Proces verbal din 26.09.2018

Proces verbalProces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26 septembrie 2018, orele 10.00

Ședința a avut loc în sala de Consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 52 din cei 55 de consilieri.

La ședință au participat următorii: doamna Gabriela Firea - Primar General al Municipiului București, doamna Speranța Cliseru - Prefect al Municipiului București, doamna Mariana Brod - Director Executiv, Direcția Asistentă Tehnică si Juridică, domnul Adrian lordache - Director Executiv, Direcția Juridic.

J

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenți următorii: Munteanu Cristian Marian, Radu Ion, Teodor Raluca - Nicoleta.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Bine ați venit la ședința Consiliului General al Municipiului București înainte de a începe ședința dau cuvântul Primarului General al Municipiului București doamna Gabriela Firea.


Doamna Primar General Gabriela Firea


Mulțumesc domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri generali, începem ședința de astăzi a Consiliului General cu precizări din partea mea cu privire la câteva dintre proiectele supuse dezbaterii și aprobării dumneavoastră, spun doar câteva pentru că avem și astăzi o ședință destul de îndelungată și sper să fie și cu succes, avem aproape 100 de puncte pe ordinea de zi toate fiind importante pentru bucuresteni.

1

Vă supun atenției dumneavoastră trei proiecte de hotărâre din ședința de astăzi a Consiliului General care însumează investiții de aproape 50 milioane de Euro în sănătate, în sănătatea atât a bucurestenilor cât si a românilor asa cum stiti si dumneavoastră în J                                                      J                                                                         1                                       J J >

spitalele capitalei nu se tratează pacienți cu buletin de București ci vin cetățeni din întreaga țară.

Este vorba despre actualizarea indicatorilor tehnico - economici de la trei spitale: primul Spitalul Clinic Al. Obregia, reabilitare și extindere a 

lîri investiție

J

vorba despre Maternitatea Bucur reabilitarea corpurilor A și B o valoare totală a investiției de 28 milioane de Euro și Spitalul de Boli kifecțioase și ..           ’                        a IA


4-Tropicale Victor Babeș Construire ambulatoriu, un proiect de 2,5 milioane de Euro. Toate aceste investiții sunt finanțate din bugetul Primăriei Capitalei prin ASSMB, doamnele director vă vor da lămuriri când vom ajunge la aceste puncte de pe ordinea de zi.

Asa cum stiti învățământul în general dar si cel preșcolar la care mă voi referi, învățământul este în administrarea Primăriilor de Sectoare dar asta nu înseamnă că noi ca Primărie Generală și Consiliu General putem asista cumva neputincioși și neimplicați la faptul că în fiecare an înregistrăm un deficit la numărul de locuri în creșe și grădinițe. Am constatat printr-o legătură directă cu Inspectoratul Școlar General și cu Primăriile de Sectoare faptul că sunt câteva zone vulnerabile în București atât în ceea ce privește numărul insuficient de locuri în creșe cât și în grădinițe. Prin dezbaterea și aprobarea proiectului supun astăzi proiectului dumneavoastră ne propunem să înființăm o Rețea Metropolitană de creșe și grădinițe, investiție 100% a Primăriei Capitalei aprobată de Consiliul General prin care să cumpărăm teren pentru a construi creșe și grădinițe sau să achiziționăm clădiri gata edificate pe care să le amenajăm în principalele zone unde se înregistrează deficit de locuri în creșe și grădinițe.

Sunt convinsă că cei mai multi dintre dumneavoastră veți fi de acord J                                                                                                                                9

cu aceste proiecte și cu intervenția țintită a Primăriei Capitalei, a Consiliului General în acest domeniu de activitate.

De asemenea ca o solicitare din partea pacienților chiar a medicilor în Capitală, nu există în acest moment decât un centru pentru îngrijiri paliative, este vorba despre bolnavii cronici care de obicei sunt trimiși de la spitale direct acasă. Ei nu trebuie să constituie o povară pentru familie, ei nu trebuie să constituie o cheltuială foarte mare pentru familiile lor de aceea vă supun dezbaterii și aprobării înființarea unui centru de îngrijiri paliative Sf. Atanasie care îi va primi pe acești bolnavi fie ca sunt în vârstă, fie că sunt tineri ori copii din nefericire care nu vor primi doar cazare, condiții optime ci și o îngrijire medicală adecvată.

Foarte multi dintre dumneavoastră si bucuresteni dar si români care J                                                                                                                     J                                           J                                            1

vin în capitală sau turiști au observat că Podul Grad un obiectiv de investiții foarte cunoscut și o zonă foarte circulată se află într-o stare precară, la Podul Grad nu s-a mai făcut investiții din anul 2006, de aceea vă propun atenției dumneavoastră, dezbaterii și aprobării un proiect de hotărâre prin care să demarăm o investiție de reabilitarea a Podului Grant în valoare de J

11 milioane de Euro, o investiție pe care o vom realiza fără să afectăm, fără să perturbăm întreaga circulație din zonă și pe care ne dorim să o finalizăm în maximum doi ani.

adăugăm astăzi pe listă 51 de blocuri de lasectorul 6, pentru că sunt toate documentele finalizate, celor 15 care erau deia în stadiul final, deci pregătit pentru licitație și vom demara deja procedura de licitație pentru a putea să demarăm acest program de reabilitare termică.Nu în ultimul rând avem azi pe ordinea de zi două proiecte de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București pentru două personalități marcante ale scenei românești adevărate repere pentru cultura românească respectiv actorii Cezara Dafinescu și George Mihăiță.

Vă mulțumesc foarte mult si mult succes. O zi bună, mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc doamna primar general, o să îi dau cuvântul domnului director al Direcției Juridice domnul Adrian lordache pentru a ne comunica prezența și pentru a supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare.

Domnul Director executiv Adrian lordache - Direcția Juridic

Bună ziua doamna Primar General, bună ziua doamnelor si domnilor consilieri generali, în sală avem o prezență de 49 de consilieri în consecință avem condițiile legale întrunite pentru a ține ședința.

Aș vrea să vă supun la vot procesul-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 06.09.2018.

Cu 44 voturi pentru, 3 abțineri și niciun vot împotrivă, procesul -verbal a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc domnule director. In continuare am câteva propuneri pentru completarea ordinii de zi după cum urmează:

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40” și a cheltuielilor legate de proiect.

Doamna Ciceală? Am înțeles după ce citesc proiectele pe care doresc să le adăugăm pe ordinea de zi am să vă dau cuvântul pentru ...

Bun, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40” și a cheltuielilor legate de proiect.

Vot vă rog pe acest proiect. După ce voi citi toate proiectele vă voi pstora pe listă.

iyă? proiectul de hotărâre


comunica și veți primi și dumneavoastră.


Cu 41 voturi pentru, 5 abțineri, 1 vot î a fost introdus.                          -’o.


Tf ■&/ 2

~_____________________________ r-g?

yoastră proiectul de completarea Hotărârii .590/06.09.2018 privind


____to__continuare__supun _ votului^ hotărâre privind modificarea hot; Consiliul General al Municipiului BucurWt cooperarea între Municipiul București și Federația Română de Judo în vederea organizării Turneului de Judo ”Liga Europei” - ”Liga Campionilor”, la București, în perioada 08 - 09 decembrie 2018.

Vot, vă rog.

Cu 38 voturi pentru, 10 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost introdus.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018, de asemenea propus pentru introducerea pe ordinea de zi.

Vot pe acest proiect.

Cu 30 de voturi pentru, 5 abțineri și 13 voturi împotrivă proiectul de hotărâre a fost introdus.

De asemenea propun pentru ordinea suplimentară proiectul de hotărâre privind modificarea HCGMB nr. 337/2017 privind susținerea elevilor bucureșteni cu performanțe deosebite în competițiile interne si internaționale.

Vot, vă rog.

Cu 36 de voturi pentru, 11 abțineri și 1 vot împotrivă proiectul de hotărâre a fost introdus.

Proiect de hotărâre referitor la aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Grădina Zoologică.

Vot, vă rog.

Cu 37 de voturi pentru, 9 abțineri și 1 vot împotrivă proiectul de hotărâre a fost introdus.

Ultimul proiect de hotărâre propus pentru a fi introdus pe ordinea suplimentară proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, cu privire la asocierea dintre sectorul 4 al Municipiului București și Societatea de Transport cu Metroul București METROREX SA, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură.

Vot, vă rog.

Cu 36 de voturi pentru, 10 abțineri și 2 voturi împotrivă proiectul de hotărâre a fost adăugat pe ordinea de zi.

Vă menționez faptul că toate proiectele în ordinea în care au fost citite vor fi adăugate pe ordinea de zi începând cu punctul 51. Doamna consilier general Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc. Cer retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre de la numerele 5, 6, 20, 21,52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61,64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 și 74. Motivul este acela că ședința Comisiei de Cultură și Culte s-a ținut la o oră anterioară celei convocate și drept urmare consider că hotărârile care au la baza avizele acestei comisii sunt nelegale. Dacă acestea vor fi ținute pe ordinea de zi și adoptate în cursul ședinței de astăzi mă voi vedea obligată să le cer anularea în instanță fiind

nelegale.


Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim frumos doamna consilier. Vă menționez faptul că deciziile comisiilor sunt consultative și de asemenea vă menționez faptul că toate proiectele de pe ordinea de zi au aviz favorabil pentru a fi introduse dezbaterii dumneavoastră, iar ședința comisie de cultură s-a desfășurat cu cvorum. Mulțumesc frumos. Domnul consilier general Lucian lliescu. Domnul președinte al Comisiei de cultură, Lucian lliescu.

Domnul Consilier lliescu Lucian Cătălin

Mulțumesc, domnule președinte. Comisia de Cultură, ieri a început la ora 15.20 și s-a desfășurat o jumătate de oră. Există pe procesul verbal semnătura tuturor consilierilor generali, membrii ai comisiei de cultură, iar ca si remarcă la ultimele trei ședințe doamna Ciceală ori a întârziat ori nu J                                                                                                             J                     J

a venit. Ultimele trei ședințe ale comisiei de cultură, anterioare celor trei ședințe de Consiliu General, din lunile mai, iunie, iulie. îmi pare rău, acum nu poți să ții o comisie de cultură, atâta timp cât un membru al ei nu vine la timp. Ieri comisia a început cu zece minute mai devreme, doamna Ciceală probabil a ajuns în jur de ora 16.00, la Primărie și se aștepta să ne găsească, să o așteptăm pe dânsa. îmi pare rău, doamna consilier general, dar vă rog frumos ca data viitoare să veniți la ora pe care am indicat-o noi, cei care coordonăm această comisie. Vă mulțumesc mult.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă mulțumim domnule consilier general. Două secunde.....domnul consilier general Gâdiuță Alexandru, după care vă


Mulțumesc. Două aspecte, primul aspect legat de ce au spus antevorbitorii mei. La ora trei ....între orele trei si trei si cinci minute am J                          1

fost în sală....eram cu colega mea, Ana Ciceală acolo, unde ar fi trebuit să fie Comisia de Cultură și nu erau ceilalți colegi. Legat de un alt proiect de pe ordinea de zi care s-a propus să intre pe ordinea de zi rectificarea bugetară. Noi am avut ieri comisia de buget și acest proiect nu a intrat în ședință ...

1                        J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mai aveți o altă întrebare, domnule consilier?

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru Valeriu

Da. As vrea să întreb când s-a discutat?

I

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Atât. Mulțumesc frumos. Pot să vă răspund chiar eu, sunt secretarul Comisiei de Buget, Finanțe, comisia s-a desfășurat în condiții normale. La acest proiect a venit chiar domnul director al Direcției Economice să îl susțină, s-a adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenți. Mulțumesc frumos. Doamna Ciceală, un scurt drept la replică, după care mergem mai departe.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Mulțumesc frumos. Vreau să vă spun că toate afirmațiile domnului lliescu de adineauri sunt neadevărate. Toate. Și nu vă face cinste domnule lliescu să mințiți în plenul ședinței de Consiliu General de față cu cetățenii și toți colegii.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, vă mulțumim frumos. Am să întreb inițiatorul acestor proiecte de hotărâre dacă este de acord cu retragerea acestora de pe ordinea de zi?

Doamna Primar General Gabriela Firea

Nu sunt de acord cu retragerea acestor proiecte de pe ordinea de zi, dar dacă tot vorbim despre ce ne face și ce nu ne face cinste adresez și eu o întrebare retorică. Ne face cinste să adăugăm multe zerouri în coada unor cifre ca să sune bine atunci când facem postări mincinoase pe facebook? Eu zic că nu ne face cinste, dumneavoastră, doamna consilier general.


fer la o colegă de-aDomnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos. Am să supun votului propunerea doamnei consilier general Ciceală. Domnul director lordache vă rog să ne aduceți clarificări, dacă mai este necesară supunerea la vot. Mulțumesc frumos. Ținând cont de faptul că inițiatorul nu este de acord cu retragerea proiectelor de hotărâre numai este necesară supunerea votului.

în continuare am să vă supun votului dumneavoastră ordinea de zi, în integralitatea sa.

Vot vă rog.

Cu 30 de voturi pentru, 10 abțineri și 8 voturi împotrivă ordinea de zi a fost aprobată în integralitatea sa.

înainte de a începe cu primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi îi urez un sincer si călduros „La multi ani” doamnei director Mariana Brod, de ziua dumneaei este alături de noi și își petrece ziua de naștere împreună cu noi, la muncă.

Proiectul de hotărâre numărul 1, Proiectul de hotărâre privind înființarea Rețelei Metropolitane de creșe și grădinițe pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale.

Domnul consilier general Ciprian Ciucu.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. în ceea ce privește acest proiect am avea nevoie de mai multe detalii pentru că ele nu există, este foarte, foarte prost fundamentat. După doi ani de zile mă gândeam că o să crească calitatea fundamentării proiectelor PMB, dar din punctul meu de vedere un proiect fără buget, fără obiective, nu este clar ceea ce va face această rețea. Dacă citim articolele, spunem că se va înființa, are 12 grădinițe si cam atât. Nu este deloc clar si este nevoie de mai multe informații pentru că mi-e teamă că se va întâmpla la fel ca și cu celelalte proiecte pe care le-am votat de-a lungul acestor 2 ani și care nu au produs niciun efect. Deci avem nevoie de informații ca să-l putem vota și o rugăminte specială pentru aparatul primăriei, fundamentați mult mai bine proiectele, cu cifre, cu date clare despre demografie, despre infrastructură pentru că doar citate din diferite strategii sau din diferite articole nu sunt suficiente pentru a ne fundamenta decizia. Vă mulțumesc.


Primar General.Doamna Primar General Gabriela Firea

Ca să citez o exprimare anterioară, și eu credeam că după 2 ani de zile am înțeles cu toții care sunt procedurile administrative denumite uneori și birocratice prin care aparatul de specialitate al Primarului General poate să facă și o cheltuială de un leu. Dat fiind faptul că acest proiect nu a fost introdus în bugetul pe care l-am votat la începutul anului. El nu poate să fie derulat decât după acordul dumneavoastră de principiu. în momentul în care avem acest acord, să spunem după ce proiectul va fi astăzi votat și după ce vom obține și viza de legalitate de la Prefectură, se poate demara întreaga procedură, așa cum am spus și în preambul, de identificare a acestor terenuri pe care se vor construi creșele și grădinițele, sau de identificare a unor imobile care sunt acum, să spunem la cheie, dar trebuie să fie doar dotate. Prin urmare, cu tot respectul vă spun că nu avem cum, nici măcar să înființăm un grup de lucru sau o comisie pentru a pune în aplicare acest proiect și de asemenea, nu poate fi cheltuit nici un leu fără acordul de principiu al Consiliului General. Cât privește detaliile privind necesitatea practică a înființării de noi creșe și grădinițe în București, o să-l rog pe domnul președinte de ședință să o invite pe doamna consilier general și de asemenea, inspector, Ioana Neacșu care a fundamentat acest proiect și cu care sper că ne vom mândri cuJtQtii pentru că va fi o realizare a noastră a tuturor.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim frumos. Doamna consilier general Ioana              \ )

Doamna Consilier Neacsu Ioana Mihaela                      >

Bună ziua stimată doamnă Primar General, stimată doamna^refecf și dragi colegi, vreau să încep prin a vă adresa rugămintea de a vota acest proiect. Este necesar, este foarte util rețelei școlare a Municipiului București. Vreau să vă precizez că noi înregistrăm în fiecare an un deficit de locuri atât la grădinițe cât și la învățământul ante preșcolar, fapt pentru care vreau să salut această inițiativă a Primăriei Capitalei. Este adevărat că sectoarele sunt cele care gestionează unitățile de învățământ preuniversitar, dar la acest moment bugetele sectoarelor Municipiului București nu sunt suficiente pentru a demara noi construcții. Mai mult decât atât, doresc să vă precizez că în conformitate cu ultimele modificări la Legea educației naționale nr. 1/2011, învățământul ante preșcolar, creșele ca să spun mai pe scurt, vor face parte din rețeaua școlară a Municipiului București. Prin urmare, având în vedere că există de ordinul sutelor sau miilor de cereri de școlarizare atât la grădinițe cât și în creșe din-partea-cetățenilor MunicipiuluL-București-care nu sunt, din-păcate,__

onorate, vă rog să aprobați acest proiect și mai departe ținând cont de faptul că există zone în fiecare dintre cele 6 sectoare care sunt descoperite

din punct de vedere al rețelei școlare. Cu alte cuvinte, vreau să vă precizez că zone foarte populate și aș da câteva exemple: cele din centrul Bucureștiului în sectorul 2, Colentina, Ștefan cel Mare, dar nu numai. Cartiere noi construite în București cum ar fi ANL Brâncuși în sectorul 6, cartierul din Metalurgiei, Cartierul din Pallady. în ultimii ani au apărut mii de noi unități locative, dar în acele zone nu există nici creșă nici grădiniță. Prin urmare, proiectul de astăzi vine să suplinească această deficiență cu care ne confruntăm la acest moment și în final aș dori să vă puneți preț de câteva secunde în situația unei familii care are unul, doi, sau trei copii și nu are o unitate de învățământ preșcolar în apropierea casei astfel încât aceștia să poată fi școlarizați. Nu toată lumea își permite să-și ducă copiii la creșe sau grădinițe particulare. Haideți să înțelegem aceste aspecte și să votăm în interesul cetățenilor si al copiilor noștri. Mulțumesc.

j                                j                                                                       j                                     j

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim doamna consilier general și inspector școlar totodată. Mai avem două înscrieri la cuvânt, domnul Țugui Matei după care un scurt drept la replică pentru domnul consilier general Ciucu.

Domnul Consilier Țugui Matei

Mulțumim pentru precizări. Nu cred că contestă nimeni că este nevoie de creșe și grădinițe. întrebarea ar fi câte. Acum vorbim despre 12, este un început, dar am vrea să știm cât este cu adevărat necesarul real?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim frumos pentru întrebare. Domnul consilier Ciucu Ciprian.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Mulțumesc pentru răspuns. Vedeți, toate aceste lucruri trebuia să fie puse și să existe în expunerea de motive, da? Ar fi trebuit să prioritizăm grădinițele în funcție de numărul de cereri care nu au putut fi onorate până acum sau pe un alt criteriu, da? Nefiind puse acolo, asta reclam eu, dat fiind că este nevoie clar, noi vom vota, nu vom vota împotrivă, doar profesionalism, pregătirea bună a proiectelor de pe primăriei. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel ?# Mulțumim frumos. Cred că doamna inspector profesionalismului.

Doamna Primar General Gabriela Firea


La o primă evaluare am identificat principalele zone vulnerabile așa mnii consilieri generali, zonele unde au fost refuzați cei mai mulți copii de a fi introduși în sistemul de creșă sau grădiniță de stat nu privat și avem pentru sectorul 1 Băneasa, sectorul 2 Ștefan cel Mare, sectorul 4 Metalurgiei, sectorul 5 zona 13 Septembrie, sectorul 6 zona Militari pentru creșe, iar pentru grădinițe avem în Băneasa pentru sectorul 1, Colentina sectorul 2, Pallady sectorul 3, Metalurgiei sectorul 4, Rahova sectorul 5 și Brâncuși sectorul 6. Toate aceste unități urmează să aibă program prelungit. După această etapă, firește putem să continuăm programul și cu alte zone. Acestea au fost, să spunem, încadrate în zona zero în care trebuie urgent ca Primăria Capitalei să intervină această investiție pentru că din dialogul pe care l-am avut cu primăriile de sector, nu au în perioada următoare în intenție,

cum s-a afirmat și puțin mai devreme de către I
- neavând resursele bugetare, să investească în zonele amintite de mine puțin mai devreme.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim frumos doamna Primar General. Doamna inspector,* considerați că ar mai fi ceva de adăugat? Mulțumesc frumos.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 1, Proiectul de hotărâre privind înființarea Rețelei Metropolitane de creșe și grădinițe pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale.

Vot vă rog, suntem în procedură de vot.

Cu 46 de voturi pentru, 3 abțineri, niciun vot împotrivă proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 2 privind înființarea Centrului de îngrijiri paliative „Sf. Atanasie”

Dacă nu sunt intervenții supun votului dumneavoastră acest proiect de hotărâre. Vot, vă rog!

Cu 49 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă^xpiectul de hotărâre a fost aprobat.                                         “


Mergem mai departe.

Proiectul de hotărâre numărul 3 privind introdu

Clinic „Colțea” în rețeaua metropolitană „Sfânta Agat pentru screeningul cancerului de sân și al cancerului de colu

Vot, vă rog!

Cu 48 de voturi pentru, 1 abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 4 privind împuternicirea Direcției Generale de Asistentă Socială a Municipiului:\Bucuresti de către

Consiliul General al Municipiului București pentru demararea procedurii de achiziție de imobile cu destinație socială.

Vot, vă rog!

Cu 48 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 5 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București actriței Cezara Dafinescu.

Domnul consilier general Culea! Vă rog!

Domnul Consilier Culea Marian Orlando

Domnule președinte și stimați colegi, așa cum se știe titlul de cetățean de onoare este acordat de către Consiliu. Aș dori, ca pe viitor, organizatorii acestor manifestații, când se decernează premiile, să invite și consilierii pentru că mi se pare normal să participe și consilierii atâta timp cât ei decernează aceste premii. Nu știu dacă vreun coleg de-al nostru a fost invitat vreodată la o astfel de decernare de premii. Vă mulțumesc și eu!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Mulțumesc, domnule consilier general!

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 5 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București actriței Cezara Dafinescu.

9                     J

Suntem în procedură de vot, am rugămintea la dumneavoastră să votati!

Cu 39 de voturi pentru, 2 abțineri, 5 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 6 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București actorului Gheorghe Mihăită.

Vot, vă rog, pe acest proiect de hotărâre!

Cu 37 de voturi pentru, 5 abțineri, 4 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 7 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Lucrări de intervențî^șLre^bilitare Secția de psihiatrre^d^și nrreurolople ijediatricănclă ° \jl stL extindere neurologice pediatrică clădirea I și II”, Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia7\


O

Doamna consilier general Ciceală!

Doamna Consilier Ciceală Ana- Maria

Mulțumesc! Mă refer acum la proiectul acesta, dar și la proiectul următor, Maternitatea Bucur, aceiași indicatori tehnico - economici si la construcția de la Spitalul Victor Babeș. Cerem, de câteva luni de zile, în toate comisiile în care vin aceste proiecte de aprobare de indicatori tehnico - financiari, datele privind investițiile. Ni se supune aprobării, practic, un buget și nu ni se dau devizele, nu ni se dau alte indicații, deși ni se promite, de fiecare dată, că ni se vor pune la dispoziție aceste studii. în comisia de sănătate de ieri, doamna director de la ASSMB, Blîndu, ne-a spus că are acești indicatori și vor fi puși la dispoziție în comisia de buget, nu știu cine din direcțiile primăriei conduse de doamna Firea nu ne pune la dispoziție acești indicatori, noi suntem de acord cu aceste proiecte, chiar eu am făcut o sesizare cu privire la pavilioanele care se doresc reabilitate la Obregia acum șase luni și totuși nu putem să votăm altfel decât abținere la aceste proiecte fiindcă totuși trebuie să ne facem o evaluare și o analiză minimală normală de costuri având în vedere că ni se cere să votăm cifre și bugete. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc, doamna consilier general! O invit pe doamna director general ASSMB, Daniela Blîndu să aducă lămuriri suplimentare pe acest proiect de hotărâre. La microfon, doamna director, vă rog, să vă audă toți colegii!

Doamna Daniela Blîndu - Director general ASSMB

Este vorba de Spitalul Obregia care este un spital de monospecialitate, de psihiatrie, care este multipavilionar, care nu a fost reabilitat absolut deloc în ultimii cincisprezece ani și pe care doamna primar general vrea să-l reabiliteze în totalitate. în momentul de față vă cerem aprobarea, așa cum am spus și în ședința comisiei de sănătate pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea a trei secții din acest spital, este vorba de secția de psihiatrie adulți și de două secții de neurologie copii, secții care au o adresabilitate extraordinară și care nu au condiții normale de tratament si vindecare si în aceste secții, vreau să vă mai spun, că avem medici extrem de competenți, extrem de bine pregătiți care pot să facă asta pentru copiii noștri, vă rog să aprobați acest proiect, sunt studii geotehnice făcute, sunt indicatorii la comisia tehnică economică, doamna consilier general, cum v-am spus și ieri, sunt la comisia de buget, 


dorim să aprobați acest proiect pentru copii și pentru pacienții bolnavi psihic. Mulțumesc frumos!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc și eu, doamna director pentru lămuririle suplimentare. îl invit, de asemenea, pe domnul Marius Coajă, consilier al primarului general pentru a aduce, de asemenea lămuriri suplimentare pe acest proiect de hotărâre. Domnule consilier!

Domnul Marius Coajă - consilier al Primarului General

Bună ziua! Legat de indicatorii tehnici pe care dorim ca azi să-i votați vă voi spune două lucruri foarte simple, acești indicatori au reieșit în urma unor analize a unor proiectanți, nu sunt făcuți de cei de la ASSMB, nu sunt făcuți de Primăria Capitalei, a fost o licitație publică, a fost câștigată de un proiectant, a venit acel proiectant, a stabilit măsurile care se impun în acele pavilioane, în acele secții, și de acolo au ieșit niște prețuri. Prețuri care sunt conform legii, unor standarde de costuri, pe care daca vreți să le citiți, le găsiți și pe site-ul primăriei, și pe site-ul Ministerului Dezvoltării. Mai mult de atât, în momentul în care se trece la proiectarea efectivă a acestor secții, de acolo vor ieși, poate, alți indicatori, de obicei venim în fața dumneavoastră și vă explicăm ce facem acolo. La toate proiectele de hotărâre ce privesc spitalele se face și consolidare, adică vorbim de niște prețuri pe care azi nimeni nu poate să le estimeze. Știți foarte bine că atunci când ne ocupăm de consolidarea sau reabilitarea unor construcții vechi, nimeni nu poate estima de la bun început ce este acolo. Azi primim un vot de oportunitate din partea dumneavoastră să putem trece mai departe la următoarea etapă, și, Doamne ferește, în cazul unui cutremur, acei pacienți, copii, tineri, vârstnici, să nu moară acolo. De asta cerem votul dumneavoastră.

La ora 10,59 a venit în sala de consiliu domnul consilier Marinescu Sorin Dumitru.
Doamna Consilier Ciceală Ana-Maria

Perfect de acord, dar trebuie să avem si noi acei indicatori tehnico-financiari pe care ne cereți să-i votăm, trebuie să-i citim.

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Ok, v-a spus mai devreme că sunt sau s-au prezentat în comisie. Vă mulțumesc frumos. Doamna Primar General.

Doamna Primar General Gabriela Firea

Eu zic să faceți deja plângere la DNA, să fie depusă preventiv și aflăm pe urmă ce se întâmplă. Atâta înverșunare, toți spunem că nu s-a investit în spitale, toți spunem că trebuie să construim și să investim, să reabilităm spitalele actuale și când o facem, suntem culpabilizați. Eu, una, nu mai accept. Vă rog, doamna consilier general, după-amiază, mergeți, depuneți plângere penală la instituții și să vină instituțiile să verifice dacă dumneavoastră nu ne credeți. V-au explicat acești oameni cu subiect și predicat, au fost aceste proiecte și în dezbaterea comisiilor și dumneavoastră insistați, dar eu înțeleg ce faceți, că vă și înregistrați în timp ce vorbiți. Vreți să ne culpabilizați, vreți să se transmită un mesaj incorect si anume că am avea noi ceva de ascuns. Nu avem nimic de I

ascuns, doamnă. Și ca... dacă noi nu vă convingem, mergeți la instituții, cum ati făcut si altădată si ati pierdut.

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Bun, cred că s-au închis dezbaterile pe acest proiect de hotărâre.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Lucrări de intervenție și reabilitare Secția de psihiatrie XI și neurologie pediatrică clădirea I și II și extindere neurologice pediatrică clădirea I și II”, pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Vot, vă rog.

Cu 47 de voturi pentru, 2 abțineri, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu

Da, nu, am crezut că iară vine eminenta cenușie a USR-ului în materie de oportunități și interpretarea a tot felul de grafice. Nu știu, părerea mea e că nu trebuie să îi mai luați în seamă, astea sunt lucruri care sunt de evidență, dânșii... mă rog, le place să se audă vorbind, poate are ceva de spus și aici, la Maternitate. Vreți cu patul pe stânga sau cu targa pe dreapta?

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Mulțumesc, domnule viceprimar pentru intervenție. De asemenea, aș avea și eu o mică completare. în toate proiectele de hotărâre privind . investițiile în spitalele Municipiului București de pe ordinea de zi, în raportul de specialitate sunt menționați indicatorii tehnico-economici. Mulțumesc. Vă rog să...aceștia sunt publici, se găsesc pe site-ul primăriei, q la raportul de specialitate.

Vot, vă rog, pe acest proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții 9                                                                                       9

"Reabilitare corp A și B Maternitatea Bucur" - str. Bucur nr. 10 (corp A) și nr. 19 (corp B), sector 4.

Cu 48 de voturi pentru, 1 abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș".

Vot, vă rog. E bine, e bine aici. Vot, vă rog.

Suntem în procedură de vot, vă rog frumos să votati.

•          Cu 49 de voturi pentru, 1 vot abținere, niciun vot împotrivă, proiectul

de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 10, Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 51 de blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București.

Domnul consilier general Țugui Matei.

Domnul Consilier Țugui Matei loan Mulțumesc întrebarea este dacă asociațiiîn acest program și unde se pot informa ci/p Deoarece nu am găsit pe site-ul PMB nimic.

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Da, mulțumesc frumos pentru întrebare. Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu

O întrebare pertinentă de această dată din partea dumnealui, apreciem. Stimate coleg, deja acest program este în derulare, adică suntem în al doilea an de viață. Toate asociațiile de proprietari în acest moment au fost preluate de la sectoare și au venit la Direcția Investiții, mai avem un pic, cu ajutorul lui Dumnezeu, dar chestia cu Dumnezeu nu vă interesează pe dumneavoastră. Finalizăm înscrierile și terminăm astfel evaluarea pentru bugetul anului următor. Vă mulțumim frumos.

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Da, vă mulțumesc, domnule viceprimar. Aș vrea să salut și eu, odată cu venirea toamnei, domnul consilier Țugui Matei a renunțat la echipamentul sportiv și vine într-o ținută decentă la ședințele Consiliului General.

Vot, vă rog, pe acest proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 51 de blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local muitianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București.

9

Cu 49 de voturi pentru, 1 vot abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții ”Penetrație Prelungirea Ghencea-Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între str. Brașov si Terminal Tramvai 41”.

9              9

Domnul consilier general Ciprian Ciucu.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Vă mulțumesc. Este un proiect de foarte mult timp așteptat, este un proiect care face sens în această zonă, păcat că nu s-a ieșit cu metroul direct până acolo din prima, dar asta ține de o gândire_anterioară nouă. în finerfacem și noi ce putem. Salut~aparrția, în sf^rt^â^âtestuiiJToiectși am o singură întrebare, când preconizează exe^^^u|Șa^oată la licitație, 

în fine, să demareze procedura de achiziție pentru lucrările pentru acest obiectiv? Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Mulțumesc, domnule consilier general. Domnul consilier general Grigorescu Florin.

Domnul Consilier Grigorescu Florin

Ca de obicei, noi votăm niște indicatori tehnico-economici care sunt compuși din cifre și o descriere succintă. Ce oprește Primăria să ne comunice, de asemenea, studiile pe baza cărora s-au identificat acești parametri? Sistematic, pe asemenea proiecte nu sunt trimise studii, ? sistematic noi cerem și extrem de rar le primim. Vă rog frumos, înțelegeți că este un material de lucru pentru noi, pentru a lua decizii.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc domnule Grigorescu, domnul consilier general Gâdiuță, după care din nou domnul viceprimar si după îl invit pe domnul Marius Coajă sa aducă lămuriri suplimentare. Domnul Gâdiuță.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru - Valeriu

Vă mulțumesc domnule Catana. în primul rând, mă bucur că în sfârșit pentru prelungirea Ghencea se mișcă lucrurile și sper să se miște cât mai repede pentru că într-adevăr în zona aceea sunt mari probleme de infrastructură, zona s-a dezvoltat foarte mult si infrastructura actuală chiar nu face fată dezvoltării ce a fost în zona.

Aș avea câteva întrebări și vă rog să ne expună câteva cuvinte domnul Coajă. Pe scurt să ne descrieți proiectul pentru că este un proiect o de mare amploare și cred că este și foarte multă lume interesată și să ne spună pe etape când se preconizează că vor fi niște termene de execuție pe etape?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am înțeles.

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru - Valeriu

Și un termen preconizat de finalizare dacă se poate.

Domnul Președinte de ședință Catana ClaudiuMulțumesc frumos pentru întrebări. DomniC^ic^ Bădulescu.

Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu

Vă dați seama că ceea ce ne cere colegul dumnealui o face doar ca să se audă pe dânsul. Dacă am sta să discutăm acum proiectul, care deja dumnealui are act și este făcut public de mult timp, ar fi văzut că acolo sunt trecute inserate, sigur, fazele care pot fi anticipate după ce cu ajutorul lui Dumnezeu, iară nu e treaba lor, m-ați înțeles, o să avem și câștigătorul. Iarăși, referitor la câștigător, vom iniția o procedură care trebuie să se subroge ingerințelor legii în vederea desemnării câștigătorului. Acum sigur dânsul trebuie să spună această chestiune pentru a demonstra celor din Sectorul 6, mai mult dumnealor deși noi ne dormim dar nu o facem ca dânșii că sunt preocupați. Avem aceeași preocupare. Haideți să votăm mai repede acest lucru, să nu mai pierdem timpul pentru că multe din pierderile pe care le-am înregistrat au fost și ca urmare a solicitării celor de la USR de tot felul de chestii care ne-au ținut pe loc trei luni. Asta trebuie să se înțeleagă, trei luni.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc domnule viceprimar, îl invit pe domnul Marius Coajă, consilier al Primarului General pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră.

Domnul Marius Coajă - Consilier al Primarului General

încep prin ai răspunde domnului consilier general Ciprian Ciucu, că fac o scurtă prezentare a proiectului. Azi încercăm să votăm niște indicatori tehnico-economici care ne vor da voie să mergem mai departe cu proiectul tehnic și cu execuția. Proiectul în sine văzut de noi este în felul următor. Supralărgire la patru benzi de circulație, un tramvai, linia 41 care azi face stânga venind de la Casa Presei către Ghencea, va face dreapta, va merge până în capătul, până la centură iar acolo se va face un nod intermodal. Bun, pistele de biciclete și trotuare. Vom avea și trei pasaje pietonale pentru fiecare școală din zonă, să eliminăm conflictul tot ce înseamnă trafic acolo unde copiii și cetățenii or să treacă dintr-o parte în alta. La fiecare 800 de metri vom avea câte o întoarcere a cetățenilor după fiecare bandă de mers. Bun. în momentul acesta dacă ne votati azi

> indicatorii tehnico-economici, proiectul tehnic si detaliile de execuție plus asistența tehnică privind proiectarea sunt deja contractate de compania dezvoltare durabilă, în urma proiectului tehnic vedem tot ce înseamnă detalii de execuție, încercăm să mergem pe trei etape, prima etapă fiind relocarea utilităților din zonă și execuția celor patru benzi de sens ca să

cum bine știți și dumneavoastră, în urma unui proiect tehnic poți sa îți dai seama de cât de grea va fi acea documentație de atribuire, până la sfârșitul anului vă asigur ca documentația de atribuire va fi gata făcută de către Direcția de Infrastructură și sperăm ca până la sfârșitul anului în urma analizei culoarului de exproprieri să facem si demolările necesare în zonă.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc domnule Marius Coajă.

Ultima intervenție domnul consilier general Lucian lliescu.

Domnul Consilier Lucian lliescu; .

Mulțumesc mult. Mă bucur că acest proiect este din nou pus pe tapet de către executivul Primăriei Generale, demararea lui a fost acum aproximativ șase ani de zile și a fost sortită cu eșec cu toate că a fost doi ani de zile.........

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Vorbiți puțin mai tare............

Domnul Consilier Lucian lliescu

A fost doi ani de zile bugetat acest proiect. Asta ar fi primul aspect, al doilea aspect, astfel de proiect are nevoie capitala în următoarea perioadă și pe o scară de la unu la zece a ședinței de azi acest proiect are o notă mare. în altă ordine de idei ca si constatare, știu zona foarte bine si este bine că noi ne corelăm cu ceea ce construiește Compania Națională de Investiții și Drumuri Rutiere, acel pasaj suprateran peste Șoseaua de Centura cu Șoseaua Domnești. Eu consider că ar trebui ca domnul Coajă, dumneavoastră împreună cu colegii din departamentul pe care îl coordonați să vă gândiți că acea linie de tramvai să nu mai aibă stânga, dreapta acele borduri. Ar trebui sa vă gândiți ca toate proiectele pe care dumneavoastră le veți depune în sensul ăsta, cel puțin pe partea de tramvai să nu, liniile de tramvai să nu mai fie încadrate sau sa nu aibă ca și încadrament acele borduri fiindcă, un tramvai trece probabil o dată la zece minute sau un sfert de oră, iar în acea perioadă practic am constitui o bandă de mers si am fluidiza traficul în București. Aici nu vorbim numai de capitală, vorbim de foarte multe capitale din Europa care unele au, unele nu au borduri pe linia de tramvai. Noi practic prin asta obturăm circulația. Vă mulțumesc.

7                                            J

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții ” Penetrație Prelungirea Ghencea-Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între str. Brașov si Terminal Tramvai 41”. Vot vă rog.

Unanimitate, cu 49 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Mergem mai departe.

Proiectul de hotărâre cu numărul 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare si consolidare pasaj denivelat suprateran Pod Grant”.

®         Vot vă rog.

Suntem în procedură de vot.

Cu 49 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Extindere corp C1 Liceul Teoretic Ștefan Odobleja, cu un corp având regim de înălțime P + 3E” strada Dorneasca numărul 7 A, sector 5, București.

Vot vă rog.

Cu 46 de voturi pentru, 3 abțineri, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

•          Proiectul de hotărâre numărul 14 - Proiect de hotărâre privind

aprobarea Strategiei de realizare a unor săli multifuncționale sportive/culturale.

Domnul consilier general Ciprian Ciucu

Domnul Consilier Ciprian Ciucu

Vă mulțumesc. Am citit cu atenție strategia dar în acest context aș vrea să întreb pentru că este exact contextul pe care îl așteptăm, ce se întâmplă cu proiectul Sălii Polivalente din București? Doamna Primar anunța pe 23 noiembrie 2016, acum doi ani, că va face o Sală Polivalentă


Domnule consilier general, am rugămintea la dumneavoastră, mă scuzați două secunde ...

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

... a anunțat că face trei săli polivalente.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Ciucu, am rugămintea, dacă aveți întrebări, sugestii sau reclamații pe acest proiect de hotărâre. Celelalte întrebări le puneți la final, la ultimul punct de pe ordinea de zi, întrebări, interpelări.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

La asta mă refeream. Vroiam ca să văd unde anume declarația doamnei primar se regăsesc în prezenta strategie? Și care este stadiul proiectului sălii polivalente în București de a avea măcar una până la finalul acestui mandat, așa cum a promis în programul de guvernare pentru București. Asta este întrebarea.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos pentru întrebare.

Domnul consilier...

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

... pe domnul Coajă, vă rog, pentru că dânsul știe cum e cu ...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Doamna Wring, vă rog.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda O         Da. Vă mulțumesc, domnule președinte.

Eu, la acest proiect stau să mă întreb ce votăm de fapt. Proiectul se numește foarte pompos strategie, dar dacă-l citim cu atenție este așa un talmeș balmeș care ne arată confuzia din capul celor care l-au numit strategie. De fapt, se pare că votăm o sală multifuncțională, ba sportivă, ba culturală, ba și una și alta, ba de niciun fel, la Arenele Naționale, dar de fapt ceea ce se pare că votăm sunt ultimele pagini pentru că primele șapte pagini sunt doar așa talmeș balmeș, cum spuneam și anume un sistem de securitate și de siguranță în cadrul acestei săli. în esență Bucureștiul are nevoie de o sală, dar are nevoie de o sală decentă de

concerte, bineînțeles știm și noi că singurul eveniment cultural de calitate InteTnațlonaMsrBucurești este-pestivaltrHEnescu și                  btl-ei

siguranță și de o sală multifuncțională. Dacă arg^^ș  salbă de săli multifuncționale din care nu se va îrjjțaE’ifo întreagă a, este clar că nu. Deci, proiectul în sine este total confuz și cel puțin pe noi ne punem întrebarea de fapt ce votăm? Votăm sala aceasta de la Arena Națională, votăm o strategie care nu exist?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

OK. Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu.

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu

Da, n-am înțeles. Mă scuzați, confuz nu sunt, medicamentele le-am luat. Nu înțeleg ce vrea să întrebe dânsa, de fapt. Puteți să ne spuneți în concret să vă pot răspunde? Vă rog frumos.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vrea definiția strategiei, doamna Wring.

Domnul consilier general Lucian lliescu, vă rog.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Doamna Wring, haideți să vă spun ceva. Ca un fost conducător al Sălii mare a Palatului din București, vă pot spune următoarele și ca și consilier general în mandatul trecut când acest proiect iarăși a fost pus în dezbatere construcția unei săli multifuncționale exact în zona Arena Națională. Dacă vă aduceți aminte atunci, domnul primar general Sorin Oprescu a ieșit în conferință de presă cu domnul prim ministru. A zis că vom face, vom drege, nu s-a întâmplat nimic, de la acea vreme Victor Ponta. Vreau să vă spun următorul lucru: de ani de zile, directorul festivalului George Enescu ne-a cerut insistent ca în București, în România pentru acest festival să fie o sală dedicată numai muzicii de cameră, muzicii simfonice. S-a luat hotărârea acum un an de zile, din știința mea, ca Sala Palatului să fie modernizată de către Ministerul Culturii și cu o parte din ... o cofinanțare europeană. Trebuie să ne explice domnul ministru care este proiectul dânsului. Eu vreau să vă spun altceva. Orice sală multifuncțională, noi în București o vom construi fiindcă Sala Polivalentă, după cum știți, nu poate să antameze spectacole fiindcă prioritatea o reprezintă concursurile sau meciurile de handbal sau baschet sau alte meciuri care se desfășoară acolo. Deci, oricine nu poate să anticipeze un spectacol de acum șase luni fiindcă nu se știe ce de eveniment sportiv va fi. Vreau să vă spun că orice sală construiește municipalitatea, cu un management performant, în maxim 10 ani de zile, banii se vor întoarce din investiție fiindcă aceste săli sunt foarte profitabile. Noi în București nu avem o sală. Cea mai mare saJă^.ste/S^Ja Polivalentă,

----------------?-------------------------------------------------.---------------------------------------------------ev,

... ăsta ar trebui... este microfonie. Ar trebui

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog să faceți liniște în sală. Am rugămintea să faceți liniște.

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Deci, acest proiect, din punct de vedere al artelor, spectacolului din București ar trebui să fie prioritate zero.

Mulțumesc mult!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc, domnule lliescu.

îl invit pe domnul Marius Coajă, consilier al primarului general pentru a aduce lămuriri suplimentare și a răspunde întrebărilor dumneavoastră.

Domnul Marius Coajă - Consilier al Primarului General

Ați întrebat de ce strategie? Pentru că Direcția Investiții s-a ocupat O în ultima perioadă să contracteze studii de fezabilitate pentru mai multe săli multifuncționale. în urma acestor discuții, am mers și am făcut adrese către toate ministerele și către toate federațiile, majoritatea de sport și am primit de la fiecare dintre ele mai multe doleanțe. Vorbim de cât de mare trebuie să fie, câte subsoluri trebuie să aibe, vorbim de câte săli de recuperare, vorbim de câte bazine, ca să putem să avem un document strategic și dumneavoastră să fiți de acord și cetățenii să vadă că facem ceva pentru ei și pentru aceste sporturi a fost nevoie de acest document strategic prin care noi să delimităm foarte simplu vrem să facem o sală multifuncțională în zona Arena Națională unde și în trecut după cum bine stiti s-a dorit acest lucru dar din cauza întârzierilor, contestațiilor făcute de către două companii, au trecut patru ani de zile și Curtea de Apel a spus nu mai faceți nimic reluați procedura, ne-am gândit să venim cu o strategie. Ce înseamnă strategie? Sală Multifuncțională Arena Națională C dedicată sportului, alte două săli ... sportului vorbesc, sportului de masă, alte două săli mai mici în două sectoare ale Capitalei, săli mai mici și o sală de concerte, la fel cum spuneați și dumneavoastră de care este mare nevoie.

Cum ați votat în trecut și o strategie de parking ca toată lumea să știe ceea ce va face municipalitatea, în ce zone se vor desfășura aceste execuții de parcări, același lucru venim în fața dumneavoastră cu această strategie pentru construcție de săli multifuncționale.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Scurt și la obiect. Eu vă recomand să găsiți un expert care chiar să facă o strategie, ceea ce dumneavoastră prezentați azi nu este o strategie, e o expunere de motive ...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Doamna Wring, dacă aveți o întrebare, sugestii. Mulțumesc!

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

întrebarea astăzi ce votăm? Strategie nu e, votăm acest proiect, această sală Multifuncțională la Arenele Naționale.

Domnul Coajă Marius - Consilier al Primarului General

Nu doamnă nu votati asta.

J

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

în acest caz această strategie nu este de votat. Veniți cu un documente profesionist....

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu după care ultima intervenție dar foarte concis domnul Ciucu.Domnule viceprimar, vă rog.

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu

Doamna Wring este foarte simplu dacă faceți un efort și vreți să fiți obiectivă veți vedea că vă propune o locație în termeni generali urmând ca ulterior după ce are acest vot de la dumneavoastră să existe consultarea cu cei care urmează să le construiască. Acest tip de activități am observat din discuțiile cu țările civilizate că impun prezența unor specialiști care numai asta fac. Știu că în funcție de reprezentarea pe fiecare sport, pe fiecare zonă, cât de mare o fac, cât de mică o fac pentru că de exemplu, noi ne-am învățat să facem săli mari. De exemplu la acest moment țările civilizate nu recomandă săli mai mult de 7000 de locuri

9

pentru că nu sunt gestionabile.

Asta încearcă să vă spună dar dumneavoastră nu vreți, o interpretați în răspăr ca să vă auziți pe dumneavoastră și la camere.

O întrebare pentru domnul Coajă. Este vorba despre o strategie și o strategie trebuie să aibă obiective și indicatori, nu vă întreb despre obiective și despre indicatori, de fapt despre un singur indicator. Domnul Coajă câte? Câte săli? Este atât de simplu ... avem nevoie de atâtea săli se clarifică așa de departe ... este departe de a fi o strategie, domnul Coajă câte săli?

Domnul Coajă Marius - Consilier al Primarului General

Bun, vă răspund imediat. în momentul acesta în Direcția Generală de Investiții avem în execuție 7 săli de sport în mai multe sectoare ale capitalei, se lucrează la ele, sunt corpuri de jos. Șapte le avem deja în curs de execuție, mergem mai departe se dorește această sală multifuncțională, am spus mai devreme mai sunt încă două în două sectoare ale capitalei și o sală pentru concerte, în momentul astă de asta vorbim.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc domnule Marius Coajă, cred că s-au adus suficiente lămuriri.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de realizare a unor săli multifuncționale sportive/culturale.

Vot vă rog.

Cu 34 voturi pentru, 5 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul cu nr. 15 - proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici aferenti >                                                                                                                                              9

aplicației „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă -Lotul 1 și Lotul 2 din Municipiul București”.

Vot vă rog.

Cu 50 voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

La secțiunea 8.6 cam pe la pagina 70 a documentației studiul de oportunitate înșiră nouă propuneri de valorificare a terenului dar din păcate nu recomandă niciuna dintre ele ca optimă.

întrebarea mea este de ce dăm un milion și jumătate de euro pe un teren dacă nu..... igienizarea unui teren de lângă groapa de gunoi dacă

nu știm ce vrem să facem acolo?

1

Ce vrem să facem acolo?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc pentru întrebare, o invit pe doamna director general al Direcției Generale de Servicii Publice Cătălina Gușavan pentru a răspunde întrebării dumneavoastră și aduce < lămuriri suplimentare dacă consideră bineînțeles.

Doamna Director general Cătălina Gușavan - Direcția Generală de Servicii Publice

Bună ziua, referitor la întrebarea dumneavoastră acest teren a fost transferat de la SRI prin Hotărâre de Guvern către Consiliul General în vederea demarării unor investiții cu privire la managementul deșeurilor în momentul transferării când nu era securizat, nu era împrejmuit fiind în proximitatea gropii de gunoi a depozitului IRIDEX pe el de a lungul timpul a fost depozitat necontrolat deșeuri.

Anul trecut în luna august s-a efectuat un control al Gărzii de Mediu, care a dat măsuri deținătorul terenului în speță Consiliul General de a-l salubriza și igieniza și de a preîntâmpina depozitarea în continuare a depozitelor necontrolate de deșeuri drept pentru care noi am elaborat acel studiu de fezabilitate pentru a împrejmui, securiza, dota cu camere video, cu o cabină de pază a terenului respectiv, al ecologiza, a putea să sortăm și să reciclăm parte din deșeuri de o cantitate estimată de 40 și ceva de mii de tone de deșeuri depozitate până în prezent și ulterior acesta va fi utilizat conform destinației ce a făcut obiectul transferului.

Pentru managementul deșeurilor avem în pregătire un proiect și o să venim cu el în fața dumneavoastră pentru al supune aprobării în momentul în care acesta va fi finalizat, în acest domeniu.

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu

Am observat că colegul nostru ne-a trimis la pagina optzeci și ceva, eu vă rog frumos să nu mai cădeți în aceste capcane.

La pagina 10 veți vedea foarte bine detaliat acolo motivele pentru care noi trebuie să facem această investiție, respectiv că pe acel amplasament există treizeci de mii de metri cubi de deșeuri distribuite neuniform în mare parte provenite de la construcții și desființări. Dacă neam fi uitat și am fi fost atenți și era de bună credință colegul nostru nu ar mai fi adus-o pe doamna aici să explice ceea ce este de fapt scris. Eu nu reclam că nu trebuie să vină, pentru că este consilier general încă, poate să întrebe orice, dar pentru pertinență și obiectivitate trebuia să înceapă cu: am văzut că la pagina 10 este clar de ce este nevoie ...poate să fim atenți cu cheltuielile, aceasta era o discuție pertinentă.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc, domnule viceprimar. Ultima intervenție, domnul consilier general Gâdiuță.

Domnul Consilier Gădiuță Alexandru Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte. Legat de proiectul de care ați spus mai devreme, legat de managementul deșeurilor, care îl aveți în pregătire. Dați-ne vă rog câteva detalii pentru că este o diferență mare între un incinerator și o stație de sortare, spre exemplu.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Domnule consilier............

Domnul Consilier Gădiuță Alexandru Valeriu

Despre ce este vorba........

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnule consilier dacă aveți o întrebare legată de acest proiect de hotărâre?

Domnul Consilier Gădiuță Alexandru Valeriu

Legat de acest proiect de hotărâre.....în tabelul 8.1 așa cum a spus

și colegul meu....în tabelul 8.1 e o propunere.....o listă de posibilități de

utilizare a terenurilor. Și în acest tabel sunt mai multe variante ....printre care:un incinerator de deșeuri municipale, o stație de sortare de

deșeuri


Domnul Consilier Gădiuță Alexandru Valeriu mi-ați spus despre un proiect pe care îl aveți în pregătire întrebarea mea este: despre ce este vorba?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc pentru întrebare. Am înțeles.

Domnul Consilier Gădiuță Alexandru Valeriu

Este o mare diferență......am înțeles. Este o mare diferență între un

J                                                  1                                                                                                            J

incinerator si o statie de sortare.

J                                J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Ultima intervenție ....un scurt drept la replică....domnul viceprimar, după care trecem la vot.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Nu este un drept la replică, este nevoia de a mă explica să înțeleagă ce are dat în față. ISP-ul a indicat care ar fi posibilitățile sau pentru ce s-ar preta având în vedere proximitatea gropii de gunoi această investiție. Făcând primul pas în acest sens, îngrădirea, delimitarea, indicarea dreptului de proprietate, instalarea, securizarea în vederea migrației transferului in aut ....astfel de reziduri, care vizează clar sănătatea orașului pentru că dacă am migrație în zona aia nu este în regulă. Dar în acest moment, în acest material înaintat de ISP spune ce s-ar putea face, nu că și facem noi votăm punctual securizarea zonei.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim domnule viceprimar.

Consider că au fost aduse lămuririle necesare pe acest proiect de hotărâre drept urmare supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 16 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatori tehnico - economici aferenti obiectivului de investiții „împrejmuirea, igienizarea, salubrizarea și dotarea cu camere video a terenului din str. Chitila f.n., Tarlaua A912, sectorul 1, în baza Hotărârii C.G.M.B. 323/31.10.2016”.

Vot, vă rog. Doamna director am rugămintea să luați loc. Vot, vă

Urmează punctul cu numărul 17 Proiect de hotărâre privind avizarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare - activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București.

Domnul consilier general Ciprian Ciucu.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi acum pe acest punct dar se referă și la următoarele două puncte și nu voi mai vorbi atunci. Deci ceea ce facem noi ...am făcut acest ADI tocmai pentru ai delega decizia și acțiunea pe servicii publice importante deratizarea, dezinsecția, iluminat public. Sunt servicii de utilități publice ....sunt foarte, foarte importante. Dar, în momentul în care noi l-am făcut eu am întreba: domnule de ce facem noi ADI, de aici de la București.....hai cu Chiajna mai merge, dar

cu Snagovul? ....da....facem astfel de asociați de dezvoltare intercomunitare pentru a fi mai eficienți în livrarea serviciilor publice. Dar să îmi explice și mie pentru Dumnezeu....cineva ....care este logica să faci o asociație de dezvoltare intercomunitară cu Snagovul pe iluminat? Care este logica să faci ....pe deratizare....ce faci? Sau pe salubritate? Duci mașinile din București până în Snagov? Vă informez că între București și Snagov mai există un oraș, Otopeniul și o comună Balotești. Nu are nici un fel de logică. Mă așteptam așa cum mi s-a spus că la acest ADI vor mai fi aderat și alte localități din preajma Bucureștiului, care sunt efectiv, unele dintre ele chiar în București, cum ar veni dincoace de centură....Voluntariul sau altele. Ar avea o logică să participe la ADI. Dar astăzi când am văzut, de fapt, săptămâna trecută când am văzut că s-au făcut și studiile în delegarea serviciilor și firma care a făcut studiile are o mare rușine să nu o menționeze că nu are cum să aibă eficientă livrarea

I                                                                         J                                                                                                                                                                »

serviciilor cu o comună cum este Snagovul aflată la peste nu știu câte zeci de kilometri depărtare față de București, să nu menționeze nimic aici, da? Deci, studiul trebuia să fie făcut pentru oportunitatea delegării acestui serviciu după ce vor fi intrat dacă mai doresc să intre și alte UAT-uri în acest ADI, dar așa ....nu are nicio logică. Care a fost criteriul....vreau să știu și eu astăzi ....care a fost criteriul prin care noi, Bucureștiul facem ADI-uri mai multe, nu doar unul cu Snagovul? Pentru că le-am făcut și un liceu anul trecut....le-am votat că le facem un liceu. Vă mulțumesc.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Mă bucur că v-ați aplecat asupra acestui punct......

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog să faceți liniște. Liniște, vă rog. Domnule viceprimar.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Și am să vă lămuresc eu. Dacă vă uitați la cadrul legislativ expus în acest proiect observați că fiecare unitate teritorială ....fiecare UAT în parte are contribuția financiară proprie ceea ce nu afectează și nu pune presiune pe bugetul municipiului București. Așa cum știți am avansat și am votat zona metropolitană. Zona metropolitană înseamnă că două unități sau mai multe entități atunci când trebuie să se comporte într-un întreg trebuie să aibă și capacitatea ca măsurile care sunt întreprinse cel puțin pe zona de dezinsecție să fie unitare, pentru că Bucureștiul nu trăiește independent de ce este în jurul lui. Țânțarii sunt în aer, gândacii sunt pe jos. Atunci dacă ....ascultați-mă domnule Ciucu, pentru că sunteți mai tânăr ....eu m-am botezat înaintea dumneavoastră. Dacă ele nu sunt făcute pe un plan și pe un proiect integrat aceste rezultate se răsfrâng și nu sunt de utilitate publică nici pentru cel care îl face în mod individual nici pentru mine ca București. Asta a avut în vedere. în schimb..........iarăși o

chestiune pe care nu o înțeleg. Uitați-vă vă rog frumos în expuneri, la indicatorii, la....chestiune de drept, pentru că acolo le regăsiți, parcurgându-le și pe acelea și analizându-le în compendiu veți înțelege ....acum cred că sunteti de bună credință, dar ce să fac? Nici eu nu mă pricep la medicina nucleară. Nici cu dreptul nu este chiar așa ușor.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim, domnul e viceprimar. De asemenea aș avea și eu o completare. Lista este deschisă în continuare, orice unitate administrativ teritorială cu care Bucureștiul are asociere poate să adere pe parcurs și se poate delega, de asemenea, pe parcurs acest serviciu. Domnul consilier general Cătălin Deaconescu, vă rog.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Vă mulțumesc, domnule președinte. Desigur, cadrul legal este permisiv, putem să ne asociem în acest ADI-uri și cu Dolhasca din Suceava sau altă comună. Sigur noi punem aici și ridicăm problema unei eficiențe a acestui serviciu public delegat către un operator dar apropo de cât de bine este făcut acest studiu de către acest ADI, am să vă dau un srngur-exemplu,—de—la-capitolul stabilirea-^^aosapjlui—de_utiJaje, echipamente si forță umană, se vorbește (Wbțp^adtoyehicule pentru

explicații ni se spune: pentru deplasarea echipelor de intervenție, în medie zece autovehicule pentru fiecare sector. Poate că autorii studiului o să afle că Bucurestiul are sase sectoare si mai sunt si două unităti administrativ

J                                   5                                                                 »                                                »                                                     J

teritoriale care compun acest ADI și care poate o să se adapteze măcar necesarul de autovehicule că după aceea poate la anul iar o să ne invadeze țânțarii și tigrii de platani și așa mai departe. Nu cred că are vreo logică din punct de vedere al eficienței să te asociezi cu o comună aflată la 55 de km de centrul capitalei pentru a combate țânțarii sau șobolanii. Mulțumesc.

J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim și noi, domnule consilier general.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 17, Proiect de hotărâre privind avizarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare - activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectieîn arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București.

Vot vă rog. Suntem în procedură de vot. Am rugămintea la dumneavoastră să votati.

J

Cu 30 de voturi pentru, 1 vot abținere, 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul numărul 18 - Proiect de hotărâre privind avizarea studiului de oportunitate referitor la modalitatea de gestiune și a Regulamentului Serviciului de Iluminat Public în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București.

9

Vot vă rog. Suntem în procedură de vot, vă rog să votați.

Cu 30 de voturi pentru, 6 abțineri, 9 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul numărul 19 - Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București.

Vot vă rog.

Cu 30 de voturi pentru, 5 abțineri, 11 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Educaționale și Sportive - PROEDUS și Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Centenarul Marii Uniri Explicat Tinerilor”.

Domnul consilier general Țugui Matei.

Domnul Consilier Țugui Matei loan

Dacă înțeleg bine acest proiect, domnul director al asociației, propune să-i finanțăm două cărți ale editurii la care este iarăși director. Nu vom vota pentru acest proiect.

Domnul președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul consilier general Ciprian Cjucu.

Domnul Consilier Ciucu Ciprian

Să ne explice și nouă cineva care este logica și necesitatea acestui proiect. Sunt foarte mulți bani dați pentru ce? Există cărți deja publicate, există cărți...mi se pare să i se face acestui domn, președinte de academie care nu are nici un fel de rezultat de altfel, un mare favor pe bani publici. Sunt categoric împotriva acestui proiect și nu-i găsesc nicio justificare.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian, după care am să invit din aparatul de specialitate pentru lămuriri suplimentare. Vă rog domnul viceprimar. De asemenea, am rugămintea să faceți liniște în sală pentru a-l asculta pe domnul Viceprimar și ceilalți colegi.

Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian

Iarăși ducem în derizoriu o acțiune care vizează un om care...este J                                                                                                              J

adevărat domnul Ciucu, dumneavoastră nu sunteți nici măcar pe lângă Academie. Nu că eu aș spune că vă permiteți să evaluați dumneavoastră un președinte de academie. Dar mă rog, știți ce este interesant și ce mă surprinde? Și ar trebui pe dumneavoastră să vă surprindă. Că de la PNL vorbiți doar dumneavoastră. Nu vi se pare că vorbiți degeaba?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel
Domnul Director Traian Petrescu - Direcția Cultură, învățământ, Turism

Sărut mâna, bună ziua. Această propunere a venit din partea asociației, acestei asociații. Noi am studiat foarte atent ce a întreprins până acum , ce activitate are această asociație, prețul la care ni se propun cele două lucrări este cu 40% mai mic față de prețul de vânzare în librării si s-a considerat, consultându-ne si cu PROEDUS că la 120.000 de elevi, respectiv 58.000 gimnaziu și 62.000 liceu, ar fi foarte util să li se facă cunoscut pentru că așa cum știți nu prea se mai citește acum nimic, cu ocazia Centenarului să li se dea câte o astfel de lucrare care prezintă istoria, dacă vă uitați puțin pe lucrare, este o lucrare foarte serioasă, ambele lucrări. Mai mult de atât nu știu ce să vă spun , adică nu putem contesta...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc domnule director. Ultima intervenție, doamna consilier J                                                                                                                                                                                    J 7

general Roxana Wring.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

V-ați uitat pe lucrare domnul Petrescu? Pentru că, să știți, că doamna Magda Stan, am citit și eu în presă.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

întrebarea vă rog.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

L-am întrebat dacă s-a uitat pe lucrare și vreau să justific întrebarea pentru că doamna Magda Stan este autoarea acelui manual de istorie care acum apare ca fiind plin de greșeli, manualul unic, și eu zic că primăria ar trebui să verifice că și această carte nu...am o întrebare. Am găsit acest proiect, este adevărat, cu un titlu puțin schimbat, ca proiect respins de Ministerul Culturii pentru că era sub punctaj. Este același proiect cumva și după aceea au venit la noi să-i finanțăm? Nu. Este altceva.

Domnul Director Traian Petrescu - Direcția Cultură, învățământ, Turism

Legat de autoare, dacă îmi permiteți doamnă, autoarea cum bine știți, până la punctul final al editării lucrării, este un colectiv de tehnoredactare, deci nu autoarea a făcut greșelile. Eu nu o cunosc peDomnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc domnule director. Dau cuvântul doamnei consilier general Florea Ancuța.

Doamna Consilier Florea Ancuța Doina

Greșelile aparțin editurii didactice și pedagogice dacă bine am înțeles eu, care nu a avut corectură și înțeleg că numele doamnei este absolut nepătat până la aventura cu editura didactică. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumim si noi.

J                                1

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 20, Proiectul de hotărâre privind acordul de cooperare între Municipiul București, prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive -PROEDUS și Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Centenarul Marii Uniri Explicat Tinerilor”.

Vot vă rog. Suntem în procedură de vot, am rugămintea să votați. Domnul Neacșu.

Cu 36 de voturi pentru, nicio abținere, 9 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul numărul 21- Proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul București și Ministerul Culturii în vederea finanțării și realizării în comun a unor programe/proiecte care au ca scop promovarea valorilor naționale și facilitarea unei mai bune cunoașteri culturale atât la nivel național cât și în plan local.

Vot vă rog.

Cu 37 de voturi pentru, nicio abținere, 10 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul numărul 22 - Proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul București și Federația Română de Lupte în vederea organizării Campionatului Mondial de Lupte seniori U23 la București în perioada 10 - 18.11.2018.

Vot vă rog.

Cu 39 de voturi pentru, 9 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul de

Punctul numărul 23 - Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 250/04.05.2018 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri privind transmiterea imobilului Pod CF Constanța Km 4+327 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Doamna consilier general Wring v-ați înscris la cuvânt sau e o greșeală? Nu e o greșeală.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Vă mulțumesc! Nu e o greșeală, dar vroiam să constat că după cinci luni de zile nu se întâmplă nimic la Podul Constanța și pentru cetățenii care se întreabă de ce, pentru că undeva un funcționar, nu știu, la Primăria Municipiului București, la Ministerul Transportului a remarcat că s-a făcut o eroare și că a uitat să treacă podul înapoi la Ministerul Transporturilor după ce el este reabilitat, deci suntem în septembrie, la cinci luni de zile și în continuare Podul Constanța se deteriorează. Sper că de data asta proiectul de hotărâre să fie corect, da, și să se și înceapă reabilitarea podului. Mersi.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Cred că l-ati analizat si este corect, nu? Proiectul de hotărâre?

J                                          1                                                      1

Vot, vă rog, pe acest proiect de hotărâre, punctul numărul 23 -Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 250/04.05.2018 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri privind transmiterea imobilului Pod CF Constanța Km 4+327 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Cu 49 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Urmează mai multe proiecte care necesită votul a două treimi din consilierii în funcție, după care vom lua o pauză de 40-50 de minute și continuăm mai departe ședința Consiliului General, după proiectele de către Guvernul României de emitere a transmiterea din domeniul public șl

hotărâre cu două treimi.|,jviMs°licitarea


Administrației Naționale „Apele Române” în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a unei suprafețe de teren din imobilul situat în Șoseaua Virtuții nr. 69, sectorul 6, București în vederea realizării obiectivului de investiții „Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel -Autostrada București - Pitești”

9                         9

Domnul consilier general Ciprian Ciucu!

Domnul Consilier Cioban Ciucu

Aș vrea să ne informeze și pe noi executivul, poate domnul Coajă, care este stadiul lucrărilor la acest obiectiv? Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Cataha Claudiu Daniel

Mulțumesc și eu. Domnul consilier general Cătălin Deaconescu! Domnul Marius Coajă, consilier al primarului general, vă rog să răspundeți întrebării domnului Ciprian Ciucu!

Domnul Marius Coajă - Consilier al Primarului General

Legat de acest proiect de hotărâre, vreau să vă spun, că în urmă cu șase luni, am semnat un contract de proiectare și execuție cu ENEL care, deja, au relocat liniile de joasă și medie tensiune, motiv pentru care am predat către antreprenori și această bucată, acest amplasament, urmând în zona respectivă să se construiască acea bretea, avem nevoie și de terenul respectiv ca să putem să o construim. Legat de întrebarea cum stăm cu acest proiect, vă spun, că la nodul Virtuții care-l vedeți azi în execuție suntem aproape la 80% din el finalizat, de fiecare dată venim în fața dumneavoastră să ne aprobați să mai cerem câte o bucată de teren către alte instituții sau să facem câte o expropriere ca să putem să ne desfășurăm cu tot amplasamentul acolo. Cea de -a doua etapă, deja s-a luat legătura cu elaboratorul PUZ modificator sector 6 ca noul culoar care presupune mai puține exproprieri să fie introdus în acest PUZ, o dată ce va fi votat, să putem trece și la a doua etapă.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Da, mulțumesc, domnule consilier!

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 24 Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al


dome niul—public—al M unici pi


statului și administrarea Administrației Naționale „Apele Române” în i-radministrarea i^uprafețe de sectorul 6,

Consiliului General al Municipiului Bucur teren din imobilul situaBucurești în vederea realizării obiectivului de investiții „Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești”

Vot, vă rog!

Cu 47 de voturi pentru, 1 vot abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul cu numărul 25 - Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Sector 2, în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București, a imobilului „Teatrul de Vară” situat în str. Arh. Hârjeu nr. 61, sector 2, în vederea amenajării unor spații de vizionare și fan - zone pentru UEFA EURO 2020.

Domnul consilier general Cătălin Deaconescu!

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonuț!

Mulțumesc, domnule președinte! Mi-aș fi dorit să nu trebuiască să pun întrebări în ședința de consiliu și să regăsesc în materialele transmise câteva date, aș vrea să, poate reușiți să găsiți pe cineva care să ne lămurească, să ne transmită. Care este valoarea investiției? Care sunt sursele de finanțare? Care sunt lucrările care urmează a fi executate în acel loc? Care este graficul de executare a lucrărilor și mai ales dacă le terminăm până în 2020, cum spunea cineva? Și mai ales, mă interesează dacă există o adresă oficială de la UEFA prin care se solicită în mod expres amenajarea unei zone de.... unei.... nu știu, fan-zone și zone de vizionare în incinta acestui teatru? Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc, domnule consilier general! Domnul viceprimar Aurelian Bădulescu pe proiectul de hotărâre numărul 25 privind trecerea de la Consiliul Local Sector 2 la Consiliul General al,,Teatrului de Vară”. Vă rog!

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu

Stimați consilieri PNL, cunosc frământările dumneavoastră și pot să afirm cu tărie că în interiorul acestei comisii sau din necesitatea, sau, cum vreți dumneavoastră să o luați, a plecat această solicitare. Este foarte adevărat că, dacă nici astăzi nu va trece la vot acest proiect, avem, vom avea, nu noi, ci veți avea prima conferință de presă săptămâna viitoare din partea celor de la UEFA care vor anunța că, așa cum au stabilit cu autoritatea publică locală organizatoare, anumite lucruri pe care trebuie să

£are^vin-din ^'âcest moment j^jine, de a se


4e4


partea liderului dumneavoastră PNL care oc funcția de viceprimar și o face cum știe du

ambiționa în această direcție. Credeti-ne pe cuvânt că nu este o ambiție, este o necesitate, este un apel pe care îl facem la dumneavoastră și am mandantul reprezentanților din comitetul de lucru inclusiv a celor care supraveghează de la UEFA această, acest mandat, de a vă ruga să vă aplecați asupra cererii nu ca un moft ci ca o nevoie de a integra acel spațiu în conceptul general pe care UEFA îl generează pentru acel eveniment.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc, domnule viceprimar! Domnul consilier general Lucian lliescu!

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Mulțumesc mult! Domnule președinte de ședință, stimați colegi, acest proiect în ședința trecută a căzut, cei de la Federația Română de Fotbal cereau ca întreg arealul din jurul Stadionului Național să fie disponibilizat pentru a intra într-un program de modernizare și de investiții, deci practic și zona din jurul lacului național și acest teatru de vară, în fine, am înțeles exact contextul Primăria sectorului 2 ține neapărat ca săptămână de săptămână acolo să și aibă unele activități recreative, iar noi va trebui ca să investim în zona respectivă. Acum, eu vreau să pun o întrebare, nu știu cine poată să răspundă la ea, știm că avem o direcție UEFA 2020, dacă... că am înțeles, doamna primar general în ședința trecută a spus că vom lăsa nu Teatrul de Vară, cealaltă zonă, Primăriei Sectorului 2, parcul, dar vrem ca aceste 2 investiții și ale noastre, modernizarea Teatrului de Vară și a lor să se coreleze. Eu vreau să știu dacă cine urmărește din cadrul aparatului Primăriei Generale dacă ceea ce au cerut cei de la UEFA, cu acel fan-zone, tot arealul respectiv, se va duce la bun sfârsit. Tin să vă menționez că la ora asta, lacul este ...nu este decolmatat, este o mizerie de nedescris, țin să vă spun că după fiecare weekend de mici, bere, sarmale și alte lucruri gastronomice se repară iarba, se repară tot ce înseamnă zona respectivă, și mă gândesc că noi, în calitate de Consiliu General, ar trebui să luăm o atitudine în sensul de măcar a urmări ca să se respecte angajamentele pe care ni le-am luat față de oamenii aceștia. întrebarea mea e simplă: cine va gestiona ca aceste două investiții, modernizarea zonei de acolo într-un an de zile și puțin cât a mai rămas până la campionatul european de fotbal, vor fi realizabile? Mulțumesc mult.

J

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Mulțumesc de asemenea, domnule                .1. Domnul


consilierxieneral Cristian CIteanuDomnul Consilier Olteanu Cristian

Mulțumesc, domnule președinte. Am cerut și eu cuvântul pentru că ar trebui să reținem o chestiune foarte clară: la ședința trecută, grupul Partidul Național Liberal a votat pentru la acest proiect, nu din cauza votului nostru nu a trecut acest proiect, și acum vom vota pentru, cum am făcut și data trecută, dar ceea ce a făcut colegul meu, Cătălin Deaconescu, a fost să vă ceară niște detalii legate de planurile pe care le avem noi acolo. Ceea ce dumneavoastră, domnule viceprimar, nu ați apucat să ne răspundeți, poate ne răspunde altcineva și după aceea trecem la vot. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Mulțumesc, domnule consilier. Domnul consilier general Țugui Matei.

o

Domnul Consilier Țugui Matei loan

Mulțumesc. întrebarea mea este scurtă și punctuală. După ce îl preluăm în administrare, acest amfiteatru, va putea continua să funcționeze centrul cultural? Pentru că până la amenajarea efectivă a fan-zone-urilor, ar putea funcționa în continuare acolo. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Da, mulțumesc și eu. Ultima intervenție, doamna prefect Speranța Cliseru.

Doamna Speranța Cliseru - Prefect al Municipiului București

Vă vorbesc în calitate de membru în comitetele interministeriale EURO 2020, sunt la curent cu tot demersul de a ne pregăti pentru acest eveniment deosebit de important pentru capitală și pentru țara noastră, ce va avea loc în 2020. întreg arealul din jurul Stadionului Național, Arenei Naționale, este declarat zonă de securitate, inclusiv acel parc, inclusiv căile de acces. Este un perimetru stabilit de specialiști în securitate UEFA . și suntem obligați să facem anumite dotări pentru că acolo vor veni foarte mulți oameni și suntem obligați să asigurăm toate condițiile pentru buna desfășurare a fluirii si defluirii si a staționării cetățenilor în zonă. De aceea

,                                                           J                                         I                            J                                                J

s-a cerut inițial și parcul. Dacă cineva vrea să facă acolo chifteluțe, mici și bere, putea să facă în continuare, venind la Comisia de Adunări Publice, lua un aviz și făcea. Deci nu îi împiedica nimeni pe dumnealor să mai facă activități în acea zonă pe cei de la Sectorul 2. în ceea ce privește acel amfiteatru care este o clădire, mă rog, un ansambhj foarte frumos, dar  lăsat într-o paragină; a fost gânrtitija-o^portuj^         acearzonărBă administrare să facă un proiect de dotare, amenajare corespunzătoare, modernizare a acestui centru și, bineînțeles că nu o să stea închis până la competiție, ci va fi folosit ori de câte ori este necesar a fi folosit, pentru că este pentru cetățeni, nu va fi doar pentru scopul acelei competiții. Suntem, cred că, obligați, să luăm toate măsurile, să ne pregătim să avem și să îndeplinim toate condițiile cerute de UEFA și să ne prezentăm cu o zonă în jurul Arenei Naționale renovată, reabilitată, frumoasă, pentru că foarte mulți cetățeni vor veni pe jos, vor observa tot orașul mergând către Arenă, vor veni foarte mulți cu mijloace auto, se încurajează mobilitate și de aceea toată zona trebuie renovată. Deci, de aceea, poate că vă reconsiderați și veți aproba și modernizarea parcului sau, dacă nu se va dori, să fie trecut înapoi în administrarea Consiliului General, poate că Sectorul 2 își va lua angajamentul să aducă modificările necesare pentru a putea îndeplini toate condițiile, și de aspect, dar și de securitate în acel areal. Odată ce votul dumneavoastră, dacă va fi favorabil, va fi trecut înapoi administrarea, Serviciul EURO 2020, împreună cu Direcția de Investiții se vor ocupa de toate lucrările. Ca timp este timp de încadrare pentru că se vor face în regie proprie sau cu companiile proprii și atunci durata de execuție va fi mult scurtată, evitându-se perioadele lungi pentru achiziție publică. Mulțumesc!

es pe Arenă, ota preluarea în


staționeze si să vizioneze meciurile cei care

J                                 )

că nu vor găsi bilete. Deci, urmează ca duLa ora 12,00 a sosit în sala de consiliu domnul consilier Stroe Bogdan Cristian.

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Mulțumesc și eu, doamna prefect. Consider că au fost aduse lămuririle necesare pe acest proiect de hotărâre, drept urmare, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 25 privind preluarea din administrarea Consiliului Local Sector 2, în administrarea directă a Consiliului general al Municipiului București, a imobilului "Teatrul de Vară” situat în str. Arh. Hârjeu nr. 61, sector 2, în vederea amenajării unor spatii de vizionare si fan-zone pentru UEFA EURO 2020.

Vot, vă rog.

După ce terminăm proiectele de hotărâre cu două treimi. La punctul


40 luăm pauză.


Cu de voturj pentru71vot abținere, niciu de hotărâre a fost aprobat. Vă mulțumim pejitru /otdPunctul numărul 26 - Proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului situat în Calea Serban Vodă nr. 164-168, sector 4 din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Vot, vă rog.

Cu 48 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul cu numărul 27 - Proiectul de hotărâre privind trecerea în administrarea Centrului pentru Tineret al Municipiului București a spațiului cu altă destinație situat în imobilul din Șos. Ștefan cel Mare nr. 38, sector 2.

Vot, vă rog. Suntem în procedură de vot. Domnul Ciucu, nu ați votat. Era important votul dumneavoastră.

Cu 37 de voturi pentru, 12 abțineri, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul cu numărul 28 - Proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea Consiliul Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului - teren situat în sos. Ștefan cel Mare nr. 19B, sector 2, înscris în cartea funciară nr. 237264 și a imobilului - teren situat în sos. Ștefan cel Mare nr. 19C, sector 2, înscris în cartea funciară nr. 237379.

Doamna consilier general, Roxana Wring.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Da, mulțumesc. La adresele acestea poștale, Ștefan cel Mare 19B si C, există un PUZ care este acum în consultare, din câte știu. Acolo e un grup de cetățeni care se opune și țin minte că a fost un proiect de hotărâre acum câteva săptămâni în care noi am aprobat pentru că nu știam de existența acestui PUZ. E o situație complicată din punct de vedere legal și PUZ-ul acesta a creat multă nemulțumire în zonă. Ar putea să vină cineva să ne explice de fapt care este situația cu acest schimb de terenuri, deci firma de la care noi preluăm ASHROM se numește, cred este și cea care elaborează acest PUZ, chiar în coasta parcului Circului, o suprafață foarte mare cu retrageri minime și nu, știu că nu suntem la PUZ-uri dar aici e vorba despre niște terenuri care deja fuseseră, sunt incluse într-un PUZ, deja în existență, deci din punct de vedere legal poate ne explică domnul lordache. Să știm ce votăm.

>


Domnul Președinte de ședință Catana QfâufrfiM

Mulțumim.


Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Ca să știm ce votăm.

>

Noi am votat o data dar nu știam la vremea respectivă despre PUZ dar după aia am aflat. Da, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am înțeles întrebarea dumneavoastră vă mulțumesc, o invit pe doamna director executiv a direcției de Patrimoniu Mariana Perșunaru pentru a vă aduce lămuriri suplimentare și de asemenea după, pe domnul director al Direcției Juridice, Adrian lordache să vă aducă lămuriri pe acest ; proiect.

Mulțumesc.

J

Doamna Mariana Perșunaru - Director executiv Direcția Patrimoniu

Bună ziua, terenurile ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre pe care îl aveți acum spre dezbatere și vot, sunt terenurile proprietatea Municipiului București în baza schimbului cu ASHROM, schimb votat de Consiliul General în urma cu doua ședințe, deci nu poate face obiectul unui PUZ aceste doua terenuri, unui PUZ privat. Păi, au devenit proprietatea privată în baza schimbului celor de la ASHROM și probabil ca dânșii vor avea o documentație de urbanism depusă în vederea construirii pe terenurile proprietatea dânșilor. Noi în acest moment aprobăm un schimb, aprobăm transmiterea în administrare către consiliul local Sector 2 a celor doua terenuri ce au făcut obiectul schimbului în vederea alipirii cu terenul pe care Sectorul 2 îl are deja în administrare și pe care sunt construite blocurile pentru medici de la Colentina.

La oara 12,10 a sosit în sala de consiliu domnul consilier Berceanu Octavian Alexandru.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc pentru lămuriri doamna director, doamna Wring mai aveți alte întrebări? V-ati lămurit. Vă mulțumesc frumos.

J                                                                                              J                                                                                 J

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 28 privind transmiterea în administrarea Consiliulu[Xfîcal Sector 2, prin Vdhiuluitmobiliar t^n cel Mare Â237264 si a 

---,-----------------------------------------------------------------------------------

Sector 2, a imobilului - teren situat in ș numărul 19B, sector 2, înscris în carimobilului - teren situat în șoseaua Ștefan cel Mare numărul 19C, sector 2, înscris în cartea funciară numărul 237379).

Vot, vă rog.

Cu 42 de voturi pentru, 2 abțineri, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul cu numărul 29 - Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București numărul 586/22.11.2017 privind atribuirea denumirii de ” Parcul Centenarului” spațiului verde situat în sectorul 5, la intersecția arterelor de circulație Strada Doctor Dumitru Bagdasar, Strada Nicolae Paulescu și Strada Doctor Gheorghe Marinescu și darea în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Vot vă rog pe acest proiect de hotărâre.

Cu 48 de voturi pentru, 1 vot abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul cu numărul 30 - Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a terenului ocupat de spații verzi, situat între Lacul Floreasca si Calea Floreasca, sector 1, reprezentând secțiunea din imobilul înscris în Cartea Funciară numărul 263454.

Vot vă rog, dacă nu sunt întrebări.

Cu 51 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul cu numărul 31 - Proiectul de hotărâre privind declararea terenului în suprafață de 759 mp situat în Bulevardul Ion Mihalache numărul 126, sector 1, ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București și transmiterea acestuia din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Vot, vă rog.

Cu 47 de voturi pentru, 1 vot abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul cu numărul 32 - Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării stării de indiviziune, cu sultă și însușirea raportului de evaluare a imobilului situat în strada Dimitrie Onciul numărul 3,

sector 2, stabilirea contravalorii sultei.


Vot vă rog.

î^yă, proiectul


Cu 49 de voturi pentru, 1 vot abținere, niqKjn de hotărâre a fost aprobat.

Punctul cu numărul 33 - Proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a sculpturii Bust Mareșal Alexandru Averescu și darea în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniul Turistic.

Vot vă rog.

Cu 37 voturi pentru, 11 abțineri, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul cu numărul 34 - Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniu privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de Vacanță . Succesorală numărul 66/15.05.2018, situat in București, Bulevardul Schitu Măgureanu numărul 27-33, scara B, etaj 5, apartament 78, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar.

Vot vă rog.

Cu 50 de voturi pentru, 1 vot abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 35 privind înscrierea în domeniu privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de Vacanță Succesorală și de legatar numărul 72/17.09.2018, situat în București, Strada Luigi Cazzavillan numărul 33, Sector 1 si transmiterea acestuia în administrarea Muzeului National al Literaturii Române.

Vot, vă rog!

Cu 48 de voturi pentru, 1 vot abținere, 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 36 privind încadrarea apartamentelor nr. 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 situate în B-dul 13 Septembrie nr. 225, Bloc V53 (Ansamblul 13 Septembrie -Ghencea) ca locuințe de serviciu.

Doamna consilier general Ciceală.

Doamna Consilier Ciceală Ana Maria

Bună ziua. Mulțumesc. Aș vrea să vă întreb de ce se schimbă din locuințe de necesitate aceste 10 apartamente în locuințe de serviciu? Care este justificarea? Fiindcă am înțeles legal, justificarea leaală din cuprinsul încât se spune că avem necesarul deja acolo și putem să transformăm locuințe de necesitate în locuință de serviciu pentru directori?Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Mulțumesc frumos, doamna Ciceală pentru întrebare. Domnul Consiliul general Cătălin Deaconescu.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Mulțumesc, domnule președinte. întâmplarea face să fi locuit în blocul de lângă acest bloc pe perioadă de mai bine de 10 ani și cunosc situația acestui imobil, blocul V53, știu că o mare parte din timp apartamentele municipalității au stat neocupate și că atunci când au fost ocupate locatarii de acolo au creat probleme, însă eu aș pune următoarea întrebare de principiu știu că suntem într-o aprigă campanie de consolidare a imobilelor cu risc seismic și că marea problemă până acum și de fapt și acum este că nu avem unde să mutăm acești proprietari acești locatari în aceste imobile pentru că nu avem locuințe de necesitate.

A doua întrebare pe care o pun este pe ce criterii, dacă se transformă aceste locuințe în locuințe de servicii, pe ce criterii și cine face repartiția acestor locuințe pentru angajații municipalității și dacă este vorba doar de angajații aparatului propriu sau este vorba de cei aproape 40000 de oameni care într-un fel sau altul depind de Consiliul General și de municipiul București?

Mulțumesc!

5

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă mulțumesc și eu, domnule consilier general.

Am s-o invit pe doamna Mariana Perșunaru, director al Direcției de Patrimoniu pentru a vă aduce lămuriri suplimentare. De asemenea am și eu o mențiune referitor la acest proiect de hotărâre. Practic se face un schimb între locuințele de serviciu si cele de necesitate tocmai la J                                                                                        >

solicitarea celor care au nevoie să fie mai aproape. Cei care vor fi relocați vor să fie mai aproape de medicul de familie, de școală, de școala unde merg copiii și așa mai departe. Pur și simplu se face o schimbare între cele de necesitate și cele de serviciu. Doamna director, vă rog. Și între cele care întră în patrimoniul municipiului București în urma vacanței succesorale. Vă rog, doamna director.

Doamna Director executiv Mariana Perșunaru - Direcția Patrimoniu Pentru cele 10 apartamente din blocul situat în 13 septembrie care sunt proprietatea municipiului Bucureștî în baz            ieri făcute cu


Ministerul Justiției în anii '90, diferența de ap Ministerul Justiției în acel bloc sunt locuin llv

45


principiu și domnule, dacă spuneți că cunoașteți scandalul știți că parte din scandal a pornit de la cine a ocupat la momentul respectiv cu magistrații acel bloc și pe acest principiu și pentru că municipalitatea, conform legislației poate avea aceste locuințe de serviciu, acesta a fost raționamentul pentru care ele au ... s-a propus proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc doamna director.

Dacă mai sunt și alte întrebări, dacă s-au lămurit toți colegii, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 36, privind încadrarea apartamentelor nr. 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 situate în B-dul 13 Septembrie nr. 225, Bloc V53 (Ansamblul 13 Septembrie - Ghencea) ca locuințe de serviciu. Suntem în procedură de vot. Am rugăminte la dumneavoastră să votați.

Doamna Director executiv Mariana Perșunaru - Direcția Patrimoniu în acest moment, conform raportului de specialitate care este la proiectul de hotărâre, locuințele au destinație de necesitate. Ele însă sunt libere și, după cum știți, Consiliul General, în urmă cu două trei sau trei ședințe a votat ca locuințele de necesi ... vacantele succesorale să fie J                     5                                                                                    J                                                                                                       »

transformate în locuințe de necesitate.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Suntem încă în procedură de vot.....suntem în procedură de vot,

am rugămintea la dumneavoastră suntem în procedură de vot dacă nu ați votat am rugămintea să votați.

Cu 34 voturi pentru, zero abțineri, 15 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul cu nr. 37 - proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/2018 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate per*ru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din Certificatele de vacanță succesorală.

Domnul consilier Țugui Matei.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Mulțumesc, să înțeleg am terminat toate consolidările, nu mai avem  nevoie de locuințe de necesitate și putem să Iș^COT/î^serviciu. După omlua în


considerare și schimbarea destinației. Mulțu

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Era o constatare aveți o întrebare clară pentru un specialist din aparatul primarului?

îl rog pe domnul viceprimar Aurelian Bădulescu se ia cuvântul după care îl invit pe domnul consilier al primarului general Marius Coajă să mai aducă lămuriri suplimentare pe acest proiect. Domnul viceprimar.

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu

Eu vreau să vă spun o chestiune vedeți că aceste case de necesitate, ele nu trebuie confundate cu casele sociale ele au o destinație expresă, îi ducem acolo doar pentru cazurile de necesitate, prevăzute de lege.

- Deci casele sociale nu ai nimic ... dar ca idee nu că am ... și ce treaba are domnul consolidarea cu casa de pentru situații de urgență? Care este legătura?

Mă fraților iar... puneți mă mâna și citiți, mă.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc domnule viceprimar, domnul Marius Coajă consilier al primarului general vă rog să aduceți lămuriri suplimentare.

Vă rog să ... vă rog să faceți liniște.

Domnul Marius Coajă - Consilier al Primarului General

Mă bucur doamna consilier general că noi consolidăm multe locuințe.

J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Faceți liniște în sală.

1                  J

Domnul Marius Coajă - Consilier al Primarului General

Bun dar aceste locuințe de necesitate să știți din păcate nu pot fi date oriunde, să vă spun și de ce.

Unul dintre criteriile ca acești cetățeni să accepte să se mute în locuințele de necesitate este acela să fie aproape de casa lor, pentru că sunt în vârstă și vor să meargă în continuare în zonele de acolo. Au copii care merg la școli, grădinițe, exact în zona respectivă. De aceea vă spun când avem probleme, locuințele de necesitate .......

Domnul Marius Coajă - Consilier al Primarului General

Ați văzut, cred, că în ultima perioadă lucrările de la Fabrica de Glucoză. Acolo am avut o familie care a fost expropriată, în trecut, pe bani foarte puțini și am dus-o imediat în locuințele de necesitate. Deci, urgența apare pentru absolut pentru orice. Cu siguranță, am schimbat, vă mai spun un sigur lucrul, am schimbat Ordonanța 20 din 1994 și ne-a dat voie Guvernul să putem să plătim noi, chiriile pentru locuințe de necesitate, altele decât cele pe care le avem. Deci, în momentul în care dumneavoastră vă referiți doar la consolidări în momentul în care numai avem locuințe de necesitate mergem închiriem după piața liberă, stabilim niște criterii iar oamenii dacă vor să plătească mai mult pun de la ei banii necesari iar noi le dăm doar cât ne prevede legea.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Mulțumesc frumos pentru lămuriri.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 37 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/2018 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din Certificatele de vacanță succesorală.

Vot, vă rog. De asemenea facem un apel la înțelegerea dumneavoastră pentru necesitatea acestui proiect și să votați pentru. Suntem în procedură de vot, am rugămintea să vă exercitați votul.

Cu 31 de voturi pentru, 3 abțineri și 17 voturi împotrivă proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre cu numărul 38, mai avem încă trei proiecte de hotărâre și vom lua pauză. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al sectorului 5 să efectueze toate operațiunile necesare pentru dezmembrarea imobilului situat în str./șos. Antiaeriană (fost nr. 38) nr. 6, sector 5, înscris în cartea funciară nr. 234655.

Domnul consilier general Tudor lonescu.

Domnul Consilier lonescu TudorTim

Mulțumesc domnule președinte de ședință. Profit de punctul acesta, nu de alta dar este vorba de sectorul 5 care are niște probleme dar alt punct nu am pe ordinea de zi...care este situația cu autorizațiile pentru imobilele din sectorul 5 având în vedere incendiul de acum câteva săptămâni și persoanele care stăteau într-un imobil fără autorizație de construcție. Mulțumesc.î                                  J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos domnule consilier general. Este cineva în sală de la sectorul 5? Doamna Secretar Luminița Popescu. După ce voi acorda cuvântul domnului consilier general Țugui Matei o voi invita pe dânsa să răspundă întrebărilor dumneavoastră. Domnul Țugui, vă rog.

Domnul Consilier Țugui Matei loan

Mulțumesc. Mă bucur că este cineva de la sectorul 5. As vrea să J                                                                                                                                                                                                                                                                        »

construiesc întrebarea colegului și anume de ce dezmembrăm acele două parcele care sunt cumva în mijlocul lotului mare. Adică există o gândire integrată pentru toată parcela de 11 hectare? Există un PUZ? De ce acolo în mijloc și nu dintr-o margine. Pare foarte aleatorie alegerea acestor două parcele.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am înțeles întrebarea. Vă rog frumos, doamna Luminița Petrescu. Am rugămintea să răspundeți întrebărilor celor doi consilieri generali și să răspundeți strict pe acest proiect de hotărâre și de asemenea, vă rog să rămâneți până la finalul ședinței la ultimul punct de pe ordinea de zi să-i răspundeți domnului consilier general lonescu situația privind blocurile care au fost afectate de incendiu săptămâna trecută.

Doamna Petrescu Luminița Elena - Secretar al Primăriei Sectorului 5

Vă mulțumesc. îndeplinirea obiectivelor, ce să spun? Forța actelor administrative. în ce rezidă de fapt acest proiect de hotărâre care a mai fost pe ordinea de zi a Consiliului General pe care îl cunoașteți, în îndeplinirea obiectivelor prevăzute de Hotărârea de Guvern nr.1481/2008 construirea de locuințe. Despre asta este vorba. Pentru asta cerem împuternicirea Consiliului General pentru a îndeplini aceste formalități. Ni s-a invocat de către Instituția Prefectului respectarea Ordinului nr. 700/2014, este un ordin al Directorului General al ANCPI-ului care prevede acordul proprietarului pentru îndeplinirea acestor formalități. Repet, prevederile Hotărârii de Guvern nr.1481/2008 se referă la darea


Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc frumos! Dacă mai sunt și alte întrebări. Vă rog să mai repetați o dată întrebarea, domnule Țugui!

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Da, întrebarea mea se referă la modul în care au fost alese aceste două parcele, din lotul întreg sunt izolate două parcele mici care sunt cumva în mijloc. Și întrebarea mea este dacă există o gândire integrată de dezvoltare nu numai acestor două parcele ci a întregului lot? și dacă ne puteți da mai multe detalii.

Doamna Petrescu Luminița Elena - Secretar al Primăriei Sectorului 5

Cu siguranță a întregului lot. Există o strategie integrată pentru acest, construirea se va face treptat, bineînțeles, deocamdată ne raportăm strict la acest lot. Aici vă pot răspunde tehnicienii, v-ar putea răspunde arhitectul sef si ceilalți.

1              >                             5

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc frumos pentru lămuriri, doamna secretar Petrescu!

Doamna prefect dorește să intervină și dânsa, tehnic, pe acest proiect de hotărâre. Vă rog!

Doamna Speranța Cliseru - Prefect al Municipiului București

Eu am solicitat să se prezinte în fața dumneavoastră pentru vot pentru că este vorba de dezlipirea unui lot mare aflat în proprietatea Municipiului și în administrarea sectorului 5, dânșii au pe acea mare suprafață mai multe proiecte care se vor dezvolta treptat, pentru asta, de fiecare dată, trebuie să dezlipească câte un lot pentru al da, de exemplu acum vor să-l dea în administrare ANL-ului, trebuie să-l dezlipească, nu au dreptul dumnealor fără să fiți dumneavoastră de acord și de aceea le-am cerut să vină în fața dumneavoastră să ceară acest accept, ca să poată să îndeplinească ordinul ANCPI în care spune că proprietarul trebuie să-și dea acordul pentru a putea dezlipi, deci acesta este motivul și e bine să vină în fata dumneavoastră să arate toată dezvoltarea de acolo fiindcă este o dezvoltare mare și are un impact mare și în sector și în București și chiar ar fi bine să prezinte toate etapele ce vor să facă dumnealor acolo.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 38, Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al sectorului 5 să efectueze toate operațiunile necesare pentru dezmembrarea imobilului situat în str./șos. Antiaeriană (fost nr. 38) nr. 6, sector 5, înscris în cartea funciară nr.. 234655.

Vot, vă rog! Suntem în procedură de vot, am rugămintea să votați!

Cu 46 de voturi pentru, 5 abțineri, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc frumos.

Mergem mai departe, la proiectul de hotărâre cu numărul 39 privind concesionarea, fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea Municipiului București situat adiacent proprietății din strada Ștefan Negulescu nr. 31, sector 1 în suprafață de 26mp, necesar extinderii locuinței.

>

Dacă nu sunt intervenții...Domnul...vă rog să vă înscrieți la vot, nu îmi apare...la cuvânt, domnule lliescu.

Sunt înscrieri la cuvânt pe acest proiect de hotărâre? Domnul Lucian lliescu, vă rog.

Domnul Consilier lliescu Lucian

Domnule președinte, acum un an și jumătate, împreună cu colegul meu, Lazăr Neacșu, depuneam la Secretariatul Consiliului General un proiect care spunea ceva de genul concesionarea terenurilor sub 150 de metri să se facă fără licitație publică. Observ că azi, acest punct și următorul punct își produce efecte și mă bucur foarte mult și ar trebui chiar de la tribuna unde dumneavoastră sunteti să adresași tuturor 5                                                                       J

bucureștenilor care au posibilitatea ca să ia, și noi le dăm posibilitatea, să ia acele terenuri, colțuri dintre case, spații dintre case care astăzi sunt pline de gunoi, să vină și să se adreseze Direcției de Investiții și Direcției de Patrimoniu din cadrul Primăriei Generale fiindcă se poate. Mulțumesc mult!

Domnul Consilier Culea Orlando Marian

Proiectul acela cu 150 de metri a trecut? înțeleg că a trecut acel proiect. Avem...

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Da, este un proiect de hotărâre al Consiliului General al Municipiului București inițiat de domnii consilieri generali care...

Domnul Consilier Culea Orlando Marian

Bun, în aceste condiții, eu zic că aceste proiecte nici nu își mai au rostul să le trecem prin Consiliu, din moment ce avem un proiect prin care am aprobat vânzarea...concesionarea fără licitație a suprafețelor până în 150 metri...

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Da, nu sunt de specialitate, domnule consilier general, dar înțeleg de la aparatul de specialitate că este un regulament intern care ulterior trebuie, orice proiect de hotărâre trebuie supus Consiliului General al Municipiului București.

Domnul Consilier Culea Orlando Marian

Am înțeles, mulțumesc.

J                  1                   J

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Da, mulțumesc frumos, domnule viceprimar.

Dacă nu mai sunt și alte intervenții pe acest proiect de hotărâre, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 39 privind concesionarea, fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea Municipiului București situat adiacent proprietății din strada Ștefan Negulescu nr. 31, sector 1 în suprafață de 26mp, necesar extinderii locuinței.

Vot, vă rog. Suntem în procedură de vot, am rugămintea să votați.

Cu 47 de voturi pentru, 1 vot abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 40, privind concesionarea, fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea Municipiului București situat adiacent proprietății din Calea Griviței nr. 183, sector 1 în suprafață de 75 mp, necesar extinderii


Vot, vă rog. Suntem în proceduraijo6t,'am 'r’ug^riinteamaMrrtâi să votați, după care pauză.


Cu 45 de voturi pentru, 2 abțineri, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă rog. Domnul Deaconescu, nu vreți pauză?

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Ați spus că faceți pauză când se termină cele de patrimoniu, mai era una și ar trebui votată acum. Dacă tot luați pauză, vă rog să rugați...

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Nu este de patrimoniu, este ultimul proiect care a fost de patrimoniu...                            * ■

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin lonut

Să rugați departamentul tehnic să scrie pe ecrane ședință ordinară.

Domnul Președinte de ședință Catana Daniel Claudiu

Rugăm departamentul să rectifice, a fost o greșeală. O eroare. Va rectifica în această pauză, trebuia să închidă sistemul pentru a modifica. Mulțumesc.

PAUZĂ

al


Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Punctul nr. 41 - proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a achiziționării imobilului situat în str. Batistei nr. 14, sector 2, București.

Vă rog să luați loc. Am reluat ședința Consiliului General Municipiului București.

Dacă sunt întrebări la proiectul de hotărâre privind aprobarea principiu a achiziționării imobilului situat în strada Batiștei numărul sector 2, București.

de

14


întrebări? îl rog pe domnul director Traian Petrescu să aducă câteva lămuriri suplimentare referitor la acest proiect de hotărâre. Vă rog domnule director, între timp am rugămintea să faceți liniște în sală și să îi invitați înapoi la ședință pe ceilalți colegi. Mulțumesc,          aP

Vă rog, domnufclir-ectoi;Domnul Director executiv Traian Pretrescu - Direcția Cultură, învățământ, Turism

Este vorba de imobilul din Batistei care până nu de mult funcționa ARCUB-ul, a trecut prin hotărâre de Consiliu această clădire la noua instituție de cultură Expo Arte și la subsolul acestei clădiri există în proprietate privată acest spațiu, există restaurantul Burebista și proprietarul acestui spațiu s-a hotărât să îl vândă. Fiind monument istoric a trecut prin Comisia de preemțiune și ne-am exercitat dreptul de preemțiune pentru că e păcat să nu îl întregim pentru ca toată clădirea să fie a Primăriei. Astea sunt amănuntele. Urmează circuitul firesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc frumos domnule director...

9

Domnul Director executiv Traian Pretrescu - Direcția Cultură, învățământ, Turism

Urmează circuitul firesc. Comisie ANEVAR, expertiză ANEVAR, din nou hotărâre de Consiliu.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Știm procedura, mulțumesc.

Doamna viceprimar Tomnița Florescu, vă rog.

Doamna Viceprimar Florescu Tomnita Michaela

Eu vreau să vă spun că este una din cele mai frumoase clădiri ArtDeco din București și a fost înstrăinat subsolul și acum practic se reîntregește această piesă unică. A fost Artluxul înainte. Este impecabil păstrată și merită pe deplin. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc mult doamna viceprimar. Domnul Gâdiuță, aveți ceva întrebări? Am văzut că v-ati ridicat din .... Mulțumesc frumos.

5                                                                                            >

Dacă nu mai sunt întrebări supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 41 proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a achiziționări imobilului situat în strada Batiștei numărul 14 sector 2.

Uite că a ieșit ... suntem în procedură de vot. Am rugămintea să votați. Este un proiect care necesită majoritatea consilierilor în funcție. Nu are ... nu necesită două treimi.

Cu 37 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectuL de hotărâre a fost adoptat.                      a

Proiectul de hotărâre cu numărul 42 - privind aprobarea planului urbanistic zonal PUZ strada Piscului numărul 14 sector 1 București.

>

Doamna consilier general Roxana Wring.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Vă mulțumesc. Vom vota nu pentru că nu considerăm că este oportună construirea acestui imobil pe spațiul verde din Parcul Tineretului. Nu spunem că nu este legal. Cu siguranță este legal, dar nu este oportun. Parcul Tineretului și așa are mari probleme cu retrocedările și dacă se dorește construirea unui pavilion cultural sunt convinsă că vom găsi alte spații, nu spațiul V1a. Deci noi votăm împotrivă. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc si eu. îl invit pe domnul arhitect sef Dumitrascu Ștefan , pentru a aduce lămuriri suplimentare dacă consideră, pe acest proiect de hotărâre. Mulțumesc.

J

Domnul Arhitect sef Dumitrascu Ștefan

Mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri generali, mulțumesc domnule președinte. Opinia exprimată de doamna consilier general Wring este opinia pe care o așteptam, între noi fie vorba. Din punct de vedre legal și din punct de vedere tehnic toată documentația care a fost întocmită în doi ani, începând de acum pe un teren proprietate privată, un teren generos într-adevăr, situată în V1a, respectă toate condițiile impuse de PUG, respectiv procentul de ocupare al terenului, coeficientul de ocupare al terenului si funcțiunea care este admisibilă în zona V1a. în cadrul

J                                5

consultării publice în ultima finală au fost zero interpelări, zero adrese pentru acest proiect, nici pozitiv, nici negativ, iar propunerea Direcției Generale a venit în temeiul legii și în sensul acesteia.

O         Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc mult domnule arhitect sef. Domnule Țugui aveți cumva o

J                                                                                            T                                          J CZ                   ,

întrebare pentru domnul arhitect? Ok...

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Având în vedere că e vorba de terenul unui privat situat în mijlocul


Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc mult domnule consilier. Dacă considerați domnule J                                                                                                                                                                                                                               J

arhitect sef că trebuie să interveniti.

J                                                                                                            f

Domnul Arhitect sef Dumitrascu Ștefan

Da domnule consilier general. Nu este vorba de un teren în mijlocul acestui parc. Este vorba de un teren cu suprafață totală de peste 6700 mp, deci 6,7 ha. Construcția care se va edifica pe locul unei construcții deja existente care este mai mare cu numai 10% decât construcția existentă în stare de degradare completă astăzi respectă procentul de ocupare de 15% inclusiv alei, suprafață mineralizată, rămânând 85% spațiu verde din cele 6,7ha. Deci nu este vorba de un lot undeva în mijlocul unui parc. E vorba de o proprietate privată uriașă. Vă mulțumesc.

~         Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc și noi pentru lămuriri domnule arhitect șef.

Supun votului proiectul de hotărâre cu nr. 42, privind aprobarea planului urbanistic zonal PUZ strada Piscului numărul 14 sector 1 București.

Vot vă rog. Suntem în procedură de vot. Am rugămintea la dumneavoastră să vă exercitați votul.

Fac un apel la dumneavoastră... să îi invitați pe ceilalți colegi care au semnat prezența la ședința Consiliului General al Municipiului București, să vină în sală și să își exercite votul indiferent de opțiunea dumnealor.

Cu 27 de voturi pentru, 4 abțineri și 9 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost respins.

Proiectul de hotărâre cu numărul 43, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Odei nr. 72 - 74, sector 4, București.

Domnul consilier general Țugui Matei.

Domnul Consilier Țugui Matei loan

îmi cer scuze, o foarte scurtă precizare pe punctul anterior.


Domnul Președinte de ședință Catana Vă rog să faceți liniște în sală.

* V

_

rn

L'iW»Domnul Consilier Țugui Matei loan

Sunt 37 de reacții pe pagina PMB în zona de consultare publică pe proiectul cu Piscului 14. Da.... nu niciuna ci 37. Deci, domnul Dumitrașcu să se mai uite odată.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Doamna Wring doriți să interveniți pe acest proiect de hotărâre? Mulțumesc.

Doamna Consilier Wring Roxana Sanda

Mulțumesc foarte mult. Nu îl considerăm oportun, e vorba de un bloc de cinci etaje într-o zonă de case de p+1, străduța care există în acest moment este de șapte metri lățime cu tot cu trotuare. Se propune la un moment dat exproprierea pentru a se lărgi cu 2,50 metri pe fiecare parte, numai că este vorba de una dintre părțile acestei străduțe sunt niște case care sunt chiar la limită și nu știu cât timp va dura până când Primăria va putea să lărgească acest drum, numai vorbim de faptul că nu se lasă nici un pic de spațiu verde...deci chiar dacă așa cum domnul Dumitrașcu spune că ne va sigura că este legal, nu este oportun și noi pe asta votăm, pe oportunitate. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumim și noi doamna Wring.

Dacă numai sunt alte interpelări, intervenții supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 43 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Odei nr. 72 -74, sector 4, București.

Vot, vă rog.

Cu 28 de voturi pentru, 2 voturi abținere și 10 voturi împotrivă proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 44, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Sos. Orhideelor nr. 62, Lot 2, sector 1.

Doamna Wring, vă rog.Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Oportunitatea.... pentru că legalitatea v-ați lămurit este în regulă.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 44 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Șos. Orhideelor nr. 62, Lot 2, sector 1.

Vot, vă rog.

Cu 29 de voturi pentru, nicio abținere, 10 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiectul cu numărul 45 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Traian nr. 125 (125B nr. provizoriu), sector 2.

Doamna Wring, vă rog.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Este o zonă protejată și cum am spus deja de mai multe ori, nu vom vota proiecte în zone protejate până nu vedem ilustrarea de arhitectură, știm că legea nu o prevede dar nici nu o interzice. Numai astfel ne putem da seama dacă este oportună, dar dacă vă uitați pe planșă o să vedeți că nu are nicio legătură cu zona protejată, nu rămâne nici un pic de spațiu verde și în plus intrarea este pe un drum de servitute și lăsăm un întreg calcan descoperit, deci urâțim zona. Vom vota împotrivă.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am înțeles. Doamna viceprimar, Tomnița Florescu, vă rog.

Doamna Viceprimar Florescu Tomnița

Așa cum a spus, doamna Wring, zona Traian este o zonă în care bloculețele interbelice sunt p+3, p+4 și câteodată retras. Aceasta rămâne o casă în fată, este în adâncime. Deci toată zona este destructurată de

J 7

apariția unor mici cosmelii. Asa vrem să arate o stradă? Știu bine cartierul I               J                                                               J                                   1                                                                                                                    1

acela. Pur și simplu chiar nu înțeleg. Chiar numai construim decât p+1? Nu suntem la tară, oameni buni. Mulțumesc.

J              7                                                                             J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Mulțumesc pentru intervenție, doamna viceprimar.

Suntem în procedură de vot, am rugămintea la dumneavoastră să vă exercitați votul.

J

Cu 29 de voturi pentru, 1 abținere, 9 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 46 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Barbu Văcărescu nr. 164E, sector 2.

Doamna Wring.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Păi aici e un bloc care probabil o să ajungă undeva*la vreo 80 de

v metri vis-a-vis de parcul .....bravo.....și mai mare ....vis-a-vis de Parcul

Verdi, sunt convinsă că este perfect legal, dar din punct de vedere al orașului cred că ar trebui să vedem cum va arăta ....plus este vis-a-vis de C niște locuințe parter și le permite acestor locuințe să se înalțe, din punct de vedere al traficului va fi absolut îngrozitor în acea zonă, în plus mai vor și trei subsoluri și știm ce s-a întâmplat cu imobilul care este la intersecția Barbu Văcărescu cu Lacul Tei, unde din cauza acelui imobil care are două sau trei subsoluri, a afectat pânza freatică și lacul Circului nu se mai alimentează. Este într-o zonă de lacuri, domnule Bădulescu.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Mulțumesc pentru intervenție, doamna Wring.

Supun, de asemenea votului dumneavoastră proiectul cu numărul 46, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Barbu Văcărescu nr. 164E, sector 2.

Cu 29 de voturi pentru, nicio abținere, 9 voturi împotrivă, proiectul c de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul cu numărul 47, Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A.

Domnul consilier Ciudomirov.

Doamna Wring și aici vreți să interveniți?

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Este vorba despre foarte mulți bani carejjj gja aceste companii.


I 041 I VU      IIlIHVUIIk/,

aici sunt 8 milioane ca să cumpărăm Bucureștiul deja este împânzit detarăy-pârking^r-ijîbăpe publicitare, licitate ilegale,


recunoscut-o chiar domnul care este director, cum îl cheamă? Dumneavoastră știți mai bine, da? Directorul Direcției de Disciplină în Construcții. Si as vrea să vorbesc si eu cu cineva din această Companie de Publicitate că le dăm bani să cumpere tot felul de mijloace publicitare. Cum le vor amplasa, unde? întâi să rezolve celor nelegale. Dumneavoastră vă dați seama câți bani negri se spală prin această activitate ilegală de afișaj public?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Am înțeles. Doamna Wring, am înțeles întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim. îl invit pe domnul director al Direcției Guvernanță Corporatistă, Marius Manolache pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră. Eu vă menționez faptul că vor fi amplasate conform Regulamentului de publicitate pe care noi, în Consiliul General al Municipiului București l-am probat într-o ședință anterioară. Vă rog, domnule director.

Domnul Director executiv Marius Manolache - Direcția Guvernanță Corporatistă

Mulțumesc domnule președinte, stimate doamne, stimați domni. Răspunsul cred că vi l-a dat domnul președinte. Există un regulament aprobat de publicitate și afișaj care va fi respectat. Compania de Publicitate și afișaj este îndreptățită să dea acele avize pentru funcționarea și desfășurarea activității de afișaj și publicitate. Legat de suma pe care compania o cere pentru majorarea de capital, ea poate fi justificată pentru că această companie, scopul ei este să desfășoare activitatea conform obiectului de activitate. Este firesc că o companie de publicitate trebuie să aibă și panouri de afișaj și toate mijloacele necesare să-și desfășoare această activitate. Opt milioane nu mi se pare o sumă O mare. O să vedeți anexa la nota de fundamentare, o să vedeți care sunt prețurile și comparativ cu alte prețuri, o să vă dați seama că nu este o cheltuială atât de mare. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc domnule director. Dacă nu mai sunt alte întrebări.

Domnul Berceanu, vă rog.

Domnul Consilier Berceanu Octavian AlexandruDomnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul Berceanu vă răspund eu. Domnul director este director al Direcției Guvernantă Corporatistă. Nu este directorul economic al Primăriei Municipiului București.

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

Ar trebui să știe.

I

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă mulțumesc pentru întrebare. Nu are legătură cu punctul de pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Berceanu Octavian Alexandru

Are legătură cu companiile respective.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 47, Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A.

Domnule director, vă rog să mergeți la loc. Suntem în procedură de vot. Am rugămintea la dumneavoastră să vă exercitați votul.

Cu 28 de voturi pentru, 2 abțineri, 16 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 48 privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, ia O majorarea capitalului social al Companiei Municipale Parking București S.A.

Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect de hotărâre, vot vă rog.

Cu 28 de voturi pentru, 2 abțineri, 16 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 50 privind majorarea sumelor repartizate bugetelor sectoarelor Municipiului București a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțate locală, conform Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat și O.U.G. nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018.

Domnul consilier general Olteanu.

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc. As vrea să știu si eu de ce cel mai amărât sector al

1                                            J                                             J                  >

capitalei condus de...deja năpăstuit fiind, condus de cel mai prost primar al Bucureștiului, de ce nu primește bani? Sectorul 5 nu are decât zero lei. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Mulțumesc si eu. Doamna Florea Ancuta.

J                                 >                                                                                                                   J

Doamna Consilier Florea Ancuta

Amendament la proiectul de hotărâre privind majorarea sumelor repartizare bugetelor sectoarelor Municipiului București a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțate locală, conform Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat și O.U.G. nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018.

Suma de șapte mii o sută șaptezeci și șase de mii de lei, propusă a fi repartizată sectorului 5 se va redistribui astfel cu suma de trei mii cinci sute optzeci și opt de mii de lei se va majora suma propusă sectorului 4 și cu suma de trei mii cinci sute optzeci și opt de mii de lei se va majora suma propusă sectorului 6, astfel sumele propuse a fi repartizate sectoarelor sunt următoarele: sectorul 1 cinci mii nouă sute șaptezeci și opt de mii de lei, sectorul 2 opt mii opt sute șaptezeci și trei de mii de lei, sectorul 3 unsprezece mii opt sute treisprezece mii de lei, sectorul 4 unsprezece mii trei sute șaizeci de mii de lei, sectorul 5 zero, sectorul 6 douăsprezece mii nouă sute patruzeci de mii țte ^ineizeci-de-mii-nouă-sute-șaizeci-și-patFU

sumă repartizată
Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc doamna Ancuța Florea! Vă rog să depuneți la secretariat amendamentul.

Domnul viceprimar Bădulescu Aurelian, după care domnul lliescu și domnul Olteanu.

Domnul Viceprimar Aurelian Bădulescu

Da, domnul Olteanu, știam că o să avem această discuție. Cu siguranță, totuși avem un punct comun, sectorul 5 și capacitățile, veleitățile de primar ale domnului Florea. întotdeauna, dacă nu am fost de acord cu dumneavoastră, pentru că erau probleme care loveau direct în cetățeni, de această dată are legătură strict cu actul de guvernare al domnului Florea. De ce am redistribuit sumele astfel prin amendament? Pentru simplu motiv că sectorul 5 a primit direct de la Ministerul de Finanțe, opt virgulă șase milioane euro, iar dacă dumneavoastră credeți că domnul Florea va reuși să cheltuiască cei opt virgulă șase milioane de euro, vă înșelați! Asa cum stiti, ne rugăm de dânsul de mai bine de un an de zile pentru anvelopare, să vină să-și depună documentația, nu am reușit, ne-au trimis o listă de blocuri, ne-au lăsat în pace. Analizând ceea ce colegul nostru Țugui mai devreme spunea, când extindeam acel plan de anvelopare, ritmul și rata cea mai mare de depunere și de interes au dat dovadă cele două sectoare: 6 și 4. Având în vedere aceste elemente, acestea sunt criteriile care au stat la baza noastră, nu că, la baza acestui amendament. Vă mulțumesc și sper că, încă o dată, să ne aruncăm cu ochii peste cifre, opt virgulă șase milioane de euro de la Ministerul de Finanțe.

I

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc, domnule viceprimar!

Domnul consilier general Lucian lliescu! Vă rog!

Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Da, domnule președinte, stimați colegi, am ascultat ceea ce a spus și colegul meu Cristian Olteanu și ce a rostit mai devreme domnul viceprimar general Bădulescu cu privire la sectorul 5. Eu unul aș fi și n-aș fi de acord fiindcă, vă spun de ce, faptul că un primar este incompetent și vă spune un locuitor al sectorului 5 și nu a fost în stare în ultimii doi ani de zile să ne genereze aici proiecte, nu ar trebui ca din această sală să plece, gen, un mesaj, care probabil îl va da sau nu după această ședință: Uitați, domne, Consiliul General al Capitalei ne-a alQ


aș spune să, nu-mi dau seama, am văzut arft cred că ar trebui să mai reanalizăm puțin

sectorului 5 nu au nicio vină că au un primar așa cum unii l-au votat. Deci, în sectorul 5 de doi ani de zile nu se face nimic, dragi colegi, în sectorul 5, există o primărie unde se plătesc optzeci și opt de mii de euro chirie pe lună și unde există un hol unde merg, exact cum sunt aici, vreo șase televizoare cu proiectele SF ale domnului primar Florea, dar niciunul dintre ele nu este început. Despre asta discutăm, eu consider că ar trebui ca noi, Consiliul General, să ajutăm acest sector care este, are cel mai mic buget, care nu are un contract cu o firmă de salubritate, unde gunoiul este la tot pasul, sau acum are, în fine, din fericire, unde gunoiul este la tot pasul, unde nu s-a mai modernizat o școală, o grădiniță, o creșă și sunt propuse niște proiecte, de ai impresia că domnul primar este highlander-ul - Bucureștiului și va trăi și peste o sută de ani. Oamenii au nevoie de celeritate în faptul administrativ și nu de avioane, eu aș spune, totuși, că ar trebui să vedem exact care sunt firmele respective unde Primăria Sectorului 5, există datorii, ca acele societăți să se adreseze direct Primăriei Capitalei și noi măcar la o ședință viitoare, unde noi vom vota rectificarea, totuși să alocăm o parte din sume pe arierate astfel încât să nu blocăm agentul economic unde Primăria sectorului 5 este dator. Vă mulțumesc mult!

J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Domnul consilier Cristian Olteanul

Domnul Consilier Olteanu Cristian - Marian

Mulțumesc din nou! Bun, am înțeles răspunsul domnului viceprimar, este lămuritor dacă banii, într-adevăr, există și vin din altă parte. Din păcate, într-adevăr, situația în sectorul 5 este o situație tristă și nu există niciun semn că va fi mai bine în următorii doi ani, dar, într-adevăr, dacă primește banii Lucian din altă parte sunt total de acord că nu trebuie să o mai dăm noi de aici pentru că chiar nu are ce să facă cu ei, deci omul este total incompetent, nu este în stare să facă niciun proiect, ca atare, credeți-mă, banii de aici ar fi aruncați pe fereastră.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul consilier general Tudor lonescu!

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Mulțumesc, domnule președinte. Simt o tendință care ar putea să se instaureze în perioada următoare și anume din cauza unui management defectuos-în administrația publică locală pe care l-am constatat până sector si nici > ^tă\tot, dar este I puțin, si

acum, cel puțin la-nivelul sectorului 5, bineînțe primăria nu performează perfect, există loc de/^)§Lbi clar că există o fisură în ceea ce privest^/tcțcolaborarea, aș îndrăzni să spun, între sectorul 5 și Primăria Municipiului București. Din păcate, aș dori să nu analizăm din punct de vedere politic, această ruptură sau această posibilă ruptură, ci mi-aș dori să ne gândim, în primul rând, noi, ca și Consiliu General al Municipiului București la toți bucureștenii, avem o responsabilitate față de toți bucureștenii, indiferent de animozitățile sau tensiunile care pot exista între unii și alții, pe primul loc trebuie să fie cetățenii si în acest sens cred că trebuie să intensificăm

J                    J

și chiar cred că aparatul executiv reprezentat aici, în acest moment, de cei doi viceprimari, noi, Consiliul general, direcțiile din subordinea doamnei primar, să deschidem căile de comunicare cu cetățenii sectorului 5 pentru a le putea oferi sprijinul, fie prin administrația locală a sectorului 5, fie direct, dacă nu se poate, este și aceasta o variantă pe care trebuie să o luăm în calcul, astfel încât Capitala României și pentru primele șase luni ale anului 2019, Capitala Europeană, să aibă un tratament egal pentru toți cetățenii pe care îi găzduiește, indiferent de sectorul unde sunt, ei sunt responsabilitatea noastră, fiecare dintre ei. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Domnul consilier general Voicu Valentin !

Domnul Consilier Voicu Ion Valentin

Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l contrazic pe colegul meu Lucian lliescu. Noi să ajutăm Consiliul Local ai sectorului 5 sau primarul sectorului 5, noi am încercat de fiecare dată să-l ajutăm, dar dacă este încăpățânat și consideră că nu are nevoie de ajutor, este problema dânsului, l-am solicitat de atâtea ori să ne dea acele documente pentru reabilitarea termică a blocurilor, despre parcurile din sectorul 5, nepăsare. Mi s-a transmis că n-are nevoie de ajutor și că le face pe banii Primăriei sectorului 5. De unde are Primăria Sectorului 5 atâtia bani, oare?

o

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Mulțumesc tuturor pentru intervenții. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 50.

Vot, vă rog.

Pardon, supun votului dumneavoastră amendamentul doamnei consilier general Ancuța Florea.

Cu 34 de voturi pentru, 5 abțineri, 4 voturi împotrivă, amendamentul a fost aprobat.


Supun votulurdumneavoastră proiectql^fet^r privind majorarea sumelor repartiza Municipiului București a sumelor din cdtel

6 rA sectoarelor din impozitul


pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțate locală, conform Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat și O.U.G. nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, în integralitatea sa.

Vot, vă rog. Suntem în procedură de vot. Am rugămintea să vă exercitați votul.

J

Cu 35 de voturi pentru, 9 abțineri, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

..-j           Proiectul de hotărâre numărul 51 privind aprobarea proiectului

"Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr. 40” si a cheltuielilor legate de proiect.

®          Vot, vă rog. Suntem deja în procedură de vot, vă rog, domnule

Grigorescu, să apăsați mai din timp.

Cu 42 de voturi pentru, 1 abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 52. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii și completarea hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 590/06.09.2018 privind cooperarea între Municipiul București și Federația Română de Judo în vederea organizării Turneului ”Liga Europei” - ”Liga Campionilor”, la București, în perioada 08-09 decembrie 2018.

Vot, vă rog.

Cu 37 de voturi pentru, 9 abțineri, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

o

Punctul 53. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018.

Doamna Ancuța Florea. Apăsași din nou butonul, vă rog. Vă rog, doamna Ancuta Florea.

J

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Amendament la proiectul de hotărâre al Consiliului...

Doamna Consilier Florea Ancuța Doina

Aveți timp de o jumătate de țigară, dar vă rog lasați-mă să-l citesc. Dar aproape, așa...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog să nu părăsiți sala.

Doamna Consilier Florea Ancuța Doina

Aproape, la fumat de țigară.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Doamna Florea, vă rog să citiți amendamentul.

Doamna Consilier Florea Ancuța Doina

în bugetul "Lista obiectivelor de investiții a Primăriei Municipiului București” se introduc următoarele modificări: la subcapitolul 84.02....

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog să faceți liniște. Doamna Florea, haideți, vă rog, continuați.

Doamna Consilier Florea Ancuța Doina

Deci, la subcapitolul 84.02.03.03 - Străzi, alineat 72.01.01, Participarea la capitalul social al societăților comerciale, se introduce suma de paisprezece mii nouă sute de mii de lei pentru punerea în aplicare a prevederilor hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 430/26.07.2018.

La subcapitolul 87.02.04-Turism, alineatul 72.01.01, Participarea la capitalul social al societăților comerciale, se introduce suma de șase mii nouă sute cincizeci si sase de mii de lei pentru punerea în aplicare a o prevederilor hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 355/14.06.2018.

La subcapitolul 67.02.50 - Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei, la poziția "Amenajare circuit turistic pe Lacurile Floreasca si Tei si zona adiacentă lor”, hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 307 și 308 din 29.10.2010, se suplimentează cu aceeași sumă din anexa la proiectul de hotărâre și creditele de angajament la sursa buget local.

Pentru păstrarea echilibrului bugetar se diminuează cu suma de douăzeci și unu de mii opt sute cincizeci și șase de mii de lei creditele bugetare la subcapitolul 70.02.05.01 - Alimentare cu apă, alineat

71D1:0tnde la pozitia ^Realizarea rețetelor de atimentare cu apă, canalizare, iluminat public și al drumurilor a Coandă, lot 1 și lot 2”, Hotărârea Consiamblului Henri Municipiului

București nr. 335/2009, Hotărârea Consiliul General al Municipiului București nr. 50/2010...puteți să-i chemați, că mai am un pic și termin.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mai sunt si alte intervenții.

Doamna Consilier Florea Ancuta Doina

Ah, perfect...referatul numărul 5847/2012 și numărul 11285/2014, creditele de angajament rămân nemodificate.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, vă rog să depuneți la secretariat amendamentul și totodată fac apel la colegii care au părăsit sala să se întoarcă urgent.

Domnul consilier general Deaconescu, vă rog.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin-lonuț

Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să remarc încă o dată tendința de a fi lipsiți de transparență în chestiunile importante cum este și rectificarea bugetului. Dincolo de faptul că se întâmplă la aproape fiecare ședință această rectificare, o primim pe ordinea suplimentară în mai puțin de 24 de ore, ne trezim, tot din partea puterii, în ședință, că se fac amendamente aproape imposibil de urmărit. V-aș recomanda, dragă colegă, dragi colegi, v-aș recomanda ca măcar data viitoare să primim și noi cu câteva minute înainte amendamentul scris ca să îl putem urmări, capitolele și subcapitole sunt imposibil de urmărit live. Va trebui să așteptăm hotărârea ca să vedem cum arată de fapt amendamentul. în același timp, ne uităm pe această rectificare și nu putem să nu remarcăm că spuneți adio anul acesta fondurilor europene, că ați prevăzut la început aproape 400 de milioane de lei că vor fi atrași din fonduri europene și acum, dintr-un pix, îi tăiați pe toți, deci practic anul acesta a trecut în zadar în această privință și că principalii beneficiari ai acestei rectificări, principalele instituții care primesc bani în plus sunt cele care organizează paranghelii, sunt ARCUB-ul, palatele brâncovenești, Creart-ul și așa mai departe. Teatrul Excelsior, mai văd ceva și pe la Administrația Monumentelor, mai văd ceva și pe la Administrația Cimitirelor, insuficient, insuficient... Am spus de Creart, domnule, dar nu ești atent, am spus primul, a fost primul, dar nu sunteți atent.

Domnul Președinte de ședință Catana ClaudiixDaniel

Vă rog să îl lasati să... să vorbească. Xo A

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin-lonut

Vă recomand, domnule viceprimar, să vă oxigenați puțin etajele superioare, ca să puteți să fiți atent.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Vă rog, domnule Deaconescu, continuați.

Domnul Consilier Deaconescu Cătălin-lonut

■■ ■ I          ■ ■■—         ■■■■■! ■ ■       ■                       ■ ■ I»

Am încheiat domnule președinte, mulțumesc, încă o data vă recomand să distribuiți eventuale amendamente mai ales la buget către toate grupurile înainte de dezbatere.

Mulțumesc.

J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Mulțumesc domnule Deaconescu.

Vă rog, liderii grupurilor politice să invite în sală colegii care au ieșit la țigară, în curând intrăm în procedură de vot.

Vă rog toata lumea în sală.

Domnul Lucian lliescu vă rog sa îl invitați și pe dânsul în sală. Haideți că a venit si domnul consilier general lliescu.

Vot vă rog pe proiectul de hotărâre cu numărul 53. Pardon, vot mai întâi pe amendamentul doamnei Florea Ancuța.

Suntem în procedură de vot, vă rog să votați.

Domnul lliescu.

Cu 30 de voturi pentru, 4 abțineri, 9 voturi împotrivă, amendamentul a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 53, în integralitatea sa. Vot vă rog pe proiectul cu numărul 53 în integralitatea sa, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018.

Suntem în procedură de vot, vă rog să votați.

Vot vă rog.

Cu 30 de voturi pentru, 2 abțineri, 12 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul cu numărul 54 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 337/2017 privi ustinerea elevilor bucureșteni cu performanțe deosebite în si' nternaționale.                            - ■'


9                             9

Domnul lliescu v-ati înscris la cuvânt?

J

Vot vă rog pe acest proiect de hotărâre.

Cu 33 de voturi pentru, 8 abțineri, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 55 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Grădina Zoologică.

Vot vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 9 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu numărul 56 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea de Transport cu Metroul București ”METROREX” SA, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni si Șoseaua de Centură.

Domnul Țugui? Vreți să luati cuvântul?

Domnul Consilier Țugui Matei

întrebarea mea este dacă din câte știm actualele garnituri de tren sunt potrivite uzului la suprafață, că din ce știam eu nu sunt și asta era o limitare și în ideea de a extinde rețeaua de metrou până la aeroport că nu se pretează trenurile pentru a fi folosite la exterior și aici din ce înțeleg vor să extindă rețeaua tot la suprafață.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc domnule Țugui.

Domnul consilier general Lucian lliescu, vă rog.

Domnul Consilier Lucian lliescu

Haideți să vă explic eu. Deci stația de metrou de la Leonida merge spre Berceni. Dacă dumneavoastră ați fost acolo și probabil sigur n-ați fost fiindcă cu tot respectul domnul Țugui ați vorbim chiar acum, mai bine tăceați, metroul pe o distanță de, cred 3 km, 3 km și jumătate este suprateran, da, e, ținând cont că în ultimii ani de zile zona respectivă a avut o dezvoltare imobiliară fără precedent pot spune față de celelalte zone din împrejurimile Bucureștiului, locuitorii de acolo chiar au nevoie de un mijloc de locomoție iar metroul presupune un mijloc de locomoție. Un

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

De altfel și în alte capitale europene, metroul este atât subteran cât și suprateran.

Domnul viceprimar, doriți să mai luați cuvântul?

Domnul Ardeleanu Mircea? V-ați înscris la cuvânt? Vă rog domnul Ardeleanu Mircea.

Domnul Consilier Ardeleanu Mircea

Da aș dori să completez ce a spus domnul consilier general Lucian lliescu, referitor la bucata de linie de metrou de la stația Berceni la stația, nu e stația e cimitirul, un cimitir privat, ceva de genul ăsta unde noi avem o linie de probe acolo și o putem transforma într-o linie care sa fie folosită - cu trenuri de metrou ducând și aducând călătorii până la linia de centură unde putem să decongestionăm circulația din București, să nu mai intre toate mașinile care vin din zonă iar în momentul când linia de centură va fi dată în folosință pe patru benzi, doua benzi pe sens, cu pasaj sau pasarelă ce va fi acolo, cred că va fi momentul ăla, o mare, mare realizare pentru bucureșteni. Așa că este păcat să ne punem, ca să spun așa, tălpi unii celorlalți și să nu ajutăm și Bucureștiul si bucureștenii și cei care vin din provincie în București.

Mulțumesc.

>

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da, mulțumesc domnule consilier general.

Ultima intervenție foarte pe scurt, vă rog domnul Țugui.

Domnul Consilier Țugui Matei

Voiam să clasific, nu sunt împotriva acestui proiect, doar am pus o


întrebare.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Ok.

Domnul Consilier Țugui Matei

Garniturile se pretează ...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Mulțumim frumos pentru intervenție, este bine că v-ați lămurit.”METROREX” SA, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură.

întotdeauna dezbaterile sunt constructive, domnul consilier votează și el, domnul Țugui.

Cu 40 de voturi pentru, 3 abțineri, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul 57 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică București

Dacă nu sunt intervenții... doamna Wring?

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Acum, un membru în ATOP, cineva care este în acest moment suspect într-o investigație, nu e vorba despre Laurențiu Cazan cel care ...

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Asta e întrebarea, da?

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Da, asta e întrebarea. E acel domn Cazan și sper că nu o să votăm pentru dânsul. Cu siguranță găsim pe altcineva, nu?

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Conform legii de funcționare a Autorității...

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Păi domnul cazan ar trebui să îsi dea demisia.

1

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Doamna, ați pus întrebarea, așteptați răspunsul acum.

Doamna Consilier Wrinq Roxana Sanda

Nu, asta nu e politică. Vorbim despre bucureștenii care au avut de suferit prin intervenția domnului Cazan.


>r general Culea semenea, vreau să vă menționez domana Wring, în conformitate cu Legea de funcționare a Autorității Teritoriale de ordine publică, șeful Direcției de Jandarmeie a municipiului București, al Poliției Capitalei, al Inspectoratului pentru Situații de Urgență sunt membrii de drept ai acestei autorități. Noi doar luăm act când se schimbă șeful instituției respective și validăm conform legii numirea.


Domnul Culea, vă rog.

Domnul Consilier Culea Marian Orlando

Exact același lucru vroiam să vi-l spun, doamna consilier Wring. Nu cred că este cazul să mai comentați faptul că domnul Cazan va fi numit în ~.... ATOP pentru că acest lucru se produce prin efectul legii. Referitor la alte aspecte, la ceea ce s-a întâmplat în Piața Victoriei și ce a făcut domnul director al Direcției de Jandarmi, lăsați organele în drept să se pronunțe. Nu vă mai pronunțați dumneavoastră în ședință.

-         Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Claudiu Daniel Catana

Mai sunt două luări de cuvânt. Vă rog, pe scurt, colegii Tudor lonescu și Cătălin Deaconescu.

Tudor lonescu.

Domnul Consilier lonescu Tudor Tim

Da. Foarte pe scurt pentru că m-am săturat să aud retorica aceasta în România anului 2018. Art. 23, să le intre bine în cap tuturor, art. 23 din Constituția României prevede că orice persoană este nevinovată până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare. Deci m-am săturat să aud că o persoană este suspectă și că trebuie cumva stigmatizată și înfierată pe o cruce. Da? Orice persoană este nevinovată. O știu că este greu pentru o anumită componență a acestui Consiliu General să înțeleagă acest lucru, dar ar fi bine să citească Constituția într-un stat de drept și o democrație liberală precum România.

Domnul Președinte de ședință Claudiu Daniel Catana

Da. Mulțumesc pentru intervenție!

Domnul Cătălin Deaconescu, ultima intervenție pe acest proiect de

hotărâre.ATOP poate să împuternicească printr-o adresă sau cine împuternicește directorul general la conducerea Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București pentru că în raportul de specialitate semnat de domnul director executiv Adrian lordache se scrie negru pe alb că prin adresa nr. 3595 a ATOP domnul Cazan a fost împuternicit la conducerea Direcției de Jandarmi? Vă mulțumesc pentru răspuns, anticipat, domnule.

Domnul Președinte de ședință Claudiu Daniel Catana

Da. Mulțumesc pentru întrebare.

Domnule director. Apăsați, vă rog. Două secunde. Apăsați și așteptați.


Domnul Director Executiv Adrian lordache - Direcția Juridic

Am fost anunțați că a fost împuternicit, domnule consilier general, îmi cer scuze. Data viitoare am să fiu mai atent. ATOP-ul nu poate pune un director general de jandarmerie. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Claudiu Daniel Catana

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 57, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică București.

Suntem în procedură de vot.

Cu 28 de voturi pentru, 4 abțineri, 10 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul nr. 58, Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Teatrului ”C.I. Nottara”.

9

Vot, vă rog!

Cu 33 de voturi pentru, 6 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 59, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București.

Vot, vă rog!

Cu 34 de voturi pentru, 7 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”.

Vot, vă rog.

Cu 34 de voturi pentru, 9 abțineri, 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 61, Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 2 si nr. 6 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 567/23.08.2018 privind aprobarea structurilor organizatorice ale unor spitale aflate în administrarea municipalității, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Vot vă rog.

Cu 41 de voturi pentru, nicio abținere, 3 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul de hotărâre cu nr. 62 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”.

Vot vă rog.

Cu 32 de voturi pentru, 4 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul de hotărâre cu nr. 63 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții si Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural „EXPO ARTE”.

Vot vă rog pe proiectul cu nr. 63. Suntem în procedură de vot, am rugămintea să votați.

Cu 34 de voturi pentru, 2 abțineri, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre cu nr. 64 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului de Comedie.

Vot vă rog.

Cu 33 de voturi pentru, 2 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Organigramei,

ntului de


PJoîectul de hbfărâre cu nr. 65 ■ privind numărului total de posturi, statului de funcții Organizare și Funcționare ale Teatrului de Ag

Vot vă rog.

Cu 34 de voturi pentru, 2 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul de hotărâre cu nr. 66 - privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului Odeon.

Vot vă rog.

Cu 34 de voturi pentru, 2 voturi abținere și 7 voturi împotrivă proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul cu numărul 67 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București.

Vot, vă rog.

Cu 34 de voturi pentru, 3 abțineri și 6 voturi împotrivă proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul cu numărul 68, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Fondului Imobiliar.

Vot, vă rog.

Cu 34 de voturi pentru, 9 abțineri și niciun vot împotrivă proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul cu numărul 69, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul serviciilor și instituțiilor publice de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

Vot pe proiectul 69.

Cu 34 de voturi pentru, 9 abțineri, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul cu numărul


Mhptarâre privind
asocierii cu Asociația ART Conservation


finanțării și derulării în comun a proiectului cultural - artistic Pași către renașterea Muzeului Teatrului Românesc.

Vot, vă rog.

Cu 34 de voturi pentru, 5 abțineri, 4 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul cu numărul 71 Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu asociația Salonul de Proiecte în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural Arhiva fotografică și istoria în transformare.

Vot vă rog.

Cu 33, de voturi pentru, 5 abțineri, 4 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 72 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu Fundația Calea Victoriei 2007 în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural - artistic Caravana Centenar.

Vot vă rog.

Cu 33 de voturi pentru, 8 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 73 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural 100 de ani în 100 de concerte.

Domnul Țugui v-ați înscris la cuvânt?

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Aș vrea să fac o observație apropos de toate aceste 11 împuterniciri, pentru 8 dintre ele știm impactul bugetar și cam atât, la 3 dintre ele nu știm nici măcar despre ce sumă este vorba. înțeleg că nu este vorba de bani din bugetul Municipiului București ci de bani de la sectorul 1, dar este foarte slabă justificarea. Nu înțelegem ce vor să facă oamenii aceștia acolo. Practic dăm cu ochii închiși peste două milioane de lei.

Domnul Consilier Țugui Matei Ion

Am vrea să vedem o mai serioasă fundamentare a proiectului.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Rugați-i pe colegii dumneavoastră de la sectorul 1 să solicite în consiliul local sector 1 să justifice...

Vot vă rog. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural 100 de ani în 100 de concerte.

Primăria capitalei nu alocă niciun ban pentru aceste proiecte.


Cu 34 de voturi pentru, 4 abțineri, 5 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre numărul 74 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu Asociația Ance Europe în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului 100 de ani de Gândire Filosofică Românească.

Vot vă rog.

Cu 33 de voturi pentru, 2 abțineri, 7 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Proiectul de hotărâre numărul 75 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu SC Raccourci SRL în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural Memoria Marelui Război și a Marii Uniri în București.

9

Vot, vă rog!

Cu 34 de voturi pentru, 1 abținere, 8 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 76 privind împuternicirea expresă a Consiliului local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu Uniunea Artiștilor Plastici din România în vederea finanțării si derulării în comun a 9              9

proiectului cultural artistic Grafica Românească 2018 sub Semnul Unirii.


Vot, vă rog! Suntem în procedură de v Cu 36 de voturi pentru, 3 abțineri, hotărâre~aȚost~aprobat:

Proiectul numărul 77 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu Fundația Lowendal în vederea finanțării si derulării în comun a Proiectului România 100: J                7

Scenografie. Pictură. Costum.

Vot, vă rog!

Cu 36 de voturi pentru, 2 abțineri, 5 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 78 privind împuternicirea expresă a Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația pentru Educație Teofor, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului "Destinul European al României" în perioada octombrie - decembrie 2018.

Vot, vă rog!

Cu 35 de voturi pentru, 6 abțineri, 3 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 79 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația pentru Educație și Sănătate Mens Sana, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului „Rădăcini sănătoase, orizonturi largi”, în perioada octombrie - decembrie 2018.

Vot, vă rog! Suntem în procedură de vot!

Cu 37 de voturi pentru, 3 abțineri, 3 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 80 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația 1001 Arte, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural - artistic "Calea Victoriei 91 - 93”, în perioada octombrie - decembrie 2018.

Vot, vă rog.

Cu 38 de voturi pentru, 2 abțineri, 4 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Urmează mai multe proiecte de hotărâre care necesită vot secret. Am să dau citire tuturor proiectelor de hotărâre, după care veți primi buletinul de vot, comisia numără, revenim în sală, validăm și plecăm acasă.

Proiectul numărul 81. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ 5                                             >                                          5

special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 3.

Proiectul numărul 82. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 1, Sector 2.

Proiectul numărul 83 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 2, Sector 2.

Proiectul numărul 84 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 4, Sector 4

Vă rog să faceți liniște.

Proiectul numărul 85 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 5, Sector 3.

Proiectul numărul 86 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială "Sfântul Nicolae”, sector 4.

Proiectul numărul 87 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 7, Sector 1.

Proiectul numărul 88 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București^ ca membri în Consiliul de Administrație al unității de î

9                                9

Școala Gimnazială Specială nr. 8. Sector ^-Proiectul numărul 89 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 10, Sector 1.

Proiectul numărul 90 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu”, Sector 6.

Sunteți cea mai importantă, mă bucur că mă ascultați.

Proiectul numărul 91 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, Sector 2.

Proiectul numărul 92 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Surzi, Nr. 1, Sector 1.

Proiectul numărul 93 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz "Sfânta Maria”, sector 6.

  • 94. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special Regina Elisabeta, Sector 2

  • 95. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special Nr. 3, Sector 2

  • 96._Proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Munictoiului București, ca __________-- «          _____" I 1 ■ -• A _■ ! . • A Ai I ! A ii Ai           __4 - j^ ii ii -I- —      — « — I amant special

    de stat Școala Profesională Specială, Nr. 2,/Șec


  • 97. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială, Nr. 3, Sector 2.

  • 98. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant a Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Grădinița Specială pentru Hipoacuziei, Nr. 65, Sector 1.

Și proiectul de hotărâre numărul 99 privind desemnarea unui reprezentant a Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 9, Sector 5.

Propuneri, vă rog, pentru proiectele citite mai devreme. Doamna consilier Ciceală, vă rog.

Doamna Consilier Ciceală Ana-Maria

Nu sunt propuneri, voiam totuși să vă spun că există și punctul 100 pe ordinea de zi, întrebări și interpelări și am o interpelare de făcut. Deci când ajungem la punctul 100 pe ordinea de zi, îmi rog colegii să nu plece acasă, așa cum ați spus dumneavoastră la microfon mai devreme.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

După ce...doamna Ciceală. După ce încheiem aceste proiecte, bineînțeles, la punctul 100, eu rămân cu siguranță să vă ascult, sunt foarte interesat.

Propuneri, vă rog pentru Consiliile de administrație ale școlilor speciale citite mai devreme. Doamna consilier general Neacșu Ioana Mihaela.

Doamna Consilier Neacsu Ioana Mihaela

Avem următoarele propuneri: Școala Gimnazială Specială numărul 3 - doamna Simion Ximena și domnul Simion Samir; Școala Gimnazială Specială numărul 1 - doamna Popescu Lenuța, domnul consilier Artimon Marian; Școala Gimnazială Specială numărul 2 - domnul Podar Marian, domnul Paul Adrian Crăciun; Școala Gimnazială Specială numărul 4 -domnul Sebeșan Mircea Radu și domnul Cojocaru Andrei; Școala 

Gimnazială Specială numărul 5 - domnul Ciudomirov Mihai Anton și domnul îonescTrTudor-Tim; Școala Gimnazială Ș|

- doamna Bogdan Edith și domnul Țugui Specială numărul 7 - domnul Ștefan G^orgșfÂIiȘcoala Gimnazială Specială numărul 8 - domnul Grecia Bogdan și domnul Botan Ciprian...mai avem. Școala Gimnazială Specială numărul 10 -doamna Pascu Georgiana Elena și doamna lacoblev Liuba; Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu” - doamna Săndulescu Nina și doamna Rădulescu Ionica. Școala Gimnazială Specială pentru deficienți de vedere - doamna Cucu Alexandra si domnul lonescu Tudor-Tim.

I

Școala Gimnazială Specială pentru Surzi numărul 1 - doamna Săndulescu Nina și domnul Zamfir Victor. Școala Gimnazială Specială pentru deficienți de auz - doamna Neacșu Ioana Mihaela și domnul Leonte Liviu. Liceul tehnologic special Regina Elisabeta: doamna Bîrdeanu Andreea Raluca și domnul Ursu Ion. Școala profesională specială nr. 2: domnul Țuțu Radu Cristian și domnul Răzvan Andrei. Școala profesională specială nr. 3: doamna German Cornelia Florina și domnul Șuhan Valeriu Nicolae. Liceul tehnologic special nr. 3: doamna Raiciu Daniela și domnul Voicu Valentin Ion. Liceul tehnologic special nr. 3: domnul Țuțu Radu Cristian. Grădinița specială pentru hipoacuziei nr. 65: domnul Stroe Bogdan. Școala gimnazială nr. 9: doamna Ostafe Laura.

Domnule președinte, am încheiat propunerile.

Domnul Președinte de ședință Claudiu Daniel Catana

Da. Mulțumesc frumos, doamna Neacșu.

De îndată ce se vor întocmi buletinele de vot, în ordinea alfabetică, vom invita toți consilierii generali să le ridice și să voteze. Nu va dura foarte mult. 2-3 minute până vin buletinele de vot.

PAUZĂ


Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Rog pe domnul director al Direcției Juridic din cadrul Primăriei Municipiului București, domnul Adrian lordache să strige în ordine alfabetică consilierii generali pentru a ridica buletinul de vot.Berceanu Octavian Alexandru Bîrdeanu Andreea Raluca Bujduveanu Stelian

Bumbar Marian

Catana Claudiu - Daniel

Chirică Petre

Ciceală Ana Maria

Circa Honorius Edward Adrian Ciucu Ciprian - absent Ciudomirov Mihai Anton Comănescu Mihai Coțofană Liviu Alin

Culea Marian Orlando Deaconescu Cătălin lonuț Doicin Cristian Vasile Dragne Ileana Daniela Florea Ancuța Doina Florescu Adrian Constantin Florescu Michaela Tomnița Gâdiuță Alexandru Valeriu Gherghiceanu Florentina Grigorescu Florin lliescu Cătălin Lucian lonescu Andrei George lonescu Tudor Tim

Ivan Florin

Kansou Hazem - lipsă... este Marinescu Sorin Dumitru Maxim Marius Cătălin -Mărgărit Nicolae Sorin Munteanu Cristian Mihai

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr - prezent Olteanu Cristian Marian Pavel Marius Adrian Posircaru Ion


V

Radu Elena

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

-----Rogin Marius

---------Săndulescu Nina

Sebeșean Mircea Radu Stroe Bogdan Cristian

Suhan Valeriu Nicolae

1

Teodor Raluca Nicoleta. Nu?

"ugui Matei Ion

"uțu Radu Cristian

lintea Georgiana

Wring Roxana Sanda

S-o bifăm și pe doamna Florea.

Domnul Președinte de ședință Claudiu Daniel Catana

Rog comisia de validare să se întrunească pentru a număra voturile și ulterior să le supunem aprobării.

Domnul Consilier Circa Honorius Edward Adrian începem?

Procesele verbale ale comisiei de numărare pentru reprezentanți în școli. Da?

Privind desemnarea a doi reprezentanți ai CGMB, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special stat Școala Gimnazială Specială nr. 3

40 de voturi exprimate, 0 anulate.

Pentru doamna Simion Ximena: 40 pentru, 0 împotrivă și Simon Samir: 40 pentru, 0 împotrivă.

Se desemnează doamna Simion Ximena și Simion Samir ca și membri la Școala Gimnazială Specială nr 3.

Școala Gimnazială Specială numărul 1

40 exprimate, 0 anulate.

Artimon Marian: 40 pentru, 0 împotrivă.

Popescu Lenuța: 40 pentru, 0 împotrivă.

Se desemnează domnul Artimon Marian și Popescu Lenuța ca și membri în consiliu administrație al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1.

Școala Gimnazială Specială numărul 2

40 exprimate, 0 anulate.

Vreau șu eu lista aia, vă rog frumos. Ancuța. E la Ioana? Paul Adrian Crăciun: 40 pentru, 0 împotrivă.

Podar Marian: 40 pentru, 0 împotrivă.


Școala Gimnazială Specială numărul 4

40 exprimate, 0 anulate.         —

40 pentru domnul Sebeșan Mircea și 40 Andrei.

Școala Gimnazială Specială numărul 5

40 exprimate, 0 anulate.

Pentru domnul Ciudomirov: 40, împotrivă 0, pentru domnul lonescu Tudor - Tim 40 pentru, 0 împotrivă.

Școala Gimnazială Specială Sf. Nicolae, sector 4

Bogdan Edith: 40 pentru, 0 împotrivă, Țugui Matei: 40 pentru, 0 împotrivă.

Școala Gimnazială Specială nr. 7

40 exprimate, 0 anulate.

Ștefan George Alin: 40 pentru, 0 împotrivă și Ivan Florin: 40 pentru, 0 împotrivă.

Școala Gimnazială Specială nr. 8

Grecia Bogdan: 40 pentru, 0 împotrivă, Botan Ciprian: 40 pentru, 0 împotrivă.

Școala Gimnazială Specială nr. 10

Pascu Georgiana Elena: 40 pentru, 0 împotrivă și lacoblev Liuba: 40 pentru, 0 împotrivă.

Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu, sector 6

Doamna Săndulescu Nina: 40 pentru, 0 împotrivă, doamna Rădulescu Ionica: 40 pentru, 0 împotrivă.

Școala Gimnazială Specială pentru deficienți de vedere, sector 2

Doamna Cucu Alexandra: 40 pentru, 0 împotrivă, domnul lonescu Tudor - Tim: 40 pentru, 0 împotrivă.

Școala Gimnazială Specială pentru surzi nr. 1, sector 1

Zamfir Victor: 40 pentru, 0 împotrivă, Săndulescu Nina: 40 pentru, 0 împotrivă.

Școala Gimnazială Specială pentru deficienți de auz Sf. Maria, sector 6

Doamna Neacșu Ioana Mihaela: 40 pentru, 0 împotrivă, domnul Leonte Liviu: 40 pentru, 0 împotrivă.


LiceulTetmulogic special Regina Etisabeta^M^^W^2 Doamna Bîrdeanu Andreea Raluca: 40 ^nt^ Ursu Ion: 40 pentru, 0 împotrivă.

oțFiyă, domnulȘcoala Profesională Specială nr. 2 din sectorul 2

Domnul Țuțu Radu Cristian: 40 pentru, 0 împotrivă, domnul Răzvan Andrei: 40 pentru, 0 împotrivă.

Școala Profesională Specială nr. 3 din sectorul 2

Doamna German Cornelia Florina: 40 pentru, 0 împotrivă, domnul Șuhan Valeriu Nicolae: 40 pentru, 0 împotrivă.

Grădinița specială pentru hipoacuziei nr. 65 din sectorul 1

Domnul Stroe Bogdan: 40 pentru, 0 împotrivă.

Școala Gimnazială specială nr. 9, sector 5

Doamna Ostafe Laura: 40 pentru, 0 împotrivă.

Liceul Tehnologic special nr. 3, sector 2

Doamna Raiciu Daniela: 40 pentru, 0 împotrivă.

Domnul Voicu Valentin Ion: 40 pentru, 0 împotrivă.

Domnul Țuțu Radu Cristian: 40 pentru, 0 împotrivă.

Acestea fiind zise, putem să trecem mai departe.

Domnule președinte.

Domnul Președinte de ședința Catana Claudiu Daniel

Am rugămintea să invitați și pe ceilalți colegi pentru a supune la vot proiectele care au mai rămas pe ordinea de zi. Vă rog să invitați ceilalți colegi în sală.

Continuăm cu proiectul de hotărâre nr. 81, Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 3.

Supun votului dumneavoastră acest proiect de hotărâre cu persoanele nominalizate să facă parte din acest consiliu de administrație.

Vot, vă rog! Proiectul nr. 81.

Cu 30 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul a fost aprobat.

Supun, de asemenea, votului dumneavoastj^JflUntegralitatea sa proiectul

4-doi reprezentanți ai Consiliului General al lyțpnj

membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 1, Sector 2.

Vot, vă rog!

31 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 83. Supun votului dumneavoastră în integralitatea sa Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 2, Sector 2.

Vot, vă rog!

Cu 33 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre nr. 84. Supun votului dumneavoastră aprobarea în integralitatea sa. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 4, Sector 4.

Vot, vă rog!

38 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul nr. 85. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre nr. 85 în integralitatea sa, Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 5, Sector 3.

Vot, vă rog!

37 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu nr. 86 în integralitatea sa, Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială "Sfântul Nicolae”, sector 4.

Vot, vă rog!


Proiectul numărul 87. Supun votului dumneavoastră în integralitatea sa. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 7, Sector 1.

Vot vă rog.

Cu 40 de voturi pentru, nîcio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitatea sa, proiectul numărul 88, în integralitatea sa, cu cei doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 8, Sector 1.

Vot vă rog.

Cu 40 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiectul numărul 89. Supun votului dumneavoastră proiectul cu numărul 89 în integralitatea sa cu cei doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 10, Sector 1.

Cu 39 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 90 în integralitatea sa cu cei doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu”, Sector 6.

Vot vă rog.

Cu 40 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 91 în integralitatea sa cu cei doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială

pentru Deficienți de Vedere, Sector 2. Vot vă rog.înij^ivă, proiectul


Cu 40 de voturi pentru, nicio abținere,/® de hotărâre a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 92 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Surzi, Nr. 1, Sector 1.

Vot vă rog.

Cu 40 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 93 în integralitatea sa cu cei doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria”, sector 6.

Vot vă rog.

Cu 40 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 94 în integralitatea sa cu cei doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special Regina Elisabeta, Sector 2.

Vot vă rog.

Cu 39 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 95 în integralitatea sa cu ce doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special Nr. 3, Sector 2.

Vot vă rog.

Cu 40 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Domnul consilier, dacă vă deranjăm, să ne spuneți. A ațipit un coleg în spate, acolo. Mă scuzați că v-am trezit.nțiai Consiliului în ^Consiliul de


Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială, Nr. 2, Sector 2.

Vot vă rog.

Cu 39 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 97 în integralitatea sa cu cei doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială, Nr. 3, Sector 2.

" Vot vă rog.

Cu 40 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 98 în integralitatea sa cu reprezentantul Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Grădinița Specială pentru Hipoacuziei, Nr. 65, Sector 1.

Vot vă rog.

Cu 39 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre cu numărul 99 în integralitatea sa cu reprezentantul Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 9, Sector 5.

Vot vă rog.

Cu 40 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 100, întrebări, interpelări. Vă stau la dispoziție!

Domnul Țugui!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Domnul Gâdiută!

Domnul Consilier Gâdiuță Alexandru - Valeriu

Vă mulțumesc, domnule președinte! Prima interpelare este către ALPAB și Primăria Municipiului București, direcțiile abilitate, privind problemele locurilor de joacă din Parcul Carol. în primul rând, aș vrea să vă semnalez faptul că sunt multe defecțiuni la locurile de joacă și de asemenea, că sunt probleme cu salubrizarea parcului, aceasta lasă mult de dorit Vă rog să luați, de urgență, măsurile necesare rezolvării acestor probleme.

A doua interpelare, este către Primăria Municipiului București, în atenția direcțiilor abilitate, de fapt este o interpelare și o întrebare în legătură cu uriașul steag al Uniunii Europene vopsit în primăvară pe asfaltul din centrul Pieței Victoriei, cine a realizat acest proiect și cât a costat el? De asemenea, dacă există o garanție pentru proiect? Pentru că, deja, mare parte din steag este șters, este ștearsă și degradată și dacă ar fi în garanție ar trebui să fie refăcut acest marcaj.

Cea de-a treia interpelare, este către Administrația Străzilor și către Primăria Municipiului București, în atenția direcțiilor abilitate și se referă la zona Pieței Unirii, zona centrală a Bucureștiului și este despre starea foarte proastă a placajului, a străzii și a, deci a zonei pietonale, este o zonă cu placaj degradat care nu a mai fost reparată, cred că, de ani de zile. Deci cine se ocupă de această zonă? Și, vă rog, să luați măsuri pentru a rezolva problemele. Este rușinos ca în centrul orașului să arate astfel străzile pietonale. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel Doamna Ciceală!

Doamna Consilier Ciceală Ana - Maria


Mulțumesc! Interpelarea mea are două părți, prima parte este către doamna primar general Gabriela Firea, către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale și către Consiliul de Administrație al Spitalului Filantropia și anume, vă rog, să organizați de urgență concurs pentru postul de manager al Spitalului Clinic Filantropia București, conform Legii 95/2006 și OUG 79/2016 și să-mi transmiteți vă rog, de asemenea, următoarele documente: decizia primarului general de numire a domnului Cristinel Macarie în funcția de manager interimar al Spitalului Filantropia,

contractul de management al domnului Cristinel_Macarie la Spitalul Fitantropia, "dosarele candidaților-fa funcți              er—la-Spital ul

Filantropia depuse în cadrul concursului pej^rb organizat de către Consiliul de Administrație al Șpjâtf^aceste funcții


toate procesele verbale ale comisiei de concurs, din cadrul concursului menționat la punctul c, data și procesul verbal al ultimei ședințe a Consiliului de Administrație la Spitalul Filantropia.

Și partea a doua a interpelării o transmit către primarul general, doamna Gabriela Firea, Primăria Municipiului București, Primăria Municipiului București - Corpul de control al Primarului General, Consiliul General al Municipiului București, Comisia de Sănătate și Protecție Socială a Consiliului General al Municipiului București, Ministerul Sănătății - Corpului de control și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București si anume vă aduc la cunoștință mai multe suspiciuni de nelegalitate și nereguli cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Filantropia București, dar și cu privire la managementul și activitatea curentă din acest spital despre care am aflat, și, vă rog respectuos să dispuneți cercetarea acestor aspecte și luarea tuturor măsurilor legale, lată ce mi s-a adus la cunoștință de către un angajat al acestui spital, medic în cadrul spitalului: în primul rând vis a vis de organizarea și desfășurarea concursului de management, pentru ocuparea funcției de management, în luna iulie 2018, concursul s-a desfășurat în luna iulie 2018, au fost două etape ale concursului conform legii, la o primă etapă a concursului s-a prezentat un singur candidat, domnul Cristinel Macarie, managerul desemnat de doamna Gabriela Firea în funcție, acesta a trecut de prima etapă , dosarul de candidatură și a fost invitat de către Consiliul de Administrație la etapa a doua a concursului, susținerea proiectului de management. în data de 30 iulie la susținerea proiectului de management, ultima etapă, domnul Macarie nu s-a prezentat. Domnul Macarie continuă să conducă în prezent Spitalul Filantropia.

Partea a doua vizează nereguli cu privire la funcționarea spitalului, unele dintre ele grave și pe care vă rog să le cercetați. Prima, este vis a vis de lipsa materialelor necesare funcționării adecvate a spitalului, unele dintre aceste lipsuri pun în pericol viața pacienților, de exemplu lipsesc chiturile sterile, de unică folosință pentru realizarea operațiilor cezariene. Partea a doua, nu a fost achiziționat în acest an, de la începutul acestui an niciunul dintre echipamentele și aparatura medicală din planul de investiții aprobat pe 2018 și nici nu a fost derulată vreo procedură de achiziție pentru acestea. Trei, lipsesc produsele necesare efectuării curățeniei cotidiene a spitalului, de exemplu lipsesc de săptămâni întregi produsele sanitare de dezinfecție a mâinilor pentru personalul medical. Patru, nu au fost încheiate contracte suplimentare de mentenanță ale

aparaturii medicale, acestea au expirat ^șr ~așad m-acest moment nu există contracte de mentenanță la aparatura secția ginecologie au reclamat puternicul, mi^Sîntâi și parter. Șase, managerul interimar al spitalului, Cristinel Macarie exercită presiuni asupra personalului pentru contracte de achiziții preferențiale. Șapte, o persoană care nu face parte dintre angajații și sau managementul spitalului, Toma Cristian, a avut acces la documentele spitalului, la date cu caracter personal, accesul i-a fost permis de către managerul interimar Cristinel Macarie. Opt, spitalul nu mai are consiliu de etică din luna februarie 2018, iar actualul manager nu a organizat alegerea acestuia, așadar angajații nu au o structură internă legală către care să reclame fapte de natura celor menționate mai sus. Nouă. Lipsa acută a personalului administrativ în general și lipsa de competență în special în departamentul de achiziții al spitalului.

Mulțumesc frumos!

1

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Da mulțumesc si eu, domnul consilier Tudor lonescu.

J                                 î                  7

Domnul Consilier lonescu Tudor-Tim

Mulțumesc, dumneavoastră dacă țin minte domnule președinte ați rugat pe reprezentanta Sectorului 5 să rămână în sală pentru acest punct. Este în sală?

Mulțumesc. Apreciem respectul Sectorului 5 și vom reveni la următoarea ședință.

!                        J

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

O să o invităm pentru următoarea ședință.

Domnul Consilier lonescu Tudor-Tim

Atât am vrut să mă verific, de aceea am rămas și eu ca să pot să îi adresez o întrebare.

Domnul Președinte de ședință Catana Claudiu Daniel

Rog secretariatul tehnic să noteze, doamna Titirișcă, la ședința următoare doamna secretar a Primăriei Sectorului 5 să fie prezentă pentru că din păcate a promis că o stea până la final să răspundă la câteva întrebări ale domnilor consilieri generali și a uitat repede. Mulțumesc să o invitați data viitoare la ședință.

î                                                                        I                     J

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, comunicate de către Direcția Generală Logistică - Direcția Informatică.
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zațnfir
Subiect Vot


Procesul verbal al ședinței anterioare


Rezultat General Vot


DA .

44

ABȚINERE

3

Nil .

, . ■ 0

■ •- ■■

Total Prezenti

47Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

8

0

PSD-UNP

23

1

USB

6

3

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

44 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

3 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB), Coțofană Liviu-Alin (USB), Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotrivaRezultate Individuale

Nume

da

ABȚINERE?

■■■ " \ -

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

;; x

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

L:             '

Chirică Petre (PSD-UNP)

r

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)Nume

_


Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-

UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_____________________

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)_____________________

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)______________________

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE) ___________________

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-

UNP)____________________

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)_____________________

Neacșu Lazăr (PSD-UNP) Olteanu Cristian-Marian (PNL) Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-

UNP)___________________

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

7=*-- 'ii

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

ALDE

;                     ‘A .    '

DA

" Aii

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

PNL

Nume?.,. t          ,           -xB

A»-

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

£

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioareChirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

A

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

v

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

Untea GeorgianaSubiect Vot

Procesul verbal al ședinței anterioare

USB

Nume

DA

A DI i N E

Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

‘ ■><

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

x

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

"■

Wring Roxana-Sanda

T     Tr" T "** *     3

/7

/ /

Subiect Vot

-----Propunere Catana Claudiu Daniel

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

na DA

ABȚINE

RE

Nil

--

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

2

0

PSD-UNP

22

2

USB

6

3

1

5


DA’      ,              ' .

. 41

ABȚINERE

5

NU'

Total Prezenti

49

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

41 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

5 Abțineri

Arsu Alin-lonuț (USB), Comănescu Mihai (PNL), Coțofană Liviu-Alin (USB), Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Grigorescu Florin (USB)

1 Voturi împotriva

Ciceală Ana-Maria (USB)

Rezultate Individuale

Nume             ”

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

o

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

'ar

Berceanu Octavian (USB)

. X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

r

>£■ . .

Bujduveanu Stelian (PNL)

*

Bumbar Marian (USB)

lZEj

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Nume Ședința

Nume


Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)


Ședință Ordinară

Ciucu Ciprian (PNL) Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)___________________

Comănescu Mihai (PNL) Coțofană Liviu-Alin (USB) Culea Marian Orlando (PSD-UNP)____________________

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)_____________________

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)__________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB)9/26/2018 12:00:00 AM
Nume

DA,    ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

-

- .— '

i eoaor Kaiuca-Nicoieia țuob)

Țugui Matei Ion (USB)

L

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

/A,

Wring Roxana-Sanda (USB)

A


//

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE

Nume

DA       Ah««pnt

. ■ ■

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

x

lonescu Tudor-Tim

X ■

Voicu Ion Valentin

XSubiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP


Nume

'• DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion


li


Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL

Nume                       '

DA

ABȚINERE

• •

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

V-

/___

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPR
Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB

Nume;

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

.$2

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

x

Țugui Matei Ion

[■ <

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

—Propunere GatansbClaudiu Daniel

Rezultat General Vot

Rezultate Grup De Vot

Grup

O

DA

ABȚINE

RE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

0

PSD-UNP

23

1

USB

9

1

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

38 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

10 Abțineri

USB, Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

1 Voturi împotriva

Ciceală Ana-Maria (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent ■.

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

z

Nume

DA

ABȚINERE1;

Absent

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

r '           "i

[______.______.                              . j

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

I * i

Comănescu Mihai (PNL)

[

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

%

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

.. ¥

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Xs         I

! ■ .. ■ !

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

..... .. _

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Ei

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

A j

Grigorescu Florin (USB)

X

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

»'■ — ’ "   ‘ ' — 1 i

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

J

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

■            x*.

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Y

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

■; .....’

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

x.......■

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

X A

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

.....J

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

' * ’

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

■                                        . . I

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Nume

L ÎS J

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

b. •:/

1 OUUUf fAd 1     N IvUI tjla țUvD/

*

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

L

Wring Roxana-Sanda (USB)

XSubiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

Nump

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

y

Posircaru Ion

XSubiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL

Nume

ABȚINERE

- - - . . -

Absent

Bujduveanu Stelian

” x

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

y

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPR

Nume

DA      Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

X I

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

x

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X I

Raiciu Anca Daniela

J X

Sandulescu Nina

x

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

XSubiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

UB

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X |

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

x

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

--Propunere Catana Claudiu Daniel--------

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup'

DA

ABȚINERE

NU

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

3

5

0

PSD-UNP

23

1

USB

2

8

5


DA :   ;

30

-

ABȚINERE

5

NU       .

1?

Total Prezenti

49

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

30 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

5 Abțineri

Comănescu Mihai (PNL), Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB), Kansou Hazem (PNL), Olteanu Cristian-Marian (PNL), Radu Elena (USB)

13 Voturi împotriva

PNL, USB

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

... - ' •

Ciceală Ana-Maria (USB)Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-

UNP)___________________

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)__________________

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)_____________________

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin

(PMP)______________________

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-

UNP)____________________

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP) Munteanu Cristian Mihai (USB) Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)______________________

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

. ------ ..... ..........

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

-Teodo^RaluGa-Nicoleta-(USB)—

y

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)
Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

âldT

Nume

DA

Absent

■ ■■ •<. ■. ; • ■

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

Sfâ

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

Nume

■                                W’i3f ■ - târfei*'#

'■■v. •'

Absent

Florescu Adrian Constantin

A '     ■

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL

Nume

ABTIN ERE

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Y

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

/)

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPR

Nume

DA . UA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

v

X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea GeorgianaSubiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB


Nume

ABȚINERE

-—m7.---------

NU ”■

Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

x ■

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X,

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda
Subiect Vot

—Propunere Catana-CJaudiu Daniel____

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

3

1

PMP

4

0

PNL

6

2

0

PSD-UNP

23

1

USB

9

1

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

36 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

11 Abțineri

USB, Ciucu Ciprian (PNL), Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

1 Voturi împotriva

Ciceală Ana-Maria (USB)


DA

36

ABȚINERE

11

NU

Total Prezenti

49

Rezultate Individuale

Nume

DA

H

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

x

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)


Nume

DA    ABȚINERE

' '■ • • -- ’ • ■ ••••-. -.s

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

[ fi!

V

I eouor rxaiuCa-iNiGOIda (UvD/

X

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

A

Voicu Ion Valentin (ALDE)

-

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP~

Nume

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL

DA

ABȚINERE

Absent

.... .

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

. X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB

Nume

abținere!

klll

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

x

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

v A

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

Rezultat General Vot

DA

37

ABȚINERE

9

NU ■

1

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE :

NU

Absent

. .

ALDE

3

1

PMP

4

0

PNL

7

1

0

PSD-UNP

23

1

USB

8

1

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

9 Abțineri

USB, Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

1 Voturi împotriva

Ciceală Ana-Maria (USB)

Rezultate Individuale

Nume

DA    ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

; , x "

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-

UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

*

.7

---—77--

Pagina'!din 8Wring Roxana-Sanda (USB)


Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

X-

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

s

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

v

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNLNume

DA    I ABȚINERE

Absent

. • ■

Bujduveanu Stelian

X        ■

Ciucu Ciprian

y

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

wo

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

Y

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PSD-UNPR

Nume

.....■ .

■ ha DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

x

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X '

Circa Honorius-Edward

x

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

y

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

•X

Sandulescu Nina

v

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

/______


Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB


Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

XSubiect Vot

Propunere CatanaClaudiu Daniel

Rezultat General Vot

PA. ' - \            .

■ 36

ABȚINERE

10

NU      ’                         '

2

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

n* DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

3

1

PMP

4

0

PNL

3

5

0

PSD-UNP

23

1

USB

3

5

2

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

36 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP, Arsu Alin-lonuț (USB), Bumbar Marian (USB), Ciucu Ciprian (PNL), Comănescu Mihai (PNL), Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL), Wring Roxana-Sanda (USB)

10 Abțineri

PNL, USB

2 Voturi împotriva

Ciceală Ana-Maria (USB), Grigorescu Florin (USB)

Rezultate Individuale

NnmP mume

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

A

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

- x- <

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

■■

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

x

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

A

I

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)__

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

r" *.........1

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PMP

Nume

Absent

Florescu Adrian Constantin

.*

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

’iT                     JS

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

PNL

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

• .*

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X

Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel


PSD-UNPRNume

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana
Subiect Vot

Propunere Catana Claudiu Daniel

USB

IU,, ■ Nume

DA

• ■

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

___Ordinea.de zi-iruansamblu___

Rezultat General Vot

DA .

30

ABȚINERE

10

NU ' ■

8

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

0

PSD-UNP

23

1

USB

3

7

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

30 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

10 Abțineri

PNL, Arsu Alin-lonuț (USB), Bumbar Marian (USB), Radu Elena (USB)

8 Voturi împotriva

USB, Deaconescu Cătâlin-lonuț (PNL)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NI I NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

-

Ciceală Ana-Maria (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

NU

AL

Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)

Ciucu Ciprian^PNL)__

X■

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

X

Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_____________________

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Grigorescu Florin (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)___________________

Neacșu Lazăr (PSD-UNP) Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Nume

. DA

abținere;

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

W"     I

L,.                 . j

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

. x

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

L ș •

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

/ /

---------------7--------------------


PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

Y

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

XSubiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PNL


Nume

ABȚINERE

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

x
Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

PSD-UNPR


Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

y

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

x

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana


Subiect Vot

Ordinea de zi in ansamblu

USB

/!

/!

—J—J------


Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

V       ' ’-‘s

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

. X

Munteanu Cristian Mihai

X-

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

, X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv. Rețelei Metropolitane decreșe și grădinițe pentru dezvoltarea infrastructurii edu

Rezultat General Vot

DA.

: 46

ABȚINERE

3

nu

0

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

Grun

Grup

■■■ — 2'

DA

A(

3TINE

RE

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

0

PSD-UNP

23

1

USB

8

2

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

46 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

3 Abțineri

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Grigorescu Florin (USB), Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume       ~

Nume

DA    ABȚINERE

Absent

■.

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-

UNP)—


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin

(PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP) Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)__________________

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)__________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)___________________

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)
Mnmn                       DA

Nume                       DA

ABȚINERE

Absent

-

Țugui Matei Ion (USB)

.....:

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

*       -                      .-X.-   -!

Untea Georgiana (PSD-UNP)

~î<

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv. Rețelei Metropolitane de creșe și grădinițe pentru dezvoltarea infrastructurii edu

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

A

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.Rețelei Metropolitane de creșe și grădinițe pentru dezvoltarea infrastructurii edu

__ / ,

PagiriaVdin 8

/7l Qo,


PMP

Nume

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv. Rețelei Metropolitane de creșe și grădinițe pentru dezvoltarea infrastructurii edu

PNL

——— -

DA

ABȚINERE

Absent

- - ■ '

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

X

J._____________________________......

Subiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.Rețelei Metropolitane de creșe și grădinițe pentru dezvoltarea infrastructurii edu

PSD-UNPR

Nume                   -

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardei eanu Mircea

Artimon Marian

• 44  ,           ■       • »)

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

A

ClTca Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

■ - .

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

A

Radu Ion

V a

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea GeorgianaSubiect Vot

PUNCTUL 1 P.H.prv.Rețelei Metropolitane de creșe și grădinițe pentru dezvoltarea infrastructurii edu


USB

Nume

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

r         j

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

>Â         >

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

x

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X .

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot


PUNCTUL 2 P.H.prv.privind înființarea Centrului de îngrijiri paliative ^StjManasie"


Rezultat General Vot


DA     .

49

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

49
Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

8

0

PSD-UNP

23

1

USB

10

5


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

Nume nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

■ X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

|

Berceanu Octavian (USB)

x

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

V

Chirică Petre (PSD-UNP)

x

Ciceală Ana-Maria (USB)

V

Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)

X î

Ciucu Ciprian (PNL)

x


---2/—

Paginași din 8Nume riUlTie

DA      Absent

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Comănescu. Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

? ' -X            I

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

ah

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

!

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

V J?'|

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

. fo.. J

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

■ -

Munteanu Cristian Mihai (USB)

y

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

........

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

[ZIO

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

'r-rr.--                • 1

>s

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

FPW;

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

V

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

i /’MTJ

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)Nume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

X I

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

4 X

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.privind înființarea Centrului de îngrijiri paliative „Sf. Atanasie”

ALDE

—#--

Pagina 4 din 8


Nume

°A

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

. *1

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.privind înființarea Centrului de îngrijiri paliative „Sf. Atanasie”

PMP

Nume         “  '  1

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

'  y

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru IonSubiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.privind înființarea Centrului de îngrijiri paliative „Sf. Atanasie”


PNL

Niimp Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

ISO

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius


Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv.privind înființarea Centrului de îngrijiri paliative „Sf. Atanasie"

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

A

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

; A

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

WT

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 2 P.H.prv,privind înființarea Centrului de îngrijiri paliative „Sf. Atanasie”

USB

Nume

_ 7 .

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

y

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

I' *

Coțofană Liviu-Alin

r «

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

,■        /X -

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

/ ■1

•         - - 1-^V .1

Stroe Bogdan-Cristian

V x

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

â ' ■

Wring Roxana-Sanda

_/____

Subiect Vot


PUNCTUL 3 P.H.prv.introducerea Spitalului Clinic „Colțea" în rețeaua metropolitană „Sfânta Agatha" d


Rezultat General Vot

Rezultate Grup De Vot

Grup.

DA

ÂBTINER

E

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

0

PSD-UNP

23

1

USB

10

5


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Deaconescu Câtălin-lonuț (PNL)

0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

■ • v -

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

xNumcCiucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)—

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL) Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP) Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)______________________

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP) Florescu Adrian Constantin (PMP)______________________

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)______________________

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Grigorescu Florin (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)_____________________

Neacșu Lazăr (PSD-UNP) Olteanu Cristian-Marian (PNL) Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP) Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP) Sebeșan Mircea Radu (PSD-

UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-

UNP)___________________

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

X

----

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

V-

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.introducerea Spitalului Clinic „Colțea” în rețeaua metropolitană „Sfânta Agatha” d

ALDE

Nume

DA

Abs

ent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

;    77

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.introducerea Spitalului Clinic „Colțea" în rețeaua metropolitană „Sfânta Agatha” d

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.introducerea Spitalului Clinic „Colțea” în rețeaua metropolitană „Sfânta Agatha" d

PNL

DA

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Y

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.introducerea Spitalului Clinic „Colțea" în rețeaua metropolitană „Sfânta Agatha” d

PSD-UNPR

Nume

DA    I Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

.. •-

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

x

Radu Ion

X ...

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea GeorgianaSubiect Vot

PUNCTUL 3 P.H.prv.introducerea Spitalului Clinic „Colțea" în rețeaua metropolitană „Sfânta Agatha" d


USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

■■:

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

y

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

£

Grigorescu Florin

Ivan Florin

A

Marinescu Sorin

l ■

Munteanu Cristian Mihai

v

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X .

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot


PUNCTUL 4 P.LLprv.demararea procedurii de achiziție de imobile cu destinație socială---------


Rezultat General Vot


DA

48

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

49
Rezultate Grup De Vot

Grup

DA .

Absent

ALDE

3

1

PMP

4

0

PNL

8

0

PSD-UNP

23

1

USB

10

5


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

Nume Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

V

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

y

Berceanu Octavian (USB)

Y A

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

*■

Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)

X

Ciucu Ciprian (PNL)

■ ' ” Vv '*Ml

Nume


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-

UNP)


Comănescu MihaiȚPNL}


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL) Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP) Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)_____________________

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_____________________

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-

UNP)___________________

Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP) Sebeșan Mircea Radu (PSD-

UNP)__________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB) Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-

UNP)__________________

Teodor Raluca-Nicoleta (USB) Țugui Matei Ion (USB)
Nume

DA     . Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

& j

lintea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

//

Pagina 3 din 8


Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.demararea procedurii de achiziție de imobile cu destinație socială

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.demararea procedurii de achiziție de imobile cu destinație socială

PMP

Nume

DA.

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

XSubiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.demararea procedurii de achiziție de imobile cu destinație socială

PNL


Nume

. UA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

X


Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.demararea procedurii de achiziție de imobile cu destinație socială

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

-X

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

V

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

x

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 4 P.H.prv.demararea procedurii de achiziție de imobile cu destinație socială

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

. X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.pryxetățean de onoare al Municipiului București actriței Cezara Dafinescu

Rezultat General Vot

PA

39

ABȚINERE

2

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

8

0

PSD-UNP

23

1

USB

1

2

5

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Radu Elena (USB)

2 Abțineri

Coțofană Liviu-Alin (USB), Țugui Matei Ion (USB)

5 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

KJI 1 NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

......>s 1

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

L- •      ’ i

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

*

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

. X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

io

Bujduveanu Stelian (PNL)

i

Bumbar Marian (USB)

v A

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

/7

Nume 7Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ci ucu Ciiprian £PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-

UNP)___________________

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-

UNP)_____________________

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL) Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)_____________________

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-

UNP)____________________

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB) Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)_____________________

Neacșu Lazăr (PSD-UNP) Olteanu Cristian-Marian (PNL) Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-

UNP)__________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

—/----

Pagina 2 din 8


Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

V y\

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Y

Untea Georgiana (PSD-UNP)

■;        ■ i

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București actriței Cezara Dafinescu

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

F»^l

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București actriței Cezara Dafinescu

PMP

Nume

DA

Absent ■

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București actriței Cezara Dafinescu

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

-X

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

X ... ’n

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București actriței Cezara Dafinescu

Subiect Vot

PUNCTUL 5 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București actriței Cezara Dafinescu

USB

Nume                       '

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X -

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

x

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

_____PUNCTUL 6 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București actorului Gheorghe Mihăiță

Rezultat General Vot

□A ■

37

ABȚINERE

5

NU

4

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

6

2

0

PSD-UNP

23

1

USB

2

3

4

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Arsu Alin-lonuț (USB), Radu Elena (USB)

5 Abțineri

Bumbar Marian (USB), Ciucu Ciprian (PNL), Coțofană Liviu-Alin (USB), Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Țugui Matei Ion (USB)

4 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)


Ciucu Ciprian (PNL)_____AbsentCiudomirov Mihai Anton (PSD-

UNP)___________________

Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_____________________

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)_____________________

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)______________________

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)______________________

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-

UNP)____________________

Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)__________________

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-

UNP)__________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB)/_________


Nume

DA

ABȚINERE

O B 1

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

-------

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București actorului Gheorghe Mihăiță

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion ValentinSubiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București actorului Gheorghe Mihăiță

PMP


Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion


/Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv. cetățean de onoare al Municipiului București actorului Gheorghe Mihăiță


PNL

Nume

DA

..

ABȚINERE

......

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

&

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

V

Rogin MariusSubiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv. cetățean de onoare al Municipiului București actorului Gheorghe Mihăiță

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

* • • ’A

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

y

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

x

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL 6 P.H.prv.cetățean de onoare al Municipiului București actorului Gheorghe Mihăiță

USB

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Arsu Alin-lonuț

7

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

V ''

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL


«I


jie și reabilitare Secția de psihiatrie XI și neurologie pedia


Rezultat General Vot

DA

■47

ABȚINERE

2

mi r

NU

' ■ < iî--                                      ■;               - Ml';.

• 0

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

-

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

8

0

PSD-UNP

23

1

USB

8

2

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Bumbar Marian (USB), Ciceală Ana-Maria (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nump Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

. x

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

x

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

x

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

X

Nume

DA    ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-

M -X- -asi

UNr)

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

■ ’ - ZV- •

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

■ ' x# '    * ♦ 1

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

-s

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

y

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

X

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

V

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

x

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

v

x

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

XNume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

’Xy: *

A

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.”Lucrări de intervenție și reabilitare Secția de psihiatrie XI și neurologie pediaALDE

Nume

DA

Absc

mt

Catana Claudiu-Daniel

El

Florescu Michaela-Tomnița

X'

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv/'Lucrări de intervenție și reabilitare Secția de psihiatrie XI și neurologie pedia

PMP

Nume

DA

.Absent^:

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

• X

lonescu Andrei George

J

Posircaru Ion

X'

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.”Lucrări de intervenție și reabilitare Secția de psihiatrie XI și neurologie pedia

PNL

/

---77----------

Z//Pagina 6 din 8


DA

.  ..       L

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

V

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

' ' X

Subiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv."Lucrări de intervenție și reabilitare Secția de psihiatrie XI și neurologie pedia

PSD-UNPRSubiect Vot

PUNCTUL 7 P.H.prv.”Lucrări de intervenție și reabilitare Secția de psihiatrie XI și neurologie pedia


USB

Nume

abținere

Absent

Arsu Alin-lonuț

IT    v

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Cîceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

_____j

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

*

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

■......* J

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

.___M__i

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv...Reabilitare corp A și


Rezultat General Vot

48

ABȚINERE

1

Nil NU.

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

8

0

PSD-UNP

23

1

USB

10

1

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nurne

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

z\

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

x.

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

y

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

£xv

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)


Nume


Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)----------------------

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_____________________

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)Grigorescu Florin (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP) Munteanu Cristian Mihai (USB) Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)______________________

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-

UNP)__________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Nume

DA    ABȚINERE

■ ■

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.pn/.,,Reabilitare corp A și B Maternitatea Bucur” - str. Bucur nr. 10 (corp A) și nr.

alde”

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.,,Reabilitare corp A și B Maternitatea Bucur” - str. Bucur nr. 10 (corp A) și nr.

l\K"

PMP

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

x

Posircaru IonSubiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.,,Reabilitare corp A și B Maternitatea Bucur" - str. Bucur nr. 10 (corp A) și nr.

PNL


Nump

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X /

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

&

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

x

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius


Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.,,Reabilitare corp A și B Maternitatea Bucur” - str. Bucur nr. 10 (corp A) și nr.

PSD-UNPR

Nume

DA

Al       A    •

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

x

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X .

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 8 P.H.prv.,,Reabilitare corp A și B Maternitatea Bucur” - str. Bucur nr. 10 (corp A) și nr.

USB

Nume

DA

MbȚÎNERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

......

Berceanu Octavian

v

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

>X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

1

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot


li Infecțioase și Tropicale Victor Babeș”

Rezultat General Vot

DA -

49

ABȚINERE

1

MII

NU

n

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

o

*

3TINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

8

0

PSD-UNP

23

1

USB

10

1

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB)

0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

Nume

DA    I ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

s,

x

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)

X I


Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-— UNP)                 ----

Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_____________________

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)_____________________

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin

(PMP)______________________

Florescu Michaela-Tomnița

(ALDE)_____________________

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-

UNP)____________________

Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)__________________

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-

UNP)_________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Nume

DA    ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)—

> li

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.,.Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș"

ALDE

/ /______

// Pagina 4 din 8

// im


Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

*

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

*

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.„Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș”

PMP

Nume

DA

»n-     C'î i.-.' • <

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.„Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș”

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X'

Deaconescu Cătălin-lonuț

■X

Kansou Hazem

iăaifcj'

Mărgărit Nicolae-Sorin

X.

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

y A

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.,,Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș"

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

x

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

• X

Radu Ion

x

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

agina 7 din 8

Subiect Vot

PUNCTUL 9 P.H.prv.,,Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș"

USB

Nume                 F DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

A . ■ ■

< _ J.__.J

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

’      ț      1

Grigorescu Florin

Ivan Florin

? M ■ î

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

x

■ -

Radu Elena

_

Stroe Bogdan-Cristian

Y

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

ii?

Subiect Vot

Rezultat General Vot

DA" • 1 ,' /,        ■ >               -

ABȚINERE

1

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

8

0

PSD-UNP

23

1

USB

10

1

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

, X

Bujduveanu Stelian (PNL)

7'

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


; Absent

_Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)__________________

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-

UNP)_________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-

UNP)__________________

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

Nume

DA   I ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

• ~               ...i

Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H.prv.privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul

ALDE

Nume

da ,

A

.              A       ■

bsent

Catana Claudiu-Daniel

£

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

f'u-           X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H.prv.privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul

PMP

rr ' ■'

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

i jîV •

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H.prv.privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

• Ar

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 10P.H.prv.privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul

PSD-UNPR

Subiect Vot

PUNCTUL WP.H.prv.privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

>S 7 J

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

t . .....

Ivan Florin

okh

Marinescu Sorin

iz

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

{

Subiect Vot

RUNCTULV

într


Rezultat General Vot
Rezultate Grup De Vot

Grup-

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

8

0

PSD-UNP

23

1

USB

10

5


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva


Rezultate IndividualeArdeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-

UNP)_____________________

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)___________________

Ciucu Ciprian (PNL)
Gomăneseu MihatȚPNL)-------


Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)____________________

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)____________________

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)_____________________

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_____________________

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-

UNP)___________________

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)_________________

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-

UNP)_________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)___________________

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)Țugui Matei Ion (USB)


Nume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 11P.H.prv.„Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea într

ALDE

Nume

- DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

■ - x " •’

Florescu Michaela-Tomnița

r X .

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

• x&L. ’!

Subiect Vot

PUNCTUL 11 P.H.prv.,,Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea într

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 11P.H.prv.„Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea într~

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

xSubiect Vot

PUNCTUL 11P.H.prv.„Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea într

PSD-UNPR


Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

X

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

■Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

x

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

x

Dragne Ileana-Daniela

' X

Florea Ancuța Doina

A

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

V

X

Raiciu Anca Daniela

x

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

X        ■

Țuțu Radu-Cristian

- X

Untea Georgiana

X


Subiect Vot

PUNCTUL 11P.H.prv.,.Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea într

USB

Nume

W'a

Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

bk

Ciceală Ana-Maria

.....

L—i

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

p-R-        1

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X,

Marinescu Sorin

LtJ

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

.I

Stroe Bogdan-Cristian

x

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

X-

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot


—PUNCTUL 12P,H.prv."Reabilitare și consolidare pasapdenivelat suprateran Pod Grant"__


Rezultat General Vot


_ ;• ...

DA

49'

ABȚINERE

0

NU

o

V

Total Prezenti

50


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

8

0

PSD-UNP

23

1

USB

10

5


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotrivaArdeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB)


Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-

UNP)_____________________

Bujduveanu Stelian (PNL)


Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)___________________

Ciucu Ciprian (PNL), /

.   : Pagina 1 din 8

// C m


Nume

DA

Absent

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

Gomănescu Mihar (PNL)---

'i y        ► r

... V? <

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

X

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

A

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

- Xt

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

V

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

...

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

;              '' A?-

Ivan Florin (USB)

X

Kansou Hazem (PNL)

X

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

'ȚT

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

v

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

X

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X

Țugui Matei Ion (USB)

xNume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv.”Reabilitare și consolidare pasaj denivelat suprateran Pod Grant"

ALDE

Nume

•<!-.. «           - - Z-. <r '                                                     '■

DA~~

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

J

lonescu Tudor-Tim

>

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv.”Reabilitare și consolidare pasaj denivelat suprateran Pod Grant”

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

UI

lliescu Cătălin Lucian

X ■

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv.”Reabilitare și consolidare pasaj denivelat suprateran Pod Grant”

PNL

Nume

DA

Absent

7

Bujduveanu Stelian

V. •A

-

Ciucu Ciprian

x

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X .

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin MariusSubiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv.”Reabilitare și consolidare pasaj denivelat suprateran Pod Grant”

PSD-UNPR


M.,—

Nume

Absent

Amzăr Gheorghe

R

Ardeleanu Mircea

V

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

.zx

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 12P.H.prv."Reabilitare și consolidare pasaj denivelat suprateran Pod Grant1

USB


Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

X.

Bumbar Marian

L

Ciceală Ana-Maria

x

Coțofană Liviu-Alin

ț g î'' M?.'' LV 'i

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

• .V

Ivan Florin

IT-

. h . i

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Y

X

Radu Elena

"1

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

''Subiect Vot


:ic Ștefan Odobleja, cu un corp având regim de în______


Rezultat General Vot


46

ABȚINERE

3

NU*

- ■ ■

0

Total Prezenti

50Rezultate Grup De Vot

Grup ■

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

3

1

PMP

4

0

PNL

8

0

PSD-UNP

23

1

USB

8

3

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

46 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

3 Abțineri

Arsu Alin-lonuț (USB), Ciceală Ana-Maria (USB), Ivan Florin (USB)

0 Voturi împotrivaRezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent |

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

"X7

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

j

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

o

Bujduveanu Stelian (PNL)

/■*       Vf             1;|

Bumbar Marian (USB)

Z M’'.

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)——

NumeCiucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-

UNP)—-----------

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)_____________________

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB) Gherghiceanu Florentina (PSD-

UNP)_____________________

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)__________________

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP) Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-

UNP)_____________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-

UNP)_____________________

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

OB■!

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv. „Extindere corp C1 Liceul Teoretic Ștefan Odobleja, cu un corp având regim de în

ALDE

Nume                 '     '

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv. „Extindere corp C1 Liceul Teoretic Ștefan Odobleja, cu un corp având regim de în

PMP

Nume

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

x

lonescu Andrei George

Posircaru IonSubiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv. „Extindere corp C1 Liceul Teoretic Ștefan Odobleja, cu un corp având regim de în


PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin MariusSubiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv. „Extindere corp C1 Liceul Teoretic Ștefan Odobleja, cu un corp având regim de în

PSD4JNPR-


Nump i'iume

HA DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

■y

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

•A

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

-X


Subiect Vot

PUNCTUL 13P.H.prv. „Extindere corp C1 Liceul Teoretic Ștefan Odobleja, cu un corp având regim de în

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X X

Bumbar Marian

_____ A   j

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

» ”1

Munteanu Cristian Mihai

Y

A

Radu Elena

L

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

i VÎ’* X ‘!

Subiect Vot

— PUNCTUL 14 PH prv,Strategiei

î(sportive/culturale)______


Rezultat General Vot

da/:

34

ABȚINERE

5

NU

9

Total Prezenti

50

Rezultate Grup De Vot

Grup

nA DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

4

3

1

PSD-UNP

23

1

USB

2

9

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

34 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

5 Abțineri

Ciucu Ciprian (PNL), Comănescu Mihai (PNL), Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL), Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB), Radu Elena (USB)

9 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

r, ...... _ —

..

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

____ K,        |

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

i; /-m

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

/V.

Berceanu Octavian (USB)

’/x, ’•

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Y

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)' Mm*!?!*?


Nume

Circa Honorius-Edward (PSD.


UNP)__________________

Ciucu-Cipriaru(PNL)---------


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-

UNP)


Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)_____________________

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)Florescu Adrian Constantin

(PMP)_________________

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Măritiș Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-

UNP)__________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Nume

DA

-

ABȚINERE

NU

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodo^Raluoa-Nicoleta (USB)---

~  Y

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Ml

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)
Subiect Vot

PUNCTUL 14 PH prv.Strategiei de realizare a unor săli multifuncționale (sportive/culturale)

ALDE

Muma Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 14 PH prv.Strategiei de realizare a unor săli multifuncționale (sportive/culturale)

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

XSubiect Vot

PUNCTUL 14 PH prv.Strategiei de realizare a unor săli multifuncționale (sportive/culturale)


PNL

Nume Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

r *    :

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

v '    A

Rogin MariusSubiect Vot

PUNCTUL 14 PH prv.Strategiei de realizare a unor săli multifuncționale (sportive/culturale)


Subiect Vot

PUNCTUL 14 PH prv. Strategiei de realizare a unor săli multifuncționale (sportive/culturale)


USB

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

x

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda


Subiect Vot

PUNCTUL 15_PH prv... Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzatăjn zonele Ghidige                 __

Rezultat General Vot

DA-

50

ABȚINERE

0

NU

.. ... _; . .. .                                         - ■ - ■

0

Total Prezenti

50


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

8

0

PSD-UNP

23

1

USB

11

4


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

50 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva


Rezultate IndividualeINume_______________________

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)


Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)


Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)


Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)


Berceanu Octavian (USB)


Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-

UNP)_____________________

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)


Catana Claudiu-Daniel (ALDE)


Chirică Petre (PSD-UNP)


Ciceală Ana-Maria (USB)


Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)___________________

Ciucu Ciprian (PNL)Nume
Ciudomirov Mihai Anton (PSD-

UNP)___________________

ComănescuMihaL(PNL)_____


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_____________________

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)_____________________

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)______________________

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_____________________

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-

UNP)____________________

Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-

UNP)__________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-

UNP)___________________

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Țugui Matei Ion (USB)Nume Nume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

-----

-

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

X

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH prv.„ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidige
Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion ValentinSubiect Vot

PUNCTUL 15 PH prv.„ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidige

PMP

Nume

DA

Abs

3nt

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

*

-

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH prv.„Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidige

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

-v

Ciucu Ciprian

X ■

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

V

Kansou Hazem

.. X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

Subiect Vot

PUNCTUL 15 PH prv.„Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidige

PSD-UNPR

Nume-

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

/X

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

xz

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Y

Untea Georgiana

xSubiect Vot

PUNCTUL 15 PH prv. „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidige-


USB

Nume

. DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

* .......■'

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X'.

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

* 1

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNC-TUb-16 Pi+pFvn,împrejmuirea? igienizarear

ii d


Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA     I ABȚINERE

I

Absent

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

9

2

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

45 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB), Grigorescu Florin (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Kb.ma

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

*

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)Numc


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-


UNP)____________________

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB) Culea Marian Orlando (PSD-

UNP)____________________

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Nume

DA   | ABȚINERE

I

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)—

"f

Untea Georgiana (PSD-UNP)

. ■ v

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH prv.,.împrejmuirea, igienizarea, salubrizarea și dotarea cu camere video a terenului d

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

y

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH prv.„împrejmuirea, igienizarea, salubrizarea și dotarea cu camere video a terenului d

PMP

Nume ■

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

.-X

Tipărit: 9/26/2018 12:54:59 PM

/_____

Pagina 5 din 8Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH prv.,,împrejmuirea, igienizarea, salubrizarea și dotarea cu camere video a terenului d

PNL

Nume

DA

.....Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

' ‘ X        '

Mărgărit Nicolae-Sorin

x

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

x

Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH prv.,,împrejmuirear igienizarea, salubrizarea și dotarea cu camere video a terenului d

PSD-UNPR

Nume

■ ■ ' ■ ■ ■

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

V

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

,X

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Y

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

_Subiect Vot

PUNCTUL 16 PH prv.,,împrejmuirea, igienizarea, salubrizarea și dotarea cu camere video a terenului d

USB


Nume

n A DA

ABȚINERE

Absent.,

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

,X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

1 j

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Y A

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNCTUL 17 PHprv.activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în arealul deservit de Asociați__

Rezultat General Vot

Rezultate Grup De Vot

Gruo

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

1

8

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

30 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

1 Abțineri

Radu Elena (USB)

15 Voturi împotriva

PNL, USB

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

• <

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

y

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)


Subiect Vot

PUNCTUL 17 PHprv.activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în arealul deservit de Asociați

ALDE

Nume

DA

Abseht||

Catana Claudiu-Daniel

W 7'i

Florescu Michaela-Tomnița

■ V       '

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PHprv.activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în arealul deservit de Asociați

PMP

Nume

DA

Florescu Adrian Constantin

i-              ,a,     ...    - .

__

lliescu Cătălin Lucian

.....'

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

x

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PHprv.activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în arealul deservit de AsociațiSubiect Vot

PUNCTUL 17 PHprv.activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în arealul deservit de Asociați

PSD-UNPR

Nume

■■ ■ ■ ■ .

DA      Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

x

Bîrdeanu Andreea Raluca

x :

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

X

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

X

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

x

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

x H

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

".4

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

x

Țuțu Radu-Cristian

X

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUL 17 PHprv.activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în arealul deservit de Asociați

USB

Nume

.... .......... . . .

ABȚINERE

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

■ ' X. . J

Berceanu Octavian

X '

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Y A

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot


__PUNCTUL1BI


deservit de Asociația de______________________

Rezultat General Vot

da:-;' •

30

ABȚINERE

6

9

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

h

DA

ABȚINE

RE

Ml 1 NU

ti

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

1

1

PSD-UNP

23

1

USB

8

7

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

30 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

6 Abțineri

PNL

9 Voturi împotriva

USB, Ciucu Ciprian (PNL)

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X '

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

x -

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X' ?

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

__i

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Nume


Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)___________________

Clugu_Ciprian (PNL1_


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_____________________

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)


Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)


Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) Marinescu Sorin (USB)Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-

UNP)__________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB)—777----

Pagina 2 din 8Nume

DA

ABȚINERE

NU

- -

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X - ~

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

■X

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv.Regulamentului Serviciului de Iluminat Public în arealul deservit de Asociația de

ALDE

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv.Regulamentului Serviciului de Iluminat Public în arealul deservit de Asociația de

PMP

Nume

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru IonSubiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv.Regulamentului Serviciului de Iluminat Public în arealul deservit de Asociația de


PNL

Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

x


/f?agina 6 din 8 w


7 rX,


Subiect Vot

PUNCTUL 18 PH prv.Regulamentului Serviciului de Iluminat Public în arealul deservit de Asociația de

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

V

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Subiect Vot

___________PUNCTUL 18 PH prv. Regulamentului Serviciului de Iluminat Public în arealul deservit de Aeooiia (te

USB

Nume

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

x

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv.Dezvoltare lntercom unitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București-----

Rezultat General Vot

DA                       •' ■ Ț

30

ABȚINERE

5

NUr       T - ■   1

11

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

5

2

1

PSD-UNP

23

1

USB

9

6

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

30 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PSD-UNP

5 Abțineri

PNL

11 Voturi împotriva

USB, Ciucu Ciprian (PNL), Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Rezultate Individuale

Nume

-

DA

ABȚINERE

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

[ ’ ’

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

[ ■ EE

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

*

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

1 1

Chirică Petre (PSD-UNP)

L *' J

Ciceală Ana-Maria (USB)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

. X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X-

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv.Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizarp, DP7inspc,țip,-De7inferția43iiniirpRti-

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

x

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

x

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv. Dezvoltare Intercom unitară pentru Deratizare, Dezinser.tie, Dezinfecție București

PMP

Nume

«KOI

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

■ ■■■•• -■ ••

X

lonescu Andrei George

. * *' ■ X '■      • 3

Posircaru Ion

Y

Subiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv. Dezvoltare lnternomunitară pentru-Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție Bucurti

PNL


Nume

ABȚINERE

NU

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin MariusSubiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv. Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dpzinspr.țip, Dezinfecție București

PSD-UNPR


Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

v

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

y

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea GeorgianaSubiect Vot

PUNCTUL 19 PH prv. Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsenție, Dezinfecție București

USB

Nume

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Ședință Ordinară

Subiect Vot

_______________PUNCTUL 20 PH prv.PROEDUS și Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu în vederea finanțării și realizări___________________

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

6

1

1

PSD-UNP

23

1

USB

8

7


DA

36

ABȚINERE

0

NU

9

Total Prezenti

49

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

36 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

0 Abțineri

9 Voturi împotriva

USB, Ciucu Ciprian (PNL)


Rezultate Individuale

Nume

DA

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

s..--si

x

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

y A

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

. • X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

x

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Ia *'X*' -U ’ ’ , I

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

,V.


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP) ------- -

Comănescu Mihai (PNL)Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

.. . .. ... . ... -< I *

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

32

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

X

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

F     .....7!

|r~                              ~ J

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

*

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

XNume

Țugui Matei Ion (USB)

-Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)—

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)
Subiect Vot

___________PI INCTI.il 20 PH-prv.PROEDUS și Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu în vederea finanțării și realizări

ALDE

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv.PROEDUS și Asociia Culturală Ludmila Vidrașcu în vederea finanțării și realiri

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

X

Posircaru Ion

x ;

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv.PRQEDUS și Asociația CulturaLudmila Vidreu în vederea finanțării și realizări

PNL

Nume

DA

NU

Absent ,

Bujduveanu Stelian

E/jâid

Ciucu Ciprian

1

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

EW3

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

-X

Subiect Vot

__________PUNCTUL. 20 PH prv.PRQEDUS și Asociația Culturală Ludmila Vidrcu în vederea finanțării și-realizăfi

PSD-UNPR

Nume

DA|gg

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

X       1

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

y

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

g

Țuțu Radu-Cristian

x

Untea Georgiana

X        |

Subiect Vot

PUNCTUL 20 PH prv.PROEDUS și Asociia Culturală Ludmila Vidrașcu în vederea finanțării și-Fealtri-

USB

Nu™            -

NU

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X.

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 21PH prv.

Rezultat General Vot

DA'       .        ;

.37

ABȚINERE

0

nu:

10

Total Prezenti

48

Rezultate Grup De Vot

Grup

r <

DA

NU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

6

2

PSD-UNP

23

1

USB

10

5

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

0 Abțineri

10 Voturi împotriva

USB

Rezultate Individuale

Nume

NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

S"

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

./ X

Artimon Marian (PSD-UNP)

■ ® 1

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

..7 _

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

L *

Chirică Petre (PSD-UNP)

L __J

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)


Ciudomirov Mihai-Anton (PSD-UNP)-----------------Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL) Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP) Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)_____________________

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP) Florescu Adrian Constantin (PMP)______________________

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_____________________

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 21PH prv.promovarea valorilor naționale și-faeilitareaunei-mai bune cunoașterrculturale at

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 21PH prv. promovarea valorilor naționale și facilitarea unei mai bune cuneașteri-etrttwaie-at-

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

. x

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

t1.i

Posircaru Ion

' " -X ' •

Subiect Vot

PUNCTUL 21PH prirpromovarea valorilor naționale și facilitarea unei mar bttne cunoașteri culturale af-

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X-

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 21PH prv.promovarea valorilor naționale șf-factHtarea unei mai bune cunoteri eulturale at

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

■            ■ V,

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

X

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

■   -     V

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

X

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea GeorgianaSubiect Vot

PUNCTUL 21PH prv. promovarea valorilor naționale și facilitarea unei maibune cunoașteri culturale at


USB

Nume

NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X ' ■

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

. X

Teodor Raluca-Nicoleta

X.

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot


ii Mondial de Lupte seniori U23 la București în perioada 10 -18.11.201

Rezultat General Vot

DA'

39

■ ■ ■

ABȚINERE

9

NU.

Total Prezenti

49

Rezultate Grup De Vot

'nriin

r1ur

DA DA

ABȚINERE

Nil ' INU

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

1

9

1

4

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

39 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, Grigorescu Florin (USB)

9 Abțineri

USB

1 Voturi împotriva

Radu Elena (USB)


Rezultate Individuale

Nume

DA •

ABȚINERE

Nil NU

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

L a

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

> r-i

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

A

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X


, /


t-7/L


Nume ’


..


Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)

Ci ucuCiprran(PNL)---------

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-

UNP)___________________

Comănescu Mihai (PNL) Coțofană Liviu-Alin (USB) Culea Marian Orlando (PSD-

UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)______________________

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)______________________

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_____________________

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)____________________

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)__________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Nume Ședința


Ședință Ordinară

9/26/2018 12:00:00 AMȚugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP) Untea Georgiana (PSD-UNP) Voicu Ion Valentin (ALDE) Wring Roxana-Sanda (USB)

y


Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH prv.Campionatului Mondial de Lupte seniori U23 ia Bueurti în perioada-10 18.11.2G4-

ALDE

Nume

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

LZ......'

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PI l prv.Campionatului Mondial de Lupte seniori U23 la București în perioada 10 -18.11.201

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH prv.Campionatului Mondtahde-Eupte seniori U23 la București în perioada 10-^-tfr.41.201

PNL

LI,'.—

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

V

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

• X-

Olteanu Cristian-Marian

■ ' ■ * ■ ■ .        •      • V

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 22 PH prv.Campionatului Mondial de Lupte seniori U23 la Bucurti în perioada 10-18.11.201

PSD-UNPR

Nume

na

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

' X

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

X

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

V

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

y

Țuțu Radu-Cristian

x

Untea Georgiana

XSubiect Vot

PUNCTUL 22 PH prv.Campionatului Mondial de Lupte seniori U23 la București-rn perioada 10 - 1fr.T1.-201


USB

Nume

DA

- •

ABȚINERE

■-■CIX

i NU

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

x

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

XSubiect Vot

----PUNCTUL-23PH prvrPodCF-Constanța Km 4+327 din domeniul publicai statului și administrarea Minister

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

11

4


PA.

,    ■      49

ABȚINERE

0

NU

0

Total Prezenti

49

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

Nume

DA    I Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

’             -X         • I

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)

x


Nume Ședința

Nume ~


Ședință Ordinară

9/26/2018 12:00:00 AM


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP).


im ănescu Mihar (PN


Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL) Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP) Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)_____________________

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin

(PMP)______________________

Florescu Michaela-Tomnița

(ALDE)______________________

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB) Gherghiceanu Florentina (PSD-

UNP)


Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP) Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)


Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL) Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)__________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)___________________

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Țugui Matei Ion (USB)/Nume

DA    |

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)diri 8


Subiect Vot

PUNCTUt 23PH piv.Pud~€F€onstanța Km 4+327 din domeniul public al statului și administrarea Minister

ALDE

Nume

• ■

. DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

x

Subiect Vot

PUNCTUL-23PH-prv.PodCF Constaa Km 4+327 din domerrtul-pubtical statului șt administrarea Minister----------------------

PMP

Nume

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

XSubiect Vot

PUNCTUL 23PH prv.Pod Cr Constaa-Km 4*327 din domeniul public al statului și administrarea Minister


PNL

Nume

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

' y

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

\x

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

'      ■ y.-r

X       1

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 23PH prv.Pod CF Constanța Km 4+32Z-din domeniul public al statului și -administrarea Minister

PSD-UNPR


Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

& J

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

...........'

Bîrdeanu Andreea Raluca

7                    .....

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

' •• :

.....■■ - i

Doicin Cristian Vasile

,V     ■'   1

Dragne Ileana-Daniela

f ■'

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

- ■ r -t ' J

Maxim Marius Cătălin

F .....

L M2-J

Neacșu Ioana Mihaela

1

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

- i

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

1

Suhan Valeriu-Nicolae

r & ■ i

E                ........ - i

Țuțu Radu-Cristian

|. H . i

Untea Georgiana

[■'           XS ■' 1

Subiect Vot

PUNCTUL 23PH prv.Pod CF Constanța Km 4+327 din domeniul publiG al statului și administrarea Minister


USB

Nume

DA

• -

Absent ;

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

X>

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNCTUL24PH prv.imobilul situat în Șoseaua Virtuțiinr, 69, sectorul 6, București în vederea reali:

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

HA DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

6

2

PSD-UNP

23

1

USB

10

1

4


A

47

ABȚINERE

1

NU '

0

Total Prezenti

49

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB)

0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

""IfSRITz > f. * * . * 13

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

X

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

’tAp

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

*
Nume Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

X

UNP)---------------------

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

X

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

: ® ^'X',     '

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X       1

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

■ *

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

•A

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

X

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

X

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

. X .

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

V

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-

UNP)

x

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

X______Z__


Subiect Vot

PUNCTUL 24PH prvJmobilul situat în Șoseaua Virtuții nr. 69, sectorul 6, București în vederea realiz

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 24PH prv.imobilul situat în Șoseaua Virtuții nr. 69, sectorul 6, București în vederea reatiz-

PMP

Nume

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

,x

Posircaru Ion

vSubiect Vot

PUNCTtfc 24PH prv.imobHub situat rn-Șoseaua Virtuții nr. 69, sectorul 6, Ducurtrîrr vederearealtz

PNL


Nume

DA    I Absent

I

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

X

Comănescu Mihai

nm

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

A

Rogin Marius

X


Subiect Vot

PUNCTUL 24PH prv.imobilul situat în Șoseaua Virtuții nr. 69, sectorul 6, Bucurti în vederea reafrz

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

X

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

X

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

X .

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea GeorgianaSubiect Vot

PUNCTUL 24PH prv.imobilul situat în Șoseaua Virtuții nr. 69, sectorul 6,Bucurti în vederea reaiiz

USB


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

y A

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Y A

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

V

Wring Roxana-Sanda

L.....


Subiect Vot

-----PUNCTUL25PH prv.,,Teatrul de Vară” situat în str. Arh. Hârjeunr. 61, sector 2, în vederea amenajăr----

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

A DA

ABȚINERE

Abser

. ■ ■ ■

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

10

1

4


DA"

/    '48

ABȚINERE

1

NU,

Q

Total Prezenti

49

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Arsu Alin-lonuț (USB)

0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

p—

Nume

-

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

x

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

im®


Nume..'. .

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

■A

Ciuuomirov Minai Anton (PSD-

Y .

UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

ii

Coțofană Liviu-Alin (USB)

■v.

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

X

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

X

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

X

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Y

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

x

Munteanu Cristian Mihai (USB)

X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

v

Posircaru Ion (PMP)

iWpfi

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

A

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

XNume Ședința


Ședință Ordinară

9/26/2018 12:00:00 AM
Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)AbsentSubiect Vot

PUNCTUL 25PH prv.;,TeatrutTte Vaiă“ situat în șir. Arh. Hârjeu nr. 61, sector 2, ÎTTvederea arnenajăr

ALDE

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

•                «Jr-•;

Florescu Michaela-Tomnița

V

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

'Wjj'j

Subiect Vot

PUNCTUL 25PH prv.,,Teatrul de Vară'* situat în str. Arh. Hârjeu nr. 61, sector 2, în vederea amenajăr

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

sifes

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru IonSubiect Vot

PUNCTUL 25PH prvTT/Teatrul de Vară” situat în str. Arh. Hârjeu nr. 61, sector 2, în vederea amenajărNume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălîn-lonuț

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

V


Subiect Vot

PUN€-TUk-25PH prv.-,, Teatrul de Vară" situat în str. Arh. Hărjeu nr. 61, sector-2, învederea amenajărSubiect Vot

PUNCTUL 25PH prv.,.Teatrul de Vară” situat în str. Arh. t-lârjeu nr. 61, sector2, în vederea amenajăr


USB

Nume

• DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

x A

Bumbar Marian

SSSEH

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

V

-f... .      A

Radu Elena

•ZV

Stroe Bogdan-Cristian

Y

Teodor Raluca-Nicoleta

Y

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

VSubiect Vot

-----PUNCTUL 26PH prv.imobilului situat în Calea Șerban Vodă nr. 164—168, sector 4 din administrarea Ad___

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

11

4


DA: - ■

48

ABȚINERE

0

NU

n

0

Total Prezenti

49

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

x

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X ,5‘ •r-’

’VA    ă

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

x

Ciucu Ciprian (PNL)


Nume

Nume_______________

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)

ComănescuMihai(PNL)^

Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-

UNP)__________________

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL) Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP) Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin

(PMP)______________________

Florescu Michaela-Tomnița

(ALDE)_____________________

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP) Munteanu Cristian Mihai (USB) Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

X

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

x

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

rfwvto-.-'.-; ta

Rogin Marius (PNL)

x

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

■ Y '

x

Țugui Matei Ion (USB)

X


Nume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Urnea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

•X

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 26PH prv.imobilului situat în Calea Șerban Vodă nr. 164 - 168. sector 4 din administrarea-Ad

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL-26PH-prv:imobilutut situat în Calea Șerban Vodă~nr. 164 - 168, sector 4- din administrarea Ad

PMP

Nume   /

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

X 3

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

PUNCTUL 26PH prv.imobikilui situat În-Galea Șerban Vodă nr. 164 - 168, sector 4 din adminisfrarea-Atf

PNL

Nume

>

DA

r- Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

x

Subiect Vot

PUNCTUL 26PH prv.imobiluiui situat-trr Calea Șerban Vo~nr. 164 - 168, sector 4 din administrarea Ad

PSD-UNPR
Subiect Vot

PUNCTUL2®PH prv:irrrot5llutursltuarrn Cafea’ȘerlTaTTVodă rn-.16^'t6^, sectur^xiîn administrarea Ad

USB

Nume

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

A .

Berceanu Octavian

X

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Y A

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

---PUNCTUL 27PH prv.imobiluLdin Șos. Ștefan.cel Mare nu 38, sector 2

Rezultat General Vot

DA

37

ABȚINERE

12

NU ■

0

. ■

Total Prezenti

49


Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

0

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

11

4


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

12 Abțineri

USB, Posircaru Ion (PMP)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

- .

DA

ABȚINERE

-

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

* /-•

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

[,                           j

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

K.....■

Bujduveanu Stelian (PNL)

'j

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

j..

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

-


Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Mihai Anton (PSt> UNP) ~             —

Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL) Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP) Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)


Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin

(PMP)______________________

Florescu Michaela-Tomnița

(ALDE)______________________

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Grigorescu Florin (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP)

lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)__________________

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP) Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-

UNP)___________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-

UNP)____________________

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

//
Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)


Wring Roxana-Sanda (USB)Subiect Vot

PUNCTUL 27PH prv.imobilul din Ș03. Ștefan cel Mare nr. 38, sector 2---------------

ALDE

Nume

DA

Ab

sent

Catana Claudiu-Daniel

A

Florescu Michaela-Tomnița

A

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

X

Subiect Vot

PUNCTUL 27PH prv.ifRobilui-din Șos. Ștefan cel Mare-nf^&r secteF 2-

PMP

Nume * ■

DA

ABȚINERE

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

X


Subiect Vot

PUNCTUL 27PH prv.imobilul dinȘos. Ștefan cel Mare-nr. 38, sectei 2-


PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

X        '

Kansou Hazem

F'V-

■      ■       /A ■          .

Mărgărit Nicolae-Sorin

Olteanu Cristian-Marian

X

Rogin Marius

y A

••Subiect Vot

PUNCTUL 27PH prv.imobilul din Șos. Ștefan cel Marenr.38, sector-2

PSD-UNPR
Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina Gherghiceanu Florentina Maxim Marius Cătălin Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina Sebeșan Mircea Radu Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana
Subiect Vot

PUNCTUL 27PH prv.imobilul din Șns- Ștefan nel Mare nr 38, spr.tnr 2

USB

Nume

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

X

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

X

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

X

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

X

Stroe Bogdan-Cristian

X

Teodor Raluca-Nicoleta

x A

Țugui Matei Ion

X

Wring Roxana-Sanda

X

Subiect Vot


PUNCTUL 28PH prv.teren situat în șos. Ștefan cel Mare nr. 19C, sector 2, înscris în cartea f unei ară


Rezultat General Vot


DA

42

ABȚINERE

2

NU

■ •.: -■ ■■

0.

Total Prezenti

49
Rezultate Grup De Vot

Grup

HA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

2

2

PNL

6

2

PSD-UNP

21

3

USB

9

2

4


Concluzii Vot

Moțiune aprobata

42 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

2 Abțineri

Arsu Alin-lonuț (USB), Ciceală Ana-Maria (USB)

0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

Nume

DA    ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

A

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

x

Bujduveanu Stelian (PNL)

X

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)

x


----3---+--

Pag ura 1 ,din 8

ZZ aii


Ciucu Ciprian (PNL)


Ciudomirov Mihai Anton (PSD-tJNP)-----          ~

Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-UNP)_____________________

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)_____________________

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin (PMP)______________________

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)_____________________

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)____________________

Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE) Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)_________________

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)


Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP) Rogin Marius (PNL) Sandulescu Nina (PSD-UNP) Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)_____________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB) Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)_____________________

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)Nume

DA

ABȚINERE

-

■■■■al''   a

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

33     i

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

/7

---Z/Z-

Pagipa^ din 8

Subiect Vot

PUNGTUL-28PH prv.teren situat în șos. Ștefan cel Mare nr. 19C, sector 2, înscris fa-cartea-tunciară

ALDE

'Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

X

lonescu Tudor-Tim

——-

Voicu Ion Valentin

x ■ ■Subiect Vot

PUNCTUL. 28PH prv,teren-situat în șos. Ștefan cel Mare nr.- 19C, sector 2, înscris în cartea funciară


PMP

Nume

DA     '

<•

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

X


fj’agina 5 din 8

/ /


MCSubiect Vot

PUNCTUL-28PH prv,teren situat în șos^Ștefan cel Mare nr. 19C, sector 2, înscris-în cartea funciară

PNL


Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

X .

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 28PH prv.teren situat în șos. Ștefan cel Mare.nr. 19C^sector-2, înscris în cartea funciară

PSD-UNPR


Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

-            I

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

X

Doicin Cristian Vasile

< ' ■ 1

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

; :

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

y A

Pavel Marius Adrian

L.......?

Radu Ion

v

x

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

x

Sebeșan Mircea Radu

X    :

Suhan Valeriu-Nicolae

x

Țuțu Radu-Cristian

A .          v •            1

Untea Georgiana


Subiect Vot

PUNCTUL 28PH prv.teren situat în $os. Ștefan cel Mare nr. 19C, sector 2, înscris în cartea funciară

USB

Nume

ABȚINERE

Absent 7

Arsu Alin-lonuț

X

Berceanu Octavian

x

Bumbar Marian

t__________j

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Ț — ..... - J

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

X

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

v A

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

PUNCTUL 29PH prv,,, Parcul Centenarului”spațiuluiverde situat în sectoru! 5, la intersecția artere

Rezultat General Vot

DA '

48

ABȚINERE

1

NU

• n

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

5

1

2

PSD-UNP

22

2

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

48 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

OA<

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

Ciucu Ciprian (PNL)


erudurnirov Mihai Anlun (PSD-UNP)-------------------


Comănescu Mihai (PNL)

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)


DA


ABȚINERE


AbsentDeaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)______________________

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin

(PMP)______________________

Florescu Michaela-Tomnița

(ALDE)______________________

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)______________________

Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE) Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL) Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)Munteanu Cristian Mihai (USB)


Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)___________________

Neacșu Lazăr (PSD-UNP) Olteanu Cristian-Marian (PNL)


Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

Sandulescu Nina (PSD-UNP) Sebeșan Mircea Radu (PSD-

UNP)


Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-

UNP)____________________

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

1 Uțu r\<auu*ky ii olt an (rOU’UINi/

A

Untea Georgiana (PSD-UNP)

r:--                                       .

Voicu Ion Valentin (ALDE)

X

Wring Roxana-Sanda (USB)

■ -

/ /


Subiect Vot

PUNCTUL 29PH prv.-,,Parcul Centenarului” spațiului-verde situat în sectorul 5, la intersecția artereALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

1MM

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL-29PH prv.-,.Parcul Centenarului" spațiuluiverde situat în sectorul 5, la intersecția artere-

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

xSubiect Vot

PUNCTUL 29PH prv. ,,Parcul Centenarului" spațiului verde situat în-sectorul 5, la intersecția artere

PNL


Nume

■■

DA

ABȚINERE

Absent

Bujduveanu Stelian

Ciucu Ciprian

V

Comănescu Mihai

x

Deaconescu Cătălin-lonuț

X

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

,      X

.....•-.-i-’

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 29PH prv. ,,Parcul Centenarului” spațiului verde situat în sectorul 5, la intersecția artere

PSD-UNPR


Nume

DA

Absent

■ .•      j;        :■ ••

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

V x

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

x

Circa Honorius-Edward

V

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

V

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

X

Radu Ion

Y A

Raiciu Anca Daniela

X

Sandulescu Nina

x

Sebeșan Mircea Radu

X

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

X. ■

Untea GeorgianaSubiect Vot

PUNCTUL 29PH prv.,,Parcul Centenarului" spațiului verde situat în sectorul 5, la intersecția artere

USB

Nume

_

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian


Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria


Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-SandaSubiect Vot

PUNCTUL-30PH prvradministrarea Administrației-Lacurir Parcuri și Agrement București-aterenului ocup.

Rezultat General Vot

DA

51

ABȚINERE

0

NU

n

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

13

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

51 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

0 Abțineri

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

X

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

X

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

x

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

X

Berceanu Octavian (USB)

.. V| fX, •

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

x

Chirică Petre (PSD-UNP)

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-UNP)

. X

Ciucu Ciprian (PNL)

x

-----------71--------

Paginai din 8

Nume

•' - ________________________________________________________

Ciudomirov Mihai Anton (PSD-UNP)


Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-

UNP)_________________

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Dragne Ileana-Daniela (PSD-

UNP)_____________________

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

Florescu Adrian Constantin

(PMP)_____________________

Florescu Michaela-Tomnița

(ALDE)_____________________

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

Grigorescu Florin (USB) lliescu Cătălin Lucian (PMP) lonescu Andrei George (PMP) lonescu Tudor-Tim (ALDE)

Ivan Florin (USB)

Kansou Hazem (PNL)

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL) Marinescu Sorin (USB)

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP) Munteanu Cristian Mihai (USB) Neacșu Ioana Mihaela (PSD-

UNP)_____________________

Neacșu Lazăr (PSD-UNP) Olteanu Cristian-Marian (PNL) Pavel Marius Adrian (PSD-UNP) Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP) Sebeșan Mircea Radu (PSD-

UNP)__________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-

UNP)__________________

Teodor Raluca-Nicoleta (USB) Țugui Matei Ion (USB)

Nume

DA

Absent

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)

Untea Georgiana (PSD-UNP)----

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)-

/ Pagina 3 din 8

Subiect Vot

PUNCTUL 30PH prv.administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a terenului oeup------------------------

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

——v--

. .

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 30PH prv.administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a terenului ocup

PMP

-3----!----------------

Pagina 5 din 8


Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

X

lonescu Andrei George

x

Posircaru Ion

... XSubiect Vot

PUNCTUL 30PH prv.administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a terenului-eettp

PNL


Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

X

Deaconescu Cătălin-lonuț

Y'

Kansou Hazem

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

. X-

Rogin Marius


//


/'Pagina 6 din 8

//         î


Subiect Vot

PUNCTUL 30PH prv.administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a terenului ocup

PSD-UNPR

Nume

.DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

y

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

X

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

X

Subiect Vot

PUNCTUL-30PH-prv.administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement Bucurti a terenului ocup-

USB

Nume

... ..■. ■ .< ■ ■■ ■ -

DA

Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

A/

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

Coțofană Liviu-Alin

I 03

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

O

Ivan Florin

X

Marinescu Sorin

x

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

x<.

Stroe Bogdan-Cristian

Io

. ■

A . ' .. I

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Tipărit: 9/26/2018 1:03:28 PM


Subiect Vot

PUNCTUL 31PH prv.terenului în suprafață de 759 mp situat în Bd. Ion Mihalache nr. 126, sector 1, ca


Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

3

1

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

10

1

4Concluzii Vot

Moțiune aprobata

47 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

F''

;           ax            i

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

CSF.-"!? r           ’i

Arsu Alin-lonuț (USB)

X

Artimon Marian (PSD-UNP)

§

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-

UNP)

f ■ wi

L_.__-       - --           -■

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

x

Chirică Petre (PSD-UNP)

r-.....

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)


Ciudomirov-Mihai Anton (PSD-

UNP)"

Comănescu Mihai (PNL)


Coțofană Liviu-Alin (USB)


Culea Marian Orlando (PSD-

UNP)_____________________

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)


Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)


Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)_____________________

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)


Florescu Adrian Constantin

(PMP)________________

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)


Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)


Gherghiceanu Florentina (PSD-

UNP)____________________

Grigorescu Florin (USB)


lliescu Cătălin Lucian (PMP)


lonescu Andrei George (PMP)


lonescu Tudor-Tim (ALDE)


Ivan Florin (USB)


Kansou Hazem (PNL)


Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)


Marinescu Sorin (USB)


Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)


Munteanu Cristian Mihai (USB)


Posircaru Ion (PMP)


Radu Elena (USB)


Radu Ion (PSD-UNP)

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)


Rogin Marius (PNL)


Sandulescu Nina (PSD-UNP)


Sebeșan Mircea Radu (PSD-

UNP)__________________

Stroe Bogdan-Cristian (USB)


Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)


Teodor Raluca-Nicoleta (USB)


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

Țuțu Radu-Cristian (PSD-UNP)—

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL 31PH prv.terenului în suprafață de 759 rrrp-situat în Dd. Ion Mihalache nr. 126, sector 1, ca

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

X

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 31PH prv.terenului în suprafață de 759 mp situat în Bd. Ion Mihalache nr. 126, sector 1, ca

PMP

Nume

DA

Absent

Florescu Adrian Constantin

X

lliescu Cătălin Lucian

V

x

lonescu Andrei George

£

Posircaru Ion

X

Subiect Vot

PUNCTUL 31PH prv.terenului în suprafață de 759 mp situat în Dd. Ion Mihalache nr-126-, sector 1, ca

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

X

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

.'1

Deaconescu Cătălin-lonuț

x

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

V

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

x

Subiect Vot

-----------PUNCTUL 31PH prv.terenului în suprafață de 759 mp situat În-Bd-, Ion Mihalache nr. 126, sectail, ca

PSD-UNPR

Nume

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

X

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

Bîrdeanu Andreea Raluca

Chirică Petre

a

Circa Honorius-Edward

x A .

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

X

Florea Ancuța Doina

Gherghiceanu Florentina

X

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

Sebeșan Mircea Radu

Suhan Valeriu-Nicolae

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

Subiect Vot

PUNCTUE-3TPH prv.terenuiuiîn suprafață de 759 mp situat în Bd. Ion Mihalache nr:-T26, sector!, ca

USB

.. ■

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

x

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

X

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

.               ■■■; -7 I

Grigorescu Florin

L___

Ivan Florin

Marinescu Sorin

Munteanu Cristian Mihai

x

Radu Elena

l___-

Stroe Bogdan-Cristian

Teodor Raluca-Nicoleta

X

Țugui Matei Ion

[........g.......  ‘

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

Rezultat General Vot

DA

49

ABȚINERE

1

NU

9

Total Prezenti

51

Rezultate Grup De Vot

Grup

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

4

0

PNL

7

1

PSD-UNP

22

2

USB

12

1

2

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

49 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP, USB

1 Abțineri

Ciceală Ana-Maria (USB)

0 Voturi împotriva

Rezultate Individuale

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

Arsu Alin-lonuț (USB)

Artimon Marian (PSD-UNP)

X.

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

X

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

X

Chirică Petre (PSD-UNP)

A

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)

: x

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Ciucu Ciprian (PNL)

Ciudomirov Minai Anton (PSD-

L         » . '

UNP)

Comănescu Mihai (PNL)

x

Coțofană Liviu-Alin (USB)

Culea Marian Orlando (PSD-UNP)

8      i

j

Deaconescu Cătălin-lonuț (PNL)

LE3

Doicin Cristian Vasile (PSD-UNP)

Y'

Dragne Ileana-Daniela (PSD-UNP)

X

Florea Ancuța Doina (PSD-UNP)

X

Florescu Adrian Constantin (PMP)

Florescu Michaela-Tomnița (ALDE)

Gâdiuță Alexandru-Valeriu (USB)

r"             i

>x

Gherghiceanu Florentina (PSD-UNP)

w-

A'         :

Grigorescu Florin (USB)

lliescu Cătălin Lucian (PMP)

lonescu Andrei George (PMP)

•••/.               ..-L'

lonescu Tudor-Tim (ALDE)

X

Ivan Florin (USB)

F                ■ -

Kansou Hazem (PNL)

P - -      J

Mărgărit Nicolae-Sorin (PNL)

Marinescu Sorin (USB)

X

Maxim Marius Cătălin (PSD-UNP)

Munteanu Cristian Mihai (USB)

y X

Neacșu Ioana Mihaela (PSD-UNP)

Neacșu Lazăr (PSD-UNP)

x

Olteanu Cristian-Marian (PNL)

Pavel Marius Adrian (PSD-UNP)

X

Posircaru Ion (PMP)

Radu Elena (USB)

r        A'        j

Radu Ion (PSD-UNP)

X

Raiciu Anca Daniela (PSD-UNP)

Rogin Marius (PNL)

X

Sandulescu Nina (PSD-UNP)

Sebeșan Mircea Radu (PSD-UNP)

X

Stroe Bogdan-Cristian (USB)

X

Suhan Valeriu-Nicolae (PSD-UNP)

X

Teodor Raluca-Nicoleta (USB)

XPagina 2 din 8

/ /


Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Țugui Matei Ion (USB)

X

I uțu Radu-Cristian (PSD-UNP)’

Untea Georgiana (PSD-UNP)

Voicu Ion Valentin (ALDE)

Wring Roxana-Sanda (USB)

Subiect Vot

PUNCTUL-32PH prvJmobilului-situaHn str. Dimitrio Onciul nr. 3, sector 2, stabilirea contravalorii

ALDE

Nume

DA

Absent

Catana Claudiu-Daniel

Florescu Michaela-Tomnița

lonescu Tudor-Tim

X

Voicu Ion Valentin

Subiect Vot

PUNCTUL 32PH prv.imobilului situat în str-Dimitrie Onciul nr. 3, sector 2, stabilirea contravalorii

PMP

Nume

Absent

Florescu Adrian Constantin

lliescu Cătălin Lucian

lonescu Andrei George

Posircaru Ion

Subiect Vot

PUNCTUL 32PH prv.imobilului situat în str.-Dimitrie Onciul nr. 3, sector 2, stabilirea contravalorii

PNL

Nume

DA

Absent

Bujduveanu Stelian

/X

Ciucu Ciprian

Comănescu Mihai

. x ' .'

Deaconescu Cătălin-lonuț

Kansou Hazem

X

Mărgărit Nicolae-Sorin

X

Olteanu Cristian-Marian

Rogin Marius

X

Subiect Vot

PUNCTUL 32PII prv.imobilului situat în str; Dimitrie Oficiul nr. 3Ț sector 2, stabilirea contravalorii

PSD-UNPR

Nurno

DA

Absent

Amzăr Gheorghe

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Bădulescu Aurelian

X

Bîrdeanu Andreea Raluca

y   ••

Chirică Petre

X

Circa Honorius-Edward

Ciudomirov Mihai Anton

Culea Marian Orlando

'‘ ’- v ’               ■

A

Doicin Cristian Vasile

Dragne Ileana-Daniela

Florea Ancuța Doina

x

Gherghiceanu Florentina

Maxim Marius Cătălin

Neacșu Ioana Mihaela

Neacșu Lazăr

X

Pavel Marius Adrian

Radu Ion

X

Raiciu Anca Daniela

Sandulescu Nina

X

Sebeșan Mircea Radu

... . : .

Suhan Valeriu-Nicolae

y

• -

Țuțu Radu-Cristian

Untea Georgiana

y

Subiect Vot

PUNCTUL 32PH prv.imobllulul sltoat Trrstr.-Dlmltrie Onclul nr. 3, sector 2; stabilirea contravalorii

USB

Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Arsu Alin-lonuț

Berceanu Octavian

Bumbar Marian

Ciceală Ana-Maria

X

Coțofană Liviu-Alin

Gâdiuță Alexandru-Valeriu

Grigorescu Florin

Ivan Florin

X 1

Marinescu Sorin

V

Munteanu Cristian Mihai

X

Radu Elena

Stroe Bogdan-Cristian

x

Teodor Raluca-Nicoleta

Y x

Țugui Matei Ion

Wring Roxana-Sanda

Subiect Vot

-----PUNCTUL 33PH prv.acceptarea ofertei de donație a sculpturii-Bust Mareșal Alexandru Averescu și darea____

Rezultat General Vot


Rezultate Grup De Vot

Grup

_.      n

DA

ABȚINERE

Absent

ALDE

4

0

PMP

3

1

PNL

7

1

PSD-UNP

23

1

USB

11

4


37

ABȚINERE

11

NU

0.

Total Prezenti

51

Concluzii Vot

Moțiune aprobata

37 Voturi Pentru

ALDE, PMP, PNL, PSD-UNP

11 Abțineri

USB

0 Voturi împotriva


Rezultate Individuale

Nume Nume

DA

ABȚINERE

Absent

Amzăr Gheorghe (PSD-UNP)

■ 7

Ardeleanu Mircea (PSD-UNP)

■■ ' ■ ■

Arsu Alin-lonuț (USB)

x f'

Artimon Marian (PSD-UNP)

Bădulescu Aurelian (PSD-UNP)

Berceanu Octavian (USB)

X

Bîrdeanu Andreea Raluca (PSD-UNP)

Sa

Bujduveanu Stelian (PNL)

Bumbar Marian (USB)

X

Catana Claudiu-Daniel (ALDE)

- -X-

Chirică Petre (PSD-UNP)

X

Ciceală Ana-Maria (USB)

X

Circa Honorius-Edward (PSD-

UNP)

-        r - i . s

<