Hotărârea nr. 246/2018

Hotărâre 246 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţăROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință;

Analizând:

-    Propunerea domnului consilier Costache Jean, pentru ca doamna consilier local Constantin Angela să fie desemnată președinte de ședință pentru ședința ordinară din data de 30.08.2018, astfel cum a fost consemnată în procesul - verbal al ședinței;

-    Raportul de specialitate nr. 91318/22.08.2018 prezentat de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului nr.

002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a fosiliilor locale, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 673/2002;

în temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 47 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Doamna Constantin Angela, consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, se alege președinte de ședință pentru ședința ordinară din data de 30.08.2018.

Art.2. Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 179/2018 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni, rămâne aplicabilă.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre confine un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 41 din Legea nr. 215/200!, republicată, cu modificările și completările ulterioare.