Proces verbal din 30.01.2018

PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 30.01.2018 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI
Nr. 12649/06.02.2018

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.01.2018

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 30 ianuarie 2018 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iasi

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1. ALDEA CATALINA

2. BOCA ADRIAN FLORIN

3. BOISTEANU PAUL CORNELIU

4. BOSTAN CIPRIAN MANUEL

5. BOTEZ RADU

6. BOZ PETRU EDUARD

7. CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA

8. COTOFAN ALEXANDRU CRISTINEL

9. CRUCIANU TEODOR BOGDAN

10. DORNEAN TUDOR

11. GABURICI VIOLETA ADRIANA

12. GHIZDOVAT VLAD

13. HARABAGIU GABRIEL VASILE

14. IGNAT ETIENNE

15. ISTRATE DUMITRU MARCEL

16. JUGRIN LUCIAN

17. NEDELCU VLAD NICOLAE

18. PIFTOR DANIEL

19. POSTOLACHE ANDREI

20. SANDU VASILE

21. SCRIPCARU CALIN

22. SURDU GABRIEL MIHAI

23. TAUTU IULIANA DANIELA

24. TIMOFCIUC RAZVAN

25. VINTILA IORDAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica -Primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Ciobotaru Florentin Traian si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 125 din data de 26 ianuarie 2018, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1 Proiect de hotarare privind acoperirea temporara a golurilor de casa din excedentul anilor anteriori;

2.    Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a Municipiului Iasi pe anul 2017;

3.    Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 218/2017 privind aprobarea actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local, ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau tiparite prin intermediul unui centru de imprimare masiva, valabile fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal local, conform art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.    Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 5 din Hotararea Consiliului Local nr. 175 din 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018 propuse de catre Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Iasi;

5.    Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “Romania prinde aripi”;

6.    Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna februarie

2018;

7.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Canal evacuare ape pluviale zona Cicoarei” ;

8.    Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi;

9.    Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi, incepand cu data de 01.01.2018;

10.    Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 529/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iasi si directiile subordonate, pentru anul 2018 ;

11.    Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Politiei Locale Iasi, incepand cu data de 01.01.2018;

12.    Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Directiei de Asistenta Comunitara Iasi si unitatile subordonate, incepand cu data de 01.01.2018;

13.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2018;

14.    Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Iasi nr.533/15.12.2017, in sensul incetarii finantarii proiectului "Centrul de Zi Prichindel" de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi incepand cu data de 30.04.2018;

15.    Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Directiei Locale de Evidenta Persoanelor Iasi, incepand cu data de 01.01.2018;

16.    Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul aparatului administrativ al Directiei Crese Iasi incepand cu data de 01.01.2018;

17.    Proiect de hotarare privind aprobarea rețelei școlare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2018-2019;

18.    Proiect de hotarare privind aprobarea retelei școlare a unitatilor de invatamant particular si confesional acreditate / autorizate din Municipiul Iași pentru anul școlar 2018-2019;

19.    Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 415/2016, in șenșul inlocuirii unui reprezentant al Conșiliului Local in calitate de membru in Conșiliul de Adminiștratie al Inștitutului Regional de Oncologie Iași, Str. General Berthelot nr. 12, Iași;

20.    Proiect de hotarare privind convocarea A.G.A. in vederea prelungirii cu doua luni a mandatelor adminiștratorilor provizorii la Societatea Compania de Tranșport Public Iași;

21.    Proiect de hotarare privind privind modificarea anexei 4.1-Bunuri de retur utilizate de Operator in executarea Contractului din Hotararea Conșiliului Local al Municipiului Iași nr. 169 din 31 mai 2016;

22.    Proiect de hotarare privind aprobarea tranșmiterii in foloșinta gratuita catre UAT Municipiul Tulcea a unui numar de 5 autobuze urbane proprietate privata a Municipiului Iași;

23.    Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuinte dișponibile, conștruite prin ANL, deștinate tinerilor șpre inchiriere;

24.    Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei Federatiei Comunitatilor Evreiești din Romania - Cultul Mozaic conștand in imobilul șituat in Municipiul Iași, ștr. Pacurari nr. 17 și includerea aceștuia in proprietatea publica a Municipiului Iași ;

25.    Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a Municipiului Iași a mijlocului fix “Platforma tehnologica” aflata in adminiștrarea Colegiului Tehnic de Tranșporturi și Conștructii Iași, in vederea cașarii ;

26.    Proiect de hotarare privind completarea elementelor de identificare ale unor bunuri inventariate in domeniul public al Municipiului Iași, inșușit prin Hotararea Conșiliului Local al Municipiului Iași nr.154/2017;

27.    Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unor terenuri proprietate a Municipiului Iași, șituate in zona Podgoria Copou, trup Cirlig, șector cadaștral 74, inșcrișe in cartea funciara CF 132868 și CF 132866 și in zona Moara de Vant, șector cadaștral 107 inșcriș in CF 132963;

28.    Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului Iași, șituat in Iași, Strada Codreșcu, nr. 6, in 2 loturi ;

29.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui șpatiu comercial (conștructie și teren aferent inșcriș in CF 120493-C1-U46), proprietate privata a Municipiului Iași, șituat in municipiul Iași, ștr. Bacinșchi nr. 6, bloc CL1, tr. 2, parter ;

30.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in șuprafata 134 mp, șituat in Iași, Strada Mioritei, intre nr.2 și 4 apartinand domeniului privat al Municipiului Iași ;

31.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in șuprafata de 1.062,18 mp, indentificat in tarlaua 69, parcela 3837/52, avand nr. cadaștral 157758, inșcriș in cartea funciara nr. 157758 șituat in Iași, ștrada Hlincea nr.67 A ;

32.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in șuprafata 149 mp șituat in Iași, ștrada Hlincea , indentificat in tarlaua 69, parcela 3837/51, avand nr. cadaștral 157789, inșcriș in cartea funciara nr. 157789 ;

33.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in șuprafata de 285 mp șituat in Iași, ștrada Hlincea, indentificat in tarlaua 69, parcela 3837/50, avand nr. cadaștral 157740, inșcriș in cartea funciara nr. 157740 ;

34.    Proiect de hotarare privind aprobarea inchiderii obiectivului Baia Publica și abrogarea anexei 10.6 din Hotararea Conșiliului Local nr.175/2017;

35.    Proiect de hotarare privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 153 /2017 ;

36.    Proiect de hotarare privind incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local Nr. 169 din 13 mai 2011 (privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatelor de atestare a edificarii /extinderii constructiilor de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Iasi);

37.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA IASI VOINESTI, NUMAR CADASTRAL 155170, Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;

38.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA AL. O. TEODOREANU NR. 41, NUMAR CADASTRAL 133392, intocmit in vederea extinderii constructiei existente, persoana fizica ;

39.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ION NECULCE NR. 28, NUMAR CADASTRAL 138066 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

40.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SEMANATORULUI NR. 22, NUMAR CADASTRAL 154060 intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

41.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SIMION BARNUTIU NR. 11, NUMAR CADASTRAL 152341 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica;

42.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IASI, STRADA ETERNITATE NR.66, NUMAR CADASTRAL 150513, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

43.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA BUCIUM NR. 7, NUMAR CADASTRAL 139399, Intocmit in vederea construirii unei locuinte, garaj autoturism, anexe si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice;

44.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 137619, intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana juridica ;

45.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL NICOLAE IORGA NR.14B, NUMAR CADASTRAL 149943 intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata, persoane fizice;

46.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 130, NUMAR CADASTRAL 138751,136317,intocmit in vederea construirii de locuinte colective, pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

47.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 82, NUMAR CADASTRAL 125145, Intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential pe teren privat, persoana juridica ;

48.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, NUMERE CADASTRALE 150249, 150250, 150251, 150252, 150253, 150254 ,Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice ;

49.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 125, T19, NUMAR CADASTRAL 143097,intocmit in vederea introducerii in intravilan municipiului Iasi, pentru construire locuinta individuala si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

50.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA STOICESCU NR. 3A, NUMAR CADASTRAL 129889 întocmit in vederea construirii de locuinte colective, camin studentesc, locuinte in regim hotelier pe teren proprietate privata persoane fizice ;

51.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 177, NUMAR CADASTRAL 139283, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica ;

52.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA VARIANTA UZINEI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 156486, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica ;

53.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA CIRIC NR. 24, NUMERE CADASTRALE 141966 si 142011, intocmit in vederea extinderii si etajarii locuinte existente, pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

54.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA CUZA - VODA NR. 44, NUMAR CADASTRAL 133065 intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana juridica;

55.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IASI, STRADA CIURCHI NR. 109C, NUMAR CADASTRAL 125911, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica ;

56.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IANCU FLONDOR NR. 65, NUMAR CADASTRAL 140084 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, garaj, anexa gospodareasca si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica;

57.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 76B, NUMAR CADASTRAL 148243, Intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte colective, pe teren proprietate, persoane fizice;

58.    Proiect de hotarare privind aprobarea unor proceduri in emiterea actelor administrative ale Municipiului Iasi ;

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult. O sa mai am o rugaminte, sa nu ne asezam, pentru ca din nefericire, stiti ca s-a stins din viata excelenta sa, domnul academician Neagu Djuvara, cetatean de onoare al Municipiului Iasi, motiv pentru care sa ii pastram un scurt moment reculege. Va multumesc. Dumnezeu sa il odihneasca.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Buna dimineata va spun si eu. Bine ati veniti la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 125 din data de 26 ianuarie 2018. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: domnul Aur Marius Catalin, domnul Piftor Daniel. Va supun aprobarii Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 15 decembrie 2017, Procesul verbal al sedintei extraordinare din 28 decembrie 2017, precum si Procesul verbal al sedintei extraordinare din 25 ianuarie 2018. Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin - președinte de sedinta

Va multumesc frumos. Sarut mana. Buna dimineata domnule primar, buna dimineata domnilor, sarut mana doamnelor. Supunem atentiei dumneavoastra ordinea de zi cu doua precizari, proiectul de hotarare numarul 6 cu amendament, iar la proiectul de hotarare nr 58 deja aveti la mapa modificarile aferente. Inainte de toate, fiind o sedinta ordinara avem posibilitatea sa ne exprimam prin intermediul interpelarilor. Asadar cine doreste sa se inscrie la cuvant. O sa mergem de data asta de la stanga la dreapta. Va rugam.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

V-am dat cuvantul domnul consilier? Va rog tare mult. Eu stiu ca astazi este o zi a reconcilierii, Sfintii Trei Ierarhi, am crezut ca sunteti un om de stiinta de credinta, dar asta e o alta discutie. Va rog. Domnule Postolache, doriti sa luati cuvantul? Va rugam, aveti cuvantul.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Nu stiam daca mai este cineva inaintea mea. Buna dimineata stimati colegi. O sa am o interventie putin mai lunga si cateva intrebari punctuale. O sa imi aleg foarte atent cuvintele pentru ca nu vreau sa dau impresia ca interventia mea ar fi politica sau populista, nu asta este intentia mea. Ma refer la initiativa, propunerea mea de a infiinta o comisie de ancheta din acest consiliu pe subiectul santierului din CUG-Nicolina unde am avut acel incident cu surparile care au dus la surparea trotuarului si a strazii pana la un punct. Acum vreau sa explic ce gandesc si la ce cred eu ca ar ajuta o asemenea comisie. Mai era cineva care radea de mine intr-un comentariu pe Facebook ca vreau sa trimit consilierii sa sape prin noroi si sa gaseasca gropile, nu asta este intentia. In niciun caz o comisie de ancheta a Consiliul Local pe acest subiect nu s-ar substitui responsabilitatilor institutiilor care au atributii clare in domeniu. De exemplu, Inspectoratul de Stat in Constructii deja a fost acolo, a venit cu niste concluzii si a luat niste decizii. Poate si alte institutii se vor mai duce, vor mai analiza situatia si vor lua niste decizii. Ce avem noi insa in Consiliul Local si nu are nicio alta institutie, este abilitatea si responsabilitatea morala nu numai de a interpreta scriptic anumite lucruri, ci de a informa cetatenii orasului si de interpreta ceea ce se intampla in contextul dezvoltarii municipiului Iasi, pentru ca de asta suntem alesi, nu suntem pusi, putem avea pareri, putem judeca situatii. Observam deja cum a fost atunci o agitatie in presa cand s-a intamplat evenimentul, lucrarile s-a dus oarecum uitarii si ce ramane in urma inca o caramida la starea de neincredere generala pe care o vedem in oras in randul cetatenilor asupra tot ceea ce inseamna constructii, asupra tot ceea ce inseamna legalitatea lor, asupra tot ceea ce inseamna faptul ca se respecta sau nu regulile. Concret ce propun eu. Propun ca 5, 6, 7 dintre noi sa formeze un grup, o comisie care sa se informeze din rezultatele si din anchetele celorlalte institutii ale statului si care sa vina in fata noastra cu un raport de recomandari si de interpretari si de judecata a situatiei si poata vor propune schimbari in modul de lucru al executivului, poate vor informa cetatenii asupra a ceea ce se intampla pentru a creste increderea oamenilor ca noi stim ce facem aici. Nu sta in responsabilitatea mea, nu am nici competentele tehnice si nici nu pot eu din opozitiei sa fac comisii, dar daca, de exemplu, stimatul nostru coleg presedintele comisiei de arhitectura si amenajarea teritoriului ar alege un grup de 5, 6, 7 colegi care ar putea chiar sa coincida cu cei din comisia de arhitectura si amenajarea teritoriului, desi evident ca in indeplinirea acestor atribuiri nu ar face acelasi lucru, care sa faca acest lucru, sa vina in fata noastra peste o sedinta, doua sa ne arate rezultatele anchetei lor, eventual sa organizeze si o conferinta de presa in care sa explice ce au aflat, cu reprezentanti de la toate partidele. Eu cred ca ar fi un mesaj foarte bun, foarte util si foarte frumos in fata cetatenilor asupra faptului ca noi ne luam in serios responsabilitatile. Aceasta este propunerea mea. A doua interventie, am o serie foarte punctuala de intrebari catre domnul primar. In ce fel sunt prinse sau nu sunt prinse in proiectul de buget pe anul 2018 urmatoarele investitii. E vorba de pasarela pietonala de la Gara, de unul sau mai multe din acele poduri rutiere peste Bahlui din zona Strandului care au fost discutate la un moment dat, este vorba de acele poduri pietonale pentru Bahlui din zona universitatile care au fost discutate la un moment dat, cred ca am aprobat niste indicatori tehnico -economici atunci, si acuma este vorba de acele pasaje supraterane din zona Podului Rosu care nu au ajuns in consiliu, dar au fost vehiculate in presa si este vorba si de acea parcare de la intrarea in oras, in CUG, care ar face parte intr-un sistem park and ride, care iara inca nu a ajuns in fata noastra, dar a fost vehiculata in presa. As vrea sa aflu daca sunt prinse in bugetul pe anul acesta si in ce masura, doar studiul sau si o parte de executie sau executia totala. Multumesc mult.

Domnul primar Chirica Mihai

Buna dimineata, repet si eu. Va multumesc ca ati onorat sedinta de astazi. Am sa trec punctual, la punctul 2 al domnului consilier Postolache. Pasarela de la Gara si podul peste Bahlui, din dreptul fostului stadion Constructorul, sunt cuprinse in pozitii de investitii. Pasarela a si fost si licitata, contractanta si are termen de finalizare 2018. Podul Cicoarei, urmeaza a fi redemarata procedura de achizitie pentru ca prima nu s-a finalizat. Nu avem in atentia Consiliului Local, deocamdata, pasarele pietonale in zona Bahlui, la universitati pentru ca s-a construit Podul Avram Iancu, stiti foarte bine, din fata Facultatii de Mecanica, iar alte legaturi de pe o parte pe alta a Bahluiului nu au fost solicitate deocamdata, speram sa vedem pe viitor. Despre pasaj subteran sau suprateran in zona Podu Ros, o sa ajungem in consiliu pe masura finalizarii acestui proiect. Parcarea de la capat CUG, asa cum dorim si la capat Pacurari, va face obiectul unei proiectari care va fi cuprinsa in bugetul anului 2018. O sa o gasiti la cele cu finantare pe fonduri europene, urmand ca indicatorii si celelalte chestiuni de natura tehnica sa fie prezentate Consiliului Local.

Referitor la comisia, hai sa nu ii spunem de ancheta, eu i-as spune o comisie de analiza, suna mai democratic si mai apropiat de ceea ce ati pronuntat dumneavoastra in continut, de cunoastere, de informare si eventual de propuneri de masuri. Este absolut normal sa se intample si acest lucru. De altfel stiti foarte bine ca noi am stat atenti pe subiect si personal, fiind prezent in aceasta chestiune, am informat periodic si sistematic la nivel de detaliu tot ce s-a intamplat si ce se intampla, ce masuri s-au luat si ce este de facut pe viitor. Nu este o tragedie din punct de vedere, sa spunem, a unei stari de urgenta ca sa nu panicam lumea. Nu s-a intamplat ceva iesit din extraordinar. Se vor mai intampla astfel de chestiuni pentru ca sunt lucruri imprevizibile in subteranul Municipiului Iasi. Stiti foarte bine ca si inainte de 89 si dupa 89 au mai fost accidente de natura tehnica care au dus uneori chiar in lucru mult mai grave decat cele de acolo. Important este ca nu s-au intamplat pierderi de vieti omenesti. Pierderile materiale vor fi suportate in totalitate de catre constructor si desigur isi asuma toata consecinta legat de orice cost suplimentar care, sa spunem, ar ajunge ca prejudiciu din partea oricarei parti, ca vorbim de municipiu, ca vorbim de persoane fizice sau juridice, lucru care a fost informat si desigur i s-a transmis si in scris si prin viu grai, prin toate mijloacele de comunicare. Asa incat daca doriti sa facem o comisie de analiza la care sa participe si executivul. Probabil ca ati vazut si raportul Inspectoratului Judetean in Constructii, pe care l-am citit si noi. Sigur ei sunt cei mai indrituiti de aplicare a acestei legi. Noi nu putem aplica decat legea 50 si am aplicat-o in totalitate in ceea ce priveste avizarea documentatiilor tehnice si eliberarea autorizatiei de construire. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Multumim, domnule primar. Are cuvantul domnul consilier Calin Scripcaru.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Multumesc. O sa fiu foarte scurt. Vreau sa va retin atentia in legatura cu niste afirmatii pe care le-am vazut in spatiu public in ultima perioada legate de Spitalul Regional. As vrea sa, de la bun inceput as vrea sa informez faptul ca astfel de surse de informatii care nu sunt oficiale, nu au rolul decat de a crea confuzie in spatiu public si alimenteaza in mod nefavorabil mersul normal si corect al acestui proiect. Pot sa va spun oficial si fara nicio retinere de alt gen ca Spitalul Regional de Urgenta se afla in grafic, respectiv studiul de fezabilitate urmeaza sa fie terminat, termenul de efectuare al acestuia este pentru luna martie, iar deja Ministerul Sanatatii, din cate am inteles, a terminat acest studiu. Deci mai este o marja de o luna, o luna jumatate timp in care suntem in grafic. Nu sunt probleme legate de amplasamentul ales, deci amplasamentul corespunde din toate punctele de vedere Doamna Corina Cretu mentine permanent legatura cu domnul primar si astfel asigura in mod cert si suportul financiar pentru realizarea acestui obiectiv. Deci rog inca o data ca acei care se exprima in spatiul public sa nu faca, eu stiu, un deserviciu Iasului prin niste afirmatii care nu sunt reale. Pentru orice informatii valabile si corecte atat eu, cat si domnul primar, cat si colectivul primariei care se ocupa de acest proiect, va stam la dispozitie oricand. Va multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Multumim si noi pentru ceea ce ati adus la cunostinta opiniei publice. Sper ca si mass-media a luat act de aceasta. Va rog, domnule primar

Domnul primar Chirica Mihai

... comisiei ca PUZ-ul pentru zona Spitalului Regional este in dezbatere publica, poate fi studiat. Si voiam sa il, aproape sa il parafrazez pe colegul nostru Postolache, cred ca de abia aici ar trebui o comisie de ancheta sa vedem cine si de ce vrea sa bulverseze opinia publica ieseana aruncand zvonuri care nu sunt favorabile comunitati iesene, fara nume, fara prenume, cine se simte implicat speram sa isi schimbe atitudinea. Multumim.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Continuam interpelarile. Domnul consilier Etienne, va rog.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Buna dimineata stimati colegi. Agentia pentru Protectia Mediului tocmai a publicat si ultimul raport din decembrie privind calitatea aerului in aglomerarea urbana Iasi. In tot anul 2017 am avut 183 de depasiri la PM10 in conditiile in care limita maxima admisa este de 35 de depasiri pe an, asta inseamna ca am avut un nivel de poluare de 5 ori peste limita maxima admisa. Ieri in declaratiile de presa a doamnei ministru, ne-a spus ca primaria tot trimite un plan de calitate copy-paste si Agentia pentru Protectia Mediului nu il aproba. Si bineinteles, amenda pe care ar trebui sa o suporte guvernul care a anuntat ca ar trebui, Ministerul Mediului, care a anuntat ca se va indrepta impotriva Primariei Iasi, de 600.000 de euro pe care ar trebui sa o platim. Intrebarea mea la dumneavoastra - Ce se intampla cu Planul de calitatea al aerului? A trecut un an si jumatate aproape de cand nu ati reusit sa il aduceti in Consiliul Local. Care sunt masurile? Estimati un calendar, si dumneavoastra, cand vom avea acest plan de calitate? Va multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc si eu. Planul de asigurare a cresterii calitatii aerului in municipiul Iasi este trimis, nu copy-paste, ca noi nu ne dam copy-paste doar la propriile noaste materialele, acolo punctual unde suntem oarecum chestionati cu diverse puncte de vedere pe care si noi le trecem de la consultantii pe care ii avem angajati. Iarasi trebuie sa intram intr-un domeniu alunecos. E un subiect care sigur functioneaza foarte bine politic, dar din punct de vedere administrativ nu conteaza pentru ca toata lumea stie care este de fapt realitatea. Nu aminteste nimeni si le e si rusine sa isi asume faptul ca au instalat o statie de masurare a pulberilor la nivelul solului, deci e la gura aspiratorului cum s-ar spune si vorbeste despre PM10. Sunt foarte multe lucruri care tin de stiinta de carte pe domeniul respectiv si de posibilitatea de a ajuta, nu de a arunca in spatiul public tot felul de chestiuni, iar lucrurile astea se vad si lumea intelege foarte bine ce se intampla de fapt. Uita Agentia de Protectia Mediului sa ia in evidenta faptul ca noi de fiecare data o notificam asa cum spune legea, pentru lucrarile pe care le desfasuram in preajma instalatiilor de monitorizare, este datoria Agentiei, nu a noastra si nu avem nici competente, ea trebuie sa notifice Comisia Europeana mai departe sa nu ia in considerare acele statii de masurare pe perioada lucrarilor. Probabil ca cetatenii de pe soseaua Nationala - Cantemir privesc cu ochi foarte buni faptul ca au in sfarsit un bulevard, pe Splai incepe sa se tripleze numarul de locuri de parcare, se modernizeaza sistemul de termoficare si desigur se vor si finaliza in acest an. Cred ca sunt lucrurile care conteaza pentru ieseni. Acest lucru se petrece notificand Agentia de Protectia Mediului Iasi care de altfel a si dat avizul de mediu pentru aceste lucrari. Prin urmare, e o falsa punere de problema. Daca de exemplu ma duc si eu si interpelez un ministru al transporturilor - ce parere aveti despre drumul comunal din Donduseni, o sa spuna si el o chestie -este un drum care trebuie facut, sunt sigur ca nu e nimeni care ar spune ca nu trebuie sa ramana asa, care are gauri, nu cred ca exista vreunul care nu are si tot asa. Prin urmare, cand vorbesti aplecat pe speta este una, cand iti dai cu parerea este altceva. Daca domnul Manciu vrea sa completeze.

Domnul Manciu Mihail — sef serviciu

Mi-as permite doua vorbe. Discutam de Planul de calitate care este fundamentat printr-un studiu de calitate. Studiul de calitate este facut o firma autorizata de Ministerul Mediului, iar responsabilitatea intocmiri acestuia revine elaboratorului si Ministerului in calitatea lui de verificator. Faptul ca Ministerul Mediului nu este de acord cu studiul de calitatea al aerului nu este culpa Municipiului Iasi. Culpa apare din faptul ca acest studiu este intocmit in baza unor modelari matematice care nu sunt valabile in orase ca Iasiul cu zone colinare, e valabil pentru platouri, pentru campii, diferenta de nivel nesemnificative. In acest sens am pregatit o adresa, o notificare catre Comisia Europeana care luand act de cele 18 state din

toata Uniunea Europeana care au aceasta problema cu poluarea aerului, a decis sa intocmeasca o comisie la nivel, pe langa Comisia Europeana, care sa se ocupe de calitatea aerului. Am notificat Ministerul sa ne treaca si pe noi pe aceasta lista pentru ca este o comisie de specialisti, pentru a identifica solutii luand act de faptul ca Iasul de fapt este in suferinta pe calitatea aerului din cauza aportului extern. E vorba de particule de praf care vin din toata zona Moldovei si de fapt ca sa fiu mai corect din Ucraina. Se poate vedea pe Real Time Air Quality cum se misca aerul si aduce aceste particule. Noi am facut tot felul de demersuri care s-au dovedit intr-un fel sau altul cu impact foarte redus, innoirea parcului de autobuze, intr-o perioada de trei zile de sarbatori s-a verificat cu maxima acuratete nivelul de poluare in Podul de Piatra si s-a identificat faptul ca in ciuda lipsei traficului greu s-au inregistrat depasiri la PM10. Ca atare, doamna ministru sper ca a luat act de faptul ca este aceasta comisie de calitate a aerului. Deja au trecut prin Comisia de Experti, Irlanda echipa .....

Domnul primar Chirica Mihai

As mai completa un pic. Pe raportarile Agentiei de Protectia Mediului cele mai mari depasiri au fost raportate in zilele de 31, 1 si 2. 2016 si probabil o sa le vedem acum si pe cele de pe 2017. Deci cele mai mari depasiri de pulberi cand toata lumea era acasa, ca asta a fost si intrebarea noastra, de la focurile de artificii ar putea fi, de la eu stiu un cetatean care se plictisea de revelion si a infundat toate filtrele alea. Lucruri care se stiu la Agentia de Protectia Mediului, dar nu au capacitatea sa disece aceasta problema care este de fapt o problema suta la suta stiintifica, cum poate fi rezolvat aportul de pulberi in atmosfera in conditiile in care aerul nu este ca o chestiune dintr-un bol inchis, ci circula dintr-un capat in celalalt al Europei, stiti foarte bine. Pe domnul viceprimar Botez pe care o sa il rog sa completeze cu sistemul de monitorizare de la Bohn si care sunt raportarile reale la nivelul comisiei europene, cele care ne sunt si noua transmise online de fiecare data cand le solicitam. De altfel, daca urmariti si pe hartile pe care noi le avem, sunt instalate pe 10 autobuze din oras sisteme de monitorizare a calitatii aerului in permanenta pe perioada circulatie a autobuzelor care filtreaza, masoara si transmit online si situatia este cu totul diferita de ceea ce ne transmit colegii nostri la Agentia de Protectia Mediului.

Domnul viceprimar Botez Radu

O sa spun si eu doua cuvinte ca sa intaresc lucrurile spuse de domnul inginer Manciu si de domnul primar. Exista mai multe sisteme de observatie, de cuantificare a acestora pulberi la nivel european. Cel mai cunoscut la ora actuala este dat de satelitul Copernicus si mai nou de Sentinel 5. Ca sa vedeti totusi influenta miscarilor straturilor de aer, recent a aparut un studiu la nivelul capitalelor europene, studiu care este public, sigur, care arata de unde apar aceste pulberi, daca nu ma insel este la nivelul de PM10, nu PM2,5, PM10, de unde apar aceste pulberi in anumite capitale. Pentru mine a fost o surpriza totala sa constat ca la București doar 20 - 20 si ceva la suta din cantitatea de pulbere sunt de pe teritoriul României, culmea pe locul doi si trei fiind cu procente destul de mare, pulberi venita din Germania si Polonia. Deci exista un transfer foarte, foarte mare la nivelul straturilor de aer si de aceea si noi consideram cat se poate de reala situatia prin care deasupra Iasului vin anumite pulberi dinspre Ucraina. Am cerut o astfel de monitorizare de la cei care se ocupa cu partea meteo, a modului in care circula curentii de aer. Si repet ceea ce a spus si domnul primar, sunt numai elemente tehnice la ora actuala care din pacate sunt greu intelese sau nu se doresc a fi intelese de catre unii din Minister.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Inteleg ca doreste sa aiba o interpelare si domnul Boz. Daca va permite domnul Ghizdovat,

domnule Boz. A, ok. va rog. Domnule consilier, va rog sa va concentrati. Noi suntem vreo 27 aici si daca ne aducem aminte ca saptamana trecuta ar fi fost oportun sa facem ceva, iarasi revenim. Va rog tare mult. Nu aveti cuvantul. Domnul Ghizdovat, va rog.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Ii dau cuvantul domnului Boz, ca asa m-ati intrebat daca ii dau, ca sa intrebe ceva, dupa care...

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Va rog domnul Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule presedinte de sedinta, interventia mea era tot pe subiectul acesta si colegul meu Etienne avea o a doua intrebare. Dar pentru ca a fost discutat acest subiect al poluarii si sincer nu sunt, nu pot sa fiu de acord cu abordarea domnului primar, a domnului viceprimar pentru ca daca masuratorile, sa zicem, ca pot fi influentate de anumiti factori, daca particulele care ajung in orasul nostru au alte cauze decat activitatea noastra interna, acest lucru nu inseamna ca ele nu exista si atunci intrebarea mea este, totusi care ar fi solutiile pentru a imbunatatii calitatea vietii iesenilor? pentru ca noi nu discutam de faptul ca nu ar exista poluare deloc si totusi niste aparate de masurare au luat-o razna, ci noi discutam ca nu ar fi 35 de depasiri ci ca poate, eu stiu, ar fi doar 20, da, dar ele totusi exista. Noi am depasit cu mult orice limita maxima a poluarii in orasul nostru. Atunci, nu am vazut o minima analiza, nu stiu care ar fi de exemplu arborii care ar putea prelua si eu stiu filtra cat de putin aerul in acest sens, daca am putea sa facem un plan de perdele de arbori in jurul orasului nostru, alte solutii tehnice. Aici cred ca ar trebui sa ne focusam si nu la cum influentam masuratorile, cum facem calcule matematice ca sa dam noi bine in hartii, nu, ci sa ne intoarcem la problema de fond sa vedem cum amelioram calitatea aerului in oras.

Domnul primar Chirica Mihai

Daca imi dati voie si cred ca subiectul il putem incheia. Sunt chestiuni care se pot face din partea autoritatilor locale si care nu se pot face din partea autoritatilor. Depasirile la statia de masurare de la Podul de Piatra erau mereu motivate de urmatoarele, sa spunem, trei cauze. Unu, santierele, traficul greu si transportul public de calatori. Santierele s-au inchis, traficul greu nu este in jurisdictia noastra, ci a Ministerului Transporturilor si autobuzele sunt noi la cel mai inalt nivel Euro 6. Lucrurile persista pentru ca acea statie este amplasata prost. Deci putem sa oprim maine, si daca vreti sa facem un experiment in comisia de circulatie, 24 de ore oprim tot si o sa vedeti ca tot acolo ajungem pentru ca este amplasata prost. Asta este o cauza tehnica legata de amplasarea unei statii. Alte cauze sunt de natura generala cum ar fi: traficul greu care inca este in interiorul Municipiului Iasi si transportul feroviar. Ganditi-va ca o garnitura de tren care de regula depaseste cateva sute de tone in miscarea ei pe parcursul liniei de tren. Ceea ce am spus de fiecare data si incercam de fiecare data sa ne lamurim o data cu proprietatile astea dintre Ministerul Transportului si municipiu Iasi ca sa stim ce trebuie sa faca ei, trebuie sa isi puna bariere fonice si bariere de vegetatie pentru protectia contra pulberilor si care desigur iarasi nu apar in sarcina noastra. Nu putem opri trenurile, nu putem sa le deviem ca nu avem pe unde, dar desigur isi pot lua masuri ca la traversarea unor aglomeratii urbane cum este si Iasiul si numai Iasul ca toata lumea sufera din cauza aceasta, sa intervina. A treia cauza, privatizarile, privatizarile in exces si facute fara noima care au dus la abandonarea sutelor de hectare de platforme industriale care in momentul de fata zac, se degradeaza de la zi la zi si care sunt surse de pulberi. Aceasta este una din obligatiile de baza a Agentiei de Protectia Mediului in privinta eliminarii posibilitatii de a aparea in atmosfera pulberi de diverse dimensiuni. Si desigur cauze de natura naturala care sunt vanturile, ca nu poate nimeni sa stea cu deviatorul de vant mai stiu eu pe unde sa spuna nu bati peste Iasi, bati peste Vaslui sau bati peste Botosani si care antreneaza in mod natural pulberi pe care le transporta si sute de kilometri. Pulberile radioactive din Cernobil - Ucraina s-au regasit si la Stockholm, pulberile de cenusa din Islanda de la un vulcan s-au regasit si pana in Marea Neagra, pulberile de nisip din nordul Africii sau chiar in centrul Africii au poluat acu doi ani de zile Timisoara si partea de Sud a tarii. Acestea sunt cauze de natura naturala si nu depind de ce ar putea face o autoritate publica. Noi ne-am facut si ne facem in continuare temele foarte, foarte clar asupra masurilor pe care le putem face conform competentelor. Imbunatatirea parcului de autobuze, reabilitari de strazi acolo unde ele provocau praf, modernizari de cursuri de apa, poftim ca vorbim despre Bahlui, introducerea de regulamente in ceea ce priveste constructiile de locuinte si orice alt fel de constructii din punct de vedere a conditiilor de mediu, introducerea, de exemplu, in zona de masurare de la Podul de Piatra, gazonarea de jur imprejur, am asfaltat, am gazonat, nu conteaza, vine un catel isi lasa praful pe filtrul lor si treaba s-a rezolvat. Prin urmare, toate lucrurile astea sunt cunoscute de cei care ne preocupam de acest fenomen foarte, foarte mult. Suntem primul oras din Romania care am introdus regulamentul pentru constructii. Suntem primul oras din Romania care am reusit sa scoatem tot parcul viciat de transport public. Suntem primul oras din Romania care am introdus masuri foarte clare de gazonare si de desfiintare a zonelor poluatoare. Suntem primul oras din Romania care am cerut Agentiei de Protectie a Mediului desfiintarea platbandelor stradale si le-am si motivat pentru ca - ca sunt sursa prin care patrund sarurile din actiunea de deszapezire, ca o facem noi sau drumurile nationale, in sol, si nu mai putem face plantatii prin contaminare acestuia si desigur sursa de praf atunci cand intra cu rotile pestele ele, peste platbande, apar in perioadele de seceta intensa si alte motive care nu tin neaparat de prezenta omului. Prin urmare, toate astea sunt permanent in atentia noastra. Ne-am facut un sistem paralel de monitorizare sfatuindu-ma cu colegii mei prezenti aici, atat prin introducerea pe mijloacele de transport auto, prin prelucrarile de date pe care le primim de la agentiile internationale privind circulatia pulberilor in atmosfera la nivelul Europei si prin alte masuratori pe care le vom face si pe parcursul anului 2018. Asta arata un singur lucru, nu a aparut inca o minte acolo unde trebuie sa stea, la Agentia Nationala, intr-un departament al Ministerului Mediului, la agențiile locale care se spuna - hai sa separam acesti factori poluatori sa vedem ce pica in competenta autoritatilor locale, ce trebuie sa faca statul roman si ce trebuie sa faca Europa. De fiecare data chestiunea devine un subiect de presa, se tensioneaza un pic ariciul pe ici pe colo, dar nu se produce nimic concret. Nu este rolul nostru sa ascundem datele, dar si nici nu putem spune ca te duci sa masori fum la cosul furnalului sa demonstrezi ca exista. Normal ca exista fum acolo unde este furnal, dar trebuie sa vezi daca este bine sa masori in cos sau la 10 m de cos sau la 1.000 de metri de cos. Prin urmare este si o chestiune care tine de profesionalism si asta a fost permanent solicitarea noastra de-a lungul timpulului. De altfel noi am informat si Comisia Europeana si Ministerul Mediului si pe toti cei care sunt responsabili de toti pasii si de toate lucrurile pe care le-am intocmit pana acum in ceea ce priveste poluarea cu pulberi, dar nu este singura noastra preocupare si poluarea fonica este la fel de importanta si alti factori poluatori care de regula insotesc aglomeratiile urbane. Ca nu poti sa te dezvolti fara sa iei in considerare faptul ca o aglomeratie urbana atrage pe langa beneficii, dar si foarte multe lucruri care viciaza calitatea vietii. Asa incat, fara sa transformam lucrul asta de fiecare data intr-un schimb de replici, ne preocupa, nu a ramas niciodata indiferent in atentia noastra, dar facem cat ne permite legea. Multumim.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Va multumim. Domnul Ghizdovat va rog.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Multumesc. O intrebare, domnule primar. La inceputul anului trecut anuntati demararea unui proiect de amplasare in cateva cartiere din municipiu a unor platforme pentru topirea zapezii. Vreau sa va intreb daca ideea a ramas doar o idee s-au facut pasi concreti in privinta acestui proiect. De asemenea, doresc sa anunt ca la punctul 19 de pe ordinea de zi nu voi participa la vot. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Domnul Etienne va rugam.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Vreau sa va prezint o solutie sau sa intreb de fapt daca primaria stie de aceasta solutie. Comisia Europeana a lansat pe 15 decembrie 2017 un program care se cheama Actiuni urbane inovatoare in care pune la dispozitie unei primarii pana la 5 milioane de euro pentru proiecte care privesc in special si calitatea aerului. Voiam sa va intreb, avem timp pana pe 30 martie sa depunem acest proiect si voiam sa va intreb daca executivul Primariei municipiului Iasi a pregatit deja un proiect in acest sens.

Domnul primar Chirica Mihai

O sa rog colegii mei sa vada despre ce este vorba, si in proiectul de buget a anului in curs, ca probabil ne trebuie si sume pentru a putea elabora documentatia tehnica, sa fie cuprins. Multumesc. ... de topire, ma iertati domnule presedinte, ele au fost si studiate ca si amplasare, dar nu neaparat de topire in sensul unei surse de energie termica care este consumata in vederea topirii unui volum de zapada, ci am gasit alte solutii cu proiectantii. Unele dintre ele vizeaza executarea unor brese, bineinteles cu elemente de decantare a eventualelor rezidiuri pentru a nu le introduce in reteaua de canalizare majora si care ar putea imbunatati chiar si prin autoepurare volumul de ape uzate de acolo. Pe proiectul de buget, o sa vedeti, se numeste canal colector de ape pluviale zona Cicoarei care va avea un decantor foarte mare ce poate primi cateva mii de metri cubi de zapada, unde le putem depozita acolo se decanteaza, se elimina rezidiul intr-un decantor si apa este transvazata inspre albia raului Bahlui.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Va multumim frumos. Continuam interpelarile. Domnul consilier Boz va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Multumesc. Sunt doua chestiuni. In debutul sedintei la interpelarea colegului nostru Andrei Postolache, domnul primar s-a exprimat asa ca - licitatia pentru Podul Cicoarei este nefinalizata... Inteleg ca ea se reia. deci acolo inseamna ca au fost o serie de probleme si trebuie reluate. Cred ca urmatorul exemplu care imi vine acum in minte este pentru parcometre si incep sa cred, cred ca am dreptul acesta sa am o anumita retinere in privinta departamentului de achizitii publice din cadrul Primariei. Vreau sa va intreb asa, domnule primar, care este ultimul, cand a fost ultimul audit de regularitate care a fost efectuat asupra Directiei de Achizitii publice si m-ar interesa si asupra Directiei de Asistenta Comunitara si daca aveti in vedere sa declansati un astfel, o astfel de misiune de audit pentru ca ea are nevoie de semnatura sefului institutiei. Aceasta este o prima tema, cea a auditului in privinta celor doua directii. Si doi, daca exista o cercetare disciplinara la nivelul serviciului de urbanism declansata, sper sa nu ma insel, la nivelul lunii noiembrie sau decembrie a anului 2017, care a fost motivul acestei cercetari si daca aveam un rezultat.

Domnul primar Chirica Mihai

La nivelul fiecarei directii care face parte din structura Consiliul Local Iasi, inclusiv Directia de Asistenta Comunitara ca parte componenta a organigramei primariei, se efectueaza permanent servicii de audit cu impunerea de masuri, cu urmarirea acestor masuri si urmarirea prin rapoarte de tip follow up. Acest lucru s-a petrecut chiar in luna noiembrie si decembrie a anului trecut la Directia de Asistenta Comunitara, auditul fiind coordonat de catre colega noastra Mihaela Chirila si este in desfasurare. Nu avem Directie de Achizitii, avem un birou de achizitii care functioneaza foarte bine. Foarte bine functioneaza acest birou, este foarte transparent, isi coordoneaza foarte bine pasii pe legislatia in vigoare, dar nu poate umbla Biroul de Achizitii sa caute ofertanti. Le-am spus foarte clar, noi facem doar demersurile necesare potrivit legii prin publicare, prin anunturi, prin comunicari. Nu pot sa ma duc la usa furnizorului de parcometre, furnizeaza parcometre. Nu ne putem duce la usa constructorului, vin-o sa faci podul peste Bahlui. Nu vor sa vina la licitatie. Avem foarte multe achizitii care nu s-au finalizat din lipsa de oferte, inclusiv pentru echipamente de IT. Anul trecut nu s-a putut cumparat nici un computer pentru ca nu s-a prezentat nimeni la aceasta procedura cand, de regula, aveai de analizat cate o luna de zile la caute oferte. Nu au mai venit. Probabil e si o stare de, eu stiu legata si de reforma fiscala si poate si alte multe neajunsuri care vizeaza platile de TVA si probabil pe sfarsit de an nu s-au mai bagat in astfel de achizitii. Dar departamentul, deocamdata pana la proba contrarie desigur, slujeste interesele primariei ca institutie publica, suta la suta. Este un colectiv care a fost in mare parte reformat, reimprospatat, cu oameni competenti, cu studiile necesare si desigur cu atentia si vigilenta maxima pentru care le-am pus viata lor nu se termina si nu incepe cu primaria, au familie, au copii si trebuie sa le asigure linistea acasa. Referitor la celelalte aspecte din Directia de Urbanism. In permanenta am analize interne a acestei directii de urbanism cu efectuarea chiar si a unor, sa spunem, interventii cu ajutorul comisiei de, cum ii spune, draga? De disciplina, asa. Eu ii spun comisia de indisciplina, uneori. Deci cu ajutorul comisiei de disciplina, cu masuri care vizeaza transfer de pozitie pe alta, retrogradari, sanctiuni chiar si pecuniare etc care tin, sa spunem, de aparatul propriu al primariei si de posibilitatea tehnica ca eu sa pot sa imi introduc disciplina acolo unde este nevoie. Nu am precupetit nici un efort sa ma folosesc de aceste, sa spunem, mijloace atunci cand a fost nevoie, bineinteles fara sa abuzez de ele.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Multumim frumos, domnule primar. Domnul consilier Bostan. Domnule consilier, dar nu facem o disputa 1 la 1. Domnul Bostan aveti cuvantul, va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule presedinte de sedinta, vreau sa il ajut pe domnul primar sa concretizeze.

Domnul primar Chirica Mihai

Va solicit in scris.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Eu vorbesc de cercetare disciplinara... Domnul presedinte, haideti nu fiti ridicol.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Domnul Bostan aveti cuvantul.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Pastrati o minima decenta si permiteti sa obtin un raspuns satisfacator la intrebarea mea, nu o plimbare asa prin...

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Domnul consilier va atrag atentia asupra faptului ca a treia oara in mod realmente interesant, ca sa nu folosesc alt cuvantul, ati luat dreptul la opinie altui coleg. Domnul Bostan aveti cuvantul.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnul presedinte de sedinta, permiteti-i domnului primar sa raspunda corect si sa nu lase loc de suspiciuni si de interpretari. Nu are sens pe urma sa facem conferinta de presa si sa ne spuneti ca dezinformam, trebuie sa epuizam subiectul.

Domnul primar Chirica Mihai

Domnule consilier, va transmit in scris sau cum doriti dumneavoastra, ca este o problema de aparat propriu a primariei. Daca aveti o problema de oras referitor la felul in care imi fac eu disciplina colectiv, e problema primarului. Daca mai doriti alte informatii, solicitati-le in scris si va raspuns si in scris. Multumesc.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu, domnule primar ...

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Domnul consilier Bostan aveti cuvantul. Daca nu aveti cuvantul, va rog domnul consilier Boca.

Va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Buna ziua. Ma surprinde atitudinea colegilor nostri. Ridica ei tot felul de probleme vis-a-vis de calitatea aerului, dar atunci cand au avut ocazia sa imbunatateasca considerabil acest lucru prin innoirea parcului auto al transportului in comun, eu imi aduc aminte ca au votat impotriva si au venit si cu idei inovatoare, asa cum de spune domnul consilier, de a monta niste aspiratoare pentru a truca niste rezultate. Daca dumneavoastra credeti ca asta inseamna sa contribuim la imbunatatirea vietii iesenilor si implicit a calitatii aerului, inseamna ca inca o data v-ati dat arama pe fata. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Multumesc. Domnul Bostan doriti sa luati cuvantul? Va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Multumesc. Daca tot am ramas ultimul, acum nu o sa imi dau si eu cu parerea despre, aveam si eu niste idei. Praful asta este si stelar care vine, sa stiti, la noi, adica sunt multe solutii. Am sa trec la niste chestiuni mai telurice acum ca sa nu va mai consum timp. V-am intrebat anul trecut referitor la amenajarea ... Daca vreti va expun expozeul meu in 15 -20 de minute. Era vorba de, primul, de amenajarea soselei Iasi Voinesti, care anul trecut ati spus ca va incepe, v-as ruga sa imi dati un termen daca puteti cat se poate la nivel a cata saptamana din an cand va incepe pentru ca locuitorii de acolo din zona intreaba. Legat de asta, daca aveti in plan ca strada Podisului care este partial asfaltata, sa fie asfaltata pana la capat, e vorba de 250 - 300 m care au ramas de asfaltat din strada Podisului. Apoi, la fel anul trecut in luna septembrie v-am adresat o interpelare si in scris, referitor la posibilitatea de a amenajare a unui drum secundar de acces din strada Petre Vancea catre strada Trei Fantani pe malul raului Vamasoaia. Mi-ati spus ca este deja in studiu la serviciu tehnic. La fel, m-ar interesa daca puteti sa imi spuneti care este stadiul acestei cereri. Din cate am vorbit cu proprietarul primului lot de teren, cel care face legatura cu strada Petre Vancea, este dispus sa il cedeze categoric pentru amenajarea drumului, pentru celalalt daca puteti sa imi spuneti dumneavoastra. Trei, v-as ruga pentru ca e un subiect care ma intereseaza in mod direct pe mine si pe tot orasul, daca ne puteti face un update la fiecare sedinta de Consiliul Local, despre stadiu evolutiei cu parcul Tehnologic Fortus astfel incat sa avem niste informatii credibile si exact de la dumneavoastra si nu doar din presa. Si subiectul numarul 4 este legat de Termoservice. Am primit niste sesizari de la agenti economici care desfasoara activitatea la parter de bloc in blocuri administrare de catre Termoservice care sunt nemultumiti de modul in care li se calculeaza taxele datorate catre aceasta societate de administrare, in sensul ca ei sunt pusi la plata unor cheltuieli comune de care nu beneficiaza fiind cu intrare separata. Conform legii pe care eu o stiu, daca imi puteti spune dumneavoastra sau cineva de specialitate, ar trebui sa participe doar la cotele de cheltuieli comune in ce fel sunt reparatiile pentru subsol si acoperis si imprejmuire, in rest nu. As vrea niste clarificari, daca se poate in scris, referitor la taxele pe care le platesc agentii economici catre Termoservice. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Iasi-Voinesti este in lucru la noi impreuna cu comuna Miroslava, urmeaza sa finalizam Protocolul dintre cele doua localitati. Bine, discutiile au fost oarecum nuantate dintr-un sens in altul in ceea ce priveste proportiile pe care ni le asumam fiecare autoritate locala. E adevarat ca este mai mare procentul de dezvoltare pe flancul drept urcare decat pe flancul stang coborare. Au fost discutii si luna aceasta unde am finalizat si Protocolul de colaborare cu transportul public de calatori care este in dezbatere publica ca si traseu. Strada Podisului s-a oprit acolo pentru ca era ultimul punct proiectat si care a avut in vedere proprietatea asupra drumului de unde suntem in momentul de fata si pana in capat cu vizibilitate spre Antibiotice, cu vizibilitate spre CUG nu mai exista proprietate publica, ceea ce se petrece cu foarte multe lucruri O sa vedem daca intre timp si-au dezmembrat cartile funciare si o sa rog pe colega mea Paula Finaru, de la capatul ultimei parti asfaltate si pana la capatul strazii daca am putea intra in posesia acestei strazi ca si proprietate publica. Petre Vancea - Vamasoaia, noi am discutat cu proprietarii de acolo si cu cei de la strada si cu cei care functioneaza in momentul de fata. Sigur numarul de proprietari in lungul raului, paraului Vamasoaia este destul de mare. E o posibilitate pe care o avem in vedere sa putem decongestiona ce vine de pe dealul, versant estic Bucium, cum ii spunem noi. La Fortus lucram la o documentatie de prezentare ca sa o putem avansa ca si documentatie, eu stiu marketing pentru viitorii investitori. Avem deja un pachet de scrisori trimise catre grupuri si Camere de Comert straine acreditate in Romania. Responsabila de proiect este Ioana Dumitras prezenta aici si care tine relatia cu reprezentantii Ambasadelor straine. Rog Termoservice, domnul Chirita l-am vazut, sa ii transmiteti domnului Bostan, domnului consilier care sunt obligatiile agentilor economici din condomeniile acolo unde exista si locuinte, da, te rog tare mult, in scris, si fundamentat pe 240 pe celelalte legi. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Multumesc, domnule primar, V-ati grabit domnule consilier, nu sunteti ultimul. Urmeaza domnul consilierul Boisteanu. Va rog.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Va multumesc. S-au adus in discutie astazi cateva referiri la activitatea comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului. Discutam cu colegul consilier Bostan despre oportunitatea implicarii membrilor comisiei de urbanism. La un anumit nivel de cunoastere avem sentimentul sa nu cadem in ridicol venind si analizand solutii tehnice care sunt de fapt unele solutii pe care trebuie sa le agreeze autoritatile cu, in fine, cu autoritate in domeniu. Deci putem face o informare despre ceea ce se stie la momentul respectiv sau se realizeaza in desfasurarea proiectului, dar nu ne putem erija intr-o analiza pertinenta, profesionista a ceea ce intampla. Doi, apreciez orice interpelare a colegilor atunci cand tine de bunul mers a activitatii orasului, a Municipiului Iasi. Din ce in ce mai mult vedem ca se scapa in lateral si intervin lucruri si expresii care si ieri si astazi deranjeaza. Ori lipsa de educatie, ori lipsa de implicare si de viziune, de comunitate ne face ca in ultimele momente sa uitam de bunul simt si sa intram intr-o zona care frizeaza o lacuna esentiala de educatie. Cu tot respectul si cu toata indrituirea varstei si experientei pe care o am. Apreciez ca, in cadrul comisiei de urbanism pentru ca s-a solicitat o asemenea implicare, lucrurile merg pe normalitate. Normalitate care arata ca aceasta activitate merge inainte chiar daca colegii nostri care participa la toate sedintele comisiei de urbanism, dar care, si o sa vedeti si astazi o astfel de expresie de implicare politica, nu au, sa spunem, unda verde de a vota planurile urbanistice zonale. Dar asta nu inseamna ca parerea dumnealor nu conteaza in discutiile pe care le avem in comisie si nu inseamna ca activitatea acestei comisiei este pusa la indoiala. Am tinut sa fac aceste precizari si va multumesc pentru intelegere.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Noi va multumim. Dau cuvantul Domnului consilier Pintilei, dupa care o sa primeasca dreptul la cuvantul domnul consilier Dornean. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

A disparut marul discordiei in Consiliul Local referitor la Spitalul Regional prin ceea ce a afirmat domnul doctor si prin aparitia europarlamentarului Corina Cretu care a specificat foarte clar ca prioritatea sunt aceste trei spitale. De ce reamintesc acest lucru? pentru ca observ ca ne mai fiind probleme care sa fie puse in discutie, am trecut la analiza activitatii directiilor, birourilor din cadrul Primariei. L-am ascultat pe colegul Etienne, a adresat o intrebare care din punctul meu de vedere ar fi trebuit sa fie la dansul o oportunitate de a ajuta, stiu eu, structura primariei. El a spus ca - domnule primar ati auzit de hotararea Comisiei Europene? Adica, domnule, daca ai asa ceva, o informatie, faci parte din Consiliul Local, eu cred ca este mai bine sa o aduci la cunostinta pentru ca ... Nu asa, eu v-am urmarit zambetul. Asa aveati un zambet sarcastic - mai, l-am prins, am prins in sfarsit primaria cu ceva. Nu e corect, din punctul meu de vedere. Rolul nostru in Consiliul Local este de a sprijini primaria sa isi indeplineasca toate obiectivele asa cum am jurat toti fata de cetateni.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Domnul Pintilei, as putea sa il ajut pe domnul primar.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat, va dau cuvantul imediat, lasati-l sa termine pe domnul consilier.

Domnul primar Chirica Mihai

Ajutati-va dumneavoastra intai, ca eu ma ajut singur.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

... asupra problemelor care sunt de rezolvat in cadrul Consiliului. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Eu va multumesc. Da, v-a pronuntat. Aveti dreptul la replica 30 secunde, domnul Ignat.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Multumesc. Chiar nu am vrut sa fiu nici sarcastic. V-am intrebat daca stiti de acest proiect, daca nu. Chiar si daca aveti nevoie de ajutor sa stiti ca tot timpul va stau la dispozitie. Asa cum stiti, si alte proiecte la care am lucrat si la care chiar ati luat si premii, v-au fost de folos.

Domnul primar Chirica Mihai

Am fost colegi de clasa?

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Multumim frumos. Au expirat cele 30 secunde. Va rog, domnule Dornean

Domnul consilier local Dornean Tudor

Multumesc, domnule presedinte, Buna ziua. Daca tot s-a discutat un pic despre parcometre si parcari, mi-a atras atentia postarea unei persoane pe o retea de socializare in care preciza ca a participat la un eveniment in cadrul Palatului Culturii si a platit parcare Palasului. Acum eu vreau sa intreb, stadiul evolutiei proiectului de amenajarea terenului din fata Palatului stiu ca au fost promovate pe Facebook, mai multe studii arhitecturale, vot etc. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Le-am lasat in dezbatere publica, multumesc, domnule presedinte. Le-am lasat in dezbatere publica pentru ca ati vazut ca erau trei solutii avansate acolo. Unele dintre ele putin mai vizionare cu introducerea circulatie in subteran, altele putin mai aplicative. Si desigur, am rugat si Comisia de Cultura si pe investitorul de la Palas sa facem un proiect integrat care sa vizeze si punerea in valoare a vestigiilor istorice din flancul stang al Palatului Culturii alaturi de celelalte obiective care in momentul de fata sunt in functiune. Stiti foarte bine ca s-a demarat un proiect si pe amplasamentul Bisericii Sfantul Nicolae Domnesc. Noi cu Palatul, fata Palatului Culturii si drumul de acces pentru situatii de urgenta din fatada posterioara, nu i-as spune spatele ca e la fel de important, flancul stang, vestigiile care sunt in obligatia investitorului de la Palas si desigur racordarea la bulevardul Stefan cel Mare. La toate aceste proiecte se lucreaza, urmeaza sa le punem intr-o situatie integrata. Acolo sunt 75 de locuri de parcare permanente pe care noi le avem date in administrarea Palas pentru care incasam abonament si luna de luna banii ne intra in bugetul local indiferent daca in perioade din saptamana sunt ocupate sau nu sunt ocupate. Cateva zeci de locuri sunt ocupate de catre angajatii de la Palatul Culturii care au acces gratuit si desigur celelalte evenimente organizate de noi, in special la Palat care permit accesul in zona Palatului Culturii. Intentia noastra, nu pot sa o ascund, este ca acolo sa putem genera o parcare subterana in masura in care se va putea si in masura in care si Directia de Cultura si descarcarea arheologica ar putea permite acest lucru. Asta se va petrece dupa elaborarea studiului istoric pe care noi l-am si demarat deja si a fost parte a temei de proiectare si desigur daca va primi toate aprobarile necesare in caz contrar nu o sa fortam lucrurile tocmai din motivul de a proteja vestigiile istorice din zona. Cred ca, dar nu mai devreme de septembrie -octombrie o sa avem o parte finala, concreta a acestei zone care va trebui sa vina in paralel cu PUG-ul si cu toate PUZ-urile centrale si de acolo sa plecam cu o viziune concreta asupra acestui obiectiv care este in momentul de fata imaginea cea mai reprezentativa, am putea spune, a Moldovei, nu ne rezumam numai la municipiul Iasi. S-a finalizat si au fost transmise cu cateva observatii inapoi la realizatorul strategiei de turism pentru a putea integra si celelalte puncte de vedere in urma dezbaterilor succesive care s-au facut. Mai avem de facut o dezbatere cu operatorii de turism, hotelierii, restaurante si celelalte elemente de infrastructura de turism, dar si cu cei care vand servicii turistice astfel incat odata cu bugetul local sa putem pune in dezbatere si strategia de turism care are desigur componenta Palat si zona centrala inclusa acolo si de unde va trebui sa luam decizii. Decizii care unele dintre ele vor fi destul de severe, in special in limitarea accesibilitatii in zona centrala pentru mijloacele de transport care pur si simplu se plimba pe aici nu neaparat ca un obiectiv in sine sau scoaterea unor functiuni din zona comerciala. Propunerea este chiar de a scoate orice tip de magazin de tip second hand din zona centrala turistica, lucru care se petrece si in alte orase europene si care desigur va trebui sa il introducem si noi. Azi de dimineata am avut o discutie pentru introducerea unei roviniete speciale. Cine va dori totusi sa acceseze cu masina zona istorica va trebui sa isi cumpere o rovinieta astfel incat sa limitam tot mai mult accesibilitatea si factorul poluator mai ales fonic pe zona centrala. Multumim foarte mult pentru ca ne-ati adus in atentie din nou acest proiect. Nu l-am uitat si vom continua cu el, il vom prezenta gradual pe masura ce documentatiile tehnice sunt finalizate. Multumesc .

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Multumim, domnule primar. Se pare ca domnul Bostan doreste neaparat sa aiba ultimul cuvant, dar nu o sa il aveti, o sa vedeti de ce. Va rog acum.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu, as vrea doar o precizare, referitor la propunerea colegului consilier Andrei Postolache. Sunt de acord cu ce a spus domnul profesor Boisteanu ca noi nu avem expertiza tehnica in a ne pronunta pe chestiuni punctuale tehnice, dar eu sustin aceasta initiativa. Cred ca noi la nivelul nostru de pregatire si de experienta puteam daca dorim sa facem o comisie de analiza, nu de ancheta, o putem face, putem coopta in aceasta comisie experti tehnici, arhitecti, structuristi, ingineri care sa ne dea niste puncte de vedere documentate si pe care noi sa le analizam sa le punem laolalta si apoi sa le comunicam. Deci din punctul meu de vedere, sustin aceasta initiativa pentru orice tip de incident major, ca asta a fost un incident major in orasul nostru. Eu m-as bucura, ceea ce a spus domnul primar ca se vor mai intampla astfel de incidente, sa nu se adevereasca, adica sa nu se mai intample astfel de incidente pentru ca nu e o chestie deloc de tratat la diverse. Daca Doamne fereste se prabusea soseaua aia cu vreo 50 de masini pe ea, apaream in ziarele din intreaga lume. Deci ar trebui sa fim cred ca mult, mult mai atenti la genul acesta de exprimari. Deci pentru genul asta de incidente, eu sustin constituirea unei comisii din consilieri locali in care ei sa stabileasca singuri ce tipuri de expertii au nevoie ca sa redacteze un punct de vedere. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Multumesc Domnul Primar va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

... si la interventia colegului Postolache. Este absolut normal ca sa ne putem formula un punct de vedere cat mai bine fundamentat, dar voiam sa va informez mai mult decat atat. Eu nu stapanesc hazardul. Hazardul este o stiinta dar nu poate fi catalogata ca o certitudine prin insasi definitia cuvantului. Prin urmare, nu cred ca isi poate permite cineva sa spuna ca maine nu va mai fi cutremur sau de maine sau incepand de maine. Deci nu putem sa avansam astfel de teorii pentru ca am deveni din punct de vedere stiintific, penibili. Raportul de analiza in momentul de fata este demarat, de asta am spus ca e foarte bine daca va atasati si dumneavoastra, poate chiar prin Comisia de urbanism, pentru ca s-au efectuat expertize tehnice facute de catre specialisti in geotehnica care au prelevat probe, au facut determinari in situ, pe locatie, chiar probabil ca le ati si vazut, au emis rapoarte de analiza, motiv pentru care circulatia a fost pusa gradual in functiune pe amplasamentul respectiv. S-au facut rapoarte tehnice din partea inginerilor constructori care au si propus plan de masuri care s-a si implementat. Daca ati fost prin zona, ati vazut ca lucrurile nu mai seamana cu un santier firesc, au elemente suplimentare de sustinere si altele. Desigur a fost avansat si raportul Inspectoratului de Stat in Constructii, cel care este titular de lege pentru Legea 10 privind calitatea in constructii, si care a analizat raportul dintre documentatia tehnica care a stat la baza autorizarii, care a avut la baza desigur si avizul Inspectoratului in Constructii si modul de desfasurare a lucrarilor dupa eliberarea autorizatiei de construire. Toate aceste rapoarte noi le avem, le gestionam si exista colega noastra de la tehnic, Viorica Bostan care le-a centralizat si de fiecare data le upgradeaza cu tot ce se intampla nou, de altfel si saptamana aceasta s-au mai facut cateva lucrari suplimentare de stabilizare a zonei. Ce am vrut sa spun este faptul ca nu, ca nu ne ingrijoreaza, dar nu se poate avansa cuvantul de certitudine pentru ca nu putem stapani hazardul. De asta prin raportul tehnic pe care l-au facut geotehnicenii, noi prin Comisia de versanti am propus prelungirea ca sa spun asa a domeniului de investigat din interiorul amplasamentului prin cateva sectiuni care vor trebui sa depaseasca usor si amplasamentul. Necazul nu i s-a intamplat in amplasament, necazul i s-a intamplat in afara amplasamentului din cauza, eu stiu unor lucruri care nu le putea prognoza in momentul investigatiilor geotehnice. Ceea ce pentru noi inseamna o posibilitate de, eu stiu, de a progresa partea asta de expertiza geotehnica si de a reusi sa aducem cat mai multe informatii. Eu cred ca ar trebui ca si rezultat final a acestor discutii, Comisia de urbanism compusa din consilierii locali impreuna cu cei pe care i-am desemnat de la serviciile tehnice, luam analizam, scoatem un raport si il prezentam in plenul Consiliului Local. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Multumesc si eu. Catre finalul sesiunii de interpelare ultimul cuvant il va avea domnul manager al Ateneului Tatarasi, dar prin intermediul Presedintelui de sedinta. Domnia sa raspunde la o interpelare si citez si il felicit cu aceasta ocazie - Ateneul din Iasi va asigura liberul acces persoanelor cu o situatie financiara precara care nu pot sa plateasca un bilet la cinematograf si ne asumam popularizarea acestui fapt prin mijloacele de care dispunem in acest sens. Accesul la filme se va putea face in zilele de luni, miercuri si vineri la proiectiile de la ora 18 in baza unei rezervari prealabile. Multumim, domnule manager. Supunem atentiei dumneavoastra ordinea de zi a sedintei ordinare de astazi cu amendamentul de la proiectul de hotarare nr 6. La proiectul de hotararea nr 19 ii rog pe colegii liberali sa isi pregateasca nominalizarea. Iar proiectul numarul 58, asa cum spuneam la inceputul intalnirii de astazi, are modificarea depusa la mapa fiecarei consilier. Asadar cine este...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Va rugam distinse domn.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Multumesc pentru apreciere. Stimati colegi in aceasta dimineata in legatura cu proiectul de la punctul 17, am primit adresa Inspectoratului Scolar Judetean prin care ne informeaza cu privire la situatia Scolii Bogdan Petriceicu Hasdeu. Sincer, in aceasta adresa nu am vazut nici o analiza asupra performantelor acestei scoli. In momentul in care decidem sa luam astfel de masuri prin care o parte sau cream noi institutii educationale sau transferam o parte...

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Imi cer scuze, spuneati ca doreti sa faceti o propunere punctuala. Vad ca mai degraba dumneavoastra doriti sa ne tineati o lectie, despre ce? Va rog, domnule, propunerea.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule presedinte.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Domnule consilier, la obiect, va rog.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Deci, stimati colegi, nu imi vorbiti mie de bun simt in conditiile in care in continuu imi intrerupeti....

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Domnul consilier, va rog, propunerea daca vreti sa faceti, daca nu, trecem la vot. Va rog

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Pai nu mai interveniti pentru ca imi intrerupeti microfonul si dureaza cateva secunde pana pot sa imi iau din nou cuvantul, domnule presedinte de sedinta. Deci in aceasta adresa venita de la inspectorat nu se face absolut nicio analiza asupra rezultatelor...

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Domnule consilier, la obiect, propunerea, va rog.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Dumneavoastra vorbiti de bun simt?

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Am crezut ca profesorul Boisteanu a fost destul de explicit. Imi cer scuze.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Va onoreaza comportamentul acesta?

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Haideti sa trecem la vot. Asadar, stimati colegi. Cine este pentru ordinea de zi cu cele 58 de

puncte?

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

V-am dat cuvantul, domnule Ignat?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule presedinte de sedinta, propunerea este sa amanam discutarea acestui subiect intr-o sedinta ulterioara pentru ca Inspectoratul Scolar sa raspunda la urmatoarele intrebari: care este situatia comparativa a acestui grup scolar, a Scolii Gimnaziale Bogdan Petriceicu Hasdeu privind rezultatele la evaluarile nationale, orice alte concursuri, orice alte participarii comparativ cu unitatile scolare catre care urmam sa transferam o parte din active, pentru ca in adresa Inspectoratului Scolar se vorbeste de faptul ca la Bogdan Petriceicu Hasdeu sunt scoli cu 39 de elevi. ori pentru mine este un criteriu al faptului ca aceasta scoala este cautata, da, deci parintii cauta sa isi duca copii acolo, imi da un semnal...

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Dar vad ca dati dumneavoastra raspunsul. Ati adresat o intrebare, am inteles. Domnul primar, aveti cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

Sa nu tensionam ca este o discutie care deja a depasit anul de zile si nu creeaza niciun efect pozitiv. Nu este un motiv de disputa, nu se disputa aici nici brandul scolar si nici macar locatia scolii in general sau a celorlalte tipuri de invatamant preuniversitar indiferent daca vorbim de gradinita sau pana la liceu. Este vorba despre o solicitare a Inspectoratului Scolar Judetean, de reasezare manageriala a activitatii scolare din cea mai mare scoala din Iasi. Pentru ca din punctul meu de vedere nu a fost cea mai potrivita masura aglutinarea acestor gradinite cu un numar foarte mare pe langa scolile primare, pe langa cele gimnaziale si unele s-au dus si spre licee, nu a fost foarte bine. Dumneavoastra nu stiti, dar eu va pot povesti. In momentul in care ele s-au aglomerat in jurul unui centru scolar, in fata primariei erau asa: fostii directori de gradinita cu fostii contabili sefi care nu erau decat fosti prin aceasta decizie. Ulterior, unele dintre ele au devenit destul de masive, mamut. Dumneavoastra probabil nu stiti ca aceste scoli nu functioneaza cum e Colegiul Negruzzi care s-a detasat de Scoala Carol, si a lasat Scoala Carol, scoala gimnaziala a ramas de sine statatoare cu cele doua corpuri de cladiri, Liceul Negruzzi a ramas de sine statator cu o singura cladire de baza. La Scoala Gheorghe Asachi care era legata ba de Vasile Alecsandri, ba de Colegiu National, dati-mi voie ca sa va duc pana la capat aceasta explicatie, si in cele din urma a ramas Vasile Alecsandri isi gestioneaza partea de scoala liceala, Scoala Asachi a ramas de sine statatoare scoala primara si Colegiul National isi gestioneaza doar partea de gimnaziu si partea liceala, nu mai are scoala primara. Aici este vorba despre o scoala gimnaziala care a adunat pe langa ea si o scoala primara si vreo 3 sectii de gradinita care sunt imprastiate pe un areal de cel putin 1 km patrat, daca nu mai mult. Directorul ar trebui sa se duca sa ia tramvaiul sa coboare pana jos in strada Fantanilor, sa se intoarca pe Vasile Lupu sa ajunga la Gradinita Creanga, sa mai treaca si pe la Teodoreanu si sa mai ajunga si in scoala de baza Hasdeu. Au fost discutii anul trecut pe aceasta tema, au fost discutii si anul acesta pe aceasta tema. Exista o solicitare expresa a Inspectoratului Scolar Judetean, am spus-o de fiecare data - nu ma bag intr-un mod agresiv in viata curenta a altei institutii. Ce ar fi daca m-ar apuca nu stiu ce sa ma duc la Universitatea Tehnica sa spun - domnule, mie nu imi convine ca Facultatea de Mecanica sa aiba doua sectii, sa aiba 6 sectii sau sa aiba noua sectii. Nu este problema mea. Problema mea este sa intretin in permanenta actul de educatie si sa monitorizez ca acei copii sa aiba asigurate toate mijloacele necesare ca

ei sa poata savarsi o etapa din viata lor incat sa fie folositori societatii, asta este treaba mea. Daca erati corect pana la capat in interventia noastra, ati fi vazut ca nu exista o echivalenta dintre solicitarile Inspectoratului Scolar si proiectul de hotarare, este total diferit, pentru ca scoala ar fi vrut sa disipeze toate celelalte sectii de invatamant primar si prescolar si catre Liceul Cuza si noi am spus - nu , haideti intai sa vedem prima etapa cum functioneaza, cu legarea Scolii Teodoreanu cu Gradinita Ion Creanga. Ganditi-va si dumneavoastra cam asa se numeste acolo - scoala Gimnaziala Hasdeu care are Gradinita Ion Creanga si care mai are inca nu stiu cate, vreo gradinite atasate la Scoala Gimnaziala. Nu, nu, din punctul meu de vedere masurile pe care le-am luat de la inceputul acestui mandat a fost sa separ mamutii in grupe mici ca sa pot intra in profunzimea analizarii acest lucru pentru ca acolo erau sursele de pierderi. Una este sa ai 3 creiere care se concentreaza pe 3 probleme diferite si alta e ai un singur cap care trebuie sa analizeze 7 corpuri de scoala si te trezesti dupa un semestru ca nu ai ajuns la Gradinita Ion Creanga sa vezi ca oameni aia nu aveau caldura sau cine stie ce Dumnezeu nu aveau acolo. Nici parintii nu sunt suficient de bine,, sa spunem consiliati pentru ca exista si dispute interne ca in orice colectiv de profesori, exista si orgolii ca in orice colectiv al societatii umane prezente si probabil si viitoare si isi arunca tot felul de informatii deformate de la unii la altii. Eu i-am rugat si pe parintii de acolo sa fie cat se poate de cerebrali pentru ca copii aia nu cumpara o diploma care are stampila de Hasdeu, ca nu asta ii ajuta in viata - am facut scoala la Hasdeu. Da, dar nu stii sa citesti. Ti-ai dat doctoratul la Alexandria, dar nu stii pe ce planeta esti Nu asta este important. Important este cu ce poti iesi in viata de zi cu zi sa demonstrezi ca esti mai bun. Rezultatele scolii Hasdeu inca traiesc in trecut, traiesc in trecutul domnului profesor Nichifor. Iertati-ma. Dumnealui a pus bazele acestei scoli. Din pacate actuala conducere nu mai poate sa tina piept noilor provocari care sunt legate si de tehnologi si de alte lucruri, pe 7 corpuri de scoala. Am spus - nu ne ducem pe solicitarea scolii care are doua puncte, daca vreti sa le cititi cu atentie. Dumnealor solicita si transferul Scolii Primare Costache Conachi si a Gradinitei cu Program Normal numarul 2 de la Hasdeu la Cuza, si transferul gradinitei cu program prelungit Creanga la Ionel Teodoreanu. Si am spus, in proiectul de hotarare nu are decat punctul B pentru ca este de altfel o legatura mai stransa intre invatamantul prescolar si o scoala primara. Ceea ce pentru noi este si un punct de monitorizare permanenta. Am informat si Inspectoratul Scolar General, am vorbit cu fiecare parte si cu directoarea adjuncta si cu colectivul de educatori si cu colectivul de parinti, m-am intalnit personal cu ei si cu domnul viceprimar Botez si la primarie si pe strada si pe unde vreti dumneavoastra si am spus - gasim o formula care sa fie folositoare scolii. Motiv pentru care bugetul anului viitor o sa vedeti doua pozitii pentru Alexandru Ioan Cuza. Ca toata lumea a plecat de la premisa ca Scoala Cuza este o scoala proasta, i-a pus anatema si toata lumea fuge de Cuza parca ar face scoala agricola de la Magurele. Nu, este o scoala care poate deveni un brand, este un liceu care poate fi adus din nou in topul scolilor iesene si trebuie sa incercam sa mai disipam din imaginea parintilor ca daca nu faci Negruzzi, National, Racovita, Eminescu si mai stiu eu care, inseamna ca nu ai facut nimic in viata. Nu este deloc adevarat. Scopul nostru este sa avem scoli egale ca valoare, cu colective puternice, motivate de profesori. Le-am solicitat si la Inspectorat se mai termine cu transferurile astea, cum apare cate o celebritate de matematica, de fizica de chimie, de romana, de nu stiu ce, incep sa apara transferul spre Liceul National, spre Liceu Negruzzi, spre Liceul Eminescu, nu. Trebuie incurajati sa ramana acolo ca sa creasca calitatea colectivului de profesori si renumele scolii ca numai prin munca se face asta, dar nu putem chiar pe principiul ca toata lumea decidem pentru toata lumea. Eu nu pot sa ma duc la doamna inspector general si sa ii spun - domnule, eu nu sunt multumit de rezultatele scolii. Pentru ca nu eu fac programa scolara, nu eu le stabilesc numarul de ore pe fiecare obiect in parte si nu avem nici capacitatea. Nu putem la urma sa ne ducem sa motivam lucrurile astea printr-un control, dar putem sa le spunem - vreti asa, va stau la dispozitie sa va asigur conditiile optime ca acei copii sa ajunga cu bine la scoala. Inspectoratul sa isi asume in conditiile optime ca educatia sa fie de performanta. Deocamdata scoala ieseana este o scoala de top si nu prin decizia neaparat a primariei, ci prin felul in care s-a organizat de-a lungul timpului, in felul in care si-a facut demersurile in relatiile dintre scoli, dintre ei si Minister si toate celelalte. Prin urmare, nu este normal ca eu sa ma bag in aceasta problema scolara. Asa incat consider ca subiectul este lipsit de relevanta. L-am semnat, este si obligatie legala. Acest lucru trebuia finalizat la sfarsitul anului 2017, ati cerut si atunci amanarea, am ajuns aici dupa inca o analiza, motiv pentru care este pe ordinea de zi propus de catre mine.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Multumim frumos, domnul primar. Sa trecem la votarea ordinii de zi asa CIC PO 03/F3

Asadar cine este pentru? Cine este pentru ordinea de zi? Mai o data sa numaram. Pentru, Da?

Cine este impotriva?

Cine se abtine? 8 abtineri.

Multumim tare mult. Ordinea de zi a trecut prin voturile celor care s-au pronuntat in favoarea acesteia. Asadar, sa trecem, sa parcurgem articolele. Deja am avut dezbateri mai mult decat democratice, o ora si 25 de minute. Asta e un bun castigat de comunitatea ieseana.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu a iesit din sala de sedinta.

Proiect nr. 1

Proiect de hotarare privind acoperirea temporara a golurilor de casa din excedentul anilor anteriori.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii, va rog. Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Multumesc.

Cine este impotriva? Nu sunt impotriviri.

Abtineri nu sunt.

Proiectul de hotarare trece in unanimitate.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a Municipiului Iasi pe anul 2017;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii va rog. Nu sunt discutii. Supunem votului.

Cine este pentru? Multumesc.

Impotriva? nu sunt voturi impotriva.

Abtineri nu sunt.

Trece cu unanimitatea voturilor celor prezenti, evident.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae a iesit din sala de sedinta. Domnul consilier local Jugrin Lucian a iesit din sala de sedinta.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 218/2017 privind aprobarea actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local, ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau tiparite prin intermediul unui centru de imprimare masiva, valabile fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal local, conform art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii, va rog. Va rog domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Ma sabotati cu microfonul asta. Vad ca venirea lui Victor Ponta la Iasi a lasat urme adanci in executiv si acest proiect este un plagiat dupa o initiativa a colegului meu Etienne Ignat. Vom sustine acest proiect si va invitam ca mai avem inca 23 de proiecte pe care vi le-am pus la dispozitie si daca doriti sa aveti semnatura dumneavoastra pe ele, nici o problema vi le oferim, doar sa le implementam.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Multumim frumos, domnule consilier. Domnul consilier Boca, dupa aceea domnul viceprimar Harabagiu si cine mai doreste, va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Pe mine nu ma sabotati, domnule presedinte, pe mine nu ma sabotati. Multumesc. As parafraza si eu un epigramist, pe domnul Ranetti - s-a zis mai an ca-i plagiata. O idee, eu stiu a cui. Dar fluturii de-asta data, sunt toti originali ai lui.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Multumim frumos. Se pare ca domnul profesor Boisteanu avut un discurs exceptional. Va rog, domnule viceprimar.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Domnule Boz, dumneavoastra nu ati participat ieri la sedintele de comisii si probabil colegul dumneavoastra Etienne v-a lasat asa putin in ofsaid. Nu aveam cum sa plagiem proiectul dumneavoastra de hotarare decat in sens invers. Dumneavoastra ne-ati plagiat pentru ca inca din 2015, da, noi putem si facem dovada corespondentei si actelor pe care le avem, am depus astfel de adrese si ne-am inrolat in platforma EGov . Ulterior, colegii mei de la Directia de Finante cu cei de la Informatizare au facut un modul in asa fel incat certificatul fiscal pe care il emite programul pe care noi il avem achizitionat, il transforma intr-un PDF, iar acel PDF este urcat pe EGov si poate fi descarcat astazi cand vorbim noi, cu exceptia certificatelor care sunt necesare pentru vanzarea imobilelor. Deci treaba cu plagiatul poate fi doar in sens invers. In proiectul domnului Etienne se solicita ca Primaria sa achizitioneze o platforma. O platforma estimata de noi pe piata undeva la 40.000 de euro. La aceasta platforma trebuie adaugat neaparat un server si bineinteles un hard, o unitate de stocare, un backup, stiti legea ne obliga sa stocam mai bine de zece ani astfel de informatii. Noi nu am facut altceva decat sa ne folosim de platforma statului, necheltuind niciun ban, cu resurse proprii si cu initiativa colegilor, proiectul pe care colegul dumneavoastra l-a propus, sa il facem fara costuri. Cand vom achizitiona o platforma, asa cum scrie in proiectul dumneavoastra, sa cumparam o platforma, abia atunci putem spune ca este initiator sau Partidul National Liberal este initiator. Deocamdata ou - gaina, hotarati dumneavoastra. Noi suntem din 2015, cererea colegului dumneavoastra este din septembrie 2017. Multumesc frumos.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu a intrat in sala de sedinta. Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae a intrat in sala de sedinta. Domnul consilier local Jugrin Lucian a intrat in sala de sedinta.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Multumesc. Domnul Bostan va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru ca eu am participat la discutiile de ieri si imi aduc aminte foarte bine subiectul. Daca retin corect, sa ma corectati. Domnul primar a spus, pana la urma nu are rost sa discutam paternitatea, nu e o chestie de orgoliu, e important pentru cetateni, de acord. Dar ati spus - putem sa facem aceasta mentiune in sedinta deschisa de maine, ca la acest proiect a avut o contributie importanta colegul nostru Etienne Ignat. Am dreptate sau nu? dumneavoastra ati spus. Doar am vrut sa vad daca ramaneti consecvent in aceeasi idee.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Da, multumesc. Va rog domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Consiliul Local este o institutie care merita tot respectul nostru, a executivului si in masura a cuvantului dat, eu pot sa spun ca domnul Etienne de fiecare data s-a implicat in astfel de proiecte, motiv

CIC PO 03/F3

pentru care apreciez ca o face. Sigur cu mentiunea ca unele dintre ele sunt tardive si nu doresc de fiecare data sa ii amintesc ca acest lucru, dar daca trebuie am sa o fac. Colegul meu domnul Harabagiu vrea sa aminteasca faptul ca succesiunea datelor este total diferita, in sensul ca noi nu am vrut sa cumparam o platforma. Am profitat de programul pe care l-a tinut foarte viu si foarte treaz si Marius Bostan de la Ministerul Comunicatiilor cu care comunicam in continuare foarte bine si colegii din guvernarea acelor vremuri. Pana la urma am devenit membri activi pe platforma statului, Egov, care e si normal sa fie o platforma analizata, studiata si foarte atent protejata ca sistem informatic prin aportul nemijlocit al Statului Roman. Noi nu am facut decat pe aceasta platforma pusa la dispozitie de catre guvernul Romaniei, sa implementam diferite proceduri de lucru care sa vizeze eliberarea de documente necesare cetatenilor municipiul Iasi. Astazi ne aflam la o reeditare a unei hotarari de consiliu din iunie 2017 prin implementarea inca unui modul. Solicitarea colegului Etienne a venit in septembrie 2017. Eu am apreciat ca totusi este vigilent si este foarte bine. Chiar daca intri pe front dupa ce razboiul a luat sfarsit, nu este absolut nimic gresit, important e ca ai avut intentia. Pana la urma intentia si in legea civila si in legea penala se pedepseste sau se premiaza. Prin urmare, de asta am zis ca apreciez faptul ca si-a amintit de acest lucru si stau foarte atent la orice initiativa care vine din partea oricarui consilier local si care este pozitiva Consiliului Local Iasi si cetatenilor Municipiului Iasi. De asta am zis ca nu mai atestam printr-un document scris paternitatea mai ales ca e nevoie si de analiza ADN. Referitor la plagiat, asta este un contra plagiat. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Va multumim. Supunem votului dumneavoastra proiectul de hotarare numarul 3 Cine este pentru?

Voturi impotriva nu sunt.

Abtineri nu sunt.

Proiectul trecere cu votul unanimitatii celor prezenti.

Proiectul de hotarare numarul 6. Scuzati, scuzati. proiectul de hotarare numarul 4.

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 5 din Hotararea Consiliului Local nr. 175 din 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018 propuse de catre Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Iasi;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii va rog. Domnul consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Sigur ca scopul pana la urma e sa oferim noi, Oficiul Starii Civile sa ofere servicii suplimentare si o initiativa buna, cetatenilor. Am o singura propunere, un amendament referitor la taxa acea de 1000 lei pentru oficierea casatoriei in afara sediului, daca o putem diferentia in sensul ca pentru, atentie, pentru tinerii aflati la prima casatorie, pana in 30 de ani, sa fie de 500 lei pentru ca poate sunt unii care si-ar dori si ei sa oficieze intr-un parc, undeva frumos si pentru altii care, si poate chiar nu au posibilitatea sa plateasca cei 1000 de lei, pentru cei pentru care este doar o figura de stil asa ca sa dea bine in poze, 1.000 de lei nu este mult. Pentru cei care, repet, sunt la prima casatorie si pana in 30 de ani ar trebui sa ramana la 500 de lei. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc, domnule presedinte. Probabil ca ati lecturat pana la sfarsit proiectul de hotarare si aceasta procedura speciala de oficiere o aplica o singura persoana, primarul. care nu o poate delega. Ma puneti sa lucrez sa fac munca patriotica, inteleg. Bine, e facut un calcul oarecum fundamentat pe costurile necesare, cu transferul registrului, cu asigurarea pazei, cu transferul din nou a registrului in interiorul Starii Civile si cu persoana care ma insoteste din partea Oficiului de Stare Civila, pentru ca oficierea din punct de vedere al legii, mai ales pentru Starea Civila, este una dintre cele mai solemne, sa spunem proceduri administrative care exista in momentul de fata. Toate celelalte certificate se elibereaza dupa bifa. Vii cu certificatul de externare de la maternitate si iti da certificat de nastere, vii cu certificatul de la Medicina Legala si iti da certificat de deces. La oficiere este mult mai complicat si mult mai laborioasa aceasta procedura. Nu este rau sa favorizam casatoriile pana in 30 de ani. Mie mi se pare o idee foarte buna si o accept. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Intelegem ca trebuie sa supunem votului amendamentul propus de domnul consilier Bostan. Doreste cineva sa mai ia cuvantul? Dumneavoastra vreti sa propuneti celor care se insoara a 5-a oara sa le luam 10.000. Am inteles.

Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel

Multumesc. Nici chiar asta nu voiam sa propun, dar propunerea domnului consilier este discriminatorie.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Doamna secretar, ce nu e nediscriminatoriu? Va rog, domnule Istrate, argumente.

Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel

Acuma imi cereti si argumente. Bine, data viitoare nu mai intervin ca sa scap de grija asta. In regula. Nu mi se pare corect sa spunem, pana la 30 de ani ai sa patesti aia si dai 500 de lei, la 31 de ani sau daca te insori a saptea oara ai sa dai 1.000 de lei. Nu. Este un tarif pentru toata lumea pentru o anumita actiune. Asa consider ca e corect si nici nediscriminatoriu.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Eu zic ca daca se insoara a saptea oara trebuie pedepsit ca nu s-a invatat minte.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Domnul Bostan s-a gandit la domnul Tariceanu si de asta.

Domnul viceprimar Botez Radu

Eu cred ca aia pana in 30 de ani ar trebui pedepsiti, ar trebui mai mult.

Domnul consilier local Bostan Ciprian Manuel

Daca imi permiteti, pana la urma astfel de discriminari pozitive pentru tineri exista in mai multe domenii, in mai multe legi. Deci nu cred ca o discriminare in legislatie. Doamna secretar ne poate confirma lucrul asta. Eu cred ca trebuie sa ii incurajam pe cei tineri.

Domnul primar Chirica Mihai

Pana in 30 de ani, cine? E prima chestiune.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Sotii, evident, ambii soti.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul primar Chirica Mihai

In orice caz oricum este la decizia primarului daca poate participa sau nu la o asemenea procedura pentru ca sunt cateva conditionari legat de programul Starii Civile, in special. Poate fi catalogata ca o discriminare. Dar e, vorba dumneavoastra, pana la urma incurajam casatoria pana in 30 de ani, avand in vedere ca varsta fertilitatii maxime la femei este pana in 31,5 sau 31,8 ani, din ultimele studii ale INS, asa incat sunteti undeva in aceasta medie incat cred ca poate trece.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Referitor la ce spunea domnul primar, eu cred ca dumneavoastra v-ati putea asuma si pro bono pentru bucuria de a aparea in albumele de familie a atator familii ca le-ati oficiat casatoria. Nu e vorba de bani, sunt convins la dumneavoastra, asa ca.

Domnul primar Chirica Mihai

Ma iertati domnul presedinte si cu asta inchei. Nu sunt venituri ale primarului, sunt venituri ale bugetului local si ele justifica de fapt cateva din serviciile. Atunci ar trebui ca la toti sa procedam la fel si nu putem, nu putem sa facem lucrul asta pentru ca asa este corect si in litera legii. Cine beneficiaza de servicii suplimentare trebuie sa si le, sa si le asume. Avem un angajat care face ore suplimentare, avem un politist local care face ore suplimentare si care va trebui platit si inclusiv alte consumuri materiale. Nu m-am inclus pe mine acolo pentru ca primarul nu bifeaza nici o prezenta in condica avand in vedere ca am statutul de demnitar. Dar e bine ca incurajam tinerele familii. Eu tin foarte mult si ar trebui sa urmariti un pic care este trendul populatiei iesene pe ultimele raportari ale INS, sa vedeti ca se incadreaza oarecum in ceea ce am propus de multa vreme, creste nivelul de tinerete a populatiei, ceea ce este foarte bine.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Da, am stat, am ascultat si in dreapta si in stanga. Eu zic ca ar fi bine sa supunem votului propunerea initiala care apartine primarului Municipiului Iasi. Daca sunteti de acord, daca nu supunem la vot cele doua amendamente.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Stati sa vedem, ca domnul primar are drept de vot. Domnule, avem o problema procedurala. Trebuie sa va abtineti intai. Supunem votului propunerea domnului consilier Bostan.

Cine este pentru? 14 voturi.

Cine este impotriva? Nu avem niciun vot.

Cine se abtine? 9 abtineri.

Nu mai putin sa calculam. S-a adoptat propunerea domnului consilier Bostan. Trece asadar proiectul de hotarare numarul 4. Va rog. domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

E cel mai discutat, disputat proiect de hotarare, se pare, si sa nu lase rezerve sau umbre de disensiuni. E o chestiune, orice chestiune care vine in sprijinul oricarei formule care imbunatateste viata cetatenilor, trebuie apreciata. Il apreciez si pe domnul consilier Istrate pentru faptul ca intr-adevar a sesizat un element de discriminare care ar putea fi asociat prin introducerea varstei ca zona de delimitare a unui serviciu public. Prin urmare, o sa analizam si noi mai departe, o sa mergem mai departe cu calcul acestui efect pana cand o facem total 100% legal. Multumim.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Va multumesc. Trecem la proiectul numarul 5.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “Romania prinde aripi”;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii va rog. Nu avem. Supunem votului.

Cine este pentru?

Cine se abtine? Nu sunt abtineri.

Proiectul de hotarare trecere cu votul majoritatii.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna februarie 2018;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Cu amendamentele de rigoare. Discutii? Va rog domnul Ghizdovat.

CIC PO 03/F3

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Am cerut ieri in comisii, am rugat organizatorii sa ne prezinte un deviz estimativ de cheltuieli, de costuri. Multumim pentru faptul ca am primit categoriile de premii si premianti, dar asteptam si un deviz. Asa cum se poate vedea in calendarul de activitati, ceilalti organizatorii in afara Primariei municipiului Iasi, Complexul Muzeal Moldova si Universitatea de Arte George Enescu, au prezentat un deviz de cheltuieli pentru sume semnificative mai mici. Nu este nici aici o suma mare. Suntem de acord cu proiectul, dar ca de fiecare data am solicitat o estimare a acestor cheltuieli. Daca nu ni s-a prezentat in scris, poate cineva dintre organizatori acum sa ne prezinte o estimare. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Va rugam, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Am sa incerc eu. Suma estimata este cea pe care o aveti la proiectul de hotarare. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Da. Supunem. Mai sunt discutii?

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Deviz estimativ nu inseamna suma. Suma totala am ... cum s-a ajuns...

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Supunem votului proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Multumesc.

Impotriva? nu sunt voturi.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul trece cu votul tuturor consilierilor prezenti.

Proiect nr. 7

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Canal evacuare ape pluviale zona Cicoarei” ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru?

Cine se abtine?

Cine este impotriva? Nu sunt abtineri si nici impotriviri.

Proiectul de hotarare trecere cu votul tuturor consilierilor prezenti.

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt discutii. Supunem votului.

Cine este pentru? Multumesc.

Cine se abtine? Nu sunt abtineri.

Cine este impotriva? Nimeni nu este impotriva.

Proiectul de hotarare trece cu unanimitatea voturilor celor prezenti.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi, incepand cu data de 01.01.2018;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii? Va rog, domnul consilieri Bostan

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu aici am urmatoarea intrebare. Inteleg ratiunea pentru care sa fac aceste cresteri salariale, este evidenta, pentru ca s-a schimbat legislatia cu trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Intrebarea mea este ca multe alte propuneri legislative pe care ultimele 3 guverne le-au facut si le-au schimbat dupa o luna pe alta, e foarte posibil ca peste 3 luni aceasta lege sa fie modificata si contributiile sa treaca inapoi la angajator. Concret, intrebarea mea este - ce vom face in acel moment? vom pastra aceste salarii majorate cu 20% sau le vom reduce cu acelasi procent de 20%? Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Voi raspunde si raspunsul vizeaza si celelalte proiecte de hotarare care se refera la Legea celebra deja 153, daca nu ma insel, pe 2017. Filozofia acestor proiecte de hotarare este de a pastra salariile nete nemodificate. De fapt toate calculele si din tot continutul proiectului de hotarare atat pentru primarie, cat si pentru celelalte institutii care sunt subordonate, sa lasam salariile nete nemodificate. Ati vazut Politia Locala a introdus, creste cu 20% care de fapt reprezinta contributia angajatului fata de stat. Deci asta se traduce prin faptul ca salariul net a ramas nemodificat. De fiecare data noi vom face in asa maniera incat salariul net sa ramane nemodificat, celelalte artificii legate de repartitia contributiilor angajatului sau ale angajatorului vor fi rezolvate functie de prevederile legale. Fondul de salarii trebuie sa le includa pe toate si am facut in proiectul de buget astfel incat toate, sa spunem, subdiviziunile Primariei municipiului Iasi sa aiba asigurat fondul de salarii pe acelasi principiu, sa nu facem modificari ale salariului net. In rest o sa vedem. Evolutia salariului minim pe economie prin ultima Hotarare de Guvern la 1900, introduce si o crestere a salariului minim pe economie dand afara contributiile angajatului fata de stat. Totusi am spus ca nu este normal ca administratiile publice sa o ia foarte mult razna, iar din spate sa ramana marea masa a angajatilor Romaniei care sufera. Stiti foarte bine. Sindicatele din politie, apropo domnul Grumeza, au anuntat scaderea salariilor incepand cu luna ianuarie. 8 mii de angajati ale Ministerului de Interne sufera din cauza acestei revolutii de scadere a salariilor. Cei din sanatate au identificat si cateva mii. Nu mai vorbim de sectorul privat care a incercat foarte mult sa blocheze cresterile salariale prin lasarea salariilor brute nemodificate astfel incat contributia s-a dus direct din obligatia angajatului. Noi am spus ca nu umblam la salariile nete, dar facem corectiile privind alocarile bugetare catre bugetele statului indiferent cum se numesc, astfel incat sa pastram o constanta in anul 2018 plecand de la chenzina lui decembrie 2017.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Multumesc. Va rog domnul consilier Cotofan. O secunda. Domnul consilier Cotofan, va rog.

Domnul consilier local Cotofan Ioan Alexandru

Ca observatie doar. Reducerea salariala ca salariul brut nu se face cu aceeasi usurinta ca atunci cand se semneaza o anexa la contract pentru marirea brutului. Sunt niste drepturi salariale care sunt castigate prin anexa. Deci daca legea pana la urma este intoarsa inapoi, nu veti avea aceeasi libertate in reducerile salariale pentru ca sa pastrati netul, pentru ca ati folosit aceasta expresie - vrei sa pastrati netul constant. De altfel cam toate forurile legislative care sunt la ora actuala, fac niste recomandari de alta natura pentru pastrarea netului. Presupun ca biroul dumneavoastra juridic le cunoaste.

Domnul primar Chirica Mihai

Adica?

Domnul consilier local Cotofan Ioan Alexandru

CIC PO 03/F3

Prin acordarea de bonificatii pastrarea netului pana in momentul in care se demonstreaza ca legea ramane constanta, stabila si va ramane la aceasta forma. Reducerile salariale dupa ce se semneaza anexele si contractele colective de munca, sunt mult mai dificile.

Domnul primar Chirica Mihai

Dar nu s-a problema de reduceri salariale.

Domnul consilier local Cotofan Ioan Alexandru

Nu, dar ati spus ca vreti ca sa pastrati netul.

Domnul primar Chirica Mihai

Este singura chestie care ....

Domnul consilier local Cotofan Ioan Alexandru

Atunci reduceti brutul. Cand reduceti brutul faceti reduceri salariale.

Domnul primar Chirica Mihai

Deci este singurul lucru care conteaza pentru un angajat. Omul nu cheltuie brutul, cheltuie netul. Eu nu ma duc acasa cu salariu brut. Salariul brut are contributiile catre stat sau catre orice alte institutii unde trebuie sa versi anumite cote din veniturile tale. Noi vorbim despre ce ii afecteaza. Chestia asta cu salariul minim brut pe economie, 1.900 de lei, dar lasa toti angajatorii sa isi supuna decizii proprii cum apreciaza aceasta crestere este de fapt o mare, hai sa spunem, o mare deficienta de abordare. Pentru ca nu ai facut decat se duci o chestiune care era foarte simpla de aplicat, in sarcina angajatului, care oricum tot angajatul face viramentele, dar din contul de venituri ale angajatului, tot angajatorul le vireaza ca doar nu sa duca fiecare la CAS - trei lei, la celelalte cati bani trebuie sa dea, la somaj si pensie. Prin urmare nu a facut decat sa complice oarecum ecuatia acordarii acestor drepturi salariale. Ideea de baza, principiu a fost sa nu diminuam salariul net, cel cu care omul pleaca acasa si ii hraneste copii. Asta a fost solutia. O sa vedem cum va evolua legea salarizarii in sistemul public, nici eu nu as vrea sa fac o prognoza ca imi e teama. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Multumesc. Domnul consilier Mihai Gabriel Surdu, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Marirea salariului in virtutea acestei legi cu privire la majorarea salariului brut pe economie, minim brut, dupa mine aceste artificii de a acorda compensari sau premii sau alte drepturi sunt un mod elegant de eludare a legii. In momentul in care eu am de facut o marire a salariului brut, minim brut, il fac pentru ca toate aceste lucruri sunt deductibile din ceea ce cheltuie societatea cu salarizarea. Nu este nevoie sa fac artificii pentru ca legea imi da dreptul ca aceste drepturi pe care eu i le acord, sa fi deductibile. In cazul in care, ceea ce votam noi astazi va fi un plus la salariu salariatilor primariei in momentul in care se revine, sa spunem cu plata a obligatiilor, nu e nimic. O sa ii aducem aproape de salariile europene si atunci oamenii vor trai mult mai civilizat in functie de banii pe care ii castiga in administratia publica. Este foarte corect si normal ca aceste drepturi odata castigate, asa cum spuneati dumneavoastra, sa ramana castigate de catre angajati. Iar partea de contributii, aceea pe care noi astazi o discutam, e corect sa o plateasca angajatul pentru ca el va vedea statul de plata si va vedea care sunt sumele pe care angajatorul le vireaza catre stat. Aceste sume, la societati multinationale si altele care nu dam nume, nu au fost virate pentru ca era la indemana societatii sa ii vireze obligatiile salariatului. Astazi, daca angajatorul nu plateste aceste sume, are dosar penal pentru ca nu a platit din banii care ii revin angajatului. Deci banii se vor aduna la bugetul de stat in mod corect. Multumesc.

Domnul consilier local Ignat Etienne a iesit din sala de sedinta.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Multumesc si eu. Pana la urma cine doreste? Va rog domnul consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stimati colegi si domnule consilier Surdu, nu este vorba de o nelegalitate, ci este vorba de faptul ca in momentul de fata este o incertitudine legislativa si ceea ce a spus colegul meu, domnul consilier Cotofan este foarte corect. Este usor sa dai, dar in momentul in care te trezesti ca se modifica legislatia in sens invers, in sensul ca din nou contributiile vor trebui achitate de catre angajator, nu vom mai putea reveni la acelasi principiu enuntat de domnul primar, adica pastrarea netului, totul va fi generat intre o crestere salariala de 20%. O secunda. Eu sunt de acord sa ajungem la un nivel european, dar trebuie sa fie si sustenabil ca noi mai avem de facut si niste investitii, mai avem de facut strazi scoli, mai sunt si alte cheltuieli, nu doar salarii. Dumneavoastra in firma nu cred ca decideti de pe o zi pe alta o crestere de 20%, asa din. Nu cred. Faceti cresteri treptate in functie de productie si functie de ceea ce puteti sustine. Aceste modificari legislative, acest cadru fluctuant ne poate genera noua costuri crescute intr-un ritm foarte rapid cu 20%. Colegul meu a zis ca poate am fi putut lua in calcul si alte solutii care sa fie usor reversibile, ulterior, in caz de ceva.

Domnul primar Chirica Mihai

Cred ca toti vorbim acelasi lucru, dar pedalam de pe piste diferite pe aceeasi pista comuna pana la urma. Aici spune foarte clar, majorarea fata de nivelul acordat in luna decembrie 2017 este pentru acoperirea sarcinii fiscale care transleaza de la angajator la angajat conform Ordonantei 79, cea de sfarsit de an, pentru modificarea si completarea legii 227 privind Codul Fiscal. Deci nu vine aceasta majorare pentru a acoperi salariul net, ci spune in mod expres, se majoreaza pentru acoperirea sarcinii fiscale. De altfel ceea ce face cam toata Romania in momentul de fata, toate institutiile si cam peste tot pe unde se intampla acest lucru. Eu zic ca daca ne-am asumat faptul ca salariile nete raman, sa spunem, indicatorul de baza, de la el ne raportam, pentru ca asa voi face si eu. Am salariile nete scoase din serviciul nostru de personal pe fiecare categorie de angajat, nu pe nume si prenume pentru ca unul poate sa faca presteze mai multe zile in luna respectiva sau. Am luat exact cat castiga un consilier superior ultimul grad - a, atatia lei. Deci eu va trebui sa urmaresc in ianuarie ca netul sa fie constant. Restul, ce se duce si din partea cui catre bugetele de stat reprezinta un element care tine de aplicarea legii fiscalitatii Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Da. Haideti domnul consilier Bostan. Scurt va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Ca sa rezolvam, ma rog, dilema asta, propun un amendament ca aceasta crestere sa fie valabila pe perioada de valabilitate a actualei legi a salarizarii si atunci automat eliminam aceea ... Sa vedem. Nu stiu, intreb. Daca este o varianta pe care. Pentru ca ea e practic corelarea unei legi, in momentul in care legea nu isi mai produce efectele, automat si hotararea de consiliu local nu isi mai produce efectele.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Domnul Boca, va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Stimati colegi, dar v-ati abtinut la ordinea de zi, acum vreti sa propuneti numai amendamente, daca putem sa incalcam codul fiscal, toate legile daca s- ar putea. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Va rog domnul profesor Istrate.

Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel

Numai o secunda intervin. In niciun caz nu putem introduce ca amendament sa respectam legea. Evident ca asta o vom face. In afara de asta, tin minte foarte bine si nu stiu daca s-a intamplat la nivelul administratiei locale acelasi lucru. A fost hotarare de guvern ca in comisiile paritare angajatori-sindicate, in contractul colectiv de munca sa fie precizata modificarea ce tine de trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Imi imaginez, ca discutam prezumtiv, ca o sa se intample nu stiu ce cu legea, imi imaginez ca va fi de asemenea hotarare guvern care va reglementa acest lucru la momentul potrivit. Multumesc mult.

Domnul consilier local Ignat Etienne a intrat in sala de sedinta.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Cu placere. Va rog domnul consilier Iordan Vintila.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Cred ca nu putem aplica, trebuie spusa concret, nu putem aplica o lege care este valabila in momentul asta anticipand urmatoarele legi. Este imposibil sa ajungem la o aplicare corecta a legii. Asta ar fi principiul.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Multumim frumos. Domnul profesorul, va rog, scurt.

Domnul consilier local Cotofan Ioan Alexandru

Foarte scurt ca sa fie clar. Unu, nu este nicio eludare in propunerea pe care am facut-o, este perfect legala. Doi, acordarea de bonificatii nu eludeaza taxele catre stat. Bonificatiile sunt supuse acelorasi taxe. Singura diferenta care este, este mecanismul prin care s-ar putea face astfel incat sa devina reversibil. Atata tot am avut de spus. Multumesc frumos.

Domnul primar Chirica Mihai

Cu asta as vrea sa inchid, domnule presedinte, pe tema asta, nu as vrea sa mai, sunt si colegii mei de la juridic. In legea 153 pe care o invocam, aici sunt numite si definite foarte clar ce bonificatii daca le apreciem ca atare, poate acorda legea. Nu exista decat un fond de premiere care se constituie si este la dispozitia ordonatorului de credite pentru cei care au merite deosebite in activitatea respectiva, pana la 10% din fondul total de salarizare. Si mai exista posibilitatea de acordare a unor sporuri salariale pe temeiul legii, pentru doctoranzi care isi aplica doctoratele in mod efectiv in activitatea curenta in cadrul institutiei si/sau pentru cei care aplica fonduri europene si atat. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Eu va multumesc. Supun votului proiectul de hotarare numarul 9.

Asadar, cine este pentru? Multumesc.

Voturi impotriva? nu sunt?

Abtineri nu sunt.

Proiectul de hotarare trece cu unanimitatea voturilor celor prezenti.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin a iesit din sala de sedinta.

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 529/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iasi si directiile subordonate, pentru anul 2018 ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii, va rog. Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Multumesc.

Abtineri? Nu sunt.

Impotriviri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare numarul 10 trece cu unanimitatea voturilor liber exprimate.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Politiei Locale Iasi, incepand cu data de 01.01.2018;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii va rog. Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru?

Impotriva? Nu sunt?

Abtineri? Nu sunt.

Trece si proiectul de hotarare numarul 11.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Directiei de Asistenta Comunitara Iasi si unitatile subordonate, incepand cu data de 01.01.2018;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta Discuții va rog. Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru?

Impotriva? Nu sunt?

Abtineri? Nu sunt.

Trece si proiectul de hotarare numarul 12.

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2018;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii va rog. Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru?

Impotriva? Nu sunt?

Abtineri? Nu sunt.

Trece si proiectul de hotarare numarul 13

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Iasi nr.533/15.12.2017, in sensul incetarii finantarii proiectului "Centrul de Zi Prichindel" de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi incepand cu data de 30.04.2018;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Va rog domnul consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Doua intrebari. Ce se intampla, care sunt alternativele pentru cazurile care erau totusi la acest centru, am inteles 19 persoane sau 11 familii. Doi, a doua chestiune este ca anul trecut am discutat de externalizarea serviciilor sociale, am aprobat chiar si un model de contract cadru, daca s-a facut in acest sens vreun pas si ce se are in vedere pe viitor. Noi sincer credeam ca solutia ar fi o abordare integrata luand un caz si incercand sa rezolvam complexitatea de probleme pe care acea familia o are, pentru ca asa tot purtand pe o singura institutie care se ocupa de un singur segment, dupa care la o alta institutie care se ocupa de un alt tip de probleme, nu cred ca reusim sa scoatem acea familie din impas. Asta este obiectivul final, sa o aducem la nivelul la care nu mai depinde de noi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin a intrat in sala de sedinta.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile a iesit din sala de sedinta.

Da, multumesc. Domnul primar aveti cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu este decat o decizie care vine sa eficientizeze activitatea Directiei de Asistenta Comunitara pentru ca acolo nu avem decat 12 beneficiari care au fost preluati, asa cum puteti citi si in nota de fundamentare, la centrul Fundatiei Hecuba unde avem si personal specializat si nu e nevoie sa mai tinem inca un colectiv care sa mai consume energetic intr- o constructie aducand cheltuieli suplimentare. Deci problematica sociala este in atentia noastra si este preluata prin condensarea activitatilor la Fundatia Hecuba unde nici acolo nu sunt acoperiti 100%. Sigur ca da, noi nu ne facem decat datoria in ceea ce priveste, sa spunem, statutul acestui centru, in rest problematica sociala poate fi mult mai diversa, dar ea se aplica in colaborare cu ONG-urile. Probabil stiti ca in fiecare an avem sume considerabile pe care le punem la dispozitia acelor asociatii, fundatii pentru acoperirea unor astfel de nevoi. Acum suntem in continuare pe un program multinational cu Salvati Copiii pe care il continuam si anul acesta. Desigur si sesiunile de depunere a programelor de finantare pe ONG-uri vor demara dupa aprobarea bugetului. In ceea ce priveste achizitia de servicii sociale o sa asistati si la cateva proceduri care vizeaza acest lucru.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Da, multumim. domnul consilier Timofciuc mai luati cuvantul sau? Va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

As vrea sa intreb totusi, din ce am vazut numarul de beneficiari a fost mai mare in anii din urma, care este motivul pentru care progresiv a scazut numarul de beneficiari la acest centrul de, la aceasta intreprindere sociala, ea a devenit nesustenabila ... Poftim?

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pai poate nu a fost o buna promovare a serviciilor, nu stiu, poate ne spun cei de la Directia de Asistenta Comunitara sau dumneavoastra daca aveti un raspuns.

Domnul primar Chirica Mihai

Am sa incerc foarte pe scurt. Pentru ca numarul beneficiarilor de servicii sociale este in continua scadere si pentru acesta categorie de beneficiari. De exemplu, numarul de familii asistate social a scazut la sub 200, nu, la 200 si 35 pe anul 2017 fata de vreo 400 si in anul 2015. A inceput sa creasca nivelul de trai. Orasul este din ce in ce mai performant. Lumea si-a a gasit solutii de supravietuire pe propriile forte. Plus, politica avansata de mine de cand am preluat mandatul este urmatoarea - Cine poate sa munceasca, sa munceasca. Noi intai ne ocupam in urmatoarea ordine de prioritati: persoanele cu handicap, familiile uni parentale si persoanele care efectiv au ajuns la o varsta in care nu isi mai pot pune la dispozitia societatii forta de munca si va trebui sa avem noi grija de ei. Dupa cele 3 criterii, ceilalti ii provocam intai la munca si mai departe la obtinerea de venituri de la stat, in plan secundar.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile a intrat in sala de sedinta.

Domnul consilier local Bostan Ciprian Manuel a iesit din sala de sedinta.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Multumim frumos. Supunem votului proiect de hotarare numarul 14.

Cine este pentru? va multumesc.

Cine este impotriva? nu sunt voturi impotriva.

Cine se abtine? Nu sunt abtineri.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Directiei Locale de Evidenta Persoanelor Iasi, incepand cu data de 01.01.2018;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii va rog. Nu sunt. Supunem votului. A, observam ca domnul consilier Bostan lipseste, ca sa fim corecti.

Cine este pentru? Multumesc.

Impotriviri? nu sunt Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare trece cu unanimitate celor prezenti.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul aparatului administrativ al Directiei Crese Iasi incepand cu data de 01.01.2018;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii va rog. Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Multumesc.

Abtineri? nu sunt.

Impotriviri?

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2018-2019;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii va rog. Va rog, domnul profesor Istrate Dumitru Marcel.

Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel

Va multumesc foarte mult, domnule presedinte. Nu am vrut sa intervin data trecuta, discutiile erau foarte tensionate, de altfel. Intervin pentru ca nu as vrea sa se ramana cu ideea - uite facem asa pentru ca asa vreau eu, ci pentru ca sunt foarte clar niste argumente foarte serioase. Primul argument este, si a fost enuntat aici, este cel legat de calendarul activitatilor scolare. Foarte clar, reteaua scolilor, institutiilor de invatamant din tara asta trece prin hotarare guvern, la un moment dat. Deci nu putem astepta oricand sa se intample orice. Trebuie luata o hotarare. Se spunea anterior ca numarul mare de copii pe formatie de studiu este daca vreti rezultatul solicitarii pe care le-au parintii la aceeasi scoala. Nu. Din punctul meu de vedere este rezultatul unui management mai putin performant care nu isi permite sa faca intr-o scoala formatii de studiu corespunzator de mici pentru ca nu se incadreaza in fonduri. Deci, cred ca abordarea in aceasta maniera asa cum a venit ea ca propunere de la Inspectoratul Scolar si modificata ulterior in primarie, este foarte corecta. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Va multumesc si eu. Domnul consilier Pintilei.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Din punctul meu de vedere, Inspectoratul Scolar pana la primirea acestei adrese si Inspectoratul Scolar din care faceti parte si dumneavoastra, s-a aflat in culpa pentru ca a incalcat prevederile legii

invatamantului care spune foarte clar care este numărul in clase. Ori, dansii in expunere zic - am facut clase de 39-40 de elevi. Cand legea invatamantului spune clar, mai putin de 12 nu, mai mult 20 la primar tot nu, iar dincolo la gimnazial tot asa, mai putin de 12 nu, mai mult de 25 iar nu, deci s-a incalcat... Cineva ma saboteaza, dar nu conteaza. Legat de gradinite am de facut o propunere, desi il parafrazez pe domnul profesor Boisteanu, in referire pana la 7 ani, pana la 4 ani invata un lucru extraordinar si o spun in CIC PO 03/F3

cunostinta de cauza pentru ca am o nepotica, ea zice - cand trebuie sa vorbim ne invata sa ridicam doua degete. Va dati seama ca pana la 7 ani vor performa. Acum care este propunerea mea. Colegii nostri consilieri care nu stiu acest lucru elementar sa fie numiti in consiliul de administratie a gradinitelor, poate invata. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Multumim frumos, domnule consilier. Am luat act de ceea ce ati spus dumneavoastra, vom aplica legea in consecinta si de la anul cu siguranta o sa urmam directia propusa de catre primarul municipiului Iasi astfel incat sa respectam in litera si spiritul ei Legea Educatiei Nationale numarul 1. Multumesc. Domnul primar, doriti sa luati cuvantul? Nu. Multumesc. Supunem votului proiectul de hotarare. Va rog, va rog, imi cer scuze nu v-am vazut. Va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stiti, in orice comunicare este evident, normal sa ceri cuvantul, dar trebuie sa primesti si un feedback in sensul sa fii si ascultat. Nu mai intru in detaliile discutiilor despre bun simt, nu stiu. Vreau sa va spun un lucru, strict la obiect, domnul primar a prezentat o situatie. Sincer nu cred ca a contrazis ceea ce am spus eu. Dumnealui a gasit o cale de mijloc, nu cunoastem criteriile pe care a cautat aceasta cale de mijloc pentru ca imi mentin punctul de vedere, nicaieri adresa Inspectoratului Scolar nu vorbeste de rezultatele educationale si de solicitarile parintilor. Domnul primar a vorbit ca anterior cand s-au facut comasari au fost directori in fata primariei, au fost profesori in fata primariei. In momentul de fata avem o miscare de protest, avem actiuni de protest din partea parintilor. Ori noi cand luam decizii in privinta unor unitati educationale trebuie sa avem in vedere interesul copilului, evident reprezentat catre parinti, dar interesul copilului. Ori in momentul in care eu nu am nici o analiza asupra performantei educationale si ceea ce am spus eu, domnule profesor Istrate, a fost ca un numar mare de elevi, pentru mine, la prima vedere este un indicator al cererii, exista cerere pentru serviciile educationale oferite de aceasta scoala. Nu au fost contrazise argumentele, cele spuse de, aspectele invocate de mine. Avem astazi o propunere, o hotarare care intr-adevar este o cale de mijloc in sensul ca nu aprobam tot ce ne-a propus Inspectoratul. As fi dorit sa o amanam si sa solicitam clarificari de la Inspectorat, care sunt rezultatele acestor copii comparativ cu unitatile scolare catre care ii transferam.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Multumesc frumos. Doar o singura completare, spre deosebire de antevorbitorul meu, noi cei care lucram la inspectorat nu avem in vedere interesul copilului, ci interesul superior al copilului. Supunem votului proiectul de hotarare numarul 17.

Cine este pentru? Multumesc.

Cine este impotriva? Nu sunt voturi impotriva.

Daca sunt abtineri? 8 abtineri.

Proiectul de hotarare a trecut cu votul consilierilor care si-au manifestat intentia prin ridicarea

mainii.

Va rog, domnule primar. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Voiam doar sa amintesc ca nu este adevarat ca nu a trimis Inspectoratul Scolar, daca ati fi citit cu atentie. De altfel prima solicitare a Inspectoratului era mult mai consistenta, pe care ati avut-o la masa si intr-o sedinta anterioara, si spune asa: semnalarea unor situatii de criza manageriala declansate pe fondul transferului atributiilor legate de conducerea unitatilor de invatamant in urma concursurilor pentru posturile vacante de director/ director adjunct; existenta unor sesizari/petitii atat ale personalului didactic si auxiliar, cat si a unor parinti cu privire la management unitati de invatamant care au fost analizate si rezolvate cu justete de catre conducerea scolii, care nu au fost, pardon, motiv pentru care s-a impus interventia reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean in scopul reglementarii acestor disfunctionalitati. Nu am mai vrut sa mai continuam chestiunea asta. Acolo s-au facut cel putin cate inspectii? si am vazut rezultatele, cu sanctiuni, cu aplicare de tot felul de alte masuri administrative din partea Inspectoratului Scolar. Plecarea domnului Nichifor a lasat un mare vid, un vid extrem care a facut degringolada intre scoli, care nu mai putea sa permita continuarea actului de educatie asa cum eram noi obisnuiti pe scoala Hasdeu. Fara sa fiu avocatul Inspectoratului, fara sa fac parti pris-uri pentru ei, vorbim despre o solutie pe care ei au considerat-o necesara pentru a putea imbunatati actul de management al acestei scoli. In anexa la pozitia 32, Scoala Gimnaziala mai are inca doua gradinite si doua scoli primare atasate si doar circa 200 si de elevi au plecat atasandu-se de Scoala Teodoreanu. Cred ca este un prim pas. Noi o sa monitorizam si de data asta ne vom implica in mod permanent si din partea executivului, cu toate ca nu avem nici cunostintele necesare si nici dreptul legal sa incercam sa influentam actul de educatie, impartirea pe clase etc., dar vom vedea exact ce se va intampla la sfarsitul anului comparativ cu anul 2000 scolar anterior, 2016 - 2017 si sunt convins ca lucruri vor intra pe o traiectorie pozitiva. Sunt 2.000 si vreo 200 de parinti reprezentanti ai elevilor, plecand de la premisa ca ii reprezinta un singur parinte, aici vorbim de o chestiune de circa 200 de parinti, deci exista. Noi am ascultat toate taberele de acolo si stim exact care au fost motivatiile acestei decizii. Multumim foarte mult.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Va multumesc, domnule primar. Trecem la proiectul de hotarare numarul 18 .

Domnul consilier local Postolache Abdrei a iesit din sala de sedinta.

Proiect nr. 18

Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant particular si

confesional acreditate / autorizate din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2018-2019;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii va rog. Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Multumesc.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri nu sunt.

Proiectul trecere cu votul unanimitatii celor prezenti.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 415/2016, in sensul inlocuirii unui reprezentant al Consiliului Local in calitate de membru in Consiliul de Administratie al Institutului Regional de Oncologie Iasi, Str. General Berthelot nr. 12, Iasi;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Inteleg ca aveam si nominalizarea colegilor de la Partidul National Liberal. Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Da. Stimati colegi, avand in vedere ca si-a dat demisia un coleg de al nostru din Consiliul de Administratie al IRO, propunerile noastre sunt urmatoarele: Cretu Giorgiana Ana Maria - in calitate de membru si in calitate de membru supleant - colegul nostru Nica Stefan.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Va multumesc. Supunem votului acest proiect de hotarare.

Cine este pentru? Multumesc.

Abtineri? Nu sunt.

Impotriviri? Nu sunt.

Proiectul trece cu unanimitatea voturilor celor prezenti si cu cele doua nominalizari facute de catre domnul consilier Boz.

A, doriti sa luati cuvantul?

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Nu, nu. Domnul Ghizdovat nu participa la vot.

Domnul Ghizdovat si nici domnul Postolache care a revenit acum. Multumesc ca m-ati facut atent. Pleaca si domnul consilier Bostan. Boz... Am vrut sa vad daca sunteti atent.

Domnul consilier local Postolache Andrei a intrat in sala de sedinta.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard a iesit din sala de sedinta.

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind convocarea A.G.A. in vederea prelungirii cu doua luni a mandatelor administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iasi;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii, va rog. Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Multumesc. Da, imediat o sa supun votului o propunere interesanta venita din partea domnului profesor Boisteanu, poate e bine sa luam si o pauza.

Cine este impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Asadar proiectul numarul 21 trece cu votul tuturor consilierilor prezenti.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind privind modificarea anexei 4.1-Bunuri de retur utilizate de Operator in executarea Contractului din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 169 din 31 mai 2016;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii, va rog. Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Multumesc.

Impotriviri? nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Trece si proiectul numarul 21.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre UAT Municipiul Tulcea a unui numar de 5 autobuze urbane proprietate privata a Municipiului Iasi;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii, va rog. Chiar ma intrebam, sa nu luati cuvantul. Va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu vreau sa il intreb pe domnul primar sau, ma rog, cine poate raspunde de la CTP. Autobuzele astea daca nu le-am fi dat la municipiul Tulcea ca intrajutorare civica, asa foarte bun, noi le-am mai fi folosit peste un an de zile? sau de fapt intrebarea specifica este - cand se vor intoarce de la Tulcea peste un an, ele vor mai putea fi utilizate ca autobuze de serviciu in municipiu sau vor fi casate si fier vechi.

Domnul primar Chirica Mihai

In principiu, ele au fost trecute in parcul rece pe masura ce am inlocuit parcul de autobuze cu autobuze noi, putand fi utilizate la nevoie functie de: ai o problema care trebuie sa o asiguri in regim de urgenta. Asta a fost si solicitarea colegilor mei, de asta le-am extras din zona Tudor Vladimirescu, le-am trimis spre CET unde am si instituit paza, ca ele sa poata deveni oricand functionale. Sigur, intoarcerea lor de la Tulcea le va aduce intr-o anumita stare. O sa vedem in ce stare le va aduce. Deocamdata nu e decat un gest, hai sa spunem chiar si umanitar, de colaborare intre institutii publice de administratie locala care desigur vizeaza o colaborare la nivelul tuturor romanilor, putem sa spunem si asa. Cand se vor intoarce, le vom evalua si vom sti ce facem cu ele. Cu siguranta ele nu mai faceau parte din parcul activ, erau din parcul rece, retras de la strada. ... sunt pana la 32 de unitati retrase acolo, care stau in continuare

in aceeasi stare, adica intr-o stare buna. Le-am luat, le-am verificat si am pus sa le putem utiliza. Multumim.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Multumim. Domnul consilier Pintilei, aveti cuvantul, va rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Domnul Bostan, in afara faptului ca s-a facut un gest umanitar, stiti care e castigul? E cel pe care tot il bateti dumneavoastra permanent. Nu o sa mai polueze in Iasi, polueaza la Tulcea. Care e problema?

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Multumim frumos. Supunem votului proiectului.

Cine este pentru? Multumesc.

Impotriva?

Atineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuinte disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre inchiriere;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic constand in imobilul situat in Municipiul Iasi, str. Pacurari nr. 17 si includerea acestuia in proprietatea publica a Municipiului Iasi ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Domnul primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea sa fac un comentariu absolut necesar. In primul rand in calitate de edil vreau sa multumesc Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania pentru faptul ca au cedat un bun in favoarea Municipiului Iasi, care prin efortul nostru va putea intra in patrimoniul, sa spunem, cultural - istoric si desigur este vizat pentru a putea obtine poate chiar si o finantare europeana transfrontaliera, prima chestiune. A doua chestiune, trebuie sa apreciem ca acest lucru s-a facut pe fondul unei colaborari permanente si de lunga durata deja dintre comunitatea evreilor din Iasi din Romania si chiar din afara tarii si municipiul Iasi pe principiul unei recunoasteri reciproce a contributiilor pe care le-am avut in dezvoltarea acestui oras pe parcursul istoriei sale si desigur e si premisa unei colaborari de viitor. Nu angajeaza efortul altor institutii care ar putea face lucruri similare in favoarea comunitatii evreiesti din Iasi sau in oricare alta parte a Romaniei. Desigur, este un exemplu de buna practica, avem si mana de dat si mana de primit, avem si mana de dat dreapta si de primit invers. Deci exista un flux permanent de si in reciprocitate intre cele doua comunitati iesene ceea ce pentru noi inseamna foarte, foarte mult si le multumesc public pentru asta.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Va multumim si noi. Trecem la vot.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? nu sunt. Lasati-ma sa termin votul si dupa aia va dau cuvantul.

Proiectul de hotarare a trecut cu votul unanimitatii celor prezenti in sala.

Foarte scurt, domnule Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Voiam doar o precizare. Daca este de primit, sa votam cu stanga, daca este de dat, sa votam cu dreapta, nu?

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

E bine, e bine ca l-ati ascultat pe profesorul Boiesteanu ca deveniti din ce in ce mai intelept.

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a Municipiului Iasi a mijlocului fix “Platforma tehnologica” aflata in administrarea Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi, in vederea casarii ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost votat.

A parasit sala de sedinta si domnul consilier Timofciuc. Va rog sa se consemneze.

Proiect nr. 26

Proiect de hotarare privind completarea elementelor de identificare ale unor bunuri inventariate in domeniul public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.154/2017;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad a iesit din sala de sedinta.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard a intrat in sala de sedinta.

Proiect nr. 27

Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, situate in zona Podgoria Copou, trup Cirlig, sector cadastral 74, inscrise in cartea funciara CF 132868 si CF 132866 si in zona Moara de Vant, sector cadastral 107 inscris in CF 132963;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii, va rog. Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu as vrea sa intreb daca in afara de parcela care este destinata impaduririi, din celelalte parcele ce destinatie au? o destinatie momentan prestabilita? sunt la decizia comisiei de fond funciar? exista niste proiecte in vedere pe ele? Multumesc.

O sa primiti raspunsul, insa trebuie sa consemnam ca si domnul Vlad Ghizdovat a plecat si acum imi ofera raspuns la o intrebare. De ce v-ati abtinut? Probabil ca sa faceti campanie. Multumesc. Va rog, domnule primar... La inceput cand ati votat ordinea de zi, domnule consilier.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu, se refera la suprafetele de teren pe care le gestionam la Moara de Vant si stiti foarte bine ca prin aplicarea unor proiecte europene am propus spre impadurire niste suprafete de teren. Le dezmembram pentru a nu le introduce in studiu de PUZ pentru ca prin PUZ ele nu pot fi introduse in intravilan facand parte din trupuri de padure sau viitoare trupuri de padure si are loc dezmembrarea acestei carti funciare. Nu face obiectul niciunei revendicari pentru ca suntem proprietari cu drepturi depline asupra suprafetelor de teren si nu putem sa le retrocedam. ... Pai da... E PUZ-ul pentru Spitalul Regional de Urgenta in derulare... pus ... exact pe acelasi principiu vor urma si celelalte propuneri, cu siguranta nu locuinte.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Multumim frumos. A revenit si domnul Boz. Este o reala placere sa votam.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a trecut cu votul unanimitatii celor prezenti.

Proiect nr. 28

Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in Iasi, Strada Codrescu, nr. 6, in 2 loturi ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 29

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui spatiu comercial (constructie si teren aferent inscris in CF 120493-C1-U46), proprietate privata a Municipiului Iasi, situat in municipiul Iasi, str. Bacinschi nr. 6, bloc CL1, tr. 2, parter ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 30

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata 134 mp, situat in Iasi, Strada Mioritei, intre nr.2 si 4 apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare trece cu unanimitatea voturilor celor prezenti.

Proiect nr. 31

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1.062,18 mp, indentificat in tarlaua 69, parcela 3837/52, avand nr. cadastral 157758, inscris in cartea funciara nr. 157758 situat in Iasi, strada Hlincea nr.67 A ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 32

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata 149 mp situat in Iasi, strada Hlincea , indentificat in tarlaua 69, parcela 3837/51, avand nr. cadastral 157789, inscris in cartea funciara nr. 157789 ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 33

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 285 mp situat in Iasi, strada Hlincea, indentificat in tarlaua 69, parcela 3837/50, avand nr. cadastral 157740, inscris in cartea funciara nr. 157740 ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 34

Proiect de hotarare privind aprobarea inchiderii obiectivului Baia Publica si abrogarea anexei 10.6 din Hotararea Consiliului Local nr.175/2017;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 35

Proiect de hotarare privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 153 /2017 ;

CIC PO 03/F3

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 36

Proiect de hotarare privind incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local Nr. 169 din 13 mai 2011 (privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatelor de atestare a edificarii /extinderii constructiilor de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Iasi);

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 37

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA IASI VOINESTI, NUMAR CADASTRAL 155170, Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Trebuie sa fiu atent aici.

Proiectul de hotarare trece cu aprobarea majoritatii aflate in sala.

Proiect nr. 38

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA AL. O. TEODOREANU NR. 41, NUMAR CADASTRAL 133392, intocmit in vederea extinderii constructiei existente, persoana fizica ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? 5 abtineri. 6 abtineri? Va rog inca o data ca am o disputa cu doamna secretar.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 39

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ION NECULCE NR. 28, NUMAR CADASTRAL 138066 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? ... Oricum cum ati ridicat proiectul trece.

CIC PO 03/F3

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 40

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SEMANATORULUI NR. 22, NUMAR CADASTRAL 154060 intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? Cate sunt abtineri? Va dau voie, domnul primar. Sigur. Nu ma grabesc niciodata mai ales cand e vorba de dezvolta o locuinta a unei persoane fizice. Cum sa ma grabesc? Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

De asta voiam sa punctez... Eu mi-am cerut voie, domnule consilier. Ma iertati. Daca vreti, vorbiti inainte, va rog. Voiam doar sa precizez faptul ca, de exemplu acest PUZ si o sa mai avem si altele de pe strada Semanatorului, nu este conditionat de PUG, ci de faptul ca oamenii doresc modificarea unor indicatori de urbanism ai zonei din motive cum ar fi: s-au casatorit si au nevoie de o extindere de locuinta sau a mai nascut un copil sotia si are nevoie de extindere locuinta sau vrea sa faca o supraetajare si are nevoie de o modificare de CUT pentru a-si putea duce viata de familie mai departe. Intentia mea e sa de a va aduce la cunostinta ca intre proiectele care, sa spunem, sunt conditionate de PUG si care modifica, de exemplu, CUT-urile ducandu-le la nivelul lui 350 a legii, sunt si proiecte care au o apetenta foarte sociala si legate de familie si e pacat ca, nu ca nu trec, ca noi PSD-ul ne dam toata silinta ca sa ii ajutam, alaturi de ALDE si de PMP, si le multumesc pentru asta si chiar si domnului Postolache, dar trebuie sa facem o distinctie foarte logica si legala intre un principiu si altul. Multumesc.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad a intrat in sala de sedinta.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Va rog domnul Ignat.

Domnul consilier local

Daca tot ne aduceti la cunostinta lucrurile astea, la fiecare PUZ, domnule primar, ar trebui sa ne spuneti - uitati, acum daca aveam PUG-ul, nenea asta nu mai era obligat sa faca PUZ si sa cheltuie bani.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Nu va suparati, ii reprosati domnului primar? Eu am crezut ca vorbiti la obiect, domnul. Haideti... o sa ii raspundem, sigur, mai tarziu. Spuneti, va rog, doamna secretar imi atrage atentia ca s-a intrerupt votul. Haideti sa nominalizam pe cei care nu doresc ca persoanele fizice sa isi edifice o locuinta. Este propunerea presedintelui sedinta.

Cine este pentru proiectul de hotarare numarul 40? Va multumesc.

Cine se abtine? Se abtin pe rand: domnul consilier Boz, domnul consilier Cotofan, domnul consilier Dornean, domnul consilier Ghizdovat. Va multumesc.

Cine este impotriva? Multumesc.

Proiectul de hotarare a trecut.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule presedintele de sedinta, propunerea dumneavoastra ...

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Am luat act si cred ca este foarte legal ca lumea vede ca dumneavoastra nu vreti ca o persoana normala, absolut de bun simt sa poata sa isi dezvolte o locuinta, ca este ordin de partid. Asta e alta discutie. Domnul profesor, va rog.

Domnul consilier local Cotofan Ioan Alexandru

Multumesc frumos. Deci am avut o data interventie acum cateva luni in urma si am spus urmatorul lucru, avem deja doi ani de zile de cand votam PUZ-uri si de cand votam legislatie si am precizat atunci, dreptatea este si de o parte si de alta. Apreciem faptul ca dumneavoastra ca majoritar votati. Ne pozitionam sau eu personal ma pozitionez pe aceasta directie. Puteti sa folositi din punct de vedere politic pozitia mea ca sa obtineti mai repede PUG-ul. Nu am vazut in doi ani de zile nici o singura initiativa de fluidizare a traficului, de largirea arterelor si asa mai departe. Mi s-a raspuns ca acesta nu fac parte sau nu pot sa fie obiectul pe HCL-urilor. Deocamdata in consiliul pentru toti iesenii care sufera de aglomeratie, de poluare, de trafic infernal incepand de la ora 7:30, nu am vazut nici o singura initiativa. Drept urmare, va rog sa imi acceptati scuzele de rigoare, dar imi mentin pozitia pentru abtinerea dezvoltarii Iasului. Avem, 50% din PUZ-urile de astazi sunt locuinte colective, 50% , fara sa avem nicio solutie de trafic sau de imbunatatire. Multumesc frumos.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Cu placere. Domnul primar, dupa care domnul viceprimar Harabagiu.

Domnul primar Chirica Mihai

Si eu va multumesc pentru ca posibilitatea de interventie. As face asa aproape o comparatie usor de citit. Nu imi convine cum circula trenul la Vaslui, dar interzic, sa spunem, cultivarea de ceapa la Targu Frumos ca sa moara si lipovenii din cauza asta. Sunt doua lucruri total diferite. Nu putem sa pedepsim pe unii din cauza altor chestiuni. Problemele de trafic sunt probleme care sa analizeaza la trafic, aici vorbeam despre constructia de locuinte pentru niste oameni care chiar au nevoie de sprijinul Consiliului Local. Voiam sa continui, PUG exista, ca nu de fiecare data PUG-ul si daca vreti puteti sa consemnati ca dupa aprobarea PUG-ului cu siguranta vor veni investitori care vor dori alte functiuni in functie de provocarile vremurilor care vor veni peste noi si vor solicita modificari de urbanism si e si normal sa fie asa, ca orice alta lege in afara de constitutie si Biblie, Constitutia se mai poate modifica, Biblia nu. Prin urmare, noi nu discutam despre o chestiune care o sa ramana ca o anatema pentru toti ceilalti care vor dori sa modifice PUG-ul pe care noi o sa il aprobam, nu cu siguranta. Or veni alte generatii de consilieri chiar in perioada de valabilitatea a PUG-ului si o sa spuna - am dori sa mai aducem, sa il mai reformam, sa ii mai aducem imbunatatiri si sunt firesti. Principiul, recunosc trebuie aplicat cand e principiul. Principiul corect este, din punctul meu de vedere, sa ne folosim de calitatea de consilieri in sprijinul populatiei acolo unde legea ne permite si sa amendam, sa penalizam, sa consemnam lipsa de vigilenta a puterii, respectiv a celor care administreaza atunci cand acesta lucru se intampla, nu sa amestecam totul la un loc si de fiecare data sa tragem aceeasi concluzie. Pentru ca fluidizarii traficului sunt si stiu foarte bine unde faceti trimitere, probabil ca ati trecut pe Splai, treceti si pe celelalte strazi care se modernizeaza si care se vor moderniza desigur si in anii care urmeaza. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Va multumesc si eu. Domnul viceprimar Harabagiu.

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Vreau sa fac o remarca scurta. Astept cu interes din partea colegilor de la PNL, cum isi vor motiva sau mai bine zis vor avea dispozitie 30 de zile sa se gandeasca la sfarsit de februarie cand vom veni cu PUZ-ul de la Spitalul Regional si imediat colegii de la Aeroport vor veni cu cele doua PUZ-uri. Asa ca aveti timp sa va ganditi sa motivati si aceste, stiu eu, proiecte pe care dumneavoastra o sa le respingeti.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Multumim. Va rog domnul consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Si eu astept cu interes finalizarea PUG-ului de care tot discutam de atata timp si nu s-a mai intamplat nimic, absolut nici un pas in acest sens. Iar legat de propunerea dumneavoastra, a presedintelui de sedinta, nominalizarea in cadrul unui vot se face doar daca cel care voteaza, solicita sa fie nominalizat.

CIC PO 03/F3

Daca nu, dumneavoastra trebuie sa stabiliti conform legii care sunt proiectele care se voteaza nominal si care nu. In rest, votul este deschis prin ridicare de mana. Daca votul este deschis, numai cel care voteaza intr-un anumit sens poate solicita sa fie consemnat in procesul verbal, votul.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Multumim frumos domnule consilier. Cred ca nu ati fost atent. Astazi sunteti cu totul absenti cei de la Partidul National Liberal si nu are sens sa mai continuam pe acest, o discutie care realmente nu face cinste acestui consiliu local. Va rog domnul profesor Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Va rog sa luati in calcul ca noi, grupul de consilieri PSD solicitam la toate acestea subiecte, votul sa fie nominal. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Si eu va multumesc. Votam din nou, doamna secretar, proiectul de hotarare.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Votam, proiectul numarul 41.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

41. Intai sa ii dam citire.

Proiect nr. 41

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SIMION BARNUTIU NR. 11, NUMAR CADASTRAL 152341 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? Domnule, greseala recunoscuta e pe jumatate iertata. Domnul consilier Boz se abtine.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 42

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IASI, STRADA ETERNITATE NR.66, NUMAR CADASTRAL 150513, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare trece in conditiile date.

Proiect nr. 43

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA BUCIUM NR. 7, NUMAR CADASTRAL 139399, Intocmit in vederea construirii unei locuinte, garaj autoturism, anexe si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 44

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 137619, intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana juridica ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 45

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL NICOLAE IORGA NR.14B, NUMAR CADASTRAL 149943 intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Nu sunt.

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 46

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 130, NUMAR CADASTRAL 138751,136317,intocmit in vederea construirii de locuinte colective, pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? 7 abtineri

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 47

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 82, NUMAR CADASTRAL 125145, Intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential pe teren privat, persoana juridica ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 48

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, NUMERE CADASTRALE 150249, 150250, 150251, 150252, 150253, 150254 ,Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 49

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 125, T19, NUMAR CADASTRAL 143097,intocmit in vederea introducerii in intravilan municipiului Iasi, pentru construire locuinta individuala si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 50

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA STOICESCU NR. 3A, NUMAR CADASTRAL 129889 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, camin studentesc, locuinte in regim hotelier pe teren proprietate privata persoane fizice ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? O sa discut eu 30 de secunde. E vorba de un camin studentesc, va rog sa va ganditi foarte bine cum votati.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? 7 abtineri. Iata din nou grupul PNL se abtine si studentilor.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 51

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 177, NUMAR CADASTRAL 139283, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 52

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA VARIANTA UZINEI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 156486, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica ;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 53

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA CIRIC NR. 24, NUMERE CADASTRALE 141966 si 142011, intocmit in vederea extinderii si etajarii locuinte existente, pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 54

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata

IASI, STRADA CUZA - VODA NR. 44, NUMAR CADASTRAL 133065 întocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana juridica;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii, va rog. Domnul consilier Pintilei.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Am o mica intrebare. Daca in proiectele de hotarare va aparea un plan urbanistic pentru un coleg liberal, respectiv nominalizez, pentru domnul Bodea, tot va abtineti?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Da.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Ati primit raspunsul. Supunem votului proiectul 54. Cine este pentru? Va rog, domnule Surdu,

inteleg ca vreti sa luati cuvantul.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

... Am intrebat cine e domnul de care vorbea domnul.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Rumoare. Trecem la vot.

Cine este pentru? Va multumesc. Impotriva?

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 55

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IASI, STRADA CIURCHI NR. 109C, NUMAR CADASTRAL 125911, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 56

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IANCU FLONDOR NR. 65, NUMAR CADASTRAL 140084 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, garaj, anexa gospodareasca si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? Domnule, dar in reluare. Haideti, suntem in sedinta de Consiliu Local. Daca tot ridicam mana. Reluam. 7 abtineri.

Proiectul de hotarare trece.

Proiect nr. 57

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 76B, NUMAR CADASTRAL 148243, Intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte colective, pe teren proprietate, persoane fizice;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul de hotarare trece.

Si in final proiectul numarul 58.

Proiect nr. 58

Proiect de hotarare privind aprobarea unor proceduri in emiterea actelor administrative ale Municipiului Iasi ;

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — presedinte de sedinta

Cu modificarile, asa cum spuneam, pe care le-ati primit la anexa. Va rog, discutii. A, scuzati. Va rog, domnul consilier Bostan. Va rog, domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

In cadrul procedurilor ati vazut, mai ales la procedurile din anexele 1 si 2 privind cumpararea, respectiv vanzarea de bunuri, se initiaza si o comisie a Consiliului Local. Sunt doua solutii: ori o comisie cu caracter general care se va ocupa de aceste proceduri ori la fiecare sedinta de consiliu cand se initiaza un asemenea tip de proiect, este obligatoriu, atunci se nominalizeaza si Comisia care se va ocupa de acea procedura, indiferent ca vorbim de anexa 1 sau de anexa numarul 2. In amendamentele pe care le-am propus la acest proiect de hotarare, sunt cateva chestiuni care tin mai mult de exprimare gramaticala la unele dintre articole si ati vazut ca foloseste trecutul si trebuia folosit viitorul si s-a amestecat o dispozitie a primarului cu o decizie a Consiliului Local si am separat acest lucru. Completand cu estimarea pe care o propune evaluatorul sa treaca prin filtru Consiliul Local, deci sa fie supusa aprobarii inclusiv acest lucru si cateva chestiuni privind imputernicirea semnarii documentelor de natura notariala. Fiecare proiect in parte va fi obligatoriu sa cunoasca un punct de vedere al Consiliului Local individual pe fiecare procedura.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

Multumim frumos. Mai doreste cineva sa intervina? Inteleg ca nu. Poftiti, domnule viceprimar.

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Avem de ales doua variante. Propunerea noastra e varianta a doua, la fiecare schimb sau solicitari de genul acesta sa avem comisia pe care sa o propunem in cadrul CL-ului si atunci de fiecare data la fiecare solicitare propunem o comisie.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin — președinte de sedinta

In regula, trecem la vot. Varianta a doua, sigur ca da.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare trece.

Avand in vedere ca astazi serbam pastorii spirituali ai invatamantului, multumesc ca ati venit la sedinta de Consiliu Local si ati aratat ca iubiti invatamantul. In continuare va dorim ca de Sfintii Vasile cel Mare, Grigore Teologul si Ioan Gura de Aur, sa aveti o zi deosebita. Numai bine.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier Local

CIOBOTARU TRAIAN FLORENTIN


SECRETAR MUNCIPIUL IASI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3