Proces verbal din 31.10.2018

PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI DIN DATA DE 31.10.2018ANUNȚ

Aducem la cunoștința cetatenilor

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.10.2018

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL


PROCES - VERBAL încheiat astazi, 31 octombrie 2018 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.


AUR MARIUS CATALIN BOCA ADRIAN FLORIN BOISTEANU PAUL CORNELIU BOSTAN MANUEL CIPRIAN BOTEZ RADU

BOZ PETRU EDUARD CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN COTOFAN ALEXANDRU IOAN DORNEAN TUDOR GAVRIL MIHAI LIVIU GABURICI VIOLETA ADRIANA GHIZDOVAT VLAD

HARABAGIU GABRIEL VASILE IGNAT ETIENNE

JUGRIN LUCIAN NEDELCU VLAD NICOLAE PIFTOR DANIEL

PINTILEI MIHAIL POSTOLACHE ANDREI

SANDU VASILE SCRIPCARU CALIN

SURDU GABRIEL MIHAI TIMOFCIUC RAZVAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iași: domnul Chirica Mihai - primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu - viceprimarul Municipiului Iasi doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Boisteanu Paul Corneliu si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 2355 din data de 26 octombrie 2018, completata cu Dispozitia nr. 2370 din data de 30 octombrie 2018, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

 • 1.    Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Victor Spinei;

 • 2.    Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare post mortem al Municipiului Iasi domnului Prof. univ. dr. Marin Burlea;

 • 3.    Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 (Acord de Parteneriat), Anexei nr. 2 (Protocol de Colaborare) si a centralizatorului de cheltuieli Anexa nr.3 din Hotararea Consiliului Local nr. 289 din 2018 pentru proiectul “Achizitie de Mijloace de Transport Public - 24 Autobuze Electrice”;

 • 4.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ” Consolidare si reabilitare Casa Callimachi

 • 5.    Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 333/10.08.2018 pentru obiectivul "Consolidare si reabilitare imobil Str. General Berthelot, nr. 18”;

 • 6.    Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 77/28.02.2018 pentru obiectivul “Reabilitare acces Primaria Municipiului Iasi”;

 • 7.    Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.09.2018;

 • 8.     Proiect de hotarare privind reintregirea / redistribuirea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2017;

 • 9.    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2018;

 • 10.   Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Ecopiata S.A. si estimarile pentru anii 2019 - 2020;

 • 11.   Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2018 al Societatii Compania de Transport Public S.A. Iasi si a estimarilor pentru anii 2019 - 2020;

 • 12.   Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii de Consiliu Local al Municipiului Iasi nr. 1 din 25.01.2018 in vederea implementarii proiectului “Scoala DA!”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat intre UAT - Municipiul Iasi, Asociatia "Salvati Copiii Iasi, Scoala Gimnaziala "Ion Neculce" Iasi, Directia Crese Iasi;

 • 13.   Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat - Proiect turistic Aventurist Romania;

 • 14.   Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor din luna noiembrie - decembrie 2018, ianuarie 2019;

 • 15.   Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului ”Conferinta Inaugurala a Asociatiei Teologice Ortodoxe Internationale (IOTA)”, in perioada 28 noiembrie 2018 - 13 ianuarie 2019;

 • 16.   Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestarilor si actiunilor incluse in Programul Centenar al Primariei Municipiului Iasi pentru perioada 2017 - 2020;

 • 17.   Proiect de hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 330 din 29 octombrie 2015 privind aprobarea unor reglementari la punerea in aplicare a prevederilor Ordinului comun 734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

 • 18.   Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului lasi;

 • 19.   Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul lasi pentru anul scolar 2018 - 2019;

 • 20.   Proiect de hotarare privind convocarea A.G.A. in vederea prelungirii cu doua luni a mandatelor administratorilor provizorii la S.C. Servicii Publice S.A.;

 • 21.   Proiect de hotarare privind rectificarea unei erori materiale la Hotararea Consiliului Local nr. 352/31.08.2018 cu privire la desemnarea unei persoane imputernicita sa reprezinte interesele Municipiului lasi in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. Servicii Publice S.A.;

 • 22.   Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuinte disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre inchiriere;

 • 23.   Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre domnul deputat Nicolae Banicioiu, in vederea organizarii biroului parlamentar;

 • 24.   Proiect de hotarare privind transmiterea in administrare, cu titlu gratuit, Scolii Gimnaziale ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” lasi a terenului in suprafata de 60 mp, situat in str. I. Creanga, nr. 92;

 • 25.   Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 212/2018, de insusire a inventarului Municipiului Iasi si aprobarea transmiterii in administrare, cu titlu gratuit, a terenului situat in Iasi, str. Sarariei nr.189, in suprafata de 294 mp catre Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Iasi;

 • 26.   Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Iasi a terenurilor situate in Iasi, Aleea Prof. I. Simionescu 16A, identificat cadastral in T22, CAT 2076, CR 2050 si str. Butnari 13A, identificat cadastral in T16, CAT 6726, in vederea implementarii unor proiecte ale municipalitatii;

 • 27.   Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita catre Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi, a unor spatii proprietate publica a Municipiului Iasi, aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon Iasi, pentru implementarea proiectului „Platforma multidisciplinara de cercetare dezvoltare medicala in regiune N-E”;

 • 28.   Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata 183 mp, situat in Iasi, STRADA VASILE CONTA - BLD. INDEPENDENTEI, f.n. avand numar cadastral 159769 inscris in cartea funciara 159769 UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi;

 • 29.   Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata 103 mp, situat in Iasi, STRADA VASILE CONTA - BLD. INDEPENDENTEI, f.n. avand numar cadastral 159770 inscris in cartea funciara 159770 UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi;

 • 30.   Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 39 mp din Iasi, STRADA STRAPUNGERE SILVESTRU, nr.7, bl. I -5, sc. B, parter apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi, avand nr. cadastral 127217, inscris in cartea funciara 127217 UAT Iasi;

 • 31.   Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 35 mp din Iasi, STRADA BUCIUM, nr.23;

 • 32.   Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 59 mp, situat in Iasi, STRADA BARBU LAUTARU, nr. 50, proprietatea privata a Municipiului Iasi;

 • 33.   Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 41 mp din Iasi, STRADA DR. CEHAC, nr.17, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi, avand nr. cadastral 160739, inscris in cartea funciara 160739 UAT Iasi;

 • 34.          Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri echivalent valoric pentru imobilele identificate cadastral prin Cartea Funciara nr. 157126 in suprafata de 339 mp, Cartea Funciara nr. 157128 in suprafata de 134 mp, Cartea Funciara nr. 157204 in suprafata de 50 mp, proprietatea municipalitatii (Anexa B) si terenul din str. HAN TATAR f.n., Carte Funciara nr. 151834, proprietate privata in suprafata de 523 mp (Anexa A);

 • 35.   Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 7,75 mp din Iasi, str. Arcu, nr. 21, parter, sector cadastral 80, parcela 1(2764/1);

 • 36.   Proiect de hotarare privind vanzarea terenului prin licitatie publica in suprafata de 25 mp, situat in Iasi, Str. Fundac Eternitate nr. 14, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi;

 • 37.   Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 94 mp, situat in Iasi, Str. Vasile Lupu de langa nr. 95;

 • 38.   Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a spatiului comercial (constructie si teren aferent), situat in municipiul Iasi, str. PETRE TUTEA, nr. 19, bloc 915, tr. 1, parter, judetul Iasi (numar cadastral 122412, inscris in cartea funciara 122412-C1-U36/UAT Iasi), proprietate privata a Municipiului Iasi;

 • 39.   Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 6 mp, avand nr. cadastral 120766 inscris in cartea funciara 120766 a UAT Iasi, situat in Iasi, strada PETRE TUTEA, nr. 11, bloc 911, tr.1;

 • 40.   Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafața de 99,60 mp din Iași, STRADA SPLAI BAHLUI, nr. 22 - Complex Avram lancu, apartinand domeniului privat al Municipiului Iași, avand nr. cadastral 137489, inscris in cartea funciara 137489 Iasi;

 • 41.   Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii corpului de proprietate situat in Iași, STR. TOMA COZMA, nr. 4, parter - Lot 24 (19280-C1-U24, intabulat in CF 125006/UAT Iași, CF veche 75610) in doua loturi si alipirea unuia din loturile rezultate din dezmembrarea Lotului 24 la corpul de proprietate Lot 25 (19280-C1-U25 intabulat in CF 125006/UAT Iași, CF veche 75610);

 • 42.   Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a spatiului comercial (constructie si teren aferent), situat in municipiul Iasi, STR. REDIU TATAR bloc 481, parter, judetul Iasi (numar cadastral 121101, inscris in cartea funciara 121101-C1-U78/UAT Iasi), proprietate privata a Municipiului Iasi;

 • 43.   Proiect de hotarare privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iasi, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 211 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-43, aflate in administrarea Municipiului Iasi;

 • 44.   Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de imobile prezentate in Tabelul nr. 1, proprietate privata a S.C. M CHIM S.R.L. si cele prezentate in Tabelul nr. 2, proprietate privata a Municipiului Iasi, avand echivalenta valorica egala;

 • 45.   Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri echivalent valoric intre terenul in suprafata de 836 m.p. din Str. Moldovei f.n., identificat cadastral in CV 30, parcela A 1038 (Anexa A) proprietatea municipalitatii si terenurile din Bld. Carol I nr. 44, identificat cadastral cu nr. 18623, C.F. 128539 in suprafata de 431 mp (Anexa B) respectiv cel din Str. Barboi nr. 6, nr. cadastrale 137387 si 137388 provenite din dezmembrarea C.F nr. 130244, proprietate privata in suprafata totala de 380 mp. (Anexa C);

 • 46.   Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA MOARA DE FOC, NR. 43A - STRADA PACURARI, NR. 95, NUMAR CADASTRAL 160863, 160862, 145958 intocmit in vederea construirii unor ansambluri de birouri, spatii comerciale, spatii prestari servicii pe teren proprietate, persoana juridica;

 • 47.   Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT , C.F. 150758, NUMERE CADASTRALE 11065, 11066, 11067,11068, 11069, 11070, 11071, 11072, 11073 si 11074, intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi pentru construire locuinte individuale, pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

 • 48.   Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM, nr. 105, Numar Cadastral 159052 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan in vederea construirii unui ansamblu de locuinte, persoana fizica;

 • 49.   Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IARMAROC NR. 23, NUMAR CADASTRAL 134737, intocmit in vederea construirii unui imobil camin de elevi, spatii de invatamant, cabinete medicale pe teren proprietate privata, persoana fizica ;

 • 50.   Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, PODGORIA COPOU , NUMAR CADASTRAL 157697 Intocmit in vederea introducerii in intravilan si construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana fizica;

 • 51.   Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ION BUDAI DELEANU NR. 5, NUMAR CADASTRAL 152124, intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL 280/29.08.2006 in vederea reamplasarii constructiei autorizate cu AC nr. 142/2016, persoana fizica ;

 • 52.   Proiect de privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM FN, NUMAR CADASTRAL 140114, intocmit in vederea construirii unui hotel pe teren proprietate privata, persoana juridica;

 • 53.   Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA SES BAHLUI, NUMERE CADASTRALE 124271, 124272, 130546, 130550, 130571, 130536, 130556, 129311, 129312, 129308, 130560, 131058, 129317, 132259, 127902, 127917, 130561, 130562, 130551, 130576, 130557, 128422, 127899, 127909, 127921, 128420, 120418, 125507, 128424,Extindere P+1E partial, remodelare fatada existenta si recompartimentari interioare la cladirea existenta - Centru Comercial Iasi, remodelare drumuri de incinta si parcare, extindere parcare, imprejmuire incinta si organizare santier, persoana juridica;

 • 54.   Proiect de privind privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “IMPREUNA CRESTEM PADURI - Actiune de plantare a aproximativ 750 de arbori in zona C.A. Rosetti Iasi” intre Municipiul Iasi si CONCORD SERVICE CENTER SA;

Dispoziția nr. 2370 din data de 30 octombrie 2018

C1. Proiect de privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, str. Musatini, nr. 12, N.C. 146820 intocmit in vederea realizarii lucrarior de extindere corp liceu ”Miron Costin”, persoana juridica;

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Buna dimineata, doamnelor si domnilor! Va rog sa-mi permiteti sa-i dau cuvantul domnului primar.

Domnul primar Chiria Mihai

Buna dimineata si bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local, pentru luna octombrie. Pentru inceput, inainte de a incepe dezbaterile si toate celelalte analize, va invit la un scurt moment de reculegere dedicat domnului prof. Marin Burlea. Multumesc foarte mult.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Buna dimineata va spun si eu si bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia nr. 2355 din data de 26 octombrie 2018, completata cu Dispozitia nr. 2370 din data de 30 octombrie 2018. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza urmatorii consilieri locali: Aldea Catalina, Crucianu Teodor Bogdan, Tautu Iuliana Daniela, Vintila Iordan. Absenteaza motivat. Inainte de a va da cuvantul domnule presedinte, va propun spre aprobare: procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 28.09.2018 si al sedintei extraordinare a Consiliului Local din 16.10.2018. Va rog, domnule presedinte!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc! Supunem la vot procesul verbal al sedintei trecute. Cine este pentru?

Impotriva? Abtineri? Unanimitate.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule președinte, va rog sa-mi permiteți inainte de a merge mai departe sa tinem un moment de reculegere si pentru victimele de la COLECTIV.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da, sigur! Multumesc, domnule consilier!

Doamnelor, domnilor, stimati colegi, inainte de a intra in desfasurarea normala a sedintei ordinare de astazi, va rog sa-mi permiteti sa dau cuvantul doamnei director Gabriela Sandulescu de la Liceul... de la Colegiul National "Mihai Eminescu". Va rog, doamna director!

Doamna director Gabriela Sandulescu - Colegiul National "Mihai Eminescu"

Domnule primar, domnilor viceprimar, domnule presedinte de comisie, doamnelor domnilor consilieri, stimati invitati. Astazi vrem sa aducem un semn de multumire pentru sprijinul pe care Colegiul National "Mihai Eminescu" l-a primit in desfasurarea unui proiect foarte important, dedicat anului centenar. Un proiect care a avut loc in perioada 5-6 Octombrie si care a reunit la Iasi peste 40 de Colegii Centenare din Romania. Acest proiect si-a propus sa omagieze si sa onoreze un moment important, crucial din istoria Romaniei. Si in acest sens am oferit in semn de multumire si pretuire domnului primar, domnilor viceprimarii, doamnelor si domnilor consilieri locali, care s-au implicat in mod direct in realizarea acestui proiect, o diploma ... diploma jubiliara “ISTORIE, MEMORIE, EXCELENTA” precum si placheta omagiala a acestui proiect. Cu permisiunea dumneavoastra am sa citesc textul pe care l-am gandit pentru ... in semn de multumire si aleasa pretuire “Din partea Colegiului National “Mihai Eminescu” Iasi pentru sustinerea excelentei in educatie si promovarea valorilor nationale in cadrul proiectului “Colegii centenare la ceas aniversar”, proiect inclus in Programul Centenar al Primariei Municipiului Iasi pentru perioada 2017 - 2020”. Domnule primar.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va multumesc! Va multumesc, doamna director! Sa ajungem si la sarbatorirea „bicentenarului”. Noi avem rabdare si vom fi alaturi de Colegiul National. Sa intram in .... Va rog sa-mi permiteti, stimati colegi, sa intram in

desfasuratorul intalnirii noastre de astazi. Incepem cu sectiunea interpelari. Va rog sa va inscrieti la cuvant. Domnul...domnul consilier Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Buna dimineata, tuturor! Dupa cum stiti, domnilor colegi, in ultima jumatate de an domnul viceprimar Harabagiu a fost unul dintre sustinatorii ferventi ai proiectelor de hotarare care a presupus schimbul de terenuri dintre un dezvoltator imobiliar si Municipiul Iasi, schimb care astazi se gaseste pe ordinea de zi. Astazi in presa locala aflam ca familia domnului viceprimar a beneficiat de un discount generos la achizitia unui apartament, vandut chiar de catre acest dezvoltator imobiliar, un discount 40%. Si acum noi nu mai stim daca in toata aceasta perioada domnul viceprimar Harabagiu a sustinut acest schimb de terenuri in calitatea sa de reprezentant al comunitatii sau de ....

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnule consilier, va fac o singura precizare. Interpelarile se adreseaza executivului, prin conducatorul executivului, respectiv domnul primar.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Acum noi nu mai stim daca domnul viceprimar a sustinut acest schimb de terenuri in calitatea sa de reprezentant al comunitatii sau in calitate de partener de afaceri cu acest dezvoltator imobiliar. Va aflati, domnule viceprimar Harabagiu intr-o situatie de incompatibilitate morala crasa si la limita legii.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnule consilier, daca nu schimbati registrul interpelarii dumneavoastra catre problemele care privesc desfasurarea activitatii executivului, ma vad nevoit sa va iau cuvantul si nu o sa-l mai capatati la sectiunea de interpelari.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Voi incheia atunci si voi spune ca intr-o tara normala o astfel de situatie ar fi condus la demisia urgenta a domnului viceprimar. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc! Deci nu este cazul niciunui raspuns. Sunt alte canale care vor reglementa probleme care tin de desfasurari ale ... sau eventualele ... Nu stiu. E parerea dvs... si va rog sa nu mai interveniti cand vorbesc eu. Daca este alt consilier care se inscrie la cuvant. Va rog, domnule consilier Postolache!

Domnul consilier local Postolache Andrei

Buna dimineata! Imi cer scuze pentru vocea schimbata. As vrea sa rog executivul sa ne informeze asupra PUG-ului. Ce s-a mai intamplat? Care este ultima situatie? si Ce urmeaza si cand? Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnule primar, preferati sa ... interventia pe fiecare?

Domnul primar Chirica Mihai

Da!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Si eu zic ca e constructiva o astfel de abordare.

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea, as vrea sa salut din nou si sa multumesc prezentei domniilor voastre la sedinta ordinara aferente lunii octombrie, o luna destul de fierbinte. Asa cum spuneam, cu multumirile de rigoare pentru felul in care ati sustinut sarbatorile Iasului. Desigur si cu momente mai putin placute, in ceea ce priveste disparitia dintre noi a unor personalitati iesene de prim rang. Si nu in ultimul rand, dorinta de a continua sa facem din Iasi una dintre cele mai frumoase localitati din aceasta tara, si sigur asta impreuna cu sprijinul domniilor voastre. Si am intrat direct in subiectul PUG. Domnul viceprimar Botez este aici alaturi de mine, cu care conlucram permanent pentru incercarea de finalizare a acestei documentatii de planificare in ceea ce priveste dezvoltarea urbana a Municipiului Iasi pe urmatorii 10 ani. O documentatie complexa, apreciata din punct de vedere al continutului de toti avizatorii, depusa la unul dintre cele mai complexe, sa spunem,... sau una dintre cele mai complexe institutii: Directia de Cultura a judetului Iasi, care a luat in analiza acest document, a facut observatii. Observatiile au fost transmise si explicate catre dumnealor, urmand a fi convocati din nou in vederea obtinerii avizului. Repet, un aviz sub forma unei note de informare pe care dumnealor trebuie sa o preda mai departe Ministerului Dezvoltarii, la Directia Generala de Cultura din cadrul Guvernului Romaniei. Dupa obtinerea acestui aviz de la Directia Generala urmeaza sa isi spuna punctul de vedere si Directia de Urbanism din cadrul Ministerului Dezvoltarii, iar cu toate aceste documente sa venim in fata domniilor voastre in vederea validarii continutului PUG pentru perioada de programare urmatoare. In ceea ce priveste valabilitatea documentatie existente, a PUG-ului pe care il derulam astazi, ea este perfect valabil si chiar a fost o Hotarare de Guvern prin care li s-au prelungit la toate autoritatile publice care aveau PUG-uri in... PUG-uri noi - documentatii noi in derulare, asa cum ne aflam si noi. Prin urmare, prelungirea este lipsita de termen, in sensul ca actualul PUG ramane valabil pana la implementarea noului PUG dupa obtinerea tuturor avizelor. Dorinta noastra ar fi fost ca cei care avizeaza sa aiba un ritm putin mai alert, daca nu chiar foarte alert fata de documentele propuse in dezbatere de noi. Nu putem sa le fortam mana, inteleg ca sunt coplesiti de numarul de documentatii care ajung la Directia de Cultura, dar cred ca rezultatul final va fi cel pozitiv. Daca domnul viceprimar Botez are de completat?

Si referitor la chestiunile care vizeaza bunul mers a acestui oras, chiar din deschiderea primei interpelari am sa fac cateva observatii. Orice proiect isi gaseste aprecierile si criticile sale atunci cand este propus, si este normal sa fie asa. De aceea suntem o aglomeratie de intelectuali care incearca de fiecare data sa propuna solutia cea mai buna pentru oras, dar fac un avertisment - Nu trebuie sa transformam bataliile personale si sa le punem pe tapetul Consiliului Local, in incercarea de a ne gasi aliati sau chiar castigul cauzei pentru care luptam. Acelea sunt lucruri personale care se rezolva intr-o maniera cat se poate de corecta, acolo unde trebuie sa se rezolve. Ce este de natura judiciara, rezolva justitia. Ce este de natura morala, isi rezolva fiecare dintre cei implicati, dar problemele orasului trebuie sa ramana prioritate pentru noi.

A deschis foarte multe subiecte de discutii proiectul privind posibilitatea de a completa proprietatea publica in centrul orasului. Probabil si datorita faptului ca, intamplarea face mai mult sau mai putin fericita, numele celui care detine actualmente aceasta suprafata de terenul nu este, poate, pe placul unora. Pe mine nu ma intereseaza numele nimanui, nici averea nimanui, nici modalitatea in care si-a dobandit-o, pentru ca noi nu suntem organ de ancheta de niciun fel. Pe noi ne intereseaza foarte mult care este interesul orasului pentru orice problema pe care o abordam. Am participat cu atentie si chiar am ascultat cu atentie punctele de vedere si din comisiile reunite din cursul zilei de ieri. Absolut rezonabile discutiile si care au reusit sa contureze chiar cateva traiectorii pe care trebuie sa le urmam. In urma prezentarii facuta de domnul Eduard Boz, in ceea ce priveste aparitia acelei solicitari din partea unor proprietari, care nu sunt pe acel amplasament propus la schimb, dar care, desigur, profita in sensul bun al legii de aparitia unei modificari permise de catre Inalta Curtea de Casatie privind notificarile pe care autoritatile locale le pot primi pe parcursul revendicarii. Consideram ca observatiile sunt pozitive, in sensul ca alunga dubiile, nu rezolva problema, dar alunga dubiile si imposibilitatea de a duce la bun sfarsit un proiect, care este un proiect bun. Asta nu inseamna ca voi abandona acest proiect. Nu pot sa abandonez un lucru care cred ca este benefic comunitatii doar pentru faptul ca a devenit un front de dezbatere politica in defavoarea si bunul mers a Municipiului Iasi. Poate nu am reusit noi sa ne facem intelesi foarte bine. Poate nu am reusit sa explicam cu lux de amanunte - de ce am vrea sa aglutinam, sa strangem laolalta, o suprafata de aproape 12 mii de metri patrati langa Teatrul National pentru un viitor proiect al acestui oras. Poate nu am reusit sa ne facem intelesi ca noi nu suntem dezvoltatori imobiliari, noi suntem o autoritate publica, care trebuie.. sa intram... sa urmarim in primul rand interesul public si nu cel financiar. Asa este definita o autoritate publica locala. Poate trebuie sa mai muncim pentru asta, poate trebuie sa cooptam alaturi de noi si mai multe societatea civila, sa o facem sa ne sustina pentru a deveni mai usor de inteles, dar scopul meu, cu atat mai mult in aceasta perioada, nu este de a transforma intr-un circ politic un proiect de interes local.

Am studiat dosarul de la Curtea de Apel Suceava care ne-a notificat si pe noi, prin avocat acum doua zile (a intrat ieri la cabinetul primar), privind solicitarea acelei familii Trifu Adriana, Trifu Nicolae, care puncteaza o suprafata de 982 de metri patrati dintr-o proprietate pe care noi o detinem de peste 5600 de metri patrati. Deci nu ar putea decat o fragmenteze cel mult, si am zis ca oricum in fata notarului public trebuie sa dai o declaratie pe proprie raspundere (eu ca primar) ca acea suprafata de teren in... sa punem, in finalul unei schimb nu este lovita de sarcini. In momentul de fata existand cauza civila pe Curtea de Apel Suceava, este lovita de sarcina si ar face imposibila derularea mai departe a acestui schimb. Am discutat cu doamna secretar, am discutat cu doamna director Oteleanu, de dimineata, pe toate argumentele pro si contra care ar putea ajuta sau impiedica derularea acestui proiect. Concluzia noastra, a executivului, este ca pana la lamurirea situatiei dosarului Trifu Adriana, Trifu Nicolae, pentru cei 982 mp, pana la lamurirea modalitatii in care sa o facem mai explicita aceasta prezentare si mai pe intelesul tuturor, fara patimi si nume, fara nume de politician si/sau investitor, este bine sa-l retragem de pe ordinea de zi, in calitate de executiv, sa ne mai intalnim o data. Dar mai fac o mica mentiune pentru ca tot au fost observatii: de la data discutiei noastre pe care am avut-o impreuna, in aceasta sala, in comisiile reunite, explicand pe plansa si cu documentele pe masa, nu s-a mai modificat absolut nimic. Documentatia a fost propusa exact in calupul discutat de catre noi pentru a-l analiza si a il dezbate intr-o modalitate democratica. Nu s-a mai intamplat absolut nimic, nici pe unul dintre proiectele propuse la schimb, doar reglementarea acelei situatii cu terenul de pe strada Moldovei. Revenind la aceasta chestiune, pe strada Moldovei: i-am dat dispozitie colegei noastre, doamna Viorica Bostan, prezenta aici. A inceput sa faca identificarea cu cei de la Cadastru, cata perioada de timp a fost ocupata abuziv o suprafata de teren publica a Municipiului Iasi, iar cel care a facut-o va plati, prin asigurarea, sa spunem, prin Serviciul de Finante - Directia de Finante a noastra, a capacitatii de a executa acea suma in favoarea Municipiul Iasi. De ce spun si acest lucru? Nu este o “vendetta” asupra niciunuia dintre investitori, mai ales ca cel care a ocupat este cel care, in fine, se lupta in instanta cu deputatul. Deci ar fi o masura plus sa nu-l sustin, dar pentru ca a fost foarte mult subiectivism si acolo, dar nu, nu amestec lucrurile. Ce tine de Municipiul Iasi tine de Municipiul Iasi, ce tine de problema personala, tine problema personala si nu amestec lucrurile, motiv pentru care o rog si pe doamna secretar sa justifice, juridic vorbind, daca demersul nostru este pozitiv sau nu fata de acest Proiect de Hotarare. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Postolache Andrei

Doar o continuare punctuala, va rog. Foarte la obiect. Sedinta respectiva, convocarea comisiei de Cultura pe care ati mentionat-o: Noi avem cunostinta cand va avea loc sau urmeaza a fi stabilita data respectiva? Legata de PUG.

Domnul primar Chirica Mihai

O singura data pe luna, ne-a comunicat Directia de Cultura ca se va intruni si urmeaza... urma sa fim convocati in aceasta luna pana la sfarsitul ei. Astazi ar fi trebuit sa fie data limita. Speram sa ne convoace in prima parte a lunii noiembrie. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da! Va multumesc! Constat ca, ca o paranteza la cateva exacerbari ale unor colegi in sedinta comisiilor reunite de ieri, ca lucrurile se pot discuta, se pot analiza, se pot gasi solutii intr-o formula mai mult decat eleganta si la obiect, si obiectiva, si analitic, dar lucrurile se percep mai greu se pare. Daca mai sunt colegi care doresc sa intervina la sectiunea de interpelari? Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Buna ziua! Multumesc! As vrea sa prezint faptul ca a ... s-a incheia procesul de bugetare participativa. As vrea sa multumesc tuturor celor implicati in comitet, in speta doamnei Viorica Bostan din partea ... reprezentant al Primariei municipiului Iasi, doamnei Mihaela Munteanu, doamnei Alexandrina Dinga, domnului Ovidiu Mihaiuc si colegului consilier Bogdan Cruceanu. Am finalizat si un proces verbal pentru a incheia acest proces, pe care o sal prezentam alaturi de o propunere de proiect, privind aprobarea oportunitatii si necesitatii celor 12 proiecte, primele 12 proiecte, in valoare de 965.000 de euro. Si va rog, domnule primar la urmatoarea sedinta poate reusim sa o punem pe ordinea de zi, pentru a aproba si a merge mai departe cu acest proces, urmand ca in cursul lunii noiembrie sa ne intalnim cu toti cei 12 initiatori sa purtam discutii in vederea stabilirii cum vom implementa aceste proiecte. Va multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va multumesc! Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Am urmarit si noi cu atentie felul in care s-au derulat sau felul ca s-a derulat acest proiect, avand in vedere ca am si nominalizat un coleg de-al nostru care sa participe in mod direct acolo. Da, e o maniera constructiva de a gasi solutii pe diverse teme pe care cetatenii Municipiului Iasi le aduc in atentia autoritatilor locale Iasi, a primariei. E mai putin adevarat ca noi avem un exercitiu destul de rodat de dezbatere publica in vederea constituirii obiectivele principale pe bugetul anilor pe care-i desfasuram si ii bugetam. Si astept cu nerabdare sa vad si aceste propuneri. Sa discutam foarte atent asupra oportunitatii si impactului larg pe care proiectele propuse le au pe zonele pe care vor veni cei 12 nominalizati. Si-n programul de buget care urmeaza sa avem atentia toti, sa le promovam si sa le sustinem in vederea finantarii lor. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da. Va multumesc! O initiativa care a fost dusa la bun sfarsit. Multumesc, tuturor colegilor si pe cei pe care i-a nominalizat domnul consilier, pentru realizarea acestei activitati. Continuam periplul. Va rog, domnule consilier Ghizdovat!

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Buna ziua, stimati colegi si domnule primar! Acum 3 luni am avut o interpelare cu privire la stadiul de finalizare, stadiul lucrarilor pe Soseaua Nationala. Atunci mi-ati raspuns ca, cu privire la modul in care executivul auditeaza sau a auditat modul de implementare si de finalizare a lucrarilor voi primi un raspuns in scris. Au trecut 3 luni, nu am primit nicio informatie si va solicit inca o data sa primesc acest raspuns in scris. Multumesc! De asemenea doresc sa anunt ca la punctul 27 de pe ordinea de zi nu voi participa la vot.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da. Va multumesc! Am retinut precizarea dvs. Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Da, sigur, o sa strangem comunicatele de presa legat de Soseaua Nationala si cu adresa de inaintare sa le trimitem domnului Ghizdovat. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da. Sa continuam. Va rog, domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Buna dimineata! Doua declaratii politice scurte si o interpelare la fel de scurta. Obisnuiesc sa fac de obicei un remember asupra articolelor aparute in presa ieseana si am vazut la un moment dat o serie de articole care aveau ca obiect activitatea Politiei Locale, in sensul in care politistii locali urmareau fluxul de circulatie din municipiul Iasi, si anume autoturismele cu factor poluant ridicat. Am vazut si punctele de vedere ale Registrului Auto Roman si a altor juristi inchipuiti de prin urbea ieseana sau asa zisi specialisti. Din punctul meu de vedere, masura era foarte buna si am sa va spun si argumentele pentru care...Pe scurt, si chiar asi solicita sa se continue aceasta masura. Registru Auto Roman poate ar trebui, in primul rand, sa fie interesat de scandalul de coruptie de la nivelul Municipiului Iasi, care a constituit si un dosar penal in ceea ce priveste trecerea autoturismelor de catre verificarile facute prin intermediul statiilor de inspectie tehnica periodica. Am vazut ca domniile lor s-au aratat foarte mirati de aceasta procedura a Politiei Locale, dar fara sa tina cont de faptul ca, totusi pana la urma in ceea ce priveste urbea noastra, exista mai multe dosare penale constituite, tocmai ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale cu privire la omologarea sau trecerea masinilor prin statie de inspectie tehnica periodica. Asa incat, din punctul meu de vedere, listele respective pe care le facea Politia Locala Iasi intr-un oras pe care si dumneavoastra il vedeti, este poluat, in care in loc de autoturisme mai vedem pe drumurile publice si veritabile locomotive, da? Listele respective ar trebui sa fie in continuare facute, ar trebui sa se faca solicitare din partea municipalitatii pentru filtre, la care sa participe lucratori ai Politiei Locale Iasi si lucratori ai Registrului Auto Roman, si care sa opreasca in trafic, sa masoare in trafic nivelul de noxe a autoturismelor care polueaza si sa aplece dispozitiile legale. Deci nu am inteles absolut deloc de ce Registru Auto Roman s-a opus la aceasta masura, pe care o consider benefica si chiar pe care o doresc ca Politia Locala sa o duca in continuare la indeplinire. Aceasta a fost prima declaratie politica si o solicitare. In al doilea rand, noi ca si legislativ, sa spun asa, al Consiliul Local sau deliberativ cum se precizeaza in Legea 215, trebuie sa fim atenti la activitatea executivului, activitate care poate sa fie o activitate apreciabila, dar de apreciat sau nu. Si atunci cand structurile executivului, serviciile, departamentele, structurile pe care, pe baza carui executivul isi desfasoara activitatea, isi fac treaba. Sunt incredintat de faptul ca noi, ca si consilieri locali, trebuie sa scoatem in evidenta si acest lucru, pentru ca sectiunea interpelari lor si a declaratiilor politice nu are ca obiect doar formularea de critici ci si formularea de aprecieri. In acest sens, am urmarit cu deosebita atentie activitatea Directia Exploatare Patrimoniu, Serviciul Administrare Parcari, incepand cu anul 2017 pana in prezent si animat de luarile de cuvant din sedintele anterioare, pe baza acestor locuri de parcare si asa, si am observat ca incepand cu luna septembrie 2017 la acest Serviciu de Administrare Parcari, activitatea s-a cam animat, acesta fiind un lucru evident pozitiv. Din datele pe care le am eu aici, care mi-au fost trimise ca urmare a solicitarii mele, observ ca pana la sfarsitul anului 2019, Serviciul si-a propus gestionarea unui numar total de peste 10.000 de locuri de parcare, in momentul respectiv fiind in gestionarea Serviciului 7.500 de locuri, dintre care 6.000 parcari de resedinta, 1000 parcari eliberate cu avizul societatilor comerciale, restul fiind pentru persoane cu handicap sau veterani. Analizand si datele de pana in luna septembrie 2017, de exemplu pentru perioada 1 ianuarie 2017 - septembrie 2017, da, perioada in care s-a scos la licitatie doar 230 de locuri si facand o comparatie cu aceeasi perioada a anului 2018 in care s-au scos la licitatie peste 1.300 de locuri de parcare, adjudecandu-se 1000, da, nu pot sa nu remarc faptul ca la Serviciul Administrare Parcari se lucreaza, se lucreaza bine, fapt pentru care am tinut sa mentionez acest lucru in sedinta de Consiliul Local . Si acum o interpelare pentru domnul director al Politiei Locale Iasi. M-ar interesa cand a fost facuta o ultima evaluare psihologica angajatilor proprii? Care este perioada in care se face aceasta evaluare psihologica, da, perioada la care se repeta evaluarea psihologica? Deoarece in urma unei audiente pe care am tinut-o in calitate de consilier local, au fost cel putin doi cetateni care s-au plans de activitatea unui politist local recent avansat la, sa spunem, la activitati de urbanism si nu cred ca gresesc daca ii dau numele, pentru ca pana la urma este politist local, se numeste domnul Dan Peltea, care ar, din punctul de vedere al cetatenilor care au venit in audienta, ar exercita si activitati de tip securist ido cominternist, adica fileaza cetatenii. Doresc sa imi raspunda domnul director al Politiei Locale daca domnul Peltea are in fisa postului si activitatea de filare a cetatenilor, respectiv la cele doua intrebari. Daca a facut ca si de ceilalti angajati pentru anul 2018 evaluarea psihologica si la cat timp se repeta aceasta evaluare psihologica? Daca domnul director nu intelege expresia cominternist, distinsul coleg profesor de istorie, Traian Ciubotaru poate explica exact despre activitatea Cominternului. Va multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Mulțumesc. Va rog domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Eu am sa ma ocup de primele doua subiecte si o sa il rog si pe domnul comandant Zanfirescu sa ia un microfon pentru a putea raspunde punctual asupra modalitatii de evaluare psihologica a politistilor locali. O activitate absolut obligatorie pentru orice functionar public, inclusiv pentru functionarii publici din primarie. Sigur, probabil ca in momentul de fata ne auto filam unii dintre noi, ca sa mergem pe aceeasi gluma. Multumim foarte mult si noi am ramas surprinsi de reactia Registrului Auto Roman, nu neaparat intr-o maniera foarte, foarte vehementa, pentru ca, nu exista in momentul de fata o legislatie foarte clara, care sa permita o abordare directa asupra modalitatii pe care, un detinator sau utilizator de vehicul sa poti sa-l intorci inapoi in Registru Auto Roman, in conditiile in care ia-i avizat buna functionare a acelui vehicul pe motive invocate de catre o alta autoritate, in speta de catre noi si Politia Locala. Am citit cu atentie si acest punct de vedere. Noi nu am abandonat aceasta misiune. Au fost sesizate in primele luni cred ca peste 67 pana in 80 de vehicule, retin foarte bine si am si rugat cu adresa de inaintare, sa fie adus la cunostinta Registrului Auto Roman asupra modalitatii in care, in fine, am identificat noi comportamentul acestor vehicule in timpul functionarii, asa cum ati spus adevarate locomotive. Vom continua sa le notificam, sa facem aceasta baza de date. Ne-am dus direct pe domeniul nostru de activitate si am reinventariat situatia tuturor vehiculelor taxi din oras si deja avem, ieri am eliberat inca cinci avertismente pentru cei a caror perioada de 10 ani a vehiculului expira pana la sfarsitul acestui an, deci trebuie sa le inlocuiasca cu vehicule mai tinere de 10 ani in mod obligatoriu si vom ramane in continuare cat se poate de atenti asupra acestui lucru. Intr-adevar la parcari, am avut o alta abordare si din punct de vedere a asezarii personalului si a concentrarii asupra modalitatii de gestiune a acestui patrimoniu public deosebit de important. Am reusit sa crestem productivitatea, ca sa spun asa, muncii acestor colegi ai nostri de cinci ori in 2018 fata de 2017 pe aceleasi salarii, dar cu activitate intensificata, inclusiv cumpararea de parcometre, semnarea contractelor s-a facut si incepe chiar din luna noiembrie instalarea lor, in vederea imbunatatirii modalitatii de exploatare a locurilor de parcare. Nu vom reusi sa rezolvam toate problemele legate de parcare din cauza infuziei exagerate si necontrolate a vehiculelor poluante in municipiul Iasi prin masurile usor necontrolabile in momentul de fata de catre autoritatile locale. Dar, m-am decis ca incepand cu anul si in special o data cu punerea in dezbaterea viitorului buget pe anul 2019, sa declansam o procedura de referendum local, prin care sa cerem punctul de vedere al cetatenilor municipiul Iasi, pe cateva teme legate de acest lucru. Daca mai sunt de acord sa mai primim in municipiul Iasi autoturisme cu norma de poluare sub euro 3, daca sunt de acord cetatenii municipiul Iasi sa mai primim in zona centrala autoturisme poluante sub euro 4, daca sunt de acord cu alte masuri in ceea ce priveste posibilitatea de indepartare si descurajare a cumpararii acestor tipuri de autoturisme din fasa, astfel incat sa nu atentam asupra dreptului constitutional al oricarui cetatean de a-si achizitiona un bun de pe orice piata il gaseste. O s-o facem prin dezbatere publica larga de tip referendum cu cetatenii Municipiului Iasi, asa cum scrie la carte, si in felul acesta vom decreta cum vor spune cetatenii, daca vor spune da, da va ramane, daca vor spune nu, nu va ramane. Iar in ceea ce priveste calitatea verificarilor tehnice la politisti locali, domnul Zanfirescu, daca puteti sa ne completati informatiile... la microfon... Domnul Tudor.

Domnul director general al Politiei Locale - Liviu Zanfirescu

Am onoarea. Inteleg situatia delicata, de altfel, care a fost prezentata de domnul consilier. Este regretabil ca este o asemenea perceptie fata de unul sau mai multi politisti locali. Nu ascundem ca sunt situatii si de acest gen. Politia Locala trece anual printr-un proces de verificare psihologica. Nu exista politist local fara ca sa incheie un an de lucru fara un test psihologic, chiar in momentul de fata este ultima etapa in care se efectueaza controlul psihologic. Cu privire la politistul la care ati facut referire, se poate verifica si daca este adevarat, se si poate corecta. In urma acestor teste psihologice, trebuie sa va informez ca au si fost, au fost situatii, pana sa vin eu la Politia Locala, dar si in prezent, situatii cu politisti care trebuie sa urmeze un anumit proces de, un proces specific, nu neaparat de recuperare, dar de corectie a unor perceptii despre activitate, despre viata sau situatii complicate din persoana fiecaruia. Eu consider ca sunt cazuri izolate care o data cunoscute pot fi prelucrate si inlaturate din activitatea Politiei, pentru ca sigur cu totii traim intr-o alta etapa sociala, nu mai apartine nimic de comunism si chiar daca venim din acea vreme trebuie sa ne comportam ca atare si sa fim apreciati de cetateni, nu stigmatizati. Va multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va rog, domnule consilier!

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Da, vreau sa il asigur pe domnul director general ca apreciez activitatea Politiei Locale, iar respectiva, ma rog, interpelare a vizat doar un caz izolat, aparte pe care dumnealui sunt convins ca o sa il verifice. Va multumesc mult si multumesc pentru raspunsuri executivului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Si eu multumesc, si tin sa apreciez evaluarea dumneavoastra vizavi de activitatea cu parcarile, cu atat mai mult cu cat nu sunteti direct implicat sa cautati un loc de parcare, nu? Multumesc. Va rog sa imi permiteti sa revin catre colegii nostri, care...domnul consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Multumesc! Buna ziua. Am primit cateva informatii pe mail de la societati civice care apreciaza in mod eronat activitatea consilierilor in sensul ca, ar considera ca fiecare consilier are posibilitatea de a-si angaja un evaluator propriu prin care sa vada daca un proiect a respectat sau nu valoarea de piata sau pentru pornirea unei licitatii a unui teren intr-o anumita zona. Vreau sa va informez ca pentru aceasta activitate, executivul scoate la licitatie acest serviciu in fiecare an si societatea, evaluatorul respectiv care castiga aceasta licitatie, va intocmi aceste documente privind evaluarea terenurilor si bunurilor care se scot la licitatie de catre primaria Iasi. Prin urmare, noua ni se prezinta documentul de oportunitate, nu ni se prezinta documentul prin care sa facem noi o apreciere daca este bun sau daca nu este bun pretul. Evaluatorul respectiv raspunde de pretul pe care l-a facut in functie de zona, in functie de utilitati, in functie de marimea acestui teren, in functie de folosinta pe care o va avea ulterior, in functie de rentabilitatea pe care o are terenul respectiv in zona respectiva, unde este amplasat, si alte criterii pe care el le are in legislatie privind evaluarea terenurilor. Deci a ne pune pe noi, consilierii in situatia de a face evaluari si a aprecia in functie de ce evaluari a facut societatea respectiva, daca s-a incadrat evaluatorul in ceea ce prevede zona sau nu, cred ca corespondenta ar trebui sa fie facuta in mod direct de catre societatea civica care ne-a trimis aceasta expertiza facuta de nu stiu cine si evaluatorul respectiv, pentru a se contra dumnealor si a ne lasa pe noi sa vedem oportunitatea votarii acestor proiecte in Consiliul Local . Nu stim exact care sunt valorile pe care le dau evaluatorii si nici nu ne intereseaza pentru ca, valorile respective sunt supuse unui proces de evaluare care este prevazut in lege, si ca atare nu putem contesta noi evaluarea evaluatorului. Multumesc. De asemenea am propunerea sa amanam si sa scoatem de pe ordinea de zi, Proiectul numarul 45. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, va multumesc, domnul consilier Pintilei, va rog!

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Avand in vedere modul de exprimare a unor colegi, precum si modul de abordare a unor probleme fie care privesc interesul colectiv, fie atacarea unor persoane din cadrul Consiliului, pentru linistea sufleteasca a colegului meu Mihai, propun ca si noi consilierii locali sa fim supusi unei examinari psihoprofesionale.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, daca trebuie sa facem o lista si sigur sunt mai multe evaluari care ar trebui facute. Nu, invers. Sa continuam, domnul consilier Nedelcu.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Buna ziua! Eu voiam sa fac o completare la punctul de vedere pe care l-a exprimat domnul Surdu si anume ca evaluatorii sunt alesi in urma unei licitatii, adica nu a fost...da? Imi cer scuze, nu am fost atent.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Revenim la desfasurator, domnul consilier Dornean.

Domnul consilier local Dornean Tudor

Multumesc domnule presedinte. Buna ziua! Doua subiecte am. Primul, problema aglomerarii traficului mai ales in orele critice 7-8 dimineata si 17-18 dupa amiaza, o stie toata lumea. Eu as vrea sa ma aplec asupra aglomerarii care se formeaza in zona Galata, pentru cei care vin dinspre Cimitirul Sfantul Vasile. Stiti foarte bine, domnule primar, de gatuitura, daca pot sa o numesc asa, care se formeaza in acea zona. Intrebarea mea este domnule primar, la ce solutii de descongestionare a traficului v-ati gandit pentru acea zona/ Totodata vreau sa va intreb daca s-a luat in calcul gasirea unei solutii tehnice pentru prelungirea uneia din strazile Valeni sau Podisului spre zona Cicoarei. Ma gandesc ca in felul asta am putea devia o parte din traficul din zona, inclusiv o parte din traficul care vine dinspre Miroslava. Subiectul numarul 2, din cate tin eu minte la un moment dat s-a votat o solutie arhitecturala pentru amenajarea parcarii din fata Palatului. Puteti sa ne spuneti evolutia acestei idei. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Mulțumesc, va rog domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Eram sa completez, dar nu am vrut sa stric disciplina instituita de domnul președinte Boisteanu. Trebuia sa puneți ghilimele, citat Chirica. Da, asa am spus ca intentia pentru care am declansat procedura de construire a podului Galata este pe langa conectivitatea acelei populatii ramase izolate de celalalt mal al Bahluiului si posibilitatea de a utiliza aceasta lucrare, acest pod, pentru a putea transfera fluxul de circulatie dinspre Galata, Miroslava peste pod direct spre Alexandru, Dacia, Centru, Pasajul Octav Bancila. De altfel, impreuna cu RATP-ul am si facut analiza, acolo va fi si un mijloc de transport public care va face acest lucru. In cursul acestei saptamani, mai am trei zile si, ma aude Aura Gavriluta cred ca este aici, nu mai accept sa intarziem semnarea contractului pentru reabilitarea Iasi-Voinesti, un proiect foarte laborios si foarte scump in acelasi timp, care presupune pe de o parte, modernizarea tronsonului spre Miroslava, a doua parte a acestui proiect construirea unei retele de ape pluviale care sa preia la viitura apele care vin de pe dealul Miroslavei si a treia componenta supralargirea lui Iasi-Voinesti la trei benzi. Avem deja doua tronsoane identificate unde supralargirea se poate face cu usurinta, inclusiv crearea unui nod rutier important la intersectia dintre Calea Galatii, sa spunem, scurtatura care coboara pe langa Monumentul Eroilor, si Iasi-Voinesti drumul de acces catre localitatea Miroslava. S-a observat in ultima perioada, mai ales in ultimele trei zile ca odata cu intrarea in vacanta a elevilor, a copiilor prescolari si a elevilor din invatamantul primar, fluxurile de circulatie la orele de varf, nu numai, s-au micsorat de cel putin trei, patru ori, coada a disparut in mod miraculos, ce inseamna asta? Inseamna ca, tot mai multi cetateni care locuiesc in comuna Miroslava, Ciurea, Valea Lupului etc isi preocupa partea de inceput a zilei cu transportul acestor copii catre gradinite si scoli primare si asta datorita faptului ca, si Inspectoratul ar trebui sa intervina intr-un mod cat mai atent aici, trebuie crescut prestigiul scolilor din zona peri urbana, din zona metropolitana a Municipiului Iasi. Aceasta zona ar putea sa acumuleze sa spunem, cea mai mare parte din invatamantul preuniversitar astfel incat sa nu mai fie nevoie ca acesti elevi sa ajunga pana la noi. Noi am identificat cateva cai si aveam o discutie ieri si cu domnii viceprimari, am inventariat toti copiii, tot ce este prescolar pe municipiul Iasi si tot ce este invatamant primar pe municipiul Iasi, care este destinatia lor pe fiecare locatie in parte. Avem aceasta analiza facuta pentru ca ne-a atras din nou atentia asupra influentei in traficul rutier. Dar, problema nu isi va gasi rezolvare pana cand nu vom putea convinge parintii, ca si gradinitele din Miroslava si scolile primare din Miroslava, pot crea copii foarte bine pregatiti in competitiile viitoare si in pregatirea lor educationala si poate profesionala. Asta se face prin incercarea de a nu mai transporta profesorii renumiti de la scolile sau liceele mai mult sau mai putin titrate doar catre cele care reprezinta in momentul de fata varful clasamentului, ci sa-I lasam acolo sa dezvolte excelenta, acolo sa poata atrage, sa spunem, prezenta unui numar cat mai mare de elevi. In felul acesta, nu se mai depopuleaza scolile, isi gasesc sa spunem justificare si pe cheltuielile pe care comunele le fac pentru a putea intretine acestei scoli si decongestionam si municipiul Iasi. O problema foarte importanta. Deci podul Cicoarei va avea sa spunem aceasta acoperire din punct de vedere al necesitatii lui pentru cetatenii din comuna Cicoarei si mai fac o paranteza, podul Cicoarei se completeaza cu canalul de deversare a apelor de suprafata care l-am semnat in cursul zilei de ieri si l-am prezentat, care va avea un rol de salubrizare completa a acestei zone si celelalte doua proiecte europene vizeaza construirea unui centru educational si social tot in zona Cicoarei sa nu-I mai transportam aici si a unei baze sportive atasata strandului tot in zona Cicoarei pentru a le putea face o viata cat mai normala acolo. Eu cred ca prin aceasta modalitate si acest exemplu vom reusi sa aratam tuturor ca putem crea scoli bune, un mediu de viata sanatos si,, sa spunem suficient de apropiat de cel din zona centrala sau alte cartiere ale Municipiului Iasi, in aceste zone ramase oarecum abandonate de-a lungul timpului. Pentru esplanada din fata Palatului Culturii, cred ca pe 5 noiembrie, nu am la mine calendarul exact, ma poate completa vreun coleg, pe 5 noiembrie avem licitatia publica pentru proiectarea esplanadei din fata Palatului Culturii. Suma estimata este de circa 250.000 lei, vizeaza punerea in valoare a Palatului, deci obiectivului nu este esplanada, ci obiectivul este Palatul. Tot ce se va proiecta si construi acolo vizeaza punerea in valoare a Palatului Culturii pe fatada principala si gasirea unor solutii tehnice si normal aplicabile, in ceea ce priveste parcarea din fata Palatului Culturii. Scopul meu este ca, in orice solutie tehnica pe care o vom gasi pentru Palatul Culturii, sa nu mai existe prezenta nici o masina pe fatada principala a acestui edificiu deosebit de important pentru imaginea orasului nostru, chiar daca va trebui sa completam poate o parcare subterana mergand spre esplanada din fata Teatrului Luceafarul sau eliminarea completa printr-o decizie administrativa si impingerea intregii populatii care doreste utilizarea ca loc de parcare, spre parcarea construita deja in complexul Palas. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc, va rog domnule consilier.

Domnul consilier local Dornean Tudor

Da, tot la primul subiect intrebasem daca s-a incercat gasirea unei solutii tehnice pentru prelungirea strazii Podisului sau Valeni, ca sa dea in Cicoarei sau spre Carrefour Era, nu stiu ma gandesc poate asa putem descongestiona un pic traficul din zona.

Domnul primar Chirica Mihai

Ne-am dus pe partea cealalta cu iesirea spre Miroslava, bine, depasim limitele administrative, teritoriul Municipiului Iasi, asta nu ar fi un inconvenient ca sigur intereseaza si comuna Miroslava, dar tehnic nu am reusit sa descoperim un traseu care sa poata fi intepat in Cicoarei. De altfel nici nu am rezolvat foarte mult problema, pentru ca am ajunge exact in acelasi loc care ne deranjeaza pe toti. Deci, ordinea fireasca ar fi pod, largirea podului si a drumului la patru benzi, stiti foarte bine ca l-am proiectat la patru benzi. Deja am gasit intelegere cu toti proprietarii de pe parcursul acestui obiectiv si o sa venim la un schimb de terenuri in Consiliul Local in sedinta viitoare pentru a largi la patru benzi cu crearea unui nod rutier pe viitoarea artera de ocolire trafic usor, care este deja proiectata si abandonata, era sa spun proiectata, sedusa si abandonata, si sigur modernizarea strazii Iasi-Voinesti la trei benzi care va fi de asemenea un factor benefic pentru imbunatatirea traficului pe zona respectiva. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da, mulțumesc. Sigur ca, o sa vedem si poziția colegilor care de obicei solicita ca aceste schimburi sa se realizeze unidirectional, adica numai catre si nu sa devina operational un schimb. Continuam. Va rog domnule consilier Ciobotaru.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Da, multumesc frumos. Buna ziua, domnule primar! Sarut mana doamnelor consilieri! Buna ziua, domnilor! Am ascultat cu mare atentie problemele expuse de antevorbitorii mei, nu m-am pus de acord marturisesc cu niciunul dintre ei si eu salut activitatea celor care deservesc parcarile din municipiul Iasi si profit de aceasta conjunctura sa va rog ceva. La inceputul toamnei, mai exact la inceput de septembrie s-au finalizat lucrarile de modernizare ale strazii Mihail Kogalniceanu, cea din fata Colegiului National Mihai Eminescu din Iasi si in acest context rugamintea celor care lucreaza la Colegiul Mihai Eminescu este daca se poate sa identificati cinci, sase locuri de parcare. Este o strada cu sens unic, poate implementam in modelul cu ghilimele de rigoare propus de colegul Piftor Daniel pentru Liceul Garabet Ibraileanu. Din ce stiu luna trecuta s-a agreat realizarea a cinci, sase locuri de parcare, patru, ma rog, patru, aici o sa fie ca e mai pe centru poate sase sau cinci, vedem, daca se poate. Stiti foarte bine, vizavi este Biserica Buna Vestire, spatiul s-ar preta, fie pe stanga, fie pe dreapta, unde o sa apreciati dumneavoastra la nivelul Comisiei de Circulatie. Doi, ma adresez domnului primar in mod deosebit acum. Domnule primar, aveti o datorie in ceea ce va priveste. In luna martie cand am fost cu totii de acord sa semnam acea proclamatie unionista ne-ati promis ca o sa ne parvina fiecaruia dintre noi documentul, nu ne-a parvenit. Speram ca in noiembrie o sa se implineasca si aceasta asteptare a noastra. Eu ca profesor de istorie ma raportez la document, verba volant, scripta manent. In acest context vreau sa va propun urmatorul lucru, m-am uitat putin pe calendar, luna noiembrie este o luna interesanta, 15-28 noiembrie Congresul General al Bucovinei. Acum 100 de ani a hotarat in unanimitate, Unirea acestei provincii istorice romanesti cu Patria Mama. In acest context, daca o sa doriti si mi- am notat aici, 28 noiembrie este intr-o zi de miercuri, 29 este joi, iar din ce stiu eu pe 30 fiind Sfantul Andrei este zi libera, si in acest, in aceasta situatie pe care am incercat sa o creionez poate luna noiembrie o sa desfasuram sedinta Ordinara chiar pe 28 si in acest sens poate o sa reusim sa transmitem o invitatie celor din Chisinau fie prin reprezentati, cum o sa ganditi dumneavoastra, prin Cernauti, multumesc ca m-ati facut atent, sa fie prezenti la acest moment deosebit. Pana la urma chiar dumneavoastra ati spus-o cu prilejul Sarbatorilor Iasului ca suntem niste consilieri norocosi atunci cand ne-ati premiat si va multumim! Hai sa fie norocosi si fratii nostri de la Cernauti si sa fie prezenti aici in capitala de sufletul a neamului romanesc la urmatoarea Sedinta Ordinara. Eu cred ca putem sa le... pana la urma nu e atat de scump drumul de la Iasi la Cernauti, vedem, gasim niste solutii. A treia problema. Am fost foarte atent la ce a propus domnul consilier Pintilei Mihail. De pilda, eu ca angajat al sistemului de invatamant preuniversitar romanesc sunt supus, cu ghilimele de rigoare, anual unor analize. Cine simte nevoia sa o faca pe cont propriu, nicio problema, sunt de acord, dar sa ia act si de ce am recomandat eu. Doi sau trei, domnul consilier Mihai Liviu Gavril ma indemna sa ii ofer un sprijin a domnului comandat Zamfirescu. Cred ca ati observat, stimate coleg, ca domnul Zamfirescu in afara de a fi un foarte bun profesionist este si un bun cunoscator al dictionarul explicativ al limbii romane. Raspunsul vi l-a oferit. Domnule comandant Zamfirescu, intr-adevar sunteti un profesionist si de cand sunteti la carma Politie Locale, cu exceptia cazului relatat de colegul meu, si daca e asa, este intr- adevar aproape revoltator ca la 30 de ani de la Revolutie ne mai urmaresc scheletii comunismului, eu cred ca veti face lumina si cu siguranta daca e asa, repet, nu vreau sa ma ante pronunta, este regretabil si dumneavoastra veti sti ce masuri sa luati. Sunt inca o data va felicit si va multumesc. Si inchei. Am fost foarte atent, domnule primar, cand ati afirmat ca in aceasta saptamana este mai lejer din perspectiva traficului rutier raportandu-ne la acea vacanta a copiilor si elevilor din invatamantul primar. Este o problema in opinia mea care deriva din legislatia nationala. In acest context ma explic: degeaba exista asa numitele circumscriptii scolare si noi cei de la Inspectoratul Scolar cautam si nu ca doar cautam chiar facem, aplicam legislatia, este o problema repet legislativa, parintii inainte sa isi inscrie copiii la scoala a, b, c din buricul targului, dau o fuga la serviciul care le permite realizarea unei vize de flotant si atunci iata explicatia de ce scolile centrale, sau asa numitele scoli cu fite primesc de la intre 40 si 50 de elevi. Eu cred ca toate scolile din Municipiul nostru, cel putin in mandatul dumneavoastra s-au bucurat in mod egal de grija executivului si am colegi foarte buni si la Scoala Nicolae Iorga din CUG, o scoala fara sa exagerez cu dotari de standard de secolul 21, in mod egal sunt colegi foarte buni si la Alexandru cel Bun in Alexandru, la Calinescu sau daca vreti in Tatarasi la celelalte scoli la 10 la 4, sau unde doriti dumneavoastra. Noi trebuie sa lucram mai degraba la ideea de prejudecata. Tot semenii nostri au prejudecati si cred ca daca traverseaza in doua ceasuri orasul si isi aduc copiii si lasa la o scoala din centru si nu o sa numesc ca sa nu fiu aratat cu degetul, au rezolvat problema. Nu, problema se poate rezolva asa cum foarte bine ati sugerat si la Miroslava si la CUG si in Alexandru si in alta parte. Dar ma gandesc ca daca o sa avem un nou Ministru al Educatiei Nationale si se doreste elaborarea unei noi legi a Educatiei Nationale, poate se va rezolva si aceasta problema a transferului de copii, mai cu seama ca noi avem si o alta chestiune legata de competitie. Tot timpul ni se aduce in fata modelul finlandez, acolo nu exista competitie. Cred ca aia sunt oameni normali chiar daca tara ii cat municipiul Iasi, acolo scoala de cartier este la fel de buna ca si scoala de centru si eu cred ca aici chiar si prin contributia Inspectoratului Scolar si prin grija primariei, cred ca putem face o companie de constientizare a cetatenilor Municipiului Iasi astfel incat acestia sa-si duca, stiu eu, copiii acolo unde au resedinta. Multumesc tare mult.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc, va rog domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da voi fi foarte, foarte scurt .O sa incercam la Colegiul National Eminescu sa vedem cum gasim cateva locuri de parcare, pe Kogalniceanu. Am reusit sa finalizam si Raletul, intre timp si Teodor Paladi. La Garabet Ibraileanu s-au identificat 8 locuri, 4 pentru scoala, 4 pentru vizitatori. O rog pe colega noastra doamna Ionascu, am si conceput un text de asta stiu ca impreuna l-am facut, sa transmitem tuturor consilierilor o copie conform cu originalul de la momentul 27 martie anul curent. Pentru 28 noiembrie noi avem o rectificare bugetara propusa in proiectul de buget a anului curent si acestei luni, care vizeaza si departamentul centenar. Este si pentru mine un moment deosebit de important, care precede desigur 1 Decembrie, care va deveni si mai important in acest fel, sa aducem cat mai multi romani care simt romaneste din Cernauti inspre Primaria Municipiului Iasi intr-o sedinta festiva. Sa nu-l uitam pe domnul academician Tarateanu, romanul nostru de acolo. Sa nu uitam pe cei care au facut Institutul Eudoxiu Hurmuzachi, care intre timp unul dintre ei a fost arestat si eliberat romanul nostru de acolo, de autoritatile ucrainene. O sa facem o lista cat mai completa cu acesti oameni multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Mulțumesc. Va rog domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Buna dimineața. Domnule primar, stimați colegi. Doua sunt subiectele care vreau sa le aduc in discuție. Unu, ieri in sedinta comisiilor reunite v-am rugat si, dar astazi inteleg sa fac o interpelare oficiala, doresc in calitatea mea de consilier si cred ca este bine pentru toti colegii consilieri sa ni se puna la dispozitie lista dosarelor in care, actiunilor in justitie in care Consiliul Local este parte si obiectul acestor dosare. Iar in al doilea rand, nu stiu ce este amuzant ca nu e nimic amuzant ca sa fim parte intr-un dosar. Iar a doua chestiune care este amuzanta pentru mine, dar nu stiu cat este pentru dumneavoastra, eu i-am spus cu toata prietenia si domnului viceprimar Harabagiu pentru ca am zis ca nu imi permit sa va deranjez pe dumneavoastra, domnule primar cu o chestiune care este minora, dar este inestetica. Deci nu stiu cine a decis modalitatea de a ilumina acel catarg din Podu Ros, dar sa... e steagul Romaniei, sa umplem un simbol cu tot felul de luminite si de culori. Am vazut ca acuma e rosu, galben si albastru, dar chiar si asa e mult prea mult, cel putin pentru gustul meu, poate pentru gustul altora e in regula, nu, nu discut lucrul asta. Dar, haideti sa discutam cu un arhitect, sunt acum specialisti in iluminatul arhitectural. Eu as vedea ca, piesa de rezistenta este drapelul, nu batul care-l tine si atunci haideti sa gasim o modalitate prin care sa punem in valoare drapelul si sa dam jos acele luminite colorate. Deci chiar nu cred, e mult prea mult ca sa nu folosesc alte cuvinte. Aceste doua chestiuni, va rog. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Mulțumesc. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

O sa rog si eu colegii mei sa ma informeze care este situația dosarelor, sunt mii de dosare in care Consiliul Local sau municipiul Iasi. Acuma probabil dumneavoastra tintiti Consiliul Local, nu municipiul Iasi... am inteles, deci e mai usor decat prognozam. Patriotismul nu se masoara in lungimea catargului, in culoarea catargului, ci patriotismul il simti si il dezvolti ori de cate ori ai nevoie. Eu n-as vrea sa fac observatii estetice pe acest subiect, dar mi-ar fi placut sa-mi cereti sprijinul sa montez un catarg in care sa se vada drapelul Romaniei in fata sediului PNL din Podu Ros si as fi facut-o cu mare bucurie, pentru ca asta este rolul nostru de politicieni, este sa slujim in primul rand statul, statul pe care-l reprezentam prin calitatea de cetatean al Romaniei, dupa care restul lucrurilor sunt subiective. Sigur, putea fi mai mare sau mai mic, mai subtire sau mai gros, mai acolo sau mai in alta parte, important e ca am facut-o si a atras atentia chiar si BBC-lui. Mi-ar fi placut sa vedeti filmul facut despre Romania de catre BBC acum aproximativ o luna de zile care se incheie cu observatie si o imagine foarte frumoasa asupra patriotismul romanilor si imaginea steagului din Iasi. In rest, o sa ne judece cei care vor veni dupa noi. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Continuam. Va rog domnule consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Buna ziua domnule Primar si stimati colegi. Doar ca o observatie la ce-a spus domnul primar, daca catargul ala e asa de aproape de PNL nu prea vad sensul pentru care se cere sa montam unul mai inalt, ne gandim la un moment dat, dar deja facem o competitie intre catarge si cred ca e un pic cam mult pentru bugetul Iasului. Dar eu vreau sa va aduc la cunostinta cateva lucruri punctuale in principal din cartierul in care locuiesc, pentru ca mi se pare firesc, problemele pe care le sesizez eu singur in trafic, le au si ceilalti concetateni din zona aia de oras. Si anume: primul este faptul ca exista un semafor inutil din punctul meu de vedere la Spitalul Socola, sunt doua semafoare la distanta de 20 de metri. Primul avea, la un moment dat, probabil, rolul de a permite accesul din si dinspre o spalatorie auto care este dezafectata de mai mult de un an de zile. Deci acolo nu se mai intra, dar se sta la doua semafoare la 20 de metri unul de altul, adica e un nonsens ca si fractioneaza traficul. As vrea sa studiati daca e sa renuntam la el. Apoi in luna septembrie stiu ca am venit cu o propunere cu care ati fost de acord si ati spus ca se lucreaza la ea, de a crea alveole pentru toate statiile de mijloace de transport in comun. Eu spuneam atunci de Bucium, evident, ca ma interesa in mod direct, dar am sesizat aspectul asta in mai multe locuri din oras. De exemplu, va spun la gara Nicolina e o situatie foarte, nu zic numai pacatoasa, chiar critica. Pentru ca nu exista alveola in fata garii, autobuzul opreste din cele doua benzi care oricum sunt foarte aglomerate, una se blocheaza tot timpul. Exista si spatiu acolo pentru creat o alveola in spatele in fata blocului de garsoniere adica... nu... va spun in fata Garii Nicolina, deci pe Nicolae Iorga, pe Nicolae Iorga la statia de tramvai este vis-a-vis de refugiu de tramvai. Sunt doua benzi, cand opreste autobuzul toti stau acolo, si se face si inainte si la dreapta, toti ne oprim si asteptam sa plece autobuzul din statie. Apoi, sunt locuri in care sunt alveole, de exemplu, in Pacurari prima statie dupa BCU exista alveola de ... pentru statia de autobuz, dar soferii de autobuz nu intra in alveola. Culmea, adica e o chestie atat de frustranta sa mergi in spatele autobuzului 30 de masini si la un moment dat el opreste ca sa descarce calatorii. Bine, dar este alveola in dreapta, pentru asta ai alveola, poate o fi complicat sa mai faci doua manevre de intrare si de iesire, da... Deci asta am sa va rog sa verificam. Apoi referitor la parcari am doua propuneri. Una pe termen mai lung, ca sa stimulam achizitia de masini electrice pe care normal ne-o dorim cu totii in contextul reducerii poluarii si asta, as propune sa dam o derogare de plata la parcarile publice pentru cei cu masini electrice. Adica pur si simplu ai o masina electrica, nu platesti taxa de parcare, pe langa ca ar trebui sa le dam niste locuri de parcare dedicate. Astea sunt niste masuri simple care incurajeaza intr-adevar pe cei care au masini conventionale sa-si cumpere masini electrice. Da, deci sa le alocam nu stiu 10% acum, dupa aia de la an la an sa crestem procentul asta in care au locuri dedicate si gratuite, pana la moment dat evident, cand vor fi un sfert o treime nu mai facem chestia asta ca deja e vorba de costuri. Apoi v-am intrebat si la ultima sedinta si la penultima de reglementarea traficului de masini grele dintre orele critice 7-9, 17-19. In august atunci cand s-a votat, eu am zis, in septembrie

am inteles ca a fost nevoie de o luna de implementare a acestei decizii, dar in continuare, deci suntem la sfarsitul lunii octombrie, va spun daca vreti va dau si poze, pe Bucium cel putin intre orele astea, in continuare circula masini grele. Nu doar ca circula, sunt unii de o nesimtire soferii incat opresc tirul pe una de pe prima banda ca sa descarce marfa sau sa-si repare motorul, sau orice altceva sa faca, sa-si cumpere o inghetata. Nu se poate asa ceva. Adica acolo cred ca ar trebui mai multa fermitate din partea Politiei Locale, cel putin intre orele astea. Apoi ce vad la fel, va spun pe Bucium pentru ca circul des, circula din ce in ce mai des utilaje de constructie, care sunt mijloacele de transport neinmatriculate si care in mod normal nu au dreptul sa circule pe drumurile publice, exista... e o masura de toleranta si-o inteleg .... au si aia de construit ceva, trebuie sa ajunga si aia undeva, da, dar pana la urma daca

este si vrei sa mergi cu buldo excavatorul pe banda a doua sa faci stanga pe Poitiers cand in spatele tau sunt 50 de masini, la fel mi se pare ca frizeaza bunul simt si atunci cei care fac lucrul asta ar trebui sa fie amendati ca sa inteleaga ca daca li se permite in afara legii totusi sa circule pe drumurile publice sa o faca intr-o maniera decenta. Referitor la parcari, as vrea sa va rog daca dumneavoastra puteti, daca pe cale oficiala sau asa amicala, sa aveti o simpla discutie cu presedintele Consiliului Judetean sau cu prefectul astfel incat si parcarea de la Prefectura sa fie deschisa in weekend pentru public, pentru ca sta o parcare goala, iar oamenii stau care mai de care si cauta locuri de parcare fie la Palas, desi au treaba acolo pe pietonal. Asta mi se pare la fel un dispret la adresa cetateanului. Sunt acolo undeva 50- 60 de locuri goale si nici macar daca il rogi frumos pe gardian, da-mi drumul, te rog, sa intru aici ca parcarea e goala. N-am ordin, asta e numai pentru angajatii aia, adica ... da, apoi un alt lucru pe care-l discutam acuma cred ca sunt sase luni, am aprobat in sedinta de Consiliul Local in care am votat bugetul, daca va aduceti aminte conditionat, transformarea caminului acela excedentar din Bularga in Centrul de Afaceri. M-ar interesa care este statul, am inteles ca lucrurile s-au impotmolit la un moment dat. Daca am putea sa stim este vorba de acceptul Inspectoratului Judetean,..., este mai departe vorba de avizul Ministerului Educatiei Nationale. Indiferent unde s-au blocat lucrurile, asta-i un proiect la care, nu pentru ca l-am propus eu, dar chiar mi se pare important pentru ca sa reusim sa facem si noi un centru de afaceri cap coada. Daca in jumatate de an n-am reusit nici macar sa pornim hartiile, nu stiu cand o sa reusim sa facem refunctionalizarea lui. Adica haideti sa vedem unde se impotmolesc lucrurile macar sa stim, avem sanse sa-l mai facem bine, n-avem sanse... l-am ingropat si asta e, ne gandim la altceva. Atat deocamdata, multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Mulțumesc. Va rog domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, un pachet destul de consistent de interpelare. Referitor la semaforizarea de pe la Spitalul Socola o sa-l rog pe domnul viceprimar Botez sa verifice. Acolo este o semaforizare suplimentara pentru cei care intra si ies din spital, dar sa vedem daca mai este utila sau nu. Rog colegii de la CTP, faceti va rog frumos un inventar la toate statiile de transport public care nu detin alveola, mi le dati pe lista. Eu am discutat ieri cu Viorica, Splaiurile si ce-a mai dat? si Buciumul, acolo unde punem si copertine, dar daca mai gasim si altele sa incepem sa ne miscam cat mai repede. Nu exista vehicule neinmatriculabile decat din perspectiva aplicarii unor alte legi, ce se inmatriculeaza pe Ordonanta 195 sunt o categorie de vehicule, ce se inmatriculeaza de catre autoritatile locale sunt alta categorie de vehicule si nu o spun neaparat pentru a ... ca sa va dau o informatie suplimentara. Deci chiar daca este excavator, buldo excavator sau altceva este obligat sa se inmatriculeze pe drumurile publice la Autoritatea Locala Iasi. Rog Politia Locala sa verificam un pic. Noi am imputernicit acolo politia rutiera pentru ca este cam singura reglementata prin lege care poate opri in trafic un vehicul in vederea legitimarii si aplicarii unei sanctiuni daca nu respecta un regulament de circulatie impus de catre autoritatile locale si o sa rog colegii de la rutiera sa fie mai activi. La prefectura, parcare, e o discutie lunga de pe vremea, cred ca domnului prefect Tomasenschi, privind lasarea acestei parcari libere pe weekend. Noi n-am asteptat, de cand am preluat mandatul am lasat parcarea libera pe weekend, stiti foarte bine parcarea din spatele primariei. Nu a mancat-o nimeni in trei ani de zile, vad cai intreaga. Dimineata, lunea venim si o gasim eliberata de cei care au folosit-o pe parcursul weekend-ului. Ar putea lua exemplu de la noi. Nu putem trece peste autoritatea statului in ceea ce priveste schimbarea destinatiei din scopul educatiei din reteaua de invatamant preuniversitar in momentul de fata pana nu avem un aviz de la Inspectoratul Scolar si de la Ministerul Educatiei ramanem ancorati in indecizia asupra acelei cladiri. Ar fi fost frumos un centru de afaceri, acuma mi-a venit ideea, dar n-ar fi rau s-o abandonam, n-ar fi bine s-o abandonam, pardon, in zona centrala, poate va vine vreo idee. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc. Domnul consilier Surdu s-o luam...va rog sa ma iertati, va rog sa mai aveti rabdare, rog consilierii daca sunt... Domnul Boca va rog ca sa parcurgem...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Buna ziua stimati colegi. As fi vrut sa mentionez un aspect vizavi de transportul in comun. Am sesizat din discutiile cu cetatenii cu care am avut si eu audiente, de altfel, ca e de bun augur faptul ca avem de a face cu aceste mijloace de transport, ma refer aici la tramvaiele achizitionate de curand din Germania, din Munchen si Essen, as dori sa stiu daca avem posibilitatea ca pana la implementarea proiectelor cu achizitia de noi tramvaie sa mai inlocuim parte din vehiculele vechi cu astfel de mijloace, pentru ca va spun chiar arata, arata bine pentru orasul nostru si cetatenii sunt multumiti, chiar daca nu ascund faptul ca toti ne dorim doar lucruri noi. In alta ordine de idei, as dori sa-l intreb pe domnul director vizavi de... care este impactul aplicarii de noi tarife la vanzarea biletelor si abonamentelor, ma refer aici la CTP. Si un alt punct as dori sa intreb executivul care este stadiul cu documentatia pentru construirea podului peste Bahlui din stradela Sofia Nadejde catre Sarmisegetuza. Stiam ca la inceputul lunii ar fi trebuit sa fi semnat contractul deja cu adjudecatarul licitatiei . Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc domnule consilier. Va rog domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Pana raspund eu despre pod o sa-l invit pe colegul meu Cristian Stoica la microfon, aici. Tocmai faceam aceasta trimitere pe langa observatia pe care-a adus-o colegul Tudor. S-a semnat contractul pentru acel pod. Constructorul se numeste Geiger, o companie cu capital german. S-a emis ordinul de incepere a lucrarilor, a inceput organizarea de santier cu devierea retelelor de utilitati de pe amplasamentul viitorului pod si termenul de executie este de 12 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, deci de la data 15 octombrie anul curent. Asa grosso modo ar insemna ca pe la 1 ianuarie, 1 Decembrie, pardon, anul viitor sa putem sa il vedem cat de cat apropiat in vederea punerii lui in functiune si utilizarii de catre cetatenii de acolo. Multumesc foarte mult. Cristi, te rog.

Domnul Stoica Cristian - director CTP Iași

Da, buna ziua, in primul rand. La fel cum am prezentat proiectul de rectificare a bugetului pe care urmeaza sa-l aprobati ... fata de aceeasi perioada a anului trecut cu luna iulie 2017 comparativ cu iulie 2018 au crescut incasarile cu 445.641, adica cu 23%. In luna august au crescut cu 381.582, adica 15% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar in luna septembrie avem o crestere de 17%, adica 489.790 de lei. Luna octombrie va aduce, suntem acuma in evaluare, mai este o zi si se termina si estimam ca va fi o crestere mult mai mare si la fel pana la sfarsitul anului. Deci ca si trend lumea migreaza spre abonamente lasand, scazand un pic doar in luna septembrie numarul de bilete vandute.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Da, multumesc domnule director. Referitor la cealalta intrebare, as fi vrut daca aveti sa ne spuneti daca aveti in intentie achizitionarea (de alte autobuze) de alte tramvaie din Germania cum sunt cele care deja sunt, vad ca circula pe strazile Iasului.

Domnul Stoica Cristian - director CTP Iasi

Da mai sunt patru unitati sau cinci unitati, care vor fi disponibile la anul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc frumos.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va multumesc. Va rog stimati consilieri, cate un minut daca exista solicitari, nu mai revin inca o data pe ... va rog domnule consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Referitor la plecarea si intrarea autobuzelor in alveolele si in locurile special destinate pentru a opri in statiile respective, cred ca primul apel trebuie sa-l facem la cei care sunt soferi, adica nu la cei de autobuz, ci concetatenii nostri pentru ca in Codul Rutier scrie ca trebuie sa dai prioritate la autobuzul care semnalizeaza ca iese dintr-o asemenea parcare vremelnica pentru statie. Or, lucrul acesta nerespectandu-se, automat soferul isi ia o marja de siguranta ca poate sa plece la timp din zona respectiva si atunci trage autobuzul numai pe un sfert in parcaj. Rugamintea ar fi catre toti concetatenii nostri sa fie de acord ca in momentul in care vad ca semnalizeaza autobuzul ca vrea sa plece din statie sa le dea prioritate, multumesc.

omnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Cata intelegere de la cei care conduc autobuze, va rog domnule consilier Scripcaru.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Referitor la cele spuse de Domnul Bostan, imi pare rau ca nu mai e pe aici, legat de utilitatea semaforului de la Socola. Este util acest semafor din doua puncte de vedere si acum cativa ani am facut demersuri insistente pentru montarea lui. In primul rand datorita fluxului mare de masini care intra in spital, trebuie sa tinem cont ca sunt in jur de 800 de angajati, nu mai vorbesc de salvari si de masinile pacientilor sau apartinatorilor pacientilor. In al doilea rand, semaforului este util din punct de vedere al faptului ca o parte din pacientii spitalului se aprovizioneaza cu alimente sau alte produse necesare de la alimentara de peste drum si uneori fie din cauza bolii, fie din cauza tratamentului culorile semaforului mai putin conteaza, motiv pentru care utilitatea acestui semafor zic eu ca este buna, mai ales ca soferii mai reduc putin viteza. In al doilea rand, referitor la masinile electrice am avut ocazia sa vin din Olanda recent unde bicicleta este mijlocul de transport suveran, au piste de biciclete peste tot, iar masinile electrice beneficiaza de gratuitate la incarcare in oras, deci la incarcarea acumulatorilor si gratuitate la orice parcare pe teritoriul Amsterdamului. Poate eu stiu sunt niste idei care ne-ar putea ajuta. Si in al treilea rand si foarte scurt voiam sa va aduc la cunostinta o solicitare pe care am primit-o de la Clinica de Urologie a Spitalului Parhon in legatura cu achizitia unui aparat de litotritie extracorporala, mai pe romaneste vorbind este vorba de un aparat care poate sfarama pietrele la rinichi fara a se recurge la interventia chirurgicala, cum se proceda pana acum. Clinica respectiva are nevoie de acest aparat, in sensul ca Vasluiul si Bacaul detin astfel de aparate si toti pacientii din zona migreaza catre aceste orase, ceea ce cred ca este o bila neagra pentru medicina ieseana, in consecinta poate o sa luam in considerare si acest aspect. Va multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Daca aveti un raspuns, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Daca domnul director Cojocaru este aici... Si de ce nu v-ati luat aparat de litotritie?

Doamna director Financiar - Contabil Spitalul Parhon

Nu vorbește la microfon.

Domnul primar Chirica Mihai

... Dar ati cerut rectificarea bugetului cu aproximativ doua milioane de lei din adresa pe care ati trimis-o la primarie, in minus. Bine multumesc o sa discut cu dumnealui.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Domnule consilier Nedelcu.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

As vrea sa trag un semnal de alarma, ca in ultimele sedinte incalcam cu totii articolul 49, alineatul 1 din Regulamentul de functionare al Consiliului Local. Mandatul trecut am votat acest regulament si la alineatul 1 spune asa: timpul total destinat declaratiilor politice, intrebarilor si interpelarilor nu poate depasi o ora si se acorda inainte de inceperea dezbaterilor. Este 11:30. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Mulțumesc pentru ca mi-ati atras atentia, domnule consilier. Daca stiam la ce va referiți, saream peste intervenția dumneavoastra. Eu cred ca problemele sunt atat de importante si cele, care nimic nu este in plus si consider ca timpul nostru ... nu mai va zbateti ca s-o inchis microfonul. Daca sunt alte interventii, daca nu va rog sa-mi permiteti sa fac si eu cateva aprecieri. In primul rand programul, cel care a fost atat de generos propus de ONG-uri cu strazile pentru copii, la care m-am raliat cu toata abnegatia, nu mai stiu in ce stadiu este si stiu ca discutasem cu domnul viceprimar, era vorba de strada de langa Palatul Copiilor si daca experimentul respectiv dadea rezultate trebuia sa largim aria inchiderii unor artere timp de o ora, doua pentru, pe timpul weekend-lui sigur, pentru stimularea revenirii tuturor catre anii copilariei, deci asta ar fi un subiect. Al doilea subiect, ca o remarca, nu voi agrea niciodata transformarea unui camin, a unui spatiu destinat invatamantului intr-un centru de afaceri. Se pare ca la liberali s-a purtat mult chestia asta, ceea ce se vede intr-o... anumit tip de manifestare si nu vreau sa insist mai mult. Domnule primar, stimati colegi va rog ca in fiecare an sa apreciem valorile invatamantului romanesc, sa ne onoram acei tineri, care au dat dovada de rezultate deosebite si sa intram cu o suplimentare a fondului de premiere pentru copiii care au avut rezultate deosebite, care sunt ai nostri, care ne fac cinste si care reprezinta viitorul de maine si atunci pentru rectificarea bugetara sa vedem, sa avem o discutie, colegii din Comisia economica sa poata sa aiba o propunere pertinenta. Eu atat am avut sa va spun, as vrea ca inainte de a ... Domnule primar daca sunt elemente care vreti sa le punctati? Nu. Va rog inainte de a inchide sesiunea de interpelari sa-i dau cuvantul domnului viceprimar Harabagiu, va rog.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Multumesc, domnule presedinte. Legat de afirmatia colegului nostru care nu o sa-i pomenesc numele bineinteles pentru a nu avea un drept la replica, este motivata de faptul ca interventia brutala a dumnealui, l-am actionat in instanta de judecata la fel pentru aceleasi tipuri de afirmatii neadevarate si probabil dumnealui s-a simtit nevoit astazi sa mai vina cu alte completari. As dori sa va rog sa continuati numaratoarea albumelor la Consiliul Judetean. Faptul ca sunt consilier local al treilea mandat imi da dreptul sa va mai atrag atentia din cand in cand ca stati cu degetul in nas la sedintele de Consiliul Local sau ca mai dati in bara cu limba romana, sau ca stati 99% din timpul alocat acestor sedinte pe telefon sau ca la fiecare sedinta de Consiliu Local ati plecat inaintea terminarii ei, timp de doi ani jumatate. Da, e dreptul meu repet sunt consilier local al treilea mandat sa va mai atrag atentia ca nu stiti strazi, confundati, dar de aici pana a-mi ancheta familia, neamurile. Nu e nici o problema continuati si in judetul Neamt, va mai dau un pont. Multumesc frumos.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc, imi cer iertare ati avut doua posibilitati. Va rog.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Multumesc domnule presedinte. O scurta completare vizavi de interventia colegului liberal. Zilele trecute in spatiu public au fost lansate niste acuze foarte grave la adresa consilierilor PMP, de fapt la adresa Partidului cum ca am fi fost cumparati unul cate unul pentru votul pe care urma sa-l dam astazi in Consiliul Local pentru proiectul care tocmai s-a scos de pe ordinea de zi. Vreau sa-i rog pe colegii liberali, sa faca un exercitiu de memorie si sa-si aduca aminte ca in sedinta trecuta, cand a fost pe ordinea de zi acest proiect, noi ne-am abtinut de la vot si de asemenea sa-si aminteasca ca data trecuta in Consiliul Local au votat un proiect cu o vanzare de teren, de unde nu votau nici o vanzare de teren, au votat o vanzare de teren asa tam-nesam. Deci va rog domnilor liberali sa va uitati in bucataria dumneavoastra, in curtea dumneavoastra si sa lasati ceilalti colegi si lasati circul din Consiliul Local. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc, nu vreau sa mai fac nici un fel de referire, exista.. nu am.. ati avut suficiente... va rog ... domnul consilier dar eu cred ca au suficiente ... va rog

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

... a fost antamat ...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog sa imi permiteti sa intrerup sesiunea de interpelari. S-au facut numeroase interpelari. Am fost mai mult decat generos, nu cu timpul meu, ci cu timpul tuturor, sa avem posibilitatea sa ne exprimam orice parere, orice opinie vizavi de functionarea orasului intr-un trend pe care ni-l dorim cu totii. Acestea fiind spune, va rog sa intram in ordinea de zi.

Vreau sa va supun aprobarii dumneavoastra ordinea de zi. Am retinut din cuvintele dumneavoastra, domnul primar propune retragerea cu justificarea care a fost facuta a proiectului de hotarare de la punctul 44. Si revin sa va intreb daca sunt si alte opinii vizavi de celelalte puncte de pe ordinea de zi. Va rog, domnule consilier!

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Va multumesc mult, domnule presedinte! Am sa incerc sa fiu scurt, dar am sa aduc si argument. As dori retragerea de pe ordinea de zi a punctului numarul 23 si am sa argumentez acest lucru. La sedinta trecuta cand sa discutat punctul numarul 23 am fost un sustinator al ideii ca articolul 40 alineatul 1 si 2 din Legea 96 pe 2006 trebuie respectat pentru ca, fara indoiala, la acest articol se poate analiza foarte clar: legiuitorul a prevazut o norma imperativa si nu una dispozitiva. Ok. Dar noi in Consiliul Local, cand luam hotarari de Consiliu Local, trebuie sa verificam doua atribute, atat atributul legal, daca propunerea respectiva se incadreaza pe o dispozitie legala, cat si atributul oportunitatii. In ceea ce priveste oportunitatea, aici cred ca exista destule semne de intrebare, atata timp cat evenimentul tragic care s-a intamplat acum trei ani de zile in urma, a nascut si naste in continuare foarte multa emotie. Si din acest punct de vedere, consider ca atributul oportunitatii nu se verifica cel putin in aceasta sedinta de consiliul local.

Cu cea mai mare placere vom da credit, cred, dispozitiilor articolului 40 alineatul 1 si 2 din Legea 96 /2006, dar probabil, sau mi-as dori, la sedinta urmatoare ordinara de Consiliu Local. Intr-adevar, da, meritele domnul lui Banicioiu sunt foarte clare, in ceea ce priveste sustinerea financiara a sanatatii iesene, nimeni nu poate sa conteste acest lucru. Intr-adevar, domnul Banicioiu s-a remarcat prin faptul ca dupa o guvernare incompetenta a unui guvern incompetent, care a inchis unitati medicale, domnia sa, a sustinut si a reusit redeschiderea unitatilor

medicale inchise. Insa domnul fost Ministru Banicioiu era ministru in momentul intamplarii acelui eveniment tragic si, din punctul meu de vedere, nu a gestionat corespunzator situatia in cazul accidentului de la Clubul Colectiv.

Si aici inca un argument tehnic, si am incheiat discutia. Domnul profesor Calin Scripcaru, cu care cu mandrie pot sa afirm, a fost si profesorul meu, si ma mandresc cu acest lucru, va poate explica ceea ce ar fi trebuit sa stie si domnul Banicioiu la momentul respectiv, ca in ceea ce priveste situatia pacientului ars, asa intr-un mod atipic, exista doua momente critice: momentul imediat accidentului si momentul incepand cu a 20-a zi de la momentul accidentului, iar prin refuzul domnului fost ministru al sanatatii, de a transfera persoanele sau de a colabora in vederea transferului cu unitati medicale din strainatate incepand cu a 20-a, 21-a zi, au mai survenit si alte decese tragice, pentru ca sistemul romanesc nu a reusit sa se tina la inaltime din acest punct de vedere, probabil si din lipsa unei infrastructuri adecvate. Asa ca, cum am si afirmat, desi atributul legalitatii se verifica, din punctul meu de vedere, atributul oportunitatii, cel putin in aceasta sedinta de Consiliu Local nu se verifica si pentru a nu impinge consilierii locali sa voteze impotriva, adica sa incalce dispozitiile articolului 40 din Legea 96. Da? Cred ca ar fi oportun sa-l retragem de pe ordinea de zi, sa il punem in sedinta urmatoare de Consiliu Local, depasind si emotia momentului. Va multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Mulțumesc, domnule consilier! Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Am sa fac si eu un scurt comentariu la propunerea dumneavoastră, domnule consilier. De unde aruncam toata raspunderea morala a acelui incident pe umerii fostului ministru Banicioiu, in conditiile in care dumnealui a luat proasta mostenire a celorlalti ministrii ai sanatatii si a cedat-o pana la actualul Ministru al sanatatii, care si el a declarat ca este intr-o totala imposibilitate de a rezolva un caz colectiv. Este prima constatare.

Raspundere morala pentru ceea ce s-a intamplat la Colectiv avem noi toti, toti romanii. Ca toti am tratat cu indiferenta modalitatea de abordare a sistemului de sanatate publica si de educatie in Romania. Poate el mai mult decat noi toti, pentru ca l-a prins in acea pozitie, dar nu suntem nici instanta de judecata si nici instanta morala sa apreciem gradul de vinovatie a nimanui. Acolo a fost o tragedie pe care trebuie s-o lasam s-o judece cei care se ocupa de acest lucru intr-o modalitate impartiala si corecta, in temeiul legii.

Referitor la propunerea, au fost reluate toate hotararile de Consiliu Local de-a lungul timpului care s-au acumulat la Secretariatul Tehnic al Consiliul Local Iasi tocmai pentru a putea inchide finalul de an prin trecerea in revista a tuturor solicitarilor de la toti cetatenii care au apelat la noi. Si noi vom comunica fiecaruia dintre cetatenii care au solicitat, sa spunem acordul Consiliului Local, situatia in care se afla solicitarea lui, in ce sedinta a trecut sau n-a trecut, astfel incat sa avem, sa spunem si noi, o inchidere de activitate pentru anul in curs.

Dar revenind, daca prin lege ca se numeste Banicioiu, ca se numeste... oricum se numeste oricare parlamentar acreditat pe judetul si municipiul Iasi, este o chestiune care tine de respectarea legii, nu trebuie sa punem in carca nimanui ceea ce reprezinta de fapt un esec comun al sistemului de Sanatate Public, pe care trebuie sa si-l asume toate partidele, toate care au guvernat in ultimii 28 de ani, inclusiv cele care guverneaza in momentul de fata, pentru ca situatia inca nu este rezolvata. Este foarte simplu sa gasim un tap ispasitor. Dar de fapt noi nu cautam o persoana, ci cautam un intreg sistem care a ratat, a ratat intr-un mod deplorabil posibilitatea de a avea un sistem de sanatate cu care sa ne bucuram si noi romanii. Cati dintre noi nu apeleaza la asistenta medicala, avand in vedere de fiecare data intr-un termen aproape, de fiecare data comparativ: oare pentru copilul meu, sau pentru mine nu ar fi mai bine sa ma duc sa ma operez sau sa mi-l operez intr-o alta clinica medicala din afara tarii? Plecand de la presedintele Romaniei.

Deci, e o chestiune total subiectiva aceasta abordare, din punctul meu de vedere. Trebuie sa avem, sa fie un moment de intelepciune nationala felul in care abordam acest subiect si, sa ne gandim de fiecare data cu tristete ca momentul colectiv se poate repeta in fiecare zi in Romania, fara ca autoritatile sa poata face ceva in vederea evitarii acelei tragedii. De aceea spun: Nu vreau sa judecam cu sufletul, ci vreau sa judecam in temeiul legii ceea ce este sau nu este oportun fata de aceasta solicitare. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc! Sigur ca spatiul public al acestor zile a abundat in interpretari a tragediei de acum trei ani. Sau luat masuri mai mult decat consistente privind acoperirea unor zone care se pareau ca stau la baza unor neimpliniri ale sistemului medical.

Sa nu uitam ca pe ultimii 3 ani salariile personalului din unitatile sanitare a crescut foarte mult. Ceea ce este si normal. Si totusi ne regasim in aceeasi situatie de a interveni in, intr-o astfel de tragedie, ca si acum trei ani. Noi nu discutam emotiile, nu le comentam, nu ne raportam la emotiile dupa parerea mea pe care le traieste societatea romana, pe care le traieste statul roman, ci ne raportam la o litera de lege si o solicitare conform legii si, nu judecam cu inima, ci judecam cerebral si, trebuie sa luam decizia corecta vizavi de solicitare legala. Este singurul lucru pe care il cer, este singurul lucru pe care as solicit sa il aveti in vedere atunci cand comentam acest subiect.

Va rog sa discutam despre ordinea de zi. Domnul consilier Boz, va rog!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

In privinta ordinii de zi, pe langa faptul ca sustin solicitarea colegului nostru de la PSD.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Solicitarea o sustineti prin vot cand va cer votul, cand va solicit votul, domnule consilier.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Un singur argument in plus: acest om si-a amintit ca este parlamentar de lasi la jumatatea mandatului.

Sa ne lase sa-l uitam, sa isi duca el mandatul ... inca doi ani de zile

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Daca aveti probleme cu ordinea de zi...va rog

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Cu privire la punctul patru, o chestiune tehnica avem. In primul rand valorile sunt foarte mari. Am discutat si ieri in sedinta de comisii reunite. Problema e ca prin aprobarea acestor indicatori tehnico-economici cred ca CIC PO 03/F3

riscam sa ne blocam putin, in sensul ca ar fi foarte greu ulterior sa gasim o finantare la valoarea estimata a lucrarilor de reabilitare si atunci, va propun sa scoatem de pe ordinea de zi si, in momentul in care, in momentul in care identificam sursa de finantare, posibilitatea de a depune un proiect. Evident, noi nu avem o problema cu reabilitarea acestui monument de asta am si fost de acord cu achizitia cladirii, dar momentan nu cred ca este oportun sa, sa ne blocam cu acesti indicatori tehnico- economici. Haideti sa identificam o sursa de finantare si in momentul respectiv vom aproba si indicatori.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da. Am luat nota de propunerea dumneavoastră. Daca sunt alte intervenții pentru ordinea de zi, daca nu o sa imi dati voie sa trec in revista toate discutiile. In primul rand as vrea sa...Deci nu sunt alte interventii pe ordinea de zi.

Primul este Proiectul numărul 4 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ” Consolidare si reabilitare Casa Callimachi ”

Supun votului dumneavoastra amanarea solicitata de domnul consilier Boz.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Doua abtineri

Deci este respinsa propunerea de retragere de pe ordinea de zi a proiectului de la punctul 4.

Va informez sau va reamintesc ca la punctul 8 exista un amendament pe care toti consilierii il au la masa... pe masa. De asemenea si la punctul 9 exista un amendament.

Am ajuns la punctul 23

Proiectul numărul 23 - Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre domnul deputat Nicolae Banicioiu, in vederea organizarii biroului parlamentar

Supun votului dumneavoastra propunerea de amanare a acestui proiect.

Cine este pentru?

Dar nu trebuie sa le explicati domnul consilier ca eu sunt convins ca stiu.

Da, sigur daca mai facem un centru de afaceri intr-o scoala, e clar.

Impotriva?

Abtineri ?

Este respinsa solicitarea de amanare a proiectului. El ramane pe ordinea de zi.

Va reamintesc ca la propunerea initiatorului, proiectul de hotarare de la punctul 44 a fost retras.

Supun votului...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Ma scuzati. Ne puteti spune cate voturi au fost exact la proiectul care a fost respins. Va rog!

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Care dintre ele, va rog?

Domnul consilier local Ignat Etienne

La 23.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

10 pentru, 10 contra, amanari 3. Voturile, amanarile se contabilizeaza impotriva. Abtinerile se contabilizeaza la voturi impotriva, adica 13 la 10.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Impotriva propunerii. Acum inteleg de ce facea precizari domnul consilier Boz.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Domnule Boisteanu, va rog sa va abtineti, ca eu stiu ce precizari trebuie facute.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Cum sa ma abtin? De la ce sa ma abtin ?

Domnul consilier Boz Petru Eduard

De la comentarii inutile.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Nu... realitatea... Da. Am inteles de ce s-a solicitat numararea. Supun aprobarii dumneavoastra, propunerea facuta de domnul consilier Surdu pentru proiectul de la punctul 45. Proiectul numărul 45 Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri echivalent valoric intre terenul in suprafata de 836 m.p. din Str. Moldovei f.n., identificat cadastral in CV 30, parcela A 1038 (Anexa A) proprietatea municipalitatii si terenurile din Bld. Carol I nr. 44, identificat cadastral cu nr. 18623, C.F. 128539 in suprafata de 431 mp (Anexa B) respectiv cel din Str. Barboi nr. 6, nr. cadastrale 137387 si 137388 provenite din dezmembrarea C.F nr. 130244, proprietate privata in suprafata totala de 380 mp. (Anexa C);

Cine este pentru amanare?

Impotriva ? Doua

Abtineri? Trei erau? Nu ma ocup eu atunci.

Deci este amanat si proiectul de la... sau il scoatem de pe ordinea de zi?

Fata de cele discutate pana acum, supun aprobarii dumneavoastra ordinea de zi, cu toate modificarile care...sau discutiile care s-au realizat de fiecare sau pe punctele supuse dezbaterii.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Da. Va multumesc!

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Domnule presedinte de comisie, mai este o problema cu un proiect care nu a avut avizul comisiei de specialitate - 18. Avizul comisiei de munca si protectie sociala si este in continuare pe ordinea de zi. Trebuie retras.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Exista. Exista avizul, insa este unul nefavorabil, lucru care va fi adus la cunostinta consilierilor la momentul discutarii proiectului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Vreau sa va supun ca, fiind o dispozitie separata, este vorba de completarea pe care o avem toti consilierii in mapa. Daca sunteti de acord sa intre in ordinea de zi?

Cine este pentru?

Pentru corectitudinea contabilizarii voturilor si vreau sa va mai informez ca in finalul sedintei va fi necesar sa luati nota si de informarea privind implementarea hotararilor sau controlului realizat de Curtea de Conturi Iasi in primaria municipiul Iasi.

Intram in ordinea de zi.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Domnul presedinte!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule consilier!

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Da. Avand in vedere faptul ca amendamentul meu de scoatere de pe ordinea de zi a punctului 23 a cazut, doresc sa se consemneze ca nu voi participa la vot, la punctul 23.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da. Multumesc! Nu mai interveniti cu... Deja domnul consilier Aur isi pune problema unde va fi pauza de masa probabil.

Deci haideti sa intram in ordinea de zi:

Proiect nr. 1

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iași domnului Victor Spinei; Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare post mortem al Municipiului Iasi domnului Prof. univ. dr. Marin Burlea;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 (Acord de Parteneriat), Anexei nr. 2 (Protocol de Colaborare) si a centralizatorului de cheltuieli Anexa nr.3 din Hotararea Consiliului Local nr. 289 din 2018 pentru proiectul “Achizitie de Mijloace de Transport Public - 24 Autobuze Electrice”;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului. Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ” Consolidare si reabilitare Casa Callimachi ”;

Discutii?

Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea.. Multumesc, domnule presedinte, sa fac eu un mic comentariu: avand in vedere si cele propuse de catre domnul consilier Boz. Si proiectul nr. 4 si proiectul numarul 5, au stat, sa zicem, la indemana aceluiasi proiectant. Am analizat si noi cu maxima atentie, am avut discutii si cu cei din comisia de avizare CDE. Scenariul pe care l-a luat in considerare proiectantul fata de perioadele anterioare, ca am inteles ca s-au facut comparatii si cu reabilitarea unor alte obiective asa cum facem si noi de altfel de fiecare data. Ganditi-va: la monumentul Palatul Braunstein - studiul de fezabilitate a insemnat aproximativ 6 milioane de euro estimare, valoarea contractarii este 4. Aproape 4, - 3,8. La Baia Turceasca, studiu estimativ a insemnat aproape cu 60% decat valoarea contractata.

Scenariile bineinteles pe care le-a luat in considerare domnul Grumazescu au fost cele legate de, proiectantul, au fost cele legate in special de cresterea alarmanta a preturilor de cost pentru unele dintre materialele de baza a unor astfel de lucrari. Cresterea alarmanta a preturilor la ciment, cresterea salariului minim pe economie, cresterea tarifului orar foarte mare in ultima perioada, cresterea combustibililor si a celorlalte lucruri care l-au facut sa le prognoze peste circa trei ani de zile cand, prognozam noi ca vom ajunge la o astfel de semnare de contract de lucrari, la un pret ajustat cu un indice de crestere destul de mare asa cum se prognozeaza si economia nationala.

Cea mai mare parte dintre proiectele care se desfasoara acum in Romania sunt lovite de anularea contractelor de catre constructorii contractanti datorita acestor cresteri.

Cea mai mare problema o avem pe drumuri, iar ceilalti si pe autostrazi, pentru ca cresterea bitumului a fost de la 1,4 mii lei/ tona fara TVA, la 2,9 mii lei /tona fara TVA, pe preturile anului trecut. Adica nici nu a ajuns, ajungi intr-un mod fizic la sfarsitul unei lucrari si deja ti s-a dublat pretul unora din cele mai importante componente din procesul tehnologic. Acelasi lucru se simte si la ciment, la transporturi, la forta de munca vie etc etc..

De asta i-am si rugat pe toti proiectantii cu care proiectam acum: strazi, cladiri civile, si orice alta investitie, luati in calcul prognoza Institutului National pentru 3 ani in fata, nu mai veniti cu 3 ani in spate pentru ca riscam sa depreciem proiect cu proiect ! N-am avut nicio oferta depusa la Spitalul de recuperare. Suntem a doua faza de licitatie, tocmai pentru faptul ca, ofertantii au considerat total insuficient pretul estimat. Nu am avut oferta la Cresa numarul 1, nu am avut oferta la Cresa numarul 10. Trei obiective la care reluam a doua si a treia oara. Nu am avut oferta la reparatia acoperisului de pe C.A. Rosetti si am intrat din nou cu indicator la dumneavoastra si am refacut acesti indicator. Deci asta este motivul pentru care privim cu un pas inainte ca sa putem duce aceste proiecte la bun sfarsit. Este grija noastra, a tuturor, ca ofertarile sa fie corecte, sa fie bazate pe cantitati de lucrari. Noi nu ofertam proiectul, noi ofertam cantitatile de lucrari care sunt componenta proiectului. In aceasta faza suntem doar la studiu de fezabilitate, studiul de fezabilitate anul viitor vrem sa-l transformam in proiect tehnic de executie care detaliaza cantitati, categorii de lucrari, detalii de executie si toate celelalte lucruri tehnice, dupa care incep procedurile efective de... sa spunem licitare a lucrarilor care vor trebui facute acolo. De asta zic: nu, nu priviti nici in sens pozitiv, nici in sens negativ. Este o abordare strategica pe trei ani de zile si asa voi face la toate lucrarile, pentru a nu le mai bloca in procedurile publice si tot reintra de fiecare data ajustarea. O sa mai gasiti la punctul numarul...nu stiu care, cu amenajarea intrarii in fata primariei. L-am pus pe ordinea de zi. Acelasi motiv: doua licitatii.

Am avut valoarea, punctul nr 6, da, ca vin in ordine. 5, a fost, mii lei estimat prin S.F-ul facut acum un an de zile. Cea mai mica oferta a fost de 650.000 lei, cea mai mica, care presupunea cea mai proasta calitate si, probabil ca nici nu ajungeam cu ea la bun sfarsit. Am reevaluat tot proiectul si l-am adus din nou pe ordinea de zi. Am vrut sa fac aceasta prezentare pentru a nu face comentarii ulterioare. Multumesc!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Si eu am exact aceeași opinie, ca licitația va scoate in evidenta un pret corect. Sa dea Dumnezeu sa ajungem in aceeasi situatie, in care sa dam o nota justificativa, ca alegerea s-a facut la un pret neobisnuit de mic, ca legea prevede si o astfel de posibilitate, dar sa asteptam.

Va rog, domnule consilier Timofciuc

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Eu vreau sa intreb: totusi, atunci cand am facut achizitia acestui imobil, nu s-a facut o expertiza a structurii, soliditatii cladirii, pentru a vedea totusi ce cumparam?

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur. El a avut diverse functiuni, domnule consilier. De asta, nu mai insist. Va dau un singur exemplu: ca sa fiti fericit si bucuros asa cum sunt si eu sa impartasim aceasta bucurie. Imobilul fosta stare civila care este de 3 ori mai mic decat ceea ce am achizitionat noi, aflat imediat langa primarie in apropiere de Casa Callimachi, a fost vandut luna trecuta cu un milion doua sute cincizeci de mii de euro fara TVA, care este pe o suprafata de un sfert decat suprafata bunului achizitionat de noi. Are in jur de 500 de metri patrati, al nostru are 2.100 de metri patrati, suprafata construita etc etc, iar noi l-am cumparat cu 800.000 de euro fara TVA. Deci, am facut afacerea Consiliului Local.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Asa este, dar mai trebuie sa investim vreo trei milioane de euro in consolidarea lui.

De asta am pus intrebarea.

Domnul primar Chirica Mihai

Depinde de ce vreti sa faceti. Daca vreti sa-l transformam intr-o casa de locuit, nu intr-un muzeu, care presupune o totala alta abordare, o sa ne coste un pret. Aici vorbim despre studiul de fezabilitate care cuprinde, si de asta, va rog sa va uitati: consolidare, reabilitate si transformarea intr-un obiectiv public, care nu este egal cu consolidare, reabilitate si transformarea intr-o casa sau intr-o magazie sau in alta destinatie.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Ati spus 3 milioane de euro? Retin eu sau propunerea a venit de la domnul consilier Boz cu achizitionarea imobilului? Retin?

Domnul primar Chirica Mihai

Nu, propunerea a venit de la noi.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Destinatia a fost propusa de noi.

Domnul primar Chirica Mihai

Dar va mai fac cateva elemente comparative, ma iertati, cum spuneam consolidarea, doar partea de consolidare, la Casa Braunstein, 4,1 milioane euro, consolidarea la Baia Turceasca care costa aproximativ 5 milioane de euro si refacerea arhitecturala la nivel de detaliu. Daca vreti si o comparatie cu Palatul Culturii care s-a dus spre 65 milioane de euro, consolidarea la Corpul A al Universitatii, s-au cheltuit pana acum 26 de milioane de euro si le mai trebuie 60 de milioane de euro ca sa o termine. Deci elemente comparative ca sa vedeti ca suntem oarecum pe aceeasi lungime de unda. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. In ordine, va rog domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc, domnule presedinte! M-am uitat si eu cu deosebita atentie la cifrele de la anexa 1, valoarea estimata indicatori economici, intr-adevar cifrele sunt generoase. Dar asa am facut si comparatia, de exemplu, cu un alt obiectiv Casa Pogor, unde cifrele din ce stiu eu sunt la jumatate din cifrele propuse pentru consolidarea si reabilitarea Casa Callimachi. Asa ca as dori doamna secretar, sa se consemneze ca la acest punct nominal, da? nu ma voi abtine, dar sa se consemneze ca domnul consilier Gavril Mihai Liviu s-a abtinut, da? Deci, cu nume si prenume ca imi da dreptul Regulamentul de Desfasurare a sedintelor Consiliul Local. Va multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur, as prefera sa va duceti pana la urma informația si sa observați faptul ca intr-adevar Casa Pogor este scumpa la consolidare si va mai spun dintr-un mic secret pe care nu-l stiti. Pentru Casa Pogor a mai fost consolidat o data, deci ea a trecut prin proces de consolidare, ce vedeti dumneavoastra acolo sunt niste zugraveli pe care trebuie sa le faca cu suma aia colosala despre care discutati dumneavoastra. Pogor a fost consolidata, a trecut si dupa cutremurul din 1977, a fost printre putinele obiective preluate in grija Statului Roman de atunci, si trecute intr-un program masiv de consolidare, inclusiv Primaria Municipiului in care ne aflam acum, de asta nu ma ingrijoreaza foarte mult situatia pentru ca am expertizat-o si stim exact care este starea de sanatate tehnica a acestei cladiri. De asta zic, ca e bine sa ne consultam, informatiile pot fi sa spunem diferite de la o casa patrata la alta. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc! Va rog domnule consilier Bostan!

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Tot o clarificare as dori si eu aici. La proiectul urmator la Casa Berthelot, am aprobat niste indicatori intr-o sedinta anterioara, pretul era undeva estimativ la 950 de euro pe metru patrat. Acum venim in aceasta sedinta cu o propunere de marire a indicatorilor cu undeva 15%, adica ajunge la 1.100 de euro pe metru patrat...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Suntem la Callimachi...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

... Ma lasati sa imi duc logica la bun sfarsit? Eu explic asa inginereste... intrebarea era legata evident de Callimachi. Deci daca la Bertholt am aprobat 950 de euro si acum venim si spunem ca ne trebuie 1.100, acuma la Callimachi aprobam 1.500? De unde stim ca nu va trebui sa ne gandim 1800? Asta e intrebarea, adica avem un studiu atat de clar pe care ne putem baza? Sunt multi bani intr-adevar, dar niciodata nu vom plati mai mult de atat, nu vom suplimenta bugetul asta? Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Domnule consilier, sa fiu sincer, nu va pot raspunde cu da sau cu nu si dintr-un singur motiv, daca ne apucam de lucrari sa spunem perspectiva urmatorilor trei ani, prognoza pe care am facut-o noi, in perspectiva in care decurge economia romaneasca cea pe care o stim astazi, sigur ne putem baza pe aceste cifre. Daca de maine sau de anul viitor, intram in criza economica prin care Romania ca si toata Europa si lumea au mai trecut, sigur va trebui sa vedem ce este de facut mai departe. Fata de prima observatie este legat faptul ca noi am aprobat indicatorii estimativi, neavand la data respectiva decat un studiu de prefezabilitate, in care am luat un cost mediu pe consolidarea unui asemenea tip de monument, de data aceasta avem chiar o expertiza tehnica detaliata si o propunere, sa spunem, facuta de un proiectant care a facut probe, care a verificat cladirea din punct de vedere tehnic si care vine cu aceasta propunere. De asta zic ca totul va fi variabil de decursul economiei romanesti. Faceam un calcul cu colegii nostri de cate ori s-au modificat indicatorii tehnico-economici la consolidarea si reabilitarea Bibliotecii Central Universitare, de aproximativ 6 ori, a inceput cu 5 milioane si s-a terminat cu vreo 28 pentru ca de fiecare data s-a detaliat proiectul tehnic si tot s-a reluat, sau Palatul Culturii sau faceam trimitere cat a costat Opera din Sydney, ca voiam sa facem si noi o chestie estimativa comparabila cu un edificiu cultural de aceasta talie. A inceput cu aproximativ 95 de milioane de dolari si s-a terminat cu o depasire de 250 % pana cand l-a finalizat constructorul de acolo. Deci o sa vedem la timpul potrivit, pentru ca lucrarile au durat 15 ani la Opera din Sydney, deci a fost un efort pe termen lung care a presupus bineinteles si tamponarea de fiecare data cu influenta economica a anului respectiv asupra modului in care se plateau lucrarile. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. va rog, domnule consilier Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Da, multumesc domnule presedinte. Voiam in primul rand sa-i amintesc domnului consilier liberal care facea precizarea de achizitie, achizitia a fost la aproximativ 800 de mii de euro, ceea ce era 2300 m aproximativ inseamna 300 de euro metrul patrat, ceea ce eu cred ca e un pret foarte avantajos mai ales ca dumneavoastra, am vazut ca pricepeti si faceti destule afirmatii cu privire la evaluari si cred ca va dati seama ca e un pret foarte bun. Mai mult decat atat, in ceea ce priveste reamenajarea acestei cladiri, nu vorbim aici de o cladire adica noi nu urmarim un profit de aici, noi urmarim o chestiune de calitate, o chestiune optima. Sunt lucrari de interventie care presupun demolari, fara bineinteles fara a afecta functiunea imobilului respectiv si intr-adevar costurile nu pot fi evaluate ca si in cazul unei constructii noi cu un nivel de finisaje mic spre mediu. De asta tin sa precizez ca ar trebui o analiza mai atenta in ceea ce priveste acest imobil. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da sigur, e o cladire de Patrimoniu si toate interventiile o sa ajunga de la simplu la dublu ca si costuri. Daca nu sunt alte interventii supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru? Va rog sa va exprimati votul, in asa fel incat sa poata sa fie cuantificat. Pentru?

Impotriva?

Abtineri? Sunt 10 ...

Proiectul de hotarare este respins.

(Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu s-a abtinut).

Mergem mai departe.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 333/10.08.2018 pentru obiectivul ”Consolidare si reabilitare imobil Str. General Berthelot, nr. 18”;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Haideti domnilor consilieri, domnul Nedelcu, votati? Da! Atunci da, multumesc.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 77/28.02.2018 pentru obiectivul “Reabilitare acces Primaria Municipiului Iasi”;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Domnule consilier, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar daca... cu dumneavoastră vorbesc domnule consilier Timofciuc Razvan. Votul inseamna: da, nu sau abtinere! Va rog, sa va inscrieti intr-una din linii... Sunt mai multe... Cum? Haideti domnul consilier.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.09.2018; Discutii? Va rog, domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Noi nu vom vota aceasta execuție bugetara. Bun, oricum luam act de conținutul ei. Estimam ca pana la finalul anului nici macar la 50% nu ajungem cu executia pe partea de investitii daca acum suntem la 32-35%, la cat suntem, si din nou cu siguranta la anul vom avea anuntate sume record pentru investitii care...Cred ca de la inceputul mandatului, in nici un an nu s-a ajuns cu executia bugetului pe partea de investitii la o cifra cat de cat rezonabila, nu, daca nu e suta la suta, dar macar sa ne apropiem la un 80 la un 90. Deci nu putem sa certificam asa ceva si vom vota impotriva.

(domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian a iesit din sala de sedinta).

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc, daca sunt alte opinii. Va rog domnule consilier Surdu!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Nu-mi explic aceasta atitudine de a nu vota executia bugetara, pentru ca noi consilierii primim indemnizatia de consilier si de participarea la sedintele de comisii din aceasta executie bugetara. Deci suntem, cei care voteaza contra, inseamna ca aceste indemnizatii si tot ceea ce ni se cuvine noua ca si activitate de consilier, sa ramana la Consiliul Local. Multumesc.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Permiteti- mi, nu are nici o legatura cu indemnizatia de consilier, nu asta am avut in vedere. Este un mesaj foarte clar in privinta. V-am spus de la bun inceput, in privinta aceste executii bugetare nu se intampla nimic cu votul nostru, atat s-a realizat.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Dar nu repetati. Am inteles. Daca aveti ceva in plus.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu vad nici o legatura cu a lua sau nu indemnizatia, atat timp cat venim aici si ne exercitam atributiile.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Am inteles, va multumesc! Daca sunt alte discutii? Nu sunt, supun votului!

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? 7 voturi impotriva.

Abtineri? 1 abtinere.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind reintregirea / redistribuirea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2017;

Discutii? Domnule consilier Timofciuc Razvan.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Noi vom aproba acest Proiect de hotarare pentru ca sunt cateva amendamente care presupun investitii la scoli si le sustinem, dar atragem atentia ca se iau foarte multi bani de pe zona de investitii, de pe zona, la capitolul transporturi aproape 1 milion de lei pentru constructia podurilor din zona Cicoarei, se iau bani de la reabilitarea strazilor, bani de la strazile care sunt deja contractante, inclusiv contractate inclusiv soseaua Barnova, strada Strugurilor, Soseaua Iasi-Voinesti si nu, nu este un semn de bun augur faptul ca se iau bani la aceste investitii. Dar pentru ca sunt multe alocari de fonduri pentru scoli, vom sustine acest Proiect de hotarare. A si inca un aspect daca imi permiteti, se iau iarasi bani 500.000 lei, 500.000 lei de la proiectarea, realizarea, documentatiei pentru Sala Polivalenta, un amendament pe care noi l-am sustinut atunci cand am votat bugetul la inceputul anului, l-ati aprobat cu totii si acum vedem ca se iau banii alocati in urma acestui amendament.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc, daca sunt alte interventii, va rog domnule consilier Postolache!

Domnul consilier local Postolache Andrei

Multumesc. Sunt convins ca au fost discutate si ieri la sedinta de Comisii, la care nu am ajuns, imi cer scuze, dar poate ar fi bine oricum sa repetam pe scurt si aici astazi. Vad ca se iau foarte multi bani de la tot felul de proiecte de transporturi, la podul peste Bahlui, la reabilitare de diverse strazi, daca ne puteti spune va rog pe scurt, care sunt motivele pentru care am facut aceste reduceri?

(domnul consilier local Boz Petru Eduard a iesit din sala de sedinta).

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da, mulțumesc, va rog domnule primar!

Domnul primar Mihai Chirica

Da, am sa-l prezint un pic mai in larg. De principiu lucrurile stau oarecum taman invers, pentru ca intenția noastra este de a utiliza cat mai mult din acest excedent, de asta el a fost transferat in cea mai mare parte si el, acest proiect, trebuia citit impreuna cu Proiectul de rectificare bugetara, unde se vedea foarte clar ca sumele care apar acum in minus pe Proiectul de redistribuire a excedentului, sunt de fapt acoperirea unor altor cheltuieli de care au nevoie listele noastre de investitii, degrevand bugetul local, nu excedentul bugetului local. Si pe intrebarea punctuala. Podul Cicoarei, am demarat prin ordin de incepere a lucrarilor a fost estimata o productie care acoperea aproape jumatate din pod, licitatia publica a durat cat a durat, a fost angajata suma, s-a lasat exact cat a propus constructorul ca mai poate executa pana la sfarsitul acestui an, aproximativ 900.000 lei. Toate celelalte obiective au urmarit o analiza foarte atenta pentru a putea face ca la sfarsitul anului excedentul sa nu fie foarte mare, sa fie un excedent relativ normal, in ceea ce priveste acoperirea celorlalte obligatii contractuale multianuale, fara a putea acumula din acest excedent o suma foarte mare. In sens contrar am facut diminuarea bugetului pe sume apartinand din venituri ale Municipiului Iasi, acoperite fiind cu sume din excedent, asa cum o sa vedeti si la sanatate si in alte capitole bugetare.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte interventii? Nu sunt, prin neprezentare. Supun votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat. Unanimitatea consilierilor prezenti.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2018;

Va rog sa tineti cont, asa cum a precizat la proiectul trecut si domnul consilier, sunt amendamente si la proiectul 9 este amendament. Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru? Aveti? Nu.

Domnul primar Mihai Chirica

La 14, dar trebuie facut in corijarea bugetului local. Da.

Domnul consilier local Ciobotaru Florin

Daca imi permiteti si imi cer scuze si colegilor consilieri. Eram foarte concentrat pe Proiectul de hotarare numarul 14 si in mod deosebit pe suma acordata Galei Excelentei, o manifestare dedicata exclusiv invatamantului preuniversitar. Rugamintea mea este, in calitate de reprezentant al acestui segment socio-profesional, sa formulam, sa formulez urmatorul amendament: va rog sa aprobati majorarea sumei alocate Galei Excelentei cu 10.000 lei, adica in loc de 30.000 lei, sa fie 40.000 lei. Inteleg ca acuma se impune formularea acestui amendament, si nu la Proiectul de hotarare numarul 14. Multumesc.

(domnul consilier local Pintilei Mihail a iesit din sala de sedinta).

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Asta ati propus dumneavoastra, sa vedem daca executivul nu ...

Domnul primar Chirica Mihai

Da, in principiu am vazut solicitarea pe care mi-a facut o si Inspectoratul Scolar Judetean in cursul zilei de ieri, si rog colegii mei, din fondul de rezerva suplimentam la acest capitol bugetar aceasta cheltuiala, care intra pe programul evenimentelor de noiembrie -ianuarie cu inca 10 mii de lei pentru Gala Excelentei in Educatie, cea sustinuta de catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, multumesc.

Domnul consilier local Florin Ciobotaru

Eu imi cer scuze, eu cred ca domnul primar este consecvent. Pe 7 decembrie 2017 cand Gala Excelentei a avut loc in institutia pe care o reprezentati cu cinste, domnia sa spune asa:” Voi sustine, voi sustine mereu excelenta in educatie!” Iata ca se confirma ca asa este. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Probleme? Nu?

Domnul primar Mihai Chirica

Exact ceea ce am spus, sumei alocate de pe programul de evenimente din fondul de rezerva cu 10.000 lei. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, multumesc !

(domnul consilier local Boz Petru Eduard a intrat in sala de sedinta).

Doamna director Apetroaie Maria

Nu vorbeste la microfon.

Domnul primar Mihai Chirica

Daca gasiti aceasta sursa, multumim foarte mult ... S-a realizat? de la data interpelarii pana in momentul interpelarii? Deci prin suplimentare de venit. E si mai bine asa.

A fost o regie foarte buna

Domnul primar Chirica Mihai

Este o regie foarte buna

Numai ca nu toti adera la ea de fiecare data. Da supun votului, cine este pentru? Bineinteles, cu in ansamblul Proiectului de hotarare cu tot cu suplimentarea amintita si cu amendamentul care il aveati deja la mapa domniilor voastre.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S. C. Ecopiata S.A. si estimarile pentru anii 2019 - 2020;

Discutii? Va rog domnule consilier.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Voi incerca sa fiu foarte constructiv, desi va spun sincer la inceput ca sunt foarte dezamagit acest proiect si am sa aduc cateva argumente. Anul trecut am aprobat pentru prima data Regulamentul de Organizare si Functionare al Pietelor la insistente de aproape jumatate de an, desi acest regulament trebuia sa fie de acum, din 2010. Am avut sapte ani in care pietele au functionat asa cum a functionat, sa zicem mai putin legal in municipiul Iasi. La propunerea de buget din acest an am criticat foarte mult ca nu avem un buget al investitiilor, in ceea ce priveste modernizarea pietelor. Acum la rectificare veniti si ne spuneti ca din investitiile aprobate si alea o sa le reducem. As zice, si fac un apel la toti consilierii locali, chiar nu avem noi mandria asta de a avea o piata la standarde moderne in municipiului Iasi, chiar nu putem ca in decurs de doi ani de zile sa punem in practica un proiect pentru pietele din municipiul Iasi asa cum meritam? Vasluiul, Botosaniul au piete mai moderne decat avem noi in Iasi si nu ne putem compara la nivel de buget, cred. Chiar nu credeti ca ar trebui sa demaram cel putin pentru o piata in municipiul Iasi, sa avem parcare subterana, sa avem o piata la conditiile din anul 2018.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Domnule consilier, va atrag atentia ca e necesar atunci cand vorbim de rectificare unui buget, nu vreau sa va intrerup sau sa fiu nepoliticos, data asta. Nu credeti ca ar trebui la un buget sa veniti cu niste sume, sa sustineti printr-o modificare cu sume? Eu asa stiu ca se consolideaza un buget.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Tocmai am zis mai inainte ca bugetul de investitii prezentat acum fata de bugetul aprobat in acest an, desi stiti ca si la buget am rugat pe domnul primar atunci sa vina cu un plan, si mi-a zis ca o sa vina cu un plan dupa ce S.C. EcoPiata va depune bilantul, iar dupa ce si-a depus bilantul am primit o adresa de la EcoPiata in care imi spunea ca vor face investiti in limita bugetului aprobat si atat, adica astea au fost toate investitiile. Eu acum vin in fata si a dumneavoastra pentru ca vorbim despre S.C.EcoPiata, cea care administreaza pietele din municipiul Iasi, si aici cred ca ar trebui sa facem totusi un front comun si v-am spus la inceput, incerc sa fiu chiar foarte constructiv, desi nu imi convine deloc situatia asta in care bugetul de investitii este redus. Multumesc.

(domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian a intrat in sala de sedinta).

(domnul consilier local Pintilei Mihail a intrat in sala de sedinta).

Domnul primar Mihai Chirica

Daca imi permiteti domnule presedinte. Facem o mica confuzie, daca nu una chiar foarte mare.

Aici vorbim despre bugetul de investitii al unei societati comerciale. Ce spuneti dumneavoastra, vorbim despre o investitie sau eventual o programare a unei investitii multianuale, care trebuie sa fie o investitie publica. Acesta este motivul pentru care stagnam in momentul de fata si cu Hotelul Municipal, pentru ca Hotelul Municipal, prin lege, asa a fost emisa Legea bugetului, bugetelor locale si nu o putem modifica noi, nu permite efectuarea de investitii publice pe spatii de cazare hoteliere, decat din veniturile pe care le realizezi din aceasta activitate. E foarte clara, foarte ferma si nu putem sa incalcam si nici nu putem incerca acest lucru. La fel si pe piete. Aici vorbim despre bugetul unei societati comerciale, care are un buget, daca v-ati uitat total de circa 6,5 milioane lei, estimat in euro circa 1,2 milioane euro. Ganditi-va ca doar modernizarea unei piete i-ar depasi bugetul total al companiei de cateva ori. Ea, ca entitate juridica de sine statatoare nu isi poate permite, prin statutul acestei companii o asemenea abordare. De aceea, domnul director stie ca are in tema sa elaboram un Master Plan pe care sa il propunem Consiliului Local, prin care noi sa ne asumam, prin retragerea bunului modernizat si apoi reluarea, sa spunem, asocierii si darea in administrare catre societatea comerciala aceluiasi bun modernizat, exact cum am facut cu Regia de Transport Public de Calatori, printr-o investitie publica. De asta spun, ca sa nu confundam lucrurile, ei si-au adoptat modificarea bugetului exact pe situatia societatii comerciale, asa cum este ea astazi. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da multumesc, va rog domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc, domnule presedinte. De data aceasta, la acest punct, nu mai sunt in asentimentul domnului coleg distins Etienne. Eu cunosc foarte bine activitatea Societatii Comerciale EcoPiata S.A, nu ascund faptul, este si publica, am fost membru in Consiliu de Administratie si stiu exact cum functioneaza aceasta societate. Acum, observ ca pe punctul 10 la ordinea de zi, avem un Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului, deci in primul lucru suntem in materia rectificarii bugetului si nu a unui buget, care sa sustina investiti, asa cum a spus si domnul primar. Doi, principala critica adusa este ca se renunta la obiective de investitii prin aceasta rectificare. Deschidem foarte, foarte mare atentie, materialele puse la dispozitie si observam ca punctual obiectivele de investitii la care se renunta sunt urmatoarele: proiect recompartimentare hotel Municipal, hotel Municipal nu mai este la EcoPiata, reparatie capitala, ma rog, W.C. public Piata Alexandru cel Bun, cred ca ne-a oferit explicatiile necesare ieri in sedinta de Comisii reunite, domnul director de la EcoPiata s-a renuntat la acest obiectiv de investitii, in virtutea faptului ca se doreste o modernizare in ansamblu a pietei Alexandru cel Bun pentru perioada urmatoare si nu s-ar mai fi sustinut oportunitatea doar pentru acest segment si sistem automat de taxare W.C. public. Deci nu vad care sunt obiectivele de investitii la care se renunta si care ar trebui sa atraga critica cu privire la acest punct pe ordinea de zi. Atata am avut doar cateva chestiuni.

Da, mulțumesc pentru completarea dumneavoastră. Daca sunt alte completări, discuții? Nu sunt supun votului. Cine este pentru?

Domnule Timofciuc, urmeaza impotriva...pai nu, urmeaza sa va atrag...erati pe telefon de asta. Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2018 al Societatii Compania de Transport Public S.A. Iasi si a estimarilor pentru anii 2019 - 2020;

Discutii? Va rog domnule consilier Postolache.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Buna ziua! As avea o intrebare catre domnul director la CTP. Cate bilete s-au vandut pana acum prin sistemul de plata cu telefonul 24 Pay. Si a doua intrebare, am vazut, nu mai gasesc acum, o sectiune, au crescut cheltuieli cu piese de schimb mai mult decat am planificat si as fi curios care e motivul, tinand cont, ca totusi, parcul auto se intinereste si avem din ce in ce mai multe mijloace, care teoretic cel putin ar trebui sa se strice mai, mai rar. Multumesc. Astea doua intrebari.

(domnul consilier local Ignat Etienne a iesit din sala de sedinta).

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, multumesc. Va rog domnule director, daca puteti aduce cateva informatii in plus.

Domnul director Stoica Cristian

Da, prin sistemul 24 Pay, pana la acest moment s-au vandut in jur de 33.000 de titluri, aici cuprinzand bilete, abonamente, abonamente de zi. Deci situatia, media vanzarilor pe zi este undeva la 3000 lei, prin acest sistem 24Pay.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Si cu piesele?

Domnul director Stoica Cristian

Daca observati, exista doua sectiuni acolo, in care spunem ca pe partea cu tramvaie, intrucat sunt destul de vechi si necesita manopera si piese mult mai multe, comparativ cu tramvaiele, din cauza aceasta au crescut cheltuielile cu piesele. La autobuze in schimb, dupa implementarea proiectului a rezultat o scadere de personal cu 83 de oameni, pe care i-am redistribuit sau care au iesit la pensie. Deci autobuzele au adus economia scontata, acum daca vom investi si in tramvaie, speram sa nu mai creasca atat de multe cheltuielile cu piesele.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da multumesc pentru precizarile aduse. Daca sunt alte interventii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva? Abtineri? In unanimitate. Proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii de Consiliu Local al Municipiului Iasi nr. 1 din 25.01.2018 in vederea implementarii proiectului “Scoala DA!”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat intre UAT - Municipiul Iasi, Asociatia "Salvati Copiii Iasi, Scoala Gimnaziala "Ion Neculce" Iasi, Directia Crese Iasi;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat - Proiect turistic Aventurist Romania; Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor din luna noiembrie - decembrie 2018, ianuarie 2019;

Discutii? Va rog domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc domnule presedinte pentru cuvantul acordat. Cand acest proiect a fost trecut prin comisia de specialitate unde sunt membru am mentionat abtinere, pentru ca as dori, adica in momentul respectiv, adica ieri nu am avut toate datele necesare si as dori doar cateva clarificari. La anexa 1, punctul 8 observam ca suma destinata este una foarte generoasa, 740.000 de lei. Intelegem ca un firesc al situatiei cheltuielile cu ocazia actiunilor de omagiere ale miscarii revolutionare, animatii pe tema mos craciun, colindatori la primarie si asa mai departe, dar as dori sa stiu exact cat din aceasta suma este acordata pentru Revelion in strada, deci pentru actiunea Revelion in strada si ce anume presupune actiunea Revelion in strada. Am cautat in materiale si nu am gasit lamuriri cu privire la acest lucru. Atat.

(domnul consilier local Ignat Etienne a intrat in sala de sedinta).

Va rog domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, in principiu am urmărit exact sumele alocate si in anii precedenti si practic am reusit sa le stabilizam de vreo doi ani de zile. Revelionul in strada va cuprinde printre altele spectacolul la trecerea dintre ani si foc de artificii, un cuvant deosebit de uzitat atat in Romania cat si peste hotare. Speranta mea este sa fie unul frumos si plin de consistenta emotionala, acuma Dumnezeu stie cum va fi pana atunci. Foc de artificii care sigur ca da il vom face in coordonarea cu celelalte, sa spunem, institutii ale Statului. Noi am spus foarte clar intre aspectul subiectiv, emotional care guverneaza de regula un lucru care ne este sensibil tuturor, ceea ce facem noi pentru tanara generatie si in special pentru copii, respectarea avizelor, autorizatiilor si celorlalte lucruri care trebuie facute de orice autoritate care respecta Statul de Drept, eu nu le amestec niciodata si n-am s-o fac toata viata mea. Singurul lucru care te doare este ca acea institutie nu ne-a lasat sansa sa venim cu alta propunere, deci a dat-o cu cateva ore inainte, asta arata aspectul subiectiv, cand putea sa ne cheme a doua zi, a noua zi si sa spuna: veniti sa discutam, sa analizam poate gasim o solutie mai buna, mai frumoasa, mai inteleapta care sa poata suplini si deficientele legii si celelalte autorizatii eliberate si toate celelalte lucruri. Asa ar fi facut sa spunem o institutie responsabila pentru sa spunem viata acestei cetati, dar nu s-a intamplat. De aceea noi vom analiza foarte obiectiv fiecare element de natura legala, astfel incat sa nu ne punem in conflict cu nici una dintre institutiile Statului Roman, dar nu putem sa prejudiciem, sa spunem asteptarile si asteptarile indiferent ca voi face eu acest spectacol sau il va face un alt primar sau alti primari de-a lungul istoriei acestui oras, a ramas traditional ca si cel de sarbatorile Iasului, nu neaparat pentru noi ca suntem destul de tabaciti si uzitati in ceea ce priveste frumusetea unui spectacol, dar mai ales pentru cei mai tineri dintre noi. Multumesc foarte mult pentru intrebare.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va rog domnule consilier...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Daca sunteti amabil domnule primar, pentru ca la sarbatorile Iasului am vazut foarte defalcat, de exemplu, la obiectivul revelion in strada, daca este vorba si despre concerte si inca o data prima solicitare - cat din suma totala de 740.000 este pentru aceasta actiune revelion in strada. Daca puteti face o estimare, doar atat.

Domnul primar Chirica Mihai

O estimare, data trecuta am reusit sa avem oarecum conturat concertul pentru ca aveam deja, sa spunem, programul cat de cat schitat. De data aceasta vom incepe sa-l si exprimam public, pe masura ce reusim sa cooptam un numar cat mai mare de artisti, care ar putea sa faca, sa spunem subiectul dezbaterii celor care au nevoie de acest.. ma refer la public. Din suma totala de circa 740, anul trecut de exemplu ne-a costat concertul cu toate sarbatorile aproape 900.000 de lei. Anul asta am spus ca nu ne putem permite mai mult de atat motivat si de incasarile de la sarbatorile orasului, pe care le-am estimat in totalitate la circa 600.000 de lei si am spus ca nu vom cheltui mai mult de 600.000 de lei pentru trecerea dintre ani, pentru ca este maximum pe care l-am putut strange de la sarbatorile Iasului. Daca la anul vom strange mai mult, ne vom permite mai mult, daca nu, cat ne vom putea permite. Multumesc foarte mult. De aceea daca o sa va uitati si rectificarea bugetara la venituri vine cu suma estimata cu banii pe am reusit sa ii colectam de la sarbatorile orasului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Va rog domnule consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Noi nu vom... noi consilierii PNL nu vom sustine acest proiect de hotarare. Am facut solicitari in repetate randuri pentru a ne transmite o informare, domnule primar, cu privire la defalcarea cheltuielilor cu organizarea Sarbatorilor Iasului, Sarbatorilor de iarna, Festivalului International al Educatiei si niciodata nu ati binevoit sa ne transmiteti aceste cheltuieli defalcat. De aceea nu vom sustine acest proiect de hotarare si nici un alt proiect care presupune organizarea acestor tipuri de evenimente, pana cand nu va exista o mult mai mare transparenta in cheltuirea banilor publici.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Am inteles. Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Da, imi cer scuze. Chiar nu voiam sa intervin, dar vad ca distinsul coleg liberal nu intelege un lucru. Insista, insista sa ne demonstreze ca nu-i de acord cu dezvoltarea orasului. Va pun o intrebare, nu vreau niciun raspuns. Colegii dumneavoastra pe data de 14 octombrie s-au bucurat tare mult de ceea ce a facut Primaria Municipiului Iasi. Va rog sa procedati la o aducere aminte si sa votati pe viitor, ca erati tare mandri acolo, distinse coleg. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da multumesc. Daca nu sunt alte interventii, va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule presedinte, se face o confuzie intre un gest de politete, faptul ca am dorit sa fim prezenti la acea seara a valorilor si faptul ca ne-am eticheta sau ne-am mandrit extraordinar de mult cu acele distinctii. Acele distinctii sunt unele care ne indatoreaza, ele nu atesta decat faptul ca suntem noi in acest mandat in an centenar si e valabil pentru toti consilierii. Nu atesta, nu sunt eu stiu cum sunt titlurile de cetatean de onoare care se dau pentru anumite merite...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Haideti sa revenim la subiect va rog...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

In rest, si cu asta inchid, pentru ca eu vreau sa fie foarte clara pozitia noastra, daca am fi lipsit atunci cu siguranta ati fi spus ca este... suntem lipsiti de bun simt si ca nu suntem in stare macar sa facem act de prezenta la o astfel de manifestare, dar nu confundati lucrurile pentru ca deocamdata acele plachete, acele distinctii nu fac decat sa ne indatoreze pe noi consilierii sa ne ridicam la nivelul la care sunt asteptarile iesenilor.

Domnule consilier, va mulțumesc pentru precizările facute. Același sentiment de adanca onoare il trăiesc si eu pentru primirea acelei distinctii. Regret din suflet ca n-am putut fi in acel cadru festiv, mai mult decat onorant. Ideea era numai ca sa ne implicam mai mult, adica noi am fost, am vazut-o ca pe-o motivare cu mult mai mult timp inainte decat ati vazut-o dumneavoastra numai de la 14 octombrie incoace. Va multumesc. Domnule consilier, daca sunteti pe subiectul proiectului, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pe subiectul prelungirii fara motiv a timpului afectat pentru dezbaterilor de cuvant, v-as ruga, domnule primar poate facem sedintele dupa ora 4:00 dupa-amiaza sau sambata dimineata, multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da, dumneavoastra....

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pe subiect.. pe subiect domnule presedinte...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, am inteles.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pe subiectul evenimentelor organizate de Primaria Municipiului lasi, pentru ca tot s-a adus in discutie...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da daca tot nu se voteaza din partea liberalilor ...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pai da stati putin, suntem obligati sa votam, noi venim aici ca sa gandim sa luam o decizie...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Pai da nu.. da.. ati anuntat prin liderul dumneavoastra ca nu votati si acuma tot venim si dam istoria inapoi. Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pai da n-avem voie sa vorbim. Pai atunci noi ce.. venim aici numai daca votam... Pai atunci spuneti-ne la care votati veniti, la care nu .. nu

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Ati venit sa vorbim, nu sa votam.. de acord.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Venim sa dezbatem, eu asta zic ca-i rolul consilierilor, sa vina sa dezbata si ce crede fiecare cu mintea lui, cu pregatirea lui si cu morala lui, ca-i mai bine aia voteaza.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Domnule consilier, da la comisii ce mai facem?

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Poftiti?

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

La comisii ce mai facem? Daca aici trebuie sa reluam si..

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Da nu reluam, eu vreau sa spun o chestie pe care nu am spus-o ieri la comisie...

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Ieri in 45 de minute am terminat timpul acordat comisiei..

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Am fost mai operativi..

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

La comisii nu ne vede presa...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog, va rog, treceti la subiect...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Da, referitor la calendarul de evenimente, asta am vrut sa propun domnului primar. Daca nu vom putea organiza foc de artificii, care ne costa oricum foarte mult si ISU ne pune bete-n roate, eu propun sa facem artificii, fiecare consilier venim cu cate o artificii in mana aici, sau si toti ceilalti iesenii, iesim mult mai ieftin si mai frumos... da.. suntem bucurosi la fel. Nu e neaparat sa facem foc de artificii de 100.000 de euro.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Intr-adevar unii se pricep la circ, da asta nu inseamna ca pot face si artificii.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, va rog, va rog sa va revizuiti pozitiile si sa va reincadrati in ordinea de zi si in disciplina sedintelor de Consiliu Local. Daca sunt alte interventii la subiect? daca nu sunt, supun votului.

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? 8 voturi

Abtineri? 1 abtinere.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind aprobarea implementării proiectului "Conferința Inaugurala a Asociației Teologice Ortodoxe Internationale (IOTA)", in perioada 28 noiembrie 2018 - 13 ianuarie 2019;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind aprobarea modificării si completării Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestarilor si actiunilor incluse in Programul Centenar al Primariei Municipiului Iași pentru perioada 2017 - 2020;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 330 din 29 octombrie 2015 privind aprobarea unor reglementari la punerea in aplicare a prevederilor Ordinului comun 734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;

Va rog, doamna secretar sa precizati indeplinirea legalitatii supunerii plenului proiectului.

Doamna lonascu Denisa Liliana - secretarul Municipiului Iași

Potrivit regulamentului si Legii 215, proiectul de hotarare discutat si dezbătut in sedinta ordinara a Consiliului Local e obligatoriu sa fie insotit de rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort si de avizele comisiilor de specialitate. Cu privire strict la acest proiect, ambele conditii sunt indeplinite, cu precizarea ca avizul comisiei de munca este unul nefavorabil.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc. Va rog domnule consilier Ghizdovat.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Cu privire la acest aviz, dati-mi voie sa explic pozitia mea personala si ceilalti colegi o pot face, daca doresc cei care au votat impotriva pentru un aviz nefavorabil a acestui proiect. De trei luni de zile asa cum bine stiti, am cerut un audit extern in ceea ce priveste eficienta aparatelor de specialitate din subordinea primariei. Intr-adevar am primit pe mail si ati primit toti colegii o adresa de la Curtea de Conturi prin care suntem informati asupra unui control, atentie privind modul de aplicare in anul 2018 de catre ordonatorii principali de credite a legislatiei privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, conform Legii cadru numarul 153 din 2017. Adresa are opt pagini, bineinteles ca n-o sa dau citire. Ideea este ca domnul primar mi-a raspuns ca resursele umane sunt auditate in permanenta si chiar si extern si mi-a dat exemplu auditul Curtii de Conturi. Curtea de Conturi nu verifica decat legalitatea salarizarii si aplicarea acestei legi. Curtea de Conturi nici nu are in atributii sa verifice ceea ce am cerut noi, grupul PNL si anume eficienta, gradul de eficienta sau de ineficienta al aparatului de specialitate al primariei, al angajatilor care lucreaza in directiile subordonate, gradul de incarcare pe munca. Nu am avut o problema cu salarizarea personalului si-am motivat acest lucru prin votul pozitiv pe care l-am dat in momentul in care s-au aprobat, s-au supus votului noile state de functii. Insa, nu avem nici acum o analiza a eficientei aparatului de specialitate, din aceasta cauza am votat impotriva la comisii, vom vota astazi impotriva acestui proiect de hotarare si pana cand nu avem o analiza externa asupra acestui lucru, asupra resurselor umane, nu vom vota nici un proiect de hotarare care priveste state de functii. Si o ultima completare, imi spunea la sedinta trecuta domnul primar ca spunand eu ca avem nevoie... ca avem nevoie de o analiza cost-beneficiu a eficientei acestor persoane, nu se poate pune problema unei astfel de analize, eu zic ca, in administratia publica. Eu zic ca tocmai asta este scopul administratiei publice, sa aduca beneficiu cetatenilor, sa aduca o crestere a nivelului de trai prin mecanismele specifice: administrarea patrimoniului public, aducerea de investitori etc. Deci trebuie sa vorbim de un beneficiu concret, pe care-l aduc persoanele din aparatul de specialitate. Or, noi nu avem un indicator asupra eficientei acestui aparat si de aceea vom vota impotriva. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Cer o singura precizare, vorbeati in nume propriu si spuneti ca o sa votati impotriva? Vreau sa stiu care e pozitia dumneavoastra ca ea este consemnata.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Am motivat in nume propriu votul, care l-am dat la Comisia de specialitate.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

A ..am inteles

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Am spus la inceputul interventiei.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

La urma nu... la urma ati spus ca: drept pentru care vom vota impotriva de asta...

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Acum in plen... punem inregistrarea daca...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Am inteles, daca sunt alte interventii? domnul consilier Boz aveti ceva de adaugat? erati cu...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu, punctul de vedere al grupului a fost exprimat de colegul Vlad Ghizdovat nu mai e nevoie.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va mulțumesc. Va rog doamna secretar.

Doamna lonascu Denisa Liliana - secretarul Municipiului Iași

Eu voi incerca o mica precizare vizavi de ceea ce ati aratat dumneavoastra anterior si anume legea reglementeaza cateva tipuri de audit extern, pe care unitatile administrativ-teritoriale pot sa-l... de care pot sa aiba parte acestea. Printre acestea este Curtea de Conturi, organismul care apreciaza cu privire la indeplinirea sau nu a celor trei E-uri: eficienta, economicitate si poate ma ajuta Directia Economica... eficacitate. Deci exact ceea ce ati precizat dumneavoastra ca nu face obiectul auditului Curtii de Conturi: eficienta, eficacitate, economicitate. Sunt cele 3 reguli de baza ale auditului extern. In cazul nostru sigur ca, Curtea de Conturi a avut ca principal scop verificarea respectarii Legii 153, pentru ca aceasta este cea care reglementeaza grila de salarizare si in general modul de cheltuire a banului public, in ce priveste resursele umane, printre... pornind de la acest scop principal al auditului Curtii de Conturi, Curtea de Conturi printre altele si veti citi in materialul pe care vi l-am pus deja la dispozitie, a solicitat si a verificat inclusiv organigrama si statul de functii aprobata de catre consiliul local pentru anul in curs. Prin urmare, sunt atinse toate aspectele ce pot privi resursele umane din cadrul institutiei, in cadrul acestui control al Curtii de Conturi. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va multumesc. Va rog domnule consilier.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Referitor la cele spuse de doamna secretar, am spus ca nu dau citire adresei, nu facem, nu mi-am propus sa fac o analiza pe text, eu am facut-o si pot sa va spun doar ca in aceasta adresa avem un obiectiv general al controlului si obiective specifice. In nici unul din cele 11 obiective specifice mentionate in adresa Curtii de Conturi, nu se precizeaza o analiza a eficientei aparatului din subordinea Primariei. Avem puncte ca: stabilirea ... analiza stabilirii drepturilor salariale, exista statul de functii intocmit potrivit prevederilor Legii cadru numarul 153, care se refera doar la salarizare, exista contracte de munca, entitatea a calculat si acordat corect cresterea de 25% etc. Nu exista niciun punct din obiectivele specifice pe eficienta, incalcare a muncii etc., multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

N-as mai lungi-o foarte mult, cred ca nu s-a inteles, sau daca trebuie sa repetam pana intelegem. Ca si tip de institutie publica, pe care o avem in analiza, vorbim despre o institutie publica reglementata din toate punctele de vedere: infiintare, control, evolutie, toate celelalte lucruri. Eu inteleg foarte bine ce vreti, domnule consilier. Toate analizele privind eficienta oricarui aparat executiv, este ca si cum ati cere un audit extern pentru a verifica eficienta Guvernului Romaniei. Va duc mai departe sa vedeti daca sunt suficienti secretari de stat, sau nu, daca aparatul din subordinea fiecaruia dintre ei este eficient, sau nu, mai trebuie angajati mai... nu sunt. Nu va puteti duce la Ministerul Apararii Nationale sa verificati daca sunt, printr-un audit extern, suficienti generali, sunt suficiente posturi de paza la depozitele de armament, sunt nu stiu ce... Dau aceste exemple extreme ca sa intelegeti de ce statul a reglementat de la inceput modul de infiintare, control si stabilirea criteriilor de eficienta, pe care le doriti dumneavoastra. Curtea de Conturi nu este un organ de control, Curtea de Conturi este un organ de control si indrumare, iar principala atributie a Curtii de Conturi este de indrumare, nu de control. Controleaza prin insasi aspectul, sa spunem structural a acestei institutii a Statului Roman, dar nu face control in vederea pedepsirii, ci in vederea indrumarii si de cate ori isi alege o tema, vine cu propuneri privind indrumarea, asta era toata chestiunea. Ce vreti dumneavoastra sa chemam cineva care se pricepe la managementul companiei de facut suruburi sau alte mare companie care functioneaza pe legile comerciale, pe orice alta lege, privind transportul sau altceva si sa incepem sa facem audit de eficienta intr-o institutie publica reglementata suta la suta pe 215? nu se poate... nu se poate si este prima mea grija sa-mi gasesc modalitatile cele mai directe si normale de eficientizare a aparatului propriu pentru ca rezultatul aparatului propriu se reflecta in rezultatele primarului si nu invers. Acesta este mecanismul firesc, normal si absolut, sa spunem reglementat de lege Ce vreti dumneavoastra acuma eu citesc printre randuri, putem gasi orice motivatie, dam drumul la un audit extern, nu stiu cum o sa-l numesc, gasirea unei companii externe, private, in afara unei institutii publice reglementate, care sa vina sa evalueze aparatul propriu a unei alte institutii publice, privind eficienta functionarii acestei institutii. Daca dumneavoastra gasiti o formula juridica cu colegii dumneavoastra de partid, eu promit c-o iau in analiza, dar nu o tratez asa ca pe o tema generala, ca si cum as face verificarea activitatii fabricii de suruburi, ca noi nu suntem fabrica de suruburi, noi nu producem un produs fizic vandabil pe piata ca orice alt produs comercial. Si aici am incheiat discutia pe marginea subiectului. In tema acestei note de fundamentare, cred ca ar fi fost foarte interesant sa nu mai discutam la nivel principial, ci sa ne aplecam asupra fiecarui proiect de hotarare pentru ca noi ne am propus o hotarare la nivel principial, ci pur si simplu am punctat ce se doreste. Este vorba despre un examen de promovare in clasa care se face in temeiul Legii functionarului public si care are nevoie de modificarea statului de functii. Si la celalalt punct este vorba despre transformarea unei functii de executie vacanta, muncitor calificat, intr-o functie de referent care trebuie sa preia in grija un departament intreg din cadrul Directiei de Exploatare Patrimoniu. Multumesc.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Domnule presedinte, daca imi permiteti sa am si eu un punct de vedere.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Avand in vedere ca colegul de Partidul National Liberal si-a exprimat punctul de vedere vizavi de acest vot, vreau sa spun ca desi am votat si eu impotriva in comisii, explicatiile pe care le-a adus acum domnul primar si doamna secretar au fost suficiente pentru ca sa votez pentru la acest proiect.

Va mulțumesc pentru precizările facute. Si eu vin sa completez, in nota de informare a Curtii de Conturi, tocmai vizavi de un punct pe care noi l-am parcurs deja, la indrumarea, solicitarea Curtii de Conturi s-a modificat articolul 2 din HCL-ul cu registrul agricol la care faceam referire mai devreme si care a fost votat in unanimitate. Deci se arata ca sunt in implementare masurile si ca intr-adevar, nu se respecta sau se introduce un nou audit, atunci vine Curtea de Conturi si spune - de ce ai pus un audit, in baza carei prevederi legale? Adica, cu totii citim printre randuri. Ma bucur ca unii merg pana la capat si va felicit domnule consilier pentru decizia luata. Daca nu sunt alte interventii, supun votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? 8 voturi impotriva.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local in Consiliile de Administrație ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2018 - 2019;

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Daca sunt interventii? Va rog, domnule consilier Pintilei.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Presupun ca vor fi si unele modificari in nominalizare legate de cresterea sau scaderea numarului de elevi in unele institutii de invatamant. Dar as vrea sa va fac propunerea sa extindem aceasta nominalizare si asupra consiliilor de administratie de la spitale din subordinea primariei. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, cred ca e nevoie de o consultare generala si intr-o sedinta urmatoare se vor face asemenea propuneri. Revin la obiectul ordinii de zi de astazi. Daca sunt interventii? ... Nu sunt umblate la nominalizarile dumneavoastra, adica nicio modificare fata de ceea ce ati avut dumneavoastra. Baietii de la PSD si-au vazut de treaba.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Sunt institutii de invatamant datorita ... cifrei de scolarizare ... legea spune sunt doi sunt trei

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

...lasati domnul consilier. Haideti sa intram, daca nu sunt alte interventii, sa mergem mai departe. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind convocarea A.G.A. in vederea prelungirii cu doua luni a mandatelor administratorilor provizorii la S.C. Servicii Publice S.A.;

Interventii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Repet... Cine a fost impotriva? Pai domnul consilier... sigur eu stiu ca domnul Surdu are nevoie de explicatii suplimentare da... chiar dumneavoastra sa i le dati? Repet, cine este impotriva?

Abtineri?... domnul consilier numai cand vede ca intorc capul atunci ridica sa nu... sa nu consume glicogenul muscular...

Da, cu 8 abtineri proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind rectificarea unei erori materiale la Hotararea Consiliului Local nr. 352/31.08.2018 cu privire la desemnarea unei persoane imputernicita sa reprezinte interesele Municipiului Iasi in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. Servicii Publice S.A.;

Interventii? nu sunt supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuinte disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre inchiriere; Interventii? Nu sunt, supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este hotarat ... este adoptat.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre domnul deputat Nicolae Banicioiu, in vederea organizarii biroului parlamentar;

Interventiile s-au realizat, supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Domnul consilier local Ignat Etienne

Cand s-au realizat? Poate mai avem noi ceva de spus, cum sa... ati vorbit la ordinea de zi, vorbim la proiect acuma, nu?

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da, ma iertati domnule consilier, vorbiți la proiect.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Mulțumesc, eu as vrea sa aduc in discuție dubla masura, legat de doua cazuri care sunt identice si aici...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Domnule consilier la proiect si la documentele care insotesc propunerea de hotarare.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Exact. In primul rand domnule presedinte al sedintei, eu sunt membru in Comisia de repartizare a spatiilor catre partide politice, avand in vedere si ca nu am fost convocat la ultima sedinta, asa cum am spus si data trecuta, cred ca pot sa-mi exprim un punct de vedere. Multumesc. Acuma legat de dubla masura pentru ca am sa va dau exemplu clar, pentru USR. Cand a propus USR, si la comisia la care am luat si eu parte, da, s-a constituit comisia, Comisia a aprobat ca sa dea un spatiu catre USR, dupa care acest proiect nu a mai intrat in Consiliul Local pentru ca s-a hotarat vanzarea lui. Desi, m-am uitat si am vorbit si cu colegii de la USR, imi spun la ca au trimis catre primarie si o scrisoare de acceptare a spatiului. Practic, ei au indeplinit toate conditiile. Noi am aprobat in comisie, USR a trimis. Eu am adresa...

Domnul primar Chirica Mihai

Nu exista...

Domnul consilier local Ignat Etienne

... eu am adresa si daca vreti va pot da sa va uitati trimisa catre primarie, adresa oficiala din partea USR ... Da, sigur va pun la dispozitie documentele care mi le-au pus colegii...

Domnul primar Chirica Mihai

Nu, pentru ca le-am cerut sa accepte si nu am mai primit raspunsul ca il mai doresc

Domnul consilier local Ignat Etienne

Sigur. Uitati, ca vi-l dau... adresa a fost trimisa catre doamna, am notat pe aici, adresa a fost trimisa catre doamna Viorica Irimiea, exact persoana cu care au discutat cei de la USR, asa mi-au si transmis. Sigur, va trimit acum, daca nu o aveti dumneavoastra. Sau daca vreti, va pot da si citire...

Domnul primar Chirica Mihai

Cine este Viorica Irimiea? E o angajata a noastra?

Domnul consilier local Ignat Etienne

viorica.irimiea@primaria-iasi.ro Stimata doamna, va rog sa primiți alaturat confirmarea ca spațiul de pe strada Bacinschi, numarul 6, prezentat de dumneavoastra ca posibila solutie la cererea USR Iași, corespunde cerintelor noastre. Va rugam sa luati in considerare aceasta cerere si sa o includeti pe ordinea de zi a Consiliului Local. Va multumesc. Cu respect, conferentiar doctor Silviu Burlui.

Domnul primar Chirica Mihai

Stati un pic. Noi vorbim despre bulevardul Stefan cel Mare, despre care Bacinschi vorbiti dumneavoastra?

Domnul consilier local Ignat Etienne

Cererea spatiului pentru USR.

Domnul primar Chirica Mihai

Deci la data cererii spatiul era si vandut. Este vorba despre spatiul de pe langa Billa ...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Spatiul ala s-a intamplat...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnule consilier, nu ati vrea sa reveniti la subiect?

Domnul consilier local Ignat Etienne

Dar sunt la subiect.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

La care subiect?

Domnul consilier local Ignat Etienne

Este o dubla masura legat exact de acelasi caz.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnule consilier, daca vreti va dau eu niste lamuriri vizavi de subiect. Asa cum spunea domnul consilier Gavril, colegul nostru, in temeiul articolului 40, alineatul 1.2 din Legea nr. 96 din 2006 privind statutul deputatilor si senatorilor, republicata cu modificarile si completarile, spatiul este situat in incinta punctului termic PT Stefan cel Mare, din strada Iordachi Lozonschi, fosta Closca, numarul 6, cu suprafata de. Asta este subiectul. Daca aveti ceva de ..., daca nu, altadata.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Daca nu imi dati voie sa discut, nu discut.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Eu va dau voie, dar e subiectul. ... Spuneti, domnule consilier, dar fata de subiect ... ei care e? cu USR-ul, asta e subiectul?

Domnul consilier local Ignat Etienne

Domnule, avem exact acelasi caz care este si in momentul de fata...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnule presedinte ati vrut sa spuneti, dar v-ati oprit inainte...

Domnul consilier local Ignat Etienne

... a venit o propunere din partea domnului deputat Banicioiu, a venit la dumneavoastra. S-a intrunit o comisie in care eu nu am fost convocat. Nu e nicio problema. Comisia s-a intrunit. Avem, uite, de exemplu eu nu am vazut la proiectul de hotarare scrisoarea de acceptare a domnului Banicioiu. Am vazut ca exista doar un text ca el a acceptat. Cum a acceptat? Verbal? are o adresa in care ne spune ca acest spatiu a fost acceptat? Adica pot sa imi pun si eu intrebarea asta legat de cum ar trebui sa accepte sa nu accepte. Dar pentru ca nu am fost in comisie, nu am de unde sa stiu aceste lucruri pentru ca nu am fost convocat...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Vedeti ca se poate discuta la subiect...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pai, foarte la subiect, exact același caz a fost intamplat si la USR ...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

... o sa solicitam raspunsul ....

Domnul consilier local Ignat Etienne

... si aici ma intreb, ma intreb foarte simplu ca intrebarea era si in modul asta. Intreb foarte simplu daca USR a indeplinit toate procedurile, dar acest proiect nu a ajuns in Consiliu Local pentru ca desi noi in comisie am hotarat ceva, in Comisia de repartizare a spatiilor, noi am hotarat ceva, dar acest proiect nici macar nu a ajuns pe masa Consiliului pentru ca, atentie, executivul si nu in Consiliul Local a ales sa faca altceva cu spatiu de acolo si sa il vanda si a venit cu alt proiect de hotarare desi noi ne-am intalnit. Adica, vedeti, puteti sa observati dubla masura dintre ceea ce facem intr-o parte si ceea ce facem in alta parte.

Domnul primar Chirica Mihai

Domnule consilier, dati si dumneavoastra ... legal prin executivul poate decide asupra vanzarii unei parti din patrimoniu. Vorbiti niste lucruri care va depasesc ... statutul ...

Domnul consilier local Ignat Etienne

... nu ma depasesc deloc. Exact asta e situatia ... v-am explicat

Domnul primar Chirica Mihai

Intrebati-va un coleg, cum putem vinde ceva fara acceptul Consiliului Local. De ce vorbim chestiunile acestea... Domnul consilier local Ignat Etienne

Pai dumneavoastra ati venit... Domnule, haideti sa o luam pe scurt

Domnul primar Chirica Mihai

Pai o luam pe foarte scurt...

Domnul consilier local Ignat Etienne

... a fost avizul Comisiei de repartizare a spatiilor catre partide pentru USR?

Domnul primar Chirica Mihai

Domnule consilier, in primul rand trebuie sa fie decizia partidului pentru a obtine un spatiu ...

Domnul consilier local Ignat Etienne

A fost sau nu a fost?

Domnul primar Chirica Mihai

Puteti da dumneavoastra zece mii de avize, daca partidul nu il mai vrea, nu il ia. Deci nu conteaza ce vrem noi, ci ce vor ei.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Tocmai v-am zis ca ei au acceptat.

Domnul primar Chirica Mihai

Canalul de discutii cu USR a fost si a ramas direct prin senator Lungu. Ei sunt cei in masura care pot alege sau nu din lista spatiile ramase disponibile pe care au avut-o mana, cele care pot fi ocupate, cele care pot prin lege atribuite pentru sediu, care este valabila si in continuare. Nu exista niciun fel de refuz. Nu exista nicio fel de incercare de a separa, in acelasi temei al legii ca nu vrem sa aducem in discutie alta prevedere legala. Si nu a ramas, nu a fost niciodata usa inchisa pentru chestiune aceasta. Dar nu justificam, sa spunem, un refuz de aplicare a legii printr-o indecizie a altei formatiuni politice. Nu asta este obiectul discutiei noastre. Nu a spus nimeni ca nu vrea. Nu a fost niciodata sesizarea ca acest spatiu de pe adresa invocata de domnul presedinte de comisie, sa fi fost cerut anterior domnului Banicioiu pentru USR. Nu ar fi fost subiect de discutie acest spatiu ...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Nici nu am spus asta si divagati putin fata de ceea ce am spus si interpretati cum vreti incat sa o intoarceti asa un pic cum doriti dumneavoastra.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu, interpretez in temeiul legii. Nu pot sa ma duc sa modific legea. Nu vinde executivul, nu inchiriaza executivul, nu concesioneaza executivul, nu face schimb executivul fara acceptul Consiliului Local.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Domnule primar, foarte pe scurt ca ne facem ca nu intelegem. A fost o sedinta pentru spatiu de la USR a Comisiei de repartizare a spatiilor in care a ...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnule consilier, va rog foarte mult, toate interventiile se fac la subiect. Ieri am mai auzit, apropo de ... , apropo de astfel de discutii, am auzit ieri lucruri care nu am crezut ca pot iesi din creatia intelectuala a unui coleg de-al nostru. Nu am crezut ca se poate intampla asa ceva. Da, viata bate filmul! Deci asta este.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Nu vreti sa raspundeti, asta e ideea, domnule presedinte.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Sigur, nu vreau sa raspund. Va rog domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Am sa incerc sa spun mai elegant decat ieri.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Nu, cum sunteti...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnul deputat Banicioiu trebuia sa se adreseze Consiliul Local , nu stiu, din imediat, a doua zi dupa ce a fost validat mandatul de parlamentar. Si-a amintit la jumatatea mandatului ca ar fi si el parlamentar de Iasi. Deci omul asta nu a reprezentat niciodata Iasiul. Asa cum dumneavoastra ati amintit o serie de prevederi legale si domnul consilier Gavril, de acord cu ele, dar tot prevederi legale si domnul parlamentar isi exercita mandatul in baza unor prevederi legale si in baza unui vot al iesenilor, o luare de pozitie, un apel, un sprijin pentru acest oras nu am auzit in doi ani de zile din partea domnului deputat Banicioiu si vine acum chiar in acest moment in care ne amintim cu durere de ce s-a intamplat in urma cu trei ani unde dumnealui prin ...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

A venit si luna trecuta.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

... incompetenta lui si printre-un orgoliu prostesc prin care a spus ca are tot ce ii trebuie si de fapt nu a avut si au murit oameni din cauza deciziei sale, vine in acest moment sa ne ceara spatiu. Deci sub nicio forma nu putem sa votam asa ceva. Si asta am spus, da dovada de tupeu si il rog sa ne dea voie sa il uitam ca in momentul de fata nu face decat sa rascoleasca anumite lucruri...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnule consilier...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

... macar sa ne lase in pace...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnule consilier ...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

... stim ca isi ia indemnizatie acolo, isi ia bani acolo, sa ne lase pentru numele lui Dumnezeu in pace, sa nu mai il vedem pe scena politica...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnule consilier, iesiti din cadrul documentelor care insotesc proiectul de hotarare. Va rog, domnule consilier Pintilei.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Eu cred ca aici este vorba de un conflict pentru ca...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Nu cred.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

... intre doi B sau intre doi BI. B, inteleg Bodea si Banicioiu si BI, unul e binefacator si altui biet. Sa va spun de ce. Ce stiti dumneavoastra ce a facut Banicioiu cat era Ministru al sanatatii pentru Iasi? stiti ceva? ... Ei, aflati ca Spitalul de Neurochirurgie si aici martor si domnul profesor doctor, a fost dotat cu aparatura, la Spitalul de Recuperare pardon, cu aparatura la nivel mondial care a costat enorm de mult si daca domnul viceprimar Harabagiu vrea sa spuna suma care a fost pe loc acordata Iasului, ca sa nu mai spun de alte beneficii de care au, am sa ma repet, beneficiat spitalele din Iasi in timp ce era ministru. Nu putem si nici dumneavoastra nu sunteti in masura sa apreciati calitatea domnului doctor Banicioiu, nici nu aveti dreptul sa il faceti prost pe un om care are studii superioare, are doctorat si are pregatire ...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Orgoliu prostesc, este o nuanta...

Domnul consilier local Pintilei Mihail

... ati facut-o ieri...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Da, da...

Domnul consilier local Pintilei Mihail

... si e cazul sa va cereti scuze

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

... si astazi am venit cu o clarificare, orgoliu prostesc, la asta ma refeream. Asta e clarificarea si nu imi cer scuze pentru ea.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Deci haideti sa analizam. Stiti cum e pozitia dumneavoastra? Ca si cand am spune, stiti ...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnule consilier, depasim ...

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Burebista a taiat viile, ce legatura are o chestiune cu cealalta? Omul are dreptul conform legii la un spatiu, trebuie dat. Scurt.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnule consilier, depasim cadrul discutiei. Am facut apel la dumneavoastra sa ne raportam strict la documente ce insotesc proiectul de hotarare si sa ne referim la ele. Emotional putem discuta cat dorim. Domnule consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

In primul rand vreau sa va spun ca parerea mea este ca nu dam un spatiu unei persoane, dam un spatiu pentru un deputat a Parlamentului Romaniei. Ca o fi el Banicioiu, ca o fi el cine o fi, atata timp cat e deputat de Iasi si iesenii l-au votat, dupa care va urma, bineinteles, ghilotina pe care o aplica la vot in momentul in care mai va fi pe lista, daca a facut sau nu a facut ceva pentru orasul nostru. Ceea ce vreau sa va spun este ca imi place cand Partidul care este reprezentant in Consiliul Local si ma refer aici la PNL, este luat la subsuoara de USR. Pentru ca, aceasta

pledoarie in a obtine un spatiu pentru parlamentarul USR mi-a placut. Asa ca din punctul meu de vedere, sunt convins ca vom avea o alianta temeinica in care sefi vor fi USR... in urmatorii ani,

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Domnule consilier, limitati-va...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

... si Partidului National va fi in subsioara acestui partid. Va felicit.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Unii zic... da, sa nu facem aprecieri. Va rog, domnule viceprimar.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Multumesc. Tehnic, am avut o solicitare acum aproximativ 2 ani de la USR pentru un sediu. Da. Am facut comisie, am prezentat, asa cum i-am prezentat si domnului deputat Costel Alexe lista cu spatiile disponibile, am avut aproximativ patru intalniri cu domnul Costel Alexe si mi-a spus ca nu il intereseaza spatiile pe care le avem noi disponibile. In timp util cei de la USR nu si-au exprimat in scris la Primaria Municipiului Iasi, intre timp tot dumneavoastra, tot noi aici, tot membrii comisiilor am hotarat vanzarea acelui spatiu, dupa care a venit, stiu eu sa spun, aprobarea sau dorinta celor de la USR pentru acel spatiu. Din nou am facut demersurile si le-am prezentat spatiile disponibile. Tehnic, asa s-a intamplat. Legat de ce a spus domnul consilier, coleg Pintilei, da, aproximativ doua milioane de euro consta investitiile facute la Spitalul de Recuperare. Astept sa vad macar de la un parlamentar de-al dumneavoastra, macar o suma cel putin egala, tinand cont ca aveti cel putin doua spatii de la Primaria Municipiului Iasi pentru cabinet parlamentar, primite.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, multumesc. Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur, e un subiect care poate deschide foarte multe rani si poate aduce foarte multe comentarii intre partidele politice. Un lucru care am vrut sa il detasam de la inceput, sa nu devenim judecatori inaintea judecatorilor. Sa lasam pe fiecare sa isi faca profesia si constiinta sa il determine sa iei cea mai buna decizie. A doua chestiune, nu judecam o contrapartida intre USR, PSD, Pro Romania, PNL sau altceva. Vorbim despre temeiul legii. Nu este inchisa discutia cu USR-ul pana cand dumnealor nu vor solicita redeschiderea unei discutii in aceasta directie, tot dintr-un motiv de echidistanta si claritate in aplicarea legii. Fara sa judecam de ce au venit, de ce nu au veni, de ce nu continua sa isi duca gandurile mai departe, care sunt preocuparile de fapt. Acest lucru eu nu vreau sa cunosc ca nu ma intereseaza sub niciun aspect. De aceea, ii transmit si colegului de la USR, domnului Postolache, ramane in continuare deschisa discutia pe spatiile disponibile pe care le putem gestiona. Intre timp discutam cu colegul Radu despre ce am mai putut gasi disponibil, ca prognozam o asemenea discutiei si s-au mai eliberat cateva spatii prin rezilierea unor contracte. Puteti relua discutia in aceeasi maniera decenta, discreta, fara animozitati politice. Nici mie nu imi sunt dragi toti parlamentarii PNL, cum nu sunt dragi nici o parte din parlamentarii PSD pe care eu i-am pus pe lista si am spus-o si o voi spune cu voce tare pana cand voi parasi acest mandat si orice alta functie publica. Pentru ca sperantele mele erau total altele in ceea ce priveste sustinerea proiectului de autostrada, a infrastructurii necesare Municipiului Iasi, a finantarii spitalelor iesene si a multor, multor altor proiecte de care Iasul avea nevoie si bineinteles prin votul lor acei domnii si doamne au ajuns in Parlamentul Romaniei. Dar nu mi-am propus, sub nici o forma, sa aduc o critica atunci cand legea vorbeste peste mine. Daca asa spune legea, asa va propun. Daca exista alta motivatie de orice alta natura, cu siguranta aveam si eu alt comentariu. De aceea nu mi-am permis decat sa fiu echidistant, de la inceput pana la sfarsit in respectarea principiilor democratiei de care trebuie sa ne bucuram cu toti. Nu stim in ce maniera nu vine ghinionul pentru orice ministru al sanatatii de la orice partid politic in orice moment pe care noi, cum spuneam, nu il stim acum. De ce sa judecam fara sa fim judecati de fapt. De aceea, va rugam sa aveti echidistanta necesara abordarii acestui subiect cu mintea, nu cu sufletul. Cu sufletul, as fi facut si eu ca domnul Boz. A fost un moment ticalosit, ghinionul lui, asta e, nu e ghinionul nostru. Dar nu putem aborda asa pentru ca suntem oameni cu responsabilitati si avem nevoie de echilibru in orice decizie publica. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Zece secunde.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Deci eu am propus si in sedinta de ieri. Din punctul meu de vedere, cred ca, spatiile disponibile ale primariei ar trebui sa fie cu prioritate date agentilor economici care desfasoara o activitate economica in ele. Deci, daca, de exemplu, exista o alta solicitare pentru respectivul spatiu, ar trebui intai sa il dam unui agent economic. Pentru cabinetul parlamentar, de acord, dansul are dreptul, am spus si ieri si mi-ati spus ca va spun in sedinta, este un spatiu disponibil, am inteles, in Nicolina pentru care nu sunt foarte multe solicitari ale agentilor economici, si ii putem da acolo. Deci evident are dreptul. Eu, sincer, nu prea inteleg de ce trebuie sa fie in centrul orasului. Despre cabinetul parlamentar. Adica eu sincer cred ca pentru toti parlamentarii ar trebui sa li se dea acele spatii pentru care nu exista cereri de inchiriere de catre agentii economici si care poate platesc chirii mai mari. Adica, pe criteriul de eficienta economica. Asa consider ca e corect.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Eu as face un bloc colectiv pentru toti parlamentarii. Daca sunt alte interventii? Daca nu sunt, supun votului. ... Domnule consilier, aveam pretentii. Supun votului dumneavoastra proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Impotriva? Deci sunt patru voturi impotriva.

Abtineri? Si cinci abtineri.

Domnul consilier (domnul consilier Gavril Mihai Liviu) nu a participat la vot.

Votul arata ca proiectul de hotarare este respins.

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind transmiterea in administrare, cu titlu gratuit, Scolii Gimnaziale ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” Iasi a terenului in suprafata de 60 mp, situat in str. I. Creanga, nr. 92;

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

(domnul consilier local Ghizdovat Vlad a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării Anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 212/2018, de insusire a inventarului Municipiului Iasi si aprobarea transmiterii in administrare, cu titlu gratuit, a terenului situat in Iasi, str. Sarariei nr.189, in suprafata de 294 mp catre Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Iasi;

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 26

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Iasi a terenurilor situate in Iasi, Aleea Prof. I. Simionescu 16A, identificat cadastral in T22, CAT 2076, CR 2050 si str. Butnari 13A, identificat cadastral in T16, CAT 6726, in vederea implementarii unor proiecte ale municipalitatii;

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

(domnul consilier local Jugrin Lucian a iesit din sala de sedinta).

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Imi cer scuze. Pentru ca ma uitam un pic la proiectul de la Scoala ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”, la hotarare aici si cred ca este o greseala. Daca vreti sa reveniti, va rog. Nu vreau ca sa gresim cu totii. La articolul 1 spuneti asa -se aproba transmiterea in administrare cu titlu gratuit Scolii Gimnaziale ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” a terenului in suprafata de 60 mp situat in strada Ion Creanga, numarul 22, identificat cadastral, nu stiu ce, ce face parte integranta din prezenta hotarari in vederea amenajarii unui parc de joaca a Gradinitei cu Program Prelungit numarul 15, unitate ce face parte din structura organizatorica a scolii. Va atrag atentia ca nu mai face parte din structura organizatorica a Scolii B.P. Hasdeu intrucat anul trecut a fost data spre administrare Scolii Ionel Teodoreanu, ca sa reparam si sa stim exact ceea ce votam. Imi cer scuze am sunat acuma la scoala ca sa verific...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Ok. Inteleg. Rescriem, credeti ca e necesar...

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Nu stiu, v-am adresat atentia...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Credeti, colegi, ca e necesar sa reluam votul? Nu e nicio opinie. Propun sa mergem mai departe. Multumesc pentru in precizare.

Proiect nr. 27

Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita catre Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi, a unor spatii proprietate publica a Municipiului Iasi, aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon Iasi, pentru implementarea proiectului „Platforma multidisciplinara de cercetare dezvoltare medicala in regiune N-E”;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

(doamna consilier local Gaburici Adriana Violeta a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 28

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata 183 mp, situat in Iasi, STRADA VASILE CONTA - BLD. INDEPENDENTEI, f.n. avand numar cadastral 159769 inscris in cartea funciara 159769 UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi;

Discutii? Va rog domnule consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Vreau sa intreb executivul primariei - care este oportunitatea instrainarii unei suprafete de 286 metri patrati? pentru ca interventia mea face referire la cele doua proiecte 28, 29, unor suprafete de teren situate in centrul orasului, suprafata pe care o putem valoriza noi, municipiul Iasi. M-am uitat pe harta, suprafata este chiar langa Fidelia, pentru, mai ales pentru colegii care nu au studiat poate cu atentie proiectul. Este intr-o zona ultracentrala, terenul este destul de compact. Daca imi puteti spune oportunitatea instrainari acestui teren din patrimoniul municipiului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Domnule consilier, sigur, intrebarea este oportuna, dar nu stiu pe care harta v-ati uitat. Ce e compact si cum arata suprafata de teren, cum este asezata, intre ce proprietati si care este accesabilitatea pentru a ajunge la ea. Sunt niste petice de teren inconjurate in proportie de suta la suta de proprietati private si calea de acces catre muzeul, muzeul, muzeu putem sa spunem, catre hotelul Municipal. Deci nu are nimic de a face cu ceea ce spuneti dumneavoastra. Oportunitatea nu a venit din partea noastra, ca nu am cerut noi sa facem un obiectiv de natura publica, oportunitatea a gasit-o un cetatean al Municipiului Iasi care solicita de la Consiliul Local acest lucru, iar dumneavoastra in plenul Consiliului Local, conform Legii 215, trebuie sa vedeti daca este oportun sau nu. Din punctul de vedere al executivului, asa cum am si propus proiectul de hotarare, pentru noi nu este oportun pastrarea acestei suprafete avand aceasta cerere, pentru ca nu putem edifica absolut nimic acolo fiind inconjurati si ramasi insular intre diverse suprafete de teren, proprietate privata si toata lumea stie unde se afla acest lucru. Multumesc. Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Mulțumesc. Doriti sa faceti o interpelare?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Da. eu chiar l-as mandata pe domnul Primar. Avem 283 de metri acolo si avem o piața, avem Parchet, 3 Parchete, si Curte si Tribunal si Judecatorie si avem spital si cea mai mare Policlinica. Toate dintre aceste unitati au nevoie de locuri de parcare. V-as mandata, domnule primar, sa purtati discutii cu ceilalti proprietari de terenuri astfel incat sa reusim sa asezam aceasta parcela prin schimburi sau cum doriti dumneavoastra, achizitii de teren de la ceilalti proprietari, astfel incat sa facem o parcare pentru aceste obiective. Nu putem sa fim de acord cu instrainarea acestor terenuri.

(domnul consilier local Ignat Etienne a iesit din sala de sedinta).

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Am inteles. Domnule consilier Ciobotaru, va rog sa va inchideti microfonul. Multumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Multumesc. Daca tot mi-ati pomenit numele, lasati-ma sa si intervin.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Nu e dreptul la replica.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Va rog. va rog. Eram foarte atent si voiam sa va intreb un lucru - cine redacteaza aceste proiecte de hotarare? si ma uitam cu foarte mare interes, ca apare aici la o comisie membru supleant domnul Istrate Marcel. Din cate stiu eu nu mai este coleg cu noi... A, de atunci, ca sa stau linistit, sa nu gresim. De asta de asta am tinut microfonul deschis. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da. Multumesc. Daca sunt alte interventii pe marginea proiectului? Daca nu sunt, supun votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? 6 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost respins.

Proiect nr. 29

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitație publica a terenului in suprafața 103 mp, situat in Iași, STRADA VASILE CONTA - BLD. INDEPENDENTEI, f.n. avand numar cadastral 159770 inscris in cartea funciara 159770 UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi;

Va rog.

(domnul consilier local Ignat Etienne a intrat in sala de sedinta).

Domnul primar Chirica Mihai

Probabil ca este acelasi punct de vedere pentru ca discutam despre aceeasi zona. Voiam doar sa precizez si sa reamintesc, aceste proiecte, de asta e observatia domnului Ciubotaru a fost foarte oportuna, vorbeste despre niste comisii care s-au intamplat acuma multa vreme. Vrem sa inchidem, asa cum dumneavoastra ne-ati cerut, toate solicitarile de schimburi, de vanzari, de cumparari, de porticuri, de tot, tot, tot si le-am luat la mana pe toate. Le-am luat la mana pe fiecare, de asta am asa un teanc am pus pe ordinea de zi, de aceea avem si atatea puncte, ca sa putem comunica fiecarui solicitant intr-un mod foarte clar si punct de vedere al Consiliul Local - la propunerea dumneavoastra nu s-a gasit oportunitatea pentru a face acest lucru. Si punct. Si am inchis subiectul, ca sa nu ramana acolo stocat la noi ca o problema nerezolvata de ani si ani de zile. Si punct si am inchis subiectul. Daca veti gasi oportunitate sa il reanalizati intr-o alta situatie, o sa facem din nou aceasta analiza. Dar vrem sa inchidem si noi o data toate, tot bagajul de, sa spunem, lucruri nerezolvate pe care l-am luat din 2014 incoace, si vreau sa le duc la bun sfarsit. Cu o solutie, cu o rezolutie. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da. sunt de acord. Intr-adevar am stat cu colegii si am pus, adica am solicitat punerea pe ordinea de zi a tuturor acestor subiecte pentru cetatenii care au solicitari asteapta niste raspunsuri ferme in temeiul legii si trecute prin plenul sedintelor de consiliu sau prin plenul Consiliul Local . Asta este motivul. Pe subiect?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Da pe subiect.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Ma bucur ca ati inceput procesul asta, de a raspunde oamenilor la sesizari, dar probabil ca ati luat-o cu ultimii care au depus solicitari cu privire la schimbul de terenuri pentru ca, aceasta solicitare este din luna februarie 2018. Sunt altele de multi ani care stau nesolutionate.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu as face o singura observatie. Cred ca va face rau cafeaua.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Nu. abtineti-va! abtineti-va ca am auzit. Va rog. Daca nu sunt alte intervenții, supun votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva? Doua voturi impotriva.

Abtineri? 5 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost respins.

Proiect nr. 30

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafața de 39 mp din Iași, STRADA STRAPUNGERE SILVESTRU, nr.7, bl. I -5, sc. B, parter apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi, avand nr. cadastral 127217, inscris in cartea funciara 127217 UAT Iasi;

Discutii? Va rog domnule consilier.

(domnul viceprimar Botez Radu a iesit din sala de sedinta).

(domnul consilier local Gaburici Adriana Violeta a intrat in sala de sedinta).

(domnul consilier local Ghizdovat Vlad a intrat in sala de sedinta). (domnul consilier local Jugrin Lucian a intrat in sala de sedinta).

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vreau sa clarific pozitia Partidului National Liberal pentru ca, da si in sedinta precedenta am votat cateva proiecte privind imobile din patrimoniu privat al municipalitatii. Noi actionam in baza unui mandat, iar mandatul pe care il avem din partea Biroului Municipal al PNL Iasi este sa fim de acord cu tot ce inseamna cai de acces, parcaje si terenuri de sub constructii care au fost edificate ca urmare a obtinerii autorizatiei in baza unui contract de concesiune sau alte documente. Acesta este motivul pentru care vom vota si 30 si alte proiecte de pe ordinea de zi, ca raspuns si ...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

... sa nu anticipam.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

... la interpelarea doamnei Gaburici cu privire la pozitia noastra referitoare la aceste subiecte.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Apreciez ca vaccinul administrat in mai multe etape pana la urma duce la o imunizare a pacientului. Deci daca sunt interventii. Va rog, domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

In completarea celor spuse de domnul lider Boz. Impreuna cu domnul Bostan fac parte dintr-o... da, nu am inteles exact... fac parte din Comisia de stabilire a redeventelor si ar mai fi un aspect care ar trebui luat in calcul. Indraznesc sa sugerez daca nu va suparati, in ceea ce priveste votarea acestor instrainari. Sunt situati in care cetatenii beneficiaza de un contract de concesiune pe o suprafata de teren, isi platesc anticipat valoarea concesiunii tocmai pentru a matura acel contract, pentru ca apoi sa poata beneficia de dreptul de preemtiune si sa il cumpere. In statii de genul asta, cred ca este situatia punctului 31, adica urmator, in situatii de genul asta in care cetateanul a folosit respectivul teren ca urmare a unei concesiuni, a achitat anticipat concesiunea, asa, a veni acum in Consiliu Local si a refuza vanzarea catre domnia sa pe un aspect de oportunitate sau nu, nu mi se pare normal. Pur si simplu cred ca am pacali cetatenii, cetateanul respectiv, sunt destule cazuri si domnul Boston poate sa confirme acest lucru, sunt persoane care platesc anticipat chiar si pentru perioade de 10, 11, 12 ani. Ar trebuit sa fim foarte atenti pentru ca in momentul in care noi refuzam vanzarea sau instrainarea prin vanzare a acestor suprafete de teren, ca sunt foarte mici de obicei, banii pe care persoanele respective, titulare a unui contract de concesiune, l-au platit cu anticipatie, nu se mai intorc inapoi in patrimoniul lor. Pur si simplu nu facem altceva decat sa pacalim oamenii. Adica, eu sunt perfect de acord cu punctul dumneavoastra de vedere. V-am spus este doar o sugerare, nu vreau sa intelegeti ca este o critica, dar sa aveti in vedere si situatii de acest gen in care oamenii isi platesc anticipat pe o perioada mai mare de timp tocmai pentru a putea (vinde), a cumpara, scuzati-ma.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule consilier...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Permiteti-mi sa ofer un raspuns. Vom tine cont de aceasta sugestie. Veti vedea si la urmatoarele puncte, dar nu pacaleste nimeni pe nimeni, ca sa fie clar. Oamenii achita anticipat pentru ca asa isi doresc ei, sa achite anticipat. Nimeni nu le garanteaza ca la finalul unui contract de concesiune ei vor fi proprietari, ci au un drept de preemtiune, sunt drepturi oferite de lege. De fapt, cred ca putem merge mai departe si sa spunem ca unii cetateni speculeaza, evident, drepturile si prioritatile pe care legea le ofera, dar asta nu inseamna ...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnule consilier, eu inteleg statutul dumneavoastra, a ambilor colegi, consilieri, de juristi, va conduce... Hai se revenim la cei 36 metri ca omul trebuie sa stie ce are de facut. Daca nu sunt alte intervenitii, decat a domnului Bostan care... Un minut? Nu, jumatate.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Jumatate. Multumesc. Da, cum spunea colegul, mai ales ca mi-a mentionat numele. Logica asta este, de asta am si luat decizia asta, spun eu, foarte corecta la Partidul National Liberal ca toate terenurile care sunt ocupate de constructie si de constructii de buna credinta, sa fim de acord cu instrainarea lor. Nu suntem de acord cu terenurile libere pentru ca am mai discutat odata chestia asta. Singurul Acer pe care il primaria, care e limitat in timp, e terenul. Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Am inteles, dar presa a plecat.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Asta e diferenta de ceea ce este teren ocupat de o constructie, vom vota, ceea ce este teren liber nu il votam nu pentru ca nu avem incredere, ci pentru ca ii putem da o destinatie mai departe.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

O singura remarca, stimate coleg. Data trecuta ati votat si terenuri care erau libere de orice constructii, nu? Adica... Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Nu, haideți. Aceleași terenuri de azi au fost si de mai multe ori. Haideți sa nu mai intervenim ca intram in derizoriu. Sunt alte interventii? Nu. Supun votului.

Cine este pentru? Eram cu ochii ca pe butelie pe dumneavoastra sa vad unde mergeti.

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Am rezolvat cu 39 de metri.

Proiect nr. 31

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitație publica a terenului in suprafața de 35 mp din Iași, STRADA BUCIUM, nr.23;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 32

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 59 mp, situat in Iași, STRADA BARBU LAUTARU, nr. 50, proprietatea privata a Municipiului Iasi;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Nu, nu, nu mai puneti intrebari ca o sa ...

Proiectul de hotarare a fost respins.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Toti cetateni ar trebui sa știe dubla masura cu care se voteaza. Intr-un loc da, intr-un loc nu. Nu știu dupa ce criteriu ca nu am inteles.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Domnule consilier...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Cand decid eu sa exprim un punct de vedere si o explicatie, decid eu si ofer explicatia. Daca nu, nu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnilor consilieri, eu stiu ca calcati pe o pedala ca sa ne lasati singurii aici, dar nu e cazul. Lasati ca mergem cot la cot.

Proiect nr. 33

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 41 mp din Iași, STRADA DR. CEHAC, nr.17, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi, avand nr. cadastral 160739, inscris in cartea funciara 160739 UAT Iasi;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Nu mai puneti intrebari ca diferenta nu exista. Domnilor consilieri, va rog sa reveniti la subiect.

Proiect nr. 34

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri echivalent valoric pentru imobilele identificate cadastral prin Cartea Funciara nr. 157126 in suprafata de 339 mp, Cartea Funciara nr. 157128 in suprafata de 134 mp, Cartea Funciara nr. 157204 in suprafata de 50 mp, proprietatea municipalitatii (Anexa B) si terenul din str. HAN TATAR f.n., Carte Funciara nr. 151834, proprietate privata in suprafata de 523 mp (Anexa A);

Discutii?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

O intrebare daca imi permiteti. Noi cand preluam acest teren ii dam direct o destinatie ca ieri in comisii s-a discutat de...

Domnul primar Chirica Mihai

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Inteleg. Vreau sa formulez un amendament cu privire la acest proiect - ca suprafata pe care o preluam sa fie cu destinatia strict de spatiu verde, loc de joaca pentru copii, deci exact ceea ce ati mentionat dumneavoastra. Sa o preluam cu aceasta destinatie si sa facem mentiunea in proiect.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Sunteti convins ca ceea ce ati propus ca amendament, eu inteleg si ma alatur propunerii, acopera toata gama ca sa nu devina restrictiv pentru ce ne-am putea dori noi, Consiliul Local ? adica numai spatiu verde sau sa nu fie si altceva care nu gandim acum si atunci ...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Spatiu verde sau loc de joaca pentru copii. Cred ca astea doua ... sau ambele. Sigur ca da.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Adica sa nu devina restrictiv. Sau drum sau nu stiu. Drum nu, auziti. Ok. Deci sunt alte interventii? De acord, dar am zis sa nu devina restrictiva precizarea.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Da, domnule, dar intra in patrimoniu privat si pot sa am la sedinta viitoare un proiect de hotarare sa vand suprafața de 523 de metri. Pai, nu, eu acuma sunt de acord. Eu personal si aici nu vorbesc in numele grupului, eu personal sunt de acord cu acest schimb si cu aceasta preluare numai cu aceasta destinatie, daca nu, nu.

(domnul viceprimar Botez Radu a intrat in sala de sedinta).

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Am inteles. Domnul consilieri. Este vreun coleg care nu a fost ieri la sedinta comisiilor reunite care nu stie exact referirea? Nu este..... Supun votului proiectul de hotarare cu amendamentul propus de domnul consilier Boz.

Cine este pentru? Sunteti impotriva propriului...? Pai, dar stati cu mana la spate, domnule consilier, si nu stiu ce faceati acolo ca nu vedeam mana.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 35

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafața de 7,75 mp din Iași, str. Arcu, nr. 21, parter, sector cadastral 80, parcela 1(2764/1);

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 36

Proiect de hotarare privind vanzarea terenului prin licitatie publica in suprafata de 25 mp, situat in Iași, Str. Fundac Eternitate nr. 14, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi;

Discutii? Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vreau sa clarific. Motivul pentru care noi nu votam. Acest teren, de exemplu, nu are constructii pe el, este liber si noi consilierii liberali nu vom vota aceasta scoatere la licitatie. Din nou, revenim, trebuie sa facem eforturi ca sa cartografiem toate terenurile care sunt disponibile, sa avem o centralizare a tuturor cererilor. Un raspuns pe o simpla foaie de hartie asa cum am primit nu este ce ... eu cred ca noi am fost foarte clari in explicatiile pe care le-am cerut. Acesta a fost comentariu pe care voiam sa il fac.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Sunt alte interventii la proiectul de hotarare? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? 8 abtineri...

Da, pe Eternitate se face din ala cu usa in sus.

Proiectul de hotarare a fost respins.

Mergem mai departe.

Proiect nr. 37

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 94 mp, situat in lasi, Str. Vasile Lupu de langa nr. 95;

Numarul 94 de langa numarul 95, strada Vasile Lupu. Discutii? Va rog, domnule viceprimar.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Pe scurt, va atrag atentia ca parte din acest teren este si cale de acces, daca va mentineti punctul de vedere.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Am verificat acest lucru. Este cale de acces.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Alte interventii? ... Multumesc pentru sfat.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare este adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 38

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a spatiului comercial (constructie si teren aferent), situat in municipiul Iasi, str. PETRE TUTEA, nr. 19, bloc 915, tr. 1, parter, judetul Iasi (numar cadastral 122412, inscris in cartea funciara 122412-C1-U36/UAT Iasi), proprietate privata a Municipiului Iasi;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 39

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 6 mp, avand nr. cadastral 120766 inscris in cartea funciara 120766 a UAT Iasi, situat in Iasi, strada PETRE TUTEA, nr. 11, bloc 911, tr.1;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 40

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafața de 99,60 mp din Iași, STRADA SPLAI BAHLUI, nr. 22 - Complex Avram lancu, apartinand domeniului privat al Municipiului Iași, avand nr. cadastral 137489, inscris in cartea funciara 137489 Iasi;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 41

Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii corpului de proprietate situat in Iași, STR. TOMA COZMA, nr. 4, parter - Lot 24 (19280-C1-U24, intabulat in CF 125006/UAT Iasi, CF veche 75610) in doua loturi si alipirea unuia din loturile rezultate din dezmembrarea Lotului 24 la corpul de proprietate Lot 25 (19280-C1-U25 intabulat in CF 125006/UAT Iasi, CF veche 75610);

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat.

Am sa va rog totusi sa faceti efortul, chiar tarziu fiind, sa ridicati mainile indiferent. Stau cu ochii pe fiecare dintre dumneavoastra si nu va exprimati votul.

Proiect nr. 42

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a spatiului comercial (constructie si teren aferent), situat in municipiul Iasi, STR. REDIU TATAR bloc 481, parter, judetul Iasi ( numar cadastral 121101, inscris in cartea funciara 121101-C1-U78/UAT Iasi), proprietate privata a Municipiului Iasi;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat.

(domnul consilier local Aur Marius Catalin a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 43

Proiect de hotarare privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iasi, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 211 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-43, aflate in administrarea Municipiului Iasi;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Ma iertati, 42? 42, nu s-a sarit peste. Cel cu Rediu Tatar. Cu vanzarea spatiului din Rediu Tatar.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Tocmai spusesem ca e bine sa faceti un efort, bine da, nu intelectual, si fizic.

Punctul 44 e retras. Punctul 45 e retras, amanat, deci nu il punem discutii noastre.

(domnul consilier local Timofciuc Razvan a iesit din sala de sedinta).

(domnul consilier local Ignat Etienne a iesit din sala de sedinta).

(domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 46

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA MOARA DE FOC, NR. 43A -STRADA PACURARI, NR. 95, NUMAR CADASTRAL 160863, 160862, 145958 intocmit in vederea construirii unor ansambluri de birouri, spatii comerciale, spatii prestari servicii pe teren proprietate, persoana juridica;

Discutii? Nu sunt. Supun votului. Ma simt dator, ma simt dator, va rog sa verificati cvorumul. Ma simt dator sa fac precizarea ca sunt iesiti din sala domnul consilier Aur, domnul consilier Timofciuc, domnul consilier Nedelcu, domnul consilier Ignat. Avem cvorum? ... Nu stiu, vom hotari asta prin vot. Deci este cvorum de sedinta. Supun la vot proiectul citit.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare este respins.

Pentru ca nu ... Proiect este respins. No comment. O sa va multumesc lumea aici pe unde facem intrarea asta la primarie. Sigur. Nu la Eternitate ca aia e alta poveste.

Proiect nr. 47

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, C.F. 150758, NUMERE CADASTRALE 11065, 11066, 11067,11068, 11069, 11070, 11071, 11072, 11073 si 11074, intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi pentru construire locuinte individuale, pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare este respins.

(domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae a intrat in sala de sedinta).

(domnul consilier local Ignat Etienne a intrat in sala de sedinta).

Proiect nr. 48

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM, nr. 105, Numar Cadastral 159052 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan in vederea construirii unui ansamblu de locuinte, persoana fizica;

Discutii? Nu sunt... Va rog, domnule consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Am mai vorbit despre aceste PUZ-uri si despre aprobarea lor in Consiliul Local si cred ca ne grabim. Sunt oameni care totusi au muncit la am PUZ un an un, an jumate.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Domnule consilier, daca aveti ceva despre PUZ-ul

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Despre PUZ am, domnule presedinte. Si va propun ca PUZ-urile ... pe care le .... astept.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Nu mai asteptati. Va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Deci va propun ca PUZ-urile pe care le avem astazi in discutie intrucat cetatenii asteapta de la noi rezolvarea problemelor lor si nu incurcarea permanenta in birocratie, sa le amanam pentru sedinta urmatoare.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Nu, nu sunt de acord, domnule consilier, pentru ca am supus analiza ordinii de zi la inceputul sedintei noastre ...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Propun sa le amanam pentru ca nu e corect.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

S-a intors domnul Nedelcu. Deja ... Care sa reluam votul? Dar care este baza legala sa reluam votul, domnule consilier? Care este baza legala sa reluam votul? Dar nici eu nu am nicio problema. Dar nu, nu era vorba de dumneavoastra ca persoana, ci era vorba de procedura. Daca doamna secretara imi spune ca se poate relua, eu nu am nimic impotriva.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Din pacate, potrivit regulamentului nu se poate relua votul in aceeasi sedinta.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Sa nu intelegeti gresit. Deci nu vreau sa se reia votul sau vreau sa punem in discutie frumos in mod special care este pe ordinea de zi. Vreau ca, asa cum am facut de fiecare data, sa venim in intampinarea cetateanului care intr-un an de zile, un an jumate realizeaza acele avize si tot ceea ce este necesar pentru aprobarea unui PUZ. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Deci imi pare rau pentru cele doua proiecte, 46 si 47 ca au cazut in aceasta etapa. Regulamentul nu imi permite sa reiau votul. Vor fi intrate pe ordinea de zi a sedintei urmatoare sau daca apare o sedinta extraordinara, sigur vom solicita sa fie incluse. Proiectul numuarul 48.

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM, nr. 105, Numar Cadastral 159052 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan in vederea construirii unui ansamblu de locuinte, persoana fizica;

Discutii?

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 49

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IARMAROC NR. 23, NUMAR CADASTRAL 134737, intocmit in vederea construirii unui imobil camin de elevi, spatii de invatamant, cabinete medicale pe teren proprietate privata, persoana fizica ;

Discutii? Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Nu vreau sa anticipez rezultatul votului, nici nu o pot face, insa va rog sa fiti atenti la aceasta speta asupra careia am mai atras atentia. Pamantul pe care se doreste edificarea unui teren, ma rog, terenul pe care se doreste edificarea unor cabinete medicale sau ce or fi acolo, se afla in perimetrul unei institutii de invatamant preuniversitar din municipiul Iasi. Legea Educatiei Nationale numarul 1 per 2011 are niste prevederi foarte clare. Nu exista in speta discutata cale de acces. Or, orice modificare a destinatiei acestor spatii de invatamant se face doar cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale. In consecinta, rugamintea mea este sa fim atenti pe viitor astfel incat sa ii sensibilizam pe cei care au asemenea revendicari si sa le oferim in schimb ceva comparabil ca sa nu amestecam lucrurile pe perimetrul unitatilor de invatamant. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. fac o precizare. Noi am avut o astfel de abordare in comisie. Ne-am uitat, am analizat. Ceea ce se propune intra in sfera preocuparilor - camin, cabinete scolare, medicale, deci nu. Stiti foarte bine ca am analizat-o. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Vreau si eu sa precizez. Dumnealui a insistat foarte mult sa isi exercite dreptul de cetatean si de proprietate privind introducerea in Consiliu Local a documentatiei pe care si-a elaborat-o, printr-o modificare permanenta de destinatiei ajungand in acest contest, discutam si in comisiile de urbanism. Noi i-am propus ideea unui schimb pentru a putea lasa curtea scolii libera acolo. Vine foarte bine si propunerea domnului consilier Ciobotaru. Noi vom continua demersurile, si acum atrag atentia colegilor mei de la Urbanism - Cadastru, astfel incat sa nu il prejudiciem de un drept constitutional, acel de proprietate, dar sa ii dam si o varianta privind un schimb pe o suprafata echivalenta valoric intr-o zona pe care o vom gasi disponibila printr-o analiza ulterioara. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Documentele depuse care fac obiectul proiectului de hotarare sunt complete asa incat daca nu sunt alte discutii, supun votului.

Cine este pentru? Cine este pentru cine este pentru adoptarea proiectului de hotarare?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare este respins.

(domnul consilier local Boz Petru Eduard a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 50

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, PODGORIA COPOU, NUMAR CADASTRAL 157697 Intocmit in vederea introducerii in intravilan si construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana fizica;

Da, va rog domnule consideri Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc, domnule presedinte de sedinta pentru cuvantul acordat. As dori niste lamuri tehnice cu privire la proiectul numarul 50. Am verificat ceea ce ne este pus la dispozitie in materialele incarcate pe laptopul pe care il folosesc si fac si o paranteza, laptopul este dat spre folosinta doamnei consilier Aldea, deoarece laptopul meu in fiecare sedinta, la jumatatea sedintei, moare, exact inaintea PUZ-urilor sau instrainarilor. Pur si simplu se descarca...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

A cui e a fost inainte, ca sa stim cine...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Nu stiu a cui a fost, dar in fiecare sedinta folosesc alte laptopuri ca sa pot vedea si eu ordinea de zi. In alta ordine de idei, am observat, facand o comparatie la materiale care sunt incarcate pe acest punct si in comparatie cu materialele care se afla in fizic la dosar, ca noi nu avem incarcate toate materialele. Ceea ce nu este un lucru foarte corect. Consimtamantul nostru cu privire la votul unor proiecte pe ordinea de zi trebuie sa fi facut sau sa aiba, sa tina cont de toate informatiile pe care un consilier local ar trebui sa le aiba. Astfel din materialele incarcate lipsesc cu desavarsire sau cel putin din materialul pe care il am eu in fata extrasele informative de la cartea funciara care se gasesc in fizic la dosar, dar nu se gasesc in materialele incarcate, ceea ce este foarte fairplay. Dar eu sunt sigur ca este doar o simpla omisiune. Avand in vedere acest lucru, as dori sa mi se precizeze exact...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Stimati consilieri, sa ascultam propunerea si interventia.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

... sa imi se precizeze exact care este data ultimului extras de carte funciara care se afla la dosarul un fizic deoarece eu dimineata cand am consultat dosarul in fizic am gasit un extras de carte funciara datat cu data 8 august 2018, iar acum cand l-am cautat nu l-am mai gasit. Va multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Am verificat si eu ieri, apropo de ceea ce spuneati, eu tineam minte 18, dar fiind mai ... din baietii PSD, uit mai repede.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Acum am regasit unul din luna iulie si inca unul din luna octombrie. Deci intrebare simpla - Care este data ultimului extras de carte funciara ca sa stim daca terenul, daca pentru suprafata respectiva de teren ...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Am inteles, domnule consilier. acum se verifica si va dam raspunsul. Daca sunt alte...

Stimati colegi, va rog sa imi permiteti, pana se realizeaza sa amanam votul si sa trecem la urmatorul punct si in detaliere revenim si ne exercitam votul. Va multumesc pentru intelegere.

Proiect nr. 51

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ION BUDAI DELEANU NR. 5, NUMAR CADASTRAL 152124, intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL 280/29.08.2006 in vederea reamplasarii constructiei autorizate cu AC nr. 142/2016, persoana fizica ;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? 5 (6) abtineri.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 52

Proiect de privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM FN, NUMAR CADASTRAL 140114, intocmit in vederea construirii unui hotel pe teren proprietate privata, persoana juridica;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? 6 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Da, va rog doamna secretar.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Revenind la proiectul despre care ati facut vorbire, domnule Gavril. Ultimul extras atasat este din 24.10.2018.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc. Precizarea este la fel de importanta ca si solicitarea dumneavoastra...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

... imi cer scuze. In extrasul de acolo reiese ca este vreo sarcina?

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Nu sunt inscrieri referitoare la sarcini.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Era una dintre discutiile pe care trebuia sa le verificam ca si in precedentul care l-am studiat, era liber de sarcini. Supun votului proiectul.

Proiect nr. 50

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, PODGORIA COPOU, NUMAR CADASTRAL 157697 Intocmit in vederea introducerii in intravilan si construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana fizica;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat. Proiectul numarul 50, ca sa facem referire.

Proiect nr. 53

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA SES BAHLUI, NUMERE CADASTRALE 124271, 124272, 130546, 130550, 130571, 130536, 130556, 129311, 129312, 129308, 130560, 131058, 129317, 132259, 127902, 127917, 130561, 130562, 130551, 130576, 130557, 128422, 127899, 127909, 127921, 128420, 120418, 125507, 128424,Extindere P+1E partial, remodelare fatada existenta si recompartimentari interioare la cladirea existenta - Centru Comercial Iași, remodelare drumuri de incinta si parcare, extindere parcare, imprejmuire incinta si organizare santier, persoana juridica;

Discutii? Nu sunt. Supunem votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri? Bravos! Bravos! Daca si la business-ul pe care il tot sustineti, va abtineti, e clar.

Va multumesc.

Proiectul de hotarare este adoptat.

Mergem mai departe.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Dati-ne voie, suntem intr-o sedinta de Consiliu. Daca tot am stat patru ore, mai stam inca doua minute. Aceasta extindere a magazinului despre care se vorbeste in acest proiect este de cateva zeci de milioane de euro. Eu inteleg ca ati primit o dispozitie de la partid privind respingerea proiectelor care nu se incadreaza in viziunea liberala, dar eu stiu ca liberalii de cand sunt pe pamant au sprijinit dezvoltarea economica a orasului...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Cati sunt sau de cand sunt pe pamant?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Ce anume?

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Cati sunt pe pamant?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Cat mai sunt pe pamant, cat nu ii ia USR-ul la toarta. Deci ma gandesc, acest proiect chiar ar fi trebuit votat de catre dumneavoastra. Sunteti de profesiune liberala, de sprijin liberal, de activitate liberala si ca atare un asemenea proiect ar fi fost de oportunitate sa fie votat. Ganditi-va ce s-ar fi intamplat cu o investitie de atatia bani daca astazi consilierii care sunt in sala nu ar fi votat acest proiect. Eu cred ca, multumesc in numele iesenilor pentru toate PUZ-urile care le-am votat astazi ...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Mai avem unul.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

... si pentru faptul ca sprijina dezvoltarea orasului si ridicam economic in permanenta prin aceste voturi atat contributiile care se platesc la primarie, atat numarul de angajati care vor fi in aceste structuri care se dezvolta pe raza municipiului Iasi. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Eu consider ca a fost numai o eroare de comunicare in cadrul, nu cred ca e atat de grava problema sau daca este. Nu, nu, sa si-o puna cum doresc dumnealor, nu intru in amanunte. Domnul consilier va rog sa permiteti sa dau sa dau cuvantul domnului viceprimar Botez.

Domnul viceprimar Botez Radu

Poate nu as fi vrut sa iau cuvantul, dar intr-adevar daca ar putea sa existe motivatii la alte PUZ-uri, cu toate ca nu exista, la asta cred ca intr-adevar este o rusine efectiv ca reprezentati Iasul. Decat sa nu votati asa ceva, mai v-ati da demisia efectiv si ati plecat de aicea, din consiliu si ati lasa Iasiul sa se dezvolte. Deci este inacceptabil sa nu votati asa ceva... Ati zambit? Sigur... este la ...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Domnule viceprimar ...

Domnul viceprimar Botez Radu

... ok. Mulțumesc. Imi pare bine ca nu mai zambiti cum ati zambit la cele doua PUZ-uri care nu au trecut considerând ca este o victorie a dumneavoastra... Nu, acuma eu am cuvantul. Deci considerand ca este o victorie a dumneavoastra ....

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va rog, stati, stati...

Domnul viceprimar Botez Radu

Sunteti o rusine pentru Iasi.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog sa revenim la subiect si va rog sa patra decenta. Domnule profesor, o clipa. E intr-adevar o problema de perceptie ca doi solicitanti, doi cetateni au ratat ocazia sa castige o luna ca sa isi rezolve problemele pentru care sunt convins ca au, nu am verificat, dar au luni bune de cand stau. Sunteti in cauza? E vorba de unul din subiectele...? Va rog sa veniti la microfon.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog deschideti-i microfonul!

Domnul Grigoras Bogdan

Buna ziua. Ma numesc Bogdan Grigoras. Raspund pentru S.C. Dazz Grup S.R.L. este vorba despre proiectul de hotarare numarul 46 care a trecut asa, cam lejer, motivat de lipsa cvorumului. Noi aveam solicitarea si rugam sa ne consemneze faptul ca intelegem sa solicitam reluarea votului raportat atat la faptul ca initial lipseau patru consilieri, cat si la momentul votului lipseau alti patru consilieri. Totodata, tinem sa va precizam ca acest proiect si precizam si domnilor care s-au abtinut de la vot, faptul ca acest proiect avea toate avizele obtinute. A fost trecut pe ordinea de zi a sedintei in 28 septembrie si datorita duratei mare de timp a acelei sedinte alocate, proiectul a fost omis a mai fi citit si prorogat. In mod evident ni se produce un prejudiciu si se produce un prejudiciu atat in maniera de vot, cat si prin maniera procedurala in care s-a desfasurat acest vot raportat la lipsa consilierilor. Noi solicitam sa aveti in vedere faptul ca exista toate avizele, a intrunit toate conditiile prevazute de articolul 44 din Legea 250/2001, astfel incat formulam aceasta solicitare de reluare a votului. Si in mod evident in raport de maniera in care se va solutiona vom efectua demersurile legale pentru ca, evident, ne consideram lezati de aceasta maniera. Este un proiect aprobat, este un proiect de viitor care se incadreaza chiar si in PUZ-ul actual, astfel incat, in mod evident, cred ca este de la sine inteles faptul ca suntem prejudiciati

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, va multumesc. Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Multumesc. Am o singura intrebare. Nu este direct legata de PUZ, dar este legata de acest obiectiv. Am participat la o discutie la un moment dat intr-o comisie la un litigiu dintre Primarie si aceasta societate comerciala si nu stiu la ora actuala cum a fost rezolvata, asa ca imi permit, daca imi dati voie, sa pun o intrebare. Litigiu referitor la calea de acces catre Carrefour Era a fost solutionat sau nu? Si imi cer scuze daca nu face parte din PUZ. Este o intrebare legata de acest obiectiv economic. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Nu, nu. haideti sa nu amestecam.

Domnul primar Chirica Mihai

Este la alt proiect de hotarare...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Deci proiectul de hotarare la care a facut referire dumnealui, dintr-o eroare pe care mi-o asum si imi cer scuze public fata de aceasta intamplare, a omis sa fie citit la sedinta trecuta de pe ordinea de zi. El a fost trecut.... nu,

deci 53 a fost adoptat, nu mai face obiectul nici unei discutii. Vorbesc de proiectul 46 care este astazi pe ordinea de zi la 46 care a fost sedinta trecuta si eu am omis sa il supun atentiei dumneavoastra, lucru pentru care repet, imi cer scuze public, si astazi are ghinionul ca intr-o intelegere, asa cum o intelegem noi ca si romani, sa nu poate sa treaca. Deci imi asum aceasta lipsa. Va rog si imi asum daca gresesc in fata legii, repunerea in discutie a acestui PUZ care deja depaseste orice limita, eu zic a ghinionului, ca sa nu va puneti cu cei care, cateodata, bat filmul. Va rog domnule consilier. Sfatul dumneavoastra juridic ne poate fi de ajutor.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vreau sa aduc la cunostinta domnilor consilieri prezenti in sala ca domnul invitat care a vorbit de la microfonul respectiv are temeinice studii juridice. Dumnealui se numeste domnul avocat Grigoras si are o expertiza foarte buna in domeniu, adica ca sa stim ca ceea ce ne-a explicat domnia sa este ca urmare a experientei si expertizei pe care o are pe spete de acest gen. Ca atare, atrag atentia, daca mi se permite o astfel de exprimare, cand am atras atentia data trecuta am fost imediat cenzurat, dar mai atrag totusi inca o data, riscam sa ne, sa parem in fata cetatenilor pe care ar trebui sa ii slujim, da, pentru ca este rolul nostru, ca niste oportunisti care in functie de propriile interese ridica mana favorabil sau nu la diferite proiecte de lege. Eu m-am uitat cu foarte mare atentie la pozitia 46 de pe ordinea de zi si am vazut ca respectivului proiect de hotarare nu-i lipseste nimic. Ca atare, doresc sa intreb sau sa cer punct de vedere tehnic, juridic secretarului Consiliul Local daca se poate repune pe ordinea de zi si rediscuta si redezbatere pentru ca, ceea ce s-a intamplat in ceea ce priveste punctul 46, este o greseala ...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Sunt amandoua in aceeasi situatie.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

... este o greșeala grava a Consiliului Local si mergând in acest ritm tindem sa ingrosam lista pe care domnul consilier Boz a solicitat-o executivului. Adica lista cauzelor in instanta in care Consiliul Local este parte si nu in calitate de reclamant, ci in calitate de parat. Va multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Mai fac o precizare, nu ca vreau sa diluez responsabilitatea care, pe care o aveam in a, suficient de atent la aceasta, dar niciunul dintre colegi nu a venit sa spuna - vezi ca ai sarit, doua puncte sunt, nu unu si amandoua sunt a celor care ne-au facut atenti astazi. Asa incat, ca sa stingem orice discutie, va rog in mod expres sa solicitam introducerea pe ordinea de zi de astazi a celor doua puncte care au fost omise la sedinta trecuta si sa le discutam si sa ne exprimam votul. Daca sunteti de acord? Deci cele care astazi se regasesc la 46, 47. Sunteti de acord? In unanimitate. Va rog sa imi permiteti sa citesc textul acestor doua proiecte de hotarare proiecte.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Domnule presedinte, cerusem si eu cuvantul. Stau cu mana ridicata de o gramada de vreme. Vreau sa va spun urmatorul lucru - este inadmisibil sa iti indeplinesti calitatea de consilier local, sa parasesti sedinta. Inteleg pentru un minut, doua te retragi, dar ceea ce se intampla in consiliul ca fiecare se ridica isi ia mapa si pleaca cand vrea, este o incalcare grava a regulamentului. Si va rog sa va ganditi si la niste masuri.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

O sa, nu credeti ca chiar slabut de inger. Ideea este ca o sa avem niste discutii pe fiecare grup in parte si o sa solicitam. Toti suntem foarte ocupati, toti suntem cu suficiente responsabilitati. E mai mult decat jenant sa fim intr-o astfel de situatie, Dar cine o practica si-o asuma. Si-o asuma. Revin la proiect proiectul de hotarare.

Proiect nr. 46

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA MOARA DE FOC, NR. 43A -STRADA PACURARI, NR. 95, NUMAR CADASTRAL 160863, 160862, 145958 intocmit in vederea construirii unor ansambluri de birouri, spatii comerciale, spatii prestari servicii pe teren proprietate, persoana juridica;

Discutii? Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Avand in vedere situatia de fapt pe care am explicat-o si mai inainte, solicit la aceasta doua puncte de vedere, vot nominal pentru ca eu nu vreau sa fiu tras la raspundere din cauza votului unor alti colegi.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Cine este pentru? cine este pentru exercitarea votului uninominal? Cine este impotriva? adica se spune, se striga si sa va exprimati votul.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Dar nu am inteles care este motivatia.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

O sa intelegeti daca, in functie, depinde cum o interpreteaza solicitantul. Supun votului ... O clipa, o clipa. Va rog, domnule consilier. Ati oprit votul, cu ce motiv?

Domnul consilier local Ignat Etienne

Voiam sa va aduc la cunostinta ca in regulament scrie ca doar un consilier poate sa ceara pentru el, expres, nominalizarea. In rest, nu puteti sa cereti pentru alti consilieri.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Cerem pe rand, fiecare dintre consilieri, nominalizarea pentru votul pe care il dam. Cei care avem responsabilitate, ceilalti...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnul consilier ...

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Nu, este adevarat ca fiecare consilier are dreptul sa ceara sa se consemneze modalitatea de vot, dar pe langa aceasta posibilitate, acest drept al consilierilor locali, exista si posibilitatea ca prin decizie, prin vot consilierii locali sa opteze pentru modalitatea de vot, respectiv votul nominal, caz in care eu voi da citire fiecarui nume al consilierilor locali care isi vor exprima public deschis optiunea de vot.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

E conform legii. Deci nu sunt interpretari. Sunteti de acord sa fie vot nominal.

Cine este pentru?

Impotriva? 3 voturi impotriva.

Abtineri? patru abtineri?

Propunerea este adoptata.

Va rog doamna secretar.

Domnul viceprimar Botez Radu

Am si eu o intrebare inainte, daca nu va suparati.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul viceprimar Botez Radu

Putem, si aici sigur o intreb si pe doamna secretar. La urmatoarele sedinte, doamna secretar, vreau sa auziti si dumneavoastra. La urmatoarele sedinte trebuie sa propunem la inceputul sedintei, la fiecare sedinta ca votul pe PUZ-uri sa fie uninominal sau daca propunem o singura data ramane pentru totdeauna votul uninominal la PUZ-uri... La fiecare sedinta, da. Da, ok.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Am si eu o intrebare. Pentru ca nu sunt jurist, dar imi plac lucrurile sa fie clare. Deci, doamna secretar, pentru decizii este nevoie de votul a 14 consilieri? sau de jumatate din numarul celor prezenti? ca sa stim clar. Pentru a se adopta aceasta prevedere, ca votul sa fie uninominal.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Pentru modalitatea de vot, vot nominal, din cei prezenti. Este majoritate simpla.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da, consider ca au fost îndeplinite toate conditiile. Va rog, doamna secretar sa solicitati votul.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Boca Adrian Florin.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Vot pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Boisteanu Paul Corneliu

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Abtinere

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Radu Botez

Domnul viceprimar Botez Radu

Vot pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Boz. A iesit. Scuze, nu l-am observat. Domnul Ciobotaru Traian Florentin

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Vot pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Cotofan Alexandru loan.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Abtinere.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Dornean Tudor.

Domnul consilier local Dornean Tudor

Abtinere.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Doamna Gaburici Violeta Adriana.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Votul meu este pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Abtinere.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Harabagiu Gabriel Vasile.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Imi cer scuze. Domnul Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Abtinere.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Jugrin Lucian.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Abtinere.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Vlad Nedelcu.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Piftor Daniel

Domnul consilier local Piftor Daniel

Vot pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Vot pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Postolache Andrei

Domnul consilier local Postolache Andrei

Pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Domnul Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Vot pentru. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Va rog sa ne dati rezultatul votului, doamna secretar.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

14 voturi pentru si 6 voturi abtinere.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da. Va multumesc. Proiectul de hotarare a fost adoptat.

La momentul votarii voi face precizarea. Trec la citirea urmatorului proiect.

Proiect nr. 47

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, C.F. 150758, NUMERE CADASTRALE 11065, 11066, 11067,11068, 11069, 11070, 11071, 11072, 11073 si 11074, intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi pentru construire locuinte individuale, pe teren proprietate privata, persoane fizice ;

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Domnule presedinte, avand in vedere ca sunt ambele proiecte acum solicitate, as solicita acelasi lucru ca si colegul meu, vot nominal si pe acest proiect. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog sa va exprimati optiunea fata de acest vot.

Cine este pentru vot uninominal?

Impotriva? Un vot impotriva. Pardon. Impotriva? 4 voturi impotriva.

Abtinere? si doua abtineri.

Propunerea este adoptata.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Boca Adrian Florin.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Vot pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Boisteanu Paul Corneliu

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Bostan Manuel Ciprian nu mai este alaturi de noi in sala.

Domnul Radu Botez

Domnul viceprimar Botez Radu

Vot pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Ciobotaru Traian Florentin

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Vot pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Cotofan Alexandru Ioan.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Abtinere.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Dornean Tudor.

Domnul consilier local Dornean Tudor

Abtinere.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Doamna Gaburici Violeta Adriana.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Domnul Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Abținere.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Domnul Harabagiu Gabriel Vasile.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Abtinere.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul Jugrin Lucian.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Abtinere.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul Vlad Nedelcu.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul Piftor Daniel

Domnul consilier local Piftor Daniel

Vot pentru.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul Postolache Andrei

Domnul consilier local Postolache Andrei

Pentru.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va multumesc pentru exprimarea votului. Va rog, doamna secretar.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

14 voturi pentru si 5 abtineri.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Proiectul a fost adoptat. Va felicit pentru verticalitatea si pentru modul in care ati raspuns solicitarii si inca o data imi cer scuze pentru eroarea facut. Continuam.

(domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 54

Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “ÎMPREUNA CREȘTEM PADURI - Actiune de plantare a aproximativ 750 de arbori in zona C.A. Rosetti Iasi” intre Municipiul Iasi si CONCORD SERVICE CENTER SA;

Discutii? Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea in primul rand sa ii felicit pe cei care au venit alaturi de asemenea proiecte. Asteptam si alte societati comerciale. Nu sunt singurii. Face parte dintr-un program in care se vede tot mai mult atasamentul mediului privat pentru cresterea calitatii vietii in municipiul Iasi. Trebuia sa o fac si public, sa ii felicit. Felicit si pe ceilalti parteneri ai nostri, Auchan in primavara acestui an, de asemenea cei de la Centric si multi altii care au venit alaturi de noi. Voi face o lista completa pe care o voi publica pe site-tul primariei ca si raport anual privind aceste initiative civice. Le multumesc din nou. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, multumesc. Cat mai multe asemenea initiative. Nu avem decat de castigat cu totii. Daca nu sunt alte interventii, supun votului dumneavoastra proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Va multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Trecem la ultimul punct al ordinii de zi. Cel aflat pe completarea unu.

Proiect C1

Proiect de privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, str. Musatini, nr. 12, N.C. 146820 întocmit in vederea realizarii lucrarior de extindere corp liceu ”Miron Costin”, persoana juridica;

Daca sunt discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare este adoptat.

Va reamintesc in sedinta de astazi ati avut la mapa informarea privind controlul facut de Curtea de Conturi sau actiunea de monitorizare. Va rog, domnule primar.

(domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian a intrat in sala de sedinta).

Domnul primar Chirica Mihai

Voiam sa va mulțumesc si pentru acest ultim proiect. Vizeaza exact ceea ce a conturat si domnul consilier Florin Ciubotaru in timpul acestei sedinte, faptul ca trebuie sa valorizam din ce in ce mai mult scolile de cartier unde sa cream performanta si acolo chiar se face performanta la Colegiul Miron Costin.

Voiam sa mai aduc o informatie utila cetatenilor municipiul Iasi, probabil o sa mai dezvoltam. A fost Gala Smart City of Romania, o intalnire care acumuleaza contributia tuturor oraselor din Romania, oraselor mari privind promovarea conceptului de Smart City. Au fost 22 de administratii locale. Un concurs de proiecte la care am participat si noi cu doua. Un oras al oamenilor pentru oameni, unde au fost descrise politicile si strategia de transformare digitala a Municipiului Iasi si Un nou inceput, un proiect de dezvoltare a mobilitatii iesene in care am introdus tot pachetul de proiecte, unele pe care le-am implementat, unele cu curs de implementare si cele care fac parte din strategia de dezvoltare a municipiului nostru. Noi am participat atat la politici si strategii pentru comunitati sustenabile, la tehnologii avansate, mobilitate si educatie in domeniul Smart City. Ambele proiecte ale municipiului Iasi au fost nominalizate. Pentru proiectul Un oras al oamenilor pentru oameni am primit diploma de argint, diploma de nominalizare la categoria politici si strategii pentru comunitati sustenabile inteligente, iar proiectul Un nou inceput a primit diploma de aur, premiul de excelenta si trofeul Smart City Of Romania in 2018 la categoria mobilitate in comunitati sustenabile inteligente. Deci voiam sa ii multumesc colegului meu Catalin Boghiu care s-a ocupat personal de acest lucru. El conduce, de altfel si departamentul de mobilitate din cadrul Primariei municipiului Iasi. Sa le multumesc celorlalti colegi ai mei care au participat de la Biroul strategii, de la fonduri europene, de la Compania de Transport Public. Si sigur un nou motiv de mandrie pentru orasul nostru care in aprecierea celor care nu traiesc aici, ne-au nominalizat cu titlul de medalie de aur. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Va multumesc tuturor. As ruga liderii de grup sa aiba intrevederi pana la urmatoarea sedinta de Consiliu Local extraordinara sau ordinara, pentru completarea comisiilor si pentru alte solicitari de armonizare a comisiilor lucrative si ce functioneaza pe langa Consiliul Local.

Sa aveti o zi buna!

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   SECRETAR MUNCIPIUL IASI,

Consilier Local

BOISTEANU PAUL CORNELIU                              DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3