Hotărârea nr. 249/2018

Hotărâre 249 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr. 86850/08.08.2018, întocmită de către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 2 înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 9445/07.08.2018;

-    Raportul de specialitate nr. 87567/14.08.2018, întocmit de către Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. _r930/28.08.2018;

‘    - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu

j^/PlUL^OX

S'


caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al Municipiului București de resurse și asistență educațională, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/06.02.2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 104/22.08.2016 privind validarea mandatului unui consilier local;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 259/20.12.2017 privind validarea mandatului unui consilier local;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 80/26.04.2018 privind validarea mandatului unui consilier local.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Pe data prezentei, se desemnează reprezentanții Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, ce conțin un număr de 8 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aceeași dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 142/2018 și LI.C.L Sector 2 nr. 224/2018, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 249 București, 30.08.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 249/30.08.2018


TABEL

PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT


NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

NR.

MEMBRILOR

C.A.

NR.

CONSILIERI

LOCALI

CONSILIERI LOCALI

1

GRĂDINIȚA NR. 7

2

PRE

STR MAICA DOMNULUI NR. 61 -63

0212421714

7

1

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

2

GRĂDINIȚA "LICURICI"

2

PRE

B-DUL. DACIA NR 134

STR SĂGEȚII NR. 11

0212104790

7

1

Popescu Lenuța

3

GRĂDINIȚA "ALBINUȚA"

2

PRE

STR. DINU LIPATTI NR 1

STR SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV NR. 25

0212301641

7

1

Miclea Niculina

4

GRĂDINIȚA "LUMINIȚA"

2

PRE

ȘOSEAUA IANCULUI NR 4A

0212503180

7

1

Popescu Lenuța

5

GRĂDINIȚA NR. 23

2

PRE

STR SLD.RĂDUȚĂ GHEORGHE NR. 1

0212550840

7

1

Dinu Alexandru

6

GRĂDINIȚA NR. 133

2

PRE

STR AUREL VLAICU NR 30 - 32

STR. DRAGOȘ VODĂ NR. 25

0212116749

7

1

Popescu Lenuța

7

GRĂDINIȚA NR. 135

2

PRE

STR MAȘINA DE PÂINE NR. 61

0212421805

7

1

Feroiu Dumitru Silviu

8

GRĂDINIȚA NR. 137

2

PRE

STR. PLUMBUITA NR. 5

0212407581

7

1

Beldeanu Augustin Lucian

9

GRĂDINIȚA NR. 138

2

PRE

STR. TUNARI NR. 52 -54

0212106377

7

1

Boblea Ion

10

GRĂDINIȚA "CASTEL"

2

PRE

B-DUL. PIERRE DE COUBERTIN NR. 1

0213179946

7

1

Lăzăroiu Ioana Gela

11

GRĂDINIȚA NR. 189

2

PRE

ȘOSEAUA VERGULUI NR. 12

0212554870

7

1

Metehău Andrei

George

12

GRĂDINIȚA "CLOPOȚEL"

2

PRE

STR. DRIDU GEORGESCU NR. 2

0212502197

7

1

Costache Jean

13

GRĂDINIȚA NR. 233

2

PRE

STR. PETRE ANTONESCU NR 20

0212420592

7

1

Stanciu Ion

14

GRĂDINIȚA NR. 234

2

PRE

STR. INTRAREA PONTONULUI NR. 1-5

0212422748

7

1

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

15

GRĂDINIȚA NR. 236

2

PRE

ALEEA ILIA NR. 1

0212554620

7

1

Radu Gheorghe

16

GRĂDINIȚA NR. 256

2

PRE

STR ATANASIE IONESCU NR. 25

0212506222

7

1

Neagu Anda Cristina

17

GRĂDINIȚA "ALICE"

2

PRE

STR. /ALEXANDRU DON ICI NR. 23

STR. ARMENESCĂ NR. 27

0212114524

7

1

Miclea Niculina

‘©jequimosou 9NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

NR.

MEMBRILOR

C.A.

NR.

CONSILIERI

LOCALI

CONSILIERI LOCALI

18

GRĂDINIȚA NR. 276

2

PRE

STR. CORABIA NR. 57

0212423280

7

1

Chiricuță Ion

19

GRĂDINIȚA "STELUȚA"

2

PRE

ȘOSEAUA VERGULUI NR. 14

0212551195

7

1

Boblea Ion

20

GRĂDINIȚA NR. 280

2

PRE

STR. COCOSTÂRCULUI NR. 2

0212557980

7

1

Neagu Anda Cristina

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

2

PRI, GIM

STR. HERȚA NR. 14 A

0212556425

9

2

Dinu Alexandru

Metehău Andrei George

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARIA ROSETTI"

2

PRI, GIM

STR GIUSEPPE GARIBALDI NR. 3

0212305276

9

2

Andrei Robert

Alexandru

Beldeanu

Augustin

Lucian

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TUDOR ARGHEZI"

2

PRI, GIM

STR. TUDOR ARGHEZI NR. 46-50

0213169187

9

2

Șerpescu Cătălin Constantin

Miclea Niculina

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF. SILVESTRU"

2

PRE, PRI, GIM

STR. OLTARULUI NR. 11

0212102045

9

2

Boblea Ion

Popescu Dan Cristian

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24

2

PRI, GIM

STR. TUNARI NR. 52 - 54

0212107185

9

2

Popescu Lenuța

Bughiu Iolanda Luminița

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25

2

PRE, PRI, GIM

STR. SILVIA NR. 54

ALEEA SINAIA NR. 2

STR. CALIMACHI NR. 8

0212422695

9

2

Bughiu Iolanda Luminița

Popescu Lenuța

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27

2

PRI, GIM

STR. MAȘINA DE PÂINE NR. 65

0212421645

9

2

Bughiu Iolanda Luminița

Constantin

Angela

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28

2

PRE, PRI, GIM

ALEEA CIRCULUI NR. 1

STR. DOGARILOR NR. 34

0212105910

9

2

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

Lăzăroiu Ioana

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORIE GHICA VOIEVOD"

2

PRI, GIM

STR. LAPTARI TEI NR. 23

0212421160

9

2

Popescu Lenuța

Popescu Dan Cristian

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 31

2

PRI, GIM

B-DUL. LACUL TEI NR. 116

0212421712

9

2

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

Stanciu Ion

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 32

2

PRE, PRI, GIM

STR. SPORTULUI NR. 21

0216556240

9

2

Stanciu Ion

Beldeanu

Augustin

Lucian

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39

2

PRI, GIM, GIM-SP

SOS. COLENTINA NR. 91

0212403025

9

2

Zaharia Răzvan

Cristian

Popescu Dan Cristian

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40

2

PRE, PRI, GIM

STR. PERIȘ NR. 27

STR. PERIȘ NR. 12

0212406545

9

2

Popescu Dan Cristian

Stanciu Ion

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41

2

PRE, PRI, GIM

STR. NICOLAE APOSTOL NR. 2

0212402845

9

2

Stanciu Ion

Oprea Dumitru

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 46

2

PRI, GIM

STR. SLT STĂNESCU GHEORGHE NR. 2

0212502527

9

2

Bughiu Iolanda Luminița

Popescu Lenuța

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49

2

PRI, GIM

STR. VATRA LUMINOASA NR. 99

0212502444

9

2

Iliescu Constantin

Cristinel

Alexandru

Adrian

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAICA DOMNULUI"

2

PRE, PRI, GIM

STR. ION MAIORESCU NR. 32

INTRAREA COBILIȚEI NR. 8

0212520310

9

2

Mihăilă Dumitru

Cătălin

Metehău Andrei George


jspre neschimbare,

,«ț,HȚA O


NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

NR.

MEMBRILOR

C.A.

NR.

CONSILIERI

LOCALI

CONSILIERI LOCALI

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 51

2

PRI, GIM

STR. HERȚA NR. 1

0212554060

9

2

Neagu Anda Cristina

Radu Gheorghe

39

ȘCOALA GIMNAZIALA 'TANCULUI"

2

PRE, PRI, GIM

B-DUL. PACHE PROTOPOPESCU NR. 50

B-DU.L FERDINAND I NR. 23

STR. POPA NAN NR.47B

0212522260

9

2

Iliescu Constantin

Cristinel

Alexandru

Adrian

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56

2

PRI, GIM

B-DUL. PACHE PROTOPOPESCU NR. 109 z\

0212524125

9

2

Costachc Jcan

Mihăilă

Dumitru Cătălin

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE GHELMEZ"

2

PRE, PRI, GIM

STR. PESCĂRUȘULUI NR. 124

B-DUL BASARABIA NR. 50

B-DUL. BASARABIA NR. 160

0213245135

9

2

Dinu Alexandru

Oprea Dumitru

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 62

2

PRE, PRI, GIM; GIM-SPEI

STR. POTÂRNICHII NR. 3

STR. ȘTIUCII NR. 54

0212553635

9

2

Ncagu Anda Cristina

Mihăilă

Dumitru Cătălin

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FERDINAND I"

2

PRI, GIM

B-DUL. GĂRII OBOR NR. 16

0212525370

9

2

Chiricuță Ion

Alexandru

Adrian

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 66

2

PRI, GIM

STR. LOGOFĂT DAN NR. 1

0212554580

9

2

Metehău Andrei

George

Dinu Alexandru

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71

2

PRE, PRI, GIM

CALEA MOȘILOR NR. 148

B-DUL. FERDINAND I NR. 128

0213141395

7

1

.Andrei Robert

Alexandru

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 77

2

PRI, GIM

ȘOS. PANTELIMON NR. 289

0212553945

9

2

Metehău Andrei

George

Feroiu Dumitru

Silviu

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 85

2

PRI, GIM

STR. INTR. MEDIC CONSTANTIN

ZLĂTESCU NR. 7A

STR. TRAIAN NR. 160

0212524520

9

2

Dinu Alexandru

Chiricuță Ion

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 145

2

PRE, PRI, GIM

STR. HELIADE ÎNTRE VII NR. 36

STR. HELIADE ÎNTRE VII NR. 26

0212407036

9

2

Lăzăroiu Ioana Geta

Zaharia Răzvan

Cristian

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 307

2

PRI, GIM

STR. LUNCȘOARA NR. 17

0212102585

9

2

Oprea Dumitru

Costache Jean

50

ȘCOALA CENTRALĂ

2

PRI, GIM, LIC TEO

STR. ICOANEI NR. 3-5

0212118484

13

3

Popescu Lenuța

Riesch Antheia

Aleksandra

Popescu Dan Cristian

51

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL"

2

LIC TEO

B-DUL. PACHE PROTOPOPESCU NR. 62

0212525700

9

2

Mihăilă Dumitru

Cătălin

Dinu Alexandru

52

COLEGIUL NAȚIONAL "CANTEMIR VODĂ"

2

GIM, LIC TEO

STR. VIITORULUI NR. 60

0212106935

9

2

Popescu Lenuța

Zaharia Răzvan

Cristian

l

53

COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET"

2

GIM, LIC TEO

STR. ITALIANĂ NR. 17

0213136462

9

2

Zaharia Răzvan

Cristian

Metehău Andrei George

54

COLEGIUL NAȚIONAL "IULIA HAȘDEU"

2

LIC TEO

B-DUL. FERDINAND I NR. 91

0212524508

9

2

Bughiu Iolanda Luminița

Mihăilă

Dumitru Cătălin

55

COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ"

2

PRI, PRI-SP,

GIM, GIM-SP, LIC TEO, LIC VOC

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 169

0213217092

9

2

Popescu Dan Cristian

Pușcașu Marian


‘ejequi|i|8i8@u


NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

NR.

MEMBRILOR

C.A.

NR.

CONSILIERI

LOCALI

CONSILIERI LOCALI

56

COLEGIUL NAȚIONAL "VICTOR BABEȘ"

2

GIM, LIC TEO

ȘOS. FUNDENI NR. 252-254

0212407870

9

2

Stanciu Ion

Beldeanu

Augustin

Lucian

57

COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV "GEORGE COȘBUC"

2

GIM, LIC TEO

STR. OLARI NR. 29-31

0212528080

9

2

Ncagu Anda Cristina

Zaharia Răzvan

Cristian

58

LICEUL TEORETIC "C. A.

ROSETTI"

2

LIC TEO

STR. GIUSEPPE GARIBALDI NR. 11

0212304873

9

2

Popescu Lenuța

Zaharia Răzvan

Cristian

59

LICEUL TEORETIC "MIHAIL

SADOVEANU"

2

LIC TEO

STR. POPA LAZĂR NR. 8A

0212527856

9

2

Popcscu Dan Cristian

Feroiu Dumitru

Silviu

60

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

2

PRI, GIM, LIC TEO

ȘOS. PANTELIMON NR. 355

0212551265

9

2

Popescu Lenuța

Dinu Alexandru

61

LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN"

2

PRI, GIM, LIC TEO

B-DUL. DIMITRIE POMPEIU NR. 3, CORP B

0212103391

9

2

Beldeanu Augustin Lucian

Oprea Dumitru

62

LICEUL TEORETIC "ADY

ENDRE"

2

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

B-DUL. FERDINAND I NR. 89

0212520194

0212521123

9

2

Costache Jean

Chiricuță Ion

63

LICEUL TEORETIC "WALDORF"

2

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR. SLD. SAVU MARIN NR. 29

STR. POPA NAN NR. 47

0212553051

9

2

Fcroiu Dumitru Silviu

Riesch Antheia

Aleksandra

64

LICEUL TEORETIC "TRAIAN"

2

GIM-SP, LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC

STR. GALVANI LUIGI NR 20

0212106598

9

2

Constantin Angela

Stanciu Ion

65

COLEGIUL ECONOMIC "HERMES"

2

LIC TEH, POS

CALEA MOȘILOR NR 152

0213147645

13

2

Popescu Lenuța

Dinu Alexandru

66

COLEGIUL ECONOMIC "A. D.

XENOPOL"

2

LIC TEI I, POS

STR. TRAIAN NR. 165

0213205719

13

2

Mihailă Dumitru

Cătălin

Constantin

Angela

67

COLEGIUL TEHNIC

"EDMOND NICOLAU"

2

PROF, LIC TEH, LIC VOC, POS

STR. DIMITRIE POMPEIU NR 3

0212331910

13

2

Beldeanu Augustin Lucian

Popescu Lenuța

68

COLEGIUL TEHNIC

"DIMITRIE LEONIDA"

2

PROF, LIC

TEH, LIC TEO, POS

B-DUL. BASARABIA NR 47

0213243295

13

2

Pușcașu Marian

Dinu Alexandru

69

LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL PANTELIMON"

2

GIM-SP, LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC

STR. HAMBARULUI NR. 12A

0212559943

13

2

Popescu Dan Cristian

Beldeanu

Augustin

Lucian

70

LICEUL TEHNOLOGIC

"NIKOLA TESLA"

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS

SOS. PANTELIMON NR. 25

0212527886

13

2

Dinu Alexandru

Feroiu Dumitru Silviu

71

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUȘI"

2

LIC TEH, POS

B-DUL. DIMITRIE POMPEIU NR. 1

0212321275

13

2

Constantin Angela

Costache Jean

72

LICEUL TEHNOLOGIC "ION I.C. BRÂTIANU"

2

PROF, LIC TEH

STR POPA LAZĂR NR. 8 A

0212528130

13

2

Andrei Robert

Alexandru

Metehău Andrei George

73

ȘCOALA POSTLICEALA

SANITARA "FUNDENI"

2

POS

ȘOS. FUNDENI NR. 252-254

0212405135

0212413297

9

1

Lăzăroiu Ioana GelaNR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

NR.

MEMBRILOR

C.A.

NR.

CONSILIERI

LOCALI

CONSILIERI LOCALI

74

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE

ARTE NR. 2

2

GIM/AR

B-DUL. FERDINAND I NR. 128

0212525703

9

2

Radu Gheorghc

Chiricuță Ion

75

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE

ARTE NR. 4

2

GIM/AR

STR. MAICA DOMNULUI NR. 61-63

0212420050

9

2

Andrei Robert

Alexandru

Boblea Ion

76

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR

NR. 2

2

LIC/SP

B-DUL. FERDINAND I NR. 128

0212522508

7

1

Popescu Lenuța

77

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "DINAMO"

2

LIC/SP

STR. SILVIA NR.54

0212105585

9

2

Mihăilă Dumitru

Cătălin

Constantin

Angela

78

CLUBUL COPIILOR SECTOR 2

2

GIM

INTRAREA COBILIȚEI NR. 8

0212106432

7

1

Bcldcanu Augustin Lucian

79

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ

2

LIC

STR. HELIADE INTRE VII NR 36

0212323011

13

1

Zaharia Răzvan

Cristian

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONSTANTIN ANGELA

‘aiBqu4|i|g§@i$ ©Jdsfj


Anexa nr.2 la H.C.L. Sector 2 nr.249/30.08.2018


TABEL

PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR


NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

Telefon

NR.

CONSILIERI

LOCALI

CONSILIER LOCAL

1

GRĂDINIȚĂ "CARTEA CU POVEȘTI"

2

PRE

STR. AUREL VLAICU, NR. 127A, SECTOR 2

0766. 237. 114

1

Șerpescu Cătălin Constantin

2

GRĂDINIȚA "MAGICĂ"

2

PRE

STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU, NR 33, SECTOR 2

0723. 892. 378

1

Neagu Anda Cristina

3

GRĂDINIȚA "ANGEL'S ACADEMY"

2

PRE

STR. MĂGURA VULTURULUI, NR. 38, SECTOR 2

0722.23.01.21

1

Metehău Andrei George

4

GRĂDINIȚA "KIDS CLUB - TEI"

2

PRE

STR. ZAMBILELOR NR. 88 - 92, SECTOR 2

0724.28.22.82;

0722.61.21.36

1

Pușcașu Marian

5

GRĂDINIȚA"MICA ACADEMIE DE ARTE"

2

PRE

INTRAREA ION VOICU, NR. 4, SECTOR 2

021/211.07.40

0788.238.567

1

Lăzăroiu Ioana Gela

6

GRĂDINIȚA "PINK LEMON"

2

PRE

STR. COMĂNIȚA NR. 7, SECTOR 2

021/211.01.21;

0722.68.97.77

1

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

7

GRĂDINIȚA "SIMSALA GRIMM"

2

PRE

STR. ORZARI, NR. 74B, SECTOR 2

021/323.61.34;

0722.28.55.36

1

Dinu Alexandru

8

GRĂDINIȚA "ȘOTRON"

2

PRE

STR. GHERGHIȚEI, NR. 7, SECTOR 2

021/655.53.98

1

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY"

2

PRE

STR. CLAUDIU, NR. 26, SECTOR 2

0723.24.89.78

1

Chiricuță Ion

10

GRĂDINIȚA "DON CASTOR"

2

PRE

STR. GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI, NR. 17, SECTOR 2

021/642.12.74;

0757.07.39.29

1

Metehău Andrei

George

11

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA CU PITICI MARI ȘI MICI"

2

PRE

STR. TEOFIL, NR. 27, SECTOR 2

0722.62.62.68

1

Bughiu Iolanda Luminița

12

GRĂDINIȚA "CASTELUL COPIILOR"

2

PRE

STR. SFÂNTA TREIME, NR. 28, SECTOR 2

0724.25.25.25

0722.43.01.57

1

Dinu Alexandru

13

GRĂDINIȚA "BELL"

2

PRE

STR. FĂINARI NR. 43, SECTOR 2

031/805.62.58;

0722.99.04.09

1

Popescu Lenuța

14

GRĂDINIȚA "VISE"

2

PRE

STR. ING. VASILE CRISTESCU, NR. 26, SECTOR 2

021/320.56.78

0745.485.246

1

Beldeanu Augustin Lucian


sjeqiumoșiau


NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

Telefon

NR.

CONSILIERI

LOCALI

CONSILIER LOCAL

15

GRĂDINIȚA "COCCINELLE"

2

PRE

STR. ION BERINDEI, NR. 33, SECTOR 2

021/242.13.44;

0721.86.36.76

1

Bughiu Iolanda Luminița

16

GRĂDINIȚA "SUFLET DE COPIL"

2

PRE

ȘOS. FUNDENI, NR. 254, SECTOR 2

0725.24.50.25

1

Stanciu Ion

17

GRĂDINIȚA "KIDS FIRST"

2

PRE

STR. SICĂ ALEXANDRESCU NR. 20, SECTOR 2

021/250.18.58;

0766.56.87.76

1

Alexandru Adrian

18

GRĂDINIȚA “LA TURN”

2

PRE

ȘOS. MORARILOR NR. 1, CLĂDIREA C12, SECTOR 2

021/212.75.17.72

0732.122.336

1

Chiricuță Ion

19

GRĂDINIȚA “OLGAGUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL”

2

PRE

STR. BÂNEASA ANCUȚA, NR. 8, SECTOR 2

0734.411.359

1

Zaharia Răzvan

Cristian

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT “ZUPPY”

2

PRE

STR. OTEȘANI, NR. 69, SECTOR 2

0761. 968. 368

1

Boblea Ion

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT “SPRINGFIELD”

2

PRE

STR: SFÂNTA ANA NR. 9, SECTOR 2

021/212.31.05    0721.

70.78.79    0734.710.573

1

Radu Gheorghe

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ;;RIO"

2

PRE

STR. LUIGI GALVANI NR. 13, SECTOR 2

0753.250.250

1

Feroiu Dumitru Silviu

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „VEVERIȚA JUCĂUȘĂ"

2

PRE

STR. LITOVOI VOIEVOD NR. 38, SECTOR 2

0726. 224.859

1

Lazăroiu Ioana Gela

24

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „FIRST STEPS"

2

PRE

STR. POMPILIU MANOLIU NR. 7, SECTOR 2

0737. 809. 291

1

Adrian Alexandru

25

GRĂDINIȚA „PRIMII PAȘI”

2

PRE

STR: VLADISLAV VOIEVOD NR: 13, SECTOR 2

0726.857.763

1

Militaru Marian

Cătălin

26

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „CASTELINO BABY"

2

PRE

STR. PROF. ION URSU NR: 21, SECTOR 2

0731. 995. 600

1

Bughiu Iolanda Luminița

27

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „TOM SAWYER"

2

PRE

STR. BRAȚULUI NR. 14, SECTOR 2

0724.313.795

1

Metehău Andrei

George

28

ȘCOALA PRIMARĂ MONTESSORI MSB-MKB

2

PRI

STR. AGRICULTORILOR NR: 79, SECTOR 2

0729.002.081

1

Iliescu Constantin

Cristinel

29

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTESSORI" BUCUREȘTI

2

PRI

STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 79, SECTOR 2

0729.00.20.81

1

Andrei Robert

Alexandru

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ZEPPELIN SCHULE"

2

PRI

STR. ICOANEI NR. 17A, SECTOR 2

021/210.97.74;

0745.01.70.00

1

Boblea Ion

31

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTERRA"

2

PRE/PRI

STR. ARHITECT GHEORGHE MANDREA NR. 6, SECTOR 2

STR. RĂSPÂNTIILOR, NR. 7, SECTOR 2    STR.

RĂSPÂNTIILOR, NR. 15, SECTOR 2

0751.06.72.79

1

Constantin Angela

32

ȘCOALA PRIMARĂ “LUCA”

2

PRE/PRI

STR. SÂNMEDRU NR. 25, SECTOR 2

0721.33.51.61

0744.89.42.06

1

Militaru Marian

Cătălin


ca v.uaci'Usifcj

‘©JBqw|qog9M feWiM


NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

Telefon

NR.

CONSILIERI

LOCALI

CONSILIER LOCAL

33

LICEUL TEORETIC "NEW GENERATION

SCHOOL"

2

PRI/GIM/LIC.T

EO

STR. AGRICULTORILOR, NR. 87, SECTOR 2

021/322.47.37

0728.528.437

1

Pușcașu Marian

34

LICEUL TEORETIC "VICTORIA"

2

LIC.TEO

ȘOS. PANTELIMON, NR. 355, SECTOR 2

0723.09.15.32

1

Radu Gheorghe

35

LICEUL TEORETIC “DR. MIOARA

MINCU”1

2

LIC.TEO

STR. VIITORULUI NR. 161 -163, SECTOR 2

021/211.40.15

1

Popescu Dan Cristian

36

LICEUL PEDAGOGIC "ANASTASIA POPESCU"

2

PRE/PRI/GIM/

LIC.PED

STR. TRAIAN NR. 160, SECTOR 2

STR. ION HELIADE RĂDULESCU, NR. 18, SECTOR 2

021/252.46.65;

021/252.23.87

1

Beldeanu Augustin Lucian

37

GRĂDINIȚA “ALFRED FRONIUS”

2

PRE

STR. TUNARI NR. 39, SECTOR 2

0726.715.499

1

Popescu Lenuța

1 Liceul Teoretic “Dr. Mioara Mincu” - activitate suspendata pentru anul școlar 2018 — 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONSTANTIN ANGELA

.O

‘&wqiu|ij38§y


_ Cd ’

.tegi

^'ocavt^