Hotărârea nr. 182/2015

HOTARAREnr. 182 din 2015-10-29 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI MARIN DANIELA ALINAConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al doamnei Marin Daniela Alina

Având în vedere adresele Partidului Național Liberal nr. 17/08.10.2015 și nr. O 18/08.10.2015, înregistrate la Cabinet Secretar general cu nr. 4264/6/19.10.2015 și nr. 4265/6/19.10.2015 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 4409/19.10.2015 și nr. 4408/19.10.2015, prin care se propune validarea doamnei

Marin Daniela Alina, pentru funcția de consilier;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al x Municipiului București al doamnei Marin Daniela Alina, pe locul rămas vacant în urma * încetării mandatului de consilier al domnului Mustăciosu Vlad.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.10.2015.

Anexa 1
Consiliul General al Municipiului București

JURĂMÂNT Eu, MARIN DANIELA ALINA

ales consilier general,

în cadrul Consiliului General al Municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, depun următorul jurământ:

“Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului București.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

București,

29.10.2015