Hotărârea nr. 142/2018

Hotararea nr. 142 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particularROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2• • ••    ••

• • • ... •

v V.


Clasa 3008    ROMÂNIA

categoriile 2. 4. 6    1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular',

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 49628/09.05.2018, întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 259/2017 privind validarea mandatului unui consilier local;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 80/2018 privind validarea mandatului unui consilier local;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr.\215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Pe data prezentei, se înlocuiește domnul Cosmescu Marius cu domnul consilier local Stanciu Ion în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, conform anexei nr. 1 ce conține 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Pe data prezentei, se înlocuiește domnul Neculai Dan cu doamna consilier local Constantin Angela în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, conform anexei nr. 2 ce conține 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, rămân aplicabile.

Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, conform rețelei școlare aprobate pentru anul școlar 2017-2018, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR ÎN CARE DOMNUL CONSILIER LOCAL STANCIU ION ESTE DESEMNAT SĂ FACĂ PARTE DIN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE ACESTORA

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR. TELEFON

1

GRĂDINIȚA NR. 233

2

PRE

STR. PETRE ANTONESCU NR. 20

0212420592

2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 31

2

PRI, GIM

B-DUL. LACUL TEI NR. 116

0212421712

3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 32

2

PRE, PRI, GIM

STR. SPORTULUI NR. 21

0216556240

4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40

2

PRE, PRI, GIM

STR. PERIȘ NR. 27

STR. PERIȘ NR. 12

0212406545

5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41

2

PRE, PRI, GIM

STR. NICOLAE APOSTOL NR. 2

0212402845

6

COLEGIUL NAȚIONAL "VICTOR BABEȘ"

2

GIM, LIC TEO

ȘOS. FUNDENI NR. 254

0212407870

7

LICEUL TEORETIC "TRAIAN"

2

PRI, GIM, LIC TEU, LIC TEO, LIC VOC

STR. GALVANI LUIGl NR. 20

0212106598

8

CLUBUL COPIILOR SECTOR 2

2

GIM

INTRAREA COBILIȚEI NR. 8

0212106432

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR

1

GRĂDINIȚA "SUFLET DE COPIL"

_

* ÂV

ȘOS. FUNDENI, NR. 254 SECTOR 2

0725.24.50.25

5EDINȚA,

ÎNUȚA

VIZAT X

IsDre neschimbare,

1 P SECRETAR,

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR ÎN CARE DOAMNA CONSILIER LOCAL CONSTANTIN ANGELA ESTE DESEMNATĂ SĂ FACĂ PARTE DIN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE ACESTORAUNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR. TELEFON

1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27

2

PRE, PRI, GIM

STR. MAȘINA DE PÂINE NR. 65

0212421645

2

LICEUL TEORETIC "TRAIAN"

2

PRI, GIM, LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC

STR. GALVANI LUIGI NR. 20

0212106598

3

COLEGIUL ECONOMIC "A. D.

XENOPOL"

2

LIC TEII, POS

STR. TRAIAN NR. 165

0213205719

4

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUȘI"

2

LIC TEI I, LIC TEO, POS

B-DUL. DIMITRIE POMPEI NR. 1

0212321275

5

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "DINAMO"

2

LIC/SP

ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE NR. 7-9

0212105585

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR

î

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTERRA"

2

PRE/PRIM

STR. ARHITECT GHEORGHE MANDREz\ NR.

6, SECTOR 2

STR. RĂSPÂNTIILOR, NR. 7, SECTOR 2

STR. RĂSPÂNTIILOR, NR. 15, SECTOR 2

0751.06.72.79

VIZAT s. spre neschimbare 1 P SECRETAR,