Hotărârea nr. 597/2018

HOTARAREnr. 597 din 2018-09-26 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ACTRITEI CEZARA DAFINESCU
ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București actriței

Cezara Dafinescu

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5396/31.08.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 59/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 598/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București, nr. 213/19.04.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București actriței Cezara Dafinescu în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei cinematografice și a spectacolului.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.București, 26.09.2018

Nr. 597

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro