Hotărârea nr. 506/2018

HCLS3 nr.506 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei la HCLS 3 nr. 3/11.01.2018 referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 229323/CP/23.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 222203/17.10.2018 al Direcției învățământ Cultură

- Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

 • -  Adresa nr. 193408/19.09.2018 transmisă de către Grădinița Wonderland 2;

 • -  Adresa nr. 225685/19.10.2018 a Direcției învățământ Cultură- Serviciul Administrare Unităti de învățământ si Relații cu Unitățile de Cult;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art, Îl alin. (I) și alin. (4) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de învățământ, activități specifice, culturale, culte, sport și tineret;

 • -  Raportul Comisiei de administrare publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Procesul verbal al Comisiei de validare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (I), (5) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa la HCLS 3 nr. 3/11.01.2018, se completează cu 2 poziții noi, pozițiile nr. 121 și nr. 122, care vor avea următorul cuprins:

Nr. poziției

Denumirea unității de învățământ

Număr de consilieri locali în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității Educației

Nume și prenume reprezentant Consiliul Local

121

Grădinița ”Little Oaks Academy”

1

Hontaru Valerica

122

Grădinița „Wonderlanc

2”

1

Băetică Nicoleta

9

Art.2. Anexa la Hotărârea nr. 3/11.01.2018 a Consiliului Local Sector 3, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 3/11.01.2018, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București, rămân neschimbate.


NR. 506

DIN 30.10.2018


modificarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr. 3/11.01.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului: Local Sector 3 în Comisia de evaluare și asigurare a calității educației în unitățile de învățământ preunîversitar din rețeaua școlară a Sectorul 3 al Municipiului București


îUr'

Crt.

Denumirea unității de învățământ

Adresa

Număr consilieri locali în Comisia de evaluare ți asigurare a calității educației

Nume si prenume reprezentant Consiliul Local

1

GRĂDINIȚĂ NR. 3

STR. PLT. NEDELCU ION NR.31

1

VĂDUVA IULÎANA

2

GRĂDINIȚĂ NR. 24

STR. NICOLAE PASCU NR.12

1

HONTARU VALERICA

3

GRĂDINIȚĂ "FLOARE DE COLT"

STR. SCHITULUI NR.1D

SIMA ELENA DANIELA

4

GRĂDINIȚĂ NR. 68

STR. GURA IALOMÎȚE1, NR. 20

PĂUNICĂ ADRIANA

5

GRĂDINIȚĂ NR. 69

B-DUL.P1CTOR NICOLAE GRIGORESCU NR.14

1

VĂDUVA IULIANA

6

GRADINiTA NR. 70

STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 3

1

VASILIU MARIANA

7

GRĂDINIȚĂ NR. 71

ALEEA FUIORULUI NR.9

1

GALBENU MIRCEA MIHAI

8

GRĂDINIȚĂ NR. 154

ALEEA BARAJUL UZULUI NR.9

1

GALBENU MIRCEA MIHAI

fi

GRĂDINIȚĂ NR. 160

ALEEA PERIȘORII NR.9

1

GALBENU MIRCEA MIHAI

10

GRĂDINIȚĂ "BRANDUSA"

STR. BRÂNDUȘELOR NR.37-43

1

GALBENU ANA IULIA

11

GRĂDINIȚĂ NR. 187

STR. MAGNETULUI NR.1

1

SIMA ELENA DANIELA

12

GRĂDINIȚĂ NR. 191

STR. COZLA NR.1

1

ENE STELIAN BOGDAN

13

GRĂDINIȚĂ NR. 196

STR. PLT. PETRE IONE5CU NR.76

1

MOLDOVEANU LUCIAN IONEL

14

GRADINiTA NR. 211

STR. TRAPEZULUI NR.1A

1

POPESCU ROMEO

15

GRADINITANR. 216

STR. BARAJ ROVINARI NR.10

1

VASILIU MARIANA

16

GRADINITA NR. 231

STR. CODRII NEAMȚULUI NR.68

1

PETRESCU CRISTIAN

17

GRADINiTA NR. 232

STR. PATRÎOTILOR NR.3

1

ENĂCHESCU MARIAN DANIEL

18

GRADINITA NR. 239

STR.DRISTOR NR.102

STR. PICTOR ION TUCULESCU NR.38

RADU CONSTANTIN

: îs

GRADINITA NR. 240

STR.ROTUNDA NR.1 STR. FILDEȘULUI NR.1A

1

SIMA ELENA DANIELA

20

GRADINITA "PEȘTIȘORUL DE AUR"

STR.ROTUNDA NR.19 STR.PATULULUi NR.2

I

MĂLUREANU LIVJU

21

GRADINITA NR. 255

B-DUL.ENERGETICIENILOR NR.3

1

MOLDOVEANU LUCIAN IONEL

22

ȘCOALA GIMNAZIALA "VOIEVOD NEAGOE BASARAB”

INTR. CONSTANTIN BRANCUSI NR.7

1

PELINARU CORNEL (UNPR)

23

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 20

STRADA PREVEDERII NR. 19

1

SIMA ELENA DANIELA

24

ȘCOALA GIMNAZIALA "LIV1U REBREANU”

STR. BARAJUL ROVINARI NR.1

1

ÎACOB CEZAR

25

ȘCOALA GIMNAZIALA "MEXIC”

BLD. 1 DECEMBRIE 1918 NR.34

1

POPESCU ROMEO

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 47

SOS. GĂRII CATELU NR.130

1

MARINEAȚĂ MARCEL

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 54

STR.1STRIEI NR.19

1

SIMA ELENA DANIELA

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 55

SOS. INDUSTRIILOR NR.46

8-DUL BASARABIA NR.256

1

MARINEAȚĂ MARCEL

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 67

STR.MAGNETULUI NR.1-3

1

MARINEAȚĂ MARCEL

30

ȘCOALA GIMNAZIALA CEZAR BOLLIAC

STR.TIGLINA NR.37

1

MARiNESCU IONELA

31

ȘCOALA GIMNAZIALA "BARBU DELAVRANCEA"

STR. MATEI BASARAB NR.28-30

1

DUMITRU CONSTANTIN

32

ȘCOALA GIMNAZIALA "LEONARDO DA VINCI"

STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55

DUMITRU CONSTANTIN

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 78

SOS. GĂRII CATELU NR.50

1

MARINEAȚĂ MARCEL

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 80

CALEA DUDESTI NR.191

1

GUTIUM NARCISA

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 81

STR. NERVA TRAIAN NR.33 STR. OCTAVIAN GOGA NR.8 STR. OCTAVIAN GOGA NR. 10

1

MARINESCU IONELA

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 82

STR. JEAN STERIADI NR.17

1

TUDOR ELENĂ

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 84

CALEA ViTAN NR.135

1

MARINESCU IONELA

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 86

INTR. RECONSTRUCȚIEI NR.6A STR. ION TUCULESCU NR.42

1

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

39

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIRAI BOTEZ"

STR. RAMNICU VALCEA NR.32

1

HONTARU VALERICA

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 88 (SHANGHAI)

STR.ODOBEST5 NR.3 STR, ODOBESTÎ NR.1A

1

MARINESCU IONELA

41

ȘCOALA GIMNAZIALA "NiCOLAE LABIS"

STR.FIRIDEf NR.2

1

MĂLUREANU LIVIU

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 92

ALEEA VLAHITA NR. 1A

1

MĂLUREANU LI VIU

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR, 95

STR. FOIȘORULUI NR.111-113

1

FLEANCU FLORIN

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 112

STR. PATULULUI NR.2

1

SIMA ELENA DANIELA

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 116

STR. GURA IALOMITEI NR.20

MARINEAȚĂ MARCEL

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 149

ALEEA PERÎSORU NR.4

1

VASILIU MARIANA

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 195 (HAMBURG)

STR. LUNCA BRADULUI NR.2

1

TUDORACHE ANDREI CRISTIAN

48

ȘCOALA GIMNAZIALA "FEDERICO GARCIA LORCA"

STR. COZLA NR.1

1

ENE STELIAN BOGDAN

49

ȘCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU IOAN CUZA"

B-DUL.NICOLAE GRIGORESCU NR.14

1

MARINEAȚĂ MARCEL

50

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 200

STR. POSTĂVARUL NR.13

a

POPESCU ROMEO

51

CLUBUL COPIILOR SECTOR 3

STR.ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR. 5

1

RADU CONSTANTIN

52

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 4

ALEEA BUCHETULUI NR.5

1

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

53

COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB”

STR. MATE! BASARAB NR. 30-32

1

PETRESCU CRISTIAN

54

LICEUL TEORETIC "AL.I. CUZA"

STR. ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR.5

î

TUDORACHE LIVIA

55

LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHIERI"

ALEEA FUIORULUI NR.9

1

VOINEA INOCENȚIU IOAN

56

LICEUL TEORETIC "BENJAMIN FRANKLIN"

STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55

i

RADU CONSTANTIN

57

LICEUL TEORETIC NiCHITA STANESCU

STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 12

i

VO1CU ALIN iONUȚ

58

LICEUL TEORETIC "DECEBAL"

8-DUL.ENERGETICIENILOR NR.9-11

1

GALBENU ANA IULIA

59

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

B-DUL.THEODOR PALLADY NR.26

1

MALUREANU LIVIU

60

ȘCOALA SUPERIOARA COMERCIALA NICOLAE KRETZULESCU

STR. HRISTOV BOTEV NR.17

1

POPESCU ROMEO

61

COLEGIUL TEHNiC "COSTIN D NENITESCU"

B-DUL. THEODOR PALLADY NR.26

1

POPESCU ROMEO

62

COLEGIUL TEHNfC ANGHEL SALIGNY

STR.LUCRETIU PATRASCANU NR. 12

1

VOICU ALIN IONUȚ

63

COLEGIUL TEHNiC MINAI BRAVU

SOS. MIHAI BRAVU NR.428

1

MARINESCU IONELA


Pagina 1


Nr, Crt.

Denumirea unității de învățământ

Adresa

Număr consilieri locali în Comisia de evaluare ți asigurare a calității educației

Nume si prenume reprezentant Consiliul Local

64

LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMÎR HURMUZESCU"

B-DUL. BASARABIA NR.256

1

SIMA ELENA DANIELA

66

LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU"

B-DUL. ENERGETICIEN1LOR NR.5

i

CORNEANU ANTONIO CIPRiAN

66

LICEUL TEHNOLOGIC "THEODOR PALLADY"

B-DUL THEODOR PALLADY NRZ50

1

SIMA ELENA DANIELA

67

ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.5

STR. TURTURELELOR NR.13

1

RADU CONSTANTIN

66

ȘCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR. 5

STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55

1

RADU CONSTANTIN

69

GRĂDINIȚA ’ KIDS CLUB"

STR. VULCAN JUDEȚUL NR.13

1

FLEANCU FLORIN

70

GRĂDINIȚA ‘CROCODIL DANDI'

STR EREMÎA GRIGORESCU nr. 18

1

VOICU ALIN IONUȚ

71

GRĂDINIȚA DE COPII .ÎNGERAȘUL MEU’

STR. COGALNIC NR. 30

1

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

72

GRĂDINIȚA „SFINȚI! ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN Șl ELENA"

STR. LAȘIRiNTNR 137 B

VOICU ALIN IONUȚ

73

GRĂDINIȚA ’NOEL’

STR. TRIFOI NR. 1Q,

1

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

74

GRĂDINIȚA „LUMEA COPIILOR Șl A POVEȘTILOR*

STR. DILlGENTEi.NR. 16

1

TUDOR ELENA

75

GRĂDINIȚA „RĂSĂRIT 2‘

STR. FOIȘORULUI NR. 121

1

BĂEȚiCĂ NICOLETA

76

GRĂDINIȚA „HAPPYTREE"

ALEEA CALÎSTRAT HOGAȘ NR. 28 A

1

TUDORACHE ANDREI CRISTIAN

77

GRĂDINIȚA CASTELUL FERMECAT G&B

STR. DRUMUL MURGULUI NR. 32

1

VOICU ALIN IONUȚ

78

GRĂDINIȚA BAMBI

STR. GHE. DEM TEODORE SCU.NR. 16 SIS

1

HONTARU VALERICA

79

GRĂDINIȚA „FUN-TASTIC KIDS”

STR. ION CIOPLEANU ,NR 13

1

BĂEȚ1CĂ NICOLETA

60

GRĂDINIȚA „PUIUL PUFOS’

STR. EMANOIL MARIUS BUTEICA.NR. 30

MARINESCU IONELA

81

GRĂDINIȚA „SINCRON*

CALEA VITAN NR.206-208

G ALBE NU MIRCEA MIHAI

82

GRĂDINIȚA " MARTINEL ABC DINO"

STR. CHIPAROSULUI. NR.31.

1

TUDOR ELENA

83

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „MELL"

STR. VLAD DRACUL NR. 43

1

VOINEA INOCENȚIU !OAN

84

GRĂDINIȚA "BOB DE GRÂU”

STR. POPA NAN , NR. 84

1

FĂTU ADRIAN

85

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "FAMILY KIDS'

STR. MUGUR MUGUREL NR.21

1

VOINEA INOCENȚIU IC AN

86

GRĂDINIȚA 'ANA LUGOJANA 2*

STR. POSTĂVARULUI 20 A

1

PĂUNîCĂ ADRIANA

87

GRĂDINIȚA "PITICUL CURAJOS'

STR.COPACENI NR.64

1

MARINESCU IONELA

88

GRĂDINIȚA "PALATUL COPIILOR”

STR, MORILOR, NR. 19

1

TUDORACHE LIVIA

89

GRĂDINIȚACENTRUL-EDUCATONAL -SpECIOARAMARIAl

STR^UFRQSINAPGFESGUrNR^

FATU ADRIAN (PNL)

90

GRĂDINIȚA "ARLECHINO & FRIENDS

STR. CEZAR BOLLIAC, NR, 22-24

1

TUDORACHE ANDREI CRISTIAN

91

GRĂDINIȚĂ 'MARIPOSA KIDS'

STR. BUZESTi NR. 14-18

1

VOICU ALIN IONUȚ

92

GRĂDINIȚA „SMART STEPS"

STR. DRISTORULUI NR, 91-95

1

GALBENU ANA IUL1A

93

ȘCOALA PRIMARA ’SiNCRON’

CALEA VITAN NR.206-208

GALBENU MIRCEA MIHAI

: 94

ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM

B-DUL.ENERGETIC1ENILOR NR. 9-11

1

ENĂCHESCU MARIAN DANIEL

95

ȘCOALA PRIMARĂ „JUST 4 KIDS’

STR. BREAZA.NR. 78

FLEANCU FLORIN

96

ȘCOALA PRIMARA .INASCHOOL"

STR COLTEI NR.19

1

POPESCU ROMEO

97

ȘCOALA PRIMARĂ ,SEB"

STR. VASILE VOICULESCU NR. 21

1

ENĂCHESCU MARIAN DANIEL

98

ȘCOALA PRIMARĂ •CASTELUL FERMECAT OLIMPIA"

STR. MURESANA, NR. 26

1

VĂDUVA IULIANA

99

ȘCOALA PRIMARĂ "ARLECHINO 4 FRIENDS

STR. CEZAR BOLLIAC, NR. 22-24

1

VOICU ALIN IONUȚ

100

ȘCOALA PRIMARĂ "CĂPȘUNIK"

STR. CONSTANTIN NOTTARA, NR. 27

1

PELtNARU CORNEL

191

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEP BY STEP

STR. CEZAR BOLLIAC, NR. 42

1

MARINESCU IONELA

102

ȘCOALA GIMNAZIALA METROPOLITANA " ARC ”

STR. EȘARFEI NR. 63-71

1

POPESCU ROMEO

103

COMPLEXUL EDUCAȚIONAL LAUDER REUT

STR. ÎULIU BARASCH NR. 15

1

MARINESCU iONELA

104

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA

STR. BALTA ALBINA NR, 9

1

PETRESCU CRISTIAN

: 105

LICEUL TEHNOLOGIC 'PROFESIA'

STR, ILIOARA.NR 16

1

SIMA ELENA DANIELA

106

LICEUL TEORETIC HYPERION

SOS. MIHAI BRAVU NR. 288 C

1

DCBRE ALEXANDRU

107

ȘCOALA MIHAIIONESCU

STR.CĂUZAȘf NR. 43

1

SIMA ELENA DANIELA

108

LICEUL TRAIAN LALESCU

B-DUL.ENERGETICIENILOR NR. SE

1

POPESCU ROMEO

109

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ .SFÂNTUL IOAN'

STR. IMOARA ,NR 16

1

MARINESCU IONELA

110

ȘCOALA TEHNICĂ POSTLUCEALĂ DE ARTĂ TEATREALĂ Șl CINEMATOGRAFICĂ BUCUREȘTI

STR. MATEI BASARAB NR. 32

1

GALBENU ANA IULIA

111

GRĂDINIȚĂ 'ERA KÎNDERLAND"

STR. DRISTORULUI NR. 67

1

TUDOR ELENA

112

GRĂDINIȚĂ 'AURORA’

STR. MOISE NiCOARĂ NR. 11

1

GUTIUM NARCISA

113

GRĂDINIȚA'PLUȘ ICA"

INTRAREA BRATEȘ NR. 14

1

VĂDUVA IULIANA

114

ȘCOALA PRIMARĂ 'ANA LUGOJANA “

STR. ILIOARA NR. 16

1

GALBENU ANA IULIA

115

ȘCOALA PRIMARĂ ’MONTESSANO *

STR. PARFUMULUI NR. 9

1

SIMA ELENA DANIELA

116

COLEGIUL UNIVERSITAR "SPIRU HARET

BD. BASARABIEI NR. 256

1

DOBRE ALEXANDRU

117

GRĂDINIȚA .ȘTRUMFIȘOR'

BD, NICOLAE GRIGORESCU NR. 105-109

1

PĂUNICĂ ADRIANA

118

GRĂDINIȚA „FANTASTICĂ'

STR. MOISE NICOARĂ NR. 7

1

SIMA ELENA DANIELA

119

GRĂDINIȚA „FECIOARA MARIA 2*

STR. EUFROSINA POPESCU NR. 30

1

MARINESCU IONELA

120

GRĂDINIȚA „RIȚA VEVERIȚA’

STRADA INTRAREA HORBOTEI NR. 12

1

GALBENU ANA IULIA

121

GRĂDINIȚA „LITTLE OAKS ACADEMY"

ȘOSEAUA MIHAI BRAVU NR, 286 C

1

122

GRĂDINIȚA „WONDERLAND 2"

CALEA VITAN NR. 164

1ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr. 3/11.01.2018 referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

în conformitate cu prevederile OUG nr. 75/2005, la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din Romania există obligația înființării de Comisii pentru evaluarea și asigurarea calității în componența cărora să fie un reprezentant al autorității locale.

Având în vedere că de la data aprobării H.C.L.S. 3 nr. 3/11.01.2018, referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar aflate in administrarea Sectorului 3, în rețeaua școlară au fost incluse două noi unități de învățământ preuniversitar privat, respectiv Grădinița "Wonderland 2"cu sediul în Calea Vitan nr. 164, Sector 3 și Grădinița " Littîe Oaks Academy" cu sediul în Șoseaua Mihai Bravu nr. 286 C, Sector 3, se impune desemnarea unui reprezentat al Consiliului Local al Sectorului 3.

Ținând seama de cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 222203/17.10.2018 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 prezentul proiect de hotărâre.DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@primarie3,ro

Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr. 3/11.01.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

Luând în considerare:

 • >  Legea nr, 1/05.01.2011 a educației naționale, modificată și completată prin OUG nr. 49/26.06.2014, privind conducerea unităților de învățământ și modul de constituire al Consiliului de Administrație ca și organ de conducere a unităților de învățământ

 • >  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 3/11.01.2018 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 385/05.09.2017

 • >  De la data ultimei Hotărâri a C.L.S. 3 nr. 3/11.01.2018, referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar aflate in administrarea Sectorului 3, în rețeaua școlara au fost incluse două noi unități de învățământ preuniversitar privat: Grădiniță ”Wonderland 2”cu sediul în Calea Vitan nr. 164 , sector 3 și Grădinița ” Little Oaks Academy” cu sediul în Șoseaua Mihai Bravu nr. 286 C, sector 3.

 • >  Prevederile OUG nr. 75/2005, care prevăd ca la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din Romania să se înființeze Comisii pentru evaluarea si asigurarea calității

 • >  Solicitarea Grădiniței Wonderland 2, înregistrată la Primăria sectorului 3 cu nr. 193408/19.09.2018, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 3 în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității,

propunem desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local in Comisiile de evaluarea și asigurare calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar privat nou introduse în

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIU^ ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

rețeaua școlară: Grădinița ”Little Oaks Academy'’ și Grădinița "Wonderland 2” și completarea Hotărârii C.L.S. 3 nr. 3/11.01.2018, conform tabelului:

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ

Număr de consilieri locali în Comisia de Evaluare și Asigurarea

Calității Educației

Nume și prenume reprezentant CL desemnat cf. prezentei HCL

121

Grădinița ”Little

Oaks Academy”

1

122

Grădinița ’‘Wonderland 2”

1

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile inițierii unei noi Hotărâri a Consiliului Local, privind desemnarea unor noi reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia de evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ menționate.SC GRAND BUSINESS CONSULTING SRL

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT «WONDERLAND 2”

Str. Calea Vîtan, nr. 164, București, sector 3

Contact a . Ț ■ xiil L. 'S . .iîX■1 1

Telefon: 0731.738.788

IBAN:RO 12RNCB0295 1219 8301 0001


CĂTRE,


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3, BUCUREȘTI

Având în vedere:

 • -  Legea nr. 84/ 2006- pentru- aprobarea Ordonanței' de- urgență nr. 75/ 2005, privind asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal și postliceal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art 96, alin (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, cn modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 11, alin (1), alin. (4), lit.e) și art. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/ 2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare

Prin prezenta, Grădinița cu program normal și prelungit ”Wonderland 2” cu sediul în București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 164, unitate de învățământ particulară autorizată să funcționeze provizoriu conform OM nr 6179/22.12.2016 solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 3 în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din unitatea noastră pentru anul școlar 2018-2019.

Cu stimă,
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT


•: î •        • *   ..    .

: * • .* : * * : : • : .* • ' .* • î;

ROMÂNIA

1950.2018 } SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


TELEFON (004 025) 326 04 27 FAX (004025) 318 03 04 E-MAIL invatamant@primarfe3.r0

Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.prlmarie3.ro


în vederea supunerii spre propunerea de inițiere de către Primarul SectoNr. 225685/19.10.2018


|fl ȘgcVor 3, vă transmitem r proiecte de hotărâre:


1) la proiectul de hotărâre privind aprâ acestora acordate elevilor din unitățile de învățămâ al Municipiului București în semestrul I al anului școlar 2018-2019


ratufui de burse și cuantumul ’rfersitar de stat din Sectorului 3


 • 2) la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la ÎL C.L.S. 3 nr. 3/11.01.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

 • 3) la proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământpreuniversitarparticular)pentru anul 2018

 • 4) la proiectul de hotărâre privind aprobarea investițiilor și deducerii contravalorii investițiilor efectuate de către societatea A.D.P/B. S.A. asupra căminului C7 aparținând Liceului Teoretic Decebal, situat în Bd. Energeticienilor nr. 9 -11, sector 3, București.

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente: Rapoartele de specialitate

Proiectele expunerii de motive

Proiectele de hotărâre

Adrese, situații, tabele.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi 30.10.2018

în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3

Privind rezultatul votului referitor la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de Evaluarea și Asigurarea Calității educației în 2 unități de învățământ preuniversitar privat din Sectorul 3 al Municipiului București.

Au fost făcute..........&.........propuneri, iar în urma numărării voturilor exprimate

au rezultat următoarele:DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

NUMĂR

CONSILIERI

LOCALI

PROPUNERI

DA

NU

ANULA

TE

Grădinița ”Little Oaks Academy”

Șoseaua Mihai Bravu nr. 286 C

1

2.2-

O

T

Grădinița

”Wonderland 2“

Calea Vitan nr. 164

1

BMȚfCĂ A/i'cai^T^

o

$

COMISIA DE VALIDARE:

Comisia de învățământ, activități științifice, cultura, culte, sport și tineret


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind completarea anexei Ia HCLS 3 nr. 3/11.01.2018 referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de .............., a analizat proiectul de hotărâre privind completarea anexei la

HCLS 3 nr. 3/11.01.2018 referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001

privind admimstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Fața de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

DOBRE ALEXANDRU w

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind completarea anexei la

HCLS 3 nr. 3/11.01.2018 referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..........., a analizat

proiectul de hotărâre privind completarea anexei la HCLS 3 nr. 3/11.01.2018 referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEF^VORĂBIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

Lla-

MEMBRI:         V

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

$

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN