Hotărârea nr. 80/2018

Hotararea nr. 80 - privind validarea mandatului unui consilier localROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

privind validarea mandatului unui consilier local

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 40095/17.04.2018 prezentat de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 149/30.03.2018 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Neculai Dan;

-    Adresa nr. 36093/04.04.2018 prin care Partidul Ecologist Român confirmă că doamna Constantin Angela face parte din această formațiune politică și solicită validarea mandatului de consilier local al acesteia;

-    Decizia Comisiei de validare, aleasă prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 96/23.06.2016 privind alegerea membrilor Comisiei de validare;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

\    - Art. 31 alin. (3) și art. 31A1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică

locală, «^publicată, cu modificările și completările ulterioare;

^șz/Art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților adrâjmistrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. "215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată.

In temeiul art. 31 alin. (3) - (5) și art. 31*1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și al art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Pe data prezentei, se validează mandatul de consilier local al supleantei Constantin Ângela, membru al Partidului Ecologist Român Sector 2.

Art. 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.