Proces verbal din 22.02.2018

Proces verbalProces-verbal

încheiat în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 22 februarie 2018, ora 18.45

Ședința a avut loc în sala de Consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București și au participat 39 din cei 55 de consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul Adrian Petcu - Prefect al Municipiului București, doamna Georgiana Zamfir - Secretar General al Municipiului București, doamna Mariana Brod- Director Executiv, Direcția Asistență Tehnică și Juridică, domnul Adrian lordache ~ Director Executiv, Direcția Juridic.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenți următorii: Arsu Alin lonut, Berceanu Octavian Alexandru, Bumbar Marian, C iceală Ana Maria, Ciucu Ciprian, Coțofană Liviu Alin, Grigorescu Florin, Ivan Florin, Marinescu Sorin, Munteanu Cristian Mihai, Radu Elena, Stroe Bogdan Cristian, Teodor Raluca Nicoleta, Țugui Matei Ion, Wring Roxana Sanda.

Doamna Georgiana Zamfir Secretar General al Municipiului

București

Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri’ vreau să vă anunț că avem înregistrat un convocator pentru ședința de îndată cu un singur punct.

Domnule președinte, o să citesc eu punctul: proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a unui imobil teren în vederea plantării de stejari cu sprijinul Ambasadei Republicii Lituania la București.

Avem un vot de două treimi. Un singur punct.

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Qrlando

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a unui imobil teren în vederea plantării de stejari cu sprijinul Ambasadei Republicii Lituania la București.

Așa cum am votat și în ședința ordinară, grupul USR va vota împotriva acestui proiect și susține inițierea unui proiect de Consiliu General pentru a face acest proiect în cadrul Primăriei Capitalei.

I Vă mulțumim!    I

I Suntem consecvenți în continuare.    I

J

Domnul Președinte de ședință Culea Marian Orlando

Vă mulțumesc!

J

Vot pe proiect, Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a unui imobil teren în vederea plantării de stejari cu sprijinul Ambasadei Republicii Lituania la București.

Vot pe proiect, am zis.

Nu eu vă dau drumul.

Cine este pentru? 39 de voturi, abțineri? 0 poturi, împotrivă? 0 voturi.

Proiectul a fost aprobat.

Declar ședința închisă.

Ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București s-a încheiat Ia ora 18.50.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, comunicate de Direcția Sisteme Informatice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, w SECRETAR GENERAL

V Aa^munICIPIULUI bucurești,

•ict    "I ‘Jjp.ia

anuel Dancă 9    f y


Verificat Emanuel Vilma Gabriela Titirișc
Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.

Rezultat General Vot

DA

39

ABȚINERE

0

ÎÎU -

0

Total Prezenti

39

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Al

sent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

15

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

0 Abțineri 0 Voturi Împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

Absent,

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

*

Bumbar Marian (USB)

X

| Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

x

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

«

Ciucu Ciprian (PNL)

X

i-Nume

Absent

;Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

X-

jCotofană Liviu-Alin(USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

-

țDoicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

I

Drag ne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

ț ■

Ai

rFlorea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

,    X

Florescu Michaela-Tomnița [(ALDE)

X

I

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

X

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

. x

,Mocanu Georgiana (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

* I

Neacșu Ioana Mhaela (PSD-UNP)

X

■    l"    I

!

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Oiteanu Cristian-Marian (PNL)

x...

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

. ,x

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

i X. •

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

X

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Nume

DA

Absent

Țugui Matei ion (USB)

X

Țuțu F^du-C riști an (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot PUNCTUL 1 P.H. ALDE

Nume

DA

: Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnita

(onescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot PUNCTUL 1 P.H.

PMP


Nume    I    DA

i Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

X

Posircaru Ion

*

Subiect Vot PUNCTUL 1 P.H. PNL

Pagina 6 din 8

A


Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-Ionuț

Kansou Hazem

x'

Mărgărit Nicolae-Sorin

!    X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot PUNCTUL 1 P.H. PSD-UNPR

Nume.

DA

Absent.

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

*

Artimon Marian

Bâdulescu Aurelîan

. x -

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

f... * .

Circa Honorius-Edward

sSi

Ciudomirov Mihai Anton

§rx' J

Culea Marian Oriando

X

Doicin Cristian Vasîle

" X

Dragne Ileana-Daniela

X

Fio rea Ancuța Doina

x

Gherghiceanu Florentina

x

Maxim Marius Cătălin

X

Mocanu Georgiana

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu ion

Raiciu Anca Daniela

X    .

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Subiect Vot

PU

us

JCTUL 1 P.H.

(iume

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

C cealâ Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Gri

oorescu Florin

X

Iva

i Florin

X

Ma

inescu Sor n

X

Mu

iteanu Cristian Mlhai

X

Ra

Iu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X    i

Wiing Roxana-Sanda

* j

T.parit: 2/22/2018 6:45:00 PM

PagmaB din 8