Hotărârea nr. 143/2018

Hotararea nr. 143 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 177/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMAN IA

,918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 177/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 177/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniver sitar de stat și particular care funcționează pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 50495/10.05.2018, întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal și postliceal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 259/20.12.2017 privind validarea mandatului unui consilier local;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 80/26.04.2018 privind validarea mandatului unui consilier local;

In temeiul art. 45 alin. (I) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și

Completările ulterioare,


în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Pe data prezentei, se înlocuiește domnul Cosmescu Marius cu domnul consilier local Stanciu Ion în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, conform anexei nr. 1 ce conține 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Pe data prezentei, se înlocuiește domnul Neculai Dan cu doamna consilier local Constantin Angela în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, conform anexei nr. 2 ce conține 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 177/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisiile pentru evaluarea fi asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, rămân aplicabile.

Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Generală pentru Adminstrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, conform rețelei școlare aprobate pentru anul școlar 2017-2018, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR ÎN CARE DOMNUL CONSILIER LOCAL STANCIU ION ESTE DESEMNAT SĂ FACĂ PARTE DIN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

VIZAT \ spre neschimbare,

SECRETAR,


>E1


/ȘEI


BV

Pal


UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR. TELEFON

1

GRĂDINIȚA NR. 137

2

PRE

STR. PLUMBUITA NR. 5

021/240.75.81

2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORIE

GHICA VOIEVOD"

2

PRE, PRI, GIM

STR. LAPTARI TEI NR. 23

021/242.11.60

5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39

2

PRI, GIM, GIM-SP

SOS. COLENTINzX NR. 91

021/240.30.25

I

COLEGIUL NAȚIONAL "VICTOR BABEȘ"

2

GIM, LIC TEO

ȘOS. FUNDENI NR. 254

021/240.78.70

5

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "FUNDENI"

2

POS

ȘOS. FUNDENI NR. 254

021/240.51.35; 021/241.32.97

6

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1

2

PRI, GIM / SPE

STR. POPA RUSU NR. 13

021/211.75.03

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR

1

GRĂDINIȚA "BELL"

2

PRE

STR. FĂINARI NR. 43, SECTOR 2

031/805.62.58; 0722.99.04.09

2

GRĂDINIȚA „OLGA GUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL”

2 X

STR. BĂNEASA ANCUȚA NR. 8, SECTOR 2

0734.411.359

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR ÎN CARE DOAMNA CONSILIER LOCAL CONSTANTIN ANGELA ESTE DESEMNATĂ SĂ FACĂ PARTE DIN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR. TELEFON

1

GRĂDINIȚA NR. 133

2

PRE

STR AUREL VLAICU NR. 30 - 32

STR. DRAGOȘ VODĂ NR. 25

021/211.67.49

2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 32

2

PRE, PRI, GIM

STR. SPORTULUI NR 21

021/655.62.40

3

LICEUL TEORETIC BILINGV ”ITA WEGMAN"

2

PRI, GIM, LIC TEO

B-DUL. DIMITRIE POMPEI NR. 3

021/210.33.91

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR

1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ZEPPELIN SCHULE"

2

PRE/PRI/GIM

STR. ICOANEI NR. 17A, SECTOR 2

021/210.97.74; 0745.01.70.00

VIZAT \ spre neschimbare,

SECRETAR,