Proces verbal din 04.05.2018

Proces verbalProces-verbal

încheiat în ședința extraordinară

J    J

__a Consiliului General al Municipiului București_

din data de 04 mai 2018, ora 11.00

Ședința a avut loc în sala de Consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București și au participat 50 din cei 55 de consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul Aurelian Bădulescu -Viceprimar al Municipiului București, domnul Corneliu Cîrstea - Subprefect al Municipiului București, doamna Georgiana Zamfir - Secretar General al Municipiului București, doamna Mariana Brod - Director Executiv, Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass - media.

La ședință au fost absenți următorii: Bumbar Marian, Ciucu Ciprian, Comănescu Mihai, Poșircaru Ion, Țugui Matei Ion.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Bună ziua, doamnelor si domnilor!

Bună ziua, stimati invitați!

înainte de a începe lucrările ședinței, doamna Wring, doamna consilier general Wring Roxana vrea să solicite ceva de la consiliu.

Vă rog, doamna consilier.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte!

Grupul USR vrea să solicite Consiliului General un moment de reculegere în memoria doamnei Doina Cornea care a trecut în neființă în această dimineață.

J

După cum știm cu toții, doamna Doina Cornea a fost un luptător împotriva comunismului, a început din 1982, de altfel, pe vremea când niciunul dintre noi nu avea acest curaj și a continuat să fie o figură importantă a tranziției României spre democrație.

Vă mulțumesc!

J

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim si noi!

Același lucru voia să solicite^gHS^PSD-ALDE.

Prin urmare, vă rog să ți^^^n^^^t de reculegere în memoria doamnei Doina Cornea.

Vă mulțumim! Luati loc.
înainte de a intra pe ordinea de zi, dau cuvântul doamnei Secretar General pentru a ne comunica prezența și a supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare.

1    î

Doamna Secretar General al Municipiului București Georgiana Zamfir

Buna ziua! Am o rugăminte.

Avem o doamnă sau un domn consilier general care nu a semnat prezența. Apar 49 de... domnul lonescu Andrei. Mulțumesc!

Deci avem o prezență de 49 de consilieri.

Vă supun la vot procesul-verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19 aprilie 2018.

Vă rog votați!

Cu 43 de voturi pentru, 6 abțineri, 0 voturi împotrivă, procesul-verbal a fost aprobat.

Vă mulțumesc!

J

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim, doamna Secretar General!

Legat de ordinea de zi, doresc să vă fac câteva propuneri, respectiv introducerea a trei proiecte suplimentare după cum urmează:

Propun introducerea la punctul 4 pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului Pod CF București Constanța Km 4+327 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transportului în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Vot pe propunere vă rog.

Cu 48 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Propun introducerea la punctul 5 pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind cooperarea între Municipiul București și Institutul Sportiv Român în vederea organizării Forumului Sportului Românesc, la București, în perioada 31 mai - 02 iunie 2018.

Vot pe propunere.

Cu 32 de voturi pentru, 15 abțineri, 1 vot împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Propun introducerea hotărâre privind aprobarea o de funcții și Regulamentului
ordinea de zi a proiectului de ărului total de posturi, statului unctionare ale Administrației


Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. Vot pe propunere.

Cu 38 de voturi pentru, 10 abțineri, 1 vot împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Și propun introducerea pe ordinea de zi la ultimul punct care va deveni punctul 24, punctul diverse, întrebări, interpelări, și așa mai departe.

Cu 46 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Vă supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa.

Da, vă rog domnul consilier Marinescu.

Domnul Consilier Marinescu Sorin

Bună ziua!

Vă solicit aprobarea introducerii pe ordinea de zi, suplimentar, a unui proiect de hotărâre depus în data de 16 ianuarie 2018 de către grupul USR, privind revocarea dreptului de administrare acordat Consiliului Local Sector 4 asupra imobilelor, de fapt terenurilor din strada Pridvorului și Secerei care a fost dat în administrare Sectorului 4 și pe care Primăria Sectorului 4 a încălcat ce era stipulat în hotărârea capitalei, respectiv menținerea ca spațiu verde a acelor terenuri însemnând V1. Adaug la asta faptul că în instanță a fost invalidat ieri, acordul de mediu pentru acel teren, inclusiv faptul că Primăria Sectorului 4 a anunțat departamentul de mediu din Primăria Capitalei cum că nu va tăia niciun arbore, de fapt nimic din zonă, de fapt au tăiat tot și au turnat deja o grămadă de beton. în momentul acesta sunt întrerupte prin hotărâre judecătorească, sunt suspendate hotărârile Consiliului Sector 4 si...

I

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Da, vă rog, care este propunerea?

Domnul Consilier Marinescu Sorin

De introducere pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre care a fost depus în data de 16 ianuarie.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Am înțeles. Vă supun la vot propunerea formulată de domnul consilier Marinescu.

Cu 20 de voturi pentru, 22 de abțineri, 7 voturi împotrivă, propunereaVă supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa.

Cu 35 de voturi pentru, 4 abțineri, 10 voturi împotrivă, ordinea de zi a fost aprobată.

_Punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind

aprobarea Regulamentului privind salubrizarea, igienizarea și înfrumusețarea Centrului Istoric.

Da, doamna consilier Wring, vă rog.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Vă mulțumesc, domnule președinte!

Eu am numărat cel puțin 3, 4 documente care se referă la gestionarea acestei zone a Capitalei. Din acest punct de vedere eu nu văd cum acest proiect de hotărâre va rezolva o problemă care este mult mai complexă decât o simplă igienizare. Din martie 2016 avem Regulamentul de funcționare al Centrului Istoric. Știm cu toții că nu se aplică. Avem un plan urbanistic zonal care ar trebui să păstreze coerența urbanistică a acestei zone din 2005. Chiar acest Consiliu General a votat un Plan Urbanistic Zonal Șelari - Smîrdan prin care se derogă de la acest plan urbanistic zonal. Avem norme de salubrizare adoptate din 2010. în 2017, doamna Primar General împărțea competențele astfel: Administrația Străzilor se ocupa de străzi în Centrul Istoric, ALPAB-ul se ocupa de jardiniere, ADP Sector 3 de salubrizare și Direcția Generală de Poliție Locală de problemele de siguranță. Sunt contactată cel puțin o dată pe lună de cetățeni care încă mai locuiesc acolo și care se plâng de faptul că Poliția Locală nu răspunde la solicitările lor, nu pot dormi din cauza zgomotului, nu se pot mișca din cauza gunoaielor și așa mai departe. Deci noi vom vota acest proiect de hotărâre, dar Centrul Istoric are nevoie de o abordare coerentă și integrată și are nevoie de voință politică și deocamdată voința politică de a transforma această zonă într-o zonă frecventabilă nu există pentru că de fapt acolo se practică o singură economie, economia restaurante, baruri, terase. Nicio zonă din Europa într-un oraș civilizat nu poate fi lăsată la mâna unei mono economii. Deci ne trebuie o economie mixtă. Trebuie să readucem magazine, trebuie să readucem locuitori care să aibă o viață decentă. Cum veți rezolva cu actuala Poliție Locală care și așa este subdimensionată? Nu știu. în momentul acesta ei nu fac față în Centrul Istoric. în plus, mai avem și suprapunerea de competențe între Sectorul 3 și Primăria Generală. Cetățenii care mi se plâng mie, mi se plâng că sunt trimiși de la locală la generală, de la generală la locală. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Da, am reținut, doamna Wring, punctul dumneavoastră de vedere, tocmai acest regulament este un început astăzi, ca urmare a consultării atât a cetățenilor, cât și a celor-care desfășoară activități în zona respectivă. Vreau să vă spun că solicitările care au venit în permanență la poliția locală vizavi de anumite aspecte care depășeau limita de zgomot, întotdeauna au fost luate măsuri, în acest sens am să vă pun la dispoziție marți, prin cabinetul meu, absolut toate amenzile și demersurile pe care le-am făcut. Pentru noi, pentru municipalitate și pentru Consiliul General este o prioritate. Măsurile pe care le vom lua de acum înainte după ce vom intra cu acest regulament vor fi niște măsuri drastice, care vor veni, practic, să pună lucrurile acolo unde sunt. Pentru noi este îngrijorător, începând cu acest... punând în... dacă reușim să trecem acest proiect și măsurile colaterale pe care le vom lua, pentru că trebuie să vă spunem că, în Centrul Vechi, spre surprinderea noastră, zona de siguranță comunitară a început să scadă. Avem tot mai multe avertismente și avertizări de la instituțiile de profil, respectiv cele două centre ale Primăriei Municipiului București Sfântul Stelian și Centrul de Dezintoxicare, cum că majoritatea consumatorilor provin din acea zonă. împreună cu Prefectura și cu unitățile specializate de combatere a consumului de substanțe interzise, vom avea activități permanente în acea zonă. începem cu acest regulament, urmând ca, ulterior, în comisiile de specialitate să analizăm și restul problemelor care au fost ridicate de cetățeni, însă, vreau să subliniez faptul că majoritatea proprietarilor au înțeles să își vândă sau să își închirieze proprietățile anumitor agenți economici, iar la acest moment ce mai avem locuitori în zona respectivă sunt ori fără forme legale, ori deja sunt în curs de perfectare a tot felul de tranzacții civile între părți.

Vă mulțumim, am reținut ceea ce ați spus dumneavoastră. Vă invităm cu proxima ocazie la Poliția Locală a Municipiului București la prima ședință a autorității de ordine publică a Municipiului București pentru a sublinia aceste aspecte și a le pune în practică.

Vă mulțumesc!

J

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim si noi.

J    J

Domnul consilier general lonescu Tudor

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Legat de Centrul Vechi, nu m-aș hazarda în a-l condamna față de alte Centre Vechi, din alte capitale ale Uniunii Europene sau din lume. Cel puțin la nivel de Uniune Europeană, vreau săyâspun că stăm relativ bine la nivel de violență, curățenie și ce am rj^|g$pF'^n capitale, Paris, Bruxelles,

Dublin etc. Totuși, în susținerea a ceea ce a zis și domnul viceprimar, toți cei care ne-am plimbat prin Centru Vechi nu putem să nu vedem cu ochiul liber abuzul pe care îl fac de multe ori agenții economici, în sensul de a-și dubla terasele și de a îngreuna traficul persoanelor. Doamne ferește să fie nevoie, caoambulanțăsăJxeacăpeacolosausăaparăunincendiusauun

caz care să necesite o intervenție cu o mașină utilitară, pentru că acest lucru este absolut imposibil, mai ales în serile calde de primăvară sau de vară cum este cazul acum.

De aceea, cred că acest regulament este un prim pas important și îl voi vota, îndemn și colegii mei din tot Consiliul General să-l voteze, așa cum îndemn colegii mei din tot Consiliul General să se implice activ în soluționarea acestei probleme, pentru că acest centru va fi un centru al Uniunii Europene din punct de vedere economic și al vieții sociale, pentru primele 6 luni ale anului 2019, urmând ca și în 2020, cu meciurile pe care le vom găzdui, și atunci trebuie de acum să pregătim, să ne pregătim logistic din punctul de vedere al siguranței. Nu mai târziu de acum o săptămână, un cetățean agita o sabie prin Centrul Vechi, deci există și astfel de excepții, dar le-aș trece totuși în categoria excepțiilor, asta nu înseamnă să nu acționăm și salut acest regulament și votarea lui.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă mulțumim.

Domnul consilier Olteanu.

La ora 11.30 a Octavian Alexandru.


venit în sala de ședință domnul consilier Berceanu

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc!

întrucât am văzut că domnul viceprimar a răspuns pe ceea ce înseamnă centrul istoric, am cerut cuvântul pentru că o să vreau și eu un răspuns. Evident că acest regulament este o idee foarte bună, de aceea și grupul PNL va vota, dar așa cum s-a discutat mai devreme, problema în România nu este legată de legi, ci de aplicarea legilor, ca atare, da, sunt lipsuri, lucruri pe care le facem din 2016 ca și Consiliu General, însă am avut o problemă de aplicare, sper ca asta să se schimbe și acesta să fie un un regulament care să se și aplice.

Dar mai este o problemă în Centrul Istoric, dincolo de partea economică. Și anume partea legată de patrimoniul nostru. Este... de aceea se cheamă Centru Istoric, pentru că sunt clădiri istorice de care trebuie să avem grijă, pe care trebuie să reușim o dată să le refacem și să devină monumente cu importanță și turisțjflggȘSP^eea, am vrut să vă întreb, domnule viceprimar, dacă știți cy^^ăflt^st^i cu ceea ce înseamnă, cu ceea ce a fost hotelul Concordia. Suntem în Anul Centenarului, da... acolo s-a înfăptuit prima unire, mica unire. Acolo am ridicat această problemă în luna ianuarie, mi s-a spus că există contact cu proprietarul, este o firmă străină care și-a asumat că se întâmplă ceva la hotelul Concordia. De aceea vă întreb-astăzi, în mai, dacă știți ceva despre ce s-a făcut acolo și-cafe-va fi viitorul.Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Imediat, imediat.

Mulțumesc.

Da, domnul viceprimar.

Domnul Viceprimar General Bădulescu Aurelian

Da așa este, aveți dreptate, problema este că așa cum ați sesizat și dumneavoastră, atâta timp cât există un proprietar și o intenție trebuie să existe și dorința, și din partea noastră a existat, fără doar și poate, însă, trebuie ca și proprietarul să își dea acordul. Știți foarte bine, Constituția României spune foarte clar, dreptul de proprietate este garantat la fel ca și dreptul de dispoziție. Sunt eforturi mari care se fac în acest sens, deocamdată știu că avem niște discuții avansate cu aceștia, dar pentru aceste aspecte aș vrea să o rog pe doamna consilier... doamna Speranța, pentru că împreună cu o echipă de lucru au purtat aceste discuții, să vă dea un status pe discuțiile pe care le-am avut până în acest moment cu cei de la... cu proprietarii.

Vă rog, doamna Speranța.

Doamna Speranța Cliseru, Consilier al Primarului General

Am purtat discuții cu proprietarul, domnul Gabi Pănoiu, ne-am întâlnit de două ori și purtăm corespondență la câteva zile. Dânșii au avut o problemă cu aprobarea de către cultură pentru a transforma clădirea în hotel, camerele sunt destul de mici, a vrut să recompartimenteze, și a avut diverse dificultăți la Comisia de Cultură de pe lângă Ministerul Culturii. în sfârșit, a fost obținută această aprobare și apoi a reconfigurat, au fost niște problem de cadastru, iar din luna martie are toate avizele și pregătește dosarul să depună de autorizație, deci practic, acum este pe finalul procedurii de a obține autorizația de construire.

De asemenea, am discutat cu dânsul posibilitatea de a face un contract de cumpărare, astfel încât anumite săli pe care dânsul le-a gândit să le facă de conferință sau de... să poată fi folosite și de noi, pentru anumite evenimente și să marcăm și no^a^Mte evenimente acolo. Deci vom face o procedură decooperare înwwEOfoeal^si... oricum, o să-l sprijinim și pe durata realizării lucrărilor, este hotărât, are finanțare și dorește să finalizeze această clădire.

Mulțumesc!

_Domnul Președinte de ședință CuieaJtoian-Qriando-

Vă mulțumim și noi.

Doamna consilier Florea, vă rog.

Doamna Consilier Florea Ancuta

Amendament.

Amendament la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de salubrizare, igienizare și înfrumusețarea Centrului Istoric.

Articolul 4 se modifică si va avea următorul conținut:

)    J

Art. 4 Prevederile articolului 2 intră în vigoare conform articolului 4, alineatul 2, din O.G. nr. 2/2001 privind Regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare, în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim, vă rog să îl depuneți și în scris la DATJ.

Vot pe amendamentul formulat de doamna consilier Florea.

Cu 49 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, amendamentul a fost adoptat.

Vă supun la vot proiectul cu numărul 1 în integralitatea sa, proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind salubrizarea, igienizarea și înfrumusețarea Centrului Istoric.

Cu 48 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” - Traseu Piața Victoriei - Bd. Aviatorilor -Bd. Beijing - Str. Nicolae Caramfil - Șos. Pipera - Str. Alexandru Șerbănescu - Bd. Aerogării - DN 1 - Piața Presei Libere - Șos. Kiseleff - Bd. Constantin Prezan.

Vă rog, doamna consilier Wring.

Doamna Consilier Wrinq Roxana^Saoda

Vă mulțumesc, domnule pr Primăria Municipiului București


onsider îngrijorător faptul că klanul de Mobilitate Urbană


Durabilă, adoptat chiar de acest consiliu în aprilie 2017. Așa cum știm cu toții, bine, toți cei care am citit Planul de Mobilitate Urbană, cele... primele douăsprezece trasee de piste de biciclete propuse sunt clar enunțate și ar trebui elaborate în primii doi ani de la adoptarea planului. Acum Primăria vine cu un traseu pentru piste de biciclete care nu este inclus în aceste

douăsprezece trasee, care este, mai degrabă, o rută ocolitoare, nu realizează legături cu restul orașului, punând astfel, sub semnul întrebării și finanțările europene care se vor baza pe acest plan de mobilitate. Chiar nu înțeleg de ce adoptăm strategii... o altă strategie, vă aduc aminte, poate ați și uitat de ea, este strategia culturală. Primăria Municipiului București are multe strategii, dar se pare că aparatul administrativ funcționează paralel cu aceste strategii. Și, de asemenea, aș vrea să vă mai aduc aminte celor care nu știți-deja că în mandatul domnului Oprescu s-au mai dus 10 milioane de euro pe apa Sâmbetei, pentru că 90% dintre pistele realizate în acea perioadă au fost declarate ilegale. Și, de asemenea, este un semn de întrebare și asupra Companiei Municipale de Dezvoltare Durabilă care este entitatea care va realiza această pistă de biciclete, deja începe cu stângul. Dacă tot e să realizăm piste de biciclete, să se remarce printr-o activitate în folosul bucureștenilor, de ce nu începe cu o pistă de biciclete care este propusă în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Da, vă mulțumim!

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Noi nu vom vota acest proiect. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Domnule consilier Deaconescu, vă rog. închideți doamna Wring, vă rog frumos. Mulțumesc!

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte!

în primul rând aș vrea să vă solicit să invitați la cuvânt pe cetățenii care s-au înscris la acest punct, reprezentanții societății civile, că sunt, după cunoștința mea, cetățeni care doresc să vorbească a acest punct. Conform legii și regulemantului aveți obligația să îi invitați la cuvânt. în al doilea rând, și eu am o nedumerire vizavi de faptul că traseele propuse în proiectul acesta de hotărâre nu respectă planul aprobat anul trecut și, mai ales, prin aceste trasee, prin realizarea acestor trasee, nu se va realiza, practic, transportul alternativ cu bicicleta, ci doar o facilitate pentru bicicliștii de week-end, pentru cei care ies dyja^OTstxș. în parc, în niciun caz nu

asigurăm mobilitatea pentru cei care vor să folosească biciclete. încă o dată, domnule președinte, vă solicit să dați cuvântul cetățenilor.

Vă mulțumesc!

_Domnul Președinte de sedintă Culea Marian Qrlando-

Mulțumesc!

Doamna consilier Florea, vă rog.

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Amendament.

Articolul 1 se modifică:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică.

Restul articolului rămâne neschimbat.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Vă mulțumim!

Vă rugăm să îl depuneți la DATJ.

Domnule consilier lliescu.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Vă mulțumesc mult, domnule președinte.

Stimați colegi, că vorbim de utilitate urbană, că vorbim de alte proiecte pe care primăria le-a intenționat și realizat, cum le-a numit doamna Wring, pe vremea domnului primar general Sorin Oprescu, până la urmă noi, Consiliul General, le dăm un vot de oportunitate, de a se face sau a nu se face. Eu vreau să vă spun că, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, există o directivă, se cheamă 50/2008, prin care dânșii de atunci ne-au pus în vedere ca la nivelul marilor orașe din România să avem un set de măsuri, astfel încât cetățeanul, locuitorul acelor orașe sau al Municipiului București, în cazul nostru, să trăiască într-un mediu curat și, dacă se poate, să mergem cât mai mult în procente pe un transport alternativ este un lucru foarte bun. Această directivă se referă la mediu și una din condițiile pe care ni le-a pus Comisia Europeană, ca să nu intrăm în formulă de infringement, este și construirea de piste de biciclete, este plantarea arborilor, acea perdea forestieră la intrare, de jur împrejurul municipiului București, limitarea autovehiculelor în centrul Capitalei sau pe raza municipiului București, în cazul nostru. Sunt alte două orașe, lași și Brașov, care în primăvara acestui an, în scris către Ministerul Mediului a venit adresa, am fost și invitați, Guvernul României, prin Ministerul Mediului am fost invitați la Bruxelles strict pe această temă. Acum, cum să facjaft,fiebani să fac, asta este treaba executivului, este treaba direcției do*^^®|litat^

Noi astăzi ne dăm un aviz dacă este bine sau este rău să se facă. Eu spun că este bine, fiindcă vine și în continuarea proiectului cu cele 30.000 de vouchere pe care Primăria Generală le-a acordat bucureștenilor și este un proiect... sunt 7 km astăzi, înțeleg, ce votam noi, nu? Este un proiect care în următoarea perioadă de timp va fi completat cu ceilalți kilometri nă la 64 de km dus întors și practic 32 de kilometri lineari.

Privind amplasarea pistelor de biciclete, grupul P.M.P. va vota acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă mulțumim!

si..


Vă rog să nu vă mai înscrieți la cuvânt, că am o listă foarte mare și deja

Da, domnule consilier Catana.

Rugămintea mea, ca intervențiile de acum încolo să fie scurte, ca să terminăm. Dacă nu, închid dezbaterea pe proiect.

Vă rog, domnule consilier.

Domnul Consilier Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc foarte mult!

J

Ieri, în Comisia de transporturi și infrastructura urbană și în Comisia de buget chiar am discutat extrem de intens acest punct de pe ordinea de zi și eu aș vrea să subliniez următoarele următoarele aspecte:

In primul rând, grupul A.L.D.E. susține acest proiect și ne bucurăm foarte mult că în momentul de față acest proiect va fi finanțat prin bani proveniți de la Ministerul Mediului. Aș vrea să subliniez faptul că în vechea administrație, nu de mult timp, acești bani nu s-au consumat și s-au pierdut o parte din bani pentru piste de biciclete, deoarece capacitatea fostei administrații nu a fost una bună. De asemenea, îmi aduc aminte, anul trecut când am votat, în primă fază, să acordăm 5000 vouchere și după, în cea de-a doua fază, încă 30.000 de vouchere pentru biciclete, colegii de la celelalte partide din Consiliul General al Municipiului București, la momentul respectiv nu au fost de acord și au fost foarte vehemenți, pentru că la momentul respectiv dădeam vouchere pentru biciclete, dar oamenii nu aveau piste pe unde să circule cu ele. Țin minte că acesta era unul dintre aspectele pe care ei l-au contestat.

în momentul de față, când deja demarăm, s-au făcut pași importanți pentru a se construi piste de biciclete și, după discuțiile din comisii, de ieri, vor mai urma încă trei proiecte și, practic, va fi un sistem întreg de piste de biciclete care au legătură între ele. Practic acum, când se întâmplă acest lucru, găsim motive c    tă era că dăm biciclete oferim posibilitatea ca cetățenii să circule pe piste ca un cetățean normal, nu este în regulă.Noi susținem acest proiect și i-aș îndemna și pe ceilalți colegi să voteze în favoarea acestui proiect privind pistele de biciclete.

_Vă mulțumesc!_

J

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Vă mulțumim si noi!

J    1

Vă rog, domnule viceprimar general.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Punctual, la ce a spus doamna Wring. Doamna Wring, cred că este o chestiune de neînțelegere. Planul de Mobilitate Urbană, așa cum știți și dumneavoastră, sigur că poate suferi, de-a lungul timpului, în funcție de anumite situații, modificări. Nu este o chestiune care să aibă doar un sens unidirecțional. Ceea ce facem noi astăzi, așa cum au spus și colegii mei, și mulțumesc că au reușit să extragă din context, este o solicitare, o împletire a unei directive a comunității europene venite prin ministerul de resort, respectiv Ministerul Mediului, care în urma consultării avute cu... și acuma e un lucru care ar fi trebuit pe dumneavoastră să vă motiveze și eu cred că vă va motiva, este zona de nord, dacă vă uitați dumneavoastră la traseu, este conglomeratul care... nu ne place să spunem, a tinerilor care merg pe bicicletă, pentru că dacă veți vedea traseul vizează inclusiv acele zone unde tinerii merg cu bicicletele la locul de muncă și anume platformele unde aceștia au probleme cu deplasare și opțiuni de a merge pe bicicletă. Vă pot spune încă o dată că documentul supus astăzi aprobării respectă Hotărârea de Guvern 907/2016 care vine și reglementează ad litteram oportunitatea și legalitatea unei astfel de solicitări, motiv pentru care consider că, așa cum am spus mai devreme, ținând la Planul de Mobilitate Urbană care este în acest moment adaptat la nevoile și la tot ce va însemna prevederile din PUG-ul municipiului București, nu este decât un plus pe această zonă. Nu este o chestiune care să pună un efort financiar pe bugetul primăriei, motiv pentru care cred că, atâta timp cât susțineți mersul pe bicicletă, orice inițiativă în această direcție trebuie susținută. Eu am înțeles problemele ridicate de dumneavoastră, în schimb, în spatele expunere de motive, aveți toate documentele, respectiv avizul numărul 19, care vine să lămurească toate aceste aspecte. Consider că abținerea dumneavoastră nu ar fi un lucru de bun augur, având în vedere că nu creăm decât o alternativă dedicată celor care ne solicită acest lucru. Vă mulțumesc!

J

Domnul Președinte de ședință Cule

Vă mulțumim si noi!
Stimați colegi, întrucât au luat cuvântul reprezentanți ai tuturor partidelor politice din acest consiliu și mai am o listă de vreo șapte consilieri înscriși la cuvânt, vă supun la vot închiderea dezbaterilor pe acest proiect.

_Suntem în procedură de vot.-

Suntem în procedură de vot pe închiderea dezbaterilor.

Cu 31 de voturi pentru, 2 abțineri, 16 voturi împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Vă supun la vot amendamentul formulat de doamna consilier Florea Ancuta.

I

Cu 36 de voturi pentru, 12 abțineri, 0 voturi împotrivă, amendamentul a fost aprobat.

supun la vot proiectul în integralitatea sa, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” - Traseu Piața Victoriei - Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing - Str. Nicolae Caramfil - Șos. Pipera - Str. Alexandru Șerbănescu - Bd. Aerogării - DN 1 - Piața Presei Libere -Șos. Kiseleff - Bd. Constantin Prezan.

Cu 37 de voturi pentru, 12 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Primăria Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe inclus în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe în București.

Doamna consilier Teodor, vă rog.

Doamna Consilier Teodor Raluca Nicoleta

Era la punctul anterior.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumesc.

Vot pe proiectul cu 3, proiect de hotărâre privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Primăria Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărubbloc de locuințe inclus în Programul local multianual privind cr^S^Șpb^ormanței epergetice a blocurilor de locuințe în București, "
Cu 48 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind solicitarea

către_Guvernul_României—de—emitere—a—unei—hotărâri—pentru—

transmiterea imobilului Pod CF București Constanța Km 4+327 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transportuluiîn domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Doamna consilier Wring, vă rog.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Domnule Președinte, vă mulțumesc.

Vom vota orice hotărâre care va remedia situația actuală, deci ne puteți explica, sau ne poate explica cineva, de ce este nevoie de această trecere de la Ministerul Transporturilor la generală? Aceasta va însemna că într-adevăr vor fi întreprinse lucrările necesare pentru siguranța podului? Sau poate domnul viceprimar să ne răspundă.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Da, imediat.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Da, vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Da, haideți mai avem o întrebare sau o intervenție de la domnul consilier general Olteanu. Vă rog.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Domnul consilier Olteanu vrea același lucru. Vreau să aud care este planul, mai departe, pentru că într-adevăr situația podului Constanța este o situație foarte aproape de ideea de dramatică. Așa că vreau să știu ce facem mai departe. Bănuiesc că ne răspunde cineva acum, după ce ne dă Ministerul Transporturilor în administrare. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Da, vă mulțumesc și eu.

Domnule viceprimar, vă rog.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Așa cum știți, săptămâna trecută amavut încă o situație de nedorit


pentru municipalitate și anume Minisț

Națională de Căi Ferate a înregistrat un eveniment nedorit pe unul din podurile pe care acesta le are în administrare, respectiv podul Chitila, pod care face legătura cu cartierul Chitila Triaj. Așa cum știți și în această situație și anume: cea a podului Constanța avem lucrări pe care trebuie să le ducem la bun- sfâit, având-în vedereJegăturile pe care le avem la capetele de pod

cu proprietatea municipală.

Trebuie să înțelegem că atâta timp cât ne dorim să consolidăm un pod nu o putem face decât in integrum. Pe ambele capete ale podurilor trebuie făcute lucrări de consolidare care nu se pot face la armătură decât conform raportului tehnic de specialitate, printr-o lucrare comună tip monolit. Astfel noi nu putem aloca bani pentru că este o chestiune logică, nu putem aloca bani din bugetul nostru atâta timp cât el nu se află în administrarea noastră. Noi vorbim de calea de rulare care se va consolida. Mai puțin de bridele de interior unde sunt legate cordonul de electrificare al celor de la SNCFR. Credem că prin această luare în administrare vom reuși în cel mai scurt timp să rezolvăm această problemă. Elementul central al acestei nevoi, pentru că despre asta discutăm, este siguranța cetățeanului care trece sau este pe aceste poduri care intră în obligația noastră. Dacă ceilalți nu înțeleg să își ducă la bun sfârșit obligațiile pe care le au în calitate de administrator, înseamnă că noi nu putem rămâne într-o stare de pasivitate care ulterior să aducă o nenorocire pe capul nostru. Vorbim de intrarea în normalitate a unor lucrări care au o perioadă foarte lungă de existență și de exploatare, așa cum știți orice bun care este supus traficului și exploatării publice, de orice fel, atât umană cât și rutieră trebuie la un moment dat consolidate și aduse la forma de exploatare care să creeze nivelul de siguranță optim pentru cei care îl exploatează. Acest lucru justifică, această solicitare către ei pentru a reuși să îndepărtăm orice evenimente neplăcute născute de starea de siguranță a bunurilor respective.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim.

Pentru mai multe lămuriri, o invit și pe doamna Speranța Cliseru, consilier al Primarului General. Eu am să dau între timp cuvântul domnilor consilieri care v-ați înscris pentru alte lămuriri.

Domnul consilier general lliescu, vă rog.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian Da, vă mulțumesc mult, domnule președinte.

Până la urmă este un lucru, spun, bun, că facem această cerere către Guvernul României. Acum trebuie să ne spună doamna Cliseru care este stadiul și răspunsului din partea MinisțgEUlyi Transportului.... Guvernului României. Ne dau sau nu ne dau fe^jSl^sfr^re acest pod? Noi am mai cerut acum o perioadă de timp ce|ffîlfei®îtajeivreau să vă întreb dacă noi nu putem să demarăm același lucru și pentru Centura de Sud sau o adresă oficială din partea Primarului General sau a Consiliului General chiar și sub vot dacă se poate, ca un reprezentant al Ministerului Transporturilor, al CNAIR să ne spună foarte clar sau în scris, îl citiți dumneavoastră, domnule viceprimaisau- domnule președinte de ședință. Când vor demara
lucrările la Centura de Sud a capitalei?

Să știți că, din punctul meu de vedere, noi vorbim și de acest pod și

de biciclete și nu știu de ce alte investiții în București, capitala până nu își va rezolva Centura capitalei cu bretele pe fiecare la fiecare intrare în

București nu o să rezolvăm nimic.

1.

Mulțumesc. Doamna Cliseru?

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim și noi.

Vă rog, doamna consilier.

Doamna Speranța Cliseru, Consilier al Primarului General

Referitor la subiectul de pe ordinea de zi, și anume solicitarea de transfer a acestui pod Constanța, aflat pe linia 800 București - Constanța CFR. Noi am avut discuții cu conducerea CFR-ului, cu domnul director general Gavrilă, precum și cu domnul director Maranoi, care este directorul regionalei București, a căilor ferate, dânșii au făcut o expertiză tehnică de unde a rezultat necesitatea reparațiilor, dar nu iminența prăbușirii și au făcut o cosmetizare săptămâna trecută pentru a elimina căderea unor bucăți din acei stâlpi de susținere.

Știți cu toții că a fost o dezbatere foarte mare în presă pe acest subiect. Din acest motiv am considerat că ar fi util să treacă la noi din mai multe motive. Unul, că noi avem în bugetul pe care l-ați votat și dumneavoastră pentru anul acesta să extindem pasajul subteran pe sub acest .... cale ferată, la trei benzi. Să refacem întreaga circulație din zonă, deci este proiectul nostru, avem un SF aprobat tot de Consiliul General, care acum este în revizuire pe bugetul de anul acesta. Iminența și problematica de la pod ne-a condus la a gândi să cerem acest pod pentru că oricum o să intervenim pe el cu ocazia lucrărilor și datorită faptului că avem o procedură, o normă internă și o societate specializată putem interveni în regim de urgență pentru punerea în siguranță. Dânșii având de parcurs o întreagă procedură, pentru a face acest lucru. Deci nouă ne este mult mai rapid și mult mai ușor să punem în siguranță acest pod până când vor demara lucrările. Aceste lucrări vor demara, presupune și niște exproprieri. Deci, nu se pot demara chiar imediat. Și, din acest motiv, am discutat cu dumnealor,


dânșii sunt de acord să ne predea, Administrație, să aibă și dânșii aproba proiectul de hotărâre.De asemenea, am purtat discuții cu CFR-ul și despre alte obiective și probleme pe care le au cu rețelele care sunt în raza UAT București și în vecinătatea noastră și o să facem un protocol așa cum am făcut și cu CNAIR-ul de colaborare, să putem să lucrăm împreună ca să rezolvăm mai mnlteaspecte^Legatdeproblemacucerituraesteurigrupdelucruconstituit

de ministrul Șova. Am participat deja la trei ședințe. Ieri a fost ultima ședință la care am participat, s-au identificat mai multe posibilități de a prelua Centura fie numai porțiunile cu lucrările terminate, fie toată Centura în condițiile păstrării contractelor aflate în derulare de achiziții sau de lucrări. Lucrăm împreună, este un grup din care face parte și Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Justiției, Ministerul de Finanțe, ANCP-iul și toată lumea. Este acum o perioadă de două săptămâni în care lucrăm în pregătirea unui memorandum pentru acest lucru. Dar dacă acesta se va aproba merg înainte, deci ministrul și-a manifestat voința de a face acest lucru, dar depinde și de restul Guvernului. Deci, pregătim acest memorandum și vom merge cu el în Guvern, referitor la Centură.

Vă mulțumesc!

>

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim și noi!

Domnule consilier Grigorescu, vă rog.

Domnul Consilier Griqorescu Florin

După îndelungi preocupări privind soarta acestui pod, Podul Constanța, văd că se inițiază niște acțiuni, ceea ce este foarte bine, este salutar. Dar, de asemenea, văd și faptul că marea pondere a preocupărilor este în jurul traficului pe sub pod. Aș vrea să înțelegem că acel pod este un nod de ruptură al orașului. între două cartiere, 1 Mai și Bucureștii Noi. A te aventura în traversarea acelui punct ca pieton sau ca biciclist este aventura vieții. Aș vrea ca în orice acțiune, în orice dezbatere, orice discurs legat de acest pod, să îmbunătățim această situație a traficului pietonal și nemotorizat în zonă. Pe dedesubt sau pe deasupra. Este foarte important să intrăm în modernitate. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim și noi!

Domnule viceprimar, vă rog, în încheiere.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Și cu asta am să închid. Am să am rugămintea să îi răspund colegului meu de la PMP și celorlalți colegi care sigur se preocupă de integrarea și preluarea centurii. Vreau să vă spugg^*^sa cum a spus și doamna Speranța, pe lângă ceea ce se întân^F^Stșzi lak. s-a întâmplat săptămâna trecută la Ministerul Transporturilor, primarul general, acum două

săptămâni, a reușit împreună cu colegii de la Senat să modifice Ordonanța

de Guvern 43/1997, ea fiind în discuție pe forma finală și pentru a liniști pe

toată lumea și cred că e o chestiune importantă și ați vrea să o știți, dați-mi

voie să-vă aduc la cunoștință articolul care va modifica si va aduce.....la

normalitate ceea ce ne dorim si anume centura.

1

La articolul 6 se modifică după cum urmează: prin excepție la dispozițiile alineatului 1, drumurile de interes național care reprezintă variante de ocolire sau sectoare ale variantelor de ocolire a Municipiului București, a municipiilor reședință de județ sau a municipiilor de rang 1, pot constitui proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale, în condițiile prezentei legi.

Vreau să vă spun că modificarea care va fi prezentată în plenul Senatului în două săptămâni, va modifica legea și va permite Primăriei Municipiului București, ca urmare a demersurilor și eforturilor făcute de primarul general, să intre în administrarea municipiului București. Eu cred că este un lucru bun, iar... este adevărat, dar de acolo și până în Camera Deputaților unde știți că din păcate avem majoritatea mai este doar un pas, domnule lliescu. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim si noi.

J    J

Vot pe proiectul cu numărul 4, proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului Pod CF București Constanța Km 4+327 din domeniul public ai statului și administrarea Ministerului Transportului în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Cu 45 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 5, proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul București și Institutul Sportiv Român în vederea organizării Forumului Sportului Românesc, la București, în perioada 31 mai - 02 iunie 2018.

Vot, vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 10 abțineri, 5 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de    Regulamentului de

Organizare și Funcționare ale Adn^^jâțiȘj Municipale pentru Consolidarea Clădirilopcu Risc Seisnfev

Vot, vă rog.

Cu 36 de voturi pentru, 11 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost

aprobat.


în continuare, avem două, proiecte, punctele 7 și 8 pe ordinea de zi, la care va trebui să facem propuneri pentru membri în acele comisii.

Am să aștept propunerile.

Vă dau citire proiectelor, după care aștept propuneri și către DATJ ca să facă buletine de vot.

Punctul 7, Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de achiziționarea de unități locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor

Medicale București.

>

Și proiectul cu nr. 8, Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea demarării procedurilor pentru achiziționarea terenului în suprafață de 60.674,38 mp situat în strada Vâisănești nr. 1 A, sector 3.

Așteptăm propunerile pentru comisie.

Vă rog doamna consilier Ciceală.

La care proiect?

Doamna consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos. Nu este. E un amendament pe proiectul de hotărâre de la nr. 7.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

O.K. Vă rog.

Doamna consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc.

Pentru a nu politiza acordarea acestor locuințe în sistem ANL și pentru a avea o acordare a acestora obiectivă și printr-o selecție care să se facă așa cum este bine, vă propun următorul amendament la articolul numărul 4 al acestui proiect de hotărâre.

Articolul 4 modifică si va avea următorul conținut:

»    f

Art. 4 Criteriile de eligibilitate și de selecție pentru acordarea locuințelor de serviciu, măsurile necesare pentru luarea în evidență a solicitărilor primite și analizarea acestora, precum și clauzele contractului de fi supuse aprobării Consiliului General al Municipiului București în termen de maxim două luni de la data aprobării prezentei.


^Mqeneral, cu sprijinul conducerii ^ervioilor Medicale București si vor

J »Adică procedura și criteriile de selecție și eligibilitate trebuie să vină din nou în consiliul general în două luni de zile, fiindcă așa cum stă acum acest proiect nu știm cum va fi el implementat. __

Mulțumesc.

J

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim.

J

Vă rog să depuneți amendamentul în scris.

Grupul USR are propuneri pentru cele două comisii?

Bun. Domnul consilier Olteanu. Mulțumesc.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc.

1

Grupul PNL propune la primul punct, cel cu nr. 7 pe Cătălin Deaconescu și la celălalt punct pe domnul Ciprian Ciucu.

Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am înțeles. Vă mulțumim.

1 }

Domnul consilier Catana.

Domnul Consilier Catana Claudiu Daniel

Grupul ALDE îl propune pe drumul consilier general Valentin Voicu, iar la celălalt punct pe drumul consilier Tudor lonescu.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da. Vă mulțumesc.

Domnul consilierul lliescu, vă rog.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Grupul PMP propune pentru punctul numărul șapte pe subsemnatul și pentru punctul numărul 8 pe Adrian Florescu.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am înțeles. Deci...

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian


Lucian lliescu 7, Adrian Floresj

Domnul Președinte de sedi


Puțină liniște. Numai puțin.

Deci la punctul nr. 7 ați spus dumneavoastră, domnule consilier lliescu și la punctul nr. 8 domnul consilier Andrei Florescu... Adrian Florescu, mă iertați. Da. A trecut Paștele.

Și din partea grupului PSD propunem... Grupul USR înțeleg că nu aveți propuneri. Am înțeles. Bun._’_’-

Da, domnule viceprimar, vă rog.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Acum, doamna Ciceală, dacă-mi permiteți, tocmai asta, majoritatea acestui Consiliu, în înțelepciunea lui, prin mandatarea și numirea reprezentanților, asigură cadrul de transparență. Noi facem apel prin cadrul proiectului tocmai la acest lucru. Or... Lăsați-mă să vă răspund. Sunteți antagonică pentru că o dată cereți să existe vizibilitate și astfel să nu se politizeze, dar refuzați un reprezentant direct care să-și pună avizul, tocmai pe aceste criterii, să-l desemnați. Nu credeți că ieșiți din logica normalului? Păi nu. Dumneavoastră ați depus un amendament. Vă răspund la el. Rugămintea mea este și apelul este public și din partea celorlalți consilieri, pentru a exista unanimitate și transparență, să votați acest reprezentant. Nu vă cerem altceva. Da, sigur. Puteți.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

... pentru care nu vrem să propunem un reprezentant aici este că nu vrem să politizăm modul de acordare al acestor locuințe. Și pe de altă parte, pe implementarea acestui tip de proiect, e vorba de multă muncă de execuție și de implementare, după cum știți și dumneavoastră. Și avem deja exemplul de o astfel de comisie constituită acum un an, la nivel... comisie mixtă, la care participă și consilieri generali și oameni din aparatul de specialitate executiv al primarului și care nu funcționează. Până acum s-a aprobat doar un regulament, s-au făcut foarte puține ședințe și președintele acestei comisii este un consilier general, nu este un om din executiv, de la PSD, un consilier general pe care nu-l numesc și în momentul acesta, un consilier general care nu este din executiv conduce această comisie, iar această comisie, până acum nu a făcut decât să vină cu un regulament pe care l-am aprobat dar nu s-a întâmplat nimic. Adică nu vrem decât să operaționalizăm lucrurile. Dacă politizăm comisia și punem oameni care nu sunt angajați aici, nu vom face decât să blocăm proiectul.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Haideți să facem mai departe propuneri, ca să trecem mai departe-^

Domnul Viceprimar Bădulescu    \

Da. Partea... Ceea ce... Da. M^^M^mrsit^i

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am reținut.

Haideți că avem și grupul PSD de făcut propunerile.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Doamna Ciceală, aș vrea să vă spun încă un lucru.

Păi am înțeles, dar asta încerc să-i spun. Adică fac apel pe momentul ăsta să își dea un reprezentant. Bun. Deci să înțelegem, nu vreți să vă numiți un reprezentant.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Numai puțin. Doamna consilier Wring, că sunteți lider de grup. înțeleg că dumneavoastră...

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Nu aveți un reprezentant pentru comisiile astea, nu?

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

... este democrație și consilierii USR ... nimeni nu s-a propus.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da. Vă mulțumim.

Grupul PSD are următoarele propuneri: la proiectul cu nr. 7 propunem pe doamna Florea Ancuța Doina, pe domnul Amzăr Gheorghe, pe domnul Maxim Marius și pe domnul Neacșu Lazăr. Iar la proiectul cu nr. 8 propunem pe doamna Florea Ancuța Doina, domnul Amzăr Gheorghe, domnul Maxim Marius și doamna Neacșu Ioana.

Domnul Consilier Catana Claudiu Daniel

în prima comisie, la punctul 7 pe doamna Ciceală și în cea de-a doua pe doamna Wring.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Nu. Haideți, nu fiți ironic. Haideți, vă rog frumos.

Bun, deci la punctul...

Da, trebuie să fie din partea grupului.

Da, vă rog, o pauză, ca să ne dea buletinele de vot, să votăm. Mulțumesc!Doamna Secretar General al Municipiului București Georgiana Zamfir

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Arsu Alin - lonuț _

O să revin la domnul Ardeleanu.

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Berceanu Octavian Alexandru

Domnul Berceanu? Revenim.

Bîrdeanu Andreea Raluca

Bujduveanu Stelian - revenim.

Bumbar Marian - absent

datana Claudiu - Daniel

Chirică Petre

Ciceală Ana - Maria

Circa Honorius - revenim.

Ciucu Ciprian - absent

Ciudomirov Mihai Anton

Comănescu Mihai - absent

Coțofană Liviu - Alin

Culea Marian Orlando

Deaconescu Cătălin - lonuț - revenim

Doicin Cristian Vasile

Dragne Daniela

Florea Ancuța Doina

Florescu Adrian Constantin

Florescu Michaela - Tomnița

Gâdiuță Alexandru - Valeriu

Domnul Gâdiută?

J

Gherghiceanu Florentina Grigorescu Florin lliescu Cătălin Lucian lonescu Andrei George lonescu Tudor - Tim Ivan Florin Kansou Hazem Da, este lonescu Andrei.

Florescu Adrian Constantin Marinescu Sorin Dumitru Maxim Marius Cătălin

Mărgărit Nicolae - Sorin Mocanu Georgiana


Munteanu Cristian Mihai

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Circa Honorius

Qlteanu Cristian - Marian-.- -

Pavel Marius Adrian Poșircaru Ion - absent Radu Elena Radu Ion

Este domnul Radu.

Raiciu Anca Daniela

Rogin Marius

Sandulescu Nina

Olteanu Cristian - Marian

Sebeșan Mircea Radu

Stroe Bogdan- Cristian

Șuhan Valeriu-Nicolae

Teodor Raluca- Nicoleta

Țugui Matei Ion - absent

Țuțu Radu-Cristian

Deaconescu Cătălin

Voicu Ion Valentin

Wring Roxana - Sandală

Este și doamna Wring.

Kansou Hazem

Ardeleanu Mircea

Berceanu Octavian Alexandru

Bujduveanu Stelian

Catana Claudiu- Daniel

Chirică Petre

Sebeșan Mircea Radu

Ivan Florin

lliescu Cătălin Lucian

Catana Claudiu

Chirică Petre

Domnule președinte, puteți să-i chemați? Că nu sunt toți.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mai avem colegi în afara sălii? Vă rog să-i invitați pe toți să voteze.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnul consilier Catană?

Domnul consilier Chirică?

Doamna Secretar General Zamfir Georgiana

Domnul Chirică a luat, a luat acum.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando Mulțumesc. Domnul Chirică, mă iertați. Retrag domnul Chirică.

Doamna Secretar General Zamfir Georgiana

Catană

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnul Catană?

Cine nu mai e?

Doamna Secretar General Zamfir Georgiana

Atât. Catană.

Catană și lliescu.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnul consilier lliescu.

Doamna Secretar General Zamfir Georgiana

Domnul Catana

Lucian lliescu

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Care este primul... cel cu spitalele.

Bun.

Procesul-verbal încheiat astăzi 4.05.2018 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Comisia mixtă privind demararea procedurilor de achiziționare de unități locative cu destinația de locuință de serviciu pentru cadrele medicale care desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

47 voturi exprimate,

Zero anulate,

Pentru doamna Florea 41 pentru,

Pentru domnul Amzăr 42 pentru,

Pentru domnul Maxim 41 pentru,Pentru domnul Neacșu 41 pentru, 6 împotrivă,

Pentru domnul lliescu 42 pentru, 5 împotrivă,

Pentru domnul Voicu 41 pentru, 6 împotrivă,

Pentru domnul Deaconescu 42 pentru, 5 împotrivă.

Prin urmare se aleg domnii și doamnele de mai sus conform cifrelor-

pe care vi le-am citit: doamna Florea, domnul Amzăr, domnul Maxim, domnul Neacșu, domnul lliescu, domnul Voicu și domnul Deaconescu.

Procesul-verbal al Comisiei de numărare pentru desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Comisia mixtă, acordul de principiu în vederea demarării procedurilor pentru achiziționarea terenului în suprafață de 60.674,38 mp situat în strada Vâlsănești nr. 1 A, sector 3.

47 voturi exprimate,

Zero anulate,

Pentru doamna Florea 41 pentru, 6 împotrivă,

Pentru domnul Amzăr 42 pentru, 5 împotrivă,

Pentru domnul Maxim 41 pentru, 6 împotrivă,

Pentru doamna Neacșu 41 pentru, 6 împotrivă,

Pentru domnul Florescu 41 pentru, 6 împotrivă,

Pentru domnul lonescu Tudor 41 pentru, 6 împotrivă,

Pentru domnul Ciucu 43 pentru, 4 împotrivă.

Se desemnează: doamna Florea, domnul Amzăr, domnul Maxim, doamna Neacșu, domnul Florescu, domnul lonescu Tudor și domnul Ciucu ca membri în această Comisie mixtă.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim, domnule președinte al Comisiei de validare.

La proiectul cu nr. 7 avem un amendament formulat de doamna consilier Ciceală.

Vă supun la vot amendamentul.

Cu 15 voturi pentru, 22 abțineri, 12 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă supun la vot proiectul cu nr. 7, proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de achiziționarea de unități locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea

Administrației Spitalelor și Serviciilor

Cu 47 voturi pentru, 2 abțineri, aprobat.București.

rivă, proiectul a fost


Vot pe proiectul cu nr. 8, proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea demarării procedurilor pentru achiziționarea terenului în suprafață de 60.674,38 mp situat în strada Vâlsănești nr. 1 A, sector 3.

Cu 45 voturi pentru, 2 abțineri, 0. voturi împotrivă, proiectul, a......fost

aprobat.

Punctul nr. 9, proiect de hotărâre privind revizuirea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru „Parcaj Subteran Piața Dorobanți”.

Domnul consilier lonescu și doamna Wring aveți ceva aici?

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

In zona aceasta există deja un plan urbanistic zonal care din câte știu a fost adoptat în 2011, asta îmi poate confirma Direcția de Urbanism dacă a fost adoptat în 2011, este deja expirat și dacă acest plan urbanistic zonal se află la baza acestui proiect, noi vom vota împotrivă, pentru că este un plan urbanistic zonal inoportun.

La vremea respectivă se prevedea, de fapt, dispariția zonei verzi scuarul care este în Piața Dorobanți, dacă cunoașteți zona, acolo e un mic parc, iar această parcare era sub parc, ceea ce înseamnă că dispare vegetația.

După cum știți 90 de centimetri pe placă de beton nu crește mare lucru.~

în al doilea rând mie mi-a atras atenția costul astronomic e vorba de 48 de mii de euro pe un loc de parcare, sunt 280 sau chiar mai puține locuri de parcare, nu înțeleg de ce costă atât de mult și nu înțeleg de ce în zona aceea.

Ne poate răspunde cineva care este proiectul? Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, doamna director de la Investiții Raluca Bărgăunaș vine și vă edifică.

Doamna Director General Raluca Bărgăunaș - Direcția Generală

Investiții

Bună ziua, cum prea bine știți PUZ-ul este valabil cât este valabil și PUG-ul, deci avem PUZ valabil fără nicio problemă. în ceea ce privește prețurile, sunt la fază de studiu de fezabilitate, sunt prețuri maximale și nu presupune doar locul de parcare.

Conform devizului făcut de Metroul SA, care sunt și consultanții pe acest pe acest proiect, conține prețuri, ayșjM&^acest preț... conține și devierea rețelelor, sunt valori destul de

Dar dumneavoastră știți foarte bine că la concesiune toate aceste costuri sunt suportate de investitor, nu de autoritatea publică.

Investitorul acoperă toate cheltuielile și le asumă.

Doamna Consilier Wrina Roxana Sanda_

Asta am înțeles foarte bine, s-a întâmplat la Piața Universității, un dezastru total, dar spuneți-mi, este vorba despre un plan urbanistic zonal

din 2011.


Doamna Director General Raluca Bărgăunas - Direcția Generală

Investiții

PUZ-ul este valabil.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Bine, PUZ-ul expiră în cinci ani.

Doamna Director General Raluca Bărgăunas - Direcția Generală

Investiții

PUZ-ul este... dacă doriți, vă pot pune la dispoziție toată legislația ca să vedeți că PUZ-ul este valabil.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

PUZ-ul expiră în cinci ani.

Doamna Director General Raluca Bărgăunas - Direcția Generală

Investiții

în ceea ce privește spațiul verde, sunteți greșit informată, nu se diminuează spațiul verde, se mărește suprafața de spațiu verde.

Doamna Consilier Wring Roxana Sandală

Ca la Universitate, vă mulțumim, vom vota împotrivă.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Da, vă mulțumim, știm, ne-ați spus.

Vă rog, vot pe proiectul cu nr. 9, proiect de hotărâre privind revizuirea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru „Parcaj Subteran Piața Dorobanți”.

Puțină liniște, vot vă rog.

Cu 36 voturi pentru, 0 abțineri, 13 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.
Proiectul cu nr. 10, proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind modificarea art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 588/22.07.2015, privind prelungirea cu 3 ani a termenului pentru realizarea investiției „Poligon de pregătire pentru răspunsul în situații de urgență la nivelut Municipiului București”.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte, aici am o întrebare și aștept un răspuns din partea executivului.

De ce nu s-a realizat în cei trei ani prevăzuți în hotărârea inițială, avem Direcție Generală pentru protecția civilă, avem mai nou și Companie Municipală pentru Protecție Civilă, de ce întârziem în realizarea acestui poligon?

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnul director Zoican.

Aveți o singură întrebare.

Domnul Director Zoican Cătălin - Direcția Generală Situații de

Urgentă, Statistici si Strategii

Vă răspund, acest proiect a întârziat din cauza întârzierii celor de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență de a pune la dispoziția Primăriei întreg proiectul și necesarul construirii dotărilor.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim.

Vot pe proiectul cu nr. 10, proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind modificarea art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 588/22.07.2015, privind prelungirea cu 3 ani a termenului pentru realizarea investiției „Poligon de pregătire pentru răspunsul în situații de urgență la nivelul Municipiului București”.

Cu 47 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul cu nr. 11 - proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București.Vot vă rog.


Cu 45 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul cu nr. 12 - proiect de hotărâre privind concesionarea, fără Iicitație publică, a unui teren aflat îm proprietatea Municipiului

București situat adiacent proprietății din intrarea Av. Teodor lliescu nr. 72, sector 1, în suprafață de 46,77 mp, necesar extinderii locuinței.

Vot vă rog.

Cu 44 voturi pentru, 4 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul cu nr. 13 - proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 609/19.12.2017 privind administrarea Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență.

Vot vă rog.

Cu 47 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul cu nr. 14 - proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 120/28.03.2018 privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din București pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale denumit Voucher-ul Materna București.

Vot vă rog.

Cu 47 voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul cu nr. 15 - proiect de hotărâre privind majorarea nivelului minim de hrană pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială ai Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București „Academician Nicolae Cajal”.

Vot vă rog.

Cu 47 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul cu nr. 16 - proiect de hotărâre privind asigurarea din bugetul propriu al instituțiilor publice de cultură de interes local ale Municipiului București a transportului pentru preșcolari și elevi la manifestările culturale organizate de către acestea.

Da, doamna consilier, vă rog.
Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Grupul USR va vota pentru acest proiect, însă vreau să subliniez încă odată incompetența PROEDUS care, pe lângă târguri de Crăciun în Piața Victoriei pe timpul protestelor, de un și jumătate de când gestionează acest proiect nu aduce cifre de implementare, nu a semnalizat nicio problemă îrv Comisia de Cultură pe acest proiect, nu știm câți bani s-au dat la RATB, până acum. Aceste lucruri nu sunt defalcate în buget și vine acum și spune că practic nu mai poate să mai gestioneze, iar documentația care ni s-a pus la dispoziție nu cuprinde adresa completă de la proiect ca să vedem care este motivația lor cu care cheltuie totuși 40 milioane de lei în banii cetățenilor Municipiului București și conducerea acestei instituții nu poate să dea explicații pentru care nu implementează proiectele.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă mulțumim.

Domnul viceprimar, vă rog.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Doamna Ciceală, vreau să vă dau o veste proastă, tocmai am terminat controlul de la Curtea de Conturi și nu ridicat nicio problemă în direcția asta.

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă mulțumim.

Domnul consilier lonescu.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Ezitam să iau cuvântul, dar sunt anumite lucruri care mă revoltă și asta ar fi... da... nu, domnule lliescu, nu este, dar puteți să luați și dumneavoastră cuvântul să spuneți după aceea, dacă aveți ceva de zis.

Nu este vorba că răspunsul la întrebările pe care le relevă doamna de la USR cred că și le va găsi la zecile de mii de elevi. Să se ducă să îi întrebe pe fiecare în parte ce înseamnă pentru ei PROEDUS. Și dacă pentru ei PROEDUS înseamnă incompetență sau înseamnă o ocazie de dezvoltare și se duc voluntari, voluntari se duc la PROEDUS și au o activitate minunată, poate doamna de la USR își revizuiește atitudinea. Să se ducă să îi întrebe pe elevi ce părere au, că tot le place să vorbească cu cetățenii, să vorbească și cu zecile de mii de elevi pe care PROEDUS îi ajută prin toate activitățile pe care le face.


Domnul Președinte de ședință C,

Vă mulțumim.


Domnul consilier Olteanu, vă

Domnul Consilier Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc, mie mi se pare o intervenție foarte tristă cea a doamnei Ciceală, într-adevăr, pentru că atunci când vorbești despre o instituție care funcționează de 10 ani de zile și o face atât de bine, este singura instituție care lucrează cu toți elevii din acest oraș. Să vorbești despre asta în condițiile în care spun că nu este normal să facă acest proiect, pentru că nu a funcționat în acest an de zile și așa cum ar trebui să facă toată lumea când ceva nu merge, vin și spun în așa fel încât să facem lucrurile mai bine. Asta ar trebui să fie salutat, doamna Ciceală, și nu trebuie să fie atacat, că despre instituția în sine și despre activitatea lor... sunteți de doi ani în Comisia de cultură, trebuia să faceți până acum acest demers, să îi cunoașteți, dacă nu ați făcut-o mai aveți încă doi ani de mandat. Vă urez succes. Este păcat să o faceți de la microfon în ședință. Era mai bine să o faceți mai întâi în ședința de comisie.

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Vă mulțumim!

Vot pe proiectul cu numărul 16, proiect de hotărâre privind asigurarea din bugetul propriu al instituțiilor publice de cultură de interes local ale Municipiului București a transportului pentru preșcolari și elevi la manifestările culturale organizate de către acestea.

Cu 46 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Punctul 17 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul București și Asociația Tenis Club București în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului TCB Trophy, la București în perioada 4-12 august 2018.

Vot.

Așteptăm, nu este o problemă. înțeleg că sunt doi colegi care nu votează, dar văd că avem cartele introduse. Sunt 48...

Vă mulțumim!

Cu 36 de voturi pentru, 12 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Punctul 18 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu a Municipiului București pe anul 2018.

Vot, vă rog.

Punctul 19 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Strada Cremenița nr. 98 - 100, sector 2.

Vă rog, doamna consilier Ciceală.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Doamna consilier Ciceală nu...

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Voiam să iau cuvântul să depun un amendament la proiect... nu mi-ați dat cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Cine?

Doamna Wring.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Ana, te rog.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Haideți că vă dau după doamna Wring.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Nu, eu voi vorbi.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am înțeles. Vă rog. Puțină liniște.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Ne vom menține votul negativ și vă aduc aminte de ce am votat împotrivă data trecută. Nu se respectă zona de 50 de m de protecție a cursurilor de apă și străzile sunt toate propuse. Nu știu când va avea timp primăria să le și realizeze, dar îmi este frică că PUZ-ul va fi aprobat și construcțiile gata înainte ca primăria să facă și străzile. Deci, nu. Nu contează ce primărie. Știm foarte bine cât de repede se fac străzile și se asfaltează.

Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim!    (/.

Vot pe proiectul cu numărul 19, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Strada Cremenița nr. 98 -100, sector 2.

Cu 35 de voturi pentru, 0 abțineri, 12 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 20 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) B-dul Expoziției nr. 24A, sector 1.

Da doamna consilier, vă rog.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Vreau și eu să îmi manifest public o nelămurire, nu public, ca să se înregistreze în procesul-verbal.

Deci, există PUZ-uri la care majoritatea consilierilor cei care nu spun de ce votează într-un anumit fel, se abțin. A doua oară revine PUZ-ul pe ordinea de zi, exact același PUZ, dar el trece. E o întrebare, așa, retorică. Noi de obicei, întotdeauna de fapt, când votăm abținere sau votăm împotrivă și spunem de ce, pentru ca beneficiarul PUZ-ului să știe de ce.

Opinia noastră. Și la acest PUZ vom vota tot.... nu sunt retragerile de 2 m - 2,50 m, deci mult prea mici.

Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim!

Vot pe proiectul cu numărul 20, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) B-dul Expoziției nr. 24A, sector 1.

Cu 6 voturi pentru, 19 abțineri, 20 de voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul 21 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Strada Izvor nr. 86, sector 5.

Vot, vă rog.

Cu 20 de voturi pentru, 23 de abțineri, 3 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul 22 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) Strada Gheorghe Polizu nr. 9, sector 1, București.

Da, doamna Wring, vă rog.Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Aici nu se respectă spiritul Legii monumentelor istorice, Legea 422/2001, pentru că imobilul se lipește la calcan de un monument istoric și are cu două etaje prea mult. Deci, domină acest monument istoric, care practic nu va mai fi vizibil. Nu prezintă decât o singură planșă. Nu vedem cum arată în perspectivă. Noi vom vota împotrivă, dumneavoastră vă puteți abține ca data viitoare să votați pentru. Deci, faceți cum credeți mai bine.

Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vot, vă rog.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) Strada Gheorghe Polizu nr. 9, sector 1, București.

Cu 4 voturi pentru, 28 de abțineri, 12 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul 23 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) Strada Jandarmeriei nr. 13, nr. 13A, nr. 13B și strada Meteorologiei nr. 24 și nr. 30, sector 1, București.

Doamna Wring, vă rog.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Este zonă de case în primul rând, este lângă Pădurea Băneasa. Se propune o înălțime care este mai adaptată unei zone aproape de centru. Toate drumurile sunt doar produse, nu sunt construite și din informațiile pe care le am deși apare că nu ar exista contestații din partea vecinilor lucrul ăsta nu este adevărat. Nu există, pentru că de fapt, la cum se face consultarea publică de către Primăria Municipiului București oamenii nici nu apucă să afle, dar unii dintre ei mi-au spus că vor contesta acest PUZ în instanță. Așa că noi vom vota împotrivă. Din nou, cei care se abțin, dacă data viitoare nu se modifică PUZ-ul, sper că o să vă justificați votul.

Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim și noi.

Vot pe proiectul cu numărul 23, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) Strada Jandarmeriei nr. 13, nr. 13A, nr. 13B și strada Meteorologiei nr.

24 și nr. 30, sector 1, București.

Cu 5 voturi pentru, 25 de abțineri, 15 voturiJmpQtrivă, proiectul a fost respins.    .

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Ce plăcere, domnule președinte!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

închideți, doamna Wring.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Scuze!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Imediat, doamna Ciceală.

Vă rog.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos!

Prima interpelare vizează o adresă pe care a transmis-o comisia de specialitate de sănătate în data de 17 aprilie 2018, către ASSMB. Este o adresă făcută de Asociația de Fibroză Chistică din România prin care se solicită date cu privire la proiectul acesta propus de dumnealor și vreau să mi se transmită mie și comisiei răspunsul primit de la ASSMB de către această Asociație, dacă acesta a fost redactat până în prezent și, dacă nu, solicit să fie prioritizat răspunsul pe această adresă.

A doua interpelare vizează situația de la Spitalul Clinic Colentina, cel mai mare spital din rețeaua de spitale a municipiului București.

La acest spital, spre deosebire de toate celelalte spitale ale municipiului București, s-a organizat și s-a anulat concursul de manager, pentru ocuparea acestui post la acest spital și de atunci, de la anularea concursului, la începutul lunii martie și demisia președintelui Consiliului de Administrație nu a mai fost organizat un alt concurs la acest spital. Din ce reiese de pe site-ul spitalului și din informațiile pe care le-am primit eu, nu a fost numit un alt președinte al Consiliului de Administrație, iar dispoziția de primar a doamnei Firea, dată în octombrie 2017, pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de manager de spital nu este respectată nici până la această oră.

Solicit, așadar, să mi se pună la dispoziție calendarul pentru ocuparea și scoaterea la concurs din nou, a acestui post. Solicit către ASSMB, să îmi pună la dispoziție procesul verbal


Administrație al acestui spital, dacă există și dacă nu, ce se face în această privință, dacă funcționează într-adevăr un Consiliu de Administrație la Spitalul Colentina în prezent și de asemenea, solicit să se organizeze de urgență acest concurs.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru

Bună ziua.

Vă mulțumesc!

J

Fac o interpelare în legătură cu drumul Belșugului și drumul Osiei, drumuri din sectorul 6, ce leagă Cartierul Militari și artera luliu Maniu de zona... din Chiajna. în luna iulie a anului trecut, 28 iulie, Consiliul Local Sector 6 a aprobat o hotărâre de Consiliu prin care a solicitat Consiliului general al Municipiului București preluarea în administrare de la Consiliul General adele drumuri, drumul Belșugului și drumul Osiei.

Din iulie anul trecut și până în prezent nu a intrat în ședințele Consiliului General acest proiect de hotărâre.

Aș vrea să vă întreb de ce este această întârziere și când va intra în ședința Consiliului General acest proiect de hotărâre?

Este vorba de hotărârea 473/28.07.2017 de la Sectorul 6.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă rog, ca întrebările pe care le aveți să le depuneți și în scris, pentru a putea primi răspuns la ele.

Având în vedere că nu mai sunt...

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru

A doua interpelare este legată de Pasajul Basarab și are mai multe puncte.

Prima întrebare: când a fost recepționată investiția? Cine se ocupă de întreținerea pasajului Basarab în prezent?

Motivul acestei interpelări este starea jalnică, starea precară în care se află în acest moment pasajul Basarab. Niciuna dintre cele 4 scări rulante nu funcționează, niciunul dintre cele patru lifturi nu funcționează, din cele 4 uși de acces doar două sunt funcționale în prezent, iar cele două... inteligente sunt vandalizate și nefuncționale

De asemenea, toate elementele metalice sunt ruginite, treptele au componentele metalice desprinse care practic pune în pericol siguranța trecătorilor, coșurile de gunoi sunt vandalizate, apa se infiltrează prin acoperiș și toată starea acestui obiectiv de investiții atât de important este jalnică.

Oricum nu mai avem cvorum și nu mai avem nici alte întrebări, prin urmare declar ședința închisă.

Vă mulțumesc!

J

Ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București s-a încheiat la ora 13.25.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, comunicate de,Direcția Sisteme Informatice.


Verificat:

Mirela Anghel Emanuel Dan Nicoleta Mirea££f A Nicoleta Pristavu Vilma Gabriela Titirișcă Floarea Vasilescu Mioara Vuculescu


Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

Rezultat General Vot

HHi

ABȚINERE

6

Total Prezenti

49


Rezultate Individuale

_ J

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

i

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

ra

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

.......i

Sal

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

i    i.

Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancu{a Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomni{a (ALDE)

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)
țâr8SS

.fe&bgenfe

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

ALDE


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnita


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PMP


Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PNL


Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe    I

Ardeleanu Mircea    I

Artimon Marian    I

Bădulescu Aurelian    I

Bîrdeanu Andreea Raluca    I

Chirică Petre    I

Circa Honorius-Edward    I

Ciudomirov Mihai Anton    I

Culea Marian Orlando    I

Doicin Cristian Vasile    I

Dragne Ileana-Daniela    I

Florea Ancuța Doina    I

Gherghiceanu Florentina    I

Maxim Marius Cătălin    I

Mocanu Georgiana    I

Neacșu Ioana Mihaela    I

Neacșu Lazăr    I

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sanduiescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țutu Radu-Cristian

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

USB

im»»

1,

jBffiiga

^Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

fstew-

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

x

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raiuca-Nicoleta

. X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 1

Rezultat General Vot

ABȚINERE

1

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Vih<|s|N:

iî'ÎJil' j

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

11

1

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)
Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL) I

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP) ]

Dragne Ileana-Daniela (PSD-    I

UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP) I

Florescu Adrian Constantin    I

(PMP)    |

Florescu Michaela-Tomnița    |

(ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB) I

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)
Țugui Matei Ion (USB)


Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 1

ALDE


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 1

PMP
Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 1

PNL

^Absent.

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 1

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe


Ardeleanu Mircea


Artimon Marian


Bădulescu Aurelian


Bîrdeanu Andreea Raluca


Chirică Petre


Circa Honorius-Edward


Ciudomirov Mihai Anton


Culea Marian Orlando


Doicin Cristian Vasile


Dragne Ileana-Daniela


Florea Ancuța Doina


Gherghiceanu Florentina


Maxim Marius Cătălin


Mocanu Georgiana


Neacșu Ioana Mihaela


Neacșu Lazăr


Pavel Marius Adrian


Radu Ion


Raiciu Anca Daniela


Sandulescu Nina


Sebeșan Mircea Radu


Suhan Valeriu-Nicolae


Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 1

USB


Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda
ABȚINERE

Absent

l* • - i A.<    1 ;

X

Afr r At y", ’•/.


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 2

Rezultat General Vot

ABȚINERE

15

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

JĂBTÎ^IEREj

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

1

9

1

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

32 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Wring Roxana-Sanda (USB) 15 Abțineri

PNL, USB

1 Voturi împotriva Ciceală Ana-Maria (USB)Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

ABȚINERE.


a*Abșenț'4


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


RaiGiu-AnGa-Oaniela(PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)
BigTtNERg

< Absent^.

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țu(u Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 2

ALDE


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 2

PMP

t_

! /Pagina 5 din 8

k otl


.$£<DA'?&v-

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 2

PNL

^TINE'ȘE

/^Absent;

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-ionuț

g|§|j||Jjîc

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 2

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian
Raport Vot

Ședință Extraordinară

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 2

USB

DA

BS®

r*s3 -« . k    ,j~

"’;Absenjy

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 3

Rezultat General Vot

ABȚINERE

10

SiSBMHmsssa»

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

MM

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

1

10

1

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

38 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Munteanu Cristian Mihai (USB) 10 Abțineri

USB

1 Voturi împotriva Ciceală Ana-Maria (USB)

abținere'


•J^NU


Absent


Ciucu Ciprian (PNL)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Mocanu Georgiana (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu:


Rogin Marius (PNL)


M

gBsenBt

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

x

Țugui Matei loh (USB)

•.■.'-x-r-'

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 3

ALDE


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 3

PMP


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 3

PNL


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 3

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu    I

Suhan Valeriu-Nicolae

Țutu Radu-Cristian


i^Absent-.Raport Vot

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 3

USB

/?


.ABtinereȚ77nu-1

Absent;

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

ww

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 4

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

10

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

46 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

5/4/201812:00:00 AMTipărit: 5/4/2018 11:14:36 AM


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 4

ALDE


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 4

PMPSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 4

PNL


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 4

PSD-UNPR


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 4

USB


Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

Propunere Marinescu

Rezultat General Vot

ABȚINERE

22

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

2

1

1

PNL

6

2

PSD-UNP

17

7

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

20 Voturi Pentru PMP, PNL, USB

22 Abțineri

ALDE, PSD-UNP, Florescu Adrian Constantin (PMP)

7 Voturi împotriva

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP), Chirică Petre (PSD-UNP), Culea Marian Orlando (PSD-UNP), Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP), Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP), Neacșu Lazăr (PSD-UNP), Radu Ion (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu-Stelian-(PNL)

Bumbar Marian (USB)J^Absent*

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

1—

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

ow

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Kdiciu Ancă uameia (K

X

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

WlNERft

;>Nua'£'

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

Raport Vot

Ședință Extraordinară

Subiect Vot Propunere Marinescu ALDE

■ABȚINERE;

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot Propunere Marinescu

PMP


Subiect Vot Propunere Marinescu

PNL


Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian


Rogin Marius


Raport Vot

Ședință Extraordinară

Subiect Vot Propunere Marinescu

PSD-UNPRSubiect Vot Propunere Marinescu

USB


Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda
Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

Rezultat General Vot

ABȚINERE

4

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

—■

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

4

2

2

PSD-UNP

24

0

USB

2

10

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

35 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

4 Abțineri

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Kansou Hazem (PNL), Munteanu Cristian Mihai (USB), Radu Elena (USB) 10 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

Arsu Alin-lonuț (USB)llliSi

«a»


Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

ALDE


Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PMP
Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PNL

;ABȚINEFțE;

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

MMBMfc

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Raport Vot


Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe


Ardeleanu Mircea


Artimon Marian


Bădulescu Aurelian


Bîrdeanu Andreea Raluca


Chirică Petre


Circa Honorius-Edward


Ciudomirov Mihai Anton


Culea Marian Orlando


Doicin Cristian Vasile


Dragne Ileana-Daniela


Florea Ancuța Doina


Gherghiceanu Florentina


Maxim Marius Cătălin


Mocanu Georgiana


Neacșu Ioana Mihaela


Neacșu Lazăr


Pavel Marius Adrian


Radu Ion


Raiciu Anca Daniela


Sandulescu Nina


Sebeșan Mircea Radu


Suhan Valeriu-Nicolae


Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

USB


Arsu Aiin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

«Amendament Anca Florea

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

■■Hi

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

L2®L_J

’.' âte® J

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotrivaCiudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița    I

(ALDE)

Gâdiuță Aiexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)    I

iliescu Cătălin Lucian (PMP)    I

lonescu Andrei George (PMP) I

lonescu Tudor-Tim (ALDE)    I

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)    I

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP) I

Munteanu Cristian Mihai (USB) I

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-    I

UNP)    |

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL) I

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP) I

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)    I

Sandulescu Nina (PSD-UNP)    I

Sebeșan Mircea Radu (PSD-    I

UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-    I

UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Raport Vot


Subiect Vot

Amendament Anca Florea

ALDE


Subiect Vot

Amendament Anca Florea

PMP


Subiect Vot

Amendament Anca Florea

PNL

1M1B»

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Amendament Anca Florea

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Subiect Vot

Amendament Anca Florea

USB


Arsu Alin-lonuț    I

Berceanu Octavian    I

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda
Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.aprobarea Regulamentului privind salubrizarea, igienizarea și înfrumusețarea Centr

Rezultat General Vot

ABT.INERE

0

TlîlWBWi'TWIlIB

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

11

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Mocanu Georgiana (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)
Raport VotSubiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.aprobarea Regulamentului privind salubrizarea, igienizarea și înfrumusețarea Centr

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.aprobarea Regulamentului privind salubrizarea, igienizarea și înfrumusețarea Centr

PMP

Raport Vot

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.aprobarea Regulamentului privind salubrizarea, igienizarea și înfrumusețarea Centr

PNL


Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.aprobarea Regulamentului privind salubrizarea, igienizarea și înfrumusețarea Centr

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeieanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando    I

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Danieia

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.aprobarea Regulamentului privind salubrizarea, igienizarea și înfrumusețarea Centr

USB

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 5

Rezultat General Vot


ABȚINERE

2

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

M

ALDE

4

0

PMP

2

1

1

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

1

2

9

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

31 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Ciceală Ana-Maria (USB) 2 Abțineri

Berceanu Octavian (USB), Grigorescu Florin (USB) 16 Voturi împotriva

PNL, USB, lliescu Cătălin Lucian (PMP)

ftBTÎNEREl

t^bșenf*

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Aiexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)^^^^^J

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

.........

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-

UNP)    IHH

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

& Absent-?

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-    ■■■■■|||

UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 5

ALDE


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 5

PMP


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 5

PNL

^Absent,

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 5

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 5

USB

08$

SsffliBi

^AbsertW

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Amendament Anca Florea 2

Rezultat General Vot

fi S-i

ABȚINERE

12

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

ALDE

3

1

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

36 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

12 Abțineri USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bujduveanu Stelian (PNL)


Bumbar Marian (USB)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)■jABTINERE'

£;Atreerjj:^

X

«1^x0

XComănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Mocanu Georgiana (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)•^DA^

sses

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Amendament Anca Florea 2

ALDE


Raport Vot

Ședință Extraordinară

Subiect Vot

Amendament Anca Florea 2

PMPSubiect Vot

Amendament Anca Florea 2

PNL

W **    «*!r«Tîr*’2‘    • wi    »i — * * "    *■ **■    u

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

sS'KAAg’-S.

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Amendament Anca Florea 2

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian    I

Bădulescu Aurelian    I

Bîrdeanu Andreea Raluca    I

Chirică Petre    I

Circa Honorius-Edward    I

Ciudomirov Mihai Anton    I

Culea Marian Orlando    I

Doicin Cristian Vasile    I

Dragne Ileana-Daniela    I

Florea Ancuta Doina    I

Gherghiceanu Florentina    I

Maxim Marius Cătălin    I

Mocanu Georgiana    I

Neacșu Ioana Mihaela    I

Neacșu Lazăr    I

Pavel Marius Adrian    I

Radu Ion    I

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina    I

Sebeșan Mircea Radu    I

Suhan Valeriu-Nicolae    I

Țuțu Radu-Cristian    I

Subiect Vot

Amendament Anca Florea 2

USB


Raport Vot

Ședință Extraordinară


# Absent,

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

iîțlIsxii-H-.;-

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X


4-

i Pagina 8 din 8


Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv. transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București" - Traseu Piața

Rezultat General Vot

îs: sa w

ABȚINERE

12

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

gșjaajglB

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

12 Abțineri USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

■Sbsffll

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X    î

............3

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

................. .    J

i    j

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

'1

1

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

r 1 1


Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP) I

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Abținere

^Â'Bs’enWi

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Raport Vot

Ședință Extraordinară

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv. transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” - Traseu Piața

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv. transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” - Traseu Piața

PMP

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv. transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București" - Traseu Piața

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv. transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” - Traseu Piața

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aureiian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Oriando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae    I

Țuțu Radu-Cristian    I


I'Absent


Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv. transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București" - Traseu Piața

USB

KbMmereI

Arsu Alin-lonuț

. x .

Berceanu Octavian

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

îiillllllir-

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

vSlSXlfe:-

Marinescu Sorin

OOlI-

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

x

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor

Rezultat General Vot

Rezultate Grup De Vot

gjgggj8jBr

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

11

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor


Florescu Michaela-Tomnița lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin


Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor

PNL

* DA'

/•    . .ț»-

/’Absenț-

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe    I

Ardeleanu Mircea    I

Artimon Marian    I

Bădulescu Aurelian    I

Bîrdeanu Andreea Raluca    I

Chirică Petre    I

Circa Honorius-Edward    I

Ciudomirov Mihai Anton    I

Culea Marian Orlando    I

Doicin Cristian Vasile    I

Dragne Ileana-Daniela    I

Florea Ancuța Doina    I

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin    I

Mocanu Georgiana

Neacșu ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian


"te Absent:


Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor

USB

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv. solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotarari

Rezultat General Vot

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

9

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

45 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume Ședința

O

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE) lvan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

5/4/2018 12:00:00 AMRaport Vot5/4/2018 12:00:00 AM


Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv. solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotarari

ALDE

5/4/2018 12:00:00 AM


Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv. solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotarari

PMP

, -Absent '

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian    1

lonescu Andrei George

Posircaru Ion    1

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv. solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotarari

PNL

DÂ W

ti Absent ,

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonut

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv. solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotarari

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin    I

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian


^'Absent*-'


Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv. solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotarari

USB

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv. privindcooperarea intre Mun. București si Institutul Sportiv Roman in vederea org

Rezultat General Vot

ABȚINERE

10

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

ygBjiNE^B

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

3

2

3

PSD-UNP

24

0

USB

1

7

3

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

32 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Wring Roxana-Sanda (USB)

10 Abțineri

PNL, USB

5 Voturi împotriva

Berceanu Octavian (USB), Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Ivan Florin (USB), Kansou Hazem (PNL), Marinescu Sorin (USB)

Rezultate Individuale

^Absenț”

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X ;

//%

ÎABTINEREț

Njjjgf

i^ÂbsSnilft

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

ș

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

'5

1

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

•J

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

x ■■■■

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

i

i

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

1

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

/X    ;i

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

A    ■

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

!

>

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

■bh

jpî“*

Radu Elena (USB)

BIBII

x

Radu Ion (PSD-UNP)

; - j

■ î

Raiciu"Anca Daniela (PSD-UNP)

i

Rogin Marius (PNL)

hhi

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

1

1...............;...............J

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

...... - *1

I    ■    ■ j

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

■■■

ABȚINERE»

.-Absent"

>...»‘

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Raport Vot

Ședință Extraordinară


Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv. privindcooperarea intre Mun. București si Institutul Sportiv Roman in vederea org

ALDE


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv. privindcooperarea intre Mun. București si Institutul Sportiv Roman in vederea org

PMP

5?    *    -e-T    'i

Florescu Adrian Constantin

liiescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv. privindcooperarea intre Mun. București si Institutul Sportiv Roman in vederea org

PNL

IM

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv. privindcooperarea intre Mun. București si Institutul Sportiv Roman in vederea org

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

BTrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Oragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion    I

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv. privindcooperarea intre Mun. București si Institutul Sportiv Roman in vederea org

USB

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

■w

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.aprobarea organigramei nr total de posturi statut de funcții si reg de organizare

Rezultat General Vot

ABȚINERE

11

IH—

■■B

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

11

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

36 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

11 Abțineri USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Sil

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)    B|^||fe|

Băduiescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL) Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP) Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

MB®

>Absenr

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.aprobarea organigramei nr total de posturi statut de funcții si reg de organizare

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.aprobarea organigramei nr total de posturi statut de funcții si reg de organizare

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.aprobarea organigramei nr total de posturi statut de funcții si reg de organizare

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.aprobarea organigramei nr total de posturi statut de funcții si reg de organizare

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando    I

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina    I

Gherghiceanu Florentina    I

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana    I

Neacșu Ioana Mihaela    I

Neacșu Lazăr    I

Pavel Marius Adrian    I

Radu Ion    I

Raiciu Anca Daniela    I

Sandulescu Nina    I

Sebeșan Mircea Radu    I

Suhan Valeriu-Nicolae    I

Țuțu Radu-Cristian    I

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.aprobarea organigramei nr total de posturi statut de funcții si reg de organizare

USB

jjgiB

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

f.

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Aiexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Amendament Ciceaia

Rezultat General Vot

ABȚINERE

22

ltoRiawa:ii^fîișaisr??i5BRHe.»

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

HM

IBSif

ALDE

1

3

0

PMP

2

1

1

PNL

1

4

3

PSD-UNP

13

11

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

15 Voturi Pentru

USB, Catana Claudiu-Daniel (ALDE), Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

22 Abțineri

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP 12 Voturi împotriva

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP), Chirică Petre (PSD-UNP), Circa Honorius-Edward (PSD-UNP), Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP), Culea Marian Orlando (PSD-UNP), lonescu Andrei George (PMP), Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP), Neacșu Lazăr (PSD-UNP), Radu Ion (PSD-UNP), Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP), Sandulescu Nina (PSD-UNP), Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

WtlNERE".

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-

V

UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

r    |-ABȚINERE:

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Fiorin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

IHIH

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

* *ÎX&J

Radu Elena (USB)

RadulorrfPSD^aNP)-

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Raport Vot

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot Amendament Ciceala ALDE
Subiect Vot Amendament Ciceala

PMP


Subiect Vot

Amendament Ciceala

PNL

ipițn?    țț?*"-' »■ #* ''i "t4'

, ABȚINERE

.«Absenți

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot Amendament Ciceala PSD-UNPR

SSBHS

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

BTrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancu{a Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

X

bbh

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

X

bhi

Subiect Vot Amendament Ciceala

USB


Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în ca

Rezultat General Vot


ABȚINERE

2

Total Prezenti

49


Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

11

2

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB) 0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)_

Bujduveanu Stelian (PNL)


Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Țugui Matei Ion (USB)


Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în ca

ALDE

#■

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în ca

PMP

Raport Vot

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în ca

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în ca

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre    I

Circa Honorius-Edward    I

Ciudomirov Mihai Anton    I

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile    I

Dragne Ileana-Daniela    I

Florea Ancuța Doina    I

Gherghiceanu Florentina    I

Maxim Marius Cătălin    I

Mocanu Georgiana    I

Neacșu Ioana Mihaela    I

Neacșu Lazăr    I

Pavel Marius Adrian    I

Radu Ion    I

Raiciu Anca Daniela    I

Sandulescu Nina    I

Sebeșan Mircea Radu    I

Suhan Valeriu-Nicolae    I

Țuțu Radu-Cristian    I


1


Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în ca

USB

m&Sh-s-" .n*#K    ■

'ABȚINERE

^Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

I X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

I x

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.achiziționarea terenului în suprafață de 60.674,38 mp situat în strada Vâlsănești

Rezultat General Vot

ABȚINERE

2

■C    ■i'Jî “    1

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

«w

Î'ÂBTINERE^

k»«i    j/iW.

^Absen^f

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

9

2

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

45 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

MBsentg

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomni{a (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Mocanu Georgiana (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)
Raport Vot
Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.achiziționarea terenului în suprafață de 60.674,38 mp situat în strada Vâlsănești

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.achiziționarea terenului în suprafață de 60.674,38 mp situat în strada Vâlsănești

PMP

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion    I

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.achiziționarea terenului în suprafață de 60.674,38 mp situat în strada Vâlsănești

PNL

^Absent;:.

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.achiziționarea terenului în suprafață de 60.674,38 mp situat în strada Vâlsănești

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aureiian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando    I

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela    I

Florea Ancuța Doina    I

Gherghiceanu Florentina    I

Maxim Marius Cătălin    I

Mocanu Georgiana    I

Neacșu Ioana Mihaela    I

Neacșu Lazăr    I

Pavel Marius Adrian    I

Radu Ion    I

Raiciu Anca Daniela    I

Sandulescu Nina    I

Sebeșan Mircea Radu    I

Suhan Valeriu-Nicolae    I

Țuțu Radu-Cristian    I


.ffAiglSlI


Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.achiziționarea terenului în suprafață de 60.674,38 mp situat în strada Vâlsănești

USB

ț^iWgi

Arsu Alin-ionuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Aiin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Fiorin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv. „Parcaj Subteran Piața Dorobanți”

Rezultat General Vot


ABȚINERE

0

■■■

Total Prezenti

49


Rezultate Grup De Vot

9HI

^Âbsept^-

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

13

2


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

36 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

0 Abțineri 13 Voturi împotriva

USB


Rezultate Individuale


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL) Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)
MfAb’se'nt.?ț,


Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)
Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv. „Parcaj Subteran Piața Dorobanți”

ALDE


Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv. „Parcaj Subteran Piața Dorobanți"

PMP

^Absenți

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Raport Vot

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv. „Parcaj Subteran Piața Dorobanți”

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv. „Parcaj Subteran Piața Dorobanți”

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile    I

Dragne Ileana-Daniela    I

Florea Ancuța Doina    I

Gherghiceanu Florentina    I

Maxim Marius Cătălin    I

Mocanu Georgiana    I

Neacșu Ioana Mihaela    I

Neacșu Lazăr    I

Pavel Marius Adrian    I

Radu Ion    I

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina    I

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae    I

Țuțu Radu-Cristian    I

Tipărit: 5/4/2018 12:57:21 PMPagina 7 din 8


Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv. „Parcaj Subteran Piața Dorobanți"

USB


Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda
- > J


Subiect Vot

PUNCTUL 10 P.H. prv.modificarea art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 588/22.07.2015

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

gr.Sp^^

■tea—

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

3

5

PSD-UNP

24

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 10 P.H. prv.modificarea art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 588/22.07.2015

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 10 P.H. prv.modificarea art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 588/22.07.2015

PMP

NurneW-^-'^;?    DÂ'^ț | ^/Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 10 P.H. prv.modificarea art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 588/22.07.2015

PNL


^Absent L

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătâlin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 10 P.H. prv.modificarea art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 588/22.07.2015

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca    I

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Oriando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Subiect Vot

PUNCTUL 10 P.H. prv.modificarea art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 588/22.07.2015

USB


Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNCTUL 11 P.H. prv.modificarea și completarea anexei 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

3

5

PSD-UNP

24

0

USB

11

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

45 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-    I

UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin    I

(PMP)

Florescu Michaela-Tomnița    I

(ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Nume*’^ *    ySÎ.- - ‘

- ’ 1

l»    iim|i*V*'*Kj■

JTWP?

^Absent':

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 11 P.H. prv.modificarea și completarea anexei 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 11 P.H. prv.modificarea și completarea anexei 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008

PMP


Subiect Vot

PUNCTUL 11 P.H. prv.modificarea și completarea anexei 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008

PNL

BAbleO

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

**iV* ’« »■ *    .•

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 11 P.H. prv.modificarea și completarea anexei 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 11 P.H. prv.modificarea și completarea anexei 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008

USB

Subiect Vot

PUNCTUL12 P.H. prv.concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aflat în proprietatea Municip

Rezultat General Vot

ABȚINERE

4

*NU

■Ai    W’țT*

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

fâBfiNEREg

^bsenBK

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

8

4

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

44 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

4 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB), Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB), Ivan Florin (USB), Stroe Bogdan-Cristian (USB) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)_

Bujduveanu Stelian (PNL) Bumbar Marian (USB)Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


^Absent*'

->i    „,llU -

XCiucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Mocanu Georgiana (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)Tipărit: 5/4/2018 1:00:36 PM


Raport Vot


g'.Absent;


X~>


Pagina 2 din 8
Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)MBȚINEREg

ssesaB®!

«mai


Subiect Vot

PUNCTUL12 P.H. prv.concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aflat în proprietatea Municip

ALDE


Florescu Michaela-Tomnița lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin

Tipărit: 5/4Z20181:00:36 PM


Pagina 4 din 8


Subiect Vot

PUNCTUL12 P.H. prv.concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aflat în proprietatea Municip

PMP


Subiect Vot

PUNCTUL12 P.H. prv.concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aflat în proprietatea Municip

PNL

IBISI

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL12 P.H. prv.concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aflat în proprietatea Municip

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL12 P.H. prv.concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aflat în proprietatea Municip

USB

âA,bj%»

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

^x*«#

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin    I

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

x

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H. prv. modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 609/19.12.2017 privind administrarea Centrulu

Rezultat General Vot


ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

11

4


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

uri


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL)


Bum bar Marian (USB)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


Ciucu Ciprian (PNL)Nume Ședința

ml

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Raport Vot

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H. prv. modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 609/19.12.2017 privind administrarea Centrulu

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H. prv. modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 609/19.12.2017 privind administrarea Centrulu

PMP

Sk?'-DA>r’

9 'Absent ' -

Florescu Adrian Constantin

iiiescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H. prv. modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 609/19.12.2017 privind administrarea Centrulu

PNL

& o®».

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H. prv. modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 609/19.12.2017 privind administrarea Centrulu

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre    I

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile    I

Dragne Ileana-Daniela    I

Florea Ancuța Doina    I

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-CristianRaport Vot

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H. prv. modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 609/19.12.2017 privind administrarea Centrulu

USB

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNCTUL 14P.H. prv. completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 120/28.03.2018 privind acordarea unui sprijin

Rezultat General Vot

wiwâsî

ABȚINERE

1

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

$ABT|wa

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

11

1

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătăiin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

|van Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Raport Vot

Pagina 3 din 8


îS5?BWe»flțSfW«JW^^W'5*»*«

M

•ABȚINERE

1 Absent'

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

:..........j

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

î

......-............. . J

Wring Roxana-Sanda (USB)

Tipărit: 5/4/2018 1:01:49 PM

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H. prv. completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 120/28.03.2018 privind acordarea unui sprijin

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H. prv. completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 120/28.03.2018 privind acordarea unui sprijin

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H. prv. completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 120/28.03.2018 privind acordarea unui sprijin

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H. prv. completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 120/28.03.2018 privind acordarea unui sprijin

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe    I

Ardeleanu Mircea    I

Artimon Marian    I

Bădulescu Aurelian    I

BTrdeanu Andreea Raluca    I

Chirică Petre    I

Circa Honorius-Edward    I

Ciudomirov Mihai Anton    I

Culea Marian Orlando    I

Doicin Cristian Vasile    I

Dragne Ileana-Daniela    I

Florea Ancuța Doina    I

Gherghiceanu Florentina    I

Maxim Marius Cătălin    I

Mocanu Georgiana    I

Neacșu ioana Mihaela    I

Neacșu Lazăr    I

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sanduiescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian


BBS


X_


Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H. prv. completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 120/28.03.2018 privind acordarea unui sprijin

USB

fipjag

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Cicealâ Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

tl^xW

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 15P.H.prv.majorarea nivelului minim de hrană pentru beneficiarii serviciilor de asistență so

Rezultat General Vot


ABȚINERE

0

——

Total Prezenti

48


Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

11

4


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)_

Bujduveanu Stelian (PNL)


Bum bar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceaiă Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)_

Ciucu Ciprian (PNL)Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Fiorescu Adrian Constantin (PMP)

Fiorescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

ionescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)
Țugui Matei Ion (USB)


Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)Subiect Vot

PUNCTUL 15P.H.prv.majorarea nivelului minim de hrană pentru beneficiarii serviciilor de asistență so

ALDESubiect Vot

PUNCTUL 15P.H.prv.majorarea nivelului minim de hrană pentru beneficiarii serviciilor de asistență so

PMP//Pagina 5 din 8


Subiect Vot

PUNCTUL 15P.H.prv.majorarea nivelului minim de hrană pentru beneficiarii serviciilor de asistență so

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 15P.H.prv.majorarea nivelului minim de hrană pentru beneficiarii serviciilor de asistență so

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 15P.H.prv.majorarea nivelului minim de hrană pentru beneficiarii serviciilor de asistență so

USB


Coțofană Liviu-Alin


Gâdiuță Alexandru-Valeriu


Grigorescu Florin


Ivan Florin


Marinescu Sorin


Munteanu Cristian Mihai


Radu Elena


Stroe Bogdan-Cristian


Teodor Raluca-Nicoleta


Țugui Matei Ion


Wring Roxana-Sanda
Subiect Vot

PUNCTUL 16P.H. prv.asigurarea din bugetul propriu al instituțiilor publice de cultură de interes loc

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

ww

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

■ai

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

5

3

PSD-UNP

23

1

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

46 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB '

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Berceanu Octavian (USB)


Bumbar Marian (USB)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 16P.H. prv.asigurarea din bugetul propriu al instituțiilor publice de cultură de interes loc

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 16P.H. prv.asigurarea din bugetul propriu al instituțiilor publice de cultură de interes loc

Subiect Vot

PUNCTUL 16P.H. prv.asigurarea din bugetul propriu al instituțiilor publice de cultură de interes loc

PNL

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

esWfe

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Raport Vot


Subiect Vot

PUNCTUL 16P.H. prv.asigurarea din bugetul propriu al instituțiilor publice de cultură de interes loc

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țutu Radu-CristianSubiect Vot

PUNCTUL 16P.H. prv.asigurarea din bugetul propriu al instituțiilor publice de cultură de interes loc

USB

Arsu Alin-lonuț    I

Berceanu Octavian    I

Bumbar Marian    I

Ciceală Ana-Maria    I

Coțofană Liviu-Alin    I

Gâdiuță Alexandru-Valeriu    I

Grigorescu Florin

Ivan Florin    I

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH prv. cooperarea între Municipiul București și Asociația Tenis Club București în vedere

Rezultat General Vot

ABȚINERE

12

BHHHHHI

■HB

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

36 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

12 Abțineri USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP) Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL)


Bum bar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)IlOSl

»fc»Ah3BSWKj

X

X

X
Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH prv. cooperarea între Municipiul București și Asociația Tenis Club București în vedere

ALDE


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

PUNCTUL 17 PH prv. cooperarea între Municipiul București și Asociația Tenis Club București în vedere

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH prv. cooperarea între Municipiul București și Asociația Tenis Club București în vedere

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH prv. cooperarea între Municipiul București și Asociația Tenis Club București în vedere

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

PUNCTUL 17 PH prv. cooperarea între Municipiul București și Asociația Tenis Club București în vedere

USB

ABJBSBi

. Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

Rezultat General Vot

KS

ABȚINERE

1

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

^ÂBȚINERE^

MîNUÎ&t-

^Absșnj’^

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

2

1

2

3

PSD-UNP

24

0

USB

1

11

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

33 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Ciceală Ana-Maria (USB)

1 Abțineri

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

13 Voturi împotriva

USB, Deaconescu Câtâlin-lonuț (PNL), Kansou Hazem (PNL)

Rezultate Individuale

[ ~ jgfâ ,

^btinerS

ou

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

•    i

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

m    bh

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

.jL i

Bumbar Marian (USB)

LCTJ

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

y ,_

J 77Z7771 J

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

t

1

..............i

" ■■ 1

’i

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

2

m 7ii

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

i

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

' ''    1

■ <    /

i

Florescu Adrian Constantin (PMP)

L L Jll

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

...    ’..................j

j

......    ..............j

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

m^^ni

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

'    A    Î

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

073

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

...........................:..J

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

«^Absenți-

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei ion (USB)

Țu(u Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

PMP

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

PNL

SMIB

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv. (PUZ) Strada Cremenița nr. 98 - 100, sector 2

Rezultat General Vot


ABȚINERE

0

IHilIMIililIlIglI—(

Total Prezenti

48


Rezultate Grup De Vot

aaBci:idTfS5Bg?

gjy^P8gnt|y

ALDE

3

1

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

12

3


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

35 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

0 Abțineri 12 Voturi împotriva

USBArtimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL) Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD- • UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)
Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv. (PUZ) Strada Cremenița nr. 98 -100, sector 2

ALDE


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Țim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv. (PUZ) Strada Cremenița nr. 98 - 100, sector 2

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv. (PUZ) Strada Cremenița nr. 98 -100, sector 2

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv. (PUZ) Strada Cremenița nr. 98 -100, sector 2

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe    I

Ardeleanu Mircea    I

Artimon Marian    I

Bădulescu Aurelian    I

Bîrdeanu Andreea Raluca    I

Chirică Petre    I

Circa Honorius-Edward    I

Ciudomirov Mihai Anton    I

Culea Marian Oriando    I

Doicin Cristian Vasile    I

Dragne Ileana-Daniela    I

Florea Ancuța Doina    I

Gherghiceanu Florentina    I

Maxim Marius Cătălin    I

Mocanu Georgiana    I

Neacșu Ioana Mihaela    I

Neacșu Lazăr    I

Pavel Marius Adrian    I

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-CristianRaport Vot

Ședință Extraordinară

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv. (PUZ) Strada Cremenița nr. 98 - 100, sector 2

USB

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaRaport Vot

Nume Ședința    Ședință Extraordinară

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv. (PUZ) Strada Cremenița nr. 98 -100, sector 2

Rezultat General Vot

ABȚINERE

19

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Wabtînere&

ALDE

1

2

1

PMP

2

2

PNL

2

2

4

PSD-UNP

1

15

8

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

6 Voturi Pentru

PMP, PNL, Culea Marian Orlando (PSD-UNP), Voicu Ion Valentin (ALDE)

19    Abțineri

ALDE, PSD-UNP, Deaconescu Cătălin-lonut (PNL), Kansou Hazem (PNL)

20    Voturi împotriva

USB, Ardeleanu Mircea (PSD-UNP), Blrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP), Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP), Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP), Mocanu Georgiana (PSD-UNP), Neacșu Lazăr (PSD-UNP), Radu Ion (PSD-UNP), Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

iîlliJ!!!-

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

mm

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

V

A

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)&TO81KS

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv. (PUZ) Strada Cremenița nr. 98 -100, sector 2

ALDE

^S^KsSsSSsBSshSIw;

WĂbsentW

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnita

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv. (PUZ) Strada Cremenița nr. 98 - 100, sector 2

PMP

MHpIlK

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv. (PUZ) Strada Cremenița nr. 98 - 100, sector 2

PNL

^îÂlîse'nțJ;

Bujduveanu Stelian

ttew

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

»iW

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

■H

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv. (PUZ) Strada Cremenița nr. 98 - 100, sector 2

PSD-UNPR

K, BV ]

[WîCîWj

J

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuta Doina

X

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țu{u Radu-Cristian

X

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv. (PUZ) Strada Cremenița nr. 98 -100, sector 2

USB

Arsu Alin-lonuț    I

Berceanu Octavian    I

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria    I

Coțofană Liviu-Alin    I

Gâdiuță Alexandru-Valeriu    I

Grigorescu Florin    I

Ivan Florin    I

Marinescu Sorin    I

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena    I

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH prv.(PUZ) Strada Izvor nr. 86, sector 5

Rezultat General Vot

ABȚINERE

23

Total Prezenti

48

Rezultate Individuale

fissisS

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

UD*’

Catana Claudiu-Daniei (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

«■ W-481

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-ionuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

-■x j

i ....... ........................... J

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

11^1

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

.....j

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

m

X

Grigorescu Florin (USB)

i

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

ț

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

■,<    i

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

i—i

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

ibhi    ihh

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

bbh    hi

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

^bh    ihh

V

A

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)


Patina 2 din 8


Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH prv.(PUZ) Strada Izvor nr. 86, sector 5

ALDE

nana

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnita

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH prv.(PUZ) Strada Izvor nr. 86, sector 5

PMP


Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH prv.(PUZ) Strada Izvor nr. 86, sector 5

PNL

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH prv.(PUZ) Strada Izvor nr. 86, sector 5

PSD-UNPR

UES

$Ab1§ffl|8l

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

X

BTrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

■îșIșSIx-In-;

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

'PÎ;SîțxS^l:‘î'

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Raport Vot


Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH prv.(PUZ) Strada Izvor nr. 86, sector 5

USB


Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiută Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda
Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH prv. (PUZ) Strada Gheorghe Polizu nr. 9, sector 1, București

Rezultat General Vot


ABȚINERE

28

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

GruS^^^^

ALDE

1

3

0

PMP

1

3

PNL

3

1

4

PSD-UNP

22

1

1

USB

1

11

3

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

4 Voturi Pentru PNL, Voicu Ion Valentin (ALDE)

28 Abțineri

ALDE, PMP, PSD-UNP, Deaconescu Cătălin-lonut(PNL), Ivan Florin (USB) 12 Voturi împotriva

USB, Artimon Marian (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

(ăw.C "CC1

Fi WC..

[

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

te»

Catana Ciaudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

WnSS

[ ,w;.i

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

i

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

[ ■

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

□U

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

oa

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

X

V

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

■■

Raport Vot

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH prv. (PUZ) Strada Gheorghe Polizu nr. 9, sector 1, București

ALDE

Si®

M5jB

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH prv. (PUZ) Strada Gheorghe Polizu nr. 9, sector 1, București

PMP

rABȚINERE

.wApsenta,

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

HBBB

Posircaru Ion

MW

Raport Vot

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH prv. (PUZ) Strada Gheorghe Polizu nr. 9, sector 1, București

PNL

S®iiS

Absent?

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH prv. (PUZ) Strada Gheorghe Polizu nr. 9, sector 1, București

PSD-UNPR

KK

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

BTrdeanu Andreea Raluca

lllX

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Mocanu Georgiana

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH prv. (PUZ) Strada Gheorghe Polizu nr. 9, sector 1, București

USB


UBȚINEREi

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv.(PUZ) Strada Jandarmeriei nr. 13, nr. 13A, nr. 13B și strada Meteorologiei nr. 24

Rezultat General Vot

Rezultate Individuale

ffigriMERg

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

'X' '

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

; X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

ilJlx li;'

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătăiin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

-

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X -

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

mm

Radu Ion (PSD-UNP)

-Rairtiii Anr.a naniflla /PRD-IINPI

' ■ - v M ■

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

hm

Tipărit: 5/4/2018 1:15:49 PM

/ /Pagina2din8Absenți,

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

t~y

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv.(PUZ) Strada Jandarmeriei nr. 13, nr. 13A, nr. 13B și strada Meteorologiei nr. 24

ALDE

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv.(PUZ) Strada Jandarmeriei nr. 13, nr. 13A, nr. 13B și strada Meteorologiei nr. 24

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv.(PUZ) Strada Jandarmeriei nr. 13, nr. 13A, nr. 13B și strada Meteorologiei nr. 24

PNL

WNES

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv.(PUZ) Strada Jandarmeriei nr. 13, nr. 13A, nr. 13B și strada Meteorologiei nr. 24

PSD-UNPR

gfAbsent£

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

Bădulescu Aureiian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

X

Mocanu Georgiana

X

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Raport Vot

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv.(PUZ) Strada Jandarmeriei nr. 13, nr, 13A, nr. 13B și strada Meteorologiei nr. 24

USB

^ABȚINERE

Arsu Alin-lonuț

hhi

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

H

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

bhi

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Tipărit: 5/4/2018 1:15:49 PM

Pagina 8 din 8