Proces verbal din 30.03.2018

PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI DIN DATA DE 30.03.2018ANUNȚ

Aducem la cunoștința cetatenilor

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.03.2018

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 30 martie 2018 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    ALDEA CATALINA

2. AUR MARIUS CATALIN

3. BOCA ADRIAN FLORIN

4.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

5.    BOSTAN CIPRIAN MANUEL

6. BOTEZ RADU

7.    BOZ PETRU EDUARD

8. CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA

9. COTOFAN ALEXANDRU CRISTINEL

10. CRUCIANU TEODOR BOGDAN

11. DORNEAN TUDOR

12. GHIZDOVAT VLAD

13. IGNAT ETIENNE

14. JUGRIN LUCIAN

15. NEDELCU VLAD NICOLAE

16. PIFTOR DANIEL

17. PINTILEI MIHAIL

18. SANDU VASILE

19. SCRIPCARU CALIN

20. SURDU GABRIEL MIHAI

21. TAUTU IULIANA DANIELA

22. TIMOFCIUC RAZVAN

23. VINTILA IORDAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati. Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Pintilei Mihail si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1069 din data de 26 martie 2018, completata si modificata prin Dispozitia nr. 1072 din data de 27 martie 2018 si prin Dispozitia nr. 1095 din data de 29 martie 2018, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

I.

1.    Proiect de hotarare privind aprobarea infratirii intre Municipiul Iași din Romania si Orasul Hincesti, din raionul Hincesti, Republica Moldova;

2.    Proiect de hotarare privind aprobarea contului general de executie a bugetului si a situatiilor financiare anuale ale Municipiului Iasi la data de 31.12.2017;

3.    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2018;

4.    Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Tehnopolis

5.    R.L.;

5.    Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Servicii Publice Iasi S.A;

6.    Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Termo Service S.A. Iasi;

7.    Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Citadin S.A Iasi;

8.    Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Salubris S.A. Iasi pentru anul 2018, a listei de investitii pentru anul 2018, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2019 - 2020, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2019 - 2020;

9.    Proiect de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat intre UAT Municipiul Iasi si UAT Comuna Miroslava in vederea crearii cadrului organizatoric pentru sustinerea desfasurarii de evenimente artistice si asigurarea transportului public pana la locatia evenimentului;

10. Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare intre Municipiul Iasi si “Asociatia Re:Start

Cauza Buna” in vederea derulării la Iași, in perioada 15 aprilie - 15 decembrie 2018, a proiectului “ Asistel ”, ce ofera servicii gratuite de asistenta psihologica si asistenta juridica persoanelor care au venit mai mic sau egal cu salariul minim pe economie;

ir Proiect de hotarare privind organizarea proiectului cultural “ Iasi, orasul studentiei tale.Porti deschise la universitatile ieșene ” si infiintarea unui traseu de transport public gratuit “ Traseul Universitar “, in perioada 21 - 25 aprilie 2018;

12.    Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Iasi la Conventia primarilor privind clima si energia;

13.    Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L.-ului nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestarilor si actiunilor incluse in Programul Centenar al Primariei Municipiului Iasi pentru perioada 2017 - 2020;

14.    Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile aprilie - mai 2018;

15.    Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr. 23;

16.    Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, incheiat intre ARSACIS si S.C. APAVITAL S.A. conform Actului Aditional nr. 24;

17.    Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii privind acordarea de finantari din bugetul Municipiului lasi pentru proiecte sportive organizate in baza Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului;

18.    Proiect de hotarare privind modificarea, completarea si aprobarea Regulamentului privind finantarea proiectelor societatii civile din lasi, in baza Legii 350/2005 privind finantarile nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;

19.    Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului lasi;

20.    Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului lasi;

21.    Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi / functii publice vacante in Statul de Functii al Politiei Locale lasi;

22.    Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Directia de Asistenta Sociala lasi anul 2018;

23.    Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 469/29.11.2017 referitoare la nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale Unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2017 - 2018;

24.    Proiect de hotarare privind inlocuirea Presedintelui Comisiei de selectie la nivelul autoritatii publice tutelare;

25.    Proiect de hotarare privind trecerea din proprietatea publica a Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Iasi si administrarea Consiliului Judetean lasi in proprietatea publica a Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul lasi si administrarea Consiliului Local Iasi a bunurilor mobile - echipamente de colectare separata si transport achizitionate prin proiectul “ Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Iasi;

26.    Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune a unui mijloc fix aflat in domeniul public al Municipiului lasi, trecerea acestuia din domeniul public in domeniul privat al Municipiului lasi, in vederea casarii;

2Z. Proiect de hotarare privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin H.C.L. nr. 153 /24.04.2017;

28.    Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi insusit prin H.C.L. nr. 153/24.04.2017, in vederea implementarii unor proiecte ale municipalitatii;

29.    Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Statului Roman si administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice lasi in domeniul public al Municipiului lasi si administrarea Consiliului Local Iasi, a unui imobil;

30.    Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 509/23.12.2009 de includere in inventarul domeniul privat al Municipiului lasi a unor terenuri in vederea punerii in aplicare a Programului municipal de sprijinire a tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala;

31. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 385 din 4.10.2010 de includere in inventarului domeniului privat al Municipiului lasi a terenului in suprafata de 4250 mp situat in str. Bradului nr. 17A, in vederea punerii in aplicare a Programului Municipal de sprijinire a tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala;

32.    Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de indentificare ale unor bunuri imobile proprietatea privata a Statului Roman si aflate in administrarea Municipiului lasi;

33.    Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 280 din 28 iulie 2017 referitoare la acordul UAT Municipiul lasi pentru realizarea obiectivului de investitii “Construire camin studentesc” pe terenul situat in Iasi, str. Codrescu nr.6, de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii SA, avand ca beneficiar Univesitatea Nationala de Arte “G. Enescu “;

34.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Str. MANTA ROSIE nr. 16, N.C. 133316, intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica;

35.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, BLD. CHIMIEI f.n., N.C. 157779 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, persoana fizica;

36.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Stradela DEALUL ZORILOR nr. 6,

N.C. 7536/1, intocmit in vederea construirii unei locuințe individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoana fizica;

37.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MELODIEI NR. 25 (STRADA PROF.DR.DOC.DiMiTRIE MANGERON nr. 55B), N. C. 148520, intocmit in vederea construiirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata, persoana juridica ;

38.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA TUDOR NECULAI NR. 56B, N.C. 144449, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice;

39.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 55F, N.C. 16595, Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 285/2007 pentru construire cladire de birouri, spatii de depozitare si de productie, persoana juridica ;

40.    Proiect de hotarare privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 456 din 9 noiembrie 2017 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Str. Profesor Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr. 1 — 73 N.C. 157516 intocmit in vederea construirii unui camin studentesc pe teren proprietate, persoana juridica.

41.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 146, N.C. 136285,Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 385/28.11.2014, persoana juridica ;

42.    Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri echivalent valoric intre terenul in suprafata de 836 m.p. din Str. Moldovei f.n., identificat cadastral in CV 30, parcela A 1038 (Anexa A) proprietatea municipalitatii si terenurile din Bld.Carol I nr.44, identificat cadastral cu nr.18623, C.F. 128539 in suprafata de 431 m.p. (Anexa B) respectiv cel din str. Barboi nr.6, nr.cadastrale 137387 si 137388, provenite din dezmembrarea C.F. nr.130244, proprietate privata in suprafata totala de 380 m.p. (Anexa C);

43.    Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de imobile prezentate in tabelul 1, proprietate privata a S.C. M CHIM S.R.L. si cele prezentate in tabelul 2, proprietate privata a Municipiului Iasi, cu o suprafata avand echivalenta valorica egala;

44.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 2, NUMAR CADASTRAL 155907, Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL 88/2016 in vederea realizarii unei cladiri de locuinte colective, functiuni complementare (birouri, comert, spatii pentru servicii), locuri de parcare si amenajari exterioare persoana juridica ;

45.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OGORULUI NR. 24, NUMAR CADASTRAL 158027, Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, persoane fizice ;

46.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI, T60, NUMAR CADASTRAL 145045 intocmit in vederea construirii unei locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana juridica;

47.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI T60, NUMAR CADASTRAL 145046, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana fizica;

II.    Aprobarea Rezolutiei Unioniste de Aderare a Municipiului Iasi la Proiectul Unirii Basarabiei cu Romania.

III.    Raport de activitate al Primarului Municipiului Iasi pentru anul 2017;

Dispoziția nr. 1072 din 27 martie 2018

C1. Proiect de hotarare privind aprobarea infratirii intre Municipiul Iasi din Romania si Orasul Haifa din Israel;

Dispoziția nr. 1095 din 27 martie 2018

C2. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre Partidul Miscarea Populara.

Domnul primar Chirica Mihai

Buna ziua si va multumesc ca ati venit la sedinta ordinara convocata astazi. Pentru inceput mi-am permis, pentru a putea sa trecem si noi intr-un cadru festiv legat de Centenarul Unirii Basarabiei cu Romania, cu multumirile de rigoare Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, domnului profesor inspector Florin Ciobotaru. Avem aici alaturi de noi doua formatii, sa spunem, cea care vine de la Liceul ”Octav Bancila”, formatia de suflatori si corul seminarului Teologic ”Sfantul Vasile cel Mare”. Le multumim ca au venit astazi aici alaturi de noi si dau cuvantul dirijorului. Multumesc.

Domnul Sandu Sergiu - dirijor al Liceului ”Octav Bancila”

Buna ziua. Multumesc domnului primar pentru onoarea ce ne-a acordat-o de a fi invitati astazi la deschiderea acestei sedinte in care se marcheaza evenimentul unirii de acum 100 de ani si domnului consilier Florentin Ciobotaru. Suntem aici sa intonam Imnul Romaniei si Imnul Republicii Moldova si ”Treceti Batalioane Romane Carpatii”, o piesa din repertoriul patriotic national.

Se intoneaza Imnul de stat al Romaniei, Imnul de stat al Republicii Moldova si cantecul patriotic ”Treceti Batalioane Romane Carpatii”.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Buna dimineata. Ddeschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1069 din data de 26 martie 2018, completata si modificata prin Dispozitia nr. 1072 din data de 27 martie 2018 si prin Dispozitia nr. 1095 din data de 29 martie 2018. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: doamna Gaburici Adriana Violeta, domnul Istrate Dumitru Marcel, domnul Postolache Andrei. Va supun aprobarii Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 28 februarie 2018, precum si Procesul verbal al sedintei extraordinare de Consiliul Local din 21 martie 2018. Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Buna ziua tuturor. Inainte de a trece la capitolul declaratii politice, interpelari, intrebari, vreau sa va anunt ca in sala participa un grup de 10 tineri care apartin proiectului ”Liberi pentru Europa”. Ii rog sa se ridice in picioare si sa ii aplaudam. Multumesc. Va atrag atentia ca timpul destinat declaratiilor politice, interpelarilor si intrebarilor este de o ora. Cu acestea fiind zise ... scrie la regulament, trecem la interpelari. Din partea stanga catre dreapta. Domnul consilier Piftor.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Buna ziua domnule primar. Buna ziua domnule viceprimar, buna ziua stimati colegi. In urma audientelor pe care le-am avut in ultima perioada, cetatenii municipiului Iasi mi-au adus la cunostinta cateva aspecte legate de starea strazilor. Am incercat sa fac o mica sinteza aici si as incepe cu strada Rosiori. Este o strada in Tatarasi, care este intre strada Spancioc si strada Maracineanu, care din cate am inteles din discutiile cu cetatenii care locuiesc pe aceasta strada, strada figureaza la Primarie ca fiind asfaltata si in realitate nu este asfalta. A doua, este vorba de strada Stejar, intre numerele 80 si 120, undeva pe langa restaurantul Faynord ca sa, ma rog, sa aveti imaginea. Pe strada respectiva nu s-a pus stratul de uzura, din cate am inteles tot asa de la cetateni, se peticeste in fiecare an. Si mai este inca o strada, o strada undeva pe Aleea Rozelor de la semaforul din Podu Ros pana la strada la dreapta, aleea Rozelor, este un cvartal de blocuri, este o strada sub forma de potcoava. Acolo, practic acea alee nu are nici nume pentru ca o parte din blocuri sunt pe strada Nicolina, o parte pe bulevardul Nicolae Iorga si o parte pe aleea Rozelor. Este o alee sub forma de potcoava, daca o fixati, domnule primar, de la semafor la dreapta, acolo este un cvartal de blocuri. Este atat de deteriorata acea alee incat eu insumi am fost odata cu niste cetateni si nu am putut sa trec dintr-o parte in alta, era si, ma rog, a fost si o ploaie mai zdravana. Deci este o balta care se creeaza acolo si cred ca ar trebui macar, nu stiu, sa luam niste masuri cat de cat pentru asta. Si ar mai fi o intrebare din partea unor cetateni care locuiesc pe strada Cuza Voda, numarul 31, spun ca au teren inchiriat de la Primarie, platesc o data chiria la Primarie si impozitul pe teren, spun dumnealor, ca este mai mare decat chiria. Acum, nu stiu, aici vreau un raspuns scris ca sa ii lamuresc si eu mai departe. Cam atat. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnul primar sa raspunda.

Domnul primar Chirica Mihai

O sa incerc sa dau raspuns de la inceput, probabil mai sunt si alte interpelari pe tema strazilor. Am iesit din iarna, din nefericire a durat atat de mult, din fericire ca am iesit. Ca la orice inceput de primavara strazile sunt afectate de ciclurile de inghet-dezghet. Iarna aceasta a fost chiar una mai deosebita trecuta. Si Rosiori si strada Franta, ca e o strada paralela cu Rosiori, strada Stejarului o stim, o avem prevazuta pentru ca am reusit sa ridicam canalele la cota si o sa introducem si stratul de uzura si face parte din grija noastra si ii rog de colegii de la Strazi. Pe strada Franta se lucreaza de ieri, sa nu plece echipa pana nu ataca si Rosiori. Nu am avut niciodata investitii pe strada Rosiori, va spun cu siguranta. Aleea despre care vorbiti dumneavoastra este cea care face inconjurul intr-un fel bisericii ”Sfantul Stefan cel Mare” de pe zona Aleea Rozelor cu iesire in Nicolae Iorga, intra de pe Nicolina si iese pe Nicolae Iorga si este trecuta la noi in planul de modernizare a trotuarelor si introducerea de sensuri unice pentru anul in curs. Referitor la diferenta dintre chirie si impozit, va dati seama ce chirii mici avem daca impozitele prevazute prin Codul Fiscal depasesc nivelul chiriilor si o sa facem o verificare. Probabil ca nu s-a trecut in chirie toata suprafata ocupata de catre actualii chiriasi si o sa facem o verificare. Va rog foarte mult la Cuza Voda, 31, domnul Grigoras, doamna Albisteanu sa aveti grija acolo. Multumesc

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnul consilier Dornean.

Domnul consilier local Dornean Tudor

Multumesc, domnule presedinte. Buna ziua. Daca tot suntem la capitolul strazi, vreau sa aduc si eu in discutie strada din spatele blocurilor turn, B4, B5 si B6 din zona Splai Bahlui care odata cu iesirea din iarna a devenit putin spus impracticabila. Stiu ce zic fiindca eu locuiesc in zona respectiva. Sunt numai cratere, iar craterele fiind acum dupa topirea zapezii si acoperite de apa, nici nu iti dai seama cand atingi cu masca masinii, drept sa va zic. Nu am inteles de ce toate strazile acestei adiacente strazii s-au reabilitat numai aceasta nu. Va rog sa faceti ceva, domnule primar, mai ales ca este vorba despre o strada relativ centrala a Iasului si deserveste trei blocuri turn de 10 zece etaje, adica sute de familii. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul primar aveti cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu conteaza unde este pozitionata, credeti-ma. Franta si Rosiori sunt pe dealurile Tatarasului si sunt la fel de importante pentru noi. O sa dau microfonul mai aproape. Am notat-o, o stim. B1, B5 de pe Splai Bahlui, nu a fost uitata, nu a mai fost timp sa intervenim. Anul trecut am incheiat campania pe zona pana a venit frigul cu Ghibanescu, legatura intre Splai si strada Sfantul Andrei si continuam in acest an si cu strazile. De fapt, sunt alei, nu sunt paralele cu Splaiurile. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez.

Domnul viceprimar Botez Radu

Eu as vrea sa le multumesc celor de la Citadin ca in scurta perioada dintre cele doua ninsori, in scurta perioada de vreo doua saptamani, au reusit sa plombeze strazile importante ale orasului si din acest motiv sunt convins ca in continuare lucru acesta se va intampla cat se poate de repede in urmatoarele doua saptamani si pe aleile colaterale. De asemenea, am vazut un plus evident din partea celor de la Salubris, tot asa de curatare a zonelor mai ales cele de langa bordura pe arterele importante. Stiti ca a fost si o masura prin Pacurari, prin Tatarasi, pe diferitele artere importante prin care s-au mutat masinile tocmai pentru a putea fi curatate. Si chiar daca avem, da, chiar daca avem sigur iesire din iarna, cred ca e un plus mare anul acesta.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul consilier Etienne Ignat.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Buna dimineața, domnule primar, stimati colegi. Doua interpelări am astazi pentru executivul Primăriei Iași. In sedinta ordinara din februarie, domnule primar impreuna cu directorul de la S.C. Ecopiata ne-ati promis un plan de modernizare a pietelor pe care sa ni-l prezentati la aceasta sedinta. Va rog sa ne spuneti care este acest plan. Si a doua intrebare. Conform rapoartelor publicate de Agentia pentru Protectia Mediului, in lunile ianuarie si februarie a acestuia an, aglomerarea urbana Iasi a inregistrat un numar de 39 de depasiri in conditiile in care va aduc aminte, domnule primar, ca limita maxima admisa este de 35 de depasiri. Voiam sa va intreb care este situatia cu Planul de calitate al aerului, daca in acest mandat al dumneavoastra, il veti pune pe ordinea de zi. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnule primar, aveti cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult. Inteleg ca domnul director v-a transmis o informare referitor la piete. Asa cum spuneam si sedinta trecuta cand am aprobat ...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Nu vorbește la microfon.

Domnul primar Chirica Mihai

L-ai lasat la secretariat. Este la, Ovidiu, il aveti la voi, doamna secretar. L-am vazut ieri. Trecem in continut ca sa nu mai pierdem vremea. Nu am spus ca vom prezenta un material privind modernizarea decat dupa prezentarea bilantului pentru a vedea in ce maniera si daca actuala societate comerciala isi poate angaja o astfel de responsabilitate privind modernizarea pietelor. Daca va amintiti de data trecuta care va fi noul brand al pietelor pentru ca situatia pietelor de inainte de anii 2000, 2010 chiar, nu mai este egala cu cea de acum avand in vedere explozia supermarketuri-lor chiar in zonele de cartier si deja profilul pietelor incepe sa fie schimbat, motiv pentru care o parte dintre ele au si trecut inapoi la Consiliul Local, ma refer la Piata Doi Baieti, piata Podul de Piatra, stiti foarte bine piata Dacia si Piata Pacurari cam cum se comporta. Imi place faptul ca ati precizat in actualul mandat, multumesc foarte mult pentru increderea pe care mi-o dati, inseamna ca sunteti multumiti de felul in care imi desfasor actualul mandat. Merci frumos si apreciez lucrul asta. E un spirit de colegialitate pe care trebuie sa il semnalez. Planul privind calitatea aerului este finalizat si a fost finalizat si in dezbatere publica si transmis catre toate institutiile competente din acest punct de vedere. Dumnealor au cerut sa il mai upgradam cu ultimele normative europene, lucru pe care l-am si facut, cu echipa de la Galati cu care ne-am si intalnit, cel putin de trei ori m-am intalnit eu, domnul viceprimar Botez de mai multe ori decat mine. Etapizat am introdus tot programul de masuri pe care il si raportam ca realizat pe o parte dintre acestea, ma refer la cel referitor la modernizarea parcului de autobuze, introducerea unei alte politici de spatii verzi etc. nu mai intru in detaliu in acest moment, introducerea regulamentului privind autorizatiile de construire. Lucru care a fost apreciat si la Ministerul Mediului. De altfel, o parte din masurile noastre, preluate si de alte municipalitatii, chiar daca nu neaparat monitorizarea trebuie sa fie obiectul discutiei, ci calitatea aerului in ansamblu, indiferent despre care zona a Romaniei vorbim. O sa il vedeti in forma lui finala imediat dupa ce primim si validarea de la Agentie, Agentia de Protectia Mediului.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Nu vorbește la microfon.

Domnul primar Chirica Mihai

Ce anume? Nu imi bateti obrazul, vorbiti!

Domnul consilier local Ignat Etienne

Daca asta este Planul de modernizare a pietelor ...

Domnul primar Chirica Mihai

Poftim?

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule consilier Ignat, va rog sa ridicati mana si sa cereti cuvantul. Stiti foarte bine, trebuie sa respectam regulamentul, da? Aveti cuvantul.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Va multumesc, domnule presedinte. Daca asta este Planul de modernizare a pietelor, o foaie, in care va citesc numai ce spune. Modernizarea pietelor din municipiul Iași va fi realizat in urma identificarii unor șurșe de finantare. Pentru Piata Sudului avem in vedere identificarea unei șuprafete de teren. Pentru anul 2018 a foșt aprobata lișta de inveștitii in ședinta de conșiliu local. Si asta este Planul de modernizare cu lucruri concrete.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu am inteles gestul cu degetul. Nu am inteles gestul cu degetul, ma iertati, domnule consilier.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Eu nu pot sa inteleg. Pai, nu pot sa inteleg.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu puteti intelege, este problema dumneavoastra. Eu am inteles gestul cu degetul, daca imi este permis sa pun aceasta intrebare.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pai, nu este un plan. In primul rand nu este un plan de modernizare a pietelor.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu mi-l aratati. Si mai departe cine l-a semnat?

Domnul consilier local Ignat Etienne

L-a stabilit impreuna cu dumneavoastra, banuiesc, nu de unul singur.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu mai banuiti, ca l-am citit si eu ieri. Discutia de data trecuta a fost la finalizarea bilantului acestei societati. Puteti face investitii, dumneavoastra va luati costumul daca nu aveti salariu? Ma gandesc ca nu, ar trebui sa gasiti o sursa nelegala pentru hainele de pe dumneavoastra. In maniera in care identifica o sursa de finantare, sigur, se poate angaja si in cheltuirea ei. Eu nu am batut obrazul nimanui si nu o voi face niciodata. Tine oarecum de anumite principii. Si ma opresc aici.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Eu am o rugăminte catre toti consilierii, in momentul cand luati cuvântul si va expuneți punctul de vedere, chiar daca mai aveti vreo rezerva, spuneti-o de prima data ca pierdem timpul, adica ....

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotariu.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Va multumesc frumos, domnule presedinte. Buna dimineata domnule primar, domnule viceprimar. Sarut mana doamnelor consilieri. Buna ziua domnilor consilieri. Buna ziua doamnelor si domnilor. Trei aspecte vreau sa va supun atentiei. In primul rand ma adresez in egala masura si executivului primariei, dar si consilierilor in functiei. In programa scolara, intr-un al doisprezecelea ceas, s-a permanentizat aceasta saptamana intitulata ”Scoala Altfel”. Este o oportunitate pentru toti copii, elevii din sistemul invatamant preuniversitar sa cunoasca cu adevarat frumusetile orasului nostru. In acest context il rog pe domnul director al CTP, domnul director Stoica si pe domnul primar, daca gasim o oportunitate pentru saptamana ”Scoala Altfel” sa oferim gratuitate elevilor. Sa nu uitam ca in Iasi nu avem doar licee situate in centru unde parintii au posibilitati materiale deosebite, ci avem si licee in cartiere si in cartiere acolo posibilitatile sunt mai limitate. Copii doresc sa vada orasul nostru, sa vada muzeele, sa cunoasca cu adevarat ce reprezinta Iasul. Si din acest punct de vedere, sigur intr-o oarecare ordine, zic eu, pe baza unor adrese inaintate Companiei de Transport Public, pe baza unor tabele nominale, este vorba de o saptamana pe cuprinsul unui singur an scolar, credem noi ca am putea sa ii ajutam si pe copii, dar si pe elevii in egala masura astfel incat chiar sa facem o bucurie in aceasta saptamana ”Scoala Altfel”, pentru ca va fac o marturisire am fost la multe activitati, de pilda, in aceasta saptamana la nivelul judetului Iasi, 71 unitati de invatamant au avut saptamana ”Scoala Altfel”. Nu vorbesc de cei care ne viziteaza orasul, sa vorbim doar de copii nostri. Daca se poate, ar fi o chestie fabuloasa pentru ca le-am intinde o mana de ajutor. Doi, domnule primar, din discutiile avute acum circa doua luni de zile cand s-a creionat bugetul pentru anul in curs, ati preconizat niste sume in vederea derularii in bune conditii a olimpiadelor scolare. Saptamana aceasta s-a derulat Olimpiada de coregrafie, o olimpiada nationala, urmeaza Olimpiada Nationala de religie si Olimpiada Nationala de Stiinte Socio-Umane. Rugamintea noastra, si aici vorbesc in calitate de reprezentant al Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, sa dispuneti de aceste sume astfel incat sa putem sa ne primim oaspetii asa cum se cuvine la Iasi. Si trei, in primul rand doresc sa felicit corul celor doua licee care ne-au prezentat, zic eu, un moment de adevarata traire romaneasca la inceputul acestei sedinte. In acest contest, tot atunci cand s-a discutat despre bugetul Primariei Municipiului Iasi pentru anul in curs, a existat o discutie punctuala ridicata de edificare a cate unui catarg in fiecare unitatea de invatamant unde sa fie arborat drapelul national si drapelul Uniunii Europene. Sper ca nu asteptam sa se scurga, calendaristic vorbind, anul 2018 si sa ramana o simpla amintire. A venit oarecum primavara, cred ca sunt conditii corecte pentru a pune acest demers in practica. Va multumesc tare mult.

Domnul primar Chirica Mihai

Domnule primar, daca aveti un raspuns, aveti cuvantul .

Domnul primar Chirica Mihai

Referitor la ”Scoala Altfel”, prin lege oricum acordam jumatate din valoarea tarifului de calatorie pentru elevii si studentii ieseni. Nu raman indiferent la aceasta chestiune. Problema este cum reusim sa i ordonam ca nu toate scolile au in acelasi timp. Te rog, domnule director, vad ca vrei sa spui ceva. ... Dar lasa intai sa termin eu ca sa nu intram intr-un conflict de interese. Mi se pare oportuna. Ideea ar fi sa le punem intr-o ordine, ar insemna practic o saptamana pentru circa 48.000 de elevi, inseamna 80 impartit la 4, 20 ori 48.000 lei. Cheltuirea acestor bani va trebui sa fie suportata din bugetul local al Municipiului Iasi. Multumesc. Asta a vrut sa spuna si colegul meu. Referitor la catarge. Referitor la catarge, nu as vrea sa profitam de anul 2018, sa ne aratam tot patriotismul nostru in acest an, dupa care sa intram intr-un con de umbra cum s-a mai intamplat in istoria Romaniei. As vrea in fiecare an de-a lungul urmatoarei sute, pe care desigur nu o sa prindem toti din cei prezenti aici, dar fiecare are sansa lui, sa reusim sa reamintim tinerei generatii de ce punem catarg, de ce ridicam drapel, si la anul si 2020 si 2021 astfel incat efectul Centenarului sa fie un efect perpetuu care nu se finalizeaza, asa cum am spus, cu o mare sarbatoare in 2018, dam darul, dezbracam mireasa si pe urma fiecare la casa lui. Nu. Trebuie sa inventam in fiecare an pentru tanara generatie cate un eveniment care sa aduca in amintire si in, sa spunem, preocuparile zilnice, aceste activitati patriotice. De asta nu vreau sa fac toate evenimentele intr-un singur an. Anul viitor intram in scoli cu instalatiile de sonorizare asa cum am spus pentru ca ”Desteapta-te romane” sa fie difuzat in fiecare sala de clasa, la fiecare inceput de cursuri. Punem catarg, facem Ziua imnului in fiecare scoala atunci cand va fi ziua imnului. Felicit acei directori de scoli care au si facut acest lucru prin, sa spunem, propria lor preocupare, I. C. Stefanescu, il dau ca exemplu unde se vede drapelul pe toata inaltimea cladirii, pe bulevardul Socola si o felicit pe doamna director Voinea public in acest moment, si alte scoli care au inteles mesajul Centenar. Este foarte bine cand vine cineva si iti face lucrul asta, dar este cu atat mai cuprinzator cand o faci cu mana ta pentru ca arata si pornirea spre asta. Multumesc tare mult.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Mai sunt interpelari? Domnul consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Buna ziua, stimati colegi. Doua chestiuni punctuale. Pentru ca tot s-a vorbit despre strazi, vreau sa va atrag atentia asupra gradului avansat ...

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Mai aproape de microfon, sa va auda lumea.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vreau sa va atrag atentia asupra gradului avansat de degradare al strazii Pantelimon Halipa, cea care leaga cartierele Mircea, Galata de Nicolina. Acolo nu doar ca au aparut gropi in urma dezghetului, dar e o problema veche cu gurile de canal care sunt infundate si avand in vedere ca e o artera pe care avem si transport public, nu, nu au cum sa ocoleasca mijloacele de transport si nici autoturismele aceste guri de canal si gropile care au aparut. Ideea este ca necesita reparatii urgente. Doi, chiar aici in spatele Primariei Municipiului Iasi, pe strada Sfantul Sava, exact vis-a-vis de restaurantul Eden, este o cladire care este cu risc de a se prabusi. Trecand pe langa ea am vazut ca frontonul deja e foarte, foarte inclinat inspre strada. Cred ca ar trebui in primul rand sa stabilim un perimetrul pe trotuar sa nu mai circule pietonii, dar e risc chiar si pentru autoturisme, e foarte inclinat acel perete. Cred ar trebui prin intermediul Politiei Locale sa intervenim si sa, macar circulatia pe trotuar sa o oprim si sa traverseze pietonii pe partea cealalta.

Domnul primar Chirica Mihai

Am inteles. Mulțumesc Si Pantelimon Halipa. Am vrut sa fac un comentariu general. E foarte bine ca ne semnalați aceste lucruri. Si Petru Ispirescu, daca vorbim de cartierul Tatarasi, trebuie intrat in regim de urgenta si Calea Galatii, segmentul dinspre calea ferata de asemenea este trecut pentru a se interveni. Strada Bradetului, acolo avem exact de astazi echipa. Si Pantelimon Halipa este prins. S-a luat legatura si cu Apavital sa isi decolmateze caminele de canalizare, sunt peste 2.000 inventariate de noi pe care le-am gasit colmatate din diverse motive, nu neaparat imputabile lui Apavital, dar sigur intretinerea este obligatia dumnealor. Avem 7 echipe cu care lucram in momentul de fata pentru ca nu am desfacut complet comandamentul de iarna. Si aseara au fost temperaturi care au stat in preajma lui zero, alaltaseara au coborat pana la minus 2 grade. Dupa ce desfacem tot comandamentul de iarna dupa acest weekend, weekend-ul asta il mai tinem pentru a mai curati la rigola, in urma aplicarii in special de nisip, iar de saptamana viitoare extindem numarul de echipe care se vor duce spre 11, 8 asigurate de catre Citadin si restul contractate pe baza de prestari de servicii tot de catre Citadin, asa cum am avut si anul trecut. Campania de asfaltari de primavara, sa spunem, in urma iesirii din sezonul rece, va dura aproximativ 45 de zile lucratoare conform graficelor pe care le-am intocmit, desigur fiecare strada urmand a primi interventiile necesare. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Mai e cineva? Domnul consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Este si un avantaj in a incepe de la stanga la dreapta, ramane mai mult timp din ora pe care ati alocat-o, domnule presedinte, pentru cei de la sfarsit. In primul rand, daca tot ati pomenit de la echipa de la Eurodemos care sunt interesati de administratia publica locala, as vrea sa mentionez ca exista in sala si un grup de tineri studenti preocupat de politica locala si administratia locala, simpatizati ai Partidului National Liberal, pe care ii rog sa se ridice. Au venit din timpul lor pentru lucrul asta. Ei sunt cei de la care asteptam ca vor invata si vor face politica si administratie locala mai bine decat noi, lucru pentru care vreau sa le multumesc ca si-au alocat timpul asta ... Acum, despre interpelari. Prima se refera la posibilitatea reintroducerii traseelor de transport public din municipiul Iasi catre Paun. La un moment dat stiu ca a functionat un astfel de traseu. Acum daca tot avem precedentul cu Miroslava care se pare ca se bucura de un real interes si succes, as dori daca nu exista un plan, sa putem face un plan pentru reintroducerea traseelor de transport public pentru Paun. Doi, m-ar interesa care este situatia contestatiei pentru neexercitarea dreptului de preemtiune a primariei pentru licitatia de la hotelul Traian, daca are finalitate sau este inca in curs. Al treilea punct se refera la statutul arenelor de tenis de la Clubul Sportiv Scolar ”Unirea” care, am inteles, printr-o hotarare de consiliu local de acum 10 ani sau poate mai bine, au fost date in administrare si folosinta Universitatii de Arta. ... am intrebat, nu e, de asta. Pentru ca exista o neclaritate, am primit intrebarea asta, v-o adresez ca sa o putem clarifica. Apoi, vreau sa intreb un subiect pe care nu l-am abordat pana acum. M-ar interesa sa stiu care este in momentul actual situatia contractelor de inchiriere pentru panourilor publicitare de pe raza municipiului Iasi, in conditiile in care am inteles de la cei din domeniu ca au fost niste licitatii amanate de cateva ori pe parcursul ultimilor doi, trei ani. Este un generator important de fonduri pentru municipalitate. Este un interes real nu doar din partea celor locale, ci si a celor nationale pentru acesta activitate. As dori, daca se poate o informare si in scris pe subiectul asta. Da? Asa, mai una singura. La fel ati spus ca aveti in plan demararea unui fond de investitii pentru Muzeul de Istorie Naturala si as vrea daca puteti sa ne punctati mai clar daca exista fonduri alocate, cam care este un calendar, in ce stadiu suntem, exista deja un ... dat la realizarea unui proiect tehnic sau nu, exista pentru licitatii contract, da? Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, sunt mai multe observatii. As incepe si eu cu studentii, sa ii felicit ca au ales sa vina sa faca practica. Luati exemplele pozitive, cu asa da si asa nu. Sigur, politica nu este neaparat o scoala, trebuie inteleasa in toate aspectele ei. Nu doar cei care fac Stiinte Politice vor face politica in general pentru ca trebuie sa acumuleze absolut toata capacitatea unei natiuni, spectru politic, indiferent de profesie, de pregatire profesionala, de nivel academic etc. Felicitari ca ati venit. Va mai asteptam. Si daca aveti si intrebari in calitate de cetatenii, asteptam si intrebarile dumneavoastra. La hotelul Traian s-a schimbat expertiza fata de prima etapa in care noi ne-am aratat intentia de a cumpara hotelul, stiti bine, la o suma rezonabila de 3,2 - 3,5 milioane euro. Era totusi o achizitie. Ulterior, a fost refuzata expertiza, s-a schimbat si lichidatorul, s-a adus o alta expertiza de aproape sase milioane de euro. Nu neam mai exprimat dreptul de preemtiune pentru ca nu avem bani in buget pentru a putea sa facem acest lucru. Nu ne intereseaza ce fac ei in instanta. E problema lor personala. Nu face parte din patrimoniul nostru, sa se descurce cum stiu mai bine. Referitor la o dilema care s-a perpetuat in timp, se pare ca nu mai face obiectul unei analize in momentul de fata pentru ca sus in Codrescu noi deja am aprobat un PUZ si este si pe ordinea de zi de astazi prin care Universitatea Nationala de Arta ”George Enescu” sa isi pot construi un camin pentru studentii universitatii. Transferurile pentru bazele sportive, ca au fost scolare, ca au fost nescolare, ca au trecut de la o institutie la alta, ca s-au dus apoi spre alta institutie de educatie, deja sunt o etapa a istoriei care nici nu mai poate fi reconstituita CIC PO 03/F3

in momentul de fata. Pentru publicitate noi incasam si vedeti si in raportul pe care o sa il puteti studia incepand de astazi, peste 600.000 lei incasam pe an din publicitate. Nu a fost o intarziere motivata de noi, ci de legislatie. Ultima, sa spunem, modificare legislativa a aparut, daca nu ma insel in decembrie 2017, s-a intocmit deja un regulament. Regulamentul se face doar impreuna cu operatorii de publicitate. In functie de observatiile lor va fi supus dezbaterii publice si va face obiectul, desigur, a unei hotarari de consiliu local. Muzeul de Istorie Naturala are inclusiv proiect tehnic in momentul de fata, este depus la ADR Nord-Est pentru finantare. Din informatiile primite de acolo este pe primul loc sub linie datorita faptului ca deja sunt epuizate fondurile, cu alte proiecte desigur de la alte institutii. Asteptam sa vedem ce economii se vor mai intampla, cel putin asa a comunicat ADR Nord-Est, pe economiile din procedurile publice de achizitie pe care le va face ADR-ul pe parcursul, sa spunem, si pe toata regiunea, sa poate finanta si celelalte pachete de proiecte. Noi pe Iasi, ca municipiu, avem doua, Frumoasa, respectiv Baia Turceasca. Biserica Episcopia Romano Catolica are unul, este vorba despre Biserica Veche din interiorul curtii. Mai exista un proiect finantabil pe fonduri europene la Consiliul Judetean, este vorba despre Casa Pogor si Casa Dosoftei si inca un proiect pe care il finanteaza pentru Mitropolia Moldovei si Bucovinei, Manastirea Barnova. Celelalte proiecte se duc pe alte linii de finantare si nu sunt in momentul de fata. Noi suplimentar avem pe finantare proprie Casa Braunstein pentru care am si semnat contractul de lucrari cu toate ca inca suntem pe instanta si cu obtinerea unei, eventual, finantari de la Ministerul Dezvoltarii, stiti bine ca am castigat acel litigiu. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu vorbește la microfon.

Domnul primar Chirica Mihai

Poftim? Catre Paun. Noi sa terminam intai sa ne, eu stiu, organizam pentru a putea asigura transportul public intai pentru cetatenii Municipiului Iasi. Ei sunt prima prioritate a mea, ei sunt votantii nostri, ei sunt cei care finanteaza transportul public, ei sunt cei care trebuie sa beneficieze de acest serviciu. Localitatile invecinate peri urbane fac parte dintr-un program pe care il vom satisface doar in masura posibilitatilor. Inca nu s-a organizat la nivel, sa spunem, juridic Asociatia de dezvoltare intercomunitara pe transport public si chiar daca ar fi organizata, utilizarea parcului de autobuze, respectiv si de tramvaie este facuta cu prioritate pentru cetatenii Municipiului Iasi. Nu am alungat din preocuparile noastre si aceasta posibilitate si probabil ati vazut ca si in programul tarifar propus in dezbatere publica, am zonificat municipiul si periferia acestuia in doua zone, Iasiul reprezinta zona intai si celelalte localitati zona a doua, cu costuri desigur suplimentare pe masura ce depasim barierele Iasului. In masura posibilitatilor prin extinderea parcului, a liniilor de tramvai si altor investitii venite in infrastructura putem aborda acest subiect, dar prioritatea numarul unu raman cetatenii nostri. Multumesc foarte mult de intrebare.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnule consilier Bostan, sunt in functia asta si datorita voturilor dumneavoastra. De aceea, as fi fost onorat ca prezenta tinerilor liberali sa o fac eu. Va multumesc.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu vorbește la microfon.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Nu, simplu, trebuia sa ridicati mana mai sus. Eu am lentile duble, stiti, si vad si in jos, mai putin in sus. Domnul consilier Ghizdovat.

Nu șe vorbește la microfon.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Buna ziua. Mi-a fost semnalat acum si sincer am observat si eu ca imi lipseste ceva din spate, ca nu este transmisa in direct sedinta de Consiliu Local. Vreau sa va intreb daca aveti o defectiune tehnica sau vreti sa renuntati la aceasta idee pentru ca chiar era o dovada de transparenta si va rog sa nu se mai repete lucrul asta. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule primar, aveti cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

V-au dat si dumneavoastra mesaj? Mi-a dat si mie Alexandrina mesaj. E motivat de o chestiune juridica, trebuie contractate serviciile si se ocupa echipa de la cabinet de acest lucru si cu directia juridica. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Buna ziua. Multumesc, domnule presedinte. Voiam sa intreb vis-a-vis de tramvaiele achizitionate, care este planul de bataie, in sensul cand vor intra exclusiv, cand le vom vedea pe sine in Iasi? Care e situatia lor, cate au ajuns, cate?

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

L-am rugat pe domnul Stoica sa prezinte performanta tramvaiului, intrarea lui in trasee.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul Stoica.

Domnul director Stoica Cristian

Buna ziua. Deci tramvaiele au ajuns, mai sunt de ajuns inca trei tramvaie. Ele au fost, primele doua au fost facute probe pentru ca sunt ca si, am luat tipuri de dimensiuni, au fost facute probe, functioneaza foarte bune. Spre deosebire de cele pe care le avem pana acum, au cu totul o alta structura in ceea ce priveste tractiunea electrica, adica cu motoare asincrone, cu tot ce inseamna electronica de generatia mai apropiata de zilele noastre. De aceea, timpul necesar de punere in functiune este mult mai mare intrucat a fost nevoie de un timp mult mai mare sa instruim oamenii nefiind familiarizati in totalitate cu schema de tractiune electrica, de asemeni, sa instruim si vatmanii. Dupa cum ti aflat si din presa, ele au fost pe trasee in probe si estimam ca in maxim doua saptamani ele sa iasa la strada, primele trei bucati. Cam asta este stadiul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Au ajuns toate unitatile?

Domnul director Stoica Cristian

Poftim?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Au ajuns toate unitatile?

Domnul director Stoica Cristian

Nu, mai sunt de ajuns inca trei unitati si rezolvam.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Daca nu mai sunt interpelari, as vrea sa fac si eu o declaratie. In calitate de, din punct de vedere politic sunt consilier al Partidului Social Democrat. Am fost, sunt si voi fi de stanga. Sa spun ca la sfarsitul vietii daca trec pe lumea cealalta, in iad sau in rai, nu stiu unde, si gasesc partide de stanga tot acolo ma inscriu. In calitate de presedinte va aduc la cunostinta ca, din punct de vedere al culorii politice nu prea mai am ce face pentru ca ma subordonez Legii 215 si acestui regulament care este emanat pe baza Legii 215. O rog pe doamna secretar sa confirme sau sa infirme ceea ce spun acum. Va multumesc.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Sigur, prin hotararea prin care ati fost investit cu mandatul de presedinte, sunteti reprezentantul Consiliului si conduceti lucrarile acestuia din partea tuturor celor care v-au votat. Sigur.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Va multumesc. Nemaifiind interpelarii, trecem la ordinea de zi, da?

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Supunem prima data ordinea de zi votului?

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Nu.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Nu?

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pai ascultam propunerile, domnule presedinte.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule profesor Boisteanu, va ascult.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Va multumesc. In urma votului locuitorilor din municipiul Iasi, Partidul Social Democrat detine 14 consilieri din cei 27 ai Consiliului Local. Printr-un act pe care si l-a asumat Partidul Social Democrat, se doreste inlocuirea, deci sunt depuse toate documentele privind inlocuirea unui consilier. Solicitam ca aceasta introducere a noului consilier in Consiliul Local sa se realizeze astazi si va rog sa introduceti pe ordinea de zi acest punct de validare a consilierului PSD.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule presedinte de sedinta, noi, Partidul National Liberal avem o suplimentare a ordinii de zi, dar am sa va rog sa ii acordati cuvantul colegului meu Razvan Timofciuc, este pe problema sportului si o va prezenta el detaliat. Am si transmis de altfel email tuturor colegilor. Noi dorim sa scoatem de pe ordinea de zi a discutiilor de astazi, punctele 42 si 43. Au fost discutii si ieri in comisie, s-au dat mai multe mesaje publice si noi, Partidul National Liberal in frunte cu presedintele nostru, domnul deputat Bodea, am sesizat ca exista o serie de neclaritati in privinta schimbului de teren care priveste punctul 42. Iar in privinta punctului 43, raportul de evaluare l-am primit abia ieri seara, dupa sedinta noastra de comisii si la o prima lectura a acestui raport de evaluare sunt o serie de semne de intrebare si de neclaritati pe care le avem. Pentru a putea sa analizam si sa luam decizii corecte, in cunostinta de cauza, cu totii, cred ca aceste doua puncte ar trebuie sa fie amanate pentru o sedinta ulterioara. Daca imi permiteti si un punct de vedere in privinta cererii de suplimentare formulata de colegii de la Partidul Social Democrat, da? Stimati colegi, veti vedea din cererea pe care o formulam noi astazi caracterul urgent al suplimentarii pe care noi o solicitam, pentru ca o ordine de zi a Consiliului Local se suplimenteaza numai in baza unor solicitari care necesita solutionare urgenta, unu la mana. Doi, in privinta acestui scandal public care a fost declansat in interiorul PSD, constat ca virul Dragnea de la centrul s-a transferat din pacate si la noi in urbea noastra ...

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule consilier, stiti care e rugamintea mea - sa nu facem referiri. Stiti ca in regulamentul asta scrie sa nu facem jigniri, sa nu facem aluzii. Haideti sa...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Va voi transmite concluzia noastra, a Partidului National Liberal. Ideea este ca la fel cum la nivel guvernamental PSD si-a demis practic doua guverne si sunt la al treilea guvern si si-a distrus din punct de vedere politic proprii oameni, acelasi lucru se intampla si la nivel local, iar noi Partidul National Liberal nu dorim sa fim partasi la acest lucru si nu dorim ca scandalul din PSD sa aiba consecinte asupra comunitatii noastre, motiv pentru care noi ne vom abtine de la suplimentarea ordinii de zi solicitata de Partidul Social Democrat.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Eu normal trebuie sa fiu echidistant, dar in acelasi timp pot sa afirm si eu in calitate de consilier PSD ca si dumneavoastra sunt infectati de Orban. Ar fi frumos? Nu. de aia spun ca trebuie sa ne controlam expresiile. Domnul profesor Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Raman uimit de o asemenea poziție cand reprezentanții unui partid care se vrea cu radacini democratice sa vina sa spuna ca se opun ca votul dat catre Partidul Social Democrat sa se concretizeze asa cum a fost inregistrat. Nu este o solicitare, nu cerem niciun favor. Poate s-a inteles gresit. Este imperativ si nu este niciun fel de negociere. Este dreptul Partidului Social Democrat ca intre cei 27 de consilieri sa aiba 14 valizi. Este altceva mai mult decat imperativ? Est o majoritate simpla care apartine Partidului Social Democrat si noi solicitam ca ea sa se puna in opera. Nu exista niciun fel de negociere. Ce treaba aveti cu Dragnea, ce treaba aveti cu. Este respectul vis-a-vis de exprimarea votului celor din municipiul Iasi.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

... Am precizat ca nu dorim sa fim partasi.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Pentru ca l-ati pomenit. Va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Am precizat ca doar ne abtinem, nu dorim sa fim partasi la acest conflict din interiorul PSD. PSD sa isi tina mizeria in interiorul partidului si sa nu o transfere asupra orasului.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Va multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Cat mai acceptam? Adica eu cred ca e normal sa discutam de mizerii vis-a-vis de ...

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule consilier Boca, aveti cuvantul

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Nu mi se pare normal modalitatea in care domnul consilier Boz pune problema.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Nici mie.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Ca forma, nu ca fond.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

E o problema care, ma iertati.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Aveti cuvantul, domnule profesor.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

... pe care trebuie sa o transam pentru ca nu poate lasata nespusa pana la capat. Nu a existat o asemenea pozitie in momentul in care membru unui alt partid a trebuit inlocuit, pe motive legale, nici PSD-ul si daca imi aduc bine aminte nici PNL. Aceleasi motive legale se intrunesc astazi si cerem respectarea legii. Nimic altceva.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Multumesc. Cred ca in primul rand faptul ca exista partide in Romania si faptul ca cetatenii le voteaza in anumite proportii trebuie sa ne duca la respect reciproc in sensul ca in esalonarea care s-a facut odata cu votul romanilor sa o respectam asa cum au dat-o. Daca vor aparea alte opinii, alte idealuri si alte prezentari de programe politice in viitorul apropiat, sunt convins ca romanii le vor imbratisa si se vor indrepta spre noi formatiuni politice sau spre aceleasi. Respectul reciproc care trebuie sa il poarte in schimb cei care fac parte din aceste formatiuni politice este si respectul fata de cetatenii care au votat aceste formatiuni politice. Asa ca jignirile, lipsa de respect fata de o formatiune politica trebuie sa fie departe de cei care fac parte din formatiunile politice care reprezinta astazi in Consiliul Local vointa iesenilor. Si aici cred ca ceea ce se intampla in interiorul unui partid sunt problemele partidului. Se intampla si societati comerciale, se intampla si in actul juridic pe care dumneavoastra il faceti si il reprezentati cu cinste in momentul cand mergeti in tribunale aparand interesele clientilor. Parerea mea este ca sa ne respectam reciproc, iar ceea ce se intampla in interiorul unui partid este problema partidului respectiv. Mai devreme sau mai tarziu, solutionarea pe care si-o gaseste este reflectata in numarul de voturi pe care il va obtine la viitoarele mandate pe care le va solicita din partea cetatenilor. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Am luat act de punctele de vedere. Domnul primar vrea sa ia si dansul cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, am sa incerc sa iau si eu cuvantul, multumesc domnule presedinte. In calitate de fost coleg, cel putin la nivelul juridic in care ma aflu astazi, pentru ca fiecare dintre cei care fac obiectul listei Partidului Social Democrat sunt cei pe care eu i-am promovat pe lista, sunt cei cu care m-am dus si de multe ori m-am si luptat sa demonstrez nivelul lor de competenta, sa fac, sa spunem, pavaza in jurul domniilor voastre si sa nu fiti exclusi, sa nu apara alte cercuri de influenta, sa incercati sa ramaneti o echipa care sa conlucreze in vederea bunului mers al acestei comunitati. Referitor la propunerea de numire a unui alt consilier, sigur ca da, poate capata diverse aspecte juridice pe care nu le context pentru ca legea este lege stim cu totii lucrul acesta. Dar tot lege este si contestatia pe care a depus-o colegul nostru Harabagiu alaturi si de mine, in Tribunalul Iasi pe baza careia aratam ca ordinul emis de Prefect trebuie suspendat pentru ca el creeaza un prejudiciu de imagine institutiei pe care o conduc, nu reflecta realitatea si nu motiveaza intr-o maniera rezonabila motivul pentru care sau cauzele pentru care domnul Harabagiu a fost scos in afara Partidului, nu aduce argumentul suprem intr-o democratie reala privind dreptul la aparare pe care il are orice coleg prezent aici. Un lucru pe care as vrea sa vi-l transmit, dragi colegi consilieri PSD, este faptul ca puteti sa va bazati pe mine pentru orice actiune de consultare juridica in conditiile in care se va incerca in continuare eliminarea dumneavoastra punct cu punct, om cu om in vederea aduceri unei alte structuri a Consiliului Local. Singura chestiune pe care v-as recomand-o in calitate de presedinte si poate de viitor presedinte, sa nu alungam CIC PO 03/F3

niciuna dintre posibilitati, este sa nu dam voie ca acest Consiliu Local sa se transforme intr-o gasca in slujba cuiva, sa nu deveniti intr-o maniera oarecum incerta din punct de vedere al moralitatii gasca taberei lui X sau taberei lui Y. Am asistat cel mai din interior la tot acest conflict. Stiu toate mesajele de razbunare pe care cei din afara acestui Consiliul le-au transmis catre mine, catre viceprimarul Harabagiu cu amenintari directe ca daca nu vei face asa, vei urma aceeasi reteta ca si Harabagiu pe care il vom da ca exemplu si toate celelalte lucruri. Consiliul Local nu are voie sa fie, sa spunem, atins de aceasta abordare. In Consiliul Local de astazi sunt oameni foarte rezonabili. Eu am spus la un moment dat ca cel putin pentru structura politica a PSD-lui in Consiliu Local a reusit sa performeze chiar mai bine decat echipa care a plecat in Parlamentul Romaniei. Oameni cu experienta, oameni cu proprietate morala, oameni din diverse sfere ale educatiei care au reusit sa faca un amestec perfect, spuneam la un moment dat. Preocupati de grijile orasului, raspunzatori pentru asta si desigur cu o privire de viitor destul de bine nuantata. Nu cred ca lipsa mea din fruntea osti a pus o ceata atat de deasa in viziunea noastra de viitor. Am inteles si argumentul domnului Boisteanu care spune foarte clar ca numarul de voturi exprimat la alegerile din 2016 trebuie sa ramana constant. Da asa este. Asa ar gandi orice alt partid si asa este de fapt si principiul partidelor politice. Dar oare cate voturi ar fi fost daca eu nu as fi fost conducatorul acelui partid la ce a lasat fostul conducator Nichita? Oare care ar fi fost situatia Consiliului Local in momentul de fata? nu regret nicio secunda faptul ca am reusit sa castig alegerile. Mi-am dovedit si propria mea competenta politica si afinitatea pentru principiul ulterior pentru ca nu cred ca cineva de aici a avut vreodata vreo functie mai mare decat am avut eu in Partidul Social Democrat. Le doresc acest lucru, le doresc din inima. Dar peste orice alta sinecura si orice alta functie am ales sa raman demn pentru imaginea acestui oras. Invitatia mea este aceeasi, sa ramanem demni pentru imaginea acestui oras si este valabil pentru toata lumea ca o dorinta, nu neaparat sa impun acest lucru, fiecare isi alege calea sa. Apreciez si punctul de vedere a colegilor liberali care au inteles ca de fapt nu suntem intr-un cadru de normalitate. Viceprimarul Harabagiu nu a murit, nu a furat si nu a facut nicio fapta care sa ii fie reprobabila in relatia de partid. Este primul principiu pe care l-am aplicat atunci cand am luat si decizia sa imi suspend activitatea intr-un asa zis concediu de odihna, care numai concediu de odihna nu a fost. A fost si motivul pentru care am depus actiune in instanta pentru suspendarea ordinului prefectului pentru ca nu ni s-a acordat dreptul elementar prevazut de Constitutia Romaniei, dreptul de a te apara, de a-ti expune in mod corect. Poate au dreptate, dar dati-mi voie sa ma apar. Trebuie sa vad si eu ce scrie intr-un document, trebuie sa vad si eu care este motivatia. Am simtit ca se doreste acapararea pachetului de consilieri locali, cei 14 de catre cei care nu sunt prezenti la aceasta masa, am vazut lucrul asta si sper sa nu o faceti. Aveti copii, aveti demnitate, aveti o onoare castigata prin munca, nu v-a oferit-o nimeni. Nu v-a dat onoare nici domnul Popa, nu v-a dat onoare nici domnul Ostaficiuc, nu v-a dat onoare nici domnul Bulgariu, onoarea v-ati cucerit-o singuri, iar cei care va cer sa va dezonorati aceia sunt oameni fara onoare si care nu merita respectul dumneavoastra cred, dar cu siguranta al meu niciodata. Este motivul pentru care l-am invitat si pe colegul Harabagiu sa ia loc aici alaturi de mine ca invitat, ca si om cu care conlucrez in continuare si conlucrez foarte bine, asa neinstitutional, dar cu care ma sfatui si este normal sa o fac pentru ca are experienta necesara si a reusit sa puna in miscare foarte multe lucruri. Sunt intr-o mare dilema, intr-o dilema personala fundamentala, as spune, pana unde poate cobori imaginea unui om, nu stiu vom afla cu totii, dar sa stiti ca sunt momente de netrecut peste timp. Mereu se va aduce in discutie evolutia acestui partid de la castigarea alegerilor din 2016 si pana in prezent. Speranta mea este ca, vizionar trecand peste aspectele sa spunem conflictuale dintre mine si presedintele Liviu Dragnea, Partidul Social Democrat isi poate continua evolutia politica intr-o maniera vizibila pentru toti romanii. Speranta moare ultima, dar devine din ce in ce mai incerta, va marturisesc cu maxima certitudine aproape. De aceea spun asa, Iasul nu stiu cat de mult are nevoie de Teleorman si aici ma refer direct la presedinte de partid, cu siguranta Iasul are nevoie de domniile voastre, de echilibrul dumneavoastra, de viziunea dumneavoastra, de posibilitatea de a gasi cele mai bune solutii pentru ieseni. Cand am mers in campanie electorala din 2016 am facut-o intr-o maniera foarte loiala fata de ei, niciun cuvant din ceea ce am spus atunci nu l-am incalcat, niciunul si nu voi face pana la sfarsitul acestui mandat si asta datorita faptului ca doar impreuna putem sa realizam acest lucru si Partidul Social Democrat si impreuna cu domnii de la Partidul National Liberal, Alde, PMP si independentul Postolache. Dar aceste presiuni pe care le simtiti cu totii si pe care le puteti, sa spunem, exprima si public nu va fac bine in primul rand dumneavoastra ca oameni. Echilibru politic trebuie pastrat asa cum a fost nuantat la alegeri, este normal si lucrul acesta. M-am consultat si cu judecatori si cu avocati care vorbesc despre efectele unui ordin. Stim foarte bine diferenta de calitate dintre cel care urmeaza in mod firesc pe lista de consilieri si viceprimarul Harabagiu, este o diferenta enorma in conditiile in care acel domn a indraznit sa propuna excluderea domnului viceprimar intr-o maniera, sa spunem, pe care nu as mai califica-o ca as folosi un adjectiv, pentru ca stia ca este urmatorul pe lista, lucru pentru care tot noi am hotarat cand eu mai eram in organizatia Municipala Iasi, excluderea lui din partid, lucru care s-a si aprobat si care din punct de vedere statutar este inca valabil pentru ca nu un organism superior aproba acest lucru, ci organizatia de baza din care face parte si stiti si dumneavoastra acest lucru. Exista si precedentul in care saptamana trecuta un alt consilier local al PSD din comuna Cotnari a castigat procesul impotriva prefectului si a intrat in drepturile de consilier pe deplin si in momentul de fata isi cere despagubiri in instanta motivate de acea presiune care s-a pus. E o mare incertitudine in mintea colegilor mei din Partidul Social Democrat ce este de facut sub amenintarea care s-a produs. Acelasi lucru am discutat si cu ceilalti colegi. Faptul ca nu exista pe ordinea de zi domnul Gavrila intr-o desfasurare constitutionala a dreptului de a avea numarul de consilieri prevazuti in urma rezultatului alegerilor, validat judecator care este singurul argument care ma poate convinge, se refera la faptul ca nu s-a depus acea documentatie la timp. Deci noi am dat drumul la ordinea de zi inaintea aparitiei deciziei de propunere a inlocuirii domnului Harabagiu. Singurul lucru care ma framanta este de ce nu mai asteptam urmatoarea sedinta sa vedem validarea Curtii pentru ca ar fi fost firesc sa nu mai intram intr-un schimb de consilieri permanent astfel incat sa reusim sa pastram echilibru, sa spunem, functional al acestui consiliu. Decizia va apartine. Sunteti consilieri locali, prin lege puteti propune introducerea sau scoaterea de pe ordinea de zi a unor proiecte de hotarare asa cum spune prevederea legala. Orice coleg care s-ar impotrivi din PSD asupra acestui gest ar fi propus spre excluderea din partid. Sigur si cei care sunt in lista in continuare, domnule Bulgariu, nu au fost pusi de domniile voastre, sunt pusi tot de catre mine si sunt la fel de competenti si mult mai competenti de cel care il inlocuieste pe domnul Harabagiu. Dar asta este o alta situatie, o situatie pe care o vom regla. Eu cred in calitatea Justitiei din Romania, asa modificata, nemodificata, are oameni foarte competenti, incat presedintele de sedinta care este la fel de, probabil, uimit de ce se intampla poate propune introducerea pe ordinea de zi pentru a crea substanta acestui Consiliul Local si pentru a incerca sa ajungem in starea de normalitate urmand ca dupa decizia instantei sa venim din nou si sa vedem ce se intampla cu ordinul prefectului emis saptamana trecuta. Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnule primar, președintele poate, dar eu chiar vreau sa il introducem pe ordinea de zi, dar exact la completări cum spune legea, cum spune regulamentul. Dar o sa supunem la vot, e dorinta mea. As vrea inainte de a trece la vot sa dau cuvantul domnului deputat Movila si dupa aceea domnul profesor Boisteanu.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Si mai era si colegul nostru Razvan, pentru suplimentare.

Domnul deputat Movila Petru

Domnule presedinte de sedinta, domnule primar, domnilor consilieri. Nu vreau sa discut subiectul anterior, nu este problema mea, sigur e problema Iasului si a iesenilor. Insa eu va rog ca in situatia in care se va decide parasirea salii de cate o parte sau alta a grupurilor de consilieri, sa nu plecati inainte de a vota rezolutia privind sustinerea Consiliului Local pentru toate demersurile pe care dumneavoastra ca institutie le puteti face pentru Unirea Romaniei cu Republica Moldova, cu Basarabia. Va solicit acest lucru si pentru faptul ca Iasul are o istorie in acest sens, il salut pe domnul primar, pe domnul presedinte Simirad aici, unul din marii sustinator si foarte multe actiuni facute in acest sens. Deci acum 11 ani am initiat Protocolul de infratire intre Iasi si Chisinau. Iasiul a fost primul oras municipiul resedinta de judet in Romania care acum 10 ani a adoptat o hotarare de infratire si ar fi pacat ca acest gest simbolic, dar foarte important, sa fie la si altele intr-o polemica locala. De aceea, eu va solicit, indiferent ce decizie se va lua, daca sedinta de consiliu local isi va parcurge ordinea de zi pe care o aveti, sigur se va intampla acest lucru, dar daca nu, eu va solicit sa depasim problemele locale, sa ramaneti in sala sa adoptati aceasta rezolutie care este o rezolutie simbol si totodata fanion pentru demersurile unioniste ale Romaniei pentru ca infratirea dintre Iasi - Chisinau, cele doua capitale moldave, a dat startul acum 10 ani a acestui gen de relatii. Eu va multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul profesor Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Multumesc. Sigur ca in orice familie o discutie naste tot felul de controverse. Eu revin si spun ca am intrat toti sub sigla unui partid, cu exceptia colegului nostru Andrei Postolache, si mergem sub sigla partidului. Nu suntem pe liste nominale de persoane fizice, suntem intr-adevar intr-o echipa. Nu inseamna ca daca las justitia sa isi urmeze cursul si sa hotarasca imi stirbesc demnitatea si nu stiu daca demnitatea mea este un troc vis-a-vis de o anumita atitudine care, repet, nu reprezinta decat litera legii. Ce se intampla este treaba justitiei sa hotarasca, nu ma erijez eu intr-o asemenea in lua hotarari intr-o asemenea speta a unei situatii de fapt. Fiecare e matur, isi asuma gesturile. Cer respectarea legii si a vointei votantilor. Atat. Orice alta interpretare fiecare sa o faca acolo unde este cazul, unde este nivelul, unde audienta este maxima. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnilor consilieri, in ordinea de zi la punctul doi e aprobarea Rezolutiei unioniste de aderare a municipiul Iasi la proiectul unirii Basarabiei cu Romania...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Domnule presedinte, nu am votat ordinea de zi

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Nu, nu, nu. Eu voiam sa fac si eu o propunere cum ati facut si dumneavoastra. Deci nu va propun sa votam. Atat v-am adus la cunostinta ca este in ordinea de zi. Trecem la vot, votam propunerea dumneavoastra pe care ati facut-o. 100% o votam, o supunem votului. Eu am pus acesta problema ca la punctul 2 exista in ordinea de zi aceasta prevedere, la punctul II, pardon, II, exista aceasta prevedere, iar substanta acestei rezolutii cred ca este de o importanta primordiala pentru noi ca romani si trebuie sa fim foarte atenti cum o gestionam. Nu avem de unde sa stim cum se va termina aceasta sedinta, nu avem si atunci o sa supunem la vot toate problemele incepand cu ce a spus domnul profesor Boisteanu. Dar mai am o chestiune ca am gasit acum in regulament punctul de vedere al domnului Boz si vreau sa il intreb, dumneavoastra considerati ca propunerea domnului profesor nu este o urgenta conform? Ca vad ca scrie aici, articolul 49 punctul 8. Ce intelegeti dumneavoastra prin probleme urgente? Eu cred ca si asta este o problema urgenta. Daca dumneavoastra nu puteti da raspuns, ne da doamna secretar, este, nu este, dansa e...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Haideti ca va raspund. Va raspund, domnule presedinte de sedinta. Problemele de urgenta eu le interpretez si le analizez tot timpul raportandu-ma la interesul iesenilor. In toata discutia asta cu dam consilierul, i-am consilierul, da-mi viceprimarul si tot scandalul din PSD care a tinut si prima pagina a ziarelor pentru luni de zile, unde s-a facut vorbire despre ieseni? Unde este interesul iesenilor in tot scandalul acesta? Iar eu nu voi permite ca Partidul National Liberal sa fie introdus intr-un conflict care nu are absolut nicio legatura cu interesul iesenilor.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu.

Domnul consilier local Crucianu Tudor Bogdan

Buna ziua. Presupun ca de acum o sa trecem la votarea ordinii de zi si as vrea sa mentionam in procesul verbal si anume ca la punctul 14, la anexa 1.1 nu imi doresc sa particip la vot deoarece am calitatea de director al Casei de Cultura a Studentilor si nu vreau sa intru intr-un posibil conflict de interese. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Sunt de acord cu propunerea dumneavoastra, dar inainte l-am sarit de doua ori, de trei ori pe colegul nostru Timofciuc si nu as vrea sa primesc observatii din partea colegilor liberali.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Buna ziua. Dupa cum stiti noi consilierii Partidului National Liberal impreuna cu alesii din Partidul Mișcarea Populara, in cursul saptamanii trecute am solicitat convocarea unei sedinte extraordinare pentru a discuta problema sportului iesean si anume un proiect de hotarare pe care noi l-am propus privind deblocarea finantarii sportului iesean si salvarea cluburilor sportive de la faliment. Din motive care imi scapa domnul primar nu a semnat dispozitia de convocare a acestei sedinte, drept urmare va propun ca astazi sa suplimentam ordinea de zi cu acest proiect de hotarare pe care vi l-am trimis si in cursul saptamanii trecute, vi l-am trimis si in cursul zilei de ieri. Dupa cum stiti cu toti problema sportului iesean de performanta este una dezastruoasa. In urma neonorarii angajamentelor, si subliniez, neonorarii angajamentelor, de catre Primaria Municipiului Iasi prin domnul primar, echipele de handbal, echipele de rugby s-a retras din campionat, echipa de baschet daca nu se deblocheaza finantarea urmeaza sa se retraga. Aceasta situatie s-a ajuns, subliniez, pentru ca desi pe parcursul anului trecut in mai multe randuri cluburile sportive au primit asigurari de la conducerea primariei ca va exista finantarea pentru sport, acest lucru nu s-a mai intamplat. Finantarea a fost intempestiv blocata incepand din luna septembrie, daca nu ma insel, a anului trecut. Sigur, acum domnul primar va motiva faptul ca a intrat in vigoare sau ca a fost aprobata Ordonanta de Urgenta a Guvernului 38 din 2017. Acea ordonanta a intrat in vigoare in luna mai, dar s-au facut plati pentru cluburile sportive pana in luna septembrie. Deci daca era o problema trebuia de atunci sa discutam acest aspect. Asadar urgenta vine in urma faptului ca singura echipa de la Clubul Sportiv Politehnica care mai poate fi salvata, echipa de baschet si care este in situatia de a fi retrasa din campionat daca nu se deblocheaza finantarea, are nevoie de fonduri pentru a putea continua activitatea. Si foarte important, cluburile sportive au intrat din cauza neonorarii angajamentelor intr-o cascada, intr-o spirala a datoriilor si sunt amenintate sau exista riscul ca sa intre in faliment si ramurile de sport individuale de la cluburile sportive. Asadar lipsa de onorarea a angajamentelor de catre Primariei Municipiului Iasi a condus nu numai la retragerea din prima liga a echipelor de rugby, handbal si dupa toate ...

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnule coleg ... fiti mai concis pentru ca timpul. Fiecare mai are dreptul sa vorbeasca.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Spuneam ca lipsa onorarii angajamentelor de catre Primaria lasi a condus la retragerea din primul esalon a echipelor de handbal, rugby si exista situatia ca si echipa de baschet sa aiba aceeasi soarta, dar si la riscul falimentului sectiunilor sporturilor individuale care nu sunt finantate de catre Primaria Municipiului Iasi pentru ca dupa cum v-am spus cluburile au intrat intr-o spirala a datoriilor, li s-a pus proprie pe conturi si sunt afectate in mod direct ramurile individuale care nu au treaba cu finantarea de la primarie. Asadar, propunem acest proiect de hotarare privind deblocarea finantarii pentru sportul iesean, am votat bugetul municipiului Iasi si acolo exista o suma de 5 milioane, pentru ca exista cadru legal si este o situatie de urgenta. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule primar Chirica, aveti cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

Sincer eu as fi pus un membru al Partidului National Liberal sportiv sa vorbeasca despre sport.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Sunt in comisia de sport a Consiliului Local.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Nu v-am dat cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu s-a inteles nimic. Dar nu asta este important. Important este faptul ce am reusit noi sa facem si cum putem sa mergem mai departe. Nu dumneavoastra ca nici mine nu am dat ordonante de urgenta, Slava Domnului nu le-am fi dat pe asta si cu siguranta am fi avut alta abordare in ceea ce priveste sportul si cu siguranta orice alta ordonanta care ar fi putut-o modifica pe cea de 38 ar fi venit foarte clara in ceea ce priveste finantarea sportului. Persoanele care strang cadavre se numesc ciocli. Dumneavoastra vreti acuma dupa ce lucrurile s-au trantit la Bucuresti si colegul dumneavoastra de partid nu a facut absolut nimic pentru a debloca aceasta chestiune si a fost doar comunicate de presa date ori de domnul Citea, ori de nu stiu care ca ei incearca si fac, dar de fapt inteleg ca de abia ieri au reusit sa modifice acest lucru printr-o decizie pe care au luat-o in Camera Deputatilor. Intentia mea de la inceput a fost si cred ca nu poate cineva contesta lucrul asta, de a sustine sportul exact asa cum trebuie facut, dar in legislatia actuala, in continutul Consiliul Concurentei, in posibilitatea de a face in mod concret. Singura persoana indreptatita sa fi fost la sedinta extraordinara convocata a doua zi erati in primul rand dumneavoastra. Eu am fost, eu am fost la aceea sedinta si colega mea doamna secretar stie acest lucru. Am intrebat-o si aceeasi intrebare este valabila si astazi, acest document nici macar nu l-ati semnat. Cu toate acestea eu am fost, am zis ca la ora respectiva sa fiu aici pentru a raspunde eventual chemarii la sedinta de consiliu. Dumneavoastra nu ati fost, imi pare foarte rau sa va spun, nu ati fost la sedinta pe care ati convocat-o. Pacat. Era bine poate reuseam sa fi luat o decizie. Nu stiu daca ati fost atent cam ce ati solicitat in acea propunere de finantare. Desigur, ea a venit cu o suma de 2,8 milioane sau 2080 milioane lei pentru a finanta. Noi avem in bugetul o suma mai mare, dar legea prevede si avem pe ordinea de zi si ati vazut acest proiect de hotarare si v-am comunicat si la sedinta trecuta, a trecut de o faza de dezbatere publica pentru a putea sa incepem finantarea pe noile prevederi ale legii, lucru care s-a si intamplat. Din pacate la ora la care vorbim inca nu avem siguranta ca toate ramurile sportive vor fi platite pentru ca mai exista inca o adresa trimisa saptamana aceasta de la Consiliul Concurentei care vorbeste despre diferenta dintre seniori si juniori. Dumneavoastra nu stiti, informati-va prin reprezentantul de la Bucuresti de la Consiliul Concurentei, dar va punem la dispozitie si acest material. Deci am fost primii in masura sa facem cat mai multe demersuri ca lucrurile sa mearga inainte. Si pe chestiunea cu ati promis, diferenta dintre mine si domnia voastra este ca eu am si facut. pentru ca sportul a reusit sa atinga performanta, pentru ca nu s-au mai cheltuit bani chiar fara nici un fel de rezultat, pentru ca am reusit sa strabatem cele mai de sus criterii de evolutie pentru echipa de fotbal masculin, pentru faptul ca am avut pentru prima data in istoria de demult a orasului Iasi, 4, 5 cluburi de Liga 1. Nu a fost vina noastra cum nu a fost nici vina domniilor voastre, dar nici corectitudine sa aruncati intr-o alta CIC PO 03/F3

directie ceea ce trebuia sa se intample prin cadrul legal. Motiv pentru care, nu aduce nimeni in discutie - dar de ce trebuie sa ne oprim la 2 milioane de lei cand in buget am votat 5? Care ar fi fundamentul? Va asumati dumneavoastra acum, directia economica este aici, va asumati personal raspunderea transferului acestor sume catre cluburile de fotbal, acum, in legislatia pe care o citim astazi in aceasta sedinta de consiliul local care inca nu a inceput? Semnati? Sunteti convins ca sunteti acoperit de legalitate? Cu da sau nu?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Sunt convins ca exista...

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Imi cereti cuvântul, va rog... Cineva din public, stiti foarte bine ca si cetatenii care participa invitati sau neinvitati la sedintele de consiliu, au dreptul sa ia cuvantul cu aprobarea consilierilor. Imi pare rau, asta e regulamentul.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Ma lasati sa supun la vot daca consilierii sunt de acord sa luati cuvantul. Va rog, cine este pentru? Va rog sa fiti scurt.

Domnul Manole Vasile- Presedinte Clubului Sportiv Politehnica

... in martie ca director al Clubului Politehnica impreuna cu domnul primar, cum a zis si dumnealui, am hotarat sa facem performanta la Iasi. Am introdus cu noroc, cu nenoroc echipele clubului Politehnica in superliga si in perioada iunie-august 2017 au fost mai multe luari de cuvant, conferinte de presa, sedinte ale conducerii Primariei Municipiului Iasi si ale Fundatiei Sportului Iesean prin care s-a luat decizia inscrierii acestor echipe in superliga. Le-am inscris pe baza unor bugete aprobate, am facut contracte cu sportivii si am inceput campionatele. In septembrie a fost varsata prima transa, apoi incepand cu luna octombrie nu am mai primit, din pacate, din cauze legislative, sa zicem, sau din alte cauze nu am primit nicio suma de bani, nu am fost instiintati deloc ca aceste sume nu vor mai veni, contractele au curs. In ianuarie am desfiintat, dupa cum stiti, echipa de rugby pentru ca nu mai aveam posibilitatea sa ii sprijinim financiar. In ianuarie am desfiintat si echipa de handbal pentru ca public s-a anuntat de catre conducerea Consiliului Local, a Primariei, pardon, Municipiului Iasi, a Consiliului Judetean ca handbalul nu intra in ... sau nu are finantare. Acum suntem la un pas de a desfiinta si echipa de baschet. Luni trebuia sa o desfiintez, am blocat desfiintarea. Rugamintea este urmatoarea daca Consiliul Local poate aproba impreuna cu conducerea Primarie Municipiului Iasi sumele de bani necesare pentru a plati aceste restante financiare asumate anul trecut catre sportivi, ar fi minunat pentru ca deja suntem dati in judecata...

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule director, nu mai putin. Am inteles care sunt doleantele dumneavoastra si situatia in care e clubul. Se pare ca a aparut ceva raza de speranta, asa ca ii dau cuvantul domnului primar.

Domnul Manole Vasile- Presedinte Clubului Sportiv Politehnica

O secunda. Ideea este ca daca nu suntem sprijiniti, cluburile se desfiinteze si la sporturile individuale...

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Am inteles problema asta.

Domnul primar Chirica Mihai

Am inteles, domnule Manole. Ati pus o problema, de fapt era foarte bine daca o puneati foarte scurt, daca si sumele restante catre jucatori si antrenori, pot fi platite in urma deciziei de astazi. Cred ca aceasta este intrebarea pusa oarecum alambicat, dar am inteles-o in cele din urma. Nu pot sa va dau raspuns. Credeti-ma ca m-am consultat si cu domnul Boisteanu, m-am consultat si cu domnul Boz, am discutat si cu domnul viceprimar Botez si desigur timpul nu mi-a permis sa ma consult si cu colegii de la PMP. Pana nu am, sa spunem ,siguranta ca ceea ce le a-si propune colegilor consilierilor sa voteze, este si legal, pana nu am un punct de vedere juridic care sa ateste cu fermitate ca platile retroactive sunt corecte, nu pot sa le cer sa voteze acest lucru decat daca domniile lor isi asuma in mod de a nu lua propunerea mea. Voi face tot ce este posibil ca saptamana viitoare sa am raspunsul foarte calificat si clar. Daca acest lucru va mai presupune patrunderea in regim de urgenta in Consiliul Local, voi convoca in regim de urgenta si aceasta posibilitate. Daca este doar o decizie administrativa care imi apartine, atunci o voi lua personal si mi-o voi asuma si voi cauta sa rezolv si aceasta solutie. Aveti, ca sa spun asa, diligentele facute din partea mea pentru a rezolva problema. Ma intereseaza in mod foarte clar. Viata acestui oras nu se compune numai din trotuare, tramvaie, transport public, trafic si altele. Se compune si din sport si din cultura si din educatie si din sustinerea unor evenimente artistice. Deci toate sunt importante pentru ieseni, cu atat mai mult si sportul. Prin urmare, nu exista refractie din partea mea in ceea ce priveste sustinerea Sportului, sub nici o forma si cred ca nu exista om dintre domniile voastre sa ma poata acuza de acest lucru. dar foarte multe lucruri s-au adus in spatiul public dandu-se cu parerea, s-a incercat si o speculare politica a unui subiect si cred ca putem gasi de astazi rezolvarea. Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Stimati colegi, am depasit acea ora, dar avand in vedere ca ne aflam la rascruce de vanturi, va propun sa lasam fiecare sa vorbeasca pentru ca azi in afara de consilieri, se mai exprima si constiinte. Consilier Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Da, multumesc, domnule presedinte. L-as intreba in primul rand pe colegul meu, daca este atat de dornic sa fi rezolvat o astfel de problema, de ce nu a venit ieri cu documentatia, spre exemplu la comisii, pentru ca nu, s-a schimbat ceva, domnule consilier de ieri pana astazi? Adica puteati sa suplimentati ieri? A doua chestiune, nu cred ca e normal sa incercati sa va asumati o chestiune de genul asta, adica in sensul sa profitati pentru faptul ca este intr-adevar o problema si eu cred ca toti ne gandim la ea, nu cred ca este vreun consilier care nu ar vrea intr-un fel sau altul sa poata rezolva aceasta problema, dar vreti sa ii puteti iar eticheta PNL. Uite PNL a salvat sportul iesean, banuiesc. Nu stiu ce ati vrea. Eu va recomand sa vorbiti cu toti consilierii. Eu din cate stiu nu PNL-ul este majoritar in Consiliu Local si daca vreti sa rezolvati o problema de genul asta, puteti discuta si cu celelalte formatiuni politice. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotariu si incheiem cu domnul Ignat. Am depasit cu mult timpul afectat.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Multumesc frumos. Vad ca nu prea sunteti consecvent cu principiul de la stanga la dreapta, dar avand in vedere senectutea domniei voastre, o sa trec cu vederea acest aspect.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Este o scuza. Mulțumesc frumos. M-ati ajutat mult.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Domnule presedinte, eu o sa ma adresez in primul rand iesenilor, mass-mediei si opiniei publice pentru ca toti clamam interesul iesenilor. Am fost foarte atent la ce s-a discutat pana acum din toate perspectivele si legate de proiectul de hotarare cu privire la introducerea pe ordinea de zi a acelui supleant al Partidului Social Democrat si aspecte legate de sustinerea sportului iesean. O sa a refer la al doilea aspect. Am calitatea, gratie domniilor voastre, de presedinte al comisie de tineret si sport, cel putin in mandatul acesta. Il apreciez foarte mult pe tanarul coleg liberal, insa cred ca domnia sa este foarte grabita. O sa ma explic. Stiti foarte bine si m-ati vazut de multe ori ca sprijin neconditionat sportul iesean. Mi se parea de un real bun simt atunci cand ati declansat acea idee de a ne intruni si a gasi solutii in vederea sportului iesean, sa va adresati cu eleganta care va caracterizeaza de cele mai multe ori, cu mine ati vorbit la telefon, dar din respect pentru colegii mei era bine asa cum i-ati identificat pe cei doi colegii de la Miscarea Populara care v-au sustinut demersul si ii salut pe aceasta cale, puteati foarte bine sa discutati si cu grupul consilierilor PSD, unu. Doi, asa cum amintea domnul Boca, noi am discutat ieri pe marginea proiectului numarul 17 care se dorea o procedura cu privire la sprijinirea sportului iesean. Oare ieri nu aveati idee de propunerea pe care o aveati sa o avansati astazi?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Nu vorbește la microfon.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Deci nu aveati idee. Bun. Atunci va inteleg.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Nu vorbește la microfon.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Nu erati aici. Imi pare rau, dar aveati un lider aici extrem de penetrant, puteati sa comunicati cu dumnealui. Trei, daca ati fi fost atent la ce s-a intamplat la nivelul Parlamentului Romaniei, Camera Deputatilor care este camera decizionala, ieri a reglementat unele aspecte legate de finantarea sportului in Romania. Acum, eu stiu ca dumneavoastra doriti sa cresteti, dar haideti sa fim corecti. Toti cei prezenti, si imi cer scuze ca vorbesc in numele tuturor, cred ca doresc sa sprijine sportul iesean. Nu mai veniti asa si ne serviti ca facultate, acolo unde nu v-ati facut tema, anumite lectii sub forma copiutelor. Sustin sportul iesean, dar haideti sa o facem cu decenta, in termenii legii pentru ca mai tarziu nu vreau, cel putin personal, sa dau cu subsemnatul in fata altor organe abilitate ale statului. Multumesc tare mult, distinse coleg.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul Ignat... Nu imi impuneti dumneavoastra cui sa ii dau cuvantul. Deci v-am cuvantul, da?

Domnul consilier local Ignat Etienne

Bine daca imi dati cuvantul, multumesc. Am sa incep cu minciuna domnului primar si aici va rog, doamna secretar, sa ma completati...

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Nu exista cuvantul minciuna in regulamentul nostru, interzice a aduce jigniri cuiva , sa ii spui ca ...

Domnul consilier local Ignat Etienne

... dar nu aduc jigniri, am doar ca a mintit ...

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Gasiti un cuvant mult mai elevat, ca sa ne intelegem

Domnul consilier local Ignat Etienne

A ocolit adevarul, sa zicem, da?

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Asa. Va felicit. Da.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Si as vrea, doamna secretar sa ne completati. In momentul in care un partid, de fapt 9 consilieri, o treime convoaca o sedinta de Consiliu Local si va transmite dumneavoastra, obligatia domnului primar este de a semna dispozitia de convocare a Consiliului Local. A semnat domnul primar aceasta dispozitie? Da sau nu, domnule primar? Pentru ca degeaba veniti aici daca nu convocati Consiliul Local. Si catre colegii de la PSD va spun doua lucruri. Ati vorbit, domnule primar, si dumneata despre onoare, dreptate, dar avem, Partidul National Liberal a initiat nu mai de 24 de hotarare de consiliu local pe care si presedintele directiei economice, dar si directiei presedintele directiei juridice refuza cu obstinenta sa ne puna sau sa aduca in discutie proiectele noastre, in comisii. Adica, spuneti de ce nu discutam in comisii cand multe proiecte depuse de noi nu sunt in comisii si nu le discutati.

Nu șe vorbește la microfon.

Domnul consilier local Ignat Etienne

La economica si la juridica, v-am si zis mai inainte.

Nu șe vorbește la microfon.

Domnul consilier local Ignat Etienne

La comisii. Domnule primar, stiti bine ca si noi v-am dat in judecata ... mai aveam putin si o rog si pe doamna secretar sa ma completeze la ce am spus eu. Pentru ca in fond si va transmit foarte clar, cand vorbesc de PSD mi se pare cu sunteti 100% socialisti si 0% democrati.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Iar e o jignire. Nu sunteti dumneavoastra cel in masura sa apreciati. Doamna secretar.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Multumesc. As vrea sa lamuresc toate aspectele sau sa incerc sa lamauresc toate aspectele legate de propunerea dumneavoastra de convocare a unei sedinte extraordinare. Intr-adevar a venit o astfel de solicitare prin email, in data de 20 martie la ora 15:00 pentru o convocare a unei sedinte extraordinare. Materialele, documentele transmise de dumneavoastra nu aveau, nu purtau nicio semnatura a niciunui initiator. Dupa cum cu totii stim si regulamentul si legea sunt in sensul ca aceste materiale trebuie sustinute. O sedinta extraordinara poate fi convocata de o treime dintre consilierii locali. Erau mentionate intr-adevar 9 nume de consilieri locali sustinatori a acestui proiect de hotarare, dar materialul nu a avut, nu a purtat nicio semnatura olografa. Astfel incat, din acest punct de vedere nu a fost considerata indeplinita conditia legala pentru a fi putut convoca si emite actul de convocare in termenul legal. Aceasta a fost opinia secretarului la momentul lecturarii initiativei dumneavoastra. Nu s-a emis avizul de legalitate pentru convocarea sedintei extraordinare, din acest motiv nu s-a emis actul de convocare, respectiv dispozitia domnului primar. In al doilea rand, ca sa lamurim toate aspectele, acest material a fost inregistrat in registrul instituit la secretariatul tehnic potrivit regulamentului Consiliului Local, in data de 21. Deci prin acest material solicitati convocarea unei extraordinare din data de 21 pentru data de 22. Potrivit legii trebuie sa existe minim trei zile intre actul de convocare si data la care s-ar fi putut desfasura aceasta sedinta extraordinara. Actul de convocare fiind dispozitia primarului si nu comunicarea de catre dumneavoastra a materialului. Si in ce priveste conditiile de fond, respectiv continutul propunerii dumneavoastra, propuneati urgentarea alocarii sumei de doua milioane de lei la capitolul bugetar 67.02 - cultura, recreere. Aceasta suma exista, exista cuprinsa in buget deja suma de 5 milioane de lei, din acest punct de vedere nu era oportuna sustinerea dumneavoastra. Scopul acestei alocari, mentionati dumneavoastra ca este salvarea cluburilor sportive de la faliment. Aceasta mentiune ar fi dus proiectul de hotarare in zona unui ajutor de stat, ceea ce este interzis prin Ordonanta 38/2017 care modifica si completeaza Legea Sportului. Sper ca am raspuns tuturor obiectiunilor dumneavoastra.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Mai raspundeti-i si domnului primar, cand vine la o sedinta trebuie sa o convoace.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnul Ignat, va rog frumos sa dati dovada de disciplina.

Domnul primar Chirica Mihai

Se poate, domnule presedinte?

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Da, domnule primar, aveti primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Voi fi foarte scurt, stimate coleg. Eram sa spun, dar cu onoarea mea cum ramane, la invocarea ocolirii adevarului fata de adevar. Repet si o luam de la capat. Vorbim despre caracter si despre, sa spunem, vizibilitate in randul electoratului. Eu nu as da definiti de tipul acel partid inseamna 0 democratie cu 100% socialism, alalalt inseamna 0 democratie cu 100% capitalism sau cum? Nu cred ca ati descoperit inca reteta totala a unui partid care sa poata sa satisfaca electoratul. In momentul de fata, chiar daca pare ciudat ceea ce spun, partidul pe care l-am reprezentat a castigat alegerile si a pus primar si are majoritatea in consiliul local. In aceeasi maniera si domniile voastre ocupati un numar rezonabil de locuri in Consiliul Local cu care puteti face un ansamblu democratic incat as refuza sa cred ati vorbit din dorinta de a sustine sportul. La acel proiect de hotarare pentru care nici nu aveam cum sa semnez o dispozitie si pentru care doamna secretar nu avea cum sa emita pretentiile de legalitate, a fost foarte bine punctat aici. Sa fiti convins ca ori de cate ori a fost o initiativa buna pe care chiar daca nu ati gasit-o 100% asa cum ati propus-o, de fiecare data partea buna a propunerilor oricarui consilieri local au fost aduse in discutii. Domnul Piftor, doamna Gaburici care nu este prezenta aici, domnul Boz, chiar si domnul Timofciuc, chiar si dumneavoastra ati avut de fiecare data in continutul hotararilor de consiliu atunci cand a fost cazul, domnului Ciobotaru etc., bucati din propunerile pozitive pe care le puteam sustine ca si propuneri in Consiliul Local, asa incat nu aruncati cu noroi peste lucruri pe care nu le intelegeti.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Este dreptul presedintelui de sedinta sa sisteze discutiile. Trecem la vot.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul ... domnul Etienne, intr-adevar domnul Ciobotaru are dreptate. Senectutea. Aveti dreptate. Vedeti eu recunosc imediat greseala. Da, corect. Aveti cuvantul.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Nu vorbește la microfon.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

O scurta interventiei, daca imi permiteti?

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Domnilor colegi, v-am pus in fata la mape o adresa de la Consiliul legislativ care precizeaza ca Ordonanta de Urgenta a Guvernului 38/2017 este in vigoare si produce efecte juridice depline. Asadar argumentul ca exista un vid legislativ nu sta in picioare.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Va dau, domnule primar, dar daca mai pune multe intrebari, plecam maine dimineata.

Domnul primar Chirica Mihai

Voiam sa ii aduc la cunostinta, este cineva de aici care a adus in discutie ca ordonanta nu isi produce efecte de la data publicarii in Monitorul Oficial?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan Dumneavoastra ati adus in discutie vidul legislativ, tot timpul.

Domnul primar Chirica Mihai

Pai nu, vidul legislativ vine pentru ca ordonanta aduce alt regulament. Vidul legislativ nu era national, ci era local pe care trebuia sa il satisfacem prin ceea ce aveti prin ordinea de zi de astazi. La asta s-a referit toata lumea. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Mai e cineva? Domnul Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Sigur ca, trebuie sa ai capacitatea sa intelegi. Degeaba ii repeti de o suta de ori daca nu se poate. Eu va spun din propria experienta, experienta profesionala. Sunt cursuri speciale pentru lucrurile astea. Pe partea cealalta cum sa aplaude un partid de opozitie ca cel care a castigat alegerile valide, legale sa aiba majoritatea in consiliu. Adica sa stau la mana unui partid de opozitie care nu ii convine ca partidul sa aiba majoritate. Asta ca sa trecem peste una peste alta. Am avut saptamana trecuta, cum spunea domnului primar, cu colegii de la PNL. Ca nu ne-au gasit. Dar cum i-ati pe colegii de la PMP. Cum dar noi nu suntem pentru a sustine? Am discutia asta cu domnul primar si acum ...

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Da, intr-adevar. Am discutia asta din nou ca sa aflu ce ca de fapt a uitat tanarul noastre coleg sa o ridice aceasta problema la timpul ei. Avem regulamentul, dupa regulament eu zic ca e ... o sa ii desenez mai tarziu, lasati.

Domnul consilier local Mihail Pintilei - presedinte de sedinta

Trecem la vot si anume suplimentarea ordinii de zi. Primul, domul profesor Boisteanu a propus introducerea in ordinea de zi a proiectului privind validarea mandatului domnului ... da.

Cine este pentru? Numarati... deci va mai intreb o data: cine este pentru? Si ridicati mana sus sa avem.

Domnul primar Mihai Chirica

Sunt toti domnule Bulgariu... nu ii mai numarati! E ok, in regula, ca sa nu aveti vreo surpriza. Din pacate.

Domnul consilier local Mihail Pintilei - presedinte de sedinta

Contra?

Cine se abtine? Eu ma abtin si eu din anumite motive. I-am explicat domnului profesor, stie despre ce e vorba.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Au fost 13 voturi pentru. Suplimentarea ordinii de zi, potrivit regulamentului, poate fi facuta cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti. Deci s-a adoptat suplimentarea ordinii de zi. Potrivit regulamentului suplimentarea ordininii de zi se adopta cu majoritatea consilierilor locali prezenti. Au fost 13 voturi pentru ... ba da, majoritatea prezenta, majoritatea prezenta. Din 23 de consilieri prezenti, 13 depaseste majoritatea. S-a adoptat.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Deci cu 13 voturi pentru, proiectul se adauga la ordinea de zi. Propunem si proiectul domnului Timofciuc.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

Deci, suplimentarea cu proiectul acesta a ordinii de zi este respinsa.

Domnul consilier local Petru Eduard Boz

Erau cele doua solicitari de scoatere de pe ordinea de zi a punctelor 42 si 43.

Domnul consilier local Mihail Pintilei - presedinte de sedinta

Da, ma scuzati. S-a facut propunerea ca proiectul numarul 42 si 43 sa fie reanalizate. Sunt subiecte de patrimoniu, proiecte de patrimoniu.

Doamna Denisa Liliana lonascu - secretarul municipiului lasi

Propunerea de pe ordinea de zi vine si din partea initiatorului, asa incat nu mai e necesar votul.

Domnul consilier local Mihail Pintilei - presedinte de sedinta

Nu mai supunem la vot, ele sunt retrase. Da? Ok.

Domnul consilier local Daniel Piftor

Domnule presedinte, daca imi permiteti, domnule presedinte, aici, unde stateati dumneavoastra, langa mine.

Domnul consilier local Mihail Pintilei - presedinte de sedinta

Da ,domnule...

Domnul consilier local Daniel Piftor

Domnul deputat Petru Movila a facut o propunere, o fac si eu in calitate de consilier local, daca putem sa incepem cu acea rezolutie privind sustinerea unirii intre .

Domnul consilier local Mihail Pintilei - presedinte de sedinta

Domnule consilier, eu supun la vot ordinea de zi. Dupa ce supun ordinea de zi la vot, va fac si propunerea sa votam ca II .

Doamna Denisa Liliana lonascu - secretarul municipiului lasi

Nu, se supune la vot ordinea de zi cu mentiunea retragerii punctelor 42 si 43 si cu propunerea de a inlocui ordinea dezbaterii, cu II vom incepe dupa care dupa care urmam.

Domnul consilier local Mihail Pintilei - presedinte de sedinta

Intram in ordinea fireasca. Domnule profesor Boisteanu.

Domnul consilier local Paul Corneliu Boisteanu

Propunerea noastra este ca ordinea sa fie cea care este pentru ca altfel bulversam deciziile pe baza carora s-au stabilit in ordinea de zi. Daca nu ramane asa, atunci solicitam ca suplimentarea noastra sa treaca prima pe ordinea de zi.

Domnul consilier local Mihail Pintilei - presedinte de sedinta

Deci din punctul meu de vedere faptul ca domnii consilieri PSD nu se mai retrag din sala pentru ca pe ordinea de zi a fost inclusa propunerea.

Domnul consilier local Gabriel Mihai Surdu

Dar de unde stiti dumneavoastra ca urma sa se retraga din sala? De ce faceti afirmatii gratuite?

Domnul consilier local Mihail Pintilei - președinte de sedinta

Pentru ca asa a afirmat dansul.

Domnul consilier local Gabriel Mihai Surdu

Cine a spus?

Domnul consilier local Florentin Traian Ciobotaru

I-a spus Nostradamus .domnule Surdu.

Domnul consilier local Gabriel Mihai Surdu

Cum? A Nostradamus. da.

Domnul consilier local Mihail Pintilei - presedinte de sedinta

Deci. sunteti de acord sa respectam ordinea de zi. da? Cu completari. normal.

Cine este pentru? Cine este pentru ordinea de zi cu completarile. cu scoaterea punctelor 42 si 43. deci asta e... Contra?

Impotriva? Multumesc.

Deci ordinea de zi este votata in unanimitate.

Trecem la primul proiect.

Proiect nr. 1

Proiect de hotarare privind aprobarea infratirii intre Municipiul Iași din Romania si Orasul Hincesti, din raionul Hincesti, Republica Moldova;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a trecut.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind aprobarea contului general de executie a bugetului si a situatiilor financiare anuale ale Municipiului Iasi la data de 31.12.2017;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Contra?

Impotriva?

Pai ridici mana si eu iti dau. sunt discutii. dar din moment ce nu.

In unanimitate proiectul de hotarare a trecut.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2018;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Cu amendamentul a fost ieri pus la comisii. s-a discutat asuoralui. Deci daca aveti alte probleme in legatura cu proiectul nuamrul 3. Daca nu sunt. trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Impotriva? Mai gresesc si eu.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Domnule presedinte. contra si impotriva nu sunt sinonime.

(Domnul consilier local Boca Adrian Florin a iesit din sala de sedinta).

(Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin a iesit din sala de sedinta).

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Tehnopolis S.R.L.;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii. domnule Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stimati colegi. nu avem o problema tehnica in legatura cu cifrele care ne-au fost prezentate. insa ne vom abtine de la votarea bugetului acestei societati pentru a da un semnal. Noi cei din PNL tot incercam sa transmitem semnale in momentul in care lucrurile nu merg in directia potrivita sau ar putea fi imbunatatite. In sensul ca. Tehnopolis. din punctul nostrum de vedere. este total absent din absolut orice discutie privind dezvoltarea IMM-urilor. dezvoltarea segmentului IT la noi in oras. a devenit in momentul de fata doar un gestionar al unui patrimoniu. Isi inchiriaza spatiile. dar in rest nu reuseste sa creeze o dezbatere. o efervescenta in ceea ce priveste startup-urile. IMM-urile si domeniul IT. Si pentru a transmite acest semnal ferm conducerii si anume faptul ca trebuie sa fie mai activi. desi am vazut au un proiect cu fonduri europene. insa acel proiect nu are ecouri in comunitatea noastra. Nu se simte prezenta lor. Si atunci propun colegilor mei din PNL sa ne abtinem la votul bugetului pentru aceasta societate. Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da. domnul profesor Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Sigur. fiecare cu parerea lui. Tehnopolis a plecat ca un nucleu care trebuie sa mearga cu o dezvoltare la care participa Primaria Municipiului Iasi. CJ-ul. universitatile. Sigur. ce sa spun. e mai bun un incubator de afaceri propus de catre colegii nostri liberali intr-un spatiu de invatamant fiindca ca se vede care este apetitul pentru invatamant al colegilor nostri. Dar. haideti sa nu introducem in distrugere un pol al dezvoltarii care este Tehnopolis si care functioneaza foarte bine. Si asta o spun pentru ca am fost reprezentant al Universitatii in Consiliul de Administratie al Tehnopolis-ului.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Daca nu mai sunt discuții, domnule primar Chirica.

Domnul primar Chirica Mihai

Fac aceasta intervenție din calitatea de inițiator. Lucruri pe care ar trebui sa le lamurim de la inceput. Tehnopolis SRL, cel pe care il nominalizati dumneavoastra este societatea comerciala infiintata sa administreze. Sambata 24 si duminica 25 au fost doua zile dedicate Tehnopolis in Municipiul Iasi. Sambata a fost inaugurarea unui proiect destinat IMM - urilor si vorbesc pentru colegul nostru domnul Boz. S-a inaugurat unul dintre proiectele cele mai frumoase sustinute de Fundatia Romano-Americana in vederea stimularii agriculturii in regiunea de Nord-Est si sa infiintat un FoodHub dupa modelul european. Are ocupata in proportie de 100% spatiile. Dupa o grea perioada de conducere a unei domnisoare, nu ii mai au numele, dar se intelege ca face parte dintr-o tara foarte mare, noi am reusit dupa o munca de aproape doi ani de zile sa aducem societatea comerciala pe profit, sa nu mai depinda de bugetele locale si sa isi poata desfasura activitatea intr-o maniera prevazuta de lege si de Legea 31, in special, a societatilor comerciale. Eu ii felicit pe cei de acolo pentru felul in care s-au implicat in bunul mers al acestei societati comerciale. In momentul de fata peste 60% din spatii sunt ocupate de catre domeniul IT unde functioneaza Compania Continental, sunt foarte multe IMM-uri acolo, Start up-uri si desigur am reusit tot prin intermediul Tehnopolis sa decongestionam traficului prin mutarea punctului vamal de pe zona Nicolae Iorga in spatiile pe care le administreaza. De asta zic, e bine sa avem semnale de alarma, dar convingatoare, adica sa se poata si intampla. In momentul de fata nici nu ar mai avea unde sa mai primeasca astfel de societati pentru ca spatiile sunt ocupate in totalitate. Oferta a ramas deschisa. Exista spatii destinate pentru constructia unor alte structuri. De altfel au si intrat, din ce stiu, ca au trecut pe la noi si le-am dirijat la Tehnopolis, cel putin doua solicitari pentru construirea unor spatii destinate Start-up-urilor. Daca acele societati comerciale in procedura public pe care am initiat-o, vor continua demersul fata de Tehnopolis, eu in calitate de presedinte al acestei structuri imi voi asuma deschiderea totala pentru stimularea lor. Dar, sa vorbim la obiect si ii felicit din nou.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Cine este pentru?

Contra?

Abtineti? Numarati abtinerile.

Cu opt abtineri proiectul de hotarare este votat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Servicii Publice Iași

S.A;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul a trecut.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Termo Service S.A. Iasi;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Votul.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

(Domnul consilier local Jugrin Lucian a iesit din sala de sedinta).

(Domnul consilier local Boca Adrian Florin a intrat in sala de sedinta).

(Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian a intrat in sala de sedinta).

Proiect nr. 7

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Citadin S.A Iași;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Domnule Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Nu vom sustine acest proiect de hotarare pentru ca bugetul acestei societati arata ca Citadin S.A. depinde de contractele, comenzile pe care le primeste de la Primaria Municipiului Iasi si prea putine venituri sunt din contracte cu terte parti pe piata libera. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Mai sunt discutii? daca nu... domnule Crucianu.

Domnul consilier local Crucianu Tudor Bogdan

Eu vazusem ieri la comisii ca doamna director precizase faptul ca sunt mai multe dosare pentru licitatii depuse in momentul de fata si totodata s-a si contractat, societate are anumite contracte in desfasurare pentru furnizarea de bitum, pe partea de asfaltari si atunci eu cred ca ar fi fost ok sa fi fost la comisii si dupa aceea sa spunem ca ne abtinem.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da, trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

Cu opt (sapte) abtineri proiectul de hotarare a trecut.

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Salubris S.A. Iași pentru anul 2018, a listei de investitii pentru anul 2018, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2019 - 2020, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2019 - 2020;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții? Trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a trecut.

(Domnul consilier local Boz Petru Eduard a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat intre UAT Municipiul lasi si UAT Comuna Miroslava in vederea crearii cadrului organizatoric pentru sustinerea desfasurarii de evenimente artistice si asigurarea transportului public pana la locatia evenimentului;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Aici, la comisii am avut o problema. V-as ruga sa o ridicați, domnule profesor, din nou.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Noi am propus in comisii ieri ca acest proiect sa sufere o modificare in titlu, respectiv: incheierea unui accord de parteneriat in vederea asigurarii transportului public pe ruta Iasi-Miroslava. Adica ceea ce corespunde, sa scoatem cadrul organizatoric ca sa nu ramana intr-o alta zona de interpretare.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Trecem la vot, in acelasi timp si la a aproba propunerea domnului profesor.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate cu completarile facute de domnul consilier Boisteanu proiectul a trecut.

(Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae a iesit din sala de sedinta).

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

A aparut o problema si ne cerem scuze. Proiectul cu privire la bugetul Tehnopolis, cand erau absenti domnul Boca si domnul Ciobotaru, a intrunit doar 13 voturi pentru. Va propun reluarea votului pe proiectul cu bugetul la Tehnopolis.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Sa stea si domnul Bostan.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Reluam votul la proiectul numarul 4.

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Tehnopolis S.R.L.;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Da, s-a adoptat in mod legal, cu 14 voturi pentru.

(Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian a iesit din sala de sedinta).

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule Dorneanu, v-as ruga, locurile consilierilor nu pot fi ocupate de alte persoane, fara suparare. Multumesc.

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare intre Municipiul lasi si “Asociatia Re:Start Cauza Buna” in vederea derularii la Iasi, in perioada 15 aprilie - 15 decembrie 2018, a proiectului “Asistel”, ce ofera servicii gratuite de asistenta psihologica si asistenta juridica persoanelor care au venit mai mic sau egal cu salariul minim pe economie;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a trecut.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind organizarea proiectului cultural “lasi, orasul studentiei tale.Porti deschise la universitatile iesene” si infiintarea unui traseu de transport public gratuit “Traseul Universitar“, in perioada 21 - 25 aprilie 2018;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Impotriva?

Pardon.

Abțineri? Da, mai gresesc, e normal, dupa o noapte...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Aveti o ora sa ne explicati.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Deci cine se abtine?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Iași la Convenția primarilor privind clima si energia;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discutii? In comisii au fost ceva discutii, aici daca...

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a trecut.

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L.-ului nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestarilor si actiunilor incluse in Programul Centenar al Primariei Municipiului Iași pentru perioada 2017 - 2020;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

(Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae a intrat in sala de sedinta).

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile aprilie - mai 2018;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Domnul consilier Crucianu.

Domnul consilier local Crucianu Tudor Bogdan

Cu mentiunea ca nu particip la vot, va rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr. 23;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii?

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

(Domnul consilier local Boz Petru Eduard a intrat in sala de sedinta).

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, incheiat intre ARSACIS si S.C. APAVITAL S.A. conform Actului Aditional nr. 24;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Daca nu sunt, trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

(Domnul consilier local Jugrin Lucian a intrat in sala de sedinta).

(Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian a intrat in sala de sedinta).

(Domnul consilier local Ignat Etienne a iesit din sala de sedinta).

(Domnul consilier local Ghizdovat Vlad a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii privind acordarea de finantari din bugetul Municipiului lasi pentru proiecte sportive organizate in baza Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotarare privind modificarea, completarea si aprobarea Regulamentului privind finanțarea proiectelor societatii civile din Iasi, in baza Legii 350/2005 privind finantarile nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții? Daca nu sunt, trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții? Domnul consilier Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Eu vreau sa anunț ca nu particip la vot la acest proiect.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boisteanu.

Domnul consilier local Paul Corneliu Boisteanu

Nici eu nu voi participa la vot.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii?

Domnul consilier local Piftor Daniel

Domnule presedinte, eu vreau sa va intreb ceva aici la punctul asta.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Aveti cuvantul.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pe domnul primar as vrea sa il intreb.La Secretariatul tehnic al consiliului local, cand am inceput noi mandatul erau cinci personae angajate, acum vad ca sunt trei. Aveti de gand sa le mai aduceti vreo intarire acolo ori... sa ii mai imputinati?

Domnul primar Chirica Mihai

In conditiile in care au varfuri de sarcina le vom pune alti colegi la dispozitie sa poata functiona, inclusiv pe partea de xeroxare, cum solicita dumnealor. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Supunem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi/ functii publice vacante in Statul de Functii al Politiei Locale Iasi;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Sa remarcati faptul ca intentia este de a aduce cat mai multe persoane tinere pentru ca parte dintre acele posturi transformate vin dintr-un nivel superior spre nivelul de debutant, aproape trei sferturi dintre ele. Vom demara si procedurile legale pentru angajarea acestor politisti. Debutantii cu siguranta vor fi tineri. Si incercarea este de a primeni si a transforma structura Politiei Locale in una cat mai eficienta. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Supunem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Directia de Asistenta Sociala Iasi anul 2018;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții? Trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri? Multumesc.

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Domnule Bostan, eu cand vad degetul aici, iau vot. Da? Ati votat? Pe urma imi face observatie domnul dascal Ciobotaru. De fapt m-am indreptat mult, vad imbunatatire

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 469/29.11.2017 referitoare la nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale Unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iași pentru anul scolar 2017 - 2018;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții, va rog.? Domnule Timofciuc, haideți aveți rabdare sa va dau cuvântul, cand auziți ca aveți cuvântul, vorbiți.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Cred ca s-a sțrecuraț, de fapț s-a sțrecuraț o greșeala in proiecțul de hoțarare. Domnul Liviu Bulgaru apare ca fiind reprezențanț din parțea PSD la Scoala Carmen Silva. Dumnealui sa menționeze eroarea asța aparuța.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

S-a luaț noța, domnule consilier.

Daca nu sunț alțe discuții, țrecem la voț.

Cine esțe pențru?

Conțra?

Abțineri? Mulțumesc.

In unanimițațe proiecțul de hoțarare a fosț voțaț.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Domnule presedințe, sțați numai puțin, acolo se elibereaza prin demisie. Cine ințra acolo in loc?... Deci si-a daț demisia reprezențanțul in consiliul de adminisțrație si țrebuie sa ințre alțcineva. A fosț desemnața de cațre ALDE. Deci faceți ințrarea in sisțem, la consiliul de adminisțrație.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Aveți drepțațe, dar chiar si dumneavoasțra țrebuie sa ridicați mana si cereți cuvanțul si eu vi-l dau cu cea mai mare placere. Cand sunț probleme legațe de proiecțe fiecare are drepțul sa ceara cuvanțul. Doamna secrețar.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

E necesara o nominalizare.

Domnul viceprimar Botez Radu

Da, vom face o nominalizare pențru poziția respecțiva. Nu am sțiuț ca si-a daț demisia doamna din consiliul de adminisțrație de acolo. Vom face o nominalizare, da, pana la sfarsițul sedinței. Va fi țrecuța pe lisța nominalizarea. Nu cred ca e o problema.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Sa ințeleg ca propuneți amanarea voțarii acesțui proiecț pana la sfarsițul sedinței cand veți veni cu nominalizarea, da? In regula.Trecem la urmațorul.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Trecem la urmațorul puncț si vom reveni cand vom avea nominalizarea la proiecțul respecțiv.

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind trecerea din proprietatea publica a Unitatii Administrativ Teritoriale Județul Iași si administrarea Consiliului Judetean Iasi in proprietatea publica a Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi a bunurilor mobile - echipamente de colectare separata si transport achizitionate prin proiectul “ Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Iasi;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discuții, va rog? Trecem la voț.

Cine esțe pențru?

Conțra?

Abțineri?

In unanimițațe proiecțul de hoțarare a fosț voțaț.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Ați sariț 24, va rog sa il supuneți la voț.

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind inlocuirea Președintelui Comisiei de selectie la nivelul autoritatii publice tutelare;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discuții? Trecem la voț.

Cine esțe pențru?

Conțra?

Abțineri? Mulțumesc.

In unanimițațe proiecțul de hoțarare a fosț voțaț.

(Domnul consilier local Vintila Iordan a iesit din sala de sedinta).

(Domnul consilier local Scripcaru Calin a iesit din sala de sedinta).

(Domnul consilier local Ignat Etienne a intrat in sala de sedinta).

Proiect nr. 26

Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune a unui mijloc fix aflat in domeniul public al Municipiului Iasi, trecerea acestuia din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi, in vederea casarii;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții? Daca nu sunt, supunem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

(Domnul consilier local Vintila Iordan a intrat in sala de sedinta).

Proiect nr. 27

Proiect de ho tarare privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, insusit prin H.C.L. nr. 153 /24.04.2017;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții? Daca nu sunt, trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

(Domnul consilier local Ghizdovat Vlad a intrat in sala de sedinta).

Proiect nr. 28

Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași insusit prin H.C.L. nr. 153/24.04.2017, in vederea implementarii unor proiecte ale municipalitatii;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Daca nu sunt trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri? Multumesc.

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Avand in vedere ca la proiectul 23 a aparut o nominalizare, ne intoarcem la proiectul respectiv.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 469/29.11.2017 referitoare la nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale Unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul lasi pentru anul scolar 2017 - 2018;

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Nominalizarea a fost doamna Elena Zaharia din partea ALDE.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Supun votului.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri? Multumesc.

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 29

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Statului Roman si administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi, a unui imobil;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Daca nu sunt trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

(Domnul consilier local Scripcaru Calin a intrat in sala de sedinta).

Proiect nr. 30

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 509/23.12.2009 de includere in inventarul domeniul privat al Municipiului Iasi a unor terenuri in vederea punerii in aplicare a Programului municipal de sprijinire a tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri? Multumesc.

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 31

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 385 din 4.10.2010 de includere in inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi a terenului in suprafata de 4250 mp situat in str. Bradului nr. 17A, in vederea punerii in aplicare a Programului Municipal de sprijinire a tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Daca nu, votam.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 32

Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietatea privata a Statului Roman si aflate in administrarea Municipiului Iasi;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții? Trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

(Doamna consilier local Aldea Catalina a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 33

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 280 din 28 iulie 2017 referitoare la acordul UAT Municipiul Iasi pentru realizarea obiectivului de investitii “Construire camin studentesc” pe terenul situat in Iasi, str. Codrescu nr.6, de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii SA, avand ca beneficiar Univesitatea Nationala de Arte “G. Enescu “;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții? Trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 34

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Str. MANTA ROSIE nr. 16, N.C. 133316, intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discuții? Daca nu sunt trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

In unanimitate votat... M-am obisnuit. Am vazut ca nu mai ridicati mana, am zis ca merge snur. Nu, vreau sa vad abtinerile. Deci cate sunt?

Cu 8 abtineri proiectul de hotarare este votat.

Proiect nr. 36

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Stradela DEALUL ZORILOR nr. 6, N.C. 7536/1, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoana fizica;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Am uitat ca va abtineti tot timpul si de aia, acum ma uit. Discutii?

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Credeam ca va abtineti si nu anuntasem inca abtinere. Luati masuri sa intre oxigen pentru noi toti. Sunt discutii asupra proiectului numarul 36? Daca nu, votam.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

Cu 8 abtineri proiectul de hotarare a fost votat.

(Doamna consilier local Aldea Catalina a intrat in sala de sedinta).

(Domnul consilier local Aur Marius Catalin a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 37

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MELODIEI NR. 25 (STRADA PROF.DR.DOC.DIMITRIE MANGERON nr. 55B), N. C. 148520, intocmit in vederea construiirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata, persoana juridica ;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Votam.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

Cu 8 abtineri proiectul de hotarare a fost votat.

Am sarit peste 35.

Proiect nr. 35

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, BLD. CHIMIEI fan., N.C. 157779 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, persoana fizica;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Daca nu sunt trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

Cu 8 abtineri proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 38

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA TUDOR NECULAI NR. 56B, N.C. 144449, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice; Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții? Votam.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri? Multumesc.

Cu 8 abtineri proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 39

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 55F, N.C. 16595, Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 285/2007 pentru construire cladire de birouri, spatii de depozitare si de productie, persoana juridica;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții? Votam.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

Cu 8 abtineri proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 40

Proiect de hotarare privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 456 din 9 noiembrie 2017 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Str. Profesor Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr. 1 — 73 N.C. 157516 intocmit in vederea construirii unui camin studentesc pe teren proprietate, persoana juridica.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discuții? Votam.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

Cu 8 abtineri proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 41

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 146, N.C. 136285, Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 385/28.11.2014, persoana juridica ;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discuții? Votam.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

Cu 8 abtineri proiectul de hotarare a fost votat.

42 si 43 out, da? (Proiectele de hotarare numarul 42 si numarul 43 au fost retrase de pe ordinea de zi).

Proiect nr. 44

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 2, NUMAR CADASTRAL 155907, Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL 88/2016 in vederea realizarii unei cladiri de locuinte colective, functiuni complementare (birouri, comert, spatii pentru servicii), locuri de parcare si amenajari exterioare persoana juridica ;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Votam.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

Cu 8 abtineri proiectul de hotarare a fost votat.

(domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 45

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OGORULUI NR. 24, NUMAR CADASTRAL 158027, Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, persoane fizice ;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Domnul consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Sunt in continua admiratie fata de colegii nostri liberali care au aprobat construirea unui camin studentesc. Banuiesc ca este proprietatea unui liberal, ca si influenta care a avut-o acel PUZ cu scoala. Ma intreb daca locuinta pe care o votam noi acum, PUZ-ul urmator, nu cumva este proprietatea unui membru de-al dumneavoastra de partid. Ce faceti, il dati afara? Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Asteptam sa intre in sala si ceilalti consilieri ca sa nu viciem votul.

(domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan a intrat in sala de sedinta)

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Deci putem incepe.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

Cu 8 abtineri proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 46

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI, T60, NUMAR CADASTRAL 145045 intocmit in vederea construirii unei locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana juridica;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții? Votam.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

Cu 8 abtineri proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 47

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI T60, NUMAR CADASTRAL 145046, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana fizica;

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții? Daca nu sunt trecem la vot.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri? ...

Cu 8 abtineri proiectul de hotarare a fost votat.

Dam cuvantul domnului primar Mihai Chirica pentru a citi rezolutia de la punctul II.

(Domnul consilier local Aur Marius Catalin a intrat in sala de sedinta).

Domnul primar Chirica Mihai

Da, un moment deosebit. As fi fost deosebit de onorat daca puteam sa o fi facut si la inceputul sedintei, dar nu e cu mai putin adevarat ca si acum imi este cat se poate de onorabil pentru Consiliul Local Iasi, Municipiul Iasi si pentru mine personal. Si voi da citire Rezolutiei Unioniste de Aderarea a Municipiului Iasi la proiectul de unire a Basarabiei cu Romania. Dati-mi voie sa ma ridic in picioare.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule primar, va intreb, cel putin ca protocol, nu e cazul la o rezolutie de importanta istorica sa ne ridicam toti in picioare?

Domnul primar Chirica Mihai

Este decizia fiecarui consilier sa o faca.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Eu ma ridic.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult si multumesc si pentru propunere, domnule presedinte. Asa cum discutam si in comisiile reunite de ieri, Municipiul Iasi a luat decizia de a adopta o Rezolutie care sa aiba drept scop Unirea Basarabiei cu Romania. Este o datorie fata de efortul facut de inaintasii nostri acum 100 de ani, de sacrificiu pe care cei din Sfatul Tarii din Basarabia alaturi de Parlamentul Romaniei, alaturi de Armata Romana, l-au luat si impreuna au savarsit un proiect de tara care se numea Romania cea Mare. Astazi nu mai suntem, din pacate, in aceiasi situatie, dar avem, asa cum spuneam, datoria sa reluam de acolo de unde s-a ramas, sa facem din destinul nostru un destin comun intre cetatenii de pe malul stang si malul drept al Romaniei, al Prutului, ma iertati.

Rezolutia Unionista de Aderare a Municipiului Iasi la Proiectul de Unire a Basarabiei cu Romania, Astazi 30 Martie 2018.

Intrucat Statul Medieval Moldova si-a castigat independenta in secolul al XIV-lea.

Intrucat Orasul Iasi a fost capitala Moldovei istorice intre anii 1564 si 1862, fiind astfel capitala tinutului dintre Prut si Nistru pana la momentul de trista amintire 12 mai 1812.

Intrucat Moldova a fost invadata in 1806 de catre Armata Rusa, partea rasariteana a Moldovei fiind anexata de catre Imperiul Rus in 1812, ca urmare a Tratatului Ruso-Turc de la Bucuresti.

Intrucat iesenii, intre moldoveni, s-au aflat in primele randuri ale Revolutiei romane din 1848, care a inceput la Iasi si a conturat primul proiect de tara al Romaniei, care avea in vedere adoptarea valorilor culturale si politice ale Occidentului civilizat, introducerea democratiei liberale si a statului de drept, precum si realizarea unitatii nationale a tuturor romanilor intr-un stat modern.

Intrucat alegerea ca domnitor la Iasi, la 5 ianuarie 1859, a unionistului Alexandru loan Cuza a reprezentat primul pas catre realizarea Unirii Principatelor Romane si formarea Romaniei ca stat national modern.

Intrucat la 15 noiembrie 1917 Guvernul Sovietic a proclamat dreptul la autodeterminare al popoarelor din Imperiul Rus si infiintarea unor state separate.

Intrucat la 2 decembrie 1917 Sfatul Tarii, Adunarea Constituanta Moldoveneasca aleasa in mod democratic, a proclamat Moldova ca stat independent.

Intrucat la 20 martie 1918 Adunarea Constituanta (Sfatul Tarii) a votat unirea Basarabiei cu Romania.

Intrucat la 27 Martie 1918, cand s-a proclamat Unirea Basarabiei cu Romania, la 28 Noiembrie 1918, cand s-a declarat Unirea Bucovinei cu Romania si la 1 Decembrie 1918, cand s-a realizat si ultima etapa a Marii Uniri odata cu Unirea Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului cu Romania, Regele si Regina Romaniei, Guvernul, Parlamentul se gaseau la Iasi, unde functiona capitala temporara a Tarii.

Intrucat ”Statele Unite, Franta, Italia, Marea Britanie, Japonia si restul statelor aliate au aprobat si au recunoscut in mod explicit reunirea Moldovei cu Romania in Tratatul de Pace de la Paris din 28 octombrie 1920”

Intrucat fortele armate ale Uniunii Sovietice au invadat Regatul Romaniei la 28 iunie 1940 si au ocupat estul Moldovei, Bucovina de Nord si Herta, incalcand Carta Ligii Natiunilor, Tratatul de la Paris din 1920, Tratatul General pentru Renuntarea la Razboi din 1928, Pactul Romano-Sovietic de Ajutor Reciproc din 1936, Conventia pentru Definirea Agresiunii din 1933 si principii general recunoscute ale dreptului international.

Intrucat asupra anexarii Basarabiei, a Bucovinei de Nord si a Hertei s-a hotarat in mod prospectiv in anumite protocoale secrete dintr-un tratat de neagresiune incheiat intre URSS si Germania la 23 august 1939.

Intrucat intre 1940 si 1953 sute de mii de romani din Basarabia si Bucovina au fost deportati de Uniunea Sovietica in Asia Centrala si Siberia.

Intrucat Guvernul Statelor Unite si-a exprimat in mod repetat refuzul de a recunoaste ocuparea de teritorii in urma termenilor pactului Ribbentrop-Molotov, inclusiv anexarea Estoniei, a Letoniei si a Lituaniei in 1940.

Intrucat Guvernele Regatului Unit, Uniunii Sovietice si Statelor Unite sunt parti ale Cartei Atlanticului din 14 august 1941, in care semnatarele si-au declarat „dorinta de a nu fi martore la schimbari teritoriale care nu concorda cu vointa exprimata in mod liber a popoarelor interesate” si si-au afirmat dorinta „de a fi martore la restaurarea drepturilor suverane si a autoguvernarii catre cei care au fost vitregiti cu forta de ele” in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

Intrucat la 31 august 1989 Consiliul Suprem al Moldovei a declarat limba romana ca limba oficiala a Republicii si a repus in drepturi alfabetul latin, interzis de Guvernul Sovietic in timpul ocupatiei, ca alfabet al romanei scrise. Intrucat in martie 1990 poporul roman al Moldovei a putut vota, in alegeri libere si corecte, deputati pentru Consiliul Suprem al Moldovei.

Intrucat la 27 aprilie 1990 Consiliul Suprem al Moldovei a reinstaurat steagul romanesc ca steag oficial al republicii. Intrucat la 23 iunie 1990 Consiliul Suprem al Moldovei a declarat Republica Moldova stat suveran.

Intrucat la 16 decembrie 1990 peste opt sute de mii de romani s-au strans la A Doua Mare Adunare Nationala in capitala Moldovei, Chisinau, sa declare independenta nationala a romanilor din teritoriile ocupate.

Intrucat poporul Moldovei a refuzat sa ia parte la referendumul sovietic din 3 martie 1991, in ciuda eforturilor guvernamentale sovietice de amenintare si intimidare a poporului moldovean spre a accepta un nou tratat unional. Intrucat, in temeiul articolului 8 din Actul Final de la Helsinki, „toate popoarele au mereu dreptul, in deplina libertate, sa-si hotarasca, cand si daca doresc, statutul politic intern si extern, fara ingerinte exterioare si sa isi urmareasca dupa propria voie dezvoltarea politica, economica, sociala si culturala”

Consiliul Local al Municipiului Iasi, constituit in temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, adopta urmatoarea rezolutie:

1.    Sustinem neconditionat proiectul de unire cat mai grabnica a Moldovei de dincolo de Prut cu Romania, in puterea dreptului istoric si al dreptului de neam.

2.    Ne angajam sa ne implicam in procesul de reintregire nationala prin mijloace pasnice, cu respectarea democratiei si statului de drept, ca reparatie morala pentru suferintele trecutului si prezentului, ca forma de cinstire a tuturor celor care au suferit, atat de pe urma Pactului Ribbentrop-Molotov dar si a regimului stalinist, instaurate in urma celui de al Doilea Razboi Mondial.

3.    Vom sprijini prin mijloace pasnice, ale democratiei si statului de drept, unirea tuturor teritoriilor cu aceeasi limba si traditie cu noi, pentru ca fii si nepotii nostri sa se bucure de un viitor in libertate, prosperitate si democratie, ca sanse de implinire pe care generatia contemporana noua nu le-a avut.

4.    Vom actiona prin toate demersurile legale pentru integrarea intr-un singur corp a intregii diaspore romane, indiferent de unde provin romanii plecati in strainatate, din Romania, Basarabia, Bucovina de Nord sau alte tinuturi romanesti.

5.    Vom sprijini prin toate demersurile democratice si ale statului de drept integrarea bisericilor de pe cele doua maluri ale Prutului, sub conducerea Patriarhului Romaniei.

6.    Vom sprijini pe toate caile legale schimburile permanente de cetateni dinspre Basarabia spre Romania, pentru a-si desavarsi educatia, cultura si intregirea spiritului de neam romanesc, dar si dinspre Romania spre Basarabia pentru strangerea relatiilor pe plan cultural, social, economic, uman.

7.    Vom cauta, prin mijloace prevazute de lege si de statul de drept, difuzarea catre Basarabia a cat mai multor manuale scolare, carti, publicatii diverse in limba romana, necesare prezentarii adevarului istoric in ceea ce priveste legaturile de sange intre cetatenii de pe cele doua maluri ale Prutului.

8.    Vom sprijini schimburile culturale si academice si de orice fel care favorizeaza demersul romanilor de pe ambele maluri ale Prutului in vederea infaptuirii unirii Basarabiei cu Romania.

Sa ne ajute Dumnezeu ca intr-o buna zi sa traim clipa fericita a unirii depline, cand nu va mai fi granita pe Prut, iar oamenii dintre Nistru si Tisa vor munci impreuna la realizarea obiectivelor comune, alaturi de celelalte popoare ale Europei.

Prin prezenta Rezolutie unionista ne exprimam bucuria de a impartasi cu frații nostri basarabeni sarbatoarea Centenarului Marii Uniri, sub tricolor, in cadrul valorilor nationale si democratice ale spatiului cultural romanesc.

Traiasca Unirea Basarabiei cu Romania!

Va mulțumesc!

Acest document va trebui sa fie semnat de mine, alaturi de toti consilierii locali. Va fi expus intr-un spatiu unde va

putea fi vazut. Desigur cu multumirile pe care personal vi le adresez, a faptului ca v-ati atasat acestui lucru si a

promisiunii desigur sa nu va dezamagesc in proiectul Unirii Basarabiei cu Romania. Este un moment emotionant,

este un moment care vine sa puncteze traseul nostru pentru inca 100 de ani. Multumesc tuturor consilierilor locali,

constituiti astazi in conformitate cu prevederile legii, in legislatura 2016-2020. Este un moment istoric pe care trebuie

sa il transmitem copiilor nostri, celor care au nevoie sa primeasca adevarul istoric. Multumesc din nou si as propune sa votam in aceasta pozitie, la propunerea presedintelui, Rezolutia Unionista. Multumesc.

Domnul consilier local Mihail Pintilei - președinte de sedinta

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

Multumesc. Rezolutia a fost votata in unanimitate.

Domnul primar Mihai Chirica

Mulțumim pentru votul unanim si istoria sa ne judece pe drept. Mulțumesc.

Domnul consilier local Mihail Pintilei - președinte de sedinta

Domnul profesor Ciobotaru.

Domnul consilier local Florentin Traian Ciobotaru

Da, domnule primar, o rugaminte, s-ar putea sa ma insel, daca tot suntem consecventi cu principiile de unitate nationala, as dori sa va rog sa reflectam asupra urmatoarei spete. Din ceea ce stiu eu, dar s-ar putea sa ma insel o sa verific si eu. Statul Roman in speta Guvernul Roman nu a denuntat nici pana astazi Pactul Ribbentrop-Molotov. In opinia mea, cred ca este o chestiune esentiala in implinirea dezideratului de care vorbeati. Daca lucrurile sunt asa cum spun eu, ma gandesc ca ar fi bine sa facem tot asa un efort colectiv, sa transmitem Guvernului Romaniei ca ia act de aceasta situatie si prin mijloacele pe care le are la dispozitie sa duca pana la capat, zic eu, un proces istoric care ar fi trebuit sa fie finalizat de mult. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnul consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Buna ziua dragi colegi si domnule primar. In spiritul a ceea ce am discutat ieri pe marginea acestei declaratii unioniste, eu as avea de facut niste propuneri concrete care sa intareasca legaturile pe care noi le avem cu orasul Chisinau in principal. Noi avem un numar de infratiri cu mai multe orase. Odata ce am adoptat declaratia asta, cred ca este evident ca principalul oras cu care ne consideram infratiti este Chisinaul si ca atare eu as propune cateva lucruri simple care sunt la indemana Consiliului Local pentru a intari simbolistica acestei infratiri. Si anume, prima dintre ele care este cea mai la indemana este sa avem prezent in sala de consiliu a Consiliului Local Iasi a blazonului orasului Chisinau si sa le solicitam si lor aceleasi. A doilea este, cu permisiune dumneavoastra, as vrea ca in urmatoarea sedinta de Consiliu Local sa alocam de la buget o suma de bani pentru contractarea unei sculpturi de marime medie avand ca simbol, ca tema reunirea care sa fie oferita Primariei Municipiului Chisinau astfel incat ei sa o amplaseze fie in fata primariei, fie in sala lor de consiliu. Si a treia propunere este pentru a strange legaturile la nivel institutional si uman intre Consiliului Local Iasi si Consiliul Local Chisinau, este sa avem invitati pe baza permanenta un consilier local al Consiliului Local al Municipiului Chisinau la sedintele de Consiliu Local Iasi si sa solicitam pe baza de reciprocitate cu sansa mare de a fi acceptata, acelasi lucru de la municipiu Chisinau. Adica prezenta la sedintele de Consiliul Local al Municipiului Chisinau a unui consilier local al Consiliului Local Iasi. Domnul consilier local Piftor Daniel

Domnule presedinte, daca imi permiteti si mie sa spun cateva cuvinte .

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Aveti cuvantul, domnule consilier.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Chiar daca consilierii Partidului Miscarea Populara au fost primii care au depus un proiect de hotarare in aceasta idee, in ceea ce priveste unirea Republicii Moldava cu Romania, s-a intampla in data de 14.03.2018. Consideram ca din momentul in care l-am depus nu mai are o conotatie politica. Ne bucuram foarte mult ca au fost puncte preluate in acesta rezolutie. As vrea sa amintesc ca Partidul Miscarea Populara inca de la infiintarea lui a avut ca obiectiv de tara unirea cu Republica Moldova. Va multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

S-au facut niste propuneri. Domnul primar are cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

Practic plecand de la aceasta rezolutie putem veni in permanenta cu propuneri de activare exact pe fundamentul celor pe care impreuna le-am votat. Sunt foarte multe lucruri. intr-adevar s-a simtit o coalizare a fortelor politice in vederea sustinerii actului unionist si nu pot decat sa multumesc. Stiti foarte bine administratiile locale au fost primele care au si incheiat un acord de sustinere a acestui proiect de tara. Probabil ca ati citit din presa, dar nu o luati ca o lauda de sine, sunt presedintele Ligii Unioniste din Romania, a celor din administratia locala. Pe acest fundament aveti deschisa oricand usa mea pentru orice propunere care sa duca la stimularea proiectului pe care l-am enuntat anterior. Salut initiativa Basarabiei, care din nou si a facut temele inaintea noastra cu cei peste 105 primari si alti alesi locali care au votat Acordul unionist cu Romania. Sunt sigur ca acest val, daca il sustinem impreuna, an de an si 2018, 2020 si pana la sfarsitul veacului daca va fi nevoie, isi va gasi in cele din urma finalitatea.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Vreau sa va aduc la cunostinta ca la III al ordinea de zi se afla raportul de activitate al Primarului Municipiului Iasi pentru anul 2017 pe care il aveti pe masa. De asemeni, mai avem doua completari C1 si C2 carora le dau citire si le votam pe rand.

Dispozitia numarul 1072 privind completarea dispozitiei nr. 1069 din 26.03.2018 referitoare la convocarea Consiliului Local al Municipiului Iasi in sedinta ordinara pentru data de 30 martie 2018, ora 10,00, Primarul municipiului Iasi, in temeiul articolului 39, precum si al articolului 68 din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare : dispune: articol unic: se completeaza articolul unic al dispozitiei nr. 1069 din 26.03. 2018, cu urmatorul proiect de hotarare.

Proiect C1

Proiect de hotarare privind aprobarea înfrățirii intre municipiul Iași din Romania orasul Haifa din Israel.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Va supun la vot.

Pentru?

Contra?

Abtineri? Va multumesc.

Proiectul de hotarare a fost .in unanimitate votat.

Dispozitia 1095 - Primarul municipiului Iasi. in temeiul articolului 39, precum si al articolului 68 din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare dispune: articol unic: se completeaza articolul unic al dispozitiei nr. 1069 din 26.03. 2018, cu urmatorul proiect de hotarare.

Proiect C2

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirieirii unui spațiu cu alta destinație decat aceea de locuința catre Partidul Miscarea Populara.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Supun la vot. Cine este pentru? ... Si discuții, dar nu cred eu ca cineva are impotriva ceva sa se aloce un spatiu unui partid.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Domnule presedinte, eu nu particip la vot pentru ca e vorba de...

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Cine doreste sa ia cuvantul asupra acestui proiect, ii dau cuvantul cu cea mai mare placere ... e ok. Trecem la vot. Cine e pentru?

Contra? Impotriva? Vedeti ca iar am folosit. Deci abtineri. Nu ati observat de data asta, numai prima data.

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Acum vom trece la proiectul privind validarea consilierului, domnul Mihai Gavril. Proiect de hotarare.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Domnule presedinte, o interventie, daca permiteti?

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

As dori sa precizeze doamna secretar care este cadrul legal in care se desfasoara votul. Noi am solicitat vot nominal.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Grupul PSD solicita vot nominal pentru acest proiect de hotarare?

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Da.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Aceasta propunere privind modul de exercitare a votului trebuie supusa votului Consiliului Local. Deci, domnule presedinte, urmeaza sa cereti consilierilor sa se exprime pe propunerea de exercitare a votului nominal.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Doamna secretar, sa vedem, dupa cate tin eu minte in regulamentul acesta e o prevedere care spune ca atunci e vorba de persoane ...

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Nu, validarea mandatului de consilier local nu e considerata o hotarare de consiliu referitoare la persoana.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta Atunci, va rog, supun la vot propunere facuta de domnul profesor Boisteanu.

Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

Este aprobata exercitarea votului nominal.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Care se va efectua dupa urmatoarea procedura. Eu voi da citire in ordine alfabetica numelui consilierului local, iar acesta isi va exercita intentia de vot anuntand-o la microfon. Deci doamna Aldea Catalina ... Va ascult.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stati putin, deja...

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Scuzati, am depasit etapa verificarii de catre o comisie de validare a documentatiei...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Cand?

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Aceasta propunere trebuie supusa validarii de catre comisia de validare aleasa pe toata durata mandatului conform articolului, nu mai putin, articolului 7 pe care vi-l citesc - pentru validarea mandatelor se alege prin vot deschis, lucru pe care l-am facut, pe intreaga durata a mandatului o comisie de validare alcatuita din cinci consilieri locali. Va aduc la cunostinta ca prezenti sunt trei consilieri locali, respectiv domnul profesorul Boisteanu, domnul Vintila si domnul Bostan.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Pregatim indata dosarul validat de catre Biroul Electoral Municipal. Membrii comisiei de validare vor fi rugati sa mearga sa verifice legalitatea si valabilitatea acestuia. La intoarcerea in sala, membrii comisiei de validare vor anunta, in urma intocmirii unui proces verbal, daca propun Consiliului validarea sau invalidarea consilierului local. Prin urmare, invitam membrii comisiei de validare sa analizeze dosarul de la alegeri. Membrii comisiei de validare sunt: domnul Boisteanul, domnul Bostan, doamna Gaburici care este absenta, domnul Vintila si domnul Istrate care este de asemenea absent.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Luam pauza cinci minute, nu?

Pauza. Comisia de validare analizeaza dosarul validat de catre Biroul Electoral Municipal Iasi in urma alegerilor din 2016.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Stimati colegi, reluam ordinea de zi, va rog. Lipseste cineva dintre consilieri? Domnul Nedelcu? Președintele comisiei de validare.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Eu nu pot, stimati colegi, decat sa va citesc procesul verbal. Nu vreau sa fac niciun fel de comentariu ca nu ai ce sa comentezi.

Proces verbal al Comisiei de validare a Consiliul Local al Municipiului incheiat astazi, 30.03.2018. Comisia de validare aleasa de Consiliul Local al Municipiului Iasi prin Hotararea Consiliului Local nr. 172 din 24 iunie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, a examinat astazi data de mai sus, in conformitate cu prevederile art. 31 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legalitatea alegerii consilierului supleant de pe lista Partidului Social Democrat. Comisia constata, si aici o sa va spun imediat ca trebuie taiat ce nu corespunde ca au fost/ nu au fost respectate dispozitiile legale, fapt pentru care a hotarat sa propuna sau nu validarea a mandatului de consilier local al domnului Gavril Mihai Liviu.

Din cei cinci membri ai comisiei au fost prezenti trei. Din cei trei, domnul consilier Bostan Manuel Ciprian, secretarul comisei, membru al Partidului National Liberal se abtine de la vot. Precizeaza ca din informatiile prezentate nu rezulta ca noul consilier intruneste conditiile de legalitate, existand informatii ca a fost exclus din PSD. Solicita adresa de confirmare de la PSD. La dosar e adresa din 27.03.2018 prin care PSD-ul realizeaza acest lucru. Deci, pentru ca ... daca ne-o aratati, eu ma inclin. Deci fata de aceasta stare de fapt noi, comisia de validare fiind in imposibilitatea de a lua o decizie cu majoritatea, solicitam amanarea validarii. Adica sa fie supusa aceasta validare in comisia care va avea majoritatea prezentei membrilor. Este alta cale legala, doamna secretar, ca sa stim toate posibilitatile ca sa fim cu totii in cunostinta de cauza?

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Doamna secretar sa consfinteasca punctul asta de vedere daca e legal sau nu. dansa e cea care hotaraste.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Din ce am discutat cu doamna secretar, asta este calea legala pe care o putem aborda si eu daca alta cale nu exista, sigur, v-o propun pe cea pe care o vedeti.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul secretar al comisiei de validare, va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Deci din punctul meu de vedere este, ma rog, cel putin nefiresc ca la aceasta sedinta atat importanta la care PSD-ul are o propunere de a-si schimba oamenii dupa cum doreste, lipsesc doi membrii ai comisiei. Ca atare, eu nu vreau sa imi asum in niciun fel responsabilitatea confirmarii acestei legalitatii. Informatiile sunt contradictorii. Nu vreau sa dau crezare niciunia din tabere, nici macar nu ma intereseaza, dar nu vreau sa girez prin votul meu de da sau de nu nici validarea, nici invalidare, de aia am hotarat sa ma abtin de la vot, am si spus. Cand se prezinta hartia si lucrurile sunt clare sau daca sunt, chiar daca ma voi abtine si in viitoarea sedinta de validare, vor fi suficienti membri PSD astfel incat sa treaca hotarara asta. Nu vreau sa interfer cu niciuna dintre parti, cu niciuna dintre taberele care exista in momentul asta in PSD. Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Vrea si domnul primar. Doamna secretar.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Din documentele care au ajuns la secretar rezulta ca Comisia de validare nu a luat o decizie in deplina legalitate si ca solicita, dupa cum am inteles cu totii, amanarea analizei dosarului de validare intr-o sedinta urmatoare pe care presedintele acestei comisii de validare o va convoca. Prin urmare, nu se poate trece la adoptarea propunerii de validare sau invalidare a mandatului de consilier local a domnului Gavril Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule profesor, chiar daca erati 3 din 5 si aveati acelasi punct de vedere, treaba era ok. Domnul Chirica vrea si dansul sa spuna cateva cuvinte.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult, domnule presedinte. Dati-mi voie, stimati colegi, si pentru, bineinteles sa nu fi interpretat, si domnului Boisteanu ii multumesc pentru echilibru de sfarsit de sedinta si pentru faptul ca am continuat in spirit democratic, intr-un stat de drept aceasta sedinta de consiliu indiferent de tensiunile din interiorul partidului. Ele se vor aplana, se vor aseza, se vor sedimenta si lucrurile vor intra intr-un firesc cat se poate de normal. Domnului consilier Bostan Ciprian Manuel vreau sa ii multumesc personal. Nu am semnat aceasta decizie de adoptare a rezolutiei unioniste si va rog sa fiti dumneavoastra primul care o semneaza.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu nu am de ce sa fiu primul. Multumesc ca m-ati pus sa fiu primul. Acum in afara de simpatiile mele unioniste care sunt declarate, nu am niciun merit de a fi primul.

Domnul primar Chirica Mihai

Aveti un mare merit astazi. Asumati-va!

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu, nu. Poate, dar nu vreau sa amestecam lucrurile. Eu as vrea sa semnam in ordinea alfabetica, mai ales sa dam prioritate doamnelor. Doamna Aldea Catalina este ...

Domnul primar Chirica Mihai

Nu vorbește la microfon.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu, sincer ... multumesc ... am inteles ... Nu tin neaparat. Nu in asta sta nici efortul unui unionist. Eu v-am spus ce am avut de spus. Daca considerati ca este important ca propunerile alea sa le facem in cadrul Consiliului Local pentru infratirea cu Chisinaul, pentru alea va multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

înainte de a pleaca, atunci, invit pe toti consilierii locali sa treaca pe la aceasta masa sa semneze Declarația Unionista. Este exemplarul 0, de la el vom facem si vom multiplica si alte documente. El va fi arhivat in arhiva Municipiului Iasi si pe baza lui vom putea sa sustinem ca aceste momente le-am petrecut impreuna. Du-te de aici, Tudor. Hai, ma Tudore, du-te, lasa, i-ati te rog frumos microfonul ca tu strici unirea, mai, si noi avem nevoie sa o facem. Lasa ca cei de acum 100 de ani nu au facut unirea cu microfonul. Si dorinta este sa treceti sa semnati acest act unionist. Eu am sa semnez ultimul. Il inregistram si o copie conforma cu originalul va punem la dispozitie fiecaruia dintre dumneavoastra. Iar exemplarul 0, exemplarul original va sta in arhivele Primariei Municipiului Iasi. Multumesc foarte mult si va invit.

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Va propun sa semnam in ordinea alfabetica, asa cum suntem, da? Doamnele, e propunerea.

Se semneaza Rezolutia Unionista de Aderare a Municipiului Iasi la Proiectul Unirii Basarabiei cu Romania.

Traiasca Romania Mare!

Domnul consilier local Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Stimati colegi, declar inchise lucrarile acestei sedinte ordinare. Multumesc.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier Local

PINTILEI MIHAIL

SECRETAR MUNCIPIUL IASI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3