Hotărârea nr. 602/2018

HOTARAREnr. 602 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU 51 DE BLOCURI DIN SECTORUL 6, IN VEDEREA INSCRIERII IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEL ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
y. ;

ului București ROMANIA

’        1*U 2011 ULMA1EO.U *JPWL»J

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru 51 de blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1926/18.09.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 224/25.09.2018, raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 25/24.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 603/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 93/18.09.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru 51 blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București, prevăzuți în anexele nr. 1-51, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.București, 26.09.2018

Nr. 602

B-dui Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Strada Bozieni nr.9, bloc 830 BIS

1. Valoarea totală (exclusiv TVA):


5.145.945,78 lei


Din care C+M exclusiv TVA


4.572.636,23 leiAS’S’EnJ 1EHKICA JURIDH-A


2. Durată de execuție
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Strada Visternicul Stavrinos nr.21, bloc 53, scara A-E


 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție


2.111.504,99 lei

1.874.480,93 lei


6 luni
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Strada Visternicul Stavrinos nr.15, bloc 55


%

DIRECȚIA ASISTENTA TEHNICA $1

JURIDICA


1. Valoarea totală (exclusiv TVA):


Din care C+M exclusiv TVA


2. Durată de execuție


6 luni°RM cu originalul • 1, Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție


1, Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA


2. Durată de execuție

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 9
 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA)

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție
B-du( Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 10 • 1.  Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2.  Durată de execuție
 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tei.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 12 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

2. Durată de execuție
 • 1.  Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție


 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție
 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție
 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție


1.463.858,18 lei


1.279.500,10 iei


6 luniB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro


Pag 17 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție

 • 1.  Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție
 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2.  Durată de execuție • 1. Valoarea totală {exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție

 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție


3.323.657,29 lei

2.938.173,69 lei
 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA)

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție

 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție
 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA);

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție

 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție
 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA)

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA);

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2.  Durată de execuțieDIRECȚIA PLANIFICARE tNVESȚKfîlINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Strada Pașcani nr.2, bloc M9

I                                   ’

 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

2. Durată de execuție


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tei.: 021305 55 00; www.pmb.ro • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție
 • 1, Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție


 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție


2.759.719,28 lei


2.436.149,92 lei

/s-Z

te i\ț> • 1. Valoarea totala (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție

  1.594.577,53 lei

  1.400.648.06 lei


  6 luni

 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA);

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție


2.409.593,64 lei

2.120.136,79 lei


6 luniNI*


 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):      2.765.779,78 lei

Din care C+M exclusiv TVA            2.442.045,32 lei

 • 2.  Durată de execuție                    6 luni
W

i\>


0\ rtB iw investi/ ~S) V


DlRfiCTIA PLANlHCAU


 • 1.  Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție


3.694.046,30 lei

3.271.864,79 lei


6 lunic-

OIRECTIm c ASISTENTA i> T TEHNICA Șl s f.

jURiDtt.A
 • 1.  Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție


 • 1.  Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție
 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA


1.139.600,26 lei

998.825,43 lei


 • 2. Durată de execuție

y ■ -■

r *■

V—<
 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):       1.594.734,68 lei

Din care C+M exclusiv TVA             1.400.789,65 lei

 • 2.  Durată de execuție                    6 luni • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție

  1.589.694,85 lei

  1.396.248,84 lei

  6 luni
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):


1.595.266,18 leiDin care C+M exclusiv TVA


1.401.268,51 lei


2. Durată de execuție


6 luni
B-duI Regina Ellsabeta nr, 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 44 • 1.  Valoarea totală (exclusiv TVA):       1.599.518,01 lei

Din care C+M exclusiv TVA             1.405 099,34 lei

 • 2.  Durată de execuție                    6 luni1. Valoarea totală (exclusiv TVA):


1.595.894,43 lei


Din care C+M exclusiv TVA


1.399.682,64 lei


2. Durată de execuție


6 luni

Pag 46 u


 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA);

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție


  1.588.147,64 lei

  1.394.854,85 iei

  6 luni
 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție


  1.731.160,64 lei

  1.436.005,91 lei

  6 luni
 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție

  3.221.458,85 lei

  2.705.741,72 lei

  6 luni
 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

 • 2. Durată de execuție5#


 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):      1.433.521,79 lei

Din care C+M exclusiv TVA            1.182.417,26 lei

 • 2.  Durată de execuție                    6 luni


  D!R i T’A p C ,|1 z Tî'iMCAți ^rr I tf.% juridicaB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 51


 • 1. Valoarea totală (exclusiv TVA):       2.091.511,95 lei

Din care C+M exclusiv TVA             1.743.025,65 lei

 • 2.  Durată de execuție                    6 luniB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 52