelui de sedinta. Prelungirea la nesfarsit a discursurilor pentru a afla in timpul sedintei Consiliului Local (repet ca am mai spus-o odata) este un mod de a te afirma. Dar si vorbaria asta goala, ca nu ne lasa nevestele sa vorbim acasa si vorbim in Consiliu, nu-i corecta. As prefera totusi sa fim sintetici si sa vorbim cat mai scurt asa. Trei idei daca le putem sintetiza intr-o propozitie ii perfect, pentru ca ne prelungim si mai avem si treaba, e vinerea, poate unii dintre dumneavoastra chiar sunt asteptati de sotii acasa. Multumesc!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

A fost foarte scurt exprimat de ce nu votam noi proiectul. Scurt!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Da. Va rog sa revenim la subiectul in dezbatere. Sunt alte interventii? Daca nu sunt, supun votului dumneavoastra. interventii?

Cine este pentru?

Impotriva? 7 voturi impotriva.

Abtineri? Nu sunt abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind convocarea A.G.A. in vederea prelungirii cu doua luni a mandatului administratorului provizoriu la Societatea Compania de Transport Public Iasi;

Discuție? Nu sunt, supun votului.

Cine este pentru?

împotriva?

Abtineri? Unanimitate.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind prelungirea duratei Contractului de Delegare A Gestiunii Serviciului de Transport Public prin Concesiune in Municipiul Iasi, nr. 93289/16.09.2016, incheiat intre Municipiul Iasi si Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A;

Discutii? Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Ma scuzati ca intervin. As solicita prelungirea termenului de la 6 luni la 12 luni si motivez acest lucru. Exista in continuare inca putina instabilitate in ceea ce priveste convocarea sedintelor acolo. Ele sau mai ratat inca doua, in sensul ca nu s-au convocat, probabil din motive care nu-mi sunt opozabile si sigur ca da nici nu vreau sa intervin asupra lor. De aceea as propune de la ... in loc de 6 luni 12 luni de zile, urmand ca la data obtinerii, asa cum este celalalt proiect de hotarare - obtinerea avizului Consiliului Concurentei. Practic, prima hotarare devine...ca duca si intervine cea de a doua.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Da. Multumesc! Deci cu modificarile cu care au fost propuse de domnul primar, supun votului dumneavoastra Proiectul de Hotarare.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Unanimitate, cu modificarea propusa.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarare privind delegarea serviciului de transport public catre Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. si atribuirea Contractului de delegare a gestiunii de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi;

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? In unanimitate.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului local nr. 85 din 31.03.2008, privind imputernicirea Primarului Municipiului Iasi sa semneze actele de alipiri respectiv dezlipiri pentru bunurile imobile aflate in patrimoniul Municipiului Iasi;

Discutii? S-au facut ieri in comisii precizarile... Doriti sa le reluam? Nu, va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Voiam doar sa fac o remarca. Sunt foarte multe atributii pe care le are primarul, pe langa cele deja existente. Nu inseamna ca dansul nu este capabil, dar cred ca sunt doua considerente: nici foarte multa putere concentrata in mana unui singur om nu este un lucru bun si doi, si randamentul lui, indiferent cat ar fi de eficient, scade daca are foarte multe insarcinari. Asa ca poate ar trebui sa gandeasca si dansul si sa ne consulte ca o parte din aceste insarcinari fie sa le delege altora, fie sa mai largeasca cercul de decizie a celor care participa la luarea lor. Evident ca este atributul dansului, nu-l putem obliga sa faca asta, dar eu fac doar o recomandare, doar. Multumesc!

Va rog, domnule! Da, sigur. Ma pot opune, domnule viceprimar? Va rog!

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Acelasi lucru ca si amendamentul propus de dumneavoastra pe langa lege, asa si cu propunerea asta. Asa spune legea, trebuie respectata. Faceti-i domnului presedinte al dumneavoastra o sugestie si poate o modifica.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Da. Multumesc! Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc pentru increderea acordata. Nici 30% din energia pe care o pot pune inca. nu s-a epuizat, deci e loc de mai mult. De asta si rog si colegii mei sa caute toata legislatia universala si unde vede cuvantul primar - atributii sa le transporte catre mine, le iau pe toate. E prevazut de lege, calitatea de ordonator si de reprezentant a comunitatii, obliga.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Da, daca nu sunt alte interventii, propun votul pentru acest proiect de hotarare.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Proiectul de hotarare este adoptat in unanimitate.

(domnul consilier local Boz Petru Eduard a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuinte disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre inchiriere;

Discutii? Nu sunt. Propun votul.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Unanimitate.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

(domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 119723/25.11.2016 incheiat intre Municipiul Iasi si Agentia Nationala pentru Locuinte pentru spatiul din Str. Piata Unirii nr. 12, parter;

Discutii? Va rog, domnule consilier!

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu am doar o intrebare la faza de nelamurire. ANL-ul asta mai face ceva la Iasi? Adica nu am, pentru ca am un birou de 12 mp, e in regula, dar asi vreau sa-i vad ca fac ceva. Este vreun proiect in derulare? Au finantare pentru ceva? ca asa eu.... Ca daca-i iar o structura de aia care ....

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Pentru interpelari nu face obiectul ...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Am întrebat utilitatea. De asta, ii util sa le inchiriem, prelungim contractul. Daca ei nu fac numim nu-i util. Da, asi vrea sa aud motivarea utilitatii, prelungirea acestui contract de inchiriere. Este tot iar unul nu face obiectul, motivarea utilitatii produs este contract de inchiriere. Multumesc!

Domnul primar Chirica Mihai

Foarte pe scurt. ANL-ul face in continuare investitii in Iasi. Sunt in derulare deja constructia de blocuri in regim de inchiriere in credit ipotecar si constructia de blocuri destinata tinerilor din invatamant. Multumesc foarte mult! Biroul de informatii este in continuare deschis.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Da. Multumesc! Daca nu sunt interventii, supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Nu sunt. Unanimitate, proiectul de hotarare este adoptat.

Proiectul nr. 26

Proiect de hotarare privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 93079/17.09.2018.

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Nu sunt. In unanimitate, proiectul de hotarare este adoptat.

Proiectul nr. 27

Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusitprin Hotararea Consiliului Local nr. 211/2018.

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? In unanimitate, proiectul de hotarare este adoptat.

Proiectul nr. 28

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 204 din 30.05.2018 (referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica nr. 78117/ 01.09.2010 incheiat cu SC Ecopiata SA).

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? In unanimitate, proiect este ... Va rog!

Domnul primar Chirica Mihai

Ca discutam si de unele si de altele. Acest proiect de hotarare trebuie sa aiba o justificare foarte clara, pentru ca sa stiti de ce am prelungit de la 10 la 25 de ani si as vrea sa fie chiar si o conditie speculata ca amendament. S-a facut pentru a sustine demersul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, de a obtine terenul rezervat pentru TVR din Sararie, loc in care Universitatea doreste sa construiasca o Baza Sportiva Universitara. Obtinand pana in momentul de fata si suprafata de teren pe care o gestiona Ministerul de Interne pe acelasi amplasament. Prin urmare, TVR Romania solicita prelungirea pe o perioada de timp pana la 25 de ani, care sa justifice o astfel de investitie, care nu va fi mica, cel putin din primele estimari depaseste 400.000 de euro. O reechipare completa si in fine o alta abordare a acestor studiouri de televiziune, iar in compensare dumnealor sa cedeze suprafata de teren catre Universitate, care deja elaboreaza un studiu de prefezabilitate privind construirea unei baze sportive necesara studentilor Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi. Multumesc!

Mulțumesc! Mulțumesc! Consider ca votul a fost exprimat. Nu s-a ... numai n-am spus “in unanimitate”

Domnul primar Chirica Mihai

Ma gandeam sa conditionam ...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

A! Da! Atunci daca este vorba de conditionare vizavi de oportunitatea modificarilor propuse de catre domnul primar, va propun sa reluam votul pentru a putea fi trecute in documente si aceste modificari. Da.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? In unanimitate, proiect de hotarare este adoptat cu aceste modificari.

Urmeaza doua puncte pe ordinea de zi, 29 si 30, este o abtinere de la vot a domnul consilier Gavril motivata si o abtinere de la vot a domnului consilier Surdu, pentru punctul urmator ca sa iesim din sfera ... nu participa la vot, nu e vorba de abtinere, scuze. Da, la 29 si 30 se abtine domnul consilier Gavril, la 30 nu participa la vot domnul consilier Surdu. Deci, dau citire celor doua proiecte, intai Proiectul numarul 29,

(domnul consilier local Aur Marius Catalin a iesit din sala de sedinta).

(domnul consilier local Sandu Vasile a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 29

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 192 mp, situat in Iasi, strada Sf. Andrei nr. 34, proprietatea privata a Municipiului Iasi, identificat in sectorul cadastral 55, parcela CC 1444, inscris in Cartea Funciara a Municipiului Iasi cu numarul cadastral 152234 ;

Discutii? Va rog, domnule consilier Bostan!

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Da, deci as vrea sa explic un pic votul nostru, pentru ca am fost acuzati in mod nedrept si nejustificat de faptul ca nu ne intereseaza soarta orasului si ca tratam lucrurile oda la gramada...pentru asta pentru ca noi recunoastem, ca doua probleme majore ale iesenilor sunt, unul traficul infernal si care este nefluent si al doilea lipsa locurilor de parcare. Partidul National Liberal a hotarat si consilierii liberali au hotarat, ca vor vota de acum inainte, acele proiecte care privesc cai de acces nou create si crearea de locuri de parcare. Ca atare, doar pentru aceste doua categorii de vanzari, concesiuni...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Nu, gresiti! Dati-mi voie, sa nu va las sa terminati, ca sa nu cadeti intr-o eroare. Si daca cel care cumpara, vrea sa faca o parcare?

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pai, atentie, asta am vrut sa spun! Pai cum daca vrea sa faca o parcare, pentru asta noi suntem de acord, cu cai de acces si parcari, cu conditia explicita...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Mie asa mi-a spus, ca vrea sa faca o parcare...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

... si imperativa, ca destinatia respectiva de terenuri sa fie de cale de acces, respectiv de locuri de parcare. Adica sa nu poate fi schimbata destinatia din parcare in construire de orice fel. Multumesc si sper ca aceasta initiativa care este intr-adevar in directia fluidizarii traficului si a problemelor reale a parcarilor, pe care de altfel nu stiu in cat timp o va putea rezolva primaria sa fie apreciata asa cum se cuvine. Multumesc!

Nu sunt inca foarte clar cu fluidizarea traficului, aici am niste ne...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pai noi consideram normal, daca se creeaza noi cai de acces...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Trafic rutier!

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Trafic rutier!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Am inteles acum, multumesc! Daca sunt alte interventii? Daca nu sunt, supunem votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Abtinerea domnului consilier.... participati si va abtineti? Da, e clar, se abtine.

Proiectul de hotarare a fost adoptat. Multumesc!

Trecem la urmatorul proiect.

Proiect nr. 30

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 99 mp, situat in Iasi, strada Pacurari nr. 10, proprietate privata a Municipiului Iasi, inscris in Cartea Funciara nr. 160877 a Municipiului Iasi, nr. cadastral 160877;

Discutii? Nu sunt. Va reamintesc, domnul consilier Surdu nu participa la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Si cu o abtinere, da, doamna secretar?

Proiectul de hotarare a fost adoptat. Multumesc!

Mergem mai departe.

(domnul consilier local Ignat Etienne a iesit din sala de sedinta).

(domnul consilier local Ghizdovat Vlad a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 31

Proiect de hotarare privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 220 din 30 mai 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA MISTRETULUI NR. 23, NUMAR CADASTRAL 148187 intocmit in vederea construirii unei anexe gospodaresti, pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Discutii? Nu participa la vot, pentru ca nu sunt in sala, colegii nostri consilieri, Etienne Ignat si Ghizdovat Vlad. Nu este in sala nici domnul consilier Boz. Nu este in sala, nici domnul consilier Aur. Nu este in sala nici domnul consilier Crucianu. Mai este cineva iesit? Domnul consilier Sandu este de asemenea iesit din sala. Exista cvorum? Da, in regula, continuam, supunem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere, nu? Domnul consilier sau pardon, Tudor, ma ierti! Abtineri? M-am uitat numai la colegul nostru Ciprian. Doua, trei abtineri ... imi cer scuze...

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Da, ma gandesc ca aici unde se abtin colegii liberali, pentru ca aici spun la PUZ foarte clar, construire locuinta individuala imprejmuire teren proprietate persoana fizica. Suta la suta, omul asta isi face si o parcare.

Da. Proiectul de hotarare a fost adoptat. Mergem mai departe.

(domnul consilier local Timofciuc Razvan a iesit din sala de sedinta).

(domnul consilier local Sandu Vasile a intrat in sala de sedinta).

(domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan a intrat in sala de sedinta).

Proiect nr. 32

Proiect de hotarare privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 389 din 31 august 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IANCU BACALU NR. 31A, NUMAR CADASTRAL 136291, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective, pe teren proprietate privata, persoana fizica;

Discutii? Domnul Consiliul Sandu a revenit in sala. Supunem votului! Cine este pentru?

Impotriva? Domnul consilier, participati la vot? Sunteti pentru? punctul 32? Vreau sa stiu daca va contorizez votul sau nu? Sunteti pentru? Ok, va rog sa luati in considerare si votul domnului consilier Crucianu.

Abtineri? Trei abtineri, domnul consilier Timofciuc nu este in sala.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

(domnul primar Mihai Chirica a iesit din sala).

Proiect nr. 33

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ARAPULUI NR 132A, NUMAR CADASTRAL 18053, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica;

Discutii? Nu sunt, supun votului!

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Trei abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 34

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA IARMAROC NR. 2, NUMAR CADASTRAL 154780, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate, persoana fizica;

Discutii? Nu sunt, supun votului!

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Trei abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 35

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 6, NUMAR CADASTRAL 134929, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;

Discutii? Nu, supun votului.

Cine este pentru? Impotriva?

Abtineri? Trei abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 36

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEA UA IASI -VOINESTI FN, NUMAR CADASTRAL 157373, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica;

Discutii? Nu, supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Trei abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 37

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 60, NUMAR CADASTRAL 155505 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri, persoane fizice ;

Discutii? Nu sunt. Votam!

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Participati la vot domnilor consilieri? Nu participa, deci trei abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

(domnul consilier local Ignat Etienne a intrat in sala de sedinta).

(domnul consilier local Ghizdovat Vlad a intrat in sala de sedinta).

Proiect nr. 38

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA DECEBAL NR. 22A, NUMAR CADASTRAL 130253, intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate, persoana fizica;

Discutii? Nu sunt, supun votului!

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Cinci abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 39

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DEALUL BUCIUM NR. 1A, NUMAR CADASTRAL 155108, intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri, spatii de prezentare si depozitare pe teren proprietate, persoana juridica;

Discutii? Nu sunt, supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Domnilor consilieri votati? Ridicati, va rugam manuta. Multumesc.

Cinci abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 40

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA TOMA COZMA NR. 102A, NUMAR CADASTRAL 158220, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective mici pe teren proprietate, persoana fizica;

Discutii? Nu sunt, supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Cinci abtineri. Patru, ca domnul consilier bea apa. Cinci.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Nu se vorbeste la microfon.

Na, sunt zootehnist si mi se permit diverse interventii.

(domnul consilier local Timofciuc Razvan a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 42

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR.18, NUMAR CADASTRAL 154961, intocmit in vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare, pe teren proprietate privata, persoana juridica;

Discutii? Nu sunt, supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Sase abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 43

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TREI FANTANI NR. 3, CF 152997, NUMAR CADASTRAL 152997 intocmit in vederea construirii unui sediu de firma, depozit si spatiu prestari servicii, pe teren proprietate privata, persoana juridica ;

Discutii? Nu sunt, supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Sase abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 44

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 36, NUMAR CADASTRAL 143116,intocmit pentru investitia "Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova", persoana juridica ;

Discutii? Da, domnul consilier!

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Dat fiind faptul ca sunt 2 Proiecte intr-adevar de importanta pentru comunitate, grupul de consilieri a Partidului National Liberal a decis sa voteze ambele aceste proiecte si 44 si 45, prin exceptie de la hotararea referitoare la PUZ-uri. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Trebuie sa spuneti prin hotararea interna referitoare la abtinere.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Hotararea grupului...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

A, da. Va rog, domnule consilier Surdu!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

As vrea sa multumesc in primul rand in numele iesenilor, consilierilor care au votat pana acum PUZ-uri si sa va explic domnilor consilieri liberali, ca toate PUZ-urile sunt de o importanta pentru Municipiul Iasi. Daca ne uitam in titulatura fiecarui PUZ, vom observa ca sunt constructii de locuinte, sunt constructii de spatii de birouri, sunt constructii de spatii pentru afaceri si un oras nu se poate impotmoli, datorita faptului ca o parte din consilieri nu inteleg ca motorul de dezvoltare, colectare a taxelor pentru primarie este in primul rand generat de acest mers inainte al societatii prin dezvoltare. Dezvoltare se face prin aprobarea de proiecte de dezvoltare, de investitii. Inca o data, multumesc consilierilor care au inteles ca aceste PUZ-uri trebuie votate si cei care asteapta astazi sa vada daca le-a fost aprobat proiectul sau nu, sa stie ca, consilierii care au votat proiectul sunt consilierii Partidului Social Democrat si consilierii ALDE si PMP. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc domnule consilier, va rog domnule viceprimar!

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

In completarea a ceea ce a zis domnul consilier Surdu, toate PUZ-urile sunt importante, ca de fapt ele, reactualizeaza un Plan Urbanistic General. Si-l repetam pana cand dumneavoastra o sa intelegeti. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc! Daca nu sunt alte interventii, supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Unanimitate.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 45

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL C. A. ROSETTI FN, NUMAR CADASTRAL 131088, Intocmit pentru investitia "Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova", persoana juridica ;

Discutii? Nu sunt, supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Unanimitate.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 46

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA VISANI, NUMAR CADASTRAL 156409, intocmit in vederea construirii de locuinte colective mici, persoane fizice ;

Discutii? Nu sunt, supun votului. Domnul consilier Bostan este iesit din sala.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Cinci abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 47

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA VISANI, NUMAR CADASTRAL 156410, intocmit in vederea construirii de locuinte colective mici, persoane fizice ;

Discutii? Nu sunt, supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Cinci abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Intram in zona Proiectelor, care se regasesc in Dispozitia 2077:

Proiect C.1.

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre dl deputat Nicolae Banicioiu, in vederea organizarii biroului parlamentar;

Discutii? Va rog domnule consilier Ignat Etienne!

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru ca nu am fost convocat la o sedinta a unei comisii din care fac parte, ma simt nevoit sa-mi exprim punctul de vedere in sedinta de Consiliu Local. Imi pun intrebarea de ce are nevoie acest deputat de un cabinet parlamentar care in cei aproximativ doi ani de mandat, a reusit si va rog atentie, la... sa aiba o singura propunere legislativa in Parlament si, atentie, o singura luare de cuvant tot in Parlament. Acum daca consilierii locali vor aproba inchirierea acestui spatiu, va propun sa il faceti si punct turistic denumit cabinetul parlamentar al deputatului fantoma. Am sa...in cazul in care va fi aprobat, va anunt ca voi sesiza prefectul pentru ca, conform Regulamentului de Functionare al Consiliului Local la articolul 21, alineatul 1 din HCL 178 privind Regulamentul de Organizare si Functionare, spune foarte clar: convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acestuia de regula cu cel putin trei zile inainte, si la aliniatul 3, participarea membrilor comisiei la sedintele acestea este obligatorie. Si acum ma uit in Proiectul de Hotarare, la procesul verbal incheiat in data de 25 septembrie, unde nu am fost convocat, presedinte este domnul Harabagiu Gabriel care ar trebuit sa ma fi chemat la aceasta comisie. Va spun clar, ca votul nostru este clar impotriva. Multumesc!

(domnul primar Chirica Mihai a intrat in sala de sedinta).

(domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan a iesit din sala de sedinta).

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da, va rog domnule consilier Gavril!

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Inteleg argumentele colegului, distinsului coleg de la Partidul National Liberal, eu totusi propun sa revenim la respectarea principiului legalitatii si aplicarea intocmai a dispozitiilor articolul 40, alineatul1, 2, asa cum este foarte bine transcris in nota de fundamentare. Da, autoritatile locale pun la dispozitia deputatilor si senatorilor, spatii pentru organizarea si functionarea birourilor parlamentare, ale acestora. In concluzie, daca autoritatile locale sunt sesizate cu privire la punerea la dispozitie a un astfel de spatiu, exista spatiu si Consiliul Local voteaza impotriva acordarii acestui spatiu, ajungem in situatia de incalcare flagranta a articolul 40, alineatul1, 2 din Legea 96 pe 2006. Deci nu mai respectam principiul legalitatii, cel pe care il tot trambitam in sedintele de Consiliu Local. Ca atare, rog consilierii inclusiv distinsii consilieri ai Partidul National Liberal, sa nu incalce Legea 96 pe 2006. Va multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc pentru precizari, domnule consilier, aveti ceva in plus de adaugat fata de ce ati spus mai devreme? Pai, va rog sa va adunati materialul, intr-o singura interventie.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Eu va repet inca o data ceea ce am spus mai devreme. Procesul verbal... nu am fost... sedinta nu a fost convocata conform regulamentului Consiliului Local, cu trei zile inainte de catre presedinte. Eu nu am fost convocat, deci practic, nici acest aviz nu cred ca este legal. Foarte simplu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Bun, vizavi de aceasta interventie, imediat domnule consilier, noi in sedintele comisiilor, eu propun Comisia juridica sa preia acest subiect ca, toate convocarile sa se realizeze prin email, pe adresa de email a fiecarui consilier, cu raspuns daca a primit acest material. Faptul ca ati fost convocat, ca v-a sunat la telefon si nu ati vrut dumneavoastra sa veniti sau ati fost, sau nu ati fost, sau nu ma intereseaza la momentul asta, rog un punct de vedere al Comisiei juridice care sa lamureasca aceasta problema. Va rog, domnule viceprimar!

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Asa cum am discutat si ieri la Comisii, poate dintr-o eroare, dumneavoastra nu ati reusit sa raspundeti la telefon sau nu ati fost convocat. Repet, Plenul Consiliului Local este cel suveran. Proiectul a primit aviz din partea Comisiei juridice. Legat de activitatea domnului parlamentar, nu cred ca aveti un instrument de masura, daca aveti dati-ni-l si noua sa vedem si noi, cum ati putut dumneavoastra cuantifica activitatea unui parlamentar. Lasati ce ati gasit pe site-ul Camerei Deputatilor sau stiu eu prezente, ca nu cred eu ca activitatea dumneavoastra in Consiliul Local are legatura cu prezenta dumneavoastra aici. De multe ori, sunteti prezent si sunteti prezent degeaba, de multe ori veniti la sedintele Consiliului Local si veniti degeaba, de multe ori veniti la Comisiile de Urbanism si veniti, stam ore intregi, nu votati nimic si veniti degeaba. Astazi ne-ati tinut si am rugat colegii mei din spatele dumneavoastra, pe rand fiecare, cand a terminat Proiectele de pe Ordinea de Zi, sa mearga in birou, pentru ca au si alte lucruri, nu sa stea sa va asculte pe dumneavoastra pentru ca asa cum a spus si domnul consilier Surdu pentru ca nu aveti timp sa vorbiti acasa tot ce aveti de vorbit. Rezumati-va strict la Proiectul de Hotarare pe care il discutam. V-as invita maine daca va permite timpul, sa mergeti impreuna cu mine, la Spitalul de Recuperare, sa vedeti ce s-a intamplat acolo in timpul cat domnul Banicioiu a fost ministrul Sanatatii. Nu am vazut ca parlamentarii dumneavoastra, nici pe hartie nu au desenat autostrada la Iasi, au desenat o sura in padurea din... sa zicem, sa zicem, da, sa zicem, aeroport. Multumesc!

(domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan a intrat in sala de sedinta).

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Cand interveniti domnule consilier, nu uitati calitatea de consilier a domnului viceprimar si nu neaparat de executiv. Adica retineti cand interveniti, deocamdata gestiunea luarilor de cuvant, si nu vreau sa las pe nimeni sa preia atributiile decat atunci cand ii vine randul. Multumesc! Va rog, domnule consilier!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Da, am luat act de ce mi-ati propus vizavi de acest aviz. Constat ca procesul verbal care insoteste acest aviz este semnat de 6 persoane dintr-un total de 9 membri. Asadar avizul este legal. Intr-adevar asa cum spunea si domnul viceprimar, este posibil ca dintr-o eroare, domnul consilier fie sa nu fi putut fi contactat, fie sa nu fi raspuns. Asadar, cred ca ar fi de bun augur, ca pe viitor, toate convocarile la Comisiile de Specialitate, ma refer aici la cele care fundamenteaza astfel de hotarari, sa fie facute pe email, in scris de la secretariat, avem adresa de email al consilierilor si atunci nu mai avem astfel de discutii.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Sigur, va multumesc, va rog domnule consilier Vintila!

Domnul consilier local Ignat Vintila Iordan

Da, multumesc. A facut o afirmatie colegul nostru, precum ca va face plangere la prefect sau o sesizare, banuiesc impotriva Plenului, impotriva noastra a consilierilor. Eu ma simt intimidat, drept pentru care va cer o explicatie, de ce vreti sa imi influentati votul pe care vreau sa-l acord? ... Am cerut o explicatie, te rog frumos sa fii cuviincios ca am cerut o explicatie colegului meu Etienne . Nu va cheama Etienne.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog domnule Ignat, sa va justificati!

Domnul consilier local Ignat Etienne

Eu nu fac o plangere impotriva dumneavoastra, eu am spus ca voi ataca la prefect aceasta Hotarare, pentru ca in primul rand desi invoca ca m-a sunat cineva, nu m-a sunat absolut nimeni. V-am spus mai inainte ce spune Hotararea de Consiliul Local privind Organizarea si Functionarea Consiliului Local, aceea de a fi convocat la aceasta sedinta. Iar nu am fost convocat, si v-am spus mai inainte, ca nu consider ca este...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Am inteles, va rog domnule consilier Vintila!

Domnul consilier local Vintila Iordan

Problema asta pe care o ridicati puteati sa o faceti, e dreptul dumneavoastra! Dar puteati sa o faceti, fara sa o pronuntati in Plenul Consiliului Local. Eu v-am spus, o interpretez ca o amenintare sau ca o intimidare, sa vorbesc mai elegant.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da, multumesc si eu am simtit aceeasi presiune, care se pune asupra unui vot si nu as vrea sa...chiar daca ma sperii greu.

Domnul primar Chirica Mihai

Stiti cum... daca imi permiteti domnule presedinte!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va rog, va rog!

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Voiam sa spun domnului Etienne, ca e pacat ca se adreseaza Prefecturii, in general Partidul Liberal se adreseaza direct Curtii Constitutionale.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, va rog domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Eu nu am sa incerc sa fac o disputa politica pe aceasta tema. Este o masura absolut fireasca cand un parlamentar, asa cum am rugat si colegii de la USR. Acest spatiu a mai fost propus si USR-ului pentru a putea fi preluat de catre un parlamentar a acestei formatiuni politice si a fost refuzat. De altfel, nu s-a mai transmis nici o adresa de nici un fel. Pe de alta parte, toate argumentele invocate de colegul nostru mi se par un pic puerile si as spune aproape retoric, la ce-i foloseste cabinetul de parlamentar primit de domnul Bodea?! Dati-mi si dumneavoastra o explicatie. Ce a facut domnul Bodea de la preluarea mandatului din decembrie 2016 si pana in prezent pentru comunitatea ieseana?! Un singur lucru, oricat de mic, care l-a facut si care a fost de folos comunitatii, pentru acel singur lucru oricat de mic, voi propune retragerea de pe ordinea de zi chiar in timpul desfasurarii, daca dumneavoastra veti fi de acord. Dar tacerea vorbeste mai mult decat un raspuns. Nu a facut nici dumnealui absolut nimic. Am avut o colaborare buna cu domnul parlamentar Banicioiu, mai ales pe Spitalul de Recuperare, unde un am reusit sa aducem cel mai performant robot de recuperare medicala pentru membre inferioare, din tara, si a fost foarte bine primit de toti pacientii care au beneficiat de aceste servicii medicale. Pe de alta parte, e un drept legitim pe care nul putem contesta, decat daca vrem sa privim acest lucru cu rautate, cu rea vointa. Pe de alta parte, va veni timpul si pentru alti parlamentari poate si din actuala legislatura sau viitoare care vor cere lucruri similare. Creati o cutuma, care poate deveni periculoasa si transforma Consiliul Local in ceea ce nu trebuie sa devina niciodata. Nu suntem in masura acum sa evaluam calitatea parlamentarilor nostri, pentru care ar trebui sa ii luam pe toti. Asa ar fi cinstit si corect. Cetatenii, votantii vor face acest lucru la urna de vot, si asta se va intampla atunci cand va fi cazul. Este o solicitare venita pe principiul legii, si desigur intr-un spirit de colegialitate transpartinica fata de oricine, ar ajunge sa reprezinte comunitatea in Parlamentul Romaniei ... as avea accesai abordare. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc! Si eu fac referire la contextul juridic pe care l-a mentionat domnul consilier Gavrila, adica nu mai este cazul sa... Consider ca au fost închise discuțiile. Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Impotriva? Cinci voturi impotriva. Proiectul este adoptat. ...

Nu se intruneste cvorumul.

Proiectul de hotarare a fost respins.

Este vot de patrimoniu de asta am.

Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu

Daca imi permiteti, pentru sedinta urmatoare as propune, si vorbesc foarte serios, sa initiem un Proiect de Hotarare, sa reziliem contractele la toti parlamentarii.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu, nu la toti, unuia singur!

Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu

Sau unuia singur!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Asteptam opozitia.

Domnul primar Chirica Mihai

In momentul in care sunt 18 voturi, ne intalnim din nou la masa. Ati deschis o cutie periculoasa pentru democratia romaneasca.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog domnule consilier este post factum, repet, ca sa fie inteles pentru toata lumea.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Eu vreau sa precizez exact ce am precizat si inainte, dar vreau sa aduc aminte domnilor consilieri, ca acest vot incalca o gravitate deosebita dispozitiile legale care nu ofera posibilitatea autoritatilor locale de a pune la dispozitie, pentru ca nu exista nici o particula de facultativ in dispozitia legala pe care eu tocmai am enuntat-o, ci exprimarea este oarecum imperativa: pun la dispozitie! Fara nici o marja de negociere , atat timp cat spatiile respective exista si sunt acceptate, poate nu ar fi fost acceptate. Deci este foarte grav si atrag un semnal de alarma ca, votarea unor sau respingerea unor Proiecte de Hotarare asupra caruia Consiliul Local in baza dispozitiilor legale este obligat sa se pronunte, da, reprezinta un precedent periculos si este dureros ca Consiliul Local este pus in aceasta situatie doar de niste ambitii personale. Va multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Eu vreau sa subliniez mai mult decat atat, ca n-a fost, cum sa spun, nu a fost nici o interpretare a legii, ci a fost pur si simplu o directionata catre, iar cine a facut gestul asta trebuie sa si-l asume. Va rog domnule consilier Pintilei.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Eu stau si ma intreb daca este corect sa parasesti Sedinta de Consiliu inainte de terminarea lucrarilor. Si daca este exista vreo prevedere legala in regulamentul nostru, daca nu, va trebui sa votam niste sanctiuni pentru aceste atitudini, ca uitati ce se intampla, ori in mod voit au plecat ca sa pice, sa nu se realizeze cvorumul, si practic exact ce a spus colegul nostru Gavril, ne facem de ras, nu respectam legea.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Imi era ca o sa spuneti cine stie ce trasnaie, dar m-a ferit Dumnezeu! Deci ideea este in felul urmator! Rog Comisia Juridica, domnilor consilieri va rog sa fiti atenti, propun sa... Comisia juridica sa ia nota explicativa celor care, acum la momentul asta, pentru lectura mai multor Proiecte de Hotarari nu este in sala si va rog sa avem aceasta nota, rezumat al notei explicative, pe care sa o prezentati la Sedinta Comisiilor Reunite, atunci cand este cazul. Rog pe domnul viceprimar Harabagiu sa isi exprimi punctul sau de vedere.

Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu

Multumesc, domnul presedinte! In completarea la ce a spus colegul meu consilier Gavril, as dori sa va supun votului, domnule presedinte ca, consilierii grupului PNL, care au votat impotriva, sa-i putem si nominaliza, tinand cont de consecintele juridice, la care a facut referire colegul nostru. As dori in procesul verbal sa fie nominalizati cu nume si prenume.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Nu, eu zic, pentru ca votul s-a exprimat si o astfel de solicitare trebuia sa vina inainte de exprimarea votului, consider ca este ca duca solicitarea. Cel care, cel care doreste, cel care doreste o nominalizare, face o solicitare pe cale legala si pe cale legala i se da raspunsul. Nu vreau sa... pot sa pun din colegialitate, o intrebare. Considera initiatorul sau purtatorul de cuvant al acestei opinii, domnule Ignat Etienne considerati ca e necesar sa resupunem la vot proiectul in discutie, v-ati schimbat opinia?

Domnul consilier local Ignat Etienne

Nu mi-am schimbat deloc opinia , v-am spus.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Bun, in regula. Atat am vrut sa stiu!

Domnul consilier local Ignat Etienne

Avizul pe care-l aveti nu este legal, pentru ca nu am fost convocat, v-am spus ce scrie in HCL 178.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Am inteles. Domnul consilier, va rog sa ma credeti, ca nu am facut decat sa intind o mana catre o alta luare de pozitie. Consider subiectul inchis! Propun sa mergem mai departe. Va multumesc ! Va rog domnule viceprimar!

Domnul viceprimar Radu Botez

Am fost si eu o perioada de timp, doua legislaturi, consilier, si sigur exista si pe atunci un presedinte de organizatie municipala, presedinte de organizatie judeteana si tot felul de decizii, dar credeti-ma, niciodata nu am fost in situatia de a ma lasa, eram sa zic calcat in picioare, influentat de anumite atitudini subiective. De aceea, vreau inca o data sa va atrag atentia la ceea ce a spus la inceput domnul Pintilei si anume, v-a dat un sfat, sa va lepadati de Satana!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, e vineri si probabil de asta se fac atatea.. .Va grabiti?

Proiect C.2.

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, a unitatilor de invatamant particular si confesional/autorizate din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2018-2019;

Discutii? Nu sunt. Supun votului!

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Unanimitate.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect C.3.

Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament in Municipiul Iasi si a includerii obiectivului in lista de investitii a Municipiului Iasi;

Va rog...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Da, vreau sa felicit Executivul, pentru o astfel de realizare. As vrea sa... pe parcursul perioadei imediat urmatoare, sa identificam noi suprafete unde s-ar putea construi astfel de terenuri, pentru ca sunt la nivelul Municipiului Iasi din pacate, foarte putine baze sportive, terenuri de sport, pe care copiii sa poata practica sportul. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, multumesc! Sigur aceleasi cuvinte, pentru aprecierea initierii. Daca nu sunt alte interventii supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Unanimitate.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect C.4.

Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 211/2018 cu terenurile din Anexele 1 - 50, aflate in administrarea Municipiului Iasi.

Discutii? Supun votului!

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Unanimitate.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect C. 5.

Proiect de hotarare privind denumirea unei artere din Municipiul Iasi Aleea Prof. Victor Bulacovschi;

Discutii? Nu sunt. Supun votului!

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Unanimitate.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Cu aceasta, ordinea de zi a fost epuizata. Va multumesc!. Toate cele bune!

PRESEDINTE DE SEDINTA,          SECRETAR MUNCIPIUL IASI,

Consilier Local

BOISTEANU PAUL CORNELIU         IONASCU DENISA LILIANA

CIC PO 03/F3