Proces verbal din 22.06.2018

007 proces verbal sedință ordinara 22.06.2018ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209,60.81

PROCES - VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 22,06.2018

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

-    Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Domnul Dan Cristian Popescu -Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018;

-    Doamna consilier local Popescu Lenuța - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Niță Elena face prezența consilierilor. Au fost prezenți 27 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. D-na consilier local Neagu Anda Cristina a participat la lucrările ședinței și a votat proiectele înscrise pe ordinea de zi începând cu punctual 9.

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Convocatorul înregistrat sub nr. 2686/ 18.06.2018, precum și Amendamentele nr. 2729/21.06.2018, nr. 2739/21.06.2018 și nr. 2740/22.06.2018 formulate de executiv, Amendamentul formulat de d-1 consilier Feroiu nr, 2747/22.06.2018 si Amendamentul formulat de grupul UNPR prezentat de d-1 consilier Radu Gheorghe nr. 2746/22.06.2018 au fost adus la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/ site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI CUPRINDE

1.    Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 17.05.2018;

2.    Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

VIZAI'

spre neschimbare, SECRETAR,

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

3.    Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, asupra imobilului situat în str. Traian nr. 144, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Inițiator; TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

5.    Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 asupra imobilului situat în Șos. Mihai Bravu nr. 141, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

6.    Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în București, str. Ion Vlad nr. 3-5 (fosta Aleea Pantelimon nr. 500), Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării Ia plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru S.C. Alfa Industrie Concept S.R.L.;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

8.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști, pentru anul 2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București,

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

VIZAT

2

spre neschimbat e, SECRETAR,

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea, eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Bugaru Mihai, cu domiciliul în București, str. Tony Bulandra nr. 62, Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Dumitriu Monica Loredana,, cu domiciliul în București, str. Wolfgang Amadeus Mozart nr. 7, Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

13.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi (situația nr. 2);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

14.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf.Pantelimon (situația nr.I);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

15.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

16.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Azuga nr. 34A, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

17.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Călușei nr. 23, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

18.    Proiect de hotărâre privind majorarea eu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Mătăsari nr. 19, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

VIZAT"

19. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Munții Buzăului nr. 8, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București.

20.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Spătarul Mihai nr. 33, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

21.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Pâncota nr. 88, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

22.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str, Paroșeni nr. 6C, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

23.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL

Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Moroeni nr. 56A, Sector 2,

București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

24.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Țepeș Vodă nr. 66, nr. 68, nr. 72, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

25.    Proiect de hotărâre privind apobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli în anul școlar 2018 - 2019;Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

26.    Proiect de hotărâre privind achiziționarea terenului (în totalitatea sa), în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov;

Inițiator: POPESCU DAN-CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str, Borangicului nr. 6, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Litoralului nr. 10-12-12A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Călușei nr. 63, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Badea Cârțan nr. 57, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Fundeni nr. 237, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Teofil nr. 31, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -■ Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str, Dumitru Cariadgi nr. 6, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Colentina nr. 499, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

5

spre

' SECRETAR, __

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Bună ziua dragi colegi! Doamna secretar să ne spună prezența!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bună ziua! La ședința ordinară de astăzi sunt prezenți douăzeci și șase de consilieri locali dintr-un număr de douăzeci și șapte! Lipsește doamna Neagu, până la acest moment nu am primit o solicitare privind motivarea absenței. Lucrările ședinței pot continua în legalitate!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumim doamna Secretar! La ultimele ședințe s-a propus ca primul punct pe ordinea de zi să fie interpelări! Eu vă propun, dacă sunt interpelări, să solicităm domnilor directori să ne dea răspunsul în scris! Adică în termen legal să primiți răspunsul în scris!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Dacă apelăm la interpelări, înseamnă că vrem răspunsuri pentru soluționare! Așa trec treizeci de zile, plus obiectivitatea răspunsului.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Ca să fie toată lumea mulțumită, ar trebui si verbal si scris!

i    >

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Eu propun să se dea răspunsul în scris pentru că scrisul rămâne!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: O sesiune de interpelări la început e binevenită pentru toată lumea!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnul coleg, data trecută așa am hotărât, dar am propus ca răspunsul să fie în scris de către domnii directori, în termen legal!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: In situația în care răspunsul poate să fie enunțat rapid, într-un timp rezonabil, să fie prezentat aici în ședință! în situația în care răspunsul necesită o documentare, o aducere aminte sau consultarea documentelor pe care le dețin în cadrul compartimentelor sau este un răspuns mai amplu, să fie formulat în scris!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Doamna președinte, aș vrea să anunț Consiliul Local că astăzi s-a primit o adresă de la Prefectură, cu numărul 8024 din 22.06.2018, s-a fondat plângerea prealabilă împotriva hotărârii Consiliului Local, numărul 139 care prevedea R.O.F.ul. După cum bine știți, la Consiliul Local, la propunerea U.S.R., a domnului Alexandru Adrian, care nu a ținut cont de nici o propunere venită din partea noastră privind R.O.F.- ul, care încălca Legea nr. 215 și 393 după care noi funcționăm. Erau niște aberații dar cine dracu să țină cont de ele dacă acest domn nu înțelege nimic din administrația locală?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna președinte, vă rog să faceți apel la un limbaj civilizat!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: îmi cer scuze pentru limbaj. Rectific...cum naibii..! Ar trebui să mai țină cont și de părerea celor care mai știu administrație publică.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Aș dori să ne comunice doamna Secretar dacă a primit de la Prefectură asemenea document! Mulțumesc!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mi se pare incorect că nu au primit toți consilierii această hârtie de la Prefectură, eu nu am primit-o, domnul Iliescu o are deja! Este un lucru incorect și nu e cazul să se mai repete! O să-i dau cuvântul doamnei Secretar să ne spună despre ce este vorba, să nu mai fie unii informați înaintea altora!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, într-adevăr astăzi s-a primit de la Prefectură plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 139/2018 privind R.O.F.ul C.L.S.2. în care au fost contestate aspecte și de formă și de fond ale acestei hotărâri, cu recomandarea de a fi revizuită, în caz contrar urmând a se promova acțiunea în vederea anulării. Promovarea unei acțiuni de către Prefect, duce la suspendarea de drept a acestei hotărâri! Prin aceeași adresă s-a contestat și hotărârea 90 din aceeași ședință de consiliu, privind aprobarea R.O.F.ului aparatului de specialitate al Primarului, cu referire la acele amendamente care condiționau încheierea acordurilor, mai mari de șapte zile cu acordul Consiliului Local și respectiv art. 43, lit.h și k, dacă nu mă înșel. Această adresă a fost primită acum, spre sfârșitul programului, o s-o multiplic și o voi da tuturor, domnului Primar, domnului Viceprimar și tuturor consilierilor locali, luni, pentru a fi analizată și a se lua o hotărâre cu privire la actele administrative criticate! Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Niță, dacă tot suntem la acest punct, astăzi este vineri, ora 14. Noi am fost convocați luni după amiază, pentru această ședință de consiliu ordinară! întrebarea este: s-a respectat termenul legal pentru convocarea acestei ședințe? Știu că până vinerea trecută ați fost în concediu, de luni va fi domnul Primar în concediu, dar atât vreau să-tni spuneți dacă din punct de vedere legal convocarea acestei ședințe s-a făcut în termen legal, de luni după amiază până astăzi!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, astăzi este a cincea zi de la data convocării! Abia prin codul administrativ pe care l-am analizat și supus dezbaterii și aprobat de senat, se menționează că aceste zile în care se convoacă ședința Consiliului Local, se va stabili după Codul de Procedură Civilă, în cuprinsul căruia spune că nu se pune prima și ultima zi. Până acum nu am alte mențiuni decât cinci zile, iar de luni până vineri sunt cinci zile! Apreciez că sunt îndeplinite condițiile privind termenul de convocare!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: N-am înțeles, Codul de Procedură Civilă ce precizează referitor la convocarea unei ședințe de consiliu? Mai spuneți o dată!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Codul de Procedură Civilă nu precizează nimic în legătură cu stabilirea termenului pentru convocarea ședințelor de consiliu, ci stabilește termenele de la care se calculează comunicarea actelor

procedurale și anume prima și ultima zi nu se pun, dacă ultima zi cade într-o zi de sărbătoare legală, se continuă cu următoarea zi lucrătoare, de asemenea dacă începe în cursul unei sărbători legale, se stabilește după prima zi lucrătoare. în noul Cod Administrativ despre care vă vorbeam, se face mențiunea expresă, dar este un proiect, urmează să fie supus adoptării Camerei Deputaților, în care abia în acel Cod Administrativ se spune că în cadrul ședințelor de consiliu, termenul se stabilește conform Codului de Procedură Civilă. Acum nu avem decât cinci zile, nu spune de când până când. Eu apreciez că luni fiind făcută convocarea, până vineri au trecut cinci zile și atunci convocarea este legal făcută!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Deci Codul de Procedură nu s-a aplicat până acum!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamna Președinte, cu tot respectul, colegul face o confuzie foarte mare între Codul de Procedură Civilă și acest cod

7

-VKA'Î-

;* nesehsnrifoai!'®, " SECRETAR,

care este proiect și este Cod Administrativ! Doi la mână, doamna Președinte, am o întrebare pentru doamna Secretar, având în vedere această anulare a R.O.F. ului Consiliului Local Sector 2, plângere prealabilă, care va fi discutată și se vor lua în calcul modificări la acest R.O.F., modificări legale pe care le-am precizat și la ultima ședință când a fost votat acest R.O.F.. Este cazul și al comisiilor care au fost modificate deoarece au fost prevăzute în acele foi pe care le-am semnat și în care s-au făcut însemnările respective de președinte, respectiv secretar, pentru că au fost motivate în baza acestui R.O.F., art.l 5 și nu a Legii 393!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București; Urmează să analizez hotărârea în referință și nu mă pot pronunța acum, că nu știu exact cum este redactat preambulul acelei hotărâri!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian; Mulțumesc! Așteptăm un răspuns scris în baza acestui lucru! Pe de altă parte, doamna Președinte, dacă tot suntem la aceste dezbateri, aș dori să mulțumesc Autorității Locale Sector 2 și a Primarului, totodată să atrag și atenția unei situații pe durata acestei veri, din punct de vedere al funcționării grădinițelor. Am primit în aceste sens treizeci de scrisori, scrisori care au venit și autorităților locale, în care se precizează că în celelalte sectoare există posibilitatea de a funcționa pe durata verii a 1-2-3 grădinițe, cu excepția sectorului 2. Dacă autoritatea ne poate preciza ceva în acest sens!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: încercăm să găsim soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Nu putem obliga unitățile de învățământ, respectiv grădinițele să aibă deschis pe perioada verii, dar împreună cu Inspectoratul Școlar, cu D.G.A.S.P.C. Sector 2 și sunt ferm convins că o să găsim o soluție, iar dacă va fi nevoie de o hotărâre de consiliu, am rugămintea la dumneavoastră să facem o ședință deîndată sau excepțională și să votăm acea hotărâre, în situația în care va fi nevoie de o hotărâre de consiliu!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc domnul Primar! Interpelare, domnul Viceprimar!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: vă mulțumesc! Am cerut de la începutul ședinței să mă înscriu la cuvânt! Am trei intervenții la punctul "interpelări” care înțeleg că-1 menținem ca început al fiecărei ședințe. în primul rând este o declarație politică pe care vă rog să o ascultați până la capăt, chiar dacă sunt și niște pasaje din lege!

Potrivit art.9 din Legea educației naționale nr.l din 2011, cu modificările și completările ulterioare, în România, învățământul de stat este gratuit, acesta fiind finanțat din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale.

în conformitate cu art.l 12 al aceluiași act normativ, terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale, iar terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ special de stat și centrele județene de resurse și asistență educațională fac parte din domeniul public județean, respectiv al municipiului București și sunt în administrarea consiliului județean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea.

în aceste condiții, finanțarea și efectuarea lucrărilor de igienizare, reparații, consolidare, reabilitare și modernizare, efectuate la unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din sectorul 2 al municipiului București, precum și sumele necesare achiziționării produselor pentru curățenie, birotică și papetărie sunt asigurate de către Consiliul Local prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local, aflat în subordinea acestuia, din bugetul local sau din alte surse de finanțare atrase de către aceste entități.

Se alocă sume uriașe de bani din bugetul instituțiilor publice pentru diverse acțiuni sau campanii de imagine care nu aduc niciun beneficiu real. în schimb, părinților Ei se cer bani lunar sau semestrial pentru achiziționarea markerelor, a fișelor de lucru, mobilier, reparații, aer condiționat sau pentru alte dotări necesare sălilor de curs. Mai mult, aceste sume cerute părinților vulnerabilizează profesorii și aetul educațional în integritatea lui, deoarece există riscul suspiciunilor asupra cheltuirii acestor bani. Există situații când unii părinții nu pot sau nu doresc sa contribuie și astfel se ajunge la cazuri dc discriminare între elevi. Bugetul local trebuie să asigure acești bani astfel încât toți copiii înscriși în sistemul public de învățământ să beneficieze de aceeași sumă de bani pentru cheltuielile administrative.

Este cu atât mai grav cu cât părinții dau bani pentru cheltuieli ce trebuiesc asigurate de la bugetele publice!

Motivat de acest aspect, deoarece se solicită de la părinții elevilor din sectorul 2 al municipiului București asigurarea unor sume de bani pentru efectuarea unor lucrări de întreținere și reparații a imobilelor unde funcționează unități de învățământ sau pentru achiziționarea de produse necesare bunei funcționări a școlilor, prin prezenta solicit Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să verifice și să aducă la cunoștința reprezentanților legali ai unităților de învățământ să nu mai solicite bani de la părinții elevilor, iar pentru sumele necesare să se adreseze către această instituție sau către Consiliul Local Sector 2, în conformitate cu legislația în vigoare.

De asemenea, pentru a evita situațiile neplăcute, pe care le-am întâmpinat înaintea începerii fiecărui nou an școlar și pentru a nu mai rectifica, în ultimul moment, bugetul alocat de Primărie pentru investiții, vă rog ca aceste lucrări să fie efectuate în timp util și să fie de calitate.

Curățenia din unitățile de învățământ, siguranța copiilor și a profesorilor trebuie să devină priorități asumate de administrația locală.

Desfășurarea, în bune condiții, conforme cu legislația în vigoare, a activităților educaționale, în sectorul 2, trebuie să fie o stare de normalitate.

Va mulțumesc pentru înțelegere!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc! Poftim domnul Primar!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt total de acord cu declarația citită de colegul meu. Lucrurile sunt puțin schimbate și față de anul trecut și față de anii trecuți. deja lucrările la o parte din unitățile de învățământ au demarat, sumele alocate în bugetul inițial au fost stabilite pentru absolut toate solicitările care au venit din partea unităților de învățământ, țin să vă anunț că avem 83 de ordonatori de credit. La jumătatea anului și au demarat deja colegii de la D.G.A.P.I. Sector 2. Am revenit cu solicitări către unitățile de învățământ pentru eventualele necesități, bunuri și servicii pe care dânșii le au și le anticipează pentru începutul anului școlar 2018- 2019. Și

din acest punct de vedere bugetar și din punct de vedere al solicitărilor dânșilor către noi, ca și Consiliu Local și ca instituție publică locală, sper și nu cred că o să avem nici o problemă. Sunt convins că anul educațional 2018-2019 o să demareze în condiții foarte bune. Tot ce sa făcut în ultima perioadă la nivelul D.G.A.P.I. Sector 2 și aici mă refer la faptul că am conceput un program foarte amplu care are în vedere absolut toate unitățile de învățământ de pe raza sectorului 2, cu diferite surse de finanțare, de la cele paisprezece contracte semnate cu Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Am primit, inclusiv pentru Programul Național Regional pentru trei unități de învățământ și ca o paranteză, astăzi am fost declarați eligibili și pentru imobilul din Olari, pe axa 3-1-B, de asemeni pe axa 10 depunem încă nouăsprezece proiecte de finanțare de la Uniunea Europeană și pentru restul vom aloca bani din bugetul local și vom asigura în totalitate finanțarea acestor lucrări! Nu spun că în totalitate le vom face în câteva luni de zile sau un an, dar programul este demarat, achizițiile sunt efectuate și pentru demararea școlii din septembrie, în condiții optime. Sper să nu fie sincope dar ca și gândire și etapizare, consider că ne-am gândit cât de cât ca acest program să fie dus cu bine la capăt. Uitasem cu ce s-a început, în situația, dacă există astfel de situații de natura celor prezentate de dumneavoastră, astea sunt regretabile, nu știu dacă noi putem face controale de acest gen. Sunt de acord ca părinții să ne sesizeze și înseamnă că există o lipsă de comunicare între unitățile de învățământ și noi. încă o dată revin și spun, dânșii ce au nevoie pot să solicite Consiliului Local.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc domnule Primar! Mai aveți interpelări, domnule Viceprimar?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Două mai am! Voiam să-i mulțumesc domnului Primar pentru că este de acord cu lucrurile pe care le-am spus! Din păcate știm cu toții, sunt cazuri pe care părinții ni le semnalează, că li se cer bani pentru lucruri pentru care ar trebui să se ceară finanțare de la bugetul local. Probabil că cei de la D.G.A.P.I. pot să facă un regulament intern, un set de norme, să comunice mai mult cu conducerea școlilor. Cred că dacă oamenii știu că pot primi finanțarea nu se vor mai cere bani de la părinți decât pentru lucruri care nu țin de finanțarea publică, excursii sau lucruri care se fac extra curricular. Aș continua cu a doua interpelare: sunt niște recomandări privind bugetul D.G.A.P.I., tot despre școli vorbim.

Prima se referă la : Recomandare privind finanțarea Proiectul parteneriatului Comori ale spiritualității românești derulat de către Colegiul Național Mihai Viteazul.

Având în vedere solicitările primite de la Colegiul Național Mihai Viteazul privind alocarea unor sume de bani pentru finalizarea proiectului “Comori de spiritualitate românești”, vă rugăm să efectuați toate demersurile și să luați toate măsurile legale pentru soluționarea cererii.

Este un proiect foarte frumos, legat de centenar. Colegiul Național "Mihai Viteazul” e un loc de prestigiu pentru educația din Sectorul 2 și cred că merită să fie sprijiniți atunci când excelența o cere.

A doua solicitare este puțin mai complicată, o să vă citesc și pasajele din lege, pentru a înțelege mai bine!

în Art. 51 din Legea nr. 1/2011 modificată (“Legea educației naționale”) - copiii și tinerii eu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistență

10    Ț VIZAT

i. -...-ÎL.

socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor generale județene/a municipiului București de asistență socială și protecția copilului.

Iar în articolul 3 din H.G, 564/2017;

(1)    Copiii cu CES beneficiază de alocație zilnică de hrană și de alocație pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, denumite în continuare drepturi.

(2)    Alocația zilnică de hrană se acordă lunar, în funcție de numărul de zile de școlarizare și de prezența școlară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională.

(3)    Alocația zilnică de hrană nu se acordă pentru zilele în care copiii cu CES au absentat nemotivat, zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale și nici în perioada vacanțelor școlare, precum și solicitările care ne-au parvenit de la unitățile de învățământ preuniversitar special de stat de pe raza Sectorului 2 care au înscriși elevi interni, vă rugăm să efectuați toate demersurile și să identificați soluții pentru cererile prin care se solicită acordarea drepturilor privind norma de hrană pentru acești elevi.

Am avut solicitări de la școlile din Sectorul 2 unde sunt copii cu cerințe educaționale speciale, nevăzători, surzi, pentru că dânșii nu au asigurat bugetul pentru a asigura masa de seară sâmbăta, duminica și în timpul vacanțelor. Deci vă rog să identificați soluții pentru cererile acestora și sugestia mea este să faceți un parteneriat cu D.G.A.S.P.C. ul pentru decontarea sumelor privind normele de hrană pentru acești elevi din afara zilelor care sunt acoperite de cadrul legal. V-am dat baza legală, vorbiți cu cei de la D.G.A.S.P.C., plătiți dumneavoastră sau vă trimit dânșii banii pentru mesele care lipsesc! Cred că sunt în asentimentul colegilor din Consiliu să fim de acord ca în rectificare să apară plata pentru mesele acestor copii cu probleme speciale. Este o solicitare, o rugăminte pentru dumneavoastră și pentru colegii de la D.G.A.S.P.C., e forma legală în care să puteți prinde acești bani si cred că toată lumea este de acord! Vă mulțumesc!

A treia intervenție a mea se referă la un subiect dezbătut în urma Consiliului Local

»

trecut, subiect dezbătut de persoane mai puțin informate, rău voitoare, care n-au înțeles despre ce era vorba. Am văzut tot felul de comunicări în spațiul public despre toaletele pe care le cumpără A.D.P.Sector 2. Am rugat pe cei de la A.D.P. să facă o informare pe care o să v-o citesc ca să știți de pre ce este vorba pentru cei care n-au înțeles sau nu vor să înțeleagă!

"Informare: licitația publică organizată de Primăria Municipiului București, a desemnat drept câștigătoare firma Comex Rom S.R.L., care a primit dreptul de a instala și a asigura mentenanța și serviciile de igienizare pentru toate toaletele mobile automate și/sau ecologice de pa raza capitalei. ”

Adică, A.D.P. sector 2, Primăria Sector 2 nu a cumpărat sau închiriat vre-o toaletă publică, doar Primăria Capitalei! Mă refer la cei care mint spunând că noi am cumpărat sau vrem să cumpărăm așa ceva! în sectorul 2 funcționează un număr de douăzeci și două de toalete automate pentru care Primăria Municipiului București plătește 120 lei/zi plus T.V.A. per fiecare bucată, această sumă acoperă cheltuielile pe zi pentru o singură toaletă automată, dc închiriere, asigurarea mentenanță și serviciile de igienizare. Costurile anuale ale

lisectorului 2 pentru funcționarea unei toalete automate sunt 43 800 lei plus T.V.A, reprezentând 11 210 curo pe an pentru fiecare toaletă, atât plătește capitala, nu noi! Montajul și funcționarea toaletelor automate sunt condiționate de asigurarea de către autoritatea publică locală a locației prevăzute cu racordul la sistemele de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică. Punctul trei: prețul de achiziție a unei toalete automate noi, nu se fabrică în România, este de cca 35 mii euro plus T.V.A.. Prețul poate varia plus, minus 10%, în funcție de numărul de bucăți comandate, de rezultatele negocierilor și de identitatea importatorului. In S.F.ul reabilitării parcului Morarilor, proiectantul a prevăzut dotarea investiției cu 4 toalete mobile automate, evidențiate în deviz cu valoare unitară 210 mii lei, fără T.V.A., este doar o valoare pusă la nivelul pieței. De ce a fost pusă in S.F.? Pentru că funcționarea unui obiectiv de recreere în aer liber nu este posibilă fără asigurarea populației cu aceste servicii și pentru că la data elaborării studiului de fezabilitate licitația organizată de către Primăria Municipiului București era în derulare și nu exista garanția că în viitorul apropiat ea va fi Finalizată prin desemnarea unui câștigător împuternicit să asigure acest gen de servicii ! Deci nefiind un contract valid la capitală, era obligația celor care fac studiul să prevadă această cheltuială, în cazul în care nu s-ar fi făcut achiziția de la capitală! Din aceste motive, proiectantul a inclus în costurile investiției contravaloarea achiziționării a patru bucăți toalete automate, fără de care parcul Morarilor nu ar fi putut funcționa! La această dată situația s-a reglementat prin adjudecarea Comex Rom S.R.L. a dreptului de a presta aceste servicii, fapt pentru care nu mai este necesară această achiziție a toaletelor automate pentru că le-a cumpărat capitala cu 11 200 euro pe an chirie, iar costul total al investiției reabilitare parcul Morarilor se va diminua cu contravaloarea toaletelor automate, 842 108 lei, sumă care era pusă doar formal, pentru că s-ar fi luat dintr-o licitație, nu se cumpărau direct ! Vă mulțumesc mult!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc domnule Popescul

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Două secunde dacă-mi permiteți, doamna Președinte!

Mă bucur și ne bucurăm că am scăpat de o cheltuială; aritmetic, matematic, posibil ca închirierea acestor toalete chiar dacă sunt cu 11 000 euro, dar cuprind și toată mentenanța și toate serviciile asigurate, cred că este mult mai bună soluția din punct de vedere economic pentru că amortizarea ar fi în patru sau cinci ani !

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: N-am spus că e mai bine sau mai rău, am spus niște fapte, pentru că au fost acuzații rău voitoare ale unor persoane care ori nu sunt bine informate, ori n-au înțeles, ori au vrut să arunce lucruri false, că noi am intenționat să cumpărăm sau am cumpărat niște toalete! Trebuie spus adevărul!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este nici o problemă și este foarte bine soluția luată!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu ai cum să faci un S.F. într-un parc, fără toalete! Dar să se spună că s-a votat pentru achiziția unor toalete, este total greșit!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Domnul Viceprimar, eu am întrebat! Putea să se spună când am întrebat, acest lucru!

-----—~~ • . .

12

spre iieschîmb&'e, J5LCRETAB,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă este jenă pentru că ați mințit? Măcar atât, la final!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Nu-mi este jenă, acelea sunt fapte!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc! Cine mai dorește la interpelări?

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Stați să termin și eu ideea! Nu era vorba numai de prețuri la toalete! Am înțeles ce vreți să spuneți dumneavoastră, dar toate faptele pe care le-ați prezentat acum sunt separate față de proiectul pe care noi l-am avut spre informare! Ca atare și prețul fântânii tot la fel a rămas!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Prețuri ce au fost trecute în studiul de fezabilitate, prezentate ca anexe la proiectul de hotărâre!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sincer nu înțeleg ce vreți să spuneți!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: In proiectul de hotărâre ce a fost prezentat la ședința trecută, au fost trecute niște costuri!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București:

Niște valori trecute de o firmă care face S.F.uri.

»

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Acele S.F.uri devin buget, devin bugetate pentru achiziție! Firmele vor licita!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Achiziția se face în urma unei proceduri!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Procedura respectivă care va deveni.... nu știu dacă m-ați înțeles!

Domnul Cioabă Dănuț Alexandru, Director General A.D.P. Sector 2: Ce e trecut în S.F. urmează să fie în proiectul tehnic și se va supune unei licitații publice. Acel preț este un preț maximal, care va fi licitat! Suma de acolo nu va fi niciodată cu suma ce se va licita! Tot ce se licitează prin licitație publică, e o valoare care se va diminua. Există piața care dă prețul concurențial. Noua lege a achizițiilor publice prevede că nu mai primează prețul cel mai mic, ci prețul ponderat care să asigure și calitatea execuției lucrărilor și a produselor pe care le luăm în exploatare! E o neînțelegere, S.F.ul bugetează o valoare estimată dar nu licitată și plătită. Rezultatul final este cu totul altul!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc domnul

director! Domnul Pușcașu, aveți interpelare!

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Voiam să vă aduc la cunoștință faptul că, ce a spus și domnul Viceprimar și domnul Primar, cu zugrăvelile și cu banii care s-au alocat la școli: la ”Emil Racoviță”, din ce mi-a spus domnul director, spune că s-au alocat doar pentru 200 de metri. Ce înseamnă acolo, cu doar o singură sală! Sunt 18 săli, 4 laboratoare și toaletele! Nici anul trecut nu s-a igienizat, deci nu le ajung pur și simplu. Una mai gravă: la bazinul de înot, după cum știți, sunt doar 200 metri!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I, Sector 2: E vorba de Emil Racoviță, monument istoric, cu risc seismic 1. Este vorba de refacerea zonei de fundație și hidroizolații, ceea ce nu se poate face într-o lucrare de reparație. Sunt necesare lucrări de investiții, lucrări care vor fi demarate în urma documentației tehnice care nu a fost făcută în decembrie de către domnul director. Pe partea de reparații vom încerca să

"vizÂÎ*

13

spre neschimbat'©,

SECRETAR,

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Eu v-am spus că domnul director a primit dispoziție, ordin, să nu se atingă de acei bani, de la curtea de conturi! Am spus de două trei ori chestia asta!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.E Sector 2: Este o eroare! Domnul director, doamna contabil a domnului director, nu a dorit să facă achiziția. Este singura din cele 34 de unități care nu a făcut această achiziție, ținând cont că a avut o problemă cu Curtea de Conturi acum doi ani, dintr-o eroare înregistrare contabilă, nicidecum eroare de achiziție!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc domnul director! Mai aveți întrebări domnul consilier?

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Vreau să vă spun domnul Primar că eu am fost ieri în consiliul de administrație, laboratorul de fizică este groaznic! Acolo învață copii de clasa a4a și a 7a! Este mucegai total! Sub nici o formă nu pot să înceapă școala, să se folosească de această sală! Toaletele n-au fost igienizate nici anul trecut și nu știu anul acesta! Cu 200 de metri ... Constructorul a fost acolo și le-a spus niște prețuri de l-au ”dat pe spate”, acestea au fost cuvintele lui!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.E Sector 2: Dacă-mi permiteți să răspund și la această problemă! Este un contract-cadru care are șase contracte subsecvente. Până acum au fost semnate trei contracte subsecvente. La liceul Racoviță este vorba de primul contract subsecvent cu niște lucrări pentru hidroizolații urmând apoi să se facă și clase model pe următoarele contracte subsecvente ce vor fi semnate în următoarea perioadă. Acolo nu sunt lucrări definitive și alea sunt toate lucrările care se vor face în această vară!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc domnul director! Altă interpelare domnul consilier!

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Domnul Primar, după cum știți, am tot bătut moneda pe licitația de la bazinul de înot și v-am anunțat înaintea licitației că știam deja firma care va câștiga! Intr-adevăr, a câștigat această firmă, Atac Time! Am aflat și asociații și patronii! Voi face investigații în continuare și promit în fața dumneavoastră că voi afla tot! Am mai aflat că se organizează licitații în școli, vizavi de mentenanță, toate serviciile de mentenanță de aceeași firmă, care este înființată în 2018, sc numește S.C. INDEPENDENT MSV CONTABIL SRL cu sediul în str. Ziduri între Vii nr.19 ! Vă mulțumesc!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.E Sector 2: Nu este vorba de nici o licitație pe mentenanță în curs! Nu s-a demarat nici o licitație în curs, nu avem în lucru nici un caiet de sarcini !

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Să înțeleg că este ca la Radio Erevan: hai să arunc înainte că cine știe!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Serviciul de contabilitate diferă de eel de mentenanță, domnul consilier și atunci este vorba de serviciul de contabilitate nu de mentenanță pe care și-l alege fiecare unitate de învățământ, având în vedere că am avut problemele recente cu contabilii din școli și că ne lipseau la unele unități de învățământ contabilii și a făcut selecția unitatea de învățământ respectivă!

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Curios doamna Președinte! Firma este înființată acum, în 2018!

-VÎlW--

14

spre neschimbate,

" «iFCttETAR,

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Dar e treaba unități' de învățământ! Haideți să facem o sesizare la D.N.A. și poate ne lămurim cu aceste probleme! Mulțumesc! Mai avem interpelări pe ordinea de zi?

Domnul Adrian Alexandru, vă rog!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am o interpelare pentru domnul Primar: domnul Primar, sper că sunteți la curent cu decizia înaltei Curți de Casație și Justiție de săptămâna trecută, de pe 14 iunie, prin care pe dumneavoastră vă obligă să elaborați și pe noi Consiliul Local ne obligă să adoptăm în maxim trei luni de zile caietul de sarcini pentru licitația de salubrizare. întrebare: cum mai stăm cu caietul de sarcini și cu contractul cu Fichtner?

Domnul Toader Mugur Mibai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Foarte bine! Veți primi răspuns în scris!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Pe 14 septembrie, cel târziu, noi o să adoptăm caietul de sarcini!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul consilier, absolut orice hotărâre de instanță va fi pusă în aplicare, este o hotărâre de instanță și trebuie respectată' în rest, veți primi răspuns în scris!

Domnul consilier local Alexandru Adrian- Pe 14 septembrie, cel târziu, noi o să adoptăm caietul de sarcini!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumesc domnul consilier1 Vă rog domnul consilier Chiricuță!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: în cursul întâlnirii de evaluare a directorilor din unitățile de învățământ, ne-a fost semnalat un aspect neplăcut: cadrele didactice care sunt la pensie și cei care sunt plătiți cu ora, și-au primit salariile 75% în baza unei dispoziții verbale! Ni s-a spus că fără să existe o bază legală, s-a dat această circulară și o parte din școlii a aplicat-o, altă parte n-a aplicat-o, astfel încât aceste persoane vor primi 75% din salariu! De ce s-a petrecut chestia aceasta?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mii de scuze, n-am înțeles'

Domnul consilier local Chiricuță Ion: în cursul întâlnirii de evaluare a directorilor din unitățile de învățământ, au fost persoane din cadrele didactice care au ridicat această problemă, că au primit 75% din salariu, persoane care sunt și pensionare dar continuă să predea și persoanele care sunt plătite cu ora în învățământ, pe baza unei dispoziții verbale, în sectorul 2 și au spus că jumătate din școli au aplicat această dispoziție, fără să existe o dispoziție legală.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cu tot respectul domnul consilier, cunoaștem cu toții că din anul acesta bugetar, nu mai avem nici o treabă cu salariile cadrelor didactice și personalului auxiliar.

Cunoașteți și dumneavoastră tot mecanismul, cum se desfășura înainte și cum se

desfășoară acum!

1

A    *•

înainte, acești bani ne veneau de la bugetul de stat de la Ministerul învățământului, de la Ministerul de Finanțe, treceau prin noi și noi distribuiam aceste sume de bani către unitățile de învățământ. Acum nu mai avem nici o treabă. Acești bani nu mai intră în bugetul local, nu știu dacă în cadrul unei ședințe de Consiliu Local este cazul să discutăm

problemele altor instituții. Este vorba despre lucrurile pc care trebuie să le facem aici și putem să le facem aici!

Doamna consilier local Popcscu Lenuța, președinte de ședință; Este o eroare domnul coleg: sunt zece unități de învățământ pe raza sectorului 2 , greșeala este a directorului de unitate pentru că norma de încadrare a fost greșită de la început. Mulțumesc! Alte interpelări? Vă mulțumesc tare mult! Aș dori să trecem la ordinea de zi și vă supun aprobării ordinea de zi, dragi colegi!

Se supune la vot Ordinea de zi nr. 2686/18.06.2018 cu modificări și completări, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița

Vă mulțumesc!

Se prezintă Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 17 05.2018

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 17.05.2018 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 0, ABȚ- 2, NU VOTEAZA - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan

Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița

Vă mulțumesc!

Se prezintă punctul nr. 2, proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: V-aș ruga propuneri din partea dumneavoastră.

V7AU

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Conform înțelegerilor este rândul domnului Marian Pușcașul

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Dacă mai sunt și alte propuneri? Vă supun la vot propunerea făcută de domnul Viceprimar: domnul Marian Pușcașul Vă rog să votăm:

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu mai cereți avizul de la comisii?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Nu cred că trebuia un aviz pentru a vota un coleg!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: A ajuns proiectul la comisia juridică, la comisia de transparență!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Și dacă aveam altă propunere în ședința de consiliu și ieșea colegul respectiv, trebuia să ne întoarcem la comisie?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Prima întrebare, de protocol, avizul comisiei?Este prezentat punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, asupra imobilului situat în str. Traian nr. 144, Sector 2, București.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Avem un amendament și o rog pe doamna secretar să-l citească!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: La punctul 3 de pe ordinea de zi, în preambulul proiectului de hotărâre, adresa nr. 498/25.04.2018 se va citi:

” - Adresa nr, 498/25.04.2018 înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 sub nr. 47390/26.04.2018 prin care Fundația Caritatea a solicitat demararea procedurilor în vederea predării și stabilirii condițiilor de folosință a imobilului situat în str. Traian nr. 144, Sector 2”.

Această solicitare a fundației "Caritatea” , actualul proprietar al imobilului, era legal și procedural sa fie invocat în textul acestui proiect de hotărâre și a fost comunicată și ca atare preluată pe cale de amendament, dacă dumneavoastră aprobați acest amendament!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mulțumim doamna Secretar! Vă rog comisia de transparență, juridică și socială:

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eu o să vă spun din partea comisiei juridice, în calitatea noastă de secretar, acest punct s-a amânat și nu a fost pe ordinea de zi. Ncavând, dacă vă uitați scrie foarte clar, că este un punct amânat pe ordinea de zi, Deci nu aveți avizul comisiei! Fiind o ședință ordinară noi am propus amânarea acestui punct pentru că nu a fost cineva cu cunoștințe temeinice și juridice să ne explice anumite lucruri. Deci, nu are avizul comisiei juridice! Mulțumesc!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București Avem trei avize solicitate și de la comisia de protecție socială!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: De la protecție socială, aviz favorabil, transparența, favorabil! Supun la vot amendamentul la proiectul numărul trei de pe ordinea de zi!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă au fost întrebări fără răspuns, puteți să le puneți acum! Este doamna Niță aici, sunt departamentele de specialitate și dacă e ceva de răspuns ar fi bine să se elucideze, să nu votam dacă oamenii mai au întrebări!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mai aveți întrebări? Vă rog doamna consilier!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: în calitate de președinte al comisiei juridice aș vrea să știu cum s-a făcut retrocedarea, din cauza aceasta am dat aviz negativ și s-a amânat!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Doamna consilier, a fost un întreg proces, cred că a durat ani de zile!    ■■

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă-mi permiteți, doamna Riesh, am primit la prima oră mail-ul dumneavoastră în care mi-ați comunicat că solicitați amânarea acestui proiect de hotărâre pentru că nu aveți suficiente informații privitoare la restituirea imobilului. V-am făcut răspuns imediat tocmai pentru a clarifica această situație și anume că în documentația atașată proiectului se regăsește Decizia 90/2018 a Comisiei Speciale de Retrocedare care funcționează în subordinea Guvernului României și care are competența de a restitui acest imobil. Deci, decizia există la documentație, spune clar, se restituie imobilului și acela reprezintă titlul actualului proprietar al imobilului. Acesta, potrivit legii are obligația de a menține afectațiunea pe zece ani, afectațiunea publică, în schimbul plății unei chirii! Acesta este și motivul, urmare primirii adresei pe care am invocat-o anterior în preambul, de a se solicita acordul Consiliului Local și a mandata directorul să procedeze la desemnarea acelei comisii de negociere a prețului chiriei și de putea menține astfel afectațiunea. în cazul în care nu se va încheia un contract de închiriere, ei sunt în drept să solicite evacuarea din acel spațiu! Deci v-am răspuns la acest aspect prin e-mail dimineață, că nu există altă procedură de retrocedare pe instanță, probabil asta se și căuta să se regăsească în documentație, o eventuală sentință. în cazul acesta restituirea s-a stabilit prin această comisie de retrocedare și actul există la documentație. Vă mulțumesc!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă mulțumesc doamna Secretar!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am și eu o singură întrebare, eu vă citesc din ordinea de zi, este o ședință ordinară și nu are avizul unei comisii pentru că nu a fost votat în comisii, deși are avizele altor comisii, o întreb pe doamna Secretar, dacă este legal să se supună la vot acest lucru?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Există raportul comisiei de specialitate, de protecție socială, poate cea mai apropiată de soluționarea acestei probleme, precum și raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, prin urmare apreciez că sunt îndeplinite normele de tehnică legislativă și poate fi supus dezbaterii în ședință

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Vă supun votului amendamentul!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Vreau să spun, că acolo sunt cam 40 de copii care sunt cu afecțiuni neurologice, unii au un handicap foarte grav, nu putem să stăm foarte mult pe gânduri, pentru că atunci pierdem și posibilitatea de a sta cu chirie până când găsim un alt imobil, chiria va fi stabilită conform unor norme, adică nu ne pot forța mâna să plătim foarte mult, sunt și ei blocați în niște norme, dar noi trebuie să acționăm destul de repede, că altfel rămânem în pom cu 40 de copii. Ca să putem merge mai departe trebuie să trecem de acest punct, adică, să aprobați această situație și să putem merge mai departe.

Doamna consilier local Popeseu Lenuța președinte de ședință: Vă mulțumesc și supun votului amendamentul!

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 2729/21.06.2018 la punctul 3, proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, asupra imobilului situat în str. Traian nr. 144, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- 0, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ— 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan

Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Alcksandra, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: Iliescu Constantin Cristinel, Metehău Andrei George

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Vă mulțumesc și supun la vot întregul proiect!

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, asupra imobilului situat în str. Traian nr. 144, Sector 2,

București, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- O, ABȚ- 4, NU VOTEAZĂ - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Feroiu Dumitru Silviu, Zaharia Răzvan Cristian

NU VOTEAZĂ: Iliescu Constantin Cristinel, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul 4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi și o să o rog pe doamna Secretar să ne citească amendamentul, vă rog doamna Niță amendamentul!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Amendamentul formulat pune în aplicare Hotărârea Guvernului 417/18.06.2018, dar care prin acest amendament va Ti inclusă și în preambulul hotărârii și care aduce o serie de modificări referitoare la componența colegiului director, astfel în locul reprezentanților stabiliți prin H.G.R. 797/2017, mă refer la reprezentant al serviciului Spațiu Locativ din cadrul Primăriei, sau la șeful serviciului Autoritate Tutelară, din cadrul Primăriei, respectiv al Direcției de Comunicare, prin acest act normativ nou, ce a intrat în vigoare în 18.06.2018, sunt menționați 3 șefi ai serviciilor publice locale, de interes județean, sau locală, respectiv 3 directori ai serviciilor publice, din subordinea Consiliului Local, nu este la liber, subt 3 șefi de servicii. Domnul Primar care a promovat acest proiect de hotărâre, reținând competența și interferența dintre aceste direcții și D.G.A.S.P.C. și Colegiul Director, a propus în locul celor 3 persoane anterior menționate, pe domnul Aure! Dobrilă, director general de la Poliția Locală, pe domnul Bogdan Gărbu, director general D.G.A.P.I. Sector 2 și pe doamna Nicoleta Paninopol manager la Centrul Cultural Mihai Eminescu. Prin urmare aceasta este modificarea față de proiectul afișat și de care ați luat cunoștință

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisia socială?

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Aviz favorabil

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisia de transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: aviz favorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Vă supun la vot amendamentul propus de doamna Secretar!

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 2740/22.06.2018 la punctul 4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - O, ABȚ- 1, NU VOTEAZA- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -ABȚINERE: Alexandru Adrian NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot punctul 4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -26, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 5, privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 asupra imobilului situat în Șos. Mihai Bravu nr. 141, Sector 2, București.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisiile transparență, juridic și socială?

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Aviz favorabil

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București; aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aviz favorabil!

21

-VIZAT--

spre neschimbate, șgCRTTAR,

Se supune la vot punctul 5, proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 asupra imobilului situat în Șos. Mihai Bravu nr. 141, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24 NU - O, ABȚ - 1, NU VOTEAZĂ - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Cela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin

NU VOTEAZĂ: Radu Gheorghe

Este prezentat punctul nr. 6 , proiectul de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în București, str. Ion Vlad nr. 3-5 (fosta Aleea Pantelimon nr. 500), Sector 2.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisiile transparență, juridic și urbanism?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aviz favorabil!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Aviz favorabil!

Se supune la vot punctul 6, proiectul de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în București, str. Ion Vlad nr. 3-5 (fosta Aleea Pantelimon nr. 500), Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -


Este prezentat punctul nr. 7 , proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru S.C. Alfa Industrie Concept S.R.L.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisiile transparență, buget finanțe?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil

Se supune la vot punctul 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2pentru S.C. Alfa Industrie Concept S.R.L., și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - ■ 0, ABȚ-2, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughtu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: Mihăilă Dumitru Cătălin, Andrei Robert Alexandru

Este prezentat punctul nr. 8, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisiile transparență, juridic și buget finanțe?

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil !

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aviz favorabil!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Deci ați deschis procedura de votare pentru acest proiect? Mulțumim!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Este vorba despre o eroare materială aici! Se subînțelege că supraimpozitarea este doar pentru 2018 și s-a corectat acest lucru, este și pe 2019 și pentru următorii ani?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: începe cu 2019!

23

vszat

spre neschimba-e,

<5- C i \ FA,,

=

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: A venit colega noastră, Neagu Cristina, deci vom fi 27 de consilieri prezenți!

Se supune la vot punctul 8, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr, 119/2017, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:DA - 21, NU- 0, ABȚ- 4, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU; Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Befdeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Ilicscu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robcrt Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 9 , proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști, pentru anul 2018.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisiile transparență, socială și buget finanțe?

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București; aviz favorabil!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Aviz favorabil!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Președinte pot să pun și eu o întrebare până se termină votul?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Este legat de proiectul în cauză, stimate coleg?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: La adăpostul pentru copii străzii Dănilă Prepeleac, pentru un număr de 33 de copii avem un cost de 599 de mii, iar la centrul de primire în regim de urgență Cireșarii, pentru un număr de 31 de copii, avem un cost de 1190000 de mii, deci practic, avem un cost mediu de 18000 mii în primul caz și în cel de*al doilea un cost mediu de 38000 lei, poate să ne spună cineva de unde apar aceste diferențe?

Domnul Manole Emanuel Florin D.G.A.S.P.C. Sector 2: Diferența a rezultat din calculul efectuat la adăpostul pentru copii străzii Dănilă Prepeleac, unde anul trecut am avut

24    VIZAT

spre noscHmhnre

lin eveniment și au fost necesare investiții pentru reabilitarea clădirii, a fost un incendiu și Direcția Generală a făcut investiții masive, aceste sume de bani cheltuite se regăsesc în costul mediu anual calculat de către Direcția Economică, acesta este și motivul pentru care există o diferență așa de mare între costul calculat la Cireșarii și costul calculat la Dănilă Prepeleac, investiția făcută care a fost una deosebită, generată de o situație deosebită.

Se supune la vot punctul 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști, pentru anul 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militarii Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru. Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: La acest proiect avem un amendament și o rog pe doamna Niță să îl citească!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Urmare solicitărilor și documentațiilor D.G.A.P.I., s-a formulat acest amendament justificat, având următoarea formulare, la punctul 10 de pe ordinea de zi, urmare adresei D.G.A.P.I., cu numărul 2616/20.06,, se modifică și va avea următorul conținut, ari. 1, aliniatul 2, obiectivele de investiții, precum și valoarea totală a lucrărilor, sunt detaliate în anexele 1-3, ce cuprind un număr de 5 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre și acele anexe sunt înlocuite cu cele inițial prevăzute în proiectul afișat.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Supun la vot amendamentul expus de doamna Secretar.

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 2729/21.06.2018 la punctul 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ— 1


VfZAfConsilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Avizul de la buget finanțe?

Domnu consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Avizul de la transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: aviz favorabil!

Se supune la voi punclul 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat, cu amendament, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA ■ 25, NU - 0, ABȚ- 2, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 11, proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Bugaru Mihai, cu domiciliul în București, str. Tony Bulandra nr. 62, Sector 2.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Putem afla mai multe despre persoana în cauză, de la direcție?

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Din partea cărei direcții?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Din partea comisiei!

ViZAT V

s pre nesc fc im bare,

Domnul Duțu Cristian Atanasic, Director Executiv D.V.B.E. Sector 2: Ca principiu generai după cum ați văzut, sunt promovate 3 hotărâri privind eșalonarea, atât pentru persoane juridice cât și pentru persoane fizice, pe baza unei hotărâri de Consiliu Local care au la bază prevederile codului fiscal, care permite oricărui contribuabil aflat într-o situație dificilă să solicite eșalonarea la plata impozitului și a taxelor locale, această procedură de aprobare fiind supusă votului Consiliului Local, sunt zeci și sute de astfel de solicitări, majoritatea din motive procedurale sunt respinse, cele care au un acord de principiu intră în Consiliu Local, e o formă de a nu bloca activitatea unor societăți s-au a aduce unor persoane fizice în situația de a nu își putea efectua cheltuielile de zi cu zi, ci de a face aceste plăți eșalonat pe o perioadă de până la un an de zile.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Consider un lucru benefic, posibilitatea eșalonării la plata datoriilor către bugetul local și de asemeni consider că lucrul acesta ne avantajează, ne scutește de eventualele proceduri, de popriri, de executări silite, iar banii vor fi încasați, cum va spus și domnul Director, există un regulament și o procedură de transmitere spre aprobare a acestor eșalonări, interesul nostru ca administrație locală, este ca datoriile pe care le-au, persoane fizice, s-au juridice, totuși să fie recuperate, suma este destul de mare a datoriilor acumulate la bugetul local, în ultima perioadă, s-au făcut eforturi și se fac, chiar mulțumesc colegilor de la D.V.B.L., lucrurile sunt pe un făgaș bun și v-am spus este benefic, iar atâta timp, cât contribuabilul, respectă regulamentul și contractul pe care îl face și își asumă obligațiile, e un lucru bun.

Domnul Consilier local Chirîcuță Ion: Am o întrebare, ați spus că eșalonarea se face pe o perioadă de 1 an, aici este vorba de o perioadă mult mai mare, dacă este corect, s-au ce se petrece aici?

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Este suma foarte mare aici, din câte am înțeles!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Voiam să completez cu un singur lucru, orice incidență de plată duce la anularea eșalonării, deci orice nerespectare a termenelor, anulează eșalonarea și toată suma devine scadentă imediat, generează penalizări și așa mai departe.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisia buget finanțe?

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisia pentru transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: aviz favorabil!

Se supune la vot punctul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Bugaru Mihai, cu domiciliul în București, str. Tony Bulandra nr. 62, Sector 2, și aprobat, de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ — 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion,

27

VIZAI .....

«pra nosc.him(

-- — -- -

j 47 tTcSTA F4 ,

Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin NU VOTEAZĂ: Popescu Dan Cristian

Este prezentat punctul nr. 12 , proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Dumitriu Monica Loredana., cu domiciliul în București, str. Wolfgang Amadeus Mozart nr. 7, Sector 2

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisia buget finanțe?

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisia pentru transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: aviz favorabil!

Se supune la vot punctul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Dumitriu Monica Loredana., cu domiciliul în București, str. Wolfgang Amadeus Mozart nr. 7, Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU-0, ABȚ-2, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind, acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi (situația nr. 2).

Doamna consilier loca! Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisia buget finanțe?

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisia pentru transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: aviz favorabil!

Se supune la vot punctul 13, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi (situația nr. 2), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU-5, ABȚ-0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea


Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldcanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: -NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 14, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf.Pantelimon (situația nr. 1).

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Președinte, vă rog să citiți și rezultatul votului după ee se votează.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Da nu se vede domnule consilier?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vă rog eu să citiți, așa am făcut la fiecare ședință citim și rezultatul votului.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Nu cred, că nu am citit până acum!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: De la începutul ședinței până în prezent, la acest proiect.......

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisia buget finanțe?

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisia pentru transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: aviz favorabil!

Se supune la vot punctul 14, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf.Pantelimon (situația nr. 1), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 5, ABȚ 0, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militam Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița


Domnul consilier local Alexandru Adrian: E greu să citim, ca să confruntăm cu procesul verbal, așa rămâne înregistrat, confruntăm, au mai fost erori în procesul verbal, e mai ușor de verificat.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Nu au fost erori, domnule consilier!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: E atât de greu să citim un rezultat al votului!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamna Președinte, de la începutul ședinței, colegul nostru nu a solicitat acest lucru, nu înțeleg interesul subit pentru acest lucru!

Este prezentat punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018,

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Trecem la punctul 15, de pe ordinea de zi și avem un amendament, făcut de domnul consilier Adrian Alexandru. Vă rog doamna Secretar să citiți amendamentul!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: A fost înregistrat acest amendament, în cursul zilei de astăzi, care sună astfel, suplimentarea bugetului la capitolul 65.02 învățământ suma 3000 mii lei, cu următoarele alocări, 500 mii lei pentru dotarea unităților de învățământ cu stingătoare, titlul 20 bunuri și servicii, 2500 mii lei pentru dotarea unităților de învățământ cu hidranți, titlul 20, bunuri și servicii și diminuarea cu suma de 3000 mii lei din 6702 cultură, recreere și religie, transferuri pentru culte religioase, anexa 2.51, motivare, în perioada vacanței de vară dotarea unităților de învățământ cu stingătoare, se poate face cu ușurință, lipsa stingătoarelor și a hidranților în unitățile de învățământ constituie neglijență criminală, sumele necesare se pot aloca cu ușurință, luând în considerare unei minime prevenții împotriva incendiilor.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Acest amendament l-am discutat și ieri la comisia de buget!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisia buget finanțe? Vă rog domnule Primar și apoi domnul director Gârbu!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți, doamna Președinte și pe urmă o să mă completați dumneavoastră domnule director, în primul rând dotarea cu stingătoare, nu are nici o legătură cu vacanța de vară, se poate face pe toată perioada anului, pe de altă parte în acest moment, nu avem nici un motiv, logic să modificăm bugetul votat inițial, prin diminuări de sume de la alte capitole bugetare, pentru alocări financiare la alte capitole. In rectificarea aceasta bugetară, după cum vedeți și dumneavoastră, majoritatea alocărilor financiare, o sumă considerabilă, se duce către D.G.A.P.I., cu destinația școli și aveți acolo absolut toată lista de bunuri, servicii și investiții pentru care au fost solicitate aceste sume. Sumele, avem posibilitatea să suplimentăm în funcție de necesități din fondul de rezervă, nu există motivul să luăm dintr-o parte și să suplimentăm în altă parte pentru moment, în situația în care fondul de rezervă se va diminua s-au va fi zero și vom avea nevoie de anumite alocări, pentru anumite investiții, s-au cu cheltuieli, da putem să facem transferuri și funcție, binențeles de execuția bugetară. Cu destinația pe care dumneavoastră ați considerato, o să vă spună în continuare domnul director Gârbu, lucrul acesta se face în permanență, s-a făcut și la începutul anului, este o responsabilitate a conducerii unităților de învățământ, în permanență noi transmitem către

dânșii, să ne transmită necesarul, iar responsabilitatea este a dânșilor, noi alocăm bani, au fost alocați bani, pentru cheltuielile pe care dumneavoastră le-ați enumerat, acum noi am revenit, cam așa procedăm în lîecare an, de două trei ori pe an, revenim cu întrebarea către unitățile de învățământ, de ce au nevoie.

,    Domnul consilier local Alexandru Adrian; Domnule Primar, înainte de ai da cuvântul

domnului director, vreau să vă răspund, ieri la comisie am și precizat, aceste atribuții de a lua din fondul de rezervă nu este a Consiliului Local, a lua din fondul de rezervă este o prerogativă a dumneavoastră, a Primarului, noi nu putem să facem amendament, eu nu v-am întrerupt domnule Primar, deci Consiliul Local în acest moment identifică o resursă, disponibilă și având în vedere și vreau să îi mulțumesc public doamnei Amariței, că a fost de acord să facem în fiecare lună rectificări de buget, dar am și precizat, luna următoare, fondul de culte poate fi refăcut, cei 3000 mii lei de dumneavoastră din fondul de rezervă, puteți să refaceți ce am aprobat noi prin buget, dar am spus luna aceasta, luăm acești bani, deoarece în celebrul proiect de strategie, de pază, este trecut negru pe alb, că în școli nu există, stingătoare de incendiu, doi, la capitolul hidranți, la centralizare, doar 20 la sută, 22 sau 23 la sută din școli au spus că au, două zeci și ceva au spus că nu au, peste 50 la sută nu au știut să răspundă, acesta a fost motivul pentru care am depus astăzi, acest amendament, care are legătură cu vacanța, că se poate lucra mai ușor, asta a fost......

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: încă din bugetul inițial au fost alocate sume de bani, atât pe capitolul 65 servicii, atât pentru dotarea unităților de învățământ, cu stingătoare și pentru încărcarea stingătoarelor nu numai pentru dotare, situația la care dumneavoastră faceți referire este o situație de la D.G.A.P.I., este o situație mai veche la nivelul lui să zicem octombrie, noiembrie, din acel moment și până în prezent,,,,2017 sunt mai mult de 7-8 luni, până acum mentenanță plus înlocuire stingătoare vechi, cu termen de valabilitate expirat, plus mentenanță hidranți și pichete P.S.I., s-au dotat, este cu totul și cu totul altă situație, asta nu înseamnă că nu reprezintă o preocupare constantă, atât pentru Consiliul Local și pentru D.G.A.P.I., siguranța în unitățile de învățământ, dar în momentul de față, orice solicitare a unității de învățământ legată de mentenanță, legată de dotare, cu obiecte de inventar, stingătoare, nu a fost refuzată și în continuare dotăm și luna trecută, s-au făcut finanțări, atât pe mentenanță, cât și pc stingătoare noi.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Repet întrebarea, proiectul de strategic cu paza, de luna trecută, facea referire la situația din noiembrie 2017, la capitolul......

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule director vă rog! Domnule consilier......

Domnule Primar, l-am întrebat pe domnul director, mă lăsați să îi pun întrebarea?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu!

,    Domnul consilier local Alexandru Adrian: Dânsul trebuie să răspundă!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu dânsul trebuie să răspundă la acțiunile pe care 1-e facem noi în Consiliul Local, proiectul cu strategia de pază, l-am introdus de trei ori pe ordinea de zi și dumneavoastră onor...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: De ce vă enervați?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ca să vă răspund la întrebare! Iar proiectul cu strategia de pază, a fost finalizat în 2017!

Domnul consilier loca! Alexandru Adrian: Nu mai dezinformați, vă rog mult!

spre m; acbi mbtx ‘s

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ce să dezinformez?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: D.G.A.P.I. este în subordinea Consiliului Local, când pun o întrebare unui director, care este în subordinea Consiliului Local, am rugămintea la dumneavoastră, să aveți răbdarea sa primim răspunsul toată lumea....

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da poate nu vreau!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Sunteți executiv, domnule Primar!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și! Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Eu înțeleg că stimatul nostru coleg, își arată mușchii acum în această ședință!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Stați puțin, se face o confuzie, direcția este subordonată Consiliului Local, domnul director îmi este subordonat mie!

Domnul consilier loca! Alexandru Adrian: Nu am ridicat tonul, i-arn pus o întrebare banală, mă lăsați să îi pun o întrebare și să nu mai interveniți și să dezinformați, să schimbăm subiectul întrebării.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aici sunt de acord cu dumneavoastră, ați pus o întrebare banală!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Și eu sunt de acord!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: în acest moment școlile sunt, domnule director sunt dotate cu stingătoare de incendiu, luna trecută o școală a luat foc și știe toată lumea ce s-a întâmplat, vă întreb în acest moment de exemplu, școala Ferdinand, are stingătoare de incendiu?

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Solicitările unităților de învățământ legate de stingătoare au fost finanțate!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Lăsați-mă, toate solicitările?

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Toate solicitările, nu a fost o solicitare să nu fie finanțată, nici o solicitare!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Corect așa este!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Este responsabilitatea managerului de învățământ, să solicite orice.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Dar întrebarea domnului consilier, are s-au nu are, că este simplu!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și cu problema hidranților ce facem?

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Hidranții, s-a făcut mentenanță pe cei existenți care sunt funcționali, pentru ceilalți, nu se pot face lucrări, deoarece toată rețeaua de învățământ va intra în reabilitate și modernizare și consolidare, nu poți să dublezi lucrările.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Doamna Președinte, dacă îmi permiteți, ca de obicei colegul nostru de la U.S.R. face niște propuneri, de ne ia cu dureri de cap.....

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Spuneți cc vreți, dar referitor la proiect!

Domnul consilier local lliescu Constantin Cristinel: Păi la proiect, cum să luăm de undeva și să punem în altă parte!

Domnul consilier local Alexandru Adrian; Doamna Președinte vă rog să aplicați regulamentul!

Doamna consilier local Popescu Lcnuța președinte de ședință: Am atras atenția domnului consilier!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vă rog să vă informați colegii de ce nu am putut să discutăm aceste subiecte la comisia de educație, pentru că aceste subiecte ar fi trebuit prima dată să le lămurim la comisia de educație, din păcate se știe de ce nu s-a putut acest lucru, ca să nu mai ajungem la ședința de consiliu.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Domnule coleg, noi nu am avut nici un proiect de lege, astăzi la comisia de educație, în ceea ce privește instinctoarele.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul director, a vrut astăzi, de exemplu să ne dea niște răspunsuri.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Aceasta era o interpelare pe care doreați dumneavoastră să o faceți la comisia de învățământ și puteați să o faceți că am ținut-o astăzi, dând avizul la proiectul cu cornul și laptele, deci nu are nici o legătură cu ce spuneți dumneavoastră, nu am avut proiect de hotărâre privind instinctoarele pe ordinea de zi astăzi, iar dacă domnul director a venit la comisia de învățământ, avea amabilitatea să ne răspundă, dar s-a creat, știți foarte bine ce sa creat.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Și din cauza cui s-a creat.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisia de buget finanțe?

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Comisia de transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: aviz favorabil!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vă rog să supuneți la vot amendamentul!

Se supune la vot Amendamentul nr. 2739/21.06.2018, formulat de domnul consilier local Alexandru Adrian, la punctul 15, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 8, NU - 6, ABȚ— 12, NU VOTEAZA - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel;

PENTRU: Constantin Angcla, Pușcașu Marian, Feroiu Dumitru Silviu, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

ÎMPOTRIVĂ: Boblea Ion, lliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ABȚINERE: Militam Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Deși a trecut puțin momentul, haideți vă rog frumos să nu ne mai jignim, deja cădem în penibil, filmarea acestor ședințe, se duc peste tot și cădem în penibil cu aceste jigniri, fără să fac trimitere la nici unul din colegi! Haideți să fim totuși eleganți!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Suntem de acord, am făcut apel, fără jigniri! Supun la vot amendamentul domnului Alexandru!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Aveam o întrebare care se leagă de proiect și după ce se votează, s-au nu se votează amendamentul, se trece la votul proiectului, drept pentru care o pun acum, această întrebare, este vorba despre 2 milioane, care s-au retras de la reabilitare, să înțeleg că s-a renunțat la un număr de blocuri care erau propuse pentru reabilitare?

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Vă rog domnule director Drug!

Domnul Drug Corneliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Diminuarea bugetului a apărut din nr.-uri care s-au dat, nu s-a scos nici un obiectiv din programul de reabilitare, pe lucrări au apărut nr-uri și făcând rectificarea pe fiecare obiectiv, a apărut această sumă!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamna președinte, vă rog să explice domnul director clar ce înseamnă noțiunea de nr ca să lăsăm la o parte orice dubiu !

Domnul Drug Corneliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Nr, înseamnă notă de renunțare la lucrări prin dispoziție de proiectant.

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Am o observație, având în vedere că a ars o școală până în temelii, haideți să lăsăm la o parte tensiunile acestea să discutăm la concret pentru că este o chestie foarte gravă, nu ne-am dori să se petreacă și cu copii înăuntru, întâmplător nu a fost nimeni acolo, dar a ars ca o torță, dacă ați văzut filmul și nu s-a putut face nimic, pompierii nu au putut să facă nimic!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: In sectorul 2?

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: în sectorul 5, dar nu neam dori să vedem încă o dată chestia aceasta! Să ne calmăm!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Domnule consilier, domnul director va explicat foarte clar că nu este chiar așa situația, managerul unității respective dacă solicită în bugetul pe care îl face în acea unitate, la noi la direcție, la patrimoniu, i se va absolut toți banii pentru orice are nevoie, este foarte clar pentru că nu știu de ce sunt probleme la Ferdinand. înseamnă că este o problemă cu doamna manager de acolo!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna președinte vă rog să nu faceți afirmații eronate!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Vă rog să mă lăsați să vorbesc, nu fac nici o afirmație.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vă rog să nu faceți afirmații asupra managerului de la Ferdinand!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Vă rog nu întrerupeți, că nu mai înțelegem nimic!
Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Domnule Gârbu, să ne prezentați și nouă în ședința următoare, bugetul prezentat de doamna director de la școala Ferdinand și dacă are așa ceva solicitări și vă spun că nu are! Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Președinte, sunteți în stare să aplicați o lege?

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Vă rog domnule consilier, vă scot afară din sală dacă mai vorbiți! Amendamentul nu a trecut!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Mai este un amendament al comisiei, va rog să îl citiți!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Nu am nici un amendament.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Pe avizul proiectului este trecut!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Eu nu am avizul aici!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vă rog să solicitați avizul proiectului!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Vă rog, domnule președinte de la buget finanțe, aveți un aviz la proiectul 15?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Pe avizul proiectului este trecut! E un amendament al comisiei!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Ce amendament al comisiei, este același amendament?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Să înțeleg că, comisia de buget finanțe nu își cunoaște amendamentul, sau cum!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Este vorba de 44 de mii de lei, cereți avizul vă rog, că e precizat în avizul proiectului!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Domnule președinte ce amendament ați votat?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Amariței, care era suma aceea, care era trecută pe alte cheltuieli? De la ce compartiment?

Doamna Amariței Teodora Florentina, Director Executiv Direcția Economică: De la Serviciul Situații de Urgență.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: De la Situații de Urgență, care nu au mai cumpărat un container, au vrut să treacă suma pe alte cheltuieli și noi am depus

amendament la comisie ca acei bani să treacă în fondul de rezervă, este adevărat? Este pe avizul proiectului!

Doamna Amariței Teodora Florentina, Director Executiv Direcția Economică: Eu nu cunosc ce scrie domnul Secretar al comisiei de buget!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Amendamentul a fost scris pe avizul proiectului!

Doamna Amariței Teodora Florentina, Director Executiv Direcția Economică: întrebați-1 pe domnul Secretar al comisiei de buget!

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Amendamentul trebuia făcut separat și înregistrat!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Are avizul scris al acestei comisii, s-au nu?

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Nu are.

VÎA

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: în procesul verbal, acela care se scrie în caiet scrie acest lucru, nu știu dacă se scrie pe aviz acest lucru, mă refer la foaia pe care o predăm, dar nu este nici o problemă, se pot depune amendamente în timpul Consiliului Local, domnul Adrian, împreună cu mine susținem acest proiect, nu este absolut nici o problemă.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Care amendament stimate coleg, că nu înțeleg?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: 44 de mii de lei, care erau pentru a se face un centru de comandă la situații de urgență, să treacă în fondul de rezervă al Primarului, acestea este amendamentul, pentru că au luat niște bani, au spus că nu l-e mai trebuie într-o parte și doreau să îi treacă pe alte cheltuieli! Capitolul bugetar, alte cheltuieli după cum știți, sunt niște enumerări, avem nevoie de, punct și virgulă și fiecare spune acolo de ce are nevoie, acei bani nu avem noi control pe ei, nu au o destinație activă și totală, din acest punct de vedere am zis că este mai bine să îi ducă în altă parte, 44 de mii lei.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Să treacă pe fondul de rezervă.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Acesta este amendamentul, cred că 1-am formulat destul de clar!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Acest amendament care este formulat de domnul Feroiu și de domnul Alexandru, suma de 44 de mii de lei, este o problemă legală că este trecută pe alte cheltuieli, s-au nu trebuie să fie acolo.....

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu este o problemă, este o părere a consilierilor din comisia de buget finanțe.

Doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință: Vă rugăm să ne spuneți doamna Secretar dacă putem pune acest amendament la vot s-au nu?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Se poate supune orice amendament la vot, doamna Președinte.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa după cum s-a procedat în mod constant, amendamentele pot fi formulate și în timpul ședinței, dar trebuie redactate într-o formă, s-au pot fi susținute mai degrabă în timpul ședinței, dar pentru a fi preluate ca atare și a se face cuvenitele mențiuni, este necesar să am o semnătură a inițiatorului acestui amendament, prin urmare îi ofer o coală și un pix domnului Feroiu sau domnului Alexandru, să formulați exact unde, pentru ca eu sa îl pot înregistra ulterior și va fi preluat în hotărâre, în condițiile în care el va fi aprobat.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: în proiectul de buget anual, această sumă a fost aprobată pentru cumpărarea unui anumit container, iar acum prin rectificarea bugetară, sa făcut cu mențiunea că vor trece pe alte cheltuieli, vă explic domnule coleg, noi am precizat, neprecizânduse pentru ce trebuie acești bani mutați pe capitolul alte cheltuieli, am făcut un amendament, ca suma respectivă, care inițial a fost adoptată pentru, s-a precizat clar în adoptarea proiectului de buget, am spus să treacă în fondul de rezervă, iar în momentul în care vor fi solicitați să facă clar...

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Domnule Adrian, mai am o întrebare, lămuriți-mă, că tot sunt un pic buimăcit și mă scuzați, dacă banii sunt luați din fondul de rezervă, se dau mai puțini, s-au nu știu, care este diferența că îl ia din fondul de rezervă, s-au din cheltuieli, noi știm acum la ce se duc banii, nu este același lucru!

36

spre nes cbîmbare, _SLCRZfeK,_

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Când am aprobat noi proiectul de buget pentru Situații de Urgență, ei au trecut în buget că au nevoie de 44 mii lei pentru un container, acum dânșii au spus că nu mai au nevoie și doresc ca tot la dânșii în capitolul lor bugetar să fie trecuți banii pe alte cheltuieli, știe toată lumea ce se întâmplă pe acest capitol,

,    nu am terminat și am precizat că acești bani să ajungă în fondul de rezervă al Primarului, iar

când dânșii vor solicita că au nevoie de cei 44 de mii de lei să facă o notă de fundamentare, să spună clar pentru ce 1-e trebuie din nou acești bani, e clar acum?

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Nota trebuia să o facă acum dacă tot vor banii, faceți acum o notă, o cerere dc fundamentare pentru ce vreți 44 de mii lei și aia este problema, așa dacă îi dau și ei îi i-a de la fondul de rezervă și noi nu știm nu este același lucru! Interesul nostru este să știm pe ce se duc acei bani, cred că mai corect era o interpelare să ni se spună de cei 44 de mii lei......

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea să semnalez un lucru, pentru că a fost vorba de altceva, este vorba despre siguranța la incendii, prevenție, despre managementul în situații de urgență, așa cum am spus de mai multe ori, acest serviciu a fost făcut doar pentru a asigura niște locuri dc muncă pentru niște persoane care mai mult fac politică în Sectorul 2, decât fac lucruri pentru Sectorul 2 și o să vă dau un exemplu, acum două săptămâni a fost un incendiu în strada Oituz, au ars 7 casc cu toate că avem angajați, suntem singurul sector din București care are serviciu Situații de Urgență, nimeni de acolo nu a făcut nimic, nu s-au dus măcar până acolo să vadă ce se întâmplă, cum pot ajuta oamenii, să facă un plan, să ajute cu ceva, avem un serviciu degeaba, sunt niște sinequri pentru partidul politic A.D.E.R., dânșii sunt membrii acolo, fac politică în Sectorul 2, iar noi îi plătim degeaba din bugetul Sectorului 2, este păcat de acești bani, se pot face multe alte lucruri cu acești bani, v-am dat un exemplu, au mai fost și alte cazuri în ultimii 2 ani de când avem acest serviciu, nimeni de acolo nu a făcut nimic, nici când au fost inundații, nici când au mai fost și alte incendii, nu îi interesează, nu știu de ce numește Situații de Urgență și foarte bine că mutați acei bani că nu fac nimic cu ei!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnul Viceprimar, am o întrebare pentru dumneavoastră, am văzut pe rețelele de socializare ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat în cartier. Cu ce am putut să-i ajute concret Primăria pe acei oameni? putem să-i ajutăm pe acei oameni?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 a! Municipiului București: Eu am fost acolo cu ce-i de la Direcția Generală de Asistență Socială și Proiecția Copilului Sector 2, lucrăm să-I ajutăm să-și refacă actele deoarece multora dintre ei le-au ars actele de propietatc , actele de identitate și probabil în următorul Consiliu vom veni cu cerere de ajutor, cu proiecte privind ajutoare de urgență pentru familial care sc încadrează legal. Este o familie pentru care eu voi formula un amendament în regulamentul respective

«    dacă nu găsiom o altă formă să-i ajutăm,Cred că atunci când apare o astfel de situație,un

incendiu nu trebuie să te mai uiți că altulare venitul cu 200 de lei mai mult, este o situație specială că ce-i 200 de lei nu îl ajută cu mare lucru cînd ia ars casa. Oricum ajutorul maxim pe care putem să-l dăm este de 100 de milioane de lei, până atunci vreau să mulțumesc societății SUPERCOM care ne-au ajutat cu demolarea părților care nu se mai puteau reface, cu evacuarea resturilor de la incendiu, am înțțeles că ne-au dat și niște materiale de construcții, au fost și vecini oameni din sector care au ajutat.I-am rugat pe ce-i de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2,să facă niște cutii

37

■    î

spro n o'; c’’5 mH-v w

• - _

------------

pentru strângerea de donații și să le pună în anumite puncte ale Primăriei sector 2, nu știu dacă sau și pus? Și cred că astfel de situații trebuie să ne mobilizeze și să ne comportăm ca o comunitate. Am văzut în alte țări când se întâmplă un incendiu,inundații, un uragan apar în toate magazinele cutii pentru donații, fiecare dă 1 leu,21 lei restul de casă și se pot strânge sume considerabile care pot ajuta

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Domnul Popescu nu trebuie să ne convingeți, înțelegem situația de acolo și să mergem mai departe cu ședința că ne blocăm

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: S-a depus amendamentul la doamna Secretar?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă supun la vot amendamentul formulat de domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu.

Se supune la vot Amendamentul nr. 2747/22.06.20J8 formulat de către Comisia de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local Sector 2 și prezentat de domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu, la punctul 15, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU- 5, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- l

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Metehău Andrei George

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Toată comisia de buget a semnat


Domnul consilier local Alexandru Adrian: Toți membrii comisiei de buget prezenți ieri, ma apostrofat colegul dumneavoastră de la PSD și precizez că toți membri comisiei de la buget au semnat, este bine domnule coleg?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Doamna președinte să revenim la normal, deci amendamentul propus de domnul de Ia USR a căzut, amendamentul de colegul Feroiu Silviu a trecut.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: De comisia de buget domnule Iliecu fiți riguros, la PSD știu că nu sunteți riguroși.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Tot pomenește comisia de buget finanțe haideți să-l ascultăm pe domnul președinte de la buget finanțe

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna președinte, de ce dați cuvântul? De ce le permiteți?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamnă președinte în ședințele anterioare s-a solicitat chiar și de la colegii de la USR și de ceilalți colegi să avem bun simț

și respect față de toți colegii. Se pare că stimatul coleg Adrian Alexandru nu a recepționat mesajul de văd că este agitat.

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: A-ți recepționat dumneavoastră.... Domnul consilier local Costache Jean: îmi permiteți? Acum când domnul Feroiu a

intervenit pentru acest amendament, a trecut pe la fiecare membru și am semnat acest amendament și acum votăm amendamentul cu proiectul înpreună.

Se supune la vot punctul 15, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, cu amendamentul formulat de d-l consilier Feroiu Dumitru Silviu, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- ■ 0, ABȚ-2, NU VOTEAZA-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: Zaharia Răzvan Cristian

Domnul consilier local Costache Jean: Doamnă președinte vă rog o pauză de două minute pentru că domnii de la IT rebuie să monteze un Stik.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: dar domnii de la IT știu?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Doresc să vă propun să

citesc numai numărul proiectului fără titlu da?


Este prezentat punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Azuga nr. 34A, Sector 2, București.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Comisia buget finanțe?


Domnul consilier local Costache Jean: La toate proiectele de majorare am dat aviz favorabil.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Favorabil!

Doamna consilier local, președinte de ședință: Juridic toate favorabil, transparența, la fel.

Se supune la vot punctul 16, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500%o a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacatoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din

str. Azuga nr. 34A, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum; DA - 19, NU ■ - O, ABȚ - 7, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru

Este prezentat punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcâtoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Călușei nr. 23, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul 17, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200%> a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Călușei nr. 23, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU - 0, ABȚ- 7, NU VOTEAZA -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru

Este prezentat punctul nr, 18, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Mătăsari nr. 19, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul 18, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Mătăsari nr, 19, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU-O, ABȚ- 7, NU VOTEAZA - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Râzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Măcar aici citiți rezultatul votului.

Este prezentat punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200°% a

impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Munții Buzăului nr. 8, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul 19, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200%> a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Munții Buzăului nr. 8, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu

următorul cvorum: DA — 17, NU- 0, ABȚ- 7, NU VOTEAZA - 3


Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Beldeanu Augustin Lucian, Andrei Robert Alexandru

’    VIZAT ■

41

spre

SECRETAR,

Este prezentat punctul nr, 20, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobai prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Spătarul Mihai nr. 33, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul 20, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Spătarul Mihai nr. 33, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - O, ABȚ 6, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Cătălin Constantin, Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 21, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Pâncota nr. 88, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul 21, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L, Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Pâncota nr. 88, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -20, NU- 0, ABȚ- 6, NU VOTEAZA -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

42

" VLÎÂT ■.....

spre n&scbimba’-e,

---— - - - - - -------

-

ABȚINERE: Militarii Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Ncagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian

Domnul consilier local Alexandru Adrian: A trecut proiectul? A rămas înregistrat că a trecut proiectul.

Este prezentat punctul nr. 22, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Paroșeni nr. 6C, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul 22, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Paroșeni nr. 6C, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU- 0, ABȚ-6, NU VOTEAZA - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița, Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru.


Este prezentat punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Moroeni nr. 56A, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul 23, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Moroeni nr. 56A, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 0, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Alexandru Adrian

Este prezentat punctul nr. 24, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Țepeș Vodă nr. 66, nr. 68, nr. 72, Sector 2, București

Se supune la vot punctul 24, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400%> a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin HCL Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin HCL Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Țepeș Vodă nr. 66, nr. 68, nr. 72, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- 0, ABȚ-6, NU VOTEAZĂ -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian

Este prezentat punctul nr. 25, proiectul de hotărâre privind apobarea listei produselor care vor fii distribuite în cadrul Programului pentru școli în anul școlar 2018 - 2019.

,    Se supune la vot punctul 25, proiectul de hotărâre privind apobarea listei produselor

care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli în anul școlar 2018 - 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan

44

V l-r-A s

spre

Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin

Este prezentat punctul nr. 26, proiectul de hotărâre privind achiziționarea terenului (in totalitatea sa), în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Panielimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Din partea comisiei de buget finanțe, sa prezentat astăzi o statistică care s-a cerut pentru toți consilierii, cu amortizarea terenului, în cât timp se va face și din acest punct de vedere toată lumea are pe masă acest material. După care am să dau cuvântul domnilor directori să ne explice despre ce este vorba.

Domnul Cioabă Dănuț Alexandru, Director General A.D.P. Sector 2: Rugămintea mea, in timp ce am să vă spun câteva cuvinte să urmăriți și imaginile din 2017-2018, după ce sera funcționează la alți parametric și după ce sera a fost capabilă să furnizeze în anul în curs material Dendofloricol pentru tot sectorul. Nu am mai achiziționat material dendofloricol în această perioadă. Puteți vedea că în anii 2012-2016 s-au achiziționat plante la prețul de 6-7 lei în timp ce noi producem la 1,80-2,30 lei. Aș dori să vă rog să judecați acest proiect din punct de vedere tehnico-economic, să lăsați la o parte îmbrăcămintea politică. Pornind de la anul 2017, an de referință în care s-au făcut minime investiții, sera a ajuns pe punctul de a produce cu un deficit minim la ora actuală, urmând ca în anul 2018 la închiderea lui și respectiv 2019 să trecem pe profit. Asta dacă vreți să calculăm ce însămânțăm și ce plantăm și ce replantăm în sector. Este foarte important de știut că activitățile principale ale Administrației Domeniului Public sunt: întreținere și amenajare zone verzi cât și întreținere și amenajare străzi, aceste două principale activități stau la baza instituției noastre incluzând control domeniul public, Aș dori să vedeți practic tot ceea ce există spațiu liber în această seră este folosit inclusiv celor ridicate de pe domeniul public (mașini, panouri publicitare, chioșcuri) spații care ar necesita să fie închiriate și pentru s-ar plăti chirie. Dcasemenea, să aveți în vedere faptul că nici un metru pătrat nu va rămâne nefolosit din cei 45000 mp, avem în vedere să luăm o stație mobilă de asfalt, o stație mobilă de produs beton care să deservească activitatea de întreținere drumuri.

Aveți în vedere faptul că ni s-a pus în vedere printr-o Hotărâre de Consiliu General să avem activitate de ridicări autovehicule și avem spațiu de depozitare pentru aceste autovehicule care vor fi ridicate de pe raza sectorului 2. Aveți în vedere că în perioada 2004-2012 s-au plătit 4,5 milioane de lei respectiv peste 1,3 milioane de euro ca și chirie plătită. Este o investiție care va da roade imediat, amortismentul va fi prezentat de domnul director economic, iar amortismentul va fi spectaculos pe circa 7, 8 ani. Vă dau un exemplu foarte concludent: un răsad mic de Tuia care are între 10 și 12 cm poate fi achiziționat de la 65 de bani la 1,35 lei iar după doi ani are valoarea de 50 și 65 de lei, ceea ce înseamnă un câștig foarte mare pentru cetățenul din sectorul 2, pentru banii publici pentru ce avem de transpus în activitatea noastră ca instituție.Doresc încă o dată să vă aduc Ia cunoștință că vor

fi economii mari, noi nu acționăm cu firmele decât pc plantări și replantări, tot ce am produs anul acesta am pus în sector, pașii sunt mici pentru că este anul de start. Dar să vedeți în 2019, 2020 ce spectaculos va fi sectorul 2 vis a vis de zonele verzi. De asemenea, dacă vom reuși să achiziționăm două stații mobile care nu cer avize de ia mediu, ie putem folosi în interiorul acestei sere și acolo putem produce asfalt și beton pentru care avem cheltuieli la ora actuală. Totul este gândit pentru a face economie și pentru a face cheltuieli minime în activitatea Administrației Domeniului Public, probabil cu timpul lucrurile vor demonstra că ce susțin eu acum este adevărat. Această investiție ne va permite cu timpul să accesăm fonduri europene, dacă va fi aprobată de dumneavoastră. Sa avem o seră modernă pentru că este acum la un nivel sub mediu ca și dotări și totuși produce, dacă reușim să facem o investiție cu fonduri europene această seră va deveni una din cea mai mare din București. Noi mai avem o seră la Voluntari de dimensiuni mai reduse, a fost ciuntită de autoritățile din Voluntari ni s-a luat din ea cam 65%, ea produce material bianual, care nu satisface în totalitate cu ce avem în Pantelimon, unde avem foarte multe plante scumpe. Pe care noi le-am achiziționat de mititele adică 10, 12 cm și le-am adus 65, 70 cm ce înseamnă o creștere de preț foarte mare.

Director Economic ADP Sector 2: La începutul ședinței v-am pus la dipoziție un material legat de perioada de amortizare a acestei investiții, am luat în calcul prețul plantelor din piață care ar putea fi achiziționate, plante pe care noi le producem la sera din Pantelimon și la cea din Voluntari, și am făcut o comparație cu cheltuiala care o avem cu ceea ce producem și cheltuiala pentru achiziție din piață. Puteți vedea din material că sunt economii destul de mari, din ele trebuie să acoperim și celelalte cheltuieli adică cheltuieli directe și cheltuieli indirecte, rezultând un total net care an de an vine și amortizează investiția. In anul 2017, 2018 am luat în calcul și chiria, cu toate că așa cum este menționat în protocol că propietarii renunță la alte pretenții: trecute, prezente și viitoare. Prin urmare nu ar fi trebuit să luăm în calcul această chirie, la insistențele Comisiei de buget finanțe am luat în calcul să avem o imagine mai clară și aceste cheltuieli cu chiria. Totuși din anul 2019 nu am mai inclus varianta cu chiria, rezultatul fiind că se va amortiza în 6 ani de zile începând de anul viitor. Esența acestor calcule așa cum este trecut și raportul de specialitate, prețul negociat de comisia desemnată de 33,50 de euro mp dacă din acest preț eliminăm valoarea chiriei pe 2017 și pe 2018 pentru că au renunțat propietarii la valoarea chiriei rezultă un preț de 30,5 de euro mp, preț foarte aproape de cel dat de evaluatorul nostru adică 29,13 euro m.p. Am fost întrebat de ce nu ne raportăm la prețul dat de evaluatorul nostru, este o recomandare, este adevărat că și valoarea de 39 euro m.p. dată de evaluatorul propietarilor este tot o recomandare, dar este normal ca noi să ne aflăm undeva la jumătate, concret suntem foarte aproape de valoarea dată de evaluatorul nostru este o diferență de 1,37 euro. Din punct de vedere economic orice investiție care se amortizează mai devreme de 15 ani este o investiție foarte bună.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: în prețul de 33,5 euro m.p. au fost incluse și chiriile?

Director Tehnic ADP Sector 2, Valeriu Micu: Dacă îmi permiteți, la documentația pentru acest proiect există un document care se numește protocol încheiat între comisia de negociere și vânzător care la punctul 2 spune că prețul de 33,5 euro m.p., include toate și oricare pretenții directe și indirecte pe care vânzătorii le-ar putea avea în legătură cu terenul

J.V.IVK,    v.    --------    j---J    ....    ----

46

i/ 7i    ’

spre n&schlrriiXî 'o,

raportăm, moralmente vorbind, că noi nu am plătit chirie în 2017 și 2018 iar dacă această tranzacție nu se va realiza, se vor îndrepta în instanță și vor cere banii pentru 2017 cu penalitățile de rigoare, banii pentru 2018. Banii de 33,5 euro ne scutesc de niște necazuri care le-am acumulat din 2017 -2018.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: De ce nu ați plătit chiria?

Domnul Popescu Dan Cristian, Vicepriinarul Sectorului 2 al Municipiului București: La începutul anului 2017 am hotărât în acest consiliu, în unanimitate, să înființăm o comisie de negociere pentru că am dorit să cumpărăm acest teren,

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Această comisie nu însemnă să negocieze prețul.

Domnul Popescu Dan Cristian, Vicepriinarul Sectorului 2 al Municipiului București: Care ar fi problema?

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: ADP sector 2 să achite ce avea de achitat, nu să ne oblige pe noi Consiul Local să ne lăm niște angajamente care nu țin de noi în continuare, adică angajamentul tacit este angajamentul directorului de acolo, nu al meu ca și consilier local.

Domnul Popescu Dan Cristian, Vicepriinarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar nu v-a tras nimeni la răspundere.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Angajamente tacite ale unei instituții sunt total interzise, dacă se înțelege acest lucru!

Domnul Popescu Dan Cristian, Vicepriinarul Sectorului 2 al Municipiului București: Discuția despre cumpărarea acestor sere, a fost deschisă de mine la începutul anului 2017, când am văzut o situație inacceptabilă cel puțin pentru mine,

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Atunci asumați-vă dumneavoastră!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Am să dau citire raportul de lucru al comisiei de negociere: include toate pretențiile directe și indirecte pe care vânzători le-ar putea avea față de cumpărători pentru trecut, prezent sau viitor. Prevedere care rezolva obligațiilor financiare datorate cu titlu de chirie pentru anul 2017 și primele 7 luni din 2018. Deci să înțeleg că în prețul acesta de 33,5 euro avem și chiria. Pe de altă parte vin să vă citesc concluzia raportului de auditului intern care spune: nu se justifică.....

Domnul consilier local Alexandru Adrian: De unde aveți acest raport și noi nu avem?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acest raport a fost publicat în urmă cu 30 de zile la solicitarea domnului Primar.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Poate vă răzgândiți in cazul acestui vot: nu se justifică plata chiriei pentru perioada anterioară anul 2017 și în continuare până în prezent la tariful negociat retroactive. Prin procesul verbal se face referire la un proces verbal din 22.12.2017. Intrarea activului în patrimoniului instituției, după cumpărare, trebuie făcută la costul de achiziției acesteia, nu împreună cu chiriile aferente, nu se justifică includerea prețului chiriei pretinse de copropietari în costul de achiziție al terenului. In practică dumneavoastră știți ce veți vota.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am un răspuns punctual, pentru că am fost implicat în negocierea imobilului de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, că acea tranzacție s-a făcut identic. In acel contract s-a stipulat că dânșii renunță la chiria pe ultimii 5 ani, Primăria sectorului 2 folosind acel sediu și neplătind chirie. Am fost implicat în acea negociere și am negociat

personal prețul, a fost un punct cerut explicit de mine, pentru că dacă nu s-ar fi introdus promisiunea dânșilor că nu vor cere chirie riscam să ne ceară o sumă de până la 500.000 euro chiria pe ultimii 5 ani. Timp în care Primăria folosise acel sediu fără a plăti nimic, deci moralmente, așa cum a spus și domnul Micu, era incorrect, noi nu suntem infractori să folosim sediile oamenilor Iară să plătim nimic. Este normal să închidem relațiile cu acele persoane într-un mod corect, de ce? Pentru că la începutul anului 2017 am găsit o situație inacceptabilă, noi plăteam chirie 3 euro mp pe an de 14 ani, am plătit până acum aproape suma care ne-o cer astăzi. Dacă am fî cumpărat în 2004 am fi plătit o sumă de trei ori mai mică și nu am fî plătit aceste chirii foarte mari, mai mult pentru că am fost chiriași, nu am putut investi acolo, s-au făcut decât mici reparații și serele s-au depreciat în fiecare an. Sigur, era un interes foarte mare să cadă acele sere, pentru a se putea cumpăra flori la 6,7 lei față de cele care se produc aici, maxim nu minim într-adevăr, a spus greșit domnul Cioabă 1,8 -2 lei. Dumneavoastră decideți dacă vrem să avem serele noastre și să producem acolo,putând investi, tehnologiza putând folosi și în alte lucruri de care ADP are nevoie, stație de asfalt, depozitarea mașinilor pe care le ridicăm. Putem să cumpărăm, putem să plătim chirie 3 euro pe an în continuare sau putem închide serele. în cazul chiriei există dezavantajul că plătim prețul pe care l-am da acum pentru cumpărare în următorii 10 ani și la lînal rămânem cu nimic, iar în cazul dacă cumpărăm la fînal terenul rămâne al nostru intră în patrimoniului sectorului 2. Mai mult v-am dat și o soluție care ar înlocui chiria. Să facem un credit și să avem o rată mai mică decât chiria anuală de astăzi iar în termen de 12 -15 terenul să rămână al nostru, adică plătim o chirie mai mică și rămâne terenul al nostru față că plătim o chirie mai mare și nu rămâne terenul al nostru și nu putem face investiții. Este o problemă de logică, eu nu am acceptat să plătesc această chirie foarte mare pe un teren pe care îl putem cumpăra din acest motiv nu am mai plătit chiria, Mai mult le-am spus atunci proprietarilor care nu voiau să vândă acest teren pentru că era o afacere foarte bună, cum să nu primești 100.000 de euro pe un teren. Dânșii au spus că nu vor să vândă, este o afacere foarte bună pentru noi ca să primim chiria și am spus că eu nu sunt dispus să vă mai plătesc această chirie foarte mare. Dacă vreți să vindeți bine, dacă nu voi închide aceste sere și voi căuta un alt teren, doar așa i-am putut convinge ca să ne vândă terenul altfel nu ar fi vrut. Am venit în Consiliul Local, am crezut că am fost înțeles că este o acțiune pentru folosul sectorului să cumpărăm aceste sere să le tehnologizăm și să producem material pentru sectorul 2, De când mă ocup de ADP noi nu am mai cumpărat flori din afară, pentru că din păcate piața florilor din București este la prețuri foarte mari, exagerat de mari și tot timpul presa și noi politicienii și cetățenii au semnalat că se cheltuiesc sume enorme pe flori.Inclusiv la DNA sunt tot felul de anchete pe achizițile făcute de sectorul 2 în anii precedenți și la un moment dat am cumpărat aparate de copiat special pentru a face copii pentru contractele de spații verzi, pentru a le putea trimite. Cred că este un lucru logic de a reduce cheltuielile, mai mult am văzut că există politica asta și la nivelul Capitalei de a face lucrurile singuri, aici nu mai sunt bune sau când vrem să facem firmă de pază este bine?

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Vreau să vă spun că noi nu am spus că nu este oportună achiziția.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu aveți cei șapte ani de acasă, nu mă întrerupeți!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Vă mulțumesc dar nici dumneavoastră nu-i aveți!

VIZAT

spre neachimfe e,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se spune că este un preț mare, suma respectivă sunt 45000 mp înmulțit cu 33,5 de euro, dar totuși este un preț mai mic decât costă târgul de Crăciun de la Capitală care costă 7,2 milioane de lei. Administrația Locală din București dă pe un târg 7,2 milioane și nimeni de aici nu am auzit să protesteze, dar vi se pare foarte mult să cumpărm 4,5 ha, unde avem niște sere, unde avem utilități trase care ne pot aduce economii foarte mari. Care se amortizează fără sa ținem cont de plata chiriei pe care o facem acum, în 6 ani de zile! Eu cred că este foarte important să facem această achiziție, iar dacă nu, ne vom găsi în pragul unei alegeri dintre două variante proaste: să închidem serele și să mergem pe piață să cumpărăm flori, sau să continuăm chiria să plătim aceiași sumă în următori 11 ani vom plăti chiria nu vom putea face investiții și după 11 ani vom plăti bani în plus.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: A făcut referire la înființarea unor stații de mixturi asfaltice, pe acel teren nu se pot realiza construcții și să explice cc însemnă acea stație de mixturi asfaltice.

Domnul Cioabă Dănuț Alexandru, Director General A.D.P. Sector 2: Acea stație mobilă de mixturi asfaltice poate funcționa oriunde pe stradă, este un tren care prepară mixturi asfaltice oriunde, tocmai pentru acest lucru am specificat că este un utilaj mobil. Același lucru de preparat betoane, acestea sunt utilaje care se pretează în zonele unde nu poți edifice construcții, în zonele în care sunt necesare cantități mici de mixture asfaltice așa cum folosim la nivelul sectorului 2. Noi la ora actuală ne descurcăm cu niște reciclatoare care sunt niște ministații de preparat asfalt care nu fac decât 5,6 tone de asfalt pe oră, total insuficient pentru a acoperi câteva gropi.

In altă ordine de idei referitor la preț, prețul dacă vă uitați la valoarea maximă indicată de expertul dumnealor și valoarea minimă indicată de expertul nostru aveți 29 cu 39 vă dă 34 prețul de mijloc și noi suntem la 33,5. 33,5 euro mp nu face vorbire în negocierea purtată despre chirie, nu știu cum s-a introdus cuvântul la negociere. La negociere afost vorba de prețul pe metru pătrat, ce vreau eu să fac în continuare sunt niște deziderate pe care mi le-am propus vis-a-vis de stația de mixture asfaltice și de stația de betoane care aduc beneficii instituției pe obiectele principale de activitate. Numai faptul că utilitățile, construcțile existente, puțul de mare adâncime valorează aprooape 3,5 spre 4 milioane de lei aproape 800.000 euro, mai mult de jumătate din valoarea care trebuie să achităm pentru cumpărarea acestei sere, este un lucru elocvent, aceste sere le luăm pentru instituție.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule Primar, urmăresc toate interviurile care se dau în media, indiferent de cine le dă din această instituție și ultimul dumneavoastră interviu, pe care l-ați dat este de la DCNews, dacă nu mă înșel. în acel interviu îmi amintesc că dumneavoastră spuneați despre aceste sere și despre planul de dezvoltare al acestor sere, că sunteți mîndru că noi producem, față de celelalte sectoare, material dendrofloricol. Vreau să știu dacă vă susțineți opinia pe care ați dat-o în acel interviu, vreau să știu dacă dumneavoastră încurajați până la urmă această achiziție, pentru că din câte observ, exact consilierii dumneavoastră sunt cei care vin cu tot felul de argumente și contraargumente, și vă pun într-o poziție publică, de data aceasta, care nu cred că ar trebui să existe! întrebarea mea este dacă vă mențineți acest discurs și ceea ce ați spus?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dragi colegi, dacă îmi permiteți să răspund....din start „da” îmi mențin punctul de vedere exprimat, niciodată și nimănui nu am spus că nu este oportun ca să avem în proprietate

'    ’ vizSr"” -

spre noimei,'Ssf’lbes o,

SERE, care să deservească sectorul 2, sunt total de acord cu opiniile pe care domnul viceprimar le-a exprimat., problema care se pune este de achiziție a unui bun., un bun arc o anumită valoare. Noi trebuie să stabilim de comun acord, dacă valoarea negociată este cea justă pentru bunul respectiv sau nu. Expunerea pc care au facut-o colegii de Ia ADP este foarte bună și este foarte reală, pertinentă și adevărată... însă e vorba că noi suntem o Administrație Publică, nu sunt banii mei și nici ai dumneavoastră, sunt banii contribuabililor și o achiziție pe care o facem , trebuie făcută la valoarea PREAM pe care o considerăm noi. Din punctul meu de vedere, accentuez: este oportun, și asta știți și dumneavoastră, de fapt ați și votat pentru demararea procedurilor de negociere, da , este oportună achiziționarea acestor terenuri, dar trebuie să gândim din punct de vedere legal, financiar, juridic și abia pe urmă economic. Iar, să nu mă înțelegeți greșit, da, investiția respectivă se amortizează într-un interval mai scurt sau mai lung de timp, dar încă o dată noi trebuie să achiziționăm un bun ca atare, o parcelă de teren, înțelegeți ! Nu am spus că mă opun, în nici-un caz!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: înțelegem că de fapt ar fi o problemă cu prețul, care este cel real...?!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Spuneți dumneavoastră prețul, pe care-I considerați?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Adică, din ce am înțeles de la domnul Militaru și domnul Mihăilă cam acolo s-ar îndrepta lucrurile, din ce am înțeles de la domnul director economic al ADP e un preț apropiat de evaluarea făcută de evaluatorul primăriei...

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Domnule Zaharia, comisia de negociere cînd a mers la negocieri a avut un preț fixat de instituția aceasta , pe care trebuia s-o apere acolo în negociere, 29 euro!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Am înțeles unde „conturează” domnul primar în jurul prețului, voiam să știu care ar trebui să fi prețul?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu am făcut parte din comisia de negociere, nu pot să dictez sau să stabilesc eu un preț, părerea mea este că raportul făcut de comisia de negociere este un raport greșit întocmit, mă refer la un raport din care mie îmi rezultă o valoare care nu îmi reflectă valoarea efectivă a terenului respectiv, eu trebuie să cumpăr la valoarea efectivă a trenului, nu suntem societate privată sau persoană fizică, eu trebuie să mă raportez stric la valoarea de achiziție a unui teren asemănător, există metoda comparației în evaluare sau valoarea de înlocuire, o altă metodă, mi se pare că experții au făcut 2 sau 3 metode, nu mai țin minte..deci nu stabilesc ca și comisie de negociere „ da, mai adăugăm pentru că..”, nu, întradevăr că dânșii ( vânzătorii) au fost de acord să nu mai aibă pretenții trecute, prezente sau viitoare, este cu totul și cu totul altceva, așa s-a întâmplat și la Olari, dar situația era cu totul alta , noi nu plăteam chirie, singura chestiune e că noi le-am solicitat să nu ne acționeze în instanță, nici nu a fost vorba de o anumită sumă, pentru că nu exista un contract în prealabil!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule Primar vă mulțumesc pentru răspunsm, în același timp am înțeles căci considerați oportună investiția, aveți oarecare dubii vis-a-vis de raportul de evaluare pentru că ne-a fost un preț recomandat, nu impus de evaluatorul nostru și în continuarea discuției se naște următoarea întrebare, cel puțin pentru mine, o iau matematic, era mai bine cu 3 euro / mp, din punctul dumneavoastră de vedere?


Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Efectiv nu are legătură una cu cealaltă, nu are legătură nivelul valoric al chiriei pe care am plătit-o sau o s-o plătim în continuare, și nu am spus raportul de evaluare sau dacă am spus îmi cer scuze, ci m-am referit la raportul echipei de negociere.

Domnul consilier local Boblea Ion: Domnule Viceprimar , înțeleg că v-ați implicat personal în acest proiect de hotărâre, și aș vrea să precizez pentru colegii care n-au fost atenți sau nu au citit, să vă redau o frază din raportul de specialitate „ consideră că prețul rezultat în urma negocierii cu proprietarii care este de 33,5 euro/mp este mare pentru activitatea ce urmează să se desfășoare pe acel teren și pentru restricțiile privind accesul la utilități, nu se apropie de estimarea oficială din raportul de expertiză-evaluare, estimare făcută ținând cont de marja de negociere”. De asemenea aș vrea să vă mai redau ce spune doamna Victorița Bocea - membră a comisiei: „ consider că prețul negociat este mare în raport cu concluziile expertizei de evaluare realizate de domnul arhitect adică 29,13 euro/mp.” Din experiență proprie, eu vreau să le spuneți și colegilor, ca să știe, că la controlul ulterior al Curții de Conturi aceștia ar putea impune ca cineva să plătească această diferență dintre 29,13 și 33,5...pentru că dumneavoastră ați făcut expertiza, ADP-ul a făcut expertiza - este o expertiză însușită de ADP, plătită de aceasta și are preț maximal 29,13 euro/mp, preț maximal. Eu consider că această comisie trebuia să înceapă negocierea de la 29, 13 în jos, nu în sus, aici e problema! Eu vă spun de ce votez contra, eu sunt pentru oportunitate, sunt contra pentru că îmi este frică că peste 2 ani o să vină Curtea și o să zică : „e 29,13 cum ați votat voi 33,5” aici este problema, să știe și colegii ca să fie în cunoștință de cauză!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O expertiză făcută la comanda ADP nu a recomandat un preț maximal, e un cuvânt pe care l-ați adăugat în plus dumneavoastră sau cei care au scris raporul, aprecierile asupra unui preț nu sunt decât subiective, nu există o grilă de prețuri.

Domnul consilier local Boblea Ion: Nu știți ce s-a întâmplat la ANRP, cu raport în față le-a imputat banii și ia băgat la închisoare!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pe acest teren în grila notarilor este de 40 EURO/mp, în evaluarea făcută de vânzător au 39 EURO/mp.

Domnul consilier local Boblea Ion: Ce treabă avem cu vânzătorul, noi avem un

raport.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: îmi asum întreaga responsabilitate politică, de care vreți dumneavoastră!

Domnul consilier local Boblea Ion: Dumneavoastră că-1 votați dar noi care nu o votăm..!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Evaluările sunt făcute de firme specializate, avem 2 evaluări făcute de 2 firme și probabil dacă mai facem încă 3 o să mai apară 3 prețuri diferite, pentru că fiecare evaluator are o anumită metodă!

Domnul consilier local Boblea Ion: Dar cu această expertiză ați venit dumneavoastră, dumneavoastră cu ADP-ul.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Dumneavoastră ați plătit această evaluare ca să vă dea prețul pieții...

vtzĂf •

S p 1 G nf;3 C h i m b U: ‘6,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu înțelegeți noțiuni de bază de economie, o evaluare este făcută de o firmă de evaluatori în baza unei metode, prețul pieței este dat dc piață, adică de cerere și ofertă, dacă vreți prețul pieței mergeți și vedeți tranzacțiile din zonă și faceți o medie eventual.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Deci a greșit evaluatorul?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu a greșit, sunt mai multe metode și fiecare evaluator aplică o anumită metodă și dă un anumit preț la un moment dat, repet, dacă compar cu chiria care se plătea, mie mi se pare , atât cât am eu experiență în piața imobiliară, mi se pare un preț foarte bun, în general chiria este undeva la 5 % din valoarea unui imobil, aici vorbim de undeva de 10%, paote era chiria

foarte mare, nu știu întrebații pe cei care au negociat înainte.....noi cumva suntem captivi

acolo, dacă alegem să plecăm pierdem niște facilități, avem niște lucruri acolo..serele așa cum sunt ele acum.

Domnul Cioabă Alexandru - Director General al A.D.P. Sector 2: Pierdem 3 milioane de lei..

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea să vă întreb , pe cei care vă opuneți tranzacției, să-mi spuneți cum vedeți mersul lucrurilor mai departe, oamenii aceia ■ vânzătorii nu au vrut să ne vândă mai ieftin, e dreptul lor..aș vrea să-mi răspundeți fiecarte dintre cei care vă opuneți acestei tranzacții cum vreți să faceți mai departe? Să menținem chiria de 3 euro/mp sau să închidem serele.

Domnul consilier local Boblea Ion: Nu să obținem 29,13 Euro/mp conform raportului de specialitate!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Atunci când am făcut comisia l-am propus pe domnul Mihăilă și pe domnul Militaru, au fugit de această comisie iar acum ne dau lecții., v-am propus și ați zis că nu vă băgați dumneavoastră, acum cu o mare ipocrizie ne dați lecții despre cum ar trebui negociat., oamenii au fost acolo și au negociat cât au putut ei, mi-ar fi jenă în locul dumneavoastră, ați fugit de negociere iar acum ne dați lecții 1

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Dragi colegi, vreau să vă citesc din minuta încheiată în 15., ora 13.00, doamna Viorica Melicescu - doamna avocat care reprezintă vânzătorii:,, vom transmite în scris în cel mai scurt timp cu putință pe adresa de email a ADP sector 2, oferta de 33 Euro/mp care va cuprinde și angajamentul nostru de renunțare, a vânzătorilor, la orice pretenții finabneiare trecute, prezente și viitoare privind bunul mobil care se înstrăinează”. în discuție avem aceeași informație transmisă, că prețul de 33,5 include chiria de anul trecut și chiria pe anul acesta până în prezent, aici este problema,.!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este normal să negocieze o sumă fără alte pretenții...

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Nu este normal să includem chiriile în suma negociată, chiria în valoarea bunului, acest lucru este transmis și de către raportul colegilor de la audit!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eliminarea oricărei cerințe ulterioare este un lucru foarte bun într-o negociere, v-am spus sa făcut identic la sediul DGASPC , dacă nu s-ar pune asta am lăsa deschisă posibilitatea ca vânzătorii să ne ceară după vânzare o lipsă de folosință pentru 2017-2018

Domnul consilier local Boblea Ion: Domnule viceprimar, înțeleg că raportul dc specialitate nu este bun!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cred că nu îl înțelegeți..!

Beldeanu: Noi când ne acordăm votul, îl facem pe niște documente, îmi spuneți ca nu înțeleg documentele?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu vă spun că este exact ca cele de la cumpărarea imobilului DGASPC..

A

Domnul consilier local Boblea Ion: In raportul de specialitate se spune că prețul nu este bun, așa spune raportul dumneavoastră , nu al nostru..

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu nu cred că doamna Bocea este evaluator, să ne poată spună că este prețul mare... este opinia dânsei..și eu spun că este prețul marc față de 32 și mult mai mare decât 15, dar este mult mai mic decât 50. V-am spus mie mi se pare mare prețul Târgului de Crăciun făcut de PMB, 7,2 milioane, ală mi se pare mare și m-aș scandaliza pentru el.dar, dumneavoastră nu spuneți nimic lîincă sunteți ipocriți, pentru că e de la PSD, iar de asta că este mare investiție. Dacă ați fi corecți ați fi făcut atunci scandal că PMB-ul cheltuie banii publici , 7,5 milioane, pentru Angela Gheorghiu 150 mii dc euro..

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Târgurile făcute la noi în sector nu vă scandalizează de loc?

Domnul consilier local Boblea Ion: Scrie în raportul de specialitate, doamna directoare, spune așa: se consideră că prețul rezultat în urma negocierii cu proprietarii este mare, nu se apropie dc estimarea oficială!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: L-am semnat eu..!?

Domnul consilier local Boblea Ion: Dumneavoastră ați citit acest raport când ați făcut proiectul de hotărâre, în preambul spune că proiectul de hotărâre este în baza raportului..

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este opinia doamnei Bocea, dar repet și eu spun că e prețul mare dacă compar cu 30 sau cu 15.

Domnul consilier local Boblea Ion: Nu, cu compar cu raportul de evaluare, 29,5..dacă veneați eu 29,5...!!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: După aceea , vreți să rămânem chiriași sau să închidem serele?

Domnul consilier local Boblea Ion: Vrem să-l cumpărăm domnule vice, dar la prețul

corect!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar la prețul acela nu vor oamenii aceia să-l vândă!?

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Eu consider că este prea mare circul, cine votează își asumă..haideți să votăm fiecare, răspunde fiecare!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte dc ședință: Vă rog să nu plecați, domnule președinte al comisiei de negociere! Vă rog să vă întoarceți domnule Costachc!

Domnul consilier local Costache Jean: Vă spun în picioare și vă spun foarte clar, dacă proiectul era al domnului primar în 5 minute se vota totul!

'V1ZA1L spre neschimbat

SECRETAR,

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: De ce sunteți atât de sigur... Domnule Costache, dacă luați voturile pe ultimii 2 ani de zile o să aveți o mare surpriză și dumneavoastră și PNL-ul.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu, nu sunt exact ca ale PSD-ului, noi n-avem nici-o surpriză, ne-am uitat deja,.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Vă garantez că o să aveți o mare surpriză...

Domnul consilier local Costache Jean: Dacă îmi permiteți...domnilor terenul s-a evaluat fără utilități. Domnule primar, știți foarte bine, pentru că sunteți vechi în această primărie și cunoașteți foarte bine situația serei, mai bine decât mulți de aici...dumneavoastră împreună cu domnul Uiescu, cu domnul director de la ADP care sunteți foarte vechi! Ieri l-am ascultat pe domnul Cristi Iliescu cât de mult s-a ținut la sera aceasta s-o menținem în continuare, pentru că a vrut într-adevăr s-o desființeze. Acuma știți că a fost o primă negociere cu vânzătorii, vă spun foarte clar, domnul Iliescu a făcut parte din aceea comisie, nu este ușor să negociezi cu un avocat și niște oameni...știu ce înseamnă, am avut și eu o evaluare, evaluările le-am avut în fața mea să știți că comparativ sunt exact cum a spus și domnul viceprimar , un preț mai sus și un preț mai jos al nostru. Iertați-mă mai repet că dumneavoastră ați făcut parte din comisia Legii 550 și știți foarte bine ce

înseamnă o evaluare.....Am avut un exemplu la comisia 550 când a fost o evaluare foarte

mare, făcută de evaluatorul care a cîștigat licitația în cadrul primăriei. Nu am acceptat-o nici noi nici cumpărătorul, după aceea am revenit și să știți că au revenit la un preț normal, deci de asta vă spun, domnul viceprimar are dreptate prețul poate să fie mai mare sau poate să fie mai mic, Am încercat împreună cu colega mea doamna Gela Lăzăroiu, cu colegii mei de la ADP, împreună cu doamna Bocea să negociem acest preț. Ei (vânzătorii) au susținut în continuare 34,5 euro/mp și să le plătim și chiria, eu ca președinte al comisiei și colegii mei nu am negociat și chiria, am negociat vânzarea-cumpărarea, asta trebuie să înțelegă toată lumea. Noi nu am fost comisie de negociere a chiriei, am fost comisie de negociere pentru vânzare - cumpărare. în momentul când am avut prima negociere nu s-a întâmplat nimic din cauză că vânzătorii susțineau prețul lor, noi voiam mai mic... doamna Gela le-a dat 27,5 euro/mp, ca să știți, comisia de negociere de acolo a plecat, domnul Boblea spune că de ce nu le-am dat...repet evaluarea făcută de evaluator de 29,13 euro a fost făcută pe un teren fără utilități, dumneavoastră știți cât s-a investit acolo de către ADP și Primăria Sectorului 2 pe acest teren, dacă noi plecăm în momentul de față...dânșii, luni așteaptă un răspuns...știți ce se întâmplă de săptămâna viitoare cu Primăria Sectorului 2, nu ne arestează - suntem obligați să le plătim chiria pe anul 2017, chiria pe 2018, majorări...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu au nici-o legătură, dacă îmi aduc bine aminte, o să mă documentez, o să iau hotărârea veche din momentul în care s-a stabilit oportunitatea și constituirea unei comisii de negociere, în acel moment s-a făcut un regulament în cadrul hotărârii în care era stipulat că, comisia de negociere poate să apeleze la un expert- evaluator care să participe la negociere și să aibă un punct de vedere, repet nu mai știu exact , expert care să și răspundă de tot ce înseamnă negociere.

Domnul consilier local Costache Jean: Dacă noi în momentul de față, luni cerem să se facă o nouă evaluare la acel teren, vă spun că e mult mai sus de 29,13 euro/mp.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Vă citesc din minuta...


Domnul consilier local Costachc Jean: Domule Mihăilă de ce nu ați vrut să faceți parte din comisia de negociere?

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Nu despre asta discutăm acum!

Domnul consilier local Costache Jean: Poate dumneavoastră scoteați 20 euro pe terenul acela!

Domnul consilier local Pușcașu Marian:.. Discutăm de 40 de minute chestiunea aceasta!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Citez din minută „putem discuta ambele variante, adică prețurile care includ datoriile acumulate din neplata chiriei sau prețul fără chirie, prețul care nu include neplata chiriei propus de noi este cel din evaluarea comandată de ADP Sector 2 și anume 29,13 euro/mp ”, ceea ce susținem și noi acum!., ca atare doamna avocat revine și spune „ am discutat cu clienta mea...”

Domnul consilier local Costache Jean: Domnule consilier...,nu știe ce înseamnă negociere, pornești de la un preț, ajungi la un alt preț...negociere să știți că este exact ca la piață, doamna președinte!...acolo (în minuta ședinței) știți ce e scris, exact ce s-a discutat acolo , dar nu este definitivă într-un raport!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Domnule consilier v-ați spus punctul de vedere poate să mai vorbească și altcineva?

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin:... doamna avocat revine și spune „ ani discutat cu clineta mea să accept propunerea de preț de 33,5 euro/mp, preț care include și obligațiile care decurg din neplata chiriei aferente anului 2017 și primul semestru din anul

2018”

Domnul consilier local Costache Jean: Nu înțelegeți că vânzătorii au spus în felul următor, domnule primar, că ei renunță la chirie, nu am cerut noi renunțarea la chirie domnule primar și domnule viceprimar , nu am cerut noi comisia de negociere, ei (vânzătorii) au spus-o, iertați-mă, dacă ei au spus-o trebuia să le zic nu domnilor stați puțin

că vă plătim 33,5 și vă plătim și chiria!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: în încheiere, vă pun o întrebare: vă asumați stimați domni consilieri, în caz că vine Curtea de Conturi și găsește oportună cumpărarea terenului, cine plătește diferența?..intreb...pe domnul Mihăilă , că tot citește din raport...e vorba de oportunitate de cumpărare!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Nu discutăm oportunitate, domnule Feroiu..dacă nu ați înțeles!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin: Când s-a votat cu blocurile care trebuiau făcute și era oportunitate să nu fie construite?..atunci n-am votat oportunitate, numai acum?

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: V-am spus de la început, sunt de acord cu oportunitatea achiziției !

Domnul consilier local Costache Jean: Era bine să negociem 33,5 euro/mp plus chirie, ne pare rău că n-am negociat așa domnule primar!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Doamna președinte, tot în același Consiliu, cu aceeași membrii onorabili ai acestui Consiliu Local, m-au înfierat cu mânie proletară, au început să țipe, să urle că nu am știut să negociez în prima comisie, după cum bine vă aduceți aminte...iar prețul era tot același de 33,5 , ați schimbat, v-ați agitat și am ajuns la același preț!...cine să mai înțeleagă, ce și cum? Deci, eu o spun foarte clar, eu apreciez foarte mult munca făcută de acești oameni de la ADP, și pe domnul Cioabă și toată

conducerea ADP-ului, o apreciez, dar este vorba de oportunitatea cumpărării acestui teren, toți suntem pentru cumpărarea acestui teren. Știți foarte bine că proprietarii acestui teren, ca orice proprietari vor să obțină un preț cât mai mare pentru ei! Noi hotărâm în Consiliu dacă îl cumpărăm sau nu!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă rog să trecem la vot, că așa stăm până mâine dimineață!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Dacă se poate, o foarte scurtă concluzie, deci ce înțeleg eu: acest preț ar fi ok dacă s-ar defalca în chiria neplătitâ și prețul de 29,13. Faptul că nu s-au încheiat acele contracte, pe noi ne împiedică să mai plătim retroactiv chiriile și atunci se încearcă ca prin votul nostru să acoperim și acele sume plătite pentru chirii, cam la asta s-ar rezuma!?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este adevărat, chiriile se pot plăti retroactiv!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Păi atunci de ce nu le plătim?

Domnul director economic al ADP Sector 2: îmi cer scuze domnule consilier, în raportul din care citea colegul dumneavoastră mai devreme, colegii noștri de la Audit spun: achitați chiria pe 2017 și pe 2018, deci ce ați spus mai devreme nu are nici-o legătură, trebuie să achităm!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Atunci asta ar fi soluția legală, de ce ne certăm de lh aici!

Domnul director economic al ADP Sector 2: Dacă oamenii ( vânzătorii ) renunță la încasarea acelei chirii, de ce să facem o cheltuială în plus? Raportul de audit este din luna martie, oportun pentru noi...

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Dar nu este o cheltuială în plus, suma este aceeași vorbim de două sume care adunate dau tot 33,... este ilogic!

Domnul consilier local Costache Jean: Domnul primar, ei au renunțat la chirie, nu

noi!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin: Problema cu plata chiriei este că în perioada 2017-2018 nu am contract și atunci cum fac plata unei chirii dacă nu am contract?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Beldeanu, domnule Chiricuță aș vrea să vă răspund, nu ați fost atent, oatnenii-proprietarii nu voiau să vândă pentru că este o afacere foarte bună să primești chirie. Dacă facem contract de închiriere acum, oamenii n-o să vândă pentru că o să ia chiria, este mult mai avantajos pentru dânșii să ia chiria și mult mai dezavantajos pentru noi!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Nu, dumneavoastră nu ați fost atent la ceea ce am spus eu...deci, eu am spus că prețul de vânzare din raportul nostru de 29,... plus chiria ar da același preț de 33. Nu înțeleg dacă e vorba de aceeași bani, dar forma în care îi plătim...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și care e problema cu forma?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Păi de ce să nu fim legali, să plătim prețul din evaluare și chiria pe care nu am plătit-o!?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: S-a emis o opinie mincinoasă, este perfect legal ceea ce votăm acum, nu este nimic ilegal, este și logic același lucru dacă bagi chiria sau scoți chiria. Dar atenție dacă aș face contractde închiriere aproape sigur dânșii nu ar mai vinde, pentru că preferă să ia chiria...ca să plătești chiria trebuie să faci contract mai întâi!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Stați puțin, pe 2017 și 2018 e sau nu e făcut contract?..Cum adică trebuie să facem contract?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu nu este contract!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin: Păi și atunci de ce plătim chirie dacă nu este contract?

Domnul consilier local Boblea Ion: Curtea de Conturi o să impute diferența!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: de ce, tot procesul este perfect legal ! De ce este ilegal?

Domnul consilier local Boblea Ion: Pentru că scrie acolo că include chiria!.. în procesul vebal de negociere!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și ce este ilegal?

Domnul consilier local Boblea Ion: Pentru că terenul are o valoare de bun, bunul terenului este o valoare intrinsecă, nu intră chiria la teren.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: îmi pare rău că nu înțelegeți, o vânzare perfect negociată include clauza de a nu avea pretenții ulterioare, este foarte bine negociat de ei. în parcursul negocierii au abordat orice tehnică au vrut, contează finalul.

Domnul consilier local Boblea Ion: Dumneavoastră nu țineți cont nici de raport, nici de audit, nici...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în cursul negocierilor se poate discuta orice..

Domnul Cioabă Alexandru, Director general al ADP Sector 2: Domnule consilier,în actul de vânzare - cumpărare nu va scrie prețul de 33.5, va reprezenta prețul pentru chirie și valoare metru pătrat!

Doamna consilier local Riesch Antheia: Domnule viceprimar, dacă se scade chiria vom ajunge la același preț apropiat de cel al evaluării și am scăpa de răspunderea patrimonială noi consilierii, noi asta vă cerem să spargeți...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este vorba de nici-o răspundere, este vorba de niște minciuni, aruncate politic de cei de la PSD.,. după ce că nu s-au băgat în comisia de negociere pentru că le-a fost frică, acum, ipocriți, ne spun nouă numai minciuni. Mi-ar fi jenă în locul lor când Primăria Capitalei cheltuie milioane de euro pe concerte să ne scoată ochii că noi cumpărăm un teren...rușine!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Domnule Viceprimar iar vă bâlbâiți, haideți să trecem la vot!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mințiți, nu este nimic ilegal, mințiți continuu...

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Roșia Montana trebuie să fie în UNESCO, mulțumim!

Doamna consilier local Riesch Antheia: Vă dăm o soluție care să vă ajute...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vreau s-o informez pe doamna Niță că raportul de audit din care a citat colegul nostru ni l-ați pus la dispoziție acum o lună. Am

verificat pe conturile de e-mail făcute de primărie pe domeniul @ps2, pe care nu se acceptă să se facă retransmiterea pe conturile noastre personale, deși acest lucru este gratuit, ultimul e-mail este pe 22 mai și nu am găsit niciun raport de audit, care ni s-a transmis nouă. Eu nu am găsit.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Este trimis e-mail-ul. Confirm eu, și sunteți trecut pe listă.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și a doua problemă, aș vrea să lămuriți această problemă cu răspunderea patrimonială invocată de colega mea. Există sau nu există această răspundere patrimonială?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: în legislația aferentă desfășurării activității de consilier local, da, există reglementată răspunderea patrimonială. în ceea ce privește acest proiect de hotărâre am verificat ceea ce a spus și domnul Primar anterior legat de procedura de respectat cu privire la achiziția bunurilor de către consiliul local. Sincer, îmi doresc foarte mult ca să se achiziționeze acest teren. Am fost și în perioada în care acest teren s-a retrocedat, deși s-au făcut foarte multe demersuri în instanță. Prin acea închiriere s-a urmărit menținerea acelor obiective și cu siguranță din punct de vedere al oportunității este lucrul cel mai bun pe care îl poate face consiliul. Problema este ca toată documentația aferentă acestei achiziții, atunci când există fie o sesizare a Curții de Conturi, fie a unui domn consilier care apreciază că nu este prețul corect... deci, documentația trebuie să fie, așa cum se spune, beton, adică să nu am motive de a interpreta. Ce am eu în momentul de față? Am o procedură, hotărârea 111/2016, în care îmi spune, că în momentul în care cooptez un expert, acela mă va consilia, pe parcursul negocierii și am un raport de expertiză, care îmi stabilește un preț, 29. în momentul în care mi se aduce și o contraexpertiză și este 30, eu ar trebui să am de la acest expert al meu, un punct de vedere, să am un referat și nu este un act suplimentar care l-aș cere, ci reglementat în aceeași hotărâre 111, în care se spune așa; Articolul 17: în momentul în care în procedură este cooptat un expert, un evaluator, acesta nu va avea drept de vot, ci obligația de a elabora un referat de specialitate cu privire la aspectele verificate, raportul de specialitate al expertului se anexează la raportul de atribuire și face parte integrantă a dosarului, în momentul în care au existat divergențe față de prețul stabilit de expert și față de cel propus, ar fi trebuit să cer eu expertului niște observații, ca să mă aducă cât de cât aproape de acel preț pentru că eu nu negociez subiectiv, eu negociez în baza unor documente, care îmi justifică prețul. în ceea ce privește raportul, recunosc, că nu am avut timpul material să mă uit, de luni pe acest proiect, de aceea nu am pus nici viza mea de legalitate, contrar regulamentului R.O.F.-ului 139, care îmi instituie această obligativitate, neprevăzută, de altfel de lege, dar sunt obligată, să îmi spun punctul de vedere la un proiect și am ales să o fac. Nu este anexat la documentație, nici la raportul comisiei de evaluare, nu este anexat raportul de expertiză. Am reușit să îl obțin de la colegii mei de la achiziții și citindu-1, sunt și aspecte oarecum vagi, la care expertul ar trebui să se exprime, Spre exemplu, îmi zice așa: din terenul aceasta o treime este mai valoros, iar restul mai puțin valoros, cât, cum, care este procentul, sau cât de valoros sau nevaloros. Mai spune și îmi face o analiză asupra proprietății, în care îmi stabilește, un POT de 65 la sută. eontrarr Deci eu înțeleg că atunci când a făcut evaluarea acestui teren, a avut în vedere un POT de 65 la sută. Este anexat în raportul de expertiză, în condițiile în care, din certificatul de urbanism anexat este de 15 la sută. Atunci eu îl întreb, domnule expert ați stabilit un preț presupunând că este o zonă

VjZAT

construibilă, că este o zonă industrială, că așa și spune comercial-industrială, cu un POT de 65. Evident că în condițiile acestea poți ajunge și la 45 și la 40. în condițiile în care am o divergență de preț, între mine și celălalt, trebuie să am un raport al expertului care să mă aducă la prețul negociat și să îmi facă raport de specialitate, dar am stabilit, nu am luat în calcul ceva, ori în cazul de față am un raport al auditului... doar câteva minute, vă rog. în cazul de față eu ce am, am un raport al auditului care îmi interzice să includ în prețul de achiziție, orice elemente legate de prețul chiriei, ori din documentele dumneavoastră, cu bună credință întocmite, sunt absolut convinsă că acela este prețul pe care l-au agreat în final, dar din minute, din raport, pentru că astea se analizează, nu prețul, se vede 33,5 negociat și atât. Când se verifică o documentație, se verifică tot ce am. în rapoarte, în minute, rezultă clar că este asimilat și prețul chiriei. E foarte bine că a renunțat la el, în raportul de audit se spune așa, pentru 2017, să se plătească pe tacită relocațiune, același preț negociat în 2016. Deci nu puteau să ceară nici majorare, nici nimic, pentru că nu au făcut în 2017 un demers în acest sens. Pentru 2018, recomanda A.D.P. să plătească, să încheie rapid contractul de închiriere, pentru că nu este obligația Consiliului Local de a decide cu privire la închiriere și de plata chiriei, era obligație contractuală, stabileau prețul pe care l-au negociat la l,...nu știu exact cât era, 1,98, 2 euro, 2 lei, nu știu exact la cât era prețul pe metrul pătrat, domnul Cioabă știe cu siguranță mai bine și în felul acesta prețul meu de achiziție este curat, este prețul real și rezultă și este susținut de un expert. în hotărârea 111, se spune că raportul se atașează și devine parte integrantă a dosarului de achiziție, trebuie să îl am și eu nu îl am, nu am un act care nu există în documentație, pentru care cineva va răspunde, probabil, iar expertul răspunde solidar alături de membrii comisiei de analiză a ofertelor. Este vorba de o procedură care este invocată în acest proiect de hotărâre, hotărârea 111. Apreciez că cel puțin documentele prevăzute de actele administrative, pe care le aplic, trebuie respectate și trebuie să le am. Pe de altă parte, raportul comisiei de evaluare, trebuie întocmit, în așa fel încât să rezulte clar că nu se face nici o referire la asumarea unei plăți a chiriei. Pe de altă parte, ca o sugestie, dacă i-aș plăti cu maximă urgență chiria săptămâna viitoare, poate mai rămâne o portiță spre negociere, pentru că în condițiile în care 2 ani de zile nu plătești nici chirie, nici nimic, nici penalități, nici nu îl cumperi, evident că asta atrage și o oarecare atitudine mai puțin deschisă de a negocia din partea lor. Nu o spun cu reproș, doamne ferește, eu o spun doar privind documentele. Eu aș fi dorit să se încheie această procedură la-ș fi avizat cu toată încrederea, însă nu pot să-rm asum responsabilitatea, în condițiile în care am un preț din expertiză, 29, un pot de 65%, dar care în certificatul de urbanism este 15%, când nu am un raport de expertiză atașat, când nu am un raport de expertiză al expertului atașat, conform procedurii, adică sunt niște hibe care ar trebui completate.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viccprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în această documentație este ceva nelegal? Și ce ar fi nelegal?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Această documentație pe care se sprijină proiectul, este incompletă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: In această documentație este ceva nelegal sau nu?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este incompletă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ce lipsește?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nelegală este

evaluarea expertului care pune un POT de 65, la un preț la......un......pre-ț POT de 15, este un

expert al comisiei care vorbește...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: A fost în comisie un expert cooptat?

Domnul consilier local Costache Jean: Cei de la achiziții trebuiau să aducă un expert!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Procedura este organizată de cei de la A.D.P. Sector 2, Altă reglementare în procedura 111, nu există!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Secretar, în timpul analizării ofertelor, comisia de analiză a ofertelor, poate solicita cooptarea unui expert tehnic! A fost un expert tehnic în comisie? Domnule Președinte, a fost un expert tehnic pe care l-ați putut coopta, nu l-ați obligat ?

Domnul consilier local Costache Jean: Nu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu a fost nici unul? Deci nu are legătură acest text pe care mi-l spuneți, doamnă, mai mult, dumneavoastră ne spuneți acum de niște lucruri pe care ar fi trebuit să ni le spuneți Ia data anterioară când s-a votat un proiect similar, dacă era vorba de necesitatea lor! La fel era vorba de chirie inclusă, într-o formă nu direct dar prin faptul că dânșii renunțau la solicitarea unor plăți, era inclusă cumva în suma respectivă, atunci s-a votat și nu ne-a spus nimeni, și dumneavoastră erați obligată să o faceți, să-mi spuneți că este ceva nelegal și ar fi fost corect, dacă aveți dreptate astăzi, să ne spuneți și atunci că este ceva nelegal! Vă mai întreb încă o data: este ceva nelegal astăzi?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am expus deja, nu reiau!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ce? Mai spuneți o dată!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: în ceea ce privește achiziția anterioară, prețul stabilit se încadra în prețul propus de expertiză.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: A mai fost un vot acum două consilii, sau trei consilii, pe acest subiect! Nu ne-ați spus că ar fi ceva nelegal! Acium este Ia fel! Vă mai întreb o dată ce este nelegal, ce lipsește?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acest proiect a fost adus la începutul ședinței! S-a făcut un raport, eram obligată să cer și să cooptez!

Domnul consilier local Uiescu Constantin Cristinel: Am o soluție pentru toți colegii de consiliu! Atenție, numai puțin! Să punem la punct toate actele! Cu mâna pe inimă vă spun că vom vota toți acest proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar!

Domnul Cioabă Dănuț Alexandru, Director General A.D.P. Sector 2: Am făcut această negociere pentru Consiliul Local al Sectorului 2! Am avut o negociere înainte, în iarna anului 2017! Am solicitat ajutorul doamnei Secretar Elena Niță și sprijinul să intrăm în forme legale și să procedăm corect! Dacă acum doamna Niță spune că am procedat incorect, n-am făcut singur de capul meu! Primăria Sectorului 2 facea acest lucru! De ce nu v-ați implicat atunci când trebuia și-mi reproșați acum că nu sunt în legalitate?

VIZM

spre

SECRETAR,

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București' Nu mi-a solicitat nimeni prezența!

Domnul Cioabă Dănuț Alexandru, Director General A.D.P. Sector 2: Ba da doamnă, am vorbit la telefon personal cu dumneavoastră, vizavi de chirie, vizavi de ce a spus auditul, am vorbit permanent, contactul cu dumneavoastră a fost nemijlocit!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: V-am recomandat să nu includeți prețul chiriei! Pe mine nu m-ați ascultat!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Atenție colegi, putem să facem și mâine o ședință, nu ne împiedică absolut nimeni dar hai să ne punem la punct cu ce a spus doamna Secretar și-l votăm cu toții!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Munieipiului București: Dacă ar fi ceva nelegal înseamnă că data trecută doamna Secretar a omis ne spună!

Domnul Cioabă Dănuț Alexandru, Director General A.D.P, Sector 2: Același lucru mi s-a spus în 2017, avem răbdare că-1 luăm în 2018! Acum mi se spune că nu e corect ce am făcut! Comisia a fost aleasă de Consiliul Local, a fost sub supravegherea Secretarului, a fost sub supravegherea Direcției Juridice, deci, dacă acum e ceva nelegal, mi se pare total anormal!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Supun la vot proiectul

26!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu am încercat să fac ceva dar dacă n-am cu cine....

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Dar prostul management de acolo vi-1 asumați? N-aveti investițiile aici! De ce veniti cu astea la noi?

î    »    1    »

Se supune la vot punctul 26, proiectul de hotărâre privind achiziționarea terenului (în totalitatea sa), în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA — 13, NU-5, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Mihăilă Dumitru Cătălin, Bugner Antoneta Georgcta Alexandra

ABȚINERE: Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Chiricuță Ion, Andrei Robert Alexandru, Mctehău Andrei George

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: îmi pare rău, dar ați politizat acest vot! V-ați opus pentru că este propus de mine!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu am analizat numai documentele, domnule Viceprimar!

spre neschirr’ " 'e

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Indiferent de vot aș vrea să primesc săptămâna viitoare de la doamna Secretar, în scris, lucrurile care au fost nelegale astăzi!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Deci au fost propunerile domnului Viceprimar care au fost foarte bune, care au fost votate de toată lumea.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Dacă are o propunere bună, nu trebuie să-i zici "bravo domnule”?

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Mai trebuie trei voturi! închid procedura de vot, proiectul nu a trecut! Mulțumesc! Trecem la proiectul 27 de pe ordinea de zi! Comisia de buget finanțe?

Este prezentat punctual nr. 27, proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu.

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Doamna președinte, grupul UNPR are un amendament! Având în vedere că, prin hotărîrea nr. 84 din 2017, Consiliul Local a decis transmiterea corpului C8 din Pantelimon nr 301 către Centrul Cultural Mihai Eminescu, pentru a se asigura continuitatea serviciilor oferite acolo către cetățenii Sectorului 2, considerăm oportună completarea proiectului de hotărâre, din anexa nr. 8 la procedură, cu poziția nr. 4, cabinete medicale. Mulțumesc!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Supun la vot amendamentul domnului consilier local Radu Gheorghe. Deschid procedura de vot!

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Am o întrebare care poate lămurește pe toată lumea! în data de 26 aprilie, când s-a votat trecerea acestor spații către Centrul Mihai Eminescu, s-a spus că acestea vor fi folosite pentru activități culturale. Ce votăm acum mai exact? Existența acelui centru de imagistică și plata unei chirii pe care nu a plătit-o până acum? Acum legalizăm existența acelui centru care a funcționat atâta timp tară să plătească chirie?

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Legalizăm o procedură de închiriere. Ar fi singura locație eare nu are drept de a închiria.

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Și alte spații de acolo vor fi închiriate fără să aibă legătură cu cultura?

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Noi am lăcut amendament doar pentru această locație.

Domnul Viceprimar Popescu Dan Cristian: Acolo este un centru de imagistică de care pot profita cetățenii Sectorului 2. Prin acest amendament, dânșii au posibilitatea de a participa la licitație și de a putea rămâne acolo, o pot cîștiga sau nu.

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Ce înlesnire ne aduce acest centru de imagistică în o locație în care noi am spus că facem cultură? Mi se pare că deschidem cutia Pandorei și că, din acest moment, celelalte spații vor putea fi închiriate....

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Chiar acum s-a deschis cutia Pandorei prin acest amendament.

Doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița: Ei vor plăti o chirie iar serviciile vor fi gratuite. Despre asta vorbim!

sprs nescNmbrve SECRETAR,

Doamna Secretar Elena Niță: Daca îmi permiteți, referitor la legalitate, hotărârea prin care s-a transmis către Centrul Mihai Eminescu prevede că spațiul se transmite pentru activități de cultură, tineret și sport, iar la articolul 4 se precizează că schimbarea destinației atrage revocarea hotărârii. Prin urmare, nu am regăsit în ROF ~ ul Centrului Mihai Eminescu vreo atribuție referitoare la centrele medicale. Poate era mai apropiat ca profil de serviciile socio - medicale oferite de DGASPC Sector 2, față de care s-a apreciat acum un an sau doi că nu era în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare. Am discutat cu reprezentantul Centrului Cultural Mihai Eminescu și i-atn explicat că nu există legătură cu acea hotărâre de consiliu în baza căruia deține spațiul. Voi formula obiecțiuni în acest caz!

Domnul Viceprimar Popescu Dan Cristian: Regulamentul nu se referă doar la spațiile din Pantelimon nr. 301 ci la toate spațiile pe care le are Centrul Cultural Mihai Eminescu. Poate apărea în regulamentul de închiriere și acest amendament doamna Secretar, Mulțumesc! Dacă închiriez cuiva nu înseamnă că nu desfașori tu activitatea, o desfășoară altcineva!

Doamna Secretar Elena Niță: Se schimbă destinația spațiului!

Se supune la vot Amendamentul formulat de grupul de consilieri locali UNPR nr. 2746/22.06.2018 la punctul 27, proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 14, NU - 3, ABȚ - 7, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costachc Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Riesch Anthcia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: Militaru Marian Cătălin, Boblea Ion, Mihăilă Dumitru Cătălin

ABȚINERE: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinef, Popescu Lenuța, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Vă mulțumesc foarte mult, amendamentul a trecut, acum să trecem la votarea proiectului.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Niță, în centrul Pantelimon avem un spațiu medical, unde este actualul centru RMN care nu a plătit niciodată chirie. Eu nu înțeleg, acest spațiu va fi gratuit în continuare? Aceats este prima întrebare, iar a doua este legată de pavilionul A în care să funcționeze direcția socială, am votat acum o ședință sau două.

Doamna Secretar Elena Niță: Nu este treaba mea să gestionez astfel de informații. Aveți în sală reprezentant al DGASPC!

VIZAT “

;»pra nesciiiiTibare,

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Secretar, ați pus problema legalității! Este o hotărâre de consiliu, iar dacă ea nu este pusă în practică, mă refer strict la pavilionul A, cum vedeți problema?

Doamna Paninopol Nicoleta, manager Centrul Cultural Mihai Eminescu: Domnule consilier Alexandru, Centrul Cultural Mihai Eminescu încă nu a intrat în posesia spațiului la care faceți referire, Repet, hotărârea nu a fost pusă încă în aplicare pentru că nu a fost încheiat procesul verbal de predare primire, este un termen de 60 de zile. Se va încheia în maximum două săptămâni.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu am întrebat despre pavilionul A, care nu este în curtea dumneavoastră! Vorbesc despre celebrul ONG Foișor și dc ce acolo nu se regăsește direcția socială, de ce nu evacuați spațiul, asta întreb! Dc ce nu se pune în practică hotărârea de consiliu doamna Secretar?

Doamna Cornelia Pîrvanu Director juridic DGASPC Sector 2: Referitor la corpul A, o parte dintre cei din corpul C s-au mutat deja acolo. Nu știu să vă spun dacă în corpul A sunt ceilalți de la handicap. Nu cunosc! în ceea ce privește spațiul medical, noi suntem în litigiu cu dumnealor.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Cine este acum în pavilionul A? Nu știți cine stă în pavilionul A?

Doamna Cornelia Pîrvanu, Director juridic DGASPC Sector 2: Nu m-am documentat în acest sens!

Domnul Manole Florin Emanuel, DGASPC Sector 2: Nu putem identifica după corpuri. Ceea ce pot să vă spun, este că pănă la predarea către Centrul Cultural Mihai Eminescu se desfășoară activități.......

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu vorbim de Centrul Cultural Mihai Eminescu!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule director, repetați după mine.. .Garda Civică!

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Haideți să trecem la votarea proiectului. Vă supun la vot proiectul de hotărâre!

Domnul Manole Florin Emanuel, DGASPC Sector 2: O parte din activitățile care se desfășurau în locația care va fi predată Centrului Mihai Eminescu se vor muta în acest corp.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: haideți că reformulez eu întrebarea! Mai este acolo Garda Civică? în corpul A?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, vă spun eu, da este, și dacă aveți o problemă puteți acționa în instanță.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și când evacuează Garda Civică acel spațiu?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: De ce să evacueze?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Pentru că este hotărâre de Consiliu care precizează clar ce trebuie să fie în corpul A.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu știu să fie o Plotărâre de Consiliu în acest sens.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu ați fost informat de acest lucru?

Domnul consilier loca! Feroiu Dumitru Silviu: Este o Flotărâre de Consiliu.

vTZăt '

spre nescbimT-

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Să stabilească consiliul activitățile care se desfășoară în anumite instituții?

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Specificați cu amendamentul care a trecut.

Se supune la vot punctul 27, proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere a spafiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu cu Amendamentul formulat de grupul de consilieri locali UNPR, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 1, ABȚ— 3, NU VOTEAZA - 6.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Beldeanu Augustin Lucian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Metehău Andrei George, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Alexandru Adrian

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu”: Aș vrea să vă aduc la cunoștință că amendamentul pe care Lăți votat, eu nu pot să-l pun în aplicare deoarece prin hotărârea de consiliu prin care mi-ați transmis acel corp din Pantelimon scrie foarte clar, la articolul 1, că ”se aprobă transmiterea corpului C8 situat în Șoseaua Pantelimon numărul 301 și terenul aferent acestuia în scopul de activități culturale de tineret și sport”. Este o hotărâre de consiliu pe care dumneavoastră ați votat-o.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Doamna Paninopol, pentru vrem și se poate...

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Iarăși observăm mușchii majorității din Consiliul Local și ai domnului Viceprimar.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Regulamentul dumneavoastră se referă la toate spațiile pe care le aveți.

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu” : Așa este, regulamentul se referă la toate spațiile pe care le am, dar în momentul când mi se transmite un spațiu cu o destinație clară, eu în spațiul respectiv.........

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Noi ce votăm astăzi votăm Regulamentul în general pentru spațile pe care le aveți, iar spațiul din Pantelimon nu a fost transmis.

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu”: Dumneavoastră faceți referire la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Mihai Eminescu sau la hotărârea de astăzi?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Fac referire la proeedura de închirierea spațiilor care a fost amendată și care acum prevede și un tarif minim în cazul că vreți să închiriați cuiva care oferă servicii medicale. Cu ce

VIZAT | spre neschtmba' î

contravine Regulamentului dumneavoastră? Am înțeles că cei de la PSD vor să dea afară RMN și să țină Garda Civică, este opțiunea dânșilor.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Ain ajuns să facem un amendament pentru o persoană fizică?

Este prezentat punctual nr.28, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Borangicului nr. 6, Sectorul 2 al Municipiului București.

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Comisia de Urbanism.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Toate cele 8 PUD-uri au aviz favorabil.

Se supune la vot punctul 28, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Borangicului nr. 6, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ- 7

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Bughiu Iolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Stanciu Ion, Metehău Andrei George.

Este prezentat punctul nr. 29, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Litoralului nr. 10-12-12A, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul 29, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Litoralului nr. 10-12-12A, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA ~ 20, NU - 0, ABȚ 5, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Bughiu Iolanda Luminița


Este prezentat punctul nr. 30, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Călușei nr. 63, Sectorul 2 al Municipiului București

Se supune la vot punctul 30, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Călușei nr. 63, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - O, ABȚ - 4, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr.31, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Badea Cârțan nr. 57, Sectorul 2 al Municipiului București

Se supune la vot punctul 31, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Badea Cârțan nr. 57, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru

'    ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Bughiu Iolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Alexandru Adrian, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr.32, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Fundeni nr. 237, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul 32, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Fundeni nr. 237, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de

67

VIZAT

spre neschimbate,

către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA ■ 25, NU - O, ABȚ - O, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angcla, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 33, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Teofil nr. 31, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul 33, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Teofil nr. 31, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Bughiu Iolanda Luminița, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr. 34, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dumitru Cariagdi nr. 6, Sectorul 2 al Municipiului București

Se supune la vot punctul 34, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dumitru Cariagdi nr. 6, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ- 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache

Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Bughiu Iolanda Luminița, Alexandru Adrian

Este prezentat punctual nr, 35, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Colentina nr. 499, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul 35, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Colentina nr. 499, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 16, NU - 0, ABȚ - 6, NU VOTEAZĂ-5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița

Doamna consilier local Popescu Lenuța, președinte de ședință: Declar ședința

închisă!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, doamna președinte de ședințăta închisă, la orele 18.15 drept pentru care s-a încheiatPrezentul proces - verbal a fost votat cu următorul cvorum: 9 - DA, 7 - NU, 11 - ABȚ., în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 20.07.2018

SNA/lcxSAPI.- PVSCHCLS2


69