Proces verbal din 17.05.2018

proces verbal sedinta ordinara 17.05.2018.pdf1


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2Clasa 3008 categoriile 2,4, 6


*•- •• • •••


ROMANIA

1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


PROCES - VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 17.05.2018

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

-    Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Domnul Dan Cristian Popescu -Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018;

-    Doamna consilier local Popescu Lenuța - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Niță Elena face prezența consilierilor. Au fost prezenți 27 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție.

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Convocatorul înregistrat sub nr. 2081/ 11.05.2018, precum și Completarea la ordinea de zi nr.2163/15.05.2018, însoțite de Amendamentele nr.2211/17.05.2018, respectiv nr.53133/16.05.2018 au fost adus la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/ site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ CUPRINDE:

1. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 26.04.2018.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 71/2018;

Inițiator: grup consilieri locali din cadrul Consiliului Local Sector 2

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 15/2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București.

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 177/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Unic de Ordine și Siguranță Publică al Sectorului 2 al Municipiului București pentru anul 2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MILIAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

8.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația nr.l);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

9.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika (situația nr. 1);

10.    Proiect de hotărâre privind actualizarea și suplimentarea indicatorilor tehnico -economici aferenți unui obiectiv de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

11.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

12.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin PICL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafață de 1434,44 mp, situat la adresa din Bd. Basarabia 37-39, Sector 2, București - Federația de Motocicliști;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

13.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafață de 1963,7 mp, situat la adresa din Bd. Basarabia 37-39, Sector 2, București - Federația de Haltere;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

14.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Basarabia 101 B, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

15.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL

Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Calea Moșilor 146, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

16.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Cărei nr. IA, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

17.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin PICL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Cernăuți nr. 24, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

18.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Cireșului nr. 12, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

19.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Cireșului nr. 14, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

20.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand I nr. 52, Sector 2, București;

4    Jspre neschimbare,

SECRETAR,

21.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin PICL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand I nr. 72, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

22.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand I nr. 75-77, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

23.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand I nr. 76, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

24.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Mătăsari nr. 60, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

25.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Matei Voievod nr. 43, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

r    Ispre ncschimbare,

I secretar,

26.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Matei Voievod nr. 113, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

27.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Munții Buzăului nr. 9, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

28.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Orzari nr. 15-17, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

29.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Plantelor nr. 55, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MILIAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

30.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Popa Soare nr. 57, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MILIAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

31.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, m^ific.ată^prin HCL.

Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Știucii nr. 72, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

32.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Știucii nr. 97-99, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

33.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin PICL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Știucii nr. 101, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

34.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Știucii nr. 5, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

35.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Știucii nr. 70, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

36.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Țepeș Vodă nr. 154-156, Sector 2, București;

7    ‘spre neschimbare,

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

37.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Icoanei; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București.

38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general și a situațiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

39.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

40.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Reamenajarea Parcului Morarilor”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

42.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajarea zonei verzi adiacente Parcului Petricani - Aleea Petricani”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

43.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local multianual pentru creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 228/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 182/2017;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

44.    Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a transmiterii terenului din Șos. Fundeni, FN, în suprafață de 43544 mp, cu destinația de „Bază sportivă, agrement și funcțiuni conexe”, în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector

spre neschimbare

shcretar ’

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator:TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Bună ziua dragi colegi! Putem începe ședința de astăzi?

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Doamna Președinte am și eu o rugăminte! Dacă se poate să ținem un minut de reculegere. Astăzi este Ziua Eroilor și trebuie să-i cinstim cum se cuvine, pentru că dacă suntem aici, suntem datorită unora care s-au sacrificat pentru noi!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: ”Hristos s-a înălțat” vă spun și eu și vreau să vă comunic că am ținut un moment de reculegere pentru toți eroii, inclusiv pentru martirii din temnițele comuniste. Luni s-a comemorat această zi, în memoria eroilor anticomuniști și putem spune cu oarecare mândrie că Sectorul 2 a fost singura primărie din țară, din câte știu eu, care a organizat un eveniment legat de acest lucru și vreau să felicit Centrul Cultural ”Mihai Eminescu” pentru acest lucru și sper că va continua această tradiție! Deci am ținut un moment de reculegere pentru toți eroii, inclusiv pentru cei anticomuniști. Doamne ajută! mulțumesc mult și ”Hristos s-a-nălțat”. Astăzi este înălțarea, ocazie de a comemora eroii!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă anunț că de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a fost retras proiectul numărul 28 și 42.Vă supun atenției odinea de zi a ședinței ordinare de astăzi cu completări.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, la 28 înțeleg că nu este complet, nu este un alt motiv, dar există și o propunere de suplimentare a ordinei de zi.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Asta voiam să anunț acum! A venit din partea grupului U.S.R. un amendament la proiectul de hotărâre 40 care nu mai poate fi considerat amendament. Atunci când votăm bugetul se va specifica la votul pe buget. Completarea făcută de inițiator, a domnului Primar, cum aveți și dumneavoastră, 41,42,43 și 44 proiectele de hotărâre, din care a fost retras proiectul 42.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Proiectul 42 nici măcar n-a fost pus pe site ieri când s-au pus celelalte!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: A fost scos de pe ordinea de zi, domnul coleg! Vă mulțumesc! Vă supun aprobării ordinea de zi, cu scoaterea celor două proiecte și cu completarea.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: E o propunere de completare a ordinei de zi, ca la punctul nr.2 să fie un punct referitor la comisii. Mulțumesc! Deci, la punctul nr.2 să fie acea completare, următoarele decalându-se.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnul Viceprimar, am anunțat ordinea de zi! Are cineva ceva împotrivă sau propune altceva?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu am propus completarea ordinei de zi!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Și eu vă rog, dacă se poate, tot așa cum am făcut ședința trecută, înainte de a începe dezbaterile să avem secțiunea de interpelări, vă rog mult de tot! Domnul Viceprimar, dacă dumneavoastră hotărâți, aveți 18, putem începe și interpelările le facem la sfârșit sa vadă și oamenii exact despre ce discutăm!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cred că este o idee bună să începem cu interpelările!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: înainte de a trece la votarea ordinei de zi, vă rog să-mi permiteți să o întreb pe doamna Niță, referitor la adresa pe care am primit-o astăzi....am mai depus un proiect în luna martie, au trecut cele 30 de zile și conform noului R.O.F. aprobat în ședința anterioară trebuia pus pe ordinea de zi! Și vreau să mi se precizeze de ce nu a fost pus pe ordinea de zi? Am făcut din nou o adresă în urma adresei pe care mi-ați trimis-o astăzi la orele 12.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnul coleg, haideți să votăm, dacă acceptă colegii noștri, interpelările la primul punct pe ordinea de zi!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: E un proiect de hotărâre care trebuia pus pe ordinea de zi.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Puteți să spuneți după ce se aprobă interpelările?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Păi nu, pentru că din punctul meu de vedere acest proiect, conform legii, trebuie pus pe ordinea de zi! Așa precizează legea și vreau să știu de ce doamna Secretar n-a pus acest proiect pe ordinea de zi!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Stimate domnule consilier, dumneavoastră cunoașteți cine formulează convocările și prezintă proiectele ce vor fi supuse analizei? Domnul Primar! Eu nu completez ordinea de zi! Veți observa ca domnul Primar, dacă apreciază că un proiect este oportun și legal, îl cuprinde în ordinea de zi. Având în vedere raportul de specialitate nefavorabil, respectiv adresa din care rezulta că proiectul formulat de dumneavoastră este lipsit de obiect, vi s-a returnat documentația. Deci nu aveam cum să-l pun pe ordinea de zi, în primul rând pentru că nu este în competența mea ca Secretar să fac o convocare a Consiliului Local în ședință și nici domnul Primar nu a avut posibilitatea legală, nu s-a justificat oportunitatea și legalitatea introducerii acestuiape ordinea de zi a ședinței de astăzi! în acest caz, așa cum a procedat și

10 ............

VUM • .....

(sdps ncschimbsr©» SECRETAR,

Domnul Viceprimar, se poate solicita de către inițiator, suplimentarea ordinei de zi cu un proiect, se dezbate și se aprobă. Deci nu este culpa mea că nu s-a introdus proiectul dumneavoastră pe ordinea de zi. Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vă mulțumesc pentru precizări!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă-mi permiteți domnule consilier, pe de altă parte adresa dumneavoastră de suplimentare a ordinei de zi cu acest proiect, mi-a parvenit ieri, deci nu ați trimis-o inițial și către mine. Am solicitat în regim de urgență un raport de specialitate și, într-adevăr, nu consider oportun să fie introdus pe ordinea de zi. Procedați în condițiile normale și legale și conform regulamentului pe care l-ați aprobat, Regulamentul de Funcționare al Consiliului Local și vedem, discutăm la o ședință următoare. Pe de altă parte vă spun de acum, nu are absolut nici o bază proiectul dumneavoastră!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Atunci prefer să revin asupra acestui subiect, să dau citire adresei pe care am primit-o !

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: La propunerea domnului consilier Șerpescu supun spre aprobare la primul punct de pe ordinea de zi, interpelări. Dacă sunteți de acord!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Președinte, trebuie să votăm întâi ordinea de zi ca să putem aborda primul punct!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Dar dacă n-avem interpelări?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acum se propune completarea ordinei de zi cu punctul nr.l „ Interpelări”.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci trebuie să o completăm, să o eliminăm prin vot, după care să votăm pe de-a întregul, după care să începem punctul unu.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc domnul Viceprimar! Vă supun aprobării la ordinea de zi, completarea de fapt a ordinei de zi cu proiectul 41,43,44 și la primul punct să apară pe ordinea de zi interpelări, la propunerea domnului consilier Șerpescu. Vă rog să votăm!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Președinte, am propus suplimentarea ordinei de zi cu un proiect! L-ați omis! M-am referit la un proiect nou, este depus la Doamna Secretar.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Păi nu apare pe ordinea de zi!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Stați puțin să vă clarific! Acest proiect mi-a fost acum adus de către doamna Duinea, la începutul ședinței. Este vorba despre un proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea privind

spre neschirnbare,

SECRETAR,

stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 2, fiind însoțit de avizul comisiei de specialitate, are raportul comisiei de specialitate, deci poate fi supus dezbaterii în ședința Consiliului Local. Acum, dumneavoastră doriți să înlocuiți un proiect care este inițiat de executiv, cu proiectul dumneavoastră la punctul trei, domnul Viceprimar?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu aș putea face legal acest lucru! Vreau să propun un proiect suplimentar, care este inițiat de către mine, ca lider al grupului P.N.L.- P.E.R., cel mai mare grup din acest consiliu, împreună cu domnul Alexandru, lider al grupului U.S.R. și cu domnul Jean Costache, președintele U.N.P.R. Este un alt punct. Nu pot înlocui punctul propus de domnul Primar! Ar fi ilegal!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ați spus punctul 3 sau punctul 2 ?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am spus ca să fie după interpelări, care ar fi punctul 1, punctul 2 propunerea mea, după care celelalte, succesiv, în ce ordine vreți, 2 prim dacă vreți și după aia 3 sau 3,4,5, cum doriți!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Acum aud, domnule Viceprimar, că ați propus un proiect, eu până acum nu am auzit de un proiect, sau poate nu am înțeles eu foarte bine!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, n-ați înțeles! Am propus modificarea ordinei de zi cu un proiect inițiat de trei consilieri locali.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Abia acum ați spus care este proiectul! Trebuia să spuneți atunci! Dumneavoastră ați venit și cu altă modificare....Vă supun aprobării proiectul propus de domnul Viceprimar, să-l introducem pe ordinea de zi!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Atunci propuneți-1 la punctul 45 pe ordinea de zi.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Pot să-l propun la 45 dar eu nu-1 am în față!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Președinte, deci repet, pentru formalizare și formalitate, am propus suplimentarea ordinei de zi, nu-1 puneți la vot acum, la punctul 2, imediat după interpelări. Poate să fie unu prim sau nu știu!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: La completarea ordinei de zi ar veni proiectul numărul 45.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu l-am propus la punctul 2, dacă auziți ce spun.... și supuneți la vot ce vă spun eu! Domnule Iliescu, v-ați abținut la votul lui la Comisia de Transparență!

> . ......

spre noschlmbare,

SECRETAR,

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Da , dar colegii nu-1 au! Eu am și votat împotrivă!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule consilier, l-am primit toți pe e-mail. Citiți e-mail-ul vă rog frumos mai des.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Toți consilierii îl au pe mail!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnul Viceprimar, acest proiect a fost primit acum o jumătate de oră pe e-mail-ul tuturor consilierilor, cel puțin al celor pe care îi cunosc și cum să-l știm și să-l punem pe ordinea de zi!?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este obligatoriu să-l știți!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Probabil colegii de la U.S.R. 1-

au avut mai devreme .......înseamnă că nu-1 veți vota că așa ați spus: cele care nu vor fi

puse pe site înainte pentru a fi studiate, nu vor fi dezbătute. Și R.O.F.-ul spune asta!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: întotdeauna consilierii U.S.R. au votat împotriva suplimentării ordinei de zi cu un proiect care apare în aceeași zi!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnul lider de la U.S.R., dacă sunteți de acord.... că aveți un principiu dumneavoastră!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Sunteți semnatarul unui proiect. Așteptăm să vedem dacă îl susțineți pe ordinea de zi .

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Președinte, colegii mei sunt la ora declarațiilor politice, observ ! Proiectul a fost depus vineri, luni a fost Comisia Juridică... din fericire s-a ținut de data aceasta. Colegul meu care e în vogă și care este membru al comisiei, nu a fost prezent la acea comisie.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: La care comisie vă referiți?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Comisia juridică de luni!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Când si cine trebuia să facă convocările? Știți că am fost sau n-am fost? ....Cum adică n-am fost când ați stat în fața mea în partea stângă?...Mințiți! Vă rog eu frumos, ați stat în fața mea în partea stângă! Vă rog eu nu mai mințiți! Exact asta făceați acum un an de zile când spuneați că așteptați proiecte cu cinci zile înainte!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă rog să încetăm cu discuțiile!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Să revenim! Am făcut o propunere de suplimentare a ordinei de zi. Textul acelui proiect nu este nevoie să-l știți, este nevoie să-l primiți! Daca nu vreți să-l citiți, este alegerea dumneavoastră! îl aveți pe e-mail!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Felicitări domnule Viceprimar! Nu trebuie să îl știm, trebuie doar să-l primim!!!Am înțeles!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Mihăilă, mă întrerupeți și nu este elegant!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Domnul Mihăilă, e din ciclul ” pentru că vreau și pentru că pot!”.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Așa se conduce, pentru că poate!!!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă v-ați liniștit, repet, nu este obligația unui inițiator să-l pună pe consilier să-l și citească, este obligația inițiatorului să-l trimită! Dacă dumneavoastră nu vă deschideți e-mail-ul sau nu vreți să-l citiți, este alegerea dumneavoastră, nu vă obligă nimeni!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Deci domnul Viceprimar, vineri ați depus acest proiect sau l-ați trimis pe e-mail-ul nostru, la consilieri!? Ați trimis un proiect, l-ați modificat și abia azi apar noile modificări...astăzi am primit! Vă spun eu că așa s-a întâmplat! Comisiile au fost reorganizate. Pe 14 aveam o anumită componență la comisii iar astăzi cu o jumătate de oră înainte, am primit altă componență a comisiilorîFIaideți să nu ne mințim! De fapt astăzi este finalul proiectului!!!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Care este urgența acestui proiect, că tot n-am înțeles? Putem să-l amânăm!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Președinte, urgența o stabilește Consiliul Local în plen, nu dumneavoastră! Am propus un proiect pe care l-am amendat, sunt foarte multe exemple de proiecte amendate până în ultima clipă, chiar și în timpul consiliului!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Și noi am intrat în posesia acestui amendament acum o jumătate de oră, deci nu este același proiect de pe data de 14!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doamna Președinte, l-ați primit pe e-mail cu toții, vă rog frumos!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Acest proiect n-a fost pe ordinea de zi, acest proiect vaSă facem o diferență între a fi pe ordinea de zi sau nu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă știm cu toții legea, amendamente pot fi depuse și în timpul discuțiilor! Deci înainte este mai bine!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Domnule Viceprimar, a fost sau nu pe ordinea de zi vineri? Spuneți-mi!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu nu fac ordinea de zi! Deocamdată, această ședință nu are ordine de zi! Ea se va vota în perioada următoare! Câteva minute peste!

1 1 ...................... .....

VSXAT • spre neschlmbare,

SECRETAR,

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Vedeți că vă-ncurcați! Există o ordine de zi propusă !

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Există o propunere de ordine de zi făcută de către inițiator!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: De acord, dar mai devreme domnul consilier a spus că a fost pe ordinea de zi de vineri!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar înțelegeți logic, ordinea de zi nu există, o vom vota noi acum!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: A fost depus vineri!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Și-a schimbat forma între timp, domnul Adrian! Forma asta de cum, am primit-o astăzi!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Deci ne-ați trimis vineri acest proiect pe mail! Astăzi a fost alt e-mail dat, cu modificări!Deci astăzi este ultima fază a proiectului, definitivă!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Președinte, vă rog să supuneți la vot ordinea de zi! Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Pe de altă parte, doamna Președinte eu v-aș propune ca acest vot să-l facem prin ridicare de mână. Legea prevede acest lucru, chiar dacă avem votul electronic, ca să se vadă clar pe persoană cum votează!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: încă o dată, care este ordinea de zi?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Am o întrebare pentru colegul Alexandru de la U.S.R.: am discutat luni în comisie acest proiect, domnule?, că ați fost alături de noi în comisie, alături de toți membrii comisiei, care au fost prezenți, în afară de domnul Viceprimar care a avut treabă! întrebareaeste: s-a discutat acest proiect în comisie luni?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc domnul consilier!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Președinte, a cui era obligația să... Ați primit proiectul!

Domnul consilier local Costache Jean: Se poate supune la vot suplimentarea?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ați primit proiectul în calitatea dumneavoastră de președinte al comisiei?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Nu, l-am primit pe mail!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: .... l-ați primit pe mail!!!?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Președinte, se supun la vot pe rând, suplimentările propuse de inițiatori. Scoaterea unui proiect de pe ordinea de zi nu se supune la vot, inițiatorul poate renunța oricând la un

15

|spre neschirnbare,

‘ ' SECRETAR,

proiect! Și dacă dumneavoastră nu aprobați, nu poate renunța? Nu, nu se supune la vot renunțarea! Acum, prima cerere de suplimentare a ordinei de zi a fost făcută de către domnul Primar prin acea completare a ordinei de zi, din care a scos proiectul nr.42 și care urmează a fi supusă aprobării dumneavoastră acum.După care s-a mai făcut o cerere de suplimentare, deci se suplimentează ordinea de zi care există, cu proiectul propus de domnul Viceprimar, privind modificarea!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Și mai este una, de interpelări la punctul unu, vă rog frumos!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și mai există și suplimentarea ordinei de zi, cu nota interpelări care să fie la începutul sau la sfârșitul ședinței, nu știu cum s-a stabilit și cum s-a solicitat! Apoi se supune la vot!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință:Doamna Secretar, pe ce poziție adăugăm proiectul propus de domnul Viceprimar?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă se numește suplimentarea ordinei de zi, înseamnă că urmează rândul celorlalte suplimentate, pentru că la poziția 2 și 3 din convocarea făcută, transmisă și întocmită de către domnul Primar, există alte proiecte. Doi, se scoate unul și se înlocuiește cu acesta sau se decalează?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Completarea înseamnă proiectul 45 pe care-1 propune domnul Viceprimar.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Președinte nu am propus completarea, am propus suplimentarea la punctul nr.2! N-ați fost atentă! N-am propus completarea, doamna Niță și doamna Președinte, ci suplimentarea la punctul 2[Supuneți la vot cum am cerut, dacă vreți, dacă nu, nu știu!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Suplimentare la punctul 2 nu există, domnul Viceprimar! Suplimentare înseamnă după ultimul punct! Suplimentare înseamnă după ultimul punct de pe ordinea de zi!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aceea este completare! Am propus suplimentare! Limba română are mai multe înțelesuri!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Dar putem fi sau nu, de acord cu un proiect! Contează poziția? Suntem sau nu suntem de acord!Că e primul sau ultimul, e tot aia!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Ne forțează mâna bazându-se pe o majoritate în Consiliul Local !

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu vă supărați, dar conform legii, putem aproba inversarea acestor puncte pe ordinea de zi! Și dacă doriți, facem un vot pentru suplimentare și al doilea vot ca suplimentarea să fie pentru punctul doi.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Le putem vota în orice ordine vrem: de sus în jos, de jos în sus.Consiliul hotărăște ordinea de zi în ce ordine dorește! Doamna Secretar, greșesc cu ceva?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă ordine înseamnă orice ordine.... dacă suplimentare e același lucru cu completare...!!!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în orice ordine față de propunerea inițială! Ordinea de zi e cea votată!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Cum doriți să spun: suplimentăm, completăm sau examinăm?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Suplimentăm la punctul doi!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: La punctul 2 de pe ordinea, deși există proiectul privind aprobarea funcțiilor.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Punctul 2 este ocupat, domnule Feroiu! Alt punct!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Să se pună la punctul 2 proiectul așa suplimentat, dacă îl aprobați, evident și apoi să se decaleze toate celelalte!!!!!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și punctul 2 să intre pe 28, în locul celui scos de domnul Primar. Era liber, 28 era liber, s-a eliberat mai devreme sau 42 sau 45 cum doriți!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: încă o dată doamna Secretar, vă rog lămuriți-ne, cum trebuie să spunem noi acum?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avem o ordine de zi comunicată în termen legal, care are un număr de hotărâri, având ca inițiator pe domnul Primar, după care legea spune că această ordine de zi poate fi suplimentată! Acesta este textul de lege, iar eu logic văd că această ordine de zi nu poți s-o modifici sau să incluzi în ea, pentru că este o suplimentare care vine ulterior momentului la care ea a fost formulată.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Această ordine de zi e nevotată și consiliul stabilește ordinea punctelor de pe ordinea de zi! Este doar propusă și nevotată, în acest caz!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am avut cazuri în acest consiliu !

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă supun la vot suplimentarea ordinei de zi cu proiectul propus de domnul Viceprimar Dan Cristian Popescu! Vă rog să votăm!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Vă rugăm domnule Alexandru Adrian să citiți dumneavoastră proiectul că sunteți unul dintre semnatari. Să și-l asume și U.S.R. pentru că este al lor!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: îl citește, sper, în forma în care a trecut prin Comisia Juridică!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Acum nu știu ce formă are dumnealui!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: I-am spus domnului Viceprimar, supun la vot suplimentarea ordinei de zi cu proiectul pe care ni-1 va citi ori dumnealui ori domnul consilier.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Alexandru și domnul Mihăilă, propunerea a fost făcută de mine, dacă n-ați fost atent.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Am văzut cine a semnat, nu cine a propus! Dumneavoastră puteți să citiți un proiect oricum!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: U.S.R-ul e subordonat P.N.L-ului, că nu înțeleg?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: în contextul acesta P.M.P-ul e subordonat P.S.D-ului!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Dacă a avea grijă de cetățeni, care sper că se uită acum și înțeleg foarte bine ce se întâmplă în sectorul acesta, nu mi-e rușine să spun că sunt cu P.S.D-ul! ....Asta reprezintă ce faceți dumneavoastră! Pentru mine interesul cetățeanului este important și de asta am și cerut interpelările, ca să vedeți!Eu sunt printre oameni, în sector, nu stau cu scaunul pe la diverse comisii!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru a clarifica poziția, ordinea ordinei de zi pe care o vom vota, vă aduc aminte că data trecută am votat cu toții ca la punctul unu să fie interpelări, cu toate că nu era propunerea aceasta, și s-a putut modifica fără nici o problemă, la propunerea domnului Șerpescu, o propunere foarte bună, la care țin! S-a putut! Acum văd că nu se mai poate!

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Se poate numerota cu zero!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Viceprimar, se poate!Supuneți la vot și suplimentați odată, aprobați suplimentarea, după care propuneți ca punctul suplimentat să treacă la poziția 2 și proiectul de la punctul 2 la poziția 28!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnilor colegi, supun la vot suplimentarea ordinei de zi cu proiectul domnului Viceprimar, pe care-1 rog să-1 si citească!

^^Wt^^****^^*»*'_____

VfXAT

Ispre neschlmbare

SECRETAR,

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în spiritul care există în acest Consiliu Local de doi ani de zile, de circ gratuit, pierdere de timp, dumneavoastră într-adevăr aveți majoritate, aveți majoritate absolută, puteți să faceți absolut ce considerați că este bine. Până acum, vă spun și o să avem și în ordinea de zi de astăzi, sunt anumite hotărâri pe care le-ați luat de la sine putere, care sunt în total dezacord cu interesul cetățenilor din Sectorul 2 și în primul rând cu grave prejudicii bugetare. Pe de altă parte, nu puteți să invocați faptul că un coleg de-al dumneavoastră a solicitat ca sesiunea de interpelări să fie la începutul ședinței. Nu este un proiect de hotărâre propunerea pe care dânsul a facut-o. Ați fost cu toții de acord, deci nu neapărat interpelările ar fi proiectul numărul unu. Interpelările se pot face la începutul sau la sfârșitul ședinței, dar nu au un număr curent....Dumneavoastră decideți cum doriți! Mulțumesc!

5    5    »

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumim domnule Primar!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Președinte, am rugămintea să-mi dați cuvântul! Am ascultat toate declarațiile, toată lumea a vorbit!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Avem interpelări, domnul coleg!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Președinte, voiam să vorbesc după vot! Domnule Primar, am o rugăminte, să nu ne mai jigniți! Să nu mai folosiți cuvinte de „circ”! în Consiliul Local nu este circ!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnul Alexandru, haideți să vorbim la interpelări! Puteți să vorbiți la interpelări cât doriți dumneavoastră! La consiliul de data trecută mi-ați spus să dau sancțiuni!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Avem un R.O.F.!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: V-aș ruga tare mult, avem interpelări!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vă rog să nu mă întrerupeți!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Sunt președinte de consiliu și pot să vorbesc și pot să vă întrerup eu pe dumneavoastră, atunci!Nu vă supărați, avem interpelări!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Este dreptul dumneavoastră să faceți ce

vreți!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Haideți să trecem clar la ordinea de zi! Vă supun la vot suplimentarea ordinei de zi cu proiectul propus de domnul Viceprimar Cristian Popescu și v-aș ruga să ne dați citire proiectului de hotărâre.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2,

astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 15/2018.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Este punctul 3?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, seamănă cu punctul 3.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Să dăm drumul la vot, vă rog!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamna Președinte, am o rugăminte, despre ce e vorba în acest proiect?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Beldeanu, v-am dat pe mail proiectul, v-am citit titlul conform legii și îl votați sau nu!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Dăm drumul la vot, vă rog! Citesc proiectul nr.3 că seamănă: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 15/2018;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Doamna Președinte ați citit proiectul numărul 3. Nu seamănă! Citiți proiectul doi care se propune, pentru că nu e cazul să rămână pe înregistrare o propunere și să votăm un proiect pe care dumneavoastră îl citiți prin similitudine de pe ordinea de zi!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnul coleg, l-am întrebat pe domnul Viceprimar și a zis că este același.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Președinte, aveți încredere în mine și supuneți la vot că e în regulă!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Tot colegii dumneavoastră m-au atenționat că nu citesc bine proiectul! Care e proiectul?

Domnul consilier local Costache Jean: L-ați citit bine doamna Președinte! Supunem la vot pentru suplimentare!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ca să termin, inițiatori, Dan Cristian Popescu, Alexandru Adrian și Costache Jean.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Domnul Viceprimar, o întrebare: să-mi spuneți în cadrul acestui proiect unde este transparența? Aveți o comisie pe care dumneavoastră o prezidați într-un fel sau altul!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Supunem la vot propunerea domnului Viceprimar cu proiectul de suplimentare a ordinei de zi.Vă rog să votăm!

Se supune la vot suplimentarea Ordinii de zi, la propunerea unor consilieri locali din grupurile PNL, USR și UNPR, și aprobata de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 16, NU - 8, ABȚ-3, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Chiricuță Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

NU VOTEAZĂ: -

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Președinte, am o nouă propunere: pe ordinea de zi acest punct propus de mine să fie la numărul 2 și numărul 2 să fie la numărul 28 rămas liber prin retragerea punctului respectiv!

Vă supun la vot ca proiectul domnului Viceprimar să devină numărul 2 pe ordinea de zi si 2 îl mutăm la 28.

9

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă-mi permiteți, nici măcar așa ca o procedură normală nu puteți să o urmăriți, pentru că vă certați între dumneavoastră.în situația în care acest proiect de modificare a comisiilor intră la punctul numărul 2, punctul numărul 3 care este în actuala ordine de zi, nu-și mai are sensul. Dacă vreți să-l introduceți, dar l-ați introdus deja, îl lăsați după punctul trei, deci la punctul patru și celelalte se decalează în ordinea expusă.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Primar, acest circ n-ar fi avut loc timp de un an de zile dacă am fi avut un R.O.F.!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Doamna Secretar spuneți-ne cum să facem!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Președinte, eu am propus ceva să supuneți la vot! Dacă vreți să supuneți, bine, dacă nu vreți, nu știu!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doamna Președinte supuneți la vot ce a spus domnul Viceprimar!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă supun la vot ca acest proiect care a fost suplimentat la ordinea de zi, propus de domnul Viceprimar, să fie trecut numărul 2 pe ordinea de zi. Vă rog să votăm!

Se supune la vot introducerea pe Ordinea de zi, la punctul 2, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 15/2018 inițiat de grupurile de consilieri locali din grupurile PNL, USR și UNPR și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 5, ABȚ - 2, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuța, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion

ABȚINERE: Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se retrage punctul 3 de pe ordinea de zi.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Deci se retrage punctul 3 de pe ordinea de zi. Mulțumim!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Doamna Președinte să nu uitați să propuneți cu interpelările!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă supun la vot completarea ordinei de zi supusă de executiv, de domnul Primar Toader Mugur Mihai: proiectul 41,43,44. Vă rog să votăm!

Se supune la vot Completarea Executivului la Ordinea de zi nr. 2163/15.05.2018 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ- 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner

V1XAY'

spre neschimbare,

SECRETAR,

Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina.

Se supune la vot Ordinea de zi nr. 2081/11.05.2018 cu modificări și completări, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 3, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: -


NU VOTEAZĂ: Radu Gheorghe.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: La propunerea domnului consilier Șerpescu, trecem la interpelări. Mulțumesc! Cine se înscrie la interpelări?

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Eu aș dori! Pentru domnul director adjunct de la A.D.P. , vreau să-i mulțumesc pentru lucrurile bune pe care le face în sector. Doi la mână vreau să vă spun că am fost în parcurile din sector și în Plumbuita, stând de vorbă cu mamele și cu cei care sunt acolo, la locurile de joacă de pe partea stângă e ruptă o treaptă, niște panouri unde stau copii sunt în pericol să se rupă și la al doilea loc în spate, unde se dau în balansoar copii, sunt rupte scaunele si e pericol să se agate deoarece sunt din plastic. Dacă putem face ceva și chiar m-ar bucura, poate sunt în asentimentul colegilor mei consilieri, să veniți cu o strategie în care totuși locurile de joacă pentru copii ușor, ușor, să le schimbăm, să le facem cum trebuie, să nu mai fie probleme și să se întâmple ce s-a mai întâmplat. Și ultimul lucru care vă roagă, locurile de joacă sunt în soare și dacă se poate să facem niște copertine, pentru că stau cu copii acolo și ne roagă mult dacă poate să fie un loc sau niște foișoare ceva de genul asta unde să poată să stea la umbră.

Domnul Alin Drugău, Director General adj. A.D.P. Sector 2: începând de anul acesta

avem o licitație în desfășurare și sperăm că pe următorii patru ani de zile să avem toate 23

locurile de joacă pentru copii schimbate! Doi: dacă astăzi aprobați bugetul, o să avem tartan în toate locurile de joacă.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: A doua interpelare o am față de administrație sau nu știu. Astăzi a fost ziua eroilor. Am fost invitat să depunem o coroană la unul dintre monumentele din Sectorul 2, statuia lui Tudor Vladimirescu.O să vă dau la fiecare șef de grup, că poate puteți să mă ajutați împreună, să vedeți cum arată o statuie și poate putem să bugetăm ceva și să o reparăm!Nu știu dacă ține de noi dar vă rog să mă ajutați!Vă înmânez câte o poză să vedeți cum arată!

Domnul Alin Drugău, Director General adj. A.D.P. Sector 2: Aparține de Direcția de Monumente!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mai aveți la interpelări ceva, domnul consilier?

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Dacă-mi dați voie două secunde, vă rog frumos! Avem o problemă la Piața Sfântul Ștefan cu o toaletă ecologică care este efectiv insalubră! Primim sesizări din partea cetățenilor că nu se poate trăi în zona aia sau cel puțin copii nu se pot juca în parcul de la Piața Sfântul Ștefan, sunt și două cazuri de îmbolnăviri și ar trebui schimbată toaleta aceea care e insalubră și nici locația nu e cea mai fericită!

Domnul Alin Drugău, Director General adj. A.D.P. Sector 2: După cum v-am mai spus și în alte rânduri, toaletele din Sectorul 2 și din alte sectoare, sunt administrate de Primăria Municipiului București.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă mulțumesc domnule director. Vă rog domnul Adrian Alexandru!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: As vrea să-i citesc domnului Primar răspunsul primit astăzi la ora 12.00, referitor la proiectul cu licitația pentru deszăpezire: ” Prin actul adițional numărul 56 din 10.12.2015 se specifică: se prelungește durata de valabilitate a contractului pentru achiziția serviciului de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București, numărul 1128 din 25.10.1999 până la data încheierii noului contract de delegare a gestiunii, urmarea a derulării procedurii de achiziție conform prevederilor normelor legale aplicabile, respectiv până la data intrării în efectivitate a acestuia. Adică în aceste condiții, toate perioadele de iarnă care vor urma până la încheierea contractului de salubrizare cu noul operator, rezultat în urma licitației, ale căror proceduri sunt în derulare, sunt acoperite de actualul contract.” Asta se spunea în 2015 și eu astăzi v-am trimis următoarea adresă prin care vă solicitam să puneți pe ordinea de zi proiectul de hotărâre legat de deszăpezire depus cu număr de înregistrare ultima dată pe 15.05.2018, pus din nou, singura modalitate de rămânere fără obiect a proiectului de hotărâre privind deszăpezirea, este organizarea unei licitații. Până când nu se organizează o licitație, nu se poate considera proiectul ca rămas fără obiect. în ceea ce privește opinia că actul adițional numărul 56 din 10.12.2015 ar cuprinde toate perioadele de iarnă care vor urma, aceasta este contrazisă de

(spre neschimbare,

' SECRETAR,

chiar practica Primăriei Sectorului 2. Astfel chiar Primăria Sectorului 2 a încheiat actele adiționale nr.57 din 15.11.2016, nr.58 în 15.11.2017 șinr.59 în 19.03.2018, prin care s-au contractat serviciile de deszăpezire. Adică Primăria Sectorului 2 a semnat acte adiționalepe care astăzi, prin prezentul răspuns, susține că nu este nevoie să le fi semnat. în concluzie, din punctul nostru de vedere, proiectul de hotărâre este legal, are obiect, iar punctul de vedere exprimat de către Primăria Sectorului 2, nu poate fi reținut. Și v-am solicitat să puneți acest proiect! Vă mulțumesc!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în primul rând consider că este fără obiect propunerea dumneavoastră! Actul adițional din 2015 a fost făcut expres pentru a se pune de acord cu hotărârea Curții de Apel. Următoarele acte adiționale nu se fac de eliminare sau de introducere la obiectul contractului care a fost încheiat în 1999. Nu avem cum să eliminăm cu de la sine putere anumite operațiuni din contractul care este în vigoare. Acest lucru se va face în totalitate în momentul în care se va desemna noul operator care va gestiona acest serviciu. E foarte simplu!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă mulțumesc domnule Primar!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Acesta a fost un punct și mai am o interpelare pentru domnul primar! în ședința trecută am primit un răspuns, la începutul ședinței, prin care m-ați informat în scris că pe 22.03.2018 s-a sistat contractul cu Fichtner, consultant extern pentru introducerea în acord a unor prevederi relativ noi, ați spus dumneavoastră în acea adresă. Era vorba de sortarea deșeurilor municipale. Din punctul nostru de vedere avem o neclaritate: în cazul în care reprezentanții primăriei sau ai consultantului ar fi avut răbdare să citească articolul 21 din Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, art.21 din Ordinul 111 din 2007, prevederile relativ noi sunt din 2007. întrebare: de câte luni sau de câți ani aveți nevoi pentru a reface contractul cu Fichtner?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Programul național de gestionare deșeuri a fost elaborat și finalizat în decembrie 2017. Pe de altă parte, este o prelungire cu niște solicitări pe care le-a avut o comisie care s-a întâlnit cu reprezentanții celor de la Fichtner. în acea perioadă, după cum bine știți, eu am fost în concediu medical, s-a solicitat introducerea în caietul de sarcini a anumitor operațiuni noi, nu văd nici o problemă, nu s-a sistat nimic, s-a prelungit un pic cu introducerea și calculele care urmau să fie făcute pentru taxa de salubrizare.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Practic ce se întâmplă cu contractul cu Fichtner, când va fi repus? Avem de făcut un caiet de sarcini. Asta e întrebarea: de câte luni sau de câți ani este nevoie ca să se reia contractul, să fie pus în aplicare? E un contract care a început în martie 2017!

ț    >.    - ,..z,    ,

25    (spre neschfmbare,

SECRETAR,

Doamna Bocea Victorița, Director Executiv Direcției Achiziții Publice: în momentul de față mai avem de dat notificarea către A.N.A.P. pentru modificarea contractului, după care va începe efectiv modificarea caietului de sarcini pentru atribuirea noului contract.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și când estimați că vom avea acest caiet de sarcini?

Doamna Bocea Victorița, Director Executiv Direcției Achiziții Publice: Deocamdată nu sunt modificări de durată! Așa cum am spus, finalizarea este în noiembrie 2018 cu tot cu procedură, dacă ea se desfășoară în condiții optime și nu avem contestații...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vă mulțumesc doamna director!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă rog domnul consilier Pușcașu!

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Aș vrea să vă aduc la cunoștință un lucru foarte grav semnalat la o audiență pe care am avut-o cu un cetățean, săptămâna trecută, este vorba de bazinul de înot de la școala 25. Era vorba despre alegerea parteneriatul pentru administrarea bazinului. Din câte am înțeles, acolo au fost trei firme care ofereau chirie dar au fost refuzate! Cineva a propus să-l dea în administrare fără nici o chirie unui O.N.G. Eu cred că este un lucru foarte grav, pentru că dacă vă uitați în caietul de sarcini se cerea acelui O.N.G., acelui membru, să aibă și polo și natație! Eu am constatat cu surprindere și mâhnire că este un singur O.N.G. Persoanei care a fost la mine i-am spus să depună contestație. Dacă vă uitați bine, doamna Secretar, am scos aici.... la criterii certificatul de identificare sportivă în ramură, natație și/sau polo.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă-mi permiteți, legat de acest aspect, am fost sesizată de domnul Viceprimar săptămâna trecută și am trimis o clarificare că poate să depună ori polo ori natație, nu este eliminatorie. Clarificarea este trimisă la D.G.A.P.I., probabil va răspunde și petentului!

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Este favorizată o singură firmă !

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnilor consilieri, am și eu o mare rugăminte la dumneavoastră! Ne mai privesc și alții

aici prezenți în sală și o să ne urmărească și video, haideți să stabilim.....aveți regulament de

organizare și funcționare nou, proaspăt, foarte frumos și bine documentat din toate punctele de vedere, aș vreau să vă rog să nu mai discutați sau să polemizați între dumneavoastră decât cu acordul Președintelui de ședință! E o chestie de bun simț, de respect unii față de ceilalți, solicitați cuvântul doamnei președinte și răspundeți acuzelor celorlalți....Referitor la bazin, de fapt știți și dumneavoastră, au fost mai multe idei, o să-l rog pe domnul director Gârbu să vă prezinte cum s-au derulat lucrurile de la cap la coadă. Pe de altă parte și dumneavoastră ați avut aici în ședințele de Consiliu Local primele propuneri, pe urmă din partea dumneavoastră s-au formulat obiecțiuni în sensul de procedură concurențială, o să vă explice domnul director mai pe larg.    ___________..

2g

spre neschlmbare,

S SECRETAR,

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Bună ziua! Este vorba de bazinul de înot al școlii nr. 25, care e într-o avansată stare de degradare. Ii mulțumim pentru sesizare domnului consilier, dar vreau să fac niște lămuriri, în sensul că s- a organizată o procedură de licitație la care au participat doi ofertanți. Nici un ofertant nu a putut depune documentația întreagă, în sensul că nu au prezentat certificat fiscal și automat acea licitație a fost anulată! Pe aceste considerente s-a procedat la adoptarea unei hotărâri de consiliu local, în sensul ca Primăria Municipiului București să împuternicească Consiliul Local al Sectorului 2 prin D.G.A.P.I. Sector 2 să întocmească o selecție de oferte bazată pe anumite criterii: criterii generale și criterii care permit libera concurență. Mai mult de atât, a fost un singur paragraf în acest regulament și dacă-mi permiteți o să-i dau citire: „Certificatul de identitate sportivă în ramura natație și/sau polo, copie conform cu originalul. Documente din care să reiasă afilierea la Federația de Natație și Pentatlon Modern și la Federația Română de Polo. Adeverințe eliberate în acest sens de fiecare federație în original ”.Am făcut o precizare, în data de 14.05.2018 tuturor ofertanților și publicată și pe site-ul nostru, în sensul în care prezentarea doar a documentelor care atestă afilierea la una din cele două federații precizate nu poate duce la eliminarea ofertantului fiind menționată sintagma”și/sau”. Deci orice afiliere la una din cele două Federații este luată în calcul și este perfect legală. Pe data de patru are loc deschiderea ofertelor la care sunt invitați toți consilierii care doresc să participe, sunt bineveniți la sediul D.G.A.P.I.ului.Vă mulțumesc frumos!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Președinte nu înțeleg de ce acest bazin n-a fost folosit până acum, pentru că este pus în folosință anterior venirii noastre în Consiliul Local ?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnul consilier, ați avut dreptul la interpelări, trebuia să faceți interpelare atunci!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Este lansat înainte să venim noi în consiliu!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da și eu nu eram primar!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Erați Viceprimar.....

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu am demarat ca și primar această procedură!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Doamna președinte, aveți un regulament! îi mulțumesc domnului Adrian că-și respectă propriul R.O.F. votat,.... mulțumesc U.S.R-ului! Domnule director al A.D.P. Sector 2, strategia pe care Curtea de Conturi v-a recomandat s-o faceți, D.G.A.P.I. o face,... dumneavoastră aveți de gând, este în lucru?

vfW

spre neschlmbare,

SECRETAR,

Domnul Drugău Alin, Director General adj. A.D.P. Sector 2: Nu mi-a recomandat Curtea de Conturi să fac așa ceva, domnul consilier!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Perfect, o să vă arăt documentația și o să-mi răspundeți în scris!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc domnul consilier! Dacă mai dorește cineva să se înscrie la interpelări? Mulțumesc!

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 26.04.2018 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU -1, ABȚ - 0, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian

ABȚINERE: -

spm neschimbare,

secretar,


NU VOTEAZĂ: Riesch Anthcia Alcksandra.

Este prezentat punctul nr.2, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 15/2018.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: o secundă, să știm ce votăm! Unu, aș vrea să vad recomandările pe care liderii de grup le-au făcut, P.S.D., A.E.D.E. dacă și-a făcut și P.M.P. de altfel.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: A.L.D.E. nu are grup, ne pare rău domnule consilier, sunt doar doi consilieri!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Deci aștept recomandarea de la

P.S.D.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Doamna Președinte mai am o întrebare: conform R.O.F.ului, eu nu știu, nu m-a înștiințat nimeni, vreau să știu dacă toate proiectele care sunt pe ordinea de zi astăzi, au trecut pe la Comisia de transparență! Dacă nu

au trecut, sunt ilegal introduse, nu au voie să intre fără aprobarea ei, conform R.O.F.ului!

28

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnul președinte al Comisiei de Transparență, au trecut toate proiectele?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, doar acest proiect pe care-1 vom vota imediat!

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Și atunci unde e transparența?

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Mulțumim, în clipa următoare ne ridicăm și părăsim sala!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La comisie ajung proiectele pe care le trimite doamna Secretar!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Deci să înțeleg că nu se respectă procedura R.O.F.ului aprobat de P.N.L., U.S.R., U.N.P.R., în ședința trecută!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnii consilieri de la P.M.P. s-au retras din ședință având în vedere că în R.O.F.ului aprobat în ședința din data de 26.04.2018 se spune foarte clar că nu se pot introduce pe ordinea de zi proiectele de hotărâre care nu au trecut prin Comisia de Transparență! Vă mulțumesc tare mult!

Se supune la vot punctul nr.2, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 15/2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 4, ABȚ- 4, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța

ABȚINERE: Lăzăroiu Ioana Gela, Boblea Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

NU VOTEAZĂ.-    j W2AT

spre neschlmbare,

$ CC R F* "f. A, f ? <

Este prezentat punctul nr. 3, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,, Administrație ”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice

din subordinea Consiliului Local Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 71/2018.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă-mi permiteți, înainte să votați acest proiect, tot așa nefiind de față, în ședința dumneavoastră din martie, ați votat o propunere făcută de o parte dintre dumneavoastră, acest proiect vine ca o completare de egalizare dar nu numai de egalizare, de majorare a unor salarii din Administrația Publică Locală. Vă aduc la cunoștință

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Am o întrebare pentru domnul primar: Dacă am înțeles bine, sunt în plus acum 20 de milioane de lei.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu nu nu, vor fi în minus! Nu există în plus că nu ne aduce nimeni! Avem într-adevăr niște sume pe care o să le vedeți la rectificarea bugetară, care ne-au fost transmise. Alea sunt sume în plus! Acele sume care modifică bugetul pe care l-am votat la începutul anului, nu sunt destinate salariilor!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: întrebarea mea era dacă creșterea aceasta de salarii afectează cu 20 de milioane bugetul dumneavoastră, asta voiam să fie foarte clar și pentru colegii de la U.S.R. că ei spuneau altceva!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Raportul de specialitate ce precizează?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: N-ați citit raportul de specialitate? Sunteți consilier cu state vechi! Sunteți semnatar al proiectului și mă întrebați pe mine ce susține raportul de specialitate? N-ați văzut rapoartele de specialitate?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnul Viceprimar dacă mai aveți ceva de completat!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea să completez că orice creștere salarială generează cheltuieli mai mari, nu doar cea pentru personalul contractual ci și cea pentru funcționari publici. La Primăria Sectorului 2 s-au mărit salariile în mai multe rânduri pentru funcționari publici. Acest punct se referă la 11 persoane de la D.V.B.L., la 7 persoane le crește salariul și la 4 le scade. Au hotărât dânșii.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Sunt persoane din conducere, vreau să știu si eu?!

9    9

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă spune domnul Duțu acum! Aceste majorări se referă în special la muncitori.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul director mă scuzați că intervin, eu nu m-am referit la acest proiect! într-adevăr, cu proiectul ăsta s-ar face o dreptate, să spunem!Deci nu mă refer la cele 11 persoane de la D.V.B.L.! Mă refer la proiectul pe care dumneavoastră l-ați votat în martie. Deci e cu totul altceva! Cu acest proiect sunt total de acord! Eu vorbesc de proiectul vechi!

jspre neschimbare,

SECRETAR,

Se supune la vot punctul nr.3, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 71/2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr.4, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular.

Se supune la vot punctul nr.4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -    V'lăCAI'

spre neschlmbare,

SECRETAR,

ABȚINERE: -NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.5, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 177/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr.5, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 17772017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0 .

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.6, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Unic de Ordine și Siguranță Publică al Sectorului 2 al Municipiului București pentru anul 2018.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am și eu o întrebare: câte unități de învățământ sunt în Sectorul 2, dacă poate să-mi spună și mie cineva! Domnul director, se poate? ....83! Vă voi citi din planul acesta al poliției locale, dacă doriți:,, în Sectorul 2 funcționează un număr de 111 unităti de învățământ de stat dintre care ...” si le enumeră. Vă

>    9    9    9

mai citesc din acest raport următoarele fraze:,, Poliția Locală Sector 2 are încheiate protocoale de colaborare cu un număr de cinci firme de pază: SC. Ares Guard S.R.L; SC Shild Systems SRL; SC Romvit General Security SRL; SC Alistar Security SRL” am încheiat citatul, sunt decât patru. Vreau să vă anunț că două dintre aceste firme nu mai există! La SC Alistar am sunat personal, este preluată de Roumanien Security, care nu știu

ce înseamnă, ba mai mult Poliția Locală în acest plan, ar trebui să ia anumite lucruri de la această firmă și anume:,, sarcinile Poliției Locale constau în a prelua semnale primite de la SC Alistar Securyti SRL și a le transmite patrulelor zonale care în funcție de disponibilități acționează independent sau împreună cu personalul societății de pază”. Vă spun că nu mai există de 2 ani, cred că este și radiată de la Registrul Comerțului! Dacă dumneavoastră îmi spuneți că acest Plan care se copiază an de an are ceva îmbunătățit sau este Planul de care Sectorul 2 are nevoie, aș dori să spuneți public că vă asumați tot ce am spus aici!!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă rog domnul director !

Domnul Aurel Dobrilă, Director General Poliția Locală: O să dau succint un răspuns, pentru documentarea dumneavoastră, având în vedere că acest Plan de Siguranță și Ordine Publică se face în baza Ordinului Ministrului de Interne, este făcut după Planul de Siguranță și Ordine Publică al Sectorului 2 București.Cât privește aceste protocoale cu cele cinci firme de pază, SC Alistar Securyti SRL cred că aveți dreptate că nu mai e dar în locul ei a apărut alta și ne cerem scuze pentru inadvertența din Plan.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Voiam să semnalez că au apărut indicatorii de performanță. A apărut și un lucru pozitiv pe acest plan și voiam să-i mulțumesc domnului director!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mulțumesc domnul director, retragem proiectul pentru data viitoare!

Este prezentat punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2.

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU-0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

, VSZAT îspre neschimbare,

SECRETAR,


ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian.

Este prezentat punctul nr.8 proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația nr.l).

Se supune la vot punctul nr.8, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația nr.l), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU- 5, ABȚ- 1, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Zaharia Răzvan Cristian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.9 proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika (situația nr.l).

Se supune la vot punctul nr.9, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika (situația nr.l), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:DA - 20, NU- 5, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

spre neschimbat,

SECRETAR,

Este prezentat punctul nr.10, proiect de hotărâre privind actualizarea și suplimentarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unui obiectiv de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012, cu amendamentul Executivului nr. 2211/17.05.2018.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Avem aici o eroare materială, propunem corectare....Comisia de Buget Finanțe?

Domnul consilier local Costache Jean: Nefavorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Care ar fi problema? O

stiti?

Domnul consilier local Costache Jean: Problema de data trecută, referitor la partea de proiectare!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Ce anume?

Domnul consilier local Costache Jean: Am repetat și data trecută! Sunt probleme pentru că dânșii vor o nouă bugetare la proiectările respective!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Ați avut discuții cu cei din primărie și nu v-au lămurit?

Domnul consilier local Costache Jean: Presupunem că acest proiect a mai fost și data trecută. Vrem niște explicații din nou, să vedem dacă votăm sau nu votăm.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă rog, domnule Primar!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Referitor la acest proiect. Normal că aș fi vrut și eu ca avizul nefavorabil al Comisiei de Buget - Finanțe să fie argumentat. Nu există modificări de prețuri unitare pe materiale și forță de muncă. Sunt menținute prețurile care au fost licitate în 2013 sau 2014, nu știu exact când s-a încheiat contractul. Suplimentarea de deviz rezultă din lipsă de cantități pentru întreg imobilul și din ... nu-i mai spun consolidare pentru că sună urât, reparații efectuate la parapații balcoanelor. Conform legii, normativelor proiectul poate fi adaptat, indicatorii tehnico-economici pot fi modificați, atât timp cât prețurile licitate sunt la fel, sunt identice. Din nou, vă aduc la cunoștință că este vorba de un imobil cu 110 familii, apartamente, cca 4500 mp. Acestea au fost condițiile în care a avut loc proiectarea. Au fost corelate cu operațiile existente în legislația din acest punct de vedere pe Ordonanța 18 modificată prin 63, deci nu văd nicio problemă. Este o reactualizare a indicatorilor tehnico-econmici pentru a putea fi finalizat și bugetat. în momentul de față, pentru lucrările care au fost efectuate există o recepție parțială; nefinalizarea lucrărilor va duce la imposibilitatea recepționării blocului.

Domnul consilier local Costache Jean: Am înțeles domnule Primar. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar vă întreb de ce au fost solicitați de mai multe ori bani pentru același serviciu.

35    ViXAÎ'

spre nesehimbare,

SECRETAR,

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: înțeleg că este vorba de 400 000 mii de lei...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru proiectare, nu sunt solicitați bani. în contractul care există, proiectantul în situația în care, și asta nu știu dacă vă citez efectiv din lege - în situația în care constructorul, deci cel care efectuează și execută lucrările, constată lipsuri cantitative, sau calitative în cazul parapaților, proiectantul este obligat să refacă devize și absolut tot, inclusiv să intervină pe proiectul pe care l-a fucut. Problema cu parapeții nu este de acum, nu se poate, cel puțin la nivelul normativului care era în vigoare la nivelul anului 2012, proiectul acesta este foarte vechi - face parte din pachetul acela mare de 600 de blocuri - , și cel puțin la partea asta de lucrări, de parapeți, efectiv nu ai cum , în momentul în care faci expertiza și proiectarea. Plus că atunci nici măcar la expertiză și proiectare nu puteai să plătești calotări sau alte proceduri mai elaborate.

Domnul consilier local Costache Jean: Deci, pe linie de proiectare nu se încasează niciun ban...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu.

Domnul consilier local Costache Jean: Asta am vrut să știu!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acum este vorba de o lucrare mai mare...

Domnul consilier local Costache Jean: Am înțeles domnule Primar. Mulțumesc mult.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și încă o dată vă spun, nu există modificări de prețuri, tarife sau materiale.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă mulțumim domnule Primar. Vă rog, domnule consilier Feroiu!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vreau să vă spun, în calitate de secretar al Comisiei, motivația Comisiei a fost destul de simplă. Domnul proiectant de la S.C. PROINTEC ROMANIA SRL a venit și ne-a spus că domnia sa a proiectat în Sectorul 2-110 blocuri și că pe toate le-a proiectat „ocliiomelriz”, am citat. Și acum vă dau un scurt citat din raportul de specialitate pe care ni l-a pus la dispoziție: „(...) S-au mai constatat în perioada dintre întocmirea proiectului avizat, verificat și autorizat și până în prezent, că parapeții de la balcoane s-au degradat, deci, putem spune că este o execuție defectuoasă. După care...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Hai să le luăm pe rând. N-am înțeles, există o execuție defectuoasă, de când?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Imediat. Citesc ce a spus domnul de la proiectare...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ce execuție? Execuția blocului din 1960 sau...

36    ‘

spre neschimbare,

SECRETAR.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu. I-am zis eu că probabil această degradare în perioada la care s-a făcut prima dată până în prezent... Cred că la asta se referă.S-ar putea să mă înșel. Dacă nu am citit bine vă rog să mă corectați. „Problemele constatate în documentația predată inițial au fost remediate, ele constând în faptul că devizul general și listele de cantități au fost întocmite pentru un singur tronson, cu o singură scară, în realitate, blocul având 2 tronsoane cu câte o scară, fapt ce a făcut ca lucrările pentru realizarea obiectivului, acest bloc, să depășescă valoarea indicatorilor (...). Documentația tehnică depusă și suplimentarea listelor de cantități este conformă și corectă cu situația reală din teren. Nu mai necesită modificări”. încă o dată, domnul proiectant ne spune foarte clar că nici măcar nu s-a dus pe teren și a făcut acest lucru ochiometric. Prin urmare, amendamentul Comisiei Buget-Finanțe era ca proiectantul să suporte toate aceste costuri. Mulțumesc.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Director, vă rog!

Doamna Director Executiv Bocea Victorița, Direcția Achiziții Publice: Documentația este într-adevăr foarte veche, din 2012. A fost elaborată în conformitate cu prevederile și normativele legale în vigoare la vremea respectivă. Ea poate fi modificată ori de câte ori este necesar, în condițiile OG 28/2008, așa au fost elaborate, așa vor fi modificate până la finalul lucrărilor. Este posibil să fie o eroare de proiectare, dar nu înseamnă că acea asociație de proprietari trebuie privată de beneficiile acestor lucrări de reabilitare termică. Faptul că avem un contract între Primăria Sectorului 2 și proiectant, care conține clar clauze în ceea ce privește aceste deficiențe, nu înseamnă că noi astăzi nu trebuie să ajungem la finalizarea lucrărilor de reabilitare termică. Din punctul meu de vedere, nu este cazul tuturor blocurilor, se știe că este unul din puținele cazuri în această situație, nu știu dacă sunt trei - patru de când se derulează acest proiect de reabilitare termică, este vorba de 600 de blocuri, și nu cred că este ochiometric, este reglementat de lege, expertiza tehnică se realizează și vă pot pune la dispoziție...

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doamna Director ați fost martoră în comisie când proiectantul a spus acest lucru, da sau nu?

Doamna Director Executiv Bocea Victorița, Direcția Achiziții Publice: Eu nu îmi aduc aminte că a spus „ochiometric”, eu știu de expertiza tehnică. Știu că la Comisie v-am explicat foarte clar, și am avut sentimentul că am fost înțeleși, v-am dat toate explicațiile necesare.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți domnule consilier, a fost într-adevăr un decalaj foarte mare între proiectare și demararea lucrărilor. Vreau să vă spun că procedura de licitație pentru lucrări a durat între doi și trei ani. încă o dată vă spun, nu este bine să nu avem în vedere cele 110 familii, iar

obiectivul oricum trebuie finalizat. Nu este vorba de o sumă mare; se va face o nouă licitație.

Doamna Director Executiv Bocea Victorița, Direcția Achiziții Publice: Da, bineînțeles. Pentru diferența de valoare se va face o nouă licitație.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în momentul în care ai un proiect cu 600 de obiective, să știți că nu este ușor de gestionat.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eu mai am o întrebare, am înțeles opinia dumneavoastră. în momentul de față cum se face proiectarea la aceste blocuri, se face la fel, prin expertiză vizuală sau se merge în teren? Pentru că există probabilitatea să nu se mai întâmple.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru următoarele, sunt niște modificări și în situația în care se face expertiza tehnică și atunci se pot face și prelevări de probe ... Asta urmează să facem pentru următorul pachet.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc. Vă rog domnule consilier Alexandru!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Director, dacă îmi permiteți o întrebare, dirigintele de șantier angajat de primărie și-a încasat banii? El având ca sarcină de serviciu să urmărească derularea proiectului.

Doamna Director Executiv Bocea Victorița, Direcția Achiziții Publice: Eu nu vă pot spune cât la sută din contractul de dirigenție a fost realizat, întrucât Direcția Achiziții încheie contractele, iar serviciul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 urmărește derularea acestor contracte.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc. Vă rog, domnule Viceprimar!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: într-adevăr au fost multe proiecte cu proiectarea, tot timpul la audiențe vorbesc cu oameni nemulțumiți... și noi ne dăm seama ochiometric... am mai avut un caz cel puțin, tot în zona respectivă, cred că blocul 17, tot pe Vergului, tot o proiectare ochiometrică, au uitat și luminatoarele care erau cinci sau șase, s-au dus numai pe afară, nu au intrat și în bloc, dar cred că este normal să votăm acest proiect, pentru că acei oameni nu au nicio vină și trebuie să terminăm reabilitarea termică a blocului. Cred că pe viitor, nu știu care este procedura acum, normativul ...

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Pe viitor ar fi bine ca o singură firmă să nu

A

mai aibă 110 blocuri, s-ar putea să-i obosească. In 45 de zile ... sunt depășiți.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Studiem și posibilitatea de a acorda proiectarea și execuția unei singure firme, pentru a nu mai avea astfel de probleme.

, VIZAT (spre neschimbare,

SECRETAR,

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru următorul pachet vom face un acord-cadru și pe urmă subsecvent. Vreau să vă spun că licitația pentru proiectare la pachetul de 600 de blocuri afost în 2011 sau 2012, în 2012 au fost făcute proiectele, și într-adevăr au fost făcute la pachet. Acum vom merge pe acord-cadru și vom scoate pe subsecvent bucățele, tocmai pentru ca să eliminăm posibilitatea și probabilitatea, pentru că altfel nu prea poți să scoți o firmă de la licitație pe considerentul acesta. Am avut destul de multe exemple de... procedura va fi diferită pe viitor.

Doamna Director Executiv Bocea Victorița, Direcția Achiziții Publice: Domnule Primar, dacă îmi permiteți... aș vrea să fac o completare. Legislația în materia achizițiilor publice s-a modificat și, astăzi, avem instrumente de limitare, față de ordonanța 34, a cantității pe care o putem atribui în cadrul unui contract.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Director, dacă vă amintiți, noi la Comisia de Buget -Finanțe am propus, fiind vorba doar de 400.000 lei, cum spune colega mea, să nu fie suportați din bani publici, să fie suportați de la cei care au primit aceste contracte grase: proiectant, dirigenție...aceasta a fost propunerea noastră. Asta ca oamenii să nu sufere.

Doamna Director Executiv Bocea Victorița, Direcția Achiziții Publice: Sunt de acord cu dumneavoastră, dar valoarea investiției trebuie aprobată, indiferent de sursa de finanțare din care vor proveni aceste fonduri.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă mulțumesc doamna director. Să votăm!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: îmi permiteți o completare, doamna președinte. După 10 ani în inspecția în construcții, pot să vă spun că aceste lucruri sunt reglementate foarte strict de Legea nr. 10 privind calitatea în construcții. Există personal care trebuie să supravegheze aceste lucrări, iar proiectantul are obligația de a-și urmări lucrarea, să semneze fazele determinante. Faptul că proiectantul a aflat de-abia la sfârșit că lucrarea este pe jumătate realizată ... sunt lucruri ridicole. Ceea ce am văzut eu și din discuțiile cu colegii rezultă că aceste reabilitări se realizează cu încălcarea legii, în sensul că nu există personal de calitate pe lucrări, pentru că este copleșit de numărul mare, dar cine i-a obligat să contracteze, pentru că în privat sunt firme care execută de la cap la coadă mii de apartamente și nu au aceste probleme. Sunt nenumărate probleme, care arată că acei proiectanți fac din birou aceste proiecte în baza unor documentații vechi, pe care ei le iau de la instituții de stat și așa mai departe. Deci este o problemă foarte gravă ...blocul părinților mei a fost reabilitat și am văzut cum se lucrează - muncitori necalificați, care țipă la alți muncitori necalificați. Nu există șefi de șantier, controlori de calitate pe materiale, este o brambureală totală. Asta este situația, ne-am obișnui cu ea. Dar, nu este o scuză că fiind 600 de blocuri este normal să se întâmple așa... pentru că avem o lege, care trebuie să se aplice

unitar - pentru 6 sau 600 de blocuri să se aplice același standard de calitate. Sunt multe de spus pe acest subiect... vă mulțumesc.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință:Vă mulțumesc domnule consilier.

Se supune la vot punctul nr.10, proiectul de hotărâre privind actualizarea și suplimentarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unui obiectiv de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr.108/2012, cu amendamentul Executivului nr. 2211/17.05.2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -20, NU-0, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.ll, proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Comisia de învățământ? Da, am avut o discuție în comisie cu toți colegii și domnul consilier Alexandru vrea să prezinte un punct de vedere referitor la acea Strategie.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: în comisia de învățământ am prezentat motivul pentru care eu și colegii mei ne abținem la acest proiect, deoarece această Strategie are..., noi ne dorim un mixt optim între partea umană și partea de supraveghere video, o analiză video, cu colectarea la dispeceratul poliției locale, și având în vedere că observațiile pe care noi le-am trimis acum două săptămâni nu au fost integrate deloc în această Strategie ...când am văzut că proiectul a fost depus în același format, noi am depus în scris observațiile noastre cu rugămintea ca până la ședința următoare aceste lucruri să fie integrate în această Strategie și să avem o nouă discuție cu toți factorii implicați. Mulțumesc.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2: D-le consilier, îmi pare rău, data viitoare să mă invitați și pe mine dacă aveți modificări de documente care au fost elaborate. Nu știu dacă ați lecturat d-voastră sau un coleg de-al d-voastră strategiala, eu nu spun că este perfectă! Nimic nu e perfect, nici măcar cu modificări, dar ca obiectiv ca acestei strategii

Domnul consilier local Adrian Alexandru: D-le Primar, în afară de strategie am citit și Raportul Curții de Conturi!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2: în situația în care, noi vom urmări să îndeplinim și recomandările și măsurile Curții de Conturi, și ideiile din această strategie pe un termen mediu și lung, sunt convins că o mare parte din aceste fonduri pe care noi le alocăm cu o mare larghețe, vor fi diminuate. Iar serviciile, din punct de vedere calitativ, vor fi net, net superioare. Pentru că nu trebuie să vă spun, căci și la audințe, ați observat și dvs., calitatea serviciilor oferite de aceste societăți, ori să aruncăm așa cu banii la nesfârșit. De fapt, a fost o temă a auditului efectuat de Curtea de Conturi la nivelul întregii țări, nu numai la nivelul Sectorului 2 și sunt concluzii nu foarte fericite, adică, așa rezumând: Curtea de Conturi spune că autoritățile publice locală aruncă cu mare larghețe sume pe niște servicii, mai mult sau mai puțin necesare, de o calitate îndoielnică. Am înțeles, și este normal să fie așa, de fapt, și în strategie este punctat lucrul acesta, ulterior, pe fiecare unitate, pe fiecare obiectiv se va ține cont de condițiile speclifice. în planurile de pază, pentru că, eu am mai spus, mă repet: Nu se exclude paza umană, dar o implementare de sistem integrat, instrumente sau tehnică, asta ar putea conduce la o eficinetizarc din toate punctele de vedere, și calitativ și eficientizare financiară, economic.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: D-le Primar, vreau să ne întâlnim și să citiți aceste observații, din păcate comunicate doar colegilor din Comisia de educație, dar o să le comunic tuturor colegilor consilieri, am rugămintea să parcurgeți aceste observații și să discutăm concret acestea referitor la tot ceea ce înseamn pază, sunt într-un Consiliu de Administrație........

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2: Două secunde, am vorbit aproape două ore, m-ați făcut curios, îmi permiteți să vă rog să ne spuneți una dintre aceste obiecțiuni?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Pe Domnul General care v-a făcut studiu, să vă prezinte ce camera wireless vă propune prin această Strategie.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2: Nu are nicio legătură cu strategia, nu are legătură cu stategia. într-o strategie nu te obligă să iei o anumită cameră, așa cum ați văzut este o strategie pe termen mediu și lung.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Mi-ați cerut un mic exemplu. Vă rog să veniți cu cerințele? Proiectul spune: Proiect de hotărâre privind actualizarea și suplimentarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unui obiectiv de investiții din cadrul Programului

41

spre neschimbare,

SBCRFFAR,

de reabilitare .... Pardon! Scuzați: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2. Ăsta este titlul.......Eu nu

am găsit în strategie care sunt cerințele D.G.A.P.I-ului. Eu vreau să salut decizia domnului director că acest an nu au mai fost plătite celebrele facturile de mentenanța, pentru sistemele video. Anul trecut am descoperit facturi......

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2: Domnulele consilier, vă pierdeți în detalii. Ați sărit la un alt subiect.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Nu mă pierd în detalii. Face parte din stategia de costuri căci ați spus de câți bani au fost cheltuiți. Hai, să ne uităm câte facturi fără numere de contract s-au plătit pe mentenață, înainte să vină domnull director, și vreau să-i mulțumesc pentru aceasta.

Domnul consilier local Silviu Feroiu: Eu o să am câteva clarificări și o să leg două lucruri care poate par diferite, dar ne rezumăm la același lucru. Și anume că Sectorul 2 are aproximativ 800 de camere, și nu s-a dat în ultimul timp nicio amendă ....

Domnul consilier local Adrian Alexandru: 750

Domnul consilier local Silviu Feroiu: Vă rog să mă scuzați, și nu s-a dat nicio amendă pentru că sunt depreciate tehnic, wireless analogice, pe de o parte, și în altă ordine, vorbim de 60 de persoane angajate la Poliția Locală să le vegheze, deci probabil mai trebuie să luam

încă 60 și pentru D.G.A.P.I. , pentru că.....eu vorbeam de D.G.P.R-ul acela, nu avem nicio

strategie să vedem cine umblă cu fluxul de date, cine are acces la camera, cine le poate monitoriza etc. în principiu ar trebui să ne gândim la o strategie mult mai bine fundamentată pentru că acest lucru nu reiese din acest raport. V-am spus, avem două paralele! Tare mi-e frică că peste doi ani ajungem fix în această situație pe care am spus-o mai devreme. Vă mulțumesc!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă rog, domnule Viceprimar!

Domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimarul Sectorului 2: Zilele trecute am văzut, acum vreo două săptămâni, de fapt, o știre din Pitești, la o școală unde s-a scos paza pentru a se elimina costurile, am văzut, erau doi copii care în week-end, nefiind pază, au jucat tenis de picior pe școală. Dacă, prin absurd, Doamne ferește!, dorim să nu se întâmple! în contextul în care dorim să scoatem paza în week-end din școli, se suie doi copii, sau cinci sau zece, sau poate joacă fotbal, minifotbal și vreun copil, iarăși, Doamne ferește! I se întâmplă ceva, cine o sa răspundă? Curtea de Conturi? Primarul sigur o să fie acuzat că a omorât copilul!? Consilierii care au votat, tot Consiliul, cei care au făcut studiul, d-1 Director D.G.A.P.I, directorul Școlii? Vreau să știu cine va fi răspunzător penal! Căci se poate ajunge și la .... Doamne ferește, crimă! Dintre ei o să decidă!

*'A -*».r - -

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2: Nu vreau să lungim discuția, e o poveste spumoasă, să spunem așa, se pot întâmpla tot felul de probleme nedorite, așa cum erau și copii aceia care jucau tenis pe școală. Dar, dacă la o școală din țară s-a întâmplat acesta, sunt multe lucruri care se întâmplă! Poți să ai cea mai mare pază, cel mai bun sistem de efracție, cel mai bun sstem de alarmare la incendiu, dar se pot întâmpla!.... Sau cum circulă în mentalul colectiv, că dacă ai autorizație la incendiu, nu mai iei foc! Doamne ferește, se pot întâmpla multe lucruri!.... Nu m-aș lega de un subiect de genul acesta, căci acei copii puteau să joace tenis pe școală și dacă erau doi paznici șchiopi la poartă care stau în gheretă. Nu știu dacă este un exemplu foarte bun!

Domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimarul Sectorului 2: O să vă citesc știrea: „Doi tineri au fost filmați în timp ce se distrau periculos pe acoperișul unei școli din oraș, unde jucau fotbal. Un bărbat care locuiește în zona a înregistrat cu telefonul mobil meciul...la înălțime. Se pare că instituția de învățământ nu este păzită în weekend din cauza lipsei de

fonduri. Inspectoratul Școlar Județean Argeș a început o anchetă în acest caz” ....... Din

fericire, copiii nu au pățit nimic!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință:Vă mulțumesc! Domnul Chiricuță, vă rog!

Doamna consilier local Chiricuță Ion: Un comentariu tehnic. Ieri am participat la Evenimentul Smart City, a fost a V-a ediție în București, unde s-a vorbit extrem de mult de genul acesta de video serverlenser, conexiuni între diversele sisteme IT. Au fost firme de talie internațională care și-au prezentat acest concept și aș vrea să subliniez o idee care se desprindea cam din toate slide-urile: Trebuie să existe o platformă comună pentru toate aceste echipamente și care să poată fi în timp dezvoltată. Deci nu putem să achiziționăm haotic echipamente, care ulterior să nu poată fi interconectate, iar aici poliția locală, care am înțeles că în toamnă își va achiziționa diferite echipamente, nu știu exect în ce constau, dar ele trebuie să poată fi folosite pentru a se conecta cu toate celelalte echipamente de diverse feluri, căci altfel ajungem la niște incompatibilități fantastice. Ca să încerc să vă amuz, simt această glumă, o idee care mi-a venit mie în legătură cu ce se întâmplă în acest moment în București: sunt camerele Sectorului 2, sunt cele ale Sectorului 3 și ele sunt monitorizate de dispecerate diferite. Să zicem că un infractor face 10 metri de la o cameră la alta, deci traversează strada, iar polițistul ca să-l urmărească trebuie să fugă de la dispeceratul de la primăria noastră la dispeceratul de la Sectorul 3, căci ele nu sunt conectate, deci este absolut de desene animate. Am înțeles că și aici trebuie să mergi de la un etaj la altul dacă sunt alt gen de zone sau aicea nu mai știu exact, ne spunea cineva. Deci, în orice caz, aceste echipamente trebuie să lucreze unitar și în momentul în care ne hotărâm să facem o achiziție trebuie să vedem ce anume achiziționăm. Este foarte mult de spus, ce rezoluție trebuie să aibă acele camere, pentru că dacă nu respect anumite condiții ele nu pot fi folosite. Efectiv

stau degeaba! Asta am vrut să spun. Este foarte important! Sigur, la nivel de strategie nu se 43

dau date tehnice, dar trebuie avute în vedere și ce anume se urmărește și această flexibilitate, deci să poată fi ulterior îmbogățite cu noi și noi sinsteme pe măsura tehnicii care avansează mult mai repede. Adică putem achiziționa o cameră și deja aceasta este depășită. Mulțumesc!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă mulțumesc! Haideți să trecem la vot!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia juridică - aviz negativ; 4 împotrivă și 2 pentru. Aceleași motive prezentate de colegii mei mai devreme, d-1 Feroiu și d-1 Alexandru, care a convins-o pe colega sa să voteze împotrivă, neștiind.......

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Doamna președinte se dau informații eronate. Aici suntem la teatru. Noi n-am propus să votăm împotrivă, noi ne-am abținut! Această strategie trebuie să fie ce trebuie. Nu, ceea ce este acum. Și ceea ce a spus colegul meu că n-a citit, sunt exact puncte din aceste observații pe care le-am trimis. Exact ce v-am spus!

Doamna consilier local Riesch Antheia: Vreau si eu cuvântul scurt!

5

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Noi n-am votat împotrivă, noi ne-am abținut pentru îmbunătățirea Strategiei, poate n-ați înțeles!!! Dar avizul scrie favorabil/nefavorabil! M-ați înțeles, d-le președinte?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Comisia de învățământ a avut 2 voturi pentru și 5 abțineri. Comisia Buget-Finanțe?

Doamna consilier local Costache Jean: Nefavorabil! Tot din același motiv.

Doamna consilier local Beldeanu Augustin: Aș dori să întreb dacă voturile de abținere sunt voturi considerate împotrivă, îl întreb pe colegul nostru?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință:O întrebăm pe d-na Secretar!

Doamna Secretar Elena Niță: într-adevăr, potrivit O.G. nr.35/2002 și a al Regulamentului, abținerile se contabilizează la voturile împotrivă.

Doamna consilier local Riesch Antheia: Doamna Președintă, imi dați voie scurt, să vorbesc, scurt?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă rog!

Doamna consilier local Riesch Antheia: Colegul meu a făcut o informare.....nu mi-a

influențat votul în cadrul comisiei! Mulțumesc!

Se supune la vot punctul nr.ll, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei

privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul

Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, și respins de

către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 7, NU - 6, ABȚ - 12, NU

VOTEAZĂ-0.    ......_

44    j ' VIZAT

'spre neschîmbare

SECRETAR.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Feroiu Dumitru Silviu, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ABȚINERE: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: înainte de votarea proiectelor cu majorarea impozitelor, care se vor vota pe repede înainte, cum am făcut și data trecută, voiam să vă anunț un eveniment fericit. Ea capitală este Consiliu General și tocmai a fost aprobată solicitarea noastră de schimbare a numelui Parcului 8 Mai în Parcul Tei. Este Ziua Eroilor, săptămâna în care am avut ziua comemorării Martirilor Anticomuniști... este foarte frumos și mulțumim și noi C.G.M.B.-ului.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Luăm o scurtă pauză, de 5 minute.

Este prezentat punctul nr.12, proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafață de 1434,44 mp, situat la adresa din Bd. Basarabia 37-39, Sector 2, București - Federația de Motocicliști, cu amendamentul formulat de Directorul DVBL Sector 2 cu privire la corectarea unei erori materiale.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vreau să vă propun ca la aceste proiecte cu supraimpozitarea, respectiv de la punctul 12 până la punctul 36 inclusiv, doar să vă citesc numărul proiectului și să-l supun la vot.

Domnul consilier local Costache Jean: Doamna președinte vă rog să specificați că proiectul de la punctul 28 a fost retras!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Știu stimate coleg...punctul 28 a fost retras de pe ordinea de zi de executiv, așa că nu va intra la vot. Vă rog avizele?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia juridică aviz favorabil, fără doamna de la USR care a votat împotriva acestor proiecte!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget-Finanțe aviz favorabil!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: în ședința trecută am cerut domnului director de la Poliția Locală ca la aceste proiecte să avem trecute 2 lucruri: care au fost măsurile luate pentru a îndrepta lucrurile la fiecare loc și dacă în acea zonă se află o cameră de supraveghere. Când ați cerut să votăm procesul verbal al ședinței trecute, am vrut să cer cuvântul,vă informez că în procesul verbal nu este precizat acest lucru!...sper că în următorul proces verbal, respectiv cel al acestei ședințe, acest lucru să fie menționat. Acum vreau să-l întreb pe domnul director (n.r. directorul Poliției Locale) de ce nu apar în aceste proiecte ceea ce am cerut în ședința anterioară.

Domnul Aurel Dobrilă Director General al Poliției Locale Sector 2: Domnule consilier aceste proiecte sunt promovate de D.V.B.L. Sector 2, eu am reținut punctul dvs. de vedere și sunt în măsură să vă dau, la fiecare locație unde s-a făcut supraimpozitarea, dacă avem cameră și ce amenzi s-au dat și ce măsuri s-au luat dacă mă întrebați. Dacă doriți pot să vi-le transmit pe e-mail.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Eu vreau să fie trecute la fiecare proiect!

Domnul Duțu Cristian, Director al Direcției Venituri Buget Local al Sectorului 2: Elaborare acestor proiecte urmează niște norme legislative și au la bază o procedură, nu este normal să o „asezonăm” cu alte informații, mă refer la cuprinsul proiectului de hotărâre. Dacă doriți, acest proiect de hotărâre poate fi dublat de un circuit al informațiilor privind măsurile care s-au luat, dar repet această măsură fiscală nu este condiționată nici de existența sau inexistența unor măsuri anterioare sau a unor camere, etc. este o prevedere legală în Codul Fiscal preluată dintr-o Hotărâre de Consiliu General și de către Consiliul Local, procedura prin care se realizează această majorare este foarte simplă: o Notă de Constatare făcută de specialiști din cadrul Poliției Locale, iar proiectul pentru că are caracter fiscal este promovat de Direcția Venituri Buget Local.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule director apare această Notă de Constatare la fiecare proiect?

Domnul Duțu Cristian, Director al Direcției Venituri Buget Local al Sectorului 2: Din cunoștințele mele da, dacă doriți puteți să vă uitați pe site și o să vedeți că toate proiectele anterioare, viitoare și cele de azi au acea notă de constatare. Această notă de constatare cuprinde un procent, un calcul care permite încadrarea terenului respectiv în diverse categorii de supraimpozitare.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Exact ce am aprobat noi! Să o întrebăm pe doamna Secretar: Doamna Niță, se poate cere raport de specialitate de la Poliția Locală să includă la fiecare proiect care au fost măsurile?...din punct de vedere legal, puteți solicita acest lucru?

VIZAT ' spre neschimbare,

SECRETAR,

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: în mod normal, dat fiind că aceste proiecte se elaborează în baza unui proiect deja aprobat de către Consiliul Local, nu văs care ar fi oportunitatea și necesitatea unei astfel de informații, așa cum a spus și domnul Duțu. Există Nota de Constatare a Poliției Locale și este într-adevăr aferentă fiecărui proiect, probabil că nu l-ați lecturat până la final!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Este un tabel, știu de notă, dar din aceasta se vede ce am aprobat - e un tabel în care se dă un calificativ și atât. Noi am cerut ca alături de acea notă să apară și măsurile preventive care au fost luate.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Asta poate să facă și obiectul unei informări la o solicitare a dvs., așa cum scrie și în Regulament, că aveți dreptul să solicitați și în 5 zile să vă dea informații complete și corecte sub rezerva sancționării conducătorului entității. Dumneavoastră puteși, pentru fiecare din aceste proiecte să solicitați informații de la Poliția Locală, dar eu ca să solicit aceste informații nu am un temei legal...dacă dorește toată lumea să cer și un raport de specialitate de la Poliția Locală!?..ca să-mi spună ce?...căci am deja Nota de Constatare!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Noi am trecut la niște măsuri, la care noi am fost împotrivă...și am cerut să vedem anterior acestei decizii, acestei Note de Constatare care au fost măsurile, preventiv!...vi se pare deplasat?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, domnul Dobrilă a luat cunoștință de această solicitare, o să urmăresc ca de acum proiectele respective să fie însoțite și de respectivele informații!

Domnul consilier local Adrian Alexandru:...Și mai ales că noi acum discutăm și faimoasa strategie de pază! Avem și Raportul Curții de Conturi să îmbunătățim paza, vrem să știm aceste camere cum sunt folosite?...trebuie să le legăm să nu mai discutăm separat. Deci putem să aflăm dacă în zona respectivă se află o cameră de supraveghere funcțională, Doamna Secretar sunteți de acord să avem această informație la fiecare proiect? De dvs. depinde, DVBL-ul vă trimite dvs. proiectul și dvs. cereți rapoarte de specialitate.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnule consilier, dvs. propuneți ca atunci când apar aceste proiecte pe ordinea de zi să existe și un Raport de Specialitate de la Poliția Locală, da? Doamna Secretar ce spuneți?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este obligatoriu, conform legii, dacă dvs. considerați că este oportun eu nu am absolut nici-o observație!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Să supunem la vot!

Domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: Camerele Poliției nu bat pe terenuri private!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Corect, asta e adevărat!

47    spre neschimbare,

SECRETAR,

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Dar putem vedea dacă o mașină oprește ca să își arunce gunoiul, asta ne interesează?

Domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: Noi nu putem folosi imaginile, chiar dacă întâmplător camerele bat pe terenul privat, noi nu le putem folosi în mod legal că am putea fi dați în judecată că îl supraveghem!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Aici vreau să ajungem, la imaginile de pe domeniul public!

Domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: Partea proastă este că în urma instalării acestor camere nu s-au dat deloc amenzi până acum, pentru că legea nu permite. Este o problemă cu utilizarea lor, pe care trebuie să o rezolvăm într-un plan de pază la nivelul sectorului.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Și dacă vom reuși, Doamne ajutăîsă avem un sistem video performant, cu analiză video, putem inclusiv acest lucru să-l aflăm fără să stăm cu ochii în monitoare. Dacă vom reuși să instalăm platforma cu analiză video, atât la Dispeceratul Poliției Locale cât și în școli, unde acesta ține loc de 3 sisteme: analiză video, sistem antiefracție, antiincendiu, 3 sisteme într-unul singur, vom reuși să facem ceea ce trebuie. Asta este rugămintea mea: să construim un sistem funcțional!

Doamna consilier local Riesch Antheia: Vă rog, domnule Viceprimar, chiar dacă Poliția Locală nu se poate folosi de imaginile surprinse, totuși îl știe pe individul sau pe indivizii care aruncă și poate purta o discuție cu ei totuși!...pot fi identificați prin recunoaștere facială.

Domnul Aurel Dobrilă, Director General al Poliției Locale Sector 2:.....ceea ce

spuneți dvs. doamna consilier dacă am putea folosi imaginea respectivă, chiar dacă camera ar fi cu posibilitatea de a-1 identifica facial, nu am cum eu, Poliția Locală, nefiind abilitat pe astfel de genuri de investigații să-l identific. Trebuie să-l dau la Poliția Sectorului, dânșii pot face cercetarea! Asta înseamnă ca eu să depun toate documentele acolo, iar dumnealor , în limita posibilităților și atribuțiilor pe care le au, să-l cheme, să-l ancheteze și să-i dea o sancțiune, asta putem face sigur că da! Dar să știți că noi am găsit, am depistat și am sancționat pe cei pe care i-am surprins, la ora actuală Ordonanța 2 îmi interzice de a sancționa pe televizor, nu am voie să vă sancționez dacă v-am văzut pe dvs. pe o cameră, dacă v-a prins agentul și a constata că ați încălcat legea, pentru că agentul constatator scrie: am constatat în Procesul- Verbal, el nu scrie: că a auzit sau că a văzut de la altul....

Doamna consilier local Riesch Antheia: Dar dacă aveți martori care să afirme....

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă rog, haideți să trecem la vot!

Domnul Duțu Cristian, Director al Direcției Venituri Buget Local al Sectorului 2: Dacă-mi permiteți, legat de proiectul nr.12, dintr-o eroare de tehnoredactare e menționat

Federația de Motocicliști este vorba de Federația de Motociclism.

48

VlXAi spre neschimbare,

SECRETAR.


Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumim, vă supun la vot proiectul cu modificarea sus menționată!

Se supune la vot punctul nr.12, proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafață de 1434,44 mp, situat la adresa din Bd. Basarabia 37-39, Sector 2, București - Federația de Motocicliști, cu amendamentul formulat de Directorul DVBL Sector 2 cu privire la corectarea unei erori materiale, și aprobat, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU-0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZA: -


spre neschimbare,!

SECRETAR. :

Este prezentat punctul nr.13, proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafață de 1963,7 mp, situat la adresa din Bd. Basarabia 37-39, Sector 2, București - Federația de Haltere.

Se supune la vot punctul nr.13, proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafață de 1963,7 mp, situat la adresa din Bd. Basarabia 37-39, Sector 2, București - Federația de Haltere, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru

Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan 49

Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.14, proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Basarabia 101 B, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.14, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400%) a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Basarabia 101 B, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -20, NU - 0, ABȚ - 5, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

V8ZAT spre neschimbare,

SECRETAR,


NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.15, proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Calea Moșilor 146, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Calea Moșilor 146, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU-O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Iliescu Constantin Cristinel

Este prezentat punctul nr.16, proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Cărei nr. IA, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.16, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Cărei nr. IA, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -20, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion,

Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra 51


NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.17, proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Cernăuți nr. 24, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul 17, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Cernăuți nr. 24, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.18, proiect de privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Cireșului nr. 12, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.18, proiectul de privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Cireșului nr. 12, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

spre neschimbare

SECRETAR,

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.19, proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Cireșului nr. 14, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.19, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Cireșului nr. 14, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ - 5, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.20, proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand I nr. 52, Sector 2, București.

53    Hmavr .

spre neschimbare,!

Se supune la vot punctul nr.20, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand I nr. 52, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU-O, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.21, proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand I nr. 72, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.21, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand I nr. 72, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion,

Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra    ______ _______

54    '    ''

spre neschlmbare,

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.22, proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand I nr. 75-77, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul 22, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100%) a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand I nr. 75-77, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ - 4, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

Este prezentat punctul nr.23, proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand I nr. 76, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.23, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Ferdinand I nr. 76, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 4, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

spre neschlmbare,

secretar,

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Neagu Anda Cristina.

Este prezentat punctul nr.24, proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Mătăsari nr. 60, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.24, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Mătăsari nr. 60, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ - 4, NU VOTEAZĂ - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra    '

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian    Uore neschlmbare»

1 sbcrbtaft

ț    .    — '

Este prezentat punctul nr.25, proiect de hotărâre privind majorarea cu 100%o a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din

str. Matei Voievod nr. 43, Sector 2, București.

56

Se supune la vot punctul nr. 25, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Matei Voievod nr. 43, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum.DA - 20, NU-O, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.26, proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Matei Voievod nr. 113, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.26, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Matei Voievod nr. 113, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.27, proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Munții Buzăului nr. 9, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.27, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Munții Buzăului nr. 9, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU - 0, ABȚ - 5, NU VOTEAZA - 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian.

Punctul nr.28, proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Orzari nr. 15-17, Sector 2, București a fost retras de către Executiv de pe ordinea de zi.

Este prezentat punctul nr.29, proiect de hotărâre privind majorarea cu 400%o a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Plantelor nr. 55, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.29, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Plantelor nr. 55, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

Este prezentat punctul nr.30, proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Popa Soare nr. 5 7, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.30, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Popa Soare nr. 57, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:DA - 20, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

spre neschimbare,

SECRETAR,


Este prezentat punctul nr.31, proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Știucii nr. 72, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.31, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400%) a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Știucii nr. 72, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -20, NU - O, ABȚ - 5, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

.    'VW-**'1    1

Upre neschimbate^ forarea &fi00% 'a


Este prezentat punctul nr.32, proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Știucii nr. 97-99, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr. 32, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100%o a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Știucii nr. 97-99, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -20, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru

Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan 60

Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.33, proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Știucii nr. 101, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr. 33, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300%) a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Știucii nr. 101, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Miclea Niculina.

Este prezentat punctul nr.34, proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Știucii nr. 5, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr. 34, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/cur ți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Știucii nr. 5, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - O, ABȚ- 4, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.35, proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Știucii nr. 70, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr. 35, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Știucii nr. 70, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU - 0, ABȚ-5, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

62


spre nescb s vn < m e d

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian

Este prezentat punctul nr.36, proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Țepeș Vodă nr. 154-156, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr.36, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Țepeș Vodă nr. 154-156, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion,

Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.37, proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Icoanei.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Comisia Buget -Finanțe?

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr.37, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Icoanei, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU-5, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.38, proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general și a situațiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale Sectorului 2 al Municipiului București.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Comisia Buget -Finanțe?

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr.38, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general și a situațiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ - 5, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.39, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2018.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Comisia Buget -F inanțe?    .

Ispre neschlmbar®»!

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 39, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de

execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.40, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: La acest proiect domnul consilier Adrian Alexandru a depus un amendament,însă domnul primar a spus că nu este cazul, amendamentul se referea la majorarea sumelor pentru deplasări în străinătate a 2 elevi de la Colegiul Național George Coșbuc, doamna director (n.r. Director al Direcției Economice) ne puteți lămurii?

Doamna Florentina Amariței, Director Executiv al Direcției Economice: I-am comunicat domnului Alexandru, dacă se aprobă această propunere (n.r. proiectul nr.40) vom face suplimentarea creditelor bugetare la învățământ printr-o virare de credite, pentru că în această rectificare învățământul nu a avut o propunere de rectificare și atunci nici anexe nu sunt cuprinse pentru învățământ. Vom face ceva separat dacă aprobați propunerea domnului Alexandru!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Amendamentul așa cum l-am formulat, era corect? Pentru că m-am consultat cu dvs. înainte și cu DGAPI-ul ca să formulăm corect și să rezolvăm problema...copiii trecuie să plece în luna iulie...

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Cum propuneți, doamna director?

Doamna Florentina Amariței, Director Executiv al Direcției Economice: Noi am răspuns la amendamentul domnului Alexandru: că vom face acest lucru, dar nu în cadrul acestei rectificări, ci după rectificare, imediat printr-o virare de credite. y ''VfcXKi

[spre n^cW??bare. 1 .....

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Deci nu mai așteptăm o nouă ședință de Consiliu!

Doamna Florentina Amariței, Director Executiv al Direcției Economice: Nu, nu mai este nevoie .

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Am înțeles, deci domnule consilier se vor da acele sume elevilor de la Coșbuc fără nici-un fel de problemă...da!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și propunerea unde să se aprobe, adică unde să fie inclusă ?

Doamna Florentina Amariței, Director Executiv al Direcției Economice: O va aproba ordonatorul de credite!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Adică domnul primar, așa a spus și dânsul. Mulțumesc doamna director!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Mai am o scură întrebare adresată doamnei Paninopol (n.r. Manager al Centrului Cultural Mihai Eminescu )...noi am avut două comisii simultan, am avut comisia de educație și comisia de buget în același timp -ROF-ul încă nu se aplică, ca să-mi informez distinșii mei colegi, de aceea am făcut apel la anumite persoane.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnule consiler dacă vrem să aplicăm ROF-ul, să-l aplicăm într-adevăr la tot, nu numai unde nu ne convine!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Discutăm și îl aplicăm...doamna Paninopol la dvs. este o sumă mică la rectificare, nu am apucat să clarificăm ce lucruri veți face dvs., era vorba acolo de un eveniment...noi am fi vrut să se desfășoare în școli în amfitreatele liceelor și nu am apucat să lămurim dacă este posibil acest lucru!

Doamna Nicoleta Paninopol, Manager al Centrului Cultural Mihai Eminescu: Pe lista de proiecte au fost introduse 4 proiecte: primul se referă la ziua de 1 Iunie, al doilea se referă la un minicampoinat de fotbal care va avea loc in iunie- iulie, al treilea proiect se referă la acele cursuri care vor începe din luna iulie am spus noi, încercăm să facem cursuri de limba română și matematică acolo la Centrul Pantelimon și mai este un proiect tot pentru copii. Am zis că ar fi bine să ducem copii la teatru și se numește „ Teatrul pentru 2”, adică pentru Sectorul 2 și încercăm să achiziționăm piese de teatru- eu îmi doresc ca piesele de teatru să fie ale autorilor care se studiază în școală!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Sunt multe trupe de teatru...și independente care ar putea veni să susțină aceste reprezentații, cu costurile aferente mult mai mici, în amfiteatrele școlii, sunteți de acord cu acest punct de vedere?..costurile sunt mult mai mici.

Doamna Nicoleta Paninopol, Manager al Centrului Cultural Mihai Eminescu: Da

sunt de acord ... deci dvs. doriți ca aceste piese să se desfășoare în amfiteatrele școlilor?

66

- VIZAT

sprerwschî m b a re

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Exact, în școli... cele care au amfiteatre!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumim doamna director... Domnule consilier Alexandru, dacă doamna Amariței ne-a spus că se poate rezolva și fără acele amendamente, că se rezolvă rapid, retrageți amendamentele?... le-ați depus și trebuie să le retrageți pentru că oricum problema se rezolvă prin buget altfel!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Am încredere în ce spune doamna Amariței de fiecare dată! Dacă dânsa îmi garantează, eu m-am consultat cu dumneaei și cu cei de la DGAPI înainte de a depune acest amendament, a fost un amendament în numele colegilor de la Comisia de Educație, noi l-am analizat la Comisis de Educație împreună cu domnul Gârbu și dacă nu mai este nevoie de acest amendament și dacă problema copiilor se rezolvă săptămâna viitoare...

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnul consilier Adrian Alexandru își retrage amendamentele de la proiectul 40.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Și dacă am retras un amendament, depun un altul: ca spectacolele de teatru să se facă și în licee!!!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Nu este nevoie de amendament pentru asta!

Se supune la vot punctul nr. 40, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.41, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea Parcului Morarilor".

***''**'

,pre nescWn*"

Doamna consilier local Ppcscu Lenuța, președinte de ședință: Comisia Buget -Finanțe?

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Domnul consilier local Mihailă Cătălin: O întrebare pentru domnul director de la ADP S2...

Domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: Vă rog să întrebați Executivul... și o să decidem noi cine vă răspunde !

Domnul consilier local Mihailă Cătălin: Bine atunci răspundeți-mi dvs...cum achiziționăm pietriș la metru pătrat?

Domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: Nu am înțeles întrebarea!

Domnul consilier local Mihailă Cătălin: Știu, tocmai de aceea l-am întrebat pe domnul director... eu știu că se achiziționează la metru cub, la tonă, aveți variante!

Domnul Alin Drugău, Director adjunct al A.D.P. S2: Suntem de acord cu dvs., așa vom face!

Domnul consilier local Mihailă Cătălin: Atunci sunteți de acord cu mine și pe partea de prețuri...proiectoare la 3850 lei?!

Domnul Alin Drugău, Director adjunct al A.D.P. S2: Este un SF (n.r. Studiu de Fezabilitate) domnule consilier, nu l-am făcut eu sau vreun coleg de-al dvs., l-a făcut un specialist!

Domnul consilier local Mihailă Cătălin: Am înțeles,....toalete la 50.000 euro ?!

Domnul Alin Drugău, Director adjunct al A.D.P. S2: Da, acestea sunt prețurile, și toaletele pe care le pune prin parcuri Primăria Municipiului București sunt la aceleași prețuri, e un studiu de fezabilitate! Prețurile sunt aceleași peste tot!

Domnul consilier local Mihailă Cătălin: într-adevăr este un S.F.!

Domnul Alin Drugău, Director adjunct al A.D.P. S2: Dacă Primăria Municipiului București ne susține să nu le punem noi, nu va fi o cheltuială a Sectorlui 2, va fi tot a lor!

Domnul consilier local Mihailă Cătălin: Eu ca atare prețurile acestea „ SF” nu o să le votez!

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Eu cunosc Parcul Morarilor și nu mi se pare că are nevoie de o reabilitare în aceste sume foarte mari!...în schimb Parcul Sticlarilor (n.r. Parcul Sticlăriei) a fost curățat și lăsat așa, la jumătate, deci e păcat s-a făcut o igienizare a parcului după care ar fi trebuit, cu o investiție minimă, niște banei, niște scaune ca să poată fi deschis! El este în continuare închis, în schimb ne ocupăm de Parcul Morarilor care nu arată atât de rău încât să necesite o investiție atât de mare!

Domnul Alin Drugău, Director adjunct al A.D.P. S2: Dacă vă aduceți aminte, un consilier USR ne-a oprit aceată investiție cu forțe proprii pe care ADP-ul o făcea în Parcul

Sticlăriei, nu există Parcul Sticlarilor,...pentru că „am deranjat furnicile din copaci”. Pe de 68

V £

spre neschimbat

altă parte am demarat toate procedurile legale și suntem în stadiul de SF (Studiul de Fezabilitate), acum așteptăm!

Se supune la vot punctul nr.41, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea Parcului Morarilor”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -15, NU- 4, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița.

Punctul nr.42, Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajarea zonei verzi adiacente Parcului Petricani - Aleea Petricani” a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator.

Este prezentat punctul nr. 43, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local multianual pentru creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 228/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 182/2017.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Comisia Juridică?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Nu au fost discutate la comisie, au venit astăzi... au venit ulterior întrunirii comisiei.

Se supune la vot punctul nr.43, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local multianual pentru creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 228/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 182/2017, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU- 0, ABȚ-5, NU VOTEAZA-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

Ispre

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Zaharia Răzvan Cristian

Este prezentat punctul nr.44, proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a transmiterii terenului din Șos. Eundeni, EN, in suprafață de 43544 mp, cu destinația de ,,Bază sportivă, agrement și funcțiuni conexe", în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Comisia Juridică a dat aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr.44, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a transmiterii terenului din Șos. Eundeni, EN, în suprafață de 43544 mp, cu destinația de,, Bază sportivă, agrement și funcțiuni conexe", în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 2, ABȚ- 2, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: -

spre neschlmbare,

SECRETAR,

Domnul consilier local Costache Jean: Domnule Viceprimar, Doamna Secretar și Doamna Președinte, pentru că suntem majoritatea vreau să stabilim care sunt grupurile în cadrul Consiliului Local Sector 2, să numim cu leaderi, pentru că este foarte bine să știm de la început ceea ce facem. A fost discuția de începutul ședinței cu colegii noștri de la P.M.P....noi avem în felul următor: P.N.L. - P.E.R.; Grupul U.N.P.R.; Grupul P.S.D. și U.S.R.-ul. Haideți să vorbim pentru că totdeauna A.L.D.E. rămâne pe dinafară, P.M.P.-ul la fel, să știm care este situația!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnule coleg, specificați din câți membrii ar trebui să fie format un grup?

Domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: Conform Legii și Regulamentului, grupul este format din minim 3 consilieri!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Deci, grupurile sunt: P.N.L- P.E.R.; U.S.R.; U.N.P.R.; P.S.D- A.L.D.E.. .domnilor colegi de la ALDE?

Domnul consilier local Metehău George: Nu pot să iau decizia aceasta acum! Domnul consilier local Costache Jean: Colegii de la ALDE, nu vreau să vă supărați

pe mine pentru că am pus această problemă, dar trebuie să clarificăm!...avem 4 Grupuri, da! Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Nu am lămurit

deocamdată, cei de la ALDE nu știu dacă se aliază PSD-ului... la următoare ședință de Consiliu, colegii noștri de la ALDE ne vor spune în ce grup vor veni!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Declar ședința închisă!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, doamna președinte de ședință Popescu Lenuța declară ședința închisă, la orele 19,00 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.


SNA/lcx


SAPE- PVSCHCLS2

!spre neschimfoare,

SECRETAR,

71