Hotărârea nr. 6/2018

Hotararea nr. 6 - privind aprobarea proiectului „Duminica Ortodoxiei in anul Centenarului”ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax:+(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului„ Duminica Ortodoxiei in anul Centenarului"

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 06.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Duminica Ortodoxiei in anul Centenarului";

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr. 5662/18.01.2018 prezentată de Centrul Cultural Mihai Eminescu, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 7549/25.01.2018 al Direcției Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă precum și Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru perioada 05.02.2018-09.02.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2, doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

^i^t.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții ftJ/g^egulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural "Mihai Eminescu";

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul cultural „Duminica Ortodoxiei in anul Centenarului" realizat de Centrul Cultural Mihai Eminescu în luna februarie 2018, potrivit anexei ce conține un număr 5 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Centrului Cultural Mihai Eminescu, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 6 București, 06.02.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Au<?y^ -HCLc XU. —fi / 'iC


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

»oîi


CENTRUL CULTURAL "MIRAI EMINESCIJ" /*%,

Str. Arh. Hârjeu, nr. 61, Sector 2

tel: 021-322.69.57 Z 326.52.01    tel/fnx: 326.21.87

www.ccntnilcnilncscu.ro


c-mnil: ccntrulcinincscu^ynlioo.cotn

Duminica Ortodoxiei in anul Centenarului

„Icoana Fereastră spre Dumnezeii”
1. OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Proiectul „Duminica Ortodoxiei in anul Centenarului” este un proiect de educație cultural-religioasă, destinat sărbătoririi și cinstirii Sfintelor Icoane, care are ca principal obiectiv apropierea cetățenilor de valorile culturale și morale .

Evenimentul cultural se va derula pe parcursul mai multor zile sub forma unei suite de evenimente care includ slujbe și procesiuni religioase, conferințe, momente artistice, în centrul cărora se vor afla icoanele, dar și simbolistica reprezentată de Centenarul Marii Uniri, moment istoric de importanță majoră al poporului român.

2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

14-25 februarie 2018

3. LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

Biserica Icoanei și Parcul Grădina Icoanei din Sectorul 2 Galeria de artă "2 ART" din cadrul Primăriei Sectorului 2 Spații publice din Sectorul 2

4, GRUPUL ȚINTĂ:

Parohiile din Protoieria 2 Capitală, credincioșii acestora, dar și ai altor parohii din capitală.

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,


VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR


5. NUMĂR PÂRTICIPÂNȚI:

Estimativ, peste 25.000 de persoane.

6. INVITAȚI:

Oficialități, oameni de cultură și din mediul academic, credincioși din Sectorul 2 și din capitală.

7. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Icoana a constituit de-a lungul istorici creștinismului o legătură văzută și palpabilă între Dumnezeu și om. Cultul icoanelor atât dc extins în viața liturgică a creștinismului ortodox este dovada și necesitatea de a simți Divinitatea aproape de om.

Ediția din acest an se va desfășura sub egida Centenarului Marii Uniri, moment istoric de importanță pentru statul român modern. De-a lungul veacurilor, spiritul patriotic și morala creștină a poporului român au fost elementele determinante ale istorici, motiv pentru care atât în cadrul manifestărilor publice, cât și al conferințelor derulate, vor avea loc momente care evocă patriotismul și importanța actului de la 1918, văzute prin lumina și înțelepciunea specifică reprezentanților Bisericii Ortodoxe Române.

O manifestare amplă dedicată cinstirii Sfintelor Icoane a intrat deja în tradiție la Biserica Icoanei care, în parteneriat cu Primăria Sectorului 2 și cu înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, organizează în fiecare an, cu ocazia Duminicii Ortodoxiei, o ceremonie dedicată Sfințirii Icoanelor.

Punctul central dc desfășurare a evenimentului, Biserica Icoanei, este ales datorită numelui pe care îl poartă parohia. Sărbătoarea Icoanei este a tuturor parohiilor - enoriași și clerici - care participă la acest proiect cultural-religios.

în cadrul evenimentului, momentul culminant este cel în care o procesiune cu icoane va porni de la Biserica Icoanei spre Parcul Icoanei și în cadrul căreia credincioșii pleacă cu icoanele mari ale parohiilor participante, așezate pe baldachine și purtate pe umeri, steaguri bisericești, toacă, cruci mari etc. în Parcul Icoanei se vor întâlni cu credincioșii veniți de la celelalte parohii din Sectorul 2 și din București, care participă la eveniment. Cei care iau parte la procesiune au asupra lor icoane aduse dc acasă, acestea urmând a fi sfințite dc Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sau de un Delegat al Preafericirii sale.

______în ceea ce privește desfășurarea logistică a proiectului, vor fi asigurate de

2

vizat'

spre neschimbare, SECRETAR,

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

scene mobile cu instalație de sunet adecvată pentru preluarea momentelor religioase, ale discursurilor și pentru momentele muzicale ale corurilor sau artiștilor interpreți. Pentru buna vizibilitate a ceremoniilor religioase, se vor amplasa ecrane LED, pe care se vor transmite imagini și filme cu temă religioasă înaintea începerii festivităților și imagini live transmise cu mai multe camere video, fixe și mobile, pe durata acestora.

Spațiul în care vor fi expuse sfintele moaște și icoana principală, aduse prin grija parohiei bisericii Icoanei, va fi decorat cu un aranjament floral. Promovarea acestui proiect se va face prin amplasarea de bannere în intersecțiile principale din Sectorul 2, lipirea de afișe la bisericile din sector, trimiterea de invitații. Tot în scopul promovării, va fi realizat un film documentar cu momentele cele mai importante ale evenimentului.

Evenimentele dedicate sărbătoririi Icoanei conțin o serie de alte activități culturale derulate în diverse spații din Sectorul 2: conferințe pe teme religioase susținute de profesori de teologie renumiți, o expoziție de icoane pictate de copii, prezentarea unor momente artistice muzicale interpretate de ansambluri corale sau soliști, din rândul bisericii sau al unor artiști renumiți ai peisajului cultural național.

Pentru buna derulare a proiectului, pe toată durata evenimentelor care implică un număr mare de public, vor fi asigurate serviciile unei ambulanțe dotate cu echipament de resuscitare și medic.

8. DESFĂȘURĂTORUL PROIECTULUI

14-15 februarie - aducerea sfintelor moaște și a icoanei principale, simbolul evenimentului.

19-26 februarie - expoziție de icoane, pictate de copii, derulată la Galeria de artă "2ART" din cadrul Primăriei Sectorului 2.

19 februarie, dc la ora 17:00 - vernisajul expoziției. Vor fi premiali copiii care au pictat icoanele.

21    februarie, ora 18:00 - conferință pe teme religioase de interes, susținută de Pr. Prof. Gheorghe Holbea, de la Facultatea dc Teologie "Justinian Patriarhul" din București.

22    februarie

ora 13:00 - scoaterea pentru public, în curtea Bisericii Icoanei, în spațiul special amenajat, a sfintei icoanei și a moaștelor. începerea programului de închinare pentru public.

ora 18:00    - conferință pe teme religioase de interes, susținută de

Pc.Diac.Conf.Sorin Adrian Mihalache, de Ia Facultatea de Teologie "Dumitru Staniloae" din lași.

VIZAT

jspre neschimbare, SECRETAR,


vizat

spre neschimbare, SECRETAR^_


23 februarie, ora 18:00 - conferință susținută dc PC Pr. Conf. univ. Constantin Necula, de la Facultatea de Teologie "Andrei Șaguna" din Sibiu, cu temele: "Cinstirea sfintelor icoane" și "Ortodoxia - factor dc unitate națională a poporului român".

24 februarie

*    16.00 -17.00 - Slujba Vecerniei la Biserica Icoanei

*    17.30 - 18.30 - Procesiunea “Lumina Ortodoxiei” (Se pleacă cu lumânări aprinse, din curtea Bisericii Icoanei spre Parcul Grădina Icoanei. Procesiunea va avea următoarea alcătuire: Sf. Cruce, Toacă de lemn, ripide, steaguri bisericești, preoți cu lumânări aprinse, credincioși cu torțe si lumânări aprinse). Traseul urmat va fi în jurul Parcului.

*    20:00 - 20:30 - Citirea unei rugăciuni și interpretarea unor cântări patriotice si religioase.

25 februarie

*    9:00 - 11:00 - Sfânta Liturghie savarsila in Biserica Icoanei sau pe o scena amplasată în curtea bisericii (in funcție de vreme)

*    12:00 - 13:00 - Pelerinajul "Icoana, fereastră spre Dumnezeu", în jurul Parcului Grădina Icoanei, pe traseul stabilit.

*    13:00-13:30 - momente patriotice susținute dc artiști pe scena din parc.

9. RESPONSABILUL PROIECTULUI:

Centrul Cultural “Mihai Eminescu”

10. PARTENERI:

Administrația Domeniului Public Sector 2

Poliția Locală Sector 2

Patriarhia Română - Cu înalta Binecuvânatre a Preafericitului Părinte Daniel Protoicria 2 Capitală

Parohia Icoanei - Sub îndrumarea Centrului Eparhial

11. BUGET ȘI SURSA FINANȚĂRII:

4

neschimbate,

secretar,


-    . ...    X.

v IZ,A1

spre neschlmbare, SECRETAR,


Sursa - buget local

Buget - 200.000 tei

Scene - 2 bucăți

Sonorizare scene și traseu pelerinaj.

Lumini scena parc, 2 ecrane video LED, proiecție video + transmisie live cu camere video și operatori pe ecran, camere fixe și wireless. film documentar al evenimentului.

Generatoare electrice pt. scenele din parc și curtea bisericii.

Aranjamente florale pentru pavilionul unde se amplasează icoana.

Materiale promoționale eveniment: iconițe, afișe A3, bannere (cordclina).

Program artistic (solisti, cor, orchestra, actori, dansatori, etc.).

Taxa avizare evenimente.

Servicii ambulanță.

12. REZULTA TELE AȘTEPTA TE: întărirea spiritului comunitar al cetățenilor;

Apropierea cetățenilor de valorile culturale și morale;

Participarea unor largi categorii de populație la evenimente cultural-educative.

VSZAT

spre rieschimbare SECRETAR,

......— -------;——; - - - — .Jfc®

VIZAT

SECRETAR,