Hotărârea nr. 4/2018

Hotararea nr. 4 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
11-13, Tel: +(402?) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39


HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 06.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019;

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr.5050/17.01.2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr.7077/23.01.2018 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizele Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă și Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovației, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

vi£tr| Conform nr.42605/14.12.2017 emis de către Ministerul Educației, Cercetării, Jl^șjySportului privind organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal și '^";eal pentru anul școlar 2018 - 2019;

fvizul Conform nr.29448/15.12.2017 emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin care s-a avizat rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2018 - 2019;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru perioada 05.02.2018 - 09.02.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina losefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 2192/30.11.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

-    Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564/13.12.2011, actualizat, privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar;

-    Ordonanță nr. 63/29.08.2002, actualizată, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 564/31.07.2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare a comisiei de atribuire denumiri județene, respectiv a municipiului București;

-    Ordinul Ministrului Naționale nr. 5472/07.1 1.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018 - 2019;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j). din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București propuse să funcționeze în anul școlar 2018 - 2019, conform anexei nr. 1.

(2)    Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București propuse să funcționeze în anul școlar 2018 -2019, conform anexei nr.2.

(3)    Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat cu program

sportiv suplimentar și pentru activități extrașcolare de pe raza Sectorului 2 al Municipiului

București propuse să funcționeze în anul școlar 2018 - 2019, conform anexei nr.3.

(4 ) Anexele nr.1-3 conțin un număr de 10 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Relații Comunitare, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre con fine un număr de 13 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..

Anexa nr.l Ia HCLS2

VIZAT

kpre neschimbare,

H SECRETAR,


REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 2 al Municipiului București în anul școlar 2018 - 2019

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1

GRĂDINIȚA NR. 7

STR MAICA DOMNULUI NR 61 - 63

2

PRE

2

GRĂDINIȚA "LICURICI"

B-DUL DACIA NR. 134

2

PRE

STR. SĂGEȚII NR 11

3

GRĂDINIȚA "ALBINUȚA"

STR. DINU LIPATTI NR. 1

2

PRE

STR. SERGHEI VASII.IEVICI RAUMANINOV NR. 25

4

GRĂDINIȚA "LUMINIȚA"

ȘOSEAUA IANCULUI NR 4A

2

PRE

5

GRĂDINIȚA NR.23

STR RĂDUȚĂ GHEORGHE NR 1

2

PRE

6

GRĂDINIȚA NR. 133

STR AUREL VLAICU NR 30 - 32

2

PRE

STR DRAGOȘ VODĂ NR 25

7

GRĂDINIȚA NR. 135

STR MAȘINA DE PÂINE NR 61

2

PRE

8

GRĂDINIȚA NR. 137

STR. PLUMBUITA NR 5

2

PRE

9

GRĂDINIȚA NR. 138

STR TUNARI NR 52 - 54

2

PRE

10

GRĂDINIȚA "CASTEL"

B-DUL PIERRE DE COUBERTIN NR 1

2

PRE

11

GRĂDINIȚA NR. 189

ȘOSEAUA VERGULUI NR 12

2

PRE

12

GRĂDINIȚA "CLOPOȚEL"

STR. DRIDU GEORGESCU NR 2

2

PRE

13

GRĂDINIȚA NR. 233

STR PETRE ANTONESCU NR 20

2

PRE

14

GRĂDINIȚA NR. 234

STR. INTRAREA PONTONULUI NR. 1 - 5

2

PRE

15

GRĂDINIȚA NR. 236

ALEEA ILIA NR. 1

2

PRE

16

GRĂDINIȚA NR. 256

STR ATANASIE IONESCU NR 25

2

PRE

17

GRĂDINIȚA "ALICE"

STR. /ALEXANDRU DONICI NR 23

2

PRE

STR ARMENEASCĂ NR. 27

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

18

GRĂDINIȚA NR. 276

STR. CORABIA NR. 57

2

PRE

19

GRĂDINIȚA "STELUȚA"

ȘOSEAUA VERGULUI NR. 14

2

PRE

20

GRĂDINIȚA NR. 280

STR. COCOSTÎRCULUI NR. 2

2

PRE

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

STR. HERȚA NR. 14A

2

PRI, GIM

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARIA ROSETTI"

STR GIUSEPPE GARIBALDI NR 3

2

PRI, GIM

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TUDOR ARGHEZI"

STR TUDOR ARGHEZI NR 46 - 50

2

PRI, GIM

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL SILVESTRU"

STR OLT ARULUI NR 11

2

PRI, GIM

STR PĂRINTELE GALERIU NR 1

PRE

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24

STR. TUNARI NR 52 - 54

2

PRI, GIM

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25

STR SILVIA NR. 54

2

PRI, GIM

ALEEA SINAIA NR 2

PRE

STR CALLIMACHI NR. 8

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27

STR MAȘINA DE PÂINE NR 65

2

PRI, GIM

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28

ALEEA CIRCULUI NR 1

j ■

PRI, GIM

STR. DOGARILOR NR. 34

VIZAI

spre neschimbar

p secretar

PRE

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORIE GHICA VOIEVOD"

STR. LĂPTARI TEI NR. 23

2

PRI, GIM

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 31

B-DUL LACUL TEI NR 116

2

PRI, GIM

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 32

STR SPORTULUI NR 21

2

PRE, PRI, GIM

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39

SOS. COLENTINA NR 91

2

PRI, GIM, GIM-SP

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40

STR. PERIȘ NR 27

2

PRI, GIM

STR PERIȘ NR. 12

PRE

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41

STR. NICOLAE APOSTOL NR. 2

2

PRE, PRI, GIM

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 46

STR STĂNESCU GHEORGHE NR 2 18

2

PRI, GIM

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49

STR VA'IRA LUMINOASĂ NR 99

2

PRI, GIM

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAICA DOMNULUI"

STR. ION MAIORESCU NR 32

2

PRE, PRI, GIM

INTRAREA COBILIȚEI NR. 8

PRE, GIM

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 51

STR HERȚA NR 1

2

PRI, GIM

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IANCULUI"

B-DUL PACHE PROTOPOPESCU NR 50

2

PRI.GIM

B-DUL.. FERDINAND I NR 23

PRE

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56

B-DUL PACHE PROTOPOPESCU NR 109A

2

PRI, GIM

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE GHELMEZ"

STR. PESCĂRUȘULUI NR 124

2

PRI, GIM

B-DUL BASARABIA NR 50

PRE

B-DUL. BASARABIA NR. 160

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 62

STR. POTÂRNICHII NR 3

2

PRI, GIM; PRI-SPEI

STR ȘTIUCII NR. 54

PRE

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FERDINAND I"

B-DUL GĂRII OBOR NR 16

2

PRI, GIM

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 66

STR LOGOFĂT DAN NR. 1

2

PRI, GIM

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71

9

?re..

PRI.GIM

V57’AT

B-DUL FERDINAND I NR128

V ÎZ-Xî

spre neschimb;

PRE

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 77

ȘOS. PANTELIMON NR 289

SECRETAR.

2

PRI, GIM

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 85

STR. INTR. MEDIC ZLĂTESCU NR 7A

2

PRI.GIM

STR POPA NAN NR 47 B

STR TRAIAN NR. 160

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 145

STR. HELIADE ÎNTRE VII NR 36

2

PRI, GIM

STRIIELIADE ÎNTRE VII NR. 26

PRE

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 307

STR. LUNCȘOARA NR. 17

2

PRI, GIM

50

ȘCOALA CENTRALĂ

STR. ICOANEI NR. 3 - 5

2

PRI, GIM, LICTEO

51

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL"

B-DUL. PACHE PROTOPOPESCU NR 62

2

LIC TEO

52

COLEGIUL NAȚIONAL "CANTEMIR VODĂ"

STR VIITORULUI NR 60

2

GIM, LICTEO

53

COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET"

STR ITALIANĂ NR. 17

2

GIM, LIC TEO

54

COLEGIUL NAȚIONAL "IULIA HAȘDEU"

B-DUL. FERDINAND I NR. 91

2

LICTEO

55

COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ"

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 169

2

PRI-SP, GIM, GIM-SP, LIC TEO, LIC VOC

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

56

COLEGIUL NAȚIONAL "VICTOR BABEȘ"

ȘOS. FUNDENI NR. 252 - 254

2

GIM, LIC TEO

57

COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV "GEORGE COȘBUC"

STR. OLARI NR. 29 - 31

2

GIM, LIC TEO

58

LICEUL TEORETIC "C. A. ROSETTI"

STR. GIUSEPPE GARIBALDI NR. 11

2

LIC TEO

59

LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU"

STR. POPA LAZĂR NR. 8A

2

LIC TEO

60

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

ȘOS. PANTELIMON NR. 355

2

PRI, GIM, LIC TEO

61

LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN"

B-DUL DIMITRIE POMPEIU NR. 3

2

PRI, GIM, LIC TEO

62

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE"

B-DUL FERDINAND I NR. 89

2

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

63

LICEUL TEORETIC “WALDORF”

STR. SLD. SAVU MARIN NR. 29

2

PRI, GIM, LIC TEO

PRE

STR. POPA NAN NR. 47

64

LICEUL TEORETIC "TRAIAN"

STR. GALVANI LUIGI NR. 20

2

GIM-SP, LIC TEO, LIC VOC

65

COLEGIUL ECONOMIC "A. D. XENOPOL"

STR. TRAIAN NR. 165

2

LICTEH, POS

66

COLEGIUL ECONOMIC "HERMES"

CALEA MOȘILOR NR. 152

2

LIC THE, POS

67

COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU"

B-UL. DIMITRIE POMPEIU NR. 3

2

PROF, LIC TEH, LIC VOC, POS

68

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

B-DUL BASARABIA NR. 47

VIZAT

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS

69

LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL PANTELIMON"

STR. HAMBARULUI NR. 12A

spre neschîrnbai i

SECRETAR,

7

2

GIM-SP, LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC

70

LICEUL TEHNOLOGIC "NIKOLA TESLA"

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS

ȘOS. PANTELIMON NR. 25

2

71

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUȘI"

B-DUL. DIMITRIE POMPEIU NR. 1

2

LIC TEH, POS

72

LICEUL TEHNOLOGIC "ION I. C. BRĂTIANU"

STR. POPA IAZÂR NR. 8A

2

PROF, LIC THE

73

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "FUNDENI"

ȘOS. FUNDENI NR. 252 - 254

2

POS

74

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1

STR. POPA RUSU NR. 13

2

PRI.GIM/SPE

75

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

STR. POPA PETRE NR. 31

2

PRI, GIM/SPE

STR. CORABIA NR. 57 - 59

76

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE

STR. AUSTRULUI NR. 33

2

PRE, PRI, GIM / SPE

77

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "REGINA ELISABETA"

STR. VATRA LUMINOASĂ NR. 108

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS / SPE

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

78

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3

STR. AUSTRULUI NR. 37

2

PRI, GIM, LIC TEH, LIC TEO, PROF / SPE

79

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 2

ȘOS. PANTELIMON NR. 299

2

PROF / SPE

80

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 3

STR. IANCU MARCEL NR. 7

2

PROF / SPE

81

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 2

B-DUL FERDINAND I NR. 128

2

GIM/AR

82

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 4

STR. MAICA DOMNULUI NR. 61 - 63

2

GIM/AR

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat fără personalitate juridică - structuri arondate - din Municipiul București în anul școlar 2018 - 2019

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ -STRUCTURĂ ARONDATĂ

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1

CENTRULPILOT DE PEDAGOGIE CURATIVĂ ȘI TERAPIE SOCIALĂ "CORABIA" structură arondată la ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALĂ NR. 2

STR. CORABIA NR. 57 - 59

2

PRI. GIM / SPE

VîZAT

Uore neschîmbare, f ' ' SECRETAR,


Anexa nr. 2 la HCLS2


REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 2 al Municipiului București în anul școlar 2018 - 2019

NR.

CRT.

• ' rr „ „

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂNIAOT^CONT^OW)INULUI NR. 6.564/2011

' ■

ADRESĂ

.    ' ••.■.:.■ ■■> .-

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1

Grădinița "Cartea cu Povești"

AUREL VLAICU, NR. 127A, SECTOR 2

2

PRE

2

Grădinița" Magică"

STR ȘTEFAN MIHĂILEANU, NR. 33, SECTOR 2

2

PRE

3

Grădinița "Angel's Academy"

STR. MĂGURA VULTURULUI, NR 38, SECTOR 2

2

PRE

4

Grădinița "Diana"

STR. ARI IITECT ALEXANDRU SĂVULESCU, NR. 28, SECTOR 2

2

PRE

5

Grădinița "Kids Club - Tei"

STR. ZAMBILELOR NR. 88 - 92, SECTOR 2

2

PRE

6

Grădinița "Mica Academie de Arte"

INTRAREA ION VOICU, NR. 4, SECTOR 2

2

PRE

7

Grădinița "PinkLemon"

STR COMĂNIȚA, NR. 7, SECTOR 2

2

PRE

8

Grădinița "Simsala Grimm"

STR. ORZARI, NR. 74B, SECTOR 2

2

PRE

9

Grădinița "Șotron"

STR. GHERGHIȚEI, NR 7, SECTOR 2

2

PRE

10

Grădinița cu Program Prelungit „International Kindergarten &Nursery”

S'IR CLAUDIU, NR. 26, SECTOR 2

2

PRE

11

Grădinița "Don Castor"

STR. GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI, NR 17, SECTOR 2

2

PRE

12

Grădinița "Căsuța cu Pitici Mari și Mici"

STR TEOFIL, NR. 27, SECTOR 2

2

PRE

VIZAT

■ spre neschimbar©, ! SECRETAR,

NR.

CRT.

r.*'

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CONF. ORDINULUI NR. 6.564/2011

5impto, p„„ ORDINUL NR, 3.283/20,2

ADRESĂ    „ -

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

" 1    .    . ~ TCT

13

Grădinița "Castelul Copiilor"

STR. SFÂNTA TREIME, NR. 28, SECTOR 2

2

PRE

14

Grădinița "Bell"

STR. FĂINARI, NR. 43, SECTOR 2

2

PRE

15

Grădinița "Vise"

STR. ING. VASILE CRISTESCU, NR. 26, SECTOR 2

2

PRE

16

Grădinița "Coccinelle"

STR. ION BERINDEI, NR. 33, SECTOR 2

2

PRE

17

Grădinița "Suflet de Copil"

ȘOS. FUNDENI, NR 254, SECTOR 2

2

PRE

18

Grădinița "Kids First"

STR SICĂ ALEXANDRESCU NR. 20, SECTOR 2

2

PRE

19

Grădinița „La Turn”

SOS. MORARILOR NR. 1, CLĂDIREA C12, SECTOR 2

2

PRE

20

Grădinița „Olga Gudynn International School”

STR BĂNE/\S/\ ANCUȚA, NR 8, SECTOR 2

2

PRE

21

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Zuppy”

STR OTEȘANI, NR 69, SECTOR 2

2

PRE

22

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Springfîeld”

STR. SFÂNTA ANA, NR. 9, SECTOR 2

2

PRE

23

Grădinița cu Program Prelungit „Rio”

STR. LUIGI GAL VANI, NR. 13, SECTOR 2

2

PRE

24

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Veverița Jucăușă”

STR L1TOVOI VOIEVOD, NR. 38, SECTOR 2

2

PRE

25

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „First Stcps”

STR POMPILIU MANOL1U, NR. 7, SECTOR 2

2

PRE

26

Grădinița „Primii Pași”

STR VLADISLAV VOIEVOD, NR 13, SECTOR 2

2

PRE

27

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Castclino Baby”

STR ION RUSU, NR. 21, SECTOR 2

2

PRE

28

Grădinița cu Program Prelungit „Tom Sawyer”

STR. BRAȚULUI, NR. 14, SECTOR 2

2

PRE

29

Școala Primară "Montessori MSB - MKB"

STR AGRICULTORI, NR. 79, SECTOR 2

2

PRI

30

Școala Primară "Montessori " București

STR. ȚEPEȘ VODĂ, NR. 79, SECTOR 2

2

PRE/PRI

NR-

CRT.

■ ....?

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CONF. ORDINULUI NR. 6.564/2011 modificat și completat prin ORDINUL NR: 3.283/2012

ADRESA

SECTOR

îiZ,u    ■

NIVELUL ȘCOLARIZAT

-. ■■ -

31

Școala Gimnazială "Zeppelin Schule"

STR. ICOANEI NR 17A, SECTOR 2

2

PRE/PRI/GIM

32

STR ARHITECT GHEORGHE MANDREA, NR 6, SECTOR 2

2

PRE/PRI

i    VIZAT

Școala Primară "Monterra"    « ■    __

Ispre neschimbare,

; SECRETAR,

STR. RĂSPÂNTIILOR, NR 7, SECTOR 2

STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 15, SECTOR 2

33

Școala Primară “Luca”

STR SÂNMEDRU NR. 25, SECTOR 2

2

PRE/PRI

34

Școala Primară “Coccinelle”

STR ION BERINDEI NR 33, SECTOR 2

2

PRI

35

Liceul Teoretic "New Generation School"

STR AGRICULTORILOR NR. 87, SECTOR 2

2

PRI/GIM/LICTEO

36

Liceul Teoretic "Victoria"

ȘOS. PANTELIMON, NR 355, SECTOR 2

2

LIC.TEO

37

Liceul Teoretic “Dr. Mioara Mincu”1

STR VIITORULUI NR. 161 - 163, SECTOR 2

2

LIC. TEO

38

Liceul Pedagogic "Anastasia Popescu"

STR TRA1AN NR 160, SECTOR 2

2

PRE/PRI/GIM/LIC.PED

STR POPA NAN, NR. 47B, SECTOR 2

STR. ION HELIADE RÂDULESCU, NR. 18, SECTOR 2

39

Școala Postliccală Sanitară "Sf. Vasile cel Mare"

STR GIIEORGI IE POP DE BĂSEȘTI, NR. 26 A, SECTOR 2

2

POS

40

Școala Postliccală Sanitară “Domnița Ruxandra”

ȘOS. PANTELIMON NR. 25, SECTOR 2

2

POS

41

Școala Postliccală Sanitară "Carol Davila"

STR VIITORULUI, NR. 161 - 163, SECTOR 2

2

POS

1 Liceul Teoretic “Dr. Mioara Mincu” - ACTIVITATE SUSPENDATA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular fără personalitate juridică - structuri arondate - din Municipiul București în anul școlar 2018 - 2019

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ -STRUCTURĂ ARONDATĂ

ADRESA

-

SECTOR

' ~

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1

Școala Primară “Spectrum”

ȘOS. COLENTINA NR. 04B, SECTOR 2

2

PRE/PRI

2

Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București

ȘOS. COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2

2

GIM/LIC.TEO

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Anexa nr. 3 Ia HCLS2

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu program sportiv suplimentar și activități extrașcolare cu personalitate juridică din Sectorul 2 al Municipiului București în anul școlar 2018 - 2019

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

.ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 2

B-DUL FERDINAND I NR. 128

2

LIC/SP

2.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "DINAMO"

ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE NR. 7 - 9

2

LIC/SP

3.

CLUBUL COPIILOR SECTOR 2

INTRAREA COBILIȚEI NR. 8

2

GIM

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,