Hotărârea nr. 54/2018

HOTARAREnr. 54 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2018
Consiliul General al Municipiului B

.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anu

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate £lI Direcției Generale Economice nr. 1815/15.02.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 23/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 59/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproDă bugetul propriu al Municipiului București De anul 2018, pe total și pe secțiuni conform anexelor 1.1,1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4. și 1.1.5.

Art.2 (1) Se aprobă bugetele instituțiilor și anexele corespunzătoare cu lista obiectivelor de investiții, conform anexelor 2.1 - 2.46.

(2) Se aprobă numărul de personal permanent și temporar pe anul 2018 conform anexei 2.47 și totalul cheltuielilor de personal și fondul de salarii înscrise în bugetele fiecărei instituții conform anexelor 2.1 - 2.44.

Art.3 Se aprobă utilizarea sumei de 560.000 mii lei din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare din bugetul pe anul 2018, conform art. 58 alin. 1 (a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completării^ ulterioare.

B-dui Regina Elisabeta nr. 47, cad Tel. 021205.55.00 http:www.prnb.roArt.4 Se aprobă vărsămiht^lg^djp/secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare însorisem anexa |1.1.1 și anexa 1.1.2

Art.5 OPIS-ul anexat și anexele detaliate conform acestuia fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚA, Marian Oijanqp CuleaBucurești, 22.02.2018 Nr. 54

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021205.55.00

http:www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1MUNICIPIUL BUCUREȘTI BUGETUL PROPRIU PE ANUL 2018 PROIECT

OPIS

Bugetul general

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate

Bu *etul instituțiilor publice finanțate integral s^u parțial din venituri proprii Bu *etul creditelor interne Bugetul fondurilor externe Bugetul fondurilor externe nerambursabile Detaliere pe instituții a sumelor aprobate în bugetul local-centralizator

Biblioteca Metropolitană București Muzeul Municipiului București Lista obiectivelor de investiții Muzeul Național al Literaturii Române Lista obiectivelor de investiții Centrul de Cultură "Palatele Brâncovenești de Ia Porțile Bucureștiului"    • «

Lista obiectivelor de investiții Teatrul Municipal L.S. Bulandra Lista obiectivelor de investiții Teatrul Odeon

Lista obiectivelor de investiții Teatrul C.I. Nottara

Lista obiectivelor de investiții Teatrul Evreiesc de stat

Lista obiectivelor de investiții Teatrul Mic Teatrul de Comedie

Lista obiectivelor de investiții2.11

2.11-1

2.12

2.12-1

2.13

2.13-    1

2.14

2.14-    1

2.15

2.15-    1

2.16

2.16-    1

2.17

2.17-    1

2.18

2.18-    1

2.19

2.19-    1

2.20

2.20-    1 2.21 2.21-1 2.22 2.22-1

2.23

2.23-    1

2.24

2.24-    1

2.24.1

2.25

2.25-    1

2.26

2.26-    1 2.27 2.27-1


Teatrul de AnimațieTăndărică Lista obiectivelor de investiții

Teatrul I. Creangă Lista obiectivelor de investiții

Teatrul de Revistă Ctin. Tănase Lista obiectivelor de investiții

Teatrul Masca Lista obiectivelor de investiții

Teatrul Tineretului Metropolis Lista obiectivelor de investiții

Teatrul Excelsior Lista obiectivelor de investiții

Teatrul Ste a Popescu Lista obti ctivelor de investiții

Teatrul Dramaturgilor Români Lista obiectivelor de investiții

Opera Comică pentru copii Lista obiectivelor de investiții

Circ&Variete Globus București Lista obiectivelor de investiții

Școala de Artă București Lista obiectivelor de investiții

Casa Dinu Lipatti Lista obiectivelor de investiții

Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București Lista obiectivelor de investiții

Administrația Monumentelor si Patrimoniului Turistic Lista obiectivelor de investiții

Listă sprijin financiar - lăcașuri de cult din Municipiul București-2018

Centrul de Proiecte Culturale -ARCUB Lista obiectivelor de investiții

Universitatea Populară „Ioan I. Dalles"

Lista obiectivelor de investiții

Casa de Cultură „Friedrich Schiller”

Lista obiectivelor de investiții

2.28

2.28-1

2.29

2.29-    1

2.30

2.30-    1

2.31

2.31-    1

2.32

2.32.1

2.32.1.1

2.32.1-    1

2.32-    1

2.32.2

2.32.2-    1

2.33

2.33-    1

2.34

2.34-    1

2.35

2.35-    1

2.36

2.36-    1

2.37

2.37-    1

2.38

2.38-    1

2.39

2.39-    1

2.40


Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București PROEDUS

Lista obiectivelor dje investiții Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucure^

Lista obiectivelor de investiții


Centrul pentru Seniori al Municipiului București

Lista obiectivelor de investiții Clubul Sportiv Municipal București

Lista obiectivelor de investiții

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București

-    A Safer Life For Older Women

Direcția Generală d * Asistență Socială a Municipiului București. Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile

-    Recunoaște și fă o schimbare! Tineri împotriva discriminării și violenței având la bază motive legate de gen și migrațiune

Lista obiectivelor de investiții

Cămin pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București -Academician "Nicolae Cajal"

Lista obiectivelor de investiții

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București

Lista obiectivelor de investiții

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București

Lista obiectivelor de investiții Administrația Fondului Imobiliar

Lista obiectivelor de investiții Administrația Străzilor București

Lista obiectivelor de investiții Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane

Lista obiectivelor de investiții Administrația Grădina Zoologică

Lista obiectivelor de investiții

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor Lista obiectivelor de investi fii

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București


'    ■,'w' r- '

D


2.40-    1

2.41

2.41-    1

2.42

2.42-    1

2.43

2.43-    1 2.43

2.43.1

2.43.1-    1

2.43.2

A

2.43.2-    1

2.43.3

2.43.3-    1

2.43.4

2.43.4-    1

2.43.5

2.43.5-    1

2.43.6

2.43.6-    1

2.43.7

2.43.7-    1

2.43.8

2.43.8-    1

2.43.9

2.43.9-    1

2.43.10

2.43.10-    1

2.43.11

2.43.11-    1

2.43.12

2.43.12-    1

2.43.13

2.43.13-    1


Lista obiectivelor de investiții

Administrația Municipală pentru Consolidare^ ClădTrîîor cu "Risc Seismic

i^ii


Lista obiectivelor de investi

Centrul de Protecția Plantelor a Municipiului București Lista obiectivelor de investiții

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucure Lista obiectivelor de investiții - Centralizator Spitale -

- Spitalul „ Sf. Maria"

Lista obiectivelor de investiții

O?


-    Spitalul Universitar de Stomatologice „ Prof. Dan Theodorescu"

Lista obiectivelor de investirii

-    Spitalul Clinic de Nefrologie „ Dr. Carol Davila"

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul de Obstetrică și Ginecologie „ Filantropia"

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic „ Dr. I. Cantacuzino"

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic de Ortopedie „ Foișor"

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic Colentina

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic de Pneumoftizilogie „ Sf. Ștefan"

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic de Boli Reumatismale „ Dr. I. Stoia"

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic de Copii „ Dr. V. Gomoiu"

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic „ N. Malaxa"

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic „ Colțea"

Lista obiectivelor de investiții2.43.14

2.43.14-    1

2.43.15

2.43.15-    1

2.43.16

2.43.16-    1

2.43.17

2.43.17-    1

2.43.18

2.43.18-    1

2.44.19 2.4; .19-1

2.4'

2.44-1

2.44.1

2.44.2

2.44.3

2.45

2.46

2.47


-    Spitalul de Bolnavi Cronici și Geriatrie „ Sf. Lițca11

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic „ Th. Burghele"

Lista obiectivelor de investiții


-    Spitalul Clinic Obstetrică și Ginecologie „ Prof. Dr. Panait Sârbu"

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul de Psihiatrie Titan Dr. Ctin. Gogos"

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul „Sf. Stelian"

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. D(*. Al Obregia

Lista obiectivelor de investiții Primăria Municipiului București (Bufetul propriu al Ordonatorului Principal de Credite)

Lista obiectivelor de investiții

Primăria Municipiului București. Bugetul Creditelor Interne Primăria Municipiului București. Bugetul Creditelor Externe Primăria Municipiului București. Bugetul Creditelor Externe Nerambursabile

RATB -Lista obiectivelor de investiții

RADET -Lista obiectivelor de investiții

Numărul de personal permanent și temporar pe anul 2018


Pagina 5