Hotărârea nr. 467/2018

HCLS3 nr. 467 – 477 adoptate in sedinta extraordinara din 11.10.2018HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 11 OCTOMBRIE 2018

 • 1. Hotărârea nr. 467/11.10.2018 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 126.387.996,00 lei, în conformitate cu prevederile OG nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

 • 2. Hotărârea nr. 468/11.10.2018 privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 223/30.05.2018, referitoare la Contractul de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA.

 • 3. Hotărârea nr. 469/11.10.2018 privind majorarea capitalului social al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL.

 • 4. Hotărârea nr. 470/11.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

 • 5. Hotărârea nr. 471/11.10.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de furnizare de utilaje și echipamente și a unui contract de furnizare autovehicule necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare.

 • 6. Hotărârea nr. 472/11.10.2018 privind aprobarea listei de investiții a societății Administrare Active Sector 3 SRL.

 • 7. Hotărârea nr. 473/11.10.2018 privind solicitarea de acordare a unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării bunurilor imobile compuse din teren în suprafață totală de 42.798 mp și construcțiile edificate pe acesta situate în comuna Popești Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 (tarlaua 3, parcela 61/3), județul Ilfov.

 • 8. Hotărârea nr. 474/11.10.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea încheierii unui contract de servicii de proiectare pentru realizarea unui centru acvatic multifuncțional.

 • 9. Hotărârea nr. 475/11.10.2018 privind acordarea unui mandat președintelui

Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

5                                         5

în vederea încheierii unui contract pentru proiectarea și execuția unui sistem de supraveghere video a șantierului la obiectivul ,, Hala Laminor”.

 • 10. Hotărârea nr. 476/11.10.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

5                                         5

privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate.

 • 11. Hotărârea nr. 477/11.10.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de furnizare cadre metalice pentru containere birou și a unui contract de furnizare containere depozitare necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare.