Proces verbal din 20.06.2018

Proces verbalProces-verbal

încheiat în ședința de îndată a Consiliului

1 1

General al Municipiului București din data de 20 iunie 2018, ora 16.30

Ședința a avut loc în sala de Consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 40 din cei 55 de consilieri.

La ședință au participat următorii: doamna Gabriela Firea - Primar General al Municipiului București, domnul Adrian Petcu - Prefect al Municipiului București, doamna Georgiana Zamfir - Secretar General al Municipiului București, doamna Mariana Brod, Director Executiv - Direcția Asistență Tehnică și Juridică și domnul Adrian lordache, Director Executiv - Direcția Juridic.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass - media.

La ședință au fost absenți următorii: Berceanu Octavian Alexandru, Bîrdeanu Andreea Raluca, Bumbar Marian, Ciceală Ana Maria, Comănescu Mihai, Coțofană Liviu Alin, Pavel Marius Adrian, Poșircaru Ion, Radu Elena, Raiciu Anca Daniela, Rogin Marius, Sebeșan Mircea Radu, Stroe Bogdan Cristian, Teodor Raluca Nicoleta, Wring Roxana Sanda.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Bună ziua, doamnelor si domnilor!

Vă rog să luați loc în sală!

înainte de a intrat pe ordinea de zi care este foarte scurtă, dau cuvântul doamnei Primar General pentru a ne face o prezentare a proiectului aflat pe ordinea de zi de astăzi.

Doamna Primar General al Municipiului București Gabriela Firea

Bună ziua!

Am întârziat puțin și îmi cer scuze colegilor din Consiliul General, mai ales celor mai nerăbdători, pentru a lua mai multe informații de interes public care sunt convinsă că vă interesează și pe dumneavoastră, pentru că se referă la viața bucurestenilor.

I

Așa cum știți, de câteva -zile s-ș constatat faptul că în câteva parcuri din capitală au fost vandalizate cutiile cu otravă pentru rozătoare. Este un fapt fără precedent. Aceste cutii cu granule împotriva rozătoarelor se montează de ani de zile nu doar în București, ci în toate parcurile din țară. Sunt proceduri standard realizată de către firme specializate. Din cele 16.000 de cutii cu granule de otravă care au fost amplasate anul acesta în parcurile din capitală, 30 au fost vandalizate în parcurile Regele Mihai fost Herăstrău, Cișmigiu, Kiseleff, Regina Maria și Crângași.

în acest moment ALPAț7(c^re este o administrație în subordinea primăriei, precum și compania c^^;. rbâlize^z^ și are contractul cu primăria pentru

itia a demarabp anchetă, o cercetare, 5 .
așteptăm și noi cu mult interes să vedem cine sunt făptașii. De ce spun făptașii? Pentru că ne-am pus și noi întrebarea dacă ar fi putut exista posibilitatea ca poate câini fără stăpân să vandalizeze aceste cutii și nu există această posibilitate pentru că acele cutii cu granule de otravă erau sigilate și aveau sisteme de prindere, prin urmare în mod evident e vorba despre o mână de om care a tăiat acele sigilii și a împrăștiat acele granule. Nu am ce să spun ca Primar General și ca cetățean decât că este incalificabil un astfel de gest. în acest moment angajații ALPAB, administrație în subordinea capitalei, au strâns toate aceste granule împrăștiate prin iarbă și prin alte spații. S-a făcut o cercetare, o verificare și o curățare. în continuare patrulele Poliției Locale și ale firmelor de pază verifică toate zonele în care sunt amplasate cele 16.000 de cutii cu granule de otravă. încercăm să montăm cât mai rapid camere de luat vederi, camere de supraveghere.

Repet, pentru moment situația este ținută sub control în sensul că au fost strânse toate aceste granule împrăștiate prin iarbă prin parcuri, dar rugămintea și a mea și a colegilor din primărie și sunt sigur că și a dumneavoastră, sigură este ca și cetățenii să fie atenți ca nu cumva animalele de companie să ingereze aceste bobițe, aceste granule de otravă, care s-au aflat în cutii sigilate și care au fost destinate rozătoarelor. Am făcut această precizare tocmai pentru a vă spune încă o dată că știți, nu întârzii de regulă, dar acum a fost o situație de excepție.

în ceea ce privește ședința de îndată a Consiliului General pe care am

convocat-o astăzi, vă mulțumesc în primul rând pentru prezență, este vorba

despre o oportunitate pe care o avem ca Primărie Generală, așa cum știți în Planul

de Mobilitate Urbană Durabilă noi ne-am exprimat deja intenția și eu am propus

si dumneavoastră ati votat si vă mulțumesc, să achiziționăm 100 de tramvaie si

100 de autobuze electrice. Tramvaiele deja erau trecute pentru a fi decontate din

fonduri europene pe POR. De asemenea, și modernizarea a 8 linii de tramvai, dar

deoarece în luna martie Guvernul a majorat suma pentru regiunea București - Ilfov

și a existat oportunitatea ca noi să adăugăm și alte proiecte, să aplicăm și cu

autobuze, am făcut acest lucru, de aceea astăzi dezbatem și aprobăm studiul de

oportunitate pentru achiziția au 100 de autobuze electrice cu tot cu stațiile de

încărcare, sume care vor fi decontate din fonduri europene. Suma totală pentru

această achiziții ar fi de 220 de milioane de euro, din care 186 milioane de euro

sume care vor fi decgntate pe POR. Nu este vorba aici nici despre încetineala

funcționarilor care au lucrat la acest studiu atât de important și complex și nici de

superficialitate, ci de faptul că termenul a fost extrem de strâns între momentul în

care s-a majorat suma și data limită de depunere a proiectelor și anume mâine.

De aceea vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și sunt

convinsă că banii din fondurile bugetului local pe care îi vom economisi pentru că

vom putea deconta aceste sume importante prin programul POR, Programul

Operațional Regional, vom îndrepta acești bani către alte proiecte benefice

bucurestenilor.

»

Vă mulțumesc și sunt convinsă că cu sprijinul dumneavoastră vom putea să achiziționăm și tramvaiele șrcejev100 de autobuze electrice din fonduri

europene economisind așa 4    ■ ■ jgețu| |Ocal.
Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Mulțumim, doamna Primar General!

Dau cuvântul doamnei Secretar General pentru a ne comunica prezența și a ne supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare.

Doamna Secretar General al Municipiului București Georgiana Zamfir

Bună ziua!

Avem o prezență de patruzeci de consilieri.

înainte de a intra pe ordinea de zi, vă supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare încheiat în data de 14 iunie, anul curent.

Vă rog, votați!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Funcționează toate cartelele? Domnule consilier? Da?

Doamna Secretar General al Municipiului București Georgiana Zamfir

Acum da.

Cu 33 de voturi pentru, 7 abțineri, 0 voturi împotrivă, procesul-verbal a fost adoptat.

Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim și noi, doamna secretar general. Avem vreo problemă legată de ordinea de zi? Vă supun la vot ordinea de zi de astăzi.

Cu 38 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă, ordinea de zi a fost aprobată.

Dau citire proiectului.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziționarea de autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe 14 trasee din Municipiul București.

Vă rog, domnule consilier Grigorescu.

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Mulțumesc, domnulepreședinte.

Ținând cont de caracterul extraordinar acestei ședințe, vă cer permisiunea să faceți un gest extraordinar si să mă lăsati să prezint alocuțiunea mea în fata colegilor mei.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă rog să spuneți ce aveți de spus pe proiect.

Domnul Consilier €riqorescu Florin

îmi permiteți să fac din fată?Domnul Consilier Griqorescu Florin

OK. Este cam neplăcut să vorbesc la cefele colegilor mei, dar o să încerc. Trebuie să vă mărturisesc că am citit cumva la... la repezeală proiectul de ieri, pentru că nu a fost timp, dar am desprins niște lucruri pe care vreau, țin să le menționez în această ședință. Și voi face o alocuțiune în trei zone: o zonă economică, o zonă strategică și o zonă de organizare a transportului în comun și ele se vor întrepătrunde pe puncte mele separat.

în primul rând, vă rog să îmi spuneți, sper să găsesc răspunsuri în cadrul acestei ședințe, dacă aceste autobuze vor înlocui anumite autobuze de pe liniile menționate în proiect, cele 14, sau vor suplimenta numărul de autobuze. Asta este primul punct.

Al doilea punct este legat de placa turnantă a acestui proiect de hotărâre și decizia noastră, respective de emisiile de dioxid de carbon. Am descoperit o greșeală în proiect și pentru că vreau să mă asigur de soliditate întregului proiect, vreau să aflu dacă greșeala este într-adevăr prezentă sau am greșit eu, da? Este vorba de a compara șaptezeci-optzeci de tone de dioxid de carbon pe an, corespunzătoare unui autobuz diesel, cu 0,5 tone pe an, corespunzătoare unui autobuz electric. Este o greșeală acolo, de ordinul o sută, și cred că este vorba de patruzeci și cinci de tone de dioxid de carbon. Mai mult decât atât, în trei locuri diferite în cadrul aceluiași proiect, sunt trei valori diferite pentru consumul de electricitate pe kilometru. Variază de la 1,2 kilowați oră pe kilometru, la 2,7. Deci, este o inconsistență.

"9


Aș dori să știu dacă avem cumva răspunsuri pentru aceste teme. în altă ordine de idei, al treilea punct este legat de tradiția Bucureștiului. Bucureștiul este, prin tradiție, un oraș care are troleibuze. Nu am văzut în ultimii câțiva ani, de când mă preocupă acest subiect, un studio comparative între achiziția de troleibuze simple, troleibuze cu motor auxiliar, care le conferă oarecare autonomie, și autobuze electrice versus autobuzele diesel. Tot timpul s-au comparat autobuzele electrice cu autobuzele diesel. Este o dorință pe care o am, aș vrea să vedem care este raționalitatea pentru care se ignoră cumpărarea troleibuzelor.

în același timp, legat de organizarea transportului în comun, avem foarte multe linii, inclusiv cele paisprezece pe care le-ați pus dumneavoastră sau, mă rog, le-a pus primăria în proiect, care circulă pe linii de troleibuz. De ce nu înlocuim aceste autobuze deja de pe acum cu troleibuze, de ce trebuie să cumpărăm autobuze electrice? De asemenea, noi vedem în acest studiu un studio de preț, mă rog, o comparație de preț între un autobuz diesel și unul electric, da, într-adevăr, de-a lungul vieții unui autobus cifrele sunt comparabile ca și costuri, da, ca investiții plus consturi de operare. Dar nu se spune nicăieri care este valoare investiției în infrastructura de alimentare electrică.

De asemenea, aceste autobuze sunt prevăzute a se încărca pe timpul nopții, în diferite locuri din proiect, și în alte locuri din proiect spune că vom investi în stații de alimentare la capetele liniilor,.Dp^l7^eește două abordări, aceste două strategii se contrazic. Aș dori să clarificăm acest îucjrp, da?

De asemenea, și cu asta o/s^ zîqphph-în Șlanul de Mobilitate Urbană Durabilă scrie, ca primă prioritate, ga,    o*qprecare linierp la planul de mobilitate urbană durabilă în acest proiect, și trebuie să fac încă o paranteză în paranteză, apreciez acest proiect, aduce foarte multe informații și mulțumesc celor care l-au scris, închid această paranteză, deci s-a încercat o aliniere legată de .. la planul de mobilitate urbană durabilă, dar, acolo, exact acolo scrie primul punct. Prioritatea numărul 1 în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este eficientizarea administrației. Deci în primul rând trebuie să începem cu eficientizarea administrației, cu eficientizarea luării deciziilor, cu eficientizarea documentelor care se pun la dispoziția celor care iau decizii. Nu de pe o zi pe alta se face treabă în administrația publică dacă vrem să facem un transport eficient. Da? Deci noi am... A face cumpărături este cel mai simplu lucru, dar vreau să mă asigur, prin întrebările mele și prin această locuțiune, că facem niște cumpărături inteligente. Că lucrăm în altă ligă, nu în liga de shopping la supermarket. Da? Deci suntem, cumva, depășiți la nivel de eficiență administrativă. Vă mulțumesc!*■ a

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim, domnule consilier!

Domnule consilier Țugui, vă rog.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc!

Eu o să fiu scurt. Doar două chestiuni. înțeleg că termenele au fost scurte, dar am avut ședință săptămâna trecută. Nu cred că este în regulă că s-a ajuns în ultima zi și ne așteptăm la o planificare mai riguroasă pe viitor din partea executivului. Mai ales probleme atât de importante precum transportul public care este elementul cheie în rezolvarea problemelor de trafic. Totodată ADI de transport public București-llfov a fost înființat de aproape un an și nu are site. Ne așteptăm la mai multă transparență din partea acestei asociații și am vrea să fim informați mai des și mai mult despre activitatea sa. Vom vota pentru.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Am înțeles. Vă mulțumim!

J    »

Domnule consilier Ciucu,. vă rog.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Mulțumesc! Este un studiu cuprinzător, este foarte mare, l-am primit ieri scris, iar scanat foarte prost, în fine. Din punctul meu de vedere nu așa se face un studiu, și credeți-mă, am văzut multe studii, pentru că foarte multe informații de acolo nu au niciun fel de relevanță pentru ceea ce trebuie să decidem astăzi. De exemplu, se vorbește la un moment dat despre structura tarifară și alte lucruri care nu au legătură directă cu ceea ce ar trebui noi astăzi să votăm. în ceea ce privește studiul, observ că sunt luate doar două opțiuni în calcul, Diesel EURO 6 sau electric. Sunt doar aceste două opțiuni, nu se menționează nici măcar un rând despre faptul că deja s-a semnat contractul cu firma aceea turcească care ne va aduce autobuze în București, și sunt doar aceste două scenarii, Diesel, cum am vedere acesta este doar un studiu, făcut ca să fie atașat proiectului care va fi depus, mâine, da? Deci de aceea există acest studiu, ca să fundamenteze o decizie deja luată la nivel politic și anunțat de doamna primar cu mult timp în urmă. Asta este cât se poate de clar, deci valoarea acestui studiu este îndoielnică. Ceea ce nu înțeleg eu însă, și aș vrea ca cineva să îmi răspundă, din executiv, neapărat, este: dacă studiul nu l-am avut gata săptămâna trecută, n-a fost gata, dar proiectul care va fi depus nu mai departe de ziua de mâine se face în baza studiului, cât timp a lucrat cineva în mod realist la acel proiect? Pentru că nu vreau să cred că Primăria Capitalei astăzi depune proiecte de zeci de milioane, de sute de milioane de euro pentru a primi finanțare europeană, pe care să le pregătească pe genunchi, pe parcursul câtorva zile. Deci este o problemă aici și nu cred că...Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Veți primi răspuns. Vom chema reprezentanții, pe doamna director...

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

... și drept dovadă faptul că nu a fost pregătit proiectul acesta atât de important din timp este că suntem noi astăzi aici, cu doar o zi înainte de depunere, ca ultima... ce să mai zic?

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Am înțeles. Da. Vă mulțumim!

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

... firmă de pază care depune și ea un proiect acolo. Mi se par lucruri făcute pe genunchi și cu totul neserios. O să votăm, evident, pentru că e bine... asta este direcția în care trebuie să mergem, dar...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Mulțumim!

Doamna primar general, vă rog.

Doamna Primar General al Municipiului București Gabriela FIREA

Eu am precizat la început. îmi pare rău că nu a fost toată lumea atentă, dar

nu-i nimic. Am răbdare să mai repet faptul că, și dumneavoastră știați, noi oricum pregăteam toate documentele tehnice pentru achiziția din fonduri proprii a 100 de autobuze electrice cu tot cu stațiile de încărcare și lucram deja, nu ne-am trezit de aseară până dimineață să lucrăm cu specialiștii, precum și cele 100 de tramvaie. V-am explicat faptul că am depus deja pentru cele 100 de tramvaie și era păcat de la Dumnezeu, nu? Să profităm în sens pozitiv de oportunitatea creată de Guvern prin majorarea sumei pentru regiune, să nu mergem la decontare și cu proiectul pentru cele 100 de autobuze electrice. Nu e vorba că s-a lucrat peste noapte, noi oricum le lucram, eram în elaborarea acestor documentații și s-a ivit, cum corect ați spus, oportunitatea de^^ptiteâ-intra și cu autobuzele, pentru a face o economie la bugetul local. Eu înțeleg,, șutiți foarte bine, de doi ani, că fiecare trebuie să ia cuvântul să își marche/e/jfîtf-q forfhă sau alta personalitatea și bineînțeles, interesul. Este de apreciat. Dar haideți să nu jignim niște oameni și haideți să nu spunem niște lucruri care nu sunt adevărate. Și vreau, după ce se vor adresa toate întrebările de către domnii consilieri generali, doamna Aura Răducu, pe care o cunoașteți, un specialist asupra căruia nu cred că aveți cea mai mică îndoială profesională să vă explice toate aspectele tehnice ridicate și din partea grupului USR și din partea grupului PNL și a altor grupuri politice care vor avea întrebări tehnice, iar în ceea ce privește finanțarea doamna director Monica Mîndru, este pregătită să vă dea detalii. Deci, rugămintea este totuși, să nu jignim o echipă și niște specialiști pe care dumneavoastră nu puteți să îi egalați ca și cunoștințe.

I    *

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim!

Domnul consilier Deaconescu, vă rog.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua doamna Primar General!

Sigur profitați de oportunitatea dată de Guvern în luna martie, dar vorbim totuși de acest studiu si de această intenție de mai bine de un an de zile si

î    »    >    »

așteptam acest studiu realizat. Că l-ați făcut un pic mai repede acum, până la urmă era de datoria executivului să vină cu acest studiu. De aceea nici noi nu înțelegem de ce am ajuns în această procedură excepțională în care să aprobă fără nici un fel de procedură transparentă, fără să aducem la cunoștința opiniei publice un proiect atât de important. Vorbim totuși de zeci de milioane de euro.

Am să vorbesc un pic despre studiu. Studiul chiar și făcut așa pe repede înainte, mi se pare cuprinzător. Sigur nu am regăsit tot ce doream să regăsesc. Am văzut de exemplu la pagina 25, că se vorbește foarte aplicat despre capacitatea de intrare în depouri, cum că ar insuficiente și vă duc aminte că v-am atras atenția, când ați decis să desființați Autobaza Pipera și Autobaza Floreasca, că fără a pune în loc pe zona de Nord, afectăm capacitatea RATB-ului și o să vedeți în studiu ce înseamnă să deservești lini care pleacă de la Faur, 330 sau altă linie cu autobuze garate în Sudul Bucureștiului.

De asemenea, am găsit o mică inadvertență și poate reușiți să o reglați până mâine și anume la pagina 41 în studiu se vorbește despre studiul comparativ Diesel electric, despre 65 km pe ah în timp ce la pagina 44 se recomandă o garanție de 5 ani cu 60 de mii de km/an. Poate extindem un pic garanția astfel încât să acopere kilometrii propuși parcurși.

Nu am regăsit cum spunea și colegul meu Ciprian Ciucu, un studiu comparativ cu autobuze hibrid, cu autobuze cu SIGIEN. Capitalele din jurul nostru au de mulți ani o flotă mixtă, au și autobuze de gaz comprimat, autobuze hibrid, nu numai electric, dar poate că noi suntem prea săraci ca să cumpărăm lucruri proaste, cumpărăm direct lucruri foarte bune.

Sunt totuși câteva întrebări pe care doresc să le adresez tocmai în urma lecturării studiului.    : < ;    < având în vedere că suntem campionii înpotmolirilor în trafic, în București? După aceea, care este calendarul de aducerea tuturor intersecțiilor vizate de aceste trasee în sistemul de management al traficului?
De asemenea am citit cu atenție traseele și nu am văzut, de fapt nu înțeleg de ce prelungirea Ghencea nu este inclusă în aceste trasee și se insistă în continuare pe infrastructură de tramvai acolo și nu am văzut un studiu comparativ. Nu știu cine a luat decizia de a face tramvai acolo, mai ales că nu este atât de mult spațiu în care să facem tramvai. Mai degrabă puneam autobuze electrice, dar mă rog, aceasta este opinia mea.

De asemenea mă întreb.....

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Haideți vă rog, să...

Vă rog să adresați întrebările.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mai am două întrebări.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Să adresați întrebările ca să vă poată răspunde.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc!

>

Domnul președinte, sper că nu ne grăbim acum după ce v-am așteptat o jumătate de oră să începem o ședință cu un singur punct?

Mai aveam întrebarea.... domnule viceprimar de obicei vorbiți mult și fără rost. Vă rog, lăsați-mă că termin în 30 de secunde.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă rog, domnule consilier, haideți ca să încheiem.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Așteptăm de un an și două luni introducerea benzilor unice și în acest studiu este recomandată această soluție, pentru creșterea vitezei comerciale. Când veți demara introducerea benzilor nici măcar pe traseele...’ din studiu?

De asemenea, care sunt planurile de dezvoltare pe viitor pentru flota de autobuze electrice?

Și o ultimă întrebare știu că studiul s-a bazat și pe informațiile din programul Zeus finanțat de Uniunea Europeană. Mai este un program finanțat de Uniunea Europeană și îi rog pe autorul studiului să caute informații acolo și anume folosirea infrastructurii electrice a metroului, pentru stațiile de încărcare lente de la capătul.... de la de depouri.

Vă mulțumim!


Domnul Președinte de ședință Culea, Mariâh Qrlando

Vă mulțumesc si eu!


Domnul consilier Voicu, vă rog.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc, domnule președinte!

O să vorbesc după ce vor termina colegii mei de vorbit peste mine.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Haideți că.... numai puțin, ca să vorbescă și domnul consilier. Vă rog.

Stimați colegi, vă rog. Mai avem încă doi domni consilieri și terminăm.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc, domnule președinte!

Salut această inițiativă și grupul ALDE va vota acest proiect.

Am o întrebare tehnică pentru aparatul Primarului General referitor la proiectul pe care acum aproape un an de zile, pe 30 iunie 2018 se face un an de zile, am votat în unanimitate un proiect prin care vom demara infrastructura privind 30 de stații electrice pentru cetățeni. Am înțeles că aceste stații pe care le vom face în acest proiect sunt pentru cele 100 de autobuze electrice. Dar cele 30 de module din centrul capitalei când se vor face?

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

O să vină doamna director și o să vă răspundă.

Vă rog, domnul consilier.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Salut ideea de a avea autobuze electrice în București, mai ales având în vedere problemele de mediu pe care le are orașul nostru, problem legate de calitatea aerului, tocmai având aceste probleme de mediu vă întreb când vom avea efectiv în circulație aceste autobuze electrice. Când estimați că ele vor fi în

circulație.

1

Vă mulțumesc!

1

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumesc pentru întrebare.

O invit pe doamna director ADI Transport Aura Răducu, mai avem o intervenție a domnului consilier general lliescu, dar am zis să fie doamna director aici și să... după ce terminați dumneavoastră.

Vă rog, domnule consilier.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Mulțumesc mult, domnule președinte!

Bună ziua, dragi colegi!

Practic noi azi votăm un prim pas într-un lung ciclu pentru a avea aceste autobuze în București, votăm un studiu, de oportunitate necesar depunerii dosarului pentru accesarea de fopduri ktirdpene. Ținând cont că este doamna director Răducu... eu sunt conștient că peste 530 de pagini cât are acest studiu, nu se pot face peste noapte, probabil a fost o muncă titanică în spate, chiar dacă pasaje au fost luate și din PUD și din PICA și au fost inserate în acest studio de oportunitate, vreau să o felicit pe doamna Răducu și pe Asociația pentru Dezvoltare Intracomunitară pentru Transport București Ilfov.Doresc să vă spun că noi grupul PMP vom vota orice proiect care ține de siguranța cetățeanului, siguranța traficului și mediu.

Exact cum au vorbit și antevorbitorii mei probabil că este un prim pas pentru a avea un București curat, civilizat și un transport normal, nu știu mă gândesc peste 10 ani de zile. Eu consider că ar trebui în afară de achiziție a acestor autovehicule, ar trebui să avem date destul de clare. Când acesta cu aproximație? Depindem și de bani europeni clar, că vom sta după avizul lor.

Când dumneavoastră considerați că vor fi pentru prima dată sau primul autobuz va veni si va circula în București?

I    >

Care ar fi prioritățile ca și traseu? Zonele centrale, zonele periferice cum v-ați gândit chiar dacă în studiul scrie că în depouri vor fi acele prize ele vor fi plugin sau numai electrice integral electrice sau vor fi și și ar trebui și nu am văzut în studiu că scrie lucrul ăsta.

în rest eu consider că este un lucru benefic pentru capitala noastră și vă mulțumesc că m-ati ascultat.

J    1

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumim și noi, mai avem o singură intervenție domnul consilier Catana după care doamna director va da răspunsurile la întrebări.

Domnul Consilier Catana Claudiu Daniel

Având în vedere că s-au făcut eforturi mari pentru acest studiu, este un lucru foarte important că municipalitatea de când a fost investită această nouă coaliție la nivelul municipiului...

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă rog mai încet în spate, să îl auzim pe colegul nostru.

Domnul Consilier Catana Claudiu Daniel

La nivelul municipiului București coaliția PSD-ALDE nu ratăm această oportunitate de a accesa fonduri europene. Din păcate știm cu toții că în trecut s-au pierdut foarte multe fonduri alocate Bucureștiului, mulțumesc doamnei Aura Răducu cea care și întregii echipe care a lucrat la acest proiect și cred că începem încet, încet să intrăm în rândul capitalelor europene și aici mă refer la autobuze electrice, mă refer la piste de biciclete și alte proiecte care încep deja să se implementeze și altele care sunt în curs.

Eu personal consider că aceste autobuze ar trebui folosite în special în marea lor parte în zona centrală, traficul fiind extrem de aglomerat și de asemenea nivelul de poluare destul de ridicat.    •

Vreau să vă spun că noi vom vota acest proiect de hotărâre fără nici un fel de problemă. Mulțumesc.    j /'
Vă mulțumim, domnule consilier general!

Doamna director vă rog să dați lămuririle necesare.

Doamna Director Aura Răducu - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

pentru Transport Public Bucuresti-llfov

Bună ziua domnior consilieri ai Primăriei Municipiului București, vreau să vă mulțumesc pentru tot efortul pe acre l-ați făcut de a veni la așa o scurtă informare pentru această ședință ca să ne ajutați să putem depune aceste proiecte. A fost o muncă titanică, o echipă formată din colegi din cadrul asociației și de la R.A.T.B. și din cadrul Primăriei București pentru a realiza această documentație. Sunt directorul Asociației de Dezvoltare Transport Public București - Ilfov, constituită deci la sfârșitul anului 2017, deci în decembrie, deci funcționează, a început să funcționeze la începutul acestui an. Avem un site, tpbi.ro, în care depunem informații și încercăm ca acest site să fie din ce în ce mai bun, adresat cetățenilor, astfel încât scopul nostru în această asociație este de, întradevăr de a schimba puțin transportul public de călători și de a implementa măsurile prevăzute în Planul de Mobilitate. Avem două mari echipe, două echipe constituite în această asociație, una de implementare a Planului de Mobilitate și de elaborare proiecte, deci ne propunem să încercăm din experiența pe care o avem să facem cât mai multe proiecte de investiții pentru transport public de călători. Fără ele nu s-ar putea îmbunătăți acest transport și a doua echipă este cea care încearcă să facă un nou program de transport, tot așa, adresat cetățenilor, un program integrat, care să poată să rezolve problemele de trafic pe întreaga regiune București - Ilfov. Și aș vrea să vă spun că în primul rând am reușit să finalizăm acest nou program de transport. Este depus pe site-ul asociației, s-au primit multe comentarii și am ajuns la o formă finală, deci în total avem 210 rute București - Ilfov, deci de acum vom avea rute integrate București - Ilfov de transport public de călători, troleibuze, tramvaie, autobuze, astfel încât, iar creșterea acestor rute este cu 20% față de ce a fost până acum și odată ce primim autobuzele diesel, bio diesel ce urmează să fie achiziționate, să vină în urma contractului încheiat de Primăria București. Aceste rute vor crește, astfel încât în mai anul viitor să avem un transport diferit față de ce avem acum. Deci vă mulțumesc din suflet că ați venit și vreau să vă asigur că asociația încearcă să facă tot posibilul pentru a respecta aceste decizii ale dumneavoastră.

în ceea ce privește studiul de oportunitate, a fost făcut pe baza documentațiilor care existau deja, caiete de sarcini și avize care au fost date. Este un model stas pe care trebuie să-l facem pentru fonduri europene, adică include politica tarifară, include politica de trafic, include politica de parcare, deci ceea ce ați văzut dumneavoastră, componentele acestui document sunt exact cele solicitate și cerute prin ghidul de fonduri europene. Am respectat exact structura, în ceea ce privește cele 14 rute, a fost făcut și un studiu de fezabilitate anterior și au fost stabilite aceste rute. înceat.maimare parte le înlocuim dar sunt deocamndată ... va merge și în pâralșk............. :/X

Deci multe dintre autobuze care ies din uz vor fi înlocuite, dar unele se păstează pentru a mări numărul de autobuze și de a putea circula. în ceea ce privește programul nostru, acum am făcut proiectele de tramvaie, cele 100 de tramvaie, inclusiv modernizarea a celor 8 linii pe care dumneavoastră le-ați votat, am mers după aceea în etapa a doua de autobuze electrice, iar acum urmează etapa a treia de troleibuze, aprobare pe care ați dat-o dumneavoastră și încercăm să facem începând de săptămâna viitoare studiu de oportunitate pentru troleibuze. Vrem ca aceste troleibuze să fie finanțate prin fondul de mediu, deci urmează să se lanseze ghidul pentru fondul de mediu și există trei orașe care au probleme pe protecția mediului: lași, Brașov și București. Cred că este o sumă de aproximativ 70 de milioane. Nu știu exact, că acum am primit ultima variantă de ghid să dăm comentarii, dar vrem ca în continuare troleibuzele să fie finanțate prin această componentă de ... deci singurul... de ce am comparat troleibuzele diesel cu autobuzele electrice? Ni se cere o comparație cu o soluție alternativă. Nu ni s-au cerut mai multe soluții alternative. De aia ne-am limitat la ce urmează să vină

W și să facem o caracteristică. Noi putem să facem și o să facem o analiză la toate tipurile, deci nu este greu și vom face pentru următoarea propunere de studiu de oportunitate. O să aveți o analiză mai detaliată, inclusiv troleibuze care, după părerea noastră sunt foarte eficiente.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Da. Vă mulțumim, doamna director!

Doamna Director Aura Răducu - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

pentru Transport Public Bucuresti-llfov

Da. în ceea ce privește stațiile de încărcare, ceea ce s-a prevăzut prin

fonduri sunt stațiile de încărcare la nivelul depourilor, urmând ca stațiile de încărcare la capăt de linie, încărcarea rapidă să fie făcută pe fondurile primăriei. Am început o analiză a acestor investiții. Deocamdată ne-au ieșit în jur de 4 milioane de euro, dar nu este o cifră exactă. Continuăm pentru că este un domeniu nou în care lucrăm cu o echipă de profesori de la Facultatea de Transport și este un domeniu nou în care și noi la rândul nostru trebuie să încercăm să găsim varianta și soluția cea mai bună pentru București.

Aș mai avea foarte multe de răspuns, dar vă răspund. E suficient. Vă mulțumesc încă o dată.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Știm. Consider că ne-am lămurit cu toții.

Vă mulțumim, doamna director!

Doamna Director Aura Răducu - Asociația de Dezvoltare Transport Public

București - Ilfov


Vă mulțumesc!

Vă supunem la vot proiectul aflat pe ordinea de zi de astăzi, proiect de

hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziționarea de autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe 14 trasee din Municipiul București.

Cu 38 de voturi pentru, 2 abțineri, niciun vot împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Vă mulțumim pentru prezență!

Declar ședința închisă!

Ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București s-a încheiat la ora 17.45.

»

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, comunicate de Direcția Sisteme Informatice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

1    I    J ’


Culea MarianSECRET/ MUN1R GENERAL

feaBrREȘTI'


Verificat,

Anghel Mirela Dancă Emanuel Proca Maria Titirișcă Vilma Gabriela Vasilescu Floarea Vuculescu Mioara

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

Rezultat General Vot

ABȚINERE

7

Total Prezenti

40

Rezultate Grup De Vot

*■. . ..

?■

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

20

4

USB

7

8

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 33 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP 7 Abțineri

USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

ABȚINERE-

n- Absent-**

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonut (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

L.....-

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

i

I.............    :.........

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

L......-z j

Chirică Petre (PSD-UNP)

L ' .

Ciceală Ana-Maria (USB)

/7,x    -

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)ABȚINERE

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

■■

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

mi

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


• ABȚINERE,

-'Absent ;

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

,--x-

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)—

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

ALDE----------------------------------


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PMP--------------

'«s'.*■ ■ •<»

^Âbsen~t8

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PNL------------------ ----------


Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PSD-UNPR----------------------


Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

USB----------------------------

JÂBTJNERE^

1KH21

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

• x

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

MM

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

a«a—

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

Rezultat General Vot

—8

ABȚINERE

2

jffitMgfeqg'g£'isg^-‘gr,<i3hț/aitl^ftft85y>8SH:

Total Prezenti

40

Rezultate Grup De Vot

^rujj^.sfît"^^

- ABȚINERE’&

,/ •w»’/* •    1*»

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

20

4

USB

5

2

8

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

38 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Munteanu Cristian Mihai (USB), Țugui Matei Ion (USB) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

1 Oooi

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

:    \ :i

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

n

jgfjggRjj

gsBenta

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

- î

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

J^X^

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Y

A «'j. ,s§|

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

/■ PA.

’ÂBTINERE;

. Absent >

«WfetC&BSRasMHaaMBF

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

X

luțu rXaaU-UnSIian (roLz-Unr^

----r-

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

—a

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

ALDE-------------------------


Nume

-jg- ■> -»r U    J - «


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnita


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PMP------------------

■,'î ’

. Absent $

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PNL------------------

Nume-»;■-,

m

' Absent ;

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PSD-UNPR-----------Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu USB----------------

ABȚINERE'

X Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H. prv.aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziționarea de autobuze electrice

Rezultat General Vot

ABȚINERE

2

Total Prezenti

40

Rezultate Grup De Vot

Misa

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

20

4

USB

5

2

8

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

38 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Grigorescu Florin (USB), Munteanu Cristian Mihai (USB) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

SBleritll

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

llfllllj

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

gumeț^-^'^    ABTlEREȘ

OAbsentaj

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătăiin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

x

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

twxw^

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

8—8

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

>;bA --y

.'ABȚINERE,,

Absent-

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu-Radu-Grtstian-(PSD-UNR)—-

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H. prv.aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziționarea de autobuze electrice

— ALDE------------------------------------ -----

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H. prv.aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziționarea de autobuze electrice

PMP--------------------------------------------- ------------

Nume . ■ ,f

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H. prv.aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziționarea de autobuze electrice

PNL--------

Bujduveanu Stelian Ciucu Ciprian Comănescu Mihai Deaconescu Cătălin-lonuț Kansou Hazem Mărgărit Nicolae-Sorin Olteanu Cristian-Marian Rogin Marius


Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H. prv.aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziționarea de autobuze electrice

PSD-UNRR------------------------------------------------- --------------

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H. prv.aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziționarea de autobuze electrice

USB

ABȚINERE

■?, Absent -i

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceaiă Ana-Maria

MW

Coțofană Liviu-Alin

WAWÎ

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Tipărit: 6/20/2018 5:38:51 PM

Pagina 8 din 8