Proces verbal din 19.04.2018

Proces verbalProces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19 aprilie 2018, ora 15.00

Ședința a avut loc în sala de Consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 54 din cei 55 de consilieri.

La ședință au participat următorii: doamna Gabriela Firea - Primar General al Municipiului București, doamna Georgiana Zamfir - Secretar General al Municipiului București, doamna Mariana Brod, Director Executiv - Direcția Asistență Tehnică și Juridică și domnul Adrian lordache, Director Executiv - Direcția Juridic.

7    J

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenți următorii: Teodor Raluca Nicoleta.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Vă rog să luați loc în sală ca să putem începe ședința.

Mai sunt colegi care nu au semnat și nu și-au ridicat cartelele? în spatele sălii, vă rog să luați loc și să faceți liniște.

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua, stimați invitați!

Deschidem lucrările ședinței de astăzi.

Am rugămintea la cei care sunt invitați și asistă la ședință, să o facă într-un mod civilizat și să nu intervină peste consilieri sau să ia cuvântul fără a li se da.

înainte de a intra pe ordinea de zi, dau cuvântul doamnei Primar General, pentru a ne prezenta ordinea de zi de astăzi.

Doamna Primar General al Municipiului București Gabriela Firea

Mulțumesc, domnule președinte!

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri generali!

Aș vrea să vă vorbesc înainte de începerea ședinței de Consiliu

General, despre câteva proiecte semnificative pe care le avem astăzi pe ordinea de zi, care vor fi dezbătute și sper votate.

Primul proiect despre care JșMdoh Șăxspun câteva elemente este cel privitor la situația pe care cred că'pTecunbaștem cu toții, că în spitaleîn general, mâncarea este puțină și de slabă calitate. Ne-am gândit, în afară de sumele alocate pentru dotarea tuturor spitalelor aflate în administrarea Primăriei Municipiului București, să creștem și această sumă, așa cum spuneam acum, ea fiind foarte mică. Pentru moment, în prima etapă, o vom majora cu 50%. Pentru a vă face fiecare în parte o imagine asupra sumelor pe care eu le consider foarte mici, existente până acum, și cât vor fi majorate, dați-mi voie să vă dau și câteva exemple.

Concret la Spitalul de Copii Gomoiu norma de hrană pe zi pentru pacienți între 0-3 a fost până acum sau este de zece lei și sperăm să ajungă la cincisprezece lei prin votul dumneavoastră, iar pentru copiii între 3-18 ani creșterea ar fi de la doisprezece la optsprezece lei.

La maternitatea Filantropia, pentru gravide și pentru lăuze alocația va crește în medie de la cincisprezece la douăzeci și doi virgulă cinci lei. Aceeași majorare de la cincisprezece la douăzeci și doi virgulă cinci lei se aplică și pentru pacienții cu diabet de la Spitalul Sfânta Maria, pacienții cu hepatită sau afecțiuni oncologice tratați la Spitalele Carol Davila, Cantacuzino sau Victor Babeș. Pentru pacienții de la Spitalul Foișor cu probleme ortopedice valoarea normei de hrană crește de la zece la cincisprezece lei. La Spitalul Victor Babeș pentru unele categorii de bolnavi cu afecțiuni mai grave, mă refer la TBC, HIV, SIDA, norma de hrană crește de la șaisprezece la douăzeci și patru de lei. Așa cum sunteți, sunt convinsă, de acord și dumneavoastră, hrana este extrem de importantă în tratarea afecțiunilor pacienților și chiar dacă nici prin această creștere cu 50% nu ajungem practic la o sumă mulțumitoare, dar este un pas important, este un început, pentru ca alimentația din spitale să fie una adecvată.

în paralel cu creșterea bugetelor pentru hrana pacienților din cele 19 spitale ale primăriei, vă informez că am stabilit ca toate aceste spitale să fie verificate, să fie controlate de către Corpul de Control al Primarului General, astfel încât să nu mai existe situații, până acum, într-adevăr, sporadice, dar au existat, în care unii membri din personalul acestor spitale furau practic alimente din ceea ce li se cuvenea bolnavilor, ceea ce nu este nici demn și nici legal.

Un alt proiect în legătură cu care doresc să fac câteva precizări este cel privind investiția și demararea unui proiect de reabilitare a rețelelor de termoficare. Așa cum știți, rețeaua de termoficare din Capitală este foarte îmbătrânită, ea datează de 30, 40, chiar 50 de ani, sunt foarte multe sincope, de ani de zile, nu de acum, și pierderi foarte mari pe rețea.

Prin votul dumneavoastră se va demara studiul de fezabilitate pentru primii 31 de km de rețea de țerQioțidșre care vor fi reabilitați, din cei 500 care sunt cuprinși în strategia pescar© împreună am votat-o

acum câteva luni de zile. Menționez faptul că vom reabilita 500 de km de rețea de termoficare, astăzi practic facem primul pas cu cei 31. Cheltuiala totală a acestui proiect fiind de 60 de milioane.

Un alt proiect în legătură cu care doresc să fac câteva precizări se referă la propunerea mea și, sper, votul dumneavoastră, ca Academia de Studii Economice care a împlinit anul acesta 105 ani de la înființare să primească un respect din partea Consiliului General prin declararea ca Cetățeni de Onoare ai Municipiului București atât a rectorului ASE, domnul Profesor Universitar Doctor Nicolae Istudor, cât si a Președintelui Senatului ASE, domnului Profesor Universitar Doctor Pavel Năstase.

Cred că Academia de Studii Economice are inclusiv printre dumneavoastră foști studenți, foști sau actuali profesori, în orice caz a dat elite și vârfuri ale intelectualității în domeniul economic din România și este una dintre universitățile cele mai apreciate și pe plan internațional.

De asemenea, având în vedere multiplele solicitări pe care le-am primit, în special la Direcția Cultură a Primăriei generale a Capitalei, din partea familiilor unor persoane decedate, unor personalități, mai bine spus, ale României, de a le fi recunoscute meritele și excelența în domeniul respectiv de activitate, la propunerea mea și prin votul dumneavoastră vom institui un titlu de excelentă care se va acorda

J

postmortem personalităților României, deci și ale Capitalei țării, în diferite domenii de activitate.

Primele astfel de titluri de excelență vor fi acordate doamnei Ionela Prodan, doamna cântecului popular românesc și doamnei Carmen Stănescu, o actriță pe care am iubit-o și am apreciat-o cu toții.

Dumnezeu să le odihnească în pace!

în final, dar nu în ultimul rând, aș vrea să fac doar o foarte scurtă mențiunea cu privire la un subiect care este foarte aprig dezbătut în ultima perioadă, cel privind înființarea holdingului municipal al Capitalei, cu cele 20 de companii municipale pe modelul capitalelor europene Viena, Praga Madrid, Paris, Londra, dar și pe modelul altor municipii importante din tară, unele dintre ele chiar fiind conduse de către primari PNL.

Declar în fața dumneavoastră că nu voi mai răspunde atacurilor, criticilor nejustificate și chiar a cuvintelor ofensatoare la adresa mea, vreau să îmi concentrez întreaga mea activitate pentru ca cetățenii din București să aibă un trai decent, așa că astăzi împreună cu juriștii am redactat deja cererea de chemare în judecată a domnului europarlamentar Cristian Bușoi, președinte PNL București, pe care noi

Dacă nici astăzi nu vor fi votate proiectele care se referă, practic, la companiile municipale, mâine dimineață vom depune această cerere de chemare în judecată.

în același timp fac apel public la toate instituțiile de cercetare și de anchetă ale Statului: DNA, DIICOT, Curtea de Conturi, Poliție, Parchete, absolut toate și le transmit rugămintea de a trimite misiuni de control, de verificare, cercetare si anchetare a tuturor celor 20 de societăți înființate potrivit legii de către Primăria generală pentru a spulbera, odată pentru totdeauna, aceste acuzații total nefondate și nejustificate din partea opoziției din Consiliul General.

Mai mult decât atât, vom pune la dispoziție calculele reale, adevărate, nu cele care au fost transmise în spațiul public, informații toxice neadevărate, privind tarifele și prețurile practicate de către companiile municipale.

Nu găsesc normal, ca în An Centenar, eu să răspund la răutate cu răutate, la nedreptate cu nedreptate, ci vom apela la legislație și la instituțiile statului.

Fac, de asemenea, precizarea că ani de zile, până la ședința anterioară a Consiliului General, Primăria Capitalei a lucrat în ilegalitate, pentru că de ani de zile în România avem un cadru legislativ pentru delegarea serviciului pentru utilitate publică, legislație care nu a fost aplicată și respectată de către Primăria Capitalei, culmea, care ar trebui să fie fanionul administrației publice locale centrale.

în toată țara serviciile publice au fost delegate, iar Bucureștiul a rămas pe ultimul loc și acum stăm să negociem dacă respectăm sau nu legislația în vigoare.

Și, în final, pentru că au fost mulți colegi jurnaliști care au dorit informații în legătură cu proiectul privind amplasarea mai multor cișmele în Municipiul București, vreau să vă spun că îmi face o deosebită plăcere să demarăm deja unul dintre proiectele care au fost propuse de către bucureșteni. Așa cum știți, am demarat anul trecut o propunere care a fost denumită „Propune pentru București”. Așa cum știm, au fost selectate 20 de proiecte, cel privind amplasarea de 50 de cișmele publice în zonele cele mai aglomerate, practic va demara în perioada următoare. Mă refer aici la stații RATB, lângă școli, biserici sau în alte locații unde au loc evenimente publice.

Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră, vă urez mult succes, Doamne ajută!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Vă mulțumim, doamna Primar General!    /

în continuare, dau cuvântul doamnei Secretar General pentru a ne comunica prezența și a supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare.

Doamna Secretar General al Municipiului București Georgiana

Zamfir

Mulțumesc, bună ziua!

Avem o prezență de 51 de consilieri.

Supun la vot procesul-verbal încheiat în data de 28 martie.

Vă rog, votați.

Vă rog să introduceți toate cartelele de vot, avem două cartele neintroduse în sistemul de vot.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Avem doi colegi care au băgat cartelele și nu le-au introdus corect? în sala de ședință a venit domnul consilier Artimon Marian.

Doamna Secretar General Zamfir Georgiana

Cu 45 de voturi pentru, 6 abțineri, 1 vot împotrivă, procesul-verbal a fost aprobat.

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim, doamna Secretar General!

în continuare am să vă fac câteva propuneri legate de ordinea de zi.

Vă rog, puțină liniște în sală.

în primul rând, propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 35, respectiv împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui acord-cadru de parteneriat instituțional între Consiliul Local al Sectorului 1 și Municipiul București pe de o parte și Camera de Comerț și Industrie a României și S.C. Romexpo S.A., pe de altă parte, în vederea realizării unor investiții corespunzătoare exploatării în comun a Pavilionului A (Cupola) din cadrul Centrului Expozițional Romexpo.

Deci, am propus scoaterea de pe ordinea de zi. Aveți ceva de.... Da, cu acordul inițiatorului. Dați-mi înapoi, că asta voiam să întreb. Mi-ați luat-o înainte. Este inițiatorul, domnul viceprimar.

Vă rog, domnule Țugui. Scurt ca să știu ce...
Domnul Consilier Țugui Matei Ion

în iulie anul trecut votam cu toții o solicitare către Guvern pentru a obține Romexpo și voiam să întreb executivul dacă știe ce s-a mai întâmplat cu această solicitare, pentru că are legătură direct cu această solicitare.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando Am înțeles. Ați zis să întrebați executivul, întrebați executivul.

Acum suntem la....

Domnule viceprimar, vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu retragerea acestui punct de pe ordinea de zi?

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Da.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă mulțumesc! Dumnealui a semnat expunerea. Vă rog, puțină

liniște în sală.

Supun la vot scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 35.

Vot, vă rog.

Cu 50 de voturi pentru, 0 abțineri, 1 vot împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 37, proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București de a hotărî asocierea cu Fundația „Freedom House Inc” - Filiala București.

Domnule viceprimar, ca inițiator, vă rog... apăsați pe...

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Da, sunt de acord.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă mulțumim.

Vot pe propunerea de scoatere a punctului 37.

Cu 43 de voturi pentru, 1 abținere, 8 voturi împotrivă, propunerea a fost aprobată.    ....    ..    r
în continuare vă propun introducerea pe ordinea de zi a câtorva puncte suplimentare, respectiv:

Vă propun introducerea la punctul 2 de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București a domnului prof.univ. dr. Nicolae Istudor, rector ASE.

Vot pe propunerea de introducere.

Cu 39 de voturi pentru, 1 abținere, 11 voturi împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Propun introducerea la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului prof. univ. dr. Pavel Năstase.

Da, domnule consilier Gâdiută.

1    J

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc!

J

Conform Legii nr. 215 art. 43, suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente care nu pot fi amânate până la ședința următoare și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Aș vrea să vă rog să-mi spuneți care este urgența acestui proiect și de ce nu poate fi amânat până la ședința următoare.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, o să primiți răspunsul de la inițiatori.

Vă mulțumesc.

f

Vot pe propunerea făcută de introducere la punctul 3.

Cu 35 de voturi pentru, 3 abțineri, 14 voturi împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Propun introducerea la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind sistemul de acordare de distincții la nivelul Municipiului București.

Vot, vă rog.

Cu 35 de voturi pentru, 5 abțineri, 11 voturi împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Propun introducerea la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind acordarea Titlului de Excelență în domeniul artistic doamnei Ionela Prodan.

Vot, vă rog.

Cu 37 de voturi pentru, 11 abțineri, 2 voturi împotrivă, propunerea a fost aprobată.
Propun introducerea la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind acordarea Titlului de Excelență în domeniul artistic doamnei Carmen Stănescu.

Știu întrebarea, domnule Gâdiută. Da, o știu, este aceeași.

Vot pe proiect, vă rog.

Cu 37 de voturi pentru, 8 abțineri, 5 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Propun introducerea la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 395/2016 și aprobarea studiului de oportunitate „Achiziționare tramvaie și echipamente necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe liniile 1,10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55”.

Vot pe propunere.

Cu 47 de voturi pentru, 4 abțineri, 0 voturi împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Propun introducerea la punctul nr. 41 de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Casei Artelor „Dinu Lipatti”.

Vot


Cu 32 de voturi pentru, 7 abțineri, 13 voturi împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Propun introducerea la punctul nr. 43 de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE) în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București - „ASE 105”.

Vot pe propunere.

Cu 37 de voturi pentru, 12 abțineri, 1 vot împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Vă supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa.

în urma introducerii proiectelor pe ordinea de zi, aceasta va fi

renumerotată.

Vă rog să verificați dacă ati votat toti.

Cu 31 de voturi pentru, 12 abțineri, 9 vot împotrivă, ordinea de zi a fost aprobată.    /    ,

Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

9

Domnul consilier Deaconescu, vă rog.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte.

O să susținem proiectul, este necesar, dar ar trebui spuse niște lucruri aici. în primul rând ar trebui spus că mulțumim din inimă partidului. Dacă vă uitați la pagina 3 din 4 din raportul de specialitate vedeți că inflația generată de guvernarea PSD cu cele trei guverne ale sale înseamnă un efort suplimentar de 5,5 milioane de lei, pentru 7 luni, de la bugetul municipiului București. Deci bucureștenii vă mulțumesc pe această cale și plătesc 5,5 milioane de lei pentru incompetența guvernelor PSD. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnule viceprimar, vă rog.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnule Deaconescu, este adevărat că trebuie din când în când să vă alăturați în cuget și în simțiri față de partid. Dar, așa cum știți, și știți, această chestiune nu are legătură cu nici o susținere. Fondurile sunt evidente... ascultați-mă puțin, de ce sunteți rău? Era unul dintre motivele care stăteau la bază și trebuiau luate în calcul, dar nu înseamnă că venim să suplinim... ce? Este un segment determinat, haideți să ne uităm așa cum sunt... la locul lui.

Domnul Președinte de ședință - Culea Orlando Marian

Da, vă mulțumim.

■ »

Vă rog, cei din spate, care stați în picioare, puțin mai încet, vă rog frumos, puțin mai încet.

Vot pe proiectul cu numărul 1, proiect de hotărâre privind majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Cu 52 de voturi pentru, 0 abțineri, ,0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.


Punctul 2, proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului profesor universitar Doctor Nicolae Istudor rector ASE.

Da, doamna consilier, vă rog.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Domnule președinte, eu înțeleg că ASE-ul este o instituție importantă în București, în fine, dar cei doi domni Istudor și Năstase eu nu știu prin ce s-au remarcat, în afară de faptul că unul e rector și celălalt e șeful Senatului, deci înțeleg să... într-adevăr să recunoaștem meritele Academiei de Științe Economice, dar atât, deci noi vom vota împotrivă.

Domnul Președinte de ședință - Culea Orlando Marian

Vă mulțumim.

Am înțeles, este o propunere a unor colegi așa că, vă rog domnule viceprimar.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Da, bine, acum dumneavoastră vă dați seama ce inepție a spus doamna Wring, adică un conducător de Universitate care este la nivel internațional apreciată, care dă aproape 45% din economiștii României, doar pentru simplul fapt că eminența, doamna Wring, nu înțelege să aibă o înțelegere de tip politic cu dumnealor nu e bine. Mai mare râsul, doamna Wring, și mai umblați și pe la Londra și din când în când și pe sub poduri.

Domnul Președinte de ședință - Culea Orlando Marian

Mulțumesc.

Domnule consilier Olteanu, vă rog.

Haideți, puțină liniște vă rog, ca să înaintăm, domnule consilier Olteanu vă rog.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

îmi pare rău să iau cuvântul după acest schimb de replici care nu

fac cinste domnului Viceprimar.

Grupul PNL apreciază activitatea ASE, noi vom vota, domnule Viceprimar, problema este în felul următor, eu cred că ar fi normal și vom face și noi asta, ar fi normal ca acest gest să fie făcut și față de Universitatea București, care este în mod clar o instituție cel puțin la fel de prestigioasă ca și ASE-ul. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gulea Marian Orlando

Vă mulțumim, domnule


Z,-

Vot pe proiectul cu numărul 2, proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului profesor universitar Doctor Nicolae Istudor rector ASE.

Cu 39 de voturi pentru, 1 abținere, 11 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 3, proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Profesor Universitar Doctor Pavel Năstase.

Vot, vă rog.

Cu 40 de voturi pentru, 2 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 4, proiect de hotărâre privind sistemul de acordare de distincții la nivelul municipiului București.

Da, domnule consilier, vă rog.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte!

Cât am avut timp să văd proiectul care, apropo, nu a fost în transparență decizională, deși are caracter de dezbatere publică, trebuia pus în transparență decizională, așa cum spune legea. Cât am văzut am observat că cereți în noul regulament ca pentru orice propunere pentru titlul de cetățean de onoare să venim cu o copie după buletinul persoanei respective și un CV în original oare ce o fi însemnând asta cu CV-ul original, poate ne și explicați și pentru titlul de excelență cu o copie după certificatul de deces. Mă întreb dacă chiar sunt necesare aceste acte sau doar facem... doar birocratizăm și mai mult procesul de luare a deciziilor de aici. Vă mulțumesc !

J

Domnul Președinte Marian Qrlando Culea

Da, domnule consilier, vă rog!

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte!

Voiam să menționez două aspecte. Primul aspect: am primit aceste proiecte după începerea ședinței, deci am primit pe mail proiectele la ora 15:03, 15:04, 15:05. Este vorba despre acest proiect și următoarele două proiecte. Mi se pare incredibil să primești proiectele după ora la care este convocată ședința Consiliul General. Iar al doilea aspect este vorba despre legea 215 articolul 43, cum am menționat și anterior, la acest articol se specifică foarte clar suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru proj^me urgentecarenu^dt^fi amânate până la ședință următoare și numai cu votul majorității consilierilor prezenți. într-adevăr ați avut majoritatea consilierilor prezenți dar aș vrea să-mi oferiți în scris răspunsul la întrebarea : care este urgența acestui proiect și a proiectelor de la punctele 2 și 3 precum și punctele 5 și 6, punctele cu cetățenii și punctele cu acordarea titlurilor de excelență, de ce nu au putut fi amânate până la următoarea ședință ? Aștept răspuns în scris.Domnul Președinte Marian Orlando Culea

Vă mulțumim!

Domnul consilier Țugui, vă rog !

Domnul Consilier General Matei Ion Țugui

Era o întrebare pentru domnul prefect. Din ce moment intră în vigoare hotărârile Consiliului General?

Domnul Președinte Marian Orlando Culea

Vă spun eu. După ce sunt comunicate la Prefectură.

Domnul Consilier General Matei Ion Țugui

Am înțeles. Și atunci cum putem să votăm în baza unei hotărâri votate azi, următoarele două hotărâri? Din moment ce nu au fost comunicate la Prefectură?

Domnul Președinte Marian Orlando Culea

Se poate. In aceeași ședință se poate.

Domnul viceprimar, vă rog!

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu

Colegului dinainte vreau să-i răspund. Avem aici în sală niște reputați senatori care s-au mânjit cu drept și ar putea să vă spună că acelea nu trebuie să fie cumulativ îndeplinite, trebuie una din ele...

Domnul Președinte Marian Orlando Culea

Domnule viceprimar, haideți să încetăm ca să nu provocăm pe nimeni.

Bun, supun la vot proiectul cu numărul 4, proiect de hotărâre privind sistemul de acordare de distincții la nivelul municipiului București.

Cu 32 de voturi pentru, 1 obținere, 20 de voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.a"


12


Punctul nr. 5 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Excelență în domeniul artistic doamnei Ionela Prodan.

Vot, vă rog.

Cu 38 de voturi pentru, 8 obțineri, 3 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 6, proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Excelență în domeniul artistic doamnei Carmen Stănescu.

Vot.

Cu 41 de voturi pentru, 9 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 7, proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și tarifele serviciului la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat al municipiului București către Compania Municipală Parking București S.A.

Da, doamna consilier, vă rog.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Niciunul dintre aceste proiecte de hotărâri prin care bunurile care de fapt aparțin bucureștenilor, vor trece în gestiunea unor companii municipale netestate de piață, companii care sunt conduse de niște oameni, eu cel puțin, din ce am văzut, nu știu ce îi califică sau chiar îi recomandă. Nu, ce îi recomandă, știu. Ce îi califică, nu știu. Ce îi recomandă este probabil relația cu partidul care se află la guvernare. Noi considerăm că este un risc mult prea mare pentru bucureșteni și faptul că astăzi vom vota împotrivă, nu înseamnă că aceste companii nu vor putea funcționa. Ele au angajați cu salarii peste medie, au spațiu, unele și-au achiziționat deja bunuri, au tot ce le trebuie ca să acționeze pe piață liberă, să participe la licitații, să se testeze. Și dacă într-adevăr sunt la nivelul companiilor din mediul privat, vom avea probabil niște servicii la finalul acestei perioade de testare, vor putea atunci să vină și să ofere servicii bucureștenilor. Dar în acest moment este un risc mult prea mare pentru bucureșteni să înstrăineze bunurile care de fapt le aparțin. Deci vom vota împotrivă. Și vreau să mai spun ceva, e foarte important ca cei care ne ascultă, este un vot de două treimi. Deci el nu va trece dacă și colegii noștri de la PNL vor vota la fel.

Domnul consilier Olteanu, vă rog.

Haideți, puțină liniște, mai avem doi colegi.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

De fiecare dată, o să îmi rog toți colegii să nu mai sufere de grija

PNL; PNL și-a spus poziția și acum un an de zile, am făcut-o și la ședința trecută și o mai spun o dată și de câte ori vreți și dincolo de discuții din acestea juridice, instanță, persoane care nu sunt in Consiliul General, și așa mai departe. Deci, repet: PNL nu a considerat că este normal să înființeze 20 de societăți comerciale. Am solicitat de acum un an de zile să existe o dezbatere publică, să vedem exact pe ce domenii avem nevoie de societăți comerciale și pe ce domeniu este mai bună administrația actuală. Nu s-a întâmplat asta, majoritate a decis și ați înființat 20 de societăți comerciale care există fizic. De un an de zile vă cerem și o s-o facem în continuare pentru că asta este activitatea oricărui consilier general, vă cerem ca activitatea lor să fie publică, să fie cunoscută de toți cetățenii. în sensul acesta, în câteva zile, voi propune un proiect de hotărâre inițiat de grupul PNL care vizează exact acest lucru, o chestiune de bun simț în care sunt convins că veți fi de acord cu toții și anume că cele 20 de societăți care există împotriva voinței noastre, dar potrivit voinței majorității, trebuie să răspundă trimestrial în fața cetățenilor pentru că funcționează pe baza împrumutului dat de Consiliul General, deci pe banii catățenilor. Asta nu se întâmplă astăzi, nu avem nici un raport de la niciuna dintre ele, cele mai multe site-uri ale acestor societăți nu funcționează, apar în continuu că sunt în construcție; ca atare, nu este normal ca și consilierii generali și cetățenii să desfășoare activități din astea de ziarist, de detectiv, de polițist - să căutăm date despre ceva ce trebuie să fie public.Ca atare, astăzi, nu avem cum să votăm așa ceva sub nicio formă. Nu ați făcut nici un demers de un an de zile să faceți lumină în activitatea celor 22 de companii. Ca atare, nu putem să votăm sub nicio formă aceste proiecte de hotărâre, cele 3 de pe ordinea de zi. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Vă mulțumim și noi.

Mai avem o intervenție după care o să dau cuvântul persoanelor abilitate pentru a vă da explicații legate de acest proiect.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule Președinte.

Observ că în preambulul hotărârii este invocată Ordonanța de Guvern 71/2002 si e, cumva, de datoria mea să vă reamintesc ceea ce a spus și data trecută și anume că există-în această ordonanță un articol 13 alin 7 care ne spune explicit: contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit obligatoriu de următoarele anexe- caietul de sarcini, regulament, inventarul bunurilor, procesul verbal de predare-preluare. Ceea ce ați inventat data trecută prima dată să aprobăm delegarea după aia să aprobăm inventarul și tarifele o să vedem de la unul dat și procesul verbal de predare preluare nu stă în picioare în fața legii. De asemenea, la pagina 24 din 27 la Anexa de fundamentare a costurilor este folosit un simbol care se numește ron; vă reamintesc că în România unitatea monetară este leul românesc și nu ron-ul, ron-ul e doar un simbol, iar prețurile trebuie exprimate în lei, nu în roni. De asemenea, tariful lunar pe care îl calculați acolo adică costurile totale ale noii companii pentru un loc de parcare sunt de circa 7000 de lei.

De asemenea, tariful lunar, care îl calculați acolo, adică costurile totale ale noii companii, pentru un loc de parcare sunt de cca 7 mii de lei. In același timp, propuneți un tarif de 2,1 lei fără TVA, care dacă l-am înmulți cu numărul de ore dintr-o lună, 720 de ore dintr-o lună, n-am reuși să acoperim costurile pentru un loc de parcare, cred că este totuși, o eroare de calcul. Vă mai semnalez o eroare materială în tabelul de la Anexa 1 cu lista bunurilor, poate vă confirmă și domnul Viceprimar, nu există Legea 213 din anii 2019 până în 2084. Există o singură Lege 213, care are incidență în acest caz, din 1998.

Vă solicit un pic să fiți mai riguroși, să corectați tabelul de la Anexa 1, începând cu poziția 174 și până la final. Probabil, cel care l-a completat nu a știut cum funcționează XL-ul, și am ajuns cu Legea 213 în anul 2084, poate că anticipați cumva ce se va întâmpla până atunci.

Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim!

Invit pe doamna Speranța Cliseru, pe doamna Raluca Bărgăunaș și domnul Marius Coajă, ca să vă dea explicații legate de acest proiect, si ca să vă lămurească, mai clar.

I    1

Doamna Speranța Cliseru, Consilier al Primarului General

Ca să începem cu începutul, municipiul București este singurul municipiu din România care nu a delegat niciodată, și după cum merg lucrurile, vedem că nu vrea să delege serviciile publice, condiție obligatorie a prestării acestor servicii, deci, nu respectă legea, nici Ordonanța 71 din 2002 și nici Legea 51 din 2006, ambele sunt prinse în acquis-ul comunitar, au fost votate înainte de aderare, au fost condiții la aderare și au și legi speciale pentru fiecare serviciu public în parte.

Există și regulamente, domnule Deaconescu, dacă le citeați, dar nu trebuie să citiți numai din corpul legii, că regulamentul și normele sunt foarte interesante și acolo găsiți toate amănuntele.
Cu privire la necesitatea și oportunitatea delegării, nu cred că este

cazul să explicăm acum de ce sunt necesare, pentru că serviciile publice

până acum, așa cum a înțeles conducerea și Consiliul General în anii

trecuți, să    presteze    în    municipiul București, au    fost    lipsite de

transparență, chiar opace. Nu știu dacă dumneavoastră până acum știați

care sunt    bunurile    pe    care le administrează?    Nu    știu dacă

dumneavoastră stiati care sunt costurile reale? care sunt veniturile si » » »

care sunt cheltuielile? Vă mirați acum, sunteți stupefiat că este 2 lei, că este 3 lei, dar până acum de unde știați cât este? Că nu v-a interesat niciodată până acum că stau trei parcagii și bagă banii în buzunar și se îmbogățesc unii și alții sub ochii dumneavoastră, că și dumneavoastră circulați, probabil că aveți și permis de parcare și nu plătiți parcarea. Deci, vă rog frumos să fiți foarte atent și să respectați legea, că legea spune că trebuie să delegăm. Care este diferența între modelul actual și modelul legal, pe care noi trebuie să-l... da, nu vă agitați, că vă explic imediat. Deci, diferența este că, la începutul anului, dumneavoastră, cu mânuța dumneavoastră, cu cartela, apăsați cu degetul pe un buton și aprobați un buget la Administrația Străzilor și pe urmă nu mai știm ce se mai petrece pe acolo, dânșii fac licitații, cheltuie banii cum vor, umblă, fac, dreg.

Și la sfârșitul anului fac un exercițiu de execuție bugetară pe care iarăși iar cu mânuța dumneavoastră, domnule Deaconescu, băgați cartela și apăsați pe buton și îl aprobați. Habar n-aveți ce fac ei pe acolo. Diferența pe care o propune legea și pe care noi vrem s-o respectăm este că acum avem un contract între părți, până acum nu aveam un contract între părți, care trebuie respectat, avem indicatori de performanță, avem caiet de sarcini, avem reguli, avem tarife care pot fi modificate și verificate și schimbate ori de câte ori este necesar și putem verifica si, lunar, societatea vine si face un decont, unde dovedește cu acte în regulă unei echipe de control și unui control financiar preventiv ce a făcut el în luna respectivă și abia după aceea primește banii, nu primește banii cu larghețe de la începutul anului și face el ce vrea cu ei. Deci dacă dumneavoastră vreți să continuați si criticați că nu sunt site-

»    J »    J

uri, dar ce site-uri aveați până acum la Administrația Străzilor sau la ALPAB, ce site-uri aveați? Erați mulțumiți cu ele? Vreți să ne întoarcem în timp? Sunteți tineri, eu cred că și dumneavoastră vreți să vedeți lucrurile că merg mai bine în acest oraș, nu să le frânați. Este rușinos că tocmai dumneavoastră invocați asa ceva, când am crezut că fiind tineri, veți dori să adoptați un model de succes din alte orașe și din alte țări. Dumneavoastră, de fapt, sunteți mai nai decât erau cei de pe vremea comuniștilor. Da, dumneavoastră sunteti într-adevăr foarte comuniști fiindcă doriți opacitate, cheltuirea banului discreționar de către niște prieteni poate de-ai dumneavoastră, poate își pierd contractele, cine știe ce avocați care erau prieteni cu domnul Bușoi sau cine știe cu cine și de aici e supărarea. Că știe toată lumea, nu trebuie să... scrie în presă, e public, puteți să aflați dacă dați pe Google. Deci vă rog frumos, numai pentru dumneavoastră am vorbit, îi respect pe ceilalți consilieri generali, sunt convinsă că numai faptul că poate că nu au înțeles ce înseamnă servicii publice și delegarea lor pentru că până acum n-a existat în București, îi îndeamnă pe unii consilieri generali să nu voteze, numai că n-au înțeles. Noi vom încerca să mai explicăm tuturor ce înseamnă această legislație și sunt convinsă că o vor înțelege. Dar dumneavoastră aveți interesul să nu se facă nimic, ceea ce este foarte grav. Mulțumesc.Domnul Președinte de ședință Culea Orlando Marian

Vă mulțumim si noi.

»    J

Mai aveți explicații de...? Domnule consilier Ciucu, vă rog.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Da, este incredibil tupeul prin care o angajată a Consiliului General se prezintă în fața colegului meu și al consilierilor cu un discurs politic și tine astfel de discursuri.

Domnul Președinte de ședință Culea Orlando Marian

Am înțeles. Aveți ceva pe proiect?

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Da, am ceva pe proiect. Și aș vrea să-i spun doamnei Clișeru care este membră în consiliul de administrație, sau Cliseru, cum o cheamă. Știți ceva, ați lăsat-o să vorbească, lăsați-mă să vorbesc, sunt consilier general, am acest drept să vorbesc pe acest punct de vedere, pe acest punct pe ordinea de zi, cât timp vreau eu. Atunci de ce vorbiți peste mine? Tăceți din gură și ascultați-mă ce am de zis.

Domnul Președinte de ședință Culea Orlando Marian

Tăceți dumneavoastră din gură. Haideți.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Cum adică să tac din gură, este dreptul meu constituțional ca să vorbesc de la acest microfon, da? Așa. Este prezentă în două consilii de administrație.

Domnul Președinte de ședință Culea Orlando Marian

Da, vă rog. Vot pe proiect, mai aveți ceva de explicat? Doamna

Raluca Bărgăunaș, vă rog. Mai aveți ceva în plus? Domnul consilier Poșircaru, vă rog.

Domnul Consilier Poșircaru Ion

Bună ziua.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mai apăsați o dată, vă rog.

Domnul Consilier Poșircaru Ion

O întreb pe doamna care ne-a prezentat situația mai devreme să ne spună numărul total al locurilor de parcare.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnul... Doamna Raluca Bărgăunaș...

Domnul Consilier Poșircaru Ion

Nu dumneavoastră. Doamna care a vorbit.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Păi e același lucru, sunt toți trei care explică.

Doamna Director General a Direcției Generale Dezvoltare si

Investiții Bărgăunaș Raluca

Bună ziua, în momentul de față există 39 de mii de locuri de parcare din care 8 mii de locuri de parcare au aviz CTC, dintre care, în momentul de față, sunt exploatate doar 2500.

Domnul Consilier Poșircaru Ion

Mulțumesc frumos.

J

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă mulțumim si noi.

Domnul Ciucu, haideți vă rog frumos să aveți un limbaj civilizat. Eu v-am permis să vorbiți. Deci nu, nu. Eu v-am respectat. Cu mine nu vorbiți cu “taci din gură și ascultă-mă” și “alo, psdu’ ”. Vă rog foarte mult! Vă dau cuvântul cu condiția să aveți un limbaj civilizat și să fiți coerent.

Nu vă certati cu mine!

»
Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Dați-mi cuvântul! Așa, mulțumesc. Ca să-i răspund doamnei Clișeru care a avut mai devreme... Cliseru, care a avut un discurs politic si nu un discurs tehnic, la obiect. N-aveti de unde să stiti care e cel mai bun preț și care sunt cele mai bune servicii dacă nu desfășurați o procedură de atribuire competitivă. Faptul că dumneavoastră veți delega sau intenționați să delegați către propria companie niște servicii, în lipsa unei competiții transparente deschise pe care tot primăria, nu PNL, nu Bușoi, o organizează, deci tot Firea o organizează sau aparatul primăriei, în lipsa acestei proceduri, nu aveți de unde să știși că dumneavoastră veți oferi cele mai bune servicii din punct de vedere al calității și din cele mai bune prețuri din punctul de vedere al eficienței economice. Atât de simplu. Da? Asta este ceea ce noi negăm la acest model si nu este un model ca la Viena, ca la Lisabona si ca la ce am mai auzit eu aici mai devreme. Este un model feudal pentru că le-ați populat cu oameni de casă și pe facebook am pus deja și PSD-ișttii pe care i-ați pus, printre care și dumneavoastră, că sunteți în două Consilii de Administrație prezentă. Da? Nu ați făcut concurs conform ordonanței 109, nu respectați legislația privind guvernanța corporativă și așa mai departe. Le-ați politizat și noi v-am demascat. Ăsta este adevărul. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim si noi.

»    J

Doamna director vă rog.

Doamna Director General a Direcției Generale Dezvoltare si

Investiții Bărqăunas Raluca

In ceea ce... legat de afirmația făcută mai devreme, vă asigur că se respectă în totalitate toate prevederile legale. Așa cum am spus și în celelalte ședințe de consiliu, atâta timp cât legea achizițiilor permite explicit atribuirea către societățile primăriei, nu înțeleg de ce afirmați în continuare că este ceva ilegal? Ba mai mult de atât, respectăm întru totalitate Legea achizițiilor. Citiți, vă rog frumos, articolul 31 din Legea 98, articolul 47 din Legea 100, vă rog foarte mult și, de asemenea, vă rog frumos, citiți și Regulamentul prin care se fac aceste atribuiri către societăți. Așa cum v-am spus și în celelate ședințe, sunt identice procedurile cu cele ale unei licitații deschise.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando Vă mulțumim. Domnul Marius Coajă, legat de tarife, vă rog frumos.

Chiar dacă atingeți și următorul proiect.Domnul Director al Companiei Municipale Consolidări S.A. Marius

Coajă

Buna ziua. La fel cum și dumneavoastră v-ați întrebat, așa am făcut și eu legat de aceste tarife și am vrut să aflu de la companii cum au ajuns la prețurile respective. Conform Hotărârii de Guvern 907 care a venit și a adăugat anumite articole Hotărârii de Guvern 28, conform ordinelor Ministrului Finanțelor Publice, 863 și 10.10 din 2004, aceste prețuri sunt formate din mai multe componente. Puteți găsi în mai multe formulare, dau exemplu formularul numărul 3, un preț este compus din transport utilaj, manoperă și material. La început, aceste companii, neavând încă licitațiile făcute pentru materiale și pentru utilaje, vin conform legii, fac un sondaj de piață cu câte trei oferte pe fiecare articol, și-au venit în fața dumneavoastră, a Consiliului General și a AMRSP-ului și au depus aceste tarife. Aceste tarife vor fi reglementate ulterior, imediat cum achizițiile publice ale companiilor vor fi făcute. Azi am cerut în piață un preț pentru o anumită categorie de lucrări, deci pentru un anumit material, pe o unitate de măsură. Vă dați seama că în momentul în care aceste companii vor face licitațiile, Compania Străzi, Poduri, Pasaje azi are în licitație, are un caiet de sarcini pentru materiale, un acord cadru. Vorbind de o unitate de măsură azi, atunci vom vorbi de kilometri întregi, de foarte mulți metri pătrați. Costurile și prețurile vor scădea. Vom veni în fața dumneavoastră din nou să vă aducem la cunoștință aceste costuri reduse care ies din licitațiile publice făcute de companii. Mai mult, după cum bine știți, în construcții există standarde de cost, există indicele prețurilor de consum. De fiecare dată ele vor fi reactualizate, sunt reactualizate de către legile din România, vom veni și noi cu ele să le reactualizăm în Consiliul General. Știți foarte bine cum diferă fierul, din cauza Bursei, cum diferă motorina, prețurile motorinei. Am cerut o comparație între prețurile din trecut și prețurile cu care au venit aceste companii. Am găsit, într-adevăr, prețuri mai mici în trecut, dar care nu respectau legile, nu respectau legea achizițiilor, pentru că la anumite componente era trecută cifra zero. Deci nu poți să compari mere cu pere, comparăm mere cu mere. Le-am cerut să detalieze pe fiecare articol în parte, conform legilor și conform formularelor pe care le avem, le veți găsi în anexe, sunt consumuri, sunt absolut toate acolo. Mai mult, direcțiile de specialitate din Primărie vor verifica fiecare situație de lucrări, situațiile de lucrări vor fi, la fel, însoțite de către aceste formulare unde vom vedea cantitățile, unde vom vedea fizic ce s-a întâmplat acolo, vor fi verificate de diriginți de șantier care nu sunt ai companiilor, sunt ai autorităților contractante și dacă ceva nu este în regulă, nu se va plăti. Totul se va plăti pentru real executat. Administrația Străzilor... toți angajații Administrației Străzilor sunf Plățițkdin fonduri publice. Ei trec la

această companie, compan' z 'vu mai plăti salariile


Administrației și companiilor care executau aceste lucrări. Va fi o singură entitate. Mulțumesc, eu atât am avut să vă spun legat de prețurile companiilor.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim.

Da, haideți să trecem la vot pe proiectul cu numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și tarifele serviciului la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat al municipiului București către Compania Municipală Parking București S.A.

Cu 31 de voturi pentru, 1 abținere, 21 de voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul nr. 8, proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și tarifele serviciului la contractul de delegare a serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora, din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Da, domnul consilier, vă rog.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Vă mulțumesc. Aș vrea să-l chem pe domnul director ca să ne spună și nouă care sunt prioritățile companiei sale pentru anul acesta în ceea ce privește reabilitarea străzilor. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Imediat. Domnul Marius Coajă.

Domnul Administrator Public al Municipiului București Sorin Chiriță

Nu sunt directorul Companiei Străzi, Poduri și Pasaje. Am verificat... vă voi spune că am cerut și lucrul acesta pentru că odată ce au venit cu aceste prețuri am vrut să întreb și care este amploarea lucrărilor. Primele lucrări pe care le va lua această companie, am înțeles că sunt cele 14 străzi care azi sunt încă neasfaltate în București, sunt ceva din Evul Mediu. Urmează să ia niște lucrări mari, niște poduri și pasaje și reparațiile curente pe care le știți la străzile deja existente.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim.

1

Vot pe proiectul cu numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și tarifele serviciului la contractul de delegare a serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora, din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Cu 31 de voturi pentru, 0 abțineri, .21 de voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și tarifele serviciului la contractul de delegare a gestiunii activităților privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia în municipiul București către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.

Da, domnul consilier Marinescu, vă rog.

Domnul Consilier Marinescu Sorin

Am și eu o întrebare. Din partea acestei societăți comerciale este cineva ca să îi adresez o întrebare directă?

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Păi este domnul, dar v-au spus înainte doamnele, v-au răspuns pe toate companiile. Concret. Ce doriți?

Domnul Consilier Marinescu Sorin

Tot așa voiam să aflu comparativ cu ceilalți, dacă există o listă de priorități care sunt primele care vor fi făcute. Pentru că sunt o grămadă de noduri de circulație în București care necesită...

J    J

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am înțeles.

)

Domnul consilier Deaconescu, vă rog.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte. Șieu aveam o întrebare tehnică și anume, din inventar am dedusljâjse transferă noii companii, 305

intersecții dintre care 56 sunt în sistemul centralizat. Totuși la prețurile de servicii, în anexa cu prețurile pentru servicii, observ că sunt 230 de intersecții necentralizate și 216 intersecții centralizate. Deci practic 451 de intersecții. De asemenea, mai sunt niște prețuri puse în acea anexă

cu.....anexa nr. 3 foarte, foarte, să spun nelalocul lor. Poate sunt doar

niște erori materiale, adică observ că pentru un stâlp de 3 metri este1600 de lei și pentru un stâlp de 8 metri 18.000 de lei. Cred că este un zero în plus pus acolo. Poate vreți să mai verificați. De asemenea, mai sunt și alte astfel de lucruri în hard disk e 130.000 lei ș.a.m.d. Poate nu a fost foarte riguros întocmită această anexă.

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Vă mulțumim! Domnul consilier Ciucu, vă rog.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Vă mulțumesc!

Din punctul meu de vedere, din moment ce noi nu vom delega aceste servicii către companii și pentru că executivul trebuie ca să pună în operă voința Consiliului și în acest caz este nevoie de 2/3 din punctul meu de vedere companiile acestea rămân fără obiectul de activitate și pentru scopul cu care au fost înființate ar trebui să fie desființate.

Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Vă mulțumesc!

Domnul Sorin Chiriță, vă rog.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

.......altfel mănâncă banii degeaba.

Domnul Administrator Public - Chiriță Sorin

Legat de Compania Municipală, dar în principiu aș vrea să vorbesc și despre celelalte companii nu numai despre Compania Municipală de Managementul Traficului.

Atâta vreme cât Consiliul General, el ca instituție a votat și înființarea acestor companii și delegarea, contractele de delegare care ele în sine pot produce efecte. Aceste contracte de delegare a serviciului de administrare a domeniului public poate să opereze și cu un singur bun, iar lista bunurilor de retur pe care o aveți dumneavoastră în față nu sunt tablele lui Moise, sunt și nu sunt legile lui Dumnezeu. Sunt în permanentă mișcare este o poză la Un/anumit moment dat pe care administrația a dat-o pentru a fi clele^ăta^oătre companie. Dacă vorbim, ne referim la managementul traficului. Avem astăzi cel mai bun sistem din lume, de sistem de management al traficului este sistemul Zwarco. Numai să ne înțelegem și faptul că nu are introduse...el în sine ca și concept a fost cel mai bun. Este în momentul de față ca și soft cel mai bun din lume. Faptul că nu sunt introduse în BTMS toate intersecțiile este dovada faptului că așa cum a funcționat administrația, nu a funcționat performant Administrația Străzilor. An de an trebuiau făcute abdatări, trebuiau introduse toate intersecțiile, era nevoie de integrale și toate buclele să fie legate și orice fel de intervenție pe care...care trebuie făcută la stradă, trebuie să fie corelată și avizată de către cei care gestionau managementul traficului.

ti'
Nu aș mai vrea să vorbesc despre oportunitate pentru că este...dumneavoastră votați în Consiliul General, este un vot politic, dar cunoaștem cu toți că din 1992 de când a apărut Legea nr. 71 aveam obligativitatea delegării acestor servicii.

Vă mulțumesc mult.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim!

Vă rog, vot pe proiectul cu nr. 9, proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și tarifele serviciului la contractul de delegare a gestiunii activităților privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia în municipiul București către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.

Cu 30 de voturi pentru, 1 abținere, 21 de voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul nr. 10, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenți pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)”.

Da, domna cosilier Ciceală, vă rog.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos.

Am trei întrebări foarte scurte pentru domnul Sorin Chiriță, domnul city manager pe stadiul aplicației pentru fondurile POIM, axa prioritara 7,

creșterea eficienței energetice la termoficare, unde BucurestiuLâr de lei aproximativ tocmai pentru reabilitarea rețelei RADET. Aș vrea să îmi spună domnul Chiriță sau cineva din Administrație care știu răspunsul la întrebarea aceasta dacă a fost depusă cererea de finanțare precum trebuia să fi depusă până la 31 decembrie 2017 de către municipiul București sau una dintre Regii sau de către Compania Municipală Energetică. Dacă am pierdut această șansă de a accesa aceste nouă sute de milioane de lei și care este stadiul administrației cu privire la accesarea acestor fonduri?

nivel de sistem centralizat de realocate nouă sute de milioane.


Domnul Președinte de Ședință Culea Marian Orlando

Da. Vă mulțumim și noi.

Mai am două întrebări și le răspundeți la toți sau vreți să le răspundeți punctual?

Domnul consilier Țugui, vă rog.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc.

Proiectul acesta are avizul comisiei tehnico-economice a RADET-ului, dar nu e suficient deoarece RADET-ul este și cel care a făcut studiul și atunci faptul că lipsește un aviz al comisiei tehnico-economice a Primăriei Generale pentru că aceasta nu mai există, mi se pare o problemă. Cred că nu ar trebui noi ca deliberativ să ne asumăm toată răspunderea fără să avem un aviz din partea specialiștilor din primărie înainte. Păi ar trebui să ...

Domnul Președinte de Ședință Culea Marian Orlando

Da. Vă mulțumim.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mai am.

Domnul Președinte de Ședință Culea Marian Orlando

Haideți.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Și mai am și o observație. Vom vota pentru acest proiect pentru că înțelegem urgența dar e o problemă cu strategia pe care se bazează, pe care o considerăm viciată deoarece nu ia în calcul suficiente scenarii și nu vine cu mai multe soluții, de exemplu, pe timpul verii, cum am spus și în comisie, poate ar fi de luat în calcul energiile regenerabile pentru, că ar scurta...    ........... f A?
Domnul Administrator Public Sorin Chiriță

La nivel teoretic funcționează bine.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Ar fi de luat în calcul, dar cred că ar fi nevoie de ...

Domnul Administrator Public Sorin Chiriță

La nivel teoretic.

Domnul Președinte de Ședință Culea Marian Orlando

Mai avem o intervenție și pe urmă vă dau cuvântul.

Domnul consilier Deaconescu, vă rog.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte.

Bună ziua, domnule Chiriță.

Vă spun din capul locului că este bine că se face ceva pentru sistemul de transport al RADET-ului, dar în același timp vă atrag atenția că ceea ce se face nu este bine. Am să vă explic în câteva cuvinte despre ce este vorba. Vedeți, noi moștenim acest sistem de 50-60 de ani, construit și gândit de bunicii noștri, care la momentul construcției, se baza, acest sistem, pe alte realități și anume pe economia centralizată pe industrializarea masivă a Bucureștiului, pe un consum al populației, dar pe un consum substanțial al zonei industriale, sunt situații acre sau schimbat în ultimii 30 de ani, în ultimii 30 necesarul de agent termic a scăzut drastic, ba chiar și în vârf de sarcină pot să afirm că a scăzut cererea de cel puțin patru ori. în aceste condiții nu înțeleg de ce odată cu înlocuirea conductelor nu se fac e și o redimensionare serioasă, semnificativă a sistemului, sunt sigur că îmi veți răspunde. Doar vă pun întrebările astea, știu că îmi veți răspunde.

De asemenea nu înțeleg de ce nu ne apucăm de o magistrală și o reabilităm de la un cap la altul și ne împărțim efortul în șapte zone în acest fel neaducând o schimbare palpabilă receptibilă în creșterea calității serviciului public... furnizat, măcar dacă ne-am concentra pe o singură magistrală, măcar o parte din populație poate au simți că lucrurile sau schimbat.

Sigur în titlul proiectului se vorbește de 31, 6km, e bine să reținem că e 15,8 în dublu sens, tur și retur vom vota acest proiect totuși cu speranța că îl putem vedea realizat în timpul mandatului nostru în termenul asumat de către executiv deși în opinia mea termenul alocat

Domnul Administrator Public Chirită Sorin

Haideți să încep întâi cu oportunitatea, nu o să iau întâi, mulțumesc pentru întrebări.

Nu o să le iau în ordinea în care au venit... practic...

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnule Deaconescu v-a chemat cineva la comisii ca să ascultăm poveștile astea aici? Că de aia sunt comisiile respective.

Domnul Administrator Public Chirită Sorin

Da, sunt tehnice...

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Dânșii care fac tot timpul apel la lege, dar de ce nu discutăm în comisie, de exemplu domnul Deaconescu nu am chef domnul să îți ascult... când vin aici, eu vin să votez... nu pe bune da de ce să...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Haideți să îl lăsam pe domnul administrator public să răspundă, vă rog frumos puțină liniște. Domnul viceprimar.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

...până atunci vă rog frumos.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnul viceprimar, haideți că răspunde domnul administrator

public.


Domnul Administrator Public Chirită Sorin

Idea este așa, să încep cu diametrele....

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Domnul viceprimar haideți vă rog frumos, vă înscrieți la cuvânt și vorbiți nu așa.

Domnul Administrator Public Chirită Sorin

Haideți să fiu scurt, diametrele nu pot fi modificate pe motiv că s-ar dezechilibra întreg sistemul de transport al agentului termic, chiar dacă acum cantitatea de agent termic este mai redusă, dumneavoastră cunoașteți întrebarea dar haideți să recunoașteți răspunsul.

în situația în care s-ar... am fi redus diametrul pe anumite tronsoane si nu oe întreaaa rețea.?. arfi însemnat o reoroiectarea adiametrului, tocmai în ideea în care să păstrăm echilibrul și presiunea și nu trebuie să fim de specialitate un diametru redus într-o parte și crescut în cealaltă parte înseamnă o presiune crescută și dezechilibrarea întregului sistem, asta odată după care cei 31 km care se află azi în proiectul de hotărâre sunt parte din proiectul inițial de 500 km ceea ce era urgent, urgența care am pus-o astăzi ca să o aprobăm în Consiliul General, nu am fi putut să așteptăm toate termenele Jasper și ale Comisiei Europene, în ceea ce privește accesarea pe fonduri europene.Avem tronsoanele, aceste tronsoane care reprezeintă urgența, celelalte în proiectul cu fonduri europene au rămas celelalte tronsoane din rețeaua primară din cei 500 de km inițiali, astfel încât nu se vor pierde nici banii, pentru că termenul a fost prorogat pentru 31 decembrie 2018, avem discuții aprinse cu Jasper, cu Comisa Europeană și cu Autoritatea de Management, pentru că într-adevăr ca să fim și foarte cinstiți nu există un interes chiar al unor comisii ....mă rog, unor anumite echipe care au venit în evaluare pentru a acesa acești bani pentru că au fost mai mult interesați mai mult de sistemul integrat de termoficare decât de rețea în sine, întrebările erau pe lângă și aici a fost și termenul de întârziere, nu a ținut de noi....noi avem proiectul studiul de fezabilitate gata de mult. Iar în ceea ce privește CT-ul nu este obligatoriu, iar răspunderea este exclusiv a proiectantului. CT-ul, membrii acestui CT era obligatoriu, pe 28, pe Hotărârea de Guvern 28, acum numai este obligatorie. De fapt nici numai prevede acest consiliul tehnico-economic. Și faptul că dumneavoastră aprobați indicatorii tehnico-economici nu vă dă nicio răspundere, ci pur și simplu vorbim de niște indicatori. Răspunderea este exclusivă a proiectantului. Așa cum prevede legea actuală. Mulțumesc. Nu cred că mai aveți...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Nu. Vă mulțumim.

Mai aveți vreo întrebare? Vă rog. Haideți. Scurt.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Un scurt comentariu referitor la discuțiile din comisii. în momentul în care o să afișăți pe site procesele verbale din comisii, nu o să mai fie nevoie să mai punem atâtea întrebări aici. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă mulțumesc. Vă mulțumim.

Vot pe proiectul cu numărul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico -economici aferenți pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea

sistemului de termoficare al municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)”.

Cu 50 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 11 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb între imobilul situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 21, sector 2 proprietate a Municipiului București și imobilul situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B, sector 2 proprietate a S.C. Ashrom Residents S.R.L.

Vot, vă rog.

Neclarități, ceva? Mai avem trei colegi care nu votează?

Cu 48 de voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 12 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea CGMB nr. 28/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București-Pitești” între strada G-ral Petre Popovăț și strada Amilcar C. Săndulescu - etapa I.

Vot, vă rog.

Cu 48 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 13, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Rețea Metropolitană de cișmele publice”.

Vot, vă rog.

Da, domnule Grigorescu, vă rog.

Domnul Consilier Grigorescu Florin

Vă mulțumesc. Aș dori, vă rog, dacă se poate să ilustrez intervenția mea cu două poze, le-a pregătit colegul dumneavoastră. Vă rog frumos, o să dureze un minut.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

N-am înțeles ce dorește....

»    J

Domnul Consilier Grigorescu Florin Aș dori să ilustrez intervenției m^cițdouă fotografii, pe care le-am predat colegului dumneavoastră șă fie “ v


Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Da, OK. Se poate rapid? Dar ce vreți să ne arătați?

Domnul Consilier Grigorescu Florin

Niște cișmele. Vreau sa vorbim un aspect, da? Deseori noi aprobăm bugete, aprobăm proiecte și după ce ridicăm mâna de pe buton, aceste proiecte nu mai sunt sub controlul nostru. Se întâmplă niște lucruri în oraș care nu ne fac cinste. Haideți, vă rog să fim un pic mai sensibili și la partea de implementare a proiectelor și să intrăm în contact cu firmele care implementează, nu ne fac cinste nici la primărie, nici nouă. Deci o să urmeze, o să vă provoc un proiect de hotărâre, prin care noi, consilierii generali să putem avea acces în faza de implementare a proiectelor, de-a lungul implementării, astfel încât să nu mai existe asemenea derapaje de la calitate. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Vă mulțumim si noi.

J    J

Domnul consilier Olteanu.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc, am înțeles de la începutul acestei ședințe că acest proiect este venit din partea cetățenilor. Eu vreau să salut acest proiect, este o discuție pe care am avut-o în 2015 cu cei din executiv, este un proiect foarte frumos pentru că vreau să vă spun, poate mă aude și doamna viceprimar că sigur i-a plăcut dânsei cum arătau cișmelele din orașul acesta în perioada interbelică când se spunea că noi suntem “micul Paris”. Sunt convins, domnule viceprimar. Tocmai de aceea am vrut să audă toată lumea ce vă vorbesc dumneavoastră. Deci,

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Puțină liniște. Haideți că mai este puțin, vă rog frumos, haideți să se încheie.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Deci, salut acest proiect și sper din tot sufletul că așa cum a spus colegul nostru, va fi și implementat așa cum ar trebui și în așa fel încât să facă cinste, să trimită la rețeaua de cișmele care pe vremuri, și vorbeam foarte serios , pe vremuri erau multe dintre ele opere de artă în București. Mai sunt câteva care au supraviețuit. Acelea sper să fie salvate și sper ca ceea ce facem noi de acum înainte să se ridice la un nivel măcar asemănător. Vă mulfpriTiWă.
Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă mulțumim.

Vot pe proiectul cu numărul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Rețea Metropolitană de cișmele publice”.

Cu 51 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale) de pe teritoriul municipiului București.

Da, domnule consilier Țugui

Domnul Consilier Țugui Matei-lon

Eu aș vrea să vă propun ca programul coordonator anual, odată aprobat de primar așa cum scrie și în proiectul de hotărâre să fie publicat pe site-ul primăriei, să fie public și actualizat de fiecare dată când se modifică. Cred că este informație de interes public și ar trebui să fie acolo.

Domnul Președinte de ședință Marian Orlando Culea

Da, vă mulțumim.

Vot pe proiectul cu numărul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale) de pe teritoriul municipiului București.

Cu 51 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 15, proiect de hotărâre privind trecerea unei părți din imobilul situat în str. Preda Spătarul nr. 13 A-B, nr. 19 B, sector 5, din domeniul public al Municipiului București în domeniul public al statului.

Vot, vă rog.

Cu 47 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 16, proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului situat în str Făt'FruiȚios nr. 4, sector 5 Bisericii

Penticostale Filadelfia în vederea edificării unei construcții ce va

9

deservi activități cu caracter social, umanitar.

Da, doamna consilier, vă rog.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Vă mulțumesc, domnule președinte. Proiectul acesta a fost scos data trecută de pe ordinea de zi. Noi am fi intenționat să-l votăm pentru că în corpul proiectului de hotărâre nu am văzut nimic care să ne convingă altfel. De data trecută până astăzi însă, eu am obținut niște informații care ne fac să punem sub semnul întrebării votul nostru. Noi o

să ne.....eu aș vota împotrivă, dar în fine, poate, poate că nu puteți

lămurii. Dar eu am aici niște fotografii care arată că, pe acest teren se găsește deja începută o construcție. De asemenea, ceea ce mi se pare grav, este că, în proiectul de hotărâre nu se menționează că terenul în PUG, figurează ca V1 A, de spațiu verde. Am mai aflat între timp de la Primăria Sectorului 5, că Primăria Sectorului 5 a amendat de fapt Biserica Penticostală pentru această construcție ilegală, ceea ce ne face să...ne pune foarte multe semne de întrebare referitor la cum s-a elaborat proiectul de hotărâre și care este baza legală. Este cineva care nu poate da mai multe informații? Noi vom vota nu. Informația pe care o avem astăzi, nu care o aveam data trecută când am fi votat. Noi nu putem vota, nu este legal.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am înțeles. Vă rog, domnule viceprimar.

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu

Da, este interesantă din nou abordarea doamnei Wrinq. Deci dacă nu-l scoteam votam.... în sfârșit. Doamnă, dumneavoastră în materie de arhitectură, sigur că da, știu că nu aveți nici o specialitate, nici o cădere dar mă rog.... Doamnă, este o situație a unei instituții de cult, frate creștin cu al nostru, care are o problemă. Stă în puterea noastră dacă îi ajutăm sau nu. Dacă nu, așa cum îi ajutați dumneavoastră pe dânșii, așa să vă ajute și pe dumneavoastră Dumnezeu.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă mulțumim.

Vot pe proiectul cu numărul 16, proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului situat în str. Făt Frumos nr. 4, sector 5 Bisericii Penticostale Filadelfia în vederea edificării unei construcții ce va deservi activitățicu caracter social, umanitar.

Cu 38 de voturi pentru, 1 ^tjțihefeAlJ^oturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.    ~


Punctul nr. 17, proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea C.G.M.B. prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local Sector 5.

Doamna Florina Dragnea de la Sectorul 5, vă rog.

Doamna Florina Dragnea - Director Direcția Juridică - Primăria

Sectorului 5

Bună ziua, domnule Președinte de ședință, bună ziua doamna Secretar General, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri generali. Mă numesc Florina Dragnea, sunt directorul Direcției Juridice din cadrul Primăriei sectorului 5, lucrez la Primăria sectorului 5 de când am terminat facultatea, din anul 1999. Am venit astăzi în fata dumneavoastră să susțin acest proiect de hotărâre privind transmiterea spațiilor verzi care au fost date de la noi de la sector în anul 2010 în administrarea ALPAB printr-o hotărâre de Consiliu General și din păcate din 2010 până în prezent aceste spații verzi nu au fost modernizate. Autoritatea deliberativă cât si executivă a sectorului 5 dorește să modernizeze

I    1

aceste spații verzi care în opinia noastră sunt în interesul cetățenilor sectorului 5. Considerăm că și cetățenii sectorului 5 au dreptul la un spațiu verde ca și existent și în celelalte sectoare și de aceea vă rog astăzi să votați nu politic ci administrativ. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință - Culea Orlando Marian

Vă mulțumim și noi.

Domnul consilier Olteanu, vă rog.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc. Eu sunt un cetățean care se ocupă de sectorul 5 din 2005 nu după ce am terminat Facultatea doamnă, într-adevăr, din păcate, din anul 2005 de când știu eu sectorul 5 până astăzi, cee ce se chema atunci ADP sector 5 și de câțiva ani se cheamă AES este una din cele mai proaste instituții care există în administrația locală din București. Din păcate cetățenii în 2016 și-au pus speranța în domnul Florea că va face ceva mai mult decât a făcut domnul Vanghelie pe care l-ați cunoscut. Din păcate domnul Florea este o copie nici măcar fidelă ci o copie proastă a Administrației Vanghelie, da, ceea ce este ceea ce este extrem de trist pentru Sectorul 5. Ce o să vă spun de ce noi nu o vom vota precum nu am făcut-o de fiecare dată pentru motiv foarte simplu. Cum să fim noi de acord ca și Consilieri Generali să transmitem în administrarea sectorului 5 mai multe spații verzi decât are astăzi, decât nu este în stare să administreze acest AEȘ, Tot ce s-a întâmplat înparcurile din Sectorul 5, în Pecineaga, în Ferentari, în Humulești, este

strigător la cer, poate colegii mei nu știu. Tot ce ați făcut dumneavoastră

acolo si nu dumneavoastră doamnă că dumneavoastră sunteti o » ,

persoană din acea administrație a sectorului 5 extrem de competentă ci din păcate colegii dumneavoastră... este să facă niște patinoare, faimoasele patinoare pe care după ce au spus că a fost o greșeală materială, vă spun eu dragi colegi, acele patinoare au fost plătite și construite în cele parcuri. Nu a patinat niciun cetățean din sectorul 5 în acele parcuri dintr-un motiv foarte simplu, nici nu au fost deschise pentru că au fost terminate când s-a terminat iarna, dar ele există. Este singura contribuție a administrației Florea în parcurile din sectorul 5. Ca atare, doamnă, cum să fim noi de acord să vă dăm mai mult când voi nu sunteți în stare să administrați ceea ce aveți astăzi ? Deci ca atare, Partidul Național Liberal votează împotrivă și o să facă până când va vedea că în sectorul 5 se întâmplă ceva din acest punct de vedere și aștept și eu, doamna Wring, ca și USR-ul să facă același lucru fiind un proiect de două treimi și nu poate să treacă decât dacă USR votează așa ceva. Vă mulțumesc!

In sala de consiliu a venit domnul consilier Munteanu Cristian

Mihai.

Domnul Președinte Marian Orlando Culea

Da, vă mulțumim și noi! Domnul consilier Stroe, vă rog!

Domnul Consilier Bogdan Cristian Stroe

Da, doamna... întrebarea mea era, care este situația juridică a lucrărilor din parcul Romniceanu? Dacă sunteți de la departamentul juridic... și având în vedere ce a făcut administrația sectorului 5 în parcurile din sector și USR va vota împotriva acestei hotărâri. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, mulțumim și noi. Doamna Wring!

Doamna Consilier General Roxana Sanda Wring

Nu știu ce l-a apucat pe domnul Olteanu dar și eu mă așteptam să

voteze împotriva unui proiect de hotărâre asupra căruia planează grave probleme de legalitate. Vă mulțumesc domnul Olteanu că a trecut cuvântul dumneavoastă să știți, trecerea în legalitate interzisă de ...

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu

Da, eu cred că a spus foarte multe lucruri domnul Olteanu, parte din ele majoritatea neadevărate. Știți că sectorul 5 are un blestem, m-ați înțeles, și acest blestem, din generație în generație... dar haideți să stăm puțin strâmb și să gândim drept. Domnul Olteanu, haideți să-i dăm posibilitatea 6 luni și cetățeanului din sectorul 5 să se bucure de o amenajare acolo astfel încât să vedem ce reușim să facem. Nu putem să pedepsim niște oameni...stați un pic, domnul... auziți dar dacă eu stăteam pe Sebastian la etajul 4 și aflam din presă că dumneavoastră îl pedepsiți pe Florea pentru ca eu să nu mă bucur de lucrul asta? Haideți să îi dăm pe anul asta să vedem cum se comportă după care, adio Mario! Nu e cazul să... haideți să fim oameni, să dăm această posibilitate și să-i acordăm o ultimă șansă astfel încât să vedeți că poate. Sunt probleme, știți cum a moștenit și ce a moștenit acolo. Chiar dacă dumneavoastră îl considerați un primar care nu-și face datoria, are un sector cu probleme, iar dânsul să știți că a fost ales în urma votului popular. Haideți să îi dăm un an de zile să vedem ce face! Este păcat, eu cred că mai bine îl motivăm asa.

J

Domnul Președinte de ședință Marian Qrlando Culea

Mulțumim!

J

Da, domnul consilier!

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Eu sunt surprins să îl aud pe domnul viceprimar că se referă la păstrarea acestor spații verzi în administrarea Consiliului General drept pedepsirea cetățenilor. Dacă ar fi ceva, hai să pedepsim ALPAB-ul că nu

si-a făcut treaba!

»

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Haideți să trecem la vot că discutăm pe lângă subiect deja. Bun.

Vot pe proiectul cu numărul 17, proiect de hotărâre privind

transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea C.G.M.B. prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local Sector 5.

Cu 28 de voturi pentru, 1 obținere, 23 de voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul nr. 18, proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 06/29.03.2018, situat în București, Int. Patinoarului nr. 23, bl. PM55, sc. C, et. 7,

ap.118, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar.

Vot, vă rog.

Cu 49 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 19, proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 14/03.04.2018, situat în București, str. Doamna Ghica (fostă str. Gherase nr. 118) nr. 32B, bl. T3, et. 7, ap. 705, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar.

Vot, vă rog.

Cu 49 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 20, proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 395/2016 și aprobarea studiului de oportunitate „Achiziționare tramvaie și echipamente necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și

55”


Domnule consilier Grigorescu, vă rog.

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Aici aparent avem de-a face cu modificarea unei hotărâri din decembrie 2016. Aparent se schimbă tipul unor tramvaie. 10 bucăți se convertesc în alt tip de tramvai, astfel încât avem 100 de tramvaie omogene. Dar în același timp nu știu dacă ați remarcat sau puțini dintre noi am remarcat că documentația suport pentru acest proiect de hotărâre a variat de la 100 de pagini în decembrie 2016 la 300 de pagini astăzi. Noi am primit acest proiect de hotărâre ieri. Deci dacă vrei să tratăm cu seriozitate această investiție, este o investiție în București. Dacă vrem să tratăm cu responsabilitate modul de dezvoltare a Bucureștiului, haideți, vă rog, acordați-ne timp de studiu, dezbatem public aceste specificații pentru tramvaie. Haideți să evităm, vă rog, problemele care au fost la achiziția autobuzelor anterioară. încă suferim în urma acestei achiziții.

J    J

Alocați-ne acest timp de dezbatere și de analiză. O să votăm acum “pentru”, pentru că este urgență în a se înnoi flota de tramvaie, este urgență în a se accesa fonduri europene, dar nu vreau să mai fac multe asemenea lucruri superficiale. Vă rog frumos.
Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am înțeles. Vă mulțumim. Oricum, îl avem pe domnul director RATB, dacă e cazul. Dar înainte dau cuvântul domnului consilier Olteanu.

Domnul Consilier Olteanu Cristian-Marian

Mulțumesc. Eu vreau să vă propun un amendament pe care îl voi depune și în scris. Este următorul: la proiectul de hotărâre, articolul 1 se modifică, după cum urmează:

Articolul 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 395/2016 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1: Se aprobă achiziționarea de către Municipiul București a unui număr de 100 de tramvaie din gama de până la 36 m în în cadrul unui program multianual pe durată de patru ani începând cu anul 2018.

Mulțumesc.

Domnul Președinte Marian Orlando Culea

Vă mulțumim. Vă rog îl depuneți și în scris.

Da, domnule Viceprimar.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Da, aș vrea să îl întreb pe inițiator: care este rațiunea pentru acești 36 de m. la tramvai și, având în vedere că tocmai a venit cu acest amendament, este ultima oară când suntem de acord să nu consultăm și noi aceste lucruri, motiv pentru care poate reușește să ne răspundă și nouă de ce 36 de m. e atât de important.

Domnul Președinte Marian Orlando Culea

Vot pe amendamentul propus de domnul consilier Cristian Olteanu, vă rog.

Cu 46 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, amendamentul a fost aprobat.

Vă supun la vot proiectul în integralitatea sa, proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 395/2016 și aprobarea studiului de oportunitate „Achiziționare tramvaie și echipamente necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe liniile 1, 10, 21,25, 32, 40, 41 și 55”.

Cu 50 de voturi pentru, 0 obțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 21, proiect de hptărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal PUZ strada Cremertița numărul 98-100, sector 2.

/    "X rvT \Doamna consilier, vă rog.

Doamna Consilier Wring Roxana

Vă mulțumesc, domnule Președinte.

Vom vota ”nu” și vă rog să îmi permiteți să vă spun de ce. Sunt două motive principale: 1. parțial acest proiect de hotărâre, acest plan urbanistic zonal acoperă o zonă verde V4, conform legii ar trebui să existe o zonă de protecție de 50 de m față de lac și nu există decât 30 m; asta așa, în afară de faptul că, din punct de vedere urbanistic, este un proiect care construiește niște blocuri și cam atât. în al doilea rând, în plus, prelungirea străzii Cremenița este doar propusă și după cum știm o să mai dureze până când Primăria Municipiului București va fi în stare să finalizeze această stradă; este o stradă secundară cu o bandă pe sens, trotuare doar pe o parte a străzii, deci am face imposibilă viața cetățenilor. Vom vota împotrivă. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte Marian Orlando Culea

Vă mulțumim!

Vă rog, vot pe proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal PUZ strada Cremenița numărul 98-100, sector 2.

Cu 2 voturi pentru, 26 de abțineri, 12 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal PUZ, strada Popa Tatu nr. 29, Sector 1.

Da, doamna Ring!

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Vă mulțumesc!

J

Nu-mi fac iluzii, asa că... nu, nu-mi fac iluzii. Ne vom abține. Si motivul este, e adevărat, că-din punct de vedere al înălțimii și al modului în care închide frontul, nu este un dezastru, dar este o zonă protejată, zona protejată Temișana nr.44. Din acest punct de vedere, nu am văzut o ilustrare de arhitectură, pentru că este vorba de un plan urbanistic zonal derogatoriu de parcelă. Da, deci la aceste planuri, la aceste PUZ-uri, Primăria ar trebui să ceară o ilustrare de arhitectură, să vedem cum se încadrează în aspectul zonei, pe de o parte, pe de altă parte, nu am văzut nici avizul de la Cultură. Probabil că îl are, dar informația este atât de sumar prezentată încât chiar nu merită să votăm pentru.

Deci, ba l-am citit și nu-i acolo, domnul Pavel, deci, da, probabil că-Domnul Președinte Culea Marian Orlando

Da, mulțumim I

1    J

Vot pe proiectul nr. 22, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal PUZ, strada Popa Tatu nr. 29, Sector 1.

Cu 1 vot pentru, 38 de abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul 23, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism, plan urbanistic zonal PUZ, strada Drumul Binelui nr.41 A lot 2 Sector 4, București.

Vă rog, doamna Wring!

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

De data aceasta nu vă voi reține prea mult, pentru că voi comenta pentru următoarele 23, 24, 25, 26, 27, punctele de la 23 la 27, de fapt este vorba despre o parcelă foarte mare care are aproape 200 mii metri pătrați, fostele sere Berceni și sunt două motive pentru care noi vom vota împotrivă. In primul rând, din punct de vedere urbanistic, este un dezastru, eu am fost în comisia tehnică, și chiar și experții din comisia tehnică au spus că nu astfel se prezintă o documentație de urbanism, se creează, de fapt, niște cartiere dormitor, fără spații verzi, fără echipamente edilitare, sub 25% din teren este dedicat acestor echipamente, va fi un calvar pentru cei care vor încerca să ajungă din sudul orașului, gândiți-vă, în nord, gândiți-vă că aici vor fi 13.000 de locuitori, dacă se va aproba. Da, exact. Citiți, citiți, vă rog, procesul-verbal al Comisiei Tehnice.

Domnul Președinte de ședință Culea Orlando Marian

Vă mulțumim, doamna consilier.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Este o problemă de canalizare, dar al doilea motiv pentru toate proiectele de hotărâre din PUZ-urile din zona Binelui Metalurgiei este conform Legii nr. 24/2007 a spațiilor verzi că serele intră alături de pepiniere în categoria spațiilor verzi. în decembrie 2017, Agenția de Mediu a respins proiectul și i-a sfătuit pe destinatarii terenului să-și obțină un alt certificat de urbanism. Lucrul acesta frizează zona ilegală și în acest moment există o plângere prealabilă și probabil va urma și o acțiune în instanță, deci vom vota împotrivă. Vă mulțumesc.

Vot pe proiectul cu numărul 23, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism, plan urbanistic zonal PUZ, strada Drumul Binelui nr. 41A lot 2 Sector 4, București.

7    9

Cu 28 de voturi pentru, 3 abțineri, 12 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 24, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - "PUZ Str. Drumul Binelui - Str. Drumul Jilavei ( nr. cad. 209630; nr. cad. 221883; nr. cad. 221910; nr. cad. 224355; nr. cad. 224386; nr. cad. 224388), Sectorul 4, București".

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Da, mulțumesc. Suntem mai mulți aici, bănuiesc, din toate partidele, care locuim în sectorul 4, practic suntem tovarăși de suferință, vi se pare în regulă modul în care se dezvoltă orașul în zona aceea? Păi nu, să se facă, dar cu cap, cu parcelare, cu rezervare de spații verzi, cu rezervare de spații pentru creșe, grădinițe, dacă înghesui blocuri peste blocuri peste blocuri oamenii aceia unde se duc la școală? Pe unde circulă? în ce parc se plimbă?

Domnul Președinte de ședință Culea Orlando Marian

Domnul consilier Pavel, vă rog.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

O întrebare, domnule Țugui. Știți cumva unde este Drumul Binelui? Unde este Drumul Binelui? Unde este Drumul Binelui? Sectorul îl stiti?

» J

Domnul Președinte de ședință Culea Orlando Marian

Haideți să mergem mai departe să votăm.

Vot pe proiectul cu numărul 24, proiect de hotărâre privind

aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - "PUZ Str. Drumul Binelui - Str. Drumul Jilavei ( nr. cad. 209630; nr. cad. 221883; nr. cad. 221910; nr. cad. 224355; nr. cad. 224386; nr. cad. 224388), Sectorul 4, București".

Cine este pentru? 28 de voturi, abțineri? 0 voturi, împotrivă? 13 voturi, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 25 - proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - „PUZ B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Binelui (nr. cad. 209634; nr. cad. 220866; nr. cad. 220868; nr. cad.220870; /ir. cad. 224351; nr. cad. 224384; nr. cad. 202980; nr. cad. 2Q2982} Sectorul 4, București".


Da, domnule consilier Țugui, vă rog.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Voiam să-i răspund scurt domnului Pavel. Da, știu unde este Drumul Binelui, la limita orașului. Păi nu aveam microfonul. Sunt la limita orașului, exact locul unde poți reglementa și preîntâmpina haosul. Haosul urbanistic.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă rog vot pe proiectul cu numărul 25, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - „PUZ B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Binelui (nr. cad. 209634; nr. cad. 220866; nr. cad. 220868; nr. cad. 220870; nr. cad. 224351; nr. cad. 224384; nr. cad. 202980; nr. cad. 202982) Sectorul 4, București"

Cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri, 13 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 26, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - „PUZ B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Jilavei (nr. cad. 213320; nr. cad. 222436; nr. cad. 223299; nr. cad. 223315; nr. cad. 224280) Sectorul 4, București".

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 0 abțineri, 13 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 27, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ Str. Drumul Binelui Nr. 9, Sectorul 4, București.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, 0 abțineri, 13 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 28, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ Șoseaua Berceni Nr. 84, Sector 4, București.

Da, doamna consilier.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Aici, într-adevăr, asta este o zonă care trebuie dezvoltată si este o zonă de locuințe mici, dar nu trebuie dezvpltată așa. Aici primăria ar trebui să se implice, să modifice functiuneasisă facă un plan director
care să fie al primăriei, nu să lăsăm privații să trântească blocuri alandala, după aia orașul arată așa cum arată... așa că ne vom opune, bineînțeles și cred că e cazul ca Primăria Municipiului București să își asume responsabilitatea de planificare urbană pentru că în acest moment Primăria Municipiului București nu are serviciu de planificare urbană, nu face decât să aprobe PUZ-uri, unele dintre ele derogatorii, altele, ca cel de aici, în fine, modifica funcțiunea și poate fi și el considerat parte a urbanismului derogatoriu. Credeam că s-a schimbat ceva când a venit noua administrație, dar văd că nu s-a schimbat absolut nimic.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Da, vă mulțumim. Vot pe proiectul cu numărul 28, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Pian Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ Șoseaua Berceni Nr. 84, Sector 4, București.

Cu 3 voturi pentru, 27 de abțineri și 12 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul 29, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ Șos. București-Târgoviște Nr.4 - 4a, Șos. Gheorghe lonescu -Sisești, Nr. 391-393, Nr. 455-465, 467 C-D, Sector 1, București.

Da, doamna consilier.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Motivul pentru care votăm nu și aici este, de fapt, același pentru care votăm nu astfel de PUZ-uri, și anume, nu putem să construim orașul numai cu blocuri, fără să prevedem echipamente edilitare. Ce înseamnă asta? Școli, grădinițe, spații verzi, spații culturale, acces, deci accesele sunt toate meschine, nu există trame stradale, deci așa cum șe dezvoltă Bucureștiul acum mergem în direcția mai degrabă a Orientului Mijlociu decât în direcția celorlalte state civilizate din comunitatea europeană. Eu îi rog foarte mult pe colegii mei din Consiliul General, dacă au nelămuriri să vină să mă întrebe. Exact, pentru că de multe ori am impresia că nu votați în cunoștință de cauză. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Vă mulțumim și noi.

Domnul Consilier Olteanu, vă rog.

Domnul Consilier Qlteanu Cristian Marian

Eu nu o să vă spun să veniți să mă întrebați pe mine în calitatea mea de om care locuiește cam la câteva sute de metri de locul în care este acest PUZ, o să vă spun doar așa, nu ca vecin, vă spun ca și cetățean și Consilier General că pe ambele părți ale Șoselei Sisești sunt foarte multe terenuri libere, este normal să construiești blocuri, sunt numai blocuri, da, accesul fiind în câmp, accesul este foarte generos, șoseaua respectivă pe care trec de câteva ori pe zi este o șosea făcută, din păcate, din fericire pentru noi și din păcate pentru restul cetățenilor din București, altfel decât în orașul acesta, adică șosea foarte bine făcută, pe care se circulă foarte bine, ca atare iertați-mă, vot împotrivă la acest PUZ este strigător la cer. Mergeți și uitați-vă acolo, uitați-vă și veți vedea că nu este adevărat ceea ce a spus înainte, iertați-mă. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, domnul consilier Grigorescu, vă rog.

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Pe această șosea, din păcate, nu există niciun de parcare publică, toate mașinile sunt parcate pe trotuar, sunt sute de mașini parcate pe trotuar, pe de altă parte acest bulevard aș fi vrut să fie la standardele secolului 21 dar nu s-au făcut pentru că nu s-au prins canalizări de curenți slabi și toate cablurile sunt agățate și arată ca în junglă. Deci, îmi pare rău să spun, sunt exemple de rateuri în dezvoltarea urbană durabilă si frumoasă a Bucurestiului.

»    J

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumesc.

J

Vot pe proiectul cu numărul 29, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ)

-    PUZ Șos. București-Târgoviște Nr.4 - 4a, Șos. Gheorghe lonescu

-    Sisești, Nr. 391-393, Nr. 455-465,467 C-D, Sector 1, București.

Cu 8 voturi pentru, 28 de abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul a fost respins.

Punctul nr. 30, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 5e, Nr. 5f, Nr. 5g, Nr. 5j, Sector 2, București.

Doamna consider Wring, vă rog
Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Da. Aici nu știu dacă domnul Olteanu cunoaște zona. Eu aici chiar 1 »

nu am observat pe unde este accesul. Este în zona Pipera. Cei care cunosc zona știu cum este traficul și se propun niște blocuri turn cu un CUT masiv 4 și așa cum este zona este exact ce îi lipsește. Sunt aceste... această dezvoltare imobiliară. întâi primăria trebuie să se asigure că există infrastructură decentă de transport și după aia să aprobăm o astfel de densitate a locuirii și în cazul de față a birourilor. Deci, vom vota împotrivă, și când se vor supăra cetățenii la dumneavoastră să vină, domnul Pavel. O să îi trimit la dumneavoastră pe cei din Pipera.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim.

1

Vot pe proiectul cu numărul 30, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 5e, Nr. 5f, Nr. 5g, Nr. 5j, Sector 2, București.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 13 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 31, proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic Zonal Extindere PUZ - Ansamblul ANL „Henri Coandă” pe traseul Drumul Nisipoasa - Str. Avionului, sector 1 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 176/30.05.2013.

Da, domnule viceprimar.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Doamna Wring, aici avem voie să prelungim?

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vot pe proiectul cu numărul 31, proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic Zonal Extindere PUZ -Ansamblul ANL „Henri Coandă” pe traseul Drumul Nisipoasa - Str. Avionului, sector 1 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 176/30.05.2013.

Cu 44 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 32, proiect de hotărâre aprobarea programului de cooperare București - Chișinău în domeniul educației.

Vot, vă rog.    ,    —
Cu 46 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 33, proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul București și Comuna Snagov în vederea încheierii unui Acord de Asociere având ca obiect „Proiectarea, implementarea și finalizarea unei baze sportive și a unui liceu la standardele internaționale pe terenul situat în Comuna Snagov, Sat Snagov, Intrarea Narciselor nr. 8, județul Ilfov”.

Domnul consilier Stroe, vă rog.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Cred că e mult mai importantă dezvoltarea facilităților sportive în București decât la câțiva zeci de kilometri pentru un complex. De asemenea, lângă un lac și în ultimii ani au fost distruse foarte multe baze sportive din București retrocedate transformate în afaceri imobiliare și este mult mai important ca copiii din București și tinerii din București să aibă unde să facă sport în București. în al doilea rând acolo sunt 1.000 de elevi, care sunt elevi ai acelui liceu, care nu este clar unde vor învăța începând de la anul.

Vă mulțumesc!

Prin urmare noi nu susținem acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim!

Vot pe proiectul cu nr. 33, proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul București și Comuna Snagov în vederea încheierii unui Acord de Asociere având ca obiect „Proiectarea, implementarea și finalizarea unei baze sportive și a unui liceu la standardele internaționale pe terenul situat în Comuna Snagov, Sat Snagov, Intrarea Narciselor nr. 8, județul Ilfov”.

Cu 30 de voturi pentru, 0 abțineri, 15 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 34, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018.

Vot, vă rog.

Cu 30 de voturi pentru, 3 abțineri, 13 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul 35, proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2019.


Domnul consilier Voicu, vă rog.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc, domnule președinte.

Am și eu un amendament la punctul acesta.

Se modifică din anexa nr. 1 la punctul nr. 3.2 - mijloace de

transport hibride de la 95% reducere la 100% reducere.

Mulțumesc!

Este conform Codului Fiscal.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Mulțumim și noi!

Domnul consilier Gâdiuță.

Vă rog, să depuneți amendamentul în scris.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc domnule președinte. Am un amendament la o altă

secțiune a acestui proiect. Sper să fie supus la vot.

în cadrul anexei nr. 2 taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru

spectacole în aer liber festivaluri, manifestări promoționale, lit. C, respectiv taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfășurarea evenimentelor constând în distribuirea de materiale promoționale flaiere, stickere, cataloage, pliante, publicații, produse promoționale etc., expoziții de pictură, fotografie, flori, artizanate, expoziții ale micilor meseriași și altele asemenea, divertisment, statui vii, artiști ambulanți, reprezentanți de dans, reprezentanți de spectacole de magie și de teatru, echitație picturi pe față și altele asemenea precum și fotografiere profesionistă în valoare de 2 lei pe metru pătrat de zi este eliminată.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Vă mulțumim!

Domnul viceprimar, vă rog.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Și de unde aduc măi, bani de salarii? De la tata din groapă?

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Mulțumim.

Haide să discutăm pe proiect.

Vă rog, domnule consilier Stroe.

Să depuneți amendamentul domnpî Gâdiuță, vă rog.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Observația mea este referitoare la proiectul acesta privind taxele locale corelat cu proiectele pe care le-am avut privind parcările din București, deci pe de o parte noi dăm parcări gratuite instituțiilor publice din București și dăm parcări gratuite în centrul orașului. Prin tarifele propuse de această companie de parcări dorim să taxăm cu 400 de lei pe lună abonamente sau 80 de lei pe lună pentru riverani, ba da, dăm gratuit. Sunt o grămadă de ministere și alte instituții care au locuri gratuite, folosesc în mod gratuit locuri de parcare în București și parcările rezidențiale le taxăm la niște valori ridicole de 35 de lei pe an, între 35 și 70 de lei pe an. Din aceste 3 hotărâri care au fost în ultima lună, două astăzi și una data trecută, reiese că Bucureștiul practic, primăria nu are niciun fel de strategie și niciun fel de gândire privind parcările din București. O strategie unitară pentru taxarea lor și pentru rezolvarea acestei probleme. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim si noi!

J    »

Vă rog, domnul... Da, domnul luliu Gogescu, vă rog.

Domnul luliu Goqescu, consilier al Primarului General

Bună ziua, cred că se face o mică confuzie. Hotărârea este inițiată în baza art. 491, care este specific în baza Codului Fiscal pentru actualizarea cu inflația. Nu acum puteți să faceți amendamente la taxele și impozitele pe care le-ați menționat mai devreme. Este altă procedură și sunt alți pași de urmat. Plus că este nevoie, cum bine știți, de un studiu de caz. Nimic din ce ați propus acum nu s-a discutat la comisia economică. Rata inflației a fost luată de pe site-ul Ministerului de Finanțe, anumite taxe nici nu se modifică, pentru că fiind procentul atât de mic, de 1,3, se modifica taxa respectivă cu mai puțin de 0,5 bani, și atunci nu aveți cum, din punctul meu de vedere, nu aveți cum să faceți modificări de taxe pe această hotărâre, în baza art. 491. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Nici reducerea de la 95% la 100%? Era legat de taxa pentru

autoturismele hibrid.

Domnule consilier Voicu, vă rog.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Puteți să îmi spuneți și mie de ce din punct de vedere financiar, nu? Este 5... 0,5%.

Domnul luliu Gogescu, consilier al Primarului General

Nu despre asta e vorba, nu e vorba de sumă. E vorba că art. 491,

în baza căruia a fost inițiată această hotărâre este deosebit de specific. Actualizarea cu inflația, până la 30 aprilie, doar despre asta e vorba.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Deci noi avem la art. 470 calculul impozitului din Codul Fiscal, la art. 3 în cazul mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce cu minim 50% conform Hotărârii Consiliului Local. Minim nu spune maxim, noi propunem aici 95%.

Domnul luliu Gogescu, consilier al Primarului General

Vorbim de lucruri diferite, ca să modificați taxa aceasta din punctul meu de vedere trebuie modificată Hotărârea anterioară și propusă această nouă taxă, nu acum, nu pe această hotărâre.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Păi dumneavoastră propuneți stabilirea impozitelor și taxelor locale, asta scrie.

Domnul luliu Gogescu, consilier al Primarului General

Doar cu actualizarea inflației, atât, în conformitate cu art. 491 din Codul Fiscal, nimic mai mult acum, e o formalitate pe care trebuie să o îndeplinim, nu acum modificăm taxe. Taxele pentru 2019 trebuie într-adevăr modificate până la finalul anului curent și puteți să faceți oricând doriți.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim, domnul consilier lonescu.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Nu înțeleg atunci de ce aveți nevoie dacă îndepliniți doar o formalitate fiscală în baza unui articol al unei legi care există deja și este în vigoare, atunci de ce aveți nevoie de votul nostru.

Domnul luliu Gogescu, consilier aLPiimarblui General

Așa este Codul Fiscal. /

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Păi nu Codul Fiscal se aplică nu se discută.

Domnul luliu Gogescu, consilier al Primarului General

Codul Fiscal ne obligă să actualizăm.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

De ce aveți nevoie de votul nostru? Că dacă aveți nevoie de votul nostru și veniți cu orice proiect de hotărâre în Consiliul General orice proiect de hotărâre poate să fie amendat, ceea ce se și întâmplă aveți două amendamente. Undeva e o fractură logică în expunerea pe care am auzit-o nu doar din partea dumneavoastră ca cineva să ne explice cred că e cel mai bine.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Am să vă răspund eu domnul coleg, este vorba de cum se colectează și când devin opozabile nivelul de taxe față de locuitorii municipiului București și pe principiul autonomiei fiscale, este un principiu în Dreptul Fiscal care respectă toate cutumele și trecerea prin plenul unui Consiliu General. Noi ne desfășurăm între x și y în acest interval. Le adoptăm ca să devină opozabile și pentru unitățile care colectează această impozite, respectiv primăriile prin administrațiile financiare.

Doamna Director Executiv Lenuta Boncotă - Direcția Venituri

Este inițiată în baza art. 491 care obligă Consiliile Locale ca până la 30 aprilie să indexeze inflația aferentă anului precedent, nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul viitor. în baza acestui articol a fost făcută Hotărârea. Orice Hotărâre de impozite și taxe locale poate fi adoptată anul acesta până în decembrie pentru anul viitor 2019.

Da, dar acum această Hotărâre este inițiată în baza art. 491 care se numește indexarea impozitelor și taxelor locale. Nu stabilește nivelul taxelor pentru anul viitor ci doar obligă...

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Doamnă, haideți să o luăm simplu. Anexa nr. 1 nivelurile impozitelor și taxelor locale. Ce scrie acolo? Denumire și niveluri prevăzute începând cu anul 2019.

Doamna Director Executiv Lenuta Boncotă - Direcția Venituri

Vă rog frumos să vă uitați la baza legală de emitere a acestei hotărâri de Consiliu general, Baza legală pentru care ea fost făcută acumși nu mai târziu. Titlul este normal unui proiect de hotărâre care privește impozitele și taxele locale. Nu puteam să spunem indexarea conform inflației în titlul hotărârii. Petru cetățenii municipiului București era nevoie să aibă titlu care stabilește nivelul impozitelor și taxelor locale.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Da, haideți să trecem la vot...

Doamna Director Boncotă Lenuta - Direcția Venituri

Referitor la reducerea cu 100% a impozitului pentru auto hibrid legea prevede că într-adevăr consiliile pot adopta reduceri peste 50%, dar nu la nivel de 100%, numai scutire. Deci, intrăm în alt domeniu., scutire care nu este prevăzută de Codul fiscal și nu o putem acorda decât în baza Codului Fiscal.

Domnul Președinte Culea Marian Qrlando

Eu zic că ne mai documentăm și pe urmă... domnii consilierii haideți să ne...

Doamna Director Boncotă Lenuta - Direcția Venituri

Deci Codul Fiscal are un capitol distinct pentru scutiri și un capitol pentru reduceri. Noi nu putem acorda o scutire dacă nu e prevăzută în Codul Fiscal, decât dacă legea și acest Cod Fiscal prevede în sarcina autorității publice locale acest drept.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Haideți să ne documentăm și venim ulterior cu... am înțeles. Haideți să revenim cu... Da, haideți să... altfel discutăm până mâine, cel mai bine ne lămurim și venim la o ședință ulterioară și putem modifica. Da? Vă rog, vot pe amendamentul propus de domnul consilier Voicu. înțeleg că vreți să vă retrageți amendamentul? Deci dacă nu îl retrageți trebuie să supunem la vot. Cum hotărâți dumneavoastră. Dacă se aprobă știți ce se întâmplă. Se aprobă. Hotărâți-vă dumneavoastră dacă îl mențineți sau nu. OK.

Domnul inițiator, vă rog frumos.

Domnul consilier Voicu, vă rog. Vă rog dați-i cuvântul domnului consilier Voicu. Dați-mi microfonul. Da, domnule consilier, vă rog. Domnul consilier Voicu.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

O să retrag amendamentul, dar modificăm hotărârea data viitoare.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am înțeles. Este alegerea dumneavoastră. Vă mulțumim. Domnul consilier Gâdiuță mențineți amendamentul sau...

Mențineți amendamentul.

Bun.

Vă supun la vot amendamentul formulat de domnul consilier Gâdiuță. Dumnealui nu vrea să îl retragă.

Vă rog să votați pe amendamentul propus de domnul consilier Gâdiuță.

Cu 12 voturi pentru, 15 abțineri, 18 voturi împotrivă, amendamentul formulat de domnul consilier Gâdiuță a fost respins.

Vă supun la vot proiectul cu numărul 35, proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2019.

Nu mai luăm pauză până la ultimul punct. Mai repede vorbiți dumneavoastră, mai repede. Domnul Calotă, unde este... responsabilul cu aerul condiționat. Și mai tare nu se poate? Acesta este maximul cică.

Cu 45 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 36, proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București.

9

Vot, vă rog.

Lumea știe, că a citit documentația. Revine domnul chestor Voicu.

Cu 46 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 37, proiect de hotărâre privind aprobarea Normei interne a Municipiului București privind procedura simplificată proprie pentru achiziția de servicii de învățământ, de formare/perfecționare profesională și de servicii hoteliere aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016.

Vot, vă rog.

Cu 34 de voturi pentru, 1 abținere, 14 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 38, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și


Regulamentului de Organizare Revistă "Constantin Tănase
unctionare ale Teatrului deDa, domnul consilier Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Eram pe punctul anterior, dar dacă aveți răbdare, durează zece secunde. Voiam să spun că în fiecare an citim articole în presă despre cum angajații primăriilor se duc la mare și la munte, în așa-zise traininguri. Acum că au crescut salariile, nu ar fi momentul să renunțăm la această practică? S-o facă, dar haideți să reluăm formarea în oraș. Să o facem în București.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Vă rog, haideți să... suntem deja la alt punct și nu avem foarte mult

timp.

Vot pe proiectul cu numărul 38, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului de Revistă "Constantin Tănase”.

Cu 41 de voturi pentru, 6 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.    ’

Punctul nr. 39, proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul București, la cumpărarea celor 12 acțiuni oferite spre vânzare de acționarul Service Ciclop S.A., cu valoarea nominală totală de 120 lei, ce reprezintă 0,00112% din capitalul social ai societății Compania Municipală Eco Igienizare București S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, sectorul 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, etajul 2, biroul nr. 4, nr. de înregistrare ia Oficiul Registrul Comerțului București: J40/9894/2017 și C.U.I. 37804055.

Vă rog, vot.

Cu 29 de voturi pentru, 12 abțineri, 5 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 40, proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul București, la cumpărarea celor 12 acțiuni oferite spre vânzare de acționarul Service Ciclop S.A., cu valoarea nominală totală de 120 lei, ce reprezintă 0,0012% din capitalul social al societății Compania Municipală Iluminat Public București S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, sectorul 1, str. Aristide

Demetriade nr. 2, etajul 2, biroul nr. 21, nh>de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului București: J4Q/1032Y/?017 și C.U.I. 37832144.

(\    \ V.

J52


A/


Vot.

Vă rog, domnul Gâdiuță. Dați înapoi.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru-Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte. Voiam să vă întreb cine, care

vor fi entitățile care prelua aceste acțiuni, dacă s-a stabilit deja sunt aceste entități.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando Momentan nu s-a stabilit, doar ne exercităm dreptul de a... nu ne

exercităm....

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru-Valeriu

OK, și atunci care este motivul pentru care PMB nu exercită acest

drept? Consiliul General...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Consiliul General nu își exercită dreptul.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru-Valeriu

Deci nu există un astfel de...?

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Păi nu putem, pentru că fiind societate comercială, nu poate avea

un singur acționar. Noi avem, avem deja părți sociale pe care ... acțiuni pe care le deținem, dacă le-am lua și pe celelalte înseamnă că am avea tot și nu putem fi singuri.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru-Valeriu

In Comisia Economică s-a discutat că... despre acest punct și era

varianta că vor fi localități din Ilfov care vor prelua aceste acțiuni. Dar nu a fost o variantă sigură și voiam să primim această confirmare. Există această variantă?

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Nu știu cine va prelua, nu pot să vă spun cine va prelua.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru-Valeriu

OK.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Cert este că nu putem noi, nu ne permite nici legea.

53


Domnul Consilier Gâdiută Alexandru-Valeriu

Am înțeles, vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim.

J

Vot pe proiectul cu numărul 40, proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul București, la cumpărarea celor 12 acțiuni oferite spre vânzare de acționarul Service Ciclop S.A., cu valoarea nominală totală de 120 lei, ce reprezintă 0,0012% din capitalul social al societății Compania Municipală Iluminat Public București S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, sectorul 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, etajul 2, biroul nr. 21, nr. de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului București: J40/10321/2017 si C.U.I. 37832144.

9

Cu 31 de voturi pentru, 12 abțineri, 5 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 41, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare si funcționare ale Casei Artelor „Dinu Lipatti”.

Doamna consilier Ciceală, vă rog.

Doamna Consilier Ciceală Ana-Maria

Mulțumesc. Vreau să vă spun că prin acest proiect de hotărâre se suplimentează cu un nou director adjunct organigrama acestei instituții nou înființate de doamna Firea, ca multe alte instituții pe care le-a înființat drept sinecuri ale PSD-iștilor și aș vrea să-mi spună directorul economic sau doamna Alice Barb de ce are nevoie de suplimentarea cu, din câte am înțeles de la domnul Traian Petrescu ieri cu 1700 lei pe lună, cost suplimentar în organigrama acestei instituții, față de cele câteva milioane de euro pe care le plătim deja pentru o instituție nenecesară, sau cineva de la instituția aceasta, dacă este în sală.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Doamna Gabriela Coroboianu, de la Resurse Umane

Doamna Gabriela Coroboianu, Direcția Managementul Resurselor

Umane

Bună ziua! Vreau să vă spun că nu se suplimentează numărul de posturi la această instituție, vă spun.că-doar se ....

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Haideți vă rog explicați, dacă ascultă bine, dacă nu ascultă să ne lase, vă rog

Doamna Gabriela Coroboianu, Direcția Managementul Resurselor

Umane

Este vorba despre necesitatea pe care a identificat-o instituția că are nevoie de un director adjunct, cum au și alte instituții și aceasta nu se face prin suplimentarea numărului total de posturi, pentru că nu mai avem posturi disponibile în momentul acesta, ci prin transformarea unui post de execuție, de inspector de specialitate. Costurile sunt generate doar de diferența salariului de la un inspector la un director adjunct, doar atât.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da, vă mulțumim.

Vot pe proiectul cu numărul 41, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Casei Artelor „Dinu Lipatti”.

Cu 32 de voturi pentru, 0 abțineri, 16 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 42, proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la asocierea cu U.A.T. Orașul Popești - Leordeni, jud. Ilfov, în vederea construirii unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni.

Vot, vă rog.

Cu 46 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 43, proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE) în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București - „ASE

105”.


Vot vă rog.

Mai aveți puțină răbdare, imediat facem pauză.

Cu 34 de voturi pentru, 14 abținprî^O; voturi împotrivă, proiectul a

fost aprobat.


Punctul nr. 44, proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea dintre Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 6 si Fundația Cultural Umanitară "SO.SI.SE.SA”.

Domnul Consilier Ciudomirov, vă rog.

Domnul Consilier Berceanu Octavian.

Domnul Consilier Berceanu Octavian

Da, vă mulțumesc. Cu această Asociație SO.SI.SE.SA am încercat să obținem informații despre ea, și-a închis, asta înseamnă că cineva din interiorul asociației a închis site-ul. Pe site, anterior, erau prezentate cooperări cu alte asociații care la rândul lor alte asociații nu au auziseră de această asociație, deci erau informații false, total eronate, pe site-ul acestei asociații. Pe de altă parte, există alte asociații pe același domeniu de activitate mult mai bune și cu istoric în spate. Această asociație nu are niciun fel de istoric în spate și nu a prezentat dezvoltarea niciunui proiect de anvergură până acum. Este o societate total necunoscută și nu știu dacă asocierea cu ea face cinste primăriei.

Domnul Președinte de ședință Culea Qrlando Marian

Da, mulțumesc. Domnul consilier Rogin.

Domnul Consilier Rogin Marius

Eu vă mulțumesc și sunt surprins de colegul meu că spune așa ceva despre o fundație, eu chiar cunosc activitatea acestei fundații și dacă vă interesează este o fundație care are birou si în America si a

5    »    J

adus aparatură medicală pentru spitalele Bisericii din România, a făcut foarte multe eforturi pentru cămine... ei, sectanți?! Chiar sunt niște oameni ok, unul dintre fondatori a fost și el crescut la casa de copii, ca drept dovadă că are grija multor copii. Au înființat și o societate în care din copiii străzii ia și îi învață o meserie. Eu vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Culea Qrlando Marian

Mulțumim si noi.

J    J

Domnul consilier Tutu Radu.

» J

Domnul Consilier Tutu Radu Cristian

Da, vreau să spun că colegul nostru de la USR este într-o gravă eroare, această asociație, cum a zis și domnul consilier Rogin, într-adevăr are vechime, are experiență îp domeniu. Chiar au venit la noi, în cadrul comisiei de dialog șocișUșkai/jpropus proiecte... să le facem împreună cu Primăria Municipiului București deci este o gravă eroare ce...
Domnul Președinte de ședință Marian Orlando Culea

Vă mulțumim!

J

Vot pe proiectul cu numărul 44, proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea dintre Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 6 si Fundația Cultural Umanitară ”SO.SI.SE.SA”. ’

Da? Pe 44 votăm! A votat toată lumea?

Cu 35 de voturi pentru, 10 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Punctul nr. 45, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a Societății pe Acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.

Aștept propuneri, vă rog!

Da doamna consilier Ciceală, vă rog!

Doamna Consilier Ana-Maria Ciceală

Mulțumesc frumos! Dintre toate companiile municipale de doamna Firea, această companie de cimitire este cea mai opacă. Aș vrea să știu dacă domnul director este în sală. Data trecută la ședință nu era în sală

I    5

si as vrea ...

J    J

Domnul Președinte de ședință Marian Orlando Culea

Acum îl chemăm, între timp îl chemăm.

Doamna Consilier Ana-Maria Ciceală

Și aș vrea să știu cine este director aici și cum arată daca se poate.

Domnul Președinte de ședință Marian Orlando Culea Vreți să știți și cum arată ? Domnul consilier lonescu, vă rog!

Domnul Consilier Andrei George lonescu

Lucian lliescu e propunerea noastră.

Domnul Președinte de ședință Marian Orlando Culea

OK. Alte propuneri? Vă rog să poftiți să ridicați buletinele de vot.
Doamna Secretar General Zamfir Georgiana

Amzăr Gheorghe

Domnul Președinte de ședință Marian Orlando Culea

Amzăr Gheorghe! Haideți că a început apelul!

Doamna Secretar General al Municipiului București Zamfir

Georgiana

Ardeieanu Mircea Arsu Alin lonut

J

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Berceanu Octavian Alexandru

Bîrdeanu Andreea Raluca

Bujduveanu Stelian absent

Nu știu, nu se aude. îmi dati sonor? Că nu se aude...

>    1    J

Domnul Președinte Marian Orlando Culea

Am rugămintea, puțin mai încet ca să se audă când sunt strigați

colegii! Haideți ca să urgentăm și să plecăm acasă!

Doamna Secretar General al Municipiului București Zamfir


Georgiana

Bumbar Marian

Catana Claudiu

Chirică Petre

Ciceală Ana Maria

Circa Honorius Edward Adrian

Ciucu Ciprian - absent

Ciudomirov Mihai Anton

Comănescu Mihai - absent

Coțofană Liviu Alin

Culea Marian Orlando

Deaconescu Cătălin lonuț - absent

Doicin Cristian Vasile

Dragne Daniela


Florea Ancuta Doina

»

Florescu Adrian Constantin Florescu Michaela Tomnița Gâdiuță Alexandru Valeriu    |

Gherghiceanu Florentina Grigorescu Florin lliescu Cătălin Lucian - absent \

lonescu Andrei George lonescu Tudor Tim Ivan Florin

Kansou Hazem - absent Marinescu Sorin Dumitru Maxim Marius Cătălin Mărgărit Nicolae Sorin - absent Mocanu Georgiana Munteanu Cristian Mihai Neacșu Ioana Mihaela Neacșu Lazăr Olteanu Cristian Marian Pavel Marius Posircaru Ion

I

Radu Elena absent Radu Ion Raiciu Daniela Rogin Marius...

Săndulescu Nina...

Rogin Marius prezent Săndulescu Nina Sebeșan Mircea Radu Stroe Bogdan Cristian Șuhan Valeriu Nicolae Teodor Raluca Nicoleta absent Țugui Matei Ion Țuțu Radu Cristian Voicu Ion Valentin Wring Roxana Sanda.

Domnul Președinte de ședință Marian Orlando Culea

Membrii comisiei de validare, puteți prelua voturile și încheia

procesul-verbal.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Doamnelor și domnilor, să vă citesc procesul-verbal.

S-au exprimat un număr de 44 de voturi.

0 voturi anulate.

Pentru domnul lliescu Cătălin Lucian 36, împotrivă 8.

Prin urmare, domnul lliescu Cătălin Lucian este desemnat ca membru în Adunarea Generală a Societății pe Acțiuni Compania Municipală Cimitire București ADomnul Președinte de ședință Marian Orlando Culea

Haideți să luăm loc.

J

Mulțumim domnului președinte al Comisiei de validare.

Vă supunem la vot proiectul cu numărul 45, proiect de hotărâre

privind desemnarea reprezentantului municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a Societății pe Acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A..

Haideți vă rog să votați!

Cu 28 de voturi pentru, 4 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Având în vedere că am epuizat punctele de pe ordinea de zi, declar ședința închisă.

f    J

O seară bună!

Ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București s-a încheiat la ora 17.47.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, comunicate de Direcția Sisteme Informatice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GE AL MUNICIPIULUI B /y Georgiana Zafrifi,
Redactat și verificat: MirelaAnghel Qf) Emanuel Dancă -^O Nicoleta Mirea Nicoleta Pristaw Maria Proca Vilma Gabriela Titirișcă Floarea Vasiiescu Mioara Vuculesc Reluța Alexa


Gențiana Barcan _

Reza Bîtlan > fj Dana Duca

Liviu Mihalache / Elena Liliana Miu Tiberiu Pîrvu Vvj/z

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

Rezultat General Vot

——■—*» "“‘45'

ABȚINERE

6

Total Prezenti'    ”

52

Rezultate Grup De Vot

Bl»»

^."ABTiNEREr?

/^Absenți;;?;

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

0

PSD-UNP

24

0

USB

6

6

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

45 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

6 Abțineri

Arsu Alin-lonuț (USB), Berceanu Octavian (USB), Ciceală Ana-Maria (USB), Coțofană Liviu-Alin (USB), Ivan Florin (USB), Marinescu Sorin (USB)

1 Voturi împotriva Ciucu Ciprian (PNL)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


- ABȚINERE

. NU

. Absent .

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

ALDECs


Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PMP


Kr111    1,. . -    -»?


Florescu Adrian Constantin


lliescu Cătălin Lucian


lonescu Andrei George


Posircaru Ion
Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PNL


Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina


Maxim Marius Cătălin Mocanu Georgiana Neacșu Ioana Mihaela Neacșu Lazăr Pavel Marius Adrian Radu Ion Raiciu Anca Daniela Sandulescu Nina


Sebeșan Mircea Radu Suhan Valeriu-Nicolae Țuțu Radu-Cristian


jg1 Absent^'


Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

USBSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 1

Rezultat General Vot

om

ABȚINERE

0

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

^I^Absentj^Ș:

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

6

1

1

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

50 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 1 Voturi împotriva

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Nume Ședința


Ședință Ordinară


Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Mocanu Georgiana (PSD-UNP) Munteanu Cristian Mihai (USB)Raport Vot


4/19/201812:00:00 AM


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Bi


^Âb'seriț^

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 1

ALDE


Pagina 4 din 8

/ /


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 1

PMP


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 1

PNL

Bujduveanu Stelian Ciucu Ciprian Comănescu Mihai Deaconescu Cătălin-lonuț Kansou Hazem Mărgărit Nicolae-Sorin Olteanu Cristian-Marian Rogin Marius


F”'    ’

L,


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 1

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne ileana-Danieia

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țu{u Radu-Cristian

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 1

USB


Gâdiuță Alexandru-Valeriu Grigorescu Florin Ivan Florin Marinescu Sorin Munteanu Cristian Mihai Radu Elena Stroe Bogdan-Cristian Teodor Raluca-Nicoleta Țugui Matei Ion Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 2

Rezultat General Vot

ABȚINERE

1

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

3

1

0

PNL

7

1

0

PSD-UNP

24

0

USB

5

7

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

43 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Berceanu Octavian (USB), Grigorescu Florin (USB), Ivan Florin (USB), Marinescu Sorin (USB), Radu Elena (USB)

1 Abțineri

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

8 Voturi împotriva

USB, Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

llBBIBi

Țugui Matei Ion (USB)

Țu{u Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 2

ALDE
Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 2

PMP

•*SW!SK

;    'i

Florescu Adrian Constantin

[/

I

lliescu Cătălin Lucian

I

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 2

PNL

î,

b (gr j

1

Bujduveanu Stelian

r

i:

t

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

i

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 2

PSD-UNPR


Bădulescu Aurelian Bîrdeanu Andreea Raluca Chirică Petre Circa Honorius-Edward Ciudomirov Mihai Anton Culea Marian Orlando Doicin Cristian Vasile Dragne lieana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 2

USB


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 3

Rezultat General Vot

ABȚINERE

1

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

Ș®bseii$g

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

0

PSD-UNP

24

0

USB

11

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

1 Abțineri

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL) 11 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

BW8WM Wpa»

ABȚINERE;

fXAbsentM

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bum bar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Nume Ședința


Ședință Ordinară


4/19/2018 12:00:00 AMCirca Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Mocanu Georgiana (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)ABȚINERE

i£bsențj

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

MIBiM

Țugui Matei Ion (USB)

bhi    ■■

Țu{u Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 3

ALDE


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 3

PMP


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 3

PNL

da«ș.-t abținere

■^Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 3

PSD-UNPRSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 3

USB

Ml ^j*bșent^

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu    1

l

Grigorescu Florin

Ivan

Marinescu Sorin    H

Munteanu Cristian Mihai    1

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian    1

Teodor Raluca-Nicoleta    1

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Qrlando 4

Rezultat General Vot


ABȚINERE

3

Total Prezenti

52


Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

3

3

2

0

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

35 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

3 Abțineri

Comănescu Mihai (PNL), Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Kansou Hazem (PNL) 14 Voturi împotriva

USB, Ciucu Ciprian (PNL), Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

3^x|^

^9^

kABTINERE'

^Absepțr)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voiou Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 4

ALDE


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 4

PMP


4    Ar »«•* -uIh'I'hi    »


Florescu Adrian Constantin


lliescu Cătălin Lucian


lonescu Andrei George


Posircaru IonSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 4

PNL

ABȚINERE

' f -'«P ■* «    w

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 4

PSD-UNPR
Bumbar Marian


Ciceală Ana-Maria


Coțofană Liviu-Alin


Gâdiuță Alexandru-Valeriu


Grigorescu Florin


Ivan Florin


Marinescu Sorin


Munteanu Cristian Mihai


Radu Elena


Stroe Bogdan-Cristian


Teodor Raluca-Nicoleta


Țugui Matei Ion


Wring Roxana-Sanda
Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 5

Rezultat General Vot


ABȚINERE

5

Total Prezenti

52


Rezultate Grup De Vot

A^ABTIÎNERE S

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

3

3

1

1

PSD-UNP

24

0

USB

2

10

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

35 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

5 Abțineri

Bujduveanu Stelian (PNL), Ivan Florin (USB), Olteanu Cristian-Marian (PNL), Rogin Marius (PNL), Wring Roxana-Sanda (USB) 11 Voturi împotriva

USB, Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Rezultate Individuale


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL) Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

I x

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

■iHH

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

I x

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

I x

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

ABȚINERE:

* Absent \

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 5

ALDE


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 5

PMP


t *    1


Florescu Adrian Constantin


llîescu Cătălin Lucian


lonescu Andrei George


Posircaru IonSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 5

PNL

ABȚINERE'

^Absent*®

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 5

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuta Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 5

USB


.ABȚINERE:

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

XSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 6

Rezultat General Vot

ABȚINERE

11

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

wbfJjLRiT, 1M R h RjB

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

5

1

2

PSD-UNP

24

0

USB

10

2

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

11 Abțineri

USB, Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

2 Voturi împotriva

Grigorescu Florin (USB), Marinescu Sorin (USB)

Rezultate Individuale

-ABȚINERE

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceaiă Ana-Maria (USB)

X

Nume

d&'Âbsehtjtâ

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

llKQM

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

mi

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

r

(

L...........21.....

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

mi

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

I    ?.

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

; .

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

■    X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

n

X

Kansou Hazem (PNL)

f    /■-

fe X.

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

ia—

Marinescu Sorin (USB)

mu

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

t

L.................r..........

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

1'

Munteanu Cristian Mihai (USB)

mu

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

ț

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB) .

mi

X

Radu Ion (PSD-UNP)

L.......... ± ;.......

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

F.......................................

J

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

[

ABȚINERE'

" • • ■'*

1 * i .

■ Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

£-

Pagina 3 din 8


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 6

ALDE

Absența

Catana Claudiu-Daniel

L...........

Florescu Michaela-Tomnita

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

■_

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 6


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 6

PNL

ABȚINERE.

^^bsentj^

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 6

PSD-UNPR
Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 6

USB

Mume?    r.

ABȚINERE-

.//Absent.

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 7

Rezultat General Vot


ABȚINERE

8

■■IB

Total Prezenti

52


Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

1

1

PSD-UNP

24

0

USB

7

5

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

8 Abțineri

USB, Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

5 Voturi împotriva

Berceanu Octavian (USB), Ciceală Ana-Maria (USB), Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB), Grigorescu Florin (USB), Marinescu Sorin (USB)


Tipărit: 4/19/2018 3:22:41 PM


Num


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)


ABȚINERE-

I x

X

IBil


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Mocanu Georgiana (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB). ABȚINERE

•.\Vnu ■■

3Â5ȘȘ3

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 7

ALDE


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 7

PMP

J    fir-

-$i(Absen

Florescu Adrian Constantin

LiâSlîfaw

lliescu Cătălin Lucian

L..:. ?

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 7

PNL

'ABȚINERE;

^Âbșenț^

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

//?4n


igina 6 din 8


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 7

PSD-UNPRSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 7

USB

’ABTINERE n&N»

^Absent;#

Arsu Alin-lonuț

X

=

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

LiZj

Teodor Raluca-Nicoleta

L. A..........,

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 8

Rezultat General Vot

ABȚINERE

4

■t—

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

£?ABTțNERE;ri

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

8

4

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

4 Abțineri

Berceanu Octavian (USB), Bumbar Marian (USB), Grigorescu Florin (USB), Radu Elena (USB) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP) I

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)    I

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP) I

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)Kâawft' 'i

fesa    _____j__. ...

X

X


Grigorescu Florin (USB)lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)    I

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)litra

MfBlg

X

HM

X


1

^Absent/-1'

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 8 ALDE


Z? F


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 8


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 8

PNL


Bujduveanu Stelian


Ciucu Ciprian


Comănescu Mihai


Deaconescu Cătălin-lonuț


Kansou Hazem


Mărgărit Nicolae-Sorin


Olteanu Cristian-Marian


Rogin Marius
Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 8

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavei Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 8

USB

lina 8 din 8


(AB*QNERE-

K’Âb'sent^

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

3M8g>MI

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 9

Rezultat General Vot

ABȚINERE

7

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

33^1^0

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

6

2

0

PSD-UNP

24

0

USB

1

11

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

32 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

7 Abțineri

PNL, Radu Elena (USB)

13 Voturi împotriva

USB, Ciucu Ciprian (PNL), Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Rezultate Individuale

^ÂbsfnJ|

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bum bar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

iWjpÂpr ,AgmiaB

»■' Absent'^

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

HH

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

■ x

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

x

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 9

ALDE

Catana Claudiu-Daniel Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 9

PMP

Nume\. .

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian


lonescu Andrei George


Posircaru IonSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 9

PNL


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 9

PSD-UNPRSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 9

USB

^SÎINEjp

* Absent^

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

MBiBB

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 10

Rezultat General Vot

ABȚINERE

12

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

^AggflEREy

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

5

2

1

PSD-UNP

24

0

USB

10

1

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

12 Abțineri

USB, Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Kansou Hazem (PNL) 1 Voturi împotriva

Țugui Matei Ion (USB)

4/19/2018 12:00:00 AMNume Ședința

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)    I
lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Num©„ ■

fi» “    v .*

ABȚINERE.

«p^fNU

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

l....................r...............■.......;

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

■ :    ?X ■ ■■■■

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 10

ALDE


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 10 PIWIP


Florescu Adrian Constantin


lliescu Cătălin Lucian


lonescu Andrei George


Posircaru IonSubiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 10

PNL

;.....Oț

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 10

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe


Ardeleanu Mircea


Artimon Marian


Bădulescu Aurelian


Bîrdeanu Andreea Raluca


Chirică Petre


Circâ Honorius-Edward


Ciudomirov Mihai Anton


Culea Marian Orlando


Doicin Cristian Vasile


Dragne Ileana-Daniela


Florea Ancuța Doina


Gherghiceanu Florentina


Maxim Marius Cătălin


Mocanu Georgiana


Neacșu Ioana Mihaela


Neacșu Lazăr


Pavel Marius Adrian


Radu Ion


Raiciu Anca Daniela


Sandulescu Nina


Sebeșan Mircea Radu


Suhan Valeriu-Nicolae


Țutu Radu-Cristian


■gÂbsenț>


Subiect Vot

Propunere Culea Marian Orlando 10

USB

Nume'; -a

ABȚINERE

C    J, .

■ NU

*. * •, • •

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

awaM

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

Rezultat General Vot


ABȚINERE

12

Total Prezenti

53


Rezultate Grup De Vot

^'ÂbsențO|

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

8

0

PSD-UNP

23

1

USB

4

9

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

31 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

12 Abțineri

PNL, Arsu Alin-lonuț (USB), Ivan Florin (USB), Marinescu Sorin (USB), Radu Elena (USB) 9 Voturi împotriva

USB


Artimon Marian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)X


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL) Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)Nuiiib !ț '1    f,J4 '

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

B

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

*

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

L..............Z...............:

Florescu Adrian Constantin (PMP)

< -

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

iliescu Cătălin Lucian (PMP)

r

î

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

■ ;■<

Munteanu Cristian Mihai (USB)

IHB

MRSV

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

[ ■A.

Radu Elena (USB)

x

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

L.........................,

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

f ,

i

L:...............

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

H^HI


z.


k-Abșgriț^

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu ALDE


Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PMP


Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PNL


Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe


Ardeleanu Mircea


Artimon Marian


Bădulescu Aurelian


Bîrdeanu Andreea Raluca


Chirică Petre


Circa Honorius-Edward


Ciudomirov Mihai Anton


Culea Marian Orlando


Doicin Cristian Vasile


Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuta Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian
Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

USB

«OiH

muia

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

|^B|

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

^^B

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

1 vF

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

MWMB

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

8

0

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

52 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP) | Mocanu Georgiana (PSD-UNP) Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)_

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)_

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)_

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective

ALDE


Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective

PNL

Raport Vot

Nume Ședința_Ședință Ordinară_ 4/19/2018 12:00:00 AM

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea    I

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian


. Absent.


Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective

USB


Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București domnului prof. univ. dr. Nicolae Istu

Rezultat General Vot

ABȚINERE

1

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

■ FnA i    ’

ABȚINERE-.;

WfiuâaK

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

1

11

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

1 Abțineri Radu Elena (USB)

11 Voturi împotriva USB

Rezultate Individuale

_

[ w •]

r..........................;..........:

t . ..    :

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

t

bhh

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

mmm    i^^m^mmi

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

HHI    ■■■

Nume

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

Iliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)
-ABȚINERE:

A'Âbsenti^

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București domnului prof. univ. dr. Nicolae Istu ALDE

N    a s

■^•Absent $

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București domnului prof. univ. dr. Nicolae Istu

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București domnului prof. univ. dr. Nicolae Istu

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București domnului prof. univ. dr. Nicolae Istu

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe


Ardeleanu Mircea


Artimon Marian


Bădulescu Aurelian


Bîrdeanu Andreea Raluca


Chirică Petre


Circa Honorius-Edward


Ciudomirov Mihai Anton


Culea Marian Orlando


Doicin Cristian Vasile


Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela    I

Neacșu Lazăr    I

Pavel Marius Adrian    I

Radu Ion    I

Raiciu Anca Daniela    I

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu    I

Suhan Valeriu-Nicolae    I

Țuțu Radu-Cristian    I
Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București domnului prof. univ. dr. Nicolae Istu USB

,ABȚINERE-    1 Absent .v;

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

,3

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

1 1—

Radu Elena

X    |    |

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

1    1 WBMi

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.cetățean de onoare ai Municipiului București domnului prof. univ. dr. Pavel Năstas

Rezultat General Vot

HHrHH

HMNIIH

ABȚINERE

2

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

^ȘȚINEREg

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

8

0

PSD-UNP

24

0

USB

2

10

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

40 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

2 Abțineri

Arsu Alin-lonuț (USB), Radu Elena (USB) 10 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

f....................;..............:

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

bhi    ^hh

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

l..............................,

|..........« j

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

BIIB    HI

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

I^^H    HBH

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomni{a (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)ABȚINERE

NU i-

Absent ■.]

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țu{u Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București domnului prof. univ. dr. Pavel Năstas

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București domnului prof. univ. dr. Pavel Năstas

PMP

Florescu Adrian Constantin lliescu Cătălin Lucian lonescu Andrei George Posircaru Ion


Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București domnului prof. univ. dr. Pavel Năstas

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București domnului praf. univ. dr. Pavel Năstas

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.cetățean de onoare ai Municipiului București domnului prof. univ. dr. Pavel Năstas

USB

ABȚINERE

S^bsent^l

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

■7-V.XS^’

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

'««să

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

•SMH

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.sistemul de acordare de distincții la nivelul Municipiului București

Rezultat General Vot


ABȚINERE

1

Total Prezenti

53


Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

8

0

PSD-UNP

24

0

USB

1

12

2


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

32 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

1 Abțineri Radu Elena (USB)

20 Voturi împotriva PNL, USB


Rezultate Individuale


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL) Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)I abținere

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

■n

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

ABȚINERE

Absenții

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.sistemul de acordare de distincții fa nivelul Municipiului București

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.M.prv.sistemul de acordare de distincții la nivelul Municipiului București

PMP

N umeî

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

■■

Posircaru Ion

_

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.sistemul de acordare de distincții la nivelul Municipiului București

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.sistemul de acordare de distincții la nivelul Municipiului București

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.sistemul de acordare de distincții la nivelul Municipiului București

USB

ABȚINERE-    Absentă

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

4    ’ ,i <.t

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

=

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.acordarea Titlului de Excelență în domeniul artistic doamnei Ionela Prodan

Rezultat General Vot

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

7

1

0

PSD-UNP

24

0

USB

1

7

3

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

38 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Radu Elena (USB)

8 Abțineri

USB, Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

3 Voturi împotriva

Berceanu Octavian (USB), Grigorescu Florin (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

Ședință OrdinarăNume Ședința

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu ioana Mihaela (PSD-    I

UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)
Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Raport Vot


4/19/2018 12:00:00 AM


ABȚINERE

* ' I »» Mrf M’-

îi:XNU,»;V

X

XABȚINERE-

.. .. 7    f '•*'

$AbâenQȘ

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.acordarea Titlului de Excelență în domeniul artistic doamnei Ionela Prodan

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.acordarea Titlului de Excelență în domeniul artistic doamnei Ionela Prodan

PMP


Nuipei®

-*    J    -<    1    **    " *    ?


Florescu Adrian Constantin


lliescu Cătălin Lucian


lonescu Andrei George


Posircaru IonSubiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.acordarea Titlului de Excelență în domeniul artistic doamnei Ionela Prodan

PNL


Ciucu Ciprian Comănescu Mihai Deaconescu Cătălin-lonuț Kansou Hazem Mărgărit Nicolae-Sorin Olteanu Cristian-Marian Rogin Marius


Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.acordarea Titlului de Excelență în domeniul artistic doamnei Ionela Prodan

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.acordarea Titlului de Excelență în domeniul artistic doamnei Ionela Prodan

USB

Abținere,

^bsenț^'

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.Titlului de Excelență în domeniul artistic doamnei Carmen Stănescu

Rezultat General Vot

ABȚINERE

9

Total Prezenti

53

Rezultate Grup De Vot

iSj/Șlî D At|?

^abtinereO

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

0

PSD-UNP

24

0

USB

3

8

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

41 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Arsu Alin-lonut (USB), Ivan Florin (USB), Radu Elena (USB) 9 Abțineri

USB, Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonut (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)
X

XNume Ședința


Ședință OrdinarăCiucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

Iliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Raport Vot


4/19/2018 12:00:00 AM


ABȚINERE -Absent"
Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)


Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.Titlului de Excelență în domeniul artistic doamnei Carmen Stănescu

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.Titlului de Excelență în domeniul artistic doamnei Carmen Stănescu

PMP

Nume' >4î    ÎDAtîfiț ■ Absent; î

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

i Wi

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.Titlului de Excelență în domeniul artistic doamnei Carmen Stănescu

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.Titlului de Excelență în domeniul artistic doamnei Carmen Stănescu

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe


Ardeleanu Mircea


Artimon Marian


Bădulescu Aurelian


Bîrdeanu Andreea Raluca


Chirică Petre


Circa Honorius-Edward


Ciudomirov Mihai Anton


Culea Marian Orlando


Doicin Cristian Vasile


Dragne Ileana-Daniela


Florea Ancuța Doina


Gherghiceanu Florentina


Maxim Marius Cătălin


Mocanu Georgiana


Neacșu Ioana Mihaela


Neacșu Lazăr


Pavel Marius Adrian


Radu Ion


Raiciu Anca Daniela


Sandulescu Nina


Sebeșan Mircea Radu


Suhan Valeriu-Nicolae


Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.Titlului de Excelență în domeniul artistic doamnei Carmen Stănescu

USB

ABȚINERE;

<Abșent^

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

iSlililI!

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.administrare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat

Rezultat General Vot

ABȚINERE

1

Total Prezenti

53

Rezultate Grup De Vot

*• ADTIMCQC'$

ALDE

4

0

PMP

3

1

0

PNL

8

0

PSD-UNP

24

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

31 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

1 Abțineri Posircaru Ion (PMP)

21 Voturi împotriva PNL, USB

Rezultate Individuale

"-'ABȚLNEREi

!'    i

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

■s..............

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

_

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-

UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

■ABȚINERE.

Absent^

î**'

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

L

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

r

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

■ ■ y/ ■    .

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

! '

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

i:.......    %

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

i    y

Munteanu Cristian Mihai (USB)

H^HI

MBllilI

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

t

t z

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

r -

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

BHH

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

l &

L....... ..............

Posircaru Ion (PMP)

im

X

Radu Elena (USB)

IBIH

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

HHI

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

i....................;....................■;

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

■H

"ABȚINERE.

nu

3*: Absent'^

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

______

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.administrare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.administrare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat

PMP

^DA^

ABȚINERE.

*f Absent-'*.

4..? tef

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.administrare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.administrare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana


Neacșu Ioana Mihaela


Neacșu Lazăr


Pavel Marius Adrian


Radu Ion


Raiciu Anca Daniela


Sandulescu Nina


Sebeșan Mircea Radu


Suhan Valeriu-Nicolae


Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.administrare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat USB

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.delegare a serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a art.

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

8

0

PSD-UNP

24

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

31 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

0 Abțineri 21 Voturi împotriva

PNL, USB

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița    I

(ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)    I

Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)Raport Vot


Nume Ședința

*■»* W±C.


Ședință Ordinară


4/19/2018 12:00:00 AMTeodor Raluca-Nicoleta (USB)


Țugui Matei Ion (USB)


Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)


Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.delegare a serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a art.

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.delegare a serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a art.

PMP

Florescu Adrian Constantin lliescu Cătălin Lucian lonescu Andrei George Posircaru Ion


Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.delegare a serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a art.

PNL


Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.delegare a serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a art.

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.delegare a serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a art. USB


Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin    I

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin    I

Ivan Florin    I

Marinescu Sorin    I

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena    I

Stroe Bogdan-Cristian    I

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda    ISubiect Vot

PUNCTUL 9P.H.prv.,

Rezultat General Vot

ABȚINERE

1

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

I^abt^nereJ

ALDE

4

0

PMP

2

1

1

PNL

8

0

PSD-UNP

24

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

30 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

1 Abțineri Posircaru Ion (PMP)

21 Voturi împotriva PNL, USB

iO?    £. .{ r * ri«u «•' *    ■*»»<■*    * ’»

iâbtinere;

y Absenți

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Bl

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)    I

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

abținere;

/iAbsenț^

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

1—

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot PUNCTUL 9P.H.prv., ALDE


Subiect Vot PUNCTUL 9P.hl.prv., PMP

ABȚINERE

<Ab?enț'^

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

X

Subiect Vot PUNCTUL 9P.H.prv„ PNL


Subiect Vot PUNCTUL 9P.H.prv., PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Subiect Vot

PUNCTUL 9P.H.prv„

USB


p-î i’’-'?.;    a-

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNCTULIOP.H.prv.,,Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București 7 obiective

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

?Sfc.

Total Prezenti

53

Rezultate Grup De Vot

ALDE

3

1

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

50 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP) ’

Ciucu Ciprian (PNL)Raport Vot


Nume Ședința

Jur

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

4/19/2018 12:00:00 AM


Ședință Ordinară


Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)_

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)_

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL10P.H.prv.„Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București 7 obiective

ALDE

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnita

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTULIOP.H.prv.,,Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București 7 obiective

PMP


Subiect Vot

PUNCTUL10P.H.prv.,,Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București 7 obiective

PNL

Subiect Vot

PUNCTULIOP.H.prv.,,Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București 7 obiective

PSD-UNPR


Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian


Subiect Vot

PUNCTULIOP.H.prv.,.Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București 7 obiective

USB

Subiect Vot

PUNCTUL HP.H.prv. aprobarea unui schimb între imobilul situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 21,

Rezultat General Vot

ABȚINERE

1

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

-a^'Xb'gent^^

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

10

1

1

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB)

1 Voturi împotriva

Ivan Florin (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)_

Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


liiescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Mocanu Georgiana (PSD-UNP)Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


SISBBISiî

j

HM

HHH
Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB);ÂBF.NERE:

1089


Subiect Vot

PUNCTUL 11P.H.prv. aprobarea unui schimb între imobilul situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 21,

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL HP.H.prv. aprobarea unui schimb între imobilul situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 21,

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL HP.H.prv. aprobarea unui schimb între imobilul situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 21,

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL HP.K.prv. aprobarea unui schimb între imobilul situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 21,

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL HP.H.prv, aprobarea unui schimb între imobilul situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 21,

USB

ABȚINERE-

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiută Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv.modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea CGMB nr. 28/12.02.2015 privind declanșarea

Rezultat General Vot

ABȚINERE

2

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

^Abșent^'

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

11

2

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB), Ivan Florin (USB) 0 Voturi împotriva

abținere

Absept^

Ciucu Ciprian (PNL)

w

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

■1

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancu{a Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

1    X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

1 x

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

w

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv.modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea CGMB nr. 28/12.02.2015 privind declanșarea

ALDE


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv.modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea CGMB nr. 28/12.02.2015 privind declanșarea

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv.modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea CGMB nr. 28/12.02.2015 privind declanșarea

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv.modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea CGMB nr. 28/12.02.2015 privind declanșarea

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv,modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea CGMB nr. 28/12.02.2015 privind declanșarea

USBArsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda
^ABȚINERE-

^Âbșehț^

X

X


Subiect Vot

PUNCTUL 13 P.H.prv. obiectivul "Rețea Metropolitană de cișmele publice”

Rezultat General Vot

'o

ABȚINERE

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

51 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)_

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)_

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)_

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Nume Ședința


Ședință OrdinarăȚugui Matei Ion (USB)


Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)Raport Vot


4/19/2018 12:00:00 AMSubiect Vot

PUNCTUL 13 P.H.prv. obiectivul "Rețea Metropolitană de cișmele publice" ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 13 P.H.prv. obiectivul "Rețea Metropolitană de cișmele publice"

PMP

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

1

lonescu Andrei George

Posircaru IonSubiect Vot

PUNCTUL 13 P.H.prv. obiectivul "Rețea Metropolitană de cișmele publice”

PNL


Subiect Vot

PUNCTUL 13 P.H.prv. obiectivul "Rețea Metropolitană de cișmele publice"

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe Ardeleanu Mircea Artimon Marian

Bădulescu Aurelian BTrdeanu Andreea Raluca Chirică Petre Circa Honorius-Edward Ciudomirov Mihai Anton Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile Dragne Ileana-Daniela Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Subiect Vot

PUNCTUL 13 P.H.prv. obiectivul "Rețea Metropolitană de cișmele publice"

USB

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda    I

Ședință Ordinară


4/19/2018 12:00:00 AM

Subiect Vot

PUNCTUL 14 P.H.prv. avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură teh.

Rezultat General Vot


ABȚINERE

0

Total Prezenti

52Concluzii Vot

Moțiune aprobata

51 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva


// 4    ^0/

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Oiteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 14 P.H.prv. avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură teh. ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 14 P.H.prv. avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură teh.

PMP

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 14 P.H.prv. avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură teh.

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 14 P.H.prv. avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură teh.

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

BTrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela    I

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian


—*:-' " ~,

Absent»»-Subiect Vot

PUNCTUL 14 P.H.prv. avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură teh.

USB


Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaiBgB

f—i


Subiect Vot

PUNCTUL 15P.H.prv. imobilul situat în str. Preda Spătarul nr. 13 A-B, nr. 19 B, sector 5.

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

10

2

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Berceanu Octavian (USB), Grigorescu Florin (USB) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bum bar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


IssfiBttlSIll

X


Nume Ședința NL

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Ședință Ordinară


4/19/2018 12:00:00 AM


Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

ttBB

;^bșenfj

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 15P.H.prv. imobilul situat în str. Preda Spătarul nr. 13 A-B, nr. 19 B, sector 5.

ALDE


Catana Claudiu-Daniel Florescu Michaela-Tomni{a lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin


Subiect Vot

PUNCTUL 15P.H.prv. imobilul situat în str. Preda Spătarul nr. 13 A-B, nr. 19 B, sector 5.

PMP

*>bîenț$

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 15P.H.prv. imobilul situat în str. Preda Spătarul nr. 13 A-B, nr. 19 B, sector 5.

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 15P.H.prv. imobilul situat în str. Preda Spătarul nr. 13 A-B, nr. 19 B, sector 5.

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancu{a Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

PUNCTUL 15P.H.prv. imobilul situat în str. Preda Spătarul nr. 13 A-B, nr. 19 B, sector 5.

USB


<A,bsențg

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

T.S& x4Mj

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

MMM

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 16P.Hprv.atribuirea în folosință gratuită a terenului situat în str. Făt Frumos nr. 4, s5

Rezultat General Vot

ABȚINERE

1

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

^ÂBflWREjjȘ

^ĂbsenWl

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

1

11

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

38 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

1 Abțineri Radu Elena (USB)

11 Voturi împotriva USB

BbiinerB

tea

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Si

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

Hiescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

^Absențgg

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Wl

Țugui Matei Ion (USB)

Țu{u Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 16P.H.prv.atribuirea în folosință gratuită a terenului situat în str. Făt Frumos nr. 4, s5

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 16P.H.prv.atribuirea în folosință gratuită a terenului situat în str. Făt Frumos nr. 4, s5

PMP

OM

?<Abseht^

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 16P.H.prv.atribuirea în folosință gratuită a terenului situat în str. Făt Frumos nr. 4, s5

PNL


Subiect Vot

PUNCTUL 16P.H.prv.atribuirea în folosință gratuită a terenului situat în str. Făt Frumos nr. 4, s5

PSD-UNPR

ss


Nu


Amzăr Gheorghe


Ardeleanu Mircea


Artimon Marian


Bădulescu Aurelian


Bîrdeanu Andreea Raluca


Chirică Petre


Circa Honorius-Edward


Ciudomirov Mihai Anton


Culea Marian Orlando


Doicin Cristian Vasile


Dragne Ileana-Daniela


Florea Ancuța Doina


Gherghiceanu Florentina


Maxim Marius Cătălin


Mocanu Georgiana


Neacșu Ioana Mihaela


Neacșu Lazăr


Pavel Marius Adrian


Radu Ion


Raiciu Anca Daniela


Sandulescu Nina


Sebeșan Mircea Radu


Suhan Valeriu-Nicolae


Țuțu Radu-Cristian


«aSubiect Vot

PUNCTUL 16P.H.prv.atribuirea în folosință gratuită a terenului situat în str. Făt Frumos nr. 4, s5

USB

/) nt


LJBT.....

Arsu Alin-lonuț

=

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

ÎMBIBI

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 17P.H.prv. transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea C.G.M.

Rezultat General Vot


ABȚINERE

1

Total Prezenti

52


Rezultate Grup De Vot

■iallBF'

MĂbsenW

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

1

13

1

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

28 Voturi Pentru ALDE, PSD-UNP

1 Abțineri

Munteanu Cristian Mihai (USB) 23 Voturi împotriva

PMP, PNL, USB

Rezultate Individuale

WWafflwB

QjgBiWi

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

mm

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

..........ampjj

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

I^B^I    HHI

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

i&fcdjaaj

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

HHH

L

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

î

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

bhhi

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

L...........................

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

I '

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

I^^^H    hhh

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

IBS

hhh

Radu Elena (USB)

^^^h    hhh

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

bhi

hhh    ih^h

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

HHI

HHI    HH

• .    n ■    * **

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)


Subiect Vot

PUNCTUL 17P.H.prv. transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea C.G.M.

ALDE

Catana Claudiu-Daniel Florescu Michaela-Tomnița lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin


Subiect Vot

PUNCTUL 17P.H.prv. transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea C.G.M.

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 17P.H.prv. transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea C.G.M.

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 17P.H.prv. transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea C.G.M.

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe


Ardeleanu Mircea


Artimon Marian


Bădulescu Aurelian


Bîrdeanu Andreea Raluca


Chirică Petre


Circa Honorius-Edward


Ciudomirov Mihai Anton


Culea Marian Orlando


Doicin Cristian Vasile


Dragne Ileana-Daniela


Florea Ancuța Doina


Gherghiceanu Florentina


Maxim Marius Cătălin


Mocanu Georgiana


Neacșu Ioana Mihaela


Neacșu Lazăr


Pavel Marius Adrian


Radu Ion


Raiciu Anca Daniela


Sandulescu Nina


Sebeșan Mircea Radu


Suhan Valeriu-Nicolae


Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

PUNCTUL 17P.H.prv. transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea C.G.M.

USB


ABTINEF®

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda
Subiect Vot

PUNCTUL 18P.H.prv.obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 06/29.03.2018, situat în Bucure

Rezultat General Vot .

ABȚINERE

2

«■—a

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

Oxu—B

WÂțjsegMB

ALDE

3

1

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

12

2

1

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


ABȚINERE

L^Ăbsenț;^

X


Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Mocanu Georgiana (PSD-UNP)Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


MIM

XABȚINERE

Absent

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

’^x-

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

z_

Pagina 3 din 8


Subiect Vot

PUNCTUL 18P.H.prv.obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 06/29.03.2018, situat în Bucure

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 18P.H.prv.obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 06/29.03.2018, situat în Bucure

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 18P.H.prv.obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 06/29.03.2018, situat în Bucure

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 18P.H.prv.obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 06/29.03.2018, situat în Bucure

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 18P.H.prv.obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 06/29.03.2018, situat în Bucure

USB

ABȚINERE

ll « l

k'AbseMS

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH.prv.obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 14/03.04.2018, situat în Bucure

Rezultat General Vot

ABȚINERE

2

Total Prezenti

52

Rezultate Grup De Vot

MHnereS

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

12

2

1

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)X
Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Mocanu Georgiana (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


bi

bb

■■■

bhi

BB

HBIil

|^B

Bl

bhh

■1

HI

Bm

bb

■■■

LZilLJ

bhi

bhi

hhi

■■■

^■1

|^B

hhh

bbh

■UH

bhi

bhh

bb

|^B

■■


SiSia

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH.prv.obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 14/03.04.2018, situat în Bucure

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH.prv.obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 14/03.04.2018, situat în Bucure

PMP

IffibwntStl


Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian


lonescu Andrei George


Posircaru IonSubiect Vot

PUNCTUL 19 PH.prv.obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 14/03.04.2018, situat în Bucure

PNL

-ș^Abșerit?Sș|

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

IHMI

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH.prv.obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 14/03.04.2018, situat în Bucure

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian


'i Absent*>|


Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH.prv.obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 14/03.04.2018, situat în Bucure

USB

SHEB'

:||ĂbsepJ||

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Amendament Olteanu Cristian

Rezultat General VotABȚINERE

3

Total Prezenti

51


Rezultate Grup De Vot

HMt

BBBgEREg

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

8

3

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

46 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

3 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB), Coțofană Liviu-Alin (USB), Wring Roxana-Sanda (USB) 0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bum bar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)srtinerB

gai

X


Nume Ședința

W


Ședință Ordinară


4/19/2018 12:00:00 AM


Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Mocanu Georgiana (PSD-UNP)Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


SfebsInM

X


Subiect Vot

Amendament Olteanu Cristian

ALDE


Subiect Vot

Amendament Olteanu Cristian

PMP

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

Amendament Olteanu Cristian

PNL


Bujduveanu Stelian Ciucu Ciprian Comănescu Mihai Deaconescu Cătălin-lonuț Kansou Hazem Mărgărit Nicolae-Sorin Olteanu Cristian-Marian Rogin Marius


Subiect Vot

Amendament Olteanu Cristian

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela    I

Florea Ancuta Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela    I

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

Amendament Olteanu Cristian

USB

l|B|Elgg

■^bsenț^|

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH.prv.Hotărârii C.G.M.B. nr. 395/2016 și aprobarea studiului de oportunitate „

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

BIIBIilliMBl

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB-

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

50 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Oriando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP) 1

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-    1

UNP)    1

Stroe Bogdan-Cristian (USB)    1

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-    |

UNP)    |

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


^DA^I ’/AbsentS


Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH.prv.Hotărârii C.G.M.B. nr. 395/2016 și aprobarea studiului de oportunitate „

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH.prv.Hotărârii C.G.M.B. nr. 395/2016 și aprobarea studiului de oportunitate „

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH.prv.Hotărârii C.G.M.B. nr. 395/2016 și aprobarea studiului de oportunitate „

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH.prv.Hotărârii C.G.M.B. nr. 395/2016 și aprobarea studiului de oportunitate „

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando    I

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina


Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

PUNCTUL 20 PH.prv.Hotărârii C.G.M.B. nr. 395/2016 și aprobarea studiului de oportunitate „

USB

Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH.prv. (PUZ) - strada Cremenița nr. 98 - 100, Sector 2

Rezultat General Vot

ABȚINERE

26

Total Prezenti

44

Rezultate Grup De Vot

^ABTINERE&

ALDE

2

2

PMP

1

3

PNL

1

7

PSD-UNP

1

23

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

2 Voturi Pentru PMP, Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

26 Abțineri

ALDE, PNL, PSD-UNP

12 Voturi Împotriva USB

Rezultate Individuale

sbmbs

Wd/^^ ^ABT inereI

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonut (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

r Nu jgțU

«Esentgl

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

r '' i

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

■■■    hi^i

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

"‘T. î    U10

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

BLku-uU» _    -i

Marjnescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

SfnA'&W

Tfc.i-A.yAi

iwr-

Absent fțe

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

tlS’J

Wring Roxana-Sanda (USB)

1

1

Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH.prv. (PUZ) - strada Cremenița nr. 98 -100, Sector 2

ALDE

?ĂE0MERE"

■ \ -

Absent^

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomni{a

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH.prv. (PUZ) - strada Cremenița nr. 98 -100, Sector 2

PMP

$Âbsșnț|jț

Florescu Adrian Constantin

liiescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH.prv. (PUZ) - strada Cremenița nr. 98 -100, Sector 2

PNL

Nume'

■ABTÎMgBS

//* âSJSS ’ .-t-

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH.prv. (PUZ) - strada Cremenița nr. 98 -100, Sector 2

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Mocanu Georgiana

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X


Pagina 7 din 8


Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH.prv. (PUZ) - strada Cremenița nr. 98 -100, Sector 2

USB

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH.prv. (PUZ) - Strada Popa Tatu nr. 29, sector 1

Rezultat General Vot

ABȚINERE

38

j—Bt

Total Prezenti

43

Rezultate Grup De Vot

lîABȚINEREh

ALDE

3

1

PMP

1

3

PNL

8

PSD-UNP

1

23

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

1 Voturi Pentru Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

38 Abțineri

ALDE, PSD-UNP, USB

1 Voturi împotriva PMP

Rezultate Individuale

N8mMSM—

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

fUM

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

«Sixaggi

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

a ’ -

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

.........i

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

EăZ

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

■m

Neacșu ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

■■

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

wn

■^Absent^

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

MM

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH.prv. (PUZ) - Strada Popa Tatu nr. 29, sector 1

ALDE

'ABȚINERE-

^U>senV$i

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH.prv. (PUZ) - Strada Popa Tatu nr. 29, sector 1

PMP

NU

Absent^

Florescu Adrian Constantin

Hiescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH.prv. (PUZ) - Strada Popa Tatu nr. 29, sector 1

PNL

&,Al»ent.'â

***    ff ■<’ » - ’’ K*

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

«XW

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

IMBM

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH.prv. (PUZ) - Strada Popa Tatu nr. 29, sector 1

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Mocanu Georgiana

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH.prv. (PUZ) - Strada Popa Tatu nr. 29, sector 1

USB

ABȚINERE

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

1B1I11BHM

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

MM

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv. (PUZ) - PUZ Str. Drumul Binelui Nr. 41 A, LOT 2, Sectorul 4, București

Rezultat General Vot

ABȚINERE

3

Total Prezenti

44

Rezultate Grup De Vot

IBM

gggs®

ateifwu—>

asii

ALDE

4

0

PMP

4

PNL

2

6

PSD-UNP

24

0

USB

1

12

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

28 Voturi Pentru ALDE, PSD-UNP

3 Abțineri

PNL, Berceanu Octavian (USB) 12 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bum bar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

.ABȚINERE-

<'NU

»«■

j Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

■■

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

r    a?

L......

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

r' ,

i

L

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

r ■

Florescu Adrian Constantin (PMP)

IBI

L    i

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

r ,

L . .

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

HHH

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

E3 M. 71

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

.u-J

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

x

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

HM

&Ab'șen||

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv. (PUZ) - PUZ Str. Drumul Binelui Nr. 41 A, LOT 2, Sectorul 4, București

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv. (PUZ) - PUZ Str. Drumul Binelui Nr. 41 A, LOT 2, Sectorul 4, București

PMP

Nume

V Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

,>* y,*5v !}i. «■';

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv. (PUZ) - PUZ Str. Drumul Binelui Nr. 41A, LOT 2, Sectorul 4, București

PNL

Bujduveanu Steiian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv. (PUZ) - PUZ Str. Drumul Binelui Nr. 41A, LOT 2, Sectorul 4, București

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv. (PUZ) - PUZ Str. Drumul Binelui Nr. 41A, LOT 2, Sectorul 4, București

USB


abținere;

Arsu Alin-lonut

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNCTUL 24 PH prv.(PUZ) - ,,PUZ Str. Drumul Binelui - Str. Drumul Jilavei (nr. cad. 209630; nr. cad

Rezultat General Vot


ABȚINERE

0

-    * 13

Total Prezenti

43


Rezultate Grup De Vot

■\ NU ' “

' wiy Absent/rȘ

ALDE

4

0

PMP

4

PNL

8

PSD-UNP

24

0

USB

13

2


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

28 Voturi Pentru ALDE, PSD-UNP

0 Abțineri 13 Voturi împotriva

USB


Rezultate IndividualeArdeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonut (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)_

Bujduveanu Stelian (PNL)


Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)Absent
Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


«MS


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH prv.(PUZ) - „PUZ Str. Drumul Binelui - Str. Drumul Jilavei ( nr. cad. 209630; nr. cad

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH prv.(PUZ) - „PUZ Str. Drumul Binelui - Str. Drumul Jilavei (nr. cad. 209630; nr. cad

PMP

^Abșenț^l

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH prv.(PUZ) - „PUZ Str. Drumul Binelui - Str. Drumul Jilavei (nr. cad. 209630; nr. cad

PNL

■^'b,șenț^

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

1KM

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH prv.(PUZ) - „PUZ Str. Drumul Binelui - Str. Drumul Jilavei ( nr. cad. 209630; nr. cad

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH prv.(PUZ) - „PUZ Str. Drumul Binelui - Str. Drumul Jilavei ( nr. cad. 209630; nr. cad USB

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin    I

Marinescu Sorin    I

Munteanu Cristian Mihai    I

Radu Elena    |

Stroe Bogdan-Cristian    I

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion    I

Wring Roxana-Sanda    ISubiect Vot

PUNCTUL 25 PH prv.(PUZ) - „PUZ B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Binelui (nr, cad. 209634; nr. cad. 2

Rezultat General Vot

1 ~ 28’

ABȚINERE

0

Total Prezenti

41

Rezultate Grup De Vot.

^Absfent^

ALDE

4

0

PMP

4

PNL

8

PSD-UNP

24

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

28 Voturi Pentru ALDE, PSD-UNP

0 Abțineri 13 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonut (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB) llîescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

L .....„'.i!


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)


Subiect Vot

PUNCTUL 25 PH prv.(PUZ) - ,,PUZ B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Binelui (nr. cad. 209634; nr. cad. 2 ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 25 PH prv.(PUZ) - „PUZ B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Binelui (nr. cad. 209634; nr. cad. 2

PMP

Florescu Adrian Constantin

iliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 25 PH prv.(PUZ) - „PUZ B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Binelui (nr. cad. 209634; nr. cad. 2

PNL

^bșenț’x

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Imosk

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Wwb

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 25 PH prv.(PUZ) - ,,PUZ B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Binelui (nr. cad. 209634; nr. cad. 2

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 25 PH prv.(PUZ) - „PUZ B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Binelui (nr. cad. 209634; nr. cad. 2


Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria    I

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiută Alexandru-Valeriu    I

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raiuca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda    I
<4 AbsențiiSubiect Vot

PUNCTUL 26 PH prv.(PUZ) - „PUZ B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Jilavei (nr. cad. 213320; nr. cad. 2

Rezultat General Vot


ABȚINERE

0

Total Prezenti

42


Rezultate Grup De Vot

Absent?^

ALDE

4

0

PMP

1

3

PNL

8

PSD-UNP

24

0

USB

13

2


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

0 Abțineri 13 Voturi împotriva

USB


Rezultate Individuale


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB) Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)_

Bujduveanu Stelian (PNL)


Bum bar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)
Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Subiect Vot

PUNCTUL 26 PH prv.(PUZ) - „PUZ B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Jilavei (nr. cad. 213320; nr. cad. 2

ALDE

Nv

Catana Claudiu-Daniel Florescu Michaela-Tomnița lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin


/__

Pagina 4 din 8


Subiect Vot

PUNCTUL 26 PH prv.(PUZ) - „PUZ B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Jilavei (nr. cad. 213320; nr. cad. 2

PMP

IBBsentijl

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

MO

Subiect Vot

PUNCTUL 26 PH prv.(PUZ) - „PUZ B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Jilavei (nr. cad. 213320; nr. cad. 2

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 26 PH prv.(PUZ) - „PUZ B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Jilavei (nr. cad. 213320; nr. cad. 2

PSD-UNPR

Jume'<"r?-T?

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr


Absent;.;


Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian


Subiect Vot

PUNCTUL 26 PH prv.(PUZ) - „PUZ B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Jilavei (nr. cad. 213320; nr. cad. 2

USB


Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin    I

Munteanu Cristian Mihai    I

Radu Elena    I

Stroe Bogdan-Cristian    I

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion    I

Wring Roxana-Sanda    ISubiect Vot

PUNCTUL 27PH prv.(PUZ) - PUZ Str. Drumul Binelui Nr. 9, Sectorul 4, București

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

Total Prezenti

42

Rezultate Grup De Vot

^7:-

ALDE

4

0

PMP

1

3

PNL

8

PSD-UNP

24

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

0 Abțineri 13 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)    I

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)    I

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD- I UNP)    |

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE) I

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD- I UNP)Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)
Subiect Vot

PUNCTUL 27PH prv.(PUZ) - PUZ Str. Drumul Binelui Nr. 9, Sectorul 4, București

ALDE


Florescu Michaela-Tomni{a lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin


Subiect Vot

PUNCTUL 27PH prv.(PUZ) - PUZ Str. Drumul Binelui Nr. 9, Sectorul 4, București

PMP

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

'WW8

Subiect Vot

PUNCTUL 27PH prv.(PUZ) - PUZ Str. Drumul Binelui Nr. 9, Sectorul 4, București

PNL

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

-iWT:

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 27PH prv.(PUZ) - PUZ Str. Drumul Binelui Nr. 9, Sectorul 4, București

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Subiect Vot

PUNCTUL 27PH prv.(PUZ) - PUZ Str. Drumul Binelui Nr. 9, Sectorul 4, București

USB


Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu    I

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai    I

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian    I

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion    I

Wring Roxana-Sanda    ISubiect Vot

PUNCTUL 28 PH prv.(PUZ) - PUZ Șoseaua Berceni Nr. 84, Sector 4, București

Rezultat General Vot

ABȚINERE

27

Total Prezenti

44

Rezultate Grup De Vot

sw#

MM

ALDE

1

2

1

PMP

1

1

2

PNL

8

PSD-UNP

1

23

0

USB

1

12

2

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

3 Voturi Pentru

PMP, Amzăr Gheorghe (PSD-UNP), Voicu Ion Valentin (ALDE)

27 Abțineri

ALDE, PSD-UNP, Florescu Adrian Constantin (PMP), Munteanu Cristian Mihai (USB) 12 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

«OETOlffiTINEREl

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

«o

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

1—a

Coicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

lililîll

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

'lilll!

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

9K9RI

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

WSMll

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

ffiBTlNEREl

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 28 PH prv.(PUZ) - PUZ Șoseaua Berceni Nr. 84, Sector 4, București ALDE

«MB»

gmgg

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 28 PH prv.(PUZ) - PUZ Șoseaua Berceni Nr. 84, Sector 4, București

PMP

Nume    -KA;

ABȚINERE’.

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

—1

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

-WsW

Subiect Vot

PUNCTUL 28 PH prv.(PUZ) - PUZ Șoseaua Berceni Nr. 84, Sector 4, București

PNL

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 28 PH prv.(PUZ) - PUZ Șoseaua Berceni Nr. 84, Sector 4, București

PSD-UNPR

IHili

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X :

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Mocanu Georgiana

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țutu Radu-Cristian

X


Subiect Vot

PUNCTUL 28 PH prv.(PUZ) - PUZ Șoseaua Berceni Nr. 84, Sector 4, București

USB


IBS

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavjan

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNCTUL 29 PH prv.(PUZ) - PUZ Șos. București-Târgoviște Nr.4 - 4a, Șos. Gheorghe lonescu - Sisești,

Rezultat General Vot


ABȚINERE

28

Total Prezenti

47


Rezultate Grup De Vot

HIHE

ALDE

2

1

1

PMP

2

2

PNL

3

5

PSD-UNP

1

23

0

USB

4

10

1

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

8 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

28 Abțineri

PSD-UNP, Berceanu Octavian (USB), Florescu Michaela-Tomnița (ALDE), Ivan Florin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB), Radu Elena (USB)

10 Voturi împotriva USB

Rezultate Individuale

•2 jw j

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

ăilalți#!!

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

ibhi    hhh

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

HH    IHHI

f

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X :

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

jT

Coțofană Liviu-Alin (USB)

BliHI    ^HH

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

ibih    ihih

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

bhh    ihih

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

.........-7

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

r '

Marinescu Sorin (USB)

HIHI

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

II7A77'.i

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

HHH    HH

an

Suhan Valeriu-Nicofae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 29 PH prv.(PUZ) - PUZ Șos. București-Târgoviște Nr.4 - 4a, Șos. Gheorghe lonescu - Sisești, ALDE

ABȚINERE-

*    - JC    *

•/Absent..?

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomni{a

X

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

_

Subiect Vot

PUNCTUL 29 PH prv.(PUZ) - PUZ Șos. București-Târgoviște Nr.4 - 4a, Șos. Gheorghe lonescu - Sisești,

PMP.2 29


Subiect Vot

PUNCTUL 29 PH prv.(PUZ) - PUZ Șos. București-Târgoviște Nr.4 - 4a, Șos. Gheorghe lonescu - Sisești,

PNL

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

iâB>xiaa|t

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 29 PH prv.(PUZ) - PUZ Șos. București-Târgoviște Nr.4 - 4a, Șos. Gheorghe lonescu - Sisești,

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancu{a Doina

X

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

X

Mocanu Georgiana

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Subiect Vot

PUNCTUL 29 PH prv.(PUZ) - PUZ Șos. București-Târgoviște Nr.4 - 4a, Șos. Gheorghe lonescu - Sisești,

USB

; w.i ]

Arsu Alin-lonuț

B

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 30 PH prv.(PUZ) - PUZ B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 5e, Nr. 5f, Nr. 5g, Nr. 5j, Sector 2, Bucu

Rezultat General Vot

i—nea

ABȚINERE

1

Total Prezenti

45

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

8

PSD-UNP

23

1

USB

1

13

1

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

1 Abțineri

Munteanu Cristian Mihai (USB) 13 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

teM.-. - , 777''^:

:.........

L    ‘

1SI

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

L3

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

IHM

Comănescu Mihai (PNL)

9K1HI

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

r

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

■■i

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

f

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

HHH

r

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

t................

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

ihh

Radu Ion (PSD-UNP)

!

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

ț

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

A?

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

■■■

Subiect Vot

PUNCTUL 30 PH prv.(PUZ) - PUZ B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 5e, Nr. 5f, Nr. 5g, Nr. 5j, Sector 2, Bucu

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 30 PH prv.(PUZ) - PUZ B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 5e, Nr. 5f, Nr. 5g, Nr. 5j, Sector 2, Bucu

PMP


Florescu Adrian Constantin


lliescu Cătălin Lucian


lonescu Andrei George


Posircaru IonSubiect Vot

PUNCTUL 30 PH prv.(PUZ) - PUZ B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 5e, Nr. 5f, Nr. 5g, Nr. 5j, Sector 2, Bucu

PNL

^.•Abserit^

Bujduveanu Stelian

Sca

Ciucu Ciprian

MW

Comănescu Mihai

'■SSBSSK

Deaconescu Cătălin-lonuț

MW

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 30 PH prv.(PUZ) - PUZ B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 5e, Nr. 5f, Nr. 5g, Nr. 5j, Sector 2, Bucu

PSD-UNPR


NumeJi?


Amzăr Gheorghe


Ardeleanu Mircea


Artimon Marian


Bădulescu Aurelian Bîrdeanu Andreea Raluca Chirică Petre Circa Honorius-Edward Ciudomirov Mihai Anton Culea Marian Orlando Doicin Cristian Vasile Dragne Ileana-Daniela Florea Ancuța Doina Gherghiceanu Florentina Maxim Marius Cătălin Mocanu Georgiana Neacșu ioana Mihaela Neacșu Lazăr Pavel Marius Adrian Radu Ion

Raiciu Anca Daniela Sandulescu Nina Sebeșan Mircea Radu Suhan Valeriu-Nicolae Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

PUNCTUL 30 PH prv.(PUZ) - PUZ B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 5e, Nr. 5f, Nr. 5g, Nr. 5j, Sector 2, Bucu

USB


Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNCTUL 31 PH prv.PUZ - Ansamblul ANL „Henri Coandă” pe traseul Drumul Nisipoasa - Str. Avionului, s

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

HHH

Total Prezenti

46

Rezultate Grup De Vot

l ■ « i

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

8

PSD-UNP

24

0

USB

14

1

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

44 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

BIrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)
Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)    I

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP) I

Munteanu Cristian Mihai (USB) I

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-    I

UNP)    |

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL) I

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)    I

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)    |

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP) I

Rogin Marius (PNL)    I

Sandulescu Nina (PSD-UNP)    J

Sebeșan Mircea Radu (PSD-    I

UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)    I

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-    I

UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB) I


^^1


Subiect Vot

PUNCTUL 31 PH prv.PUZ - Ansamblul ANL „Henri Coandă" pe traseul Drumul Nisipoasa - Str. Avionului, s

ALDE

z.


Subiect Vot

PUNCTUL 31 PH prv.PUZ - Ansamblul ANL „Henri Coandă" pe traseul Drumul Nisipoasa - Str. Avionului, s

PMP

Florescu Adrian Constantin

f    «    '

[...... r

lliescu Cătălin Lucian

r r *

h.iX! i ............

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

F“ i'L

Subiect Vot

PUNCTUL 31 PH prv.PUZ - Ansamblul ANL „Henri Coandă” pe traseul Drumul Nisipoasa - Str. Avionului, s

PNL

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Subiect Vot

PUNCTUL 31 PH prv.PUZ - Ansamblul ANL „Henri Coandă’ pe traseul Drumul Nisipoasa - Str. Avionului, s

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 31 PH prv.PUZ - Ansamblul ANL „Henri Coandă" pe traseul Drumul Nisipoasa - Str. Avionului, s

USB


Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian    I

Bumbar Marian    I

Ciceală Ana-Maria    I

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNCTUL 32 PH prv.aprobarea programului de cooperare București - Chișinău în domeniul educației

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

Total Prezenti

46

Rezultate Grup De Vot

Grup^S$*;

^Alwent?^

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

2

6

PSD-UNP

24

0

USB

14

1

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

46 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Nume Ședința

Nt


Ședință Ordinară


4/19/2018 12:00:00 AM


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin    I

(PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-    I

UNP)    |

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)    |

Olteanu Cristian-Marian (PNL) I

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP) I

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)    |

Radu Ion (PSD-UNP)    J

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP) I

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)    I

Sebeșan Mircea Radu (PSD-    I

UNP)    |

Stroe Bogdan-Cristian (USB)    I

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-    I

UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 32 PH prv.aprobarea programului de cooperare București - Chișinău în domeniul educației ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 32 PH prv.aprobarea programului de cooperare București - Chișinău în domeniul educației

PMP

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 32 PH prv.aprobarea programului de cooperare București - Chișinău în domeniul educației

PNL

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 32 PH prv.aprobarea programului de cooperare București - Chișinău în domeniul educației

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 32 PH prv.aprobarea programului de cooperare București - Chișinău în domeniul educației

USB


Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria    I

Coțofană Liviu-Alin    I

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNCTUL 33 PH prv.„Proiectarea, implementarea și finalizarea unei baze sportive și a unui liceu la s

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

Total Prezenti

46

Rezultate Grup De Vot

KBMi

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

2

6

PSD-UNP

24

0

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

30 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

0 Abțineri 15 Voturi împotriva

PNL, USB

Nume Ședința

1


Ședință Ordinară


4/19/2018 12:00:00 AM


Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)A*


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Mocanu Georgiana (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)
Subiect Vot

PUNCTUL 33 PH prv.„Proiectarea, implementarea și finalizarea unei baze sportive și a unui liceu la s

ALDE

/__


Subiect Vot

PUNCTUL 33 PH prv.„Proiectarea, implementarea și finalizarea unei baze sportive și a unui liceu la s

PMP

L W 1

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 33 PH prv.„Proiectarea, implementarea și finalizarea unei baze sportive și a unui liceu la s

PNL

’j^Âbse nt-^Sc

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 33 PH prv.„Proiectarea, implementarea și finalizarea unei baze sportive și a unui liceu la s

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe


Ardeleanu Mircea


Artimon Marian


Bădulescu Aurelian


Bîrdeanu Andreea Raluca


Chirică Petre


Circa Honorius-Edward


Ciudomirov Mihai Anton


Culea Marian Orlando


Doicin Cristian Vasile


Dragne Ileana-Daniela


Florea Ancuța Doina


Gherghiceanu Florentina


Maxim Marius Cătălin


Mocanu Georgiana


Neacșu Ioana Mihaela


Neacșu Lazăr


Pavel Marius Adrian


Radu Ion


Raiciu Anca Daniela


Sandulescu Nina


Sebeșan Mircea Radu


Suhan Valeriu-Nicolae


Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

PUNCTUL 33 PH prv.„Proiectarea, implementarea și finalizarea unei baze sportive și a unui liceu la s

USB

^alNUg^ & Abșenta|

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 34 PH prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

Rezultat General Vot

ABȚINERE

3

Total Prezenti

46

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

2

6

PSD-UNP

24

0

USB

1

13

1

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

30 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

3 Abțineri

PNL, Munteanu Cristian Mihai (USB) 13 Voturi împotriva

USB

M

□@@§£5

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

HSSIi

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

^B^B

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

MBHi

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

^^bb    hh

Kansou Hazem (PNL)

LLjLZ

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

r    v'

Marinescu Sorin (USB)

bhh    b^h

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

î................................:

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

j

Munteanu Cristian Mihai (USB)

bh

X ,

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

[ ■

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

l

1

Posircaru Ion (PMP)

Bi^HI

Radu Elena (USB)

bbh

I^B^I

Radu Ion (PSD-UNP)

t

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

*

Rogin Marius (PNL)

bb

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

1...

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

t

t.........■..............

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

^■bi

■H

4’Absenjj

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țu{u Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 34 PH prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 34 PH prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 34 PH prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

PNL

;ABT|NERE:

Absenți

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Mai

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 34 PH prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

PSD-UNPR


Subiect Vot

PUNCTUL 34 PH prv.rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

USB


MlftEREs

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

Amendament Gadiuta

Rezultat General Vot

ABȚINERE

15

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

ImMi

^ĂBfltiERa

gggĂbsent^

ALDE

1

1

2

PMP

3

1

PNL

3

5

PSD-UNP

8

16

0

USB

9

3

1

2

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

12 Voturi Pentru PMP, USB

15 Abțineri

ALDE, PNL, Artimon Marian (PSD-UNP), Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP), Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP), Grigorescu Florin (USB), Marinescu Sorin (USB), Mocanu Georgiana (PSD-UNP), Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP), Pavel Marius Adrian (PSD-UNP), Radu Elena (USB), Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP), Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

18 Voturi împotriva

PSD-UNP, Florescu Michaela-Tomnița (ALDE), Ivan Florin (USB)

Rezultate Individuale

I%BTiNEREl BBîiM|gSBSeBgi

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


ABÎT^Ejjjg

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

M

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot Amendament Gadiuta ALDE

'ABȚINERE.;

«.Absefiț^

Catana Claudiu-Daniel

ama

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Amendament Gadiuta

PMP

;WAbisenit^

Florescu Adrian Constantin

liiescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot Amendament Gadiuta

PNL

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

SNMt

Mărgărit Nicolae-Sorin

■vWĂW

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot Amendament Gadiuta

PSD-UNPR

MonerI

r b j

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

X

Subiect Vot Amendament Gadiuta

USB

;"ABTINER^

^Abșen^

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

—I

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 35 PH prv.stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale Tn Municipiul București, înce

Rezultat General Vot

Mhbmm»

ABȚINERE

2

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

^Absenț;^

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

4

4

PSD-UNP

24

0

USB

10

2

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

45 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Arsu Alin-lonuț (USB), Ciceală Ana-Maria (USB) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

wST'y    "".t -;'

X

XCulea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

ABȚINERE-

^-Absent

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 35 PH prv.stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, înce

ALDE

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 35 PH prv.stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, înce

PMP

Nume    ;

ț

^Absenți-’

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 35 PH prv.stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, înce

PNL    _    __________

Subiect Vot

PUNCTUL 35 PH prv.stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, înce

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuta Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela


Neacșu Lazăr


Pavel Marius Adrian


Radu Ion


Raiciu Anca Daniela


Sandulescu Nina


Sebeșan Mircea Radu


Suhan Valeriu-Nicolae


Țuțu Radu-Cristian
Subiect Vot

PUNCTUL 35 PH prv.stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, înce

USB

■sa

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

IBBBilB

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 36 PH prv.Hotărârea C.G.M.B. nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Te

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

3

5

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

46 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP) B

Arsu Alin-lonuț (USB)    1

Artimon Marian (PSD-UNP)    8

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP) |

Berceanu Octavian (USB)    !

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD- 1 UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)    1

Bumbar Marian (USB)    B

Catana Claudiu-Daniel (ALDE) 1

Chirică Petre (PSD-UNP)    |

Ciceală Ana-Maria (USB)    H

Circa Honorius-Edward (PSD- 1 UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

iliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)    I

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)
Subiect Vot

PUNCTUL 36 PH prv.Hotărârea C.G.M.B. nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Te

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 36 PH prv.Hotărârea C.G.M.B. nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Te

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 36 PH prv.Hotărârea C.G.M.B. nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Te

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 36 PH prv.Hotărârea C.G.M.B. nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Te

PSD-UNPR

Absent•'

Amzăr Gheorghe

Ardeleana Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Subiect Vot

PUNCTUL 36 PH prv.Hotărârea C.G.M.B. nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Te

USB


Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin ,

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda
Subiect Vot

PUNCTUL 37 PH prv. procedura simplificată proprie pentru achiziția de servicii de învățământ, de for

Rezultat General Vot

ABȚINERE

1

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

2

1

1

PNL

4

4

PSD-UNP

24

0

USB

14

1

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

34 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

1 Abțineri Posircaru Ion (PMP)

14 Voturi împotriva USB


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-    I

UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)Subiect Vot

PUNCTUL 37 PH prv. procedura simplificată proprie pentru achiziția de servicii de învățământ, de for

ALDESubiect Vot

PUNCTUL 37 PH prv. procedura simplificată proprie pentru achiziția de servicii de învățământ, de for

PMP

BiffllBg

frAbsențșl

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian    I

lonescu Andrei George

Posircaru Ion    I

X

Subiect Vot

PUNCTUL 37 PH prv. procedura simplificată proprie pentru achiziția de servicii de învățământ, de for

PNL

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

HHtK

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 37 PH prv. procedura simplificată proprie pentru achiziția de servicii de învățământ, de for

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 37 PH prv. procedura simplificată proprie pentru achiziția de servicii de învățământ, de for USB

1

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNCTUL 38 PH prv.Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului de Revistă "Constantin T

Rezultat General Vot

ABȚINERE

6

Total Prezenti

"    49

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

3

5

PSD-UNP

23

1

USB

8

6

1

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

41 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

6 Abțineri

Arsu Alin-lonuț (USB), Berceanu Octavian (USB), Grigorescu Florin (USB), Ivan Florin (USB), Marinescu Sorin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP) Ardeleanu Mircea (PSD-UNP) Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL)


Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceaiă Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)taPABB

X

X


_/_Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

nu

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 38 PH prv.Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului de Revistă "Constantin T

ALDECatana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

PUNCTUL 38 PH prv.Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului de Revistă "Constantin T

PMP

'.Absent^

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 38 PH prv.Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului de Revistă "Constantin T

PNL

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

WSSB

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 38 PH prv.Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului de Revistă "Constantin T

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

BTrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina


Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian


Subiect Vot

PUNCTUL 38 PH prv.Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului de Revistă "Constantin T

USB

'ABȚINERE;

^Absențj^

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 39 PH prv.neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul București,

Rezultat General Vot


ABȚINERE

12

Total Prezenti

48


Rezultate Grup De Vot

/........,

. WtfiW 3

ALDE

4

0

PMP

1

3

PNL

4

4

PSD-UNP

24

0

USB

12

1

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

29 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

12 Abțineri USB

5 Voturi împotriva PNL, Radu Elena (USB)

Rezultate Individuale

«KPW toTINERE-i

«a

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X


^bsetjț^

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

^B^B

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

p..    —    ...    (

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

f.................. '

t........

Munteanu Cristian Mihai (USB)

bhh

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

*

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

BBBI

ibbi    hhb

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

HH

Radu Elena (USB)

BHH

BiHi    BBH

Radu Ion (PSD-UNP)

■ »■

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

bh

bb    hbh

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

L..........’î :.......... :

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

r

l    A

I

fc ............................

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

■Hi

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X


agina 2 din 8


Subiect Vot

PUNCTUL 39 PH prv.neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul București,

ALDE


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

PUNCTUL 39 PH prv.neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul București,

PMP

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

1B15S

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

I—1

Subiect Vot

PUNCTUL 39 PH prv.neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul București,

PNL

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

i3*S8»

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 39 PH prv.neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul București,

PSD-UNPR

Ardeleanu Mircea Artimon Marian

Bădulescu Aurelian Bîrdeanu Andreea Raluca Chirică Petre Circa Honorius-Edward Ciudomirov Mihai Anton Culea Marian Orlando Doicin Cristian Vasile Dragne Ileana-Daniela Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavei Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Subiect Vot

PUNCTUL 39 PH prv.neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul București,

USB

SIAbșenSI

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 40 PH prv.neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul București, la

Rezultat General Vot

ABȚINERE

12

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

r W

L WP :

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

1

3

4

PSD-UNP

24

0

USB

12

2

1

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

31 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Rogin Marius (PNL) 12 Abțineri

USB

5 Voturi împotriva

PNL, Arsu Alin-lonuț (USB), Radu Elena (USB)

u    ..... .............. ■ -_____________ _____________ 4

sșșffiia

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

i

1

Ciucu Ciprian (PNL)

1—■

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Ț

i

Comănescu Mihai (PNL)

[ 1

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

i

t

L

Deaconescu Câtălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

i

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

t" ................ z'

L........../?..............

Florescu Adrian Constantin (PMP)

ț-

î

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

L

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

L.3 '

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

t

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

......]

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

' J

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

î;........ ......;

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

1

Munteanu Cristian Mihai (USB)

hbh

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

l

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

bhi

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

L...... . '    .

Posircaru Ion (PMP)

HHHI

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

f.........

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

L........... ...............

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

A

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

‘ABȚINERE.

:®nu-:..5

■.#Abșeht$j

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 40 PH prv.neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul București, la

ALDE

Catana Claudiu-Daniel Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion Valentin


Subiect Vot

PUNCTUL 40 PH prv.neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul București, la

PMP

// 9 0/


Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 40 PH prv.neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul București, la

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 40 PH prv.neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul București, la

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 40 PH prv.neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul București, la

USB

ABȚINERE;.

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 41 PH prv. „Dinu Lipatti"

Rezultat General Vot

-v,'    ‘

ABȚINERE

0

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

1

3

4

PSD-UNP

24

0

USB

1

13

1

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 32 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Radu Elena (USB), Rogin Marius (PNL) 0 Abțineri 16 Voturi împotriva

PNL, USB

Nume Ședința

n

Ciucu Ciprian (PNL)

Ședință Ordinară

4/19/2018 12:00:00 AM


□ser


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-    I

UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Țugui Matei Ion (USB)


Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)Subiect Vot

PUNCTUL 41 PH prv. „Dinu Lipatti”

ALDE


Subiect Vot

PUNCTUL 41 PH prv. „Dinu Lipatti”

PMP

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

—»

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 41 PH prv. „Dinu Lipatti”

PNL


Subiect Vot

PUNCTUL 41 PH prv. „Dinu Lipatti"

PSD-UNPR

p"<Âbșerit^


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Subiect Vot

PUNCTUL 41 PH prv. „Dinu Lipatti” USB

L~------fe-.—

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

r™

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 42 PH prv.privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, în condiț

Rezultat General Vot

ABȚINERE

0

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

IKKBlS

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

4

4

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

46 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)_

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)_

Ciucu Ciprian (PNL)


ZlCulea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 42 PH prv.privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, în condiț

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 42 PH prv.privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, în condiț

PMP

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 42 PH prv.privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, în condiț

PNL


Subiect Vot

PUNCTUL 42 PH prv.privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, în condiț

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 42 PH prv.privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, în condiț

USB

......Zl'ÎS-iO

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

t

i....................;■...............

Bumbar Marian

î

Ciceală Ana-Maria

h.................................'

I

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

r.........'............;.......;................

Ivan Florin

t......

Marinescu Sorin

r.......?..........7^...........;

L.....................J........................

Munteanu Cristian Mihai

f.

! z--

Radu Elena

IMM

MM

Stroe Bogdan-Cristian

i

ti..............................

Teodor Raluca-Nicoleta

mih

MM

Țugui Matei Ion

î

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 43 PH prv.105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București - „ASE 105”

Rezultat General Vot

ABȚINERE

14

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

MUS'

yĂBÎiSERE^-

ALDE

3

1

PMP

2

2

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

14

1

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

34 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

14 Abțineri USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

I x

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

I x

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

I x

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

I x

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP) I

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP) Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

&AbsenM

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 43 PH prv.105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București - „ASE 105"

ALDE

Absent'

Catana Claudiu-Daniei

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 43 PH prv.105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București - „ASE 105”

PMP

■^|pA^|^ĂbsenVkî|

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

—Mi

Subiect Vot

PUNCTUL 43 PH prv.105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București - „ASE 105’

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 43 PH prv.105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București - „ASE 105"

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 43 PH prv.105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București - „ASE 105"

USB

as

Arsu Alin-lonuț

SlllSlsl

Berceanu Octavian

X

Bum bar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X ■'

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

HM

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 44 PH prv.Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea dintre Direcția Gener

Rezultat General Vot

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

3

PSD-UNP

23

1

USB

10

2

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

35 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

10 Abțineri USB

2 Voturi împotriva

Berceanu Octavian (USB), Ivan Florin (USB)

Rezultate Individuale

^tîluS _    1 \    -

L"? w.,;i

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

L JL,

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bum bar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

'^lAbseji^

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

xtsW

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

*

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

i

i

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

i

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

I ’    ■

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

■■

lonescu Andrei George (PMP)

L._................ . .    .. ________

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

t    ...

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

hhi

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

L

Marinescu Sorin (USB)

BiH

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

[ -

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

I^Hi

Li *.............j

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

......................

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

HI

X

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

HHI

X

1W

"abținere.

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

E3Q

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 44 PH prv.Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea dintre Direcția Gener ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 44 PH prv.Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea dintre Direcția Gener PIWIP

Subiect Vot

PUNCTUL 44 PH prv.Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea dintre Direcția Gener

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 44 PH prv.Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea dintre Direcția Gener

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela    I

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Mocanu Georgiana

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian    I

Radu Ion    I

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-CristianSubiect Vot

PUNCTUL 44 PH prv. Sectorul ui 6 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea dintre Direcția Gener

USB

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 45 PH prv.desemn.rep.CGMB Adunarea Generală a societății pe acțiuni Compania Municipală Cimi

Rezultat General Vot

ABȚINERE

4

Total Prezenti

42

Rezultate Grup De Vot

ALDE

3

1

PMP

2

2

PNL

1

7

PSD-UNP

21

3

USB

1

4

6

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

28 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Grigorescu Florin (USB)

4 Abțineri

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB), Ivan Florin (USB), Marinescu Sorin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB) 6 Voturi împotriva

USB


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP) I

Mocanu Georgiana (PSD-UNP) U

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD- fl UNP)    |

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP) I

Posircaru Ion (PMP)    I

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)    I

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP) I

Rogin Marius (PNL)    i

Sandulescu Nina (PSD-UNP)    I

Sebeșan Mircea Radu (PSD-    j

UNP)    |

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Abținere*

^ÂbeentXa

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

MM

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 45 PH prv.desemn.rep.CGMB Adunarea Generală a societății pe acțiuni Compania Municipală Cimi

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 45 PH prv.desemn.rep.CGMB Adunarea Generală a societății pe acțiuni Compania Municipală Cimi

PMP

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 45 PH prv.desemn.rep.CGMB Adunarea Generală a societății pe acțiuni Compania Municipală Cimi

PNL

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

OM

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 45 PH prv.desemn.rep.CGMB Adunarea Generală a societății pe acțiuni Compania Municipală Cimi

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 45 PH prv.desemn.rep.CGMB Adunarea Generală a societății pe acțiuni Compania Municipală Cimi

USB

Tipărit: 4/19/2018 5:46:16 PM

lina 8 din 8