Proces verbal din 09.01.2018

proces verbal sedinta ordinara 09.01.2018.pdfROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 09.01.2018

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

-    Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului

București;

-    Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Domnul consilier local Metehău Andrei George - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Secretar Niță Elena face prezența consilierilor. Au fost prezenți 25 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. Lipsesc doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița, nemotivat, și domnul consilier local Chiricuță Ion, motivat conform cererii nr.4428/18.12.2017.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin a fost prezent și a votat punctul nr.l de pe ordinea de zi și suplimentarea acesteia cu punctul nr.3 {proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 2, propus de domnul consilier local Adrian Alexandrii}, ulterior părăsind sala de ședință.

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Convocatorul înregistrat sub nr. 2/ 04.01.2018, Nota înregistrată la Cabinet Secretar sub nr.4/05.01.2018 și Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub nr. 14/09.01.2018, au fost aduse la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/ site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

~S!.

ORDINEA DE ZI CUPRINDE:


Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al ectorului 2 al Municipiului București din data de 20.12.2017;

2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2017 a deficitului secțiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2017;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Bună ziua, declar deschisă ședința de astăzi a Consiliului Local Sector 2.

Se supune la vot aprobarea procesului- verbal al ședinței din 20.12.2017, cu mențiunea că a existat o eroare materială - cred că ați primit cu toții informarea legată de faptul că 3 consilieri care nu au fost prezenți la ședință sunt consemnați că au votat la punctul nr.15 de pe ordinea de zi a ședinței anterioare, acest lucru nu a afectat rezultatul votului. Aș vrea să votăm cu tot cu această notă pe care am primit-o de la doamna Niță.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul președinte, dacă îmi permiteți, înainte de a vota doresc suplimentarea ordinei de zi cu proiectul R.O.F.-ului Consiliului Local!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: După aprobarea procesul-verbal al ședinței din 20 decembrie 2017!

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței extraordinare din data de 20.12.2017 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ - 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașii Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Neculai Dan, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am uitat să spun un lucru foarte important atunci când am luat cuvântul, fiind părintele aici, voiam să vă prezint și noul consilier al Consiliului Local al Sectorului 2, domnul Ion Stanciu, să-i urăm succes în noua poziție și sperăm să facem treabă bună împreună! Mulțumesc! Este prima ședință a dânsului, în poziția de consilier!

, <<W©y consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: i^QÎfttă^^^recem la ordinea de zi: punctul numărul doi; trebuie să votăm aprobarea

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Putem să suplimentăm acum ordinea de zi cu proiectul R.O.F.-ului Consiliului Local, trimis în această dimineață și discutat ieri ?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Cui l-ați trimis azi dimineață, cu cine l-ați discutat?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ieri l-am discutat cu consilierii care au răspuns invitației!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Ați trimis invitații?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Da!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Către cine, stimate coleg?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Către toți consilierii! Sunteți unul dinre cei care au confirmat că l-ați primit!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Nu, nu, nu, invitație pentru a discuta R.O.F.-ul, nu ați trimis!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ba da!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnul consilier, vă citesc exact mail-ul dumneavoastră! Dacă îmi spuneți o observație la acest lucru: “ Atașat aveți ultima variantă pentru R.O.F.-ul Consiliului Local Sector 2, unde am încercat să țin cont de rapoartele de specialitate venite de la Direcția Juridică și de la Direcția Administrație

Publică, având în vedere că mâine la ora 16”,.....atenție, cine, “ avem o ședință scurtă la

Comisia de Buget”, R.O.F.-ului Consiliului Local se discută la Comisia de Buget? Mai citesc domnul coleg?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Aștept să puneți punct și vă răspund! Limba română e foarte clară!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: O s-o rog pe doamna Niță să ne spună dacă este legal în momentul acesta să suplimentăm cu un punct, pe care noi nu l-am văzut, nu avem nici un fel de informare despre el! Mulțumesc!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: După cum am făcut cunoscut și în ședințele anterioare, nici un proiect de hotărâre nu poate fi supus aprobării și dezbaterii în ședința Consiliului Local, dacă nu este însoțit de raport de specialitate și de avizul comisiei de specialitate. Raportul de specialitate trebuie să provină de la aparatul de specialitate al Primarului. Acest proiect de hotărâre, la care se lucrează de mai mult de un an, a fost, așa cum a spus și domnul Alexandru, transmis prin Infopublice pe email dimineață, nu am reușit să-l citesc, nu am identificat dacă s-au ținut cont de observațiile de acum un an ale unor compartimente și nu am convingerea că toți dintre dumneavoastră, care veți fi guvernați de acest regulament, ați avut posibilitatea de a lua conștință de conținutul acestuia! Se invocă faptul că acest proiect ar fi însoțit de rapoarte de specialitate, însă se au în vedere rapoarte ce au însoțit un prim proiect de hotărâre la nivelui anului trecut și în care se fac o serie de observații, acum nefiind atașată și fosta formă a R.O.F.-ului, raportul acesta nu este relevant pentru că dacă îl citește

3

cineva, mă defer în special la Prefectură, observațiile acestea ar putea fi considerate ca fiind facut&Vacestui proiect, pe când el se referă la observații făcute unui alt proiect pe care jEyv^^bui să-l verificăm, să-l urmărim dacă s-au ținut cont sau nu de aceste sugestii aJ^Cpmpartimentelor de resort. Apreciez că nu se justifică urgența promovării unui astfel de proiect, în condițiile în care se lucrează în mod stăruitor de aproximativ un an, fără ca acesta să împieteze asupra activității dumneavoastră și fără să fie de natura de a soluționa probleme urgent ale comunității! Eu consider că este necesar să luați cu toții cunoștință de el, să-l analizăm și noi, la nivelul direcției care se ocupă de relația cu Consiliul Local, cu Direcția Juridică și în proxima ședință a Consiliului Local să fie inițiat, conform legii și însoțit de documentele prevăzute de lege! Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă rog să votăm ordinea de zi, în formula în care ați fost informați!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul președinte îmi permiteți un răspuns? S-au făcut niște afirmații inexacte! în primul rând Consiliul Local nu are un R.O.F. de 15 ani!!! Dacă am avea un R.O.F., am avea o activitate cu totul alta față de ce se întâmplă de un an și jumătate în Consiliul Local! M-aș bucura ca, colegii de la P.S.D. să aibe aceeași atitudine pentru proiectele care vin în ziua ședințelor; să-i văd la fel cum se luptă și respect același lucru! Dacă am fi aprobat acest R.O.F. de mult n-am mai fi avut situațiile de care ne plângem la fiecare ședință! Mulțumesc!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă mulțumesc și eu și vă rog să votați ordinea de zi de astăzi!... Domnul consilier, retrageți cererea de suplimentare?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu n-o retrag!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă rog să votați suplimentarea!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Atunci anulați procedura de pe

tabelă!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Anulăm procedura de pe tabelă și reluăm! ...Vom vota suplimetarea ordinei de zi cu amendamentul la proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu! Potrivit legii, ordinea de zi poate fi suplimentată cu acordul Consiliului Local. întrucât a fost solicitată o suplimentare a ordinei de zi cu proiectul privin R.O.F.-ul, aceasta va fi supusă aprobării Consiliului Local. Se supune la vot suplimentarea. Dacă se respinge, se va supune ulterior ordinea de zi, dacă se admite se supune ordinea de zi cu suplimentare cu tot!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Supunem la vot suplimetarea ordinei de zi cu punctul domnului consilier Alexandru Adrian...!!!!

Se supune la vot suplimentarea Ordinii de zi nr. 2/04.01.2018 cu punctul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a

Consiliului Ldcal Sector 2, propus de domnul consilier local Adrian Alexandru, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 6, ABȚ -1.

Gog^frerii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

'"^^fe^TRU: pUșcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru

A    w

ÎMPOTRIVA: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George.

ABȚINERE: Neculai Dan

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Eu aș dori să obțin informații suplimentare pentru că nu mi se pare în regulă! Ce votăm, o suplimentare la care nu avem nici un fel de informații, eu nu am nimic în față!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Așa se întâmplă; eu aș vrea să face, pauză și să cerem documentația, fiecare să se informeze ce votează! Adică ce conține proiectul respectiv? .... Mulți dintre dumneavoastră nici nu ați fost ieri la dezbaterile din comisia de buget, nu aveți idee ce conține acest document!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Dacă îmi permiteți, au fost după comisia de buget, au fost și alți colegi de la alte comisii, după ce s-a terminat comisia de buget, am discutat R.O.F.-ul cu consilierii care au venit!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Eu aș vrea să știu, ultima variantă, habar nu avem ce conține!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule consilier Alexandru, să înțeleg că ați discutat pe articole tot R.O.F.-ul, ieri?!!!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Domnule viceprimar, vă rog!

Domnul Popescu Dan Cristian,Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am o rugăminte din partea executivului, aș vrea ca, conform legii atunci când ajung proiecte la Primărie din partea oricărui consilier, să fie distribuite imediat, tuturor consilierilor, în forma în care au fost depuse, așa spune legea, așa trebuie să facem și în modul acesta dacă s-ar aplica această prevedere legală, nu ar mai fi consilieri care să nu fi citit proiectele, în forma în care au fost depuse, sigur, pentru că ar avea timp să depună amendamente, să formuleze amendamente, este normal, ca toți consilierii să nu depună după toate cutumele, că nu au aceste informații, așa trebuie făcut!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Viceprimar, acest proiect a fost depus, azi dimineață, în cursul zilei de astăzi. Se comunică toate proiectele, le-ați văzut postate, proiectele care vor fi introduse pe ordinea de zi, legea spune să sunt 30 de zile în care se va elabora raportul de specialitate, după care aceste se distribuie, împreună cu rapoartele, pentru a fi dezbătute în comisii, a fi emise avizele, a se lua cunoștință de ele. Proiectul în discuție, dimineață comunicat, repet, a foȘf f înaintat de către mine, cu rezoluție către Direcția Administrație Publică Locală, pentru a fi luat în evidență, a fi întocmit raportul de specialitate conform legii și a fi intnod^spe ordinea de zi a ședințelor următoare, dacă nu s-a putut face astăzi, lucru tofaVpertinent, deci nu s-a încălcat nici o lege. Am reușit doar să văd prima pagină din acest R.O.F., în care se vorbește despre transparență și inovație, deci în condițiile în care, în cuprinsul R.O.F.-ului, așa îmi amintesc din discuțiile anterioare, apreciați că sunt necesare, cel puțin 10 zile, ca domnii consilieri să ia cunoștință de proiectele ce sunt inițiate, nu înțeleg urgența cu care dumneavoastră doriți să introduceți acest regulament, în cursul acestei zile de astăzi, în ziua în care l-ați inițiat și fără să existe, repet, documentele prevăzute de lege!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am zis să începem anul cu o mică normalitate, dacă se poate, de un an și jumătate ne chinuim să îl aprobăm!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Iată domnule Alexandru, că am început anul prost!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnule Alexandru, eu cred că este o bătaie de joc la adresa Consiliului Local al Sectorului 2!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vă mulțumesc pentru aprecieri, domnule Iliescu! Noi ne batem joc, iar dumneavoastră sunteți cel mai obiectiv...........

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Nu avem nimic în față, pe ce discutăm?

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Ce ați făcut de un an de zile, l-ați citit măcar o dată?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: L-am avut de multe ori!

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Ați avut, ce ați făcut până acum, domnule Iliescu

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule Președinte, doamna Secretar, domnule Viceprimar, avem un raport din partea comisiei juridice?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Avem 3 amendamente pe ședință, avem 9 amendamente, habar nu aveți despre ce vorbiți,...câte amendamente ați propus domnule Alexandru?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ați și semnat expunerea de motive ultima dată!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Am semnat și eu vreau să.....

Doresc să avem un R.O.F., dar e bătaie de joc ce face USR, la adresa Consiliului Local!

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Ca și marea majoritate știți despre ce este vorba, domnule Iliescu!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: R.O.F.-ul nu se votează în marea majoritate, ROF-ul o să fie ceva exact, dacă doriți, dumneavoastră doriți ca să aveți documentele înainte, noi astăzi ne cereți să votăm ceva cu ochii închiși, să înțeleg că aceasta este/metoda practicată de USR!

Dqnjnul consilier local Alexandru Adrian: Eu salut dezbaterea dumneavoastră și aș dori șă^văd același lucru, aceiași atitudine la toate proiectele!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule Alexandru, o întrebare, pe comisia juridică aveți un raport ...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Dacă vă dă voie domnul Președinte, mă întrebați!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule Președinte, vă rog frumos, sper că îmi dați voie să îi adresez o întrebare!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Vă rog frumos, vă mai las 2 minute, dacă nu suspend ședința, dacă continuăm așa!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: La comisia juridică, există un raport, al acestei comisii cu privire la ultima modificare a ROF-ului, propusă de domnul Alexandru?

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Avem toate informațiile de la doamna Niță și știm că în momentul acesta nu avem așa ceva și îl rog pe domnul Alexandru dat fiind majoritatea confortabilă pe care o are să lăsăm pentru ședința următoare, când vom avea toate materialele la dispoziție.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Facem suplimentarea când se ajunge la ordinea de zi și se discută proiectul, atunci fiecare își vor spune observațiile cu privire la proiect.

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: In regulă!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Secretar, dacă îmi permiteți o întrebare, ședința de astăzi este ordinară, același proiect, l-am avut și anul trecut, într-o ședință extraordinară, întrebarea este de ce anul acesta am început cu o ședință ordinară cu un singur proiect, urmează o ședință extraordinară cu mai multe proiecte cum s-a întâmplat în decembrie?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu cunosc acest aspect, pentru că nu este atribuția mea să convoc ședințele Consiliului Local!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnule Alexandru, este același proiect pe care l-ați propus și anul trecut, s-au are ceva în plus față de cel de anul trecut?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Proiectul de anul trecut, așa cum v-am informat și pe e-mail, am făcut modificări în funcție de cele 2 rapoarte de specialitate, de la comisia juridică și de la Direcția de Administrație Publică și în plus am făcut modificările care s-au cerut ieri.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Deci nu este același proiect, asta spunem, că l-ați făcut ieri și noi nu avem nimic în față!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Domnule Președinte, am rugămintea să înaintăm totuși ordinea de zi pentru că ne blocăm!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă rog să votăm ordinea de zi cu suplimentarea.

Dorrjnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Președinte, putem lua o pauză de lOpimute, că am listat proiectul, îl arăt, îl răsfoiesc, îl văd, se poate 10 minute, că avem un singur proiect!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Nu, când vom ajunge la punctul acela, vom relua discuțiile!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Totul este să fim constructivi, să începem anul cum trebuie, începând de luna viitoare să avem.....

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Să citim documentele în timpul ședinței, asta ne propuneți dumneavoastră!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: De multe ori le-am primit cu 5 minute înainte de ședință și acum văd că este o luptă!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Exact acestea au fost vociferările USR-ului, că primesc amendamentele pe ultimul moment!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: De aceea și USR a făcut ROF-ul care nu există de 15 ani, mă așteptam să faceți acest ROF în ultimele ...

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Domnule Beldeanu știți foarte bine că este aproape la fel cu cel de anul trecut, au fost făcute mici modificări, în momentul când l-ați citit anul trecut și știați despre ce este vorba, găseați rapid și foarte ușor acele modificări, ca să putem vota astăzi, să putem vota acest ROF și să începem anul așa cum trebuie, domnule Beldeanu, nu cum ne faceați dumneavoastră anul trecut și ne băgați proiecte!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Stimată doamnă, haideți să vă spun eu ceva, nu aveți nici raportul comisiei juridice.....

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Vă rog lăsați-mă să termin și nu mai băgați proiecte cu o jumătate de oră înainte de începerea ședinței și acum veniți dumneavoastră cu corectitudinea!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Declar suspendată ședința!

Ședința se suspendă la orele 16,37 și se reia la orele 16,45.

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Domnule Alexandru, vă rog, reluăm ședința!...Dat fiind faptul că s-a suspendat ședința în timpul votului, reluăm votul cu suplimentarea propusă de domnul Alexandru, s-au dacă o retrage domnul Alexandru înainte!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Retrag, ca să reducem discuțiile!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Supunem la vot ordinea de zi în formula inițială.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Vă rog să mai stăm 2 minute pentru că Alexandru Dinu lipsește.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul consilier local Alexandru Adrian a retras cererea de suplimentare a ordinii de zi. Prin urmare acum se va supune la vot ordinea de zi astfel cum a fps t inițiată de către Primarul Sectorului 2

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Dacă nu doriți, voi închide procedura de vot!

Se supune la vot Ordinea de zi nr. 2/04.01.2018 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE:

Domnul consilier local Feroiu Silviu: Am și eu o întrebare, la proiectul de R.O.F. câți inițiatori sunt?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Zece.

Domnul consilier local Feroiu Silviu: Și nu trebuia ca toți zece să dorească să-și retragă proiectul? Logic vorbind ....

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Flaideți să încheiem discuția, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu a terminat de citit domnul consilier local Beldeanu Augustin...

Domnul consilier local Beldeanu Augustin: îmi pare rău domnul Alexandru dar 1-am citit...

Este prezentat punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2017 a deficitului secțiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2017;

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: La acest proiect de hotărâre menționez că există un amendament pe care îl aveți în față, vă rog să votăm întâi acest amendament.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vom vota punctul nr. 2 în forma lui completă cu acest amendament.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget a dat aviz favorabil. Domnul consilier local Feroiu Silviu: După terminarea votului vă rog să-mi dați

cuvântul.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Sigur!

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2017 a deficitului secțiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2017, cu amendament, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2, cu următorul cvorum: DA -20, NU-0, ABȚ - 4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă rog, dacă sunt interpelări!!!??

Domniil consilier local Feroiu Silviu: S-a discutat la Comisia Buget-Finanțe.... vq,py pregăti bugetul pentru 2018. Avem o rugăminte la toate departamentele din subordigpa Consiliului Local Sector 2 să se prezinte o documentare profesionistă.... Anul trgcJkrr au prezentat niște note de fundamentare care au fost discutate în mai multe ședințe, chiar ne dorim o prezentare cu Power Point, cu cheltuieli și cum au mai fost poate, dar eu nu am prins cum spuneați dumneavoastră. Asta vreau în atenția departamentelor, am anunțat de pe acuma că se va discuta fiecare buget în parte. Fac și precizarea că în Comisia de Buget-Finanțe, noi alocăm sau aprobăm niște bani, dăm niște avize în același timp ar trebui ca la finalul anului să ne prezinte raportul cum s-au cheltuit banii. Și solicit în numele comisiei inclusiv acest lucru, atunci când ne prezintă bugetul pe 2018 să ne arate și execuția pe 2017, vă rog să consemnați în procesul-verbal ca o cerință a Comisiei Buget-Finanțe.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: îmi cer scuze asistenței pentru modul cum s-a desfășurat acestă ședință și promit că data viitoare voi suspenda ședința de la primul minut în care se va mai întâmpla așa ceva. Vă mulțumesc. Declar ședința închisă! O seară plăcută tuturor!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Metehău Andrei George declară ședința închisă, la orele 16.52 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.


SNA/lcx


SAPL- PVSCHCLS2

11