Hotărârea nr. 86/2018

Hotararea nr. 86 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 3/2011 privind înfiinţarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 116/2016



ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


5HEHSJCBE2E

IS09001


glQNetg


Clasa 3008 categoriile 2. 4, 6



www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 3/2011 privind înființarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București a Comisiei locale de ordine publică, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 116/2016

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 3/2011 privind înființarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București a Comisiei locale de ordine publică, astfel cum a fost. modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 116/2016;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 30411/20.03.2018, întocmit de către Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 40123/17.04.2018, întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 995/24.11.2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Cosmescu Marius;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Art. 28 și art. 29 din Legea nr. 155/2010 privind poliția locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;


- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/03.02.2011 privind înființarea la ivelul Sectorului 2 al Municipiului București a Comisiei locale de ordine publică, astfel um a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 116/22.08.2016.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și l) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Pe data prezentei, se înlocuiește domnul Cosmescu Marius cu domnul consilier Radu Gheorghe în Comisia locală de ordine publică constituită prin LIotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3/2011, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 116/2016.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3/2011 privind înființarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București a Comisiei locale de ordine publică, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 116/2016, rămân aplicabile.

Art. III. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Comisia locală de ordine publică vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.



Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.