Hotărârea nr. 88/2018

Hotararea nr. 88 - privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 2 adresată Consiliului General al Municipiului București de atribuire a denumirii de „Aleea Piaţa Obor” arterei rutiere situate între laterala Est a magazinului Bucur Obor şi laterala Vest a Primăriei Sectorului 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


H O TĂ R Â R E

privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 2 adresată Consiliului General al Municipiului București de atribuire a denumirii de „Aleea Piața Obor” arterei rutiere situate între laterala Est a magazinului Bucur Obor și laterala Vest a Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 2 adresată Consiliului General al Municipiului București de atribuire a denumirii de „Aleea Piața Obor” arterei rutiere situate între laterala Est a magazinului Bucur Obor și laterala Vest a Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 35675/03.04.2018 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 36900/13.04.2018 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

•vz

V x

x\vând în vedere reglementările cuprinse în:

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu

inodifi/ările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de uimiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările

ulterioare;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 31/2003 privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și atribuirea numerelor poștale de imobile în municipiul București.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în


urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București atribuirea denumirii de „Aleea Piața Obor” arterei rutiere situate între laterala Est a magazinului Bucur Obor și laterala Vest a Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București, identificată potrivit planului prevăzut în anexa ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Artera de circulație menționată la alin. (1), având forma literei „U”, pornește din Șos. Mihai Bravu, pe latura de vest a Primăriei Sectorului 2, se întoarce la 180° la intrarea pe platoul Pieței Obor și revine în Șos. Mihai Bravu de-a lungul laturii estice a Magazinului Bucur Obor.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Ai€X<? /^    S«cfo'“ 2 z?r.

4/2/2018


Googie Maps


Goocle Maps


’ZccCv $•. rv Cr-J'


O Exirrcom Vârf": 92


Z* Centru! Comercial Q VsuojrObor

'ianco Obor


3ucur Ober AL.MQ3


rri

-


Ober undergrourd porking


/, :'.

5Z3

/ . / z Z


•3y


$

'• ••


A;j

7;r:j Obor

V


ZebraPav


Siicur Cborta


Soocie

Waldo ©DreamWorks Distribution Limited. Toate drepturile rezervate. Date cartografice ©2018 Googie 20 m

pK^St^, |STe ^GDiNTA p„ i^UTA

htîps://www.google.ro/m3ps/@44.4492837,26.1266993.19z1/-