Hotărârea nr. 35/2018

Hotararea nr. 35 - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2018 în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirieriiROMÂNIAMunicipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax: +(4021)252.80.39

HOTĂRÂRE

privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2018 în repartizarea locuințelor pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2018 în repartizarea locuințelor pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 23703/02.03.2018 întocmit de Biroul Spațiu Locativ -Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Procesul-verbal de predare-primire a dosarelor depuse în baza H.G. nr. 962/2001 încheiat în data de 28.02.2018 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii;

-    Dispoziția nr. 507/09.03.2018 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

;>3r Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind * f.

eâyitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de nducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiții din cadrul programului „38.000 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul A.N.L.;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 97/2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2017 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în Sectorul 2 al Municipiului București;

In temeiul prevederilor art. 45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2018, conform criteriilor cadru prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 36/23.03.2017 pentru tinerii - medici rezidenți care au depus dosare până la data de 31 decembrie 2017 în vederea obținerii de locuințe pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 152/1998, republicată.

Art.2 Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de locuințe pentru tineri -medici rezidenți situate în incinta Spitalului Colentina, în temeiul Legii nr. 152/1998, conform anexelor nr. 1 și 2, după cum urmează:

Anexa nr. 1 - locuințe cu o cameră - 27 poziții;

Anexa nr. 2 - locuințe cu două camere - 9 poziții;

Total - 36 poziții.

Art.3 Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor vor fi adresate Primarului Sectorului 2, în termen de 7 zile de la afișarea listelor. Primarul va asigura soluționarea contestațiilor în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la cunoștința publică prin afișare. Aducerea la cunoștința publică se va face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale a prezentei hotărâri de către Secretarul Sectorului 2 către Instituția Prefectului Municipiului București.

Art.5 Primarul Sectorului 2 și Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

9Hotărârea nr. 35 București, 20.03.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin(a ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 41 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

v>

TJStructura    1    camera

ANEXA

I Pq -Hcz.

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa de domiciliu

Nr inreg

Anul/lun a/ziua

Total punctaj

1

PASOIU DENISA ALEXANDRA

Car.Dorobanti 2,bl.F6, et.1, ap.5, Jud.BZ, Mun.Buzău

120884

21.12.2017

53

2

BARASCU TEODORA

Bd.Carol I, nr.23, sc.1, et.2, ap.8, sector 3, București

43184

14.06.2017

50

3

FELEA PETRICA

Str.Librariei bl.3, sc.B, et.2, ap.12, Jud.BC, Oraș Comanesti

120898

21.12.2017

50

4

ANDRONACHE MARIA ANTONIA

Cal.Unirii nr.109, Jud.Prahova, Oraș Boldesti-Scaeni

113400

29.11.2017

48

5

TUDOR IULIA CARLA

Str.1848 nr.23, bl.15,ap.17,Jud.TL, Mun.Tulcea

117696

13.12.2017

48

6

VULTUR HORATIU FLORIN

Str.Sabarului nr.39, Sat Clinceni, Com.Clinceni, Jud.Ilfov

49415

05.08.2015

45

7

ȘTEFAN LOREDANA MONICA

Str.Cluj nr.20, bl.D6A, sc.1, ap.3, Mun.Galati, Jud.Galați

61896

27.07.2017

46

8

STOIAN ELENA TEODORA BEAT

Str.Basarabiei nr.6, bl.3C, ap.2, Jud.DB, Mun.Tirgoviste

114959

06.12.2017

46

19

MUJDABA DANUT

Ale.Stanjeneilor nr.1, bl.C2, sc.1, ap.20, Mun.C-tanta, Jud.C-tanta.

120394

20 12.2017

46

i 10

GIGIU POLEXIA GEORGIANA

Str.Publicist George Antonescu nr.4, Sat Suhaia , Jud.Teleorman

74795

19.11.2015

45

I

i11

i

CIUCA OLIMPIA CATRINEL

Str.Preot Alexandru Nicolae nr.50, Com.Calui, jud.Olt

43737

16.06.2016

43

<

i12

OLCU IOANA ANDRA

Cal.Bucovinei nr.26B, sc.B, et.4,ap.26, Jud.SV Mun.Câmpulung

25371

26.04.2017

41

13

SARBU ANA MARIA

Str.Crizantemei nr.1, Sat Greci, Corn.Greci, Jud.Tulcea

48695

27.06.2017

41

14

BANIȚA CĂTĂLINĂ ELENA

Com.Fintinele, Sat.Fintinele, Jud.PH

49909

29.06.2017

41

15

ROBU LAURENTIU CRISTIAN

Sat Jilava, Corn.Jilava. Jud.lF

61008

26.07.2017

41

16

SEVASTIAN EMANUIELA

Str.Ovidiu nr.5, bl.M12, et.4, ap.75, Mun.Galati, Jud.Galați

79690

06.09.2017

41


VIZAT Ispre neschimbare, SECRETAR,


Pase 1


•o

rr, □

O » - ;

Rl

> 5 "M XI 3- j ' Sk-


Structura    1    camera

ANEXA

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa de domiciliu

Nr inreg

Anul/luna/ziua

Total punctaj

17

DANUTA CLAUDIA CRISTINA

Str.Mihai Eminescu nr.8, bl.MB8,sc.C,et.2,ap.12,Jud.ll., Mun.Slobozia

120909

21.12.2017

41

18

GHITA CRISTINA SORINA

Str.Dreapta nr.2, Jud.BZ, Mun.Buzău

121305

22.12.2017

41

19

MUNCHIU MONICA

Sat.Liesti, Com.Liesti, jud.Galați

74658

18.12.2014

39

20

RUSU CRISTIAN

Str.Victoriei nr.26, Oraș Gura Humorului, Jud.Suceava

83203

23.12.2015

38

21

ROTARU CARMEN BIANCA

Str.Nicolae Balcescu nr.195, bl.M2, et.6, ap.26, Oraș Bals, jud.Olt

83004

22.12.2015

36

22

GILCA IULIAN ANDREI

Str.Vagonului nr.5, Jud.Prahova, Mun.Ploiești

83123

23.12.2015

36

23

GHEORGHE ANDREEA DANIELA

Str.Eugen lonescu nr.1, bl.Q1, sc.B, et.1, ap.5, Mun.Pitești, Argeș

83369

23.12.2015

36

24

PETRISOR AMALIA ELENA

Jud.Buzău Sat Potecu , Com.Lopatari

83972

28.12.2015

36

25

GHEORGHE ALEXANDRA IULIA

Jud.Buzău , Sat Puiestii de Jos, Com.Puiesti

84097

29.12.2015

36

t

! 26

STANA MONICA ADRIANA

Str.SIt.Mihai Cristian Oancea nr.8, bl.8, ap.8, Mun.Tirgu Jiu

51609

21.07.2016

33

ț 27

COSTACHE ELENA SIMONA

Str.Mihai Eminescu nr.45, bl.C12, sc.A, ap.17, Mun.Ramnicu Valcea

5314

02.02.2017

33


VIZAT spre neschirtibare, SECRETAR,SeKiMTA

) )


Pu<’e 2


Structura 2 camere    ANEXA (-ci. â Xx


Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa de domiciliu

Nr inreg

Anul/luna/ziua    Total punctaj

1

RADULESCU GIULIA RUXANDRA

Com.Albestii de Argeș nr.202, Jud.AG, Sat Albestii Pământeni

120927

21.12.2017

63

2

LEONTE ALEXANDRA IULIANA

Str.Zimbrului nr.65, Com.Tirgusor Vechi, Jud.PH Sat.Strejnicu

120130

19.12.2017

58

3

ION LAURA GEORGIANA

Bld.Unirii bl.104, sc.A, .4, ap.18, Jud.Buzău, Mun.Buzău

122419

28.12.2017

56

4

VOROPANOVION ALEXANDRU

Str.Aurora nl.6, et.1, ap.4, Jud.VN, Focșani

52897

06.07.2017

53

5

PANCIU ANDREEA MADALINA

Ale.losif Hodos nr.6, bl.J15. sc.C, et.2, ap.39, sect.3, București

121036

21.12.2017

43

6

PETRESCU EUGENIA

Str.Mihai Viteazul nr.26A, sc.C, et.2, ap.35, Jud.SV, Mun.Radauti

122302

28.12.2017

43

7

ANGHELACHE MARIA

Str.Podul Virtos nr.80, Jud.Prahova. Oraș Comarnic

122377

28.12.2017

42

8

MARIN ELIZA MIHAELA

Str.Războieni nr.28. bl.28, et.3, ap.10. Jud.VN,Mun.Focșani

113095

29.11.2017

35

9

CECOLTAN SERGHEI

Str.l.C.Bratianu nr.5, Jud.Olt, Sat Olari Com.Pirscoveni

33676

18.05.2017

33Page 1