Hotărârea nr. 346/2018

Hotărâre 346 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea aprobării parcării temporare pe Șoseaua Pantelimon din Sectorul 2 al Municipiului BucureștiROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMÂNIA


1913-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


Ii O TĂ RARE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea aprobării parcării temporare pe Șoseaua Pantelimon din Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea aprobării parcării temporare pe Șoseaua Pantelimon din Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

  • - Expunerea de motive prezentată de domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimărul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 115893/22.10.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Adresa nr. 117209/24.10.2018 prezentată de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar

/■ ^^IjȘectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 82/2008, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 regiunea București-Ilfov;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cuart. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul în vederea permiterii parcării autoturismelor personale pe banda I de pe Șoseaua Pantelimon, în intervalul orar 20:00-07:00, pentru cetățenii care au domiciliul în zona limitrofa arterei de circulație.

Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 346

București, 26.10.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București în ședința ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.