Hotărârea nr. 158/2015

HOTARAREnr. 158 din 2015-08-31 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI MUSTACIOSU VLAD SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTIHOTARARE

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Mustăciosu Vlad și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

în baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere demisia domnului Mustăciosu Vlad, înregistrată la C.G.M.B. cu nr. 587/13.08.2015, la Cabinet Secretar General cu nr. 3274/6/13.08.2015 și la Direcția Asistentă Tehnică și Juridică cu nr. 3157/31.08.2015;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Mustăciosu Vlad, ca urmare a demisiei acestuia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General ai Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2015.
•293, sector 6, București, România; tei.; +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro