Hotărârea nr. 12/2018

Hotararea nr. 12 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilelor care fac obiectul Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 987/2003 din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea Administraţiei Fondului ImobiliarROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39
HOTĂRÂRE privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilelor care fac obiectul Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 987/2003 din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilelor care fac obiectul Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 987/2003 din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea Administrației Fondului Imobiliar;

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr.8180/26.01.2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 14099/08.02.2018 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Sectorului 2;

-    Avizele Comisiei Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor

s

j/

Omului șL/Relații Internaționale și Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie,

mi

^pgfareă Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având vedere reglementările cuprinse în:

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în Municipiul București, din administrarea Regiei Autonome „Locato” în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București;

-    Hotărârea de Guvern nr. 987/2003 privind trecerea unor imobile în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor acestuia;

-    Legea nr. 455/2003 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporara a unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București;

-    Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 33/30.03.2006 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a unor imobile cu destinația de locuințe;

-    Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat.

In temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. ,, f ” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE


t. 1 (1) Se solicită către Consiliului General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilelor care fac obiectul Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 987/2003 situate în Sectorul 1 al Municipiului București, domeniu public al Municipiului București, din administrarea Consiliului Local al Sector 2 prin Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea Administrației Fondului Imobiliar - serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului General al Municipiului București.

(2) Imobilele prevăzute la art.l alin. 1 se identifică potrivit anexei ce

conține 3 (trei) file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.Hotărârea nr. 12

București, 20.02.2018

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 6 pagini inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinja ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..

VIZAT

sprs

Anexa la H.C.L.S2 nr.12 / 20.02.2018


' SECRETAR,

NR.

CRT.

ADRESĂ POȘTALĂ

NUMĂR

APARTAMENT

REGIM JURIDIC

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE IMOBILULUI

NUMĂR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NUMĂR TOTAL DE PERSOANE AFLATE ÎN

SPAȚIU

NUMĂR

CAMERE

SUPRAFAȚĂ UTILĂ (mp.)

COTĂ

INDIVIZĂ DE TEREN (mp.)

1

Str. Ion Mihalache nr.125, sect. 1

1

Domeniu public al municipiului București

3

79.54

25.92

10025/01.11.2001

Tauc Daniel

4

2

Str. Ion Mihalache nr.125, sect.1

6

Domeniu public al municipiului București

3

79.72

25.98

14/01.08.2013

Ciobanu Florin

2

3

Str. Aurel Vlaicu nr.147, sect. 2

51

Domeniu public al municipiului București

2

53.65

6.69

10018/01.10.2001

Gheorghe Maria

6

4

Str. Edgar Quinet Nr.10, sect. 1

24

Domeniu public al municipiului București

3

85.25

19.15

10033/01.11.2001

Dumitriu Petronel

4

5

Str. Edgar Quinet Nr.10, sect. 1

27

Domeniu public al municipiului București

4

106.6

18.33

10029/01.11.2001

Duțu Gheorghe

7

6

Str. Edgar Quinet Nr.10, sect. 1

14

Domeniu public al municipiului București

1

44.20

7.6

10032/01.11.2001

Niculae Mariana

2

7

Str. Edgar Quinet Nr.10, sect 1

19

Domeniu public al municipiului București

4

104.2

17.92

20/17.05.2017

Negoiță Silviu

2

8

Str. Edgar Quinet Nr.10, sect 1

22

Domeniu public al municipiului București

1

44.20

18.7

10016/01.10.2001

Apoostol Mircea

2

9

Str. Edgar Quinet Nr.10, sect. 1

26

Domeniu public al municipiului București

1

45.45

7.82

17/25.01.2017

Armanu Viorica

1

10

Str. Edgar Quinet Nr.10, sect.1

28

Domeniu public al municipiului București

3

85.25

14.66

0

Liber

0

NR.

CRT.

ADRESĂ POȘTALĂ

NUMĂR

APARTAMENT

REGIM JURIDIC

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE

IMOBILULUI

NUMĂR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NUMĂR TOTAL DE PERSOANE AFLATE ÎN

SPAȚIU

NUMĂR

CAMERE

SUPRAFAȚĂ UTILĂ (mp.)

COTĂ

INDIVIZĂ DE TEREN (mp.)

11

Str. Edgar Quinet Nr.10, sect. 1

29

Domeniu public al municipiului București

1

44.25

7.61

13/07.11.2012

Gheghi Vasile

2

12

Str. Edgar Quinet Nr.10, sect. 1

30

Domeniu public al municipiului București

1

45.45

7.82

10038/01.11.2001

Enache Ioana

2

13

Str. Edgar Quinet Nr.10, sect. 1

33

Domeniu public al municipiului București

2

53.9

9.26

10021/01.10.2001

Sebastian Bogdan Daniel

4

14

Str. Nicolae Racotă nr.12-14, sect. 1

1

Domeniu public al municipiului București

3

97.30

43.77

10023/01.11.2001

Marin Ion

1

15

Str. Nicolae Racotă nr.12-14, sect. 1

6

Domeniu public al municipiului București

3

98.85

25.98

10024/01.11.2001

Stan Gheorghe Cătălin

1

16

B-dul. Magheru nr.24, sect. 1

17

Domeniu public al municipiului București

3

78.8

18.56

10022/01.10.2001

Tudor Gabriela

3

17

B-dul. Magheru nr.24, ap.26, et. 4, sect. 1

26

Domeniu public al municipiului București

3

75.35

17.89

10019/01.10.2001

Morcov Gabriela

2

18

B-dul. Magheru nr.24, sect. 1

29

Domeniu public al municipiului București

3

78.8

18.7

10017/01.10.2001

Artene Aurel

4

19

B-dul. Magheru nr.24, sect 1

32

Domeniu public al municipiului București

3

80.7

19.15

10028/01.11.2001

Copcelău Dumitru

3

20

B-dul. Magheru nr.24, sect. 1

45

Domeniu public al municipiului București

3

78.8

18.7

10030/01.11.2001

Ivancea Viorel

5

21

B-dul. Magheru nr.24, sect. 1

47

Domeniu public al municipiului București

3

89.4

21.22

10036/01.11.2001

Sarchizian Edward

3

IVIZAT Ispte nescbirnbar©»

NR.

CRT.

ADRESĂ POȘTALĂ

NUMĂR

APARTAMENT

REGIM JURIDIC

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE

IMOBILULUI

NUMĂR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NUMĂR TOTAL DE

PERSOANE AFLATE ÎN SPAȚIU

NUMĂR

CAMERE

SUPRAFAȚĂ UTILĂ (mp.)

COTĂ

INDIVIZĂ DE TEREN (mp.)

22

B-dul. Magheru nr.24, sect. 1

49

Domeniu public al municipiului București

3

78.8

18.7

18/22.03.2017

Tudor Marin

4

“VÎZAT " spre neschimbare,

SECRETAR,