Proces verbal din 06.09.2018

Proces verbalProces-verbal

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București

--—din-data de- oeLseptembrie 2018, ora 16.00

Ședința a avut loc în sala de Consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București și au participat 51 din cei 55 de consilieri.

La ședință au participat următorii: doamna Gabriela Firea - Primar General ăl Municipiului București, domnul Corneliu Cîrstea - Subprefect al Municipiului București, doamna Mariana Brod - Director Executiv, Direcția Asistență Tehnică și Juridică, domnul Adrian lordache - Director Executiv, Direcția Juridic.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenți următorii: Coțofană Liviu Alin, Culea Marian Orlando, Deaconescu Cătălin lonuț, Gâdiuță Alexandru Valeriu.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Bună ziua! începe ședința.

Am să dau cuvântul doamnei primar general Gabriela Firea.

Doamna Gabriela Firea - Primar General al Municipiului București

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri generali!

Dați-mi voie, înainte de începerea ședinței Consiliuiui General al Municipiului București, să vă fac o scurtă informare în legătură cu un subiect care știu că vă preocupă pe toți, indiferent de formațiunea politică pe care o reprezentați în Consiliului General și mă refer la stadiul activității grupului de lucru PMB - Ministerul Transporturilor, cu privire la centura ocolitoare a Municipiului București.

Am observat că în ultima perioadă toată lumea se pricepe la acest obiectiv de investiții, este un lucru bun, trebuie să fim mândri că este, iată, o prioritate în declarațiile publice, dar din păcate trebuie să ne exprimăm regretul că în teren lucrurile sunt mai mult decât neplăcute. Și asta am exprimat-o cu toții, trebuie să recunosc, absolut toți consilierii generali, indiferent de partid. Aproximativ, avut luări de poziție, luări de atitudine cu privire la ritmul foarte lent în care se lucrează la centura ocolitoare a Municipiului București.

Vreau să vă spun, sau să le aduc aminte celor care au uitat, că în 27 de ani Guvernul prin CNAIR nu a finalizat nici măcar jumătate din acest obiectiv de investiții, centura ocolitoare.

Procentul~este de aproape 37%. Practic, diritr-Lin total de 74~de krn

aproximativy-stint finalizați circa 28 de km.------------------

Ne punem întrebarea câți ani ne mai trebuie pentru a extinde la 4 benzi centura ocolitoare a Municipiului București.

Din prima zi de primar general și v-am informat și pe dumneavoastră, am transmis solicitarea și inclusiv decizia pe care dumneavoastră ați luat-o în Consiliul General, de a se transfera de la Ministerul Transporturilor, de la CNAIR către Primăria Capitalei acest obiectiv de investiții în vederea finalizării și administrării.

Prima dată ni s-a spus nu.

Nu? Din ce motiv? Am întrebat, am insistat. Pentru că s-ar pierde fondurile europene.

Am fost personal la Bruxelles, colegii noștri au fost de mai multe ori, am primit și în scris explicațiile cu privire la faptul că era o dezinformare. Așa cum știți și dumneavoastră, fondurile europene nu se acordă pentru o instituție ca atare, ci pentru un obiectiv de investiții, iar Primăria Capitalei este eligibilă pe POIM, programul prin care se pot acorda fonduri europene pentru centură. Avem deja alte proiecte în derulare pe fonduri europene, avem echipe pregătite, avem întreaga infrastructură și corelare cu instituțiile de la Bruxelles.

Al doilea motiv inventat a fost acela că nu pot fi transferate contractele aflate în derulare sau unele aflate în licitații.

Am venit cu explicații și formulă juridică 100% consolidată și pentru această motivație și pentru această minciună, să nu-i spunem așa, elegant dezinformare să îi spunem. Și formula a fost comunicată Ministerului Transportului și anume divizare asimetrică.

Vreau să revin doar o clipă la marota cu pierderea fondurilor europene, pentru că este foarte important să știți acest lucru.

Puteți să credeți că până în acest moment Guvernul prin CNAIR nu a făcut nicio cerere de atragere de fonduri europene pentru centura ocolitoare a Municipiului București? Adică, mai pe scurt, ni se spunea că dacă se transferă la Primărie se pierd niște fonduri.

Care fonduri? Nici măcar în ziua de azi nu avem o cerere depusă pentru atragerea de fonduri europene și ea nici nu poate fi depusă prea curând, pentru că Centura nu are cadastru, nu este în totalitate intabulată, fapt care mi s-a spus abia acum câteva zile, am aflat tot cercetând care sunt pied:cile.

Ne-am oferit, având în vedere angrenajul birocratic, dificil, să ajutăm cu grupul de lucru de la Primă^țOăpI^i și prin faptul că avem un acord de parteneriat cu CNADRwjâ3i®Mă\CNAIR, să ajutăm la realizarea cadastrului centurii ocolitoare a Capitalei. De asemenea, pentru a avea intabulări și a le trece în cartea funciară pe fiecare porțiune în parte.

iJNIiiTsV*


Jezmformare_sLconsider că_esle_s am aflat-o din gura-mtti membru al cabinetului care nici măcar na este responsabil de acest obiectiv major de investiții pentru București, și pentru care noi ne batem, noi ne luptăm, este pe primul loc în DIanul de Mobilitate Urbană Durabilă, ar degaja extraordinar Bucureștiul, ar fluidiza traficul, nu am mai fi sufocați.

Ni s-a transmis aseară că, de fapt, nu există posibilitatea juridică ca Municipiul București să administreze o suprafață care se află pe raza unui alt UAT. Cum ar veni, centura ocolitoare a Bucureștiului, fiind în mare parte pe teritoriul unor localități din Ilfov, nu are cum să fie administrată centura ocolitoare de către Primăria Capitalei. Vei trimite o copie la CNAIR și la Guvernul României a Legii numărul 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, care spune negru pe alb ceea ce credeam că se cunoaște, că orice UAT, orice primărie, mai pe scurt și pe înțelesul tuturor, poate să dețină și în proprietate și în administrare atât bunuri, terenuri, alte obiective și nu există nicio interdicție, nici legală și nici de altă natură. Chiar noi, în acest moment, deținem ori în proprietate, ori în administrare, mai multe obiective.

Stația de epurare Glina este în județul Ilfov, dar este proprietate a Municipiului București, avem Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia în județul Ilfov, avem cartierul de locuințe Henri Coandă și suntem proprietarii acelor drumuri și străzi din Orașul Voluntari, județul Ilfov, avem un adăpost de câini comunitari în Mihăilești, județul Giurgiu, și alte și alte proprietăți pe care avem dreptul legal să le deținem sau să le primim în administrare de la diferite entități guvernamentale.

Trei minciuni s-au spus despre faptul că nu se poate transfera centura ocolitoare a Capitalei de la CNAIR și de la Guvern la Primăria Capitalei.

Aștept cu mare interes să îl văd pe al patrulea, pentru că pe cele trei le-am demontat. Realitatea este una singură: numărul de kilometri foarte mic care a fost deja realizat și extinderea care este deja acum pusă în funcțiune, iar restul, restul sunt doar povești, restul sunt doar scuze, restul sunt doar lucruri pe care nu le pot explica. Pentru că dacă aș fi putut, poate că aș veni și cu aceste explicații în fața dumneavoastră.

în legătură cu ședința de astăzi a Consiliului General, vreau să fac referire la câteva dintre punctele care se vor a'la în dezbaterea și sper votul dumneavoastră. Angajamentul nostru pe care ni l-am exprimat încă din aprilie anul trecut a fost^eff^aa recupera o suprafață cât mai

mare de spațiu verde sau parcuri din cele 36 de hectare care au fost date și retrocedate foștilor proprietari sau urmașilor acestora.

Avem așadar 36 de hectare de teren în spații verzi, în locuri de bacă pentru copii sairchiar în parcuri. Avem astăzi o astfel dmsituatre si

mă refeMa- Seetorul-S—în zona Parcul ui-Verdb o-suprafâță totală-de 46.000 de metri pătrați, sunt convinsă că locuitorii din acea zonă care au insistat foarte mult ca municipalitatea să se implice și știu că au apelat și la dumneavoastră, au avut și petiții online, au venit și la primărie de foarte multe ori, pentru că doreau ca acel spațiu să fie folosit ca loc de recreare pentru toți bucureștenii, să respirăm cu toții aer curat. Și regret să observ faptul că în loc să fie apreciat efortul nostru de a fi recuperate toate spațiile verzi, pentru că avem și infrigement și ar trebui să ne preocupe aceste aspecte, din nefericire, e adevărat singulare și nu de foarte mare amplitudine, au fost voci care au comentat acest subiect în cheia că Primăria Capitalei face această achiziție de la niște samsari.

Pe noi ne interesează doar respectarea legii și legea este una singură, care a fost respectată, s' achiziția se face în deplină legalitate, la prețul care derivă din grila notarială, nu poate fi contestată, așadar, o grilă notarială.

Doi, oportunitatea a fost deja decisă, este nevoie de spațiu verde, este nevoie de parcuri în Capitală. Locuitorii și din zonă și din întregul București își doresc să recuperăm cât mai multe spații verzi. Și aș mai adăuga un argument: până acum observam că existau conduceri administrative care retrocedau terenuri în parcuri sau pe spații verzi unde apăreau blocuri sau construcții. Dar atunci nu mai erau așa supărați cei care acum au avut un cuvânt rău de zis. Acum că se recuperează pentru cetățeni, care nu mai au practic acces în acea zonă, au găsit o virgulă să-i încurce.

în ceea ce privește un fenomen care a fost foarte neplăcut în această vară, și mă refer la invazia țânțarilor, în mod normal într-un an Primăria Capitalei prin societatea care nu este municipală, deci este un SRL care se ocupă de dezinsecție, a aplicat 9 tratamente.

Anul acesta s-au aprobat inițial 12 tratamente. Având în vedere că a plouat foarte mult și tratamentele nu au fost în totalitate eficiente vă propun aprobării, am realizat și am construit un proiect de act normativ pe care sper să-l dezbateți și să îl aprobați, prin care să extindem numărul de tratamente de la 12 ia 14. Dacă va fi nevoie vom veni în fata

3

dumneavoastră și vom mai extinde cu unul sau două tratamente.

încă este cald afară. Nu v-au mai mușcat țânțarii? Pe mine m-au

mâncat și aseară și alaltă seară, pe copii, și primim prin tot felul de re si


3

acest contract a aplicat douăsprezece tratamente și a venit de fiecare dată să spună că aceste tratament au fost puse în dificultate. Practic, nu au fost eficiente, din cauza faptului că a plouat foarte mult.

ZZZIZL J_El', yp mijitLimesc 'ioarte mult pentru atenție, vă doresc o ședință de

Consiliu General în care-să îuați decizii bune și chiar foarte bune pentru cetățenii care v-au votat, cetățenii din București.

Mulțumesc, o zi bună!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim, doamna primar general!

în continuare, am să dau cuvântul domnului director Adrian - lordache; pentru a anunța prezența și pentru a supune votului n dumneavoastră procesul-verbal al ședinței anterioare.

Domnul Director Executiv Adrian lordache - Direcția Juridic

Bună ziua, domnilor consilieri!

în sală avem o prezență de 51 de persoane, deci avem cadrul legal întrunit pentru a ține ședința.

Vă supun la vot procesul-verbal încheiat în ședința din data de 23.08.2018, ora 11,00.

Cu 40 de voturi pentru, 9 abțineri, 0 voturi împotrivă, procesul-verbal a fost adoptat.

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos, domnule director!

în continuare arn câteva precizări pentru ordinea de zi a ședinței de astăzi, și anume punctul numărul 2 de pe ordinea de zi.

Am să solicit retragerea acestuia. Ș: pentru acest lucru am să întreb inițiatorul dacă este de acord?

Doamna Gabriela Firea - Primar General al Municipiului București

Având în vedere faptul că, după publicarea convocatorului, am primit solicitarea de a mai dezbate acest proiect cu toate Companiile implicate și cu structurile asociative și având în vedere că la sfârșitul lunii vom avea o ședință ordinară de Consiliu General, cred că putem să acordăm acest răgaz, să ne întâlnim cu toți cei implicați și cu toți cei care vor să își mai spună un punct de vedere, până la finalul lunii, când vom avea din nou ședință ordinară. Și domnule președinte de ședință, da, sunt de acord cu amânarea aceșțuUpunct de pe ordinea de zi.

Mulțumesc!    XT0 M

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc si eu.

J    >

Doamna consilier Roxana Wring vă rog.

-------------------Doamna Gonsilier ftoxana-Wrinq---------

Vreau să fac precizări referitor la ordinea de zi și anume să propun suplimentarea ei.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos.

După ce voi supune acest proiect o să vă dau cuvântul.

-: •.    .. _ ■ •

Supun votului dumneavoastră retragerea proiectului de hotărâre cu nr. 2.

Cu 50 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost retras.

în continuare, de asemenea, am să rog inițiatorul dacă este de acord cu retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre cu numărul 6.

Doamna Gabriela Firea - Primar General al Municipiului București

Da, sunt de acord cu retragerea acestui proiect, deoarece am primit garanția din partea colegilor de la Sectorul 2 că vor avea ca prioritate în următoarea perioadă să investească în acea zonă, astfel încât să fie îndeplinite toate criteriile UEFA. Și atunci, dacă așa se vor întâmpla lucrurile, vom face și noi o economie. Dacă nu, vom reveni cu acest proiect într-un timp suficient, cât să mai existe vreme să putem reabilita acea zonă care este necesar să fie dezvoltată, să fie modernizată, până în 2020. Deci, da.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos!

I

Supun votului dumneavoastră retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre cu numărul 6.

Cu 49 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost retras.

în continuare, sunt câteva proiecte propuse pentru ordinea suplimentară.

Și am să supun votului dumneavoastră, după ce voi da citire, pentru ordinea suplimentară - projLecțdehotărâre privind modificarea HCGMB nr. 5/17 ianuarie/wîa vhrivind aprobarea finanțării
programului unitar de igienizare de la bugetul Municipiului București pentru anul 2018.

Cine este pentru? Vot.

rdelhptă râm a fnst


c4Q de voturi pentru,l o


abțineri, G voturi împotrivă?

De asemenea dau citire proiectului de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici afeirenți obiectivului de investiții "Pasarelă pietonală Șoseaua București - Ploiești - Fântâna Miorița” pentru a fi introdus pe ordinea de zi.

Supun votului dumneavoastră acest proiect. Toate proiectele de hotărâre vor intra la finalul ordinii de zi, prin completarea ordinii de zi și ordinea de zi va fi renumerotată.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat, cu 34 de voturi pentru, 9 abține, i și 5 voturi împotrivă.

în continuare dau citirea unui alt proiect pentru a fi introdus pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotelor - părți proprietate de stat din imobilul situat în Municipiul București, str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1.

Supun votului dumneavoastră pentru a fi introdus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre.

Propunerea a fost aprobată cu 48 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă.

De asemenea propun introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 42/23.02.2012, în vederea asigurării integrale a finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație pentru execuția lucrărilor de intervenție ~ consolidare la imobilul situat în str. Vânători nr. 17, sector 5.

Vot, vă rog.

Propunerea a fost aprobată cu 46 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă.

Propun introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre


privind aprobarea finanțării cheltuielilor pențru proiect


fer de la bugetul local a de intervenție la imobilul


cu destinația de locuințe multietajate, încadrat în clasa I de s isc seismic, situat în str. Doamnei nr. 5, sector 3.

Vot.

— -Propunerea- a^fosi; aprobată-icul-46-de-voturLpentrLL,^^abțineri1-0

voturi împotrivă.--- -------------------------------------

Propun introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor destinate birourilor din incita sediului administrativ al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, precum și a utilajelor aflate în patrimoniul A.L.P.A.B.

Vot, vă rog.    - -

Propunerea a fost aprobată cu 30 de voturi pentru, 7 abț’neri, 13 voturi împotrivă.

Propun de asemenea introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind demararea procedurilor de identificare, negociere și achiziționare de unități locative cu destinația de locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrația Consiliului General al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Cu 37 de voturi pentru, 13 abțineri, 0 voturi împotrivă, propunerea a fost adoptată.

în continuare propun introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind denunțarea unilaterală a Protocolului de colaborare încheiat între Clubul Sportiv Municipal București și Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, aprobat în conformitate cu Hotărârea C.G.M.B nr. 345/30.08.2017.

Vot pe propunere.

Cu 38 de voturi pentru, 12 abțineri, 0 voturi împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Propun introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind cooperarea între municipiul Bucureșt' și Federația Română de judo în vederea organizării turneului de judo Liga Europei în Liga Campionilor la București în perioada 8-9 decembrie 2018.

Vot, vă rog.

Cu 39 de voturi pentru, 11 abțineri, 0 voturi împotrivă, propunerea a fost adoptată.

a hotărî cu privire la încheierea unei înțelegeri de cooperare cu districtul Miyun din Republica Populară Chineză.

Vot, vă rog.

_ _Cu-35-de-votur-!-pentru, 4-abțineri.^7 votur-LÎ-ropotr-rg,- propunexegLa

fosi adoptată; —----- —

De asemenea, propun pentru introducerea pe ordinea de zi a

proiectului de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 pentru aprobarea asocierii cu Parohia Sfântul Vasile - Victoria în vederea finanțării și derulării în comun a evenimentului religios Calea Sfintei Cruci, scara către Cer.

Vot pe propunere.

Cu 36 de voturi pentru, 7 abțineri,: 3 voturi împotrivă, propunerea a fost adoptată.

0

Doamna consilier general Wring Roxana.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Propunem suplimentarea ordinii de zi cu 3 proiecte, pe care USR le-a depus deja, pe unele dintre ele de un an, mai mult de un an și care nu au apărut încă pe ordinea de zi.

Așa că astăzi profităm de faptul că există o ședință extraordinară, proiectele nu au intrat nici la comisiile de specialitate și propunem următoarele proiecte, pe ordinea de zi:

Primul este proiect de hotărâre privind modificarea anexei H.C.G.M.B nr. 120/2010. Proiectul a fost depus pe 28.111.2016 și se referă la modificarea normelor de salubrizare pentru a extinde atribuțiile salubrizatorilor privind deszăpezirea.

Al doilea proiect cu care dorim să suplimentăm ordinea de zi... sau vreți să le votăm pe fiecare?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniel

Da, doamna consilier, vă rog.

Doamna consilier Wrinq Roxana Sanda

Deci, să votăm ce am...?


Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Dani

Pe rând fiecare proiect de hotărâre.

Doamna consilier Wring Roxana Sanda

OK. Primul l-am Citit deja. Putem să votăm?


?

Domnui Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniel

Aș vrea să vă spun pe acest proiect de hotărâre... proiectul de

suplimentară; iarțadtnța extraordinară de astăzi a Consiliului GerreraHal Municipiului București, are aviz negativ de la aparatul de specialitate al Primăriei Municipiului București.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Bun, dar putea să fie pus în consultare și nu cred că e un aviz negativ, există o explicație pe care ne-a dat-o doamna Brod.

Domnul Președinte de ședință Catana Glaudiu-Daniel

Fără raport nu poate fi pus în dezbatere publică. De asemenea...

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Dar nu era un raport, erau niște observații. Eu i-aș introduce totuși pe ordinea de zi...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniel

Vom supune. într-un mod democratic vom supune votului, proiectul

dumneavoastră.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniel

Vom menționa faptul că nu îndeplinește condițiile pentru a putea fi

promovat. Domnul consilier general Ciucu vreți să interveniți pe acest proiect?

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Vreau să vă zic că dacă vă folosiți de acest tertip, că puneți voi pe cineva dintre directori să dea avize negative, limitați dreptul constituțional al aleșilor Bucureștiului de a propune proiecte de hotărâri de Consiliu General. Asta mi s-a întâmplat și mie. Nu puteți spune că dă un director un aviz negativ, care este în executivul Primăriei, să blocheze inițiativa legislativă a Consiliului General. Nu este o întrebare, ci este o declarație.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniel Declarația dumneavoastră. Când ați spus „voi” vă refereați la mine... menționez că și eu am avut prgiect^de hotărâre care nu au îndeplinit condițiile pentru a putea fi^proFnt&afceyțe ordinea de zi și am


10-

acceptat acest lucru. Raportul de specialitate și avizele pe care le dau aparatul Primăriei Municipiului București se fac doar în momentul în care respectă condițiile legale.

doamna consilier general, doamna consilier general, Roxana Wring

Cu 23 de voturi pentru, 19 abțineri, 5 voturi împotrivă, propunerea dumneavoastră a fost respinsă.

Vă rog, doamna consilier general Wring.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Da, mulțumesc.    „

Al doilea proiect se referă la desfășurarea evenimentelor de anvergură și târgurilor de sezon organizate pe raza municipiului București de către Primăria Municipiului București sau instituții subordonate Consiliului general.

Proiectul propune rezervarea Pieței Victoria manifestațiilor civice și un calendar anual pentru târguri și festivaluri și alte evenimente similare de anvergură, dacă vă aduceți aminte alături de colegii de la PN_ am convocat o ședință extraordinară. Din păcate majoritatea colegilor noștri nu au asigurat cvorumul, aș vrea să îl introducem pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de astăzi. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniel

Mulțumesc și eu. Am să dau cuvântul doamnei viceprimar Tomnița Florescu.

Doamna Viceprimar Florescu Tomnița Michaela

Da... Poate că nu știți, totuși, Primăria Generală a promovat doi

poli culturali... Unul se referă la Parcul Carol cu tot arealul său și al doilea, zona Pieței Victoria. Pentru că atâta timp cât avem Muzeul Antipa, Muzeul Țăranului Român, Muzeul de Geologie, Institutul de Istorie, clădirea Guvernului și ne dorim să avem, de asemenea, și garajele Leonida pentru Muzeul Mobilității, atâta timp cât s-a restructurat într-un fel, să spun, mult mai corect circulația, s-a restructurat în așa fel încât să rămână numai un fir de circulație și ne gândim că nu este oportun ca zona aceea să fie zonă rezervată mitingurilor neautorizate. Și, în plus, hai să ne gândim la mult mai bine cunoscutul Hyde Park, sigur e un parc vechi, unde demult se făceau dueluri și acum sigur că se fac dueluri verbale. Eu propun, dacâ^vgetksăjcreăm o platformă de liberă exprimare într-un parc, si atunci JĂloluA^este fericită si, menționez,

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniei

Da^-vă-multumesc-f rumos.-    —~

’    J

Supun votului dumneavoastră propunerea doamnei consilier general Roxana Wring.

Cu 23 de voturi pentru, 17 abțineri, 9 voturi împotrivă, propunerea a fost respinsă.

Poate e cu noroc, a treia oară.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Da, vă mulțumesc.

Și al treilea proiect pe care îl propunem pentru suplimentarea ordinii de zi de astăzi este proiect privind aprobarea demarării procedurilor pentru efectuarea lucrărilor de supraînălțare trecerilor de pietoni nesemaforizate situate în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar.

Proiectul propune inventarierea trecerilor de pietoni din proximitatea școlilor și impunerea unui model unitar pentru supraînălțare, acolo unde este posibil, pentru a crește siguranța în trafic a elevilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniei

Mulțumim și noi.

Supun votului dumneavostră propunerea doamnei consilier general Roxana Wring.

Cu 24 de voturi pentru, 20 de abțineri, 4 voturi împotrivă, propunerea a fost respinsă.

Dacă nu mai sunt și alte propuneri pentru ordinea de zi, am să supun votului dumneavoastră ordinea de zi în integralitatea sa.

Cu 30 de voturi pentru, 8 abțineri, 11 voturi împotrivă, ordinea de zi a fost aprobată.

Mergem mai departe la proiectul de hotărâre cu numărul 1, proiect de hotărâre privind achiziționarea a 7 terenuri în suprafață totală de 46.088 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2 Bis și Gheorghe Țițeica nr. 143-147, sectorul 2 - „Parc Verdi.”

Domnul consilierDomnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc, domnule președinte.

Bună ziua tuturor. Când am votat...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu -Daniel

Vă rog să faceți liniște pentru a-l asculta pe domnul consilier. Vă

rog.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc. Când am votat proiectul care...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniel

liniște,'vă rog.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

....care vorbea despre oportunitatea achiziționării parcului am spus de atunci .... am spus de atunci că este rezultatul .... pe lângă experiențe personale de cetățean al cartierului Floreasca este și rezultatul unei discuții vechi cu cetățenii din cartierul Floreasca care sunt primii din București care au învățat să se asocieze, să se lupte cu autoritățile, în mod absolut democratic, pentru interesele și pentru viața lor. Ca atare noi, atunci, grupul PNL a votat pentru, din acest motiv, pentru că este absolut imperios necesar ca toate spațiile verzi care au fost pierdute în acest oraș să fie aduse înapoi tuturor cetățenilor. Astăzi avem rezultatul acelui proiect, avem rezultatul unor negocieri care au avut loc între executiv și reprezentanții proprietarilor.

Eu aș vrea, înainte de orice, să pun câteva întrebări la care sunt convins că Direcția Juridică și/sau Direcția de Patrimoniu ne poate răspunde, sunt întrebări care rezultă din citirea acestor documente. Aș vrea să se spună foarte clar și public, pentru că nu știu dacă toată lumea dintre colegii noștri și nu știu dacă toată lumea în afara celor cincizeci și cinci de consilieri generali au citit documentele aferente acestui proiect. Din păcate, de multe ori, domnule viceprimar, nu se întâmplă asta. Aș vrea să se spună aici care a fost, care a fost filmul în care s-a derulat această negociere, vreau să ni se spună clar de ce am ajuns...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnule Olteanu, sunt foarte mulți colegi care s-au înscris la

cuvânt, am rugămintea la dumneavoastră să sintetizați!

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Da, mă grăbesc, de ce am de euro și aș vrea să se explice
de ce au ajuns aceste terenuri Ia oameni, la persoane private, deși erau clar zone verzi, pentru că aici începe o discuție cu care eu personal nu o să pot să fiu de acord niciodată, se spune că este ceva ilegal, dacă aceste_chestiuni au ajuris în__prQprietatea--unor privați pr;n sentințe

judecătorești șratunei vreau-să aud- dar-cttm-s-a-ajuns- aici, cum am ajuns la acest preț ca să putem să decidem dacă suntem de acord sau nu.

Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc pentru întrebare, domnule consilier general!

Sunt, mai-mulți colegi care s-au înscris la cuvânt, am să dau cuvântul tuturor, după care am să rog aparatul de specialitate să răspundă întrebărilor dumneavoastră.

Domnul consilier general Țugui Matei!

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc! în primul rând aș vrea să subliniez că USR susține recuperarea spațiilor verzi pentru comunitate și se opune dezvoltărilor imobiliare pe spațiul verde.

Pe proiect am avea trei întrebări: în primul rând, evaluarea proprietarilor se bazează pe premisa că proprietarii vor câștiga în instanță reîncadrarea imobilului, ceea ce este îndoielnic din moment ce legea permite acum exproprierea pentru spații verzi. Haideți să... de ce nu testăm această premisă, să vedem dacă le dă instanța câștig de cauză sau nu, dacă le dă câșt'~ de cauză putem expropria ulterior și nu pierdem spațiul verde. A doua întrebare - noua evaluare se bazează pe grila notarilor care dă o valoare de referință pentru teren liber de construcții construibil, ori acest teren nu este construibil, e spațiu verde, pentru ce valoare de referință au plătit proprietarii impozit pe teren pe toți acești ani, ca și când ar fi fost construibil? Mă îndoiesc. Și ca referință, dacă facem un calcul în baza sumelor acordate de instanță în compensare pentru nefolosirea terenului, am ajunge undeva la un milion de euro pe an pentru toată suprafața de 4,5 (patru virgulă cinci) hectare, raportat la suma de aproape patruzeci și opt de milioane, despre care vorbim, ar fi cincizeci de ani de despăgubiri, cred că s-ar soluționa juridic mult înainte de asta, nu? Și în al treilea rând, pentru că vorbim de un spațiu verde ce nu ar fi trebuit retrocedat în natură, întrebarea este - au fost epuizate absolut toate căile de atac împotriva acestei retrocedări? Am vrea să ne bazăm orice decizie pe o valoare juridică serioasă, un istoric legal al terenurilor, situația juridică actuală, procesul de despăgubire existent, riscuri juridicȘȚT^pcare ne expunem în diverse ipostaze și căi de atac. Prim^/ră^Municțpiiil^i București apelează la

consultanța unor mari case de avocatură, haideți să luăm o decizie informată pe baza unei evaluări întemeiate. Mulțumesc!

.............Domnul-gr-esedinte-de-sedintă-Catana-Claudiu-Daniel-    —

Da, mulțumescși eu!--------------------------------------------------

Domnul consilier general Berceanu Octavian!

Domnul Consilier Berceanu Qctavian Alexandru

Ofer șansa domnului viceprimar Bădulescu să ne expună motivele

dumnealui înainte.

Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Nu puteți oferi dumneavoastră această șansă! Dacă aveți o

întrebare, dacă nu, întrebați acum dacă vreți să întrebați dacă nu, nu vă mai dau cuvântul. Vă rog, întrebarea!

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

Mulțumesc, în acest caz, vorbim de cincizeci de milioane de euro

care înseamnă 5% (cinci) din bugetul primăriei, la această valoare impresionantă trebuie să ne gândim de două ori dacă facem achiziția sau nu, mi se pare de bun simț să nu ne aruncăm cu capul înainte și să utilizăm toate căile pe care le avem. întrebare - în filozofia primăriei este mai importantă achiziția acestui parc sau achiziția de locuințe pentru oamenii care stau în imobile gata să cadă? Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Mulțumesc frumos și eu! Domnul consilier general Ivan Florin! Vă

rog, dacă aveți întrebări. Apăsați din nou, vă rog! Aveți cuvântul!

Domnul Consilier Ivan Florin

Eu m-aș referi la partea tehnică a acestei... e fantastic, deci un hectar de o mică pădurice este un... de basm acolo, e foarte frumos, dar vreau să mă refer la terenul care are codul funciar 203980, de trei mii de metri, la acest cod funciar apare în cartierul Aviației o vilă, am fost la ANP sau cum îi zice, și mi-a confirmat că nu este terenul în cauză, deci practic asta este. în al doilea rând, proprietarii care au câștigat în instanță acele despăgubiri nu și-au arătat voința că vor renunța la acești bani, deci soții Săndulescu sau Săvulescu nu au cum să spună că nimeni nu va mai cere acești bani, deci practic noi dacă cumpărăm aceste terenuri vom plăti și despăgubirile, clar. în altă ordine de idei, cam asta este situația. Și aș mai purict^ug^ingprrducru, de ce nu cumpărăm toate terenurile^apest parc nu trewîe săH Iuăfalumătate, noi acum luăm

jumătate, și dacă îl luăm jumătate și-l dăm la ALPAB este clar că va băga restaurante și cafenele în parc și-l vom face prav. Trebuie să luăm tot.

------------Domnul Președinta de-sedință-Gatana Claudiu Daniel-----------

Da, mulțumesc frumos! Mai aveți ceva de...?

Domnul consilier general Tudor lonescu!

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Mulțumesc, domnule președinte! O remarcă înainte, pentru că se pliază pe acest subiect, la ora patru era prevăzută această ședință extraordinară de consiliu, dar la ora patru am văzut că este o conferință de presă în salaaceasta și așa căJam fosțmevoit să ies, ca să nu deranjez conferința de presă și nu știu dacă era prevăzută o conferință de presă, să fim și noi anunțați, mai ales de o persoană care nu aste consilier general.

în al doilea rând, legat de acest proiect o întrebare foarte punctuală, pentru că au existat multe semne de întrebare și dezbateri în spațiul public, deși toate hotărârile de consiliu care ne vin pe ordinea de zi în ședința de consiliu sunt, cel puțin așa suntem asigurați, că sunt legale, noi votând asupra oportunităților, eu vreau să-mi fac datoria și să întreb încă o dată dacă au fost respectate toate prevederile legale pentru această evaluare a sumei solicitate în acest proiect după care vom vota asupra oportunității sale. Mulțumesc !

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc și eu!

Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu!

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Bună ziua! Vreau să vă spun că există, deasupra la orice speculație, o chestiune care se cheamă instituția proprietății și a dreptului. Constituția României, așa cum știți, garantează dreptul de proprietate. Acțiunea de restituire a unui bun în România este garantat, în general, de majoritatea mijloacelor care au fost găsite ca măsuri reparatorii de statul postdecembrist, motiv pentru care toate aceste pârghii la care dumneavoastră faceți referință sau faceți referire atunci când vă întrebați asupra legalității sunt rămase fără obiect, de ce vă spun acest lucru? Actualii proprietari, pentru că așa cum ați putut observa în cele șase sute de pagini, au un drept recunoscut și consfințit printr-o hotărâre. De aici și până a întreba, sigur este o chestiune normală si suntem de acord si în măsi

arantăm că metoda de ANEVAR, iar prețulevaluare este una conformă cu prac


pentru care s-a negociat și a reieșit în urma expertizelor este mai mic decât sumele la care se ajunsese inițial. Acum, cât despre discuțiile cum că ar trebuie să cumpărăm case și nu parcuri, vreau să vă explic un

________singurJucru, baniLpentriL case sunt de_șapte on mai mult și suntem în

derulare cu aceste chestiuni care țin de achiziționare și cel mai important lucru este următorul: nu erați dumneavoastră, stimați colegi, că așa v-ați început discursul, noi vrem să recuperăm spațiile verzi, noi vrem parcuri, dar nu votăm, păi unde să vă încadrez eu pe dumneavoastră cu această atitudine? Vreți sau nu vreți? Puteți spune bucureștenilor că doar la nivel de discurs faceți aceste afirmații, că de fapt nu faceți nimic altceva decât să vă arogați niște chestiuni care rămân fără executare? Aveți încredere, stimați domni, că aceasta este o instituție care în permanență stă și este supravegheată de controlul de legalitate, iar oportunitatea pe care dumneavoastră o veți exprima astăzi este una demnă, care să întoarcă bucureșteanului ceea ce dumneavoastră i-ați promis că, așa cum și noi ne-am dorit și am promis în programul de guvernare același lucru ați făcut și dumneavoastră. Vă mulțumesc și aveți încredere că sunt atâtea instituții, mai ales că azi este o zi istorică pentru Direcția Națională Anticorupție, că dacă ar fi existat vreun moment de îndoială vis-a-vis de legalitate și oportunitate, nu s-ar fi ajuns cu această chestiune atât de serioasă pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc si eu!

Ultima luare de cuvânt, domnul deputat Nicușor Dan! Vă rog, două minute. Domnule viceprimar.........vă rog, foarte pe scurt, două minute.

Domnul Deputat Nicusor Dan

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință!

Cred că prin gestul dumneavoastră ne întoarcem într-o stare de

normalitate, articolul 52 din Legea Administrației Publice Locale spune că deputății, senatorii pot să se adreseze consiliilor locale și județene.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog, dacă aveți întrebări pentru acest proiect, pentru asta v-ați

înscris!

Domnul Deputat Nicusor Dan

Această hotărâre, dacă o veți vota, veți avea exact efectul contrar pentru că în București, în estimarea mea, e vorba de două sute, trei sute de hectare de spațiu verde care aparțrr^pLțVaților. Dacă vom consfinți prin hotărârea asta^un preț de unș^î^de edtî^\pe metrul pătrat o să izajungem la o sumă de două-tre miliarde de euro pe care Bucureștiul nu și-o permite, dacă prețul ar fi unul corect, în jurul valorii de o sută de euro pe metrul pătrat am fi la o valoare de două sute -trei sute de milioane de

- -.....iro-pe-care BucureotiuLși-ac-permite^O-și- am obține ceea-ce vrem ctj-

spațiile verzi care au proprietari privați în București. Sunt trei probleme pe chestiunea asta, unul evaluarea pe care a făcut-o evaluatorul, el a comparat un teren spațiu verde, parc pe care se pot construi mici chestiuni în procent de 15% (cincisprezece) cu terenuri cu altă destinație, construibile, da, și i-a dat valoare de 570 (cinci sute șaptezeci) de euro pe metrul pătrat, în opinia mea valoarea este, cum am spus, în jur de una sută de euro pe metrul pătrat. A doua chestiune

, procesul, noi, Salvați Bucureștiulr am avut un litigiu similar pentru un teren pe Poligrafiei în care, întâmplător Facultatea de Drept era unul dintre proprietari. Facultatea de Drept a solicitat instanței să constate că i se încalcă dreptul de proprietate și să fie despăgubită cu douăzeci și cinci milioane de euro și instanța a spus nu, nu vi se încalcă dreptul de proprietate, aveți dreptul de proprietate în condițiile în care vi le acordă Planul Urbanistic General, adică puteți să construiți ceea ce spune V1A ceea ce aveți dumneavoastră. Și ultima problemă, cea mai importantă, exproprierea, care ne duce către prețul de o mie de euro este o opțiune, autoritatea publică dacă dorește poate să exproprieze și în acel caz este obligată să plătească prețul de o mie de euro, dacă nu dorește, se poate înțelege cu proprietarul la prețul la valoare pieței, deci saltul ăsta de la 570 (cinci sute șaptezeci) de euro la o mie de euro, ăsta este mai mult decât nelegal. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, sper să mai avem ocazia să colaborăm, vă spun ce o să fac eu, în primul rând, o să comand și eu o expertiză pentru valoarea de piață, o să verif: 3 modul în care municipalitatea s-a apărat în acel proces pe care proprietarii îl invocă, să vedem cu ce firmă s-a dus acolo si voi sesiza Curtea de Conturi. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumim frumos!

Am să-l rog acum pe domnul director al Direcției Juridice, Adrian lordache să răspundă tuturor întrebărilor adresate și să aducă lămuriri pe acest proiect de hotărâre. Am rugămintea la dumneavoastră, facem o pauză de cinci minute, după care vom reveni și continuăm ședința Consiliului General al Municipiului București. Vă mulțumesc!Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Mulțumim! Domnul director al Direcției Juridice Adrian lordache să

răspundă tuturor întrebărilor adresate și să aduceți lămuriri pe acest

projac

arare.


Domnul Director Executiv Adrian lordache - Direcția Juridic

Bună ziua din nou, o să încerc să răspund la cât mai multe întrebări și o să încerc să le țin minte pe toate. Referitor la valoarea de aproximativ 50 milioane de lei este ca urmare a unui raport de expertiză refăcut, în intervalul cât am avut negocieri cu reprezentanții proprietarilor a avut loc o modificare legislativă sub aspectul modificării Legii 255/2010 care menționează că și spațiile verzi, pentru a face parcul trebuie supuse exproprierii.

In acest moment negocierea a intrat într-o oarecare... nu impas, dar atât s-a putut negocia. Raportul de expertiză făcut de noi a dat o valoare, proprietarii au cerut mult mai mult, dacă vă uitați în documentație, dacă observații pretențiile lor au fost mult mai mari, ăsta este prețul la care s-a putut discuta. Raportul de expertiză s-a făcut de firma care este angajată de către municipalitate. Nu vorbim de un raport de experUză parașutat de undeva. în ceea ce privește am auzit vorbindu-se de retrocedări ilegale ... țin să vă spun, să vă atrag atenția că vorbim de puneri în posesie ca urmare a Sentințelor judecătorești.

O Sentință judecătorească nu este ilegală, este dată în temeiul legii, deci cred că nu putem aduce cuvântul ilegal lângă o Sentință.

Trei, vis-a-vis de povestea cu spațiu verde, nu povestea subiectul cu spațiu verde, el este prins ca spațiu verde dar dacă ne uităm la aceste Sentințe nici nu exista spațiu verde, în 1999, 1996, 1998 când au fost restituite ...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Vă rog să faceți liniște să îl ascultăm. Scuze, domnule director.

Domnul Director Executiv Adrian lordache - Direcția Juridic

... au fost făcute restituirile si Bucurestiul nu avea PUG care să

J    »

cuprindă spațiul verde în zona aceea. PUG-ul pe București este aprobat în anul 2000. Restituirile au fost făcute în anii 1996, 1998, 1999 prin Sentințe judecătorești.

Dacă dumneavoastră găsiți până în anul 2000 reprezentare ca Parc Verdi acolo avem o discuție, dar nu există. Vă spun pentru că lucrez de ceva timp în primărie și știu care a fost situația acelei zone verzi, nu vorbim de Parc în 1996, 19tpr^99SL Și s-a mai încă făcut un schimb în cincizeci si ceva, ca istoric^0 4 4X

în ceea ce privește acel număr cadastral, dați-mi voie să vă spun un singur lucru, a fost Ia sectorul greșit, dacă mergeați și la sectorul 3 găseați același număr cadastral într-o altă parte. Același număr cadastral il poți jc.- șase sectoare în- București. Deci, daca mergeați la sectorul,?

Funciare anexe la fiecare dintre documentele anexate raportului de expertiză și o să vedeți.

Nu sunt polemici < i pur și simplu ... nu ... trebuia să mergeți la Oficiul de Cadastru pentru fiecare sector și vedeți că există număr corespunzător pentru fiecare parcelă. Avem extrasele de Carte Funciară și Cadastru pe fiecare în parte domnule consilier.

- '. '    ' JIZ.    ■    ■    ■    -    .    ■    .

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Ne oblică legea să expropriem, sau putem să negociem un preț sub prețul exproprierii? Pentru ce sume de referință au plătit dânșii impozit pe suprafața respectivă ca și când ar fi teren construibil sau nu?

Degeaba expropriem ...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am înțeles întrebarea dumneavoastră, vă rog domnul director.

Domnul Director executiv Adrian lordache - Direcția Juridic în cea ce privește impozitul plătit de proprietari mi-e greu să spun,

de fapt, nu știu la ce adresă au plătit ... îmi cer scuze că vă spun, în ceea ce privește valoarea, vă spun că asta este, din păcate 255 ... pot să vă spun că modificarea... 255... dacă am invalidat mandatul comisiei de cumpărat spații verzi.

Nimeni și în ceea ce privește prețul... este o cerere și ofertă.

M-a mai întrebat domnul, consider... de ce nu cumpărăm tot, pentru că atât a fost oferta să cumpărăm, nu puteam să cumpărăm cu forța.

J

Eventual următorul lot sau bucata care a rămas să putem să o supunem exproprierii, ca să putem intra în posesia întregului parc, dar nu pot să cumpăr ceva ce nu e de vânzare.

Asta a fost oferta, atât am putut să cumpărăm.

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim frumos pentru lămuriri, domnule director.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 1.

... nu merge sistemul de vot?

Vă rog, am sistemul de vot^


ăiă2

---Suntem4n-proeedtneă-de-votpe-proiectul de hotărâre cu număruM,

am rugămintea la dumneavoastră să votați.

S-au rezolvat problemele tehnice.

Vot, vă rog pe proiectul de hotărâre cu numărul 1, proiect de hotărâre privind achiziționarea a 7 terenuri în suprafață totală de 46.088 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2 Bis și Gheorghe Țițeica nr. 143-147, sectorul 2 - „Parc Verdi.”

Dacă sunt colegi care nu votează?

Dacă mai sunt colegi care nu votează am rugămintea să apăsați butonul.

Cu 37 de voturi pentru, 8 abțineri, 3 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Mergem mai departe, proiectul de hotărâre cu numărul 2 privind aprobarea regulamentului cadru al caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local... îmi cer scuze, acest proiect de hotărâre a fost retras.

Proiectul de hotărâre cu numărul 2 se referă la proiect de hotărâre avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov.

9

Doamna consilier general Untea (fostă Mocanu) Georgiana.

Doamna Consilier lintea (fostă Mocanu) Georgiana

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Fac un amendament la acest proiect cu privire la categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun.

Propunem introducerea la anexa nr. 7, respectiv anexa 7.1 și anexa 7.2 a unei noi Categorii sociale /Tipuri de protecție socială și anume:

"Elevii orfani, elevi cu cerințe speciale precum și cei pentru care s-

protecției sociale (procentul de reducere) este 100%. Nivelul protecției sociale acordate (lei unitate) este abonament general urban, specific liniilor orășenești și preorășenești.

legislația- în vigoare ca a rfigiemenieste


Legea Educației Naționale~rtr—1/2011—eu- modificările" și completările ulterioare, respectiv art. 84 și art. 205.

Mulțumesc frumos, voi depune amendamentul.


Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Mulțumim, doamna consilier general, vă rog să depuneți

amendamentul. Domnul consilier general Olteanu v-ați înscris la cuvânt?

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Am și eu o întrebare pentru domnul lordache vis-a-vis de acest proiect. Este o întrebarea simplă, vreau să știu felul în care se plătesc cotele fiecăruia, vreau să știu părerea domnului director de la Direcția Juridic.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc, domnule consilier general. Domnul consilier general Stroe Bogdan

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Am și eu o întrebare referitor la acest proiect este vorba ... se referă tot la modalitatea de acordare a reducerilor și gratuităților, ex:otă mai multe Hotărâri de Consiliu General prin care se acordă diverse facilități și acest proiect sau un proiect ulterior ar trebui să le amendeze sau să Ie anuleze.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

întrebarea, vă rog.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Ba da, vă rog, cum va funcționa, cum va funcționa acordarea acelor facilități? Pentru că acest proiect prevede ceva și proiectele anterioare ale Consiliului General prevăd o altă modalitate de acordare a lor. Mulțumesc, dacă poate să ne lămurească cineva.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc.

O invit pe doamna Aura RJcLpu, director la Asociația

Dezvoltare Internamunitară pentr
aducă lămuriri suplimentare pe acest proiect de hotărâre și să răspundă întrebărilor dumneavoastră.

Asociația


de


ara


Intercomunitară-pentru^FransparbPubHc-BucurestH-îlfov--------

Bună ziua, stimați consilieri generali ai Municipiului București! în primul rând aș vrea să vă spun că votul dumneavoastră

reprezintă o etapă extrem de importantă în reforma pe care o începem cu ... referitoare la transportul public de călători. Reformă care a început prin aprobarea Planului de Mobilitate, după care ați aprobat procesul de transformare al Regiei în Societate Comercială.

Este un proces extrem de important, după care putem să începem modernizarea acestui transport prin achiziționarea de echipamente și dezvoltarea transportului atât în București, cât și în Județul Ilfov. Acest aviz care urmează să se dea va fi pentru toate cele 42 de unități administrative din București si din Ilfov.

J    J

Ceea ce-am făcut noi prin acest contract a fost să realizăm ... s-a realizat acest contract exact pe situația existentă, traseele, gratuitățile și toate facilitățile date, au fost respectate ... au fost prevăzute doar pentru situația existentă, urmând ca în etapele următoare să se analizeze, să se realizeze integrarea tarifară, extinderea de trasee și în Ilfov. Dar acest prim contract reflectă situația existentă, traseele și facilitățile pe care le dă în prezent Municipiul București și traseele pe care funcționează RATB-ul în prezent.

Se încheie acest contract de servicii publice sau delegare de gestiune, pentru a putea răspunde în primul rând legislației în vigoare, prin care o Regie trebuie să se transforme în Societate Comercială. De asemenea, pentru obținerea fondurilor europene, avem condiționalitate, toate proiectele europene solicită să existe contract de delegare de gestiune, contract de servicii publice cu operatorul de transport și de asemenea, sunt prevederi ale Curții de Conturi prin care se spune ca în luna septembrie să încheiem contractul și Societatea... Regia Autonomă să se transforme în societate și să încheie un contract de servicii publice.

în ceea ce privește gratuitățile, ele respectă... cele care se dau în prezent, la fel pentru elevi există gratuități, pentru toți elevii, în primul

rând până la șapte ani, după care există 50% pentru elevii după 7 ani.

Deci toate condițiile existente se vor respecta în acest contract de servicii publice.


Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

E vorba de modalitatea de acordare a acestor gratuități, pentru că sunt Hotărâri de Consiliu General care prevăd că gratuitățile pentru _perîsionarLse acorda în_haza-talonului de_perisie, de exemplu. sau ca

serviciu și trebuie modificate aceste hotărâri pentru că acest proiect de delegare de servicii către RATB - STB, noul STB prevede că orice călător trebuie să valideze un cârd de călătorie, deci e un conflict.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, am înțeles, mulțumesc.

Am să-l invit pe domnul city manager Sorin Chiriță pentru a aduce - lămuriri întrebărilor dumneavoastră. ‘ r

Domnul Administrator Public Chirită Sorin

Ce aveți acum dumneavoastră este delegarea serviciului public, nu acordarea de facilități sau gratuități. Practic acest contract de delegare... ulterior fiecare unitate administrativ teritorială, inclusiv Bucureștiul, poate să acorde facilitățile fie prevăzute de lege, fie facilitățile suplimentare. Nu are legătură, nu ar trebui acum, în faza asta să se stabilească ce tipuri de gratuități. Este adevărat că acum mai există angajații Primăriei care merg cu legitimația de serviciu, pe viitor vor avea această facilitate, va fi suportată printr-un cârd de călătorie.

Suntem ... nu suntem în faza aceea. Asta voiam să spun.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim frumos, domnule city manager.

Am să supun votului amendamentul doamnei consilier Untea Georgiana.

Cu 39 de voturi pentru, 3 abțineri, 1 vot împotrivă, amendamentul a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitatea

sa, proiect de hotărâre avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov.

Vot vă rog pe proiectul de hotărâre cu nr. 2.

Cu 44 de voturi pentru, 1 abținere, 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.Proiectul de hotărâre cu numărul 3 - privind acordarea de mandat în vederea semnării actului constitutiv al Societății de Transport București - STB S.A.

—Vot vă rog pe-acest proiect.    ~

-- Cu 38-de-voturi-pentru—10 abțineri, 0 voturi împotrivă^-preieetul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 4 - privind aprobarea proiectului „Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55” și a cheltuielilor legate de acest proiect.

Dacă nu sunt întrebări pe acest proiect...

Cu 45 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul de , ■■ i • hotărâre- a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 5 - privind preluarea din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București, a Teatrului de Vară situat în str. Arh. Hârjeu nr. 61, sector 2, în vederea amenajării unor spații de vizionare și fan - zone pentru UEFA EURO 2020.

Dacă nu sunt întrebări, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Suntem în procedură de vot, am rugămintea la dumneavoastră să votați.

Colegii care au părăsit sala, vă anunț de pe acum că îi vom trece absenți la această ședință, dacă nu se întorc în sală conform Regulamentului.

Proiectul de hotărâre a fost respins cu 35 de voturi pentru, 0 abțineri, 13 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre cu numărul 6 privind excluderea din lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 256/2008 a unui spațiu de 232,10 mp și declararea acestuia împreună cu un alt spațiu de 80 mp, ambele situate în imobilul din B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, ca bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului București.

Vot, vă rog pe acest proiect.

Cu 46 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

încheierea unui acord-cadru de co a Regiei Autonome de TranspoSuntem în procedură de vot.

Am rugămintea la dumneavoastră să votați.

Cu 30 de voturi pentru, 13 voturi abținere și 5 voturi împotrivă proiectul de hotărâre afost aț:

Proiectul de hotărâre cu numărul 8, proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public a Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a unui imobil situat în str. Dristor nr. 102, sector 3 în vederea casării și demolării.

Vot pe acest proiect de hotărâre.

Cu 40 de voturi pentru, 4 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 9, proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Universitatea București, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului „Elevi și studenți în Anul Centenarului” în perioada 1 octombrie 2018 - 30 noiembrie 2019.

Dacă nu sunt întrebări, vot pe acest proiect.

Cu 36 de voturi pentru, 8 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 10, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

Vot, vă rog, pe acest proiect de hotărâre.

Suntem în procedură de vot.

Cu 29 de voturi pentru, 3 abțineri și 13 voturi împotrivă proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 11, proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 5/17.01.2018 privind aprobarea finanțării Programului unitar de igienizare de la bugetul Municipiului București pe anul 2018.

Vot, vă rog.

Cu 41 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico - economice și indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Pasarelă pietonală Șos. București - Plpi^Șfi -fFânțâna Miorița.”

Domnul consilier generaF&ic


Domnul Consilier Grigorescu Florin

Este a nu știu câta oară când se prioritizează interesul automobiliștilor și doar al automobiliștilor și nu se ia în considerație facilizarea accesului pietonal. Și de asemenea se ignorălotal accesul și

traficul cu bicicletele. Ltoci, eu o mă abțin sau cred că o să votez și împotrivă și eu recomand și colegilor mei, să îmbunătățim acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniel

Domnul consilier general Ardeleanu Mircea.

Domnul Consilier Ardeleanu Mircea

Consider că este un proiect foarte bun...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniel

Vă rog să faceți liniște...

Domnul Consilier Ardeleanu Mircea

...necesar și util cetățenilor din zonă și automobiliștilor de cealaltă parte. Consider că domnul Grigorescu, ca de obicei e pe iângă subiect și vorbește să nu adoarmă.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Ultima întrebare, doamna Roxana Wring.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Da, eu nu am o întrebare, doar că, calitatea proiectului este sub orice critică. Nu se menționează nicăieri că este vorba despre zona de protecție, monument istoric, care este fântâna Miorița și de acolo va apărea o monstruozitate urbanistică. Deci, nici măcar nu există un studiu istoric. în altă ordine de idei, recomand colegilor care vor vota pentru, să citească planul de mobilitate urbană durabilă. Nu se pomenește nicăieri că pietonii pot traversa mari artere pe deasupra. Da, noi vom vota împotrivă. Plus, prețul este exagerat.

Domnui Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel îl invit pe domnul Marius Coajă, consilier al Primarului General. Vine cu lămuriri și să răspundă întrebărilor dumneavoastră pe acest proiect de hotărâre. Și de asemenea am rugămintea la grupul USR să încercați să pună maxim două persoane să pună întrebările. Cinci persoane pentru luare de cuvânt laacestproiect de hotărâre. Domnul Coajă.    x ° vDomnul Marius Coajă - Consilier al Primarului General

Bună ziua. Astăzi în fața dumneavoastră nu votăm un proiect

tehnic, votăm un studiu de fezabilitate și niște indicatori. Deci, cu si.gnranță,-d.QamnaJ^rjQg_dumneavoaslră_7tițLmaLbLne-ca-raatuLde_aici:

virr la faza de DTAC, adică


îica-

pentru autorizația de construire, nu la studiul de fezabilitate. Deci, nu putem să vorbim azi de un aviz de monumente istorice. Cu siguranță el va fi obținut în momentul în care dumneavoastră votați indicatorii tehnico-economici, conform H.G. nr. 207, prima etapă în vederea efectuării unei investiții este un studiu de fezabilitate, apoi după ce dumneavoastră votați acești indicatori mergem mai departe cu proiectul tehnic,- avizarea lui șî autorizarea lui, după care execuție. Știți foarte bine că în timpul......

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da... domnule consilier, vă mulțumesc frumos. Vă rog să

rămâneți...

Domnul consilier general Lucian lliescu.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Domnule director, dumneavoastră ați vorbit frumos, ne-ați explicat din punct de vedere tehnic ce se va întâmpla în următoarea perioadă cu privire la acest proiect, dar noi astăzi dăm un aviz de oportunitate de a se demara procedura privind construcțiile pentru o perioadă... Definitivați toate actele acestui pasaj. Acum întrebarea mea este următoarea. Jitându-mă din experiența ultimilor zece ani și nu sunt pătimaș, vorbesc strict pentru interesul cetățeanului fie din București, fie din alte orașe sau iudețe care intră în București. Uitați-vă la pasarelele după DN1, trecem... nu știu.... fiecare dintre noi, odată la o perioadă de timp. Câte persoane trec pe ele? Vreau să vă spun că și pe Șos. Alexandriei, primăria de acolo a montat vreo patru pasarele, nu vezi pe nimeni. Și acum stau să mă gândesc, eu consider că s-a muncit acolo, se va munci la acești indicatori. Dar nu este mai bine să ne gândim chiar dacă probabil va fi costisitor la un pasaj subteran nicidecum suprateran? O veni metroul, îl conectăm atunci cu metroul. Nu știu, haideți să ne gândim, eu vă spun din punct de vedere al profesionalismului direcției pe care o coordonați nu am ce să vă reproșez, dar eu vorbesc....chiar e bun proiectul acesta? La modul cel mai serios. Nici nu vorbim de altceva. Chiar nu văd utilitatea lui. Vorbim de patru benzi, cred că sunt trei benzi pe sens la fântâna Miorița, de ce să obturăm ngLprijTtr-o pasarelă probabil din fier cu sudură în care nimeni nu va cidȘS&M sincer... stricăm și arhitectura zonei si nu se înțelege nimic din/eâ. EtM/^mLÎfțhrriesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniel

Mulțumesc și eu, domnule consilier general.


consHier


Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Da, bună ziua, mulțumesc domnule președinte.

Acum uitându-mă peste proiect, nu intru în partea tehnică unde

sunt sigur că ne-ați furnizat toate elementele, dar nu pot să nu mă uit la poza aceasta pe care ați pus-o chiar la început. Cum ar putea să arate această pasarelă? Și deși șimțul meu estetic contează foarte puțin, dar . nu despre asta este vorba, este vorba despre utilitatea ei, dar nu pot să îmi dau seama că fotografia aceasta este făcută ca și cum cineva ar intra în București și vine.... adică este făcută din partea dinspre ... pe București Ploiești, intrând în București, dar îmi dau seama uitându-mă, deși nu ați spus, că practic nu s-ar mai vedea nimic din fântâna Miorița, care este un monument istoric, care va arăta, sper eu, după ce se termină aceste lucrări mult, mult mai bine. Si atunci întrebarea mea este: cum am reușit totuși să nu... să rămână totuși vizibil acest monument

5    J    J

istoric, pe care îl văd, practic, toți turiștii care intră în București venind de la Aeroport...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniel

Mulțumesc, domnule consilier.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

...și totuși să păstrăm și această utilitate.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Danie!

Mulțumesc frumos.

J

Doamna viceprimar Florescu Tomnița.

Doamna Viceprimar Florescu Tomnita Michaela

Eu doresc să vă spun următorul lucru: probabil că știți că vechiul

pod care era paralel cu Gara Regală era un pod monument, un lucru extraordinar de simplu, o grindă întoarsă care stătea pe două maluri și care era placată cu travertin, foarte simplă. S-a făcut acest pod care arată.... ce să îți spun? Penibil, pur și simplu, toată construcția aceasta.

Mă gândesc și mie mi se pare soluți facem un concurs și poate re de elegantă și care făcea într-dreptate ... și care făcea pand


gândesc că cine știe, poate inițială, care era deosebit Tudor Tim lonescu are rița. Vă mulțumesc.
Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim frumos, doamna viceprimar.

Vă rog frumos, domnule consilier... ați fost și mai devreme.

-------Domnul Mahua Coajă—Gonsitier-al-PrimaruluTQener-a------

Vorbim doar de un studiu de fezabilitate. în momentul în care acești indicatori vor fi votați de dumneavoastră, se va realiza un proiect tehnic. Două dintre cele mai importante avize... doamna consilier, lăsați-mă să termin. Dacă știți că după ce aprobați un studiu de fezabilitate, merg să îmi iau niște avize, în acel certificat de urbanism va apărea și avizul de care vorbiți dumneavoastră de la Ministerul Culturii... credeți-

mă, asta-scrie în lege, doamnă.    .

.. . *

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc frumos domnule....

Vă rog să răspundeți întrebărilor, să nu mai intrați în dialog cu cei din sală.

Domnul Marius Coajă- Consilier al Primarului General

Legat de cum arată acea fotografie care este pusă în fața dumneavoastră, este o fotografie la studiul de fezabilitate, o să facem un proiect, următorul aviz important, așa cum spuneam, că este cel al Ministerului Culturii, este cel al Comisiei Tehnice de Urbanism din Primărie care va stabili.... unde și dumneavoastră doamna Wring sunteți membră, veți stabili dacă arată bine sau nu arată bine și veți schimba împreună cu acea comisie elementele decorative, dar abia de atunci vorbim de un proiect tehnic și de execuția lui.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniel

Mulțumim frumos pentru precizările făcute de dumneavostră.

Supun la vot proiectul de hotărâre cu numărul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico - economice și indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Pasarelă pietonală Șos. București - Ploiești - Fântâna Miorița.”

Cu 32 de voturi pentru, 6 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 13, proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipalăpentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotelor-părțiprbp?ri^țate de stat din imobilul situat în Municipiul București, sftr. ȘtirbeLVodă nr. 20, sector 1.

Vot, vă rog, pe acest proiect.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 48 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă.

de hotărâre privindmodificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 42/23.02.2012, în vederea asigurării integrale a finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație pentru execuția lucrărilor de intervenție - consolidare la imobilul situat în str. Vânători nr. 17, sector 5.

Vot vă rog.

Cu 48 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării prin transfer de la bugetul local a cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de intervenție la imobilul cu destinația de locuințe multietajate, încadrat în clasa I de risc seismic, situat în str. Doamnei nr. 5, sector 3.

Vot, vă rog.

Cu 46 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 16, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor destinate birourilor din incita sediului administrativ al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, precum și a utilajelor aflate în patrimoniul A.L.P.A.B.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 7 abțineri, 11 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 17, proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de identificare, negociere și achiziționare de unități locative cu destinația de locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrația Consiliului General al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Domnul consilier general ionescu Tudor Tim.


itru cuvânt, domnule președinte. înatașat acestui proiect este o rușine și am să vă spun de ce. Nu... în cazul în care nu ați citit acest raport, haideți să vă spun de ce este o rușine din punctul meu de vedere ca și consilier general. Pentru că aici

subordine ASSMB nu au putut aceste două comisii să își ducă la

îndeplinire sarcinile din.....și aici citesc printre rânduri, nu scrie expres,

dar asta este ideea, din incompetența consilierilor generali și din faptul că niște consilieri generali blochează activitatea acestor comisii. Mai mult decât atât, ni se spune că din două adrese de la Instituția Prefectului Municipiului București, și mi~ar fi plăcut ca domnul subprefect să mai fie la masă, să ne spună dacă este adevărat sau nu, două adrese pe care

• nu le revedem în anexele acestei hotărâri... acestui proiect de hotărâre, se desprinde necesitatea separării activităților și atribuțiilor celor două autorități publice, executivul și deliberativul. întrebarea mea este: în calitate de ce ne spune Prefectura că executivul și deliberativul din cadrul Primăriei Municipiului București... a Consiliului Municipiului București trebuie separate?

Și atunci aș dori s-o întreb pe doamna directoare, fie generală Daniela Blându, fie doamna directoare executivă Corina Dumitrescu, în ce mod, cons:,ierii generali, au obstrucționat realizarea obiectivelor acestor două comisii de specialitate? Eu spun pentru că fac parte dintr-una dintre ele și mă simt vizat automat. Țin minte că la una din ședințe eu am fost punctual, dar directorii au întârziat. Nu cinci minute, ci mai multe minute. Țin minte că dânșii nu reușeau să se pună în acord. Și atunci să ni se spună acum că de fapt din cauza consilierilor generali nu s-au putut realiza obiectivele acestor două comisii mi se pare rușinos. Și, ca să concluzionez, votul meu pozitiv la acest proiect de hotărâre ar însemna că îmi asum ceea ce dânșii și dânsele au scris în acest raport și îmi asum incompetența. Pe cale de consecință ar trebui să-mi dau demisia și din Consiliul General. Ori eu nu consider că am făcut acest lucru și voi vota împotriva acestui proiect. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar al Municipiului București Bădulescu Aurelian

Da, domnule Tudi, domnule... stimate coleg, problema este următoarea: nu vă vizau pe dumneavoastră. Faptul că ceilalți consilieri generali care fac parte din arcul PSD-ALDE, ne referim la cei de la PSD,

nu au putut ține pasul, în ne-am referit la dum deși de opt luni de zi.


Icăerau implicați în alte activități, dar nu tiv pentru care am considerat că, ctul, am bugetat, nu am reușit săajungem la un numitor comun. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne asumăm o realitate. Excluzându-vă pe dumneavoastră, cu scuzele de rigoare și toată aprecierea. Adică să spunem adevărul, de ce n-am spuneadevărHL?rCămLerușine să spun de ce.r,

așa este. Deci n-are legătoră-eu-du mneavoastră,- are legăttirăeu-not?! ar acuma să sancționăm și să oprim un astfel de proiect este chiar contrar la ceea ce ați spus dumneavoastră. De aceea vă rog din suflet să vă reevaluați votul pe care îl veți exprima în direcția în care să trecem acest proiect. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Mulțumesc, domnule viceprimar..

Un scurt drept la replică domnul lonescu, după care ultima intervenție, domnul consilier general Voicu.

Domnul lonescu, vă rog.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Da, mai puțin decât un drept la replică pentru că nu consider că nu ar avea dreptate domnul viceprimar, dar dacă dânsul ar avea dreptate, și merg pe logica dânsului, ar trebui doar să modificăm componența acestor comisii, nu să punem sub semnul întrebării existența lor, și aici fac apel la expertiza dumneavoastră juridică domnul viceprimar, acest proiect ar seta un precedent. Da? Pentru că mai există comisii de specialitate care deservesc alte utilități în cadrul Primăriei Municipiului București care au o componență mixtă. Eu prezidez trei dintre ele, una de revoluționari, una de case sociale, una pentru asociații și ONG-uri. Un alt coleg de-al meu, care o prezidează foarte bine acea comisie, este Domnul Lazăr Neacșu. Da? Pentru utilitate publică, casele de utilitate publică. Și atunci punem sub semnul întrebării existența acestor comisii mixte din cauza unui precedent și a unei competențe pe care... unde sunt de acord cu dumneavoastră. Și atunci eu pot să-mi reconsider votul, dar nu mai bine ne reconsiderăm acest raport și această inițiativă doar în sensul schimbării componenței și nu a setării unui precedent prin care nu mai trebuie să existe consilieri generali în comisii de acest tip? Asta este părerea mea. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Domnul Viceprimar.

Domnul Viceprimar al Municipiului București Bădulescu Aurelian

Aveți perfectă pentru asigurarea tran printr-o dispoziție fori


i că vreau să vă spun un singur lucru, arul General a decis, s-a hotărât ca ă fie aceasta, pentru asigurareatransparenței. încercând pentru acest subiect să fluidizeze, să ajungă mai repede la un numitor comun. în înțelepciunea dumneaei, asta a considerat. Va asigur că restul comisiilor, unde este evident că trebuie să existeconsi lierigen erai i, n uvor. suferi—ni ci uo-f eLde_mod ificare .^Vâ

mulțumesc?-------------------------------------------------

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Domnul consilier general Voicu.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi când am primit acest proiect chiar m-am minunat. Am pierdut vreo două săptămâni pe teren împreună cu colegii mei de la PSD, de la PMP, împreună cu Max și în Comisia de cumpărare a acestor locuințe, și, să constatăm că noi suntem dați afară. De ce? Haideți să vă spun eu de ce dacă tot o luăm așa... La ultima comisie, când eram în procedură de evaluare... Când eram în procedură de evaluare am așteptat vreo 40 de minute noi, consilieri generali, după directorii din cadrul primăriei. Cam asta s-a întâmplat.

Adică haideți să schimbăm consilierii generali care așteaptă după directorii din primărie, să-i schimbăm pe ei. Haideți întâi să schimbăm directorii din primărie ca să vină la aceste comisii și pe urmă să ne schimbați noi.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Da, mulțumesc.

Domnul Consilier Voicu ion Valentin

Eu am un amendament aici. Da.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Două secunde.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Am un amendament la acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Vă rog să-l citiți.Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Citiți amendamentul domnul consilier, vă rog.

Domnul Consiller-Voicu Ion Valentin

-----------După-artieol u l-6-să-f ie-u rm ătorut-articob-Articol ut 7. Se-desemnează

câte un consilier din fiecare grup din Consiliul General, ca membru în această comisie. Se desemnează câte un consilier din fiecare grup din acest Consiliul în această comicie, atât în comisia de evaluare, cât și în Comisia de achiziționare.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin - Da, mulțumesc frumos^Domnul consilier general Țugui, după care

- l ultima intervenție domnul loneseu. Vă rog domnule Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc. Domnule Viceprimar, toate dispozițiile Primarului General prin care se constituie comisii nu sunt pe site, în spiritul transparenței. Dați o căutare și o să vedeți că pe 2018 nu sunt disponibile, de exemplu, Comisia pentru răscumpărarea terenurilor foste spații verzi retrocedate, componența comisiei nu este disponibilă pe site deoarece dispoziția nu este publică.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Viceprimar.

Vreți să mai interveniți pe acest proiect?

Domnul Viceprimar al Municipiului București Bădulescu Aurelian

Ce să intervin? Ce să le spun?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am să-l rog pe domnul director Adrian lordache să aducă precizări și lămuriri la acest proiect de hotărâre.

Vă rog, domnule lordache.

Domnul Director Executiv al Direcției Juridic lordache Adrian Vreau să vă spun sub aspect legal. Ați vorbit despre procedura făcută de doamna Prefect, așa este, instituția prefectului consideră că atâta vreme cât consilierii generali aprobă modalitățile de repartizare a locuințelor ar trebui separate cele două atribuțiuni. Adică Consiliul să aprobe regulamentul de acordare, să aprobe dosare prin punctajul privind acordarea locuințelor, iar executivul să fie separat în decizia de a achiziționa. Este procedura de ca^STCr^itdomnul consilier, o am un față. Și la una și la. alta trebuie/seoaraî^NLWa-yem procedură pe acela.
Avem procedura fix pe acest proiect de hotărâre. O am eu în față. Mulțumesc. Deci dacă mergem pe... nu vreau să intervin în procedura de vot, dar ca să nu votam de două ori același lucru decideți ^ăxănueste legal

urcamestee, tin-mîx-între- domnit eonsilieri-și-doamnele-eonsilieri-generali și executivul Primarului General. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Domnul lonescu, aveți un amendament?

Domnul Consilie" lonescu Tudo“ - Tim

Da, mulțumesc,. Cred că o cale. de mijloc, întotdeauna e bine să avem și o poziție echilibrată, mulțumesc domnule director lordache pentru precizări, sunt foarte importante și o să studiez și eu cu atenție aceste adrese pentru că pun sub semnul întrebării celelalte comisii, repet. Amendamentul pe care îl propun este ca în componența celor două comisii care sunt supuse la vot să rămână totuși doi consilieri generali pentru a găsi o zonă de echilibru și în sensul a ceea ce spunea și domnul viceprimar să putem eficientiza mai bine munca lor.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Domnul consilier general Voicu.

Doriți să interveniți pe acest proiect din nou?

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Ba da, vreau să vorbesc eu, domnul...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Vă rog, domnule lliescu.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Mulțumesc mult. Eu consider că această comisie, așa cum s-a constituit acum, cred că o lună de zile sau două luni de zile, în fine, componența ei să spunem că nu este rea, dar modalitatea de lucru sau regulamentul de lucru nu a fost cel mai corect, și văd și spun de ce. Mie nu mi se pare, ca și consilier general, atâta timp cât primăria prin executiv nu ne pune la dispoziție un cadru organizat să mergem, să spunem, să vizităm aceste locații, să ajungem pe un grup de comunicare să discutăm la ora 8:00 “ne vedem la nu știu ce intersecție; eu mai întârzii 10 minute; eu vin peste o oră; eu nu vin deloc că nu pot să ajung”. Eu consider că ar trebuj.^irTj^a^șplituită, pe o parte executivul primăriei generale, în speța/wt^s^țijjjacă treaba și să prezintă

consilierilor generali toate prte locații, iar componența

comisiei formată din consilierii generali, să tragă o concluzie și să vină la final să supună spre dezbatere în integralitatea hotărârilor Consiliului General format din 55 de consilieri. Eu nu știu, ori acest proiect, acuma nu mai putem să-l amânăm, dar ar trebui ca să nu luăm~decizii pe her

rup, scrise acumape bănci, mai fac eu un amendament, mai scoatem

doi consilieri. Eu spun să rămână așa și să ne gândim cum să... cum să optimizăm funcționarea acestei comisii în următoarea perioadă fiindcă, cu toate că înțeleg că este un domn director inimos acolo, nu pot să lucrezi așa “ne vedem mâine la 8:00 dimineața în intersecția...”. Zici că suntem în campanie electorală. Mulțumesc mult. Probabil, nu știu. Deci este foarte defectuoasă. Adică ar trebui să ne întâlnim într-un cadru organizat la primărie, să plecăm toți de aici, adică nu... Mulțumesc mult.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Domnul lonescu.

Domnul Consilier lonescu Tudor - Tim

Da, în lumina discuțiilor acestora, fiecare consilier general să-și exprime poziția și oportunitate așa cum consideră. Cred că s-au adus toate argumentele, din toate punctele de vedere, așa că un amendament, consider că e inutil amendamentul meu, deci îl retrag și fiecare să voteze cum consideră.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Da, mulțumesc frumos.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 17

- Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de identificare, negociere și achiziționare de unități locative cu destinația de locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrația Consiliului General al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Vot vă rog.

S-a retras amendamentul. Suntem în procedură de vot, vă rog votați. Vă rog să faceți liniște, suntem în procedura de vot. Am rugămintea la dumneavoastră , să votați.

Cu 29 de voturi pentru, 15 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Mergem mai departe la proiectul de hotărâre cu nr 18 - Proiect de hotărâre privind denunțareajjnHaterală a Protocolului de colaborare încheiat între Clubul Spqrtțy iVldhiOipal București si Clubul Sportival Armatei Steaua București, aprobat în conformitate cu Hotărârea C.G.M.B nr. 345/30.08.2017

Domnul consilier general Olteanu.

---------------BQffînu| Consilier Cfeanu-Gristian—Marian-------

Mulțumesc. La acest subiect chiar aș vrea să vină să vorbească cineva din partea CSM pentru că acesta este un proiect pe care Consiliul General din care eu făceam parte și încă câțiva colegi, au votat în 2012 acest protocol și rezultate au fost așa: o echipă de baschet care se găsea în liga întâi a ajuns în anul imediat următor în liga națională și ultimi doi ani a jucat Finala Națională. Pe lângă asta, această echipă a

antrenat peste 2000 de elevi. Această echipă... ba da......îmi pare rău. A

dat peste 30 de oameni, domnul Viceprimar, în lotul național de juniori. Vreau să știu și eu de ce se renunță la acest protocol pe care noi l-am votat acum sase ani? Si vreau să aud si eu de la microfon de ce se

1    »    J

întâmplă asta. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Mulțumesc pentru întrebare.

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnule Olteanu, țin să vă aduc aminte că eu sunt consilier general dinaintea dumneavoastră. în 2009 împreună cu răposatul, Dumnezeu să îl ierte, consilier general care nu mai este printre no:... Lăsați-mă să vă răspund. Mă lăsați?Vreți să vă răspund sau dumneavoastră vreți să...? Bun, haideți ca să trec la subiect. Uitați că eu nu mai vreau să se ducă cei de la baschet și să își pună, și să încalce contractul, să mănânce nouă sute de mii de euro pe fiecare sezon, în condițiile în care...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Vă rog să-l ascultați pe domnul Viceprimar.

Domnule Viceprimar, vă rog.

Haideți, vă rog continuați.

Două secunde... liniște vă rog!

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Problemele sunt mult mai mari domnule Olteanu, și anume, așa cum țineți și dumneavoastră la hotărârile de consiliu, și eu țin. Ca să luăm această hotărâre nu ne-a Jest-ușor. în schimb, vreau să vă spun un singur element de amăni^C ^J^heâyoastră știți că noi astăzi înmi-ați spus să răspund. Păi dacă Steaua... nu înțelegeți că s-a înscris Steaua, nu asocierea? Păi pentru ce să dau banii? Spuneți și pentru ce să mențin asocierea? Nouă sute de mii de euro pe an pentru ce? dacă nu ne-a înscris. Să mă~ierte Dumnezeu.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Mulțumesc, domnule Viceprimar.

Domnul consilier general Lucian lliescu.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Domnul președinte mulțumesc. Domnul Viceprimar, voiam să vă • . întreb dacă la acest proiect de hotărâre, cele două părți au fost invitate la - această ședință, în scris. Adică Clubul Steaua a fost invitat. Haideți să vă spun de ce. Dumneavoastră spuneți că sunteți consilier vechi. Ați mai avut un mandat, ați mai avut un mandat, dar și o pauză. în mandatul trecut, eu îmi amintesc, ca și expunere de motive, probabil Cristi Olteanu aici în sală poate să-mi confirme, fiind consilieri, atunci, generali, se spunea așa: este o mândrie pentru Primăria Municipiului București să se asocieze într-un parteneriat cu cel mai prestigios club care există în țara noastră, Steaua București. Acum eu vreau să vă spun că înțeleg că acest club nu a respectat acest parteneriat, sportivii nu au avut inscripționat pe tricouri și sigla Primăriei Capitalei, înțeleg eu ca și lucruri împotriva, ce ați spus dumneavoastră mai devreme. Da, dar noi aici vorbim dintr-o parte, dar din partea cealaltă probabil că, nu știu, o fi fost parteneriatul defectuos. Eu acum, indiferent, hai să i numim atunci FCSB, să nu-l mai numim Steaua și să facem un alt parteneriat, mă gândesc. Eu v-aș ruga frumos să reconsiderăm lucrul acesta, totuși eu cred că ar fi o palmă dată Primărie Generale, să nu mai avem o asociere și să nu mai sprijinim, nu știu, o ramură sportivă a unui club unde noi

avem un contract, cred că de vreo 12 ani domnule Viceprimar.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Fu o să vă explic un singur lucru. Domnul lliescu, haideți că vă răspund, ceea ce spuneți dumneavoastră este perfect adevărat, cu un singur amendament. CSM-ul, Steaua fără GSM poate sa existe pentru că CSM-ul este la performanța la care poate să vorbească despre sine. Dacă nu ați fi înțeles asta, și îmi pare rău că cu experiența dumneavoastră subliniați chestiunile asta, îmi pare rău. Deci CSM-ul este un club care are campioni europeni, mondiali, are câștigat nu știu câte trofee, problema este de funcționalitate, unul, doi ,mî-ați spus că dacă au vorbit, da, au vorbit amj?șlp;părțj , uitați-vă în expunerea de

ie1 voiai ca urmare a aiscuțiiloravute cu cele două părți, deci nu este o chestiune care vine acum să știrbească ceva.

— Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel    —

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Haideți să vă spun, domnul viceprimar, în anul 2013, aici, în fața Consiliului General , eram în celălalt sediu, formația Oltchim Râmnicu Vâlcea datorită insolvenței sau ce s-a întâmplat atunci, combinatului, a trebuit, să vă dau un simplu exemplu, au trebuit să desființeze echipa de handbal. Noi, aici în Consiliul General, să știți că am preluat inițiativa un an de zile și CSM București este pe bazele Oltchim Râmnicu Vâlcea, să știți că tot de la un microfon ca acesta eu am propus asta colegilor și le-am spus cum ar fi ca noi...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnule viceprimar, vă rog să-l ascultăm pe colegul dacă vreți să interveniți o să vă dau cuvântul. Vă rog, domnul lliescu!

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Să știți, Clubul Steaua, cum îl văd eu așa, în ultimii ani în existența lui, este foarte prost administrat. Clubul Steaua la fotbal nu mai contează, la handbal văd că nu, la baschet... CSM București, clubul nostru, al Primăriei Generale, în ultimii ani de zile, indiferent cine s-a perindat ca și manager sau pe secții ne-am mișcat foarte bine, de ce nu putem să le dăm și oamenilor ăstora o oază de speranță, că altfel îi îngropăm, despre asta e discuția. Bine, mulțumesc mult, faceți cum considerați, eu consider că ar trebui parteneriatul ăsta păstrat și pus acolo unde e locul, chemați, discuți, discutați, deci nu așa, hai să plecați acasă voi.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc frumos, domnule lliescu.

Domnul consilier general Tudor lonescu.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Pentru că se făcea referire la membrii din Consiliul de administrație care au luat parte la aceste discuții, știu, dar dacă mi-a dat cuvântul, și eu îmi doresc să aflu care este, care sunt motivele, pentru că mi-e greu să cred că după câțiva ani de parteneriat brusc se întâmplă o astfel de

pentru brandul României, românilor și al Bucureștiului pe această cale că vorbim în calitate de consilieri generali și de aceea, mulțumesc domnule Circa, aș fi vrut și vreau în continuare să aflu și eu ce s-a discutat în acea ședință de~Gonsiliu de administrație si care sunt motivele celeilalte părți- ea să înțeleg mai biner-M ulțumese!--------------------------------------

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul consilier general Voicu.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc, domnule președinte.

Am revenit pentru acest punct, că tot îmi era drag, cum spuneam - și.'., și nu mai am baterie la telefon, așa, ca să o închei și pe asta, cum spunea și domnul viceprimar ne-am trezit într-o ședință de CA să aflăm că Clubul Sportiv al Armatei a înscris această echipă, Steaua, să nu mai zicem că anul trecut, după ce. Faceți puțină ordine ca să putem să

ne...... dacă tot vă luați de mine.

Mai tare microfonul, vă rog! Situația stă în felul următor, încă de la începutul acestui protocol Clubul Sportiv al Armatei nu și-a îndeplinit aceste obligații pe care și le-a asumat prin acest protocol, sigla Clubului Sportiv CSM București neexistentă, denumirea cum am dorit-o noi CSM Steaua București pe nicăieri, a mai apărut în schimb, EXIM Bank la sfârșit, fără acordul nostru, adică noi, ce suntem? Doar să pompăm bani în acest parteneriat sau încercăm să facem o echipă de baschet a Municipiului București cu acești bani pe care-i aruncăm pe apa sâmbetei. Eu nu-mi doresc, în calitate de membru al Clubului Sportiv Municipal să mai aruncăm acești bani în acest protocol.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Mulțumesc pentru intervenție, domnule Voicu! Dau cuvântul

domnului consilier general Circa Honorius.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian Dragilor, nu, ca să fie mult mai simplu, încerc să traduc din română în română ca să fie simplu, noi am intrat în acest club în anul 2016 ca și membri în consiliul de administrație, acest protocol cu Steaua exista cum spunea și Lucian lliescu mai devreme, exista acest protocol, ok. De-a lungul timpului Steaua ne-a privit așa ca pe o vacă de muls în care ei sunt Steaua, noi doar le dăm bani, ei trăiesc ca si Steaua si în momentul în care noi aveam, evident, noi fiind cei care puneam banii, am avut anumite pretenții au zis, da, da, sigur, voi dați-ne bani în continuare că noi ne vedem de treabă, momer^r^cățele-am spus ok, nu e bine, hai să facem să fiejoată lumea de^a©%rd-r-da,^stdur, sigur. Clubul trebuie săse cheme CSM, că noi dăm banii, Steaua București, peste tot oriunde există numai Steaua București, CSM e Ia principiul și alții. Când se pune, le-am spus din nou, domnilor, a doua oară, în 2017, nu credem că este chiarcorect dar cijm spuneam, să ie dăm o sansă. să vgdem sijnteti

-Steaua^ baschet, și așa mai departe, haideți săm/edem, daF haideți-să punem niște perspective corecte, legale, de parteneriat, bazele acestei colaborări, ca să ajungem la momentul 2018, adică acum, când pur și simplu am fost informați, vedeți că asta e lista de jucători pe care noi o avem, doar semnați, stați puțin, păi noi dăm banii, cum adică, semnați? Așa din principiu? Da, da, noi suntem Steaua, știți noi suntem de la Steaua, zic da, da și noi suntem de ia CSM, adică dacă tot vă dăm nouăsute de mii de euro pe an, nu mai bine bag eu în juniorii mei nouăsute de mii de euro și fac eu echipa CSM și cu Steaua dacă va putea să țină pasul bine, dacă nu, nu. Prin urmare în decizia consiliului de administrație, e discutată și cu domnul viceprimar, care, mă rog, coordonează și cu doamna primar și așa mai departe, ok, vrem să rupem acest parteneriat cu Steaua, ce părere aveți? Domne, dăm banii, adică repet, eu nu sunt prostul nimănui, banii bucureștenilor, nu că să zicem așa sunt banii mei de acasă, banii tuturor, ok, măcar bag banii în niște juniori și fac echipă din treaba asta, prin urmare de aceea există această propunere, ăsta este modul în care a fost, chiar dacă din istorie am încercat să o salvăm pe Steaua și ce spunea Lucian sunt de acord cu ei, dar în momentul în care vi și mă tratezi așa, cred că avem o problemă de abordare, prin urmare cam astea sunt lucrurile și așa stau lucrurile. Mulțumesc frumos!

J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul consilier general Ciucu Ciprian.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Mulțumesc, domnule președinte! Cred că o astfel de decizie ar trebui să fie luată pe baza unei evaluări care să arate dacă a existat sau nu a existat performanță acolo. Din moment ce se poate demonstra că a existat performanță atunci o astfel de colaborare ar trebui să continue, nu cred că trebuie să luăm decizia pe baza modului în care se înțelege un consilier general sau altul cu conducerea Clubului Steaua, da, despre asta trebuie să vorbim, există performanță continuăm, are rost, nu există performanță ne oprim. Din câte se pare a existat performanță. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință'Catana Claudiu Daniel Supun votului dumneavoastră1 proiectul de hotărâre. Vot, vă rog pe acest proiect


Proiect de hotărâre privind denunțarea unilaterală a Protocolului de colaborare încheiat între Clubul Sportiv Municipal București și Clubd Sportiv al Armatei Steaua București, aprobat în conformitate cu Hotărârea C.G.M.B nr. 345/30.08?2017.

--Vot, vă rog, pe acest-proiect!------------------------------------—

Cu 29 de voturi pentru, 10 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 19 privind cooperarea între Municipiul București și Federația Română de Judo în vederea organizării Turneului de Judo „Liga Europei” - „Liga Campionilor”, la București, în perioada 08-09 decembrie 2018.

Domnul consilier general fugui Matei!:

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc!

N-am văzut în proiect care este impactul bugetar al acestui proiect, dacă ne puteți răspunde. Câți bani au nevoie?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc frumos!

Vot, vă rog, pe acest proiect!

Vot!

Proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul București și Federația Română de Judo în vederea organizării Turneului de Judo „Liga Europei” - „Liga Campionilor”, la București, în perioada 08-09 decembrie 2018.

Cu 37 de voturi pentru, 9 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 20 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la încheierea unei înțelegeri de cooperare cu districtul Miyun din Republica Populară Chineză.

Vot, vă rog!

Cu 34 de voturi pentru, 4 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 21 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 pentru aprobarea asocierii cu Parohia Sfântul Vasile - Victoria în vederea finanțării și derulării în comun a evenimentului religios Calea Sfintei Cruci, scara căiVot, vă rog!

Cu 34 de voturi pentru, 4 abțineri, 4 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

înainte de a încheia ședința Consiliului General al Municipiului București, îi urez ”La mulți ani” doamnei Gabriela Titirișcă, de ziua ei a preferat să vină la muncă, șef serviciu la Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București s-a încheiat la ora 18:25.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, comunicate de Direcția Sisteme Informatice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL


Claudiu Dan' ■ ~ ■Verificat:    j c

Nicoleta Mirea/tț^t? z Nicoleta Pristavu Camelia Tanasoff Vilma Gabriela Titirișcă Mioara Vuculescu


Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

ABMrE

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

6

2

PSD-UNP

23

1

USB

3

9

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

40 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Grigorescu Florin (USB), Radu Elena (USB), Stroe Bogdan-Cristian (USB) 9 Abțineri

USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

ȚINERE

|i Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

• X ,

Artimon Marian (PSD-UNP)

HSilIl

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Sila 1

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

- • q , --

Bumbar Marian (USB)

• X *x - r '

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Ghirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

1 ~ • X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Bl

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

x

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

ALDE


ItelWBrSMnfVMMrJ

BMolglSP

' asent

Catana Claudiu-Daniel

i in

FlorescuMichaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PMP

KSSSB

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

i'ff fe

Râpos i Vot

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PNL

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

-: v.

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Raport Vot


Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

FSD-UNPRSubiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare USB


fi tem ’i W « » W

ABȚINERE

®Absent ■:

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

■—~-X

Bumbar Marian

■ , X

Ciceală Ana-Maria

’x r <

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

» * »x*\f

Grigorescu Florin

Ivan Florin

x’« *■

Marinescu Sorin

'e    X

Munteanu Cristian Mihai

x

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

ftti

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

,X

Subiect Vot

propunere Catana Claudiu Daniel

Rezultat General Vot

ÎDA :    ~    3®

.t'%    Xr.

>?.-    "'=.-50

ABȚINERE

0

8BMHS8SQB

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Bri|p

1SSSSS

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

6

2

PSD-UNP

23

1

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

50 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

TOurnfe^’|Bg

>    " '■ -A.    -

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

zr.i

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

$ J

Arsu Alin-lonuț (USB)

:.............F.......î

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

IZ 1 TI

Berceanu Octavian (USB)

■ 7Z 1

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

E 8

Bujduveanu Stelian (PNL)

‘A

Bumbar Marian (USB)

TZl'ZT]

Catana Ciaudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

r.;\>

Ciceală Ana-Maria (USB)

[f.

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

, z


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP) _

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)_

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP) _

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)_

Neacșu Lazăr (PSD-UNP) Olteanu Cristian-Marian (PNL) Pavel Marius Adrian (PSD-UNP) Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB) Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)__

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)_

Teodor Raluca-Nicoleta (USB) Țugui Matei Ion (USB)


|j|

IȘSIt'pA ,

Țuîu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE

/U


DA

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnita ..

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel PMP

> Absent

Florescu Adrian Constantin

■BHB

lliescu Cătălin Lucian -    .......-

1 *

lonescu Andrei George

*

Posircaru Ion

( : .

_


Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL

Z-


' DA

Bujduveanu Stelian

jggjpB

Ciucu Ciprian ........ ..

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

IHfcOjg

Kansou Hazem

ISBSK

Mărgărit Nicolae-Sorin

j ;J

Olteanu Cristian-Marian

gglll

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPR


Tipărit: 9/6/2018 4:20:20 PM


Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel USB

DA

^Absent

Arsu Alin-lonuț

K

Berceanu Octavian

MMI

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

/-"’x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

r'

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

lEZ

Subiect Vot

F^pmiț^^tan,a!,QJaudju Daniel    &

Rezultat General Vot

Rezultate Grup De Vot

ALDE

3

1

PMP

4

0

PNL

6

2

PSD-UNP

23

1

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva


-JfiîfeLr™™»-™

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)_

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)_

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE) Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP) Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB) Radu Ion (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP),

Stroe Bogdan-Cristian (USB)Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP),

Teodor Raluca-Nicoleta (USB) Țugui Matei Ion (USB)

^ĂBseffîISIS

î . Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

HjO

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

! /

Wring Roxana-Sanda (USB)

Mg

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE

X/ / Pagina 4 din 8


DA

Absent»

Catana Claudiu-Daniel

SBOft

Fiorescu Michaela-Tomnita ......

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

i DA

Florescu Adrian Constantin

no

lliescu Cătălin Lucian ............; r

lonescu Andrei George

iOSI

Posircaru Ion

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL

Nume    .

f|O||S

v - A d s e n t-/”

SMmNMR

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian -. . ............

--r;.—r---■■

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicoiae-Sorin

SlSlO

Olteanu Cristian-Marian

£81131

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPRSubiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel USBRaport Vot

Nume Ședința    Ședință Extraordinară    9/6/2018 12:00:00 AM

Subiect Vot

Propunere Catana ClaudiUsPaniel

Rezultat General Vot

Rezultate Grup De Vot

Grup

'■ DA '

ABȚINERE-

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

6

2

PSD-UNP

23

1

USB

3

10

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

40 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Grigorescu Florin (USB), Marinescu Sorin (USB), Țugui Matei Ion (USB) 10 Abțineri

USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Mjjjj

^Bti.NEkfe^

: Absent;

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

IE3R

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

’ X ‘

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

mmm»

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

ISISlt

Chirică Petre (PSD-UNP)

jgj    l

Ciceală Ana-Maria (USB)

’ ; '*V7-

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

HE3

Ciucu Ciprian (PNL)


Raport Vot Ședință Extraordinară


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP) Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)MEIȚINERE/

ac;    -


AbsentRaiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)Teodor Raluca-Nicoleta (USB)gjlSR-jS

IabțineRB

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

llOilI

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

' -X X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE

«    B

L- '

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița....

■■

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

-~~-r

pA - ■

4;

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian --------

......

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL

fgggA •

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian . ...    ......

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătăiin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

teSț. hgck' .se

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPRSubiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB

Nume    '

gflgggl

«BBS

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian    .    .....

—X- ---

...... - :......

Bumbar Marian

x '

Ciceală Ana-Maria

I X ,x (

Coțofană Liviu-Alin

. “ X - •

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

x

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X ./•

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

x

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

-.^opunere Catana Claudiu Daniel

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

K8»ER®

ALDE

4

0

PMP

2

1

1

PNL

5

3

PSD-UNP

23

1

USB

8

5

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

34 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

9 Abțineri

USB, lliescu Cătălin Lucian (PMP)

5 Voturi împotriva

Bumbar Marian (USB), Grigorescu Florin (USB), Ivan Florin (USB), Marinescu Sorin (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

MMg

NU >

’AAfoenf ‘

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

? 7x \

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

f    j

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

■■■■' x-f

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

iiiescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

gig

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

■ 8 . 1

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

HÎ £2 !    1

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

I ,

—-

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

r

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

B ■ Y . ■

9■ ■ ■ - *

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

L. • J

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP1

L . %........'

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

' ..    >X< ’

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

i ,

........

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X/


ÎHuWe; 1 .    2 ISS! ! - B I

'abținere

Absent-

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

\ ■: X

Țugui Matei Ion (USB)

•    X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel ALDE

MIJI

ÂbSGIlt

Catana Claudiu-Daniel

lilO'fl

Floreșcu Michaela-Tomnița _

-

lonescu Tudor-Tim

liiKIi.

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

ABȚINERE

/Absent.-

Florescu Adrian Constantin

O®®

liiescu Cătălin Lucian

_____________

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

x

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL

3S1S^

4NNMMK

I:

Bujduveanu Stelian

'    1    *    ■    4

Ciucu Ciprian    _

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

BS8L3

Mărgărit Nicolae-Sorin

Q5O

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPRSubiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel USB

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

_________________

_____________ .

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

; X |

Țugui Matei Ion

Y    .

Wring Roxana-Sanda

Raport Vot Ședință Extraordinară

Subiect Vot

'■Propunere Catana Claudiu Daniel £

Rezultat General Vot

’    \    “48

ABȚINERE

2

Bi

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

prup

BOțINERES

MM

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

6

2

PSD-UNP

23

1

USB

11

2

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB), Teodor Raluca-Nicoleta (USB) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Numea 5    * ■,

HmREK

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

~~~%' ]

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

J 1

Arsu Alin-lonuț (USB)

a 1

Artimon Marian (PSD-UNP)

" j

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

.. i',1

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

z < jj

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

.....i....."1

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

...........jș

Chirică Petre (PSD-UNP)

", j........1

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

.........J

SOM

î xtâtsa

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

SS£:

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE

Nume

mu®

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Rlqrescu Micbaela-Țomnița

%

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

rar 8

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP


Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

BHH

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

L '

Subiect Vot

Propunere Caiana Claudiu Daniel

PNL


Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian    --

- BS ~

Comănescu Mihai

L -B..□

Deaconescu Cătălin-lonuț

SBMSS»

Kansou Hazem

BBii

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

B 1

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPRRaport Vot

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel USB


Coțofană Liviu-Aiin


Gâdiuță Alexandru-Valeriu


Grigorescu Florin


Ivan Florin


Marinescu Sorin


Munteanu Cristian Mihai


Radu ElenaStroe Bogdan-Cristian


Teodor Raluca-Nicoleta


Țugui Matei Ion


Wring Roxana-SandaSubiect Vot

:®fopun^e£:ătana;ClaudiuDaniel wj Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

ALDE

3

1

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

23

1

USB

11

2

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

46 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB), Teodor Raluca-Nicoleta (USB) 0 Voturi împotrivaPagina 1 din 8


da •

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

x 8!t.

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuîă Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

A

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB) Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP) Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP),

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)Rogin Marius (PNL) Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-JJNE)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)Teodor Raluca-Nicoleta (USB)IffllSgWO

BMW

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE


bSmbsb

rS

Catana Claudiu-Daniel

SBBÎBlb

Florescu Michaela-Tomnița - .

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

QBMjjfe

Fiorescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL


Raport Vot Ședință Extraordinară

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPR

Nume

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea -■

Artimon Marian

Băduiescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Oriando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

iBiiK

Fiorea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

f    ,J'SC

Untea Georgiana

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB

Numo

DA

SMWîeSB

L<-

Arsu Alin-lonuț

jglg j?

Berceanu Octavian 7

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

’Jx

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

§5

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

UL

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

L ""''jT~~J~s

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Propunere Catana Glaudiu Daniel    j

Rezultat General Vot


ABȚINERE

4

aBȘMWHWggW

HMnnMnMHHHMn

ânfifâ&âHrae

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup '    , : T

5

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

6

2

PSD-UNP

23

1

USB

9

4

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

46 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

4 Abțineri

Arsu Aiin-lonuț (USB), Bumbar Marian (USB), Ciceală Ana-Maria (USB), Teodor Raluca-Nicoleta (USB) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

SBMEglg

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeieanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Aiin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

' * *€*

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

ISS


Nume,

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD UNP)__

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL) Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)_

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)_

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)_

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL) Pavel Marius Adrian (PSD-UNP) Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB) Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNE)-

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Pagfha 2 din 8


Nume

^ABȚINERE

SBffllenllji

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)


Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel ALDE

DA

Absent^

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița .

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

SiWR»

Florescu Adrian Constantin

Iliescu-Cătălin Lucian -

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

F5E-

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL

BMB

Absent*

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Cipriar

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

||§lilj|

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPR
Nume Ședința    Ședință Extraordinară

9/6/201812:00:00 AM


Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB

Nume ,

(ÂBJNERE

f Absent

Arsu Alin-lonuț

X,

Berceanu Octavian -

■K9N

-........... ;

Bumbar Marian

X '

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiută Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

x :

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Nume Ședința


Raport Vot Ședință Extraordinară

Subiect Vot

^Propunere Catana ClaudiuDaniel

Rezultat General Vot

jBgjHilBgl

ABȚINERE

7

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

[Grup

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

30 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

7 Abțineri

PNL

13 Voturi împotriva USB

Rezultate Individuale

Nurrie*

ț* ♦DÂ'V•*

^BTl|i§|||

' NU 11

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

! *

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Raport VotRaport Vot

Nume Ședința


Ședință Extraordinară


9/6/2018 12:00:00 AM


DA

ABTlNERE

jggîSIl

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

<

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Raport Vot

Nume Ședința    Ședință Extraordinară    9/6/2018 12:00:00 AM

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel ALDE

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

ESC?

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

DA

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

ISillSI!

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

gjgSg

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL


Nume

ABȚINERE

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

. . x

rv-: -

Comănescu Mihai

, :-x

Deaconescu Cătălin-lonuț

'/    -'Ă

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

:‘v'    '

A

Rogin Marius

:> ‘ - ■

X

Raport Vot


Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPR


Chirică Petre


Circa Honorius-Edward


Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

i __    ...........

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Lintea Georgiana

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB


Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaAbsent,5

®88x '


Subiect Vot

Propunere Catana Claudiy Qaniel. &

Rezultat General Vot

DA"

ABȚINERE

13

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

®S0®SS

Absent

m^bSNiKawKW**,«a

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

13 Abțineri USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

.......j

■n»

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

LÂJ

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

MBilI

Arsu Alin-lonuț (USB)

X :L.A

Artimon Marian (PSD-UNP)

f ' î A

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

i : «vi

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

EZZj J

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

S    "i

Chirică Petre (PSD-UNP)

O. Zi

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

t    ' i

S.

NurnCiucu Ciprian (PNL) Ciudomirov MibaLĂnton. (PSD'

UNP)

Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD.

UNP)_

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL) Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD. UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)_

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Fiorin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE) Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL) Pavel Marius Adrian (PSD-UNP) Posircaru ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP) Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)_

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)_

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


ÎĂBȚINERE

i&m)ismH

Țugui Matei Ion (USB)

,^‘X

Țnții Radi i-Cristian /PSn-lJNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

. z X,

Subiect Vot

Propunere Catana Clauriin Daniel

ALDE

DA /

t Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

Florescu Adrian Constantin lliescu Cătălin Lucian lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Raport Vot

Subiect Vot

Propunere Cafana Clanriiii Daniel

PNL

Nume

MB

AbsenHI

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

L *    !

Comănescu Mihai

MM

Deaconescu Cătăiin-lonuț

Kansou Hazem

9HHI

Mărgărit Nicolae-Sorin

a

Olteanu Cristian-Marian

SBS8I

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere. .Catana Clauriiu DanieL

PSD-UNPRSubiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB

Nițme

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

x

Ciceală Ana-Maria

iBB'

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

*X-

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

- X

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

■ X ■

Teodor Raluca-Nicoleta

X'

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

Rezultat General Vot

MBS

g§§g- ■ ?8

ABȚINERE

12

fiBî’

jjWMHjjl

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

Grup

^BffKERl^

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

0

PNL

6

2

PSD-UNP

23

1

USB

2

11

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

38 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Grigorescu Fiorin (USB), Marinescu Sorin (USB) 12 Abțineri

USB, lliescu Cătălin Lucian (PMP)

0 Voturi împotriva

Rezultate individuale

i^irpe

9A

ABȚINERE-

Absent ;

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

F..........¥'■

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

wso*

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

. - — ; „

Bujduveanu Stelian (PNL)

E « J

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

E13BII

Chirică Petre (PSD-UNP)

LÎiO

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

'ABȚINE E’

Țugui Matei Ion (USB)

* «-x ’•

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

< x <


Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE

Nume->.-'J

’î.....V '    '<    3. -v-::: , ;

■ DA

Absentei

Catana Claudiu-Daniel

I

Florescu Michaela-Țomnita

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

Nume /    ■ '    1

-•-■'Absent.

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL

<. Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

M—

Deaconescu Cătălin-lonuț

MMI

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

-Prepunare-Catana-Ciaudiu-Daniei-

PSD-UNPR

Nume - .< ■■.    . .•

Ăl&entH

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

*

Ciudomirov Mihai Anton

i” r"-<

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

IffWiJ

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

■lllIMFi

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

MHH

Pavel Marius Adrian

HI i

Radu Ion

ETH

Raiciu Anca Daniela

X.......

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

; *

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Raport Vot

Subiect Vot

-Propunere-Gatana Claudiu Daniel

USB

z/


jABTihfeRI^

■ Absent

Arsu Alin-ionuț

Berceanu Octavian

t*'f1 X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

tate&as®

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu...

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

'III

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoieta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

-Propunere Catana Claudiu Daniel

Rezultat General Vot

DA    '    '

3/

ABȚINERE

11

"' ..... .• '■ . . .... ...

r    o\.

■MMI8s&®

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

...

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

1

11

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Marinescu Sorin (USB) 11 Abțineri

USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

f DA

MB

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

EZ3Z

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

L.....IZ

Arsu Alin-lonuț (USB)

i

Artimon Marian (PSD-UNP)

Băduiescu Aureiian (PSD-UNP)

itEMi

Berceanu Octavian (USB)

1 '" ’ bl

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

E M ;

.....

Bujduveanu Stelian (PNL)

i ’ « »

Bumbar Marian (USB)

. x,

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

iKBi

Chirică Petre (PSD-UNP)

bh

Ciceală Ana-Maria (USB)

. X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

□d

Ciucu Ciprian (PNL) Ciudomirov Mihai Anton (PSD-


UNP)


Comănescu Mihai (PNL)Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne lieana-Danieia (PSD-UNP)_

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


ilWw

H' -z

■ - • »-

solii
lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)Radu Elena (USB) Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP) Rogin Marius (PNL)Teodor Raluca-Nicoleta (USB)Raport Vot

ABȚINERE

WfeSfi«sSRE«Wit

^Mg

Țugui Matei Ion (USB)

x'<

Tutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X -

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE

DA

SfeAbsentii

®^8^SȘ«ife®68

Catana Claudiu-Daniel

—iMta

Florescu Michaela-Tomnița

Sfife i

ionescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

bsfels

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

_


Nume

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

*

Posircaru Ion

susa

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL

Nume

jjjjjgBB

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPR

Sa» HHB

IBSSI8

Absent

Amzăr Gheorghe

’SSTJ

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

tBHk

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne lleana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

iliiS

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

MM

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB

"ABȚINERE

Arsu Alin-lonuț

1 * .

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

•/ X

Ciceală Ana-Maria

ț( X ,

Coțofană Liviu-Alin

3OS8

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Ml®

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

... x <.

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X «

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

’lsSOfef

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

; Bjo^ngr^ațana Claudiu

Rezultat General Vot

jgji

ABȚINERE

4

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

jj \

Wb’tjnere^

’ • NU 1

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

23

1

USB

4

7 .

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

35 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

4 Abțineri

Bumbar Marian (USB), Stroe Bogdan-Cristian (USB), Țugui Matei Ion (USB), Wring Roxana-Sanda (USB) 7 Voturi împotriva

USB

Nume

M1E©

mm

■m

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

BBS

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Cuiea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

-1

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

• -

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

j.    j

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

3 j

Florescu Adrian Constantin (PMP)

: '"‘iȚH

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

r" ,.r. ...

Uz,    j

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

T 1

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

L ■    .."

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Nume    :

DA

ABȚINERE

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

l eodor Kaluca-Nicoleta (USB)

"XC, Js?

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țu{u Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

V.

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE


Pagina 4 din 8


«a

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

i" *

Voicu Ion Valentin

Boli

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

Tipărit: 9/6/2018 4:29:38 PMZo/


■h

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel.

PNL

( Absent-V

Bujduveanu Stelian

j

Ciucu Ciprian

lESlH

Comănescu Mihai

■m

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

*

Subiect Vot

Propunere Catana-Claudiu-Daniel

PSD-UNPR


Mda >

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

ISSSM

Doicin Cristian Vasiie

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

< ;

Gherghiceanu Florentina

1811181

Maxim Marius Cătălin

SSl!

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

silio

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Lintea Georgiana

_

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonut

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

/ x.

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

x

Subiect Vot

propunere Catana Claudiu Daniel

Rezultat General Vot

' j ■

36

ABȚINERE

7

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

DA'

vabtinere

WiPMI

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

23

1

USB

1

7

3

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

36 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Radu Elena (USB)

7 Abțineri

USB

3 Voturi împotriva

Arsu Alin-lonuț (USB), Grigorescu Florin (USB), Ivan Florin (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

2 NU ?

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

a.....IU

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

KM

Berceanu Octavian (USB)

.. ...

-- ......

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

lilll

Bujduveanu Stelian (PNL)

MMM»

Bumbar Marian (USB)

' , T 'x ;J'"

Catana Claudiu-Daniei (ALDE)

flltfil

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

x

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprlan (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)______

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)    __

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB) Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)
DA ;

ABȚINERE

IBIIlfi

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

x" ?

Țugui Matei Ion (USB)

. X /

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X


Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE


\da

Absent;

Catana Claudiu-Daniel

iBiiii

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

■mmbh

ftiBSffillBÎ

Florescu Adrian Constantin

■HHRI

lliescu Cătălin Lucian

S;

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

issfea

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL


Nunie .    '    '

Bujduveanu Steiian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

...    — A» .

Mărgărit Nicolae-Sorin

& *1 OțSSS

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPRSubiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB

NU ■

SlliMll

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

X '

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

BSfiîKS

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

î; ’ ■<

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

OMB

Radu Elena

J;__ M _ j

Stroe Bogdan-Cristian

■ • < X .

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei ion

ssiiissi

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Wring >; S

Rezultat General Vot

J'" •' :l

ABȚINERE

19

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

ObMKSIeS

NU

Absent

ALDE

3

1

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

16

5

3

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune respinsa 23 Voturi Pentru

PMP, PNL, USB 19 Abțineri

ALDE, PSD-UNP 5 Voturi împotriva

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP), Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP), Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP), Radu Ion (PSD-UNP), Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

SSffiîtlB

Âbșent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

-    ,i'    '■    >

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

î^fcS

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

ill BOI®

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

' *

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

L..~.5

Bum bar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

TTT x.<-y

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Clprian (PNtf

Ciudomirov Mihai Anton (PSD

UNP) ___

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD. UNP)___

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)__

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD UNP) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP) Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL) Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB) .... Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL) Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

«SBaDA

SKH

SSSllli

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor_Raluca-Nicoleta (USB) ____

......-....... ■

Țugui Matei Ion (USB)

iSMB

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

• X "

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

:SÎ1 -. j


Subiect Vot Propunere Wring

ALDE-

ABȚINERE

18BH

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnila

• Jx?.

lonescu Tudor-Tim

1 . x

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Propunere Wring

PMP


Nujne    t    '

|" DA ;

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

|;Zx;Cg

lonescu Andrei George

.    j

Posircaru Ion

Subiect Vot Propunere Wring

PNL

8BBB

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

BTfil

Mărgărit Nicolae-Sorin

P *

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Raport Vot

Nume Ședința    Ședință Extraordinară    9/6/2018 12:00:00 AM

Subiect Vot Propunere Wring

PSD-UNPR-

xsfc. n IvC». 'ii' inSs&

>BTINEREÎ

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

X *

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

x

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

,, .    wf:

Gherghiceanu Florentina

x .

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

x ■

Neacșu Lazăr

■ ’-X. ''7

Pavel Marius Adrian

;-x

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

• •    /-;>*    - *■    '.-i/ ,

. X    •

’ • V:-’ . .    ’

Suhan Valeriu-Nicolae

X •'

Țuțu Radu-Cristian

"/X?■.

Untea Georgiana

X ■

Subiect Vot Propunere Wrinq

USB

’    8    -j

. DA

asm

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

S BBl

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X’ |

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Ur'kț*’-

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Propunere Wring.'

Rezultat General Vot

da

«BMHHNHnnfiMHi

ABȚINERE

17

•a. „ | "    PB88F

g jg|j|    |

JS    9

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

Grup

■HUI re

BBfca8«jtent

ALDE

3

1

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

14

8

2

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

23 Voturi Pentru PMP, PNL, USB

17 Abțineri

ALDE, PSD-UNP

9 Voturi împotriva

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP), Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP), Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP), Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP), Radu Ion (PSD-UNP), Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP), Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP), Untea Georgiana (PSD-UNP), Voicu Ion Valentin (ALDE)

Rezultate Individuale

Nume-    '/ ;'T    :

ABȚINERE

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

T x.?• :

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

SîWiS

Artimon Marian (PSD-UNP)

v’x

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

..................:

.............................. ....

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

x-<

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

/ABȚINERE-

'S-Absent'-

;?ADseni

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

f- X ■ -'

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

■' ■

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

ș 1

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

’x ■

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

x

Fiorea Ancuța Doina (PSD-UNP)

. X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

x

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

1

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

x L

Grigorescu Florin (USB)

ItKii

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

»

lonescu Andrei George (PMP)

ionescu Tudor-Tim (ALDE)

- :<./ //

Ivan Florin (USB)

m

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

••-'i

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

//</X O:

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

■Hi

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X ,    -

Posircaru Ion (PMP)

K    7    

Radu. Elena: (USB) .

Z/î

...... -_u;

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

:' <*//<

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

x' /<

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Subiect Vot Propunere Wring

ALDE

Nume

/ABȚINERE^

Stas®;

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

mssf

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Raport Vot

Nume Ședința    Ședință Extraordinara    9/6/2018 12:00:00 AM


Subiect Vot Bropunere-Wring

PMP


f'DA ’

MW :

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

SLjLJ

Posircaru Ion

oifei

Subiect Vot ■Pfepttflere-Wfing-

PNL

Numt

. AbsentSS

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot •Proptmere-Wrtng-

PSD-UNPR

jggWMWWj

* Abșent;

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

■'x-/

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

" ; X'

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

: ; x

Sebeșan Mircea Radu

; X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

Lintea Georgiana

Raport Vot

Nume Ședința    Ședință Extraordinară    9/6/201812:00:00 AM

Subiect Vot

-Piopuneie Wrtrtg-

Subiect Vot

-^PFopunere^Wring—?-

Rezultat General Vot

24

ABȚINERE

20

j(

’ '4,

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

-W

Grup

. DA Ale;

ABȚINERE

! NLUjO

' ■' ■ . . 1 •' -

ALDE

1

3

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

17

4

3

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune respinsa 24 Voturi Pentru

PMP, PNL, USB, Voicu Ion Valentin (ALDE)

20 Abțineri

ALDE, PSD-UNP 4 Voturi împotriva

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP), Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP), Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP), Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rezultate Individuale

îÂBTINERE

|Absent»i

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

88I0B1!

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

"■ ■

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

' x .

Ciceală Ana-Maria (USB)

1181K8!<||g|

KbtiwerB

IgjggiJ

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

' , ,X }

Ciucu Ciprian (PNL)

------------- —

..............-

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

LH Zi

Coțofană Liviu-Alin (USB)

. ' x

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

’} ’' V s

A

' ,1; ('i,' ■' ‘>," Țî

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

< ;.x-'

Florescu Adrian Constantin (PMP)

guri

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

SSII8SB

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

x^

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

x

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

H9B

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

*

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

■O x ■

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

' X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

'    DA

Silii

'Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X / ,

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

------ -.....-

- --.........-

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Bllil

Voicu Ion Valentin (ALDE)

■BH

Wring Roxana-Sanda (USB)


Subiect Vot Propunere Wring

ALDE

ABȚINERE

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

. X ,

lonescu Tudor-Tim

- \K

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot Propunere-Wmg-

PMP

DA//-    Absent

Florescu Adrian Constantin

iliescu Cătălin Lucian

lljjljjBI

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot Propunere Wring

PNL

.....

DA

•Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

ffjgBgl

Kansou Hazem

Uf

Mărgărit Nicolae-Sorin

jBf > ?

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot ^repunere-W/ring

PSD-UNPR

;ABTI$E£E:<

Absent.

Amzăr Gheorghe

Y

Ardeleanu Mircea

■ X

Artimon Marian

x -

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

... x

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

ift

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

y

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

x

Neacșu Lazăr

jo, x - &T

Pavel Marius Adrian

'X 1

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

' ' x

Țuțu Radu-Crisiian

7 x

Untea Georgiana

,,

Subiect Vot -Propunere Wring

USB

A*.da

fj‘Absent

Arsu Alin-lonuț

j

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu.

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Ordjnea de:zi in.ansamblu

Rezultat General Vot

da ■; |J |    '    |

ABȚINERE

8

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

SSISS21!

ALDE

3

1

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

1

11

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

30 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

8 Abțineri

PNL, Teodor Raluca-Niooleta (USB) 11 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

ABȚINERE

jfjgljlj

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

L fL !

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

ÎBBlll

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

ma

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

iiboss

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)_

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD UNP)_

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD' UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL) Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)__

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)__

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-

UNP)__

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE) Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP) _

Neacșu Lazăr (PSD-UNP) Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP) Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Raport Vot


I8JH

ABTÎNERE

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

. i< x/: L'.,:

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

-Ordinea-de-zi-in-ansamblu

ALDE

Catana Claudiu-Daniel

sas»»

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

’ J

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PMP

g' da

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

MBM8

Raport Vot

Subiect Vot

Ikdineajie-zUn-arisamhlii

PNL

Nume

Absent ;

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

'X>”- '

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

W-SOO

Kansou Hazem

x

Mărgărit Nicolae-Sorin

</x;:..

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu
Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

USB

8

mw

Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

'fljBSIB

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

SMS!

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

-PUNCT.Ul,a1-£,H^»v.achi2ițion^rea a»7terenuri-însuprafațătota.lăde,46.088.mpv

Rezultat General Vot


/</«c


î»    Iii

ABȚINERE

8

* * ,Z,"    L

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup,^K?:-;:>i’%

sa»®!

IB|Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

5

3

PSD-UNP

22

2

USB

2

8

3

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Arsu Alin-lonuț (USB), Wring Roxana-Sanda (USB) 8 Abțineri

USB

3 Voturi împotriva

Berceanu Ocțavian (USB), Grigorescu Florin (USB), Ivan Florin (USB)

Rezultate Individuale

iZSSKE;

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

LA i-.    a:?..

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

;..............

Arsu Alin-lonuț (USB)

?..... %    j

Artimon Marian (PSD-UNP)

< ZZIZ

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

' W w

Berceanu Ocțavian (USB) - --

-..........

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

’i - <

iA-:--,,    .•-A',

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

L

Chirică Petre (PSD-UNP)

F Zi Z!

Ciceală Ana-Maria (USB)

.. <-;■ x

Raport Vot


ggjNERE|

||||bggnf||

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor_RalucarNicoleta (USB)_______

------------

—X

~ ................

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.M.prv.achiziționarea a 7 terenuci..în suprafață-totală de46,088-mp

ALDE

< k“‘DAMsisenîWî

Catana Claudiu-Daniel

OHM

Florescu Michaela-Tomnița

A 1

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.achiziționarea a 7 terenuri în suprafața totala rte 46 OSR mp

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.achiziționarea a 7 terenuri în snprafață-fnlnlă de 46 088 mp.

PNL

fgljpA

Bujduveanu Stelian

i. A/:

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

>1JJ

Deaconescu Cătălin-lonuț

■BUȘI

Kansou Hazem

L ’

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL. 1 P.H.prv.achiziționarea a 7 terenuri în supcafață-totală de 46.088 mp

PSD-UNPR

Subiect Vot

-PVNGTUL T P.H.prv.aohiziționarea a 7 teremjfl-to-suprafață-totală de 46.088 mp-

USB

Nume"    :

Ș ABTIflȘllI

Ujj

Arsu Alin-lonut

■îi

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

MB8S

Grigoreseu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

fe;X    ’

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

•. x ă

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

-/Amendament Un tea--3    “

Rezultat General Vot

-’r "'‘'"'b

1v-aț?39.

ABȚINERE

3

SWWISi

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

^btin'ere^

NU -

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

6

2

PSD-UNP

22

2

USB

5

3

1

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

3 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB), Teodor Raluca-Nicoleta (USB) 1 Voturi împotriva

Ivan Florin (USB)

Rezultate Individuale

abținere,.

iSB®

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Afin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Sra?a«aB'aaHaa«

WBTINERgț

MÂbșSrt»

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor. Raluca-Nicoleta (USB)—.

......-.......

-.............................-

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot Amendament Untea

ALDE

sS*3

DA

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

■AmendamentUntea

PMP

Nffije ” " 3MB®3SH8IMIB

-DA-

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

H®g

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

I

Subiect Vot AmendamentUntea

PNL "

'^Ida

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

•/"......s " s

Rogin Marius

LBlii H

Raport Vot


Subiect Vot -Amendament UnteaSubiect Vot Amendament Untea

USB


jBjjjjjBjjjl

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

sau

Bumbar Marian

IINMI

Ciceală Ana-Maria

ă , '

Coțofană Liviu-Alin

ISIS

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

gjțjBK

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

î n

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

& JbLJji

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

■ XJ

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot


________de.Asociația de_ .

Rezultat General Vot

■    44

ABȚINERE

1

ifey

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

<3rup:.\?7

Reținere*

SSSSîffîlll*

ALDE

3

1

PMP

2

2

PNL

7

1

PSD-UNP

22

2

USB

10

1

1

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

44 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Munteanu Cristian Mihai (USB)

1 Voturi împotriva

Ivan Florin (USB)

Rezultate Individuale

■ • IBS

SBIf

lini

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

' &

Arsu Alin-lonut (USB)

‘X '

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)---

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

!    j

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Slin

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)


Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

EZiZZ!

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

p »■

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

t /« ..

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

ii

Posircaru Ion (PMP)

JteSEOI

Radu Elena (USB) -

i ...    j

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

jBjfgSlj

Rogin Marius (PNL)

L.....¥:î

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

r.i.’.s

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

L jDA

ABȚINERE

Os&SîHas

«bWB

flMSMaSB

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor-Raluca-Nicoleta-(USB)_

Țugui Matei Ion (USB)

Țu(u Radu-Cristian (PSD-UNP)

siibi

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.delegare-a-gestiunii serviciului de transporVîn-arealuldesepyit-deVXsociația-de-

ALDE

Nume    '    '

■B 1

bb

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnita

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

'i' o


Subiect Vot

-PUNCTUL 2 P.H.po/.delegare a-gestiurui-serviciului-de-transport,.în arealul deservit de Asociația de

PMP~”


Nume >    \

. Absent- ,

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

J?UNCTUL.2P.H.prv.delegare a gestiunii aenii.ci.utuLde-transport,Jn-arealul. deservit.de Asociația.de.

PN


Nurt F    ■    ;    '

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

...

Deaconescu Cătălin-lonuț

!!!!SB

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

-EUNCTUL2 P.H.prv.delegare.a gestiunii serviciului de transport, în arealul-deservit.d&Asociația-de

P 3-UNPFl

■ -

*

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

E'zGJ

Bădulescu Aureiian

' « ' !

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

3HSH

Ciudomirov Mihai Anton

ii. I

Culea Marian Orlando

5 ■ x -

Doicin Cristian Vasile

istzi

Dragne Ileana-Daniela

z z

Florea Ancuța Doina

vA-ra;:«r

Gherghiceanu Florentina

p r i

Maxim Marius Cătălin

F ~ Z'"’

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

feno

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

[.....%

Sebeșan Mircea Radu

[...........z,.

Suhan Valeriu-Nicolae

L........

Țuțu Radu-Cristian

X.W.J'IF11J

Untea Georgiana

L - J

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H-prv.dfilegare a gestiunii serviciului de transport, în arealul deservit de Asociația de

USB

Rțjjj

Arsu Alin-lonuț

aîwwîS

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu.....

x st

Grigorescu Florin

bbb

Ivan Florin

Marinescu Sorin

î $    ]

Munteanu Cristian Mihai

• ’ x- ; ;

Radu Elena

m

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.actului constitutiv al Societății de Transport București - STB S.A.

Rezultat General Vot

L -    *

ABȚINERE

10

0

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

7

1

PSD-UNP

22

2

USB

3

10

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

38 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Grigorescu Florin (USB), Radu Elena (USB), Stroe Bogdan-Cristian (USB) 10 Abțineri

USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

• DA ■

ttHBB

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

O ■■■ x ■■ M

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

S-—

Bujduveanu Stelian (PNL)

îilSSll

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

gJ2|gg


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP) Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)
//Nume Ședința

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.actului constitutiv al Societății de Transport București - STB S.A.

ALDE-

glllgjl

, Absent '

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.actnlui constitutiv al Societății de Transport București - STB S.Ar

PMP

Zz


sa    1    *

| .-da

•Absent-

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

1

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

'x B8

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.actului constitutiv al Societății de Transport Ri iqi irpști - STB-SA

PNL

DA

£M|

iSfta'îggSS;»»

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

> .

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

OHil

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.actului constitutiv al Societății de Transport București - STB S.A

PSD-UNPR~

Nume

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

L . î_.

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

CE5

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

r j§ ■ \

Dragne Ileana-Daniela

*

Florea Ancuța Doina

jjifB

Gherghiceanu Florentina

C    J

Maxim Marius Cătălin

L.iZJ

Neacșu Ioana Mihaela

f %

Neacșu Lazăr

Org

Pavel Marius Adrian

l / J

Radu Ion

■nu

Raiciu Anca Daniela

'?■ X

Sandulescu Nina

■BS

Sebeșan Mircea Radu

CZE3

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

SIHlli

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.actului constitutiv al Societății de Transport București - STB S.A

USB

Nume . '    ' '

I8B81I

ABTINEREÎ

.. .•■/

Arsu Alin-lonuț

x^

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

X    .

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

OM

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

S883S

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X    ■

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

* 'X ’ -

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 4 F.H orj.„Moderniza7ea~si dfnarea liniei    tramvainr.3^ și a cheltuieliloi legate de ac

Rezultat General Vot

da BBBBMBMQ

ABȚINERE

1

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

DA

ab]|||re

HSit

raSsasssSaatssisS

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

6

2

PSD-UNP

22

2

USB

11

1

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

45 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Grigorescu Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

'^DĂ?

'ABȚINERE,

.Absent U

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

.....

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

'X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Nume Ședința


Nume Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov. Mihai Anton (PSD'

UNP)-


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-

UNP)_

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-

UNP)___

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)__

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL) Pavel Marius Adrian (PSD-UNP) Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD' UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD' UNP)____

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Nume Ședința


Numi


Țugui Matei Ion (USB)
Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.„Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55” și a cheltuielilor Isgatfl ria ap.

ALDE---


8» ,_Ab§lfe

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnila

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv...Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55" și a cheltuielilor legate rte ac.

PMP

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian    X

v    ? Tțr

lonescu Andrei George    I

Posircaru Ion    ISMIWWI

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.,,Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55” și a cheltuielilor legate rle ar,

PNL

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X'./|

Comănescu Mihai

ClSjS

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.,.Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55" și a c.heltnielilnr legate da ar:

’SD-UNPR

*V’da•*'**

Absent s

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

LWIJ

Bîrdeanu Andreea Raluca

■* 81

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

X §

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina Maxim Marius Cătălin Neacșu Ioana Mihaela Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian Radu Ion

Raiciu Anca Daniela Sandulescu Nina Sebeșan Mircea Radu Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian


Untea Georgiana
Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.„Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr, 55" și a cheltuielilor legate de ac

USB


SKWQeSH

Arsu Alin-lonuț

iimb

Berceanu Octavian

«Ml

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

S8B8B1

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.Teatrului de Vară situat în str. Arh. Hârieu nr, 61. sector 2,

Rezultat General Vot

-?1"35

ABȚINERE

0

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

ffij

G wțțnwMBMOi

□A

sissisi|

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

7

1

PSD-UNP

22

2

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

35 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

0 Abțineri 13 Voturi împotriva

USB


Țugui Matei Ion (USB)


Wring Roxana-Sanda (USB)
Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.Teatrului de Vară situat în str. Arh. Hârjeu nr. 61, sector 2,

—ALDE-------------

Nume    <

OAbsenwB

Catana Claudiu-Daniel

‘ ~7i

Florescu Michaela-Tomnita

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.Teatrului de Vară situat în str. Arh. Hârjeu nr. 61, sector 2,

PMP--------

jjgfj

taMMMig

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

S1BSS

lonescu Andrei George

!£ISB

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.Teatrului de Vară situat în str. Arh. Hârjeu nr. 61, sector 2,

----------PNL---------


Nume

SISBIII

Absentîî

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

J x ;

Kansou Hazem

Mărgării Nicolae-Sorin

mm

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot •

PUNCTUL 5 P.H.prv.Teatrului de Vară situat în str. Arh. Hârjeu nr. 61, sector 2,

PSD-UNPR--------------

Nume ,    g§jg

DA

Amzăr Gheorghe

! «

Ardeleanu Mircea

r—- yî--'

Artimon Marian

r? >

Bădulescu Aurelian

'    i

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

■x

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

IHSSIit

Doicin Cristian Vasile

i ¥ ’ 1

Dragne Ileana-Daniela

r..........«.....

Florea Ancuta Doina

Gherghiceanu Florentina

&

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

j a ’ |

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

1111111851

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

z A. 7

Suhan Valeriu-Nicolae

t. ' *.■.

Țuțu Radu-Cristian

Z AL.........*

Untea Georgiana

r

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.Teatrului de Vară situat în str. Arh. Hârjeu nr. 61, sector 2,

USB---------

Subiect Vot

PUNCT’r Kor'1 exoludereadir, lista anex? Is CGMfc ri: 256/2008

Rezultat General Vot

ABȚINERE

1

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Voț

Grup -

«onkmmhH

l î'îSWBM

ALDE

3

1

PMP

2

2

PNL

7

1

PSD-UNP

22

2

USB

12

1

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

46 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Munteanu Cristian Mihai (USB)

0 Voturi împotriva

agina 1 din 8

Z53


Rezultate Individuale

iD

^ABȚINERE/

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Lz B

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

1

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)__

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)Florescu Michaela-Tomnița

(ALDE)_

Gâdiuță Aiexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)
lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP) Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)Țugui Matei Ion (USB)Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.excluderea din lista anexă la CGMB nr. 256/2008

ALDE--

•Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

r-- .x>

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.excluderea din lista anexă la CGMB nr, 256/2008

PMP

Absent:

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.excluderea din lista anexă la CGMB nr. 256/2008

--------PNC---------------

_ lift 0'

-

Smi

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

em

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.excluderea din lista anexă la CGMB nr. 256/2008 PSD-UNRR---—--

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.excluderea din lista anexă la CGMB nr. 256/2008

---------USB---

SMiTiSîSS

■ -

■HMKMl

Arsu Alin-lonuț

L '

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiută Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

V- MX .

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

” X J

Teodor Raluca-Nicoleta

Hj

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCI Ul 7 P.H.prv.reprezentare juridică a Regiei Autonome de Transport București

Rezultat General Vot

30

ABȚINERE

13

î^î*>4g,5*t

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

ABȚINERE"

..Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL .

1

1

5

1

PSD-UNP

22

2

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

30 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) 13 Abțineri

USB, Rogin Marius (PNL)

5 Voturi împotriva

PNL


Rezultate Individuale

BlPlMgB

- I : ■ Jj. IGF-E

(FA&entJ

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

- X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

.........

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

•X'i.

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Olieanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB) ..................

Radu ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

x

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

XasSS

biisni

.Absent-

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)"

X :

Țugui Matei Ion (USB)

-.........—

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.reprezentare juridică a Regiei Autonome de Transport București

ALDE----

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.reprezentare juridică a Regiei Autonome de Transport București

---PMP---


K|9a‘; ‘

Florescu Adrian Constantin

las®*'

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

jtltSiSl

Posircaru Ion

ÎBBII81

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.reprezentare juridică a Regiei Autonome de Transport București

PNt-------

R“ S

glpjiîta

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

î.........''' T5':'

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

H

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

HH

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv. reprezentare juridică a Regiei Autonome de Transport București

PSD-UNPR------

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.reprezentare juridică a Regiei Autonome de Transport București

USB--


abținere

SfÂBent |

Arsu Alin-lonuț

: x

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

<'W-:

Marinescu Sorin

PMSi

Munteanu Cristian Mihai

sfxW'

Radu Elena

: x

Stroe Bogdan-Cristian

: WR

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

■■■

Subiect Vot

PUNCTUL 8P.H.prv.imobii situat in str. pristor nr. 102, sector 3 în vederea casării și demolării

Rezultat General Vot

Sjjgglg

ABȚINERE

4

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

.

DA

abținere':'

NU

ALDE

3

1

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

22

2

USB

5

4

1

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

40 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

4 Abțineri

Arsu Alin-lonuț (USB), Grigorescu Florin (USB), Marinescu Sorin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB) 1 Voturi împotriva

Ivan Florin (USB)

Rezultate Individuale

?

ABTINERE

•:>rÂL’

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

[ ......

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

i * J

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

MBS

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

bh

Berceanu Octavian (USB)

• - - ---

fffllligl

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

f. J

Bujduveanu Stelian (PNL)

fciBîl

Bum bar Marian (USB)

SHiS

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

■HI

Chirică Petre (PSD-UNP)

11

Ciceală Ana-Maria (USB)

■HHH

Nume    ■

a    ! '"•'ÎÎWt-<'1

i UA

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodur Raluca-Nicoleta (USB}........

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 8P.H.prv.imobil situat în str. Dristor nr. 102, sector 3 în vederea casării și demolării

ALDE----~-

lljggjgl

Âb§Olj|

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnita

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

& J- ‘

Subiect Vot

PUNCTUL 8P.H.prv.imobil situat în str. Dristor nr. 102, sector 3 în vederea casării și demolării

PMP -----

,a '    a a -

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Raport Vot

Subiect Vot

PUNCTUL 8P.H.prv.imobil situat în str. Dristor nr. 102, sector 3 în vederea casării și demolării

PNL-----

Nume

Km

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-ionuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 8P.H.prv.imobil situat în str. Dristor nr. 102. sector 3 în vederea casării și demolării

PSD-UNPR


Chirică Petre

?.....liBSI

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuta Doina

7 "ir”'

Gherghiceanu Florentina

1 '

:    ,    -?aS(

Maxim Marius Cătălin

■7.', <

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

E

Raiciu Anca Daniela

8BSSI

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

sisiis

Suhan Valeriu-Nicoiae

L... «Z

Țuțu Radu-Cristian

trfppj t ți*-—»-.-- s’Wsîw

ț

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 8P.H.prv.imobil situat în str. Dristor nr. 102, sector 3 în vederea casării și demolării

USB

-ABȚINERE!

«MM

gwAbsenW

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

rjga

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

1

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

hUngiul OH.H.prv.proiectului „fclevi și studenți în Anul Centenarului" în perioada 1 octombrie 2018

Rezultat General Vot

36'

ABȚINERE

8

NU

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

DA

ABȚINERE

illiBSi

Absent j

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

22

2

USB

1

8

2

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

36 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Radu Elena (USB)

8 Abțineri

USB

2 Voturi Împotriva

Ciceală Ana-Maria (USB), Grigorescu Florin (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

H

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

MM

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

.......* ......;

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

.....

Berceanu Octavian (USB)

--------

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

V', s■ T; '    t'

Bujduveanu Stelian (PNL)

......."f

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)Raport VotNUmeX't ,    r

|Kda

abtinerS

tIInuwI

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X'

Subiect Vot

PUNCTUL 9P.H.prv.proiectului „Elevi și studenți în Anul Centenarului'' Tn perioada 1 octombrie 2018

ALDE-----


J./zH


Nume

DA

Absent ‘

Catana Claudiu-Daniel

IgjBM

Florescu Michaela-Tomnița

|g!|

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

■aa

Subiect Vot

PUNCTUL 9P.H.prv.proiectului „Elevi și studenți în Anul Centenarului" în perioada 1 octombrie 2018

PMP

Nume

DA

SfAbsemigi

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 9P.H.prv.proiectului „Elevi și studenți în Anul Centenarului11 în perioada 1 nr.tnmhrjR 201#.

PNL

Nume

SBF''

Absent

Bujduveanu Stelian

MB

Ciucu Ciprian

OE

Comănescu Mihai

mg

Deaconescu Cătălin-lonuț

OH

Kansou Hazem

Mărgărit Nicoiae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

IUBII

Rogin Marius

j........ ^2]

Subiect Vot

PUNCTUL 9P.H.prv.proiectului „Elevi și sturienți în Anul Centenarului” în perioada 1 QCtombrie-2Q4-8-


PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe


Ardeleanu Mircea


Artimon Marian


Bădulescu Aurelian


Bîrdeanu Andreea Raluca


Chirică Petre


Circa Honorius-Edward


Ciudomirov Mihai Anton


Culea Marian Orlando


Doicin Cristian Vasile


Dragne Ileana-Daniela


Florea Ancuța Doina


Gherghiceanu Florentina


Maxim Marius Cătălin


Neacșu Ioana Mihaela


Neacșu Lazăr


Pavel Marius Adrian


Radu Ion


Raiciu Anca Daniela


Sandulescu Nina


Sebeșan Mircea Radu


Suhan Valeriu-Nicolae


Țuțu Radu-Cristian


Untea Georgiana
Subiect Vot

PUNCTUL 9P.H.prv.proiectului „Elevi și studenți în Anul Centenarului" Tn perioada 1 octombrie 2018

USB------

Nume

jg|A

ABȚINERE

MB

Absent

Arsu Alin-lonuț

XX

Berceanu Octavian

fgȘ!<.....î

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Ijgg

Grigorescu Florin

■m

Ivan Florin

'■ X - <

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

llllllilllB

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

x

Subiect Vot

PUNG TUI 1 QRH,prv.rectificarea, bugetului propriu al Municipiului București pe.anuL2Q18.

Rezultat General Vot

ABȚINERE

3

ISiWSP^

Total Prezenti

46

Rezultate Grup De Vot

§Br i- ■

MM

ITOBEREg

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

3

3

2

PSD-UNP

22

2

USB

10

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

3 Abțineri

PNL

13 Voturi împotriva

USB, Bujduveanu Stelian (PNL), Comănescu Mihai (PNL), Kansou Hazem (PNL)

Rezultate Individuale

Nume

da

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

.Bl

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

IBM

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

n

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

ir"

Berceanu Octavian (USB)

Li

3^^

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

; ■<

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

mm

Chirică Petre (PSD-UNP)

Iii

Ciceală Ana-Maria (USB)

1    J , '

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)_

Ciucu_Ci prian_(RNL)_

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)_

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP) ■

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)_

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)_

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE) Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP) Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL) Pavel Marius Adrian (PSD-UNP) Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP) Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP^

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


ZeodQr_Raluc.a-NLcoIeta_CUSB)-


Țugui Matei Ion (USB)


Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)


Untea Georgiana (PSD-UNP)


Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)ABȚINERE


M!


sfeAbsent;
Subiect Vot

PUNCTUL IQP.H.prv.rectifinarfia bugetuIui-pcopriu-al-Municipiului București pe anul 2018

ALI :

Nume

i'KPA- 1

mmm .

Absent

s......

Catana Claudiu-Daniel

• CZL

Florescu Michaela-Tomnița

■■ . -1

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

f'2.....v .J

Subiect Vot

PUNCTUL IQP.H.prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

Subiect Vot

PUNCTUL IQP.H.prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul ?Q18

PNL


Nume

ABȚINERE

JflNU'

Absent ’

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

J.'tx

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

x

Olteanu Cristian-Marian

x

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL IQP.H.prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul ?nift

PSD-UNPR

Nume

||jîgg|j|

' 4.' "

Absent

Amzăr Gheorghe

'......¥ ' :

Ardeleanu Mircea

- —    _'■    -..-J

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

S3BSS

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

■H

Culea Marian Orlando

'

Doicin Cristian Vasile

liiiii

Dragne Ileana-Daniela

? *

Florea Ancuța Doina

- *

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

HM

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

IHllIil

Pavel Marius Adrian

S8SS

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

r. a.....:

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

.—ara

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL IQP.H.prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

USB

«IBS    O

fgJgNU

g/Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

HIB181

Bumbar Marian

r-

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiută Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

vv ''-.ÎS'':;    V4

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

■■■

Radu Elena

i, - ■'

Stroe Bogdan-Cristian

1

Hlx

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

:; -t/7."    ;    •!

Wring Roxana-Sanda

'■ / :

Hfl

ABȚINERE

3

''    I    ,r

IBM

Total Prezenti

46

Rezultate Grup De Vot

Grup

ABȚINERE "

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

22

2

USB

6

3

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

41 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

3 Abțineri

Arsu Alin-lonuț (USB), Ciceală Ana-Maria (USB), Ivan Florin (USB) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

JgjDA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

MM

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

1B11181

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

1DI


Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton-(-ESD-


UNR)-


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Fiorea Ancuta Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

Țiițn Rarii i-P.riatian (PRIT-I IMP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCT! II 11P H prv modificarea Hnt3rarii C.Q.M.B. nr. 5/17.01.2018

alde”

-1 ■ r. W ■' * !1?ț;,1?. T- i-

i ; DA

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

.PUNCTUl-J-lP.H.prv.modificarea HotărâriLC..G.M.B. nr. 5/17.01.2018

PMP”

Subiect Vot

PUNCTUL 1.1P.H.prv.modificarea Hotărârii C.G.M R. nr. 5/17.01.2018

PNL

,/ / _

/ /Pagina 6 din 8


■ DA- -

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

018

Rogin Marius

BBM

Subiect Vot

PUNCTUL 11 P.H.prv.modificarfia Hntararii ORMR pr, 5/17 01 ?Q1«

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL HP.H.prv.modificarea Hotărârii C.fi.M R. nr 6/17 01 7MB

USB"”

Nume

DA

Abținere

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

OSS8I

Bumbar Marian

■H

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

HMli

Grigorescu Florin

țWKa

Ivan Florin

■    X    '

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

ÎBSI8

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

---BUNCTJJL-12-PH.prv.-„Pasarelă-pietonală-ȘosJ3ucuEești^BloieșDEântâna-Miorița”-

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

' DA

iilSfeSI

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

22

2

USB

3

9

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

32 Voturi Pentru

ALDE, PNL, PSD-UNP

6 Abțineri

PMP, Arsu Alin-lonuț (USB), Berceanu Octavian (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB) 9 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

.........DA............

fes»

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

«swsSl

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

DO

Berceanu Octavian (USB)

a.....rcy.£<.

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

1811

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

?......■.......■

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

DA

/liflNEREl

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciur.ii Ciprian (PNI)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

ssis

Coțofană Liviu-Alin (USB)

mm

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

|;"’x §|j

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

W12S

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

ÎSSfil

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

sisiis

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X '

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

SISiSIB

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

S88I8IS

Munteanu Cristian Mihai (USB)

*

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

iKiii

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

T' X-s'XȚ,- 7

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

{H3 8

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

1 /

«25

ABȚINERE

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Jeodor_RaIuca-NicoIeta.(nSB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 12 PH.prv. „Pasarelă pietonală Șos. București - Ploiești - Fântâna Miorița11

ALDE

SjWi RKKR

IggMBI

Catana Claudiu-Daniel

«sas

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 12 PH.prv. „Pasarelă pietnnală Șns. Biir-iiraști - Ploiești - Fântâna Miorița"

PMP

abținere

abs^T"

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

,-x

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTULJ-2-PHprv. .„Pasarelă pietonală Șos, București - Ploiești - Fântâna-Miorița-

PNL

lumȘVT.Tîr-îî'-'-.-.T

K DA

j|

Bujduveanu Stelian

hei i

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

.18011

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 12 PH.prv. „Pasarelă pietonală Șos, București - Ploiești - Fântâna Miorița"

PSD-UNPR


Nume

DA^m

Absent

Amzăr Gheorghe

K.,

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

I18B818

Doicin Cristian Vasiie

Dragne Ileana-Daniela

.:T

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

■ ■.

« -.■ZiisSi-

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

ISSSS

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

■■

Subiect Vot

PUNCTUL 12 PPtprv^Pasarelăpietonală Șos, București - Ploiti - Fântâna-Mier-ița^

USB

ABȚINERE

igjjjgent '

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

; ■-

Ciceală Ana-Maria

7 .

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiufă Alexandru-Valeriu

HM!

Grigorescu Florin

i '

Ivan Florin

! ; '

Marinescu Sorin

: , -

Munteanu Cristian Mihai

ihh

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

UHU

IjBllill

Teodor Raluca-Nicoleta

1 - ■ ' !

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNETUi .13 PH.prv. imobilul situat în Municipiul București, str. știrbei Vodă nr. zu, sector 1

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

ăiiTîMiKttSp ai"

■ x •

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

22

2

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB 0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

DA

Absent ,

..............................

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

; OM1

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

SiHl!

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aureiian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

gbMi

Ciceală Ana-Maria (USB)

i *1? * J

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Gom„ănesc.u_Mlhai.(EN L)_


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-Ionuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)
IMj

DA

|Absent^

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

i i?

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

iKiSl

Subiect Vot

PUNCTUL 13 PH.prv, imobilul situat în Municipiul București, str. Știrbei Vodă nr. 20. sector 1

ALDE

DA

Catana Claudiu-Daniel

W i

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Raport Vot Ședință Extraordinară

Subiect Vot

PUNCTUL 13 PH.prv. imobilul situat în Municipiul București, str. Știrbei Vodă nr. 20. sector 1

PMP

ss ■

r w j

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 13 PH.prv. imobilul situat în Municipiul București, str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1

PNE-

OA

Bujduveanu Stelian

a»»

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconeșcu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

îăSSl

Olteanu Cristian-Marian

-j

Rogin Marius

- MUS!

Subiect Vot

PUNCTUL 13 PH.prv. imobilul situat în Municipiul București, str. Știrbei Vodă nr, 20. sector 1

PSD-UNPR

_

hm

Amzăr Gheorghe

*

Ardeleanu Mircea

IZ

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

7

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

cu.......

Ciudomirov Mihai Anton

C 'irp

Culea Marian Orlando

awfesiBS

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

ISIHS

Florea Ancuța Doina

I * •”

Gherghiceanu Florentina

L *

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

|g|||||gg§

Raiciu Anca Daniela

fOB

Sandulescu Nina

j - M •

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

:_i7:—

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 13 PH.prv, imobilul situat în Municipiul București, str, Știrbei Vodă nr, 20, sector 1

USB

gsfecjagB

Arsu Alin-Ionuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

l.’JL d

Coțofană Liviu-Alin

IOI1E3

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

x-a-;

i.liffieMJii

Teodor Raluca-Nicoleta

■Sfli

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda


Ar


Subiect Vot

________PUNCTUL 14 PH.prv.modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 42/23.02.2012.


Grup

JDA

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

22

2

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB 0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-Ionuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

v    -

Ciucu Ciprian (PNL)

IBBBt

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu-Mihai-(PNL)—


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Țugui Matei Ion (USB)

SI


Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 14 PH.prv.mndificarea Hntarâcii-G.fi.M R nr. 42/23.02.2012,

ALDE

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 14 PH.prv.modificarea Hotărâ»LCJ5JVLB^ni^42/23.0?.20.12,

PMP ~

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

352

Subiect Vot

RUJMG.TU.L 14 PH.prv.modificarea HotărâriLC.G.M..B.. nr. 42/23.02.2012,

PNL

Nume    I    OA

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

ylBiii

Deaconescu Cătălin-lonuț

* "'X

Kansou Hazem

’jp ‘US

Mărgărit Nicolae-Sorin

HPI ă

Olteanu Cristian-Marian

Sy 1

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 14 PH.prv.modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 42/23.02.2012

PSD-UNPR

iW* ■-

Amzăr Gheorghe

s—

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Wlni

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Bll®

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

.....'

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

HM

Untea Georgiana

iiiissi

Subiect Vot

PUNCTUL 14 Pld.pnt.modificarfia Hotărârii C.G.M.B.nr. 42/23.02.2042

USB


Num

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceaiă Ana-Maria

site

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

KMiii

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

sgigif^

Stroe Bogdan-Cristian

!■;</'

Teodor Raluca-Nicoleta

■H

Țugui Matei Ion

■BH

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH.prv.locuințe supraetajate, încadrat în clasa I de risc seismic, situat în str. Doamnei

Rezultat General Vot

Rezultate Grup De Vot

ii»»

^“Abținere

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

22

2

USB

11

1

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 46 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB 1 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

DA

E

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

MIM

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

liiill

Arsu Alin-lonuț (USB)

IBISl

Artimon Marian (PSD-UNP)

B ' I

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Iritam

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Steiian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-


UNP)-


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)Iabtinere


Absent


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)
Țugui Matei Ion (USB)

WMMI

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

IHiS

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH.prv.locuințe supcaetajate^-încadrat-în-clasa I de risc seismic, situat în str. Doamnei

ALDE

g-. ■

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

■■1

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH.pFVTlocuințe-supraetajate, încadrat în clasa I de risc seismic, situat în stn Doamnei

PMP

I1B3SI

Florescu Adrian Constantin

B5SE5

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH.prv.locnința supraetajate, încadrat în clasa I de-risc-seismiCr-situatîn str. Doamnei

PNL

Nume

:    DA

ijjjjlgnt'

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

088881

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

MBjjjg

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

wsisi

Rogin Marius

83 1

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH.prv.Inciiipțe-supraetajate, încadrat în clasa l-de risc-seismic, situat în str. Doaronei-

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL.15 PH.prv.locuințe supraetajate, încadrat în clasa I de risc seismic, situat-ta-str. Doamnei

Tjsb””

ABȚINERE

//'/Absenții

MmMM

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

x ■ /:

Coțofană Liviu-Alin

1 x

Gâdiuță Alexandru-Valeriu.

jjjjSfe I

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

LZ3Q

Munteanu Cristian Mihai

I ■ . S

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoieta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 10 PH.pi v.apiubaitîa laiifeloi de închiriere a spațiiiurdestinate birourilor din incita-sedi

Rezultat General Vot

ABȚINERE

7

fiu \:,y’„f

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

BSfiSSi

ObțÎSerO

nu

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

1

1

PSD-UNP

22

2

USB

1

10

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP 7 Abțineri

PNL, Berceanu Octavian (USB) 11 Voturi împotriva

USB, Ciucu Ciprian (PNL)

Rezultate Individuale

! . 0A

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

j II

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Sil

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

J DA J

abținere

yjjjjjj

Ijj^sent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

MO

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH.prv.aprobarea tarifelor de închiriere a-spațiilor destinate birourilor din incita-sedi.

ALDE


|irtnc>    '

Blgyi

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

Ionescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

«fii

Subiect Vot

PtJNCTIJI. 16 PH.prv.aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor destinate birourilor din incita sedi

PMP


Nume

DA

Ijgjjjj

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

JBB

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PHprv.aprnharfia tarifelor de înr.hirifirfi a spațiilor destinate hirnurilnr din incita sădi

PNL

IMnerB

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

W-

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH.prv.aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor destinate birourilor din incita sădi

PSD-UNPR


Absent

Amzăr Gheorghe

îiiisbi

Ardeleanu Mircea

biiisii

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

inliii

Circa Honorius-Edward

SBKS

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

.iislisil

Gherghiceanu Florentina

1 B-l1

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Hiyg

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

#11818

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

I $ g

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH.prv.aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor destinate birourilor din incita serii

USB

:ÂBTINERES

PROB

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

js. v ? :*

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

i’.    .    •

Ivan Florin

L    H

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

KM

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH.prv.achiziti. locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în admin

Rezultat General Vot

29

ABȚINERE

13

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

SBHSiW

DA

Absent

ALDE

2

2

PMP

2

2

PNL

3

2

3

PSD-UNP

22

2

USB

11

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP 13 Abțineri

USB, Ciucu Ciprian (PNL), Comănescu Mihai (PNL) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

SAbsent®

S,S«Ws»«SS’BWIiB8

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

>/<'    I

Arsu Alin-lonuț (USB)

llltttlilî

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

......'

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

------• ... _

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

ÎK5H8

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

l

gfSggjin

BkbținereI

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudnmirnv Mihai Anton (Pfil")-

UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Ws'Sî

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

*

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

r'W"*’??

9

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

r------

l K

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

l'-i

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

191

lonescu Andrei George (PMP)

.... * :

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

3X .;

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

SM

Marinescu Sorin (USB)

x

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

x

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

6

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

&U. x

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

ISW

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

SBWI

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

feill

HH IM!

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

CSEO

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

HH

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

T.,Xv .:882

Țugui Matei Ion (USB)

X

Tutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

rw

□ntea Georgiana (PSD-UNP)

JlliXSll

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH.prv.achiziti. locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în admin

ALDE

■kiîirn^ț- -

jLAbsenfc

fS sâaws»#•»

Catana Claudiu-Daniel

•31SE3

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

. 1?^J

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH.prv.achiziti. locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate Tn admin

PMP-

Mj

BHBE

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

■3

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH.prv.achiziti. locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în admin

PNL

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

x

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

____

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

[    j

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH.prv.achiziti. locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în admin

PSD-UNPR


ÎS1

llfggg

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

WSliSi

Artimon Marian

gj    1

Bădulescu Aurelian

BIOS

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

j

Circa Honorius-Edward

OBS!

Ciudomirov Mihai Anton

gihMi

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

s—

Dragne Ileana-Daniela

BB11S

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

B W

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Vaieriu-Nicolae

Țu{u Radu-Cristian

Untea Georgiana

Subiect Vot

EL1NCTUL17 PH.prv.achiziti. locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în admin

USB

MH3

Absent

Arsu Alin-Ionuț

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

x

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valerin -

■118!

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

iSHBt

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

x

Wring Roxana-Sanda

x

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH.prv,denunțarea unilaterală a Protocolului de colaborare încheiat între Clubul Sporti

Rezultat Generai Vot

Rezultate Grup De Vot

SSași

ALDE

4

0

PMP

2

1

1

0

PNL

6

2

PSD-UNP

22

2

USB

1

9

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Ivan Florin (USB) 10 Abțineri

USB, Florescu Adrian Constantin (PMP)

7 Voturi împotriva

PNL, lliescu Cătălin Lucian (PMP)

Rezultate Individuale

DA

[ Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

sg

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-Ionuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB) - -

- - x -

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bum bar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

HM

Ciceală Ana-Maria (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

iâSi

Ciucu Ciprian (PNL> -

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

iiiiiiii

Coțofană Liviu-Alin (USB)

oisii

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

1118

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

saa

Florescu Adrian Constantin (PMP)

• -

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

IBil

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

îSlSii

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

------ ------— -

MEflB

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

22!

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

JllElSIi

DA H

ABȚINERE

fll§L.sen

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

■'-'....X-T r

Țugui Matei Ion (USB)

' X %

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH.prv.denunțarea unilaterală a Protocolului de colaborare încheiat între Clubul Sportiv

ALDE

^?'"ba........

Absent ■

Catana Claudiu-Daniel

SBSSi

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Raport Vot

Nume Ședința_Ședință Extraordinară_ 9/6/2018 12:00:00 AM

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH.prv.denunțarea unilaterală a Protocolului de colaborare încheiat între Clubul Sportiv

PMP

Nume ~~

: °l!!8

ABȚINERE

NU

.........

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH.prv.denunțarea unilaterală a Protocolului de colaborare încheiat între Clnhul Sportiv

PNL

NU

Absent i

Bujduveanu Stelian

HH

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

11O1B

Deaconescu Cătălin-Ionuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

B -


Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Mliig

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Jlliljij

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea GeorgianaSubiect Vot

PUNCTUL 18 PH.prv.denunțarea unilaterală a Protocolului de colaborare încheiat între Clubul Sportiv

usb--

SBiSMHHMtaiR

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

•    X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

BHBSBBIS

Gâdiuță AIexandru-Valeriu__

Grigorescu Florin

X "I

Ivan Florin

zîf? 8

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

BlBjii

Stroe Bogdan-Cristian

1. 1

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

<rX.T

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTOt 19PH.prv.Paiteneriat federația de judo

Rezultat General Vot

SSSBSSiE/!iS8

T    37

ABȚINERE

9

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

fiMBi

Absent .

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

22

2

USB

9

2

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

9 Abțineri

USB

2 Voturi împotriva

Grigorescu Florin (USB), Marinescu Sorin (USB)

Rezultate Individuale

Nume

AETINtKE

ISIglf

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonut (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

. ......• „

i^-X "

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

§311

Bujduveanu Stelian (PNL)

JBBI11

Bumbar Marian (USB)

x

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Absenții

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

188888

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Ml

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătăiin-ionuț (PNL)

«■

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

.i.?.    -.•■r'r

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

IsSKr'î1

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

, . . .

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

HI

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

k - r ■

Zl'2.    . Z T

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

Ionescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

BM

ivan Florin (USB)

r* x,-

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

•• ■ "-lj

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

v’

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

asssss

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

'¥';Ț

Posircaru Ion (PMP)

I .    '

Radu Elena (USB)

■----------•

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

■M

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

L. S ;

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

DA'

^ABȚINERE:

fgf&DsentO

ikSWMKMlRj *JE5

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

leodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

iiisiiiiii?!

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 19PH.prv.Parteneriat federația de judo

ALDE

DA    Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 19PH.prv.Parteneriat federația de judo

PMP

..... DA    j

faâ&J

Florescu Adrian Constantin

i

lliescu Cătălin Lucian

MB®

lonescu Andrei George

llilM

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 19PH.prv.Parteneriat federația de judo

PNL

DA

a-“fiîîwwjr“a

i Absent; ț

Bujduveanu Stelian

«aaWa

Ciucu Ciprian

MS

Comănescu Mihai

J. •

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

r: i........

Mărgărit Nicolae-Sorin

{    Wsj

Olteanu Cristian-Marian

<........M

Rogin Marius

—aw

Subiect Vot

PUNCTUL 19PH.prv.Parteneriat federația de judo

PSD-UNPR

gjjjt

>:■

ÎS

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 19PH.prv.Parteneriat federația de judo

USB-

ggf®gil

Arsu Alin-Ionuț

X

Berceanu Octavian

X .

Bumbar Marian

\ - X

Ciceală Ana-Maria

'■ X,

Coțofană Liviu-Alin

gpj IO

Gâdiută Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

£x£-

Radu Elena

y

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

x

Țugui Matei Ion

X '

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH.prv.cooperare cu districtul Mivun din Republica Populară Chineză

Rezultat General Vot

DA    î

34

ABȚINERE

4

jjgjgh

Total Prezenti

43

Rezultate Grup De Vot

Grup    ... O

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

0

PNL

5

3

PSD-UNP

22

2

USB

4

6

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

34 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

4 Abțineri

Arsu Alin-lonuț (USB), Bumbar Marian (USB), Țugui Matei Ion (USB), Wring Roxana-Sanda (USB) 7 Voturi împotriva

USB, Posircaru Ion (PMP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

—■----------

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

HV'-Î

Chirică Petre (PSD-UNP)

lilllflfllflll

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)_

Ciucu Ciprian_(ENL)_


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)_

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasiie (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP^_

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP) Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP^

Neacșu Lazăr (PSD-UNP) Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP) Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP) Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP^

Stroe Bogdan-Cristian (USB)
;......da

ggais

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

I eodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

X '

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH.prv.cooperare cu districtul Miyun din Republica Populară Chineză

ALDE-

DA

^Absent !

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

>1811111

Voicu Ion Valentin

Tipărit: 9/6/2018 6:10:57 PM

/ / Pagina 4 din 8

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH.prv.cooperare cu districtul Miyun din Republica Populară Chineză

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH.prv.cooperare cu districtul Miyun din Republica Populară Chineză

PNE--

'' SI B Sfi S

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

■ ,

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

■B

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

mu

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH.prv.cooperare cu districtul Miyun din Republica Populară Chineză

PSD-UNPR-


Nume

DA

IIWibSs

Amzăr Gheorghe

«a»

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

•    i

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

MtfiaM

*

Circa Honorius-Edward

HiBigl

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

«■

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

HHHI

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

MM

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

safe?

Raport Vot

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH.prv.cooperare cu districtul Miyun din Republica Populară Chineză

USB--

jjggSjgB

Arsu Alin-lonuț

33 s

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

X

1 1

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

1

IBlBi

Grigorescu Florin

: ' ■

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

333T3

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

~J19B

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X<î

Wring Roxana-Sanda

xr.

Subiect Vot

PUNCTUL 2'IPH.prv.evenimentului religios Calea Sfintei Cruci, scara către Cer!

Rezultat General Vot

■xXlS/XSl--

ABȚINERE

4

Total Prezenti

36

Rezultate Grup De Vot

ggjjjgBjjf

BHMSSâ

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

3

5

PSD-UNP

22

2

USB

1

4

4

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 34 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Berceanu Octavian (USB)

4 Abțineri

USB

4 Voturi împotriva

Ciceală Ana-Maria (USB), Grigorescu Florin (USB), Ivan Florin (USB), Marinescu Sorin (USB)

Rezultate Individuale

DA

fBMjg

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-Ionuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

■ 1

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)_

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)_

Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB) Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP) Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP) Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP) Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP^

Stroe Bogdan-Cristian (USB)
dâ,\

jjjgjjjgj

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

.} - X-' "'«T

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 21PH.prv.evenimentului religios Calea Sfintei Cruci, scara către Ceri

ALDE--


|gjjg|

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 21PH.prv.evenimentului religios Calea Sfintei Cruci, scara către Ceri

PIOTP-

SBt ’    ' L '

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Raport Vot

Nume Ședința


Ședință Extraordinară

Subiect Vot

PUNCTUL 21PH.prv.evenimentului religios Calea Sfintei Cruci, scara către Ceri

PNt-----

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

EL

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

'■ ■ K 1

Deaconescu Cătălin-lonuț

iglBlBB

Kartsou Hazem

mBlM

Mărgărit Nicolae-Sorin

•* J

Olteanu Cristian-Marian

SB3SS

Rogin Marius

SSE5


Subiect Vot

PUNCTUL 21PH.prv.evenimentului religios Calea Sfintei Cruci, scara către Ceri

PSD-UNPR-

da

f Absent '

Amzăr Gheorghe

MMI!

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

MțlW

*

Chirică Petre

1 SPSS

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

0821

Doicin Cristian Vasile

BS®

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

BUF 1B

Raiciu Anca Daniela

E3IR3

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Nume Ședința


Raport Vot Ședință Extraordinară

Subiect Vot

PUNCTUL 21PH.prv.evenimentului religios Calea Sfintei Cruci, scara către Ceri

USB---

^abținere

jsĂbșenfl

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

î S88 ■'

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

1 '

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

|f -■

Grigorescu Florin

‘ ■

Ivan Florin

Marinescu Sorin

• > ' ' ' •

Munteanu Cristian Mihai

H\. ÂZ3

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Tipărit: 9/6/2018 6:11:41 PM

Pagina 8 din 8