Hotărârea nr. 40/2015

HOTARAREnr. 40 din 2015-03-31 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI UNTARU VIRGILHOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Untaru Virgil

Având în vedere adresa Partidului Național Liberal, înregistrată la Cabinetul Secretarului General cu nr. 532/6/18.02.2015 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 572/18.02.2015, prin care se propune domnul Untaru Virgil, pentru funcția de consilier;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu mo ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Articol unic - Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Untaru VikgiL^ pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului domnului Pîrvu Cosmin Gabriel.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.03.2015,

PREȘEDINTELE ȘEDINȚA, Radj/R^bărd Vic^hțiu


București, 31.03.2015 Nr. 40

Spiaiu! independenței Nr 2S1-2S3

Cod postai: 060042 sector 6 București România te1 :+4021 305 55 00 www pmb ro