Proces verbal din 23.08.2018

Proces verbalProces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23 august 2018, ora 11.00

Ședința a avut loc în sala de Consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 54 din cei 55 de consilieri.

La ședință au participat următorii: doamna Gabriela Firea - Primar General al Municipiului București, domnul Corneliu Cîrstea - Subprefect al Municipiului București, doamna Georgiana Zamfir - Secretar General al Municipiului București, doamna Mariana Brod, Director Executiv - Direcția Asistență Tehnică și Juridică și domnul Adrian lordache, Director Executiv -Direcția Juridic.

J

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass - media.

La ședință au fost absenți următorii: Munteanu Cristian Mihai (motivat).

Doamna Georgiana Zamfir - Secretar General al Municipiului București

Vă rog să ocupați loc în sală pentru a putea începe lucrările ședinței de astăzi.

Bună ziua!

Bine ați venit la ședința Consiliului General al Municipiului București de astăzi.

Vă anunț că avem o prezență de 42 de consilieri generali.

înainte de a începe lucrările ședinței, am să dau cuvântul doamnei

Gabriela Firea, Primar General al Municipiului București.

Doamna Gabriela Firea - Primar General al Municipiului București

Mulțumesc foarte mult!

Doamnelor și domnilor consilieri generali, vă supun atenției proiectele care vor fi supuse astăzi dezbaterii și aprobării dumneavoastră și sper să obțină voturi din partea tuturor grupurilor politice care compun practic Consiliul General, nu doar din partea majorității.

Primul program pe care vreau să vi-l prezint, în sinteză, firește, se referă la programul “Nicio stradă din București fără asfalt și fără utilități publice”. Concret, la ce se referă acest program? în București, în acest moment există circa 270 de străzi fără asfalt ^îtfără utilități publice în diferitele sectoare ale capitalei. Aș putea/să vă-dau -âhpâteva exemple. în

sectorul 1 sunt 94 de străzi fără asfalt, în sectorul 2 - 11, în sectorul 3 - 33, în sectorul 4 - 40 de străzi fără asfalt și utilități, în sectorul 5 - 11, în sectorul 6 - 77 de străzi neasfaltate. Știu. Este greu de crezut că în 2018 mai sunt în Capitala țării aproape 270 de străzi neasfaltate și fără utilități. De aceea, ca primar general și cu sprijinul dumneavoastră, prin votul de astăzi, demarăm programul multianual, care va începe imediat, adică dacă astăzi va fi votat, noi deja vom prioritiza cele 270 de străzi, nu pe criterii subiective, ci în funcție de clarificarea aspectelor juridice, de asemenea a detaliilor de urbanism și a proiectelor tehnice. Dacă în lista care va fi publicată cu aceste străzi, pe site-ul primăriei, este posibil, noi credem că nu, dar este posibil să fi scăpat vreuna, acest program este deschis, se poate adăuga orice altă stradă care, să spunem, poate nu a fost identificată în controalele efectuate

Q de către Poliția Locală și Direcția de Utilități și nu există motiv de îngrijorare, cineva să spună că locuiește pe o stradă neasfaltată și nu a fost cuprinsă în program. Practic acest program se va finaliza doar când în București nu va mai exista nicio stradă fără asfalt și fără utilități publice. Lucrările de asfaltare și de modernizare vor fi realizate de către companiile municipale, dar și de către societățile particulare, care vor participa la licitațiile pe care le vom organiza în perioada următoare. Interesul nostru este să se lucreze pe cât mai multe astfel de străzi și nu să limităm acest program. Cu alte cuvinte, cu cât lucrează mai multe societăți, companii la acest program, cu atât el se va finaliza cât mai rapid și putem împreună să spunem că am realizat ceva foarte important, atât Consiliul General, cât și Primarul General din acest mandat pentru Capitala țării.

De asemenea, vă propun dezbaterii și votului un proiect pe care și eu și, sunt convinsă, și mulți dintre dumneavoastră, îl consider și îl considerați important, se referă la sănătatea femeilor. Și astăzi, la propunerea mea și prin votul dumneavoastră, vom face primul pas pentru înființarea unei rețele metropolitane de centre pentru sănătatea femeii Sfânta Agatha. Concret, ce se va întâmpla? Se va înființa un nou centru de Sănătate Sfânta Agatha pentru prevenirea, depistarea, tratarea tuturor afecțiunilor oncologice specifice femeilor, în special cancer de col uterin, cancer la sân. De asemenea încă alte cinci centre ambulatorii care vor fi înființate pe lângă spitale care sunt în administrarea Primăriei Generale și vă și spun care sunt acestea: Profesor Doctor Panait Sârbu, Filantropia, Cantacuzino, Malaxa, Sfânta Maria. în aceste centre practic se vor putea realiza analize fie că este vorba despre ecografii, mamografii sau alte tipuri de analize și proceduri, rapid, fără a se sta la coadă, la rând și firește fără plată, deci nu sunt niște centre private. Sunt centre ale Primăriei Capitalei. Practic, cu asigurare, oricine, orice persoană poate să facă aceste analize gratis.

Un alt proiect pe care de asemenea vi-l supun dezbaterii și aprobării se referă la faptul că în București există un deficit de locuri în căminele de seniori. în acest moment există 500 de locuri în centrele noastre pentru seniori. în câteva zile vom inaugura încă un centru de 120 de locuri, dar tot este insuficient. Deci, cu totul, vom avea 600 de locuri pentru persoane de vârsta a treia în București, de asemenea un număr insuficient pentru multitudinea de probleme ale persoanelor de vârsta a treia și pentru numărul mare de cereri pe care îl primim, de a acorda un loc de cazare și masă, bineînțeles, și de îngrijire medicală pentru seniorii din Capitală. De aceea, vom înființa 6 cămine pentru seniori în cele șase sectoare ale Capitalei, fiecare cu minimum 100 de locuri. Deci, în total, încă 600 de locuri de cazare pentru seniori, adăugat la cele 500, plus 100 care vor fi inaugurate săptămâna viitoare. Vom avea în scurt timp, așadar, în Capitală, 1200 de locuri de cazare, îngrijire, tratament pentru persoanele vârstnice.

Aș vrea, de asemenea, să vă supun atenției un proiect la care țin și eu foarte mult, și ca bucureștean, și ca părinte. Au fost într-adevăr discuții zilele trecute. Parțial sunt de acord cu ele, dar fundamental nu, pentru că și în București, chiar dacă PIB-ul este mare, ca regiune București-llfov, într-adevăr, este un PIB mare pe cap de locuitor față de restul țării, avem, și dumneavoastră știți foarte bine, unii chiar reprezentați acele comunități, cartiere nevoiașe, cartiere sărace, că tot vorbeam de străzi neasfaltate la primul punct. în București, în 2018, sunt copii, e adevărat, nu atât de mulți ca în alte județe, dar sunt în continuare copii care nu pot merge la școală, pentru că părinții lor nu au bani de rechizite, nu au bani de haine, de alimente. Mergem și îi ajutăm pe acești copii împreună. Nu putem să spunem că dacă sunt puțini, nu există. Ei există, chiar dacă nu e numărul atât de mare față de alte județe și acordăm astăzi, la propunerea Primarului General și prin votul dumneavoastră, a consilierilor generali, un sprijin financiar de 450 de lei pentru achiziționarea de rechizite și cărți copiilor care provin din familii al căror venit pe cap de membru de familie este sub 1900 de lei. Sunt convinsă că acest ajutor este binevenit, iar acești copii au o nouă șansă de a fi educați, iar investiția în sănătate, știți și dumneavoastră că nu este niciodată o cheltuială.

Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sunt și alte multe proiecte extrem de importante pe ordinea de zi din cele 100 propuse și sunt convinsă că atât eu cât și directorii de specialitate vă vor răspunde tuturor întrebărilor pe care le veți adresa.

Mulțumesc, o zi bună și mult succes!

Doamna Georgiana Zamfir - Secretar General al Municipiului București

Mulțumim frumos, doamna Primar General!

între timp au mai semnat și alți consilieri generali.

Avem o prezență de 48 de consilieri.

Vă supun la vot procesul-verbal încheiat în ședința Consiliului General al Municipiului București din data de 26 iulie 2018.

Vă rog, votați.

Cu 47 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, procesul-verbal a fost aprobat.

înainte de a începe votul pe proiecte, o să vă propun, ca urmare a retragerii președintelui de ședință, un prim punct pe ordinea de zi, respectiv

proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pentru perioada 23 august 2018 - 22 noiembrie 2018.

Vă rog, propuneri.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc.

Grupul ALDE îl propune pe domnul Daniel Claudiu Catana.

Doamna Georgiana Zamfir - Secretar General al Municipiului București

Mulțumesc.

Constat că alte propuneri nu sunt.

Sunt alte propuneri? Nu. Mulțumesc.

Domnul Circa. Vă rog.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Nu avem neapărat o propunere, ci voiam să spun că grupurile PSD și

ALDE îl propun pe domnul Daniel Claudiu Catana.

Doamna Georgiana Zamfir - Secretar General al Municipiului București

Mulțumesc.

Vă supun la vot propunerea domnului Voicu în ceea ce îl privește


Vă propun introducerea, după punctul 37, a proiectului de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 să efectueze toate operațiunile necesare pentru dezmembrarea imobilului situat în str. Antiaeriană (fost nr. 38) nr. 6, sector 5, înscris în cartea funciară nr. 234655.

rog, votați.

După punctul 37 al ordinii de zi.

După punctul 37 va fi punctul 39 pentru că la punctul 1 avem alegerea președintelui de ședință și automat se va renumerota.

Cu 28 de voturi pentru, 8 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul a fost

aprobat.


Vă propun introducerea proiectului de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București, a Centrului Cultural „Mihai Eminescu” și a Parcului Național în vederea amenajării unor spații de vizionare și fan-zone pentru UEFA EURO 2020, punct care va deveni numărul 40.

Vă rog, votați.

Cu 31 de voturi pentru, 4 abțineri, 13 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 74, respectiv

proiect de hotărâre privind preschimbarea autorizațiilor taxi eliberate pentru desfășurarea activității de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului București, a căror valabilitate expiră anterior datei de 29.02.2020.

Vă rog, votați.

Cu 47 de voturi pentru, 0 abțineri, 1 vot împotrivă, scoaterea acestui proiect a fost adoptată.

în sala de consiliu a venit domnul consilier Comănescu Mihai.

supun la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi, în ansamblul său.

Vă rog, votați.

Da, vă rog, domnule Ciucu. Mă scuzați.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Propun scoaterea punctului 95 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația Regal Sport Club Ferdinand I București, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului „Familie, Educație, Fotbal”, în perioada octombrie - decembrie 2018.

Este vorba de un punct la care doar pentru 3 luni de zile, un pseudo club care de fapt nu are nicio treabă cu clubul Rapid, va primi foarte mulți bani. Este vorba de 1,4 milioane de lei. Vă reamintesc că același lucru s-a mai încercat o dată cu un an în urmă, chiar dumneavoastră l-ați scos de pe ordinea de zi, acum ei și-au schimbat denumirea, și-au schimbat pălăria și reîncearcă, neavând niciun fel de legitimitate acești oameni să pună mâna pe 1,4 milioane de lei pentru doar 3 luni. Nu știu ce performanță sportivă sau ce vor ei să facă cu acești bani în 3 luni, deci vă rog să scoatem acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am o propunere pentru ordinea de zi. Vă propun să introducem pe ordinea de zi punctul întrebări și interpelări. Deja sunt câteva ședințe la care nu am avut acest punct și sunt probleme ce trebuiesc discutate, sunt anumite situații ce trebuiesc lămurite. Cred că ar fi bine să avem acest punct pe ordinea de zi.

Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Și pe mine, vă rog. Vă mulțumesc.

Eu propun să scoatem de pe ordinea de zi punctul care cred că este acum 10 și anume proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local pentru autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate, doarece acest punct nu a fost în consultare publică, conform legii 52/2003. Propun Primăriei Municipiului București să îl pună în consultare publică pe site-ul primăriei. Sunt convinsă că mulți specialiști și cetățeni vor avea de comentat.

Vă mulțumesc.

Constat că alte propuneri nu sunt, deci vă supun la vot propunerea domnului consilier Ciucu, respectiv de scoatere a proiectului de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația Regal Sport Club Ferdinand I București, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului „Familie, Educație, Fotbal”, în perioada octombrie - decembrie 2018.

Vă rog, votați.

Cu 18 voturi pentru, 10 abțineri, 21 de voturi împotrivă, această propunere a fost respinsă.

li

supun la vot propunerea domnului Gâdiuță cu privire la introducerea unui punct de interpelări.

Vă rog, votați.

Cu 46 de voturi pentru, 3 abțineri, 0 voturi împotrivă, această propunere a fost aprobată.

Vă supun la vot propunerea doamnei consilier Wring de scoatere a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local pentru autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate.

Vă rog, votați.

Cu 19 voturi pentru, 9 abțineri, 21 de voturi împotrivă, această propunere a fost respinsă.

Având în vedere modificările survenite în cadrul ședinței, vă supun la

vot ordinea de zi în ansamblu.

Vă rog... Poftim? Vă rog.

Domnul Consilier Poșircaru Ion

Bună ziua.

Rugămintea era pentru o interpelare privind situația avizării de către Inspectoratul de Situații de Urgență a instituțiilor de învățământ.

Doamna Georgiana Zamfir Secretar General al Municipiului București

Tocmai s-a votat că vom avea punct distinct la sfârșitul ordinii de zi, de întrebări, interpelări.

Vă mulțumesc.


Cu 31 de voturi pentru, 7 abțineri, 11 voturi împotrivă, ordinea de zi a fost aprobată.

Vă mulțumesc.

Am să dau cuvântul domnului președinte Claudiu Daniel Catana. îl felicit._

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Bună ziua.

Vă mulțumesc frumos pentru votul acordat. Sunt convins că vom avea 3 luni de zile în Consiliul General extrem de productive pentru locuitorii municipiului București.

în continuare, intrăm în ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

începem cu proiectul de hotărâre numărul 2, Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului multianual pentru accelerarea dezvoltării rețelelor edilitare de utilități publice din Municipiul București „Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice”.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, am să vă supun la vot proiectul de hotărâre.

Domnul consilier general Deaconescu.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț

Mulțumesc.

Felicitări pentru alegere, domnule președinte. Vă urez succes în această grea misiune.

Aș vrea să întreb inițiatorii dacă programul derulat de Apa Nova, programul Bucur se mai derulează? Și dacă se mai derulează, cum acest program pe care noi astăzi îl votăm se interferează cu acest program?

Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos.


Doamna Director General Gusavan Laurenția Cătălina - Direcția

Generală Servicii Publice

Bună ziua.

Să înțeleg că în afară de domnul consilier Deaconescu, nu mai are nimeni întrebare pe acest proiect? Bun. Punctual, la întrebarea dumneavoastră, programul Bucur se derulează în continuare pentru că sunt atât din punct de vedere al studiilor de fezabilitate inițiate cât și al lucrărilor, sunt lucrări în derulare, programul Bucur presupune introducere de apă și de canalizare în municipiul București, nu presupune asfaltare, introducere de iluminat public și preluarea apelor fluviale redirecționate către un emisar, drept pentru care, așa cum ați putut vedea și în raportul de specialitate și la proiectul de hotărâre s-au identificat niște etape care trebuiesc urmărite și se formează o comisie care se va întruni, va fi compusă din reprezentanți ai Primăriei Municipiului București și din reprezentanți ai primăriei de sector, care vor prioritiza străzile ce vor intra în acest program. în ceea ce privește programul Bucur, merge înainte cu introducerea de rețele. Față de ce nu poate face programul Bucur, intervine Primăria Municipiului București și la acoperirea rețelelor de apă și de canalizare pentru că știți că programul Bucur se apropie de final, iar în ceea ce privește parte de asfaltare și de introducere iluminat public și rețea de canalizare fluvială, străzile care deja au fost acoperite de Bucur dar nu pe partea aceasta, intră în acest program. Strict pe ceea ce mai rămâne de făcut, pentru a aduce străzile la ceea ce se dorește. Asfaltate și cu toate utilitățile publice existente.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim frumos.

Doamna Director General Gusavan Laurenția Cătălina - Direcția

Generală Servicii Publice

Vă mulțumesc și eu.

La revedere.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Olteanu.

Mai rămâneți.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc, domnule președinte.

nu am întrebare pentru doamna director, dar în ceea ce a spus, a

prioritizeze acțiunea primăriei pe cele două sute și ceva de străzi neasfaltate. Ideea este foarte, foarte corectă. într-adevăr este strigător la cer că în 2018 Bucureștiul are încă peste 200 de străzi care sunt la nivelul secolului XIX, dar noi am cerut la comisie și o fac și acuma, ca în acea comisie să se găsească câte un reprezentant al fiecărui grup politic din Consiliul General pentru că este una dintre datoriile acestor consilieri tocmai de a prioritiza acțiunile în acest oraș. De aceea grupul Partidului Național Liberal cere ca în această comisie să se găsească câte un reprezentant al fiecărui grup din Consiliul General.

Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos.

Am să-i dau cuvântul doamnei Primar General.

Doamna Gabriela Firea - Primar General al Municipiului București

Sunt întru totul de acord cu prezența doamnelor și domnilor consilieri generali într-un astfel de grup, dar repet ceea ce am spus la începutul ședinței. Prioritizarea lucrărilor la asfaltarea acestor străzi precum și la modernizarea lor cu apă, canalizare, iluminat public, nu se va face pe criterii subiective sau pe criteriul cine țipă sau plânge mai tare. Singurul criteriu acceptabil pentru noi toți este acela să se lucreze la cât mai multe străzi în paralel, dar la unele dintre ele se va lucra mai rapid, adică să spunem imediat după votul acestui proiect pentru că este vorba aici despre documentațiile de urbanism și despre proiectele tehnice de execuție, deci doar criteriile tehnice sunt cele care vor fi criteriile de prioritizare. Dar total de acord și nu poate să fie decât de bun augur prezența consilierilor generali în grupul de lucru, tocmai pentru a da dovada transparenței totale și a faptului că interesul nostru legitim, al tuturor este să nu mai avem nicio stradă neasfaltată în București, după cum ați putut observa sunt foarte multe străzi fără asfalt și fără utilități chiar în zone apropiate centrului capitalei, deci nu toate sunt la periferie, ceea ce într-adevăr este foarte grav, dar încercăm împreună să remediem acest neajuns al capitalei.

Deci mulțumesc pentru propunere. Din punctul meu de vedere este salutară această propunere.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă supun la vot proiectul nr. 2, proiectul de hotărâre privind

rețelelor edilitare de utilități publice din Municipiul București „Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice”.

Vot vă rog.

Mulțumesc frumos.

J

Proiectul a fost aprobat cu 42 de voturi pentru, 8 abțineri, 0 voturi împotrivă.

La ora 11.49 a venit în sala de consiliu domnul consilier Berceanu Octavian Alexandru.

Trecem la proiectul de hotărâre numărul 3? proiect de hotărâre privind înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii „Sfânta Agatha” în vederea realizării screeningului cancerului de sân si al cancerului de col uterin.

Doamna Consilier Florea Ancuța Doina

Am un amendament.

Propun să adăugăm la lista pe care ați văzut-o, e cuprinsă în proiect, și „Spitalul Sfânta Maria”.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos.

J

Vă rog să depuneți amendamentul.

Amendamentul, doamna Ancuta Florea.

Bun.

Vă supun la vot amendamentul doamnei consilier general Florea

Ancuta.

»

Vot vă rog.

Este o persoană care nu votează?

Amendamentul a fost aprobat cu 48 de voturi pentru, 0 abțineri, 1 vot împotrivă.

Vă supun aprobării proiectul de hotărâre în întregimea lui. Proiect de hotărâre privind înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii „Sfânta Agatha” în vederea realizării screeningului cancerului de sân si al cancerului de col uterin.

Vot, vă rog, pe proiectul de hotărâre numărul 3.

'tC Este o persoană care nu votează, vă rog să verificați.

Proiectul a fost aprobat cu 49 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă.

Vă mulțumesc.

J

Trecem la proiectul de hotărâre numărul 4 - Proiect de hotărâre privind înființarea Rețelei Metropolitane „Asistență pentru Seniori -Respect pentru vârsta a treia”

Domnul consilier general Țugui Matei.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

• Mulțumesc. Am o neclaritate. De ce trebuie să identifice cele două companii municipale spațiile și nu municipalitatea? Și dacă imobilele respective vor fi private sau din patrimoniul municipalității?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Va răspunde doamna Primar General la această întrebare.

Doamna Gabriela Firea - Primar General al Municipiului București

Păi cine ați vrea să identifice? Nu primăria prin subordonatele sale? Dacă aveți altă soluție legală eu sunt deschisă. Cine ați dori să identifice? Primăria capitalei prin subordonatele sale. Cine? Noi? Persoane private? Nu putem să identificăm, nu avem calitate. Nu are acest obiect de activitate, domnul consilier general care șoptiți colegului de pe celălalt rând. Da? Deci procedura legală este cea pe care o cunoașteți. Se identifică mai multe locații, se supun analizei evaluării unei comisii formați din reprezentanți ai direcțiilor din primărie care-și asumă întreaga activitate și decizie prin semnătură și care răspund atât în fața primarului general, cât și în fața consilierilor generali. Se vine în fața Consiliului General, tot Consiliul General aprobă, nu altcineva, deci tot dumneavoastră. Procedura clasică, standard, nu este o altă procedură legală pentru centrele medicale sau pentru căminele de bătrâni sau pentru orice alt... Dacă., cu drag dacă ar fi existat clădiri și dacă vor exista că poate vor fi identificate, procedura după votarea proiectului demarează. Dacă vor fi și în patrimoniul municipalității cu atât mai bine, cu atât mai bine că vor putea fi puse în valoare, bineînțeles.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Da, întrebarea era cine are inventarul bunurilor, imobilelor din București? Compania aceea sau primăria generală? AFI are inventarul, nu? Deci acum cum o să identifice o companie dacă nu are inventarul bunurilor?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc frumos.

J    J

Doamna Gabriela Firea - Primar General al Municipiului București

Așa cum cunoașteți, actualul primar general, prin votul dumneavoastră, a înființat, împreună am înființat Holdingul Municipal București - Capitală Europeană, pe sistemul administrațiilor de la Viena, Londra, Paris și alte capitale europene. Regiile, fostele regii precum și administrațiile se transformă pe~ legislație europeană și națională în companii. Ele s-au și transformat. în acest moment suntem în procedură de transferare a personalului de la administrații și regii, până și RATB-ul s-a transformat în societate, deci mai sunt câțiva pași pentru că nu putem să fim în anul 2018 cu modele administrative din 1989, că nu mai avem cum. Da? Mergem către viitor, nu către trecut și așa cum până acum AFI, cum bine și corect ați răspuns, deci Administrația Fondului Imobiliar deținea inventarul patrimoniului Municipiului București, precar vreau să vă aduc la cunoștință pentru că nu exista o bază de date în sistem electronic, totul arhivat pe hârtie cu creionul chimic ca să se mai piardă câte ceva pe acolo. Avem rapoarte nu tocmai lăudabile față de fosta conducere a AFI, rapoarte ale corpului de control și ale Direcției de Integritate, arhive în dosare în saci, uitate prin camere, multe, multe, foarte multe lucruri și spun eu ilegale și neconforme. Deci personalul și activitățile administrațiilor sunt acum în procedură de transferare către companii care sunt noile subordonate ale primăriei, chiar dacă dumneavoastră și colegii dumneavoastră de grup se încăpățânează să vorbească în mediul public despre aceste companii ca și cum ele nu ar fi juridic și nu numai juridic vorbind, și ca acțiune ale municipiului, deci ale Bucureștiului. Dumneavoastră vorbiți despre aceste societăți ca și cum acționarul ar fi Firea Gabriela, ceea ce este ilegal și chiar vă spun foarte sincer că sunt la limita suportabilității, să mai faceți astfel de afirmații publice, nu neapărat dvs. personal. Unii dintre colegii dvs. care scriu despre aceste companii denigrându-le și punându-le într-o lumină neplăcută, ele fiind subordonate ale municipiului, ale dumneavoastră, ale Primăriei Capitalei. Nu sunt ale mele personal și rămân aici. Eu plec, poate veniți dvs. în loqukmeu, eu vă urez succes și veți lucra cu aceste companii, vă dau în scris ae pe acum că nimeni, cine va veni laprimărie nu le va desființa că nu are cum să desființeze un model bun de guvernare și eficient. Asta că faceți dumneavoastră în postări pe facebook politică și spuneți că sunt companiilie Iu’ Firea, asta... vă las în pace că aveți și dvs. o luptă internă, dar nu însemnă că este și legal și moral ceea ce spuneți și văd că persistați, adică întrebați ca să ce? Să puneți în evidență că nu primăria și nu administrația pe care vă lăudați indirect... AFI caută, care AFI? O să vă trimit raportul fostei conduceri a AFI să-l citiți și să vă dați cu opinia dacă a făcut bine sau nu, si dacă dumneavoastră dumneavoastră ati mai avea încredere să lucrați cu acei oameni si cu acel sistem administrativ.

I

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul consilier general...

Doamna Gabriela Firea - Primar General al Municipiului București

Am făcut ceva, dar nu trebuie tot timpul să spun. Am făcut legal ce trebuia să fac. Dar nu trebuie să mă laud cu ceva care... nici nu-mi face plăcere că trebuie să ajungem la așa ceva.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul consilier general PNL Ciprian Ciucu.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Vă mulțumesc, domnule președinte, și felicitări pentru noua poziție.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Contam și pe votul dumneavoastră.

.J Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Doamna primar, acum un an și jumătate ați promis că veți face public acel raport, aici în ședința de consiliu. O să caut în stenogramă. Dumneavoastră ați spus că imediat ce este raportul gata îl veți fi făcut public. Acum spuneți că l-ați făcut, dar nu vreți ca să-l publicați. Vreau să vă spun că aceste companii despre care dumneavoastră ați vorbit, așa cum am demonstrat deja, sunt populate cu apropiați de-ai dumneavoatră, și nu pe modele de competență, ci de afinitate politică cu rude ale colegilor noștri consilieri ș.a.m.d. Nu este vorba că efectiv cineva se opune unui model nou, este un model vechi, este un model feudal. Și încă o data, vă rog, nu mai folosiți termenul de holding, da? Nu este corect. Aceste companii nu

Doamna Gabriela Firea - Primar General al Municipiului București

Nu am cum să fac publice rezultatele controlului corpului de control, pentru că există în acest moment o anchetă realizată de organelle de cercetare. Și, după cum știți, că sunteți o persoană informată, sau, cel puțin, așa lăsați să se înțeleagă, în timpul unei cercdtări nu se fac declarații și presupuneri pe marginea acelor anchete.

In al doilea rând, am înțeles că și în cadrul grupului dumneavoastră există o competiție internă, și vă înțeleg, chiar vă înțeleg. Și chiar vă urez mult success. Faptul că dumneavoastră faceți afirmații fără acoperire legală, veți plăti, pentru că de data aceasta nu îmi mai retrag plângerile, cum am făcut data trecută, urmăresc cu atenție și îngrijorare ceea ce declarați și spuneți și când voi considera necesar mă voi apăra și eu în justiție. Să îmi arătați și mie care sunt acele rude și care sunt acei prieteni, pentru că faceți aceste afirmații numai în dorința de a mă defăima si de a defăima ceilalți

>    J    )    >

colegi din Consiliul General, de a defăima aceste companii. Și vă spun și de ce. Doar pentru faptul că eu am propus înființarea lor. Dacă erau propuse de un coleg de-al dumneavoastră de la PNL erau bune, frumoase, cu fundiță și de luat acasă. Acum dacă le-am propus eu și dumneavoastră trebuie să polemizați cu mine și sunteți în opoziție cu mine, ca să fiți candidatul PNL la Primăria Capitalei, eu sunt vinovată. Dar eu vă asigur, și mă uit în ochii dumneavoastră, că cel puțin sub mandatul meu, în Primăria Capitalei, se fac doar lucruri legale. Asta, presupunerile dumneavoastră, trebuie să aduceți și dovezi, și argumente, și morale și legale. Și dați-mi voie să nu deschid, împreună cu dumneavoastră, subiectul moralității pe anumite aspecte, pentru că nu cred că pe mulți vă avantajează, vizavi de mine, da? Nici moral nu aveți ce să îmi reproșați și nici legal. Dacă aveți legal, vă rog frumos mergeți la instituții și faceți plângeri, oricum sunteți specialiști, faceți politică cu plângeri penale, dar asta se va întoarce împotriva dumneavoastră, pentru că nicăieri în lume nu se face politică cu plângeri penale, doar în România. E un model de succes brevetat de unii dintre colegii dumneavoastră, la nivel înalt, nu mă refer la București neapărat. Și la alți colegi de aici din sală, tot din opoziția din Consiliul General, faceți politică cu plângeri și acest lucru, repet, se va întoarce împotriva celor care nu înțeleg că politica este a discuta, a dezbate idei, soluții bune pentru cetățeni și a trage împreună niște concluzii și a face ceea ce decide majoritatea. Dumneavoastră mergeți cu plângeri penale. Nu vă urez succes.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel


__Domnul cons    Dnescu.Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Voiam doar să fac un răspuns la întrebarea colegului consilier de la USR care vine oarecum în completarea celor spuse de doamna primar. Și anume, în momentul înființării acestor companii, dragi colegi consilieri, propunerea pentru reprezentarea în Adunarea Generală a Acționarilor din partea Consiliului General, a fost făcută plenului Consiliului General al Municipiului București. Faptul că există grupuri ale consilierilor generali care au refuzat să își desemneze unul sau mai mulți reprezentanți în aceste Adunări Generale ale Acționarilor, în aceste companii ale holdingului municipal, nu vă dă dreptul să considerați că aceste companii nu sunt ale bucureștenilor, nu sunt ale Consiliului General, prin reprezentanții săi aleși prin vot democratic în iunie 2016, și că, identificarea, domnule consilier USR, a acestor spații, prin orice companie a municipiului București se face de facto, inclusiv prin identificarea de către Consiliul General. Care este cel care supervizează activitatea acestor companii municipale. Cât despre alegațiile pe care le-am auzit, cum că ar exista rude ale consilierilor generali și aici vorbesc în aceste companii municipale, și aici vorbesc strict în nume personal, aștept o dovadă în acest sens, altfel voi fi nevoit și eu să fac apel la instanță, pentru că nu pot să permit așa ceva. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim frumos, domnule consilier general.

Ultima luare de cuvânt pe acest proiect, ținând cont că proiectul se adresează persoanelor pentru vârsta a treia, deja dezbatem alte subiecte.

Domnul consilier general și viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Doamna primar general, dumneavoastră, conform legii, ori de câte ori este nevoie, ne chemați în această sală care se cheamă Consiliul General al Municipiului București. Eu, de mai mult timp, observ că în dorința de a se titulariza, colegi de-ai noștri care, mă rog, pedalează și ei într-o cursă în interiorul partidului își doresc, pe disputele pe care le au cu dumneavoastră, să își clădească o oarecare personalitate pe care nu o au. Rugămintea noastră este: dacă discutăm despre proiectele de pe ordinea de zi, să discutăm concret și argumentat. Eu nu înțeleg să asist, în permanență, la acest ping-pong pe care domnul Ciucu care... evident, că în afara faptului că daea^facem o analiză pe ce spune, nu spune nimic, vrea doar să se audă... niXeste în regulă. De ce trebuie noi, consilierii generali, în loc să vadă bucureștenii inițiativa primarului susținută de Consiliul General, să stau să îl ascult pe acest impostor care se cheamă Ciucu Ciprian. Eu nu înțeleg. Are ceva de spus? Așa cum l-ați îndemnat de atâtea ori, trebuie să se adreseze cui trebuie. De ce trebuie colega mea să asculte și să înțeleagă că dânsa are vreo complicitate, indusă în fața presei de acest măscărici.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog să ne respectăm colegii.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Am înțeles. Am rugămintea să încerce să se abțină si să nu ne mai zăpăcească cu chestiunile astea. Presa trebuie să înțeleagă că aici sunt lucruri serioase, nu este tribuna domnului Ciucu, care se bagă și el în seamă pe la partid că vrea să fie primar candidat, pentru că nu îl bagă nimeni în seamă, nici Orban, nici ăla micul.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos!

J

Vă supun la vot proiectul de hotărâre numărul 4, proiect de hotărâre privind înființarea Rețelei Metropolitane „Asistență pentru Seniori -Respect pentru vârsta a treia”.

Cu 40 de voturi pentru, 9 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre nr. 5, proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru prevenirea abandonului școlar în Municipiul București.

Domnul consilier general Deaconescu.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte. L-am felicitat mai devreme, nu îl mai felicit încă o dată.

îmi pare rău că a plecat doamna primar general, că era important să

audă si domnia sa. Nu suntem...

»

[5omnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel _Sufltem noi aici, domnule Deaconescu.    r , .*

C Suntem la fel de importanți.__    ________ __ JMwcC''

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

II asigur pe domnul viceprimar că, dacă este atent, are ce să învețe din luarea mea de poziție.

Eu cred că acest proiect este insuficient fundamentat și insuficient de bine gândit. Pentru că, în primul rând, mecanismul de acordare a acestui ajutor de tip ramburs nu ajută exact persoanele care sunt în cea mai mare nevoie, și anume familiile cele mai sărace din București. închipuiți-vă o familie în situație de risc, de sărăcie, care are patru copii și care ar trebui să disponibilizeze foarte rapid 1800 de lei să cumpere rechizite celor patru copii și să aștepte o lună sau două luni să îi primească de la Direcția Generală de Asistență Socială. De asemenea, proiectul nu se adresează celor în situația de abandon școlar. Dacă cei care au făcut raportul de specialitate și expunerea de motive cercetau mai mult pe Google, decât au cercetat, a propos, puteau să pună și ghilimele acolo unde au citat din alte studii, găseau studii care arată... unele foarte serioase din 2015, 2016, care arată că abandonul școlar se întâmplă cu mai mare frecvență peste 14 ani decât între 6 și 14 ani. De asemenea, prin condițiile de venit impuse prin proiect, eu cred că acest sprijin se adresează unei categorii prea largi a populației. Avem 1900 venit pe membru de familie, ceea ce înseamnă 7600 la o familie obișnuită cu doi adulți și doi copii. Vă reamintesc că câștigul salarial mediu net în București este de 3550, si astfel vom fi în situația în care doi adulti care câștigă un venit mediu net în municipiul București, care au și doi copii, să fie eligibili pentru acest proiect. Iar eu consider că acești copii, din aceste familii nu sunt deloc în risc de abandon școlar. Eu cred că se vor irosi

I

resurse, pe de o parte, dându-se acest ajutor și celor care nu sunt în risc de abandon școlar și nu se va atinge scopul inițial, și anume de a-i ajuta pe cei care, cu adevărat, nu au cum să își trimită copiii la școală cu rechizite.

Mulțumesc.

»

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc, domnule consilier general."

Domnul consilier general USR Stroe Bogdan.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Da, pe lângă... sunt și eu de acord cu ce a zis colegul meu mai devreme, cred că modul cum a fost elaborat acest proiect nu țintește foarte exact copiii care sunt în risc de abandon școlar, pentru a mai modifica din efectele acestea, am și o propunerede amendament pe care o să îl citesc. Ideea este, în primul rând, să scoatem acea condiție ca persoanele care beneficiază de el să nu aibă datorii la bugetul local și apoi o prevedere privind depunerea dosarelor și la Registratură, nu numai prin poștă...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Citiți amendamentul, domnule consilier general.

Și depuneți-l la secretariat, îl aveți? Citiți-I, vă rog.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Da, îl am.

La secțiunea „Actele necesare” se elimină alineatul "Certificat emis de edilul de sector care atestă lipsa datoriilor la bugetul local pentru ambii

părinți”.


La secțiunea „Condiții de acordare” se elimină alineatul ”Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul

local”.


La secțiunea „Nu beneficiază de prevederile prezentului regulament” se elimină alineatul „înregistrează datorii față de bugetul local”.

La secțiunea „Documente obligatorii” se adaugă următorul document: „Adeverință cu media la purtare pe ultimul trimestru”.

La secțiunea „Condiții de acordare” se adaugă următoarea condiție: „Media la purtare pe ultimul trimestru de școală trebuie să fie cel puțin 9”. Aceasta este necesară întrucât absențele nemotivate duc la scăderea mediei la purtare, deci prezența la școală... ceea ce ne dorim despre copii se va întâmpla, dacă ei merg la școală implicit vor avea media la purtare mai mare.

Și la secțiunea „Etapele analizării dosarului” se modifică modalitatea de depunere, prin poștă sau la registratura PMB. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă mulțumesc, vă rog să depuneți amendamentul la secretariat.

Domnul consilier general ALDE Tudor lonescu.

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Eu am două nelămuriri care nu mi-au fost elucidate ieri în ședința

J    5

Comisiei economice și de buget finanțe. Care este impactul bugetar estimat al acestui proiect? Cred că înainte de a vota, chiar dacă susțin acest proiect și cu siguranță nu îmi voi schimba părerea, aș dori să știu care este în al doilea rând as dori si eu să știu de ce există această condiție de

ttul de copii care ar putea să fie beneficiari ai acestei burse foarte utile.
J    J    »    J

exclusivitate, de transmitere prin poștă. Care este motivația ei, argumentația ei. Nu spun că este rea, dar aș vrea să înțeleg logica din spate. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc. Ultima luare de cuvânt, domnul Bădulescu Aurelian, după care am să o invit pe doamna director Cosmina Simiean să aducă lămuriri pe acest proiect.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Da, același lucru solicităm si noi de la doamna Cosmina Simiean, să ne lămurească, mai ales că au mai fost și sunt hotărâri pe care dânsa le interpretează într-un mod discreționar. Ca să înțelegem, ca să nu votăm ca și atunci ce vrea dânsa să facă de capul ei, o rugăm frumos aici să ne explice punctual ce a avut în vedere. Și raportat la expunerea de motive, de unde a luat datele pe care ni le-a prezentat ca statistică. Doamna Cosmina Simiean, vă rog frumos.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Două secunde, doamna director. Ultima luare de cuvânt, nu îmi apăruse. Domnul Grigorescu, USR.

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Mulțumesc. Citez: proces-verbal. Sus numita a fost depistată în timp ce apela la mila trecătorilor...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Sunteți de la poliție?

Domnul Consilier Griqorescu Florin

... din Piața Cotroceni. Fapta se sancționează cu amendă de la o sută la cinci sute de lei...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnule consilier...

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Vă rog frumos... Amenda s-a stabilit la cinci sute de lei. Deci vreau să ituez cu acest extras dintr-un proces-verbal de amendă, că oameni

facilitate, pentru faptul că nu au putut să își plătească amenda la timp. Această amendă rezidă în registrul de amenzi al persoanei respective din 2012.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

întrebarea?

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Accentuez motivația pentru amendamentul pe care colegul meu l-a

depus.


Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc frumos.

Doamna director Simiean, vă rog.

Doamna Cosmina Simiean Nicolescu - Director General Direcția

Generală de Asistentă Socială a Municipiului București

Bună ziua! Mulțumesc, o să încerc să răspund pe rând tuturor

întrebărilor. Haideți să începem cu ultima, cu condiționarea acordării acestui ajutor financiar, de plata impozitelor și taxelor față de bugetul local. Nu este o condiție pe care a impus-o Simiean, așa cum ați putea crede, sau pe care o interpretează discreționar Simiean, este o condiție prevăzută de Legea 292/2011 a asistenței sociale, care prevede la art. 9 alin. 9 faptul că: plata ajutoarelor și stimulentelor din bugetul local și de stat este condiționată de plata de către beneficiar a dărilor către stat. Nu este ceva care noi ne dorim sau ne impunem. Pe de altă parte, propunerea domnului consilier Stroe, amendamentul care a fost depus, de a renunța, este total ilegal, la această cerință și este o totală contradicție din punctul meu de vedere. Deci lăsăm părinții să aibă datorii la bugetul local, să aibă amenzi neachitate, să aibă o conduită necorespunzătoare în societate care este taxată prin amenzi, dar condiționăm copiii cu media la purtare. Ori suntem consecvenți, da, domnule, încălcati tot ce aveți de încălcat, că noi vă dăm oricum banii, si copii și părinți, sau mergem pe această linie în care respectăm legea, respectiv art. 9 alin. 9. Nu vă ascund faptul că există în Parlamentul României discuții cu privire la eliminarea acestui articol. Când se va întâmpla acest lucru, cu siguranță vom veni în fața dumneavoastră și vom amenda toate aceste proiecte de hotărâri care prevăd că dacă vrei bani de la stat

trebuie să îți plătești taxele, amenzile și impozitele.

rîrr^doilea rând, domnule consilier lonescu, referitor la întrebarea

dumneavoastră, îmi pare rău, eu nu am fost ieri invitată la Comisia
economică, dacă veneam făceam, asa cum am făcut si la Comisia de sănătate. Vorbim de un număr de 140.000 de copii din învățământul primar și preșcolar, respectiv 139.798 înscriși în școlile din București. Dintre aceștia, dacă aplicăm rata de sărăcie relativă pe București-llfov care este de 32,09% calculată de Banca Mondială și Ministerul Muncii pentru regiunea București-llfov, rezultă un număr de 40.000 de copii aproximativ, potențiali beneficiari ai acestui program. Din experiența noastră anterioară știm că 75% din potențialii beneficiari accesează serviciile municipalităților, fie că este vorba de sector sau de primăria capitalei, ceea ce ne duce la un număr de 34.000-35.000 de copii, care s-ar putea încadra în acest proiect. în privința efortului bugetar, dacă o să înmulțiți cu suma pe care noi o propunem, o să vedeți că este vorba de trei milioane de euro pe an școlar, an școlar care se întinde pe doi ani bugetari la noi, respectiv 2018-2019, și pentru acest an vom avea deja prevăzuți 750.000 de mii de euro din economiile pe care le-am făcut la celelalte stimulente.

Cred că mai era o întrebare, dacă mi-o reamintiți. Cu poșta. Suntem la al patrulea sau al cincilea stimulent. în ultimul an de zile, votat cu ajutorul dumneavoastră, în unanimitate, stiti că direcția acordă aceste stimulente. Experiența noastră arată că venitul la ghișeu pentru cetățenii aparținând grupurilor vulnerabile, nu este întotdeauna cea mai fericită soluție. Odată că nu prea avem infrastructura necesară să avem niște centre mari, niște hale, niște spații în care să putem acomoda aceste persoane. Și în al doilea rând, este un timp care se pierde atât pentru persoana care vine la ghișeu. Poștă, oficiu poștal este cam în fiecare sector. Costă între un leu și șapte lei să trimiți un plic, este mult mai civilizat, mult mai eficient pentru toată lumea implicată, să își pună documentele în plic cu confirmare de primire și acesta să ajungă pe semnătură la direcție. Noi suntem obligați. La orice hârtie, după cum știți, administrația publică este obligată să o înregistreze. Se înregistrează dosarul respectiv transmis prin poștă, dacă este incomplet, așa cum facem și acum pe toate celelalte tipuri de stimulente, îi scriem omului acasă. Numai să adăugați și aia și aia, vă rugăm să le retrimiteți sau să le redepuneți.

Vă supun la vot proiectul de hotărâre numărul 5, proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru prevenirea abandonului școlar în Municipiul București.

Cu 36 de voturi pentru, 9 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”0 șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din municipiul București”.

Vot pe acest proiect.

Este un consilier care nu votează.

Cu 48 de voturi pentru, O abțineri, O voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „București, orașul tinerilor activi pe piața muncii”.

Vot pe acest proiect.

Cu 33 de voturi pentru, 10 abțineri, 3 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a Programului „Energie Verde pentru Spitalele Municipiului București” - implementarea unui sistem integrat Smart Energy și realizarea de investiții pentru autonomie și eficiență energetică pentru spitalele aflate în administrarea Municipiului București prin ASSMB.

Vot pe acest proiect.

Cu 46 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București doamnei Emilia - Maia - Ninel Morgenstern.

Vă supun votului acest proiect de hotărâre. f—yă rog să verificați cartelele.

x^Este o persoană care nu votează sau care a părăsit sala și are cartela


Cu 46 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Ivan Patzaichin.

Vot pe acest proiect de hotărâre

Cu 46 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

- Trecem la punctul 11 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local pentru autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate.

S-a înscris la cuvânt doamna consilier Wring Roxana.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Mulțumesc domnule președinte. Noi avem‘un amendament la acest Regulament. Scurt, motivele principale sunt respectarea Legii Achizițiilor, conservarea și protejarea zonelor cu valoare istorică și a coerenței imaginii urbane și nu în ultimul rând respectarea Legii nr. 185/2013, pentru că există articole care de fapt încalcă această lege.

Voi da citire amendamentului. Vă mulțumesc!

J

Anexa I la proiectul de hotărâre se modifică, după cum urmează:

Prevederile art. 8, alin. (4) din Regulament se modifică, cu următorul conținut:

J

Amplasamentele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului București destinate montării mijloacelor de publicitate vor fi atribuite prin licitație publică organizată în conformitate cu prevederile legale.

După articolul 8 se va adăuga un nou articol, cu următorul conținut:

Concesionarea, închirierea sau asocierea în participație a amplasamentelor și a mijloacelor de publicitate se va face de către autoritatea administrației publice locale în condițiile prezentului Regulament.

Unitatea administrativ-teritorială este obligată să organizeze procedura privind atribuirea prin concesionare, închiriere sau asociere în participație a amplasamentelor și mijloacelor de publicitate stabilite prin Regulamentul local de publicitate, pe zone de publicitate și/sau tipuri de mijloace de publicitate, cu respectarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

COrg^rnzatorii procedurii de concesionare, închiriere sau asociere în partioipaȘi^X^spațiilor comerciale în condițiile alin. (1) si (2) sunt obligați să prevadă, în caietele de sarcini, obligația ofertanților declarați câștigători de a asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publicitate la utilizarea amplasamentelor stabilite prin Regulamentul local de publicitate.

La art. 10 alin. (1), se adaugă lit. (p), cu următorul conținut:

Se interzice inscripționarea reclamelor pe copertine, parasolare umbrele în zona de publicitate restrânsă.    ____

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog să faceți liniște în sală.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Prevederile art. 10 alin. (5) se completează și se modifică, cu următorul conținut:

Se interzice amplasarea oricăror mijloace de publicitate, cu excepția armelor și a mobilierului urban, aflat pe domeniul public sau privat al municipiului București cât și pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, pe următoarele artere/zone și în zona de vizibilitate aferentă acestora: B-dul Lascăr Catargiu; B-dul Aviatorilor; P-ța Charles de Gaule; B-dul Constantin Prezan; P-ta, Arcul de Triumf; Sos. Pavel Kiseleff; P-ta Universității; B-dul Nicolae Bălcescu; B-dul Gheorghe Magheru; P-ța Romană; B-dul Lascăr Catargiu; Calea Victoriei; B-dul Aviatorilor; P-ța Charles de Gaule; B-dul Mareșal Constantin Prezan; P-ța Arcul de Triumf; Bd. Ferdinand; P-ța Operei; Bd. Dacia; Calea Griviței (între Gara de Nord și Calea Victoriei; Știrbei Vodă; Maria Rosetti; Calea Moșilor; Centrul Vechi; Dealul Patriarhiei; Bd. Regina Maria; Bd. Elisabeta; 11 Iunie; P-ța Libertății (intrarea în Parcul Carol); Calea Dorobanților.

Prevederile art. 12 alin. (3) se modifică, cu următorul conținut:

Se interzice acoperirea cu orice mijloace de publicitate asupra fețelor vitrate ale clădirilor cu excepția, mesh-urilor amplasate în zonele precizate la art. 16.

Prevederile art. 12 alin. (6) se modifică, cu următorul conținut:

Se permite amplasarea de mesh-uri pe schelele aparținând organizatorilor de șantier ale imobilelor (inclusiv a imobilelor monumente istorice aflate în reparații, inclusiv pe arterele nominalizate la art. 10 alin. (5,), în următoarele condiții:

-    mesh-ul ya acoperi întreaga schelă aferentă unei fațade;

-    mesh-ul va fi inscripționat cu imaginea finală a fațadei respective ce urmează^fTrealizată după lucrările de consolidare, restaurare;

-    reclam^sQprhercială va ocupa maxim 25% din suprafața totală a mesh-ului;

-    autorizarea executării acestor reclame se va face simultan sau ulterior autorizării organizării de șantier, în aceleași condiții ca și aceasta;

-    durata menținerii mesh-ului este de maxim un an, fără a depăși durata existenței organizării de șantier.

Prevederile art. 17 alin. (12) lit. a) se abrogă.

Prevederile art. 17 alin. (12) lit. d) se modifică, cu următorul conținut:

Solicitarea avizării acțiunii de distribuire se adresează serviciului competent din cadrul primăriei cu cel puțin 72 de ore înainte de începutul campaniei de distribuire flaiere.

Art. 20 se modifică, cu următorul conținut:

în vederea asigurării eficienței informării cetățenilor, a libertății de expresie și esteticii urbană, administrația publică locală are obligația de a instala în amplasamente cu vizibilitate, în condițiile Regulamentului local de publicitate, panouri speciale destinate afișelor publicitare pentru spectacole publice, teatre, concerte și altele asemenea și a anunțurilor de mică publicitate.

Panourile prevăzute la alin. (1) vor fi curățate săptămânal prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul administrației publice locale.

Art. 21 se modifică, cu următorul conținut:

Expunerea de afișe, pe teritoriul municipiului București, se poate face pe panourile și corpurile de afișaj special destinate acestui scop, amplasate pe domeniul public.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mai aveți, doamna Wring, la amendament?

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Nu. Foarte puțin.

Expunerea afișelor se va realiza după achitarea taxelor aferente la administrația publică locală.

Afișele vor conține detalii referitoare la societatea comercială emitentă, respectiv denumire și codul unic de înregistrare (CUI), denumirea tipografiei și numărul de afișe tipărite.

Este interzisă expunerea a mai mult de un exemplar afiș de promovare a unui produs sau eveniment panou sau corp de afișaj.

Este interzisă expunerea de afișe care să acopere alte afișe postate anterior, aflate în perioada de valabilitate, care promovează evenimente acțiuni, campanii aflate în derulare sau care urmează să se deruleze.

Este interzisă expunerea de. afișe în alte locuri decât cele prevăzute la

Vă mulțumesc!

I

Dacă acest Regulament ar fi fost pus în dezbatere publică toate aceste amendamente ar fi fost făcute anterior.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Vă mulțumesc frumos. Vă rog să depuneți amendamentul la

secretariat. Eu am crezut că este un proiect de hotărâre fiind atât de lung, nu m-am gândit că este amendament.

Domnul consilier Marius Pavel.

La ora 12.34 a sosit în sala de Consiliu doamna consilier Teodor Raluca Nicoleta.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Mulțumesc!

»

O singură întrebare am să îi adresez doamnei Wring.

La începutul ședinței dânsa a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a

proiectului, după care vine cu un amendament.

Ce să înțeleg?

La ora 12.36 a sosit în sala de Consiliu domnul consilier Marinescu Sorin Dumitru.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vrea să îndrepte.

Vă supun la vot amendamentul doamnei consilier USR Roxana •/ring.

Cu 17 voturi pentru, 8 abțineri, 19 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă supun la vot proiectul de hotărâre numărul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local pentru autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate.

Domnul Pavel, colegul dumneavoastră?

Mai sunt persoane care nu au votat?

Cu 28 c(e voturi pentru, 7 abțineri, 12 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobaCTI


Trecem la punctul 12 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției „Modernizare, supraetajare și reamenajare Corp C2 - Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia”, str. Thomas Masaryk, nr. 5, sector 2, București.

Vot pe acest proiect.

Cu 35 de voturi pentru, 11 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare pentru obiectivul de investiții „Banca de alimente, Cantina Socială, Centru de Asistență pentru mamă și copii și reintegrare socio-profesională, sediu administrativ din Aleea Erou George Stanciu nr. 12, str. Mihail Sebastian nr. 130-134, sector 5, București”.

Domnul consilier USR Grigorescu.

Domnul Consilier Griqorescu Florin

Mulțumesc!

J

Acest proiect de hotărâre cuprinde înființarea unei bănci de alimente în mediul bucureștean mai există cel puțin trei bănci de alimente pe

care le știu eu, Crucea Roșie în sectorul 6 și un antreprenor independent. Nu am observat în acest proiect de hotărâre și nu am obținut nici până acum un răspuns. Cum se realizează sinergia dintre acestea bănci de alimente ținând cont că, ele răspund unei cereri identice, adică oameni în dificultate și fac apel de asemenea, la disponibilitatea de alimente existentă pe piață, care este limitată, dar la același supermarket și la aceeași donatori. Nu se suprapun aceste proiecte? Nu mai bine s-ar integra toate într-o singură Banca de alimente pe București?

Al doilea punct.

în acest proiect de hotărâre nu am observat niște obiective măsurabile, adică cu cât va scădea gradul de sărăcie? Câți oameni vor putea fi ajutați din populația existentă după înființarea acestui centru? Este centrul binevenit, este nevoie de asemenea centre, dar aș vrea să văd o expunere

de motive, niște documentări mai aplicate, mai profesioniste, mai......să

avem încredere.

Vă mulțumesc!

I

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos domnule consilier!

>

Domnul consilier Bădulescu Aurelian.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Voiam să îi răspund colegului nostru, că are dreptate și o să ținem cont la Paștele Cailor de ce ne spune dânsul.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos!

J

O invit pe doamna director Cosmina Simean.

Doamna Cosmina Simean Nicolescu - Director General Direcția

Generală de Asistentă Socială a Municipiului București

Bună ziua din nou.

Domnul consilier, să știți că există o strategie municipală pentru dezvoltarea serviciilor sociale. Asa se numește. Este votată de Consiliul

I    »

General, anul trecut, dacă nu mă înșel, la finalul anului trecut și printre obiectivele operaționale din strategie este prevăzută și această bancă de alimente. Insist și spun, ceea ce am spus și în raportul de specialitate. Suntem singura capitală europeană, care nu avem o astfel de facilitate. Este adevărat că, există niște inițiative mici private, descentralizate. Crucea Roșie are un volum mic, se bazează doar pe punga de fasole care o lăsați dumneavoastră în supermarket. Nu contează foarte mult. Mai există un program pilot la Sectorul 6, D.G.A.S.P.C. Sector 6, care tot așa, adună din supermarket-urile de la Sectorul 6 și redistribuie în comunitate. Este un proiecțel mic, strict local. Inițiativa privată de Bancă de alimente o știu și eu. In afară de 3 flaere frumos lucioase nu există nimic acolo, nu au nicio activitate. Atunci noi avem nevoie să integrăm, exact cum spuneți dumneavoastră, toate măsurile acestea și de prevenire a risipei alimentare și de lipsă de spații de depozitare și de nevoie de hrănirea populației într-un singur proiect.

Noi la ora aceasta dăm de mâncare cam la 5 mii de oameni pe zi, în diverse locații. Este foarte greu să centralizăm toate aceste procese și spațiul pe care l-am obținut de la primăria capitalei ne permite prin indicatori să facem un astfel de proiect integrat mare. Să știți că resursa nu este foarte finită în București. Primesc zilnic la birou solicitări să preluăm alimente și nu

Vă stau la dispoziție. îmi pare rău că nu ați primit răspunsurile acestea,

eu...


Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos, doamna director.

J    1

Am să dau cuvântul domnului consilier lonescu. __

Vă rog să rămâneți la tribună.

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Doamna director, doar o clarificare. Nu mi-a fost foarte clar. în expunerea dumneavoastră, acum ne-ați spus că un consilier general v-a întrebat de ce trebuie să înființăm o Bancă de alimente, când tot acest consilier general a votat sau a fost cel puțin prezent la votul care a trecut de majoritatea Consiliului General de anul trecut, a unei strategii care prevede printre obiective exact proiectul de astăzi. Este corect ce am înțeles? Anul trecut am votat o strategie care în obiective conține înființarea unei bănci de alimente și la un număr de luni după un consilier general neștiind ce s-a întâmplat acum câteva luni în același Consiliu General din care face parte ne întreabă de ce să înființăm acea bancă de alimente. Corect?

I

Mulțumesc!

>

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos, domnule consilier lonescu.

Domnule Grigorescu... vă rog să faceți liniște.

Domnule Grigorescu, foarte pe scurt, vă rog. Aveți drept la replică.

Domnul Consilier Grigorescu Florin

Am menționat că legătura dintre aceste strategii și eu am menționat strategia anti sărăcie, care a fost citată la acest pupitru, nu există în expunerea de motive. Asta am spus. Ar fi trebuit să existe corelare între expunere de motive și aceste strategii.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos.

Vă supun la vot proiectul de hotărâre numărul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare pentru obiectivul de investiții „Banca de alimente, Cantina Socială, Centru de Asistență pentru mamă și copil și reintegrare socio-profesională, sediu administrativ din Aleea ErouGeorge Stanciu nr. 12, str. Mihail Sebastian nr. 130-134, sector 5, București”.

Cu 48 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Ne bucurăm că si domnii de la USR au fost lămuriți si au votat acest

» ’ »

proiect.

Trecem la punctul 14 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 136, Prelungirea Ferentari nr. 74A, sector 5.

Domnul consilier Olteanu.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Domnule Viceprimar, câștigați pariul domnule, păcat că nu l-ați pus.

Deci, suntem în august 2018. Domnului Florea i-a luat doar patru ani și vreau să salut public că doar în doi ani și jumătate de când este primar a reușit să descopere aceste proiecte pe care noi în 2014 le-am inițiat la nivelul Consiliului General. Ca atare, absolut surprinzător, chiar dacă sunt doi ani și jumătate în care a reușit să dea drumul hârtiilor să ajungă și la primăria capitalei vom vota pentru. Mai bine mai târziu, decât niciodată, dar este foarte clar că în Sectorul 5 asta este viteza. Viteza domnului Florea, înseamnă doi ani și jumătate pentru 5 proiecte cu indicatori tehnico-economici.

Mulțumesc!

»

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim!

I

Domnul consilier PMP Posircaru Ion.

I

Domnul Consilier Posircaru Ion

Bună ziua, Fiți amabil care este situația Scolii nr. 124 din Sectorul 5, care a luat foc și cei 700 de copii au fost relocați la alte unități de învățământ?

I

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Are legătură cu vreunul din proiectele de pe ordinea de zi domnul Po ' —

Domnul Consilier Posircaru Ion

Are legătură, că peste 17 zile începe anul școlar și cei 700 de copii nu cred că știu nici în acest moment, un an de zile unde vor învăța domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Poșircaru, rugămintea la dumneavoastră, la final, la interpelări să chemăm pe cineva să răspundă la această întrebare.

Domnul Consilier Posircaru Ion

Vă mulțumesc mult, dar era vorba de Sectorul 5. Votăm scoli în Sectorul 5 și nu suntem în stare să...și pe celelalte.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Acum discutăm punctual de anumite școli de asta v-am...

Domnul Consilier Posircaru Ion

Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă mulțumesc si eu.

J    )

Domnul Consilier Posircaru Ion

Totuși, nu am primit un răspuns.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Deci, domnule președinte, eu vreau să susțin ceea ce a întrebat C colegul și ar fi foarte normal ca aici să se găsească un reprezentat al domnului primar, care, ca data trecută, bănuiesc că vine și ne citește un mesaj. Poate în mesajul lui ne explică ce s-a întâmplat cu cele două școli din Cartierul Sălaj, pe care domnul Florea, le-a lăsat până acum în aceeași situație dezastroasă și da, peste 17 zile o să meargă acolo cum a mers și

anul trecut, o să le spună tuturor părinților ce face el, refresh, s.a.m.d.Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnule Olteanu, se află cineva aici în sală de la Sectorul 5.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Perfect.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Rugămintea, cum i-am spus și domnului Poșircaru, neavând legătură

cu proiectul...


Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Are legătură domnul președinte...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

...la final, la punctul de întrebări și interpelări acolo va răspunde domnul de la Sectorul 5. Se află în sală. La finalul ședinței.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Bine.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă supun la vot proiectul de hotărâre numărul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 136, Prelungirea Ferentari nr. 74A, sector 5.

Cu 47 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 134, strada Baciului nr. 4A, sector 5.

Vot pe acest proiect.

Cu 50 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire After Schooț~=^ 8 clase Școala Gimnazială nr. 103, strada Vigoniei nr.3-5,

sectorVot pe acest proiect.

Mai sunt colegi, care nu au votat. Vă rog frumos să votați.

Cu 48 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost

aprobat.


Trecem la punctul 17 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 127, strada Munții Carpați nr. 68, sector 5.

Vot pe acest proiect.

Cu 47 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 18 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire After School - 8 clase - Liceul Teoretic ”lon Barbu”, strada Năbucului nr. 18, sector 5.

Vot pe acest proiect.

Cu 48 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

La ora 12.50 a sosit în sala de Consiliu domnul consilier lliescu Cătălin Lucian.

Trecem la punctul 19 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru edificare clădire cu destinația de Grădiniță cu 4 grupe, strada Periș nr. 27, sector 2.

Vot pe acest proiect.

Haideți, domnule lliescu, vă așteptăm și pe dumneavoastră, să crească numărul voturilor pentru.

Cu 48 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 20 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire Grădiniță cu 8 grupe, strada Pescărușului nr. 124, sector 2.

ct de hotărâre. Sunt colegi, care nu au votat încă. centru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost

Trecem la punctul 21 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire grădiniță nouă cu 7 grupe, strada Știucii nr. 54, sector 2.

Vot pe acest proiect de hotărâre.

Cu 48 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 22 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru extindere grădiniță nouă cu 8 grupe, strada Sportului nr. 21, sector 2.

Vot pe acest proiect de hotărâre. Gurile rele domnul lliescu.

Cu 50 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 23 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare imobil Teatrul Mic din str. Constantin Miile nr. 14-16, sector 1, București”.

Vot pe acest proiect de hotărâre.

Cu 50 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Trecem la punctul 24 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale privind obiectivul de investiții "Dezvoltarea Sistemului de Monitorizare a Zgomotului Urban aflat în dotarea Primăriei Municipiului București”.

S-a înscris la cuvânt domnul Gâdiută Alexandru

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să vă spun că, salut faptul că Direcția de Mediu începe să facă investiții în legătură cu problema zgomotului urban. Noi am aprobat anul trecut planul de acțiune în legătură cu problema zgomotului urban și sper ca aceste investiții să continue, pentru că în București într-adevăr avem o problemă cu zgomotul urban și sper că vor continua și investițiile în legătură cu celelalțe probleme de mediu. Recent am aprobat Planul Integrat de


Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc, domnule Gâdiută.

Vă supun la vot acest proiect de hotărâre, proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale privind obiectivul de investiții "Dezvoltarea Sistemului de Monitorizare a Zgomotului Urban aflat în dotarea Primăriei Municipiului București".

Cu 49 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

_• Trecem la punctul 25 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind declarare ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului în suprafață de 3.280 mp situat în București, str. Țărmului, f.n., sector 1, în vederea realizării rețelei de canalizare pluvială și instalația de preepurare a obiectivului de investiții „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani”.

Domnul consilier PSD Circa Honorius.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Mulțumesc pentru precizarea... îmi place foarte mult aia cu PSD,

ALDE, USR, este foarte...

Domnule președinte, dragi colegi, am modificare la titlul proiectului și... Titlul proiectului este: privind declararea ca bun aparținând domeniului public al municipiului București a imobilului în suprafață de 3.280 mp situat

în București, str. Țărmului, f.n., sector 1.

Mulțumesc!

J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos.

J

Vă rog să depuneți amendamentul.

Vă supun la vot amendamentul domnului consilier Circa Honorius.

Vot pe amendament.

Cu 41 de voturi pentru, 6 abțineri, 0 voturi împotrivă, amendamentul a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu nr. 26, proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea terenului aferent fostei linii CF colectoare București Cotroceni - București Progresu din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Domnul consilier general USR Stroe Bogdan.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Da, o observație este că lipsesc niște hărți din documentația aferentă acestui proiect ca să știm exact ce se cere. Și a doua observație, sper, dacă Ministerul Transporturilor va da curs acestei solicitări și acest culoar, această linie ferată va intra în patrimoniul municipiului București, din expunerea de motive înțeleg că va fi folosită pentru un culoar de transport, și, în acest caz, ar trebui refăcut PMUD-ul pentru includerea acestui culoar de transport în PMUD, a investițiilor care se preconizează acolo, eventual remodelarea traficului din zonă si tot ce tine de mobilitatea urbană.

J    J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnule viceprimar Aurelian Bădulescu, aveți cuvântul.

Mulțumesc domnule consilier USR.

»

Domnule viceprimar?

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu

Da, are dreptate, dar nu o să modificăm PMUD-ul, o să adăugăm în PMUD, când este gata și această chestiune.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnule consilier general Țugui Matei?

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc. O completare la cele spuse de colegul meu. în urma adăugării în PMUD ar fi bine să se aleagă abia atunci soluția, dacă să fie infrastructură rutieră pentru mașini sau dacă să se facă linii de tramvai și piste velo. Pot vorbi și mai tare dacă e nevoie.

Am să îi dau din nou cuvântul domnului viceprimar pentru un drept la replică.

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu

Nu e drept la replică, este să lămurim situația.

în primul rând am să vă aduc la cunoștință că, colegul nostru vine în

pantaloni^ scurți, lucru urât, m-ați înțeles, pentru demnitatea de consilier general. în al doilea rând, domnule consilier, faptul că noi acum... stați să explic. Vreți să vă răspund sau nu?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog să faceți liniște, să îl ascultăm pe domnul viceprimar.

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu

Ca să putem să lămurim ce tip de transport vom folosi acolo, va trebui să luăm acestea în proprietatea noastră, să demarăm un studiu, împreună după aceea stabilim exact, că îl facem pentru tramvai, că îl facem pentru biciclete, că așa vreți dumneavoastră, noi nu vrem, sau arteră rutieră, chestiunea aceasta este ulterioară. Primul pas este de a-l aduce în patrimoniul municipiului București și am putea să dispunem printr-o altă hotărâre, printr-un alt proiect asupra opțiunii de transport pe care o s-o avem.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim frumos, domnule viceprimar.

Vă supun la vot proiectul de hotărâre cu nr. 26, proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea terenului aferent fostei linii CF colectoare București Cotroceni - București Progresu din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Pauză 30 de minute, după care vă rugăm să revenim în sala de consiliu.

30 de minute pauză.

Mulțumesc!

I

- pauză -

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rugăm să îi invitați și pe ceilalți colegi ai noștri, consilieri generali,

să reluăm ședința.

J    J

Doamna Secretar General, rugămintea este să facem prezența nominală.

Doamna Georgiana Zamfir - Secretar General al Municipiului București

Bună ziua!

Am o rugăminte la dumneavoastră, vă rog să îmi permiteți să fac apelul nominal.

Amzăr Gheorghe - prezent Ardeleanu Mircea - prezent Arsu Alin lonuț - prezent Artimon Marian - prezent Bădulescu Aurelian - prezent Berceanu Octavian Alexandru - prezent Bîrdeanu Andreea Raluca - prezent Bujduveanu Stelian - absent momentan Bumbar Marian - prezent Gatana Claudiu Daniel - prezent,

Chirică Petre - prezent,

Ciceală Ana- Maria - absent,

Circa Honorius Edward - Adrian - prezent,

Ciucu Ciprian - absent,

Ciudomirov Mihai Anton - prezent,

Comănescu Mihai - absent,

Coțofană Liviu - Alin, domnul Coțofană? Nu este momentan domnul Coțofană,

Cui ea Marian Orlando - absent

vrea să vă rog frumos să vă invitați colegii în sală, că pentru mine seamnă să fie în sală, nu în clădire, vă rog, da?


)a, mulțumesc frumos.Deaconescu Cătălin lonut - absent

J

Doicin Cristian Vasile - prezent

Dragne Daniela

Revenim la domnul Ciucu - prezent

Dragne Daniela - prezent

Florea Ancuța Doina - prezent

Florescu Adrian Constantin - absent

Florescu MicaelaTomnița - prezent

Gâdiuță Alexandru- Valeriu - prezent

Gherghiceanu Florentina - prezent

Grigorescu Florin - prezent

lliescu Cătălin Lucian

revenim la domnul Culea -prezent

lliescu Cătălin Lucian - absent

domnul Chirică - prezent

lonescu Andrei-George - prezent

lonescu Tudor Tim - prezent

Ivan Florin, domnul Ivan? absent

Kanzou Hasem - prezent

Marinescu Sorin -Dumitru, domnul Marinescu - prezent

Maxim Marius Cătălin - prezent

Mărgărit Nicolae Sorin - prezent

Munteanu Cristian Mihai - absent

Neacșu Ioana Mihaela- prezent

Neacșu Lazăr-prezent

Olteanu Cristian- Marian - prezent

Pavel Marius-Adrian - prezent

Posircaru Ion - absent

i

Radu Elena- absent

Radu Ion

domnul Posircaru, scuze, prezent

Radu Elena - absent

Radu Ion - prezent

Raiciu Anca Daniela - prezent

Rogin Marius - prezent

Săndulescu Nina - prezent

Șebeșan Mircea Radu - prezent

Stroe Bogdan Cristian - prezent


Țugui Matei Ion - prezent

Țuțu Radu Cristian - prezent

Untea Mocanu Georgiana - prezent

Voicu Ion Valentin - prezent

Wring Roxana Sanda - prezent.

Domnul Deaconescu Cătălin a revenit cumva? Dacă a revenit în sală, nu, am zis să-i reiau pe cei care nu erau la momentul când i-am, deci momentan este absent ca să vă răspund domnul Olteanu.

Mulțumesc.

J

Domnule președinte?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos, doamna secretar.

îi așteptăm și pe ceilalți colegi consilieri generali, fac un apel la grupul USR și PNL să-și invite colegii în sala de consiliu, avem proiecte de hotărâri de două treimi și e nevoie de dezbatere și de prezentat tuturor consilierilor generali.

Reluăm ședința Consiliului General al Municipiului București,

Proiectul de hotărâre nr. 27 privind trecerea imobilului situat în B-dul Mircea Vodă nr. 5, sector 3 din administrarea Primăriei Sectorului 3 în administrarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB

26 l-am votat, proiectul numărul 26, doamna viceprimar, a fost votat înainte de pauză.

Doamna consilier general USR Roxana Wring.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

întrebarea mea este ce se va face în acest imobil pentru că ARCUB-ul are deja un sediu în Hanul Gabroveni și înainte de a lua în administrare imobilul am vrea să știm ce funcțiune i se va da. Vă mulțumesc.

»    J    >

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru întrebare, am să-l rog pe domnul director Traian Petrescu, directorul Direcției Cultură, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Municipiului București pentru a vă răspunde la această întrebare. Este în

Vă rog să-l cheme cineva pe domnul director Traian Petrescu pentru a aduce clarificări asupra acestui proiect de hotărâre. Doamna viceprimar Tomnița Florescu, vă rog. Doamna Wring vă răspunde doamna Florescu.

Doamna Viceprimar Florescu Michaela Tomnita

Eu vreau să vă spun din ce știu și ce îmi imaginez și mă bucur că această clădire care este foarte bine restaurată , probabil că o știți cu toții, a fost sediul Teatrului Evreiesc de Stat demult, în orice caz arată minunat, trec aproape zilnic pe lângă ea și am înțeles că este practic nefolosită, nefiind folosită, iar zona noastră de pe partea culturală, vorbesc despre muzee, despre spații expoziționale, este în permanentă lipsă de aceste spații. Deci, este dată ARCUB-ului care se va ocupa, nu ARCUB-ului, este dată acestei noi structuri care s-a înființat pentru dezvoltarea artelor vizuale pentru tineri și, mă rog, în București, este vorba de o, după părerea mea, o inițiativă extraordinară pentru că vizează atât un public tânăr cât și către maturitate, clar, clar, părerea mea este că poate să fie un spațiu multifuncțional, deci e o chestie clară de, să aibă o funcțiune foarte clară, gândiți -vă la un spațiu multifuncțional.

J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc frumos doamna viceprimar. Domnul director Traian Petrescu, vă rog, doamna Roxana Wring are o întrebare pentru dumneavoastră.

Domnul Director Traian Petrescu - Direcția Cultură, învățământ,

Turism

Sărut mâna! Bună ziua!

Doamna consilier general este așa - se face practic un schimb, avem o instituție nouă, votată de dumneavoastră - EXPO ARTE - poftim? Nu, nu, de ce trece Casa Heliade la ARCUB? E foarte simplu, pentru că ARCUB are și Batiștei, dar nu-l mai are pentru că într-un proiect de hotărâre care urmează imediat, Batiștei trece la EXPO ARTE, la noua instituție creată, votată acum două luni, dacă nu mă înșel . Am fost clar? Âre Hanul Gabroveni, dar are foarte multe activități. Hanul Gabroveni are săli foarte, foarte mari, după cum bine știți.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos, domnule director.

Dacă nu mai sunt și alte întrebări am să vă rog să trecem la vot pe proiectul qțrnym’ărul 27.


Vot, vă rog, pe proiectul numărul 27, proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în B-dul Mircea Vodă nr. 5, sector 3 din administrarea Primăriei Sectorului 3 în administrarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB.

Dacă sunt colegi care nu au votat, am rugămintea la dumneavoastră.

Proiectul de hotărâre cu numărul 27 a fost aprobat, cu 37 de voturi pentru, 10 abțineri, 0 voturi împotrivă.

Vă mulțumesc frumos!

J

Trecem la proiectul cu numărul 28, proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB în administrarea Centrului Cultural Expo Arte a imobilului situat în str. Batiște nr. 14, sector 2.

Domnul consilier general Olteanu.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc! Domnule președinte cred că tot domnul director Traian Petrescu ar trebui să ne spună dacă știe în ce stadiu se găsește situația acestei clădiri , noi am votat că trebuie să fie consolidată , a fost o întreagă dezbatere care durează de vreo trei ani de zile si vreau să știu si eu în ce

J    J    J

stadiu suntem astăzi. Mulțumesc!

I

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos!

»

Domnule director Petrescu, vă rog să-i răspundeți domnului consilier general Olteanu la întrebare.

Domnul Director Traian Petrescu - Direcția Cultură, învățământ,

Turism

Situația este așa - s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, se începe consolidarea, dar încă nu este cert când și cum pentru că acum foarte mulți ani partea cu Restaurantul Burebista care este, face parte integrantă din clădirea Batiștei a fost, este în proprietate privată, acum și-a exprimat intenția să vândă, noi ne-am exercitat dreptul de preemțiune, în momentul în care cumpărăm bucata asta, partea asta, dacă se cumpără și dacă dă ANEVAR-ul un preț ca lumea, în momentul ăla se poate consolida, că până acum proprietarul nu a acceptat să se consolideze.


Vă supun la vot proiectul cu numărul 28, proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB în administrarea Centrului Cultural Expo Arte a imobilului situat în str. Batiste nr. 14, sector 2.

Vot, vă rog, pe proiectul cu numărul 28.

Proiectul de hotărâre cu numărul 28 a fost aprobat, cu 37 de voturi pentru, 2 abțineri, 8 voturi împotrivă.

Trecem la proiectul de hotărâre cu numărul 29, proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Centrului pentru Tineret al Municipiului București, a spațiului situat în incinta Arenei Naționale -Sector 114, din B-dul Basarabia nr. 37-39, sector 3, în suprafață de 299,30 mp.

Dacă nu sunt întrebări vă supun...

Domnul consilier general USR Țugui Matei.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

întrebarea este ce se întâmplă cu spațiul deja acordat Centrului pentru Tineret din Calea Victoriei 126 și la următorul proiect ce se întâmplă cu spațiul din Constantin Mile 10.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Sunt în renovare. Dacă este cineva de la Centrul pentru Tineret al Municipiului București, doamna director se află în sală? Domnul consilier Marius Coajă vă rog să aduceți lămuriri pe acest proiect.

Domnul Marius Coajă

Bună ziua! La întrebarea dumneavoastră vă răspund simplu și clar, cele două spații pe care le au și Centru de Seniori și Centrul de Tineret intră în renovare, vor trece la una dintre companii să se ocupe de renovarea lor, ca să nu plătească chirie în altă parte avem niște spații libere la Arena Națională, le dăm gratuit să stea acolo, aducem un plus și către ei și nu prejudiciem bugetul de stat.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos!

J

Dacă mai sunt si alte întrebări?

I

Dacă nu, vă supun la vot proiectul cu numărul 29, proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Centrului pentru Tineret al

Sector 114, din B-dul Basarabia nr. 37-39, sector 3, în suprafață de 299,30 mp.

Vă rog să votați.

Colegii de la USR sunt ceva nelămuriri pe acest proiect de hotărâre?

Mai sunt colegi care nu au votat? Vă rog să vă exercitați votul.

Proiectul de hotărâre a fost respins, 33 de voturi pentru, 12 abțineri, 2 voturi împotrivă.

Trecem la proiectul de hotărâre cu numărul 30, proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Centrului pentru Seniori al Municipiului București, a spațiului situat în incinta Arenei Naționale -Sector 114, din B-dul Basarabia nr. 37-39, sector 3, în suprafață de 272 mp.

Dacă sunt întrebări?

Vă supun la vot proiectul de hotărâre cu numărul 30.

Am să-l rog din nou pe domnul consilier Marius Coajă dacă poate să aducă lămuriri suplimentare la acest proiect de hotărâre.

Cu 33 de voturi pentru, 10 abțineri, 4 împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre cu numărul 31, proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București în folosință gratuită Universității de Medicină si Farmacie „Carol Davila” a unor părți din imobilele situate în Calea Plevnei nr. 17-21, sector 1 și str. Eforiei nr. 4-6, sector 5, București.

Domnul consilier general Matei Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc! Am înțeles nevoia, vom vota pentru acest proiect, întrebarea mea este următoarea: având în vedere că în str. Eforiei numerele 2 și 8 apar cu risc seismic, imobilul de la nr.4-6 a fost expertizat? Cred că ar fi de interes să aflăm dacă e cu risc seismic sau nu.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, domnul consilier general și viceprimar al capitalei domnul Aurelian Bădulescu.De asemenea am să o rog pe doamna director al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București Daniela Blîndu să vă răspundă la întrebarea dumneavoastră. Doamna director, vă rog.

Doamna Director Daniela Blîndu

Buna ziua, domnilor consilieri! Este vorba de Spitalul de Chirurgie Maxilofacială care este unic în tară, care are două sedii, sediul din Eforie si sediul din Plevnei pentru care Universitatea de Medicină și Farmacie, având în vedere faptul că este spital clinic, are nevoie de spații pentru pregătirea studenților, rezidentilor, doctoranzilor si masteranzilor. Asta este ideea în care medicii care sunt și profesorii trebuie să aibă și spațiu didactic în aceste spații medicale.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, vă mulțumesc frumos doamna director!

7    J

Vă supun la vot proiectul de hotărâre cu numărul 31, proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București în folosință gratuită Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” a unor părți din imobilele situate în Calea Plevnei nr. 17-21, sector 1 și str. Eforiei nr. 4-6, sector 5, București.

Vot pe proiectul 31.

Proiectul de hotărâre cu numărul 31 a fost aprobat, cu 46 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă.

Trecem la proiectul de hotărâre cu numărul 32, proiect de hotărâre privind transmiterea de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic către Administrația Fondului Imobiliar, a imobilului situat în str. Romulus nr. 64, sector 3, București.

Domnul consilier general Ciprian Ciucu.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Da, vă rog, în calitate de inițiator, să ne spuneți dacă cumva este vorba de acea clădire care a fost deja trecută în proprietatea, în


Nu este vorba despre Companie ci despre Administrație, dar am să-l

invit pe domnul Marius Coajă să vă aducă lămuriri pe acest proiect de hotărâre.

Domnul Marius Coajă

Compania Consolidări n-are nimic în administrare, domnul consilier general, Administrația Risc Seismic, nu, este doar renovată, problema aceleia este că are o problemă pe Legea 10 și după cum bine cred că știți și dumneavoastră nu putem interveni acolo unde legiuitorul încă nu a spus cine este proprietarul. Fiind o locație care are asemenea probleme nu-și poate asuma nimeni ca ea să fie consolidată. Ok. O să transmit colegilor să fie mai expliciți în expunerile de motive.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă mulțumesc frumos!

J

Vă supun la vot proiectul de hotărâre cu numărul 32, proiect de hotărâre privind transmiterea de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic către Administrația Fondului Imobiliar, a imobilului situat în str. Romulus nr. 64, sector 3, București.

Proiectul de hotărâre cu numărul 32 a fost aprobat, cu 44 de voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă.

Trecem la proiectul de hotărâre cu numărul 33, proiect de hotărâre privind schimbarea destinației spațiului situat în strada Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, sector 3, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Vă supun votului proiectul de hotărâre cu numărul 33.

Proiectul de hotărâre cu numărul 33 a fost aprobat, cu 44 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre cu numărul 34, proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București imobilul compus din teren și clădire situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, sector 5.

Domnul Olteanu.


Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc! A apărut o întrebare după Comisia de patrimoniu, această clădire este momentan locuită? Ce se va întâmpla cu oamenii care locuiesc în clădire dacă facem locuințe sociale acolo? Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc frumos pentru întrebare, am să-l rog pe reprezentantul Primăriei sectorului 5 să vă răspundă la întrebare.

Domnul Rareș Hopincă.

Domnul Rares Hopincă

Bună ziua! Numele meu este Rareș Hopincă, sunt director general în Primăria sectorului 5. Referitor la întrebarea dumneavoastră domnule consilier general, din datele transmise către Primăria sectorului 5 de proprietarul clădirii 32 din cele 100 de camere locuibile sunt locuite, iar cazurile respective vor fi tratate în conformitate cu legislația în vigoare. Cunoașteți foarte bine că atribuirea unor locuințe sociale în momentul în

J    »    »

care clădirea va avea această funcțiune se face conform unei legislații specifice. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos! Domnul consilier general ALDE Tudor lonescu.

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Nu plecați, domnule director, că avem o mică problemă. Da, se face într-adevăr conform legii repartizarea unor locuințe sociale, dar din păcate istoria anilor trecuți, eu fiind președintele Comisiei de Case Sociale la nivelul Municipiului București, nu a făcut decât să ne arate ineficiența sectorului 5 din acest punct de vedere și atunci să veniți să încărcați cu mai multe cazuri sociale când dumneavoastră nu ați reușit să le soluționați nici pe cele existente, ne ridică un mare semn de întrebare. Ce faceți aici?

Domnul Rares Hopincă

Domnule consilier general, tot ce pot să vă spun este că la nivelul sectorului 5 sunt înregistrate multe cereri pentru locuințe sociale sau din partea cetățenilor care au fost evacuați și acest demers cu care venim în fața dumneavoastră vine tocmai în ideea de a soluționa parte din aceste

Domnul consilier general Grigorescu Florin. Rămâneți domnule

director.

Domnul Consilier Grigorescu Florin

Da, vă rog, este mai degrabă o întrebare de logică, această achiziție se face în numele Primăriei Generale de către sectorul 5, da? presupun, sau mă rog, înțeleg că bugetul alocat este de la bugetul sectorului 5 în numele Primăriei Generale, da? pe de altă parte Primăria Generală construiește after .school-uri în sectorul 5. Care este această logică? Cum se repartizează bugetele sau competențele? De ce asemenea încrucișare de responsabilități și de bugete?

Domnul Rares Hopincă

întrebarea dumneavoastră comportă două răspunsuri, primul răspuns este legat de reglementarea proprietății, regimului proprietății la nivelul Municipiului București pe care cu siguranță îl cunoașteți, al doilea răspuns legat strict de after school -uri, sigur că este un program pe care Primăria Generală îl desfășoară la care noi am mai achiesat.

I

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc frumos!

Domnul consilier general ALDE Voicu Ion Valentin.

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc, domnule președinte!

Dar mă întreb, la reabilitarea termică, nu sunteți de acord cu ea, să o preia Primăria Capitalei cum ați fost de acord cu...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc domnului consilier general Voicu.

Domnul Rares Hopincă

Să spună domnul președinte dacă pot răspunde sau nu la această întrebare.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnule director haideți să ne rezumăm doar la proiectul de hotărâre

aflat pe ordinea de zi. Dacă mai sunt și alte întrebări referitoare la proiectul de hotărâre-șflat pe ordinea de zi, dacă rruVot, vă rog, pe proiectul de hotărâre, proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București imobilul compus din teren și clădire situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, sector 5.

Proiectul de hotărâre cu numărul 34 a fost aprobat, cu 37 de voturi pentru, 9 abțineri, 0 voturi împotrivă.

Trecem la proiectul de hotărâre cu numărul 35, proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 418/2018 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din certificatele de vacantă succesorală.

Domnul consilier general PNL Cătălin Deaconescu.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte!

Am câteva întrebări vis a vis de acest proiect, în primul rând cine dintre noi este inițiatorul că pe expunerea de motive scrie doar consilier general, nu am văzut un nume, am înțeles, vă bănuiam pe dumneavoastră, dar vroiam să știu sigur.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Doamna consilier general Ancuța Florea este inițiatorul.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

în al doilea rând, de ce la temeiul de drept nu este fundamentat pe articolul 45 alineat 3, dacă hotărârea inițială așa a fost adoptată cu majoritate de două treimi, este necesară această majoritate și astăzi la modificarea propusă și cel mai important lucru pe care vreau să-l ridic în atenția dumneavoastră este legat de destinația acestor locuințe de serviciu, dacă ele sunt legate de punctul adoptat, de proiectul adoptat la punctul 7 și anume - O șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului este ok, suntem de acord, dacă nu, nu vom susține acest proiect. Tocmai pentru asta vreau să vă prezint un amendament și să vă cer votul pe acest amendament și anume: articolul 2 se modifică și va avea următorul conținut: bunurile imobile prevăzute la articolul 1 nu se vor înstrăina și vor fi închiriate pe o perioadă de 5 ani tinerilor care părăsesc

Mulțumesc, domnule consilier general, am rugămintea să depuneți amendamentul la secretariat.

Am să o rog pe doamna Carmen Ivănoiu, Șef Serviciu Spațiu Locativ din cadrul Primăriei Municipiului București pentru a aduce lămuriri suplimentare și pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră.

Doamna Carmen Ivănoiu - Sef Serviciu Spațiu Locativ si cu altă

Destinație

Bună ziua! Carmen Ivănoiu sunt. Pentru locuințele care au statut de

J

necesitate este necesar si constituirea unui fond de locuințe de serviciu.

J    )

Locuințele de serviciu se atribuie doar pentru cei care au un contract de muncă cu angajatorul, angajatorul în acest caz este Primăria Municipiului București; pentru aceste locuințe este constituită o comisie și se vor face criterii și punctaje și cu siguranță următoarele vor fi aceste criterii și punctaje vor fi aprobate prin Hotărâre de Consiliu General cum am făcut de fiecare dată.

Referitor la întrebările pe care le-ați pus cu referire la, ca aceste locuințe de serviciu să fie acordate cetățenilor din, proveniți din centrele sociale care urmează să se angajeze la companiile Municipiului București, vă fac precizarea că reglementarea proprietății stabilește acest lucru, deci aceste locuințe sunt în patrimoniul Municipiului București, iar companiile municipale care vor oferi locuri de muncă, așa cum a făcut proiectul colegei mele de la Direcția Generală Asistentă Socială vor avea în vedere

J    5

construirea unui fond de locuințe pentru aceste situații, pentru cei care vor fi angajați la companiile municipale și care sunt proveniți din instituțiile de ocrotire. Mulțumesc! Dacă mai aveți întrebări.

J    J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim frumos!

»

Vot pe amendamentul depus de domnul consilier general PNL Cătălin Deaconescu.

Cu 19 voturi pentru, 10 abțineri, 18 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă supun la vot proiectul cu numărul 35 în forma inițială, proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 418/2018 privind stabilirea ^destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care

sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din certificatele de vacantă succesorală.

Domnule Ciucu nu ati votat!

J

Proiectul de hotărâre cu numărul 35 a fost respins, cu 35 de voturi pentru, 11 abțineri, 1 vot împotrivă.

Trecem la proiectul de hotărâre cu numărul 36, privind transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a imobilului situat în Sos. Vitan Bârzesti nr. 20A, sector 4, în vederea construirii Centrului de Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie.

Domnul Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc! Vom vota pentru acest proiect și cum terenul de lângă Mihai Bravu rămâne liber se vede că se putea găsi și altă soluție pentru Facultatea de Medicină Dentară, nu trebuia neapărat să se construiască pe spațiul verde de lângă parcul Orășelul Copiilor. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc frumos, domnule consilier general!

Doriți lămuriri suplimentare?

Ok, vă mulțumesc frumos!

Vă supun la vot proiectul cu numărul 36, proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a imobilului situat în Sos. Vitan Bârzesti nr. 20A, sector 4, în vederea construirii Centrului de Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie.

Proiectul de hotărâre cu numărul 36 a fost aprobat, cu 46 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă.

Trecem la proiectul de hotărâre cu numărul 37, proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare privind obiectivul de investiții „înființarea și amenajarea unui Centru de Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie”.

Vă supun votului acest proiect.

Proiectul de hotărâre cu numărul 37 a fost aprobat, cu 44 de voturi pentru

Mergem mai departe la proiectul cu numărul 38, proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii CGMB nr. 40/2011 privind aprobarea redevenței anuale pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale, concesionate conform Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004.

Dacă nu sunt întrebări pe acest proiect de hotărâre, am să vă rog să-l votăm.

Proiectul de hotărâre cu numărul 38 a fost aprobat, cu 45 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă.

Mergem mai departe la proiectul cu numărul 39, proiect de hotărâre privind privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 să efectueze toate operațiunile necesare pentru dezmembrarea imobilului situat în str. Antiaeriană (fost nr. 38) nr. 6, sector 5, înscris în cartea funciară nr. 234655.

Dacă nu sunt întrebări, am să vă... domnul Voicu, domnul Deaconescu doriți să luați cuvântul? Vă rog, domnul Deaconescu!

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte! în primul rând aș vrea să vă rog să

votați și proiectele care trec cu unanimitate, nu numai celălalte. în al doilea

rând eu știu că din nomenclatorul stradal avem soseaua Antiaeriană si nu ’ > 1

strada Antiaeriană, poate reușiți să corectați proiectul. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă supun votului proiectul cu numărul 39.

Domnul Deaconescu aveți nevoie de lămuriri suplimentare pe acest proiect? Sigur le înțelegeți? Am rugămintea să aveți responsabilitatea votului pe acest proiect de hotărâre, are în vedere atragerea de fonduri europene și rugămintea la dumneavoastră este să analizați cu celeritate înainte să vă exprimați votul și am să o rog și pe doamna Mariana Perșunaru să vină în întâmpinare cu detalii suplimentare privind acest proiect de hotărâre. Doamna Perșunaru vă rog să veniți la tribună! Haideți vă rog să faceți liniște pentru a o asculta pe doamna director, este un proiect extrem de important pentru Municipiul București și vă rog să-l tratați cu seriozitate. Vă rog să faceți liniște!

5    J

Doamna Director Mariana Perșunaru - Direcția Patrimoniu

Bună ziua! Sectorul 5 are nevoie de acest acord al dumneavoastră

ANL, terenul aparține domeniului public al Municipiului București și a fost dat în administrarea Consiliului Local Sector 5 prin Hotărâre de Guvern în vederea construrii de locuințe. Fără acest acord sectorul 5 nu poate dezmembra, încheia procedura de dezmembrare și nu poate începe procedura de construire a acestor locuințe.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos, doamna director!

Am să-l rog pe domnul consilier general Olteanu.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Haideți să vă explic eu votul nostru dacă tot facem o chestiune absolut neobișnuită de a opri procesul de vot. Ideea este în felul următor, în proiectul de hotărâre sunt documentele anexate, acolo ne apare că în luna mai, da, Consiliul Local a votat această chestiune, da, deci ei s-au apucat de această dezmembrare si asta vrea să, dacă sunteti dumneavoastră doamna director la microfon să ne explicați . Mie mi se pare că atunci când te apuci să faci ceva și abia după aceea vi, după trei luni de zile să ne ceri nouă acordul este ceva cu care nu pot să fiu de acord. Dacă imi explicați și dacă mă convingeți că s-a întâmplat o procedură legală și corectă atunci da putem să discutăm, dar așa apare în proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc frumos, domnule consilier!

Doamna Director Mariana Persunaru - Direcția Patrimoniu

Intr-adevăr domnul consilier, din cele zece hectare s-a făcut o primă dezmembrare de către Consiliul Local Sector 5 în luna mai, pe principiul că terenul este în proprietatea Municipiului București, însă conform Hotărârii Guvernului este în administarea Consiliul Local Sector 5, deci Consiliul General nu-i poate lua administrarea Consiliului Local Sector 5 decât cu acordul Guvernului în vederea realizării acestor locuințe. Sectorul 5, cu obligația însă, conform Hotărârii de Guvern să realizeze locuințe. Sectorul 5 a analizat și a constatat că pentru realizarea acestor locuințe are nevoie de niște dezmembrări pentru că vor face locuințele prin ANL și vor să pună la dispoziția ANL-ului pe tronsoane, nu tot terenul dintr-o dată și în vederea sistematizării zonei din punct de vedere al străzilor și utilităților. Și dânșii, la momentul respectiv s-a considerat, că nu au neapărat nevoie de acordul Consiliului General pentru că nu fac nimic să înstrăineze sau să facă ceva

cu cele zece hectare care rămân totuși în proprietatea Municipiului

București.

»

La ședința de acum două săptămâni, trei, reprezentantul Instituției Prefectului le-a sugerat să ceară acordul Consiliului General , pentru că Consiliul General este cel care poate să decidă și așa s-a născut acest proiect de hotărâre.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Administrația sectorului 5 a apucat să citească legea acum două săptămâni când a forțat o ședință deîndată, da, în care s-au trezit cu reprezentantul Prefecturii să vină să spună cum se aplică legea și de aceea suntem în această situație, deci domnule președinte de ședință, eu înțeleg că este important pentru cetățenii sectorului 5, dar nu cred că este normal ca acest Consiliu General de fiecare dată să acopere incompetența primarului Florea, iertați-mă, despre asta vorbim, despre trei luni de zile pierdute și acum suntem în situația că dacă nu votăm noi astăzi nu se mai obține

5    J

finanțarea europeană, despre ce vorbim, ce-am făcut trei luni de zile, nu am citit legea, asta am făcut, noi, cei de la sectorul 5, suntem în 2018, este primar de doi ani de zile. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc, am să-i dau cuvântul domnului consilier general lonescu.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Mulțumesc, domnule președinte de ședință!

Două considerente, unul pe proiectul acesta și unul pe zona care este menționată în acest proiect care se leagă un pic și de intervenția domnului Olteanu de mai devreme. în sensul în care nu pot să nu observ și eu lentoarea, ca să nu spun lipsa de bunăvoință în a dezvolta proiecte în sectorul 5, întrucât eu însumi am depus un proiect anul trecut care viza o locație tot de pe strada Antiaeriană și anume Piața 13 Septembrie care este o paragină totală și care nu se întâmplă absolut nimic cu acea locație și am propus ca noi, Consiliul General, noi, Primăria Generală să luăm acea locație și să o modernizăm în vederea soluționării celor peste nouă sute de cazuri de solicitări de revoluționari pe care le avem la nivelul Municipiului București. A fost o propunere, nu a fost acceptată, motivația fiind aceea că, motivarea, pardon , fiind aceea că sectorul 5 își dorește o investiție acolo.

dată că nu s-a întîmplat nimic de un an și jumătate și acum vedem că, eu ce (nteleg din acest proiect este de fapt o pasare a responsabilității lipsei

de competență pe care o sesizez la Administrația sectorului 5 care, pentru că nu a reușit să facă în timp util un proiect, vrea să se bazeze pe un vot al Consiliului General astfel încât fie să reușească fie să justifice ineficiența. Nu mi se pare normal acest lucru și vreau să fie transmis și menționat pentru ca toată lumea să poată să înțeleagă că acolo există niște probleme și trebuie soluționate. Mulțumesc!

__ y___»____________________________ ___________________________.___.    _______

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos domnule consilier! Domnule director Rares

’    J

Hopincă, vă rog să aduceți lămuriri.

Domnul Rares Hopincă

Bună ziua din nou! Sunt două aspecte pe care trebuie să le abordăm, unul din punctul de vedere procedural Instituția Prefectului care exercită controlul de legalitate asupra hotărârilor consiliilor locale la nivelul sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București a fost de acord cu hotărârea emisă în urmă cu trei luni de zile, motiv pentru care nu au fost probleme de legalitate asupra acelei hotărâri, pentru că, motivul, a explicat foarte bine doamna director Perșunaru, în zona Antiaeriană, sectorul 5 are în administrare trei parcele de teren totalizând peste o sută de hectare date în administrarea sectorului 5 prin două Hotărâri de Guvern, textul respectivelor Hotărâri de Guvern diferă, din perspectiva aceasta tehnica legislativă ne-a permis acest pas, aceasta este întrebarea numărul unu. întrebarea numărul doi, tot din punct de vedere procedural și vreau să

comunic Consiliului următorul lucru - în momentul de fată la nivelul

»

sectorului 5 este în proces de elaborare PUZ-ul coordonator partea PUG; până la finalizarea PUZ-ului care să permită indicatorii urbanistici necesari la nivel de, vă rog, absolut tot ce v-am comunicat este real, până la momentul elaborării PUZ-ului coordonator de sector nu vom putea construi, deci nu există timp pierdut în acest proiect. Pentru proiectul Antiaeriană, sectorul 5 lucrează împreună cu Banca Mondială în interiorul unui acord de asistență tehnică pe următorii trei ani de zile care vizează tocmai dezvoltarea urbanistică a zonei. în altă ordine de idei, în chestiunea de oportunitate și pe fond, sectorul 5 are o hotărâre de, un ordin de ministru, al vicepriministrului, ministrul pentru dezvoltare regională și administrație publică, domnul Paul Stănescu prin care s-a aprobat construirea în zona Antiaeriană a unui număr de peste 14.000 (paisprezecemii) de unități locative, primul pas în această investiție majoră este construirea a douăsutepatruzecișiopt de apartamente, cele care fac obiectul hotărârii de astăzi, ca să putem iniția investițiile în

preda terenul către Ministerul Dezvoltării prin ANL pentru că ANL-ul pe banii Guvernului României să poată iniția investițiile, de aceea este foarte importantă hotărârea de astăzi.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim frumos domnule director! Domnul consilier general Olteanu,

doriți să luati din nou cuvântul?

J    J

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Da, pentru că vreau să înțeleg exact, deci chestiunea de oportunitate pentru dumneavoastră, domnule director, nu știu dacă erați în Primărie, nu cred, proiectul ăsta este discutat din anul 2008, suntem deja de zece ani în această situație. Proiectul există de zece ani de zile, sectorul 5 are nevoie disperată de acel proiect, ca atare chestiunea de oportunitate este recunoscută de toată lumea din acest Consiliu General, noi, spre deosebire de domnul Florea, mulți dintre noi chiar am făcut tot ce am putut ca să se meargă înainte. Problema mea este următoarea că de doi ani de zile nu a făcut acea Administrație nimic, dar nimic, decât să dea niște bani pe fereastră la Banca Mondială, dând bani Băncii Mondiale să vină să ne spună ceva ce știam deja din 2008, dar dincolo de chestiunea asta, că asta făcea parte din campania, imaginea domnului Florea, dar dincolo de asta, ceea ce vă spun eu acum este simplu, trebuia să vă faceți treaba în luna mai, să veniți cu varianta legală, să constatați dacă puteți legal sau nu să faceți voi un Consiliu Local din sectorul 5 această dezmembrare și dacă nu puteați, am avut de atunci patru ședințe. Nu se poate să veniți aici să ne spuneți și pe ordine de zi suplimentară, să ne spuneți că este o chestiune de urgență extraordinară pentru București să acoperim incompetența Administrației Florea. Simplu, despre asta vorbim cu toții și noi acum votăm dacă suntem de acord să acoperim incompetența sau nu.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc frumos domnule consilier general! Pe scurt, vă rog. Ultima intervenție după care trecem la vot.

Domnul Rares Hopincă

Domnul consilier general insist, controlul de legalitate a fost făcut de Instituția Prefectului Municipiului București, Consiliul General nu e în poziția să acopere nimic ci să voteze dacă în sectorul 5 poate începe cu celeritate

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos! Vreți să luati cuvântul domnul Hazem? Ultima

J    J    >

intervenție, vă rog!

Domnul Consilier Kanzou Hasem

Domnule președinte, pe procedură, noi am votat deja, ce mai votăm acum?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Proiectul de hotărâre nu s-a votat.

Domnul Consilier Kanzou Hasem

Am votat, ba da.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Nu s-a votat, acum se va vota.

în sala de consiliu a venit doamna consilier Ciceală Ana Maria.

Vă supun la vot proiectul de hotărâre cu numărul 39, proiect de hotărâre privind privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 să efectueze toate operațiunile necesare pentru dezmembrarea imobilului situat în str. Antiaeriană (fost nr. 38) nr. 6, sector 5, înscris în cartea funciară nr. 234655.

Proiectul de hotărâre cu numărul 39 a fost respins, cu 28 de voturi pentru, 12 abțineri, 7 voturi împotrivă.

Trecem la proiectul de hotărâre cu numărul 40, proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București, a Centrului Cultural „Mihai Eminescu” și a Parcului Național în vederea amenajării unor spații de vizionare și fan-zone pentru UEFA EURO 2020.

Domnul consilier Olteanu doriți să luati cuvântul?

> )

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc, domnule președinte! Să știți că niciodată nu apăs din greșeală, așa că dacă îl vedeți aprins nu mă mai întrebați că e simplu. Vă rog frumos, aș vrea să vină cineva să ne explice și nouă, de la sectorul 2, urgență, sunt de acord că vine campionat european din 2020 peste noi, dar totuși mă gândeam că în doi ani de zile s-ar putea să apucăm să facem ceva.

urgențarâcestui proiect ca să putemDomnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc, domnule consilier general! Acest proiect este inițiat de

către Primăria Municipiului București, deci am rugămintea doamna director Mariana Perșunaru să vină la pupitru pentru a vă răspunde întrebărilor și de asemenea domnul Marius Coajă după doamna Perșunaru.

Doamna Director Mariana Perșunaru - Direcția Patrimoniu

Acest proiect de hotărâre a fost inițiat la solicitarea Serviciului EURO

2020 întrucât pe baza planurilor aprobate de UEFA s-a stabilit ca pentru aceste zone, în centrul cultural Mihai Eminescu din Parcul Național și în Parcul Național care se află în proximitatea Arenei Naționale să se stabilească zonele de vizionare și fan-zonele pentru EURO 2020.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Culea Marian Orlando, vă rog!

Domnul Consilier Culea Marian Orlando

Asta vroiam să spun că proiectul nu este inițiat de sectorul 2, este un proiect al Primăriei Municipiului București, vroiam să-l corectez pe colegul Cristi Olteanu, probabil a fost greșit informat. Exact, se amenajează teritoriul, niciun fel de problemă. Dacă ar face sectorul 2 ceva ar rămâne la ei, dar acolo nu se face nimic.

Doamna Director Mariana Perșunaru - Direcția Patrimoniu

Și aș vrea să vă precizez doar faptul că acest centru are nevoie de reabilitare.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc, doamna director! Am să-i dau cuvântul domnului

consilier general Ciprian Ciucu, după care domnul Marius Coajă, vă rog să veniti în fată.

J    J

Domnul Consilier Ciprian Ciucu

E foarte haioasă această încercare de a justifica Campionatul European, dar adevărul este că acolo sunt niște scopuri mai omenești, sunt

niște afaceri care vor să continue & asa iȚiakdeparte. Ideea este că tocmai


/r - ' s 'o a R jC


.    /w

Primăria sectorului 2 a început să facă investiții acolo, adică ce a spus acum doamna director, probabil că nu cunoaște situația de acolo, ele sunt în curs aceste investiții, da, adică e clar care este scopul, mie imi e clar și am să vă spun eu în privat, nu spun la microfon să nu rămână pe bandă. 6 să vă zic exact ceea ce dorește luarea acestui parc de la Primăria sectorului 2 la PMB.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Marius Coajă, vă rog!

Domnul Marius Coajă

Așa cum v-a spus colega mai devreme avem o obligație pe care neam asumat-o cu toții, în primul rând dumneavoastră ca și consilieri atunci când am decis ca Arena Națională să fie gazdă pentru campionatul european. Obligația noastră este să creăm aceste fan-zone-uri și să avem cât mai multe spații pentru cei care vin la campionatul european. De ce s-a ales zona de acolo? într-adevăr Primăria sectorului 2 îsi dorește, nu a investit, își dorește să investească, dar cum bine știți primăriile de sector încep anumite lucruri și vin să ne ceară bani pentru că nu au suficiente fonduri. în momentul ăsta, noi, Primăria Capitalei vrem să luăm acest teren și tot ce este acolo să investim, să facem noi investiția pe banii noștri, ulterior să treacă la sectorul 2 înapoi iar noi doar această perioadă cât va fi campionatul european să-l oprim în administrarea noastră.

Legat de întrebarea dumneavoastră de ce vrem să-l luăm de pe acum până în 2020, este simplu, ca să putem să investim acolo trebuie să facem un studiu de fezabilitate, facem o documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, să venim în fața dumneavoastră să ne votăm indicatorii tehnico-economici și apoi să facem investiția.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc, domnule Marius Coajă!

Domnul consilier general Lucian lliescu.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Mulțumesc mult, domnule președine! Această hotărâre inițiată astăzi de către noi prin preluarea în administrare a Centrului Cultural Mihai Eminescu sau a bazei de acolo nu este un lucru rău și vă și spun de ce -acest centru din cadrul Parcului Național, ani de zile a fost folosit numai pentru chermeze, neinvestindu-se niciun ban acolo, probabil că și astăzi se fac ac(eteași_lucruri, întâlniri, întâlniri, întâiriir+^kriumai întâlniri, petreceri și


fin

numai petreceri . Eu cred că până astăzi era de datoria Consiliului Local al sectorului 2 să investească bani într-un centru cultural, iar ceea ce facem noi azi este o reparație. Eu nici nu știu dacă ar merita ca acest, locația acestui centru să mai fie dată în 2020 si eu nu cred că, ca si motivație ar trebui să venim că organizăm în 2020 campionatul sau trei meciuri ale campionatului european de fotbal, pur și simplu acea locație este păcat , se află în interiorul celui mai mare parc din București, ar trebui să fie modernizată la standarde europene și să fie redată cu adevărat cetățenilor Municipiului București, implicit locuitorilor din sectorul 2 . Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel -

Mulțumesc, domnule Lucian lliescu!

Domnul consilier general Tudor lonescu.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Mulțumesc, domnule președine de ședință! în completarea celor spuse de colegul meu Lucian lliescu, acest centru nu face deloc onoare poetului Mihai Eminescu a cărui denumire o poartă locația și îl poartă centrul, deși am auzit de la domnul Coajă.... mai devreme că vrem să investim și după aceea să îl redăm Consiliului Local sector 2. îmi pare rău să nu fiu deloc de acord cu acest lucru întrucât și-au dovedit ineficiența până acum. A fost o... haideți să spunem că există multe semne de întrebare cu privință la obiectivul și ce s-a întâmplat acolo, dar permiteți-mi să pun sub cel mai mare semn al întrebării interesul public și pentru cetățenii fie ai sectorului 2, fie al întreg Bucureștiului care veneau la meciurile și vin la meciurile desfășurate pe Arena Națională și acolo au fost .... am dreptul să suspicionez faptul că au existat alte interese și în acest sens dacă luăm, dacă investim în mod absolut justificat acei bani eu îmi doresc ca această locație și această investiție să rămână în gestiunea Consiliului General al Municipiului București. Mulțumesc.

J    5

Domnul Președinte de ședință Catană Claudiu Daniel Mulțumesc și eu. Domnul consilier Cătălin Deaconescu, ultima

intervenție, vă rog.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte. Am să vă citez dintr-o adresă

transmisă de ADP sector 2, în urmă cu vreo acum vreo două luni către Primăria capitalei, referitor la investițiile în derulare pe terenul respectiv și anume, gard Parc național latura din B-dul Basarabia, investiție în derulare, firme luminoase parc național, investiție în derulare, amenajare parc național, tiroliene, elaborare SF, reabilitarea alei, reabilitare iluminat și sistem de contorizare, investiție în derulare, aplicare tartan, în locații de

joacă investiție în derulare, montare căsuțe de lemn și .....6 mp și 15 mp,

investiție în derulare. Deci, sunt investiții acolo, nu asa cum am fost astăzi informați că nu s-au făcut investiții. Mulțumesc.

j    _____7    7____

Domnul Președinte de ședință Catană Claudiu Daniel

Da. Mulțumesc frumos.

»

Haideți să supunem votului acest proiect de hotărâre, privind preluarea din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București, a Centrului Cultural „Mihai Eminescu” și a Parcului Național în vederea amenajării unor spații de vizionare și fan-zone pentru UEFA EURO 2020.

Suntem în procedură de vot. Am rugămintea la dumneavoastră să

votati.

Proiectul cu numărul 40 a fost respins, cu 30 de voturi pentru, 9 abțineri, 8 voturi împotrivă.

Trecem la punctul cu numărul 41, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de punere în aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, prin licitație publică cu strigare.

Domnul consilier general Matei Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc. Rămăsese întrebarea din Comisia de Patrimoniu. Despre, câte asemenea spații este vorba și ce procentaj reprezintă aceste spații din totalul imobilelor respective? Adică în ce măsură mai este municipalitatea proprietar în clădirile în care se află aceste spații? Mulțumesc.

I


Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Da, referitor la spații eu am o întrebare mai specifică, dar Policlinica Titan este vizată de această hotărâre. Acolo este o clădire cu risc seismic, în care s-au vândut cabinete către medici în mod iresponsabil de către Primăria Municipiului București.

Domnul Președinte de ședință Catană Claudiu Daniel

Da, mulțumesc frumos. Am să o invit pe doamna Teodora Stoian,

șef serviciu, concesionări în cadrul Primăriei Municipiului București, pentru a aduce lămuriri, la proiectul de hotărâre cu numărul 41.

Doamna Teodora Stoian - Sef Serviciu Concesionări Buna ziua. Cu privire la prima întrebare procentul ....câte spații medicale urmează a fi scoase la licitație. Spașiile respective sunt situate în imobile care deja au făcut obiectul vînzării și au mai rămas un procent de pănă în 10% în imobilul respectiv. Va fi pusă dumneavoastră spre dezbatere și aprobare la următoarea ședință. Procentul pe care îl deține municipiul București in aceste imobile este foarte mic. Prin urmare nu se justifică ce cheltuieli urmează să facă Primăria. Vorbim de cheltuieli de întreținere, primăria plătește utilitățile pentru aceste spații, discutăm despre câte un cabinet, maxim două, într-un imobil cu 50, 40 de spații medicale care deja sunt vândute. Deci, primăria are un procent foarte mic în imobilele respective. Despre acele situații discutăm. în prezent Primăria are încheiate un număr de 800 de contracte de concesionare, au fost vândute 300 de spații, de cabinet medicale. Spațiile la care se face referire sunt situate în imobile care deja au intrat pe procedură de vânzare. La momentul la care vom supune aprobării lista la fiecare poziție vă vom și spune cât la sută din imobilul respectiv primăria mai deține, ca să fie situația foarte clară și să vă faceți un punct de vedere. Cu privire la Policlinica Titan, aceasta este vândută în anul 2013 -2014. Dintr-un număr de 100 de cabinete, până în prezent au fost vândute 68 de cabinete, în procedură de vânzare mai sunt 20 de cabinete și 20 de medici care doresc consolidarea acestui imobil. Fac precizarea că acești medici care doresc să cumpere ne-au notificat, deci vor foarte mulți să își cumpere aceste spații. Deci, conform legii noi trebuie să punem în aplicare această hotărâre, această Ordonanță. Listele au fost aprobate în cadrul acestui Consiliu General, de-a lungul timpului, deci nu li s-a impus, deci dorința dumnealor a fost să se privatizeze și să își cumpere aceste spații medicale.
Mulțumim frumos pentru lămuriri, doamna Stoian. Domnul Stroe

doriți să întrebați ceva?

> »

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

La Policlinica Titan ....Completarea este că avem o expertiză seismică din anii 90 la care este încadrată la risc seismic . Este pericol public. în mod normal acel imobil ar trebui închis pentru activități publice și acolo intră în fiecare zi sute sau mii de oameni, pacienți.

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Am înțeles.

J

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Și Primăria în loc să consolideze acea clădire, a privatizat cabinetele medicale, ceea ce este iresponsabil, ce a făcut în 2013.

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

întrebarea dumneavoastră...

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Și sper ca aceasta.... să nu continue vânzarea și să înceapă consolidarea acelei clădiri.

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Da, am înțeles. Haideți vă rog să faceți puțină liniște. Doamna Stoian dacă considerați că trebuie să mai interveniți, foarte pe scurt, vă rog.

Nu? Mulțumesc frumos.

»

Vă supun la vot proiectul de hotărâre cu numărul 41, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de punere în aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, prin licitație publică cu strigare.

Proiectul cu numărul 41 a fost aprobat, cu 45 de voturi pentru, 0

abtinei


J


Proiectul cu numărul 42, proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de Asociere încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "OMENIA” București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 639/13.12.2017.

Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect de hotărâre, vă supun votului dumneavoastră.

Proiectul cu numărul 42 a fost aprobat, cu 43 de voturi pentru, 2 abțineri, 1 vot împotrivă.

Trecem mai departe la proiectul cu numărul 43, proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea cu Asociația Diaconia - Filiala sector 6, în vederea derulării proiectului "Masa Bucuriei pe roți”.

Vă supun votului dumneavoastră proiectul cu numărul 43.

Proiectul cu numărul 43 a fost aprobat, cu 47 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre cu numărul 44, proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 492/31.10.2017 privind acordarea unui ajutor social comunitar pentru familia monoparentală.

Dacă nu sunt intervenții pe acest subiect, supun votului dumneavoastră proiectul cu numărul 44.

Proiectul cu numărul 44 a fost aprobat, cu 47 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă.

Trecem la proiectul de hotărâre cu numărul 45, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Șoseaua Dobroiești nr. 37-39, sectorul 2, București.

Dacă nu sunt intervenții pe acest subiect, supun votului dumneavoastră proiectul cu numărul 45.

Proiectul cu numărul 45 a fost aprobat, cu 29 de voturi pentru, 3 abțineri, 15 voturi împotrivă.

Trecem la punctul 46, proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - str. Gheorghe lonescu Sisești nr. 4 - 6 și nr. 6 sectorul 1, București.

Vă supun votului dumneavoastră proiectul cu numărul 46.

(fSf&îectul cu numărul 46 a fost aprobat, cu 35 de voturi pentru, t abținere, WVdturi împotrivă..

Trecem la punctul 47, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Vânători, nr. 25, sectorul 5, București

Vă supun votului dumneavoastră proiectul cu numărul 47.

Proiectul cu numărul 47 a fost aprobat, cu 39 de voturi pentru, 6 abțineri, 0 voturi împotrivă.

Trecem la punctul 48, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Madrigalului nr. 30, sector 1.

Doamna consilier general Roxana Wring.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Foarte scurt astăzi, pentru că văd că sunteți foarte obosiți. Vom vota, împotrivă și vă dau doar două motive. Unul, este o zonă de case mici și se propune p+2+3 retras și se dublează POT-ul, adică cât este permisă ocuparea terenului, de la 20-45%. Voi vota împotrivă. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Domnul consilier Pavel Marius și de asemenea am să îl invit pe domnul arhitect șef Dumitrașcu să aducă lămuriri suplimentare pe acest proiect de hotărâre. Domnul consilier general Pavel... domnul Pavel aveți cuvîntul.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

în jurul acestui imobil de p+2, p+3, mai sunt alte imobile de p+2, poate greșesc? Am spus case mici.

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel-Claudiu

Am înțeles. Mulțumesc frumos domnule consilier. Domnule arhitect șef avem rugămintea să ne spuneți punctul dumneavoastră de vedere pe acest proiect de hotărâre.

Domnul Arhitect sef Dumitrașcu Ștefan

Din păcate de fiecare dată au avut aceste obiecțiuni, unele întemeiate, altele mai puțin, că un imobil de p+2 este situat într-o zonă de case mici. Case mici înseamnă probabil parter sau ceva de tipul acesta, sau parter casă de paiantă, cum spune domnul consilier. P+2 nu este o casă

uriașă. Parter și două niveluri este o casă mică în continuare definită conform^Regulamentului local de urbani    cu regim de66înălțime mediu sunt cele de la 3 la 5 etaje și continuă cu construcții înalte și foarte înalte. într-adevăr, în momentul de față, în momentul în care aceste construcții, de parter și două etaje sunt inserate într-un mediu construit existent de parte și de parter și un etaj, singura, dar singura chestiune care poate genera o disfuncționalitate în zonă funcțiunea de locuințe colective într-o zonă de locuințe individuale, respectiv apariția unor așa zise bloculețe, care dacă sunt dezvoltate 20 de apartamente aduc 20 de mașini, dacă nu chiar 22 de mașini, conform Hotărârii de Guvern nr. 66. Pe strada Madrigalului... puțin probabil a se întâmpla, iar apariția imobilului de parter și de două niveluri este în concordantă cu situația existentă în zonă, presupunând o dezvoltare la limita minimală a acestui cartier. Vă mulțumesc. Dacă am reușit să vă lămuresc.

>    J

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel-Claudiu

Domnule viceprimar, două secunde vă rog.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Când suntem în comisia de urbanism, eu aș aprecia dacă dumneavoastră ați veni, să ne explicați aceste lucruri.

Domnul Arhitect sef Dumitrascu Ștefan

Am înțeles.

J

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Pentru că eu am menționat înălțimea numai ca de obicei colegii mei nu au răbdare să asculte. Eu am alte motive.

Domnul Arhitect sef Dumitrascu Ștefan

Am înțeles, îmi cer scuze, voi participa, nu am fost în țară la...

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

E vorba de o analiză a peisajului, lucrurile acestea nu apar nicăieri. Motivul acesta o să votăm împotriva tuturor pentru că noi avem niște planșe...

Domnul Arhitect sef Dumitrascu Ștefan

Am înțeles.

)


ul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

esc frumos, doamnă.

Domnul Arhitect sef Dumitrascu Ștefan

Imi cer mii de scuze nu am fost în tară, când a avut loc ultima

J    7

ședință. Promit că la celelalte voi fi si mulțumesc pentru înțelegere.

»    J    »    >    I    >

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Domnul viceprimar Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnule arhitect șef eu mă tot chinui să înțeleg fenomenul acesta din 2008, pentru că sunt mai veteran pe aici. Domnule, dar cum se face că tot ce spune o parte a sălii.... m-ați înțeles? După ce îl votăm și noi spunem că este legal instanța vine și spune că într-adevăr domnule era ilegal.

Adică, pentru mine.....deci vine și îmi desființează.....eu am garanții că de

la dumneavoastră, că erați dumneavoastră, că era Bold, nu contează. Manea, hoțomanul, care era. Vine doamna Wring, gură de aur și spune că așa e. Trece un an de zile și anulează instanța PUZ-ul. Cine are dreptate acum? Eu, doamna Wring sau dumneavoastră? Răspundeți-mi și mie la chestia asta.

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Domnule viceprimar, rugămintea e strict pe acest proiect dacă...

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnule, pe mine nu mă cenzurezi, că pe proiectul acesta e. Eu asta vreau să înțeleg.

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu Vă mulțumesc mult. Domnule arhitect sef, vă mulțumim frumos

pentru lămuriri.

Domnul arhitect sef Dumitrascu Ștefan

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Dacă mai avem nevoie de alte lămuriri avem să vă invităm.

Vă supun la vot proiectul cu numărul 48, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Madrigalului nr. 30, sector At"

Proiectul de hotărâre cu numărul 48 a fost aprobat, cu 28 de voturi pentru, 3 abțineri, 11 voturi împotrivă.

Trecem la punctul 49, Proiect de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal (PUZ) str. General Constantin Budișteanu nr. 7, sector 1, București.

Doamna Wring.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Domnule președinte de ședință, nu îl mai chemați pe domnul, nu îl mai deranjați pe domnul Dumitrașcu să vină de fiecare dată pentru că eu voi lua cuvântul la toate...

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Bine că ne-ați anunțat pentru că nu am știut.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Eu, de aceea l-am rugat pe domnul Dumitrașcu să vină în comisia de urbanism. Noi nu ne vom schimba voturile. Deci, aici vom vota abținere pentru că ...

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Aveți o întrebare pe domnul arhitect șef?

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Nu. Pentru că...

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

O.K.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Eu, în continuare vreau să îmi justific votul. Știu că Ordonanța 100 a fost anulată de Guvernul condus de domnul Dragnea, dar mie mi s-a părut o măsură justificată. Eu vreau să justific de ce aici ne abținem. Ne abținem pentru că în realitate avem foarte puțină informație. E o zonă protejată, foarte valoroasă și nouă nu ni se arată de fapt cum va arăta următorul imobil.... este vorba de o parcelă... de o derogare de la regulamentul zonei și nu vreau să votez un proiect de hotărâre să mă trezesc după aceea că alt borcan de sticlă așa cum zonele protejate ale t deja pline și aici și doamna prippiar^eneral ar fi de acord cu mine pentru că văd că vrea să promoveze din punct de vedere Bucureștiul și Bucureștiul asta va promova patrimoniul deci ne vom abține.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am înțeles deci nu aveți nicio întrebare, nu aveți nevoie de lămuriri

suplimentare, pur și simplu vă abțineți la vot.

Vă supun votului proiectul de hotărâre cu nr. 49, proiect de

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. General Constantin Budisteanu nr. 7, sector 1, București.

Proiectul cu nr, 49 a fost aprobat, cu 29 de voturi pentru, 13 abțineri, 0 voturi împotrivă.

Proiectul cu nr. 50 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - str. Berzei nr. 42 - Sector 1.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Aici s-ar putea să aibă dreptate domnul Bădulescu s-ar putea să aibă o problemă de legalitate pentru că pe parcelă figurează un monument istoric, nu știu cât de valoros este dar este clasat, legea e lege ți în avizul de cultură nu este menționată declasarea plus uitându-mă la volumetrie este mult dimensionată pentru zonă deci aici votăm nu. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Bun.

Vă supun votului proiectul de hotărâre cu nr. 50, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - str. Berzei nr. 42 -Sector 1.

Cu 29 de voturi pentru, 2 abțineri, 13 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Proiectul cu nr. 51 - proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Str. Izbiceni nr. 102 Sectorul 1, București.

7    9

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președintele, nu știu cum s-a făcut predarea primirea între dumneavoastră și anteriorul președinte dar știu că este un grup de cetățeni care au desenat un reprezentant să fie aici prezent si să se

Domnule consilier general la mine nu a ajuns niciun document prin care, nu a ajuns niciun document prin care am fost înștiințat că s-a scris la

cuvânt vreun cetățean.

»

Am să îl invit totuși din nou pe domnul arhitect șef Dumitrașcu pentru a aduce orice fel de lămurire suplimentară pe acest proiect de hotărâre între timp am să îi dau cuvântul și domnului consilier general Culea Marian Orlando.

Nu a nu a ajuns apărut nimic la mine cum că cineva ar fi înscris la cuvânt.

Domnul Consilier Culea Marian Orlando

Pentru colegul nostru Cătălin Deaconescu țin să precizez că predarea primirea am făcut-o la pauză când am desfăcut o sticlă de șampanie dar nu erați în zonă și vreau să văd spun că lista cu toți doritorii de a participa la ședința a fost trimisă către Poliția Locală, am permis accesul tuturor, cei care au dorit să ia cuvântul au fost invitați la comisii.

J

Altă întrebare domnule Deaconescu.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Deci concluzia este atâta timp cât nu a fost invitat la comisie nu poate să ia cuvântul în consiliul general conform Regulamentului Consiliului, conform Regulamentului de funcționare a Consiliului General.

Citiți Regulamentul domnule Deaconescu.

Domnul arhitect șef am rugămintea la dumneavoastră la proiectul de hotărâre cu numărul 51 strada Izbiceni nr. 102 să spuneți punctul dumneavoastră de vedere, să afle cetățeni în sală care au dorit să ia cuvântul pe acest proiect dar din păcate nu au respectat pașii procedurali și nu a ajuns la mine această informație.

Domnul Arhitect sef Dumitrașcu Ștefan

Am fost informat la începutul ședinței de prezența în sală a domnului avocat care reprezintă grupul de opt cetățeni de pe strada Izbiceni care se opun acestui proiect, au parcurs procedura, s-a parcurs procedura de consultare publică la care ... publică. Scuze am alergat puțin pe scări la care direcția a dat răspuns.

Proiectul a fost redactat și întocmit pentru prezentare în plenul Consiliului General respectându-se toate prevederile legale aici Consiliul votează evide^ca de obicei oportunitatea acestui proiect este vorba de o care vecinii sunt parter plus două niveluri, tot locuințe individuale iar inserția este de locuințe colective cu 16 apartamente.

locuință colectivăSingura chestiune care ar viza să zicem deranjul și disconfortul celor opt vecini de pe o stradă întreagă numai opt vecini care contestă acest proiect ar fi parcarea autoturismelor pe stradă.

Proiectul de hotărâre PUZ prevede obligativitatea parcării acestora autoturisme în subsol și precum i-am garantat și domnului avocat această lucrare va fi urmărită inclusiv de către Primăria Sectorului 1 pe bază de adresă notificare foarte clară făcută de către Primăria Municipală către Direcția de Urbanism a Sectorului 1 pentru a se încadra în mod absolut strict în prevederile acestui PUZ nu cu autorizații de modificare de temă pe parcursul execuției nu cu autorizații de supraetajare o singură dată cu un singur nivel nu cu invenții care duc construcțiile aprobate de către dumneavoastră de la parter și două niveluri la construcții de parter și 5 niveluri. Acest lucru nu se va mai întâmpla.

Vă mulțumesc!

J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc domnul arhitect șef pentru lămuriri.

Domnul Culea Marian Orlando.

Domnul Consilier Culea Marian Orlando

Scurt pentru colegul Deaconescu care înțeleg că e în spatele sălii.

Articolul 50, domnule consilier general, pentru liniștea dumneavoastră și considerați că este consultanță juridică o să vă trimit factura pentru treaba asta.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos, supun votului dumneavoastră...

Doamna Wring mai doriți să interveniți pe acest proiect?

Suntem în procedură de vot, vă rog votați proiectul de hotărâre cu

numărul 51, s-au adus toate lămuririle necesare, știm punctul dumneavoastră de vedere, vă mulțumim.


Proiectul cu nr. 52 - proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1C, Bd. Basarabia nr. 246, Bd. Basarabia nr. 250 Sectorul 3, București.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

In primul rând la proiectul anterior noi am votat nu și anume Izbiceni 102 pentru că noi ținem cont de ceea ce ne spun cetățenii în plus este un proiect din punct de vedere urbanistic absolut dezastruos. Trec la proiectul actual observ că sunt mai multe proiecte din sectorul 3, toate sunt până la sfârșit nu știu am așa o bănuială, colegii mei de la PSD-ALDE vor vota pentru, nu se vor mai abține cum fac de obicei ți votează de abia în alte ședințe.

J    J

Bun, noi ne vom abține și de data asta nu o să mă leg de înălțime, că nu este .. da, lucruri mai sofisticate, o să vă spun de ce. Pentru că avem de a face cu un proiect care apare într-o zonă destructurată și în loc să o organizeze nu face decât să accentueze defragmentarea și haosul. Este un supermarket trântit hodoronc tronc, practic este o parcelă. Zero spațiu public, zero valoare pentru oraș, zero valoare pentru cetățeni. Vom vota împotrivă.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă supun votului proiectul de hotărâre cu nr. 52, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Pian Urbanistic Zonal (PUZ) - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1C, Bd. Basarabia nr. 246, Bd. Basarabia nr. 250 Sectorul 3, București.

Proiectul cu nr. 52 a fost adoptat, cu 28 de voturi pentru, 2 abțineri, 6 voturi împotrivă.

Proiectul cu nr. 53 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Șoseaua Dudești - Pantelimon nr. 42 Loturile 4, 5, 6, 7, 8, 9/2, 10, 12,14/1,16/2,17,18,19, 20/2/2, 22, 23, 24, și 25 Sector 3, București.

Doamna Wring, mai scurt vă rog că știm....

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Dar să știți că este foarte util pentru că mai încolo ... deci acest proiect aici nici domnul Dumitrașcu nu mă poate convinge altfel, este vorba de o zonă de căsuțe; de case, iar aici se trântesc așa printre aceste case un proiect de POTxcare sunt într-adevăr locuințe colective de dimensiuni pentru București relativ mari. Nu există spații publice, nu există echipamente edilitare și membrii comisiei tehnice cereau la un moment dat dar probabil că colegii mei vor vota pentru că oricum este vorba de sectorul 3 iar domnul Dumitrașcu a fost într-adevăr arhitect șef la sectorul 3., probabil că dânsul a propus acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos, mai aveți pe alte intervenții doamna Wring?

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

La toate PUZ-urile, la asta am terminat, votăm nu.

Mersi.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Nici nu mi-am imaginat...

Vă supun votului proiectul de hotărâre cu nr. 53 ... haideți domnul arhitect șef, suntem în procedură de vot dar în timp ce votăm să îi răspundeți doamnei Wring.

Domnul Arhitect sef Dumitrașcu Ștefan

Dacă îmi permiteți, evident douăzeci de ani și trei luni am activat ca arhitect șef al sectorului 3, iar zona Dudești - Pantelimon este compusă din aceste case mici, la nivel parter realizate din paiantă, un material de construcție tradițional în metropola europeană bucureșteană, este realizat după cum știți din amestecul de balegă cu paie și cu var.

Tehnic vorbind P+11 este pe un bulevard respectiv această șosea importantă dotată perfect cu utilități iar spații publice pentru aceste dezvoltării de 11 niveluri sunt prevăzute dar nu la nivelul proiectului PUZ.

Spațiile publice pentru acest timp de ansamblu, școli, grădinițe, se vor realiza tot în incintă pentru că nimeni nu îți va permite sau nu își va dori să își trimită copilul la o grădiniță la doi km distanță. Există la această oră două ansambluri de P+10 niveluri executate pe șoseaua Dudești - Pantelimon vis-a-vis de Cora și funcționează perfect. Este limita zonei dezvoltate urban a sectorului 3, este practic la limita cartierului 23 august, un sat introdus în București cu forța, la fel ca Berceniul, la fel ca multe alte dezvoltări de tip rural, încercăm ca să le ridicăm la standardul, unei capitale normale și nu e faptul că sunt în sectorul 3 și chiar mă bucur că investitorii vin în sectorul 3Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim, domnule arhitect sef.

Vă rog, colegii care nu au votat să își exercite votul, suntem în procedură de vot.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Șoseaua Dudești - Pantelimon nr. 42 Loturile 4, 5, 6, 7, 8, 9/2, 10,12,14/1,16/2,17,18,19, 20/2/2, 22, 23, 24, și 25 Sector 3, București.

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 9 voturi împotrivă, proiectul cu nr. 53 a fost aprobat.

Proiectul cu nr. 54 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Gherghiței nr. 5-7, Intr. Gherghiței nr. 5A, Str. Fabrica de Gheață nr. 15, sector 2.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Am citit ce s-a spus în Comisia tehnică de urbanism și aici nu respectă recomandările Comisiei pentru că spunea că trebuie să se arate care este relația cu lacul, Lacul Plumbuita, o zonă frumoasă verde si acest supermarket taie relația cu lacul pentru că creează o zonă... vorbesc de PUZ-ul Gherghița.....

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Nu mai intrați în dialog cu colegii, vă expuneți punctul de vedere.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Sigur, vom vota împotrivă pentru că nu vedem cum este realizată această relație cu lacul, asa cum a recomandat Comisia tehnică.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă supun votului proiectul cu nr. 53, proiectul cu nr. 54 îmi cer scuze.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Gherghiței nr. 5-7, Intr. Gherghiței nr. 5A, Str. Fabrica de Gheață nr. 15, sector 2.

Proiectul cu nr. 54 a fost aprobat cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 9 voturi împotrivă.


Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Vă mulțumesc.

>

Și aici vom vota nu, motivul e același ca la toate PUZ-urile, faptul că domnul Dumitrașcu spune că vor fi spații publice ele dacă nu sunt prevăzute de la început și dacă investitorul nu lasă un teren ele nu se mai pot construi, ele trebuie să apară la început.

în acest sens noi am depus un proiect de hotărâre dar deocamdată văd că DATJ-ul nu l-a pus în dezbatere publică. Vom vota nu.

Mulțumesc!

»

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă supun votului proiectul cu nr. 55, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Victor Brauner nr. 40M -40L, sector 3.

Proiectul cu nr. 55 a fost aprobat cu 29 de voturi pentru, 2 abțineri, 10 voturi împotrivă.

Proiectul cu nr. 56 - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Victor Brauner nr. 42 - Bd. Theodor Pallady nr. 309, sector 3.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Aici chiar si domul Petre Năstase care este în Comisia tehnică de

)

urbanism a spus că un CUT de 3,5 pentru locuire depășește cu mult ceea ce înseamnă calitate a locuirii dânsul spune a chiar de 3. CUT este coeficientul de utilizare a trenului, deci aici se vor construi niște apartamente așa de mici încât în scurt timp nu o să mai vrea nimeni să locuiască acolo. Vom vota nu.

Mulțumesc!

J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc!

1

Supun votului proiectul cu nr. 56, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Victor Brauner nr. 42 -Bd. Theodor Pallady nr. 309, sector 3.

Proiectul cu nr. 56 a fost aprobat, cu 29 de voturi pentru, 2 abțineri, 10 voturi împotrivă.

Proiectul cu nr. 57 - proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciuluipublic de interes local a serviciilor de construire, modernizare^j-eparare și întreținer viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora, din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.


Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Vă mulțumesc domnule președinte, vorbim deja despre celebrele companii municipale care ... cărora vreți să le delegații serviciile acestora cu tot cu patrimoniu. Vă atrag atenția că este încadrat greșit în proiectul de hotărâre la alineatul 42, 45 mă scuzați alineatul 42 alineatul 2, dumneavoastră fiind de părere că este suficientă trecerea acestor proiecte cu vot de majoritate simplă 50%+1, noi știind de fapt că ar fi corect la art. 45 alin. 3 unde este nevoie foarte clar de vot cu majoritate calificată, dacă le veți trece ilegal evident ne vom adresa instanței, colegul meu Cătălin Deaconescu a pregătit deja și demarăm procedura prealabilă pentru a ataca în Contencios administrativ acest fapt.

Mulțumesc!

J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc!

I

Doamna Roxana Wring.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Da și eu vreau să atrag atenția că sunt greșit încadrate proiectele de delegare a serviciului public, ele sunt proiecte de patrimoniu pentru că se trece din administrarea Consiliului General în administrarea societăților comerciale ....de patrimoniu, deci, el trebuie încadrat pe articolul 45, alineatul 3, dar presupun că primăria deja știe acest lucru și a făcut-o intenționat. Ne poate răspunde cineva? Doamna Brod? Cum justificați? Aș vrea o justificare a acestei încadrări........pentru că se.....

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Doamna Wring......eu vă spun cine vă răspunde, nu spuneți

dumneavoastră.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Păi spuneți dumneavoastră.


Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

II rog pe domnul director al direcției juridice din cadrul Primăriei

Municipiului București, domnul Adrian lordache să vă lămurească din punct de vedere juridic și din punct de vedere al legalității pe acest proiect de hotărâre.

Domnul Adrian lordache - Director executiv Direcția Juridic

Bună ziua domnilor consilieri generali, domnule președinte, referitor la încadrarea la 45 cu 2 sau 45 cu 3, dacă observați în proiectele de hotărâri nu se vorbește de... nici de drept de administrare, nici de drept de concesionare, nici de drept de folosință, cele trei drepturi de proprietate corelative dreptului de proprietate publică, conform articolului 688 Cod Civil, în consecință, se deleagă niște servicii... bunurile asupra cărora se vor presta aceste servicii, nu se vor transmite nici în administrare, nici în folosință gratuită și nici în concesionare aceste bunuri, nefiind vorba de transfer de patrimoniu, nu este necesar vot de două treimi. Mulțumesc. Nu... Codul Civil este scris acum câțiva ani, doamnă. Diferența dintre martie și acum, vedeți că avem și tarifele aprobate, ca urmare a hotărârii anterioare aprobate în ședința de consiliu.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul consilier general Cătălin Deaconescu. Rămâneți, domnule director, vă rugăm.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori din partea inițiatorilor și sigur nu e domnul lordache inițiator aici, aș dori o lămurire. De ce hotărârea în privința acestui serviciu, a delegării acestui serviciu din martie nu a fost pusă în aplicare, până în acest moment? Termenul din hotărâre era 1 iunie, pentru semnarea contractului de delegare. De ce nu a fost semnat contractual și de ce se dă un nou termen la... dacă nu mă înșel, la 1 octombrie? La 30 octombrie, anul curent. în același timp vă atrag atenția că aceste companii funcționeză unele dintre ele de un an și jumătate, că peste 2,2 miliarde de lei au fost aduse aport de capital către aceste companii. Deci, practice fiecare bucureștean a plătit pănă acum 270 de euro pentru ca aceste companii să funcționeze. Ele încă nu au contracte de delegare de serviciu.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

MulturrHm, pentru întrebare. DomnuLdtfeotor lordache, vă rog.

Domnul Adrian lordache - Director executiv Direcția Juridic Dacă pot spune ....observați că hotărârile actuale cuprind și tarifele,

modalitatea de calcul a terifelor a fost aprobată în ședința de consiliu de data trecută. Aceasta este diferența.

J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim frumos.

»

Vă supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 57,

proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local a serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora, din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Proiectul de hotărâre cu numărul 57 a fost aprobat, cu 30 de voturi pentru, 0 abțineri, 13 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre cu numărul 58, proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local pentru parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală Parking București S.A.

Domnul consilier general Stroe.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Două întrebări aici. Ce tarife va practica această companie? Au fost aprobate două hotărâri privind tarifele și mă interesează până la urmă ce tarife va aplica Compania de Parching, dacă poate să răspundă cineva și doi această hotărâre prevede o redevență care va fi plătită de Compania Parking către Primăria București, redevență se plătește pentru niște bunuri pe care le folosește.... Deci, cum puteți pretinde că nu are nu e de patrimoniu dar plătește o redevență? Cea de la juridic de asemenea să ne lămurească cum se plătește redevență?

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Pentru ce emite redeventă? Pentru că susțineți că nu se dă în

J    J    1

administrare, nu se dau locurile de parcare în administrarea acestei companii.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Domnul viceprimar Bădulescu Aurelian. Vă rog să faceți liniște.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Am înțeles. Deci, întrebarea .... păi... vrea să-i răspund sau nu?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog să faceți liniște. Domnul viceprimar, vă rugăm.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Am discutat de șapte sute de ori care este rolul acestor companii și ce stă la baza lor...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnule viceprimar, haideți, vă rog să spuneți ceea ce...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Haideți domnule viceprimar să ne răspundeți... Am să am îl rog pe

domnul director al Direcției Juridice, Adrian lordache să facă precizări pe acest proiect de hotărâre. Să vină din nou în fața. Domnul lordache.

Domnul Adrian lordache - Director executiv Direcția Juridic Referitor la acel termen, redevență, să știți cum este, obligatoriu sau

strict legat de o concesionare. E vorba de întoarcerea unei cote din banii încasați ca urmare a prestării serviciului de parcare. Deci, nu e vorba că am concesionat un spațiu public , societății comerciale. Aceasta voiam să vă spun. întoarcerea unei cote, din banii care se încasează ca urmare a

prestării activității.........și toate celelalte. Redevență vă mai spun încă

odată, nu este strict legată de cuvântul concesiune. Nu....prestează serviciul. Prestează un serviciu pe care îl presta înainte Administrația Străzilor. Aceasta este toată diferența. Cum Administrația Străzilor întoarce o parte de bani către municipalitate, cum toate celelalte servicii, instituții publice întorc din banii produși către municipalitate, așa se întâmplă și cu această societâte.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumim frumos pentru precizări, domnule director. Domnule viceprimar, doriți să luați cuvântul?

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Explicăm încă odată. Deci, haideți să lămurim lucrurile. Parte din veniturile, banii care ajung în bugetul nostru sunt ca urmare a veniturilor pe care le realizează astăzi unii, pe viitor, aceste companii. Este normal să îi dau să lucreze numere și pentru mine în schimbul unor venituri, plăți pe care mie mi le transferă ca venituri. Proprietatea rămâne a municipiului, nu este schimbată niciodată, rămâne aceeași numai că eficientizăm ce? De exemplu, pe statutul actual al celor care sunt angajați nu pot să țin decât pentru până la ora 16:00, dumneavoastră știați că noi tăiem bilete în București, de parcare doar până la ora 16:00? Bun....Și vi se pare normal să tai până la ora 16.00? Nu. Ca să pot să pot să fac dinamizez cu aceste companii, cu acest program de lucru și cu investiții pe care să le aducem acolo. Nu numai din banii municipalității dar și din alte surse, despre asta vorbim. Nu e nicio amestecătură. Lucrurile sunt atât de clare. Nu vrem să depășim bariera aceasta.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim, domnule viceprimar.

Am să vă supun votului dumneavoastră proiectul cu numărul 58,

proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local pentru parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală Parking București

S.A.,


Proiectul de hotărâre cu numărul 58 a fost aprobat, cu 30 de voturi pentru, 0 abțineri, 12 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre cu numărul 59, proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciilor privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în municipiul București către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.    . /.


Proiectul de hotărâre cu numărul 59 a fost aprobat, cu 29 de voturi pentru, 0 abțineri, 15 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre cu numărul 60, proiect de hotărâre privind delegarea serviciu public de interes local privind activitățile de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din municipiul București, către Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.

Vă supun votului dumneavoastră proiectul cu numărul 60. Aveați înscriere la cuvânt? Nu a apărut nimic. Suntem deja în procedură de vot, din păcate

' Proiectul de hotărâre cu numărul 60 a fost aprobat, cu 30 de voturi pentru, 0 abțineri, 9 voturi împotrivă.

Claudiu Catana, domnule Ciucu, pentru dumneavoastră.

Proiectul de hotărâre cu numărul 61, proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice din componența serviciului local aflat sub responsabilitatea Municipiului București, către Compania Municipală Agrement București S.A.

Domnul consilier general Țugui Matei, după care domnul consilier Ciucu să recupereze și punctul anterior.

Domnul Consilier


uqui Matei Ion


O observație foarte punctuală, la punctul anterior vorbește despre administrarea parcurilor, întreținerea parcurilor și grădinilor, articolul 4, delegați parcajele, deci e o problemă proiectul anterior, chiar și pe formă.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos, domnule Țugui. Domnul consilier general Ciprian

Ciucu.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Dragi colegi este important să rămână lucrurile acestea pe bandă și sper să fie transcrise așa cum trebuie. Conform legii nu se pot delega servicii publice, fără ca să se dea și în administrare, serviciul și bunul care este delegat ți atunci nu putem efectiv să facem acest lucru. Deci, este clar,

nimeni că nu a știut, acest lucru rămâne scris pe bandă. Da? Este foarte, foarte clar că această procedură de vot cu jumătate plus unul nu este legală. Comitem un abuz în serviciu cu toți, dacă vom trece printr-o procedură ilegală votul...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Dumneavoastră domnule consilier general si noi toti ceilalți votăm oportunitatea întotdeauna în Consiliul General și nu legalitatea. Domnul consilier general Culea Marian Orlando.

Domnul Consilier Culea Marian Orlando

Mulțumesc, domnule președinte. Domnul consilier Ciucu noi știm că fiecare grup de oameni are câte un clovn , noi vă avem pe dumneavoastră și vreți să vă remarcați în felul acesta și mă tot apelați pe mine. Să știți că o să mai luați cuvântul atunci când voi fi eu președinte ședință dacă mă tot strigați pe mine. Eu vă rog să vă abțineți și să vă vedeți de programul dumneavoastră politic, care nu există.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul consilier general PNL Macovei, pardon, Ciucu.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Mulțumesc. In primul rând vreau să remarcați că am argumentat de fiecare dată și nu am jignit pe nimeni, nu l-am jignit pe domnul Bădulescu când m-a făcut măscărici, acum mă face clovn domnul Culea. De la microfon cât am avut microfonul apăsat și microfonul înregistrează, nu am jignit pe nimeni când am zis de domnul...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Asa este.

1

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

M-am referit la dumneavoastră cu numele de domnul Culea, nu m-am referit pentru a vă jigni pe dumneavoastră sau pe domnul Culea ci m-am referit că repetați un comportament...

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Acum îl rog pe domnul Culea să își retragă afirmația cum că aș fi clovn, pentru că nu are nici un fel de susținere, din colegialitate. Mulțumesc, domnule coleg.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă mulțumesc și eu. Scurt, drept la replică, domnul Culea.

Domnul Consilier Culea Marian Orlando

Scurt, domnule Ciucu. Stiti că vă iubesc, vă iubesc asa cum sunteti. Deci nu v-am zis-o cu răutate, credeți-mă. Așa că rămânem prieteni în continuare.

p

w    Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vreți să vă puneți bine cu domnul Ciucu când va fi.... cândva.

Vot pe proiectul de hotărâre cu numărul 61, proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice din componența serviciului local aflat sub responsabilitatea Municipiului București, către Compania Municipală Agrement București S.A.

Proiectul de hotărâre cu numărul 61 a fost aprobat, cu 30 de voturi pentru, 0 abțineri, 13 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre cu numărul 62, proiect de hotărâre privind (J delegarea serviciu public de interes local privind activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi în municipiul București, către Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde

București S.A.

Domnul consilier general Stroe Bogdan.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

întrebarea mea este la ședința următoare când vom delega către RATB serviciu de transport în comun tot așa nu îi vom da RATB-ului, depourile, liniile de tramvai, uzina de tramvaie în administrare? Și vom da numai dreptul dea...
Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Am rugămintea să vorbiți pe proiectul acesta de hotărâre nu pe

viitoarele proiecte care vor urma.... când va intra...

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

E același principiu...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Legat de acest proiect, domnule Stroe.

Domnul Consilier Stroe Boqdan-Cristian

Legat de acest proiect este ilegal să fie votat cu majoritate simplă.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Ok. Au fost aduse lămuriri și la celelalte proiecte de hotărâri, de către domnul lordache, nu cred că mai este necesară o intervenție. Domnul consilier general Ciucu.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vreau să vă atrag atenția că iarăși acest punct de pe ordinea de zi este încadrat greșit. Votul trebuie să fie neapărat cu două treimi și nu cu majoritate simplă. Vă

mulțumesc.

»

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, vă mulțumim și noi. Răspunsul l-am dat și ceva mai devreme. Și lămuririle le-a adus domnul director al Direcției Juridice Adrian lordache, despre aceste proiecte de hotărâri. Domnul viceprimar Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Eu nu știu de ce ne cramponăm atâta, facem efortul acesta la fiecare punct să spunem că nu e... domnule scrie foarte clar serviciul public, puteți să puneți egal între serviciul public și vreo proprietate? Răspundeți-mi. Haideți că numai ne enervăm vorbim ca oamenii ... pe tehnică... dacă vreți să nu vă fac de... tehnic, vă fac. Deci, scriptic scrie undeva de... în afară de.... aveți expresia serviciul public, dar puteți să îi puneți un alt echivalent, care să indice existența transferului de proprietate? Și atunci ce... pe voi atât? Păi, dacă scrie serviciul public, voi de ce tot spuneți că nu? Domnule scrie clar, serviciul public. Hai, măi nene, lasă-mă. Dar mintea voastră cît poate să ducă? Dacă vorbim de serviciu publiqJa-ceaduceți în discursul

public ideea că vezi doamne ar fi o ilegalitate. Cum? Când e serviciu public. Suntem atâția oameni cu minte aici, acceptați și dumneavoastră și veniți cu retorica asta. Că, mascat încercăm să dăm ce? Că e serviciu public. Scrie foarte clar.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Foarte pertinentă intervenția dumneavoastră și corectă. Mă gândeam data viitoare să aduceți și pampers. Domnul consilier general Ciucu.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Imediat o să vin cu articolul din lege și cu legea care precizează acest lucru și atunci toată această discuție cu... la nivelul la care a ajuns în acest... din cauza domnului Bădulescu nu o să mai aibă nici un fel de conținut. O să demonstrez imediat cu articolul și cu legea.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 62.

Vot vă rog pe proiectul de hotărâre cu numărul 62, proiect de hotărâre privind delegarea serviciu public de interes local privind activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi în municipiul București, către Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Domnul vice, vot vă rog.

Proiectul de hotărâre cu numărul 62 a fost aprobat, cu 29 de voturi pentru, 0 abțineri, 14 voturi împotrivă.

Trecem la punctul 63, proiect de hotărâre privind delegarea serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului public și privat al municipiului București către Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.

Domnul consilier general Ciucu.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Să citesc... Este vorba despre Legea 51... da? Citesc domnului Bădulescu temeiul legal. Mulțumesc. Da?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnule Ciucikvă rog pe acest proiect de hotărâre.Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Este vorba despre temeiul legal pe baza căruia ar trebui să fie încadrat... da? Acest...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Bun... deci, haideți, vă rog, să fiți mai concis.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Deci.... articolul 22, alineatul 1 din Legea 51.... Articolul 22, secțiunea 1, capitolul 3 „înființarea gestiunii unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau a mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice către operatori... Implică încredințarea prestării furnizării propriu-zise și a serviciului activității precum și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun sistemul de utilități publice aferent serviciului de activități. Ceea ce și dumneavoastră ați făcut. Ați spus acest lucru prin anexe.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Ce lege ați spus domnul Ciucu? Legea 51?

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Da, legea 51. Art. 22, alin. 2. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă mulțumim si noi!

J    J

Voiam doar să vă precizez că suntem pe OG 71/2012. Nu vă enervați, vă rog frumos nu vă enervați. Domnul viceprimar, doriți să interveniți pe acest...?

Supun votului dvs. proiectul cu numărul 63 - Proiect de hotărâre privind delegarea serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului public și privat al municipiului București către Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.

Proiectul de hotărâre cu numărul 63 a fost aprobat, cu 30 de voturi pentru, 0 abțineri, 9 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre cu numărul 64, proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind cimitirele și crematoriile umane din Municipiul București către Compania Municipală Cimitire București S.A.
Proiectul cu numărul 64 a fost aprobat, cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri, 11 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre cu numărul 65 proiect de hotărâre privind delegarea serviciului public de interes local a activităților privind organizarea publicității, afișajului și reclamelor în locurile publice către Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.

Vă supun votului dumneavoastră acest proiect de hotărâre.

Proiectul de hotărâre cu numărul 65 a fost aprobat, cu 30 de voturi pentru, 0 abțineri, 15 voturi împotrivă.

Mergem mai departe.

Proiectul de hotărâre numărul 66, proiect de hotărâre privind delegarea serviciului public de interes local privind activitățile de întreținere și reparații curente a fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau în administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului) către Compania Municipală Imobiliara București S.A.

Vot pe acest proiect de hotărâre.

Domnule Deaconescu să știți că colegul dumneavoastră domnul Ciucu a fost, l-am văzut când a trântit laptopul. L-am văzut eu.

Proiectul de hotărâre cu numărul 66 a fost aprobat, cu 29 de voturi pentru, 0 abțineri, 15 voturi împotrivă.

Mergem mai departe la proiectul de hotărâre cu numărul 67, proiect de hotărâre privind aprobarea Programului multianual „Bucureștiul Destinație Turistică” - promovarea Municipiului București ca destinație turistică si dezvoltarea activității de turism si servicii.

9    9    9

Doamna Teodor Raluca.

Doamna Consilier Teodor Raluca Nicoleta

Bună ziua, mulțumesc. Mă revoltă foarte tare acest proiect pentru că turismul nu se face doar cu cuvinte frumoase si avem nevoie si de niște

»    J    J

politici bune, făcute în multe domenii precum urbanism, transporturi și de-a lungul timpului. Mă revoltă acest proiect pentru că mi se pare că este o ipocrizie...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domana consilier, vă ascultăm.

Doamna Consilier Teodor Raluca Nicoleta

Mi se pare acest proiect foarte ipocrit. în situația în care în acest proiect se menționează de foarte multe ori protecția patrimoniului, consilierii din această majoritate votează PUZ-uri precum Lahovari, Smârdan, Șelari care distrug patrimoniul sau PUZ-uri din zona veche a orașului din care nu s-a văzut nicio machetă, nu se știe cum vor arăta construcțiile următoare.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog frumos doamna Teodor, pe acest proiect suntem.

Doamna Consilier Teodor Raluca Nicoleta

Da, tot pe acest proiect sunt.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Păi, numai pe acela.

Doamna Consilier Teodor Raluca Nicoleta

Un alt motiv pentru care mi se pare acest proiect o ipocrizie este pentru că atunci când am venit in acest consiliu ni s-a spus că nu avem birouri de informare turistică pentru că primăria nu are angajați specializați, între timp avem o municipală de turism de mai bine de un an și jumătate, în care s-au pompat oameni și care are angajați, iar turiștii străini care ajung în gară sunt în continuare jecmăniți și agresați.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Serios?

Doamna Consilier Teodor Raluca Nicoleta

Da. Sper ca... mă bucur că acest proiect se va adopta pentru că vă va obliga să aveți un vot mai responsabil în domeniul urbanismului.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domana consilier, ati încheiat intervenția?

’ J    J

Doamna Consilier Teodor Raluca Nicoleta

Da.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, vă mulțumesc frumos. Aș vrea să vă răspund eu foarte pe scurt la

ceea ce ați spus^dumneavoastră. Vreau șă-vă^spun că în urmă cu două

ședințe Consiliul General al Municipiului București a votat o majorare de capital pentru Compania Municipală Turism București S.A., fix pentru a putea crea centre de informare turistică, insclusiv unde spuneți dumneavoastră, în aeroport, gară, în spațiul public al Municipiului București, pe unde trec foarte mulți turiști. Sperăm să votați și dumneavoastră când vor mai fi astfel de proiecte.__

Vă supun votului proiectul de hotărâre cu numărul 67, proiect de hotărâre privind aprobarea Programului multianual „Bucureștiul Destinație Turistică” - promovarea Municipiului București ca destinație turistică si dezvoltarea activității de turism si servicii.

----- -    9    9.9

Proiectul de hotărâre cu numărul 67 a fost aprobat, cu 29 de voturi pentru, 7 abțineri, 8 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre cu numărul 68, proiect de hotărâre privind aprobarea Programului multianual „București, oraș sigur” - pază obiective aflate în administrarea Administrației Străzilor București.

Domnul Stroe.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

E cineva de la Compania de Pază sau Administrația Străzilor?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Este doamna director de la Administrația Străzilor, doamna Mirela

J    ’

loniță, dacă aveți o întrebare pentru dânsa vă rog să o adresați.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Da, ce am întrebat este... care este oportunitatea acestui proiect? Dacă au statistici despre pagubele pe care le suferă domeniul public pe care intenționează să-l păzească prin acest contract și dacă se justifică un contract de pază a semafoarelor, semnelor de circulație și imobiliarului urban? Când, în București sunt școli care, cărora le-a fost luată paza și părinții trebuie să plătească din buzunarul propriu pentru a angaja pază pentru școli, în anumite sectoare. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Am să-l rog pe domnul City Manager Sorin Chiriță să aducă lămuriri pe acest proiect și, dacă este necesar, și pe doamna... dacă mai aveți și alte nelămuriri și pe doamna director Mirela loniță..Manager. ____.    A v

Domnul Administrator Public al Municipiului București Chirită Sorin

Mulțumesc domnule președinte. Domnilor consilieri, doamnelor consilieri, practic acest proiect de hotărâre are în vedere siguranța cetățenilor din Municipiul București. Dumneavoastră ați menționat mai devreme că în școli, într-adevăr, părinții, în unele școli s-ar putea să asigure paza. Nu avem competențe noi, Primăria Municipiului București, pentru a interveni în teritoriul școlilor și acești agenți de pază vor deservi întreg Municipiul București, în intersecții pentru că au fost foarte multe obiecte de mobilier urban vandalizate.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Câte? Aveți o valoare?

J

Domnul Administrator Public al Municipiului București Chirită Sorin

Sunt cunoscute și avem suficient de multe plângeri de vandalizări. Crește gradul de siguranță al cetățenilor și este evident dacă mergeți în zona centrului istoric, este evident că acolo nu ne aflăm într-o perfectă siguranță. Poliția locală este insuficientă, după cum cunoașteți, ca și număr de efective și nu face efectiv paza obiectivelor. Nu are competență pentru paza obiectivelor pentru întreg teritoriul Municipiului București, ci se ocupă de ordinea publică. Paza obiectivelor de interes public, cu siguranță, sunt în competența, vor fi în competența administratorului drumului, așa cum este aici, Administrația Străzilor.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim domnule City Manager.

Domnul Cătălin Deaconescu.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc domnule președinte. Este de neimaginat ca în 2018 să ne propunem să facem pază de obiective și pază de mobilier urban cu forță vie. Suntem în epoca tehnologiei, a internetului, nu suntem în stare să punem în stare să punem niște camere video și aducem niște oameni în patrule fixe și patrule mobile ca să ne păzescă coșurile de gunoi, stâlpișorii și indicatoarele rutiere. Aceasta este capitala smart pe care ne-o propuneți dumneavoastră. Eu nu pot să cred că nu avem în acest proiect nici măcar un mini studiu de fezabilitate, în care să vorbească despre eficiența cheltuirii banilor publici și care să spună care este valoarea mobilierului urban distrus în ultimul an și care este valoarea mobilierului urban care se salvează de la distrugere în următorul an și care sunt costurile acestei paze umane. Suntem pe vremea în care se făcea pază obștească a ogoarelor împotriva dăunătorilor, parcă suntem pe vremea gărzilor patriotice, avem niște oameni pe care i-am angajat la diverse companii și care nu-și găsesc de lucru pe piața concurențială și atunci inventăm tot felul de metode, să le dăm bani de ia buget, să nu moară. Nu vom vota acest proiect în niciun caz.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am înțeles.

Vă supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 68 privind aprobarea Programului multianual „București, oraș sigur” -pază obiective aflate în administrarea Administrației Străzilor București.

Proiectul de hotărâre cu numărul 68 a fost aprobat, cu 28 de voturi pentru, 0 abțineri, 13 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre cu numărul 69, proiect de hotărâre privind aprobarea Programului multianual „Informarea salvează” - protecție civilă și voluntariat la nivelul Municipiului București.

Domnul Deaconescu.

Dacă se poate, domnule Deaconescu, să fiți puțin mai la obiect.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț

30 de secunde domnule președinte. Așa cum vă spuneam și la proiectul trecut...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Haideți vă rog să-l ascultăm pe domnul consilier.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț

Iarăși se inventează metode de drenare a banului public. Atrag doar atenția că beneficiar al acestui program nu este unitatea de învățământ, nu este asociația de proprietari și nu este căminul pentru persoanele vârstnice, ci tocmai beneficiarii serviciilor acestea: elevii, proprietarii din asociația de proprietari sau bătrânii care sunt cazați în cămine. Mulțumesc.Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 69 privind aprobarea Programului multianual „Informarea salvează” -protecție civilă și voluntariat la nivelul Municipiului București.

Suntem în procedură de vot, am rugămintea la dumneavoastră să vă exercitați votul.

J

Domnule viceprimar, ați votat?

Proiectul de hotărâre cu numărul 69 a fost aprobat, cu 30 de voturi pentru, 2 abțineri, 14 voturi împotrivă.

Trecem la proiectul de hotărâre cu numărul 70 privind aprobarea programului multianual „Bucureștiul Digital” - tehnologia informației pentru servicii publice.

Domnul Deaconescu, aici nu aveți o intervenție? Mă gândeam că e în ton cu strategia dumneavoastră.

Domnul Stroe.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Da. M-ar interesa dacă e cineva de la Compania de Tehnologie și Informație.

J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

M-ar interesa să știu ce vreți să întrebați.

J    J    J

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Bun. Prima întrebare: li se atribuie foarte multe proiecte acestei Companii de Tehnologie și Informație a Municipiului București, văd din enumerarea acelor proiecte că au competențe în toate domeniile dezvoltării de software și în hardware și în senzori și inteligența artificială. E remarcabil că într-un timp atât de scurt și-au dezvoltat aceste competențe. Aș fi interesat să știu câți angajați are această companie cu specializare...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul consilier, nu are legătură acest proiect de hotărâre cu câți angajați are compania ș.a.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Ba da pentru că îi dăm unei companii o listă de o pagină jumătate

Este un program multianual. Asta se votează acum. Vă rog, întrebarea dumneavoastră să fie legată mai mult de acest... și concretă pe acest proiect de hotărâre. Nu discutăm de compania...

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

li dăm o listă de o pagină jumătate de proiecte de implementat și vreau să știu dacă are competențele să le implementeze.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Ok. Am înțeles. Altă întrebare?

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Și a doua întrebare este: unul din proiecte...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog să faceți liniște.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Unul din proiectele din această listă, sistemul de informare a călătorilor privind mijloacele de transport în comun din București, tocmai a fost atribuit acum câteva zile...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul consilier, repet, nu are legătură cu acest subiect, cu proiectul

de hotărâre.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Ba da pentru că treceți în acest proiect...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Nu are legătură cu acest subiect, cu proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Treceți un proiect care a fost atribuit săptămâna trecută, prin licitație. Și întrebarea mea este dacă această companie a participat la acea licitație?Domnul consilier, am o rugăminte, vă rog frumos să mă ascultați puțin.

La ultimul punct de pe ordinea de zi s-a introdus la propunerea USR, interpelări și întrebări. Acolo puneți ce întrebări vreți dumneavoastră.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Acum votăm proiectul acesta și...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Legat de acest proiect, am înțeles întrebările dumneavoastră am să vă

rog

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

De la compania respectivă este aici să ne răspundă.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am înțeles, la final.

supun la vot proiectul de hotărâre cu numărul 70 privind aprobarea programului multianual „Bucureștiul Digital” - tehnologia informației pentru servicii publice.

După ce votăm acest proiect de hotărâre, pauză 10 minute vă rog, după care reluăm ședința.

Proiectul de hotărâre cu numărul 70 a fost aprobat, cu 29 de voturi pentru, 2 abțineri, 11 împotrivă.

Pauză 10 minute după care revenim.

- pauză -

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Am rugămintea la dumneavoastră să anunțați și ceilalți colegi să intre

în sală, să reluăm ședința Consiliului General.

Am rugămintea la dumneavoastră să luați loc pentru a începe ședința.

Pentru a continua ședința.

I    >


Suntem la punctul 71.

Liderii de grup ai partidelor reprezentate în Consiliul General, vă rog să invitați colegii în sala de ședință.

Bun. Haideți să reluăm ședința.

J    J    J

Am rugămintea la dumneavoastră să luați loc. Domnule Culea, domnule lonescu, luați loc, vă rog.

Proiectul de hotărâre numărul 71, proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov.

Dacă sunt întrebări referitor la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, am rugămintea să trecem la vot.

Vot pe proiectul de hotărâre nr. 71.

Domnule Chirică, luati loc în sală.

Vot pe proiectul de hotărâre nr. 71. Suntem în procedură de vot, am rugămintea să votați.

Proiectul de hotărâre cu nr. 71 a fost aprobat, cu 41 de voturi pentru, 0 abțineri, 1 vot împotrivă.

Proiectul de hotărâre numărul 72, proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

Dacă sunt întrebări pe acest proiect de hotărâre? Dacă nu, trecem la

vot.

Vot pe acest proiect de hotărâre.

Proiectul de hotărâre cu nr. 72 a fost aprobat, cu 31 de voturi pentru, 1 abținere, 9 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre numărul 73, proiect de hotărâre privind avizarea „Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public de călători în regiunea București - Ilfov” și aprobarea modalității de gestiune a serviciului de transport public de călători în Municipiul București și Județul Ilfov.

Vot pe acest proiect de hotărâre.

Proiectul de hotărâre cu nr. 73 a fost aprobat, cu 43 de voturi pentru, 1 abținere, 1 vot împotrivă.

Proiectul de hotărâre numărul 74, proiect de hotărâre privind avizarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire a contractului de delegare a ger*' "    Mimentare cu
Energie Termică - Activitatea de producere a energie termice, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

9

Termoenergetică București - Ilfov.

Domnul consilier general Deaconescu.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Studiând documentația care stă la baza elaborării acestui proiect de hotărâre, am câteva observații și nedumeriri și sper că domnul Chiriță este pregătit să îmi răspundă. Am văzut adresa administratorului judiciar, cum că este de acord cu trecerea de la RADET la noua companie energetică, a centralei de la Piața Presei. în același timp, nu am văzut acordul comitetului creditorilor. El există? Creditorii sunt de acord cu acest transfer?

De asemenea, o altă întrebare: tarifele de producere a energiei termice sunt aprobate de ANRE la nivelul de costuri sau transferăm pierderile de RADET la noua companie energetică?

Am văzut, în schimb, în studiul de oportunitate și trebuie să felicit Asociația de Dezvoltare că a făcut un studiu atât de rapid și de complex, sigur că multe din lucrurile de acolo sunt preluate din studii mai vechi, dar așa se fac în epoca asta a tehnologiei „copy paste” multe dintre studii.

Am văzut la pagina 33 un lucru care mi-a plăcut foarte tare și aș vrea să îl spun aici, și anume că prin apariția pe piața energetică din București a unui nou operator pentru producerea energei termice, se va induce un efect benefic în plan concurențial din punctul de vedere al prețului energiei termice care intră în sistemul de termoficare.

Păi fraților, asta vă spunem noi de mai mult de doi ani de zile. Deschideți concurența pe piața de producere!

în același timp, nu pot să nu mă întreb, cum acest studiu de oportunitate se pupă cu planul de reorganizare al RADET, cu intențiile de preluare a ELCENULUI și trecerea capacităților de producție tot la Compania Energetică, cum o să își facă noile capacități de producție preluate de Compania Energetică, o să își facă concurență una alteia, sau ce înțelege elaboratorul studiului din concurență dacă toate sunt sub umbrela aceleiași companii?

Adică facem concurență, dar în cadrul Companiei Energetice sau deschidem, până la urmă, piața de producție pentru investitorii privați?

Cam astea sunt lucrurile pe care doream să le ridic.

Vă mulțumesc, dgmnule președinte.    /Q

II invit pe domnul City manager Sorin Chiriță pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră.

Domnul Administrator Public Sorin Chiriță

Domnule Deaconescu, dumneavoastră cunoașteți deja răspunsul și aș vrea doar să completez ceea ce dumneavoastră deja cunoașteți.

Studiul de oportunitate analizează și piața concurențială. Face și analize comparative, dacă v-ați uitat că a făcut și o analiză comparativă cu ce se întâmplă în țară, la asta se referea, nu la concluzii.

De altfel, concluziile studiului de oportunitate spun și se referă la încredințarea, la delegarea, la gestiunea directă. Tocmai de aceea s-a abordat si mediul concurential. Astăzi există, dacă vă uitati si cunoașteți

J    5    7    J J    1    >

foarte bine că există doi producători, privați, să le spunem așa, unul este al sectorului 1, este vorba de CET Grivița și de Vest Energo. Deci nu i-a oprit nimeni să fie în sistemul centralizat.

Pe de altă parte, este prima oară când se face delegarea producerii. Deci nu este cu nimic în contradicție cu realizarea sistemului centralizat.

I

Aveți pe ordinea de zi de astăzi și majorarea capitalului social pentru cumpărarea creanțelor pe care le are ELCEN. lată că... așa zisa cumpărare, vorbim de plătirea acestora în numele ANAF. lată că noi vorbim, de data asta, de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, vorbim de un sistem unitar, în prima etapă delegarea serviciului de producere, prima delegare legală pe Legea nr. 51, urmează să intre în sistem și celelalte centre de producere. Bineînțeles, rămânând producătorii privați în sistem, nu vrea nimeni să îi înlăture.

Nu era necesar acordul creditorilor RADET pentru delegare, întrucât patrimoniul este al municipiului București.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 74,

proiect de hotărâre privind avizarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică - Activitatea de producere a energie termice, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

Vot pe acest proiect.


Proiectul de hotărâre numărul 75, proiect de hotărâre privind aprobarea includerii Centrului Unic pentru apeluri de urgență București-llfov, operat de personal din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale, în cadrul Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență, situat în Șos. Cotroceni nr. 34, sector 6.

Vot pe acest proiect de hotărâre.

Proiectul de hotărâre cu nr. 75 a fost aprobat, cu 46 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre numărul 76, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a unor bunuri aparținând Administrației Străzilor.

Vot pe acest proiect de hotărâre.

Proiectul de hotărâre cu nr. 76 a fost aprobat, cu 29 de voturi pentru, 0 abțineri, 17 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre numărul 77, proiect de hotărâre privind implementarea unui proiect-pilot tip „Sistem de transport alternativ Smart Bike Sharing” în municipiul București.

Vot pe acest proiect de hotărâre.

Proiectul de hotărâre cu nr. 77 a fost aprobat, cu 47 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre numărul 78, proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCGMB nr. 372/11.09.2017 privind aprobarea asigurării de către Regia Autonomă de Transport București a transportului public local gratuit pentru elevi, prin înființarea liniei de autobuz nr. 327, de la Școala Gimnazială nr. 141 „Ion I.C. Brătianu” la Școala Gimnazială nr. 127.

Domnul consilier general Olteanu.


Nu mai este domnul director, și mie mi-ar fi făcut plăcere să ne răspundă.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Am înțeles. Deci s-a dus să muncească din nou lângă domnul Florea. Bun. Mulțumesc.

J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

S-au dus, domnule consilier Olteanu, să pună în aplicare ceea ce le-ați recomandat dumneavoastră.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Sunt convins. Mulțumesc!

»

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu nr. 78, proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCGMB nr. 372/11.09.2017 privind aprobarea asigurării de către Regia Autonomă de Transport București a transportului public local gratuit pentru elevi, prin înființarea liniei de autobuz nr. 327, de la Școala Gimnazială nr. 141 „Ion I.C. Brătianu” la Școala Gimnazială nr. 127.

Proiectul de hotărâre cu nr. 78 a fost aprobat, cu 43 de voturi pentru, 4 abțineri, 0 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre numărul 79, proiect de hotărâre privind încheierea unui acord - cadru de consultanță și reprezentare juridică a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Domnule Gâdiuță, vă rog.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Mulțumesc, domnule președinte.

Ieri, în comisia de buget, am avut această întrebare și nu a putut nimeni să ne răspundă. Dacă este un reprezentant al acestei instituții...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Puneți înțrebarea mai întâi.


Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Care este necesitatea pentru care este nevoie de acest proiect? De ce este nevoie de asistență juridică, de un acord-cadru? în câte procese au fost implicați angajații acestei instituții anul trecut? Câți juriști...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Si atât, nu?

I    ’

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Și câți juriști are angajați administrația în acest moment?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

îl invit pe domnul Marius Coajă să răspundă întrebărilor

dumneavoastră.

Domnul Marius Coajă

Vă răspund la prima întrebare, de ce e nevoie? Această administrație a preluat și activul și pasivul din Primăria Capitalei, sunt foarte multe procese intentate primăriei pe tot ce înseamnă consolidări, avem anumite nelămuriri pe ce înseamnă Legea nr. 10, avem anumite probleme pe exproprieri, iar biroul pe care îl are această administrație este format din trei persoane plus un șef de birou. Avem solicitări din partea cetățenilor care nu își regăsesc anumite imobile în listele pe care le avem noi trecute. Suntem dați în judecată noi, ca administrație, se judecă o asociație cu spațiu cu altă destinație de la parterul acestor imobile, este normal să fim reprezentați în instanță, colegii noștri fiind doar cei care întocmesc anumite acte și dau viză de legalitate. Și avem nevoie de o asistență juridică competentă. Pentru asta cerem.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim pentru lămuriri domnului Marius Coajă.

Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Domnule Coajă, păi cum adică încheierea unui acord-cadru? Adică trebuie să faceți o licitație, că nu aveți cum să încheiati un acord-cadru. Da,

J    J ’    J    J    7

dar trebuia să scrieți.

J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu DanielDomnul Marius Coajă

Conform legii achizițiilor, asistența juridică și consultanța este excepție de la lege. Dar, cu siguranță, așa cum facem de obicei, fiind o administrație cu funcționari publici, vom scoate la licitație, vom invita mai multe cabinete de avocatură și vom alege pe cei cu un preț mai mic și pe cei care ne pot conduce către niște soluții foarte bune în instanță.

J    J    5

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Am înțeles. Dar din umila mea experiență, vreau să vă spun că avocații ieftini sunt și proști. Ca să știți. Asta s-o țineți pentru dumneavoastră.

Domnul Marius Coajă

Am înțeles. Nu vom lua reprezentare juridică pentru administrație publică și problemele din administrație publică, pe astea le știm noi, cu ele vom lucra noi, vom lua pentru a ne reprezenta în instanță, în litigiile pe care le avem cu tertii. Mulțumesc.

J    J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim frumos pentru lămuriri.

Supun la vot proiectul de hotărâre cu numărul 79, proiect de hotărâre privind încheierea unui acord - cadru de consultanță și reprezentare juridică a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Vă rog vot pe proiectul de hotărâre nr. 79.

Proiectul de hotărâre cu nr. 79 a fost aprobat, cu 29 de voturi pentru, 7 © abțineri, 10 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre numărul 80, proiect de hotărâre privind încheierea unui acord - cadru de consultanță și reprezentare juridică a Clubului Sportiv Municipal București.    A

Dacă sunt întrebări?

Domnule Gâdiuță, aceeași întrebare? O știm. Răspunsul este identic. Vreți să puneți din nou întrebarea? Dacă insistați dumneavoastră, nu pot mă opun.    '

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

întrebarea este: de ce este nevoie de acest cadru, câte procese a avut anul trecut CSM București și câți juriști are angajați CȘM Bucureștf?)

Domnul Președinte de ședință Catana Ctaudiu Daniel

Domnule viceprimar?

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

O să vă răspund eu.

Până în acest moment numărul proceselor se ridică la 49. 12 dintre acestea cu federațiile de specialitate în urma modificării contractelor care se fac între sportivi și unitățile în care activează, după care sunt sume foarte multe de recuperat ca urmare a modului în care fostele conduceri au înțeles să gestioneze banii de acolo, iar ca urmare a analizei făcute de către Curtea de Conturi, avem foarte multe sume de recuperat. Numărul juriștilor care sunt încadrați la ora actuală în CSM este de doi, însă, așa cum a spus și domnul Coajă, lucrurile sunt de un alt nivel, în sensul în care un jurist care lucrează într-o instituție este plafonat, nu are aceeași detentă ca un avocat care în fiecare zi se întâlnește cu tot felul de situații. Motiv pentru care acest proiect are în vedere împuternicirea Clubului CSM pentru a încheia un acord de consultanță și reprezentare în urma unei selecții sau a unei licitații.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Muțumesc frumos pentru lămuriri.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 80,

proiect de hotărâre privind încheierea unui acord - cadru de consultanță și reprezentare juridică a Clubului Sportiv Municipal București.

Proiectul de hotărâre cu nr. 80 a fost aprobat, cu 29 de voturi pentru, 8 abțineri, 10 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre numărul 81, proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local în domeniul cultură, protecția mediuluiînconjurător, activități de tineret, precum și a Modelului de Contract Cadru de Finanțare nerambursabilă a activităților nonprofit de intereK local, potrivit Legii nr. 350/2005.

Vot pe acest proiect de hotărâre.

USR nu ia cuvântul aici? Mă gândeam că poate au ceva, poate se

opun.

Proiectul de hotărâre cu nr. 81 a fost aprobat, cu 36 de voturi peffitru, 9 abțineri, 0 voturi împotrivă.    /G /

Proiectul de hotărâre numărul 82, proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, pentru activități non-profit de interes general/local aferent anului 2018, în domeniile: cultură, protecția mediului înconjurător, activități de tineret potrivit prevederilor Legii 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu nr. 82.

Proiectul de hotărâre cu nr. 82 a fost aprobat, cu 45 de voturi pentru, 2 abțineri, 0 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre numărul 83, proiect de hotărâre privind aprobarea „Normelor locale privind metodologia de stabilire și achitare/recuperare a diferențelor financiare ale operatorului serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populația Municipiului București, în vederea regularizării subcompensărilor/supracompensărilor anuale realizate”.

Dacă nu sunt întrebări, supun votului dumneavoastră acest proiect de hotărâre.

Vot pe acest proiect.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat, cu 43 de voturi pentru, 2 abțineri, 1 vot împotrivă.

Proiectul de hotărâre numărul 84, proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului energetic al sistemului de termoficare al SACI București și a nivelului compensării valorice a pierderilor de energje termică și apă de adaos, înregistrate în anul 2017.

Domnule Deaconescu?

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am văzut zilelele trecute un comunicat al administratorilor de la RADET, prin care se lăudau că au redus pierderile într-un mod amețitor, de la 109 milioane în 2017 la 0,3 milioane la sfârșitul lui iunie anul acesta, si nu pot să nu întreb de ce mai este nevoie de compensarea pierderilor dacă deja societatea o duce bine, cred că în curând își va plăti și creanțele, va ieși din insolvență, și toate lucrurile vor fi minunate. De ce este nevoie să tăiem bani de la investiții știind că an de an pierderile cresc în sistem.din/Qauza

lipsei investițiilor și să-i ducem pe subvenție. în același timp, din 2017 încoace, nivelul subvențiilor a tot crescut. Dacă în 2016 subvențiile acordate de Consiliul General nu depășeau 550 de milioane, anul trecut am plătit 690 de milioane. Mai punem acum încă 83 de milioane și o să ne ducem în curând să plătim, neavând tarife în raport cu costurile, să plătim peste 60-65% din costul gigacaloriei, de la bugetul municipiului București. Oare asta este o politică responsabilă? Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Aveți nevoie de lămuriri, domnule Deaconescu? Da, deci vreți lămuriri, îl invit pe același domn city manager Sorin Chiriță pentru a vă lămuri.

Cred că, oricum, ar trebui să vă întâlniți mai mult si să discutați mai intens, pentru că aveți subiecte în comun în acest domeniu, care pot fi constructive pentru viitorul Capitalei.

Domnul Administrator Public Sorin Chiriță

Se pare că doar dorește să mă audă... și să mă vadă, da. Domnule Deaconescu, acum... puteam să discutăm așa... Acum, dumneavoastră cunoașteți foarte, foarte bine că aceste pierderi.... da, într-adevăr s-au diminuat pentru că s-au făcut toate reparațiile la timp. Nu vorbesc de înlocuire. Este adevărat că este o scădere a pierderilor, dar trebuie să recunoaștem că astăzi avem o pierdere care nu a fost evaluată ca urmare a unui bilanț energetic. Astăzi avem bilanțul energetic, iar aceste pierderi sunt rezultatul acestui bilanț energetic și trebuie să acopere pierderile după deschiderea procedurii de insolvență. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel    (

Domnule Stroe, doriți să luați cuvântul? Domnul consilier general Stroe, vă rog.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Din câte știu, este o limită maximă care poate fi pusă ca pierdere tehnologică în... Deci sunteți în limita maximă? Și a doua întrebare este despre acea directivă europeană care ne obligă să... E prorogată pe câți ani? OK. Deci ne așteaptă...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnule Stroe, vorbiți sau... nu se aude nimic. Care este întrebarea?

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Da, este o directivă europeană care ne obligă să dăm subvenție pe consumatorii vulnerabili, nu la toată populația Bucureștiului. Când va fi implementată, că acum dăm subvenție la RADET așa, din bugetul Primăriei...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am înțeles. întrebarea?

»

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre numărul 84,

proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului energetic al sistemului de termoficare al SACET București și a nivelului compensării valorice a pierderilor de energie termică si apă de adaos, înregistrate în anul 2017.

Vot pe proiectul de hotărâre numărul 84.

Proiectul de hotărâre cu nr. 84 a fost aprobat, cu 35 de voturi pentru, 2 abțineri, 7 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre numărul 85, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018.

întebări? Domnul consilier general Gâdiuță.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Mulțumesc, domnule președinte. Am de spus câteva cuvinte și un amendament de depus.

în primul rând, Uniunea Salvați România consideră că pierderile majore ale Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice sunt cf

© reflecție a lipsei investițiilor, iar o tăiere din suma alocată lor nu ar face altceva decât să înrăutățească situația deja precară. Interesele cetățenilor trebuie întotdeauna să primeze, iar o rectificare negativă a bugetului de investiții al RADET ar însemna, pe lângă adâncirea crizei deja existente, o desconsiderare a nevoilor bucureștenilor. Riscul ca în iernile ce vor urma cetățenii să nu beneficieze de căldură sunt foarte mari, în condițiile în care 68,8% dintre conductele de apă caldă au o vechime mai mare de 25 de ani. Prin această rectificare se vor tăia bani exact de la modernizarea acestor rețele și centrale termice ce pot ameliora pierderile pe rețea. Gaura de optzeci de milioane trei sute douăzeci și cinci de mii de lei din sistemul de termoficare reflectă, până la urmă, lipsa acută a investițiilor, ani în șir.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnule Gâdiuță, amendamentul, vă rog, și dacă aveți întrebări.

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

De asemenea, mai avem o obiecție legată de folosirea discreționară a fondului de rezervă și nerespectarea Legii 273/2006 privind finanțele publice locale. Astfel, alocarea sumei de 3,1 milioane de lei din fondul de rezervă către Centrul Cultural EXPO ARTE reprezintă, considerăm noi, o încălcare a art. 36 din lege. Aici se menționează explicit că fondul de rezervă poate fi folosit doar pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute, apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea unor calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare către alte autorități p administrativ-teritoriale, în situații de extremă dificultate, la cererea publică a

* primarilor acestor autorități ori din inițiativă proprie.

Bun. Si revin la amendament.

J

Anexa 2.44 Primăria Municipiului București se modifică prin diminuarea cu patruzeci de mii mii lei de la influență la obiectivul combustibil și energie, cod 81.02 din care cod 40, titlul 4 subvenții, cod 40.03 subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif prevederile aprobate rămânând la suma inițială de trei sute nouăzeci și șapte de mii o sută șaizeci și patru mii lei și suplimentarea la cod 55, titlul 7, alte transferuri, cod 55.01.12 investiții ale agenților economici cu capital de stat, din care detalierea pe obiective de investiții, prevederile aprobate rămânând la suma inițială de șaptezeci și una de mii nouă sute opt mii lei.

De asemenea, anexa 2.44 Primăria Municipiului București se modifică prin diminuarea cu trei mii o sută mii lei de la cod 54.02 alte servicii publice generale din care cod 50.04 fond de rezervă bugetară la dispoziția © autorităților locale, fondul de rezervă rămânând la aceeași sumă din

prevederile aprobate, în valoare de șapte mii patruzeci și nouă mii lei.


Vă mulțumesc.

I


Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Supun votului consiliului General...

Două secunde. Domnul viceprimar Bădulescu dorește să intervină.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Este aici, cumva, de la Economic, cineva?

Domnul Președinte de ședint

Domnul director Mitroi este ci


Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Sau ajutorul domnului Mitroi?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Sau un reprezentant al Direcției Economice?

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Știți de ce? Pentru că aș vrea să lămurim o dată pentru totdeaună, din gura altuia, ca să nu mai spună că din gura mea, că fondul de rezervă nu are nicio legătură cu ce intuiește dumnealui. Fondul de rezervă nu este o rezervă în caz de război. Fondul de rezervă e constituit după alte principii

/p, bugetare. Or, dacă îi spune cineva din sală nu mai susține chestiunile astea. Și atunci este bine pentru dânșii, ca să aibă...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Corect! Haideți să învităm pe reprezentantul Direcției Economice să răspundă la întrebarea domnului viceprimar, de fapt să aducă clarificări. Cum vă numiți, doamnă? Doamna Gabriela Cristea, Sef Serviciu, Direcția

I 1    1

    1    1    1

Economică. Pe scurt, vă rugăm să explicați ce a spus domnul viceprimar sau, de fapt, să confirmați.

Doamna Gabriela Cristea, Sef Serviciu, Direcția General Economică

Bună ziua! Gabriela Cristea este numele meu, Sef Serviciu, Direcția Financiar Contabilitate Buget. Fondul de rezervă bugetară, conform Legii nr. 273/2006, scrie clar: utilizarea acestuia, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective,


• finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în

exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Deci nu scrie...

Doamna Gabriela Cristea, Sef Serviciu, Direcția General Economică

Deci sunt situații distincte. Dacă apar situații neprevăzute apărute în timpul exercițiului bugetar sau a unor calamități sau la cererea acestor autorități.


Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Gâdiuță.

Vot pe amendamentul formulat de domnul consilier Gâdiuță. Amendamentul a fost respins, cu 16 voturi pentru, 10 abțineri, 19 voturi

împotrivă.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 85,

proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018.

Vot pe proiectul nr. 85.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat, cu 30 de voturi pentru, 2 abțineri, 13 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre cu numărul 86, proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Domnul consilier general Deaconescu Cătălin.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte. Slabă fundamentarea de la acest proiect și slabă motivarea acestei majorări de capital, însă văd o parte dintre colegii noștri din partea stângă a sălii că sunt foarte mulțumiți și asta îmi explică, acest proiect de hotărâre îmi explică de ce ați avut 30-31 de voturi cam toată ziua astăzi la proiecte. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel    \

Vă mulțumim pentru preocupări, domnule Deaconescu.

Vot pe proiectul de hotărâre cu nr. 86, proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Suntem în procedură de vot, am rugămintea să vă exercitați votul.

Sunt trei persoane... două care nu au votat încă.

Proiectul de hotărâre cu nr. 86 a fost aprobat, cu 30 de voturi pentru, 1 abținere, 14 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre nr. 87, proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General/^l

Municipiului București la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica București S.A.

Domnul Cătălin Deaconescu, după care doamna Roxana Wring.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte. Poate că este cel mai important proiect pe care l-am avut astăzi, pentru că prin el aprobăm trecerea a peste două sute șaptezeci de milioane de euro către capitalul social al Societății Energetica, deci este un vot extrem de important pe care îl dăm astăzi. Aș vrea să încep prin a vă spune că prin Hotărârea 296 a Consiliului General din luna mai, din 17.05, noi am aprobat preluarea de afacere de la ELCEN și de la RADET de către Compania Energetică, iar astăzi conștatăm că avem, practic, a patra soluție din mandatul doamnei primar Firea. Da, este foarte creativă. Și pentru această soluție Consiliul General nu acordă niciun fel de mandat pentru Compania Energetică. Să dai un miliard două sute șaizeci și două de milioane și ceva mărunțiș doar ca să ai o poziție privilegiată în comitetul creditorilor de la ELCEN, mi se pare exagerat. De asemenea, să mai plătești, deși nu ești acționar, prin cumpărare de creanțe nu devii acționar, devii doar un jucător, un jucător important, este adevărat, în comitetul creditorilor. Dar nu devii acționar, nu devii proprietar, pe nimic din ELCEN. Să dai acești bani și pe lângă ei să mai vii cu niște sume care să compenseze investițiile realizate de ELCEN de când este în perioada de observație sau să compenseze stocurile pe care ELCEN-ul le are la acest moment, lucruri pe care doar acționarii ar putea să le facă, mi se pare că ne batem joc de banii bucureștenilor. Nu asta este soluția, nu acesta a fost mandatul pe care noi l-am dat în 17 mai, și nu cred că este o decizie înțeleaptă să cumpărăm această creanță. Dacă tot ne-am hotărât până la urmă, sau Consiliul va acorda un mandat pentru cumpărare de creanță, poate că nu ar fi rău să întrebăm de ce doar creanța deținută de creditorii bugetari și o anumită creanță de la o anumită bancă privată și ce se întâmplă cu ceilalți creditori. Mai ales că ei sunt extrem de importanți în ceea ce privește asigurarea cu combustibil a ELCEN-ului peste câteva luni când va trebui să furnizăm și energie termică. Suntem hotărâți, o să răscumpărăm și acele creanțe în viitor mai apropiat sau mai îndepărat? Sau așa cum ei deja s-au activat, cei din industria gazelor naturale, deja, cumva, au înțeles, suntem oameni și pe ei o să îi lăsăm cu creanța nerecuperată? Sunt întrebări la care ar fi trebuit să avem deja răspunsuri la această oră, poate că acest proiect ar fi trebuit să fie pus primul pe ordinea de zi să putem să îl dezbatem. Pentru că, așa cum vă spuneam, în ultimul an și două luni am avut iată, patru soluții de preluare a ELCEN-ului și astăzLpreluăm o ccâânță cu o grămadă de bani. Pe lângă creanța aceasta, dacă vom ajunge vreodată să fim și proprietari, va trebui să ne asumăm investiții rapide de peste un miliard de euro. Nu știu dacă Bucureștiul... de fapt, mă îndoiesc că Bucureștiul are capacitatea de a atrage astfel de investiții în mod rapid, pentru că autorizațiile de mediu încep să expire pentru capacitățile de producție ale ELCEN-ului și vor expira etapizat până în 2023 și va trebui să găsim soluții să le înlocuim sau să le modernizăm până atunci. De asemenea, nu știu dacă Bucureștiul are capacitate de management de proiect pentru astfel de proiecte care sunt foarte greu de dus la capăt.
Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

A expirat timpul.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Deci noi vom vota împotrivă și, de asemenea, spun aici, să rămână pe bandă, că deși de aproape doi ani RADET-ul este în insolvență, nu avem un plan de reorganizare votat de acționar, adică de noi, și nu știm ce se va întâmpla cu această societate. Bănuiala mea este că foarte curând va fi dusă spre faliment. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel    \

Doamna consilier general Wring Roxana.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Vrem să vedem planul de reorganizare pe care ni l-a promis ROM INSOLV atunci când am votat intrarea în insolvență, se vine cu pași care aparent fac parte din acest plan de reorganizare, dar el, de fapt, aparent a fost depus, dar Consiliul General nu l-a aprobat, așa cum spune legea. Deci unde este planul de reorganizare, în primul rând. în al doilea rând, un miliard două sute de milioane este, totuși, o sumă importantă, s-ar putea să achităm și să plătim și pentru celelalte creanțe ale creditorilor ELCEN. Dacă este așa, de unde vom găsi bani de investiții, pentru că în actuala situație foarte incertă, juridică, a ELCEN și RADET, nu văd instituții internaționale cum ar fi BEI, BERD sau IFC să investească în ELCEN, RADET. Deci planul și banii de investiții, de unde vor veni. Creditorii astăzi s-au întâlnit, înțeleg că au mai amânat 30 de zile planul, aprobarea planului, iar RADET-ul în continuare este fără un plan de restructurare. Noi pentru asta am votat atunci. Deocamdată nu avem nimic. Și suntem în august, din octombrie trebuie^să pornim căldura și apa.


/y

/ // /o /-

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc, doamna Wring Roxana.

Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Da, mă rog, ați încurcat un pic pe acolo, chiar foarte mult, chiar pe toate. Că Legea 85/2006 a insolvenței stabilește fiecare lucru foarte clar, ceea ce trebuie făcut. Noi nu avem ce să votăm, comitetul creditorilor va aproba, în înțelepciunea lui sau, planul de reorganizare. Modul în care au ales să cumpere aceste creanțe este că am cumpărat valoarea cea mai mică,: dar, totodată, să-mi asigure majoritatea în interiorul comitetului creditorilor, pentru ca tocmai acei prieteni ai domnului Deaconescu de care se îngrijea dumnealui, pentru că vă vorbea de furnizorul de gaze și avea grijă că nu își primesc ăia banii, să nu mai condiționeze. în interiorul insolvenței îi este greu unui furnizor de servicii, că așa spune legea, să rupă un contract. Dar obligația din partea creditorilor este ca în fiecare lună să-i plătească facturile curente, pentru că altfel îi ducem către insolvență, către faliment. De unde investitorii? Foarte simplu. Avem mai multe, două, trei variante care au fost propuse... ultimele... știți destul de bine, s-au făcut publice... cei din Japonia... acum că nu vă bagă pe dumneavoastră în seamă... nici pe mine Papa nu mă bagă în seamă, dar... când o să fiți de băgat în seamă, vă bagă. Au arătat în ce măsură vor să investească, care sunt proiectele ș.a.m.d. Trebuie să aveți în vedere un alt aspect. Achiziționarea ELCEN-ului, pe lângă furnizarea de servicii, înseamnă o avere imobiliară care... ușurel, nu dați năvală... că am văzut ce ați putut să spuneți. Aveți răbdare. Care oricând se poate transforma într-o garanție colaterală și într-un interes din partea oricărui finanțator. Că acum dumneavoastră o duceți că vine iarna și nu avem apă caldă, o să avem și apă caldă, cum am avut și anul trecut. Ca să vă facem dumneavoastră în ciudă. O să fie bine, deci lucrurile merg înspre direcția care trebuie. Dar mai întâi ne orientăm spre Legea 85/2006 să avem tot pachetul de date și informații, le spunem aici în fața colegilor, după aceea, cu bună credință și fără viclenie dăm drumul înainte, că le rezolvăm, da?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc, domnului viceprimar pentru intervenție.

Domnule city manager Sorin Chiriță, vă rugăm să aduceți lămuriri suplimentare.    .Domnul Administrator Public Sorin Chiriță

Voi fi scurt, pentru că a făcut niște completări foarte bune domnul viceprimar și tocmai experiența dânsului ca avocat... Cred că v-a dat răspunsul la o parte din întrebări. Ceea ce voi face acum, vă voi întreba doar atât: aveți altă soluție dumneavoastră? 26 de ani, 27 de ani în care sistemul a fost distrus... Dacă aveați o altă soluție se implementa. Și nu este nimic care să fie contradictoriu cu hotărârea de consiliu anterioară privind transferul de business. Pur și simplu este o acțiune de a prelua creanțe care pot fi transformate ulterior în patrimoniu. Care intră în componența Companiei Municipale Energetică. Ca și valoare este evident că este mult

mai mică decât dacă ar fi fost achiziționate acele acțiuni sau dacă s-ar fi

» »

putut lua ca și active individual. Pe noi ne interesează, într-adevăr, ca și sistem centralizat activele. Avem grijă de toți creditorii, nu am înlăturat, așa cum a spus și domnul viceprimar nici finanțatorii internaționali, există astăzi un memorandum cu Itochu, companie japoneză, aceeași companie care a acordat asistență tehnică pentru M6. Tot în același timp am avut discuții și cu fostul administrator judiciar KPMG, am continuat demersurile și discuțiile cu fostul administrator judiciar al ELCEN, pentru a avea acești finanțatori, pentru că, așa cum a menționat mai devreme domnul viceprimar, vom fi solvabili pentru a putea să emitem fie obligațiuni, fie să ne împrumutăm. Este clar că avem și capacitate managerială, este clar că avem și potență, știm și ce vrem.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am înțeles, domnule city manager, vă mulțumesc. Suntem convinși de ceea ce spuneți dumneavoastră. Cel puțin eu sunt.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre nr. 87, proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica București S.A.

Vot pe proiectul nr. 87.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat, cu 30 de voturi pentru, 3 abțineri, 8 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre nr. 88, proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Iluminat Puț>țic București S.A.

Domnule Stroe, doriți să luati cuvântul^


’ -----/vx

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Acum doi ani când ați băgat RADET-ul în insolvență, că noi nu am votat intrarea în insolvență atunci, ați argumentat că nu vreți să plătiți acele datorii, că nu le recunoașteți, și acum ajungeți să plătiți din ele.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnule Stroe, suntem la celălat proiect, am trecut de acesta.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Da, pentru că nu mi-ați dat cuvântul la punctul anterior.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Au vorbit mai mulți colegi de la dumneavoastră și nu mi-a apărut că ați solicitat cuvântul.

Domnule consilier general Deaconescu, vă rog.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț

Mulțumesc, domnule președinte. Din acest proiect am înțeles măcar un lucru, cât costă iluminatul festiv pentru Zilele Bucureștiului și pentru sărbătorile de Crăciun. Peste șase milioane de lei. O fi mult, o fi puțin, apreciați dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre nr. 88, proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A.

Este bine că a înțeles toată lumea până la urmă. Unii ce trebuie, alții de doresc ei.

Proiectul de hotărâre cu nr. 88 a fost aprobat, cu 29 de voturi pentru, 0 abțineri, 12 voturi împotrivă.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre nr. 89, proiect de hotărâre privind înființarea Direcției de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale acesteia.

Doamna Wring Roxana Sanda. A avut dreptate domnul.....    7,

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Aici am si eu o întrebare. Cum funcționează o direcție de arhitectură

J    J    ’

peisagistică fără arhitect și fără peisagist? Și ce va face de fapt? Pentru că expunerea de motive este total generică și un „copy-paste”, probabil din altă expunere de motive. E nevoie de o nouă instituție, unde e peisagistul și unde este arhitectul?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am înțeles întrebarea dumneavoastră. O invit pe doamna director al Direcției Resurse Umane, doamna Geta Drăgoi, pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră. Este în sală doamna Drăgoi? Am să îi dau cuvântul, între timp, domnului viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Doamna Wring, o să vă răspund eu. Păi diferența e mare. Că unul este arhitect urbanist și altul este arhitect peisagist. Sunteți de acord cu mine? Păi nu, stați un pic. Păi nu, dar dumneavoastră, cu viclenie, spuneți așa: domnule, ia fiți atenti, îmi faceți voi o instituție care nu are cum să fie condusă, că vorba ceea, e arhitectură și aici îmi trebuie arhitect. Nu e, doamnă. O să vă explice doamna, iarăși o să rămâneți fără argumente, iarăși o să ne întoarcem la retorica de tip Wring. Și noi ne-am învățat cu ea.l Dar ca idee, așa.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Doamna Drăgoi, vă rog. Ați înțeles întrebarea doamnei Wring? Doriți să o repete? Doamna director? Doriți să repete întrebarea? Doamna Wring, am rugămintea la dumneavoastră, dacă puteți repeta întrebarea, varianta scurtă.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Ne-a explicat că această asociație poate funcționa fără arhitect și fără peisagist. într-adevăr, sunt două meserii diferite.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

întrebarea, doamna Wring, pentru doamna Drăgoi.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

întrebarea era cum înființăm o astfel de administrație dacă nu avem

J    5

obiectul muncii, si anume arhitecul si peisagistul. Ce vor face, de fapt?

Am înțeles întrebarea. Doamna Drăgoi, vă rog.

Doamna Director Geta Drăgoi, Direcția Managementul Resurselor

Umane

Vreți să știți cum o înființăm dacă nu avem arhitectul? Ce va face? Nu aș vrea să fiu obraznică, dar aveți în Regulamentul de organizare și funcționare obiectul de activitate. Așa cum avem proiectele arhitecturale pentru clădiri, la fel și proiectele de amenajare a parcurilor și tot ce înseamnă peisagistica în municipiul București necesită niște proiecte și o strategie anterioară. Direcția respectivă, la comisie am explicat lucrul acesta, direcția respectivă cu asta se va ocupa. Dacă ați observat, în momentul de față în municipiul București nu există o viziune și o proiectare a spațiilor verzi. Tocmai cu asta se va ocupa această direcție, ceea ce s-a și scris. Pe de altă parte opinia publică este foarte importantă în ceea ce privește spațiile verzi. Ați văzut de nenumărate ori că sunt organizațiile nonguvernamentale care au destule idei. Vor putea veni acum, vor putea fi consultate și vor putea fi puse în practică și ideile lor și acest lucru scrie în regulamentul de organizare și funcționare.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel    \

Mulțumim pentru răspuns, doamna director. Mai rămâneți puțin\ doamna director. Foarte scurt, domnule Țugui, după care trecem la vot.

Doamna Consilier Țugui Matei Ion

Doamna director, mă scuzați, poate că eu sunt ușor dislexic și nu am înțeles, dar câți peisagiști va avea angajați această direcție de arhitectură

Q peisagistică?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Scrie în proiectul de hotărâre câți va avea.

Doamna Consilier Țugui Matei Ion

Si nu am înțeles. Câți?

»    >    J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Scrie acolo, citiți în proiectul de hotărâre.Bun, am înțeles întrebarea, citiți în proiectul de hotărâre.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre nr. 89, proiect de hotărâre privind înființarea Direcției de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale acesteia.

Vot pe acest proiect.

Citiți proiectul și o să vedeți acolo câți sunt.

Proiectul de hotărâre nr. 89 a fost aprobat, 30 de voturi pentru, 0 abțineri, 11 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre nr. 90, proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București.

Vot pe acest proiect.

Proiectul de hotărâre nr. 90 a fost aprobat, 30 de voturi pentru, 0 abțineri, 13 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre nr. 91, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului pentrci Tineret al Municipiului București.

Domnul consilier general Cătălin Deaconescu.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte. Imi aduc aminte că acest proiect a fost și data trecută și el nu a trecut din cauza faptului că majoritatea nu l-a votat. în același timp... dacă mă ascultați...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, da, vă ascult.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

în același timp, observ că intră în aceeași formă în care a intrat și data trecută fără amendamentul adoptat de Consiliul General data trecută, și anume partajarea, separarea de atribuții între două din administrațiile din subordinea Consiliului General si aici mă refer la PROEDUS si Cefltrul

pentru Tineret. Văd că se extinde din nou, și prin acest proiect, vârsta beneficiarilor pentru Centrul pentru Tineret, de la 18 coboară la 14 ani, și practic avem două instituții care se adresează aceluiași public. Și aș vrea, inițiatorul, dacă are amabilitatea, să îmi explice de ce se întâmplă lucrul acesta, de ce risipim resursele pe două instituții care se ocupă, practic, de același public, între 14 și 18 ani.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru întrebare, domnule Deaconescu.

Domnul consilier general Tudor lonescu.

între timp dacă este cineva de la Centrul pentru Tineret al Municipiului București am să vă rog să se pregătească să răspundă întrebării domnului Deaconescu. Domnule lonescu!

Domnul Consilier General lonescu Tudor Tim

Da, e... cu aceeași condiție să fie cineva de la această instituție pentru că aș dori să știu de ce insistă în mod aproape obsesiv să diminueze vârsta până la 14 ani. îmi pare rău, până acum văd că de la 20 în sus nu s-au descurcat chiar foarte, foarte bine dar as vrea să văd de ce trebuie să meargă până la 14 când avem deja o instituție care funcționează extrem de bine, și anume PROEDUS, de 8 ani de zile, care aduc zeci de mii de tineri, de elevi mai bine spus, care se încadrează în zona aceasta de vârstă atunci de ce e nevoie să se ducă cu varsta mai jos.    '

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc domnule Consilier General! Este cineva în sală de la Centrul pentru Tineret al Municipiului București? Doamna Director Geta Drăgoi ne puteți răspunde dumneavoastră întrebărilor? Haideți doamna Director, poftiți în față să răspundeți întrebărilor! între timp poate apare cineva și de la Centrul pentru Tineret. Răspundeți vă rog întrebării domnului Deaconescu si domnului lonescu!

I

Doamna Director Executiv Geta Dăqoi - Direcția Managementul

Resurselor Umane

Cineva dintre dumneavoastră spunea că data trecută a fost respins proiectul și nu înțelege de ce a mai fost pus încă o data pe ordinea de zi. A fost scos de pe ordinea de zi pentru că cineva dintre consilieri a făcut observația că pentru Direcție Generală trebuie 150 de posturi. Normal că atunci nu s-a pus problema de cuvânt. Ceea ce sesizase domnul consilier este vorba pentru funcțiile publice. Este o instțhjtie cu funcții contractual'si nu necesită 150 de posturi și atunci s-a intrat în aceeași formă. Acum am răspuns la ceea ce s-a remarcat că a fost respins, nu a fost respins, a fost scos de pe ordinea de zi data trecută.Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Consilier General lliescu !

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Da, mulțumesc mult domnule președinte

Domnul Președinte Catana Claudiu Daniel

Două secunde. Domnul lliescu, numai puțin vă rog I Doamna Director vă rog să răspundeți punctual întrebărilor domnului lonescu și domnului Deaconescu ! Domnule lonescu, repetați întrebarea ca să fie mai limpede ! Domnul lliescu, vă rog să vă însrieți din nou!

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Doamna Drăgoi, apreciem comentariu dumneavoastră legat de faptul că a fost scos dar nu asta a fost întrebarea. întrebarea a fost... doamna Drăgoi!

Doamna Director Executiv Geta Dăqoi - Direcția Managementul

Resurselor Umane

Da, eu vă ascult!

Domnul Consilier General lonescu Tudor Tim

Avem o instituție, pe numele ei PROEDUS, care de ani de zile performează foarte bine pe zona de vârstă de elevi până la 20 de ani. Avem o a doua instituție, care s-a înființat în urmă cu doi ani, care este într-o fază incipientă, să spunem, de început și mai are nevoie de ceva timp să se rodeze care preia de la 20 de ani în sus. Acum această instituție care, repet, după părerea mea, din ultimii doi ani de activitate, mai are nevoie de puțină experiență, puțin mai multă chiar, vine și ne propune ca să înceapă să se ocupe și de elevi de la 14 ani în sus, dublând astfel activitatea cu PROEDUS. întrebarea este de ce.

Da, cred că delimitarea nu este neapărat în funcție de vârstă așa cum sesizați dumneavoastră, din ce am văzut eu din Regulamentul de Organizare și Funcționare propus de ei este mai degrabă delimitată de felul activității, de felul proiectului și nu de vârstă și atunci... Este și 14 ani dar spuneți că se suprapune peste PROEDUS. Felul activității diferă față de cel de la PROEDUS chiar daca se suprapune ca vârstă, este ceea ce am remarcat eu din Regulamentul de Organizare și Funcționare dar probabil că altcineva vă poate răspunde în amănunt, eu asta am remarcat, dacă s-ar fi suprapus activitatea aș fi remarcat.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumim doamna director! După ce dau cuvântul celorlalți consilieri generali înscriși la cuvânt am să-l rog pe domnul City Manager care coordonează întreaga activitate să ne răspundă întrebărilor. Domnul consilier general Lucian lliescu!

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Da, mulțumesc mult domnule președinte! Eu nu aș vrea să întreb nimic, nici pe doamna Drăgoi nici pe nimeni, eu am decât o constatare...

Domnul Președinte Catana Claudiu-Daniel

Haideți să-l ascultăm pe domnul lliescu! Domnul llescu, vă rog!

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Ședințele Consiliului General de ceva luni de zile sunt o dată pe lună, în fine, existând mai puține ședințe extraordinare... da, și o ședință ordinară. Eu aș ruga frumos ca prin intermediul dumneavoastră, ca toți directorii sau reprezentanți ai dânșilor să fie prezenți până la sfârșitul ședințelor sau a punctelor pe care dânșii ar trebui să le susțină pe ordinea de zi fiindcă nu este normal ca două sau trei persoane, doamna Drăgoi, domnul City Manager Chiriță, domnul Coajă și încă două persoane să vorbească în numele altora. Cred că este o lipsă cumva de dezinteres și față de noi și față de bucureșteni și de respect. Mulțumesc mult!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniel

Mulțumesc domnule consilier general lliescu! Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu!

Voiam să vă spun că... colega de la Centrul de Tineret a fost aici prezentă, din păcate ni se mai face și rău. Bun, haideți să...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniel

Am văzut-o si eu în sală, de aia am tot întrebat.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Eu cred că suntem răutăcioși pentru că am discutat foarte clar lucrurile astea în ședințele din grup mai ales că... insistăm pe o chestiune care este foarte clar lămurită. PROEDUS, care este în grădina dumneavoastră, face un anumit tip de activitate, Centrul de Tineret care este în supravegherea mea și știți acest lucru, pe zona asta pe care noi o indicăm acum și vrem să

o dezvoltăm va face cu totul alte activități astfel încât să nu știrbească din

> 1

evidenta celor de la...

»

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniel In concluzie dumneavoastră spuneți că nu se va suprapune...

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Deci, o secundă. Deocamdată dumneavoastră sunteți președinte de ședință, eu rămân în continuare viceprimar, ascultați-mă până la capăt cu atenție. Deci e o chestiune doar de vrut, vrem să votăm, trecem. Dar să-facem o polemică acum în interiorul nostru nu cred că este optim.    \

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Nu cred că discuția este de a face o polemică. Eu am înțeles de la dumneavoastră, concluzia este că cele două instituții nu se vor bate... nu se vor interfera... asta cred că vreau să audă si ceilalți colegi si vă mulțumim că ați fost cel mai obiectiv în a lămuri această situație. Domnul consilier general lonescu, v-ati înscris la cuvânt!

’    J

Domnul Consilier lonescu Tudor-Tim

Da, nu primisem un răspuns că și doamna Drăgoi spunea că nu poate să răspundă la acest lucru, am înțeles parțial, nu am înțeles care sunt activitățile acestea, îmi doresc să aflu și o să îmi doresc să aflu dar nu pot să nu remarc în același timp domnule viceprimar, faptul că sunt multe instituții care au avut proiecte pe ordinea de zi astăzi a căror reprezentanți, fie directori, fie directori generali că nu trebuie să fie neapărat directorul general, toate companiile de mai devreme, nu știu, cineva m-a întrebat de exemple, toate companiile de mai devreme^pu au avut niciun director în

sală sau director adjunct. Domnul City Manager a răspuns foarte corect, asta nu pun sub semnul întrebării și chiar mai devreme am avut dovada că doamna Geta Drăgoi a spus că nu știe exact pe acest lucru, e normal, dânsa se ocupă de altceva, relev acest lucru și atât.

Domnul Administrator Public Chirită Sorin

Haideți să clarific. Nu mă ocup eu de Centrul de Tineret, într-adevăr domnul viceprimar. Dar pentru că am lucrat și vreau să vă spun, ascultați-mă puțin ! Am lucrat pe proiectul de hotărâre pe care dumneavoastră l-ați votat mai devreme pentru formarea profesională a tinerilor, cei care nu au și pentru încadrarea în muncă a tinerilor pentu cei care nu au un loc de muncă și care doresc să intre într-un sistem de formare și acolo vorbim de cei care au finalizat studiile. Fie că vorbim la 14 ani fie că vorbim la 16 ani nu sunt aceleași tipuri de activități pe care le prestează Centrul de Tineret cu PROEDUS. Nu se suprapun grupurile țintă, sunt cu totul și cu totul alte activități, vorbim de activitatea de formare, de calificare profesională și de integrare în muncă pe care o face Centrul de Tineret și activitatea cealaltă, recreativă, tabere ș.a.m.d. și activitate la nivelul liceelor, pe care o face PROEDUS. Nu este o suprapunere de activitate, că așa pe același principiu și DGASMB are același grup țintă cu Centrul de Seniori și toate celelalte adică nu se pune problema din punctul ăsta de vedere... Poți, ai dreptul să participi de la 16 ani și chiar de la 16 ani poți să te încadrezi în muncă, la 14 ani poți să participi la un program... de la 16 ani poți să te încadrezi în muncă dar poți să faci un curs de formare profesională.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniel

Domnul City manager, am înțeles clarificările dumneavoastră, vă mulțumesc frumos! Ultima intervenție, doamna Neacșu Ioana, vă rog! După care vom trece la vot.

Doamna Consilier Neacsu Ioana

Mulțumesc domnule președinte! Discuția mie mi se pare un pic inutilă în sensul că...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu-Daniel

Dezbaterile sunt întotdeanua constructive.

Doamna Consilier Neacsu Ioana

Vreau să vă gândiți la faptul că că avem numeroase instituții de cultură în subordinea Primăriei și a CopsiliuluU-Gen^ral, pe premisa pe care 122


dumneavoastră o susțineți acum ar însemna să rămână una singură că se concurează între ele. Nu este cazul. Eu zic că aici există o complementaritate a ofertei către elevii de la 14 ani începând. O instituție oferă anumite programe, altă instituție alte programe. Important este ca oferta să fie diversificată, să fie multiplicată și eu văd un soi de colaborare între aceste instituții și în niciun caz concurență și presupunând prin absurd că ar fi o concurență ar fi benefică tot din punct de vedere instituțional și în interesul beneficiarilor direcți. Deci, repet, gânditi-vă că în primărie există, în subordinea Consiliului General, și alte instituții care au același profil de activitate și în niciun caz nu am gândit că ele se concurează între ele.

Mulțumesc!

>

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos! Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre! Vot pe proiectul de hotărâre cu numărul 91! Proiectul de hotărâre cu numărul 91 a fost aprobat, 30 de voturi pentru, 1 abținere, 10 voturi împotrivă.

Mergem mai departe. Proiectul de hotărâre cu numărul 92 privind aprobarea organigramei, numărul total de posturi, statul de funcții și modificarea regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București. Vot pe proiectul de hotărâre cu numărul 92! Proiectul de hotărâre cu numărul 92 a fost aprobat, 41 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre cu numărul 93 privind modificare HCGMB nr. 327/2018. Vot pe proiectul de hotărâre cu numărul 93! Proiectul de hotărâre cu numărul 93 a fost aprobat, 31 de voturi pentru, 3 abțineri, 7 voturi împotrivă.

Mergem mai departe. Proiectul de hotărâre cu numărul 94, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Vot pe Proiectul 94.

Cu 31 de voturi pentru, 0 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

95. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurilor organizatorice ale unor spitale aflate în administrarea municipalității, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

96.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 292/2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția clădirilor.

Vot pe Proiectul 96.

Cu 31 de voturi pentru, 0 abțineri, 10 voturi împotrivă proiectul a fost aprobat.

97.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația Regal Sport Club Ferdinand I București, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului „Familie, Educație, Fotbal”, în perioada octombrie - decembrie 2018.

Domnul Consilier General Tudor Tim lonescu, vă rog.

Domnul Consilier TudorTim lonescu

Am cerut cuvântul pentru că ceea ce a spus domnul Ciucu mai devreme, m-a pus un pic pe gânduri. Ne cer un milion jumate pentru 3 luni. Măcar poate veni cineva să ne spună ce plănuiesc să facă?

Domnul Președinte de ședință Claudiu Daniel Catana

Este cineva de la Sectorul 1 în sală?

O invit pe doamna Moja Beatrice, reprezentant al Sectorului 1, șef serviciu Legislație pentru a răspunde întrebărilor domnului consilier general Tudor lonescu.

Domnule consilier Cătălin Deaconescu, tot pentru doamna aveți întrebare?

Vă rog, doamnă.

Doamna Moja Beatrice

Deci, noi ne aflăm aici pentru a vă solicita împuternicirea de a încheia un protocol. Nu s-a stabilit nicio sumă dinainte pentru această asociere, nu s-a stabilit o finanțare, s-a stabilit, în mod deosebit, participarea în comun la o serie de activități sportive și culturale. Noi ne aflăm aici ca să vă solicităm mandatul pentru a încheia cu ei o asociere. Ulterior, proiectul va fi supus ședinței Consiliului Local Sector 1, va fi supus aprobării Consiliului Local de la SectoruM . Atunci se vor stabili elementele, exact activitățile care se vor derula, sumele despre care putem/Vorbi, A A/Domnul Președinte de ședință Claudiu Daniel Catana

Mulțumesc frumos.

>

Domnul consilier general Cătălin Deaconescu, vă rog.

Domnul Consilier Cătălin Deaconescu

Mulțumesc, domnule Președinte.

Doamnă, mai bine nu ne spuneați cuvintele acestea. Vă reamintesc că la Art. 1 din Proiectul de hotărâre scrie că se împuternicește expres Consiliul Local, iar conform legislației și practicii administrației locale, împuternicirea expresă se bazează pe o intindere a acestei împuterniciri. Noi nu vă împuternicim astăzi și faceți dumneavoastră după aia tot ce vreți acolo. Vă împuternicim în niște limite, iar limita este stabilită în acest proiect. Deci, nu îmi spuneți că poate veți cheltui mai mult decât un milion jumătate sau cât era prevăzut. Mai mult, cum vă spunea și colegul meu, mai devreme, la începutul ședinței, această Asociație Regal Sport Club Ferdinand I București nu este decât continuatoarea, este aceeași entitate cu schimbare de denumire și care, prin primăvară sau prin primăvara anului trecut, ne cerea aceeași împuternicire și pe care noi am respins-o și care este strâns legată de clubul de fotbal Rapid și doar știm ce se întâmplă acolo.

Mai vreau să vă mai spun că, la Sectorul 1, am observat că primăvara și vara aceasta sunt pe fiecare ședință de consiliu câte 10 proiecte prin care solicitați împuternicirea expresă a Consiliului General pentru diverse asocieri dintre centrul dumneavoastră cultural și diverse structuri, fie ele firme, fie ONG-uri pentru diverse evenimente.

Eu stau și mă întreb dacă centrul cultural al Sectorului 1 mai are timp să-și facă propriile proiecte sau doar este o casierie prin care se distribuie banii către zona privată. Nu vom susține acest proiect. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Claudiu Daniel Catana

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu

Doamnă, stați liniștită. Iar nu ne-a nimerit. Mandatul special despre care vorbește dumnealui trebuie indicat, în mod clar, ca întindere si obiect. De aceea, nu ne aflăm în situația în care presupune dumnealui că am fi, dar doar la nivel de discurs. în al doilea rând, dumnealui mai are o mare problemă și vreau să o lămuresc: că nu mai e domnul Chiliman primar la Sectorul 1 și... hop. Deci, domnule fost prefect, mandatele sunt evidențiate, în mod clar, ca întindere si ca-Qhiect. Aiciestevorba doar despre ceea ce a precizat distinsa doamnă și mă bucur că v-a făcut față, iar cu domnul Chiliman ne pare rău, asta e viața.

Domnul Președinte de ședință Claudiu Daniel Catana

Vot pe Proiectul 97, proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația Regal Sport Club Ferdinand I București, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului „Familie, Educație, Fotbal”, în perioada octombrie - decembrie 2018.

Cu 29 de voturi pentru, 0 abțineri, 13 voturi împotrivă proiectul a fost aprobat.

98. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement București S.A.

Am rugămintea la dumneavoastră să citim cele 3 proiecte, să ascultăm propunerile și va fi vot secret, ca să fim mai operativi.

Domnul consilier general, Circa Honorius.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Cele 3 propuneri sunt: la Agrement - Valeriu Șuhan, la Transport -Claudiu Daniel Catana, iar la Turism - Anca Florea.

Domnul Președinte de ședință Claudiu Daniel Catana

Mai sunt și alte propuneri?

Domnul consilier general Andrei lonescu, vă rog.

Domnul Consilier lonescu Andrei Georqe

La Transport, îl propunem pe domnul consilier general Lucian lliescu.

Domnul Președinte de ședință Claudiu Daniel Catana

II băgați în competiție cu mine.

Domnul Consilier Lucian lliescu

li mulțumesc mult colegului meu, dar nu accept propunerea.

Domnul Președinte de ședință Claudiu Daniel Catana Procedură de vot. Doamna Secretar General, aveți cuvântul.

/    1    J

Doamna Georgiana Zamfir Secretar General al Municipiului București

Mulțumesc frumos, domnule Președinte.

Vă rog să veniți să luați buletinele de vot.

Amzăr Gheorghe prezent

Ardeleanu Mircea prezent

Arsu Alin - lonuț prezent

Artimon Marian prezent

Bădulescu Aurelian prezent

Berceanu Octavian Alexandru prezent

Bîrdeanu Andreea Raluca prezent ~

Bujduveanu Stelian absent

Bumbar Marian prezent

Catana Claudiu - Daniel prezent

Chirică Petre prezent

Ciceală Ana- Maria prezent

Circa Honorius - Edward - Adrian prezent

Ciucu Ciprian absent

Ciudomirov Mihai Anton absent

Comănescu Mihai absent

Coțofană Liviu - Alin absent

Culea Marian Orlando prezent

Deaconescu Cătălin - lonuț prezent

Doicin Cristian Vasile prezent    f

Dragne Daniela prezent    \

Florea Ancuța Doina prezent

Florescu Adrian Constantin absent

Florescu Michaela-Tomnița prezent

Gâdiuță Alexandru - Valeriu prezent

Gherghiceanu Florentina prezent

Grigorescu Florin absent

lliescu Cătălin Lucian absent

lonescu Andrei George prezent

lonescu Tudor - Tim prezent

Ivan Florin absent

Kansou Hazem absent

Marinescu Sorin Dumitru prezent

Maxim Marius Cătălin prezent

Neacșu Ioana Mihaela prezent Neaoșii Lazăr prezent Olteanu Cristian - Marian absent Pavel Marius Adrian prezent Poșircaru Ion absent Radu Elena absent Radu Ion prezent Raiciu Anca Daniela prezent Rogin Marius absent Săndulescu Nina prezent Sebeșan Mircea Radu prezent Stroe Bogdan - Cristian prezent Șuhan Valeriu Nicolae prezent Teodor Raluca - Nicoleta prezent "ugui Matei Ion prezent "uțu Radu - Cristian prezent Untea (Mocanu) Georgiana prezent Voicu Ion Valentin prezent Wring Roxana - Sanda prezent

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Am rugămintea, dacă sunt interpelări, întrebări pentru aparatul d specialitate sau pentru alte instituții ale Consiliului General al Municipiul București puteți începe de pe acum până se încheie procedura d numărarea voturilor. Domnul consilier general Țugui Matei, vă rog.


Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc! Eu am trei interpelări. Prima se referă la apartamentul din Bulevardul Dacia 105 în care a fost Muzeul Nottara până în 2016. întrebarea este dacă face parte din patrimoniul municipiului București sau nu. Dacă nu, cum a fost retrocedat laolaltă cu restul imobilului moștenitorilor din moment ce a fost donat de către proprietar în 1956. Având în vedere că este un monument istoric, își va exercita primăria dreptul de preemțiune. Asta e prima interpelare.

A doua este: care este stadiul evacuării persoanelor ce ocupă abuziv spațiul cu altă destinație din strada George Georgescu numărul 34 și cum se pot preîntâmpina situații similare, să nu se repete aceste ocupări abuzive a spațiilor deținute de municipiu.

A treia interpelare: lucrările executate de Primăria Sectorului 4 pe terenul primit în administrare prin H.C.G.M.B. nr.403/2016 de amenajarea
unei parcări adiacent străzii Secerei. Deși Hotărârile Consiliului Local Sector 4 au fost anulate de instanță în mod repetat, respectă destinația de spațiu verde sau încalcă prevederile HCGMB 403/2016? Mulțumesc!

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian

Dragi colegi, ca să ne mișcăm repede Procesul Verbal al Comisiei de

numărare privind desemnarea Municipiului București.

Claudiu, mă descurc singur sau...?

Prin Consiliul General la Agrement:

38 voturi exprimate, 0 anulate, 31 voturi pentru domnul Șuhan, 7 voturi împotrivă.

Procesul Verbal al Comisiei de numărare pentru alegerea reprezentantului în Compania Managementul Transportului:

38 voturi exprimate, 0 anulate, 31 voturi pentru Catană, 7 voturi împotrivă.

Procesul Verbal al Comisiei de numărare pentru desemnarea reprezentantului în Compania Municipală Turistică București S.A.:

38 voturi exprimate, 0 anulate, 32 pentru doamna Florea Ancuța, 6 voturi împotrivă.    /

Mulțumesc frumos.

Claudiu.... să votăm, te rog.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc, domnule Președinte de Comisie!

Să reluăm ședința. Am rugămintea să-i invitați și pe ceilalți colegi în

sală.


Drept urmare, supun votului dumneavoastră aprobarea proiectului de hotărâre numărul 98:

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement București S.A.

Chemați colegii vă rog! Vă rog să invitați colegii în sală!

Bun, este toată lumea prezentă? Bun, supunem la vot Proiectul de

cu persoana desemnată ca membru în Adunarea Generală a Acționarilor în Compania Municipală Agrement București SA, vot vă rog pentru acest proiect de hotărâre.

Mai sunt colegi care trebuie să voteze - e în regulă.

Proiectul de hotărâre numărul 98 a fost aprobat, cu 28 de voturi pentru, 1 abținere, 7 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre numărul 99, privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.

Vă supun la vot în integralitatea sa proiectul de hotărâre cu numărul 99.

Vot pe acest proiect.

Proiectul de hotărâre cu numărul 99 a fost aprobat, cu 28 de voturi pentru, 1 abținere, 8 voturi împotrivă.

Proiectul de hotărâre numărul 100.

Vă supun la vot în integralitatea sa, vot pentru proiectul de hotărâre cu numărul 100 privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății pe acțiuni Compania Municipală Turistică București, S.A, în integralitatea sa, adică cu persoana votată.    <“

Acest proiect a fost aprobat, cu 28 de voturi pentru, 2 abțineri, 7 voturi împotrivă.    \

Ultimul proiect de pe ordinea de zi "întrebări, interpelări”.

Dacă sunt... domnul consilier general Stroe dacă aveți interpelare avem rugămintea să depuneți, dacă aveți întrebări avem rugămintea să spuneți întrebările.

Domnul Consilier Stroe Bogdan Cristian

Da, am o interpelare care cuprinde cinci puncte, despre mai multe străzi din Sectorul 3 despre Liviu Rebreanu o să depun și în scris despre situația de pe bulevardul Liviu Rebreanu de pe Nicolae Grigorescu bucata de la Paladi până la Splai despre stațiile de autobuz de pe strada Postăvarului și despre regulamentul privind abonamentele de parcare pentru riverani care trebuie introdus conform hotărârii votate în 14 iunie 2018 o să depun în scris interpelarea, vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu- Daniel

Domnul Consilier Gâdiută Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte. Am două interpelări pentru ședința de astăzi. Prima este legată de problemele de mediu din partea de nord-vest a capitalei și mă refer la problema mirosului toxic ce apare în aer frecvent în această parte a orașului, un miros toxic ce se simte în special noaptea, de câțiva ani de zile se simte în această parte de oraș această problemă și din păcate nu se iau măsuri. Acest disconfort olfactiv a fost semnalat de către cetățeni, preponderent în cartierele Militari, Crângași, Giulești, Bucureștii Noi, Dămăroaia, Pajura, precum și-n comunele limitrofe Bucureștiului, Chiajna și Chitila. Vă menționez că am primit numeroase sesizări în legătură cu această problemă. De asemenea, nemulțumirea cetățenilor s-a manifestat prin depunere de sesizări, solicitări scrise la diferite instituții, organizare de acțiuni de protest, inclusiv astăzi a fost o acțiune de protest în fața Primăriei Municipiului București.

Protejarea mediului și a sănătății oamenilor este o obligație a autorităților centrale și locale din țara noastră. Acest lucru este prevăzut chiar de către Constituția României care la art. 35 stipulează dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic. De asemenea, OG nr. 195/2005 privind protecția mediului prevede la art. 6 următoarele: protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a tuturor persoanelor fizice și juridice.

De asemenea, autoritățile administrației publice centrale și locale prevăd în bugetele proprii fonduri pentru îndeplinirea obligațiilor rezultate din implementarea legislației comunitare din domeniul mediului și pentru programe de protecția mediului și colaborează cu autoritățile publice centrale și teritoriale pentru protecția mediului în vederea realizării acestora.

Consider că Primăria Municipiului București trebuie să se implice de urgență în rezolvarea problemelor de mediu ce afectează calitatea aerului în partea de vest, nord-vest a orașului.

1    J

Menționez că am făcut adrese în legătură cu această problemă de jumătate de an și nu s-a întâmplat nimic. Primăria nu a reacționat.

A doua interpelare este în legătură cu problema insectelor ce au invadat Bucureștiul în această vară. Prin prezenta interpelare doresc să vă semnalez că sunt... este o invazie a unor insecte ce... invazive. Este vorba de țânțarul tigru care poate transmite boli grave sau tigrul de platan, o insectă nouă ce produce un disconfort foarte mare locuitorilor. Această problemă mi-a fost, de asemenea, semnalată de către foarte mulți cetățeni. Vă rog să luați toate măsurile necesare rezolvării problemei și printre alte acțiuni vă rog să realizați și următoarele: o verificare, o evaluare a modului în care au fost realizate în acest an acțiunile de dezinsectie desfășurate de

»    J    J

către entitățile abilitate pentru că avem un program anual de deratizare și dezinsecție care ar fi trebuit să combată această problemă, trebuie verificat în ce măsură au fost realizate măsurile din cadrul acestukprogram si, de asemenea, să realizați tratamente suplimentare în vederea rezolvării problemei.

Vă mulțumesc!

J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă mulțumesc pentru prezență și participare.

Declar închisă ședința Consiliului General al Municipiului București din data de 23 august 2018.

O zi plăcută în continuare!

Ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București s-a încheiat la ora 18.20.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, comunicate de Direcția Sisteme Informatice.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Vilma Gabriela Titirișc Gențiana Barcan Dana Duca Tiberiu Pîrvu


SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, \ Georgiana Zamfir >


Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

9

6


DA ;

47

ABȚINERE

0

NU

°

Total Prezenti

48

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

.....' Ă

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

£< ■

Arsu Alin-lonuț (USB)

|    /A

Artimon Marian (PSD-UNP)

[ - 1

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

333

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

j/. J

Bujduveanu Stelian (PNL)

¥

Bumbar Marian (USB)

[    A    '

.     J

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

>v4    !

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

«r

'    . -1    • J|

Ciucu Ciprian (PNL)

[ ■ '


Nume


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


DA


Absent
Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)Țugui Matei Ion (USB)Nume


Absent


Untea Georgiana (PSD-UNP)


Voicu Ion Valentin (ALDE) Wring Roxana-Sanda (USB)
Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnita

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

i....."17*1

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PNL

Nume    DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

USB


Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

A j

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

I______________________J

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

x

Grigorescu Florin

I    V...... j

L.    .3

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

f ' &    ]

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

zX

J

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Propunere Președinte Ședința

Rezultat General Vot

DA

31

ABȚINERE

11

NU

JF ■6

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

. DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

4

6

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

31 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

11 Abțineri

PNL, Arsu Alin-lonuț (USB), Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB), Ivan Florin (USB), Radu Elena (USB) 6 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Ah ■ '

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

* j

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

I.....1.......1

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

:    1

b    j

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

[___

Chirică Petre (PSD-UNP)

; .....* j

Ciceală Ana-Maria (USB)

Y

A

Nume


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL) Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

■ x

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

* ;

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)


Subiect Vot

Propunere Președinte Ședința

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Propunere Președinte Ședința

PMP


Nume

-

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

[ ~ >

lliescu Cătălin Lucian

x

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

Propunere Președinte Ședința

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Președinte Ședința

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Subiect Vot

Propunere Președinte Ședința

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

i......    1

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

■■■

x

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Rezultat General Vot

/22L


da    ,    —

28

ABȚINERE

8

nu

9

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

AB

TINERE

NU

Absent

..

ALDE

2

2

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

8

2

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

28 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

8    Abțineri

USB

9    Voturi împotriva

PNL, Coțofană Liviu-Alin (USB), Wring Roxana-Sanda (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

x

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

P'jâ i

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

i -.y-v,    ;

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

"'x ,

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

1____________J

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

X

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

L aJ

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

>a

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

| . *

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

BIBjl

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

A J

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

ÎjE z

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

L___*__J

Munteanu Cristian Mihai (USB)

v

A    ’

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

i .    *

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

r.....

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

%    i

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

*

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

'Z -'^Z. 1

Rogin Marius (PNL)

_

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

L„ *■ . :i

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

[ |

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

I' * ' 1

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

|    * j

Untea Georgiana (PSD-UNP)

: ‘ * ]

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

/A?


Subiect Vot Propunere

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

y

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot Propunere

PMP

Nume'

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

* 1

Subiect Vot Propunere

PNLTipărit: 8/23/2018 11:29:55 AMSubiect Vot Propunere

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe


Ardeleanu Mircea


Artimon Marian


Bădulescu Aurelian


Bîrdeanu Andreea Raluca


Chirică Petre


Circa Honorius-Edward


Ciudomirov Mihai Anton


Culea Marian Orlando


Doicin Cristian Vasile


Dragne Ileana-Daniela


Florea Ancuța Doina


Gherghiceanu Florentina


Maxim Marius Cătălin


Neacșu Ioana Mihaela


Neacșu Lazăr


Pavel Marius Adrian


Radu Ion


Raiciu Anca Daniela


Sandulescu Nina


Sebeșan Mircea Radu


Suhan Valeriu-Nicolae


Țuțu Radu-Cristian


Untea Georgiana
Subiect Vot

Propunere

USB

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X .......

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

x

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot


Rezultat General Vot


DA

ABȚINERE

4

NU

13

Total Prezenti

48


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

4

6

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

31 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

4 Abțineri

Arsu Alin-lonuț (USB), Ivan Florin (USB), Radu Elena (USB), Stroe Bogdan-Cristian (USB) 13 Voturi împotriva

PNL, USB


Rezultate Individuale


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP) Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL) Bumbar Marian (USB)


Catana-Glandtu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)
Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL) Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP^

Stroe Bogdan-Cristian (USB)
Nume

DA

ABȚINERE

Ml 1

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

; . * !

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

I ix - 1

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot Propunere

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot Propunere

PMP


Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

[.:. *... i

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

L____e____i

Posircaru Ion

n' ș" ~ h

Subiect Vot Propunere

PNL
Subiect Vot Propunere

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina Maxim Marius Cătălin Neacșu Ioana Mihaela Neacșu Lazăr Pavel Marius Adrian Radu Ion

Raiciu Anca Daniela Sandulescu Nina Sebeșan Mircea Radu Suhan Valeriu-Nicolae Țu{u Radu-Cristian Untea Georgiana

Subiect Vot

Propunere

USB

Nume

ABȚINERE

Ml 1

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

y

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PropunereRezultat General Vot

DA

47

ABȚINERE

0

NU

1

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

NU

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

9

1

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 1 Voturi împotriva

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Rezultate Individuale

Arsu Alin-lonuț (USB)


Bumbar Marian (USB)NU

Absent

X ■

XNume

DA

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

x

Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)Nume

DA

NU

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

' ~ X. j

Untea Georgiana (PSD-UNP)

C_s.....J

Voicu Ion Valentin (ALDE)

.....* 1

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot Propunere

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot Propunere

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

'' Y    ■

- A

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot Propunere

PNL


Nume

. ■

Bujduveanu Stelian


Ciucu Ciprian


Comănescu Mihai


Deaconescu Cătălin-lonuț


Kansou Hazem


Mărgărit Nicolae-Sorin


Olteanu Cristian-Marian


Rogin MariusSubiect Vot Propunere

PSD-UNPR


N

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

DA

- \ VL2


Absent


Subiect Vot Propunere

USB

Nume

na

DA

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

HR1

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

j .    )

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

[\ . ]

Grigorescu Florin

__j__J

Ivan Florin

E3

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

[?■» 1

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

L a j

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Propunere lL(X,

Rezultat General Vot

DA

18

ABȚINERE

10

NU

21

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

2

2

0

PMP

2

1

1

PNL

8

0

PSD-UNP

6

18

0

USB

10

5

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

18 Voturi Pentru PNL, USB

10 Abțineri

ALDE, PMP, Ardeleanu Mircea (PSD-UNP), Artimon Marian (PSD-UNP), Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP), Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP), Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP), Untea Georgiana (PSD-UNP)

21 Voturi împotriva

PSD-UNP, Catana Claudiu-Daniel (ALDE), Florescu Michaela-Tomnița (ALDE), lonescu Andrei George (PMP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X ,

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

MW

Bumbar Marian (USB)

SjBt

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

mume

■    r>A '

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

: i j

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

I .    *    1

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

1 J

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

L j

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X "

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

BOBI

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

V

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

/ |

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

A

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot Propunere

ALDE

Nume

ABȚINERE

NU

Abs

ent

- -V- Aî

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot Propunere

PMP

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

X

Subiect Vot Propunere

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot Propunere

PSD-UNPR


Nume

ABȚINERE

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X
Subiect Vot

Propunere

USBSubiect Vot

Propunere ,6^^

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Griip

DA

ABȚINERE

■ Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

8

0

PSD-UNP

21

3

0

USB

10

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

46 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

3 Abțineri

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP), Florea Ancuța Doina (PSD-UNP), Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP) 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD- I UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


' %

ABȚINERE

Absent

X

XCiucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)Absent


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)—


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)Nume    DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)


Subiect Vot Propunere

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot Propunere

PMP

Nume

DA

—Ăb-1—

Florescu Adrian Constantin

f ț< |

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

L. . * J

Posircaru Ion

: î ’ 1

Subiect Vot Propunere

PNL

Nume

.da-:.

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X'

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot Propunere

PSD-UNPR


Amzăr Gheorghe


Ardeleanu Mircea


Artimon Marian


Bădulescu AurelianBîrdeanu Andreea Raluca


Chirică Petre


Circa Honorius-Edward


Ciudomirov Mihai Anton


Culea Marian OrlandoDoicin Cristian Vasile


Dragne Ileana-Daniela


Florea Ancuța Doina


Gherghiceanu Florentina


Maxim Marius Cătălin


Neacșu Ioana Mihaela


Neacșu Lazăr


Pavel Marius Adrian


Radu Ion


Raiciu Anca Daniela


Sandulescu NinaSebeșan Mircea Radu


Suhan Valeriu-Nicolae


Țuțu Radu-Cristian


Untea GeorgianaABȚINERE

Absent

X

X

XSubiect Vot

Propunere

USBSubiect Vot

Propunere

Rezultat General Vot

DA

1Q

19

ABȚINERE

9

NU

21

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Nil

NU

Absent

ALDE

1

3

0

PMP

1

1

1

1

PNL

8

0

PSD-UNP

7

17

0

USB

10

5

Concluzii Vot

Moțiune respinsa 19 Voturi Pentru

PMP, PNL, USB 9 Abțineri

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP), Ardeleanu Mircea (PSD-UNP), Artimon Marian (PSD-UNP), Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP), Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP), Florescu Adrian Constantin (PMP), Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP), Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP), Voicu Ion Valentin (ALDE)

21 Voturi împotriva

ALDE, PSD-UNP, lonescu Andrei George (PMP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

--

ABȚINERE

kll 1

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

L.....2L..J

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

___J____J

L '.T; ’-ift

bumbar Marian (Uob)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Nume

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)_

Florea Ancuta Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)_

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP^

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)IPagina 2 din 8


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

■K

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

p . &

Subiect Vot Propunere

ALDE

Nume

ABȚINERE

-

NU

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot Propunere

PMP

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot Propunere

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

7 V X '

Subiect Vot Propunere

PSD-UNPR

Nume

ABȚINERE

Ml 1

INU

..—-

Absent

Amzăr Gheorghe

X

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Subiect Vot

Propunere

USB

Nume

Ab t

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

S..........X

Bumbar Marian

)

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

L *    1

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

EP J

Grigorescu Florin

'W 1

1-■ - ■ _1_

Ivan Florin

E"A 1

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

;_ă_j

Stroe Bogdan-Cristian

L__*    |

Teodor Raluca-Nicoleta

Y

A

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

Rezultat General Vot

DA ..    .

31

ABȚINERE

7

NU ,

11

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

---

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

4

4

0

PSD-UNP

24

0

USB

3

7

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 31 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP 7 Abțineri

PNL, Arsu Alin-lonut (USB), Ivan Florin (USB), Stroe Bogdan-Cristian (USB)

11 Voturi împotriva

USB, Ciucu Ciprian (PNL), Comănescu Mihai (PNL), Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

I NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

IBSB

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

L * j

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

F #$*7^1    '.tot

Xi_j

Ciceală Ana-Maria (USB)

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

M<xfJ

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

■RHI

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X ■ .

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

ALDE

Nume

r i

Absent

Oatana Claudiu-Oaniel

*

Florescu Michaela-Tomnița

- j

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

*

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PMP

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

LZiJ

lliescu Cătălin Lucian

■>.- X-O.-: -

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

.....I

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PNL

Nume

ABȚINERE

- -

LII 1

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PSD-UNPRSubiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

x......,

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

V

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.,,Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice”

Rezultat General Vot

DA

42

ABȚINERE

8

NU

o

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

8

0

PSD-UNP

24

0

USB

11

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

42 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, USB

8 Abțineri

PNL

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bujduveanu Stelian (PNL)


Bumbar Marian (USB)


Chirică Petre (PSU-UNH)


Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)
ABȚINERE

Absent

X

X


Nume Ședința


Ședință Ordinară


8/23/2018 12:00:00 AM


Ciucu Ciprian (PNL)


Comănescu Mihai (PNL)Absent


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)
Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.,,Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice”

ALDE

.. i

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

■ 'X ’

Florescu Michaela-Tomnița

■ X •

lonescu Tudor-Tim

' x

Voicu Ion Valentin


Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.,,Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice"

PMP

Nume

DA

AbsGnt

Florescu Adrian Constantin

*

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.,,Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice”

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.,,Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice”

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu


Suhan Valeriu-Nicolae


Țuțu Radu-Cristian


Untea Georgiana
Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.,,Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice"

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

I__' - --.....

Berceanu Octavian

*

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

x

Coțofană Liviu-Alin

i * 1

L , Ci.-    • .-a

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

i ' & /- • J

Grigorescu Florin

j    :

Ivan Florin

r & '

Marinescu Sorin

x

Munteanu Cristian Mihai

Y

A

Radu Elena

,j

Stroe Bogdan-Cristian

* '

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

; . « j

Wring Roxana-Sanda

S" * 1

Subiect Vot

Amendament

Rezultat General Vot

DA

48

ABȚINERE

0

NU

1

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

8

0

PSD-UNP

24

0

USB

9

1

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 1 Voturi împotriva

Grigorescu Florin (USB)

Rezultate Individuale

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonut (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL)


Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


NU

Absent

x


Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Nume

DA

MII

NU

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot Amendament

ALDE


Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

'1

........ ... - —

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot Amendament

PMP

Nume

-

D/

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

i

Posircaru Ion

Subiect Vot Amendament

PNLSubiect Vot

Amendament

PSD-UNPRSubiect Vot

Amendament

USB

Nume

DA

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

ESS

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

l * J

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

L    _j

Gâdiuță Aiexandru-Valeriu

'»' j

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

i * j

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

1

Wring Roxana-Sanda

1 11

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.privind înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii „Sfânt

Rezultat General Vot


DA

4Q

ABȚINERE

0

NU

Total Prezenti

49


Rezultate Grup De Vot

GruP

?. DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

8

0

PSD-UNP

24

0

USB

10

5


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

—77


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL)


Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


Ciucu Ciprian (PNL)


Absent

xCiudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Fiorescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Țugui Matei Ion (USB)


Nume

DA    Absent

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.privind înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii „Sfânt

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.privind înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii „Sfânt

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.privind înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii „Sfânt

PNL


Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.privind înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii „Sfânt

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.privind înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii „Sfânt

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

i/J ]

Berceanu Octavian

L    1

Bumbar Marian

i____OJ

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

■ *

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

i.....* ']

Grigorescu Florin

1

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

* 1

Stroe Bogdan-Cristian

- *

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

* -

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.„Asistență pentru Seniori - Respect pentru vârsta a treia”

Rezultat General Vot

DA

40

9

ABȚINERE

NU

o

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

g|ffAbsent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

8

0

PSD-UNP

24

0

USB

9

1

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

40 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, USB

9 Abțineri

PNL, Bumbar Marian (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

* 1

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

1_______u

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

[\;    >«<    j

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

L.    • - ,i^J

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

A !

Chiricâ Petre (PSD-UNP)

]

Ciceală Ana-Maria (USB)

-

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

ii    $

•    ’i

Nume


Ciucu Ciprian (PNL)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


DA


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


ABȚINERE


Absent


Nume    DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.„Asistență pentru Seniori - Respect pentru vârsta a treia”

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

......

*

Voicu Ion Valentin

30

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.„Asistență pentru Seniori - Respect pentru vârsta a treia”

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X ..

lonescu Andrei George

HBfli

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.„Asistență pentru Seniori - Respect pentru vârsta a treia”

PNL

Nume

ABȚINERE

■- ■

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.„Asistență pentru Seniori - Respect pentru vârsta a treia”

PSD-UNPR


,/7


A /i_


Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.„Asistență pentru Seniori - Respect pentru vârsta a treia"

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

SFi x

Berceanu Octavian

WîK

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

* 1

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

r -vscțwî ț    .ua

Grigorescu Florin

\ ' X ]

Ivan Florin

x

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

A

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Ș , &_]

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Amendament Stroe 1

Rezultat General Vot

DA

10

ABȚINERE

18

NU .

20

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

da

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

2

2

0

PMP

3

1

PNL

8

0

PSD-UNP

5

18

1

USB

7

3

5

Concluzii Vot

Moțiune respinsa

10 Voturi Pentru PMP, USB

18 Abțineri

ALDE, PNL, Amzăr Gheorghe (PSD-UNP), Arsu Alin-lonuț (USB), Bumbar Marian (USB), Culea Marian Orlando (PSD-UNP), Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP), Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP), Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP), Țugui Matei Ion (USB)

20 Voturi împotriva

PSD-UNP, Catana Claudiu-Daniel (ALDE), lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

* î

l—........... ..    J

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar MariarrȚUSB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Jl

Nume

DA

ABȚINERE

kll 1 • NU .

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

A

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

|8j3gJ

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

[’ ' % 1

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

II

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

X

Marinescu Sorin (USB)

Y

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

x

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

-

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

X

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

HHH

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Nume

--

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

x

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot Amendament Stroe 1

ALDE

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

x

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Amendament Stroe 1

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

........X.......

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

EZE1

Subiect Vot Amendament Stroe 1

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot Amendament Stroe 1

PSD-UNPRSubiect Vot Amendament Stroe 1

USB

DA

ADTIMCDC

Nume

ADsent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X 1

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

: X :

Coțofană Liviu-Alin

■    A J

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

' X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

x

Radu Elena

' *

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.prevenirea abandonului școlar în Municipiul București

Rezultat General Vot


DA

36

ABȚINERE

9

NU

Total Prezenti

48


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

N

U

Absent

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

7

1

0

PSD-UNP

24

0

USB

6

2

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

36 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, USB

9 Abțineri

PNL, Grigorescu Florin (USB), Radu Elena (USB) 1 Voturi împotriva

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Rezultate Individuale


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL)


Bumbar Marian (USB)NU


NU


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)


H li o


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP) Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)
Ni.mP

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.prevenirea abandonului școlar în Municipiul București

ALDE

Nume

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnita

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.prevenirea abandonului școlar în Municipiul București

PMP

Nume

[ (Efâ . )

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

{    * l

Posircaru Ion

A

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.prevenirea abandonului școlar în Municipiul București

PNL

ABȚINERE

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.prevenirea abandonului școlar în Municipiul București

PSD-UNPR

agina 7 din 8


Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.prevenirea abandonului școlar în Municipiul București

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

[_A    ]

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

y

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

* j

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

L » :

Wring Roxana-Sanda

*

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.proiectului "O șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de

Rezultat General Vot

DA ,

48

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

10

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD- I

UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)


*

Absent

XCiudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Grigorescu Florin (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP) lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Țugui Matei Ion (USB)
Nume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

-J---—

Pagina 3 din 8


Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.proiectului "O șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de

ALDE


Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.proiectului "O șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

■b*

Posircaru Ion

M—

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.proiectului ”0 șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.proiectului "O șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.proiectului "O șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de

USB

z


Nume

da

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

■ X ,

Bumbar Marian

Y

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

i

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

EÎlZJ

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

i_:

Stroe Bogdan-Cristian

roii

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

i /*

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.,.București, orașul tinerilor activi pe piața muncii’’

Rezultat General Vot


DA,

33

ABȚINERE

10

. . 3

Total Prezenti

47


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABTINEF

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

2

4

3

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 33 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Arsu Alin-lonuț (USB), Coțofană Liviu-Alin (USB) 10 Abțineri

PNL, USB

3 Voturi împotriva

Bumbar Marian (USB), Stroe Bogdan-Cristian (USB), Țugui Matei Ion (USB)


Rezultate Individuale


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL) Bumbar Marian (USB)


Catana Claudlu-Damel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) iliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP) Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

w

A

Țugui Matei Ion (USB)

Țu{u Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X


Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.,,București, orașul tinerilor activi pe piața muncii”

ALDE

Nume

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.,.București, orașul tinerilor activi pe piața muncii"

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

IHH

lliescu Cătălin Lucian

x

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

■HHSHII

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.,.București, orașul tinerilor activi pe piața muncii”

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

V

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.,,București, orașul tinerilor activi pe piața muncii”

PSD-UNPR__


Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.,,București, orașul tinerilor activi pe piața muncii”

USB

Nume

DA

ABȚINERE

NU

- < ■    ; ?•: -W'

Absent

Arsu Alin-lonuț

KS

Berceanu Octavian

x

Bum bar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

.. x

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.,,Energie Verde pentru Spitalele Municipiului București” - implementarea unui sist

Rezultat General Vot

DA

46

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

3

1

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

9

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

46 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)
Nume

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)
Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)Țugui Matei Ion (USB)


Nume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.,,Energie Verde pentru Spitalele Municipiului București" - implementarea unui sist

ALDE

Nume .

na

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

. « . -i

Voicu Ion Valentin

n; 'X"

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.,,Energie Verde pentru Spitalele Municipiului București” - implementarea unui sist

PMP

Nume

-

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

A    1

lonescu Andrei George

BEM

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.,,Energie Verde pentru Spitalele Municipiului București" - implementarea unui sist

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.,,Energie Verde pentru Spitalele Municipiului București" - implementarea unui sist

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.,,Energie Verde pentru Spitalele Municipiului București" - implementarea unui sist

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

. *.....I

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

j

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

1_______________J

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

x

Țugui Matei Ion

r    • —

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București doamnei Emilia-Maia-Ninel Morgenstern

Rezultat General Vot


DA

46

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

47


Rezultate Grup De Vot

Grup

da

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

8

7


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

46 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL)


Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)Ciceală Ana-Maria (USB)


Ciucu Ciprian (PNL)Absent

x

XComănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)_

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)_

Florescu Michaela-Tomnita (ALDE)_

Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)_

Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)_

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)_

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)_

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Țugui Matei Ion (USB)Nume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

LZi 13

Untea Georgiana (PSD-UNP)

LlilJ

Voicu Ion Valentin (ALDE)

EH

Wring Roxana-Sanda (USB)

|

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București doamnei Emilia-Maia-Ninel Morgenstern

ALDE

Nume

Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnita lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin

Absent
Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București doamnei Emilia-Maia-Ninel Morgenstern

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

80111

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București doamnei Emilia-Maia-Ninel Morgenstern

PNL

Nume


Bujduveanu Stelian


Ciucu Ciprian


Comănescu Mihai


Deaconescu Cătălin-lonuț


Kansou Hazem


Mărgărit Nicolae-Sorin


Olteanu Cristian-Marian


Rogin Marius
Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București doamnei Emilia-Maia-Ninel Morgenstern

PSD-UNPR


Tipărit: 8/23/2018 12:19:56 PM


Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București doamnei Emilia-Maia-Ninel Morgenstern

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Rerceanu Octavian

w    i

j

Bumbar Marian

2* j

Ciceală Ana-Maria

x

Coțofană Liviu-Alin

* ]

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

*.....j

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

* .]

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

y

/\

Țugui Matei Ion

:......• :

Wring Roxana-Sanda

//

Subiect Vot

PUNCTUL 10 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București domnului Ivan Patzaichin

Rezultat General Vot


DA

46

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

47


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

3

1

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

9

6


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

46 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale


Mume

_


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL)


Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


Ciucu Ciprian (PNL)Absent

x

XNume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

yr /—--

// /Pagina 3 din 8


Subiect Vot

PUNCTUL 10 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București domnului Ivan Patzaichin

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Y

Florescu Michaela-Tomni{a

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

]

Subiect Vot

PUNCTUL 10 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București domnului Ivan Patzaichin

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

x. •. x

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 10 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București domnului Ivan Patzaichin

PNLCiucu Ciprian Comănescu Mihai Deaconescu Cătălin-lonuț Kansou Hazem Mărgărit Nicolae-Sorin Olteanu Cristian-Marian Rogin MariusSubiect Vot

PUNCTUL 10 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București domnului Ivan Patzaichin

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 10 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București domnului Ivan Patzaichin

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

;    * i

Berceanu Octavian

>ț<

-3

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

,A<    1

Gâdiuță Aiexandru-Valeriu

L. EJ

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

v

*

Munteanu Cristian Mihai

x

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

r ~

Teodor Raluca-Nicoleta

x

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

bem

Subiect Vot

Amendament Wring 1

Rezultat General Vot

DA.

17

ABȚINERE

8

NU

19

Total Prezenti

47

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

.ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

2

1

1

PMP

1

1

2

PNL

5

1

2

PSD-UNP

5

17

2

USB

11

4

Concluzii Vot

Moțiune respinsa 17 Voturi Pentru

PMP, PNL, USB 8 Abțineri

ALDE, Amzăr Gheorghe (PSD-UNP), Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP), Florea Ancuța Doina (PSD-UNP), Kansou Hazem (PNL), Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP), Untea Georgiana (PSD-UNP)

19 Voturi împotriva

PSD-UNP, Catana Claudiu-Daniel (ALDE), lonescu Andrei George (PMP)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

IHi

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

7 1 ■ ]

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

x

//

Nume

DA'—

ABȚINERE

NU

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

X

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X i

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

X

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Y

A

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

[ * I

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

X

Grigorescu Florin (USB)

|    . ZA

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

1

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X .

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

! }«<    1

■_____1

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

* ■ ■ ?

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

llliBgl

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

1

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

L.A. j

Țugui Matei Ion (USB)

A I

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (Al DF)

Wring Roxana-Sanda (USB)

I

I    j

Subiect Vot Amendament Wring 1

ALDE

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomni{a

x

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot Amendament Wring 1

PMP

Nume

........ . . .....

DA

NU

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

,_I

Posircaru Ion

Subiect Vot

Amendament Wring 1

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

! a j

Ciucu Ciprian

Y

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

ilSB

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot Amendament Wring 1

PSD-UNPRSubiect Vot Amendament Wring 1

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

*. J

Berceanu Octavian

r- ’i i

1_—___ji

Bumbar Marian

:    gs ■ j

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

■    *__3

Grigorescu Florin

C K. i

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

v

A

Radu Elena

;    >:< j

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

* "i

Țugui Matei Ion

!    % 3

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL HP.H.prv.autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate

Rezultat General Vot


DA

28

ABȚINERE

7

NU

12

Total Prezenti

48


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

1

1

2

PNL

6

2

PSD-UNP

23

1

USB

12

3


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

28 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

7 Abțineri

PNL, Posircaru Ion (PMP) 12 Voturi împotriva

USB


Rezultate Individuale

Nume


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonut (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Băduiescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL) Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)
igina 1 din 8


Ciucu Ciprian (PNL)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)AbsentMaxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Oiteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP) Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)
Nume    DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

v

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

;....." j

Voicu Ion Valentin (ALDE)

. .    j

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL HP.H.prv.autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate

ALDE


Nume

Absent

Catana Claudiu-Daniel

*

L_;_______i

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

pi

Subiect Vot

PUNCTUL 11P.H.prv.autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate

PMP

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

Y

lonescu Andrei George

HfHHIMNHi

Posircaru Ion

X


Subiect Vot

PUNCTUL HP.H.prv.autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate

PNL

Nume

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

Y

A

Subiect Vot

PUNCTUL HP.H.prv.autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate

PSD-UNPR

...

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasiie

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuta Doina

Gherghiceanu Florentina

v

A

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL HP.H.prv.autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate

USB

Nume

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

■BHI

Y

A

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

IBIH

Y

A

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv. „Modernizare, supraetajare și reamenajare Corp C2 - Centrul Clinic de Boli Reumat

Rezultat General Vot

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

6

2

PSD-UNP

22

2

USB

1

11

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 35 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB) 11 Abțineri

USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

abținere

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

>? I

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

r" * ']

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

x

Bujduveanu Stelian (PNL)

HM»

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

j

Chirică Petre (PSD-UNP)

x ■■

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL) Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)_

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP) Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-LJNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)
Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

LL.l'ZJ

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv. „Modernizare, supraetajare și reamenajare Corp C2 - Centrul Clinic de Boli Reumat

ALDE

Absent

Catana Claudiu-Daniel Florescu Michaela-Tomnița lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin


Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv. „Modernizare, supraetajare și reamenajare Corp C2 - Centrul Clinic de Boli Reumat

PMP


Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

f J

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv. „Modernizare, supraetajare și reamenajare Corp C2 - Centrul Clinic de Boli Reumat

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv. „Modernizare, supraetajare și reamenajare Corp C2 - Centrul Clinic de Boli Reumat

PSD-UNPR


Nume

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea GeorgianaSubiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv. „Modernizare, supraetajare și reamenajare Corp C2 - Centrul Clinic de Boli Reumat

USB

NUme

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv.„Banca de alimente, Cantina Socială, Centru de Asistență pentru mamă și copil și r

Rezultat General Vot

DA ,

48

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

11

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)
Nume

Absent

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

BK3»

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)

LZZfZJ

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

* |

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Ea.~,j

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

'A î

Florescu Adrian Constantin (PMP)

X

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

HBHHHB

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

' X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

f .V"    -    -.    1

*

l__________ . .

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

.X

lonescu Andrei George (PMP)

gg||gg[

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Țugui Matei Ion (USB)
Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv.„Banca de alimente, Cantina Socială, Centru de Asistență pentru mamă și copil și r

ALDE

Nunw

Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv.„Banca de alimente, Cantina Socială, Centru de Asistență pentru mamă și copil și r

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

x

lliescu Cătălin Lucian

X.....

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv.„Banca de alimente, Cantina Socială, Centru de Asistență pentru mamă și copil și r

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

_JJ

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Y

A

Deaconescu Cătălin-lonuț

, * J

Kansou Hazem

[ %...........1

Mărgărit Nicolae-Sorin

LZX.J

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

i"

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv.„Banca de alimente, Cantina Socială, Centru de Asistență pentru mamă și copil și r

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv.„Banca de alimente, Cantina Socială, Centru de Asistență pentru mamă și copil și r

USB

Nume

DA

UA

Absent

Arsu Alin-lonuț

* 1

Berceanu Octavian

’    A<

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

$

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

L J    j

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

■ ]

Stroe Bogdan-Cristian

A 1

Teodor Raluca-Nicoleta

F_5ZJ

Țugui Matei Ion

*

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H.prv.After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 136, Prelungirea Ferentari nr. 74A, s

Rezultat General Vot

DA

ABȚINERE

0

MII

0

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

1

3

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

11

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume --

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

_    .../v '' '

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

■ \    * A T .

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)_

Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)_

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)_

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)_

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Țugui Matei Ion (USB)Nume


Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)
Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H.prv.After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 136, Prelungirea Ferentari nr. 74A, s

ALDE


Nume


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion Valentin
Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H.prv.After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 136, Prelungirea Ferentari nr. 74A, s

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

.. - x

lonescu Andrei George

stow

Posircaru Ion

J

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H.prv.After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 136, Prelungirea Ferentari nr. 74A, s

PNL

Nume

n*

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

|

Ciucu Ciprian

frirri

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

j

Olteanu Cristian-Marian

.....*......]

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H.prv.After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 136, Prelungirea Ferentari nr. 74A, s

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 14P.H.prv.After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 136, Prelungirea Ferentari nr. 74A, s

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X'

Coțofană Liviu-Alin

Sil®

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

x,

Grigorescu Florin

HUH

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

2 X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH.prv.After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 134, strada Baciului nr. 4A, sector 5

Rezultat General Vot

DA

50

ABȚINERE

0

••

0

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 50 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB 0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume    DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

.•    ,.X ...

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ui

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Țugui Matei Ion (USB)


Nume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH.prv.After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 134, strada Baciului nr. 4A, sector 5

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

......

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

■1F'

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH.prv.After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 134, strada Baciului nr. 4A, sector 5

PMP

--— -.-.—.—

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

x

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH.prv.After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 134, strada Baciului nr. 4A, sector 5

PNL

Nume

'-y DA

Absent

Bujduveanu Stelian

' * :

Ciucu Ciprian

a

Comănescu Mihai

x

Deaconescu Cătălin-lonuț

- -’3

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

R    "j

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH.prv.After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 134, strada Baciului nr. 4A, sector 5

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH.prv.After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 134, strada Baciului nr. 4A, sector 5

USB


Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH.prv.After School - 8 clase Școala Gimnazială nr. 103, strada Vigoniei nr.3-5, sector

Rezultat General Vot

DA

ABȚINERE

0

. NU

s

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

10

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Arsu Alin-lonuț (USB)


Bumbar Marian (USB)


Ciucu Ciprian (PNL)Absent

XNume


Comănescu Mihai (PNL)Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

x

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

•'A

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

Y

X

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

.* v. j

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

I_______.

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

i « J

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Țugui Matei Ion (USB)
Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH.prv.After School - 8 clase Școala Gimnazială nr. 103, strada Vigoniei nr.3-5, sector

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH.prv.After School - 8 clase Școala Gimnazială nr. 103, strada Vigoniei nr.3-5, sector

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

fliescu Cătălin Lucian

x

lonescu Andrei George

HH9BB

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH.prv.After School - 8 clase Școala Gimnazială nr. 103, strada Vigoniei nr.3-5, sector

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH.prv.After School - 8 clase Școala Gimnazială nr. 103, strada Vigoniei nr.3-5, sector

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH.prv.After School - 8 clase Școala Gimnazială nr. 103, strada Vigoniei nr.3-5, sector

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

9$    1

Berceanu Octavian

' A__j

Bumbar Marian

j

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

I •    • V    ' '    1

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

. . 1

Ivan Florin

x

Marinescu Sorin

Y

A

Munteanu Cristian Mihai

x

Radu Elena

I / ;jș : i

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

! 1 l......._j

Țugui Matei Ion

,    JMrrr,-    •    ,

X 3

1 — —----- - ,    —__-J

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH prv.After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 127, strada Munții Carpați nr.68, sec

Rezultat General Vot

DA

47

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

10

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB 0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL)


Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


——-

DA

Absent

xNume

Ciudom

UNP)

rov Mihai Anton (PSD-

Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)_

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)_

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)_

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)_

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)_

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)_

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)


Nume

DA

Absent

■■

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH prv.After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 127, strada Munții Carpați nr.68, sec

ALDE


---

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH prv.After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 127, strada Munții Carpați nr.68, sec

PMP

Nume

da

Absent

Florescu Adrian Constantin

i: * i

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

L    j

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH prv.After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 127, strada Munții Carpați nr.68, sec

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

.. .

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

j / *■ j

Mărgărit Nicolae-Sorin

: .* j

Olteanu Cristian-Marian

F I

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH prv.After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 127, strada Munții Carpați nr.68, sec

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PH prv.After School - 5 clase Școala Gimnazială nr. 127, strada Munții Carpați nr.68, sec

USB

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv.After School - 8 clase - Liceul Teoretic "Ion Barbu”, strada Năbucului nr. 18, sect

Rezultat General Vot


DA

48

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

49


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

11

4


Concluzii Vot

Moțiune aprobata 48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB 0 Abțineri 0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL)


Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


Ciucu Ciprian (PNL)


Absent

x

\z

XComănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)_

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)_

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)_

Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)_

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)_

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)_

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Țugui Matei Ion (USB)Nume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

i    A_j

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

a j

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv.After School - 8 clase - Liceul Teoretic "Ion Barbu”, strada Năbucului nr. 18, sect

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv.After School - 8 clase - Liceul Teoretic "Ion Barbu”, strada Năbucului nr.18, sect

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv.After School - 8 clase - Liceul Teoretic "Ion Barbu", strada Năbucului nr.18, sect

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

«" 1

Mărgărit Nicolae-Sorin

i", »    1

Olteanu Cristian-Marian

' I

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv.After School - 8 clase - Liceul Teoretic "Ion Barbu”, strada Năbucului nr. 18, sect

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv.After School - 8 clase - Liceul Teoretic "Ion Barbu", strada Năbucului nr. 18, sect

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

L_i_J

Berceanu Octavian

« 1

Bumbar Marian

[ r i

1____i______J

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

KliSS

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

hhhi

x

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

L    *    ]

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv.edificare clădire cu destinația de Grădiniță cu 4 grupe, strada Periș nr. 27, sect

Rezultat General Vot

DA

48

ABȚINERE

0

NU

Q

Total Prezenti

50Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

3

1

PMP

4

0

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

11

4


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale


Nume


Absent


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)_

Bujduveanu Stelian (PNL)


Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)_

Ciucu Ciprian (PNL)77“    * ' ' ' • '

NumeComănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


j ]

Absent

x

X

X

X


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Țugui Matei Ion (USB)Nume


Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)


Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv.edificare clădire cu destinația de Grădiniță cu 4 grupe, strada Periș nr. 27, sept

ALDE

Nume

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv.edificare clădire cu destinația de Grădiniță cu 4 grupe, strada Periș nr. 27, sect

PMP

Nume

Absent

Florescu Adrian Constantin

I

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Raport Vot

Nume Ședința_Ședință Ordinară_8/23/2018 12:00:00 AM

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv.edificare clădire cu destinația de Grădiniță cu 4 grupe, strada Periș nr. 27, sect

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv.edificare clădire cu destinația de Grădiniță cu 4 grupe, strada Periș nr. 27, sect

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv.edificare clădire cu destinația de Grădiniță cu 4 grupe, strada Periș nr. 27, sect

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

[ . ■*. 1

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

1

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

l i    • •    1

3

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

!' *

1    . - ■_________J

Stroe Bogdan-Cristian

.. •

Teodor Raluca-Nicoleta

• » ,

Țugui Matei Ion

L3 J

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv.construire Grădiniță cu 8 grupe, strada Pescărușului nr.124, sector 2

Rezultat General Vot


DA

-

49

ABȚINERE

0

NU

o

Total Prezenti

50


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

11

4


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)


Bujduveanu Stelian (PNL)


Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Nume


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Țugui Matei Ion (USB)
Nume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

J _ j

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

i    J

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv.construire Grădiniță cu 8 grupe, strada Pescărușului nr.124, sector 2

ALDE


Catana Claudiu-Daniel


Florescu Michaela-Tomnița


lonescu Tudor-Tim


Voicu Ion ValentinSubiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv.construire Grădiniță cu 8 grupe, strada Pescărușului nr.124, sector 2

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv.construire Grădiniță cu 8 grupe, strada Pescărușului nr.124, sector 2

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

«sa®

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv.construire Grădiniță cu 8 grupe, strada Pescărușului nr. 124, sector 2

PSD-UNPR

■■■


Amzăr Gheorghe


Absent

_

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv.construire Grădiniță cu 8 grupe, strada Pescărușului nr.124, sector 2

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

[____f____j

Berceanu Octavian

” l

Bumbar Marian

pr. % i

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

L    _    j

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

i » i

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Ei»_J

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

PI

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH prv.construire grădiniță nouă cu 7 grupe, strada Știucii nr.54, sector 2

Rezultat General Vot

DA

48

ABȚINERE

0

NU

o

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

5

3

PSD-UNP

24

0

USB

11

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

Nume    DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD- I

UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

- X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

y

*

Nume


Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH prv.construire grădiniță nouă cu 7 grupe, strada Știucii nr.54, sector 2

ALDE

Nume

[ WA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

-•<

Florescu Michaela-Tomnița

Z.

lonescu Tudor-Tim

>X

Voicu Ion Valentin

' i

Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH prv.construire grădiniță nouă cu 7 grupe, strada Știucii nr.54, sector 2

PMP

Nume

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

y

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH prv.construire grădiniță nouă cu 7 grupe, strada Știucii nr.54, sector 2

PNL

Nume

DA

Absent .

Bujduveanu Stelian

■91

Ciucu Ciprian

v

Comănescu Mihai

x

Deaconescu Cătălin-lonuț

g 1X ..

Kansou Hazem

" 1

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH prv.construire grădiniță nouă cu 7 grupe, strada Știucii nr.54, sector 2

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 21 PH prv.construire grădiniță nouă cu 7 grupe, strada Știucii nr.54, sector 2

USB

Subiect Vot

PUNCTUL 22PH prv.extindere grădiniță nouă cu 8 grupe, strada Sportului nr.21, sector 2

Rezultat General Vot

DA

50

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

.. .. <

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

6

2

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata 50 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB 0 Abțineri 0 Voturi împotriva

NumeAbsent


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiută Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sortn (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Țugui Matei Ion (USB)Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)Subiect Vot

PUNCTUL 22PH prv.extindere grădiniță nouă cu 8 grupe, strada Sportului nr.21, sector 2

ALDE

Niimo

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

EWJ1

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

1

Subiect Vot

PUNCTUL 22PH prv.extindere grădiniță nouă cu 8 grupe, strada Sportului nr.21, sector 2

PMP

Subiect Vot

PUNCTUL 22PH prv.extindere grădiniță nouă cu 8 grupe, strada Sportului nr.21, sector 2

PNL

Nume

DA,

Absent

Bujduveanu Stelian

ISESS

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-tonuț

|....., Si ]

Kansou Hazem

lZIÎJ

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

■ *

Rogin Marius

SSfflBE

Subiect Vot

PUNCTUL 22PH prv.extindere grădiniță nouă cu 8 grupe, strada Sportului nr.21, sector 2

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 22PH prv.extindere grădiniță nouă cu 8 grupe, strada Sportului nr.21, sector 2

USB

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv.,.Consolidare imobil Teatrul Mic din str. Constantin Miile n., 14-16, sector 1, Bu

Rezultat General Vot

DA

ou

ABȚINERE

0

NU

o

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

12

3

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

50 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD- I UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)
Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)_

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)_

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)_

Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)_

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)_

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)_

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Țugui Matei Ion (USB)/ Pagina 2 din 8


Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)
Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv.,.Consolidare imobil Teatrul Mic din str. Constantin Miile n., 14-16, sector 1, Bu

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv.,.Consolidare imobil Teatrul Mic din str. Constantin Miile n., 14-16, sector 1, Bu

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

L *

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

r ]

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv.,,Consolidare imobil Teatrul Mic din str. Constantin Miile n., 14-16, sector 1, Bu

PNL

klumA

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

_A j

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

*

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

11 î

Olteanu Cristian-Marian

[1513

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv.„Consolidare imobil Teatrul Mic din str. Constantin Miile n., 14-16, sector 1, Bu

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 23 PH prv.,,Consolidare imobil Teatrul Mic din str. Constantin Miile n., 14-16, sector 1, Bu

USB

Nume

nA

Absent

Arsu Alin-lonuț

'    A j

Berceanu Octavian

(

Bumbar Marian

■■

Ciceală Ana-Maria

x

Coțofană Liviu-Alin

*    i

J

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

§ i

Grigorescu Florin

IZ3

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

1 ■

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

a 1

Stroe Bogdan-Cristian

rT i

Teodor Raluca-Nicoleta

L * 1

Țugui Matei Ion

[; - X13

Wring Roxana-Sanda

-?1-

°)


Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH prv. "Dezvoltarea Sistemului de Monitorizare a Zgomotului Urban aflat în dotarea Primă

Rezultat General Vot


DA

49

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

50


Rezultate Grup De Vot

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

11

4


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale


Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)_

Bujduveanu Stelian (PNL)


Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceaiă Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)_

Ciucu Ciprian (PNL)
Nume

• ••


Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)


Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH prv. "Dezvoltarea Sistemului de Monitorizare a Zgomotului Urban aflat în dotarea Primă

ALDE

Nume    DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH prv. "Dezvoltarea Sistemului de Monitorizare a Zgomotului Urban aflat în dotarea Primă

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

7„--    - KZ .țH-..

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH prv. "Dezvoltarea Sistemului de Monitorizare a Zgomotului Urban aflat în dotarea Primă

PNL

Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH prv. "Dezvoltarea Sistemului de Monitorizare a Zgomotului Urban aflat în dotarea Primă

PSD-UNPR


Tipărit: 8/23/2018 12:48:19 PM


Subiect Vot

PUNCTUL 24 PH prv. "Dezvoltarea Sistemului de Monitorizare a Zgomotului Urban aflat în dotarea Primă

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

L-    i

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

L. A J

Gâdiută Alexandru-Valeriu

•    * j

Grigorescu Florin

*

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

1    X    "1

L    A

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

■ >S

Stroe Bogdan-Cristian

A    î

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

IZZZlZZ]

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Amendament

Rezultat General Vot

DA

41

ABȚINERE

6

NU

o

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

PSD-UNP

23

1

0

USB

5

5

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

41 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

6 Abțineri

Berceanu Octavian (USB), Bumbar Marian (USB), Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB), Țugui Matei Ion (USB), Untea Georgiana (PSD-UNP), Wring Roxana-Sanda (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

' •

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

.1

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

A

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

j

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

1—______;___-J

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

■Bl

/)

ABȚINERE


Absent


Ciucu Ciprian (PNL)

Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)
Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Amendament

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomni{a

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot Amendament

PMP

Nume

DA

Absent

-

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

>t<    |

lonescu Andrei George

RBDIBBBCMI

l~.    ’.ju!

Posircaru Ion

X

Tipărit: 8/23/2018 12:50:01 PM

Subiect Vot Amendament

PNL


Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Y

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot Amendament

PSD-UNPRSubiect Vot

Amendament

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceată Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

_____J

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

A

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

■EH

Stroe Bogdan-Cristian

?. X'

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 25 PH prv.„Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani”

Rezultat General Vot

DA

W

ABȚINERE

0

NU A

0

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

-— -———1

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

10

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri 0 Voturi împotrivaTipărit: 8/23/2018 12:50:39 PM


Pagina 1 din 8

0 r?


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

AbsentNume

DA

AU___

Absent

Țu{u Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)


Subiect Vot

PUNCTUL 25 PH prv.,,Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani”

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

-x .....]

Florescu Michaela-Tomnița

.1 I

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 25 PH prv.,,Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani”

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

B—1

lliescu Cătălin Lucian

r'—1

1    w • J

i__________    .1—J

lonescu Andrei George

v X '

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 25 PH prv.„Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani”

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

JȘ_j

Ciucu Ciprian

L    i

Comănescu Mihai

x

Deaconescu Cătălin-lonuț

i... . .1. . j

Kansou Hazem

< ZL.

Mărgărit Nicolae-Sorin

;r ; * ■ " j

Olteanu Cristian-Marian

E3ZI1

Rogin Marius

' * 1

Subiect Vot

PUNCTUL 25 PH prv.,,Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani"

PSD-UNPR

Amzăr Gheorghe


Ardeleanu Mircea


Artimon Marian


Bădulescu Aurelian


Bîrdeanu Andreea Raluca


Chirică Petre


Circa Honorius-Edward


Ciudomirov Mihai Anton


Culea Marian Orlando


Doicin Cristian Vasile


Dragne Ileana-Daniela


Florea Ancuța Doina


Gherghiceanu Florentina


Maxim Marius Cătălin


Neacșu Ioana Mihaela


Neacșu Lazăr


Pavel Marius Adrian


Radu Ion


Raiciu Anca Daniela


Sandulescu Nina


Sebeșan Mircea Radu


Suhan Valeriu-Nicolae


Țuțu Radu-Cristian


Untea GeorgianaSubiect Vot

PUNCTUL 25 PH prv.,,Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani"

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

I /    1

Bumbar Marian

A    1

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

E3Z3

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

x

Radu Elena

L? Cri

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

r * i

Wring Roxana-Sanda

i

Subiect Vot

PUNCTUL 26 PH prv.transmiterea terenului aferent fostei linii CF colectoare București Cotroceni - Bu

Rezultat General Vot

DA

48

ABȚINERE

1

NU

,0

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

1

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

6

1

1

PSD-UNP

24

0

USB

10

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri Ciucu Ciprian (PNL)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

I '    1

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

C3Z3

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

_j

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

*___J

Berceanu Octavian (USB)

\.. -.    . J

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

î>'■ 1

Bumbar Marian (USB)

i

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

i

Chirică Petre (PSD-UNP)

L. * J

Ciceală Ana-Maria (USB)

x

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

1    a


Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)_

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)_

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)_

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)_

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)_

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)-- ---- -

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)_

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 26 PH prv.transmiterea terenului aferent fostei linii CF colectoare București Cotroceni - Bu

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin


Subiect Vot

PUNCTUL 26 PH prv.transmiterea terenului aferent fostei linii CF colectoare București Cotroceni - Bu

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

EJ

Posircaru Ion

A    I

Subiect Vot

PUNCTUL 26 PH prv.transmiterea terenului aferent fostei linii CF colectoare București Cotroceni - Bu

PNL

/L


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

8SMB

C.iunii Cinrian

V

A

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 26 PH prv.transmiterea terenului aferent fostei linii CF colectoare București Cotroceni - Bu

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 26 PH prv.transmiterea terenului aferent fostei linii CF colectoare București Cotroceni - Bu

USB

Subiect Vot

PUNCTUL 27 PH prv. trecerea imobilului situat în B-dul Mircea Vodă nr. 5, sector 3 din administrarea

Rezultat General Vot

DA

37

- . ■

ABȚINERE

10

NU

V- ::.'. 0

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

10

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

10 Abțineri

USB

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale


Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)Berceanu Octavian (USB)


Bujduveanu Stelian (PNL)


Bumbar Marian (USB)


Chirică Petre (PSD-UNP)Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)ABȚINERE


Absent

.-.AS—• *=-^-1 —'


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)_

Comănescu Mihai (PNL)Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)_

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin


(PMP) _

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)
Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)_


Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)_

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)    —

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)_

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țu(u Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 27 PH prv. trecerea imobilului situat în B-dul Mircea Vodă nr. 5, sector 3 din administrarea

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 27 PH prv. trecerea imobilului situat în B-dul Mircea Vodă nr. 5, sector 3 din administrarea

PMP

Nume

n.

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

v

lonescu Andrei George

no

Posircaru Ion

C23E1

Subiect Vot

PUNCTUL 27 PH prv. trecerea imobilului situat în B-dul Mircea Vodă nr. 5, sector 3 din administrarea

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Y

A

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

r x -

Rogin Marius

Tipărit: 8/23/2018 2:01:34 PM

Subiect Vot

PUNCTUL 27 PH prv. trecerea imobilului situat în B-dul Mircea Vodă nr. 5, sector 3 din administrarea

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 27 PH prv. trecerea imobilului situat în B-dul Mircea Vodă nr. 5, sector 3 din administrarea

USB

Nume

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

x

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Y

A

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 28 PH prv.imobilului situat în str. Batiște nr. 14, sector 2

Rezultat General Vot

. DA

37

ABȚINERE

2

NU

8

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

1

1

2

PNL

7

1

PSD-UNP

24

0

USB

1

1

8

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Wring Roxana-Sanda (USB) 2 Abțineri

Berceanu Octavian (USB), Posircaru Ion (PMP)

8 Voturi împotriva

USB

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL) Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasiie (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP) Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

I    •    «J

' * ■ - ■'

I-----:----u------J

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

_* j

Untea Georgiana (PSD-UNP)

L_3ZJ

Voicu Ion Valentin (ALDE)

L_ A __J

Wring Roxana-Sanda (USB)

I

Subiect Vot

PUNCTUL 28 PH prv.imobilului situat în str. Batiște nr. 14, sector 2

ALDE

Nume    DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 28 PH prv.imobilului situat în str. Batiște nr. 14, sector 2

PMP

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

Y

..... ■

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

PUNCTUL 28 PH prv.imobilului situat în str. Batiște nr. 14, sector 2

PNL


Bujduveanu StelianCiucu Ciprian Comănescu Mihai Deaconescu Cătălin-lonuț Kansou Hazem Mărgărit Nicolae-Sorin Olteanu Cristian-Marian Rogin MariusSubiect Vot

PUNCTUL 28 PH prv.imobilului situat în str. Batiște nr. 14, sector 2

PSD-UNPR


Nume

Amzăr Gheorghe

Arrifilfianu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana


--T—!"-

DA


Absent


Subiect Vot

PUNCTUL 28 PH prv.imobilului situat în str. Batiște nr. 14, sector 2

USB

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 29PH prv.atribuirea în folosință gratuită Centrului pentru Tineret al Municipiului București

Rezultat General Vot


DA

33

ABȚINERE

12

NU

2

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

1

1

2

PNL

4

2

1

1

PSD-UNP

24

0

USB

9

1

5

Concluzii Vot

Moțiune respinsa 33 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP 12 Abțineri

USB, Bujduveanu Stelian (PNL), Ciucu Ciprian (PNL), Posircaru Ion (PMP) 2 Voturi împotriva

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Țugui Matei Ion (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

IM U

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

;    -X'-

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

P * 1

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

ZTIZl

Ciceală Ana-Maria (USB)

x

Nume--

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

1

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

Țutu Radu-Cristian (PSD-UNP)

: « 1

Untea Georgiana (PSD-UNP)

V-    1

Voicu Ion Valentin (ALDE)

i. A

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 29PH prv.atribuirea în folosință gratuită Centrului pentru Tineret al Municipiului București

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 29PH prv.atribuirea în folosință gratuită Centrului pentru Tineret al Municipiului București

PMP

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

' % J

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

PUNCTUL 29PH prv.atribuirea în folosință gratuită Centrului pentru Tineret al Municipiului București

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

v

Z\

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

' - x - .

Rogin Marius

■■■

Subiect Vot

PUNCTUL 29PH prv.atribuirea în folosință gratuită Centrului pentru Tineret al Municipiului București

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL 29PH prv.atribuirea în folosință gratuită Centrului pentru Tineret al Municipiului București

USB

Nume

ABȚINERE

mii

nu

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

A

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

x

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 30PH prv.atribuirea în folosință gratuită Centrului pentru Seniori al Municipiului București

Rezultat General Vot

DA

33

ABȚINERE

10

nu

A

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

1

1

2

PNL

4

2

1

1

PSD-UNP

24

0

USB

7

3

5

Concluzii Vot

Moțiune respinsa 33 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP 10 Abțineri

USB, Bujduveanu Stelian (PNL), Ciucu Ciprian (PNL), Posircaru Ion (PMP)

4 Voturi împotriva

Bumbar Marian (USB), Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Teodor Raluca-Nicoleta (USB), Țugui Matei Ion (USB)

Rezultate Individuale

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

__g _ j

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

BRSlf

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

% j

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)-

I    •    .    - .    )

Chirică Petre (PSD-UNP)

- *. j

Ciceală Ana-Maria (USB)

Y

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL) Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP) Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

:    /< i

' J

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

j

Untea Georgiana (PSD-UNP)

■' - X "' ■ '

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 30PH prv.atribuirea în folosință gratuită Centrului pentru Seniori al Municipiului București

ALDE


Florescu Michaela-Tomnița lonescu Tudor-Tim Voicu Ion Valentin


Subiect Vot

PUNCTUL 30PH prv.atribuirea în folosință gratuită Centrului pentru Seniori al Municipiului București

PMP

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Florescu Adrian Constantin

x

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

X '

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

PUNCTUL 30PH prv.atribuirea în folosință gratuită Centrului pentru Seniori al Municipiului București

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian