Hotărârea nr. 321/2018

Hotărâre 321 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luniROMANIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2
ROMÂNIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27,09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 104282/24.09.2018 prezentat de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Propunerea domnului consilier local Pușcașu Marian pentru ca domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian să fie desemnat președinte de ședință pentru o perioadă de trei luni, astfel cum a fost consemnată în procesul verbal al ședinței;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

iuV          *n ve(^ere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului nr.


<...35         ntru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a

locale, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 673/2002;

In temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (6), art. 47 și art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se alege domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv: octombrie, noiembrie și decembrie 2018.

Art.2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 321

București, 27.09.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini ți a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.