Proces verbal din 27.02.2018

Proces verbal sedinta extraordinara 27.02.2018SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIPrimit i Scot

PROCES VERBAL M R. 2> .

privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorjalui 1 din data de 27 februarie 2018, ora 14.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 598/23.02.2018, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă și ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul Poliției Locale a Sectorului 1, a reprezentanților funcționarilor publici și a reprezentanților personalului contractual ai Poliției Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

2.    Proiect de hotărâre prin care se solicita Consiliului General al Municipiului București imputemicirea expresa in vederea încheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului București si Asociația Play Kids Academy in vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun “Cupa Intercartiere“ - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.203/18.11.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate si gratie pana la data de 31.03.2018 si prelungire a maturitatii creditului pana la data de 31.12.2025 din cadrul contractului de credit de investiții nr. 044/2014 încheiat cu Raiffeisen Bank SA - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

4.    Proiect de hotărâre prin care se solicita Consiliului General al Municipiului București imputemicirea expresa in vederea încheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului București si Asociației Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE) în vederea desfășurării Celei de-a Xll-a Congerințe Științifice Internaționale "Business Excellence”, Tema: îlnnovation and Sustainability in a Turbulent Economic Environment” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

5.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului Gneral al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația pentru Memorie Identitară "Carpații” în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului cultural-educativ "Fortul 13. întâlnire cu istoria” -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinței cu

modificările și completările ulterioare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/28.07.2016, în sensul înlocuirii domnului Gheorghe Diaconu în Comisia de soluționare a contestațiilor cu privire la soluționarea cererilor de atribuire a locuințelor din fondul locativ de stat - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

8.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți necesar autovehiculelor ce deservesc Sectorul 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea „ Planului Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sectorl pentru asigurarea resurselor materiale, financiare și umane necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2018,, - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

11.    "Proiect de hotărâre privind constituirea a două comisii în vederea aprobării achiziționării de pe piața liberă a unui imobil - construcții și teren, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, având destinația de „Structură integrată de asistare și îngrijire - Humanitas l.RO” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

12.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.408/28.11.2017 privind constituirea a două comisii în vederea aprobării achiziționării de pe piața liberă a unui imobil - teren + construcții de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, având destinația de creșă - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

13.    Proiect de hotărâre privind prelungirea acordării ajutorului financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Gheorghe Daniela Niculina, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

14.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala primară ”Rose Mary 2” -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

15.    Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr.320/31.10.2017    privind înființarea comisiei de specialitate “Transparență,

reducerea birocrației și inovație” și modificarea HOTĂRÂRII nr. 89/016, referitor la componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

16.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2017-2018 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de pe piața liberă a unui imobil ce

va avea ca destinație sediul proiectului de interes -public —Excellenee 1— incubatorul de afaceri al Sectorului 1” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;    -

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Avionului nr. 50 (fost Str. Avionului nr. 52-70), sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Avionului nr. 58A (fost Str. Avionului nr. 52-70), sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bacului nr. 18A, sector 1, - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr. 93,sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dionisie Fotino nr.10, sector 1, - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Stegarului nr.151-153, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grigore Manolescu nr. 22A sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Jiului nr. 2C,sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mihai Viteazul nr. 84, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Miron Costin nr. 4-6,sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Nisipari nr. 18, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru și Pavel nr. 7, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Timișului nr. 29, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 3 zile înainte, în data de 23.02.2018. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document.

în data de 27.02.2018, în aceleași condiții mai sus menționate, s-a transmis către consilierii locali, ordinea de zi suplimentară.

Ordine de zi suplimentară

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 286/08.09.2014 încheiat între Grădinița nr. 252 și proprietarii imobiului din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 134/28.08.2014

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția laptelui, în anul școlar

2017

3.    Proiect de hotărâre prin care se împuternicește președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 să semneze acordul Consiliului Local al Sectorului 1 solicitat prin certificatele de urbanism, pentru reglementări urbanistice în cartierul Henri Coandă

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Municipiul Nazaret- Illit din Stătu) țsraeP’

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii „înțelegerii de cooperare rhtte Sectorul 1 al Municipiului București și Raionul Orhei din Republica Moldova”6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Sectorul Qankaya al Municipiului Ankara din Republica Turcia”

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Timișului nr. 29, sector 1

La deschiderea ședinței au fost prezenți 26 consilieri locali.

A lipsit: Domnul Mihail Teodor Purcărea.

De asemenea, au participat: Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, doamna Daniela Popa înlocuitorul de drept al Primarului Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București, doamna Daniela-Nicoleta Cefalan, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local. Doamna Daniela Popa Viceprimarul Sectorului 1: Buna ziua! Haideți să luăm loc să începem ședința.

Domnul Alexandru-Ștefan Dcaconu - Președinte de ședință: Bună ziua stimați colegi, vă rog să luăm loc, să începem ședința. Dau cuvântul doamnei secretar pentru descărcarea procesului verbal de la ședința anterioară.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Bună ziua bine ați venit la ședința extraordinară din data de 27 februarie 2018, având în vedere că în sală avem o prezență de 26 de consilieri în funcție, considerăm că există cvorum, drept pentru care deschidem lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din Legea nr. 215/2001, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din 15 Februarie 2018. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea acestuia ?

Domnilor consilieri!! Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 15 Februarie 2018. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi, procesul verbal a fost adoptat și descărcat. Domnule Președinte !

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Da. Mulțumesc. La inițiativa inițiatorului se retrag punctele 8, 10 și 27 de pe ordinea de zi.

Domnul Oliver Păiuși: ....solicită lămuriri...

Doamna Daniela -Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul nr. 8, normativele proprii de cheltuieli sunt reglementate prin Legea 258/2015 și astfel la art. 1 alin. (4), se vorbește de unitățile adminstrativ-teritoriale “stabilesc normativele proprii” și în acest sens ne-am gândit să ne adresăm Capitalei, ca să adopte o hotărâre la nivel de municipiu. Iar proiectul nr. 10, de asemenea se retrage întrucât a fost invocat în preambul un act normativ abrogat. Pe 27, înțeleg că există o retragere din partea beneficiarului, la registratură, a fost depusă domnului Președinte de ședință.

Domnul Alexandru-Ștefan Dcaconu - Președinte de ședință: Da întradevăr. Votăm ordinea de zi de astăzi, care are treizeci de puncte pe ordinea de zi normală și pe ordinea suplimentară șapte puncte din care au fost retrase cele trei. Cine este “pentru” ordinea de zi de astăzi? Doamna Grigorescu? Pentru, mulțumesc. “Unanimitate”

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

1.Proiect de Hotărâre privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă și al Contractului colectiv de muncă, încheiate la nivelul Poliției Locale a Sectorului 1, a reprezentanților funcționarilor publici și a reprezentanților personalului contractual ai Poliției Locale, de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă.

Cine este “pentru” vă rog ? “Unanimitate”


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

2. Proiect de Hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Play Kids Academy în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun “Cupa Intercartiere” Domnul Păiuși Oliver-Leon: Domnule Președinte, avem întrebări asupra sumei....

Fără înregistrare....

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Este cineva de la Cultură? Nu este nimeni prezent. Vă rog!

Doamna Steluța Todea: Având în vedere că nu este nimeni de la Cultură aici, putem să, adică, să retragem punctul de pe ordinea de zi și să vină la ședința următoare în luna Martie din nou, cu proiectul.

Domnul Păiuși Oliver-Leon: Doamna Secretar, vă rugăm să respectăm procedura da? Și să fie prezenți inițiatorii proiectelor. Așa a rămas.

Domnul Alexandru-Ștefan Dcaconu - Președinte de ședință: Da. Am înțeles. Vă rog doamna Consilier!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: A fost în comisia de specialitate a Consiliului Local acest proiect ? A avut loc comisia ? Păi în ce comisie ? Cine trebuia să îi dea avizul? Ce comisie a Consiliului ?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Nu, la Direcția Juridică...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: La buget probabil, că e vorba de bani? Sau la altă comisie ? Doamna Steluța Todea: Nu a fost la buget.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Asta înseamnă că nu are raport de specialitate ? Mă îndoiesc. Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Cel mai bine supunem la vot dacă retragem sau nu proiectul de pe ordinea de zi.

Domnul Păiuși Oliver-Leon: Domnul consilier, Legea 215 spune foarte clar: inițiatorul proiectului trebuie să fie prezent în sală și să răspundă.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Așa este, domnul Păiuși. Aveți perfectă dreptate, dar înțeleg că este o situație deosebită. Supunem la vot proiectul. Nu ? Supunem la vot proiectul. Cine este “pentru” vă rog ? Vă rog, să numărăm voturile.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Are raportul Comisiei Juridice. Deci dacă cineva din comisia juridică avea o întrebare puteam să chemăm în cadrul comisiei...

Doamna Bănișor Dorina Luminița: Nelămuririle noastre erau în legătură cu sumele pe care Sectorul 1 trebuie să le plătească sau nu.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: 10 voturi ”pentru”.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: doamna Consilier, cu tot respectul, mie mi se pare puțin nedrept ca să nu votăm un proiect, pentru că cineva din cadrul direcției de specialitate, care a inițiat proiectul nu a fost chemat inclusiv cu ceva timp înaintea ședinței. Nu neapărat la ședință. Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: 10 voturi ”pentru”. Voturi "împotrivă” ? ”abțineri” ? 16 "abțineri”.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS.

3. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 203 din 18.11.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate și grație până la data de 31.03.2018 și prelungirea maturității creditului până la data de 31.12.2025, din cadrul contractului de credit de investiții nr. 044/2014 încheiat cu Raiffeisen Bank SA. Cine este “pentru” vă rog ? “Unanimitate” . A, domnul Mădălin Olteanu nu a votat. Rectific. Voturi "împotrivă” vă rog ?

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.


Domnul Olteanu Virgil-Mădălin: Eu nu votez pentru că am semnat când eram la piețe.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Am înțeles. Deci domnul Mădălin Olteanu, nu votează. 24 de voturi “pentru”

4. Proiect de Hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice București (Alumni ASE) în vederea desfășurării Celei de-a XH-a Conferințe Științifice Internaționale “Business Excellence”, Tema: “Innovațion and Sustainability in a Turbulent Economic Environment”. Da vă rog!

Doamna Steluța Todea: Eu nu o să votez, pentru că sunt în incompabilitate.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Doamna consilier Todea nu va vota. Da, vă rog domnul Bulfon!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Constat că la art. 1 este o eroare materială. Este nefinalizat. Ultimul paragraf spune Tema: “Innovațion and” și se oprește. Cel puțin în varianta pe care am primit-o noi așa este.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: între timp această eroare înțeleg că a fost îndreptată, vă mulțumesc.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Aș vrea să întreb, tot, Steluța Todea poate știi suma pe care trebuie să o plătim noi, sectorul 1, cu care ne angajăm, sau pe care am promis-o.

Doamna Steluța Todea: Eu nu știu exact care este suma, suma probabil că este trecută în proiect. Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Nu este, n-am observat. Știe cineva care este suma?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Noi solicităm Consiliului General împuternicirea pentru încheierea unor parteneriate. In momentul în care, noi avem împuternicirea dacă Consiliul General o votează, va veni proiectul înapoi și atunci ne vom uita pe proiect, sumele și restul. Același lucru era valabil și la proiectul de dinainte, unde solicitam tot la fel, împuternicirea consiliului. Deci noi nu votăm proiectul ci solicităm împuternicire de la consiliul general.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc, doamna consilier. Supun la vot proiectul, cine este ”pentru”, vă rog? Unanimitate. Doamna Todea nu a votat. Mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

5. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Buccurești împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația pentru Memorie Identitară ”Carpați” în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului cultural-educativ ”Fortul 13. întâlnire cu istoria”. Vă rog , domnul Bulfon.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: am două observații, într-adevăr este vorba de solicitarea împuternicirii PMB-ului pentru a încheia acest parteneriat, dar constat că solicitantul este din Sectorul 4, ori știu că, noi nu putem finanța entități care sunt din alt Sector decât Sectorul 1, iar al doilea punct pe care l-aș menționa este faptul că nu se face o referire clară că acest proiect se adresează elevilor din Sectorul 1. Adică partea de cheltuială care ulterior, va fi asigurată de către Sectorul 1 ar trebui să se adreseze logic, ca acest proiect să fie pentru elevii Sectorului 1. Proiectul este minunant, chiar nu contest utilitatea lui, dar sunt două aspecte pe care aș dori să le lămurim și tot așa, dacă ar fi cineva care să ne poată aduce aceste lămuriri, ar fi foarte bine. Dar cred că tot de la Cultură este vorba, că ar trebui să fie cineva, dar constat că nu este. Deci sunt singurele observații pe care le fac, proiectul este bun, este util, este necesar, dar, vă rog, să lămurim aceste două aspecte.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Tatăl meu mi-a spus când eram mic, „prostule”, mi-a zis așa, domnul Bulfon, "prostule”, dacă îți apare în frază un ”dar” tot ce s-a spus înainte înseamnă că este un ”bullshit”. Așa și dumneavoastră, ”e minunat proiectul, e colosal, e fantastic, dar hai să nu-1

votăm’


Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: atunci îmi cer scuze domnul Goncea și trebuia să spun proiectul este minunat, cu două observații. Păi? Dumneavoastră vi se pare că nu ar trebui să clarificăm aceste două aspecte?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: fără utilizarea sistemului de sonorizare...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: păi tocmai asta am solicitat, dar dumneavoastră văd că, dumneavoastră în bunul obicei faceți cu bățul prin gard.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: dar nu fiți ipocriți. De ce să fiți ipocriți?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: haideți vă rog.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: proiectul e minunat, e fantastic, dar nu-1 votez.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: domnul Goncea, vă rog , doamna secretar, aveți de făcut o precizare

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Da, din analiza, aici nu vorbim de un proiect cu caracter sportiv, asta spun, este vorba de elevii..

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Nu, unde avem o prevedere

legală, că nu putem să finanțăm asociațiile care nu au sediul pe care Sectorului 1.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: fără utilizarea sistemului de sonorizare.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Poftim?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : asta vreau să vă....., adică să

indicăm temeiul legal unde se interzice că nu putem să finanțăm un proiect care să asigure..., da? Pentru școlile din sectorul 1. Da?

Domnul Păiuși Oliver-Leon: fără utilizarea sistemului de sonorizare.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Poftim? Păi este pentru Sectorul 1, da? Asta și spune. Pentru elevii din liceele de pe raza Sectorului 1. în raportul de specialitate, chiar în proiectul lor....

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Bun, atunci, aș propune un amendament ca să completăm art.l, și lămurim toate problemele.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: vă rog, doamna Comănici. Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Noi ne uităm, noi votăm, noi votăm, numai puțin, doar proiectul, nu raportul de specialitate, și dacă ne uităm pe proiect, votăm articolul 1, articolul 2, și articolul 3. Articolul 1, iar ne întoarce și ne spune că solicităm Consiliului General împuternicire pentru un proiect cultural-educațional. Votăm, ne adresăm Consiliului General, dacă ne dă împuternicirea proiectul se întoarce aici, și atunci vedem, proiectul pe care îl vom vota, după împuternicirea pe care o primim o să aibe articole în care prevedem pentru ce copil, finanțare, și așa mai departe. De aici nu trebuie să facem...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: în, în ordine

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Numai, nu trebuie să facem, aici amendamente

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon; bun, bun, este perfect, daca proiectul când proiectul se va întoarce, va avea toate acestea sigur, mulțumesc

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: atunci, același lucru este valabil pentru toate. Vom vedea că la fiecare proiect pe care noi solicităm împuternicirea va avea două, trei maxim articole. Atât. După care vine proiectul și atunci lucrăm pe el.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: în regulă

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 :dacă vă uitați chiar în raportul de specialitate, pe a doua pagină, imediat, da?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte tle ședință: da, da, este clarificat, am înțeles. Bun, supunem la vot punctul de pe ordinea de zi. Cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități întocmită pe baza criteriilor care au în vedere , se iau în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 114/1996 a locuinței, cu modificările și completările ulterioare. Cine este ”pentru”, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea, privind modificare hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1, numărul 105 din 28.07.2016, în sensul înlocuirii domnului Gheorghe Diaconu, în comisia de soluționare a contestațiilor , cu privire la soluționarea criteriilor de atribuire a locuințelor din fondul locativ de stat. Pentru aceasta vom avea un buletin de vot. Eu îl propun pe colegul meu, Zamfir Victor. Se vor multiplica buletinele de vot dacă nu sunt alte propuneri și mergem mai departe cu ordinea de zi.

8.    RETRAS

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local al Sectorului 1, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Starea Civilă Sector 1. Cine este "pentru”, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

10.    RETRAS

11.    Proiect de hotărâre privind constituirea a două comisii în vederea aprobării achiziționării de pe piața liberă a unui imobil, construcții și teren de către Direcția Generală de asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, având destinația de structură integrată de asistare și îngrijire "Humanitas 1 ro”. Avem buletine de vot și comisii de câte trei membri ai consiliului local, aștept propuneri din partea gupurilor politice. Grupul PNL, aveți o propunere? Grupul USR, are o propunere?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: propunem pe doamna Dorina Bănișor.

Domnul Alexandru-Ștefan Dcaconu - Președinte dc ședință: doamna Bănișor, în care dintre comisii? De negociere sau de identificare..

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Grupul PSD îl propune pe Cristi Tudose. Și la a doua tot pe Cristi Tudose. A doua ce e?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: păi la negociere , nu am terminat încă.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Domnul Cristi Tudose.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu - Președinte de ședință: domnul Tudose,

A

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: II propun pe domnul Neagu Cristian în această comisie. înțeleg că în această comisie trebuie să fie cinci membri deci nu doar trei. Mai aștept două propuneri. Grupul PNL, vă rog? îl propun pe domnul Victor Zamfir Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: domnul președinte, la punctul 11 îl propunem pe domnul Mădălin Olteanu.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Care, care dintre comisii, vă rog? Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: negociere,

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: negociere

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: comisia de negociere

Domnul Oliver-Leon Păiuși: din partea grupului USR, doamna Dorina Bănișor, comisia de negociere, da,

Domnul Alexandru-Ștefan Dcaconu - Președinte de ședință: da, și pentru identificare sunt trei membri, pentru comisia aceasta de negociere au fost cinci membri, deci am acceptat cinci propuneri și așteptăm și trei propuneri și pentru cea de identificare a imobilului. ___

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Grupul PSD îl propune pe domnul consilier Crișu, pentru comisia de identificare.


Domnul Oliver-Leon Păiuși: comisia de identificare, doamna Cristina Munteair

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: și mai avem nevoie de o propunere

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: domnul Goncea? Ok. PNL nu are nicio propunere pentru identificare? Mai trebuie o persoană, vă rog. Da.

Domnul Oliver-Lcon Păiusi: o propun pe doamna Ilinca Macarie, și vor fi doi membri de la USR, dacă îi acceptă ceilalți colegi. La identificare, comisia de identificare.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: deci, doamna Ilinca Macarie. Mergem mai departe, până se multiplică buletinele de vot.

12.    Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.408 din 28.11.2017, privind constituirea a două comisii în vederea aprobării achiziționării de pe piața liberă a unui imobil teren construcții de către Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 1, având destinația de creșă. Iarăși comisii da. Nu este cazul de comisie, nu este, este vorba doar de o modificare. Este doar o modificare, prin care s-au stabilit mai multe caracteristici ale acestui imobil, deci nu este nevoie de comisie. Cine este "pentru” vă rog? E doar o modificare. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

13.    Proiect de hotărâre privind prelungirea acordării ajutorului financiar în sumă de șasesute de lei lunar pentru o perioadă de șase luni în scopul achitării contravalorii chiriei pentru doamna Gheorghe Daniela Niculina, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale. Cine este "pentru”, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

14.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în consiliul de administrație la Școala Primară Rosemary 2. Avem nevoie de un reprezentant. Este o instituție privată de învățământ. Haideți, vă rog. Un reprezentant? Haideți ca să putem merge mai departe, dați-mi un reprezentant pentru grădiniță. O să, o să întreb grupurile, fiecare în parte. PNL? Aveți un reprezentant pentru grădiniță?.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: fără utilizarea sistemului de sonorizare.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Da? Ok. Am înțeles, un topic greu. Grupul, grupul USR? Grupul USR, nu aveți o propunere? Grupul PSD? Domnul Tudose? Nu aveți niciun reprezentant? Domnul Goncea? Domnul Goncea, ne dați un reprezentant pentru grădiniță? Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: fără utilizarea sistemului de sonorizare.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Am înțeles. Domnul Neagu? Nu aveți reprezentant. Da. îl propun pe domnul Zamfir, pe domnul Zamfir Victor. Fac o rectificare. Fac o rectificare, o propun pe Daniela Popa pentru această grădiniță. Mergem mai departe.

15.    Proiect de hotărâre privind abrogarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 numărul 320 din 31.10.2017 privind înființarea comisiei de specialitate transparență, reducerea birocrației și inovație și modificarea hotărârii 89/016 referitor la componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 1. Da. Cine este "pentru” vă rog? Da. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 a hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 numărul 83 din 04.04.2017 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, pentru anul 2017-2018. Cine este "pentru”, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI;?.

17. Proiect de hotărâre privind închirierea de pe piața liberă a unui imobil ce va avea ca destinație sediul proiectului de interes public excelence one incubator de afaceri al Sectorului 1. Aici, da, vă rog. Doamna Todea.

Doamna Steluța Todca: Am un amendament, dar să ne spună doamna secretar dacă se poate să depunem un astfel de amendament, în loc să închiriem o clădire sau un spațiu mai bine am cumpăra o clădire sau un spațiu, în care să investim și pe care să o și avem pe termen lung, nu să plătim o chirie pe cinci ani de zile , nu știu ce sumă, și apoi să nu mai putem beneficia de spațiul în care am si investit.

J

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 ^amendamentul poate fi formulat în scris și motivat cu temei legal. Dacă îl formulați în scris, supunem la vot și intervenim cu modificarea, însă amendamentul este o discuție acuma , am intrat cu închirierea spațiului, trebuie să veniți pe hotărârea inițială. Da, da, mergeți și faceți amendamentul.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: doamna secretar, între timp, până colega noastră face amendamentul, am și eu o întrebare. Putem trece ordinea suplimentară înaintea PUD-urilor pentru că la PUD-uri avem mai multe discuții și aș fi dorit să votăm întâi ordinea suplimentară și apoi PUD-urile. Se poate? Cu toate că am votat ordinea de zi. întrebare. întrebare tehnică.

Domnul Alcxandru-Ștcfan Pcaconu - Președinte dc ședință: Vom supune la vot, vom supune la vot dacă

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: domnule președinte, vă rog să notați că doamna Clotilde Armând a părăsit ședința.

Domnul Alexandru-Ștefan Pcaconu - Președinte de ședință: Da, vă mulțumesc. Dacă se poate pentru acest amendament doamna consilie Todea, dacă se poate pentru acest amendament să , cumva să scriem, închiriere sau cumpărare în funcție de ce găsim.

Doamna Steluța Todea: fără utilizarea sistemului de sonorizare.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte dc ședință: Da, bun, în sensul că este un proiect pe care mi-am pus și eu semnătura și mă interesează ca acest proiect chiar să se întâmple anul ăsta, dacă găsim o clădire să o cumpărăm.

Doamna Steluța Todca: eu înțeleg că

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: cu atât mai bine.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: domnul președinte o secundă, doamna secretar raportul juridic trebuie înregistrat și semnat. Puteți verifica dacă acest raport juridic este înregistrat și semnat? Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 :uitați-l, este chiar și de, avem o comisie constituită, este chiar semnat și de președintele comisiei, o comisie stabilită din nouă membri, comisia a fost votată în cadrul Consiliului Local

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: am o nelămurire, referitor la acest proiect, el este continuarea unui proiect votat în luna septembrie a anului trecut, hotărârea 299 unde se spunea că se va constitui o comisie la nivelul Primăriei Sectorului 1, constituită prin ordin de Primar. Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 :prin dispoziție de Primar, da. Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: prin dispoziție de primar, această comisie a fost înființată la cinci luni de la aprobarea hotărârii 299, la începutul lunii februarie 2018. Atribuțiile acestei comisii, conform hotărârii din septembrie, trebuiau să se concentreze pe găsirea de firme partenere pentru acest proiect de incubator de afaceri, ori, având constituită comisia de specialitate în luna februarie , cu ce raport de activitate se prezintă ei în acest moment, în care se cere deja închirierea unui spațiu.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : că a fost adoptat proiectul de hotărâre acum cinci luni de zile , s-a constituit comisia, și comisia a luat de îndată, a avut chiar două întâlniri iar aceștia sunt următorii pași prevăzuți de lege, pentru că trebuie să , ca să mergi să te autorizezi pe acest incubator, trebuie să faci dovada unui spațiu închiriat sau cumpărat, spațiul închiriat pe o perioadă de zece ani și cu celelalte elemente, deci practic ei nu se pot autoriza , noi ca autoritate nu putem merge înainte dacă nu facem aceste demersuri. După dopă ședințe în care s-a stabilit un, da, s-a adoptat un regulament au fost parcurși următorii pași <jje.. reglementările în vigoare specifice din Legea 102. Da

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: pentru că întrebarea este și neclaritatea totodată, de ce a fost nevoie de cinci luni ca să se constituie această comisie, când presupun că se putea face imediat după aprobarea hotărârii din septembrie.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Da. Am constituit-o când am venit, am constituit această comisie , nu

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon:Bun , pe scurt, înțeleg că, procedural, pentru a putea demara acest proiect și pentru a putea înregistra această asociație, trebuie să se îndeplinească și pasul prin care să se închirieze acest imobil care să facă dovada unui spațiu pentru desfășurarea activităților. Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Da, pentru desfășurarea activităților, da, care au niște condiții de lOOOmp.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu ~ Președinte de ședință: sunt prevederile legii 102/2016 privind înființarea incubatoarelor de afaceri. Doamna, doamna consilier Todea? Bine, până doamna consilier o să, până ce doamna consilier o să-și scrie amendamentul cu pricina, să facem propunerile pentru cele două comisii, pentru negociere am să-l propun pe domnul Zamfir Victor și pe domnul Neagu Cristian

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: domnul președinte,

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu - Președinte de ședință: la negociere sau la

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: din partea grupului PNL, Steluța Todea

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședința: doamna, da, și pentru comisia de identificare ?

Domnul Zamfir Victor: îl propun pe colegul meu Alexandru Deaconu

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: o să-l propun pe domnul Tudose. Nu? Nu vreți domnul Tudose? Domnul Tudose nu vrea. Spuneți la microfon că nu vă aud.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: domnul Președinte, din partea grupului PNL, domnul Mădălin Olteanu

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu - Președinte de ședință: și mai este nevoie de o propunere Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: referitor la proiectul 17, doamna secretar Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: doresc să se consemneze că a venit doamna Armând, că Bulfon nu a spus nimic, dar spun eu

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: da, domnul Bulfon, spuneți vă rog.. Domnul Bulfon, vă rog, vă rog.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: doamna secretar, referitor la proiectul 17, dacă se va adăuga modificarea de achiziționare , închiriere sau achiziționare, nu este nevoie acordul PMB-ului? Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : trebuie făcută și precizarea imobilul dacă se cumpără de aparatul de specialitate atunci e nevoie de acordul de la capitală, dacă îl cumpărăm, îl achiziționăm prin intermediul unei instituții din subordine cu personalitate juridică atunci se poate achiziționa de pe piața liberă

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Care este instituția din subordine care are putea

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Păi aicea este , eu nu pot să influențez inițiatorul amendamentului. Când se formulează, de asta am spus, că de fiecare dată orice amendament trebuie fundamentat ca să știm ulterior cum îl putem pune în aplicare. Da. Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Nu, dar o altă întrebare ar fi fost faptul că

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: DGAS-ul, DGAS-ul a cumpărat până acum pe patrimoniul locuințele sociale , grădinițele după cum ați văzut, are patrimoniu Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Am înțeles, ce

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Noi trebuie să

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Ce vroiam eu să întreb este fapul că această închiriere a fost decisă de comisia înființată în acest scop. Dacă noi depunem amendament pentru cumpărare, comisia asta trebuie să aibă, cine are ultimul cuvânt îl avem noi sau această comisie? Că e, practic se schimbă o hotărâre a comisiei înființată în acest scop, și atunci nu prea înțeleg, da!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna consilier Todea, din câte înțeleg acest amendament al dumneavoastră trebuie să fie, trebuie, trebuie să meargă către o direcție care să poată să facă această achiziție, altfel va trebui sa mergem la capitală, să cerem acordul pentru a cumpăra acest teren. Deci trebuie să specificăm una dintre direcții, nu știu, DGASPC, ADP, cumpără acest imobil sau

Doamna Steluța Todea: Păi asta o spuneți dumneavoastră, voi sunteți inițiatorii proiectului Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: păi

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: eu vă propun ceva, mi se pare foarte prematur, eu aș dori să văd o listă de firme care îndeplinesc anumite criterii, să vedem că avem douăzeci de firme care ar vrea să fie incubate, să vedem că le-am văzut, le-am auzit

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna Armând

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: acuma să ne ocupăm deja de închiriere, nici nu avem nicio firmă, niciun criteriu, nimic

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna Armând

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: e foarte prematur

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: doamna Armând etse vorba de o prevedere legală și o lege 102 pe 2016 care are niște pași. Acești pași trebuiesc parcurși, ca noi să putem să autorizăm un astfel de incubator la nivelul Sectorului 1. Ulterior , urmând criteriile stabilite de această comisie, vom putea să și primim firme, până atunci nimeni nu poate să aplice pentru acest incubator. Deci, noi trebuie mai întâi să înființăm acest incubator conform prevederilor legale ulterior, cred

Doamna Steluța Todea: Pot? Ideea mea era , eu vroiam să spun că nu mi se pare oportun să închiriem pe o perioadă de un an o clădire, ca apoi să identificăm alt teren și să construim un incubator de afaceri. Eu doar asta am spus, că nu mi se pare oportun, adică nu văd de ce am face lucru acesta. De ce am închiria o clădire, ca peste un an să cumpărăm o altă clădire să facem incubatorul. De ce nu cumpărăm de acuma? Haideți să facem o comisie , să identificăm un teren sau o clădire și să o cumpărăm, unde să putem investi care să ne rămână și nouă, să rămână Primărie. Adică nu înțeleg de ce să închiriem un an și apoi să construim? Nu facem

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Vă explic eu

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: noi am mers pe ideea închirierii în ideea în care este mult mai simplu și este mult mai simplu să ajungem să facem incubatorul anul ăsta. Asta a fost ideea închirierii, atâta tot și

Doamna Steluța Todea: Păi eu înțeleg că este mult mai simplu dar trebuie să ne gândim și la investițiile pe care primăria le face în sensul ăsta. Adică nu putem să ne gândim doar că este mult mai simplu

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: nu, el a zis așa, iartă-mă doamna, domnișoara Steluța, el a spus așa dacă noi facem închiriere pornim anul ăsta incubatorul și avem timp să ne facem clădirea sau să o cumpărăm. Dacă noi începem cu a cumpăra ceva nu o să facem nimic anul ăsta. Asta era ideea, ceea ce a vrut să spună el. Atât.

Doamna Steluța Todea: Ok. Eu am depus amendamentul. Dacă îl votați e ok, dacă nu-1 votați e la fel de bine.

Doamna Ancuta Sorina Comănici: Amendamentul nu e complet. Asta incearca să spună, pentru ca dacă noi achiziționăm o clădire, trebuie să spunem inaine de identificare și de tot cine o cumpără. Dacă o cumpără Primăria, de fapt nu poate să o cumpere Primăria decât cu împuternicire pentru ca noi nu avem patrimoniu. Ca să fie ok, și daca veniți cu propunerea de cumpărare, spuneți si „Direcția” care poate să o cumpere.. Nu pot, nu cred că DGASPC poate să cumpere de-asta cu ... păi..propunte tu că ai venit cu amendamentul

Doamna Steluța Todea


Pai atunci, trebuie sa cumpere direrecția de investiții pentru ca este vorba despre un incubator de afaceri. Nu putem să o dam Domnului Fleea'sau la școli, de exemplu..

w

Doamna Ancuta Sorina Comanici: Atunci trebuie sa cerem imputernicire de la Consiliul General.. Acuma. Nu poți sa te duci sa intri în negocieri și identificări pană nu ai împuternicire. Doamna Steluța Todea : Știu asta.

Doamna Ancuța Sorina Comanici: Asta înseamnă că am omorât incubatorul.

Doamna Steluța Todea : Păi dacă așa punem problema, că asta înseamnă că am oprit incubatorul, bine., eu renunț la amendament și haideți sa votam proiectul, cum l-a propus Domnul Președinte. Gata, public, renunț la amendament, haiteți să votăm proiectul.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Da. Mai aveam nevoie de o propunere pentru comisia de identificare a imobilului... cele doua propuneri...

Domnul Mădălin Olteanu: inițiatorul proiectului cine este ....

Doamna Steluța Todea: Păi, atunci explică-ne tu, dacă ești aici de față...

Domnul Liviu Cioncca: Colegul nostru de la PMP, aici de fața ne roagă, totuși, să incepem, sa demarăm această operațiune... este inițiativa lor.

Domnul Cristian Neagu: Tocmai ne-a spus ca o să dureze foarte mult dacă încercăm să achiziționam o clădire, mai bine inchiriem și o construim. Păi a vorbit Domnul Președinte.

.... fără microfon...

Doamnul Liviu Goncea : Ei au o idee și e foarte bună. Haide să o pornim la drum

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Clarificați, domnul Goncea. Hai va rog

Doamna Steluța Todea: Știți cum o să ajungem. Exact ca la Colegiul Mirecea cel Bătrân. O să plătim douăzeci și ceva de mii de euro 5 ani la rând pe chirie si după aia ne chinuim să cumpăram.

Doamna Ancuța Sorina Comanici: Hai sa facem un amendament, sa dam un termem, de închiriere.

Doamnul Alexandru Ștefan Deaconu : Doamna Comănici, domana Comănici ... am clarificat, am clarificat-o e în regulă, este în regulă.

Doamna Steluța Todea: Haideți să votăm.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Am dat buletinele să se multiplice. Mergem mai departe cu ordinea de zi. Domnul Goncea..

Domnul Liviu Goncea : Am propus să mergem la ordinea suplimentară pentru că am multe intrebari la PUD-uri, pe fiecare PUD în parte, domnul Președinte. Domnul Președinte de la PUD-uri, Domnul Șef de PUD-uri...

Domnul Liviu Goncea : Nu vorbește..

Domnul Liviu Goncea : Pe fiecare PUD în parte am o întrebare.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Bun. Supun la vot, supun la vot trecerea ordinii de zi suplimentare, înaintea punctelor pentru planurile urbanistice de detaliu. Cine este pentru? Vă rog. Suntem pentru? Bun.

.... fără microfon ....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan: Da... Nu avem o prevedere contrară, dar din punctul meu de vedere, dacă a fost aprobată la început ordinea de zi și ulterior ordinea mergem așa cum s-a votat.

Domnul Liviu Goncea: Atunci renunț la toate întrebările mele. Am o singură întrebare. Domnule Păi uși! Renunț la toate întrebările de astazi, o să avem timp să discutam. Hai să trecem PUD-urile. Am o singură intrebare. Câte etaje are Manolescu? Că este centru, că este lângă noi aici, este la prima stradă, nu știu dacă o știți.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: O lăsăm așa?

Domnul Liviu Goncea : Câte etaje are Manolescu?

Domnul Oliver Păiuși: Manolescu are., doua

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Bun. O secunda ca să înțeleg. Rămânem cu ordinea de zi așa cum este ...

Domnul Liviu Goncea : Rămânem cu ordinea de zi, nu mai intreb nimic, decât această intrebare. Câte etaje are Manolescu?

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Bun. Grigore Manolescu are., doua etaje, inițial in Comisia de ... Urbanism..

Domnul Liviu Goncea : Este foarte bine. Nu, nu, mulțumesc mult, mulțumesc foarte mult. Este o stradă cu locuințe de doua etaje. Mulțumesc. Gata.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu : Da, Așadar., suntem la pct.18 pe ordinea de zi. Domnul Goncea v-ați edificat in legătură... Putem să continuam deci, da ?

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Avionului nr. 50 (fost Str. Avionului nr. 52-70), sector 1.

Domnul Liviu Goncea : Câte etaje are., domnul Păiuși?

Domnul Oliver Păiuși: 18 etaje. 15 etaje si 18 etaje ...

Domnul Liviu Goncea : Câte locuri de pacare are?

Domnul Oliver Păiuși: Acoperă, are toate locurile de parcare

Domnul Liviu Goncea : Adică inseamnă ca la 18 etaje, a câte apartamente?

Domnul Oliver Păiuși: Are două ... Sunt mai multe imobile, nu e vorba de un singur imobil sunt ... este vorba de mai multe imobile. Patru, patru imobile..Si mai exista încă al cincelea-Domnul Goncea : Nu. ... Deci dumneavoatra ne-ați spus că are destule locuri de parcare, da? Domnul Oliver Păiuși: Are locurile de parcare.

Domnul Goncea : Să trăiți. Aveți votul meu. Domnule președinte, avizul este favorabil.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Mulțumesc. Cine este pentru? Cine este pentru, vă rog? Planul urbanistic de detaliu str Avionului. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: S-a retras Domnul Lixandru și doamna Armând, deci avem 24 de consilieri prezenți in acest moment. Mergem mai departe .

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Avionului nr. 58A (fost Str. Avionului nr. 52-70), sector 1.

Cine este pentru vă rog? Avionului nr. 58A. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.


20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Bacului nr.l8A, sector 1. Cine este pentru? Vă rog. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Șos. Chitilei nr. 93.

.......... Zona M, patru etaje, al cincelea retras.........

Cine este pentru, vă rog. Domnul Olteanu?

Domnul Mădălin Olteanu: Da.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Dionisie Fotino nr.10, sector 1 .

Domnul Alexandru -Ștefan Deaconu: Locația , inalțimea si locuri de parcare.

Domnul Oliver Păiuși: Este in Dorobanți, două etaje cu mansardă zona L2A....Da, obligatoriu. Cine este pentru, vă rog.

........fara microfon........

Doamnea Todea? Doamnea Todea? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Drumul Stegarului nr.151-153, sector 1.

Domnul Oliver Păiuși: Stegarului, la fel doua etaje cu mansardă zona L2A.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Cine este pentru, va rog. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu din Str. Grigore Manolescu nr. 22A sector 1

........fara microfon........

Cine este pentru, va rog. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Jiului nr. 2C,sector 1

Domnul Oliver Păiuși: Aici sunt tot doua etaje. Este in zona M, putea să aiba patru etaje, dar terenul este de așa natura încât nu se puteau construi cele patru etaje, este in spatele unui cămin, practic, se intră pe o alee foarte mică, dar hai sa zicem că s-a negociat în așa fel încât ca de la patru să se ajungă la doua etaje.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Cine este pentru, va rog. Unanimitate; HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTl)Rl.

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Mihai Viteazul nr. 84, sector 1.

Domnul Oliver Păiuși: Locuință individulă P+l.

Domnul Alexandru-Stefan Dcaconu: Cine este pentru, va rog. Domnul Goncea? Pentru Mihai Viteazul? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CV UNANIMITATE DE VOTURI.

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Nisipari nr. 18, sector 1.

Cine este pentru, vă rog. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Petru și Pavel nr. 7, sector 1.

Cine este pentru, vă rog. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Timișului nr. 29, sector 1.

Cine este pentru, vă rog. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Ordinea de zi suplimentară.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 286/08.09.2014 încheiat între Grădinița nr. 252 și proprietarii imobiului din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 134/28.08.2014.

........fara microfon........

Cine este pentru, vă rog. Da. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția laptelui, în anul școlar 2017-2018.

Cine este pentru, vă rog. Domnul Goncea? Da. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

3. Proiect de hotărâre prin care se împuternicește președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 să semneze acordul Consiliului Local al Sectorului 1 solicitat prin'-cerțificatele de urbanism, pentru reglementări urbanistice în cartierul Henri Coandă.


Cine este pentru, vă rog. Da. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Municipiul Nazaret - Illit din Statul Israel”

Cine este pentru?

Domnul Oliver Păiuși: Domnul președinte! Aici erau .. .mă rog..

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Da, vă rog, vă rog..

Domnul Oliver Păiuși: Proiectul in sine, de fapt următoarele proiecte, cred că sunt ceva probleme și de legalitate pentru că înțelegerile și cooperările astea nu au o dată limită, sunt pe termen nelimitat și din câte știu, noi ar trebui să avem totuși pe o data limitată îmcheiate aceste contracte de colaborare ..

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: îi dau cuvântul doamnei Moise să ne explice despre ce este vorba.

Doamna Mioara Manuela Moise: Aceste înțelegeri de cooperare, până să ajungă la dumneavoastră, trebuie sa parcurgă niște etape prevăzute în Legea Tratatelor și Legea Administrației Publice Locale, adică să luăm niște avize pe care le aveți în Raportul de Specialitate si în Expunerea de Motive, avize, de la Ministerul de Externe și de la Ministerul Administrației Publice, ...ăăăă.....Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Aceste două ministere ne fac nouă precizările esențiale din cadrul care trebuie trecute în această înțelegere de cooperare, niciodată nu am avut o prevedere legată de durata unei înțelegeri de cooperare, nu este prevăzut nicăieri, nici in Legea Tratatelor. Acest lucru rămâne la latitudinea părților. Cum vor dori să ..ăăă.. ce durată vor dori să stabilească de valabilitatea acestei înțelegeri. Avem înțelegeri de cooperare pe termen de patru ani cu posibilitatea prelungirii automate dacă nu este denunțat. Avem înțelegeri de cooperare pe termen nelimitat. Am avut înțelegeri de cooperare, de exemplu, cu sectorul 17 din Budapesta, care după 3 ani s-a încheiat de la sine, deci nu e nicăieri prevăzut un termen de valabilitate.

Domnul Oliver Păiuși: Am înțeles. Doamna director.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Am înțeles, doamna director, la obiective, punctul b, cunoașterea modului de viață și a tradițiilor specifice locuitorilor din Sectorul 1 al Municipiului București și în Municipiul Nazaret............

Doamna Mioara-Manuela Moise: vă reafirm, avem la momentul la care solicităm avizele de la cele două ministere, avem un model de protocol, în acele modele de protocoale trimise de la ministere sunt anumite prevederi, obiective, deci ni se fac niște propuneri, marea lor majoritate le acceptăm. Unele nu le acceptăm care nu sunt de competența noastră, deci în mare parte vreau să vă spun că 80%, dacă nu 90% dintr-o înțelegere de cooperare sunt recomandări de la cele două ministere.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu - Președinte de ședință: Am înțeles doamna Moise, dacă nu mai sunt alte neclarități, trecem la vot. Mai sunt alte neclarități? Bun, cine este pentru? vă rog. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Raionul Orhei din Republica Moldova”


Domnul Alexandru-Stefan Deaconu - Președinte de ședință:

Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE }'()',

6. Proiect de hotărâre aprobarea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Sectorul Qankaya al Municipiului Ankara din Republica Turcia”

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Cine este pentru? vă rog. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Și mai avem un plan urbanistic de detaliu.

7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Timișului nr. 29, care este pe ordinea suplimentară.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Este Petru Maior.

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: A fost Timișului pe punctul 30, la ordinea de zi.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Timișului a fost votată, avem str. Petru Maior, nr.17-19, introdus pe ordinea suplimentară.

Doamna Steluța Todea: Domnul Președinte.....

A

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: înțeleg că ar fi intrat în comisie astăzi, este vorba despre altă adresă domnul Președinte? Sau.......

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Deci a intrat în comisia de astăzi și l-am avizat pozitiv. Noi am avut str. Petru Maior, nr.17-19, un imobil cu P+2. Timișului are o corecție, i s-a redus de la 10 apartamente la 9 apartamente.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Am înțeles, dumneavoastră spuneți că nu este o altă adresă, față de cea de la punctul 30, este una și aceeași.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Repetați-mi punctul 30.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Timișului nr. 29, sector 1.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Trebuie să fie str. Petru Maior, nr.17-19, vă spun sigur.

Doamna Steluța Todea: Ce s-a întâmplat cu punctul 17? S-a votat ?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Nu sunt comisiile, și vom vota. Haideți să citim rezultatul voturilor, cele cu buletine de vot.

Doamna Cristina Munteanu: Referitor la punctul 7 de pe ordinea de zi, comisia de validare a procedat la numărarea voturilor exprimate, în sensul înlocuirii domnului Gheorghe Diaconu, în comisia de soluționare a contestațiilor, cu privire la soluționarea cererilor de atribuire a locuințelor din fondul locativ de stat. Domnul Gheorghe Diaconu a fost înlocuit cu domnul Zamfir Victor, cu 26 de voturi pentru.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte dc ședință: în regulă. Votăm punctul 7 în integralitatea lui. Cine este pentru, vă rog, 7, punctul numărul 7. Cine este pentru, vă rog, domnul Neagu, punctul 7?. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Domnul Președinte 17, cum a rămas cu punctul 17? Ce comisie votăm? La punctul 17 nu este prevăzută nicio comisie, punctul 17 nu avem nicio comisie, acolo. Dacă puteți să-mi spuneți și mie cine a făcut........

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte dc ședință: Sunt comisii așteptați o secundă, că suntem la punctul numărul 7, vă rog, mai departe.

Doamna Cristina Munteanu: Pentru punctul 11, de pe ordinea de zi, comisia de validare a procedat la numărarea voturilor exprimate, pentru constituirea comisiei de negociere fși .stabilire a prețurilor de achiziție a unui imobil construcții și teren de către Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului ca destinație structură integrată de asistare și îngiihrefllumanitasl .ro.

Au fost prezenți 26 de consilieri locali, s-au exprimat 26 de voturi valabile. Componența comisiei este următoarea:

Bănișor Dorina - 26 de voturi pentru.

Neagu Cristian - 26 de voturi pentru.

Tudose Cristian - 26 de voturi pentru.

Zamfir Victor - 26 de voturi pentru.

Olteanu Mădălin - 26 de voturi pentru.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc.

Doamna Cristina Munteanu: Același punct 11, de pe ordinea de zi. Este vorba despre comisia pentru identificarea imobilului având ca destinație structura integrată de asistare și îngrijire. Au fost prezenți 26 de consilieri locali, s-au exprimat 26 de voturi valabile. Componența comisie este următoarea:

Crișu Florian - 26 de voturi pentru.

Munteanu Cristina - 26 de voturi pentru.

Macarie Ilina - 26 de voturi pentru.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc, supun la vot punctul numărul 11 în integralitatea lui, cine este pentru,vă rog. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CV UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Punctul numărul 14.

Doamna Cristina Munteanu: Referitor la punctul numărul 14 de pe ordinea de zi, și anume desemnarea reprezentantului consiliului local al Sectorului 1, în consiliul de administrație al școli

primare Rose Mary 2. Au fost prezenți 26 de consilieri locali, s-au exprimat 20 și......, fac o

rectificare materială, au fost prezenți 25 de consilieri locali, s-au exprimat 25 de voturi valabile. Reprezentantul consiliului local în acest consiliu de administrație este Popa Daniela cu 25 de voturi pentru.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Votăm punctul 14 în integralitatea lui, cine este pentru, vă rog. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Doamna Cristina Munteanu: Punctul 17 de pe ordinea de zi. Comisia de validare a numărat voturile exprimate pentru proiectul de hotărâre privind închirierea de pe piața liberă a unui imobil ce va avea ca destinație sediul proiectului de interes public Excellence 1, incubatorul de afaceri al Sectorului 1. Au fost prezenți 25 de consilieri locali, s-au exprimat 25 de voturi valabile. Comisia pentru identificarea acestui imobil este alcătuită din:

Deaconu Alexandru - 25 de voturi pentru.

Olteanu Mădălin - 25 de voturi pentru.

Munteanu Cristina - 25 de voturi pentru.

Doamna Cristina Munteanu: Punctul 17 de pe ordinea de zi. Comisia de validare a numărat voturile exprimate în ceea ce privește comisia pentru negocierea și stabilierea prețului de achiziție a unui imobil cu destinație de incubator de afaceri. Au fost prezenți 26 de consilieri locali, s-au exprimat 26 de voturi valabile. Comisia este formată din:

Zamfir Victor - 26 de voturi pentru.


Neagu Cristian - 26 de voturi pentru. Todea Steluța - 26 de voturi pentru.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Bun, supunem la vot proiectul în integralitatea lui. Cine este pentru, vă rog. Vă rog, să se numere voturile. 18 voturi pentru, voturi împotrivă? abțineri ? 4 abțineri, 4 abțineri și cu domnul Olteanu, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

Domnul Alexandru-Ștcl'an Deaconu - Președinte de ședință: O secundă doamna consilier, în legătură cu.........domnul Goncea........domnul Goncea.......

Doamna Steluța Todea: Domnul Președinte vreau să spun și eu ceva. Altă data când există un consilier, care propune un proiect, orice fel de proiect, ar fi trebuit să se treacă propus de......consilierul cutare......nu de domnul Primar....

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Doamna consilier, ideea este că acum acest proiect este de fapt propunerea comisiei, nu este propunerea mea, proiectul inițial a fost proiectul meu.

Doamna Steluța Todea: Dar ar fi foarte ok, și aș prefera ca fiecare să-și asume fiecare proiect pe care îl depune și îl și realizează.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Am exprimat public această........o

secundă pentru că mai avem un punct pe ordinea de zi, este vorba de rectificarea planului urbanistic de detaliu. Este vorba de planul urbanistic de detaliu din str. Petru Maior 17-19, este de fapt rectificare, a planului urbanistic de detaliu Str. Timișului , nr.29, este punctul 7 de pe ordinea de zi suplimentară.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: A fost în comisie astăzi, a trecut de comisie.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: A fost în comisie, bun.......2 etaje,

cine este pentru, vă rog, da......domnul Olteanu? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Declar ședință închisă. Mulțumesc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Alexandru-Ștefai0)eaconu
20