Hotărârea nr. 195/2015

HOTARAREnr. 195 din 2015-11-24 PRIVIND SCHIMBAREA DOMNULUI MARIN STEFANEL DAN DIN FUNSCTIA DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 167/2015 INCETEAZA VALABILITATEA H.C.G.M.B. NR. 168/2015Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind schimbarea domnului Marin Ștefănel Dan din funcția de viceprimar al Municipiului București, precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 167/2015

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă schimbarea domnului Marin Ștefănel Dan din funcția de viceprimar al Municipiului București.

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 167/2015 privind desemnarea unui viceprimar să exercite atribuțiile funcției de Primar General al Municipiului București se abrogă.

■ Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 168/2015 privind delegarea unui consilier din cadrul C.G.M.B. să exercite atribuțiile viceprimarului desemnat în funcția de Primar General al Municipiului București își încetează aplicabilitatea.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.11.2015

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Gabriel Fătu