Hotărârea nr. 267/2018

HOTARAREnr. 267 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU 101 BLOCURI DIN SECTORUL3, IN VEDEREA INSCRIERII IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru 101 blocuri din sectorul 3, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 676/10.05.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 101/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 283/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 27/15.05.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru 101 blocuri din sectorul 3, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul București, prevăzuți în anexele nr. 1 - 101, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05 2018
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. România: tel.: 021305 55 OO; www.pmb ro

Anexa 1Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Strada Complexului nr. 10, bloc 40

1.    Valoarea totală (exclusiv TVA):    2.670.036,37 lei

Din care C+M exclusiv TVA    2.308.994,43 lei

2.    Durată de execuție    4 luni
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

1 113.7-98,71 lei

987,551,18 lei


2 Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    1.413.920,47 lei

Din care C+M exclusiv TVA    1.221.413,37 lei

2 Durată de execuție


4 luni
1, Valoarea totală (exclusiv TVA)

4 279.256,88 lei


Din care C+M exclusiv TVA

3.722.808,06 lei


2. Durată de execuție


4 luni
1 Valoarea totală (exclusiv TVA):    1.759.975,61 lei

Din care C+M exclusiv TVA

1.556.471,50 lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    914.630,25 lei

Din care C+M exclusiv TVA

794.062,40 lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    1.126.502,35 lei

Din care C+M exclusiv TVA

978.959,58 lei


2. Durată de execuție


4 luni


CONFORM CU ORIGINALUL1 Valoarea totală {exclusiv TVA):    2.851.122,41 lei

Din care C+M exclusiv TVA

2.459.723,12 lei


2 Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    3.286.800,68 lei

Din care C+M exclusiv TVA

2.857.474,60 lei


2. Durată de execuție


4 luni


CONFORM CU ORIGINALUL


1. Valoarea totală (exclusiv TVA) 3.287.706,93 lei

Din care C+M exclusiv TVA

2.845.096,72 lei


2 Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

3.157.046,49 lei


Din care C+M exclusiv TVA

2.798.425,86 lei


2 Durată de execuție


4 luni


CONFORM CU ORIGINALUL

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00, www pmb.ro

Pag 12


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI B-dul.Regina Elisabeta nr.15-19, sc. 1 - 2

1. Valoarea totală (exclusiv TVA)- 1.260.569,68 lei

Din care C+M exclusiv TVA

1.087.342,89 lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    3.238.613,27 lei

Din care C+M exclusiv TVA    2.804.549,90 lei

2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    954.802,35 lei

Din care C+M exclusiv TVA

844.097,91 lei


2. Durată de execuție


4 iu ni


'ONFORM CU ORIGINALUL
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    724.534,12 lei

Din care C+M exclusiv TVA

636.351,77 lei


2. Durată de execuție


4 luni

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Strada Negru Vodă nr. 2, bloc C4, scara 1

1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    1.018.080,25 lei

Din care C+M exclusiv TVA

901.942,04 lei


2. Durată de execuție


4 tuni
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    1 022.030,46 lei

Din care C+M exclusiv TVA

905.455,97 lei


2. Durată de execuție


4 luni


CONFORM CU ORIGINALUL1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

855.633 01 lei

758.091,34 lei


2. Durată de execuție


4 Juni


CONFORM CU ORIGINALULDin care C+M exclusiv TVA

644.446.61 lei


2. Durată de execuție


4 luni

Din care C+M exclusiv TVA    692.947,53 lei

2. Durată de execuție


4 luni
1.    Valoarea totală {exclusiv TVA):    2.922.210,67 lei

Din care C+M exclusiv TVA    2.590.192,05 lei

2.    Durată de execuție    4 luniți


Din care C+M exclusiv TVA

556 905,05 lei


2 Durată de execuție


4 luni

1, Valoarea totală {exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

859.412,00 lei

755.170,59 lei


2. Durată de execuție


4 luni


! CONFORM CU ORIGINALUL

t


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. România; tel.; 021 305 55 00; www pmb.ro

Pag 241. Valoarea totală (exclusiv TVA):    694 334,86 lei

Din care C+M exclusiv TVA    615.186,70 lei

2. Durată de execuție


4 luni


I

CONFORM CU ORIGINALUL


1 Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

2.870419.41 lei

2 532 811,91 lei


2. Durată de execuție


4 luni
Din care C+M exclusiv TVA

1.294.304,37 lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

774 189.44 lei

687 546,80 lei


2. Durată de execuție


4 luni


CONFORM CU ORIGINALUL
1.    Valoarea totală (exclusiv TVA):    2.608.564,93 lei

Din care C+M exclusiv TVA    2.307.738,76 lei

2.    Durată de execuție    4 luni

I

CONFORM CU ORIGINALUL


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 29


1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

954.860,68 lei

847.296,67 lei


2. Durată de execuție


4 luni1.    Valoarea totală (exclusiv TVA):    776.497,29 lei

Din care C+M exclusiv TVA    686.811,40 lei

2.    Durată de execuție    4 luni

CONFORM CU ORIGINALUL
Din care C+M exclusiv TVA    659.749,14 lei

2. Durată de execuție    4 luni
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    943.741,32 lei

Din care C+M exclusiv TVA    834.789,44 lei

2. Durată de execuție


4 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Str.Traian nr. 77-79

1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

1.364.959,54 lei

1.208.531,22 lei


2. Durată de execuție


4 luni


CONFORM CU ORIGINALUL
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    990.148,47 lei

Din care C+M exclusiv TVA    875.114,54 lei

2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

1.130.279,25 lei


Din care C+M exclusiv TVA

1.003.995,87 lei


2. Durată de execuție


4 luni1    Valoarea totală (exclusiv TVA)    670.808,35 lei

Din care C+M exclusiv TVA    595 617 39 lei

2    Durată de execuție    4 luni


1. Valoarea totală (exclusiv TVA)

Din care C+M exclusiv TVA

1.204.110,17 lei

1.061.296,05 lei


2 Durată de execuție


4 luni


CONFORM CU ORIGINALUL1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

1.204.110,17 lei

1.061.296,05 lei


2 Durată de execuție


4 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Str. Matei Basarab nr. 69 bl L109bis

1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    383.021,55 lei

Din care C+M exclusiv TVA

338.585,29 lei


2. Durată de execuție


4 tuni


CONFORM CU ORIGINALUL1.    Valoarea totală (exclusiv TVA):    1.360.268,38 lei

Din care C+M exclusiv TVA    1.205.921,04 lei

2.    Durată de execuție    4 lunif. /


1. Valoarea totală {exclusiv TVA):    971.616,67 lei

Din care C+M exclusiv TVA    861.116,00 lei

2. Durată de execuție


4 luni


CONFORM CU ORIGINALUL

I-------


1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

568.940,07 lei

506.518.09 lei


2. Durată de execuție


4 luni

LX


1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    947.064,17 lei

Din care C+M exclusiv TVA    837.916,03 lei

2. Durată de execuție


4 lunit/C,


1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    3.403.225,77 lei

Din care C+M exclusiv TVA    3.025.973,77 lei

2. Durată de execuție


4 Juni


CONFORM CU ORIGINALUL1. Valoarea totală {exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

2.971.623,87 lei

2.639.915,64 lei


2. Durată de execuție


4 luni


1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    1 490.225,08 lei

Din care C+M exclusiv TVA    1.316.353,50 lei

2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    977,948,08 lei

Din care C+M exclusiv TVA    866,475,21 lei

2 Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

3 529.256,38 lei


Din care C+M exclusiv TVA

3.124.406,13 lei


2. Durată de execuție


4 luni1, Valoarea totală (exclusiv TVA):    822 126,62 lei

Din care C+M exclusiv TVA    726 546,62 lei

2. Durată de execuție


4 luni


CONFORM CU ORIGINALUL1. Valoarea totală (exclusiv TVA)    588.154,60 lei

Din care C+M exclusiv TVA

521.797,77 lei


2. Durată de execuție


4 luni


CONFORM CU ORIGINALUL

I
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

841.392,66 lei


Din care C+M exclusiv TVA

741.328,61 lei


2. Durată de execuție


4 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Str.Matei Basarab nr.94,bl.L120

1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    1.216.738,29 lei

Din care C+M exclusiv TVA    1.079.267,53 lei

2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

1.072.795,67 lei

948.652.64 lei


2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

724 287,72 lei


Din care C+M exclusiv TVA

648.406,32 lei


2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

892.882,31 lei

789.741,89 lei


2. Durată de execuție


re


Din care C+M exclusiv TVA

667.330,20 lei


2. Durată de execuție1. Valoarea totală (exclusiv TVA)

Din care C+M exclusiv TVA

989.075 16 lei


875.818,55 lei


2. Durată de execuție    4 luni
B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

318.558,37 lei

283.232,06 lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    2.021710,61 lei

Din care C+M exclusiv TVA    1794.227,29 lei

2. Durată de execuție


1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    319.502,99 lei

Din care C+M exclusiv TVA    284.085,74 lei

2. Durată de execuție

1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

1.344 171,17 lei

1.189.623,78 lei


2. Durată de execuție


4 luni


Din care C+M exclusiv TVA

877.077,28 lei


2. Durată de execuție


4 luniDin care C+M exclusiv TVA    850.795,24 lei

2. Durată de execuție    4 luni

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00, www.pmb.ro


Pag 64


1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

898.719,62 lei

795.273,57 lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală {exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

2.104.047,00 lei

1.867.511,99 lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (exclusiv TVA);

Din care C+M exclusiv TVA

2 Durată de execuție

888.007,47 lei

784 544 37 lei

4 luniCONFORM CU ORIGINALUL

1.    Valoarea totală (exclusiv TVA):    1 112 043,46 lei

Din care C+M exclusiv TVA    984,774,82 lei

2.    Durată de execuție    4 luni1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

1.266 894,79 lei

1.121.445,57 lei


2. Durată de execuție


4 luni

1.    Valoarea totală (exclusiv TVA):    3.270 133,41 lei

Din care C+M exclusiv TVA    2.889.022,88 lei

2.    Durată de execuție    4 luni

1.    Valoarea totală (exclusiv TVA):    970.142,92 lei

Din care C+M exclusiv TVA    860.641,81 lei

2.    Durată de execuție    4 luni


CONFORM CU ORIGINALUL

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Bd. Unirii nr 75, bl, H1, sc. 1

1 Valoarea totală (exclusiv TVA):    1 386.288,23 lei

Din care C+M exclusiv TVA    1.217.839,10 lei

2. Durată de execuție    4 luni

CONFORM CU ORIGINALUL
1 Valoarea totală (exclusiv TVA):    1.307.889,31 lei

Din care C+M exclusiv TVA    1.159.595,67 lei

2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    1.950.317,84 lei

Din care C+M exclusiv TVA    1.726.905,88 lei

2. Durată de execuție


4 luni


r----

■ CONFORM CU ORIGINALUL

B-dul Regina Eiisabeta nr, 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; wwwpmb.ro

'Ui


1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

2.501.370,41 lei

2.203.599,76 lei


2. Durată de execuție


4 luni


i    -

' CONFORM CU ORIGINALUL1.    Valoarea totală (exclusiv TVA):    772.150,24 lei

Din care C+M exclusiv TVA    679.831,87 lei

2.    Durată de execuție    4 luni
B-dul Regina Eiisabeta nr- 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 76iS


1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    894.404,32 lei

Din care C+M exclusiv TVA    793.130,29 lei

2. Durată de execuție


4 luni


' CONFORM CU ORIGINALUL

I'1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

728.785,96 lei

640,950,28 lei


2. Durată de execuție


4 luni


1.    Valoarea totală (exclusiv TVA):    1.367.647,22 lei

Din care C+M exclusiv TVA    1.203.911,10 lei

2.    Durată de execuție    4 luni1 Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

1.305.726.83 lei

1.158.163,78 lei


2. Durată de execuție


4 luni


1. Valoarea totală (exclusiv TVA)    893.831,82 lei

Din care C+M exclusiv TVA

791.077,91 lei


2. Durată de execuție


4 luni


1, Valoarea totală (exclusiv TVA):

1.759.178,68 lei


Din care C+M exclusiv TVA

1.558.897,91 lei


2 Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală {exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

1.284.093,32 lei

1.149.917,26 lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    1 215.892,81 lei

Din care C+M exclusiv TVA    1.088,473,34 lei

2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

1.158.656,21 lei


Din care C+M exclusiv TVA

1.036.212,92 lei


2. Durată de execuție


4 luni

1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    4.241.622,07 lei

Din care C+M exclusiv TVA

3.764.309,41 lei


2. Durată de execuție


4 luni


CONFORM CU ORIGINALUL1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    871.398,03 lei

Din care C+M exclusiv TVA    771 112,49 lei

2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

2.977.762,59 lei


Din care C+M exclusiv TVA

2.641.220,23 lei


2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    801.141,31 lei

Din care C+M exclusiv TVA

706.127,28 lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

870.237,09 lei

770.081,05 lei


2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totala (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

875 648,85 lei

774 724,07 lei


2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

1.776.422.26 lei

1.575.863,31 lei


2. Durată de execuție


4 luni
1.    Valoarea totală (exclusiv TVA):    603.900,39 lei

Din care C+M exclusiv TVA    534.881,29 lei

2.    Durată de execuție    4 luni


1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

936.037,22 lei

828.495,40 lei


2 Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

2.674.924,28 lei

2.364.594,57 lei


2. Durată de execuție


4 luni
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    2.176.598,27 lei

Din care C+M exclusiv TVA    1.932.014,52 lei

2 Durată de execuție    4 luni1. Valoarea totală (exclusiv TVA)    622.004,62 lei

Din care C+M exclusiv TVA

553.279,63 lei


2. Durată de execuție


4 luni


1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

1.031.288,69 lei

893.667,93 lei


2. Durată de execuție


4 luni1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

1.013.872,71 lei


Din care C+M exclusiv TVA

872.503 07 lei


2. Durată de execuție


4 lunir>C\1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    986.067,31 lei

Din care C+M exclusiv TVA

855.667,50 lei


2. Durată de execuție


4 luni


1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

4.794.186.86 lei

4.266.868,20 lei


2. Durată de execuție


4 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Str. Ramnicu Valcea nr 13-15, bl, S30A

1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

1.939.730,66 lei

1.720.719,49 lei


2. Durată de execuție


4 luni
Pae(oX


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tet.; 021305 55 00; www.pmb.ro

102