Hotărârea nr. 442/2018

HCLS3 nr. 442 - 466 adoptate in sedinta ordinara din 27.09.2018HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2018

 • 1.  Hotărârea nr. 442/27.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuințe colective RHpropus= S+P+3-4Er pe un teren situat în Drumul Gura Siriului nr.14, lot 1, Sector 3”.

 • 2. Hotărârea nr. 443/27.09.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare.

 • 3. Hotărârea nr. 444/27.09.2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 referitoare la „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din Sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare .

 • 4. Hotărârea nr. 445/27.09.2018 privind acordarea a trei înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora.

 • 5. Hotărârea nr. 446/27.09.2018 privind colectarea selectivă a deșeurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București. -Inițiator dl. Mălureanu Liviu- consilier local.

 • 6. Hotărârea nr. 447/27.09.2018 privind aprobarea protocolului de colaborare cu Asociația ,,Țara Tinerilor Uniți” pentru asigurarea funcționării în bune condiții a entității cu rol consultativ denumită ,,Consiliul Local al Tinerilor Sector 3”.

 • 7. Hotărârea nr. 448/27.09.2018 privind aprobarea organizării în Sectorul 3 a unui eveniment destinat sărbătoririi cuplurilor domiciliate în Sectorul 3 care au împlinit 50 de ani de căsătorie.

 • 8. Hotărârea nr. 449/27.09.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea prelungirii contractului cu societatea EJOT ROMANIA SRL pentru furnizarea de materiale și produse specifice activității zilnice din șantierul „Hala Laminor”.

 • 9. Hotărârea nr. 450/27.09.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea prelungirii contractului pentru furnizarea de materiale, produse și echipamente.

 • 10. Hotărârea nr. 451/27.09.2018 privind acordarea a unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 39/29.01.2018.

 • 11. Hotărârea nr. 452/27.09.2018 privind modificarea art. 4 al HCLS3 nr. 586/27.11.2017.

 • 12. Hotărârea nr. 453/27.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Internet si Tehnologie S3 SRL.

 • 13. Hotărârea nr. 454/27.09.2018 privind alegerea președintelui de ședință.

 • 14. Hotărârea nr. 455/27.09.2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare si Funcționare.

 • 15. Hotărârea nr. 456/27.09.2018 privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului de lucrări având ca obiect „Realizarea de lucrări necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu și, după caz, protecție civilă, pentru clădirile aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3”.

 • 16. Hotărârea nr. 457/27.09.2018 privind aprobarea modelului de acord cadru și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Furnizare materiale pentru reparații și întreținere”.

 • 17. Hotărârea nr. 458/27.09.2018 privind atribuirea acordului cadru ce are ca obiect ”Furnizare beton asfaltic si emulsie bitumioasă”.

 • 18. Hotărârea nr. 459/27.09.2018 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018.

 • 19. Hotărârea nr. 460/27.09.2018 privind modificarea Actului Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

 • 20. Hotărârea nr. 461/27.09.2018 privind majorarea capitalului social al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

 • 21. Hotărârea nr. 462/27.09.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziției unei stații de asfalt Benninghoven BA4000.

 • 22. Hotărârea nr. 463/27.09.2018 privind majorarea capitalului social al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

 • 23. Hotărârea nr. 464/27.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

 • 24. Hotărârea nr. 465/27.09.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție de carduri pentru carburant.

 • 25. Hotărârea nr. 466/27.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon”.