Proces verbal din 15.02.2018

Proces verbal sedinta ordinara 15.02.2018SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 15 februarie 2018, ora 14.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, prin Dispoziția nr. 432/09.02.2018, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

2.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Secretariat General, Audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 09.02.2018. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind atașată în Anexa nr. 1 la prezentul document.

în data de 09.02.2018, Ordinea de zi a ședinței si materialele aferente au fost postate pe site-ul instituției, fiind aduse la cunoștință publică a cetățenilor Sectorului 1 al Municipiului București conform prevederilor art. 39 alin.(6) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dovada fiind atașată în Anexa nr. 2 la prezentul document.

în data de 12.02.2018, s-a transmis către consilierii locali, prin e-mail, Procedura de depunere a amendamentelor la proiectul de hotărâre prin care se propune aprobarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al Sectorului 1 din Municipiul București, pe anul 2018, dovada fiind atașată în Anexa nr. 3 la prezentul document.

în data de 14.02.2018, s-au transmis către consilierii locali, prin e-mail, Amendamentele nr. 1/07.02.2018, respectiv nr.2/12.02.2018, formulate și admise în cadrul ședințelor Comisiei de buget, dovada fiind atașată în Anexa nr. 4 la prezentul document.

La deschiderea ședinței au fost prezenți 26 consilieri locali din numărul total de 27. A lipsit: domnul Mihail-Teodor Purcărea.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, domnul Daniel Tudorache, Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București, doamna Daniela-Nicoleta Cefalan, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1, directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local, membrii ai grupului de inițiativă Bucureștii Noi, televiziuni.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Bună ziua stimați colegi, am să dau cuvântul doamnei secretar pentru cvorum și procesul verbal anterior, vă rog.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri locali, doamnelor și domnilor invitați, bine ați venit la ședința ordinară din data de 15 februarie 2018, având în vedere o prezență de 26 de consilieri locali constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea ședinței ordinare de astăzi. înainte de a începe supun potrivit prevederilor art. 42, alin. (5) din Legea nr. 215/2001, aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt observații pe marginea acestui proces verbal, a fost comunicat ? Da, nu sunt. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost aprobat și descărcat.

Domnule Președinte !

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Da. Dau cuvântul domnului Primar.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Bună ziua în primul rând. Vreau să vă anunț și să vă rog deopotrivă, ținând cont că Spitalul de Arși se află în administrarea noastră, știind că au probleme, probleme financiare. Deci, ne interesează sănătatea cetățenilor, investim în sănătate, după cum bine știți și cu spitalul din zona București-Târgoviște. Am propus pentru această ședință, acea sumă de patru milioane o sută de RONI, pentru a-i scoate din impas și pe această cale îi anunț pe angajații Spitalului de Arși că “noi suntem alături de ei” și nu numai de ei, de toate celelalte patru spitale din Sectorul 1, pe care le avem în administrare și altele care se află pe raza Sectorului 1, dau un exemplu: Elias. Deci, toate spitalele care activează pe raza Sectorului 1 “să se bazeze pe noi” pe Primăria Sectorului 1. Bine! Sunt propuneri, bănuiesc că dumneavoastră sunteți interesați de sănătate și sper că îi putem sprijini, așa cum normal ar trebui. Vă mulțumesc!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Bun, pentru ordinea de zi de astăzi avem două puncte. înțeleg că punctul nr.2 de pe ordinea de zi se retrage de către inițiator. Dau cuvântul domnului Primar.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, eu sunt de acord, eu ca și primar și consilierii locali PSD, sunt de acord să dăm o sumă de bani pentru catedrală, nu o s-o facem astăzi, dar cu siguranță o vom face. Voi veni cu această propunere și sper ca în următoarele ședințe, poate să fie prima, poate să fie a doua, poate să fie a treia, eu sunt de acord să sprijinim catedrala, pentru că eu aș dori ca pe data de 25 noiembrie, această catedrală să fie sfințită. Da?. Deci nu o facem astăzi, dar o facem cât de curând. Vă mulțumesc.

Doamna Ilinca Macarie: Pe această temă...

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Da, vă rog

Doamna Ilinca Macarie: Tocmai pentru că domnul Primar a confirmat că va veni din nou pe ordinea de zi acest punct, vreau să vă spun următoarele lucruri. Primăria Sectorului 1 în 2017 a donat deja într-un rând zece milioane, după care a donat din nou zece milioane, deci în total douăzeci de milioane către Catedrala și în buget în momentul de față este prevăzut 7 un alt milion, deci douăzeci și unul de milioane pentru această construcție. Asta , în condițiile în care, în sectorul 1 avem cartiere întregi fără utilități, cu străzi neasfaltate, și în condițiile în care, hotărârea pentru construirea unui spital de arși nu s-a întâmplat nimic cu ea, nu s-a luat nicio măsură. în condițiile în care avem optzeci de clădiri, de școli și grădinițe, care nu mai au aviz.

Domnul Cristian Adrian Tutlose: Da, dacă s-a retras proiectul, la ce mai discutăm dacă s-a retras proiectul?

Doamna Ilinca Macarie: Poftim?

Domnul Cristian Adrian Tudose: Proiectul s-a retras, la ce mai discutăm despre el? Doamna Ilinca Macarie: Nu, dar..

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Dar, declarațiile politice se fac la final doamnă.

Doamna Ilinca Macarie: Dar am fost anunțați că va veni din nou, că va veni din nou, într-o următoare ședință

î    5

Domnul Cristian Adrian Tudose: Da, o să-l discutăm la momentul respectiv

Doamna Ilinca Macarie: Da, noi vrem să vă spunem

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Doamna Macarie Doamna Ilinca Macarie: punctul de vedere

Domnul Cristian Adrian Tudose: declarațiile politice le facem la momentul respectiv, nu le facem în avans.

Doamna Ilinca Macarie: Domnul Primar și-a spus punctul de vedere

Domnul Cristian Adrian Tudose: da

Doamna Ilinca Macarie: aș dori și eu să-mi spun punctul de vedere, vreau doar să vă reamintesc că până acum, din bugetul de stat, de la Guvern și de la primării, catedrala a primit

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: cu tot respectul avem ședința de buget astăzi, vă rog

mult de tot, pentru declarațiile politice după ședința de buget

Doamna Ilinca Macarie: o sutăoptzecișidouă, o sutăoptzecișidouă milioane de lei

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: după ședința de buget

Doamna Ilinca Macarie: totul este declarație politică

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: este cea mai importantă ședință din an, vă rog mult de tot

Doamna Ilinca Macarie: două secunde,

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: respectați munca oamenilor

Doamna Ilinca Macarie: puteți să mă lăsați

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: și hai să începem ședința de buget

Doamna Ilinca Macarie: îmi pierdeți mai mult timp acuma, terminam deja

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: după putem face declarații politice, mulțumesc mult Doamna Ilinca Macarie: o sutăoptzecișidouă de milioane au fost deja date pentru catedrală Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: domnule președinte vă rog să treceți la ședința pentru a vota bugetul primăriei Sectorului 1, vă mulțumesc mult.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: da, mulțumesc domnul Goncea. Supun la vot ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru, vă rog? Observ , unanimitate.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Așadar, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2018. în vederea votării bugetului pe anul acesta avem și o serie de amendamente, am să le citesc, și le vom vota, în ordinea în care ele au fost propuse în Comisia de buget, și adoptate.

1 .Amendamentul nr. 1 se referă la Administrația Domeniului Public Sector 1 la cheltuielile de investiții de la poziția B.01 se scad patrumii mii lei, de la poziția 5, B.12, o mie lei, de la poziția CC09 se mai adaugă cincisute de lei. Pentru cheltuielile de investiții se adaugă la poziția BOI patrumiicincisute lei, trebuie să vă precizez că aceste amendamente au fost propuse de către domnul Bulfon și de către doamna Doina Bănișor. Acestea sunt de fapt, modificări necesare conform HCL Sector 1 anterioare, și motivația amendamentului, sunt din bugetul local, de acolo se iau.

Cine este pentru amendament, vă rog?

17 voturi "pentru”, voturi "împotrivă”?, abțineri?, vă rog! 5 abțineri? Haideți vă rog cu abținerile, că nu reușesc, că au fost 17 voturi ”pentru”, abțineri? 2,3,4,5,6 abțineri? Haideți să reluăm votul că nu am reușit să văd toate voturile. Cine este pentru? Da, cine este pentru primul amendament? Bun. Unanimitate.

2.    Cel de-al doilea amendament este de la capitolul 65.02.50. și se diminuează poziția CC 20 cu osutădoisprezecemii lei , se introduce poziția CC 21 pentru Liceul George Călinescu, această sumă. Ca urmare a investiției, se vor termina lucrările de la acest liceu. Cine este ”pentru”, vă rog? Unanimitate.

3.    Amendamentul numărul trei , bun, la poziția 51.02.01 titlul X alte cheltuieli se diminuează cu cincimii mii lei , la poziția 66.02.01 AUIPUSP titlul bunuri și servicii se adaugă cei cincimii lei, suma este necesară pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii conform adresei 1359 din 15.01.2018, primită de la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică și reparatorie și Arsuri, și diferența de sumă pentru a fi distribuită conform solicitărilor celorlalte spitale. Acesta este un amendament PNL. Cine este ”pentru”, vă rog? Unanimitate.

4.    Amendamentul patru, poziția 67.02.05.03 la cheltuieli de investiții, poziția B04 se diminuează cu optsute lei, CB 0.10. cu omiecincisute lei, CB 13 cu omiedouăsute lei, CA 01. cu douămiicincisute lei, și la poziția 84.02.03.03 cheltuieli de investiții cu , conform amendament din 07.02.2018, poziția CC 09 se diminuează cu patrumii lei, la 84.02.03 ADP bunuri și servicii se adaugă zecemii mii lei. Continuarea lucrărilor și renovărilor, și îmbunătățirilor drumurilor publice, parcurilor, locurilor de joacă care se află în administrarea ADP Sector 1, de asemenea un amendament al doamnei Steluța Todea de la PNL. Cine este ”pentru”, vă rog?

Doamna Bănișor Dorina Luminița: O secundă, domnule președinte, aș vrea să întreb Discuție neinteligibilă, fără utilizarea sistemului de sonorizare.

Doamna Bănișor Dorina Luminița: are legătură, și aș vrea să o întreb pe doamna Frone, care în timpul comisiei de buget mi-a explicat că nu se pot lua bani de la investiții și muta decât la investiții nu la bunuri si servicii, ce este cu acest amendament.

Discuție neinteligibilă, fără utilizarea sistemului de sonorizare.

Doamna Bănișor Dorina Luminița: Ok, nu știm dacă este corectă

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de sedință:toate amendamentele pe care le am în față sunt semnate de comisia de buget și de doamna director economic, deci, da, sunt absolut toate, și toate care le-am citit până acum, Cine este ”pentru”, vă rog? 18 voturi "pentru, voturi "împotrivă”, abțineri?, Domnul Păiuși vă abțineți?

Domnul Păiusi Oliver-Leon: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: zecemii lei

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: zecemii lei

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: zecemii sau zecemilioane , nu e clar Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: zecemii mii lei, zecemilioane lei

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: aaa, zece milioane lei, care se iau de la investiții si se duc la bunuri si servicii ADP

9    9    3

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: da, voturi, 8 abțineri, da? Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: fără utilizarea sistemului de sonorizare Doamna Bănișor Dorina Luminița: domnul Goncea, am fost eu și aș vrea s-o întreb pe doamna Frone, o secundă, o secundă, păi întreb eu, întreb eu dacă s-a votat, am înțeles, dar putem totuși să ne lămurim? Doamna Frone? Ne-ați spus sau nu ne-ați spus că banii de la investiții nu pot fi trecuți la bunuri și servicii, că orice sumă de la investiții nu poate fi mutată decât la investiții?

9

Domnul Păiuși Oliver-Leon: domnul președinte, la votul precedent ați vorbit de lei, nu de mii lei, adică nu vorbeam de milioane, vorbeam de mii lei, e o diferență Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte tle ședință: mii lei, așa este , domnul Păiuși așa este construit bugetul, exact așa am să mă exprim tot timpul, să știți e, mii mii lei, doamna director, vă rog.

Doamna Ortansa Frone - director Direcția Management Economic: Deci deocamdată

A

nu suntem în rectificare bugetară, deocamdată acest buget nu a fost aprobat. In momentul de față toate amendamentele sunt în conformitate cu ordonanța de urgență 35, pot fi efectuate dacă bugetul practic nu a fost aprobat. Din punctul meu de vedere, însă, urmare a acestor amendamente, cheltuielile de investiții scad cu douăzecișidoi la sută, asta a fost punctul meu de vedere și în comisia de buget.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: 5. continuăm cu amendamentul numărul cinci, la poziția 65.02.50 și 71 AUIPUSP cheltuieli investiții se diminuează cu nouăsporezecemiicincisute mii lei, nouăsprezecemilioane și se duc în 70.02.03.01/71, tot cheltuieli investiții și acesta se diminuează cu șaptesprezecemii mii lei, 70.02.03.3/71 cheltuieli investiții se diminuează cu treimii mii lei și 650250/20 se duc în reparații curente, treizecișinouămiicincisutemii mii lei, continuarea lucrărilor necesare unităților de învățământ, îmbunătățirea unităților de învățământ în urma cererilor făcute de managerii acestor unități. Cine este "pentru”, vă rog? 18 voturi "pentru”, voturi împotrivă, abțineri? Domnul Păiuși vă exprimați votul? 8 abțineri. In regulă. Acestea sunt amendamentele pe care eu le am în față, dau cuvântul doamnei Armând, pentru amendamentele dânsei.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Da, bună ziua, vreau să fac un comentariu, noi considerăm că sunt prea puține investiții, mai puțin de douăzeci la sută, dintr-un buget foarte mare, bugetul cel mai mare, și eu explic

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna Armând, nu ar trebui întâi, doamna Armând nu ar trebui să luați parte la comisia de buget? Sunteți în comisia de buget, ați fost absentă. Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: din acest motiv nu voi vota...

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna Armând ați fost absentă la comisa de buget, asta e atenția care o dați banilor bucureștenilor, Da? Din afară puteți să comentați oricând, deci dacă erați interesată veneati în comisie.

3    5

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: reiau, atunci bugetul de investiții mi se pare prea mic și toate amendamentele noastre merg în direcția de a crește investițiile.

Domnul Cristian Adrian Tudose: De ce nu ați făcut amendamente în comisie, doamna Armând?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: și a diminua

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: domnul președinte, domnul președinte , domnul președinte de ședință, dacă mai este vreun amendament bine dacă nu vă rog să trecem la vot.

Doamna Ilinca Macarie: domnul Goncea, dumneavoastră nu sunteți aici cel care întrerupe oamenii, ca să ne înțelegem.

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: dacă mai este vreun amendament

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: atunci încep cu amendamentele

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: bine, dacă nu votăm bugetul, pentru că, pentru declarații politice afară, sau în coridor, unde vreți dumneavoastră

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna Armând, am înțeles, domnul Goncea am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Doamna Armând, vă rog să continuați cu amendamentele

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: procedură

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: sigur, aș dori să pot să mă exprim

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: dacă există amendament bine, nu există amendament, nu discutăm

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: am înțeles, am înțeles Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: sigur, eu aș dori să pot să mă exprim Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: să treceți la procedură de vot, vă rog Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: aș dori să menționez și încă alt lucru, toate amendamentele noastre

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: încă o dată vă repet,

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: le-am spus tot anul

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: domnul Goncea, sunt amendamente de făcut, vă rog să ne lăsați,

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: vă rog

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: vă rog opriți-vă

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: e foarte greu de a lucra împreună, când vrem

să construim împreună un sector din București

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: vă rog

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: primul amendament

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: nu vă supărați, doamna Clotilde, sunt scrise?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: la 65.02 învățământ Doamna Ancuța-Sorina Comănici: avem scrise amendamentele, că există o regulă? Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: amendamentele sunt scrise Doamna Ancuta-Sorina Comănici: doamna secretar?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Dacă îmi permiteți, Doamna Ancuța-Sorina Comănici: haideți să întreb doamna secretar a Primăriei care este regula cu amendamentele că noi le cunoaștem, dar poate nu le mai știți dumneavoastră. Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: aceste amendamente au fost discutate în comisia de buget, aceste amendamente au fost formulate de mine, tot anul

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Dacă îmi permiteți, Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: am venit mereu cu aceleași subiecte, nu sunt o noutate pentru nimeni de aici, eu cred că orice consilier de aici, deja știe ce conțin aceste amendamente pentru că la fiecare rectificare bugetară am spus același lucru, și au fost zece rectificări bugetare anul trecut și de fiecare dată am spus exact același lucru, este totul, nu este nici o noutate

Domnul Cristian Adrian Tmlose: Și de ce nu ați venit în comisie

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: pentru voi, ce o să spun acum!

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Amendamentele nu sunt semnate

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: numai puțin

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Numai puțin ca să discutăm despre amendamente trebuie

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: nu, stați un pic, sunt consilier, lăsați-mă, doamna Clotilde, sunteți membră în comisia de buget?, în comisia de specialitate a Consiliului?, sunteți membră în comisia de buget, întrebare?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: dar de ce aveți nevoie de această întrebare?, Deci nu știți asta? Adică suntem la școală? Mă puneți o întrebare?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: există o vorbă a unui om deștept, nu răspunsul luminează ci întrebarea..

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: doamna Comănici!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: și vă întreb?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: nu sunteți în comisia de buget, eu nu înțeleg de ce veniti si vă amestecați aici.

s >    >

Doamna Ancuța-Sor.ina Comănici: doamna consilier,

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: vă pricepeți sau nu vă pricepeți?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: doamna consilier avem o lege după care funcționăm, legea 215 și conform acelei legi, noi consilierii, suntem membrii în comisiile de specialitate, bugetul a fost pus pe dezbatere publică, lăsați-mă și pe mine, ședința a fost anunțată cu cinci zile, ca o ședință ordinră, dacă ați fi venit la comisia de buget care s-a ținut...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: am fost la comisiile de buget, am fost la mai multe comisii de buget, acum o lună pentru a explica strategia mea privind, în ce privește Doamna Ancuța-Sorina Comănici: dar de ce țipați? de ce țipați?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând; pentru că vreau să răspund la ce îmi spuneți Doamna Ancuța-Sorina Comănici: noi avem în față

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: strategia de buget am discutat-o acum o lună Doamna Ancuța-Sorina Comănici: doamna consilier, doamna consilier Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: și nu au venit consilierii, într-adevăr acum o săptămână au venit consilierii cu niște amendamente mici

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: nu vă enervați

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: eu vorbesc la nivel de sume mari, eu nu sunt

de acord cu alocarea sumelor mari

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: doamna consilier

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: către spații verzi, DGASPC

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: ok, ok, ok, haideți, vă rog,

Doamna Clotilde-Marie-Bi igitte Armând: în loc de investiții

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: haideți vă rog, că discuția se duce într-o altă zonă, doamna Armând, discuția se duce într-o altă zonă.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: ok, dacă îmi permiteți să citesc

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna Todea voiați să

spuneți ceva?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: amendamentele mele sau nu îmi permiteți?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: nu vă supărați dumneavoastră faceți parte din USR pentru că noi avem în față amendamentele făcute de colegii dumneavoastră care le-am votat Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: chiar vreau să aud amendamentele

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: eu vă pun o singură întrebare, îmi dați voie să citesc amendamentele mele sau nu am voie?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: dar reprezentanți USR-ul, pentru că noi am votat amendamentele depuse de consilierii dumneavoastră? Inclusiv celelalte Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: ok, doamna consilier Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: eu în comisia de buget, am venit cu amendamentele mele acum o lună, acum , comisia de buget de acum, și am voie să citesc amendamentele mele pe care le propun. Domnule președinte pot să merg mai departe Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna, doamna , colega noastră, doamna Steluța Todea

Doamna Steluța Todea: ați venit o singură dată la comisia de buget, acum o lună Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: au fost mai multe discuții care se numesc comisia sau nu, daca nu vin oamenii, voi nu le numiți comisii, dar am fost la discuțiile respective acum o lună, intr-adevăr cum se stabilea direcțiile generale ale bugetului. Doamna Steluța Todea: doamna Clotilde, dumneavoastră ați organizat întâlnirile dumneavoastră private cu colegii dumneavaostră și cu

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: private, erau publice, erau toti directorii de la toate direcțiile, toți directorii financiari de la toate direcțiile ale primăriei, asta nu e privat, e public și au venit pentru a discuta intr-adevăr de linia bugetară

Doamna Steluța Todea: spuneți-mi, vă rog, la ultimele șapte ședințe din ultimele două săptămâni la câte comisii ați fost?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: doamna..

Doamna Steluța Todea: la câte comisii ați fost?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: eu am fost la aproape toate ședințele în afară de cele de săptămâna trecută pentru că, intr-adevăr eram plecată și ultima săptămână nu este posibil să pregătim, toată fundamentarea, trebuia acum o lună, să pregătim asta

Doamna Steluta Todea: fiecare grup politic și-a făcut amendamentele, au fost semnate de toți membrii comisiei de buget, dumneavoastră nu ați venit să vă propuneți amendamentele Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna Todea, vă rog, doamna Armând, vă rog aveți amendamentele dumneavoastră în față? Vă rog să le dați citire.

Domnul Păiuși Oliver-Leon: o secundă,

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: ați fost astăzi la comisia de buget, doamna Steluța ale dumneavoastră nu le-am văzut decât acum două zile, acum două zile au fost depuse amendamentele dumneavoastră, eu pe ale mele le-am discutat acum o lună.

Domnul Păiuși Oliver-Leon: deci, doamna consilier

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: dacă îmi permiteți doamna consilier,

Domnul Păiuși Oliver-Leon: numai o secundă, vă rog, la ultimul amendament

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: dacă doamna secretar ne poate spune dacă amendamentele doamnei Armând îndeplinesc condițiile legale pe care trebuie să le îndeplinească toate amendamentele, adică de unde au fost luați banii și unde au fost mutați pentru că eu ceea ce am primit astăzi la ora aceasta, nu apare așa ceva. Nu mai spun că nici măcar nu sunt semnate și asumate de doamna , în schimb colegii dânsei, am înțeles, ceea ce am votat până acum au fost amendamentele USR-uIui. Eu înțeleg că poate vreun consilier are vreun amendament separat de către grupșarea politică din care face parte, dar să și le asume, să spună concret cum se face și în Parlament, de unde se ia banul și unde se duce. Domana Clotilde vă ascultăm. în primul rând doamna secretar să ne comunice dacă aceste amendamente întrunesc baza legală, în primul rând, ca să intre în acest consiliu, și dacă da, intră, dacă nu, îmi pare rău doamna consilier, asta este.

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: ca și președinte al comisiei de buget, economice, numai o secundă, să să clarificăm, să clarificăm imediat, să clarificăm adevărul istoric. Tot

ce s-a depus la comisia economică din partea grupului USR a fost trecut aici și s-a votat astăzi, ce nu s-a depus din partea grupului USR, adică ce a venit astăzi la ora douăsprezece să se depună, mă iertați, conform principiului USR pe care mi l-am adoptat și în continuare sunt de acord cu el, transparență și predictibilitate, eu nu am avut când să citesc nimic din ce au propus aici azi. Doamna, doamna secretar

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Arniand: acum o lună am discutat tot ce am spus aici pe hârtie, domnul Goncea? Ce dumneavoastră nu mă întrerupeți?

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: vreau să vă separați în cap tehnicul de politic doamnă, tehnicul e tehnic, politica e politica. Aici vorbim tehnic, tehnic o rog pe doamna secretar să vă spună, ce trebuie să vă spună, că poate înțelegeți. Politicul și tehnicul , acum vorbim tehnic, doamnă vă rog.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Amendamentele cu toate că s-a comunicat o procedură privind formularea acestora în scris și motivat, și cu respectarea prevederilor legii 273/2006, a bugetului, pe modificări, pe capitol, pe subcapitol, paragraf și motivare, exact de unde pleacă, de unde se intervine pe modificare și unde anume se duc banii plus de aceasta trebuie să fie orice amendament trebuie să fie motivat, pe lângă aspectul că acesta trebuie să ajungă la compartimentul de specialitate ca să explice nu numai pe oportunitate ci și pe legalitate. De altfel, acest amendament, nu este semnat de către dumneavoastră și însușit, a fost comunicat la ora șaisprezeceși douăzeci aseară, am, v-am transmit mesaj să participați la comisie pentru a fundamenta fiecare amendament, după câte am observat nici în comisie nu a fost semnat de către dumneavoastră, și nu s-a pus în discuție, sau nu avem un aviz favorabil până la acest moment nu avem un aviz favorabil pe amendamentele formulate de către dumneavoastră. Rog foarte mult să se respecte nu numai procedura ordonanței de urgență 35 ci și legile, legea bugetului de stat. In primul rând trebuie să respectăm legea bugetului de stat și ulterior legea 273 și ordinul ministrului finanțelor.

Domnul Păiusi Oliver-Leon: doamna secretar, foarte adevărat, ați avut contestații asupra bugetului, contestații depuse?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : nu am avut contestații depuse în termenul legal cât a fost publicat pe site, nu am avut nicio contestație formulată, mai mult decât atât de la data de 26 ianuarie de când a fost publicat spre consultare bugetul de stat, niciun consilier local nu a intervenit pe un amendament, sau pe lângă faptul că să intervină, să se prezinte la compartimentul de specialitate, pentru ca noi să vă oferim asistență pe formularea unui amendament legal.

Domnul Păiuși Oliver-Leon: confirmați că la registratură nu este depus, nu este depusă nicio contestație?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : da. Este avem o..., până ieri la termenul, doamna Frone avem vreo contestație de buget?

Doamna Ortansa Frone - director Direcția Management Economic: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 :..

Domnul Păiuși Oliver-Leon: depusă de către cetățeni

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Nu

Domnul Păiusi Oliver-Leon: depusă de către grupuri civie, sau fundații, contestații la registratură?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Nu, nu am nicio

contestație, pentru că orice contestație dacă ar fi fost pe buget,.....dacă vă referiți la această

scrisoare deschisă, din 14.02 după împlinirea termenului, în 14 a doua intrată în registratură și este o scrisoare deschisă, oricum are un termen de soluționare și nu a fost repartizată și a fost formulată după împlinirea termenului.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: doamna secretar!

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: doamna secretar!

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : în 15 zile, în termen de 15 zile de la publicare se formulează contestațiile, drept pentru care a fost împlinit demult termenul, dacă ar fi formulat-o în data de 14 a doua a decăzut.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: doamna secretar

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : din dreptul de a i se Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: mult mai simplu,

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : da

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: în termenul legal prevăzut de lege, de la urcarea pe site a bugetului aflat în dezbatere publică s-a depus vreo contestație din partea cetățenilor, grupurilor de cetățeni, sau altor asociații civile? Asta este întrebarea, dacă în termenul legal prevăzut de lege.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : în termenul de 15 zile de la data publicării nu a fost formulată și înregistrată contestație pe marginea bugetului Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: deci suntem absolut siguri că nu s-a depus niciun fel de contestație pe buget?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : eu da, în acest moment mi se confirmă de către Secretariatul General, pentru că, practic există la registratură aceasta se direcționează către noi sau cel mult și către compartimentul de specialitate, nu am în termenul legal.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: mulțumesc

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: domnul consilier Suvac, vă rog

Domnul Virgil-Adrian Suvac: da, având în vedere că suntem consilieri locali și avem drept drept de inițiativă legislativă, în timpul ședințelor și de a amendare a HCL-urilor pe care le facem vă rog frumos să o lăsați pe doamna Armând să-și citească amendamentele, și să le votăm în funcție de fiecare în parte. Mulțumesc frumos.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: nu vă supărați, tocmai vorbirăm că nu e legal, că nu se respectă procedura, ce facem, să ne hotărâm. Cum facem de acum încolo?

Domnul Virgil-Adrian Suvac: amendamentele vor...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: domnul consilier,

Domnul Virgil-Adrian Suvac: se va considera dacă sunt legale în momentul în care ajung la secretariat.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: încă o dată,

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Doamna Armând,

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: deci încă o dată, ori respectăm toți ori nu

Domnul Virgil-Adrian Suvac: doamna Armând are dreptul de a face amendamente Doamna Ancuța-Sorina Comănici; mai mult decât atât, și azi a fost ședință pe buget de consiliu

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Nu vreau să ne certăm, haideți să trecem la amendamente Doamna Ancuța-Sorina Comănici: păi și azi a fost ședință pe buget, de consiliu Domnul Virgil-Adrian Suvac: eu vă cred, dar comisia nu poate da un aviz nefavorabil și rămâne mandatoriu, el se discută în ședința de consiliu

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: da, am și eu o întrebare prietenească, votați amendamentele sau nu?

Doamna CIotilde-Marie-Brigitte Armând: doamna Comănici, apreciez, apreciez intervenția colegului nostru dar vreau să vă spun ceva. Tot ce propun aici sunt niște lucruri știute și cunoscute de un an de zile, da? Am discutat acum o lună, pentru a stabili direcția, direcția este să nu facem nicio creștere la spații verzi, nici la DGASPC, nu a fost ascultat ce am cerut eu, ce este important acuma este votul, pentru că pot să cer, am discutat și astăzi în comisia de buget, erau și prezenți colegii mei, eu nu apreciez deloc faptul că ei nu au discutat aceste amendamente cu mine, timp de o oră și jumătate și acuma spun în consiliu, că nu pot să ma exprim. Cum ei au spus acolo, o să te exprimi în consiliu, asta a fost decizia comisiei de buget, că mă voi exprima în consiliu. îl rog pe domnul Goncea să confirme Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: domnule președinte,

Doamna CIotilde-Marie-Brigitte Armând: nu ați spus că mă voi exprima în consiliu? Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: domnule președinte, domnule președinte.

Domnul Cristian Adrian Tudose: doamna Armând de ce nu există semnătura dumneavoastră pe documente?

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: pot vorbi? în mod normal cum a spus și domnul Suvac putem, este normal să-i acordăm cuvântul doamnei Armând.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: asta am și încercat să fac, domnul președinte Goncea, asta am încercat să fac

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: dar vreau să înțeleagă doamna Armând, să înțeleagă doamna Armând că...

Domnul Cristian Adrian Tudose: ăsta e circ ieftin

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: ce nu putem face doamna Armând, doamna, doamna , doamna, doamna, vă rog

Doamna CIotilde-Marie-Brigitte Armând: domnul Goncea, atunci cuvântul dumneavoastră de onoare

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: acordați-mi respect

Doamna CIotilde-Marie-Brigitte Armând: nu am spus că le voi supune la vot acum? Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: pot vorbi acum?

Doamna CIotilde-Marie-Brigitte Armând: da, vă ascult

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: vă rog mult de tot, vreau să înțeleagă doamna Armând că nu putem supune votului dat fiind faptul că știm deja, ”că asta e situația”. Deci..

Doamna CIotilde-Marie-Brigitte Armând: Știm deja care e situația.

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: Vă rugăm să comunicați ce aveți de comunicat, Doamna CIotilde-Marie-Brigitte Armând: vă mulțumesc

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: dar nu așteptați un vot de la noi, că nu vi-1 dăm Doamna CIotilde-Marie-Brigitte Armând: am înțeles asta.

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: nici pozitiv, nici negativ, deloc Doamna CIotilde-Marie-Brigitte Armând: am înțeles asta, am înțeles Domnul Goncea Gheorghită-Liviu: vă rog mult de tot

Doamna CIotilde-Marie-Brigitte Armând: dar să știți că ați spus un pic diferit, ați vorbit diferit data trecută

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: deci aveți dreptul la o declarație politică foarte bine, dar după ce, foarte bine

Doamna CIotilde-Marie-Brigitte Armând: nu, nu, nu, nu e o declarație politică, domnul Goncea știți pe de rost ce o să propun acum ați avut timp să analizați și aveți și o părere făcută

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: eu propun să trecem la vot, dacă nu mai există niciun amendament, propun să trecem la vot și ulterior putem vota

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna Grigorescu vă rog.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: mulțumesc frumos domnul președinte. Dacă revin cu încă o întrebare la doamna secretar. Dacă, doamna consilier Armând poate propune în momentul de fată amendamente deși acestea nu sunt asumate de dumneaei, adică...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: sunt asumate de mine, de ce spuneți că nu, mai mult decât la microfon

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: doamna Armând vă rog frumos să mă respectați și să nu mă mai întrerupeți. Pe toată lumea întrerupeți, vă rog frumos să aveți un pic de respect Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: haideți, hai vă rog Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: despre mine, e normal să..

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: să păstrăm un ton civilizat, vă rog.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: păi lăsați-mă să am și eu cuvântul meu de spus, Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna consilier, spuneți ce aveți de spus

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: țipați la toată lumea, deci nu se poate așa ceva . Doamna secretar dacă ne poate comunica, dacă se poate, ca să fie propuse niște amendamente de un consilier care nu sunt asumate nici măcar prin semnătură, despre asta vorbim

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: vă promit că le semnez

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ascultați-mă un pic, că nu mi-am terminat ideea doamna Armând. Cu o oră înainte de consiliu, pot să fie și depuse și în ședința de consiliu, nu asta este problema, ideea este să fie asumate, doamna Armând. Lăsați un pic de deplasările externe, sau pe unde plecați și hai să muncim un pic la buget mai mult că bugetul se știe că se intră în ianuarie, februarie.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: sunt convins că, doamna Armând, sunt convins că

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: haideți să venim la Primărie să muncim, mulțumesc frumos,

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna Raportam vă rog să îi dați amendamentele doamnei Armând să - și asume, le parcurgem foarte repede Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : o să îndeplinim acuma această procedură de a le semna.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: știți ce mai vreau să zic și închei. Eu mă așteptam de la dumneavoastră doamna Armând, vorbesc foarte serios, am mai vorbit și înainte de comisie, am spus că facem pauză între amendamente, asta vroiam să facem, ferm convinsă, lăsați-mă un pic, că amendamentele deja le-ați depus și că au fost luate la cunoștința consiliului. Cu toată dragostea, numai puțin,

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: fără utilizarea sistemului de sonorizare Doamna Ancuța-Sorina Comănici: numai puțin, doamna, cu tot respectul așa, pare o lipsă de seriozitate, pentru că dumneavoastră, dacă erați convinsă că aceste amendamente. Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: fără utilizarea sistemului de sonorizare Doamna Ancuța-Sorina Comănici: dacă erați convinsă că aceste amendamente, doamna Clotilde, chiar sunt în sprijinul cetățenilor, și eu aș fi fost în locul dumneavoastră, așa cum colegele dumneavoastră au venit și au susținut amendamentele în comisia de specialitate de buget, și noi le-am votat, dacă dumneavoastră ați fi venit la aceste comisii.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: am venit la comisie doamna Comănici vă rog mult să nu-mi dați lecții că am venit sau în aceleași zi, cu niște Doamna Ancuta-Sorina Comănici: aveți o seninătate extraordinară

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: cu o modificare de buget, douăzecișișase de milioane lei și veniți în aceeași zi cu această modificare,.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: si pe cuvântul meu as vrea si eu, stiti de ce?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand:vă rog mult să nu-mi dați lecții, ar fi culmea Doamna Ancuța-Sorina Comănici: pentru că eu regret de acuma că nu am avut timpul necesar să mă uit pe ceea ce veți citi dumneavoastră, probabil sunt și niște amendamente bune, eu sunt sigură, că sunt și nisște amendamente bune, dar pentru că nu au respectat Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand:așa e, sunt bune

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: normele legislative în vigoare, eu personal voi fi obligată să nu votez.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând:regretati asta, sunt convinsă

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: data viitoare, vă rugăm frumos, noi colegii, să vă prezentați la comisia de buget, să le discutați cu cei

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand:doamna Comănici am venit la nu știu câte comisia dar, știți ceva o să aveți ocazia să le votați la viitoare rectificare bugetară.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: doamna

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: tot respectul domnului Bulfon, tot respectul doamnei Bănișor care au venit în comisie și și-au susținut amendamentele, nu pot să am același respect pentru cine nu a venit și vine astăzi, deci tot respectul în continuare.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: domnul Goncea, am o prezență la comisii mult mai mare decât a dumneavoastră

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: și îi mulțumesc domnului Bulfon, și îi mulțumesc doamnei Bănișor care a pierdut multe ore, multe ore, cu care, cu toate că nu era în comisia economică

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: acuma pot să trec, pot să trec la propunerea amendamentelor.

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: să ne dea girul USR-ului, și ni l-a dat, deci cu tot respectul doamnă, cu tot respectul domnului, dar încă o dată tehnicul e tehnic, politicul e politic,și iar astăzi suntem la tehnic.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: domnul Goncea, doamna Armând

Doamna Clotilde-Mai ie-Brigitte Armând: pot să citesc amendamentele mele?

Doamna Bănișor Dorina Luminița: două minute, pentru că toată lumea și-a permis să o critice pe Clotilde, dar aș vrea să spun, că eu în momentul în care m-am dus în comisie, v-am informat că a avut un deces în familie, că acesta este motivul pentru care nu poate fi prezentă la ultimele ședințe, și mi se pare necolegial să o atacați pe acest motiv.

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: dar nu erau amendamentele dânsei doamnă, erau ale USR-ului!

Doamna Steluța Todea: doamna Bănișor

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: USR-ul putea să vi le dea dumneavoastră, nu erau amendamentele dânsei de acasă, ci erau amendamentele, putea să le susțineți dumneavoastră Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: am venit cu amendamentele domnul Goncea Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: putea să le susțină domnul Bulfon

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : să trecem

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: încă o dată, nu ați înțeles

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : în a da citire amendamentelor

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: trebuie să vă explic, nu a venit cu ele în geantă

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: haideți vă rog, domnul Goncea să depășim un pic momentul și chiar vreau să-i dau cuvântul doamnei Armând să ne citească amendamentele cu pricina, mulțumesc.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: atunci încep. Alocarea către învățământ, capitolul 6502 de suma de cincimilioane de lei în plus față de

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna Armând mai la microfon că nu se aude

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: dar de ce nu se aude? Ok. Alocarea pentru învățământ, capitolul 6502 de la capitol spații verzi 67020503 alocarea de suma de cincimiloane de lei un plus pentru efectuarea expertizelor tehnice și întocmirea documentației necesare obținerii autorizațiilor de funcționare din partea ISU pentru toate clădirile unităților de învățământ din Sector. Nu avem autorizațiile ISU pentru toate aceste clădiri și vreau să alocăm un plus de ce s-a făcut deja cincimilioane de lei. Cincimilioane de lei alocate într-un amendament anterior. Vă rog să trecem la vot pentru acest amendament. Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: înțeleg că este vorba de o sumă de cincimilioane lei

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: scrie zecemilioane în amendament pe care vi l-am transmis dar cincimilioane au fost deja alocate într-un amendament votat anterior. Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: da, am înțeles. Supun la vot amendamentul doamnei Armând. Cine este "pentru”? 8 voturi "pentru”, voturi împotrivă”. Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Vroiam să fac o precizare, potrivit prevederilor art.43 din Og 35/2002, ultima teză, dacă s-a adoptat un amendament cu același conținut, celelalte se consideră respinse, dumneavoastră ați făcut precizarea că există, a existat un amendament prin care cincimii au fost luați, și potrivit prevederilor art.43, ultima teză, dacă s-a adoptat un amendament celelalte se socotesc, respinse, și nu se mai supun la vot.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: bun

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Vă dau temeiul legal din ordonanță, din ordonanța 35, și înțeleg că l-ați propus tot dumneavoastră, ați propus cincimilioane

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: înseamnă că nu putem să votăm un amendament pe aceeași temă, pentru același lucru, cu o sumă mai mare? Acolo nu era, era pe, eu ce vreau să fac, ce propunem, este pentru a obține autorizația ISU pentru clădirile de învățământ, acolo erau expertiză tehnică, dar nu scria ISU, așa că propun totuși să, eu spun totuși că amendamentul nostru este valabil, pentru că nu este același scop. Ok

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: atâta vreme cât erau Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: regret faptul că nu s-a investit, că nu s-a votat investiția pentru

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: fiind în procedură de vot, au fost 8 voturi pentru, 6 voturi împotrivă, vă rog exprimați-vă pentru abțineri.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: vedeți dacă veneați la comisie?, doamna Clotilde? Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte dc ședință: abțineri, vă rog Doamna Ancuța-Sorina Comănici: dacă veneați la comisie nu vă mai făceați de râs. Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna consilier, abțineri?. Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: o scuze, avem trei amendamente pe care le va citi colega mea

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: 10 abțineri, amendamentul nu a trecut, îmi cer scuze eram în procedură de vot, încercam să văd și voturile în același timp

Doamna Ilinca Macarie: deci voi continua eu, cu cele trei amendamente pe Poliția Locală. Deci, la capitolul 61020304 Poliția Locală propunem să se aloce, propunem să se mențină bugetul, existent și să se realoce osutășaizecișipatru de mii de lei pentru programul de dresaj care include, programul de dresaj include niște intervenții de țarcuri și o zonă de acoperită, în zona de antrenament, total osutășaizeciși patru de mii lei

Doamna Grigorescn Iuliana Cristina: pe procedură, dacă pot să adresez și eu o întrebare Doamna Ilinca Macarie: propunem să se ia de la capitolul 64030503 care este ADP spații verzi. Motivația este pentru a crește adopțiile și pentru a obține acei căței de terapie. Doamna Ancuța-Sorina Comănici: cum ați ajuns la această sumă, așa o întrebare simplă? Doamna Ilinca Macarie: avem zecemii de lei estimați pentru țarcuri, omie de lei țarcul pentru zece câini, zecemii de lei estimați pentru o construcție de acoperiș și restul deci osutăpatruzeciși patrumii lei este bugetul anual pentru programul de dresaj

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna Grigorescu, doamna Grigorescu

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: de ce nu ați venit cu amendamentul ăsta la comisia de buget, că știți că noi susținem cu animalele. Nu ați știut? Adică asta, le-ați primit inclusiv dumneavoastră acum! Mulțumesc

Domnul Cristian Adrian Tudose: Nu, doamna Ilinca

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte tle ședință: doamna Grigorescu, vă rog Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: dacă îmi permiteți și mie domnul președinte, mulțumesc frumos, aș vrea și eu să știu dacă aceste amendamente sunt propuse de doamna Armând sau de către cine, pentru că văd , că la fiecare amendament citește altcineva, și doamna Armând a spus că dânsa are amendamente. Deci să înțeleg că altcineva le propune, dacă ni se poate comunica și nouă celorlalți consilieri cine propune aceste amendamente ca să știm. Mulțumesc frumos.

3    9

Domnul Alexandi u-$tel’an Deaconu - Președinte <le ședință: bun, deci, am înțeles. Domnul Goncea Gheorghită-Liviu: Doamna secretară, mă iertați doamnă, doamna secretară, dumneavoastră îmi propuneți mie să mă prostituez la bătrânețe? Nu, cu sinceritate Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : eu am vrut

Domnul Goncea Gheorghită-Liviu: adică dumneavoastră îmi propuneți mie ca după cincisprezece ani de bugete, să îmi vină cineva să, să, să, să mă întoarcă cu capul în jos? Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Nu. Eu am propus, în prima ședință să se respecte regulamentul. Nu se respectă absolut deloc, numai prin simplu fapt că în mod haotic se deschid aceste microfoane și fiecare ia cuvântul fără să fie înscris înainte de această ședință.

9    3

Domnul Goncea Gheorghița-Livin: auziți îmi spuneți să mă rad pe piept, păi e ok Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: aș dori un răspuns dacă se poate la întrebarea pe care v-am adresat-o doamna secretar, mulțumesc frumos.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Da. Nu am fost atentă. Mai puteți să repetați întrebarea? N-am, îmi cer mii de scuze.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: cine a semnat aceste amendamente Domnul Cristian Adrian Tudose: doamnă

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: pe care văd că le citește fiecare consilier în parte Doamna Clotilde-Marie-Brlgitte Armând: e semnat de mine Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Astăzi Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: păi de ce nu vi le susțineți atunci doamna Armând? Mulțumesc frumos.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: eu îl susțin, eu l-am semnat în calitate de Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : da

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: membru al comisiei de buget și pentru că toate sunt susținute de mine, dar în cadrul grupului nostru este doamna Macarie, care l-a conceput.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: doamna Armând, dacă erau în cadrul grupului dumneavoastră

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : o singură persoană trebuie să susțină amendamentul și este bine să vă înțelegeți

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: doamna Armând, dacă îmi permiteți un drept la replică, dumneavoastră spuneți că grupul dumneavoastră USR are pe cineva delegat păi și dumneavoastră de ce nu v-ați propus aceste amendamente ca toată lumea de altfel. Mulțumesc frumos.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: eu mi-am dat seama că vorbim de comunitatea noastră locală și ne faceți șicane pentru niște pretexte care sunt din ce în ce mai absurde. Opriți-vă cu șicanele respective și vă rog să trecem la conținut

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: nu sunt deloc absurde, pur și simplu v-am întrebat o chestiune simplă

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: vă rog să trecem la conținut

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: De ce nu depuneți amendamente ca toată lumea, în termen. Mulțumesc frumos. Si

J    5

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: în momentul în care vi le asumați

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna Grigorescu Doamna Grigorescu Iuliana Cristina:le și semnați.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna consilier?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Ați candidat la primărie, dacă dumneavoastră nu semnați un amendament

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna consilier, haideți , vă rog

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: cum să semnați alte hârtii, despre ce vorbim? Mulțumesc mult.

J

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: deci, deci, deci, dragi colegi Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: fac un apel la decență acuma, și fac un apel la democrație, eu am voie să citesc aceste amendamente

Domnul Cristian Adrian Tudose: ”vivre la democrație”

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: și vă rog mult să mă ascultați și să le votăm ,

Domnul Cristian Adrian Tudose: vivre la France

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: să plecăm acasă cu toți.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: stimați colegi, stimați colegi, de comun acord am spus că o vom lăsa pe doamna Armând să citească aceste amendamente, vă rog, unul dintre amendamente a fost susținut de doamna Macarie, este în legătură, este în legătură

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: domnul președinte, domnul președinte, îl citesc

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: ascultați-mă, o secundă, bun

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: atunci este un amendament

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: a fost citit un amendament

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: noi propunem

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: vroiam să-l votez din nou pentru că așa vrea doamna consilier, nu este nevoie să-l citesc din nou, ok, nu citesc din nou.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: înainte să-l supuneți la vot amendamentul doamnei consilier cu Poliția Locală și cu adăpostul pentru câini, eu vreau să vă spun ceva, fac parte dintr-o comisie împreună cu colegele de la USR, susținem această parte, noi vrem să creem condiții bune pentru animalele din sector, dar încă o dată, dacă acest amendament ar fi venit puțin mai înainte să ne uităm pe el, l-am fi votat, de aceea noi acum , nu îl putem vota pentru că nu respectă partea de legalitate despre care ne-a spus și doamna consilier, secretar, de aceea la următorul rectificat sau la următoarea discuție pe buget rog colegele de la USR să vină înainte, să-l discutăm, să-l prezentăm direct direcției de specialitate, comisiei de buget, și-l vom vota.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: să știți că procedura s-a respectat, a fost în comisie, și puteți să votați doamna Comănici. Poliția nu este la ușă să vă ia dacă votați acest amendament.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna Todea, doamna

Todea vrea să ne spună ceva

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: pot să

Doamna Steluța Todea; doamna Clotilde, o secundă

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: amendamentul

Doamna Steluta Todea; o secundă,

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: trec amendamentul și apoi spuneți doamna Steluta

9

Doamna Steluța Todea: o secundă înainte să spuneți amendamentul. Noi voiam să vă anunțăm că grupul, grupul, grupul PNL ar fi fost de acord cu amendamentele dumneavoastră însă nu ați respectat procedura și va trebui

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: nu e adevărat asta

Doamna Steluța Todea: mă lăsați două secunde să vorbesc? Și o să ne abținem la toate amendamentele. In momentul în care veniți cu rectificări sau alte hotărâri de consiliu, o să le susținem.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Nu, ca de obicei

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: bun

Domnul Cristian Adrian Tudose: ca de obicei, ca de obicei

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: cred, cred că,

Domnul Cristian Adrian Tudose: domnul președinte, ca de obicei, încerc în două cuvinte Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: pot să citesc următorul?

Domnul Cristian Adrian Tudose: să restabilim adevărul. Vă pun o singură întrebare. V-am rugat în mod special să urmăriți la comisia de buget prinderea în bugetul Poliției Locale a tuturor investițiilor necesare adăpostului? Deci, într-adevăr și eu sunt în comisie și colega mea, și dumneavoastră sunteți în comisie. Nu are nimeni, deci, în principiu, nu are nimeni, cu atât mai puțin eu, ceva împotriva acestui amendament, dar trebuie să respectăm acești pași. Pe de altă parte, era vorba despre programul de dresaj, dacă vă aduceți aminte, pentru că am fost împreună cu dumneavoastră acolo, am și spus vreau să aducem în fața colegilor consilieri și să prezentăm și cetățenilor, pașii care s-au făcut până acum. Să existe niște dovezi certe că acești bani, au fost investiții, și acești câini pot să fie câini utilitari pentru persoanele cu dizabilități. Haideți să respectăm ceea ce am stabilit, fără niciun fel de problemă la rectificare va fi prinsă toată suma. Mulțumesc.

Doamna Ilinca Macarie: am și eu

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: da

Doamna Ilinca Macarie: deci, în cazul în care acele țarcuri pentru câinii din program nu sunt făcute, nu poate avea loc programul.

Domnul Goncea Gheorghită-Liviu: de douăzeci de minute vorbim despre țarcul de câini Doamna Ilinca Macarie: e vorba de zece mii de lei, zece mii

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: domnul președinte, domnul președinte, de douăzecide minute vorbim despre țarcul de câini, să treacă doamna Armând. Doamnă aveți cuvântul meu de onoare, că am aprobat, am aprobat această cheltuială, o s-o aveți, o s-o aveți la prima ședință. Aveți cuvântul meu de onoare, că noi am aprobat-o.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: bun, având în vedere că am discutat atât de mult, cred că toată lumea știe despre ce amendament este vorba, este amendamentul de la Poliția Locală în legătură cu realocarea sumei de osutășaizecișipatru mii lei, da? Cine este ”pentru”? acest amendament, vă rog? 8 voturi ”pentru, voturi ”împotrivă”? Abțineri? 18 abțineri. Vă rog, doamna Armând, vă rog.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: noi cerem alocarea către Poliția Locală capitolul 61020304 de la spații verzi, capitol 67020503 de suma de o miepatrusute de mii de lei pentru program de sterilizare cu achiziționarea unei clinici mobile. Propun să trecem la vot. Este amendamentul numărul 4, domnul președinte. Este amendamentul numărul 4 Poliția Locală, criteriul patru.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : fără utilizarea sistemului de sonorizare

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Le iau în ordine. Vă propun, vă promit, doamna secretar, e în ordine, ce v-am trimis acum câteva secunde.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: așadar, așadar este un amendament care privește tot Poliția Locală

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: da, este Poliția Locală

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconii - Președinte de ședință: menținerea bugetului propus cu realocare spre Poliția animalelor a sumei de omiepatrusutelei pentru un program de sterilizare

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: exact, exact, exact.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: cine este ”pentru”vă rog? 8 voturi ”pentru”, voturi "împotrivă”?, abțineri? 18 abțineri. Doamna Armând?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: amendamentul următor.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : ce număr?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: din capitolul doi aveți dreptate

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : ce amendament citiți

acum?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: din capitolu 61020304 Poliția Locală, cu ... Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : ce număr are amendamentul pe care-1 citiți?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: numărul doi

Domnul Goncea Glieorgliiță-Liviu: colegi, ca să înțelegem și noi, ce nu votăm sau ce ne abținem , hai să citească altcineva, vă rog eu mult de tot. Să aibă cineva curaj de la USR să citească, vă rog mult de tot, vă implor.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: nu, domnul Goncea Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: pentru că nu știm ce votăm și noi ne abținem Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: dar trebuie numai să mă ascultați domnul Goncea

Domnul Goncea Glieorgliiță-Liviu: domnul Păiuși, domnul Bulfon, doamnelor, să citească altcineva

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: haideți, domnul Goncea, vă

rog frumos, haideți să nu mai obstrucționăm bunul mers al lucrurilor

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: pentru Poliția Locală

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: vă rog

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: capitolul 61020304 cu banii luați de la spații

verzi 67020503 menținerea bugetului propus cu realocare spre Poliția animalelor a sumei de

treimilioanetreisutenouăzecimii lei pentru reamenajarea adăpostului Odăi și cheltuieli de

funcționare, șasesutecincizecidemii de lei pentru hrană și medicamente

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: așadar, cine este "pentru”

acest amendament? Voturi ”pentru” vă rog? 8 voturi "pentru”, voturi „împotrivă”, abțineri?

18 abțineri.

9

Doamna Clotilde-iVlarie-Biigitte Armând: amendamentul numărul șapte

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Păi nu. Dar nu le luăm în ordine? Asta este ideea. Nu le luăm în ordinea în care le-ați formulat?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: nu, eu acum tot în ordine, cele precedente Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : ca să știm si noi să vă

■ —    ___ 9    9

urmărim, că de asta

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: știu, știu, știu, luați numărul șapte

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: am și eu o rugăminte, da, noi nu ar trebui, noi, noi aicea suntem doar așa să ascultăm, adică, nu s-a depus material asumat, ceva, avem măcar asa,

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : acum, dacă vreți să multiplicăm

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: noi pe ce, mie îmi place s-o ascult pe doamna consilier, dar am și eu o limită, limita mea, adică nici măcar noi ca și consilieri, are cineva aceste amendamente, întreb?

Doamna Steluța Todea: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: doamna consilier, dați-mi și mie că nu prea o înțeleg măcar să

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: atunci toate cele de mai înainte au fost discutate la numărul șapte

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : deci mergeți cu amendamentul șapte, da?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: vă invităm alături de noi, ca să le vedeți, dacă doriți să le citiți că nu s-au multiplicat pentru toți consilierii

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: capitolul 670250 alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei. Noi propunem să diminuăm acest buget cu zecemilioane de lei și banii respectivi să se ducă la capitolul 8402 pentru a suplimenta bugetul pentru partea de cadastru.

Discuție fără utilizarea sistemului de sonorizare.

9

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: e suprabugetarea cheltuielilor și este sub partea de cadastru, investiția în cadastru este subestimată. Trebuia alocată acolo o sumă ca să putem să terminăm cadastru în patru ani, așa cum ne-am propus și anul trecut, când nu a fost făcut absolut nimic. Noi ținem ca, cadastru la domeniul public, a domeniului public să fie făcut în patru ani și pentru acest lucru ținem să fie alocat o sumă corespunzătoare pentru asta.

Doamna Steluța Todea: fără utilizarea instalației de sonorizare

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: da, doamna Steluța, de ce spuneți că nu s-a făcut nimic, m-am dus de nu știu câte ori la serviciul cadastru, care are optsprezece persoane, am verificat dacă se organizează această licitație publică, pentru partea de cadastru, tot mereu mi-au spus că se avansează, și de fapt, nu a fost niciun progres. Eu cred că vorbiți fără să știți despre ce e vorba.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna Grigorescu Doamna Grigorescu luliana Cristina: doamna Armând, am înțes că suplimentăm pentru următorii patru ani, noi votăm bugetul pentru 2018. Mulțumesc frumos.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: într-adevăr anul trecut, am bugetat suma de patruzecișipatru de milioane de lei pentru cadastru, prima parte fiind bugetată anul trecut, șapte milioane de care nu s-a cheltuit absolut nimic pentru că nu s-a făcut absolut nimic, și domeniul public al Sectorului 1 nu este cadastrat în continuare.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: și suplimentăm dacă nu s-au cheltuit, am înțeles, asta este soluția. Mulțumesc mult.

3    3

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: supun la vot amendamentul doamnei Armând. Cine este ” pentru”? 8 voturi ”pentru”, voturi "împotrivă”?, 9 scuze, 10? 10 voturi? Mai ridicați o dată mâna că nu am observat, îmi pare rău, unu. Voturile "pentru” încă o dată, vă rog frumos, mulțumesc. 9 voturi "pentru”, voturi "împotrivă”, abțineri? 17 abțineri, 17 abțineri. Doamna Armând, vă rog

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: ok, numărul opt alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei, aici într-adevăr nu este un amendament pe un capitol de buget, este un amendament pe principiu, noi vrem să votăm bugetul pe partea de cultură, pe partea de cultură, numai dacă proiectele derulate de Centrul Cultural care depășesc osută de mii de lei, vor necesita aprobarea consiliului local, pentru transparență.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: vă rog, doamna consilier Doamna Ancuța-Sorina Comănici: domnul președinte, am și eu o rugăminte, eu am înțeles că doar o ascultăm, că nu putem vota, și noi și colegii de la PNL, am o rugăminte, câte amendamente sunt? 16?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: sunt încă

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : patru

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: câte mai sunt de citit

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: sunt încă cinci de citit

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: domnul președinte eu vă spun sincer eu,

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: încă cinci

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: de încă cinci? Hai. Doamna consilier știu că vă amuzăm, că aici este distractiv, dar pe cuvântul meu, eu vă spun mereu, încă o dată, este în afara faptului,

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: doamna Comănici

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: lăsați-mă să termin, știu că nu vă place ce vă spun, doamna Armând

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: cum faceți și pentru tot ce treceți, de la Greenfield până la, pentru toate aceste amendamente, pentru toate aceste HCL-uri, prin care ce faceți este absolut o rușine pentru cetățenii Sectorului 1 , pentru asta știți să faceți circ, și acuma faceți circ. Da... lăsați-ne măcar să ne facem datoria până la capăt

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna consilier, eu vreau să vă spun ceva, lăsați-mă un pic, ați candidat la Primăria Sectorului 1. Poate și noroc, norocul

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: trecem la vot? Trecem la vot cu Centrul Cultural?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Mai era un pic să fiți primar, doamna Armând, știu că

nu vă place, dumneavoastră doar ce vă place

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Nu vorbiți despre mine

Doamna Ancuța-Sorina Comunici: Nu, dumneavoastră aveți o lipsă față de cetățenii Sectorului 1 , este jenant și rușinos ceea ce faceți pentru că încă o dată vreau să subliniez, sunt sigură că știți legislația în vigoare, că nu aveți cum să fiți aici fără să știți legea care ne guvernează, știți foarte clar

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: doamna Comănici,

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Numai puțin

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: în loc să mă ascultați pe mine dumneavoastră, trebuie să vă ascultăm pe dumneavoastră și când vorbim de amendamente Doamna Ancuța-Sorina Comănici: dumneavoastră aveți o artă de a intra peste noi, ca să ne opriți când spunem lucrurile adevărate și voi demonstra acuma într-o secundă Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: nu, acest consiliu Doamna Ancuța-Sorina Comănici: exact

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: este prevăzut pentru a citi amendamente la buget

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: exact, da despre asta vorbesc, ar fi trebuit să știți că dacă ați fi susținut și ați fi crezut în amendamentele dumneavoastră, respectați legea. Nu ați respectat-o

Doamna Clolilde-Marie-Bi igitte Armând: eu am respectat legea, doamna Comănici. Doamna Ancuța-Sorina Comănici: noi, pentru, suntem acum, cel puțin, eu, pentru că respect cetățenii care v-au votat, săracii de ei,

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: v-am spus opriți șicanele, opriți, faceți obstrucția la dezbaterea bugetului, obstrucția la amendamentele mele, la vot, nu este corect ceea ce faceți, lăsați-mă să termin, îl rog pe domnul președinte să votăm acest amendament. Noi cerem transparență pentru cheltuielile Centrului Cultural. Noi ne-am opus la crearea acestui Centru Cultural, care nu ne permite să vedem exact cum se cheltuiesc banii.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: nu pot să

Discuție fără utilizarea sistemului de sonorizare

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: nu știu, nu scrie nimic în procesul verbal, de aia am tăiat si microfoanele

5

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: ce? nu pot, nu vezi că vorbim prostii..

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: vorbim prostii, nu mai vreau să vorbim prostii, dă-i drumul, las-o să vorbească,și să-și termine, să-și termine circul, să-și termine circul și gata. Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: nu, da, haideți vă rog, haideți vă rog.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: domnul președinte, avem comisie de disciplină la nivelul consiliului local?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: sigur că există, doamna consilier

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: este în regulamentul de organizare a Consiliului Local?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: da, da, este

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: mulțumesc frumos.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna, da nu se mai aude, nu se mai aude, vă rog, vă rog. Stimați consilieri, stimați consilieri, a fost citit un amendament de către Armând, vă rog să purcedem la vot. Cine este "pentru” acest amendament. Voturi „pentru”, vă rog? 9 voturi „pentru”. Voturi „împotrivă”?, abțineri? 17 abțineri. Mai departe doamna Armând, vă rog.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: înainte de a trece mai departe, vreau o singură completare să fac. Pentru că se discută de legalitate de proceduri și de termeni care ar împiedica, adoptarea acestor amendamente în această fază a ședinței. îmi aduc aminte foarte bine și cred că nu sunt singurul de aici din sală, că anul trecut am avut o situație similară, când la ședința de votare a bugetului de la sfârșitul lunii martie, s-au adoptat foarte multe amendamente, venite chiar din partea colegilor noștri care astăzi ne contestă, de la grupul PNL. Deci de ce atunci s-a putut, iar acum este altceva? Nu s-a schimbat legislația între timp. Mulțumesc.

Doamna Steluța Totlca: știți de ce domnul Bulfon? Pentru că am vorbit toți de la comisia de buget cu doamna Frone și am ajuns la concluzia că anul acesta o să depunem, o să existe altă procedură și o să depunem amendamentele în comisia de buget.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Deci înțeleg că între timp s-a schimbat legislația, nu? Asta vreți să-mi spuneți?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: domnul Bulfon, chiar dumneavoastră ați formulat niște amendamente care au și fost votate între timp.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Eu am formulat niște amendamente pentru că am participat la aceea ședință fiind invitat, singura la care am fost de fapt, invitat Doamna Steluța Todea: Păi si de ce n-ati, de ce n-ati depus si amendamentele doamnei Clotilde?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Dar ceea ce semnalam eu acum era că anul trecut s-a putut, acum nu se mai poate. De ce?

Doamna Steluța Todea: Păi haideți să o lăsăm pe doamna Frone, să ne spună ceea ce am făcut anul trecut si ce facem anul ăsta.

9

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : nu s-a respectat regulamentul și nici acum nu se respectă regulamentul. Am rugămintea la dumneavoastră mergeți la pupitru și vă susțineți punctul de vedere și niciun consilier până citește doamna Armând nu va mai apăsa microfonul. Vă citiți strict conținutul amendamentului, mergeți la pupitru, iar ceilalți consilieri vor respecta și se vor pune întrebări asupra aspectelor necunoscute, luarea, darea de cuvânt de către domnul președinte. Așa se respectă regulamentul, așa vom scrie un proces verbal de o sută de pagini, în afara regulamentului. Doamna Clotikle-Marie-Biigitte Armând: n-am, n-am, până acuma mereu am făcut așa. Atunci numărul nouă. Capitol 67020503 întreținere grădini publice diminuarea sumei alocate în procesul de buget, în total cu treizecidemilioane de lei, deja au fost niște sume care s-au diminuat si alocarea banilor la rambursări de credite.

9

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: bun, cine este „pentru” acest amendament? 8 voturi „pentru”, voturi „împotrivă”, abțineri? 18 abțineri.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: numărul optsprezece cu panourile informative am înțeles că au fost scoase din ultima variantă de buget. Cu panourile electronice așa că nu mai citesc acest amendament. Numărul doisprezece cu asigurări și asistență socială, capitol 6802, vreau să menționez că anul acesta DGASPC primește un buget de douăsute, mai mult de douăsutedouăzecide milioane de lei adică patruzecide milioane de lei mai mult decât execuția bugetului pe anul trecut, în condițiile în care numai osută de milioane de lei trebuie să cheltuiască conform legii. Este obligat să cheltuiască conform legii, așa că are o marjă de acțiune de osutădouăzeci de milioane de lei. Noi cerem diminuarea sumei alocate în proiectul de buget cu patruzecișidoi de milioane de lei și banii să fie alocați către rambursări de credite. Adică să revenim la execuția bugetului pe 2017, cât s-a cheltuit în 2017?

Doamna Steluța Todea: Din câte știu eu, noi am votat indicatorii la, la acest proiect

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: ideea fiind ca procentul din buget care este

dedicat asistenței sociale să fie același, același procent, chiar un pic crescut

Doamna Steluța Todea: păi să ne spunăm domnul Fleacă, domnul director noi am votat

deja, și dumneavaostră ați votat indicatorii, n-avem cum să diminuăm

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : vă rog foarte mult, pe

buget ia cuvântul doamna Frone

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: nu, nu stați o secundă domn director, pe buget va lua cuvântul doamna director economic Frone

Doamna Ortansa Frone - director Direcția Management Economic: deci m-a întrebat, doamna Armând, m-a întrebat doamna Armând, în comisa de buget, de ce este o sumă așa de mare la DGASPC? Că este vorba de vreo douăsteși ceva de mii mii lei, ce se întâmplă? Din toată această sumă salariile reprezintă nouăzecișidouădemiișaptesutepatruzeci în creștere cu aproape douăzecișipatrudemii de lei, înseamnă aproape cincizeci la sută, asistența socială efectivă care se compune din acele sume pe care doamnei Bănișor i-am arătat că sunt decizii primite de la Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională, sumele trecute acolo au adresă precisă, au cheltuială precisă și deci ele nu pot fi cheltuite în alt scopt decât pentru ce au fost acordate. Toată această cheltuială care reprezintă asistență socială efectivă, reprezintă osutăoptsprezecemiioptsuteșaptezecișișapte și sumele pe baza sau costurile pe baza cărora s-au calculat toate sumele, pe care trebuie să le primească conform acelei decizii reprezintă niște standarde de cost care din cauza salariului minim, din cauza veniturilor au crescut, mi se pare de la treisutetreizeci la treisute nu știu cât si deci există o creștere acelor standarde de cost datorate creșterii veniturilor

5    5    5    5

populației, venitul salariului mediu și al salariului mediu pe economie. Investițiile reprezintă nouămilioanecincisuteoptzecișipatru, deci nouămiicincisuteoptzeciși patru în mii lei, este adevărat că este o creștere destul de mare față de anul trecut, dar cred că domnul... ....Discuție fără utilizarea sistemului de sonorizare

5

Doamna Ortansa Frone - director Direcția Management Economic: da, eu vorbesc, eu vorbesc de execuție efectivă, de execuție bugetară, pentru că asta este important să se arate capacitatea efectivă de cheltuire. Anul acesta există obiective de investiții pe care domnul Fleacă vi le poate detalia dacă vreți și explica mai bine decât o pot face eu, pentru că este ordonator de credite pe acest, pe acestă activitate. Mulțumesc.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu - Președinte de ședință: bun, să trecem la votarea amendamentului, doamna Grigorescu?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: întrebare, este amendamentul numărul treisprezece da, despre acesta vorbim? Ca să știm toți ce votăm.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doisprezece

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: doisprezece

Dom nul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doisprezece

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: doisprezece, două secunde

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: miza este dacă vrem să creștem procentual cheltuielile pentru asistență socială, în sectorul nostru, adică să alocăm încă treizeci, patruzeci la sută mai mult decât a fost până acuma sau vrem să menținem același nivel procentual de cheltuieli pe asistență socială în sectorul nostru. Am înțeles că o parte din bugetul de stat este alocat pentru aceste cheltuieli sociale, dar din douăsutedouăzecide milioane, jumătate aproximativ, undeva la jumătate este obligație.

Doamna Ortansa Frone - director Direcția Management Economic: nu, nu. Pe legea finanțelor publice cota maximă până la care unitatea administrativă, adică instituția noastră poate să participe la, cogenerarea cheltuielilor, sau la acoperirea cheltuielilor este de până la zece la sută. Deci nouăzeci la sută din acest buget îl reprezintă practic acoperirea de la bugetul de stat, unde, unde, noi ca instituție nu putem să facem niciun fel de amendament. Modul în care se discută, sau modul în care se alocă , sau modul de calcul este apanajul Ministerului Muncii si Justiției Sociale si a Ministerului Finanțelor Publice.

9    5    5    5

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: mulțumesc doamna director. Trecem la votarea amendamentului. Cine este ”pentru”, vă rog? Voturi ”pentru” 7, 8, 8, 9 voturi "pentru”. Voturi "împotrivă”? 10 voturi "împotrivă”? 14 voturi "împotrivă”! si abțineri? si 3 abțineri.

5    5    5    5

Doamna Armând , vă rog!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: numărul treisprezece, tot la capitolul 6802, asigurări și asistență socială, domnul Fleacă, doamna Frone am înțeles că, anul acesta este prevăzută o sumă de nouămilioane de lei pentru dezvoltare, am înțeles că cei nouămilioane de lei sunt prevăzute pentru curtea de la Sfântul Ecaterina, o curte de treisprezecemii de metrii pătrați, adică un pic mai mult decât un hectar, eu știu că au fost modificări la alocarea, la suma alocată acestei investiții. Domnul Fleacă cu dumneavoastră vorbesc. Domnul Goncea vă rog să mă lăsați, domnul Goncea, domnul Goncea? Am nevoie de atenția domnului Fleacă, a, face special. Asta este curtezia și atâta știe domnul Fleacă, domnul Goncea să facă obstrucție. Atunci aș dori să știu care este suma alocată pentru investiția curții de la Sfânta Ecaterina, știind că este aproape, o curte de aproape un hectar de suprafață. Dacă ni se cere să investim două milioane de euro pentru amenaja o curte de o suprafață de aproape un hectar, noi grupul de consilieri ai Sectorului 1 cerem să fie alocată o sumă de cel puțin două ori mai mică, adică o sumă, am prevăzut o sumă de cincizeci de euro pe metrul pătrat, adică o sumă de un milion de lei.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: deci, am înțeles, este vorba de amendamentul numărul treisprezece, diminuarea cu cincizeci la sută a sumei pentru amenajarea parcului din cadrul CSS Sfânta Ecaterina. Cine este "pentru” vă rog? 8 voturi "pentru”

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: E vorba de banii publici și știu că nu vă interesează domnul Goncea, e vorba de alocat două milioane de euro pentru curtea din Sfânta Ecaterina

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: suntem în procedură de vot doamna Armând

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: treisprezecemii de metri pătrați, pe dumneavoastră nu vă interesează..

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna Armând, suntem în procedură de vot, 8 voturi "pentru”, 8 voturi împotrivă, abțineri? Și 9 abțineri. Vă rog, Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: amendamentul pisprezece, capitol 7002 locuințe, servicii și dezvoltare publică . suplimentarea bugetului cu douăzecișidouă milioane lei pentru a susțină un program de expertiză a clădirilor cu risc seismic din sector. Am înțeles din, colegii mei mi-au explicat, din comisia de buget, că acest lucru nu se poate prin lege, noi vom studia aspectul legal, cum am putea să facem asta, pentru că ne interesează foarte mult să putem să, facem aceste expertize și vom reveni la următoarea rectificare bugetară. Numărul cincisprezece, asta s-a discutat, deja l-am discutat în cadrul unei alte, unui alt amendament. Numărul șaisprezece este vorba de cadastru, deja s-a pus într-un alt amendament. Am terminat

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: o secundă,

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: adică citesc numărul șaisprezece, capitolul 8402 transporturi, noi cerem suplimentarea investiției din acest an pentru realizarea cadastrului domeniului public, cu zecemilioane de lei, am vorbit deja despre asta, la un amendament ulterior, am spus de unde provin banii. Așa că nu e nevoie să fie votat. Am terminat. Noi, domnul președinte, așa cum am stabilit vă propun să avem o pauză de cinci minute.

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: Nu, nu, domnul președinte, am, am , am stat destul

după doamna Clotilde, vă rog mult de tot, procedură de vot

Domnul Cristian Adrian Tudose: după ce ne-am pierdut timpul, acuma

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: imediat, imediat, o secundă

, o secundă, domnul Goncea, pentru că doamna Armând ne-a citit două amendamente acum.

Gresesc?

9

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: domnul președinte, celelalte amendamente erau de fapt destinația banilor care au fost discutați în alte amendamente, așa că sunt acoperită. Amendamentele mele toate au fost discutate, este în regulă

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: am înțeles. Deci paisprezece și șaisprezece nu sunt de votat amendamentele.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: exact.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: am înțeles, ok

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: procedură de vot, vă repet

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: o pauză de cinci minute, vă rog

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: procedură de vot, nu mai stăm domnule președinte, Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: domnule președinte, o pauză de cinci minute, vă rog Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: poate să-și ia pauză cum și-au luat o lună de zile, doamna Clotilde. Procedură de vot.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: bun, atunci ca să, mă puneți într-o situație, va trebui să....

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: nu vă pun în nicio situație, suntem în procedură de vot

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: va trebui să-i întreb

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: încă cinci minute nu e un capăt de țară

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: va trebui să întreb

majoritatea colegilor dacă preferă votul acum sau o pauză de cinci minute

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: procedură de vot, insist, procedură de vot, procedură

de vot, insist

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând; un moment, am discutat cu domnul Goncea, am discutat cu domnul Goncea, am discutat cu domnul președinte

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: nu există delicatețe aici, procedură de vot, vă rog, douăzecișidoi de oameni cer procedură de vot, vă rog procedură de vot Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: să ne dea pauză.

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: vă rog procedură de vot

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: la vot, bun cine, haideți doamna Grigorescu.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: doamna Armând, dacă îmi permiteți și mie, eu din câte îmi amintesc, dumneavoastră doar azi ați venit la comisie, să înțeleg că deja ați obosit? Vreți pauză? La șaisprezece amendamente?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: noi am spus că după ce vedem care sunt amendamentele votate

Doamna Grigorescu luliana Cristina: haideți să continuăm, da? Mulțumesc frumos Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: facem cinci minute de pauză că nu este normal Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: procedură de vot, nu mai propunem, e procedură Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: bun, bun, haideți vă rog să fie cât mai democratic. Cine este pentru procedură de vot acum, da? Cine este "pentru”? 18 voturi "pentru”. Voturi "împotrivă”? , voturi "împotrivă”?, abțineri? Am propus, mai

democratic de atât domnul Păiuși, îmi pare foarte rău. Având în vedere că sunt 18 voturi ”pentru” vom purcede la vot.

Votăm bugetul pe 2018, în integralitatea lui, cu toate amendamentele aprobate, cine este ”pentru”, vă rog? 18 voturi "pentru”. Voturi ”împotrivă”?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: fără utilizarea instalației de sonorizare.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: doamna Comănici știți ce ați votat? Ultimul paragraf, da? Ati redus de la scoli investițiile.

»    5    5

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: deci numai puțin.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: vă dați seama ce ați votat aici?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: suntem în procedură de vot, vă rog să vă exprimați votul. Cine este „împotrivă”? Voturi "împotrivă” nu sunt. Abțineri? 8 abțineri. Bugetul a fost aprobat! Vă mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc încă o dată și vreau să înțelegeți , bugetul a fost aprobat, tot ceea ce a amendat doamna Clotilde este foarte bine, dar tehnic nu se putea trece.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna consilier Todea, Domnul Goncea Gheorghiță-Liviu: tot ceea ce a amendat este exact așa gândesc și eu ca și dânsa, dar tehnic nu mergea..

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând:In fiecare consiliu se poate, dar acum nu se poate, nu?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Declar ședința închisă, atunci.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
întocmit, Marin Mirea ' Georgeta Raportam

26