Hotărârea nr. 347/2018

Hotărâre 347 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea aprobării parcării temporare pe Șoseaua Iancului din Sectorul 2 al Municipiului BucureștiROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


191S-2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea aprobării parcării temporare pe Șoseaua Iancului din Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea aprobării parcării temporare pe Șoseaua Iancului din Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

  • - Expunerea de motive prezentată de domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 115893/22.10.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Adresa nr. 117209/24.10.2018 prezentată de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu icter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar ectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 82/2008, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 regiunea București-Ilfov;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cuart. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul în vederea permiterii parcării autoturismelor personale pe banda I de pe Șoseaua Iancului, în intervalul orar 20:00-07:00, pentru cetățenii care au domiciliul în zona limitrofa arterei de circulație.

Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.
Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București în ședința ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.